ABISMO DE PASIÓN – Bűnös vágyak tartalma

ABISMO DE PASIÓN – Bûnös vágyak tartalma:

11.
Augustónak kétségei támadnak Carmina elveszített gyerekét illetõen, mivel Gabino azt állította, nem tõle volt, ráadásul felesége lázálmában Rosendo nevét mondogatta. Gabino elcsábítja Antoniát, mert azt ígéri neki, feleségül veszi, de az együtt töltött éjszaka után közli vele, hogy errõl ne is álmodjon. Dolores boldog, készül az esküvõjére Braulióval, de meglátja szerelmét Antoniával és félreérti a helyzetet.

12.
Gael, Elisa és Paloma együtt nõnek fel, és felnõttként is visszajárnak a tóhoz, ahol egykor Damiannal együtt négyen fürdõztek. Hiányzik nekik a barátjuk. Carmina továbbra is áskálódik Elisa ellen. Szegény lánynak nem csupán nagynénje gonoszkodását kell elviselnie, de apja megvetését is, miközben fogalma sincs arról, hogy Carmina bebeszélte apjának, hogy õRosendótól fogant.

13.
Damian, aki Olaszországban végezte a tanulmányait, hosszú évek után visszatér La Ermitába, és amint leszáll a buszról, Elisába botlik. A lány kissé csalódott, hogy Damian nem ismerte fel. Alfonsina megdöbben fia váratlan hazalátogatásán. Lucio folyton zsörtölõdik, amiért adivatházban kell dolgoznia, mióta Gabino kirúgta. A kora miatt sehová sem veszik fel.

14.
Alfonsina örül, hogy Damian Florenciát készül feleségül venni, akinek az apja, Guido, régi jó barátja. Elisa felteszi a kérdést apjának, hogy miért nem szereti õt, de Augusto csak annyit mond, hogy az anyjára emlékezteti, és arra, hogy megcsalta õt a barátjával. Paolo, Guidoöccse, nem igazán szeret dolgozni, de szívesen szórja a fivére pénzét fiatal lányokra. Begona nem hallgat a férjére, mindenáron azt szeretné, ha Emrique Damiannal barátkozna.

15.
Gael hûvösen fogadja Damiant, mert haragszik rá, amiért barátja éveken át nem válaszolt a leveleire, hiába is bizonygatja, hogy õ egyet sem kapott meg. Alfonsina megpróbálja rábeszélni a fiát, hogy vegye át a családi vállalkozás irányítását, de Damian a fõvárosban készül munkát vállalni. Augusto hallani sem akar egy Alfonsinával kötendõ üzletrõl, ésdühös Carminára, amiért Gabinoval tárgyalt.

16.
Damian felkeresi Elizát és elhívja sétálni. Bevallja a lánynak, hogy csak megjátszotta, hogy nem ismeri fel. Augusto míg mindig dühös Carminára, amiért Gabinóval találkozott a háta mögött. Dolores és Carmina között egyre inkább elmérgesedik a kapcsolat, mert Dolores mindig a védelmébe veszi Elisát. Edmundo bosszankodik, hogy Begona sosem fogadja meg a tanácsait.

17.
Damian épp akkor érkezik az üzembe, amikor Gabino ki akarja dobni don Luciót. A fiú megígéri, hogy ír neki ajánlólevelet. Paloma tudja, hogy szerelme, Gael bolondul Elisáért, de nem tehet semmit. Lupe megpróbálja rábeszélni unokaöccsét, hogy ne menjen vissza a fõvárosba, inkább vegye át az Arango üzem vezetését.

18.
Amikor Damian és Elisa a birtokra érnek, Florencia fogadja õket a nappaliban. Damian meglepõdik, amikor meglátja a jegyesét, Elisa pedig szó nélkül távozik. Alfonsina örül Florencia érkezésének, mert reméli, hogy így távol tudja tartani fiát Elisától. Elhatározza, hogy eljegyzési partit szervez a fiataloknak.

19.
Carmina felkeresi Edmundót, és addig panaszkodik neki, míg sikerül elcsábítania a doktort. Augistót bosszantja, hogy Elisa érdeklõdést tanúsít anyja földjei iránt, és haragszik Gaelre, mert úgy véli, õ beszékte tele a lánya fejét. Begona örül, hogy végre egy igazi úri lány érkezett a faluba, és mindent elkövet, hogy gyerekei barátkozzanak vele.

20.
Dolores nyíltan Augusto szemére veti, hogy rosszul bánik a lányával. Florencia megdöbben, amikor azt látja, hogy Damian ölelgeti Elisát. Carmina folyamatosan a lánya ellen hangolja Augustót, elhiteti vele, hogy Elisa könnyûvérû nõ, akár csak az anyja.

22.
Elisa bevallja Palomának, hogy szerelmes Damianba, és megöli a féltékenység, amiért szerelme hamarosan feleségül veszi Florenciát. Paloma azt tanácsolja barátnõjének, hogy ne adja fel, harcoljon a boldogságáért. Alfonsina nagyon örül Guido érkezésének. Paolo kitartóan udvarolni próbál Elisának, a többszöri visszautasítás sem riasztja el.

23.
Damian elnézést kér Guidótól, amiért nem tudta türtõztetni magát, de nagyon zavarja, hogy öccse Elisa után koslat. Augusto elmondja Carminának, hogy úgy döntött, elvégezteti az apasági tesztet, hogy kiderüljön, Elisa valóban Rosendo lánya-e. A felesége nem örül a hírnek,és mindent elkövet, hogy szítsa a lánya iránti ellenszenvét.

24.
Dolores hiába kérdezi, miért érkezett meg Elisa sírva az eljegyzési partiról, a lány nem akar beszélni róla. Lupe atya elmeséli Gaelnek, hogy a távozása után megjelent Augusto a partin, és a vendégek szeme láttára felpofozta Elisát. Brauliónak feltûnik, hogy felesége milyenalázatosan beszél Gabinóval. Elisa elmeséli Palomának, hogy Damian megcsókolta.

25.
Edmundo a rendelõjében könyörög Carminának, hogy ne szakítson vele. Paloma épp akkor nyit rájuk, amikor az orvos ölelgeti az asszonyt. Carmina azt kéri, hogy Edmundo hamisítsa meg az apasági teszt eredményét. Alfonsina mindent elkövet, hogy maradásra bírja a fiát. Szeretné, ha õ venné át a családi vállalat irányítását.

26.
Lupe atyánál megjelenik Ingrid Navarrom és közli, hogy visszajött a fiáért, akit kisgyerekként az atya gondjaira bízott. Lupe atya hallani sem akar arról, hogy Gael közelébe engedje anyját. Elisa hazatelefonál, hogy tudassa apjával, a kórházban marad éjszakára Don Lucio mellett, akit Gabino leütött. Carmina nem adja át az üzenetet apjának, hogy ezzelis mélyítse a köztük lévõ szakadékot.

27.
Carmina hiába kérleli Edmundót, az orvos nem hajlandó meghamisítani Augusto és Elisa DNS-vizsgálatának eredményeit, ezért az asszonynak valami mást kell kitalálnia. Gael elmondja Elisának, hogy amennyiben az apja nem változtat hozzáállásán, tönkre fog menni. Paolo elmondjaGabinónak, hogy Carmina rá akarja venni, udvaroljon Elisának.

28.
Alfonsina elmondja Elisának, hogy pusztán azért viselte el a jelenlétét, hogy láthassa, Damian milyen szép és finom úri lányt vesz feleségül, de esze ágában sincs szerzõdést kötni vele. Don Luciót nagyon zavarja, hogy tétlenül ül otthon és sehová se veszik fel dolgozni az õ korában. Damian közli Florenciával, hogy La Ermitában akar maradni.

29.
Paolo minden alkalmat megragad, hogy udvaroljon Elisának. Florencia dühös, amiért Damian arra készül, hogy átvegye a családi vállalkozás vezetését, és nem hajlandó visszatérni a fõvárosba. Alfonsinát boldoggá teszi a hír, hogy Damian mégis maradni akar. Ingrid tortát visz a plébániára, mindenáron barátkozni szeretne Gaellel, de Lupe atya nem hisz a tiszta szándékaiban.

30.
Gabino, aki féltette a pozícióját Don Luciótól, rávette Horaciót, hogy végezzen vele. Horacio nem vette észre, hogy Dona Blanca egyedül van a divatszalonban, és rágyújtotta a házat. Elisa kétségbeesetten nézte az égõ épületet, de a keresztanyján már senki nem segíthetett. Dona Blanca halálával magával vitte a sírba a titkot, miszerint Carmina volt Rosendo szeretõje, nem Estefania. Don Luciót megviseli felesége elvesztése.

31.
Carmina örül, hogy Dona Blanca meghalt a tûzesetben, mert úgy érzi, olyan titkot tudott meg, ami veszélyeztetné a terveit. Horaciónak bûntudata van, amiért Don Lucio helyett a feleségéval végzett, ráadásul Gabino is tombol dühében a baklövés miatt. Don Luciót és Elisát teljesen letaglózza Blanca halála. Don Lucio Gabinót vádolja a történtekért, de nincs ellene bizonyítéka.

32.
Carmina titokban beengedi Paolót Elisa szobájába, és amikor a lány hazaér, már annyi ideje sincs, hogy kitessékelje onnan, apja olyan gyorsan rajtakapja õket, és tombol dühében, mert ez is erõsíti benne azt az érzést, hogy lánya örökölte anyja kicsapongó természetét. Elisa hiába védekezik, minden ellene szól. Carmina megbízásából megállítják a futárt, aki Meridából szállítja az apasági DNS-vizsgálat eredményét.

33.
Edmundo átadja Augustónak az apasági teszt eredményét egy lezárt borítékban. Dolores felelõsségre vonja Carminát mindazért, amit Elisával tett. Az asszony felbõszül, és 15 percet ad Doloresnek, hogy elhagyja a házat. Elisa teljesen kétségbeesik, és közli, hogy õ is elmegyDoloressel. Augusto nem engedi, inkább ellentmond feleségének, és nem hagyja távozni a hûséges cselédet, ugyanakkor teljesen lesújtja az apasági teszt eredménye, miszerint Elisa nem az õ lánya.

34.
Damian érzi, hogy hiba lenne elvenni Florenciát, de még senkinek nem meri bevallani. Florencia hiába gyõzködi võlegényét, hogy térjenek vissza a fõvárosba, Damian nem akarja elhagyni La Ermitát. Lupe atya úgy dönt, Gaelnek joga van megismerni az anyját, ezért elviszi Ingridhez, ám amikor megérkeznek a szállodába, félreérthetetlen helyzetben találják Gabinóval.

35.
Kenia észreveszi a városban Paolo motorját, ekkor jön rá, hogy La Ermitában bujkál elõle, hogy ne kelljen felelõsséget vállalnia azért, hogy teherbe ejtette. Elisa elmeséli Doloresnek, hogyan támadt rá Paolo a sötétben a tó mellett, miközben hazafelé tartott Palomáéktól, és hogyan mentette meg Damian Paolótól. Enrique úgy érzi, valóban érdekli Florenciát.

36.
Damian szerelmet vall Elisának, a lány bevallja, hogy õ is szereti, de nem akarja, hogy miatta faképnél hagyja Florenciát, ám a fiú nem hajlandó újra lemondani róla. Damian elújságolja Lupe atyának a hírt, aki figyelmezteti, hogy számos akadállyal kell majd szembenézniük. Alfonsina felkeresi Carminát és szövetségre lép vele, hogy a szerelmeseket távol tartsák egymástól.

37.
Florencia felkeresi Elisát, és elmondja neki, hogy azt hiszi, terhes Daniantól, tehát a fiúnak muszáj lesz feleségül vennie. A terhes Keniától kapott vizeletmintával Elisa szobájában csinál egy terhességi tesztet, és a pozitív eredményt Elisa is látja. A lányt teljesen letaglózza a hír, hiszen egy gyerektõl nem veheti el az apját. Kenia közli Ingriddel, hogy az Arango birtokon fog lakni.

38.
Kenia elindul Paolo motorjával megkeresni Damiant, de útközben balesetet szenved. Elisa nagyon elkeseredik, mert a bank nem hajlandó kölcsönt adni, hogy beindítsa a gazdálkodást az anyjától örökölt földeken. Alfonsina, aki fizetett Keniának, hogy eltûnjön La Ermitaból, azt tanácsolja Paolónak, õ is menjen vissza a fõvárosba, hogy elkerüljék a további nézeteltéréseket Damiannal.

39.
Kenia a motorbaleset következtében elveszíti a gyereket. Paloma kikotyogja Begonának, hogy Florencia állapotos, azt remélve, hogy ezentúl nem Elisán köszörüli majd a nyelvét. Gael bemegy meglátogatni Keniát, aki nagyon hálás neki, hogy megmentette az életét. Enrique szerelmet vall Florenciának.

40.
Miután Florencia balesetet szenved, és kórházba kerül, Edmundo elmondja Damiannak, hogy menyasszonya nem is várt gyereket. Alfonsina, aki aggódott a pletykák miatt, nagyon örül, hogy kiderült az igazság. Florencia eljátssza, hogy nem tudja mozgatni a lábait, hogy így keltsen további bûntudatot Damianban. Kenia, aki összebarátkozik Gaellel, figyelmezteti, hogy legyen óvatos Ingriddel.

42.
Alfonsina nem bízik Florenciában, és nem tetszik neki, hogy el akarja vinni Damiant. Lesben áll, és lebuktatja Florenciát, aki eljátszotta, hogy lebénult a lába. Elisa felkeresi Ingridet, és azt tanácsolja neki, vigyázzon Gabino Mendozával.

43.
Kenia felhívja Ingridet, és elbüszkélkedik azzal, hogy az Alfonsinától kapott pénzen nagyon jól él. Enrique megkéri Sabrinát, hogy keresse fel Florenciát, és hozzon össze neki egy találkát a lánnyal. Don Lucio megbeszéli Damiannal, hogy az Arango feldolgozó üzem vegye meg az Eliza által termesztett paprikát, de Eliza hallani sem akar a dologról.

44.
Emrique elmegy az Arango birtokra elbúcsúzni Florenciától, és Damian rajtakapja, amint menyasszonyával csókolózik. Azonnal véget vet a kapcsolatuknak, nem kíváncsi Florencia magyarázkodására. Keniának sikerül összebarátkoznia Gaellel. Ramona attól tart, hogy egy napon kiderül, Gabino az apja.

45.
Gabino egyáltalán nem örül, hogy Damian mégsem utazik vissza a fõvárosba, mert már beleélte magát a vezetõi szerepbe. Guido közli a lányával, hogy akár erõszakkal is, de hazaviszi a birtokról. Paolo nem hajlandó elutazni. Gael és Damian összeszólalkoznak Elizán. Gael roppantféltékeny Damianra. Augusto nem akar beleegyezni abba, hogy Eliza paprikát termesszen.

47.
Kenia találkozik Don Augustoval, akinek jól esik a fiatal lány társasága. Elisát zavarja, hogy Damian és Gael miatta veszekszenek. A két fiú Elisa szerelméért rivalizál. Gabino elviszi Ingridet a kis házba, ahol annak idején Rosendo és Carmina találkozgattak. Begona azthiszi, Edmundo Paloma miatt hagyta el.

48.
Lupe atya Gael szobájában találja Palomát, amint épp védencével csókolózik, és leteremti a fiatalokat. Ingrid nem árulja el Gabinonak, hogy jól tudja, ki a fia. Carmina megjelenik a kis házbam, és kérdõre vonja Gabinót, aki azt hazudta Ingridnek, hogy a ház egy barátjáé. Kenia felkeresi Gaelt, és elmondja neki, hogy be szeretne társulni az üzletbe, amibe Elisával belevágnak.

49.
Florencia megdöbben, amikor rájön, hogy apjának feltehetõen anyagi nehézségei vannak. Carmina azt hazudja férjének, hogy kezelésekre jár, ezért Augusto megkéri Edmundót, hogy személyesen foglalkozzon a feleségével. Eneique szerelmes Florenciába, de a lány nem is válaszol a hívásaira. Elisa boldog, mert Damian szerelmet vallott neki.

50.
Augusto elolvassa Paolo Carminának írott szerelmes levelét. Felesége azt állítja, hogy Elisa kapta a levelet. Gael elmondja Keniának, hogy csalódott benne, amiért nem mondta el neki azonnal, hogy féltestvérek. A lány hiába próbál magyarázatot adni, Gael faképnél hagyja. Alfonsina felkeresi Augustót, és azt javasolja, kényszerítse a lányát, hogy menjen feleségül Paolohoz.

51.
Damian felháborodik azon, hogy anyja és Begona folyton Elisáról pletykálnak. Begonának sikerül elültetni a kételyt a fiúban, hogy Elisa talán mégse olyan ártstlan, mint hitte. Ingrid és Kenia veszekedése odáig fajul, hogy Ingrid megüti a lányát, aki beveri a fejét, és elájul. Gabino kórházba viszi. Elisa elmegy Gaelhez, aki búcsúzkodás közben váratlanul megcsókolja. Damian épp abban a pillanatban nyit rájuk, és alig hisz a szemének.

52.
Gael elmondja Lupe atyának, hogy Kenia valójában a féltestvére. Augusto Kenia heverõjén tölti az éjszakát, Carmina tombol, amiért férje nem ment haza. Gabino arra kéri Ingridet, hogy ne mutatkozzon a városban. A bank elõtt Ingrid találkozik don Augustóval, aki felismeri a nyakában a felesége gyöngysorát.

53.
Paloma zokog, amiért Gael elhagyja La Ermitát. Enrique szerelmes Florenciába, Mexikóvárosba készül, hogy újra láthassa a lányt. Damian bocsánatot kér Elisától, de a lány úgy érzi, képtelen elviselni az örökös gyanúsítgatást, ezért a kapcsolatuknak nincs jövõje. Damian felveti, hogy titokban házasodjanak össze.

54.
Elisa igent mond Damiannak. Lupe atya nem helyesli hogy titokban akarnak összeházasodni.Don Lucio, akinek bár kételyei vannak, de úgy tudja Augustotól, hogy Elisa és Damian féltestvérek, mindent elkövet, hogy késleltesse az esküvõt. A fiatalok felkeresik Edmundót, aki egy meridai laborba küldi õket soron kívüli vizsgálatra az orvosi papírok miatt.

55.
Alfonsina megígéri Augustónak, hogy amennyiben Elisa és Damian együtt vannak, tönkreteszi az egész családját. Kenia megszerzi Ingridtõl a gyöngysort, ami Estefaniáé volt. Dolores boldog, mert Horacio azt szeretné, hogy legyen a barátnõje. Antonia felkeresi Gabinót, és arra kéri, hagyja békén Vicentét, de Gabinónak meggyõzõdése, hogy õ a fiú apja.

56.
Elisa és Damian esküvõjét félbeszakítja a felbõszült Augusto, aki fegyverével megsebesíti Damiant. A sérült võlegényt kórházba szállítják, Augustót pedig a fogdába. Elisa nem mer szembeszállni Alfonsinával, aki követeli, hogy távozzon a kórházból, és megígéri, hogy gondoskodik arról, hogy Augusto hosszú évekre börtönbe kerüljön. Carmina Paolóval tölti a napot, fogalma sincs a történtekrõl.

57.
Damian élet és halál között lebeg, mert sok vért vesztett, és olyan ritka a vércsoportja, hogy hiába keresnek a környéken donort. Kenia elmondja Elisának, hogy apja nagyon sajnálja, amit vele tett. Mivel a rádióban is elhangzik a véradási felhívás, Gael hazautazik La Ermitába, hogy vért adjon Damiannak, ugyanis egyezik a vércsoportjuk. Alfonsina kénytelen elviselni, hogy az éltala gyûlölt Gael menti meg a fia életét.

58.
Paloma felháborodik, amikor azt látja, hogy Gael ölelgeti Keniát, és nagy örömmel veszi tudomásul, hogy testvérek. Damian látni szeretné Elisát, de Lupe atya lebeszéli róla, tudván, hogy Alfonsina hatalmas botrányt rendezne. Váratlanul megjelenik Florencia Guidoval, és a lány kihasználja, hogy zavartalanul Damian közelében lehet.

59.
Gabino felkeresi don Augustót a börtönben, és elmondja neki, hogy Carmina Paolo szeretõje, de a férfi nem hisz neki. Kihasználva, hogy Damian kórházban van, Alfonsina, aki tudomást szerez az Elisával kötött szerzõdésrõl, visszarendeli a munkásokat a földekrõl. Dolores, Gael és Lucio felajánlják az összespórolt pénzüket don Augusto óvadékjára, de Elisa nem fogadja el.

60.
Elisa alkut köt Alfonsinával, aki felajánlja, hogy kölcsön ad don Augusto óvadékjára, amennyiben Elisa örökre szakít a fiával, és biztosítékként a földjeit kéri. Elisa belemegy, mert más módon nem tudná apját kihozni a börtönbõl. Gael hiába faggatja Ingridet, anyja nem hajlandó elárulni az apja nevét, és azzal érvel, hogy így akarja óvni az életét.

64.
Paloma Damiantól tudja meg, hogy Elisa Gaelre cserélte a fiút. Felkeresi barátnõjét, és nem hagy idõt a magyarázatra, elmondja, mennyire csalódott benne. Elisa hazugsága túlnövi magát rajta, de már nem tud visszakozni. Alfonsina megfenyegeti Ingridet, de a nõ nem ijed meg túlságosan, neki is van egy titkos ütõkártyája.

65.
Mivel Elisa csúnyán becsapta, Damian úgy dönt, ad még egy esélyt Florenciának. Ingrid közli Keniával, hogy amennyiben viszonyt kezd Don Augustóval, feljelenti a férfit, mert lánya még kiskorúnak számít. Edmundo is vacsorázni viszi feleségét, de be kell látnia, hogy Begonaszámára többet jelentenek a pletykák, mint a saját családja nyugalma.

66.
Elisa megdöbben, hogy a földjein folytatódik a munka, de Damian közli, hogy megbeszélte Alfonsinával, és tartják magukat az aláírt szerzõdéshez. Florencia sértegeti Elisát és Estefaniát, mire a lány felpofozza. Alfonsina megbízza Vicentét, hogy kémkedjen a fia után. Augusto el akar válni Carminától, de õ foggal-körömmel kapaszkodik a házasságba.

67.
Ramona elmondja Lupe atyának, hogy szeretné felvilágosítani Don Augostót, hogy valójában nem Estefania, hanem Carmina volt Rosendo Arango szeretõje, de az atya lebeszéli a tervérõl. Begona felkeresi Carminát, és felveti, hogy lehetnének barátnõk, sõt egy közös vacsorát is megbeszélnek. Elisa elárulja Don Luciónak, milyen feltételeket szabott Alfonsina a kölcsönhöz, mellyel kifizethette apja óvadékát.

68.
Miután Ingrid elhiteti Damiannal, hogy Kenia szerelmes belé, a fiú felkeresi a lakásán, hogy beszéljen vele. Kenia épp Don Augustót várja, és a sötétben a nyakába ugrik. Ekkor ér oda Elisa, aki azt hiszi, Damian Keniának udvarol. Horacio felajánlja Doloresnek, legyen a felesége. Ramona attól tart, Paloma és Gael kapcsolata nem vezet sehová.

69.
Maru elmondja Lupe atyának, hogy szerelmes Don Lucióba. Damian is rájön arra, hogy anyja kényszerítette Elisát, hogy mondjon le róla. Alfonsinának szeme se rebben, bevallja, hogy mindent elkövet annak érdekében, hogy távol tartsa õt Elisától. Damian bejelenti, hogy elköltözik otthonról, és a családi vállalkozás sem érdekli tovább. Keniának fáj Augusto elutasítása.

70.
A Gabinónál lévõ régi repülõjegyekbõl Kenia rájön, hogy nem Estefania akart megszökni Rosendóval, hanem Carmina. Mivel mindenképp magának akarja Augustót, úgy dönt, ezzel félreállíthatja Carminát. Alfonsina dühöng és azt ígéri Elisának, visszajuttatja az apját a börtönbe. Don Augusto munkát ad Horaciónak a birtokon. Kenia próbál Augusto közelébeférkõzni, de Elisa elküldi.

71.
Kenia felkeresi Elisát, és elmondja neki, hogy Carmina mindvégig hazudott apjának, de csak Augustónak hajlandó beszámolni arról, amit megtudott. Carmina megfenyegeti Horaciót, hogy amennyiben nem engedelmeskedik neki, szétkürtöli, hogy õ gyújtotta fel Dona Blanca divatszalonját. Paolo udvarolni kezd Sabrinának. Elisa nem örül, hogy Damian az üvegházban dolgozik, és így nap mint nap találkoznia kell vele. Alfonzina dühös, amiért az ügyész nem akarja lecsukatni Augustót. Kenia megfenyegeti Carminát, aki hidegvérrel megöli.

72.
Edmundo elõtt egyre világosabbá válik, hogy Carmina velejéig gonosz. Elisa boldog, amiért kibékült Damiannal, de nagyon fél elmondani apjának, mert attól tart, ismét bántaná szerelmét. Alfonsina felkeresi Augustót, és felajánlja neki, hogy amennyiben elköltözik la Ermitából Elisával együtt, elengedi az adósságot. Augusto és Edmundo összeverekszenek a kocsmában.

73.
Lupe atya közli Carminával, hogy nem õ az egyetlen, aki tudja a titkát, és noha a gyónási titoktartás szent, másképp is fény derülhet a tetteire. Paloma véletlenül észreveszi Carmina orvosi kartonján, hogy még azelõtt teherbe esett, hogy Augusto feleségül vette volna. Gabinotombol a dühtõl, amiért Alfonsina Guido Landuccit nevezte ki az üzem élére Damian távozása után.

74.
Carmina megbízza Horaciót, hogy ürítse ki Kenia lakását, azt a benyomást keltve, mintha a lány végleg távozott volna La Ermitából. Dolores és Elisa azt hiszik, Don Augusto kibékült Carminával, ám mindez csak látszat, mert Augusto velük is közli, hogy többé nem tekinti feleségének, és Doloresnek nem kell kiszolgálnia. Begona felháborodik, amikor Florenciát és Paolót a házukban találja. Florencia közli Alfonsinával, hogy nem engedi tovább, hogy manipulálja.

75.
Alfonsina üzletet ajánl Florenciának. Amennyiben a lány nem hajlandó visszaszerezni Damiant, õ tönkreteszi az apját. Elisa arra kéri apját, hogy ne adja el a földjeit, de Augusto hajthatatlan. Carmina meglátogatja a kórházban Edmundót, és követeli, hogy hallgasson mindarról, amit tud. Alfonsina nõgyógyászati vizsgálatra viszi Florenciát, hogy biztos legyen abban, hogy képes unokákat szülni neki.

76.
Augusto arra gyanakszik, hogy Carmina is Rosendo szeretõje volt, de Estefania lecsapta a kezérõl. Paolo ráveszi Guidót, hogy vegye vissza dolgozni a feldolgozó üzembe. Alfonsina teljhatalmat és szabad kezet ad Guidónak a családi vállalkozás irányításában, miután Damian elköltözik otthonról. Edmundo felkeresi Alfonsinát és szemére veti, hogy fiát, Enriquét ok nélkül rúgta ki Guido az üzembõl. Elisának választania kell apja és Damian között.

77.
Még mielõtt Dolores bemenne a templomba, ahol Horacio várja az oltár elõtt, Braulio odamegy hozzá, és elmondja neki, hogy még mindig õt szereti. Lolita teljesen összezavarodik, és egy pillanatig csaknem lemondja az esküvõt, de végül igent mond Horaciónak. Elisa nehéz helyzetbe kerül, mert megígérte apjának, hogy az esküvõig nem árulja el Damiannak, hogy Augustóval elköltöznek La Ermitából.

78.
Gael elárulja Alfonsinának, hogy Damian megkérte Elisa kezét, és Don Augusto még gondolkodik a válaszon. Carmina véletlenül értesül arról, hogy Augusto el akar költözni Elisával, és megesküszik, hogy nem hagyja magát egykönnyen kisemmizni, de Augusto nem hajlandó egyezkedni vele. Lupe atya képtelen elmenni Lolita és Horacio esküvõi mulatságára, miután Carmina beszámolt neki a võlegény viselt dolgairól. Elisa bevallja Damiannak,hogy Augusto el akarja vinni õt La Ermitából örökre.

79.
Augusto tiltakozása ellenére Carmina közli Damiannal és Elisával, hogy azért nem lehetnek egymáséi, mert féltestvérek, ugyanis Elisa szintén Rosendo gyermeke, mivel anyja megcsalta férjét Damian apjával. A fiatalokat teljesen lesújtjai a hír. Alfonsina próbálja menteni a menthetõt, mert Guido rövid idõ alatt csõdbe vitte a feldolgozó üzemet.

80.
Damian elmeséli Lupe atyának, hogy Augusto és Carmina azt állítják, Elisa a féltestvére. Lupe atya hiába állítja az ellenkezõjét, Damian már annyira elbizonytalanodott, hogy Carmina minden szavát elhitte. Alfonsina azzal zsarolja Florenciát, hogy amennyiben nem csábítja el újra Damiant, és nem esik teherbe, õ nem hozza ki apját a börtönbõl, ahova sikkasztásért került.

81.
Elisa úgy dönt, hogy ha Augusto úgysem a vér szerinti apja, akkor elköltözik otthonról. Dolores és Horacio is összecsomagolnak, mert követni akarják Elisát. Florencia hiába sír, Alfonsina csak akkor hajlandó kihozni az apját a börtönbõl, ha a lány teherbe esik Damiantól. Begona eltitkolja Edmundo elõl, hogy Sabrina feltehetõen Paolo Landucival randizgat.

82.
Don Lucio és Edmundo elmennek Meridaba, hogy Augusto meghatalmazásával kikérjék Elisa és Damian vérvizsgálatának eredményét, amibõl kiderül, hogy a fiatalok nem testvérek. Sietnek vissza La Ermitába elújságolni a nagy hírt, de Edmundo autója lerobban az út szélén. Paloma még mindig féltékeny Elisára, mert érzi, hogy Gael sosem tudja majd úgy szeretni, ahogy õt.

83.
Augusto, látva a vérvizsgálat eredményét, kérdõre vonja Carminát, aki bevallja, hogy meghamisította az apasági teszt eredményét. Augusto közli vele, hogy többé nincs keresnivalója a házában. Damian hazaköltözik, de nehezen viseli Florencia közeledését. Alfonsina megkéri Brauliót, vigye el Damiant egy kocsmába és itassa le, hogy elfeledje a bánatát.

84.
A részeg Damiant Florencia könnyedén elcsábítja. Elisa, a vérvizsgálat valódi eredményének tudatában, felkeresi Damiant, ám ágyban találja Florenciával, és úgy távozik, hogy szerelmének nem hozza tudomására a jó hírt. Ramona ideges, mert Paloma nem ment haza. Gaellel találnak egy nõi holttestet a tóban.

85.
Paolo egyáltalán nem örül annak, hogy Sabrina teherbe esett, és megkéri, egyelõre hallgassanak a babáról. Alfonsina folyamatosan azzal zaklatja Guidót, hogy adja vissza a pénzét, hiába állítja, hogy nem õ sikkasztott. Ingrid arra gyanakszik, hogy a tóba fulladt lány Kenia lehet, és sejtése beigazolódik.

86.
Carmina azzal fenyegeti Augustót, hogy öngyilkos lesz, ha kidobja a házból, de férje nem hatódik meg. Gabino meg szeretné venni Augosto földjeit, de õ nem akar elhamarkodottan dönteni. Damian meglepõdik azon, hogy Elisa apja barátságosan közelít hozzá, sõt fiának fogadja. Ramona elhatározza, hogy véget vet a hazugságok folyamának, és elmondja az igazságot Rosenso és Estefania haláláról.

87.
Ramona beszámol mindazon részletekrõl Don Augistónak, amik arra engedik következtetni, hogy nem Estefania akart megszökni Rosedo Arangóval, hanem Carmina, és Estefania csak ezt akarta megakadályozni. Ingrid azt kéri Gabinótól, hogy ölje meg Carminát, de õ képtelen rá. Vicente közli Gabinóval, hogy úgy véli, az õ fia.

88.
Sabrina teljesen kétségbe van esve a terhessége miatt, de Paolo azzal nyugtatja, hogy elõbb megkedvelteti magát a szüleivel, utána feleségül veszi. Augusto felkeresi Gabinót, aki végül bevallja neki, hogy Carmina gyermekének, Rosendo volt az apja, mert Carmina ésRosendo szeretõk voltak.

89.
Carmina üzletet ajánl Horaciónak. Ha segít öngyilkosságnak beállítani Augusto halálát, és senkinek se mondja el, hogy megölte a férjét, õ sem fog beszélni arról, hogy felgyújtotta Dona Blanca divatszalonját. Enrique elbeszélget Palomával, aki szomorú amiatt, hogy Gael sosem fogja úgy szeretni, ahogy Elisát. Amikor Dolores és Elisa visszaérnek a Castanon birtokra, csak Augusto holttestét találják a dolgozószobában.

90.
Elisa fájdalma határtalan, amiért akkor veszítette el apját, amikor végre egymásra találtak. Don Luciónak feltûnik, hogy Carmina, aki állítólag nem volt otthon férje halálakor, tudja, hogy saját puskájával lett öngyilkos, de nem tulajdonít fontosságot a dolognak. Vicentének súlyos balesete következtében veseátültetésre van szüksége. Braulio azonnal felajánlja a sajátját. Vicente közli Braulióval, hogy Gabinót, azaz az apját szeretné látni.

91.
Ramona önmagát vádolja Don Augusto halála miatt, mert úgy véli, nem tudta elviselni mindazt, amit õ elmondott neki Carmina viselt dolgairól. Braulio felkeresi Gabinót, és követeli tõle, hogy menjen be a kórházba, mert Vicente veseátültetésre vár, és ajánlja fel a veséjét. Gabinotagadja, hogy õ lenne a fiú apja. Elisa rettenetesen szenved apja halála miatt.

92.
Lupe atya elmondja Horaciónak, hogy tud egyet-mást a viselt dolgairól, de leginkább Don Augusto halálának körülményeirõl érdeklõdik. Gabino megjelenik a kórházban, ám Tovar doktor közli, hogy Antonia lesz a donor, mert nem várhatnak tovább. Paolo vizsgálatra viszi az állapotos Sabrinát, de Florencia Landucci néven jelenti be, hogy a vizsgálati eredményekkel Florencia megkaparinthassa Damiant.

93.
Damian és Elisa kibékülnek, a fiú azt állítja, nincs az az erõ, ami elválaszthatná õket egymástól. A meridai laboratórium elküldi Edmundónak Sabrina vizsgálati eredményeit. A Florencia Landucci névre érkezõ borítékot az orvos átadja Alfonsinának, aki boldog, mert az irat szerint Florencia terhes. Damian ráveszi Elisát, hogy azonnal csomagoljon, és hagyják el La Ermitát, ám ekkor megjelenik Alfonsina a nagy hírrel.

94.
Elisa szenved, mert úgy érzi, örökre elveszítette Damniant, ugyanis sose lenne képes megfosztani egy gyereket az apjától. Palomának rosszul esik, hogy a nagyanyja nem áll szóba vele, mióta rájött, hogy odaadta magát Gaelnek. Gabino, miután ráhamisította Don Augusto aláírását egy adásvételi szerzõdésre, mindent elkövet, hogy megszerezze a földeket.

95.
Lupe atya elmondja Carminának, hogy meggyõzõdése, õ ölte meg a férjét. Edmundo hiába próbálja lebeszélni Sabrinát Paolóról, nem tud hatni a lányára. Alfonsina felkeresi Senora Beltrant, és közli vele, hogy sokkal többet fizet a birtokáért, mint a vevõje, amennyiben visszamondja aszerzõdést. Damian elhatározza, hogy segít Elisának, és titokban nyit a nevére egy számlát.

96.
Horaciót Dolores szeme láttára tartóztatják le korábbi bûncselekmények miatt. Az asszony nem hisz a fülének, hogy férje körözött bûnözõ, ráadásul Horacio egy szóval sem cáfolja a vádakat. Damian és Don Lucio úgy döntenek, nyitnak egy számlát Elisa nevére, mintha az apja pénzt hagyott volna rá, hogy kifizethesse az adósságát, mert Daniantól nem fogadná el. Senora Beltran azt kéri Gabinótól, érvénytelenítsék az adásvételt, mert Alfonsina több pénzt ajánlott a birtokért.

97.
Braulio számára egyértelmû, hogy Vicente nem az õ fia. Úgy dönt, elhagyja Toniát azért, mert becsapta. Alfonsina kijelenti, hogy ebben az esetben elveszíti a munkáját az üzemben. Guido nem repes az örömtõl, ami lánya és Damian házasságát illeti, mert tudja, hogy a fiú Elisát szereti. Alfonsina és Florencia hívatlanul betoppannak Don Augusto gyászmiséjére, és Elisa óriási botrányt rendez emiatt.

98.
Gabino felkeresi Horaciót a börtönben, és megfenyegeti, hogy amennyiben õt is magával rántja, bántani fogja Dolorest. Horacio mindent meggyón Lupe atyának, és megpróbálja meggyõzni, hogy új életet akart kezdeni. Florencia egy olyan nõgyógyászhoz viszi el Damiant, akit elõre lefizetett. Damian egy videóról lejátszott ultrahangfelvételt lát, ami meggyõzi, hogy Florencia valóban gyereket vár.

99.
Florencia és Damian hirtelenjében összeházasodnak. Florencia hajlandó lemondani a káprázatos esküvõrõl, csak hogy végre Senora Arango legyen belõle. Begona felkeresi Palomát, és megtiltja neki, hogy a fiával barátkozzon, ám Paloma nem túl ijedõs típus. Elisa azt tanácsolja Carminának, hogy keressen munkát, mert már õ nem akarja eltartani. Ingrid ráveszi Gabinót, hogy öljék meg Alfonsinát.

100.
Ingrid rátámad Alfonsinára, de õ felismeri. Követeli Gabinótól, hogy ölje meg, ám erre nem kerülhet sor, mert megzavarják õket. Alfonsina megtámadásának hallatán Damian azonnal haza szeretne indulni, Florencia hiába várja a nászéjszakát. Alfonsina kijelenti, hogy Elisa volt a támadója.

101.
Alfonsina továbbra is Elisát vádolja a támadással, de senki nem hisz neki. Begona elmegy Edmundóhoz, és próbálja hazahívni, fõleg mert Paolo meg akarja kérni Sabrina kezét. Gael aláírásokat gyûjt, amiket el akar vinni a meridai püspöknek, hogy ne helyezzék át Lupe atyát. Enrique meghívja Ramonát és Palomát a házukba. Florencia felkeresi Elisát és közli vele, hogy Damiannal túl vannak a polgári esküvõn.

102.
Elisa felháborítónak tartja, hogy Damian egyáltalán képes volt megkérdezni tõle, õ támadott-e az anyjára. Florencia újra aggódik, mióta megtudta, hogy Elisa és Damian nem testvérek, mert fél, hogy elveszíti a férjét. Begona legnagyobb döbbenetére, Paloma és Ramona megjelennek Tovarék házában, és Eneique közli, hogy az õ vendégei. Edmundo határozottan ellenzi Paolo és Sabrina házasságát.

103.
Damian hiába próbálja rávenni Brauliót, hogy maradjon a gyárban, miután az anyja kirúgta, Braulio nem hajlandó rá még akkor se, ha Gabino már nem dolgozik ott. Elisa elkeseredik, mert Don Lucio szerint, mivel apja nem írt végrendeletet, pusztán 25 százalékot kap a családi vagyonból. Gabino hiába panaszkodik Dona Alfonsinának, õ nem akar beleszólni fia döntésébe.

104.
lisa elmondja Doloresnek, hogy úgy döntött, hozzámegy Gaelhez. Don Lucio tájékoztatja Damiant, hogy anyja nem fogadta el Elisa csekkjét, és a saját nevére íratja a földeket. Damian mindenáron szeretné ezt megakadályozni. Carmina elmondja Palomának, hogy Elisa és Gaelösszeházasodnak. A lány teljesen összeomlik a hír hallatán.

105.
Paloma közli Gaellel és Elisával, hogy csalódott élete igazi barátaiban, és hallani sem akar róluk. Gael attól tart, hogy Elisa meggondolja magát Paloma miatt. Sabrina szomorú, amiért apja ellenzi házasságát Paoloval, és aggódik, hogy hamarosan meglátszik rajta a terhesség. Ramona eszméletlenül találja Palomát, aki mérget kevert magának gyógynövényekbõl.

106.
Ramona elviszi az eszméletlen Palomát Tovar doktorék házába. Szerencsére az orvos szerint rendbe fog jönni. Damian elviszi Elisa földjének iratait Don Luciónak, hogy adja át a lánynak, de nem árulja el, hogyan szerezte vissza õket Alfonsinától. Sabrina megszökik otthonról, és megjelenik az Arango birtokon a bõröndjével. Vicente úgy tesz, mintha segítene neki elrejtõzni, míg Paolo elõkerül.

107.
Elisa nem tud kibékülni a helyzettel, hogy Paloma haragszik rá, de a lány világossá teszi, hogy a továbbiakban nem lehetnek barátok. Edmundo és Guido az Arango birtokra mennek Paolót elõkeríteni, Immár mindenki tudomására jut, hogy teherbe ejtette Sabrinát. Vicente elviszi Sabrinát Gabino új birtokára, és azt hazudja, Paolo érte megy késõbb.

108.
Damian Enriquétõl értesül, hogy Elisa és Gael ugyanazon a napon esküsznek, amikor õ Florenciával. Gabino szeretné megtartani a földeket, de Alfonsina hallani sem akar róla. Carmina felkeresi Gabinót, és felajánlkozik neki, ha a férfi elégeti az Augustóval kötött szerzõdést. Vicente elmondja Sabrinának, hogy az apja megengedné, hogy Paolo feleségül vegye, de õ le akar lépni a városból.

109.
Sabrinának hirtelen fájdalmai támadnak, és Vicente segítségért szalad. Gabino az eszmáletlen lányt a kórház bejáratánál hagyja. Gael rábeszéli Brauliót, hogy dolgozzon Elisa földjein. Elisa boldog, hogy keresztapja adott magának egy lehetõséget, hogy boldog legyen Maruval. Tovar doktor maga operálja meg a lányát, mivel elveszítette a babát.

110.
Sabrina könyörög a szüleinek, hogy senkinek ne mondjálk el, hogy elveszítette a babát, mert akkor Paolo el fogja hagyni. Florenciának se árulja el, így a lány teljesen nyugodt, hogy ördögi terve sikerülhet. Damian kérdõre vonja Florenciát, hogy miért kereste fel Enriquét, de a lány elfogadható magyarázatot ad. Alfonsina elhatározza, kideríti kivel él együtt Gabino.

111.
Alfonsina felháborodik Gabino árulásán, és megfenyegeti, hogy feljelenti õt és Ingridet, amiért betörtek a birtokra és meg akarták ölni, de Gabino azzal zsarolja, hogy ebben az esetben elmondja Damiannak, hogy van egy testvére. Dona Ramona felkeresi Tovar doktort, hogyfigyelmeztesse, a növény, amit a konyhájukban látott, árthat Sabrina babájának. Guido este 8-ra a szállodába rendeli Alfonsinát, hogy bemutassa neki ártatlansága bizonyítékát.

112.
Florencia felkeresi Lupe atyát, hogy beszéljen Damiannal, mert férje nagyon hûvösen bánik vele. Gael ideges, amikor Damian felkeresi Elisát. A lány azt ígéri, minden pénzt visszafizet neki. Begona azt mondja Sabrinának, hogy Elisa ismét kikezdett Paoloval. Elisa haragszik Don Lucióra, amiért a tudta nélkül elfogadta Damian pénzét.

113.
Florencia hiába kedveskedik Damiannak, férje hûvösen bánik vele. A lány úgy dönt, terhessége végéig külön szobába költözik, ami épp kapóra jön, mert kínosan ügyelnie kell arra, ne vegyék észre, hogy nem terhes. Sabrina felkeresi Elisát, hogy felelõsségre vonja, a lány viszont igyekszik felnyitni a szemét Paolóval kapcsolatosan. Begona úgy véli, Paolónak fizetnie kell azért a sok szenvedésért, amit a lányának okozott.

114.
Begona és Sabrina feljelentik Paolót nemi erõszak miatt, és a rendõrség azonnal letartóztatja. Gabino arra célozgat Damiannak, hogy esetleg nem tud mindent apja egykori szerelmi ügyeirõl. Begona féltékeny Edmundóra, de mindenekelõtt azt nem szeretné, ha róluk pletykálna a város. Florencia bevallja Damiannak, hogy Alfonsina kényszerítette a tehesség vállalására.

115.
Damian szinte képtelen elhinni, hogy anyja, Alfonsina kényszerítette Florenciát. A lány megkéri Damiant, hogy ne mondja el az anyjának, hogy a terhességet szabta annak feltételéül, hogy kihozza apját a börtönbõl. Lolita megtudja, hogy Horacio meghalt egy tûzvészben. Gabino tombol, mert az orvul megszerzett földeken nagyon rossz a termés.

116.
Alfonsinát bosszantja, hogy Florencia nem hajlandó részt venni a saját esküvõje megszervezésében. Elisa arra kéri Marut, ne adja fel, próbáljon közel kerülni Don Lucióhoz. Ramona felkeresi Edmundót, és arra kéri, vizsgálja meg Palomát, mert újabban furcsán viselkedik. Damian nem hajlandó elhinni Elisának, hogy szerelembõl megy feleségül Gaelhez.

117.
Lupe atya kijelenti, hogy nem hajlandó összeadni sem Elisát Gaellel, sem Florenciát Damiannal. Alfonsina meglátogatja Paolót a börtönben, és közli vele, hogy tud arról, hogy Gabino cinkostársa volt a sikkasztásban. Florencia felkeresi Elisát, hogy átadja az esküvõi meghívót, és Elisa csodálkozik, mert szokásos lekezelõ stílusához képest, nagyon visszafogott.

118.
Horacio elmodja Alfonsinának, hogy korábban Gabino parancsára megpróbálta megölni Damiant, és bogarat ültet Alfonsina fülébe, miszerint Carmina sokkal rosszabb, mint amilyennek képzeli, és szerinte félreismerte Estefaniát. Edmundo könyörög Ingridnek, hogy utazzanak el együtt, hagyják maguk mögött La Ermitát, de a nõ egyelõre nem akar elmenni.

119.
Paloma nem akarja, hogy kitudódjon, Gaeltõl terhes, mert nem egy gyerekkel akarja megfogni magának, ezért azt hazudja nagyanyjának, hogy a baba Enrique gyermeke. Dona Ramona megesküszik, hogy nem engedi, hogy az unokája egyedülálló anya legyen. Damian anyja szemére veti, hogy elrontotta az életét.

120.
Ramona azt tanácsolja Florenciának, vallja be Damiannak, hogy nem igaz, hogy gyereket vár, különben kénytelen lesz õ elmondani. Edmundo, látván, hogy Gabino összeverte Ingridet fel akarja keresni, de a nõ nem engedi. Enrique elhatározza, hogy vállalja az apa szerepet, noha Paloma csak addig szeretné erre kérni, míg Gael elveszi Elisát.

121.
Ingrid megvereti magát Gabinoval, hogy eljátszhassa a szenvedõ asszonyt és számaémat keltsen Gaelben. Gael olyannyira elhiszi, hogy Gabino bántalmazza anyját, hogy legszívesebben végezne a férfival. Ramona felkeresi Lupe atyát és kéri, ne menjem el a faluból. Gabino üzletet ajánl Alfonsinának.

122.
Ingrid azzal bosszantja Carminát, hogy elárulja neki, Gael Rosendo gyermeke.Florenciát zavarja, hogy Alfonsina kopogás nélkül bármikor bemegy a szobájába, ezért távollétében felforgatja anyósa szobáját, hogy megszerezze a kulcsot. Ekkor bukkan rá Damiam elveszettnek hitt amulettjére. Gael és Elisa elmennek Tovar doktorért, hogy segítsen elhozni Ingridet Gabino házából. Ingrid lelövi Gabinot, majd megkéri a lövés zajára berontó Damiant, hogy vállalja magára.

123.
Ingrid arra kéri Tovar doktort, hogy az iránta érzett szerelem nevében ne segítsen Gabinón, inkább hagyja meghalni, de az orvis erre képtelen. Alfonsina semmirõl nem tud, azt hiszi, Horacio lõtte le Gabinót. Damiant letartóztatják a körülmények tisztázásáig. Elisa és Florencia találkoznak a börtönben, de Florencia nagyon visszafogott Elisával.

124.
Lupe atya megengedi, hogy Ingrid is a parókián aludjon. Az asszony mindent elkövet, hogy közel férkõzzön fiához, mert rajta keresztül szeretné megszerezni az Arango vagyon felét. Elisa arra kéri don Luciót, hogy mindent kövessen el, hogy Damiam kikerüljön a börtönbõl. Carmina tombol a dühtõl, amint megtudja, hogy Ingrid és Gabino házasok, így mindent Ingrid örököl.

125.
Carmina felkeresi Damiant a börtönben, és elmondja neki, hogy Ingrid pusztán felhasználta õt céljai elérésére, ráadásul Gael is segített neki, hogy minél jobban eltávolítsa Elisától. Begona nem tud napirendre térni afelett, hogy fia feleségül akarja venni Palomát. Vicentét nem lehet elvonszolni Gabino ágyától, nagyon aggódik érte.

126.
Ingrid épp arra kéri Damiant, hogy senkinek se mondja el, hogy õ lõtte le Gabinót, amikor Elisa a szobába lép, és kiderül az igazság. Damiannak kétségei vannak afelõl, hogy Gael is anyja cinkosa volt abbam, hogy megszabaduljon Gabinotól, mivel Carmina bogarat ültetett a fülébe. Carmina azt ígéri Begonának, hogy számíthat rá, segít félreállítaniIngridet, hogy visszakaphassa a férjét. Ingrid elmegy Elisával a kis házba, hogy megkeresse a Gabino által elrejtett repülõjegyeket. Edmundo szakít Ingriddel, miután megtudja, hogy papíron Gabino felesége.

127.
Gabino magához tér. Antonia jelenetet rendez, amiért Dolorest ott találja a kótháznál Vicente és Braulio társaságában. Danian meglepõdik Florencia új hozzáállásán. A lány azt állítja, nem helyesli, hogy Alfonsina elválasztja azoktól, akiket szeret. Ingrid találkát beszél meg Alfonsinával, hogy átadja a repülõjegyeket, nem sejti, hogy Gabino magához tért és megszökött a kórházból, és bosszút akar állni.

128.
Gabino megkötözi Ingridet és bosszúból élve eltemeti. Damian elárulja Elisának, hogy Gabino vételi ajánlata mögött Alfonsina állt, mert magának akarta megszerezni Elisa örökségét. Gael azt követeli Damiantól, hogy költözzön el La Ermitából, hogy ne állhasson Elisa és közé, mert tudja, hogy a lány sosem fogja elfelejteni.

129.
Ramona készít füvekbõl gyógyírt Gabino fejfájására, de elõre bocsátja, hogy soha többé nem segít majd rajta. Sabrina elhívja Florenciát és Elisát is egy találkozóra, mert el akarja mondani, hogy Paolo szerint Florenciának nem lehet gyereke, de Florencia meggyõzi arról, hogy Paolo hazudott neki. Lupe atya hiába kéri Ramonát, hogy fedje fel az igazságot, õ nem hajlandó újabb tragédiát okozni.

130.
Sabrina Elisának is elmondja, mit hallott Paolótól, de a lány is hazugságnak tartja, hiszen Florencia gyermeket vár. Paolo felkeresi Florenciát és megzsarolja, szeretne a késõbbiekben õ is Damian pénzén élõsködni. Florencia leveszi az álhasát, úgy jelenik meg az esküvõn, és átadja Damiannak a válási papírokat. Damian lóháton érkezik Elisa esküvõjére, és magával viszi a ceremónia kellõs közepén.

131.
Damian egy halászkunyhót bérel ki a tengerparton, oda viszi Elisát. A lány nagyon haragszik, amiért Danian botrányosan viselkedett, és azt mondja neki, már nem szereti. Florencia felkeresi Enriquét, hogy elmesélje, miért vezetett félre mindenkit a terhességével. Damian nem hajlandó visszavinni Elisát, és figyel, hogy ne szökhessen meg.

132.
Begona rányit férjére, amint Carminával csókolózik, és csalódottságában alig tud szóhoz jutni. Dolores aggódik Elisa miatt, de Lupe atya megvigasztalja. Don Lucio megpróbálja megnyugtatni Gaelt, aki tombol a dühtõl, és ígéretet tesz, hogy megöli Damiant.

133.
Carmina mindenáron meg szeretné akadályozni, hogy Elisa boldog lehessen. Alfonsina rosszul lesz, de Tona szerint ez csak része a szokásos érzelmi zsarolásának, ám Edmundo megvizsgálja,és kiderül, Alfonsinának komoly szívbetegsége van. Elisa telefonál don Luciónak, hogy ne aggódjon miatta.

134.
Elisát aggasztja Damian köhögése, és ragaszkodik ahhoz, hogy mielõbb térjenek vissza a városba. Damian azt kéri Elisától sose hagyja el õt, ám folyton féltékeny Gaelre, mert Elisa félrevezeti, és azt hazudja, már odaadta magát Gaelnek. Gabino szövetkezik Carminával. Florencia arra kéri Tovar doktort, engedje, hogy az asszisztensként dolgozzon.

135.
Florencia hálás Palomának, hogy segít neki, noha õ csúnyán viselkedett vele, a lány pedig bevallja neki, hogy nem Enrique gyerekét várja, és nem is megy hozzá feleségül. Edmundo úgy érzi, fia kezd beleszeretni Palomába, és már nem érdekli Florencia. Alfonsina kérésére Gabino elindul felkutatni Damiant, hogy hazavigye.

136.
Damian hiába próbálja elfogadtatni Elisát anyjával, Alfonsina képtelen megbocsátani annak a nõnek a lányának, aki tudomása szerint elvette tõle a férjét. Paloma végleg el szeretne költözni a faluból, még mielõtt észrevennék rajta, hogy gyermeket vár. Gabino felbosszantja Gaelt a kocsmában, vitájuk verekedésbe torkollik, és Gaelt letartóztatják.

137.
Edmundo megvizsgálja Alfonsinát, és közli Damiannal, hogy ezúttal súlyos a helyzet, anyja szívbeteg. Elisa felkeresi Gaelt, aki abban bízik, hogy a lány visszatér hozzá, és elveheti feleségül. Amikor megtudja, hogy szerelme odaadta magát Damiannak, törni-zúzni kezd. A két fiú egymásnak esik, és Gael csaknem megöli Damiant, de Lupe atya megszegi a gyónási titkot, és az utolsó pillanatban közli, hogy õk ketten féltestvérek.

138.
Damian, tudva, hogy Gael féltestvére, és a sors igazságtalan volt vele, mert nélkülözve kellett felnõnie, úgy dönt, lemond Elisáról. Alfonsina hallani sem akar arról, hogy Gael részesüljön Rosendo vagyonából. Carmina megrémül, hogy Lupe atya megszegte a gyónási titkot, hiszen szinte minden szörnyû tettét meggyónta neki. Enrique bevallja Palomának, hogy nagyon vonzódik hozzá.

139.
Lupe atya megfenyegeti Carminát, hogy amennyiben továbbra is ármánykodik a háttérben, leleplezi szörnyû titkait.Paloma felkeresi Gaelt, hogy rábeszélje, mondja el Elisának, hogy õ csalta meg elõször, de Gael hallani sem akar errõl, fél, hogy Elisa nem megy hozzá feleségül. Begona még a repülõtéren is le szeretné beszélni lányát arról, hogy Afrikába utazzon önkéntesnek, de Sabrina hajthatatlan. Paloma elmondja Elisának, hogy lefeküdt Gaellel.

140.
Braulio udvarol Doloresnek, mindketten érzik, hogy szerelmük kapott egy új esélyt. Alfonsina szívmûtétje sikeres volt. Ramona szerint Palomának el kéne mondania Elisának, hogy Gael teherbe ejtette. Elisa közli Gaellel, hogy örökre végzett vele, és arra kéri Palomát, ne költözzön el a városból, mert szüksége van rá.

141.
Paloma bosszankodik, amiért Gael megtudta Enriquetõl, hogy terhes. A fiú hiába szeretné feleségül venni, Paloma úgy dönt, elhagyja La Ermitát és egyedül neveli fel gyermekét. Florencia szenved, amiért Enrique már nem érdeklõdik iránta. Elisa vállalkozása nagyon jól megy, az igazgatósági ülésen kiosztja mindenki részesedését. Gael provokálja Enriquét, hogy árulja el mindenkinek a nagy hírt. Elisa elhatározza, kideríti, hogyan került a kis ház nagynénje nevére.

142.
Enrique és Begona társalgásából Elisa rájön, hogy Paloma terhes. Don Lucio meglepetésként Elisának, rendbe teszi Estefania sírját. Braulio a kapott pénzbõl egy lakást vesz magának. Paloma betanítja Florenciát a rendelõben, és nagyon örül annak, hogy a lány elõnyére változott. Elisa felkeresi Ramonát, aki mindent elmond neki Paloma terhességérõl.

143.
Elisa közli Gaellel, hogy Paloma tõle vár gyereket, ezért kötelessége feleségül venni a lányt. Gael hallani sem akar róla, megszállottan szereti Elisát. Lupe atya, aki a gyónási titoktartás megszegése miatt kénytelen megválni papi reverendájától, Alfonsina nagy örömére az Arango birtokra költözik.

144.
Alfonsina iratai között Lupe atya megtalálja Rosendo végrendeletét, amirõl Alfonsina azt állította, hogy elégette. A végrendelet szerint Gael és Damian egyenlõ arányban osztoznának a vagyonon. Gael elmondja Elisának, hogy kötelességbõl megkérte ugyan Paloma kezét a nagyanyjától, de Dona Ramona nemet mondott. Elisa úgy véli, Gaelnek kötelessége elvenni és boldoggá tenni barátnõjét.

145.
Begona teljesen kiborul, amikor azt kátja, hogy barátnõi kiközösítik. Családja nem hajlandó elfogadni õt, úgy érzi, senkire nem számíthat többé. Damian határtalanul boldog, amikor megjelenik Gael esküvõjén, és azt látja, hogy féltestvére nem Elisát, hanem Palomát veszi feleségül. Dona Alfonsina aggódik, amiért Elisa immár szabad, és attól tart, hogy Damian ismét keresi majd a társaságát.

146.
Antonia elmeséli Alfonsinának, hogy Begonát letartóztatták Paolo meggyilkolásáért, de õt nem viseli meg a hír. Lupe atya arra kéri Ramonát, mondja el õ az igazságot Estefaniáról és Rosendóról. Paloma esküvõi csokrát Elisa kapja el, a lány szerint barátnõje hamarosan férjhez fog menni. Paloma és Gael nászûtra indulnak, de Gaelen látszik, hogy nem valami lelkes.

147.
Gabino felajánlja Alfonsinának, hogy amennyiben üzlettársává teszi, õ gondoskodik arról, gogy Elisa cége csõdbe menjen. Lupe atya találkozót beszél meg Elisával Estefania sírjánál, mert valami fontosat akar mondani neki. Mivel Carmina nem hajlandó eladni a birtokot Elisának, alány megbízza Caritót, hogy vegye meg neki. Carmina örül a vevõnek, és azonnal ráharap az ajánlatra. Dolores restelli, hogy Brauliónál aludt, de a férfi szerint most már felvállalhatják szerelmüket.

148.
Az Estefania sírjánál várakozó Lupe atyát Carmina leszúrja, mert attól tart, hogy immár nem veszi figyelembe a gyónási titoktartást, és leleplezi a bûneit. Elisa és Damian találnak rá az agonizáló papra. Lupe atya úgy hal meg, hogy már nincs ideje elmondani gyilkosa nevét. Lucio felveti Elisánsak, hogy befektethetne az Arango üzembe, hogy ezzel segítse Damiant, és bosszantsa Alfonsinát.

149.
Elisa azzal vádolja Carminát, hogy megölte Lupe atyát, de bizonyítéka nincs, és nagynénje mindent tagad. Ramona álmában megjelenik Lupe atya, és arra kéri, vigye véghez õ a küldetését. Paloma és Gael amúgy is szomorkás nászútja véget ér, amikor Damian értesíti féltestvérét, hogy Lupe atya meghalt. Az egész falu részt vesz az atya temetésén. Alfonsina megengedi Gaelnek, hogy családtagjaként búcsúztassa.

150.
Horacio felkeresi Lolitát, hogy elmondja neki, nem õ ölte meg Lupe atyát, ám amikor Dolores hívni akarja a rendõrséget, leüti. Valójában senki nem hiszi, hogy Horacio gyilkolta meg az atyát, de Antonia látta õt csurom véresen Alfonsina szobájában a gyilkosság után. Damian kitartóan udvarol Elisának, de a lány arra kéri, hogy ne sürgesse.

151.
Elisa felhívatja Caritóval a nagynénjét, hogy mielõbb üssék nyélbe a birtokvásárlást. Carmina örül, hogy ilyen rövid idõ alatt pénzhez jut. Paloma nagyon szenved attól, hogy férje valósággal elkerüli õt, de Gael semmi reménykeltõt nem tud ígérni neki, és magyarázattal sem szolgál. Braulio bosszankodik, hogy elromlott néhány fontos és drága gép az üzemben. Szabotázsra gyanakszik, de álmában sem gondol arra, hogy fia, Vicente okozza a károkat.

152.
A birtokot Carmina eladja Catitónak, így Elisa végre visszaszerzi az otthonát. Paloma elpanaszolja Florenciának, mennyire boldogtalan Gael közönyössége miatt. Gael továbbra is üldözi a szerelmével Elisát, noha a lány hallani sem akar róla. Carmina azzal bosszantja Elisát, hogy ha akarja, az ujja köré csavarja Damiant. Alfonsina egy magánnyomozót fogad, aki kideríti, hogy a Gabinótól kapott repülõjegyek hamisítványok.

153.
Damian arra gyanakszik, hogy Gabino azért akarja megtalálni Horaciót még a rendõrség elõtt, mert el akarja hallgattatni, hogy ne tehessen terhelõ tanúvallomást rá nézve. Horacio arra kéri Antoniát, hogy intézze el neki, hogy beszélhessen Dona Alfonsinával. Antonia segít neki, mert megígéri, hogy elviszi Dolorest a faluból, és õ abban reménykedik, hogy visszakaphatja Brauliót. Damian világossá teszi anyjának, hogy akkor is feleségül veszi Elisát, ha kitagadja az örökségbõl.

154.
Alfonsina meglátogatja don Luciót, mert szövetségest keres, akivel rács mögé juttathatja Gabinót, de a férfi nem hajlandó szóba állni vele, amiért megkeseríti keresztlánya életét. Carmina azt hazudja Damiannak, hogy rajtakapta Elisát Gaellel az ágyban, de a fiú nem hajlandó végighallgatni. Alfonsina Gaeltõl tudja meg, hogy fia társulniu akar Elisával, de higgadtan fogadja a hírt. Carmina éktelen haragra gerjed, amiért Elisa egy trükkel hozzájutott a birtokhoz, és bosszút esküszik.

155.
Alfonsina közli fiával, hogy felkereste Elisát, és elmondta neki, hogy többé nem áll a szerelmük útjába. Damian szinte el se hiszi. Elisa, hogy Gael zaklatásától megszabaduljon, igent mond Damian házassági ajánlatára. Gabino azt hiszi, a pénz, amit átutalt Alfonsinának, a feldolgozó üzem tulajdonostársává teszi, és amikor Alfonsina közli vele, hogy errõl szó sem lehet, Gabino összeomlik.

156.
Alfonsina vacsorát ad Damian és Elisa eljegyzésének tiszteletére. Florencia is megjelenik, hogy kárörvendjen Alfonsina verersége felett. Carminát kísértik azok, akiket meggyilkolt, a paranoiás nõ mindenkiben ellenséget lát. Mivel Alfonsina minden pénzébõl kiforgatta Gabinót, már õt se engedi be a házába. Alfonsina bevallja don Luciónak, hogy többé nem akar a fiatalok boldogságának útjába állni.

157.
Carmina bezárja a házba az esküvõjére készülõ Elisát, hogy ne tudjon hozzámenni Damianhoz. Gael, akit szövetségesének hisz, megjelenik, hogy ezúttal õ rabolja el Damiantól. Elisa kétségbe esik, de Gael megnyugtatja, hogy ez pusztán trükk volt, hogy kiszabadítsa. Damiant gyötri a féltékenység, de örül, hogy végre feleségül veheti szerelmét.

158.
Carmina tombol, amiért Alfonsina az egész vendégsereg füle hallatára a szemébe mondta, hogy már tudja, õ volt Rosendo szeretõje, nem pedig Estefania. Gabino, aki bármit megtenne Carmináért, megígéri, hogy elteszi láb alól Elisát, hogy ne kelljen elviselnie unokahúga boldogságát. Damian és Elisa nászútra indulnak. Damian abba a halászkunyhóba viszi újdonsült feleségét, ahol elõször lettek egymáséi.

159.
Carmina megfenyegeti Alfonsinát, amiért nyilvánosan megalázta. Antonia és Braulio Vicentét keresik, akit végül Gabinóval találnak. A fiú ekkor mondja el Braulionak, hogy átverte, nem akart jóban lenni vele, csak Gabino parancsára férkõzött a bizalmába, hogy kért okozhasson Elisa cégében. Gabino halálos mérgû korallkígyót csempész a halászkunyhóba, ami megmarja Elisát. Tovar doktor lemond a lányról, de Ramona meggyógyítja.

160.
Gabino elmondja Palomának, hogy õ is az õ gyermeke. Alfonsinának meggyõzõdése, hogy Carmina és Gabino állnak a kígyómarás mögött. Alfonsina arra kéri Dona Ramonát, mondjon el mindent, amit tud a múltban történtekrõl. Alfonsina teljesen megsemmisül, amikor rájön, hogy oly sok éven át feleslegesen gyûlölte Estefaniát és Elisát. Vicente beszámol Carmina és Gabino összes gaztettérõl Brauliónak.

161.
Horacio feladja magát a rendõrségen. A vallomása alapján kezd szorulni a hurok Carmina és Gabino nyaka körül. A rendõrök kiássák Ingrid holttestét, immár bizonyítékuk is van a gyilkosságra. A holttest mellett megtalálják Ingrid táskájában a két eredeti repülõjegyet Carmina ésRosendo nevére. Carmina fogva tartja Damiant és pénzt követel az életéért Alfonsinától, de azt kéri, Elisa adja át a váltságdíjat.

162.
A súlyosan sérült Carmina nem akarja tolószékben leélni az életét, megszerez egy ollót, és a takaró alatt felvágja az ereit. Paloma úgy dönt, nem folytat tovább reménytelen küzdelmet Gael szerelméért, de a fiú meggyõzi, hogy õt akarja, és örökre elfelejti megszállottságát Elisa iránt.

Megosztom másokkal: