Alma Rebelde tartalma

ALMA REBELDE – Acapulco szépe

1-10. Ana Cristina boldogan él apjával és võlegényével Acapulcoban. Édesapjának jól menõ üzlete van, melynek bevételébõl tudja finanszírozni lánya költséges életét. A lány boldogan készülõdik az esküvõjére, Damiannal. Ám egy nap rajta kapja a férfit Odettel, aki ezek után azt hsizi, hogy nem lesz esküvõ. Damian azonban azt mondja neki, hogy ami közte és Ana Cristina között van, azt senki sem teheti tönkre. Ana Cristina azonban bejelenti, hogy nem lesz semmiféle esküvõ. Emiliano a szegény családból származó mérnök, Acapulcoba készül, hogy a nõ apjának cégénél kezdjen el dolgozni. Egy helybeli lány, Rita nem akarja, hogy elmenjen, mert szerelmes belé. Azonban a férfi ezt nem tudja, és nem is érez mást iránta, mint barátságot. Mikor megérkezik új lakhelyére, hamar megismerkedik fõnöke lányával, aki azonnal megtetszik neki. Azonban a nõ csak gõgösséget mutat irányába.

11. Angelitát a mindenre elszánt Rita a mocsárba taszítja. A kislány eltûnik a mocsárban. Az egész város a gyereket keresi – reménytelenül. A mocsár “királynõje”, vagy inkább szelleme, Salome szemtanúja az esetnek. Ana Cristina a rezidenciához közeli szigetre, egy jachtkirándulásra invitálja Emilianót. Hiába figyelmeztetik a lányt, hogy vihar közeleg. A makacs és elkényeztetett Ana Cristina és Emiliano elindulnak kirándulni…

12. Salome rátalál a mocsárba lökött kislányra, Angelitára. Gondoskodik a gyerekrõl, aki a sokk hatására megnémul. San Lazaróban mindenki örül, hogy a kislány megkerült. Rita azonban dühöng, hogy nem sikerült a terve. Megfenyegeti Salomét, hogy ne próbálja felfedni a titkát. Ana Cristina és Emiliano a pusztító vihar elõl egy barlangba menekül. A jachtjukat az ár elsodorja, ezért az éjszakát kénytelenek együtt tölteni. A lány tovább ûzi játékát a férfival, aki világosan látja, hogy Ana Cristina játszik vele. A vihart követõ napon a hajótörötteket megtalálják…

13. Damian õrjöngeni kezd, amikor megtudja, hogy Ana Cristina és a mérnök a tengeri baleset miatt együtt töltötték az éjszakát. Ana Cristina gyûlöli a võlegényét, és elhatározza, hogy megszerzi magának Emilianót. A férfi szerelmes lesz a kacér lányba… Marcelo bevallja Isabelnek, hogy szereti.

14. Ana Cristina éppen választottjával csókolózik, mikor megjelenik a lány apja, Marcelo. Emilianót megkéri, hogy távozzon a házából. Damian folyamatosan összetûzésbe kerül Ana Cristinával és az apjával a mérnök miatt. Marcelót azzal fenyegeti, hogy anyagilag tönkreteszi.

15. Emiliano nem tud úrrá lenni érzésein és megkéri Ana Cristina kezét. A lány élvezi a kettõs játékot, és kéri, hogy a férfi maradjon a házukban. Emiliano telefonál San Lazaróba, hogy értesítse Clarát: nem utazik haza. Marcelo neheztel a lányára, amiért Emilianóval barátkozik, és fél, hogy Damian beváltja ígéretét, és anyagilag megsemmisíti a családot.

16. Emiliano Damian jelenlétében feleségül kéri Marcelótól Ana Cristinát. Damian és a lány apja dühöng, miközben a lány szeszélyes terve sikerét élvezi. Marcelo bejelenti Ana Cristinának, hogy feleségül veszi Damian unokanõvérét, az egyik legnagyobb szálloda tulajdonosát, Isabelt. Megjelenik a színen Damian halottnak hitt felesége.

17. Marcelo végül beleegyezik, hogy Ana Cristina és Emiliano összeházasodjanak, annak ellenére, hogy döntése a teljes anyagi csõdöt jelenti az egész család számára.

18. Emiliano San Lazaróban elmondja anyjának, hogy szerelmes, és feleségül veszi Ana Cristinát. Rita, aki közben azon mesterkedik, hogy elhallgattassa Salomét, még nem tudja a hírt. Amikor értesül róla, éktelen düh keríti hatalmába.

19. Rita pokollá teszi az egész család életét Emiliano tervezett házassága miatt. Clara asszony is aggódik fia jövõje miatt, tekintettel arra, hogy választottja a felsõ tízezerhez tartozik. Elhatározza, hogy elmondja fiának, az apja nem halt meg, hanem dúsgazdag és Emiliano szerelemgyerek.

20. Emiliano gyûrût ad kedvesének, s ezzel megpecsételi jegyességüket, és ismét San Lazaróba utazik.

21. Octavio felkeresi San Lazaróban Clarát, aki elutasítóan fogadja huszonöt éve nem látott szerelmét. Emiliano megtudja, hogy Ana Cristina csak játszott vele. Ennek ellenére úgy dönt, feleségül veszi a lányt.

22. Damián ismét megfenyegeti Marcelót. Azt ígéri, hogy börtönbe záratja.

23. Emiliano érkezésének hírére Ana Cristina jobban örül, mint eddig bármikor. Paulának õszintén bevallja, hogy szereti Emilianót.

24. Ana Cristina és Emiliano nem jelennek meg az esküvõt követõ vacsorán, így az elmarad. A férfi Ana Cristinát egy kietlen környéken lévõ, igénytelen házba viszi rövid nászútra. A szokatlanul kegyetlen Emiliano erõszakkal magáévá teszi Ana Cristinát. Damian felveszi a házba alkalmazottnak Chentét, Marcelo volt szolgáját. A férfit azonnal egy véres munkával bízza meg: meg kell ölnie Zeust. Ana Cristina elkeseredetten tapasztalja, hogy Emiliano milyen haraggal és megalázó módon viselkedik vele. A férfi bejelenti, hogy vége a kényeztetésnek. Ana Cristina hiába bizonygatja, hogy õszintén szereti, Emiliano nem hisz neki.

25. Emiliano bezárva tartja Ana Cristinát, hiába könyörög neki a lány. A férfi elmeséli apósának a történetüket. Marcelo meglepetten hallgatja a históriát, Emiliano pedig egyre biztosabb abban, hogy felesége kegyetlen játékot ûzött vele. Amikor meghallja, hogy Marcelo tönkrement, azt ígéri, hogy kifizeti az adósságot. Emiliano felkeresi Damiant. Emiliano kiegyenlíti Marcelo adósságát, ezért Damian kénytelen a mérnöknek átadni az adóslevelet. Octavio ismét megjelenik San Lazaróban, és eldönti, hogy addig marad a városban, míg fia, Emiliano barátságát elnyeri. Rita felkeresi Octaviót, és felajánlja a segítségét Ana Cristina tönkretételéhez és Emiliano megnyeréséhez.

26. Marcelo bejelenti Paulának, hogy elveszi Odette-et, és megkéri, hogy utazzon el Ana Cristinához San Lazaróba. Damian megbízza Chentét, hogy szerezze vissza a Marcelo adósságát bizonyító iratokat. Emiliano anyja és Rita hûvösen fogadják Ana Cristinát, Angelita viszont azonnal szívébe zárja apja feleségét. Isabel házában Damiant gyilkossági kísérlet vádjával letartóztatják. A férfi elmeséli Laizának, hogy közös gyermeküket – miután azt gondolta, hogy a nõvel végzett – egyedül hagyta egy parkban. María Elena egyedül neveli csecsemõjét. A gyerekkel nagybátyjához költözik San Lazaróba. A gyerek apja – aki kísértetiesen hasonlít Emilianóra – egy szélhámos.

27. Ana Cristina megkéri Clara asszonyt, hogy segítsen neki ismét elnyerni Emiliano szerelmét. Rita erõszakosan megcsókolja Emilianót, amikor Ana Cristina éppen belép a szobába. A férfi Ritát viszi magával az üzleti tárgyalására. Laiza remélve, hogy megtalálja gyermekét, visszavonja a Damian elleni vádat. Odette és Ana Cristina egymásnak esnek az utcán San Lazaróban.

28. Ana Cristina helyzete egyre elviselhetetlenebb. Rita mindent elkövet, hogy az asszony életét megnehezítse, de már Clara is kezd átlátni Ritán. María Elena sokat gondol Emilianóra, akinek lányát tanítja. Chente betör Marcelóhoz, s ellopja a Damian számára fontos papírokat. Paula találkozik a betörõvel, aki leüti a lányt.

29. Ana Cristina és Emiliano egy õszinte beszélgetés során kibékül egymással. Szerelmüket azonban újabb veszély fenyegeti. María Elena beleszeret a férfiba. Laiza a városba érkezik és Emiliano irodájában vállal munkát. Az asszony mesél a kislányáról, akit kétévesen Damian egy parkban hagyott, a férfi érzi: az õ Angelitájáról van szó.

30. Emiliano Mexikóvárosba készül, hogy fõnökének átadja a terveket. Rita, hogy Ana Cristinának rosszat tegyen, összetépi a férfi munkáját, és azt hazudja, hogy Emiliano felesége tépte össze a rajzokat. A férfit kirúgják. Laiza gyanúja egyértelmû: Angelita az õ elveszett lánya. Rita felhívja Damiant, és megállapodnak, hogy együtt teszik tönkre Ana Cristinát.

31. Az új tanítónõ, María Elena alig tudja palástolni Emiliano iránti vonzódását. Titkát nagybátyjának, Narcissónak is felfedi. Rita Ana Cristina ellen hangolja Emilianót. Az asszony végzetes kalandra szánja el magát. Junior és Vladimir elhatározzák, hogy megszerzik Damiantól Marcelo ellopott papírjait.

32. Junior és Vladimir akciója véres autós, majd tengeri üldözéssé fajul. Rita mérges teával itatja a beteg Ana Cristinát. Damian San Lazaróba készül, hogy bosszút álljon Ana Cristinán. Juniornak és Vladimirnak sikerül a papírokat megszerezniük. Laiza biztos benne, hogy Angelita az õ lánya, és vissza akarja szerezni a gyereket.

33. Ana Cristina hagymázos álmainak Emiliano a fõszereplõje. Rita kivételével mindannyian reszketnek az életéért. Almudena esküvõje meghiúsul, beigazolódik Ariel jóslata. Odette altatót ad Zeusnak, hogy az ne tudjon elmenni az esküvõre. Angelita akaratlanul rájön Rita üzelmeire…

34. Ana Cristina kezd felépülni, hála Angelita gondoskodásának. Emiliano nem érti, miért veri ki Angelita Rita kezébõl az italoskancsót, amit Ana Cristinának hoz. Zeus õszintén elmond mindent Odette-rõl Marcelónak. A férfi kihajítja feleségét a házból. Clara ismét eltiltja Octaviót a fiától, aki az asszony figyelmeztetése ellenére közli, hogy ragaszkodik a fiához. María Elena és Ana Cristina rejtélyes zúzódásokat fedez fel Angelita testén.

35. Damian váratlanul felbukkan Ana Cristinánál. Evangelina meglátja Damiant kijönni Emiliano házából, és ezt fûnek-fának elpletykálja, így Emiliano fülébe is eljut, hogy Damian a városban van. Rita azt hazudja Emilianónak, hogy Ana Cristina lázálmában Damian nevét emlegette. Vladimir San Lazaróba utazik Laiza után. Angelita furcsa tünetegyüttest produkál. Vérzik az orra és véraláfutások vannak a testén. Az orvos megállapítja, hogy leukémiás.

36. Angelita kemoterápiás kezelését azonnal megkezdik. A kislány súlyos betegsége olyannyira elkeseríti Emilianót, hogy a férfi alaposan leissza magát. A vendéglõben találkozik Damiannal, aki a vendégek elõtt kijelenti, hogy Ana Cristina a szeretõje. Rita, Damian és Odette összefognak, hogy tönkretegyék Ana Cristinát.

37. Emiliano a fejébe veszi, hogy örökbefogadja Angelita kis barátját, Tücsköt, de felesége ellenzi a tervet. Ana Cristina meglátja Rita és Emiliano ölelkezését, mire a férfi nem is mentegetõzik, sõt a felesége és Damian kapcsolatára hivatkozva kifejezetten bosszantani akarja Ana Cristinát. Emiliano hasonmása, Mauro származását kutatva megtudja, ki az édesapja.

38. Laiza határozott kérése ellenére a húga elmondja Angelitának, hogy Emiliano nem az édesapja. A súlyosan beteg kislány ezután rosszul lesz. Ana Cristina úgy dönt, hogy nem tûri tovább a sorozatos sértegetéseket, ezért elszökik Emiliano házából. Éjszaka összecsomagol, elbúcsúzik Angelitától és kioson a házból. Angelita azonban követi Ana Cristinát.

39. Angelita ragaszkodása meghatja Ana Cristinát, és magával viszi a kislányt Acapulcóba. Emiliano természetesen rettenetes haragra gerjed Ana Cristina és Angelita eltûnése láttán. Az eltûnés miatti haragjában felhívja Marcelót, s közli, hogy a feleségét és a kislányát két napon belül ismét otthon akarja látni. Odette és Damian újabb ördögi tervet eszel ki Ana Cristina ellen.

40. Ana Cristina kérésére az apja elmeséli, hogy rulettveszteségeit Damian kölcsönébõl fizette ki. Adósságát azonban Emiliano nagylelkûen kiegyenlítette. Az ügy tisztázására Ana Cristina Angelitával együtt felkeresi Damiant. A mindenre képes Damian a vitatkozás után hálószobájába zárja Ana Cristinát és Angelitát. Rita beváltja fenyegetéseit és Salomét megöli a kunyhójában, majd a kunyhót a szerencsétlen nõre gyújtja.

41. Damian villájában felgyorsulnak az események. Angelita rosszul lesz, Ana Cristina pedig menekülés közben jelentéktelen karcolást okoz Damiannak, aki kihívja a rendõröket. Miközben Ana Cristinát a börtönbe viszik, kiderül, hogy Angelita életét csak csontvelõ-átültetéssel lehet megmenteni. Amikor ez kiderül, elõkerítik Laizát. Azonban a kislányon sajnos csak az apjától vett csontvelõ segíthet. Megkísérlik megtalálni Damiant, aki eközben Ana Cristinának a cella elõtt aljas ajánlatot tesz.

42. Damian közli Ana Cristinával, hogy visszavonja a feljelentését, ha az asszony elválik Emilianótól, és a felesége lesz. Ana Cristina elõször visszautasítja Damian aljas ajánlatát, de késõbb megtudja, hogy a férfi vállalkozik az Angelita számára életmentõ csontvelõ-átültetésre, ezért kényszerbõl igent mond Damiannak.

43. Az acapulcói klinikán sikerül Angelita mûtétje. Néhány nap múlva a kislány családjával együtt visszatér San Lazaróba. Egy megrázkódtatás következtében Angelitát olyan sokk éri, hogy a kislány ismét megszólal. A családban hatalmas az öröm. Ana Cristina azonban boldogtalan, mert rájön, hogy Emiliano és María Elena szerelmesek egymásba. Rita félelmében, hogy Angelita újra tud beszélni, újabb aljasságra készül.

44. Rita megfenyegeti Angelitát, és arra figyelmezteti, hogy nagyon megjárja, ha bármit elmesél azokról a dolgokról, amiket a kislány ellen tett. Emiliano házában alaposan összekuszálódnak a dolgok. María Elena és Emiliano vonzalma már senki elõtt sem titok. Megjelenik Mauro, aki az Emilianóval való hasonlóság ürügyén alkalmanként átveszi hasonmása szerepét. Majd miután megismerkedik Ritával, az elvetemült lány Mauróval is szövetséget készül kötni.

45. Egy heves utcai vita közben Rita meglöki Paulát, aki a lépcsõsoron végigzuhanva elájul. A kórházban kiderül, hogy elvesztette gyermekét. Emiliano nem tudja tovább titkolni María Elena iránt érzett szerelmét, és arra kéri Ana Cristinát, hogy egyezzen bele a válásba. Damian és Odette egy autóból kiszállva az utcán meglátják Angelitát, és arra bíztatják, hogy kísérje el õket.

46. Damian és Odette egy olcsó trükkel elcsábítják Angelitát a szállodájukba. Emiliano azonban megtalálja a kislányt, és Damian fenyegetése ellenére megmenti a kislányt a kényszerfogságból. Rita felhasználja Angelitát Ana Cristina ellen. Mauro tovább zaklatja maría Elenát, és elhatározza, hogy elmeséli Emilianónak a lánnyal közös múltját.

47. Emiliano és Mauro akarva-akaratlan több alkalommal találkoznak egymással. Emiliano nem érti, hogy hasonmása milyen titkot tartogathat számára. Clara asszony találkozik Mauróval, és gyanítja, hogy a fiú az õ gyermeke. Ugyanis amikor ikreket szült, az orvos szerint az egyik fiú meghalt. Emiliano kérésére Ana Cristinával felkeresnek egy ügyvédet, hogy bejelentsék: elválnak.

48. Clara asszonyt megviseli Damian elhatározása: a férfi úgy dönt, hogy hivatalosan is magának követeli Angelitát. Mauro megszállottan ragaszkodik María Elenához. Ugyanakkor a barátnõje feltartóztathatatlanul követi minden lépését, majd féltékenységében megsebesíti a férfit. A merénylettel María Elenát vádolják.

49. Ana Cristina elhatározza, hogy elköltözik a házból. Angelita úgy dönt, hogy õ is elmegy vele. Clara asszony és Emiliano megtudja Angelitától, hogy Rita mennyi gonoszságot követett el ellene és Ana Cristina ellen, és kidobják a lányt a házból. Kiderül az igazság, hogy María Elena ártatlan volt Mauro megsebesítésében. Emiliano kérése ellenére Ana Cristina úgy dönt, hogy nem megy vissza a férfihoz.

50. Feliciát, Mauro kedvesét gyilkosság vádjával letartóztatják. Rita elmeséli Maurónak, hogy Emiliano mesés vagyont örökölt az apjától. Mauro elhatározza, hogy megtanulja hasonmása tulajdonságait, és Emilianót eltávolítva megszerzi a vagyont. Rita boldogan ajánlja fel segítségét a tervhez. Ana Cristina és Emiliano elválnak, és a férfi megkéri María Elena kezét. Damian újra megjelenik Ana Cristina életében, és megpróbál új módszerekkel közelíteni az immár szabad lányhoz.

51. Miközben María Elena és Emiliano az esküvõjükre készülnek, a võlegényt egy csalafinta trükkel elcsalják. A Rita megrendelésére készült kunyhóban Mauro leüti Emilianót, és felveszi a férfi esküvõi ruháját, és az így elkészült tökéletes hasonmás veszi feleségül María Elenát. Ana Cristina elkeseredésében elhatározza, hogy feleségül megy Damianhoz.

52. Az esküvõt követõ napon María Elena gyanakodva figyeli “férje” szokatlan viselkedését. Lassanként rájön, hogy csapdába esett: Mauróhoz ment feleségül. Az elvetemült Mauro ellopja a csecsemõt, és átadja Ritának. Ezután a bankban felveszi Emiliano teljes vagyonát. María Elena és Clara asszony a mocsárhoz indulnak, hogy megkeressék Emilianót és María Elena kisbabáját.

53. Miközben Emilianót keresi, Clara asszony a mocsárban találkozik Ritával és Mauróval. Az elvetemült lány a mélybe taszítja Clarát. A súlyosan sérült asszonyt Emiliano viszi be a kórházba. Rita és Mauro Mexikóvárosba szöknek, és elkezdik költeni az Emilianótól kapott pénzt. Odette elhatározza, hogy maró savval elcsúfítja Ana Cristinát. A bosszú azonban a visszájára fordul, és Odette egy életre nyomorék lesz.

54. Odette a baleset után elbujdosik az emberek elõl. Rita a kórházban magát ápolónõnek álcázva próbálja megölni Clara asszonyt. Emiliano ismét szeretné elnyerni Ana Cristina kezét, a lány azonban elkötelezi magát Damiannak. A rendõrség megtalálja Ritát és Maurót a mexikóvárosi szállodában, de nekik mégis sikerül kalandos úton meglépniük a letartóztatás elõl.

55. Rita és Mauro az autós üldözés után kibérelnek egy lepusztult lakást Mexikóvárosban. Hosszas vívódás után Ana Cristinában végleges elhatározás születik: úgy dönt, hogy csalódott Emilianóban, és megbocsát Damiannak.

56. Emiliano másodszor is megkéri María Elena kezét, s mivel az asszony Mauróval kötött házassága nem érvényes, megtartják az esküvõt. Ana Cristina bánkódik Emiliano házassága miatt, de végleg eldönti, hogy feleségül megy Damianhoz.

57. Chente elmegy Marióhoz, hogy elmondja, Paula szeretõje volt. María Elena kétségbeesik, mert kihallgatja Emiliano beszélgetését, amelyben a férfi bevallja Ana Cristinának, hogy még mindig rá gondol. Emiliano és María Elena hazaérnek a rövidre sikerült nászútjukról. Emiliano otthon is folyton Ana Cristinára gondol. Ana Cristinának sem változnak az érzései.

58. Clara asszonynál megjelenik egy ismeretlen nõ, és bevallja, hogy huszonöt évvel azelõtt Clara ikreket szült, de a második gyermek nem halt meg, hanem õ vette magához. A fiú nem más, mint Mauro. Emiliano megígéri Clara asszonynak, hogy megkeresi a rendõrség által is körözött ikertestvért.

59. Rita és Mauro bûnözésbõl élnek, miközben a rendõrség keresi õket. María Elena rájön, hogy meggondolatlanság volt hozzámennie Emilianóhoz.

60. Juanita tervet kovácsol Ana Cristina és Emiliano romantikus találkozójának megszervezésére. María Elena nem hisz a férjének, és ezért közli Emilianóval, hogy elválik tõle. Ana Cristina is elhatározza, hogy felkeresi Damiant, és végleges döntést hoz a házasságukról.

61. A feldühödött és bosszúszomjas Damian a sziklákhoz csalja Ana Cristinát, és a folyóba akarja taszítani, de a dulakodás során õ maga zuhan a mélybe. Rita egy kisvárosban külsejét megváltoztatva nevelõnõként helyezkedik el egy kétgyermekes családnál, és újabb aljas terveken töri a fejét.

62. A rendõrök nem találják Damiant, aki titokban megbeszéli Chentével, hogy elrejtõzik, és így Ana Cristinát vádolják majd a férfi meggyilkolásával.

63. Maurót letartóztatja a rendõrség, és beviszik az õrszobára. Tõle akarják megtudni, hol tartózkodik Rita. Damian a felismerhetetlenségig elváltoztatja a külsejét, és Ana Cristina megbüntetésére készül. Damian néhány soros levelet hagy Ana Cristina lakásának ajtaján, és a lány azonnal felismeri Damian kézírását.

64. María Elena anyja azt hazudja Ana Cristinának, hogy a lánya gyereket vár Emilianótól. Damian telefonon is zaklatja Ana Cristinát, aki a férfi felbukkanását elmondja a rendõrségen.

65. Rita mindent elkövet, hogy elcsábítsa azt a férfit, akinek a házában nevelõnõként dolgozik. Emiliano ismét elindul az esti találkára, de szerencsétlenségére María Elena érkezik meg a randevúra. Rita új búvóhelyét veszély fenyegeti. A házban megjelenik egy férfi, aki ismeri a múltját.

66. Damian eldönti, hogy végez Ana Cristinával. Úgy tervezi, hogy az utcán gázolja el a lányt, de végül Emiliano Ana Cristina védelmében odaugrik a száguldó autó elé, és súlyos sérüléseket szenved. A kórházban az orvos közli a hírt, hogy lehet, hogy amputálni kell a lábát.

67. Clara asszony, María Elena és Ana Cristina állandóan ott ül Emiliano betegágyánál. Amikor a férfi pillanatokra magához tér, Ana Cristina nevét suttogja. Rita telefonon zaklatja a súlyosan beteg férfit, majd közli vele, hogy amputálni fogják a lábát.

68. María Elena hisztériás jelenetet rendez a kórházban Ana Cristina jelenléte miatt. Damian úgy dönt, hogy hazautazik Acapulcóba, és egy jól felépített mesével kimagyarázza az eltûnését. Környezetének egy percig sem kétséges, hogy köze van Emiliano balesetéhez.

69. Emiliano fájdalmai nem csökkennek. A rendõrség õrizetbe veszi Damiant, amiért elhitette magáról, hogy halott. A férfit San Lazaróba szállítják, kihallgatják, majd elengedik. Emilianót megoperálják.

70. Emilianónak végül nem amputálják a lábát, de az orvos közli a családdal, hogy a férfi többé nem fog tudni járni. María Elena anyja arra akarja kényszeríteni Ana Cristinát, hogy tûnjön el a városból. Ismét elõadja a régi hazugságot, hogy a lánya terhes. Damian telefonon közli Emilianóval, hogy egy életre béna marad.

71. Clara asszony Mexikóvárosba utazik, hogy találkozzon Mauróval, de útközben megtámadják, és elrabolják az értékeit. Emiliano nem nyugszik bele a sorsába és megpróbál lábra állni. Ritát leleplezik, de mielõtt elmenekül, még kirabolja a családot.

72. Clara asszony meglátogatja Maurót a börtönben. A férfi még nem tudja, hogy az édesanyjával találkozik. Emiliano közli Ana Cristinával, hogy a jövõben kizárólag María Elenával kíván élni, ezért kapcsolatukat végleg fejezzék be. A bejelentés után Ana Cristina felmondja az állását, és végleg Mexikóvárosba készül.

73. Damian újabb tervet készít elõ Ana Cristina “megbüntetésére”. A kegyetlen ötlethez segítõtársat is talál egy elmegyógyintézet igazgatónõjének személyében. Almudena és Ariel romantikus körülmények között összeházasodnak. Emiliano minden terápiát visszautasít.

74. Ana Cristina autóbusszal Mexikóvárosba indul, de egy pihenõhelyen Damian és Chente rátalál. A lányt erõszakkal a férfi terveiben szereplõ elmegyógyintézetbe viszik, ami inkább egy középkori börtönre hasonlít, mint kórházra. Az elvetemült igazgatónõ ráadásul Ritát veszi fel ápolónõnek Ana Cristina mellé.

75. Angelita és Tücsök Mexikóvárosba szöknek, hogy megkeressék Ana Cristinát. Angelitát itt egy csavargó fogságba ejti, és koldulásra kényszeríti. Mauro megszökik a börtönbõl, majd felhívja María Elenát, és a szerelmérõl biztosítja.

76. Ana Cristinát kegyetlen körülmények között kínozzák az elmegyógyintézetben, az igazgatónõt Damian fizeti. A lány továbbra is elutasítja Damian házassági ajánlatát. María Elena megpróbálja elhitetni a környezetével, hogy Angelitát Ana Cristina vitte magával a fõvárosba.

77. Ana Cristina megpróbál elszökni, de elfogják. Tücsök elõkerül, és közli a családdal, hogy Angelitát nem Ana Cristina vitte magával Mexikóvárosba. Rita egy olyan gyógyszer beszedésére kényszeríti a lányt, amelynek hatására végképp elveszíti az uralmát a tudata fölött.

78. Emiliano újsághirdetést ad közre Angelitát keresve. A gonosz Bolha, aki koldulásra kényszeríti Angelitát, felfedezi az újságban a fényképet és a felhívást, és felhívja Emilianót. Odette elhatározza, hogy aláveti magát egy plasztikai mûtétnek.

79. Ana Cristina ismét megszökik a klinikáról, és egy véletlen folytán megismerkedik egy szobrásszal, aki segítséget ajánl a lánynak. Menedéket ad neki, felöltözteti, és megkéri, hogy legyen a modellje.

80. Chayo asszony megérkezik Acapulcóból, és bevásárlás közben összetalálkozik a gonosz Bolhával és Angelitával. A férfit és a feleségét letartóztatja a rendõrség, Chayo pedig magával viszi Angelitát Ana Cristinához, aki a kislánnyal azonnal San Lazaróba indul. Emiliano megtudja, hogy María Elena azt hazudta Ana Cristinának, hogy gyereket vár tõle, majd tudomást szerez arról, hogy a felesége ismét Mauróval hált.

81. Emiliano és María Elena a történtek után megbeszélik, hogy elválnak. Emiliano Mexikóvárosba utazik, hogy megkeresse Ana Cristinát, aki közben Alessandro anyjánál kapott állást. Vallomása alapján bebörtönzik az elmegyógyintézet gonosz igazgatónõjét.

82. Maurót bíróság elé állítják. A tárgyaláson a családja is részt vesz. A súlyos ítélet elkeseríti a férfit, de Clara asszony meglepõ vallomása boldoggá teszi, mert megtudja, hogy õ az édesanyja.

83. Emiliano és Ana Cristina változatlanul szeretik egymást, mégis féltékenységük és büszkeségük miatt meggondolatlan lépésekre szánják el magukat.

84. Rita megtudja Ana Cristina címét, és merényletet kísérel meg ellene. A fegyvere azonban csütörtököt mond. Alessandro kiállításán Emiliano botrányt rendez, amikor leleplezik az Ana Cristináról készült aktot.

85. Alessandro elmondja, hogy a szobrot a képzelete alapján készítette, és nem került a lánnyal intim viszonyba. Damian és Rita betörnek Pamela házába, hogy meggyilkolják Ana Cristinát, majd foglyul ejtik a két nõt.

86. Damian és Rita túszként tartja fogságban Ana Cristinát és Pamelát. Alessandro értesíti a rendõrséget. A körbezárt házhoz megérkezik Emiliano, Isabel, Junior és Odette is. Damian látszólag megadja magát, majd egy mesterlövész leteríti.

87. Damian meghal a kórházban. Rita szabadon engedi Pamelát, Ana Cristina pedig hosszas verekedés után kimenekül a házból. Ritát letartóztatják. Clara ismét kosarat ad Diegónak. Narciso eladja az üzletét, hogy a fõvárosba költözzenek. Ana Cristina elhatározza, hogy csatlakozik apjához, és Los Angelesbe költözik, mert reménytelennek találja a kapcsolatát Emilianóval. Azzal búcsúzik Emilianótól, hogy örökre elhagyja Mexikót. Alessandro és Iris bocsánatot kér Ana Cristinától. Rita rá akarja venni az egyik börtönõrt, hogy segítsen neki megszökni. Narciso, Berenice és María Elena összecsomagolnak, és elutaznak San Lazaróból. Angelita végre ráveszi Clarát, hogy adja fel a büszkeségét és tartsa vissza Narcisót, de mire az autóbuszhoz érnek, addigra már késõ.

88. Narciso San Lazaróban marad, és megkéri Clara kezét, aki igent mond. Ana Cristina Los Angelesbe utazik, és az apja vállalatánál kezd el dolgozni. Emiliano gyógykezelése sikerrel jár, és a férfi ismét tud járni. Mauro büntetését csökkentik jó magaviselete miatt. Kitûzik Rita büntetõperének tárgyalását.

89. A tárgyalást megelõzõ napon Rita a börtönben öngyilkos lesz. Maurót jó magaviselete miatt kegyelemben részesítik. Ana Cristina kétéves Los Angelesi tartózkodása után visszatér Mexikóba, mert nem tud Emiliano nélkül élni. San Lazaróban kettõs esküvõt tartanak: Ana Cristina Emilianóval, María Elena pedig Mauróval esküszik örök hûséget egymásnak.

Megosztom másokkal: