Abrázame muy fuerte tartalma

ABRÁZAME MUY FUERTE – Maria del Carmen
1.
Cristina a gazdag ültetvényes, Severiano Alvarez lánya. Diego pedig a birtok egyik munkása. A papa nem nézi jó szemmel a fiatalok szerelmét, s amikor a lánya bejelenti, hogy gyermeket vár, a gazda felgyújtja Diego kunyhóját. Cristina a hírre az ültetvényre rohan, Diego pedig megjelenik az Alvarez házban.

2.
Diego megmondja Consuelo asszonynak, hogy a férje gyújtotta fel a kunyhóját. Megkéri a lánya kezét, de a mama közli, hogy Cristinának Federicohoz kell feleségül mennie. Severiano elküldi a lányát Villahermosába a szobalánnyal, Raquelával, hogy titokban ott szülje meg a gyermekét. Cristina egy leánygyermeknek, Maria del Carmennek ad életet. Severiano busás pénzt ígér Raquelának, s megparancsolja, hogy vigye el magával messzire a kislányt. Raquela a saját nevére anyakönyvezteti a gyermeket.

3.
Cristina kétségbeesik, mert Federico magánál tartja Raquelát és a gyermekét. A szobalány találkozik Diegoval, aki megadja a címét. Federico megmondja Cristinának, hogy az apja lopatta el a gyermeket. A papa vállalja tettét. Cristina eldönti, hogy hozzámegy Federicohoz, hogy visszakaphassa kislányát. Az esküvõn az apa rosszul lesz és meghal.

4.
Federico immár mindkét birtok ura. Raquela megmondja Cristinának, hogy azért jött vissza, mert alkut kötött Federicoval, de a kislány az övé, hiszen az õ nevét viseli. Raquela táviratozik Diegonak. A férfi megjelenik szerelme házában, de Federico közbelép. Cristina szökni akar a gyermekkel, de Raquela ezt megakadályozza. Az éjjel Federico megöli Diegot, feleségét pedig megerõszakolja.

5.
Cristina pisztolyt fog a férjére, amikor az közli vele, hogy a gyermek Raqueláé marad, õ csak a keresztanyja lehet. Raquela megzsarolja Federicot, hogy tudja, õ ölte meg Diegot. Federico a rendõrségre viszi a feleségét vallomástételre, és útközben készakarva balesetet okoz.

6.
Cristina a baleset következtében megvakul. 15 évvel késõbb folytatódik a történet. Maria középiskolás, az anyja utálja, a keresztanyja viszont imádja. Jose Maria, az egyik munkás szerelmes a kislányba. Carlos Manuel, Federico unokaöccse orvosként tér vissza. Deborah elcsavarja a fiú fejét, aki egyébként Federico szeretõje. Federico elárulja Cristinának, hogy õ ölte meg Diegot.

7.
Cristina le akarja lõni a férjét. Jacinta, Carlos Manuel anyja elmondja Federiconak, hogy fia szerelmes Deborahba. Federico iszonyat haragra gerjed. A templomban lévõ ismerõsöket Cristina meghívja Maria del Carmen születésnapi partijára. Ignazio atya rábeszéli Cristinát, hogy mondja el a kislánynak az igazat, de az asszony nagyon fél, hogy Maria meggyûlölné õt. Federico féltékenységében fojtogatja Deboraht. Raquela elmondja Marianak, hogy Cristinának van egy lánya.

8.
Raquela azt monja a lányának, hogy Cristina rossza anya volt. Jacinta, Carlos Manuel anyja imádkozik, nehogy a a rájöjjön az igazságra. Maria Cristinának sírja el bánatát, hogy szerelmes Carlos Manuelbe. Az ültetvényen kártevõ pusztít..

9.
Cristina Marianak adja 15. születésnapjára a Diegotól kapott medált. Az ünnepség a templomban kezdõdikitt mutatja be Carlos Manuel Cristinának, Robles doktort. A köszöntésre Raquela anyja, Candelaria is megérkezik. A partin a féltékenység a tetõfokára hág.

10.
Cristina visszavásárolja a Federico által elherdált birtokot és Marianak adja születésnapi ajándékként. A kislány Josét teszi meg intézõnek. Federico ismét balesetet okoz Cristinának, melynek következtében lezuhan a lépcsõn. Robles doktor azonnal Cristinához rohan. Az orvos véletlenül meghallja Cristina titkát a lányáról, Maria del Carmenrõl.

11.
Mindenki tudja, hogy a baleset okozója Federico. Candelária azt mondja Marianak, hogy õ a nagyanyja, és a megtakarított pénzét odaadja a kislánynak. Cristina a gyûrûjét ajándékozza Marianak, de közben elveszíti Diego fényképét.

12.
Raquela kihasználja az alkalmat és megmutatja Marianak a fényképet, és elmondja, hogy Diego volt az apja. Cristina hivatalos okiratban nevezi ki Josét intézõnek. Maria féltékeny Deborahra. Federico úgyszintén, mert az hallja, hogy Carlossal össze akarnak házasodni.

13.
Deborah felveti, hogy Federico váljon el. A férfi szól a feleségének, hogy mindenáron meg kell akadályozni, hogy Carlos Manuel elvegye Deboraht. Célia, a város közkedvelt asszonya indul a polgármesteri választáson Federico ellenfeleként.

14.
Raquela megzsarolja Federicot a gyilkosság bizonyítékával. Carlos a birtokon bemutatja édesanyjának Deboraht. Federico megtiltja Carlosnak, hogy elvegye az õ szeretõjét. Új rendõrfõnököt neveznek ki a városba. Robles doktor beleszeret Cristinába. Jacinta meggyónja az atyának élete nagy titkát. Mindenki segít Céliának, hogy megnyerje a választást. Federico meg akarja ölni Deboraht.

15.
Federico fojtogatja Deboraht, de Jose közbelép. Raquela ellopja Maria nagyanyjától kapott pénzét. Robles doktor rábeszéli Christinát, hogy kezdjen új életet. Eulogio egy vadabb lovat készít elõ a kilovagló orvosnak és Christinának. Az asszonyt Carlos menti meg. Raquela beszámol Federiconak a történtekrõl. Új rendõrhadnagy érkezik bemutatkozó látogatásra.

16.
Christina tudja, hogy Federico okozta a balesetet. Maria, hogy Carlost féltékennyé tegye, megcsókolja Josét. Hernan, a rendõrhadnagy bemutatkozó látogatást tesz az Alvarez házban. Consuelo asszony furcsa jelenetet rendez a vendég elõtt. Robles doktor távozása elõtt bevallja Christinának, hogy szereti õt. Jacinta bemutatja Hernan lányát a fiának. Federico kirúgatja Céliát. Raquela ismét megzsarolja Christinát.

17.
Federico és Raquela már ketten zsarolják Christinát, hogy ne merjen feljelentést tenni. Hernan rákérdez a polgármesterre, hogy miért hiányzik minden dokumentum Diego halálával kapcsolatban. Célia kéri Christina támogatását a választáshoz. Az atya meglátja Federicot és Deboraht, s mikor kérdõre vonja a férfit, õ dühében bevallja minden bûnét. Majd mindezt megbánva felbéreli Eulogiot, hogy végezzen az atyával. Raquela rábeszéli Federicot, hogy ölje meg a beteg Consuelo asszonyt is.

18.
Christina támogatja Céliát a kampányában. Carlos megtalálja a haldokló atyát az úton, de már nem tud segíteni rajta. Federico kifizeti Eulogiót a tökéletes balesetért. Consuelo elmondja, hogy Federico meg akarta ölni õt Raquela bíztatására. Az egész város siratja az atyát. Hernan Munoz nyomozni akar az atya balesetével kapcsolatban.

19.
Munoz hadnagy Robles doktortól is érdeklõdik az atya halála felõl. Raquela elújságolja Federiconak, hogy José jelzálogkölcsönt vett fel a birtokra. Benito megelégeli Eulogio uralmát, és a többi munkással együtt Joséhoz áll be dolgozni. José és Carlos kibékülnek. Robles doktor vigasztalja Christinát, de Raquela kilesi õket.

20.
Raquela elújságolja Federiconak, hogy mit látott. A férfi nekiront a feleségének, a doktort pedig pisztollyal keresi. Christina elköltözik a birtokról szeretteivel együtt. Consuelo zavarodottságában megszökik a villahermosa-i házból. Új pap érkezik a parókiára, Ignazio atya unokaöccse személyében.

21.
Moises atya Federicot kéri, hogy segítsen kinyomozni nagybátyja halálának körülményeit. Flóra asszony fia, Francisco a börtönbe szállítása közben megszökik. Consuelo találkozik a nõvérekkel, s kéri õket, hogy vigyék vissza a birtokra. Ott azonban Raquela a saját házában tartja fogva. José megtalálja a bezárt asszonyt és megszökteti. Christina eldönti, hogy megoperáltatja magát.

22.
Max beállít Christina házába és közli, hogy meg akarja venni az Ojo De Aquát. Consuelo elmondja Candeláriának, hogy mit tett vele Raquela, és visszaadja az észereket és a pénzt. Federico felszólítja Céliát, hogy lépjen vissza a jelöléstõl, de az asszony hajthatatlan. Federico bosszút esküszik. A polgármester áthelyezteti Munozt. Carlos megmondja Mariának, hogy elveszi Deboraht és Európába mennek. Christina a vizsgálati eredmények szerint operálható.

23.
Federico újabb merénylettel bízza meg Eulogiót. Christina mûtétje sajnos nem sikerül. Federico botrányt rendez a kórházban. Carlos a nagybátyjára bízza az anyját és a pénzét. Deborah Federico kívánságára közli Carlosszal, hogy nem lesz a felesége. Flora és Deborah Dél-Amerikába utaznak.

24.
A doktor elbúcsúzik Christinától, Celia pedig megnyeri a polgármester választást. Három évvel késõbb: Maria befejezi az iskolát. Federico betoppan és elámul a lány szépségén. Bejelenti, hogy Carlos visszatér Európából, s ennek örömére partyt rendez a birtokon, melyre õket is meghívja. Carlos megjelenik oldalán Deborah-val, mint feleségével.

25.
Maria kétségbeesik, Raquela azzal zsarolja meg Mariát, hogy beteg és mellette kell maradnia a birtokon. Raquela örömmel újságolja Federiconak, hogy sikerült a tervük. Moises atya rábeszéli Christinát, hogy maradjon a férje mellett. Az elkeseredett Mariát Carlos vígasztalni próbálja, s közben ráébred saját érzelmeire is.

26.
José és Max összeverekednek Maria miatt, de az atya közbelép. Dr. Silva azt szeretné, ha Carlos lenne az utódja. Christina közli Federicoval, hogy Maria miatt õ is ott marad a birtokon. Eulogio megtámadja Gemát. Federico megmondja Carlosnak, hogy õ lesz az örököse, de a fiú ezt visszautasítja. Maria megtalálja az apja sírját. Christina a gyónási titok megtartását kérve elmondja Moises atyának élete történetét.

27.
Az atya megrendül Christina keserves életének hallatán. Federico állandó besúsónak használja Raquelát. A nõvérek beleszeretnek az álnevéhez ragaszkodó Franciscóba. Federico kiadja Marcelinonak, az ügyvédjének a parancsot, hogy Christina teljes vagyonát írassa az õ nevére. Célia járvány kitörésérõl hoz hírt és mindenkit mozgósít. Maria és Carlos a vízesésnél találkoznak.

28.
Deborah kioktatja Mariát, hogy a házban õ az úrnõ. Robles doktor megmondja Federiconak, hogy szereti Christinát. Maria is beáll az ápolók közé… Eulogio megint megtámadja Gemát, de José megmenti. Benito bíztatja Josét, hogy harcoljon Mariáért. Marcelino közli Federicoval, hogy Christina vagyona csak úgy lehet az övé, ha az asszony önként ráíratja, vagy ha eladja neki. Carlos egyedül kel át a viharos folyón.

29.
José kimenti Carlost az árból. A két fiatalember fájlalja, hogy egyikük sem tud semmit az apjáról. Munoz-ék visszatérnek Villahermosá-ba. Francisco az utcán felismerni vél valakit Abelito-ban. Célia felelõsségre vonja Flórát, hogy miért zaklatja a fiút. Federico még egy utolsó esélyt kér Cristinától. A részeg Eulogio említést tesz a kocsmában Ignazio atya haláláról, s amikor ezt elmondják Federiconak, a férfi lelövi munkavezetõjét.

30.
Robles doktor felajánlja, hogy megtanítja Cristinát a Braille írásra. José és Carlos visszatérnek, Maria boldogan fogadja õket. Francisco felkeresi a nõvéreket, hogy segítségükre legyen. Maria megmondja Carlosnak, hogy sohasem fog mást szeretni. Munoz jelentkezik Marcelinónál, immár, mint megyei rendõrfõnök. Joséék megmentik a meglõtt Eulogiót, aki bosszút esküszik. Carlos fáradtan hazatérve keresi Deboraht, ám zárva találja a fürdõszobát.

31.
Federico kisurran Deborahtól, de Raquela mindent lát. José a nagyapjától érdeklõdik az apja felõl. Eulogio megszökik, és Raquelától kér menedéket. Munoz bejelenti, hogy kinyomozza Diego halálának körülményeit. Carlos elpanaszolja az anyjának, hogy rájött, Maria az igazi szerelem. A fiatalember megkérdi Robles doktort, igaz-e, hogy beleszeretett Cristinába. Pancho és felesége eldöntik, hogy José sohasem tudhatja meg ki volt az apja. A zavarodott Consuelo elmondja a lányának, hogy az apjának volt egy fia egy másik asszonytól.

32.
Raquelát kihallgatja a rendõrségen Munoz hadnagy. Carlos bevallja Robles doktornak, hogy Mariát szereti. Eulogio rálõ Federicora. Maria felajánlja José nagyszüleinek, hogy költözzenek a birtokra. Cristina felkeresi Munoz hadnagyot, és kéri, hogy hagyja abba a nyomozást Diego halálának ügyében. Flóra megzsarolja Céliát, hogy fizessen a hallgatásáért.

33.
Flora vízbe fullad, ezért mindenki Céliát vádolja. A rendõrségi kihallgatáson Cália elmondja a titkot, amivel Flora zsarolta õt. Carlos közli Federico-val, hogy el akar válni Deborah-tól. A kocsmában Francisco-t felismeri egy volt cellatársa, Santos. Robles doktor nem tartja helyesnek, hogy Cristina leállíttatta a nyomozást.

34.
Federico elárulja Deborah-nak, hogy Carlos válni akar. Max és az apja, Fayo mindenáron meg akarják venni Maria birtokát. Juancho, a kocsmáros szerelmet vall Estella-nak, de Fayo közbelép és bosszút esküszik. Eulogio és Raquela mellé áll Benito is, hogy összefogjanak Federico ellen. Carlos bejelenti a feleségének, hogy válni akar, de Deborah jelenetet rendez.

35.
Deborah-t kórházba szállítják. Juancho-t Fayo emberei megtámadják és összeverik. Federico eskü alatt vallja az atyának, hogy nem õ ölte meg Diego-t. Eulogio és Benito újabb figyelmeztetést ad Federico-nak… A férfi tud uralkodni az autója felett.

36.
Carlos és a rendõrség intézkedik a baleset miatt. Munoz kihallgatja Federico-t. Az atya elmondja Cristinának, hogy mit vallott neki eskü alatt a férje, miközben Raquela kihallgatja õket. Florencia doktornõ szövetséget ajánl Deborah-nak. Federico igyekszik megkörnyékezni Mariát, de Carlos közbelép. Robles doktor új operációt javasol Cristinának.

37.
Benito nem vállal többé közösséget Eulogióval és Raquelával. Consuelo az éjjel rátámad Federico-ra, mire a férfi pisztolyt ránt. A család félti a zavarodott asszonyt veje bosszújától. Robles doktor segítségét kérik. Deborah-t Francisco hozza haza a kórházból, mindenki legnagyobb megdöbbenésére. A fiatalasszony elsõ dolga, hogy Federico-hoz menjen, de Cristina rájuk nyit…

38.
Maria is bemegy Federico szobájába, aki mikor meglátja Deborah-t kivonszolja õt onnan és összeverekszenek. Federico betegnek tetteti magát, hogy elkerülje a botrányt. Deborah befeketíti Mariát Carlos elõtt. Az asszony az anyósától, Jacintától kér segítséget. Raquela bevallja Mariának, hogy az egyetlen férfi, akit szeretett, az Federico.

39.
Deborah bejelenti a családnak, hogy gyermeket vár. Majd négyszemközt közli Federico-val, hogy õ a jövevény apja. Munoz kihallgatja Fayo-t és Max-ot a Juancho és Estella ellen elkövetett támadás miatt. Pancho-ék elmondják Vicentának féltve õrzött titkukat.

40.
Vicenta elmondja Candeláriának, hogy mit meséltek José nagyszülei. Consuelo asszony tehát igazat beszélt. José bejelenti Carlos-nak, hogy összeházasodnak Mariával, a férfi teljesen kétségbeesik. Munoz gyilkosság vádjával letartóztatja Céliát. Deborah megzsarolja Federicót. Maria kéri Carlost, hogy hagyja õt békén, hiszen hamarosan apa lesz.

41.
A részeg Eulogio ismét megtámadja Gemát és Nievest. A hadnagy fantomképet készíttet a férfiról. Federico indulni akar a polgármester választáson, és Cristina támogatását kéri. José nagymamáját kórházba viszik Carlos-hoz. Raquela kirúgja Eulogio-t. Federico meglepetésül új hálószobát rendez be Mariának, de Eulogio megjelenik Federico házában.

42.
Eulogio és Federico kölcsönösen zsarolják egymást, közös piszkos dolgaikkal. Raquela kilopja Benito zsebébõl a birtok jelzálog részletét. Eulogio megtámadja Benitót és összeveri. Federico mindent megígér Cristinának, csak felejtse el a múltat. Gumersinda lázálmában elmondja Carlos-nak José titkát…

43.
Carlos nem hiszi el a hallottakat. Gumersinda operációja sikerül, José örömében megkéri Maria kezét. Federico megparancsolja, hogy Raquela álljon Deborah szolgálatára. Maria bejelenti a családnak, hogy férjhez megy Joséhoz. A háziak ellenzik a döntését. Candelaria és Vicenta azon töprengenek, hogy hogyan akadályozhatnák meg a házasságkötést.

44.
Francisco engedélyt kér egy mulatóhoz Federico-tól, ezért támogatást ígér a polgármester választáshoz. Federico-t értesíti a bank, hogy elárverezik a birtokot, mert nem fizették ki a jelzálog részletet. Az atya meglátogatja a nagyszülõket a kórházban, és Dr. Robles jelenlétében megtárgyalják José titkát. Eulogio éppen felajánlja szolgálatait Deborah-nak, amikor Munoz hadnagy letartóztatja. A nagyszülõk megmondják Mariának, hogy felejtse el Josét, mert soha nem lehet a felesége.

45.
Maria nem érti a hirtelen változást a nagyszülõk részérõl. Eulogio tagad, Federico segítséget ígér neki, ha továbbra is hallgat. Jacinta kéri Cristinát, hogy beszélje le Carlos-t a válásról, és bevallja, hogy ki a fia apja. Consuelo elmondja Candelaria-nak, tudja, hogy valaki fiút szült a férjének, de nem tudja ki az és mi lett vele. Raquela elárulja Carlos-nak Deborah elõtt, felesége és Federico kapcsolatát.

46.
Carlos megdöbben a hallottakon. Deborah hazudozik, és Federico-hoz rohan, hogy megzsarolja. Cristina nem tud napirendre térni Jacinta vallomása felett. Carlos rákérdez Federico-nál, hogy igaz-e Raquela állítása. A férfi természetesen tagad. Francisco leszólítja az utcán Abelito-t, és felvilágosítja, hogy õ az apja. A fiú bemegy a börtönbe, és felelõsségre vonja az anyját.

47.
Célia kétségbeesik. Abelito Francisco-hoz költözik, Carlos pedig Moises atyának önti ki a szívét. Raquela elárulja Federico-nak, hogy Eulogio lõtt rá. A férfi bemegy a börtönbe és intézkedik. Cristina benevezi Mariát a város szépe választásra. A lány elmeséli neki a nagyszülõk hirtelen változását. Az asszony azonnal a tettek mezejére lép. Federico bejelenti Cristinának és Mariának, hogy megvette a banktól az Ojo de Agua birtokot.

48.
A birtok továbbra is Maria nevén marad, de Federico gazdálkodik rajta. Munoz bebizonyítja Célia ártatlanságát, akit kiengednek a börtönbõl, de mindenki elfordul tõle. Carlos-nak Federico egy edzõtermet rendez be. Deborah féltékennyé teszi a férjét. Consuelo kéri Carlost, hogy segítsen, mert Cristina elhiszi Federico hazugságait. Federico megnyeri a polgármester választást.

49.
Deborah elmegy az orvoshoz, és az ultrahang ikreket mutat. Az asszony teljesen kiborul, és Robles doktornak panaszkodik, Federico-tól pedig házat és birtokot követel magának. Max-ot baleset éri, Carlos végzi el a mûtétet. Kiderül, hogy a fiú HIV pozitív. Az orvos szerencsétlenségére a mûtét közben megvágja az ujját. José újra megkéri Maria kezét. Carlos féltékeny Mariára, ezért felelõsségre vonja a lányt.

50.
Federico Maria közeledésérõl beszél Carlos-nak. Marcelino, az ügyvéd kiutasítja a lányát a családi házból. Federico beoson Maria szobájába, de Raquelát találja ott. Eulogio megzsarolja Raquelát, és pénzt kér tõle. Deborah kutat Maria holmijai között, s féltékennyé teszi Federico-t.

51.
Maria Cristinát faggatja az apja felõl. Deborah Federico fejére olvassa, hogy szemet vetett Mariára. Carlos féltékenységében összeveszik a lánnyal. A fiatal orvos titoktartást kér a kollégájától a betegséget illetõen. Carlos meggyón Moises atyának.

52.
Moises atya Carlos-szal együtt a birtokra megy, mert beszélni akar Cristinával. Benito mindent el akar mondani Mariának, de Cristina közbelép. Raquela rábeszéli Mariát, hogy legyen kedvesebb Federico-hoz, mert rajta múlik minden. Maria és Cristina bevásárolni indulnak Mexikó városba, Robles doktor és Carlos pedig egy orvos kongresszusra utaznak…

53.
Robles doktor és Carlos orvosi konferencián vesznek részt Mexikó városban, Maria és Cristina pedig a szépségkirálynõ választásra vásárolnak be. Eulogio megmondja Federico-nak, hogy miért nem vállalja Marcelino a védelmét. Az orvos és Cristina kettesben vacsoráznak, Carlos pedig bemegy Maria szobájába…

54.
A városka lakói azt gyanítják, hogy Federico vette meg Maria számára a szavazatokat. Eulogio megzsarolja a gazdáját, hogy mindent elmond Munoz hadnagynak, ha nem segít. Újra felajánlja szolgálatait Deborah-nak, majd kilesi Raquelát, és kirabolja. Consuelo találkozni akar José nagyszüleivel. Raquela idegességében Maria szemébe vágja, hogy szeretett keresztanyja Diego Hernandez szeretõje volt.

55.
Maria kérdõre vonja Cristinát, mire az asszony mesél a lánynak az életérõl. Benito megtudja Eulogio-tól, hogy Raquela lopta el a pénzét. Carlos újabb vérvizsgálaton esik át. Consuelo-hoz elmennek José nagyszülei, és mindent elmesélnek a múltról. Deborah kihallgatja a beszélgetést… Raquela figyelmezteti Federico-t, hogy Eulogio meg akarja ölni. Carlos videó üzenetet készít születendõ gyermekeinek, és bevallja lehetséges betegségét is.

56.
Az egész család elmegy a szépségkirálynõ választásra. Raquela, kihasználva az alkalmat, ellopja Cristina szobájából az Ojo de Agua papírjait. Mariát válsztják meg királynõnek, és Federico kéri fel az elsõ táncra. Carlos és José féltékenyen figyelik a párt.

57.
Maria elmeséli Cristinának, hogy milyen kedves volt hozzá Federico. Célia és Guera új életet kezdenek. Maria megtalálja az edzõteremben Carlos videóüzenetét, de a férfi megzavarja õt. Eulogio újra megzsarolja Federico-t, erre a férfi találkát kér tõle. A találkozó helyszínén Federico Marcelino-val hallgattatja el a zsarolót. Max bevallja az apjának betegségét, és a nagyszülõk Benito-t is beavatják a titokba. José és Maria az esküvõt tervezgetik, amikor Federico rájuk ront, de Carlos közbelép.

58.
Federico megdöbben a házasság hírétõl. Maria bejelenti Cristinának, hogy férjhez megy. Vicenta, Candelária és José nagyszülei zarándokútra mennek. Egy munkás megtalálja Eulogio holttestét és bejelenti Munoz hadnagynak. Marcelino részegen bevallja a feleségének, hogy mit tett. José a család elõtt megkéri Maria kezét, de Consuelo közbeszól.

59.
Consueloról azt hiszik, hogy megõrült. Deborah tudja, hogy igazat mondott, ezért inkább megpróbálja megnyugtatni, nehogy közbeléphessen. Federico és Carlos is ellenzik a házasságot. Federico embereket fogad fel az esküvõ megakadályozására. Francisco megtalálja a kétségbeesett Gemát. Consuelo felébred, és kéri
Benito-t, hogy akadályozza meg a házasságkötést. Federico vezeti oltár elé Mariát, és megkezdõdik a szertartás…

60.
Benito nehezen jut el a templomig, de végül megakadályozza a házasságkötést. Mindenki megdöbben, és senki nem ért semmit. Benito mindent elmesél részletesen José-nak. Carlos és José összeverekednek. Francisco énekesnõt farag Gemából. José felkeresi Cristinát, s mindent elmond neki.

61.
Cristina nem hisz Josénak. Végül a nagyszülõkkel, az anyjával és az atyával tisztázzák az ügyet. A beszélgetés végét meghallja Maria is. Közben Carlos és Deborah elutaznak. Maria meghallgatja a videoüzenetet, és rájön Carlos titkára. Federico nem hiszi el a régi történetet, ezért megkeresi Josét, akivel összeverekszenek.

62.
A hazatérõ nagyszülõk megtalálják az összevert Josét, aki nem árulja el, hogy ki volt a tettes. Cristina bevallja Munoz-nak, hogy Diego volt élete nagy szerelme. Raquela névtelen levelet ír Carlos-nak, Cristina pedig elmondja Jacintának és Céliának kislánya történetét. Consuelo állapota javul, és már az életkedve is visszatért. Maria rátalál a régi kunyhóban a félhalott Joséra.

63.
Consuelo elmondja a lányának, hogy visszaszerezte a Raquelának adott ékszereit, de most elküldi Josénak és nagyszüleinek. Carlos a nyaralás alatt bevallja Deborah-nak, hogy szereti Mariát. A hazatérõ orvos újabb laborvizsgálatokon esik át, az eredmények pedig bíztatóak. Cristina felkeresi a kunyhóban Josét, és megmondja a testvérének, hogy ráíratja apja hagyatékának felét.

64.
Cristina a családnak is bejelenti döntését, melyet Deborah és Federico dühösen fogad. Carlos az atyának panaszolja el féltékenységét Mariára. Az atya kéri Cristinát, hogy mondja meg lányának az igazat, hogy ezzel elkerüljék a bajt. Cristina hiába keresteti Mariával az Ojo De Agua iratait, sehol sem találják. A vak gyerekek intézetének megnyitásakor Cristina bejelenti a nagyközönségnek, hogy José a testvére, s vagyona felének a birtokosa.

65.
Deborah-t leveti magáról a ló, a munkások viszik õt vissza birtokra. Federico magához veszi a Carlos-nak szóló névtelen levelet. Consuelo mentõket hivat a sérülthöz. Cristina a férjén is keresi az eltûnt birtokiratokat. Federico kérdõre vonja Raquelát, és megleckézteti a levél miatt. Cristina Federico szemébe vágja az igazat Carlost illetõen.

66.
Federico felelõsségre vonja Jacintát, de José közbelép. A gazda bosszút esküszik. Az orvosok megmentik Deborah-t, és a gyermekét. Marcelino meggyónja az atyának, hogy õ ölte meg Eulogio-t. Jacinta Deborah betegágyánál megfenyegeti Federico-t, ha még egyszer bántalmazza, mindenkinek elmondja az apaságot. Deborah mindent hall ebbõl…

67.
Federico a kórházban véget akar vetni Deborah életének, de Robles doktor közbelép. Munoz két névtelen levélrõl szerez tudomást, az atyáéról és Céliáéról. Federico ötven százalék részesedést követel a mulató nyereségébõl. Cristina a jegyzõnél José nevére íratja javai felét. Silva doktor kétségbe vonja, hogy Severino fia José. Maria észreveszi, hogy Raquela és Federico csókolóznak.

68.
Maria úgy érzi, hogy Federico az apja. Deborah a szemébe vágja Federico-nak, hogy Carlos az õ fia, s az unokái pedig valójában a gyermekei, erre a férfi fojtogatni kezdi. Silva doktor az orvosi titoktartásra hivatkozva, megtiltja a feleségének, hogy bárkinek is elmondja, amit tõle hallott. Gema anyja elköltözik a férjétõl, mert válni akar. Raquela felajánlja Federico-nak, hogy a kerítõje lesz Mariával kapcsolatban, ha visszatér hozzá. Jacinta azon kapja Carlost és Mariát, hogy csókolóznak, és bevallja nekik, hogy Carlos apjának csak a szeretõje volt.

69.
Carlos felháborodik azon, hogy miért hazudott neki eddig az anyja. Federico beront Jacintához, és fojtogatni kezdi, majd szétveri a lakást, amiért elmondta a fiának az igazat. Az asszony sokkos állapotba kerül. José-tól elveszik Domingo-t. Francisco kénytelen fizetni Federico-nak, mert bezáratta a mulatóját. Raquela újabb névtelen levelet ad postára. Munoz és a lánya megpróbálják megfejteni Ignazio atya utolsó szavait. Maria azon gondolkodik, hogy talán Cristina az anyja…

70.
Federico az árvaházba viteti Domingo-t, Munoz kérdéseire pedig hazug válaszokat ad. Raquela átadja Carlos-nak a névtelen levelet, aki Robles doktortól kér tanácsot problémái megoldásához. Federico az Ojo de Agua papírjait keresteti, amelyeket Maria szobájában találnak meg. A megrémült lánynak, hogy bizalmát elnyerje elmondja, hogy Cristinának volt egy gyermeke Diego Hernandez-tõl.

71.
Federico azt hazudja Mariának, hogy Diego örökbe adta a gyermeket. Cristina kétségbeesve panaszolja az anyjának, hogy most már végleg nem mondhatja el a lányának az igazat. Raquela felhívja Deborah-t, és közli vele, a férje tudja már, hogy az ikrek apja Federico. José kiszökteti Domingo-t az árvaházból, de Federico emberei rájuk törnek. Jacinta teljes depresszióban van. Carlos a család elõtt Deborah szemébe vágja, hogy kapott egy névtelen levelet, amely szerint a gyermekek apja nem õ, hanem Federico.

72.
Federico nekiesik Carlos-nak, hogy hogyan feltételezhet ilyesmit. Marcelino bevallja Munoz-nak a gyilkosságot. A hadnagy nem tartóztatja le, de az a feltétele, hogy hozza rendbe a családi életét. Carlos megtalálja a sokkos állapotban lévõ anyját és kórházba viszi. Az asszony fél a gyilkosságtól és a mérgezéstõl, és elmondja Deborah-nak, hogy Federico volt a tettes. Josét börtönbe zárják gyermekrablás miatt. Raquela meglövi Federico-t. A sebesültet Silva doktor látja el, és egyben odaadja Severino kórtörténetét. A férfi Cristina elé tárja a bizonyítékot, hogy José nem a testvére.

73.
Cristina nem hisz a kórtörténetnek, Consuelo viszont igen. Mindketten bemennek a börtönbe, de José bíztatja õket, hogy mindennek ellenére a pártjukat fogja, s végre nyugodtan szeretheti Mariát. A nagyszülõk az új házukba költöznek a birtokról. Deborah mérgezett gyümölcsöt küld Jacintának, s az asszony meghal. A két orvosnak gyanús az asszony hirtelen halála. José nagymamája bevallja a férjének, hogy lányuk életében nem Severino volt az egyetlen férfi. Munoz közli Carlos-szal, hogy a boncolási jegyzõkönyv szerint az anyját megmérgezték.

74.
Cristina titokban jelentkezik Robles-nél a mûtétre. Az orvos elmondja, hogy megmérgezték Jacintát. Deborah ráront a csókolózó Raquela-ra és Federico-ra, és a két nõ összeverekszik. Raquela féltékennyé teszi Carlos-t Mariára. Federico követeli Deborah-tól, hogy válassza szét valamilyen módon a fiatalokat. A férfi meglesi a folyóban fürdozõ lányt.

75.
Raquela bejelenti Carlos-nak, hogy azt szeretné, ha Maria egy gazdag ember szeretõje lenne. A kislány egyre inkább úgy érzi, hogy Federico az apja, s amikor a férfi közeledik hozzá, randevút ad neki egy félreesõ helyen. Francisco kiutasítja Abel-t. A fiú kirabolja az apját és Mexikóvárosba utazik. Cristina leteszi az óvadékot, így Josét szabadon engedik. Federico ragaszkodik hozzá, hogy érvénytelenítsék a birtok ajándékozását. José odamegy, ahol Federico várja Mariát, és dulakodás közben meglövi.

76.
José rálõ Federicora, akit Carlos megtalál és kórházba visz, José pedig Amerikába utazik. Federico nem árulja el Munoznak, hogy ki lõtt rá, így ejtik a vádat. Fransisco kitagadja a fiát, Abelitot, aki miután meglopta az apját, Mexicóvárosba utazik. Porfirio felesége Damiana, akit a férfi az utcáról szedett fel, és zsarnokoskodik felette. Hat hónappal késõbb Robles megoperálja Cristina szemét, de sajnos “sikertelenül”. Carlosék éppen a kórházba tartanak, amikor autóbalesetet szenvednek.

77.
Federico elégedett amiatt, hogy Cristina mûtétje ismét nem sikerült. Carlos egyik gyermeke holtan születik, a másik pedig életveszélyes állapotban van. Federico, Carlos és Maria is vért adnak a kicsinek. A nagyapa kicseréli a vérmintákat, nehogy kiderüljön, ki a gyermek nemzõje valójában. José visszatér, ezért Federico eldönti, hogy meg kell halnia. Carlos AIDS tesztje egyértelmûen negatív, és a kisfiú is jobban van. Kiderül, hogy Cristina mégis csak lát…

78-79.
Cristina megkéri Robles doktort és az anyját, hogy senkinek se mondják el, hogy újra lát, mert elõbb meg akar gyõzõdni arról, mi is veszi õt körül. Maria bevallja Josénak, hogy bármennyire is reménytelenül, de Carlos-t szereti. Federico meglátva kettejük együttlétét, ráront Joséra. Cristina végre megláthatja a lány arcát. Francisco, hogy túljárjon Federico eszén, pókerezni hívja õt, aki az Ojo de Agua-t teszi fel tétnek…

80-81.
Cristina és Robles doktor boldogságban úsznak. A kisfiú, Manuel Federico túljut az életveszélyen. Marcelino elmondja Munoz-nak Diego történetét. A hadnagy Raquela-nál meglátja az irodájába küldött kulcs hasonmását. Federico elkéri Maria-tól a birtokot, de hiába óvja José, a hiszékeny lány aláírja a hivatalos okiratokat. Porfirio úgy érzi, hogy Damiana személyisége idõnként változik. Robles doktor közli Carlos-szal a génvizsgálat eredményét, amely szerint a gyermek az övé. Cristina majdnem leleplezi magát Federico elõtt.

82-83.
Carlos bocsánatot kér Deborah-tól, és az asszony ezt boldogan elújságolja Federico-nak. Maria felajánlja Josénak, hogy hozzámegy feleségül, hogy kihozhassa Domingo-t az árvaházból. Porfirio megbízza komornyikját, hogy kövesse a feleségét, azért hogy rájöjjön az asszony titkára. Munoz megtalálja a buszmegálló csomagmegõrzõjében a nylonzsákba csavart férfinadrágot. Federico felrobbantja José nagyszüleinek házát…

84-85.
Deborah és Federico kihallgatják Carlos és Maria szerelmes beszélgetését. A fiatalok José segítségére sietnek Gumercinda keresésében. Max bevallja Gema-nak, hogy szereti és feleségül kéri. Marcelino szerenádot ad a hitvesének. Cristina saját szemével látja végre Deborah és Federico csókját. Damiana találkozik az ikertestvérével, Juliana-val, ezért Abelito rájön a titkukra. Munoz megmutatja Federico-nak a gyilkosság bizonyítékát, de a férfi mindent tagad. Munoz elmondja neki, hogy mindezt Raquelától tudja, ezért Federico belefojtja a lányt a folyóba.

86-87.
Benito kihúzza a félholt Raquelát a folyóból. A lány fekete mágiával akarja megbosszulni Federico tettét. Deborah megmondja a férfinak, hogy az unokabátyja nyerte el tõle a birtokot, s máris van egy ördögi terve a visszaszerzésre. Robles doktor megmutatja Carlos-nak a volt felesége fényképét, és a házasságról beszélgetnek. Carlost és Mariát megtámadják…

88-89.
Cristina bevallja az atyának, hogy már nem vak, és válni akar Federico-tól, amibe viszont a férfi nem egyezik bele. Úgy tûnik Raquela megbolondult, az atya szerint a sátán a hatalmába kerítette. Federico rátör Robles-re, de mikor tettlegességre kerül sor, betoppan Damiana.
Moises atya ördögûzõ papot hív. Carlos elmondja Josénak, hogy bosszút akar állni az emberrablókon. Munoz Jacinta halála után nyomoz. Federico csellel magához édesgeti Mariát.

90-91.
Maria, Federico hatására felelõsségre vonja Cristinát, emiatt Federico és Cristina csúnyán összevesznek. José elmondja az atyának, hogy mit tett az emberrablókkal Carlos. Damiana gyilkosságok elkövetésével zsarolja meg testvérét, Julianát. Munoz kinyomozza, hogy a birtokról rendelték a patkánymérget.
Cristina és Federico dulakodása közben a férfi átesik a korláton. Az atya megmenti az emberrablókat, és Munozhoz viteti õket. Juliana megöli Porfiriót. Nicolas, a komornyik segít eltüntetni a nyomokat, és az öngyilkosság látszatát keltik…

92-93.
Federico megfenyegeti Cristinát, ha nyomorék marad, akkor feljelenti. A férfi Deborah-t kéri, hogy igazolja, ki volt a tettes. Maria meghallja, hogy a kórteremben Cristina vállalja a tettét. Federico boldog, mert az anyja ellen tudta fordítani a lányát.
Cristina teljesen kiborul, rosszul lesz és elájul. Deborah kikutatja Cristina ládáját, és rájön az asszony titkára. Cristina José segítségét kéri Federico fondorlata ellen. Benito megveszi Federico régi csizmáját, hogy gyanúját igazolni tudja. Kiderül, hogy Cristina terhes…

94-95.
Robles boldogan vállalja az apaságot, s amint lehet feleségül venné Cristinát. Benito elmondja a nagyszülõknek a titkot, de abban maradnak, hogy Josénak nem árulják el. Juliana tönkre akarja tenni Damianát. Federico a hazugságaival teljesen maga mellé állítja Mariát. Deborah viszont nem hisz Federico bénaságában…
Carlos megmondja Cristinának, hogy mindent tud, és felajánlja a segítségét. Cristina elmondja a tényeket Federico-nak, aki õrjöngve zsarolja meg az asszonyt. Juliana megbízza Nicolas-t, hogy távolítsa el ikertestvérét a házból. Maria a házukban megtalálja Raquela-t…

96-97.
Cristina bejelenti a férjének, hogy szakított a doktorral, de a gyermekének még életet ad. Federico a hírt úgy jelenti be a családnak, hogy Cristina az õ gyermekét várja. Benito és Vicenta beviszik a templomba a megszállott Raquelát. Damiana megjelenik a házban…
Damiana megjelenése mindenkit feldúl a házban, Federico azonban boldog. Carlos és Maria végleg elbúcsúznak egymástól. Cristina Robles-t hívja segítségül, aki meglepõdik volt felesége látogatásán. Damiana több titokra is rájön a házban. Fabian doktor közli Carlos-szal a genetikai vizsgálat eredményét…

98-99.
Carlos megdöbben a genetikai vizsgálat eredményétõl. Federico és Damiana megállapodnak, hogy megakadályozzák Cristina és Robles házasságát. Deborah kihallgatja a doktor és Cristina beszélgetését, és már biztos abban, hogy tudja a titkot. Damiana rajtakapja Federicot, hogy nem béna. Julianat felkeresi Damiana elsõ férje és megzsarolja õt. Damiana megkezdi Robles elleni hadjáratát. Deborah ajándékokat ad Raquelának, hogy elárulja Cristina titkát.
Raquela nem fogadja el az ajándékokat. Juliana magához hivatja Abelt, hogy segítsen megszerezni neki a sok pénzt. Federico el akarja csábítani Domingot Josétól. Raquela féltékeny Damianara. Federico felkeresi Mariat, hogy elcsavarja a fejét…

100-101.
Federico abban a hitben hagyja Mariat, hogy õ az apja. Új lány érkezik az egyetemi csoportba, aki rögtön kiveti a hálóját Carlos-ra. Juliana a fejére olvassa a testvérének, hogy régen gyermekkereskedelemmel foglalkozott. Cristina kórházba kerül, és így sikerül tisztáznia a félreértéseket Robles-szel. Federico kihallgatja mindezt és bosszút esküszik. Késõbb találkozóra hívja az orvost, és elüti az autójával.
Robles doktor a helyszínen meghal. Federico bemegy a kórházba Cristinához és diadalittasan közli a hírt. Deborah és Raquela a férfira gyanakszik. Közben Carlos elmondja Cristinának, hogy José Federico fia. Damiana telefonon értesíti testvérét a halálesetrõl. Mindketten megjelennek a szertartáson, Damiana Federicoval, Juliana pedig Nicolas-szal érkezik. A temetés végén az ikrek véletlenül helyet cserélnek egymással…

102-103.
Juliana Federicoval a birtokra, Damiana pedig Nicolas-szal Mexikóba megy. Domingo titokban Federico irodájába jár játszani. Cristina rosszul lesz, és elveszíti gyermekét…
Cristina kétségbeesik gyermeke elvesztése és Maria elhidegülése miatt. Federico a szemébe mondja a feleségének, hogy õ a felelõs az orvos haláláért. Célia felajánlja az asszonynak a segítségét. Nicolas rájön az ikrek szerepcseréjére. Damiana felbéreli Abelékat, hogy tüntessék el Julianát. Deborah és Federico is gyanút fog a nõvéreket illetõen. Munoz hadnagy elmondja Carlosnak, hogy mi a nyomozás eredménye az anyja halálával kapcsolatban.

104-105.
Carlos nem tudja elképzelni, hogy ki akarhatta megölni az anyját. Cristina eldönti, hogy harcolni fog azért, hogy visszakapja Mariát. José boldogan készül Mariával tartandó esküvõjére. Deborah elhatározza, hogy elcsavarja José fejét. Carlost kinevezik a kórház igazgatójának. Deborah megbizonyosodik arról, hogy Juliana nem az, aki. Cristina a kórházban bejelenti Munoz-nak, hogy feljelenti Federicot.
Munoz kérdõre vonja Federicot a halálesetet illetõen. Damiana eltávolítja a birtokról a testvérét, és õ tér vissza. Juliana hazamegy Mexikóba. Cristina elmondja az anyjának, hogy Carlos és José testvérek. Consuelo Munoz segítségét kéri Federico ellen. Raquela Maria szemébe vágja, hogy nem az anyja.

106-107.
Raquela megbánja felelõtlen kijelentését. Federico a bolondok házába záratja Consuelot. Az esküvõi szertartásra Federico és Raquela kísérik Mariát. Carlos rejtõzködve nézi az esküvõt, és beszámol róla Cristinának. Az asszony a nyakában lévõ keresztet küldi el a lánynak, áldása jeléül. Carlos átadja az ajándékot, és megmondja Mariának, hogy José Federico fia. A lány kétségbeesik, mert azt hiszi, hogy így testvérek…
Carlos elmondja Cristinának a történteket. Maria Raquelát kérdezgeti Federico felõl. Cristina megtudja, hogy az anyja bolondok házában van, ezért Munoz segítségét kéri. Federico rátámad Mariára, de Cristina éppen jókor érkezik. A zajt hallva, Carlos is közbelép…

108.
Carlos számon kéri az apját, hogy miért tagadta meg. Cristina beszámol a történtekrõl Moises atyának. Késõbb felelõsségre vonja Raquelát, hogy miért hazudott Mariának, de a nõ visszavág és megzsarolja. Az Ojo de Agua-n megfertõzõdik a termés. José pénzt akar szerezni a vész megfékezésére, de Federico megakadályozza a hitelfelvételt.

109.
Federico meg akarja erõszakolni Mariát, de Cristina közbelép. Carlos is akkor érkezik és rátámad Federico-ra. A fiatal orvos számonkéri az apját, hogy miért tagadta meg õt. Josénak, Federico utasítására nem ad hitelt a bank. Carlos viszont a saját pénzébõl utal José számlájára.

110.
Cristina Munoz segítségével kihozza az anyját a bolondok házából. Federico szövetséget köt Raquelával a hadnagy és a felesége ellen, s anyósa megölésén töri a fejét. José Cristinának köszöni meg a pénzt, de a beszélgetést Carlos is hallja. Az orvos felelõsségre vonja az apját, hogy miért akarta megerõszakolni Mariát, s a szemébe vágja, hogy José is az õ fia..

111.
Federico megpróbálja bosszúból magához édesgetni Domingot. Marcelino közli Damianával, hogy õ Robles örököse. Deborah a szemébe vágja Cristinának, tudja, hogy Maria az õ lánya, de eladta egy cselédnek. Federico elhatározza, hogy végez Joséval. Nicolas elárulja Julianának, hogy rájött a titkára, s vigyázzon, mert a testvére meg akarja öletni. Cristina ismét megmenti Mariát Federicotól, és kénytelen bevallani, hogy már nem vak.

112.
Cristina elmagyarázza Mariának, miért nem akarja, hogy bárki megtudja róla, hogy már lát. Juliana elmeséli Nicolasnak élete történetét. Damiana rányit a csókolózó Deborah-ra és Federicora. A dolog Carlos fülébe jut, aki számon kéri az apját, és a feleségét. Deborah azt követeli Federicotól, hogy ölje meg Cristinát. Consuelo fizetni akar Deborahnak a hallgatásáért. José pisztolyt szegez Federicora, azért hogy megmondja, hol rejtegeti Domingot.

113.
Domingo visszaköltözik az árvaházba. Damiana Deborah segítségét kéri, hogy megvehesse a birtokot. Juliana jelentkezik Marcelinónál, hogy testvére örökségét átvegye. Damiana elárulja Federiconak, hogy Cristina nem vak. A férfi miközben feleségét próbálja lebuktatni, elárulja magát, hogy tud járni. Federico megbízza Raquelát, hogy játssza a kezére Mariát. Cristina megérzi a bajt…

114.
Carlos éppen jókor érkezik, magára vállalja José tettét és Federicot kórházba szállíttatja. Munoz hallgatja ki õket. Damiana és Deborah szövetkeznek egymással. Marcelino felhívja Damianát egy aláírásért, így derül ki, hogy Juliana jelentkezett a pénzért. Carlost kiengedik a vizsgálati fogságból, de a fiú megparancsolja Federiconak, hogy mit valljon José érdekében.

115.
Damiana visszaköveteli Julianatól a pénzt. Bernal felkeresi a birtokon az asszonyt és megzsarolja. Juliana és Nicolas menekülnek a bérgyilkosok elõl. Maria felelõsségre vonja Raquelát. Federico meggyónja Moises atyának az összes gyilkosságot, de a pap nem tehet semmit, mert kötelezi a gyónási titok. Cristina megkéri Marcelinót, intézze el, hogy Federico többé ne nyúlhasson a pénzéhez és adja be a válókeresetet.

116.
Carlos hiába kérdezi, senki sem mondja meg neki, hogy ki Maria anyja. Végül Cristinát keresi fel, aki elmondja az igazat és elmeséli élete történetét. Bernal bosszút forral Juliana ellen. Federico elhagyja a kórházat, és hazaront, ahol megfenyegeti Deboraht és Cristinát. Carlos felelõsségre vonja Raquelát. Domingo Federicohoz szökik…

117.
Miután Federico elzavarja Domingo-t, Kazimiro talál rá és hazaviszi a síró kisfiút. Bernal szövetséget kínál Julianának, de az asszony visszautasítja. Federico bemegy a börtönbe Joséhoz, és közli vele, hogy nem ismeri el a fiának, majd ismét megalázza. Cristina védelmet kér Carlos-tól a maga és lánya számára. Federico Marcelino pisztolyával fenyegeti meg Cristinát…

118.
Cristina úgy tesz, mint aki nem látja a támadást, és felhívja Munoz-t. Deborah sürgeti a férfit, de Damiana mindent lát. Abel bevallja az anyjának, hogy bérgyilkosságból él. Az asszony Moises atya segítségét kéri, aki azonnal odasiet, és szerzeteshez viszi a fiút. José megmondja Mariának, hogy Raquela nem az anyja…

119.
Damiana visszakéri a pénzét, de Juliana nemet mond. Federico elképed az ikrek láttán, és mindkettõjüket ki akarja utasítani. A férfi magához veszi a hivatal jótékonyságra gyûjtött pénzét, és megvásárolja Damianától a bizonyítékot. Nicolas megbízza Dandy-t az ikrek eltûntetésével. Abel Bosco atya hatására úgy dönt, hogy felvételét kéri a szemináriumba. Maria képtelen teljesíteni Joséval szemben a házassági kötelezettségeit. Carlos és Maria megegyeznek abban, hogy el kell felejteniük egymást, de José mindent hall…

120.
José nagyon szomorú lesz a hallottak miatt. Raquela bocsánatot kér Mariatól, de betoppan Federico, s a lány rájön, hogy ismét csapdát állított neki állítólagos anyja. Maria kétségbeesve rohan segítségért Cristinához. José úgy dönt, hogy felkeresi Carlost…

121.
Maria szemrehányást tesz mindenkinek, hogy miért nem mondják el neki az igazságot. José bejelenti Carlos-nak, hogy elengedi Mariát, mert tudja, hogy csak õt szereti. A lakosok felelõsségre vonják Federico-t, hogy hol a jótékonysági pénz. A férfi kénytelen visszakérni a pénzt Damianától. José elköltözik a birtokról. Cristina mindenki elõtt elmondja Mariának az igazságot…

122.
Maria megdöbben a hallottaktól, majd megtagadja anyját és elrohan. Carlos és Cristina a keresésére indulnak, de véletlenül elütik õt autójukkal. Kórházba viszik, ahol Carlos megoperálja. Hiába beszél vele Moises atya, Maria nem tud megbocsátani az anyjának. José felkeresi Federico-t a házában, de a férfi pisztolyt szegez rá.

123.
Carlos azt hallva, hogy José elhagyta Mariát, felkeresi a lányt, és megpróbálja rábeszélni, hogy térjen vissza hozzá. Hazatérve véletlenül rányit a csókolózó Federico-ra és Deborah-ra. Azonnal bejelenti a nõnek, hogy válni akar. Az ijedt Deborah erre megzsarolja Federico-t, hogy mindent kitálal. Carlos elmegy a kórházba Mariához és beszámol a történtekrõl…

124.
Carlos éppen megcsókolja Mariát a kórházi ágyán, amikor benyit José. Célia megadja Francisco-nak Abel címét. Consuelo megparancsolja Mariának, hogy hallgassa meg végre az édesanyját. Cristina elmeséli neki az életét, de a lány továbbra is hajthatatlan. Fabian doktor egyértelmû feleletet talál Deborah leleteiben a régi, megmagyarázhatatlan kérdésekre, és ezt megosztja Carlos-szal…

125.
Cristina és Carlos bejelentik Marcelino-nál a férfi válási szándékát. Az ügyvéd személyesen viszi el Deborah-nak a válókeresetet. Benito elmondja Mariának, hogy José látta õket a kórteremben. Egy piaci tolvaj vallomást tesz Munoz-nak Jacinta halálának körülményeirõl. Deborah veszekedés közben Federico fejéhez vágja, hogy a kisfiú az õ gyermeke. Carlos azonban mindent hall…

126.
Carlos teljesen összetörik a hallottak miatt, és szemrehányást tesz az apjának. Meglátogatja Mariát a kórházban és kiönti neki a szívét. Federico megbízza a munkásokat, hogy keressék meg Josét, hogy õ induljon a lovával a versenyen. Francisco meggyónja bûneit Moisesw atyának. Bernalt letartóztatja az Interpol gyermekkereskedelemért. Federico rátámad Deborah-ra…

127.
Federico a megkötözött Deborah-t a vízbe dobja, majd elmegy Raquelához és arra kéri, hogy a lány biztosítson neki alibit. Maria azt álmodja, hogy Cristina meghalt. Munoz nyomozásba kezd Deborah után. Bernal az Interpol kihallgatásánál társaiként nevezi meg az ikreket. Federico megdöbbenve látja, hogy az ellenfelének lovasa José, aki megnyeri a versenyt, így õ elveszíti az Ojo De Agua-t. Carlos felkeresi Josét, de a férfi elutasítja a közeledését, mert elmondja, hogy látta Mariával csókolózni…

128.
José nem bocsát meg Mariának, hiszen õ sem bocsátott meg az anyjának. Cristina eldönti, hogy nem zavarja többé a lányát. Miguel Salvador, Federico ellenfele megfenyegeti õt, hogy fizesse ki az adósságát. Bernal segítségével az Interpol letartóztatja az ikreket. Francisco meglátogatja a fiát a szemináriumban, és a bocsánatát kéri. Maria visszatér a családi házba, hogy Cristinát megkeresse, de csak a búcsúlevelét találja. Végül a vízesésnél talál rá…

129.
Anya és lánya boldogan térnek vissza a családi házba. Maria felkeresi Josét, hogy a bocsánatát kérje és elmesélje, hogy kibékült az anyjával. A férfi azonban elmondja, hogy tud a lány Carlos iránt táplált érzelmeirõl és elengedi õt a házastársi kötelékbõl. Cristina kéri Marcelino-t, hogy intézkedjék róla, hogy minden vagyona Maria nevére kerüljön. A munkások vallomást tesznek Munoz-nak, hogy utoljára Federico-val látták Deborah-t. José elkeseredésében csak a halálra tud gondolni. Carlos bejelenti Mariának, hogy elutazik a kisfiúval…

130.
Carlos és Maria elbúcsúznak egymástól. A lány késõbb a vízesésnél talál rá a haldokló Joséra. Benito-t küldi Carlos-ért, de az orvos már csak a halál beálltát tudja megállapítani. Az egyik munkás rátalál Deborah holttestére. Munoz hadnagy munkatársa Carlost gyanúsítja a gyilkossággal. A virrasztáson gyászolók között megjelenik Federico…

131.
Munoz hadnagy letartóztatja Carlost. Maria a segítségére siet, és elmondja, hogy a férfi éppen akkor nála volt a kórházban. Az orvosszakértõ megtalálja Deborah kezében Federico medálját, s elküldi Munoz-nak. A bizonyíték végül tisztázza a fiatalembert…

132.
Carlost szabadon engedik. A fiatalember úgy dönt, hogy elutazik a fiával. Federico kicsalja Raquela megtakarított pénzét és odébb áll. A lány ezért bosszút esküszik. Maria Pancho-éknak ajándékozza az Ojo de Aguát. Marcelino Céliát javasolja polgármesternek. Amikor Carlos elbúcsúzik mindenkitõl, Maria kétségbeesik…

133.
Egy évvel késõbb Carlos visszatér és megkéri Maria kezét. Federico megjelenik Cristinánál és fegyvert fog rá. Munoz-ék szerencsére közbelépnek, de Raquela végez hûtlen szerelmével. Maria és Carlos a szabadban, a vízesésnél tartják az esküvõjüket…

Megosztom másokkal: