ACORRALADA – Sarokba szorítva tartalma

ACORRALADA – Sarokba szorítva tartalma:

1.
Az árván maradt Diana kitüntetéssel végzi el az ápolónõi képzést, és a legnívósabb kórházban kap állást. Fedora kiszabadul a börtönbõl, és énekesnõként építi fel újra az életét. Maximiliano barátnõje, Deborah féltékenység áldozata lesz, lelövik egy nyilvános helyen.

2.
Diana szépsége felkelti Dr. Ignacio Montiel érdeklõdését. A lány nem is sejti, hogy az orvos mekkora szoknyapecér és nagyvonalú ajánlata mögött milyen hátsó szándék rejlik. Montiel erõszakoskodni kezd a lánnyal, és az eset tragédiával ér véget.

3.
Ignacio Montiel dulakodás közben lezuhan a lépcsõrõl, Diana pedig halálra rémülten elrohan a helyszínrõl. Közben Maximiliano egykori kedvese, Camila képtelen beletörõdni, hogy Max már nem szereti, és mindent elkövet, hogy a férfit elcsábítsa.

4.
Fedora La Gaviota mûvésznéven lép fel egy neves szórakozó helyen, ahol egy este verekedés alakul ki. Fedora közbeavatkozik, és megmenti egy ember életét, de emiatt újra a rendõrségen köt ki.

5.
Fedora minden igazságtalanságot vissza akar fizetni vetélytársnõjének, Octaviának, aki Fedorával ellentétben semmilyen eszköztõl sem riad vissza, hogy elérje a célját. Még a fiait is felhasználja, ha kell.

7.
A szegénységben felnõtt Diana és húga, Gaby nem is sejtik, hogy õk valójában egy gazdag család gyermekei, akiket kisemmiztek. Anyjukra, a még mindig gyönyörû Fedorára vár a feladat, hogy a családi vagyont visszaszerezze.

9.
Gaby akarva akaratlanul is beleszeret a gazdag Irabazal fiúba, Larrybe. A fiatalabbik fiú viszonozza a lány közeledését, annak ellenére, hogy a szíve mélyén még Brunába szerelmes.

12.
Larry dühében, hogy Bruna, a menyasszonya az oltár elõtt faképnél hagyta, Las Vegasban feleségül veszi a fülig szerelmes Gabyt. A villámházasság mindenkit váratlanul ér, különösen Octaviát, aki egészen másképpen képzeli el a fiai jövõjét.

13.
Diana múltja mindenhová elkíséri, és bár ártatlan volt Ignació halálában, örökre megpecsételi a sorsát. A szégyen, hogy bilincsbe verve vitték be a rendõrségre, mind a mai napig kísérti.

15-16.
Diana múltja mindenhová elkíséri, és bár ártatlan volt Ignació halálában, örökre megpecsételi a sorsát. A szégyen, hogy bilincsbe verve vitték be a rendõrségre, mind a mai napig kísérti.

17-18.
Octavia különösen Dianára féltékeny, a lány szépsége régi riválisára emlékezteti. Camila úgy véli, túl nagy árat kell fizetnie azért, hogy a titka ne derüljön ki.

19-20.
Fedora, vagyis a Sirály készen áll arra, hogy bosszút álljon Octavián és minden Irabazan családtagon. Nem is sejti, hogy Diana és Gaby is Octavia fiaiba szerelmes.

21-22.
Maximiliano egyre jobban elhanyagolja Camilát, és egyre többet forgolódik Diana körül, akinek a szépsége és jósága teljesen rabul ejtette. Diego rossz szemmel nézi Max közeledését.

23-24.
Debora vissza akarja szerezni a férjét, Maximilianót, aki nem is sejti, hogy halott felesége korántsem olyan halott, és a nagy visszatérését szervezi. Camila öccse nem hajlandó tovább titkolózni barátja elõtt.

25-26.
Diego próbálja elfogadni, hogy Diana csak barátként tekint rá. Abba azonban nem tud beletörõdni, hogy Max udvarol a szerelmének, visszaélve a helyzetével. Debora és Bruna mindent elkövetnek, hogy lejárassák Dianát.

27-28.
Diana próbál ellenállni Max vonzerejének, és megfogadni Fedora tanácsát, aki arra kéri, hogy tartsa magát távol az Irazabal család tagjaitól. Max és anyja között állandó a harc, egyre gyakrabban vitatkoznak össze Dianán.

29-30.
Debora és Octavia erõs szövetségeseknek bizonyulnak, ám Max és Diana állják a támadásokat. Gaby mindent elkövet, hogy Larry ne csak a kedves és csúnyácska szobalányt lássa benne.

31-32.
Ignacio és a sofõrje, Andres különös örömüket lelik abban, hogy megkeserítsék Diana életét. Titokban Andres is szemet vetett Dianára. Debora retteg, hogy az Irázabal család elõtt kiderül a titka.

33-34.
Fedora nem hajlandó letenni a bosszújáról, az egész Irazabal családot ki akarja semmizni. Octavia azonban nem adja könnyen magát, és ellentámadásba lendül.

35-36.
Diego csúnyán leissza magát, miután megtudja, hogy Diana gyereket vár Maximiliánótól. Közben elkezdõdik Ignacio és Diana tárgyalása, amire elmegy Camila is abban bízva, hogy az ápolónõt elítélik. Dianát ártatlannak találja a bíróság, és felmentik az összes vád alól. Camilát majd szétveti a düh, hogy fondorlatos terve összeomlott, és Max megint Diana kegyeit fogja keresni. Debora is összeomlik a hír hallatán.

37.
Maximilano a tárgyalás után felkeresi Dianát, hogy bocsánatot kérjen a sértések miatt, és hogy nem bízott az ártatlanságában. Diana azonban elutasítja, és közli vele, hogy mihamarabb hozzámegy Diegóhoz.

38.
Andres a nyílt utcán hátba lövi Diegót, közvetlenül az esküvõ után. Diana megdöbbenve értesül, hogy Ignacio fogja megoperálni újdonsült férjét. Francisco Dianát okolja a történtekért, szerinte a lánynak nem lett volna szabad hozzámennie a bátyjához.

39.
Maximiliano megtudja, hogy az anyja, Octavia milyen módon szerezte a vagyonát és milyen gaztetteket követett el Sirállyal szemben. Diego képtelen beletörõdni, hogy tolószékbe kerül.

40.
Diego és Diana csúnyán összevesznek, Diana ugyanis Maximiliánóra akarja keresztelni a születendõ gyermeket. Lala próbálja lenyugtatni a fiát, de Diego hajthatatlan. Debora váratlanul felkeresi Diegót.

41-42.
Andres végre rájön, hogy Debora az Irazabal házban lakik és Max feleségének, Marfilnak adja ki magát. Dühében le akarja buktatni, ám Debora meggyõzi, hogy õ is jól jár, ha tartja a száját, és segít távol tartani az ikertestvérét. Diana elhatározza, hogy a gyermekét Maximilianóról fogja elnevezni, ez a terv azonban egyáltalán nem tetszik Diegónak, sem pedig Lalának.

43-44.
Fedora felkeresi a börtönben Skorpiót, aki elmondja, hogy a két gyereket annak idején egy hajléktalan nõnek adta oda. A hajléktalan nõ pedig nem más, mint Miguelina, aki a nagymamájuknak adta ki magát. Paco úgy dönt, elmondja Maximilianónak, hogy Octavia hogyan tette tönkre Fedora családjának az életét. Mindent kitálal a gyilkosságról, és az elrabolt kislányokról.

45-46.
Larry megpróbál beszélni õrjöngõ anyjával, akit már a sajtó is támad. Octavia képtelen belenyugodni, hogy elvesztheti a vagyonát, a házát és a parfümgyárat. Diego biztos benne, hogy az Irazabal család kénytelen lesz mindent visszaadni, amit Gaby és Diana családjától ellopott. Octavia arra készül, hogy bebizonyítsa, a parfümgyár csakis az õ irányításával hozott hasznot.

47-48.
Õrizetbe veszik Deborát, aki elfoglalta ikertestvére, Marfil helyét. Bruna szinte könyörög Maximiliánónak, hogy fizesse ki a nõért az óvadékot, ám Max azt szeretné, ha Debora megfizetne a bûneiért. Octavia megdöbbenve ismeri fel Fedora kísérõjében, Pacóban a régi, titkos szerelmét. Pacó nem is sejti, hogy valójában õ az apja Octavia lányának, Paolának.

49-50.
Marfil meglátogatja a börtönben az ikertestvérét, Deborát, aki még a rácsok mögött is veszélyes. Octavia összehívja az egész családot, hogy megvitassák, hogyan gyõzzék le Fedorát. Max az igazság útját akarja járni, ám Octavia bármit megtenne, hogy minden az Irazabal család kezében maradjon. Közben Lala megpróbálja megmenteni csapodár fia, Francisco házasságát, ám Caramelo hallani sem akar róla.

51-52.
Marfilt megdöbbenti, hogy mennyire megváltozott a házassága Maximiliánóval, a nõvére szinte meggyûlöltette magát a férjével. A mindig bosszúszomjas Ignacio rájön, hogy valójában szerelmes Dianába. Paola nem hajlandó letenni arról a szándékáról, hogy feleségül menjen Franciscóhoz. Octavia bevallja Yolandának, hogy azért ölte meg a férjét, hogy hozzámehessen Pacóhóz.

53-54.
Fedora visszakapja a parfümgyár vezetõi posztját, és követeli, hogy Octavia vallja be a bûneit. Andresnek menekülnie kell, akárcsak Franciscónak. Larry megpróbálja meggyõzni Gabyt, hogy térjen vissza a házba, de Gabynak nem tetszik az ötlet. Közben Marfil meglátogatja Diegót és azt mondja neki, hogy Diana és Max a háta mögött titokban találkozgatnak.

55-56.
Paola már a látszatra sem ad, mindenki elõtt csókolózik Franciscóval. Caramelo rajtakapja õket és összeverekednek. Pacóhoz a lánya segítségére siet, és közli Franciscóval, hogy a lánya el fog válni. Franciscó tagadja, hogy hûtlen lett volna. Diego tudni szeretné, hogy mi az igazság Maxszal kapcsolatban.

59-60.
Francisco boldogan válik el Caramelótól, és alig várja, hogy Paolával lehessen. Caramelo meg akar halni bánatában és szemrehányást tesz Lalának, amiért elhellgatta, hogy a fia megcsalta. Maximiliano megkérdezi a nagyanyját, hogy visszaköltözne-e a házba Dianához. Marfil tudja, hogy csak ürügyként használja a nagyit, így ugyanis rendszeresen láthatná Dianát.

61.
Marfil szövetkezik Ignacióval és Andrésszel Deborah ellen. Paco képtelen elfelejteni régi szerelmét, és arra jut, hogy feleségül veszi Octaviát, akit más néven ismert meg. Megdöbben, amikor megtudja Octavia igazi nevét.

62.
Paco szörnyû helyzetben találja magát, amikor megtudja, hogy élete nagy szerelme valójában nem más, mint Sirály esküdt ellensége. A tudat, hogy Octavia milyen szörnyûségeket követett el, felfoghatatlan számára.

63.
Caramello elmondja az apjának az igazságot Paolával kapcsolatban. Kike megpróbálja Gabyt is elcsábítani, ahogy annak idején Pilarral is tette, csakhogy fájdalmat okozzon riválisának, Larrynek.

64.
Octavia úgy dönt, hogy visszatér Miamiba. Paola pénzt kér Emiliótól, hogy még több gyógyszert vehessen. Pilar továbbra is ostromolja Larryt, de Larry már biztos benne, hogy nem szereti.

65.
Deborah bevallja Brunának a teljes igazságot a személyével kapcsolatban. Gaby beletörõdik a válásba, Larry azonban idõközben meggondolta magát. Paco bocsánatot kér Fedorától az eltitkolt házassága miatt.

66.
Bruna szinte könyörög Deboráhnak, hogy hagyja békén az ikertestvérét, Marfilt, de hiába. Kétségbeesésében elárulja, hogy õ az anyjuk. Deborah csalódottságában megpróbál végezni Brunával.

67.
Camilla nem tett le arról, hogy elcsábítsa Maximiliánót. Caramelo felkeresi Fedorát, és a segítségét kéri. Ignacio és Andres továbbra is az elmegyógyintézetbe akarja juttatni Dianát és Deborah-t.

68.
Maximiliano el akar válni, de Deborah közli vele, hogy pokollá teszi az életét, és minden lehetséges módon meg fogja akadályozni, hogy kimondják a válást. Andres és Ignacio továbbra is rettegésben tartják Marfilt és Dianát.

69.
Octavia titokban követi Paolát, aki Pancholóval találkozik. Rájön, hogy a férfi Paolát is feleségül vette, aki nem is tudja, hogy szeretett férjének van egy másik felesége, Caramelo.

70.
Maximiliano felajánlja Fedorának, hogy segít megtalálni a lányát és elkapja Ignaciót. Marfil egy alkalmas pillanatban megszökik, Ignacio azonban a nyomába ered. Andres lehetõséget ad Dianának, de a lány nem bízik benne.

71.
Diana elveszíti az emlékezetét, semmire nem emlékszik, még a saját nevére sem. Az apácák között egyelõre biztonságban, segítenek neki a gyógyulásban. Emilio megdöbben Paola láttán, aki teljesen be van gyógyszerezve. Számonkéri Franciscót, de verekedés lesz belõle.

72.
Octaviának többen is megerõsítik, hogy Diana meghalt a repülõgép-szerencsétlenségben. Yolanda ugyan kételkedik benne, de Octavia és Bruna elhiszik a hírt. Úgy vélik, ez igazi büntetés Sirály számára.

73.
Paco meglátogatja a kórházban lévõ Sirályt, aki képtelen túltenni magát a lánya elvesztésén és Paco titokban kötött házasságán. Maximiliano megtalálja Dianát és Diego életében elõször hálás a riválisának.

75.
Diana nehéz helyzetbe kerül, a parfümgyár irányítása túl nagy feladatnak bizonyul, és ha nem talál ki valamit, akkor csõdbe is mehet a gyár. Rene figyelmezteti Larryt, hogy Pilar valóban teherbe esett, és vigyázzon vele.

76.
Diana emlékezete visszatér, és lassanként ráébred, hogy mi történt vele. Paola továbbra is gyógyszereket szed, képtelen másképp elviselni azt, hogy a férjének, Franciscónak Caramelo az igazi felesége.

77.
Maximiliano tudni szeretné, Diana miért nem mondta el, hogy a kis Max az õ gyermeke. Kike kihasználja Gaby jóságát, és megpróbálja rávenni, hogy hozzon el valamit a kórházból.

78.
René bevallja Yolandának az igazságot a gyógyszerekkel kapcsolatban, hogy õ szerzi be Paolának és saját magának. Caramelo nem akar a bárban dolgozni tovább, és arra kéri Dianát, hogy adjon neki munkát a parfümgyárban.

79.
Emilio megpróbálja kibékíteni Dianát és Maximilianót, aki látni szeretné a gyermekét. Silvia szerint Maximilianónak ügyvédet kéne fogadnia, és harcolnia kell a fiáért. Sirály nehezen épül fel, ami örömhír Octavia számára.

80.
Diana és Maximiliano megpróbálnak egyezségre jutni a gyermekkel kapcsolatban, de fenyegetõzésbe, végül kiabálásba torkollik a megbeszélés. Emilio kénytelen belátni, hogy kettõjük kapcsolata minden találkozással csak egyre rosszabb lesz.

81.
Silviát tolvajok támadják meg és menekülni kényszerül. Yolanda alaposan beolvas Pilarnak. Közli vele, tudja, hogy csak azért esett le állapotosan a lépcsõn, hogy Larry meggyûlölje Gabyt.

82.
Andrés és Marfil összefognak, hogy bosszút álljanak Ignación, aki kis híján megölte mindkettõjüket. A sajtóban megjelenik Maximiliano és Diana csókja. Lala fél, hogy Diego õrültséget tesz, ha tudomást szerez róla.

83.
Andrés felkeresi Marfilt a zárdában, ahol eddig rejtõzött, és szövetkeznek Deborah, Ignació és Diana ellen. Octavia dühös lesz, amikor Pacót és Fedorát csókolózni látja.

84.
Larry rájön, hogy Pilar hazudott neki a balesettel kapcsolatban, amiben elvesztette a gyermekét. Max szeretné, ha a felesége elköltözne Emilió házából, mert már biztos benne, hogy köze van Diana elrablásához és bármire képes.

85.
Marfil megmérgezi Maximilianót egy ismeretlen folyadékkal. Yolanda megpróbálja feltartóztatni, de a nõ megszökik. Maximilianót épp abba a kórházba szállítják, ahol egykor Diana és Ignació dolgozott.

86.
Marfil titokban visszatér Miamiba Andres segítségével. A két cinkos elõször Ignaciót kapja el, majd Deborát, akit újra bezárnak. Larry megtudja, hogy Pilar ismét hazudott neki Gabyval kapcsolatban. Paco megbánja a házasságát.

87.
Diana mindennap meglátogatja Maximiliánót a kórházban, aki idõközben megkérte Camilla kezét. Diego szinte beleõrül a féltékenységbe és tettlegességre vetemedik. Andres titokban bemászik Gaby szobájába, de a tervébe halálos hiba csúszik.

88.
Gaby önvédelembõl rálõ Andresre. Fedora rábeszéli Gabyt, hogy hallgasson, és átvállalja magára a lövést. Gaby nem akar belenyugodni, hogy a jótevõjük miatta kerüljön börtönbe, ekkor azonban Fedora bevallja neki, hogy õ az anyja és ez a kötelessége.

89.
Marfil elmegy Octaviához, majd Maxhoz és elõadja, hogy eddig az ikertestvére, Deborah foglalta el aljas módon a helyét, és õ mindenben ártatlan. Max alig hisz a fülének, és tehetetlenül viseli az új helyzetet. Yolanda és Emilió kételkednek Marfil õszinteségében.

90.
Marfil rendkívül készségesnek mutatkozik, megértõen támogatja Diana és Max találkozásait a kórházban a gyermek miatt. Diego azonban bosszút fogad, amiben az öccse, Pancholo is támogatja.

91.
Sivitáról kiderül, hogy még sosem volt együtt férfival. Pancholó pénzt lát a dologban, és felajánlja háromezer dollárért a segítségét. Közben Paulának beígér egy álomnyaralást Orlandóban. Gaby elmondja Dianának, hogy Fedora az édesanyjuk.

92.
Max szemérõl leveszik a kötést. Mindenki jelen van, kivéve Octaviát, aki teljesen megszakította a kapcsolatát a gyerekeivel. Marfil megkéri Dianát, hogy segítsen neki visszahódítani a férjét. Gaby elmondja Kikének, hogy õ ölte meg Andrest.

93.
Gaby bemegy a rendõrségre és vallomást tesz. Fedorát szabadon engedik, ám a nõ újra inni kezd. Diego majd beleõrül a féltékenységbe és gonosz tervet eszel ki Diana megbüntetésére. Yolanda megdöbben a nõvére mérhetetlen gonoszságán.

94.
Marfil meglepõ ajánlatot tesz Maximiliánónak, aki minden zsarolása ellenére külön hálószobába költözött. Amennyiben Diana elutasítja, Max újra elfogadja õt a feleségének és örökre együtt maradnak.

95.
Marfil megkéri Larryt, hogy segítsen neki a férje visszahódításában, de Larry kételkedik Marfil szándékaiban, és biztos benne, hogy a nõnek sötét titkai vannak. Paola és Pancholó ugyanazon a helyen nyaralnak, ahol Emílió és Caramelo szálltak meg.

96.
Diana hazaviszi magával az összevert Silvitát. Pacó megköszöni Yolandának, hogy a családi összejövetelre nem hozta el Paolát, lánya gyûlölt riválisát.

97.
Silvita elmondja Dianának, hogy milyen üzletet kötött Pancholóval. Paola szobája épp szemben van Caramelóéval, aki nem is sejti, hogy férje és másik felesége is a szállodában van.

98.
Diego az õrült Brunával elraboltatja Diana és Maximiliánó kisfiát. Emilio szeretné, ha Diana valamilyen ürüggyel hazahívná Caramelót, mielõtt még összefutna a férjével és Paolával.

99.
Bruna nem emlékszik, hová vitte az elrabolt kisfiút. Emilio megfenyegeti Pancholót, elintézi, ha nem tûnik el feltûnés nélkül a szállodából.

100.
Marfil megfenyegeti Brunát, ha nem tartja a száját, örökre elintézi. Paco Orlandóba utazik, hogy megelõzze a botrányt, ami készülõben van. Paola azonban nem hallgat rá, és csúnyán összevesznek.

101.
Bruna azt kéri Dianától, hogy térden állva könyörögjön a gyerekéért, és esküdjön meg, hogy soha többé nem találkozik Maximiliánóval. Caramelo és Paola meglátják egymást a szállodában és összeverekednek.

102.
Ignatio és Camilla egy bárban meglátják Silvitát, és neki esnek. Mind a hárman börtönbe kerülnek, ahol Silvita találkozik korábbi megmentõivel. Nancy, a szobalány meglátja, hogy Diego tud járni. Diana összefut Deborával, de nem ismeri fel a kötések miatt.

103.
Fedora felkeresi a jóképû Rodrigót, néhai férje ügyvédjét, hogy a segítségét kérje Gaby felmentéséhez. Diego elcsábítja Nancyt, hogy ne fecsegje ki a titkát. A kétségbeesett Izabele felhívja Dianát, amikor meglátja az újságban a kisfiú képét.

104.
Octavia elzárja Paolát, hogy többet ne találkozhasson a férjével, Pancholóval. Diego felfedi magát Marfil elõtt, és együtt gonosz tervet eszelnek ki. Marfil ráveszi Maximiliánót, hogy pereljék el gondatlanság miatt a kisfiút Dianától.

105.
Marfil sikeresen ráveszi Maxot arra, hogy elvegye Dianától a gyermeket, felelõtlenségre hivatkozva. Kimondják Gaby és Larry válását. Silvita meglátja Diegót és Nancyt csókolózás közben, és rájön, hogy Diego tud járni. Fiona felkeresi Octaviát és szövetséget kötnek.

106.
Fedora tetten éri Diegót, amint Silvitát fojtogatja. Mindenki megtudja a házban, hogy Diego valójában tud járni. A család azonnal kidobja a hazugságok miatt a házból. Yolanda és René úgy döntenek, hogy összeházasodnak. Emilio megtudja, hogy Pancholo pénzt fogadott el Silvitától.

107.
Diana és Fedora összevesznek Maximiliano miatt, és Fedora úgy dönt, hogy ha a lánya mégis visszamegy Maxhoz, fia apjához, elveszi tõle a gyár irányítását. Caramelo szemtanúja lesz Maximiliano elrablásának. Döbbenten ismeri fel az elkövetõt.

108.
Caramelo elmond mindent Lalának, de a rendõrségre nem mer elmenni. Pancholó és Diego anyja teljesen összetörik, és könyörög Diegónak, hogy engedje el Maxot. Diego azonban megfenyegeti, ha elmegy a rendõrségre, azonnal végez a férfival.

109.
Fedora elveszi a céget Dianától, és ki akarja rúgni Maximiliánót a gyárból. Silvita, René megbízásából, meglátogatja a szobafogságra ítélt Paolát, és megszökteti. Diego hajlandó szabadon engedni Maxot, ha megígéri, hogy nem áll bosszút.

110.
Diego megzsarolja Dianát. Azt követeli, hogy hazudjon Maximilianónak kettõjükrõl. Paola és Silvita ellopják Octavia autóját, de balesetet szenvednek és börtönben kötnek ki. Paco és Octavia feljelentik Pancholót bigámiáért.

111.
Diana hajlandó azt hazudni Maximilianónak, hogy együtt töltött egy éjszakát Diegóval, hogy megmeneküljön a gyermeke apja. Diego azonban becsapja, és még többet követel tõle. Caramelo és Diana elhatározzák, hogy kiszabadítják Maxot.

112.
Fiiona addig erõszakoskodik, míg eléri, hogy beköltözhessen Maximiliano házába, Marfil legnagyobb bosszúságára. Kike azzal az ötlettel áll elõ, hogy hozzák elõbbre az esküvõt, házasodjanak össze három nap múlva.

113.
Ignatio agystimuláló szert adagol Maximiliano infúziójába, ami elmezavart idéz elõ nála. Diego és Marfil egymás karjaiba omlanak. Diana úgy dönt, hogy elkíséri Maxot az elmegyógyintézetbe és élete végéig ápolni fogja.

114.
Diana elmondja az anyjának, hogy otthagyja a gyárat, és inkább Maximiliánót választja. Fedora dühében még a házából is kidobja a lányát. Gaby nem akar férjhez menni Kikéhez, de Fedora meg sem hallja, és ráerõszakolja a házasságot.

115.
Diana eldöntötte, hogy kilép a gyárból és Maxot fogja ápolni az intézetben. Fedora megtiltja, hogy elhagyja a gyárat és megpofozza Dianát. Ignatiónak nem sikerül beadagolni a szert Maximiliánó infúziójába.

116.
Kike sehol nem találja Gabyt. Rodrigo felkeresi a börtönben Pancholót, hogy megbeszéljék a védelmét. Pancholó közben már a szökését tervezi. Fedora ki akarja dobni a házból Dianát, a gyermeket azonban a házban akarja tartani.

117.
Diana Emilióhoz költözik a kisfiával, és ápolónõnek áll az elmegyógyintézetben. Max állapota javul, ami aggasztja Ignatiót. Marfil és Diego összemelegednek, egyre sûrûbben találkoznak. Ignatio felhívja egy régi ismerõsét az intézetbõl.

118.
Ignatio lefizeti a szívtelen Samantha nõvért, hogy keserítse meg Diana életét, és érje el, hogy kirúgják. A gonosz fõnõvér azt is elvállalja, hogy beadja a szert Maximiliánónak. Diana azonban rajta kapja, és megakadályozza, hogy bármit is beadjon Maxnek.

119.
Larry és Gaby hazajönnek, hogy Gaby elrendezhesse a dolgait. Kike megmutatja a valódi arcát, alaposan megveri és bezárja a feleségét. Ignatio elmondja Octaviának és Marfilnak, hogy Diana Max mellett van. A két nõ megpróbálja Dianát kirúgatni.

120.
Paola nem bírja tovább a bezártságot, és megszökik. Szökés közben azonban elgázolják, és életveszélyesen megsérül. Yolanda a válságos helyzetre való tekintettel elárulja Pacónak, hogy Paola valójában az õ lánya. Maximiliano állapota egyre javul.

121.
Caramelo megdöbben, amikor megtudja, hogy riválisa, az utált Paola a testvére. Max eljátssza, hogy még mindig beteg, közben azonban a szökést tervezi Pedróval. Paco meggyûlöli Octaviát, amiért elhallgatta elõle az igazságot a lányával kapcsolatban.

122.
Caramelo és Paola kibékülnek a kórházban. Kike rettegésben tartja Gabyt, aki az anyja miatt eltûri a bántalmazást. Deborah ráveszi Izabellt, hogy férkõzzön Diana közelébe, és mérgezze meg. Ignatio és Diego újabb gonosz tervet eszelnek ki Maximiliano ellen.

123.
Larry titokban bemászik Gaby ablakán, hogy megtudja az igazságot. Rájön, hogy Gaby rettegésben él, és nekiesik Kikének. Paco nem tudja megbocsátani Octáviának a gonoszságát, közli vele, hogy elválik és kirúgja az otthonából.

124.
Fedorah arra kéri Dianát, hogy költözzön haza, és felejtse el Maximiliánót. Diego és Ignatio felgyújtják az intézetet. Maxnak és Pedrónak sikerül megszöknie. Az idõs férfi felajánlja a családja nevét és vagyonát. Mostantól Max Alejandro Salvatiera lesz.

125.
Diana elájul, miután megitta a mérgezett teát. Gabynak elkezdõdik a pere, és alaposan ráijesztenek a tárgyalás során. Paola kómába esik, René pedig közli Yolandával, hogy hosszú idõre Európába kell utaznia.

126.
Isabell újabb adag mérget tesz Diana teájába, aki annyira rosszul lesz, hogy végül kórházba kell szállítani. A kórházban kiderül, hogy mi okozta a súlyos betegséget. Emilio kiszedi Isabellbõl az igazságot, a nõ elmondja, hogy Deborah megbízásából tette.

127.
Deborah rálõ az autójában ülõ Marfilra, a rendõrség azonban azonnal üldözõbe veszi, és végül lelövik. Caramelo közli Pancholóval, hogy véget vet a házasságuknak, és beadja a válási papírokat. Gaby bevallja Dianának, hogy Kike milyen szörnyû dolgot tett vele.

128.
Paola halála miatt Paco és Caramelo úgy döntenek, hogy egy évre elutaznak az országból. Emilio szerelmet vall Caramelónak. Max és Pedro sikeresen visszaszerzik a Salvatiera család vagyonát. Gaby szótlanul tûri Kike rendszeres bántalmazását.

129.
Egy év elteltével végre elérkezik Rodrigo és Fedora házasságának a napja. Pedro régrõl ismeri az ügyvédet, és meghívatja magát az esküvõre. Max mint Alejandro Salvatiera megy el az eseményre, ahol a család megdöbben a kísérteties hasonlóságon.

130.
Larry és Silvita megpróbálnak kiszabadulni Pancholó fogságából, aki megszökött a börtönbõl. Eduardo szerelmet vall Dianának, és megkéri a kezét. Fedora egy év elteltével végre hozzámegy Rodrigóhoz, de épp az esküvõ napján hívja fel Paco. Kike Dianát is megfenyegeti.

131.
Fiona felkeresi Dianát, és közli vele, hogy megszerzi magának Alejandrót, és senki nem állhat az útjába. Camilla aggódik Maximiliano hasonmása miatt, biztos benne, hogy csak színjáték az egész. Larry és Silvita megszöknek Pancholo fogságából. A szökésben lévõ Pancholo Mexikóba menekül.

132.
Rodrigo összefut régi, iskolai szerelmével, és nem is sejti, hogy a nõ tinédzser lánya, Sharon valójában az õ vér szerinti lánya. Pancholo Mexikóban véletlenül meglátja Caramelót, és utána lopózik. Paco még sem akar visszaköltözni Miamiba, miután megtudja, hogy Fedora férjhez ment.

133.
Pancholo gyóntató papnak álcázva magát megtudja Caramelótól, hogy a lány idõközben beleszeretett Emilióba. Caramelo azonban a sok furcsa megjegyzés során rájön a csalásra. Eduardo bármit hajlandó megtenni, hogy feleségül vehesse Dianát. Ignatio pénzt kér Alejandrótól, aki a lakását kéri fedezetnek.

134.
Gaby nem tûri tovább Kike bántalmazásait, és bezárkózik. Amikor Fedora tudomást szerez Kike erõszakosságáról, elzavarja a házából, ám a férfi õt is megfenyegeti. Rodrigo dobja ki, miután összeverekednek. Rodrigo megtudja, hogy Sharon az õ lánya, aki váratlanul árván maradt.

135.
Gaby megbocsát a könyörgõ Kikének, aki újabb aljasságot tervez. Sharon felhívja Rodrigót, hogy segítsen neki, miután árván maradt õ az apja. Marfil megpróbálja elhitetni Alejandróval, hogy Diana is benne volt a gyújtogatásban.

136.
Eduardo elköltözik, így nincs senki, aki Ignacio számláit fizesse. Rodrigo beköltözteti a lányát Fedora házába, anélkül, hogy ezt Fedorával megbeszélte volna. Kike és Sharon rögtön összemelegednek. Dianára rátámad egy álarcos férfi, aki életveszélyesen megszúrja Emíliót.

137.
Camilla biztos benne, hogy Ignacio és Diego állnak Emílio balesete mögött. Fedora megharagszik Rodrigóra, amiért eltitkolta a lányát és arra kéri, hogy mindketten költözzenek el a házából. Caramelo azonnal Miamiba utazik, amikor megtudja, mi történt Emílióval.

138.
Sharon nem elégszik meg Kikével, Larryre is kiveti a hálóját. Caramelo bevallja Emíliónak, hogy szereti. Marfil és Camilla megtámadják az étterem mosdójában Dianát. Gaby és Sharon összeverekednek Larry miatt. Alejandro sarokba szorítja Ignaciót, aki nem tudja visszaadni a kölcsönt.

139.
Pancholó álruhában belopózik Emílió kórtermébe, de Diana leleplezi. Ignacio talákozik Octaviával, és pénzt kér tõle kölcsön, de nem jár sikerrel. Sharon közli Fedorával, hogy sosem fogja elismerni az apja feleségeként. Diana felkeresi Diegót, hogy megtudja, valóban õ szúrta meg Emíiliót.

140.
Alejandro születésnapi partit rendez az Irazabal család házában, Octavia külön kérésére. Az összejövetel azonban botrányba fullad. Larry és Kike Gaby miatt verekednek össze, Alejandro pedig Diegónak látja el a baját, mert sértegette Dianát. Sharon mindent belead, hogy behálózza Larryt.

141.
Pancholo a társával együtt kirabol egy boltot, de a rablás balul sül el, meglõnek egy idõs asszonyt. Alejandro azt tervezi, hogy újra összecsõdíti a társaságot,és megleckézteti õket. Meghívja Diana ellenségeit, és ezzel nagyon kellemetlen meglepetést szerez Dianának, aki biztos benne, hogy a férfi Maximiliano. Pancholo elcsalja Caramelót.

142.
Paco megfenyegeti Pancholót, amiért erõszakoskodott a lányával. Gaby és Fedora attól félnek, hogy Sharon sok bosszúságot fog okozni nekik. Rodrigo lánya komolyabb állást követel magának Fedora cégénél. Rodrigo természetesen a lánya pártját fogja. Fedora megdöbben, hogy férje újabban beleszól a cége ügyeibe.

143.
Ignacio minél elõbb szeretné feleségül venni Octaviát, abban reménykedik, hogy ezzel elkerüli Alejandro bosszúját. Alejandro felkarolja a szép Marcellát és megvakult keresztanyját. Gaby meglátja Sharont és Larryt csókolózás közben.

144.
Pancholó megfenyegeti Caramelót, ha nem jön vissza hozzá, megöli Emiliót. Gaby megdöbben, amikor Sharont és Kikét rajtakapja az ágyban. Kike leüti Gabyt, nehogy elárulja õket. Diego és Marfil is lebuknak elõtt. Az idõs Pedro felhívja Dianát, és elárulja neki, hogy Alejandro valójában Maximiliano.

145.
Max az éjszaka közepén beállít Larryhez, hogy elmondja neki a teljes igazságot, és bevallja a szörnyûséget is, amit Dianával tett. Diana teljesen összeomlik, a történtek után már képtelen szeretni Maximiliánót, aki részegen rárontott. Fedora egyre gyakrabban kerül összetûzésbe Sharonnal, de tûrtõzteti magát Rodrigo kedvéért.

146.
Max befogadja Marcellát és a keresztanyját a házukba. Fedora is rajta kapja Sharont Kikével, de a férfi kimagyarázza magát. Fiona az orvosi vizsgálat után szétkürtöli, hogy gyereket vár Alejandrótól. Dianát különösen bántja a dolog, azok után, hogy Max olyan kegyetlenül bánt vele.

147.
Diego nevetve elárulja Maxnak, hogy soha nem volt együtt Dianával. Max egy hamis ígérettel veszi rá Marfilt, hogy segítsen lebuktatni Ignaciót és Diegót. Fiona Marfilnak is elújságolja a hírt, miszerint gyermeket vár Maximiliánótól. Marfil halálosan megfenyegeti.

148.
Sharon és Pancholo újra találkoznak és közösen megzsarolják Fedorát. Maximiliano elmegy Dianához bocsánatot kérni, de Diana határozottan kidobja. Max megtudja, hogy Fiona állítólag gyereket vár tõle, és errõl már Diana is tud.

149.
Donna Santa kórházba kerül, Larry és Max azonnal meglátogatják, ami Dianát nagyon kellemetlenül érinti, mert így mindennap találkoznia kell Maximilianóval. Fedora véletlenül rájön, hogy Sharon továbbra is kapcsolatban van Pancholóval.

150.
Octavia megtudja, hogy Ignacio is benne volt az intézet felgyújtásában, ezért úgy dönt, hogy bosszút áll a férfin. Marfil megtalálja a maszkot Diegónál, és megzsarolja vele. Azt kéri tõle, hogy ölje meg Fionát, különben feladja a rendõrségen.

151.
Sharon eléri, hogy Larry kedvére bejárhasson a házukba. Fedora újabb aljasságon éri Sharont, a lány kilopja a táskájából a csekkfüzetét. Persze azonnal Pancholóra fogja, azt hazudja, hogy kényszerítették a lopásra.

152.
Octavia intézetbe akarja záratni Donna Santát. Sharon mindent elkövet, hogy az apja elváljon Fedorától. Pancholo és Ignacio kirabolnak egy bankot. Caramelo és Silvita épp abban a bankban tartózkodnak, és szemtanúi lesznek az akciónak.

153.
Pancholo megsérül bankrablás közben, és Caramaeló, apja tiltása ellenére, a segítségére siet. Marfil rettentõ elszánt, és felbéreli Diegót, hogy ölje meg Fionát. Diego belemegy a dologba, ha cserébe visszakapja a maszkot.

154.
Caramelo kérésére Diana ellátja Pancholo sérülését, akinek a lábát amputáció veszélye fenyegeti. Diego halálosan megfenyegeti Marfilt az árulása miatt. Sharon és Kike magánnyomozót bérelnek fel, aki fotókat készít Pancholo és Fedora találkozásáról. Pancholo most már Diana segítõkészsége miatt is zsarolja Fedorát.

155.
Max annak ellenére el akar válni, hogy Diana örökre végzett vele a bizalmatlansága és az erõszakossága miatt. Paco kis híján megcsókolja Yolandát, aki rémülten elmenekül. Fedora gonosz tervet eszel ki Octavia és Ignacio esküvõjének a megakadályozására, ehhez azonban Dianára is szüksége van.

156.
Paco aggódik Fiona miatt, akinek három napja nyoma veszett. Diana a terv szerint felhívja az esküvõjére készülõ Ignaciót, és egy találkára hívja, hogy látszólag elcsábítsa. Kike és Sharon megkapják a fotókat, amikkel tönkreteszik majd Fedora és Rodrigo házasságát.

157.
Miután minden reménye elveszett Dianával kapcsolatban, Maximiliano úgy dönt, hogy a szép Marcellával vigasztalódik, akinek hálája jeléül nagy értékû ajándékot ad. Ocatvia arra készül, hogy a nászéjszakáján végez Ignacióval. Ignacio azonban rájön, hogy készül ellene valami.

158.
Max végsõkig elszánt, mindenáron nõsülni akar, és megkéri Marcella kezét, Fedora megelégeli Sharon aljasságait, és akcióba lép. Gaby elmondja az anyjának, hogy mit mûvelt vele Kike, többször is megverte és erõszakoskodott vele.

159.
Fedora kidobja Kikét a házából, és megfenyegeti. Kike sem hagyja magát, és megfogadja, hogy a legvégsõkig elmegy, és megkeseríti Gaby életét. Macella az esküvõ elõtt felkeresi Dianát.

160.
Larry nem hisz Gabynak, aki megpróbálja õt figyelmeztetni Sharon gonoszságára. Biztos benne, hogy csak be akarja feketíteni elõtte a riválisát. Senki sem tartja jó ötletnek Max gyors házasságát egy ismeretlen nõvel.

161.
Diana megdöbben, hogy Max milyen könnyedén váltogatja a szerelmeit, és máris feleségül vesz egy nõt, alighogy elvált. Yolanda egyre jobban vonzódik Pacóhoz, de retteg a nõvére haragjától.

162.
Fedora és Rodrigo között egyre feszültebb a helyzet. Ignacio és Camilla körül szorul a hurok, de õk még nem is sejtik, mi vár rájuk. Diegót fûti a bosszú Marfil iránt, aki alaposan átverte.

163.
Fedora elhatározza, hogy elválik Rodrigótól, és ügyvédet keres. Marfil megkörnyékezi Don Pedrót abban a reményben, hogy hasznot húzhat a kapcsolatból. Pancholo felhívja Fedorát, hogy megzsarolja, de Rodrigo veszi fel a telefont.

164.
Diego megtudja Camillától, hogy Ignacio miatt került tolószékbe. Yolandának sikerül kiszabadulnia Octavia és Ignacio fogságából. Diana és Sylvita megakadályozzák az esküvõt, Ignaciót egy ágyhoz bilincselik.

165.
Ignacio kórházba kerül, miután Octavia rálõ. Maximiliano meglátogatja Ignaciót a kórházban és felfedi elõtte a valódi kilétét. Megfenyegeti, hogy kidobja az utcára, és feljelenti a rendõrségen. Diego is benyújtja a számlát Ignaciónak.

166.
Diana már bánja, hogy nem bocsátott meg korábban Maximilianónak, és úgy dönt, visszaszerzi a szerelmét. Ignacio az utcára kerül, és találkozik Isabellával, aki hajléktalanként tengeti az életét. Diana egyre többször érzi rosszul magát, ezért orvoshoz fordul.

167.
Diana elmondja az anyjának, Fedorának, hogy ismét gyermeket vár Maximiliánótól. Marcella attól fél, hogy a férje már megbánta a házasságukat. Marfil azzal a hírrel állít be Dianához, hogy a friss házaspár gyermeket szeretne. Diego nem hajlandó elszökni, mindenáron bosszút akar állni Dianán.

168.
Yolanda azt tanácsolja Maximiliánónak, hogy ne teljesítse Marcella kívánságát, ne vállaljanak közösen gyermeket, mert meg fogja bánni. Diego megtámadja Dianát, aki súlyos balesetet szenved. Paco örül Rodrigo és Fedora megromlott házaságának.

169.
Fedora és Rodrigo kibékülnek, végül megállapodnak abban, hogy Sharont orvoshoz viszik. Diana elveszti a gyermekét Rodrigo miatt. Marfil eléri célját, az idõs Pedro megkéri a kezét. Marfil igent mond, és ráveszi, hogy Las Vegasban esküdjenek meg titokban.

170.
Marfil azt kéri újdonsült férjétõl, hogy nevezze meg egyedüli örökösének. Marcella mindenképpen beszélni akar Dianával, mielõtt elmondja a jó hírt Maximiliánónak, miszerint gyermeket vár. Sharon nem adja fel a harcot Fedora ellen.

171.
Diego nem tart Pancholóval, aki megígéri az anyjának, hogy jó útra tér. Pacót lesújtja a hír, hogy Fedora és Rodrigo kibékültek. Maximiliano megdöbben Don Pedro házasságán, biztos benne, hogy Marfil gonosz tervet szõ ellene.

172.
Gaby biztos benne, hogy Sharon semmit sem változott a nagy ígéretek ellenére, és hamarosan rajta is kapja Kikével. Marcella úgy dönt, hogy elhagyja Maxot, és nem szól a terhességérõl. Sharon váratlanul rátámad Fedorára az irodában, akit súlyos-életveszélyes állapotban szállítanak a kórházba.

173.
Sharon kirabolja az irodát, de Gaby rajtakapja a pénzzel. Ignacio megtámadja a nyílt utcán Dianát, de a rendõrség még idõben közbelép. Diego megkörnyékezi Marfilt, aki mindent elkövet, hogy újdonsült férje a nevére írja a vagyonát. Octavia egy halálos pókot juttat be Fedora kórházi ágyába. Marcella egy barátja üzletének a hátsó szobájába költözik.

174.
Kike és Sharon elrabolják Gabyt. Octavia terve beválik, a pók megcsípi Fedorát, aki még súlyosabb állapotba kerül, még a gyermekét is elveszítheti. Az orvos közli a családdal, hogy Fedorának mielõbb meg kell kapnia a terhességét veszélyeztetõ ellenszérumot, különben meghal. Pacónak kell döntenie.

175.
Az orvosoknak sikerül megmenteniük Fedora és a magzata életét. Sharont megvizsgálják, és azonnal az elmegyógyintézetbe szállítják. Kiderül, hogy súlyos pszichiátriai eset. Fedora néhány nappal a mûtét után megdöbbenve tapasztalja, hogy nem tudja mozgatni a lábait.

176.
Marcella felkeresi Rodrigót, és a segítségével beadja a válási papírokat. Diana úgy érzi, el kell mondania Maxnak, hogy Marcella gyereket vár. Camilla irigykedve figyeli Marfil ügyeskedéseit a dúsgazdag Pedro vagyonáért, és úgy dönt, keresztbe tesz barátnõje terveinek.

177.
Yolanda rájön, hogy Octavia áll Fedora lebénulásának a hátterében, és élete kockáztatásával elrohan a rendõrségre, ahol mindent kitálal. Octavia elmenekül a hajléktalanként élõ Ignacióhoz és Isabele-hez. Marcella váratlanul rosszul lesz, és kórházba kerül.

178.
Yolanda rács mögé kerül bûnrészesség vádjával. Max felkeresi az otthonában Fedorát, és elmondja a teljes igazságot Octaviáról, aki nyomtalanul eltûnik. Paco képtelen beletörõdni abba, hogy Fedora már nem szereti, és súlyos összetûzésbe keveredik Rodrigóval, aki kidobja a házból.

179.
Paco, minden jó tanács ellenére, újra beállít Fedora és Rodrigo házába. Caramelo lép közbe, aki hazaviszi kétségbeesett apját, mielõtt rendõrséget hívnának zaklatás miatt. Marcella felkeresi Dianát, és biztosítja arról, hogy nem áll többé az útjukba, mindent elkövet, hogy elválhasson Maxtól.

180.
Octavia telefonál Fedorának, és egy végsõ küzdelemre hívja. Mindketten tudják, hogy csak az egyikük maradhat életben. Ignatio magához tér a sérülésébõl, és Octavia nyomába ered, hogy bosszút álljon. Paco úgy dönt, hogy elhagyja az országot.

181.
Pedro kihallgatja Marfil telefonbeszélgetését, és megbizonyosodik róla, hogy a neje valóban meg akarja ölni, és csak a pénze miatt ment hozzá. Titokban azonnal megváltoztatja a végrendeletet. Ignacio megjelenik Octavia és Fedora találkáján, ami végzetes tragédiába torkollik.

182.
Ignatio kórházba kerül, ahonnan a börtönbe fogják szállítani, mert megölte Octaviát. Marfil arra készül, hogy megmérgezze Pedrót. Marcella végre megérteti Maximiliánóval, hogy elhatározása végleges, vagy elválnak, vagy nyomtalanul eltûnik.

183.
Végre szabaddá válik Caramelo. Az alkalmat megragadva Emilió azonnal megkéri a kezét, és Fedora házában megtartják a polgári esküvõt. Fedora megígéri, hogy helyrehozza a hibáit, amit a lányai boldogsága ellen elkövetett. Mindent megtesz, hogy Diana és Gaby visszakapják a szerelmüket.

184.
Diana kénytelen beismerni, hogy még mindig szereti Maxot, de nem meri kimutatni az érzéseit. Attól fél, hogy Diego, aki bármire képes, megöli mindkettõjüket. Marfil kénytelen bevallani, hogy mérget tett Pedro italába, aki idõközben kicserélte a poharakat.

185.
Diego találkozóra hívja Maxot, hogy végezzen vele. Max számít a csapdára, de Diegónak még így is sikerül meglepnie. Sharon megszökik a pszichiátriáról, és egyenesen Fedorához megy, aki egyedül tartózkodik a házban. Marfil terve balul üt ki, kiderül, hogy az italba tett méregnek nincs ellenszere, így a napjai meg vannak számlálva.

186.
Max életveszélyes állapotban kerül kórházba, miután Diego a parton hátba szúrta. Sharon kis híján felgyújtja a házat, de szerencsére Rodrigo idõben hazaér. Lala teljesen összeomlik fia halálhíre miatt, Fedora azonban biztosítja arról, hogy a körülmények ellenére, rendes temetést tartanak Diego emlékére. Larry váratlanul hazatér, és felkeresi Gabyt.

187.
Diana egy percre sem hagyja el Max ágyát, aki végre magához tér. Camillát elkapja a rendõrség, miután Max feljelentést tesz ellene. Ugyanabba a cellába kerül, ahol Yolanda várja az ítéletet. Rodrigo mindent elkövet, hogy Yolanda mihamarabb kiszabaduljon, és részt vehessen Gaby és Diana esküvõjén, akik végre szabadon szerethetik Larry és Maximiliano Irazabalt.

Megosztom másokkal: