Amantes del desierto tartalma

AMANTES DEL DESIERTO – A sivatag szerelmesei

1.
A sorozat romantikus szerelmi történetet dolgoz fel, mely bõvelkedik kalandregénybe illõ jelenetekkel, fordulatokkal. Rokonszenves fõhõseink harcát a szabadságért, szerelmükért nap mint nap nyomon követhetjük a televízió képernyõjén. A férfi fõszereplõ Andrés Bustamante, akit hamis vád alapján életfogytiglan tartó fegyházra ítélnek Rafael Negret uzsorás meggyilkolásáért. Andrésnek – aki egyébként orvos – a szigorú és hirhedt börtönben, a Farallonban kell letöltenie a büntetését. A börtön a sivatag közepén Esmeralda faluhoz közel van. Igazgatója a keménykezû Santana ezredes, akinek gyönyörû lánya, Barbara a fiatal ügyvéd, Javier Negret után érdeklõdik, de szülei a vagyonos Tomás Fonsecának ígérték…

2.
Barbara – otthagyva udvarlóját – kilovagol a sivatagba ahol baleset éri. A lerobbant rabszállító egyik utasa, Andrés Bustamante menti meg az életét. A két fiatal között egy pillanat alatt szerelem alakul ki, melyet még maguknak se mernek bevallani. Bustamantét a Farallonban kegyetlen körülmények és egy basáskodó rab, Sátánfi várja. Mehija õrmester, a rabszállító vezetõje Cubillos fõhadnagy parancsára valótlant állít Bustamantéról, aki kemény büntetést kap. Barbara születésnapján botrányt okoz, ezért édesapja szobafogságra ítéli…

3.
Barbara úgy érzi, hogy tartozik Bustamanténak az életmentésért, ezért ráveszi Griseldát, hogy vesse be személyes varázsát Andrés érdekében Mehija õrmesternél. A lány egyébként is egyre többet gondol Bustamantéra, és különleges álma is visszatér. Javier Negret, a fiatal ügyvéd titokban találkozik Barbarával, aki megkéri, hogy képviselje az új rab érdekeit. De mikor megtudja, hogy Andrést vádolják Javier apjának meggyilkolásával, visszavonja kérését. Ám a lavina ekkor már elindul…
A börtönben közben Sátánfi mindent elkövet, hogy elpusztítsa Andrést, akinek két barátja is akad, rabtársa, Piranja és Moran atya személyében.

4.
Bustamante és Sátánfi összeütközése mindenkinek nagy gondot okoz a Farallonban. Santana ezredes arra kéri Moran atyát, vigyázzon a fogolyra, és próbálja befolyásolni. Javier Negret felkeresi a Farallont, úgy dönt, mégis eleget tesz Barbara kérésének, és segít az új foglyon. De mikor megtudja, hogy Andrés apja gyilkosa, másképp határoz. Barbara jóshoz megy, hogy rémálmát megfejtsék. Helenát, Andrés apját az áldozat bajkeverõ titkára kilakoltatja.

5.
Negret nem tud dönteni Bustamante képviseletével kapcsolatban. Barbara és Tomasito ellátogat Negret irodájába, és Tomasito büszkén meséli Isabelnek eljegyzésüket. Javier és Barbara között feszültség támad Bustamante miatt. Andrés megtudja, hogy a csodálatos lány, akinek kendõjét õrzi, Barbara Santana, a börtönigazgató lánya.

6.
Andrés cellatársai – köztük Piranja – megszöknek a börtönbõl. Andrést megkötözik, hogy megmentsék a cinkosság vádjától, de Cubillos fõhadnagy nem hisz neki. Fogolytársai ugyanakkor maradása miatt árulónak tartják. A szökevényeket, mint évek óta mindig, most is elfogják, és az egyetlen túlélõ, Piranja Andrés ellen vall. Javier italba folytja szerelmi bánatát, és búskomorságából még Isabel, a titkárnõje sem tudja kimozdítani. Barbara és Andrés Mehija segítségével leveleznek…

7.
Piranja és Bustamante kemény büntetést kap a szökés miatt, amit csak súlyosbít Cubillos kegyetlenkedése. Barbara elmondja édesapjának, hogy Andrés megmentette az életét. Pegaso egyre rosszabbul van, ezért Santana ezredes – miután megtudja, hogy Andrés orvos – elhozza a Farallonból Bustamantét, hogy meggyógyítsa a lovat. Így találkozik újra a két fiatal. Javier részegen együtt tölti az éjszakát Isabellel, a titkárnõjével, amiért másnap nagyon szégyenli magát. Isabel azonban boldog és büszke, igyekszik közhírré tenni a dolgot…

8.
Fonsecaék bányájában robbanás történt, ahol maga Pacho úr is megsérül. Miközben Pegasót gyógyítja Andrés, együtt lehet Barbarával, és a két fiatal halálosan egymásba szeret. Javier Negret is megjelenik a Santana-házban, hogy bocsánatot kérjen Barbarától, de csak felbõszíti a lányt azzal, hogy féltékenységi jelenetet rendez. Pacho úr nagyon beteg, és mivel nincs a környéken orvos, õt is Bustamante kezeli…

9.
Andrés megmenti Pacho úr életét, nagy tekintélyt szerezve ezzel a faluban. Bertha asszony ragaszkodik hozzá, hogy Andrés a házukban maradjon addig, amíg férje fel nem épül. Ezzel nehézséget okoz Santana ezredesnek, aki így kénytelen a börtön szinte valemennyi szabályát megszegni. A falubeliek azt követelik, hogy az orvos õket is gyógyítsa, de Negret ügyvéd feljelentése ezt lehetetlenné teszi. Andrést elszomorítja a hír, hogy Barbara Tomasito menyasszonya…

10.
Barbara bocsánatot akar kérni Javiertõl, ám a békülés helyett még jobban összevesznek. A szép Micaela Sátánfi utasítására megjelenik a Santana- házban, hogy elcsábítsa és tönkretegye Miguel Santanát. Bár nem akarják felfogadni, furfanggal, csellel mégis eléri, hogy a családnál maradhasson. Javier bosszút esküszik Bustamante ellen, és egy levélben a fogoly büntetésének súlyosbítását kéri a bíróságtól…

11.
A szerelmesek végre pár csodálatos perecet tölthetnek együtt a pajtában. Ám búcsúzásuk annál fájdalmasabb, mivel kiderül, Negret ügyvéd nem segíteni, inkább ártani akar Bustamanténak. Micaela továbbra sem tesz le a tervérõl annak ellenére, hogy Miguel ezredes egyelõre nagyon tartózkodó vele. Andrés rabtársai úgy gondolják, hogy a fiú Santana besúgója. Helena asszonyt kilakoltatják a lakásából. Barbara és Tomasito esküvõjének idõpontját a szülõk elõrehozzák.

12.
Tomasito beteg édesapja helyett lemegy a bányába, ahol a munkások nem fogadják el fõnöknek. Barbara rabruhában belopódzik a kõbányába, hogy találkozzék Bustamantéval. Könnyen bejut, de a kifelé vezetõ út bezáródik elõtte. Moran atya helyteleníti Negret ügyvéd viselkedését, de nem tudja jobb belátásra téríteni. Barbara szülei nem találnak magyarázatot lányuk eltûnésére…

13.
Barbarának sikerül észrevétlenül távoznia a Farallonból Mehija õrmester segítségével. Santana ezredes arra kéri Bustamantét, hogy levélben utasítsa vissza Fonsecáék felkérését, és ne vállalja el az esküvõi tanú szerepét. A börtönben Sátánfi és Bustamante összeverekszenek. Fonsecáékhoz váratlan vendég érkezik…

14.
Esther asszony megkéri Barbarát, hogy az õ régi esküvõi ruhájában menjen férjhez. Az ezredes nem értékeli Micaela kedvességét, de a lány nem adja fel a terveit. Moran atya tanácsára Esmeralda lakói sztrájkba lépnek, és nem szállítanak élelmiszert a Farallonba. Ezzel akarják kényszeríteni az Ezredest, hogy kiengedje a faluba Bustamantét gyógyítani. Tomasito hivatalosan is megkéri Barbara kezét. Javier Negret a börtönben meglátogatja Andrést…

15.
Barbara – Bertha asszony kívánságára – elmegy a börtönbe, hogy felkérje Andrést, legyen az esküvõi tanúja. De mikor szembekerül a férfival, mégsem tudja megtenni, inkább egy levelet ír neki, amit végül nem tud átadni. A börtönben lázadás tör ki a csökkentett fejadagok miatt, és Cubillos kap az alkalmon, hogy újból megbüntetheti Bustamantét. Barbara Griseldával elutazik a fõvárosba, és megkeresi Helena asszonyt. Váratlanul Javier Negret is megjelenik Andrés anyjánál…

16.
Barbarát nagyon letöri, hogy Javier kilakoltatta Helena asszonyt az otthonából, és nem hallgatja meg Javier magyarázatát. Santana ezredest teljesen elbûvöli Micaela, bár még nem adja meg magát, inkább az alkoholhoz menekül. Hiába kérleli a feleségét, az asszony nem bocsájtja el a lányt. Eközben a Farallonban Sátánfi leszúrja Bustamantét, és Mehija hiába próbálja megmenteni. Esther asszony elmondja szomorú titkát Micaelának…

17.
Santana ezredes megtalálja Barbara – Bustementéhoz írt – szerelmes levelét, így szerez tudomást a kapcsolatukról. Ezért feleségével úgy döntenek, hogy mielõbb megtartják Tomasito és Barbara esküvõjét. Közben Farrallonban Moran atya Andrés életéért harcol, és a sors fintora, hogy a férfi életét végül Sátánfi vére menti meg. Barbara kiváltja Bustamante diplomáját az egyetemen, és bevallja érzéseit Helena asszonynak. Javier Negret ki akarja deríteni, hogyan is halt meg valójában édesapja. Helena asszony leköltözik Esmeraldába, hogy közelebb legyen a fiához.

18.
A hazatérõ Barbarát és Griseldát haragos és számon kérõ szülõk fogadják. A megtalált levelek hatására Griseldát elbocsátják, Barbarát pedig édesapja zsarolással kényszeríti, hogy feleségül menjen Tomashoz. Az ezredes és Moran atya újból összetûznek a falusiak zendülése és Bustamante miatt. Santana elhatározását megmásítva azt parancsolja Andrésnek, hogy legyen tanú a lánya esküvõjén.

19.
Barbara és Tomasito kölcsönösen nem akarnak egymással házasságot kötni, de egyikük sem tudja a megoldást, hogyan akadályozzák meg az esküvõt.Végül mindketten elmondják szüleiknek ellenvetésüket, de nem találnak meghallgatásra. Andrés ráveszi Santana ezredest, hogy Barbara esküvõje után egy hétig gyógyíthasson a faluban. Javier a helyszínen próbálja kideríteni apja halálának körülményeit…

20.
Barbara kockázatos ötlettel áll elõ, amivel meghiúsíthatja az esküvõt. Ehhez azonban szüksége van Tomasito segítségére, aki fél, hogy leleplezõdnek. Helena meglátogatja a fiát a börtönben, és találkozik férje régi kedvesével, akirõl kiderül, hogy Sátánfi anyja. Pancho Fonseca és Santana ezredes az esküvõ elõtti napon aláírják társulási szerzõdésüket, s ezzel Santana elõtt megnyílik az út a gazdagság felé. Filomena elmeséli édesapjának kapcsolatát Tomasitóval.

21.
Tomasito meglátogatja Bustamantét a börtönben, és átadja Barbara üzenetét. A szökés híre felkavarja Andrést, aki elhatározza, nem megy el a lánnyal, mert ezzel örökre számkivetetté válnának. Eközben Barbara aprólékosan, és körültekintõen szervezi a másnapi szökést. Régi barátai, a cigányok segítségét kéri. Micaela már teljesen magába bolondította Santana ezredest, ám a férfi nagy erõfeszítéssel még mindig ellenáll a lánynak…

22.
Barbara és Tomasito az oltár elé állnak, és itt végre lehetõségük van a szerelmeseknek, hogy beszéljenek egymással. Erre bõven van idejük, mivel a szertartás nem kezdõdik el, és egymást érik a kellemetlenségek. Maron atya nem akarja összeadni az erõszakkal összeboronált párt, és az örömszülõk viselkedése is botrányos. Eközben a Farallonban Cubillos Sátánfira támad…

23.
Barbaráék esküvõje meghiúsul, köszönhetõen annak, hogy Filomena apja félbeszakítja a szertartást. Andrés végül rászánja magát a szökésre, és a cigányok segítségével sikerül lerázniuk az üldözõket. Az elkeseredett Esther asszony lelkileg és fizikailag is összeomlik. Állapotán nem segít Micaela ápolása sem. Miközben a fiatalokat Santana ezredes az egész országon keresztül üldözi, a Farallonba megérkezik Bustamante szabadlábra helyezési papírja. Pacho ígéretet tesz Filomena apjának, hogy Tomas feleségül veszi a lányt…

24.
Barbara és Andrés sikeresen eljutnak egy messzi vidékre, ahol házasságot kötnek. A szabadság, a beteljesült szerelem euforikus, boldog pillanatokat hoznak életükbe. Bertha asszony válni akar, miután úgy érzi, Pacho meggondolatlan házassági ígéretével tönkreteszi a családot. Esther asszony egyre rosszabbul lesz, de férje ezt nem veszi észre. Micaela iránti szerelme és a szökevények üldözése teljesen leköti az ezredest. Andrésnak sikerül üzenetet küldeni Nemesiának egy küldönccel, de nem tudja, hogy Santana figyelteti az asszony házát.

25.
Andrés küldöncét kelepcébe csalják, és bár nem árul el semmit az üldözõknek, tudtán kívül mégis Andrésék nyomára vezeti Santana ezredest. Barbara és Andrés néhány boldog napot töltenek Damian házában. Micaela kihasználva Esther asszony gyengeségét, teljesen átveszi a hatalmat a házban. Lassan az egész falu tudomást szerez Bustamante ügyvédjének jelenlétérõl és a szabadlábra helyezési határozatról, csak Santana ezredesnek nem sikerült még átadni a papírt.

26.
Esther asszonyt Griselda kórházba viszi, Micaela döntése szerint. Negret ügyvéd megszerzi Bustamante szabadlábra helyezési papírjait, de egyelõre nem áll szándékában átadni az illetékeseknek. Az üldözõ csapat eléri a menekülõk búvóhelyét, és a fiatal pár továbbáll. De csekélyke elõnyüket nem tudják kihasználni, így Barbara úgy dönt, egyedül Andrés folytassa útját, õ pedig hazamegy. Egy gyenge pillanatában Andrés elfogadja ezt a változatot…

27.
Andrés tiltakozása ellenére a fiatal pár szétválik, esélyt adva ezzel a férfinak a menekülésre. Barbara feladja magát, és Mehija visszaviszi Esmeraldába. Ám Andrés nem tud elválni a lánytól, ezért megpróbál visszamenni érte, és ez okozza a vesztét. Santana ezredes elfogja, megsebesíti, ám hivatalosan nem viszi vissza a börtönbe, személyes foglyaként kezeli, és az erõdítmény egyik titkos cellájába zárja. Közben a faluban újabb és újabb fogadásokat kötnek az emberek Bustamante mellett vagy ellene. Javier Negret közben meglátogatja Barbarát, és szerelmérõl biztosítja a lányt, de az durván kiutasítja…

28.
Miután a Farallon egyik titkos cellájába vetette Andrést, Santana ezredes visszaveszi a börtön parancsnokságát Cubillostól. Mehija õrmester észreveszi az ezredes mesterkedését, és megpróbálja megfejteni a titkot. Barbarát házi õrizetben tartja az apja, ezért Tomas segítségével üzen Helenának, aki a fia életéért könyörög Santanának. Micaela úgy érzi, Teresa keresztülhúzhatja számításait, ezért szörnyû tervet eszel ki. Eközben a börtönben a két halálraítélt ember, Sátánfi és Bustamante, tudomást szerez egymásról…

29.
Micaela megszabadul Teresától, a veszélyes tanútól. Úgy tûnik, Santana ezredes házán átok ül, de ezt az ezredes észre sem veszi, csak a lánya megbüntetése foglalkoztatja. Negret ügyvéd a célja érdekében mindenre képes. Szövetséget ajánl Santana ezredesnek, és megsemmisíti Bustamante szabadlábra helyezési határozatát. Azt reméli, ezzel elnyeri az ezredes bizalmát, és esélyes lesz Barbara kezére. Barbarát édesapja Micaela tanácsára egy kolostorba akarja zárni. Esther asszony visszatér a kórházból…

30.
Santana ezredes a maga pártjára állítja Esther asszonyt, és végül mégis elküldik Barbarát a kolostorba. Mehija megtalálja Bustamantét a titkos cellában, és élelmet, gyógyszert visz a rabnak, amit Andrés megoszt ismeretlen szomszédjával. Javier Negret felajánlja az ezredesnek, hogy a történtek ellenére is hajlandó feleségül venni Barbarát. Az ezredes elfogadja az ajánlatot, és cserébe arra kéri az ügyvédet, hogy minden lehetséges eszközzel tüntesse el lánya és Bustamante házasságának nyomait…

31.
Barbara nehezen tûri a kolostor fegyelmét, gondolatai folyton Andrésnál járnak. A férfi is egyre nehezebben viseli kilátástalan rabságát, már az õrület határán van. Mehija és Griselda mindent elkövetnek, hogy megtalálják Andrés börtönének kulcsát, és kiszabadítsák a rabot. Sátánfi erõre kap az ételtõl, a gyógyszerektõl, és a bosszúvágy elhatalmasodik rajta. Barbarát anyja betegsége miatt hazaengedik a zárdából.

32.
Bruno, Sátánfi barátja a bandájával feldúlja a falut. Barbara hazajön a zárdából, hogy beteg anyját meglátogassa, és kegyelmet kérjen apjától Andrésnek. Eleinte támogatóra talál édesanyjában, de mikor Esther asszony megtudja, hogy a fiatalok összeházasodtak, ellöki magától lánya szeretõ karját. Az ezredes kidobja a házból lányát, majd Barbara a falu fõterén mindenkinek elmondja, hogy önként szökött el Andréssel. A kolostorba menet az apácák autóját egy rablóbanda támadja meg…

33.
Bruno magával viszi Barbarát, és azt üzeni az ezredesnek, hogy hajlandó a lányt kicserélni Micaelára. A Farallonban Cubillos felrobbantja a földalatti cellákat, hogy eltüntesse a nyomokat maga után. A robbanás következtében Bustamante hivatalosan is visszakerül a Farallonba, Sátánfi pedig megszökik. Javier Negret – hogy pénzt szerezzen – visszatér régi szenvedélyéhez, a kártyához. Bruno beleszeret Barbarába, és már majdnem megszerzi magának a lányt, amikor megjelenik Sátánfi.

34.
Sátánfi visszaszerzi bandafõnöki pozícióját, és védõszárnyai alá veszi Barbarát. Úgy érzi, becsületbeli kötelessége kiszabadítani Bustamantét. Gyorsan akar cselekedni, felhasználva azt az elõnyét, hogy tud a titkos bejáratról a börtönbe. Nemesia segít Esther asszonynak a gyógyulásban, ami meglepõen gyorsan bekövetkezik, miután csak az általa készített ételeket és italokat fogyasztja a beteg. Esthernek még a férjét is sikerül visszahódítania. Sátánfi és társai bejutnak a Farallonba.

35.
Bár több embert vesztenek, és Bruno is a Farallon foglya marad, de Bustamanténak, Piranjának, Barbarának és Sátánfinak sikerül kitörnie a börtönbõl. Az ezredes azonnal kíméletlen hajtóvadászatot indít ellenük. Negret ügyvéd továbbra is szerencsejátékkal akar meggazdagodni, de ezzel magára vonja a vesztesek haragját. Barbara a sebesült Sátánfit és barátait a kolostorba viszi, itt találnak menedékre.

36.
A szökevények menedékre találnak a zárdában, ám hamarosan megjelenik Santana ezredes az embereivel. Bár a fõnökasszonynak sikerül megakadályoznia, hogy átkutassák az épületet, az ezredes hátrahagyja embereit, elzárva ezzel a menekülõk útját. Piranja úgy érzi, most jött el az õ ideje, és felajánlja barátainak elrejtett pénzét. A fogságba esett Bruno a jobb bánásmód reményében Micaela testvérének adja ki magát. Esther asszony Micaela közremûködésének köszönhetõen újra rosszul lesz.

37.
Piranjáék csellel kijutnak a zárdából, hogy kiássák a pénzt. Bruno megzsarolja Micaelát, aki kénytelen igazolni a fiú történetét. Az ezredes elhiszi meséjüket, így a rab – aki ráadásul társait is elárulja – egyelõre a Santana-házban maradhat. Esther asszony állapota válságosra fordul, és az ezredes elküld Nemesiáért. Negret ügyvéd Barbara iránti szerelme nem ismer határokat, Cubillost akarja felbérelni, hogy ölje meg vetélytársát. Közben a kolostorban bujkálókat megtalálják a Farallon õrei.

38.
Bruno Micaela segítségével egyre inkább otthonra talál az ezredes házában. Esther asszony állapota rohamosan romlik, és Bruno hamar felismeri a betegséget és okozóját. Micaela elhatározza, hogy megszabadul a fiútól, és ehhez Javier Negretet szeretné felhasználni. A szökevények a zárdában megkötözik az õröket, de az ezredes már a nyomukban van. Maria Gracia és Sátánfi egymásba szeretnek, és a lány is velük akar szökni.

39.
A szökevények Maria Graciának köszönhetik, hogy sikerült elmenekülniük Santana ezredes elõl. Az ezredes, akit aggaszt felesége állapota, hazatér az otthonába, és Cubillosra bízza az üldözés vezetését. Griselda elmegy Fonsecáékhoz, hogy segítségüket kérje Esther asszony gyógyításában. Piranja és Trinidad eljutnak a fõvárosba a megszerzett pénzzel, ahol ruhákat, ékszereket vesznek. Helena asszonynál végre találkoznak Andrésékkal.

40.
Barbarát és Maria Graciát a rendõrök elfogják, mikor telefonálni mennek. Trinidad felfedezi Cubillost az utcán, és értesíti a házban maradottakat. A lány elõször szökni akar a pénzzel, de végülis lelkiismerete és Piranja iránti szerelme nem engedi elmenni, ezért segít kitörõ társainak. Az utcán pisztolyharcba keverednek, és Piranja megsebesül. Sikerül kocsit szerezniük, és Helena asszonnyal együtt a sivatag felé veszik útjukat. Santos és Andrés nagyon szomorúak, hogy ott kell hagyniuk szerelmüket. Esther asszony úgy érzi, hogy halálán van, ezért gyónni akar. Moran atyának elmondja évtizedek óta õrzött bûnös titkát, de férje is tudomást szerez a dologról.

41.
A szökevények Fonseca úr egyik aranybányájában találnak ideiglenes menedéket, de Cubillos és a rendõrök hamarosan lezárják a kijáratot. Megérkezik Mejia õrmester is, de képtelen megakadályozni, hogy a bosszúvágyó fõhadnagy felrobbantsa a bányát. Barbara a szörnyûséget látva mély ájulásba zuhan. Mindeközben a helyszínre érkezik Santana ezredes, aki kérdõre vonja Cubillost, és hazaviszi lányát. Barbara magához tér, és gyûlölettel beszél apjával. Bustamante és Santos túlélik a robbantást, de társaikat és Helena asszonyt ott temetik el a tárnában.

42.
A Fonseca családot a bányarobbantás teljesen tönkretette. Az eddig magabiztos családfõ nehéz helyzetbe kerül. Az ezredes megpróbálja kiengesztelni Barbarát, de a lány hajthatatlan. Tomas és Javier is szeretné meglátogatni Barbarát, ám egyiküket sem engedik közel a lányhoz. Esther asszony érzi, hogy már nem fog felgyógyulni, elbúcsúzik Barbarától, és utolsó kívánságként azt kéri lányától, menjen férjhez Javier Negrethez. Az ügyvéd urat eközben Isabel ostromolja azzal, hogy ismerje el születendõ gyermekét. Santos és Andrés kitörni készülnek a bányából.

43.
Esther asszony zsarolásának köszönhetõen Barbara igent mond a Javierrel kötendõ házasságra. A férfit felvilágosítja állapotáról, abban reménykedve, hogy az visszalép szándékától. De Javier nem vonja vissza szavát annak ellenére, hogy bántja, apja gyilkosának gyermekét neki kell felnevelnie. Santos és Andrés kijutnak a bányából, és egy cirkuszhoz csatlakoznak. Andrés az újságokból értesül Barbara esküvõjérõl, és vállalva a veszélyt, elindul Esmeraldába.

44.
Barbara esküvõjén álruhában megjelenik Andrés Bustamante, akit Santos menekít ki a templomból. Ez azért is könnyen megy, mert Esther asszony halála miatt óriási kavarodás támad a templomban. Andrés félreérti a helyzetet, meggyûlöli az egész világot, és bosszút esküszik mindenki ellen, aki õt valaha is bántotta. Esther asszony temetésén megjelenik Isabel is, aki felvilágosítja Barbarát Javierhez fûzõdõ viszonyáról. Barbara megígéri, jobb belátásra bírja a férjét, és gondoskodnak a születendõ gyerekrõl. Az ifjú pár azonnal elutazik Esmeraldából.

45.
Andrés Bustamante, alias Abel Escalante, szabaduló mûvészként válik híressé. Társaival akkor érkezik Esmeraldába, mikor Barbara és kislánya is hazalátogat hét év távollét után. Barbara orvos, és egy rosszul sikerült kapcsolatban él Javier Negrettel. A fiatalasszony meglepõdik a változásokon. Santana ezredes újra nõsült, Micaelát vette feleségül, Fonsecaék jól menõ éttermet üzemeltetnek, Javier Negret fia pedig magányos, beteges gyermek, Isabel nehezen tartja el kettejüket kevéske jövedelmébõl. Andrea, Barbara lánya találkozik Abel Escalantéval. Apa és lánya állnak egymással szemben, de nem tudnak róla…

46.
Miközben mindenki Andreát keresi, õ engedély nélkül meglátogatja a mágust. Barbara végre találkozik Andrésszel, de miután biztos benne, hogy a férfi meghalt, észre sem veszi a rendkívüli hasonlóságot. Megérkezik Santana ezredes öccse és annak lánya, aki szerelmes Escalantéba, és követi õt mindenfelé. Az ezredes nem örül ennek a látogatásnak. Brunót a Farallonba szállítják, és Cubillosszal üzen Micaelának. Javier a felesége után jön Esmeraldába, és kocsijával majdnem elüti a saját fiát…

47.
Az egész falu elmegy a cirkuszi elõadásra. Andrés elsõ számához Barbarát hívja segítségül, és a varázsszekrény rejtekében megcsókolja az asszonyt. Barbara teljesen megzavarodik, és bár a szívével érzi, hogy régi ismerõs áll elõtte, az esze elveti ezt a feltevést. Javier azonban észre veszi a két ember között vibráló feszültséget, és féltékeny lesz a mûvészre. Kamilla szomorúan tapasztalja, hogy Escalante unokanõvére, Barbara után érdeklõdik…

48.
Griselda rádöbbenti Barbarát, hogy Escalante régóta hiányolt érzéseket ébresztett benne. Ezek után Barbara elmeséli titkát Camillának, és a lány is bevallja neki Escalante iránt érzett szerelmét. Éjszaka Javier betör Barbara szobájába és erõszakoskodik az asszonnyal és kislányával. A hangoskodást Miguel Santana is meghallja, és kiutasítja vejét a házból. Javier részegen találkozik Andrésszal, aki felfedi titkát. Másnap azonban senki sem hisz az ügyvédnek. Filoména apja meghal, és a sír ásásakor olajra bukkannak. A szakemberek azonban becsapják a hiszékeny lányt.

49.
Barbara Andreával meglátogatja Isabelt és fiát, és a két gyerek összebarátkozik egymással. Camilla Abellel készít riportot és a magánéletérõl faggatja, miközben értésére adja, hogy szereti õt. A férfi váratlanul megcsókolja, aminek Barbara is tanúja lesz. Abel/Andrés örömmel fedezi fel, hogy Barbara féltékeny. Javier alkoholizmusa egyre súlyosabb, így mikor Abel ebédre megy a Santana-házhoz, nem bír uralkodni magán. A Fonseca család újra meg akarja nyitni a bányát…

50.
Abel/Andrés sejtelmes jóslatot mond Micaelának, és ezzel megkezdõdik a macska-egér játék a nõ és a két szökevény között. Santana ezredes újból átnézi a foglyok aktáit, mert mindenáron tudni szeretné, miért ismerõs számára Abel. A féltékeny Javier pisztolyt fog a mágusra, amikor azt kettesben találja a feleségével. A férfi életét csak Santana ezredes lélekjelenléte menti meg. Az ezt követõ veszekedés alatt tudja meg Barbara az igazságot apja és férje megállapodásáról. Abel ajánlatot tesz a Fonseca bányára, de Javier ráígér…

51.
Santana ezredes rájön, hogy Barbara férjhez kényszerítése elhibázott lépés volt, ezért arra kéri Moran atyát, tegye érvénytelenné ezt a házasságot. Cubillos megzsarolja Micaelát azzal az információval, amit Brunótól megtudott. Elsõ lépésben az asszonyt akarja megszerezni…Abel ráveszi a falu orvosát, hogy adja el a praxisát, amit Barbara számára megvásárol. Este egy veszélyes mutatvány premierjén rosszul lesz, és csak Barbara lélekjelenlétének és szakmai felkészültségének köszönhetõ, hogy életben marad. Agostino meglátja Bustamante aktáját, és a férfiban szörnyû gyanú ébred…

52.
Santos az elõadás után találkozik az anyjával, aki a szíve mélyén felismeri a fiát. Santana ezredes testvérének felfedi Barbara és a házassága titkát, és együtt meglátogatják a beteg Abel Escalantét, de Santos nem engedi be õket. Libardo miután rájött, hogy szerelme Jézus menyasszonya, vagyis apáca lett, hagyja, hogy egy új szerelem megérintse. Abel bár mindent elkövet, Barbara képtelen bevallani érzéseit a férfinek, és mindenáron harcol a szerelem ellen…

53.
Micaela nagy bánatára Hamaika varázslata hatástalan marad, ráadásul a visszájára fordul. Barbara enged környezete nyomásának, és úgy dönt, Esmeraldában marad, és orvosként dolgozik a faluban. Camillát ez bántja, mert féltékeny. A két unokatestvér között egy alapos beszélgetés után helyreáll a béke. Santana ezredes testvérét és feleségét együtt találja egy félreérthetõ helyzetben, és a féltékenység feltépi a férfi régi sebeit. Javier Negret rájön, hogyan láncolhatná maga mellé feleségét…

54.
Micaela tovább fonja hálóját a sógora, Augustino körül. Abel a temetõig követi Barbarát, és rájön, hogy az asszony még mindig szereti, és ezzel saját maga vetélytársává vált. Micaela és Javier Andreát akarják felhasználni Abel/Bustamante ellen. Mehija felkeresi Escalante lakhelyét, és bizonyítékot talál rá, hogy Abel és Andrés ugyanaz a személy. Hosszú évek keserûsége tör föl a leleplezett Andrésban, aki végre azt is megtudja, miért ment férjhez Barbara Javier Negrethez. Mehija választás elé állítja a férfit: bosszú, vagy új élet a feleségével és a lányával. Javier Negret Micaela segítségével elrabolja Andreát…

55.
Javier egy elhagyatott kunyhóba viszi a gyermeket az erdõ szélére, ahol majd Hamaikának kell vigyáznia rá. Andrea azonban elszökik, és az erdõben eltéved. Griselda közben rádöbben, hogy Andrea eltûnt, és fellármázza a családot. Lassan az egész falu a gyermeket keresi, aki egyre beljebb kerül a rengetegbe. Az alkoholtól félõrült Negret megzsarolja a mágust, és arra akarja kényszeríteni, hogy Santana ezredesnek is fedje fel kilétét. Andrés elveszti a fejét, és rátámad az ügyvédre, aki sokkos állapotba kerül. Barbara a sötétben lánya keresésére indul…

56.
Negret hosszú idõre elveszti az eszméletét, miközben az egész falu a kislányt keresi. Barbara és Santana ezredes is megtudja, hogy Javier vitte el Andreát, de nem tudnak mit tenni a félõrült férfivel. Andrés úgy dönt, hogy feladja magát, ezért arra kéri barátait, meneküljenek. Ám õk inkább feláldozzák magukat, és megpróbálnak segíteni. Kiderül, hogy Micaela is részt vett a gyerekrablásban, ezért Andrés megfenyegeti az asszonyt. Barbara régi barátai, a cigányok segítségét kéri a kereséshez…

57.
Micaela arra biztatja Javier Negretet, hogy ölje meg Andrés Bustamantét. A férfi alkoholmámorában nem veszi észre, hogy manipulálják. Pacho Fonseca és Santana ezredes úgy dönt, hogy Abel Escalantéval társulnak a bányaüzletben, és Negrettel nem állnak szóba. Ettõl az elhatározástól még a ravasz Micaela sem tudja eltántorítani a férjét. Pedig Negret még apai jogait is felajánlja az üzletrészért cserébe. Abel/Andrés és Barbara együtt indulnak a kislány keresésére, és utol is érik a rablókat, ám újabb balszerencse éri õket…

58.
Camilla tovább folytatja a nyomozást Escalante után. Már azt hiszi, zsákutcába jutott, amikor a véletlen elébe sodorja a megoldást. Barbara fogságba kerül, és a banditáknál megtalálja végre a kislányát, aki lázas és beteg. A bûnözõk megengedik, hogy ápolja a kislányt, miközben Andrés és Mehija õrmester észrevétlenül követik õket. Már csak az a kérdés, sikerül-e kiszabadítaniuk a foglyokat… Griselda közremûködésének köszönhetõen az ezredes rádöbben, miféle ördögi praktikát ûz a házában Hamaika.

59.
Barbara kislányával és segítõivel biztos menedéket talál, ám a kiáradt folyó elvágja õket az otthonuktól. Abel/Andrés hatására Barbara elmondja a kis Andreának, hogy Javier Negret nem az igazi apja. A kislány ettõl teljesen összezavarodik, és megharagszik az édesanyjára. Anyát és lányát késõbb Andrés békíti össze. Javiert a börtönben meglátogatja Micaela, aki még mindig Escalante ellen lázítja a férfit…

60.
Javier Negret kiszabadul, és megfenyegeti Santana ezredest. Camilla felfedi Andrésnak, hogy ismeri a titkát, de Andrés határozottan tagad. Javier Negret megint Cubillosszal akar bosszút állni Bustamantén, de közben Micaelával is terveket szõ. A tárgyalás annyira jól sikerül, hogy azonnal bizalmas kapcsolatba is kerülnek. Közben Barbaráék hazaérnek, és kirobban a botrány Micaela és Hamaika körül. Micaela képtelen letagadni a szerepét a gyerekrablásban, ezért el kell mennie a Santana-házból. Santos felkeresi a zárdában Maria Graciát…

61.
Santana ezredes a történtek miatt megválik Micaelától, aki egy szállodába költözik. Búcsúzóul még ellopja a Farallon alaprajzát. Negret új tervet eszel ki, el akarja venni Barbarától a lányát. Ezért bírósági keresetet nyújt be. Hogy terve sikerüljön, igyekszik jobb képet mutatni magáról. Mások elõtt nem iszik, meglátogatja a fiát, udvarias és kedves az emberekkel. Miután megtalálták Elena holttestét, Andrés Thomas segítségével leállítja a bányamunkálatokat…

62.
A közeli barátok jelenlétében eltemetik Helena Bustamantét. A temetésen még Santana ezredes is részt vesz. Javier Negret provokálja Andrést, és a gyászolók elõtt pocskondiázza anyját és fiát. Augustin, Santana ezredes testvére meglátogatja és megvigasztalja Micaelát, aki egyre szorosabbra fonja hálóját a gyanútlan férfi körül. Filomena botrányosan viselkedik a helyi kocsmában, aminek anyósa is szemtanúja…

63.
Santos sebhelyét látva Cubillos meggyõzõdik róla, hogy Sátánfi és Bustamante túlélték a robbanást. A börtönõr fél a bosszútól, ezért szeretné Andréséket megelõzni, és lecsapni a két szökött fegyencre. Escalante feleségül kéri Barbarát, és szerelmi vallomásával megzavarja az asszonyt. Barbarát teljesen kétségbe ejtik saját érzései és gondolatai, amiket megoszt Camillával. A két nõ féltékeny egymásra, és elõször életükben összevesznek. Santana ezredes meglátogatja Bustamantét, és a beszélgetés alatt kiderül, hogy még mindig gazembernek tartja az egykori rabot…

64.
Megkezdõdik Javier és Barbara gyerek-elhelyezési pere. Negret azt akarja bizonyítani, hogy Barbara múltja és jelenlegi életmódja alkalmatlanná teszik a gyereknevelésre. Abel képtelen elmondani Barbarának az igazságot, mindig megzavarják õket. Megérkezik Esmeraldába a Barbara által felfogadott ügyvéd, aki a Bustamante ügy perújrafelvételén fáradozik. Ám titkos tanúját lassan felfedezik. Santos úgy akar menekülni reménytelen szerelme elõl, hogy feleségül kéri Barbit…

65.
Andrés felajánlja most vásárolt lakását Barbarának és kislányának. Egyúttal meg is kéri az asszonyt, legyen a felesége. Javier Negret arra kéri segítõjét, intézze el, hogy Andrés Bustamantét újra elítéljék. Mindketten úgy tartják, a cél érdekében minden eszköz megengedett. Megkezdõdik Andrés pere, melyen az összes érintett, barát és ellenség is részt vesz… Micaela úgy dönt, elválik Santana ezredestõl, akit gazdagabb és fiatalabb testvérére akar lecserélni.

66.
Folytatódik a per. Az ügyvéd megvádolja Javier Negretet, hogy megsemmisítette Bustamante szabadlábra helyezési parancsát. Negret az egészet Santana ezredesre fogja, akit a tanúk emelvényére szólítanak. A vallomástételt rövid idõre elhalasztják, mikor kiderül, hogy Barbaráék koronatanúját megtámadták, és az idõs, beteg férfi meghal. De ami késik, nem múlik. Eljön az igazság pillanata, és Santana õszintén elmond mindent a bíróságon, aminek következményeként letartóztatják…

67.
Micaela megijed, hogy gyilkosságára fény derül, ezért elterjeszt egy homályos pletykát Esther asszony haláláról. Ebben a verzióban a gyilkos természetesen nem õ, hanem Santana ezredes. Augustino Santana hisz neki, miután az ezredes bevallja, hogy tudott felesége és a testvére titkos viszonyáról. Santana ezredest megrémítik a vádak, és úgy érzi, összeesküvés áldozata. Tévesen minden baj okozójának Barbarát teszi, és most már elhiszi, hogy Andrés Bustamante él. Santos ellátogat a börtönbe, és megpróbál régi rabtársaival kapcsolatot teremteni…

68.
Barbara nem akarja elhinni az anyja haláláról szóló pletykákat, és szeretné meghallgatni errõl apja verzióját is. Meglátogatja a börtönben az ezredest, de késõn érkezik. Miguel Santanát Cubillos bilincsbe verve elviszi a Farallon börtönbe. Cubillos végre kiélheti az ezredes iránti gyûlöletét, és a volt igazgatót odadobja prédául a raboknak. Micaela, aki rávette Miguelt, hogy teljes vagyonát ruházza át a feleségére, gyõztesen bevonul a Santana házba…

69.
Andrés megfenyegeti Micaelát, és arra akarja rávenni, hogy önként vallja be bûnét, ám az asszony ügyes ellentámadásba megy át. Még szerencse, hogy Mehija Andrés segítségére siet. Micaela rájön, hogy hagyott maga után egy árulkodó nyomot, egy tanút: a méregkeverõt. Ám Micaela nem hibázik! A szerelmes Augustin nekitámad Andrésnek, és makacsul védelmezi Micaelát. Barbara bemegy a Farallonba, de nem engedik az apja közelébe. Negret és Barbara házasságát érvénytelenítik…

70.
Santana ezredest elítéli a katonai bíróság: lefokozzák, kizárják a hadseregbõl, és helyére Cubillos kerül. Maria Gracia életét Barbara Abel/Andrés segítségével megmenti, és a gyomormosás után a lány félrebeszél. Santost és Andrést mint élõket említi, és ezzel felkelti Barbara gyanakvását. Mehija megtudja, hogy Santos csapdába sétál, hisz Cubillos már tud a terveirõl…

71.
Santos megtudja, hogy Cubillos csapdát készít elõ számukra, és ennek az információnak a birtokában ellentámadásba lendül. Bár Cubillos elvakult dühében mindenkit letartóztat, Barbarát, Abelt és Santost is, végül mégis kénytelen õket szabadon engedni. A vizsgálat eredménye igazolja azt a feltevést, hogy Esther asszonyt megmérgezték. Barbara nem hisz apja bûnösségében, és tisztázni akarja ezt Miguel Santanával is. Apja azonban elutasítja a találkozást lányával. Micaela gyanúba keveredik Esther asszony halála miatt, de a házkutatás nem jár eredménnyel.

72.
A börtönben történt robbanás után sok rab megszökik, köztük Santana ezredes is, aki Moran atyánál talál menedéket. Cubillos vezetésével a katonák megszállják Esmeraldát, hogy begyûjtsék a szökevényeket. Házkutatást tartanak szinte minden házban, majd a bûnrészességgel vádolt Barbarát és a cirkuszosokat házi õrizetben tartják. Santost Cubillos újból megkínozza, majd elfogatja a férfi édesanyját, hogy ezzel csikarja ki a vallomást. A Fonseca-házban Tomasitót megsebesítik a katonák, és a vérzõ fiúnak Andrés siet a segítségére…

73.
Andrés Moran atya segédletével meggyógyítja Tomasitót, majd a pap meggyõzi a férfit, hogy csak bajt okoz mindenkinek, ha továbbra is a faluban marad. Santana ezredes Moran atya kérése ellenére azt tervezi, hogy megöli Bustamantét, minden baj okozóját. Tervéhez csalfa felesége segítségét kéri, aki még mindig ügyesen manipulálja a férjét. Barbara megszerzi Micaela üvegcséjét, melyben a mérget tartja, és feljelenti a rendõrségen az asszonyt. A Fonseca-házban minden marad a régiben, anyós és meny között dúl a háború. Santana ezredes titkos találkozóra hívja Andrést…

74.
Santana és Andrés is elmennek a találkozóra, de orvul tõrbe csalják õket: mindkettejüket lelövik. Túlélik a támadást, de Santana ezredes állapota kritikus. Szerencsére Mehija találja meg a sebesülteket, és beviszi õket a faluba. Augustin gyanút fog Escalante személyazonosságát illetõen, és megpróbálja rávezetni Barbarát az igazságra. Ám Barbara továbbra sem látja meg a valóságot. Mehija hazaviszi az ezredest, és Barbara úgy dönt, megoperálja apját. Ehhez azonban el kell jutniuk a rendelõbe a katonáktól hemzsegõ falun keresztül…

75.
Santana életveszélyes állapotban van, amikor Barbara mûteni kezdi. Képtelen úrrá lenni felkavart lelkiállapotán, és kétségessé válik, el tudja-e látni a feladatát. Moran atya Andrést hívja segítségül, aki maga is megsebesült. Santana kábult állapotban azt mondja lányának, hogy Andrés Bustamante lõtte le. Micaela és Javier tovább szövi terveit…

76.
Barbara rájön, hogy Abel Escalante nem más, mint Andrés Bustamante. A sokktól szinte megtébolyodik és – miután azt hiszi, az apja meghalt – feladja Cubillosnak a férjét. Santos menekül Cubillos elõl, és Barbarát megbízza, hozza el az anyját a zárdából. Micaela kimegy a bûntett helyszínére, hogy eltüntesse a nyomokat, amikor összetalálkozik Barbarával…

77.
Miközben Barbara és Micaela élethalálharcot vívnak a st. simoni országúton, Andrést Cubillos letartóztatja. Javier Negret és Micaela megünneplik gyõzelmüket. Barbie és Maria Gracia Santos édesanyjának segítenek a menekülésben, amikor az új börtönparancsnok lelövi Barbie-t. Maria Gracia ígéretet tesz a haldokló lánynak, hogy Santos mellett marad, és védelmezi a férfit. Otthagyja a zárdát, és Santos után megy…

78.
Andrés Bustamante már az elsõ nap bajba keveredik a börtönben, de úgy tûnik, most akad egy védelmezõje. Barbarát súlyos sérülésekkel, eszméletlenül találja meg egy orvos a folyó partján. Kórházba viszi, és mindent elkövet, hogy megmentse az asszonyt. Javier gyanúja beigazolódni látszik, és kezdi sejteni, hogy barátja és segítõje Sergio ügyvéd körül valami nincs rendben. Miután Barbara eltünt, Camilla elárulja Andreitának, hogy az apja él…

79.
Barbara egy klinikán fekszik, és nem emlékszik semmire a múltjából. Neve, arca nem mond semmit a számára, és a szeretetteljes gondoskodás sem segít az állapotán. Maria Graciát óvni, védeni próbálja Santos a törvényen kívüli élettõl, és továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy a lány térjen vissza a kolostorba. Camilla tudomást szerez az apja és Micaela kapcsolatáról, és szembefordul Augustinnal. Javier Negret rájön, hogy Isabel nem fogja támogatni a gyerek elhelyezési perben, azért dühös lesz az asszonyra.

80.
A kis Andrea nagyon fél attól, hogy megismerje az igazi papáját, de azért elindul a kísérõjével a nagy találkozóra. Luis Filipe – a patológus orvos – egyre biztosabb benne, hogy a még mindig amnéziás Barbarát brutálisan megverték. Alejandro mindent megtesz, hogy Barbara visszanyerje emlékezetét. Annál is inkább, mert szerelmes az asszonyba…

81.
Alejandro elhatározza, hogy Barbarát hazaviszi a lakására, abban bízva, hogy ott könyebben nyeri vissza emlékezetét, és nagyobb biztonságban lesz. Camilla próbálja tartani a hitet Andrésban, hogy a felesége hamarosan elõkerül. Kiderül, hogy Augustin titokban a rendõrségnek dolgozik, és Micaelát akarja leleplezni. Maria Gracia segít Sátánfinak, hogy bosszút álljon Cubilloson…

82.
Sátánfi a titkos alagúton át bejut a Farallonba, és lelövi Cubillost. Tomasito rossz szemmel nézi, hogy Filomena táncol az Oázis bárban. Amikor ez kiderül, Tomasito botrányt csinál, mire Tono kidobja a bárból. Cubillos addig mesterkedik, amíg össze nem ugrasztja Andrést és Santana ezredest, abban bízva, hogy majd elintézik egymást.

83.
Alejandro elutazik Barbarával, abban a reményben, hogy eszébe jut valami a múltjából, de legnagyobb meglepetésére egy festményen felismeri Barbarát. Felkeresi a festõt, hogy megtudjon valamit a lányról. Sátánfi – mikor megtudja, hogy Cubillos életben maradt – vissza akar menni a Farallonba. Javier már tudja, hogy Sergio ölte meg az apját, mert a pénzére fájt a foga.

84.
Micaela közli Miguellel, hogy el akar válni, mert beleszeretett Augustinba. Javier rájött, hogy az ügyvédje nemcsak megölte az apját, de a teljes örökségét, is ellopta. Ezért Micaela nagyon fél attól, hogy ezek után segít Andrésnak kiszabadulni a börtönbõl. Nelly, az ápolónõ tájékoztatja Micaelát arról, amit megtudott Barbaráról.

85.
Javier visszavonta a kislánya elhelyezési perének keresetét, és még az is lehet, hogy Bustamante mellett fog tanúskodni. Micaela ráveszi Sergiót, hogy öljék meg Javiert, de tervük egyelõre nem sikerül, ugyanis a sebesült férfit szem elõl tévesztik. Luis Felipe rá akarja beszélni Alejandrót, hogy helyezze el Barbarát valahol, mert azok után, amit megtudtak róla, túl kockázatos magánál tartani a lányt.

86.
Tomas elhatározza, hogy álruhában elmegy és kiszabadítja Filomenát a “bûnös helyrõl”. Isabel rémülten próbál Javier nyomára bukkanni, fõleg miután Josefina elmondja neki, hogy utoljára az ügyvéddel látta, amint éppen fegyverrel hadonászva veszekedett vele. Sátánfi nem adja fel tervét, hogy végez Cubillosszal. Maria Gracia segít neki, abban bízva, hogy utána végre õ is fontos lesz az imádott férfi számára. Micaela nagy megdöbbenésére Santana ezredes minden birtoka át van írva Barbarára.

87.
Barbara fél, hogy bajt hoz Alejandróra, ezért el akar menni, de az orvos biztosítja róla, hogy az elsõ perctõl kezdve bízik benne, és segíteni fog neki. Nelly elárulja Micaelának, hogy Alejandro Garcia pszichiáter saját házában ápolja Barbarát. Micaela meglátja, hogy Agustin találkozik a felügyelõvel, és rájön, hogy szerelme rendõr. Bosszút esküszik, most már nemcsak Barbarát és Javiert akarja eltenni láb alól, de Agustint is.

88.
Bruno a mûtét után leírja Alejandrónak mindazt, amit Barbaráról tud. Agustin reméli, hogy nem tart már soká a színjáték, és Micaelát hamarosan lebuktathatja. Elutazása elõtt megkéri lányát: amint a bátyja kiszabadul a Farallonból, mondjon el neki mindent Micaeláról. Santana ezredes visszavonta a gyilkossági kísérlet miatti feljelentést, így Andrés bizakodva vághat neki a tárgyalásnak.

89.
Alejandro a születésnapi buliján elárulja Barbarának, hogy beleszeretett. Micaela megmérgezi Agustint és magára hagyja. Góngora ügyvéd tanúkat hoz Andrés ellen, akit már csak Javier vallomása menthet meg, ám Javierrõl még mindig nem tudni semmit. Isabel vállalja hogy elmondja a tárgyaláson, amit Javiertõl tud az ügyvédrõl. Micaela találkozik azzal a nõvel, akit Alejandro fel akar venni Barbara mellé.

90.
Micaela ápolónõnek adja ki magát, így akar Barbara közelébe férkõzni. Góngora ügyvéd mindent bevet annak érdekében, hogy Andrést újra elítéljék. Maria Gracia és Sátánfi Cubillos házához érve látja, hogy az épület lángokban áll. Javiercito elszökik otthonról, s elindul a tóhoz, ahol a papájával horgászott. Ott talál rá a súlyosan sebesült Javierre.

91.
Josefina és Javiercito megtalálják Javiert. Tomas segítségével a faluba akarják vinni a sérült férfit, hogy vallomást tehessen Bustamante mellett. Barbara elolvassa, amit Bruno írt, de nem akarja elhinni, hogy a régi élete tényleg ilyen lehetett. Micaela ápolónõként jelentkezik Raquelnél, hogy Barbara közelébe férkõzhessen. A kórházban egy halott nõt találnak, de senki sem tudja, hogy ki lehet. Alejandro megtalálja Agustint, aki már szinte alig él, de az orvos igyekszik megmenteni a megmérgezett férfi életét.

92.
Josefina és Tomas kicselezi a börtönõröket, így sikerül eljuttatniuk Javiert a bíróságra, ahol a férfi vallomása alapján Andrést felmentik. Sergio, félve a következményektõl, elmenekül, de túszként magával viszi Camilát és Tomasitót. Végül Alejandro rábeszélõ készségének köszönhetõen megadja magát. Leon tábornok elmondja Santana ezredesnek, hogy Micaela gyilkos, és hogy a férfi testvére mint a titkosszolgálat ügynöke nyomozott utána. Barbarának nem szimpatikus Micaela, aki Manuela néven ápolónõként került a házhoz, de megszánja õt, és nem küldi el.

93.
Micaela sehogy sem tud Barbara bizalmába férkõzni, ezért úgy dönt, telefonon kezdi zaklatni a lányt. Agustin túl van az életveszélyen, hála Alejandrónak és Andrésnek. Santanát kiengedik a börtönbõl. Camila mindent elmond neki Micaeláról, de a férfi sehogy sem akarja elhinni az igazságot. Alejandro lassan mindent megtud Barbara múltjáról, de még nem tudja eldönteni, hogy mihez kezdjen.

94.
Sátánfi megzsarolja Cubillost. Lucia életéért cserébe azt akarja, hogy a kapitány szöktesse meg az összes rabot. Alejandro elmondja Santanának, hogy a lánya nála van, de Barbara biztonsága érdekében nem árulhatja el, hogy pontosan hol. Andrés kiszedi Sergióból, hogy Micaela mit tervez a feleségével kapcsolatban. Bertha mégis hajlandó beszélni Filomenával a fia boldogsága érdekében.

95.
Miguel arra kéri vejét, egyelõre ne találkozzon a feleségével. Andrés, aki hetek óta aggódik Barbaráért, nem ért egyet ezzel a szerinte értelmetlen kéréssel, és megkeresi Alejandrót, az asszony orvosát. Alejandro úgy véli, Barbara amnéziájának egyik oka: nem akar emlékezni arra, hogy Andrés milyen rútul becsapta hét éven keresztül. Santos és Maria Gracia bújtatják Cubillos elõl Luciát, aki megszökik tõlük. Szerencsére Griselda talál rá a vak lányra. Filomena beleszeret titkos hódolójába, aki nem más, mint Tomasíto, a férje. Micaela minden eszközzel igyekszik megszerezni Barbara bizalmát…

96.
Andrés befogadja házába Luciát, és védelmet ígér neki Cubillosszal szemben. A foglyok egy része Cubillos utasítására csapdába akarja csalni Ollókézt, hogy aztán bosszút állhassanak rajta. Augustin felhívja Alejandro doktor figyelmét a Barbarára leselkedõ veszélyre. Az orvos, miután telefonon beszélt Barbarával, rájön, Micaela megtalálta az asszonyt, ezért minél hamarább haza szeretne érni. Andrés megkéri Mehiját, távolról kövesse Alejandrót és az ezredest. Biztos benne, az orvos beleszeretett a feleségébe, és ezért nem akarja, hogy találkozzanak. Micaela elérkezettnek látja az idõt, hogy végezzen Barbarával…

97.
Filomena elfogadja “titkos” imádója randevúajánlatát, és lázasan készül a találkozóra. Andrés hajthatatlan Lucia ügyében, és úgy gondolja, a lánynak joga van megtudni az igazságot. Micaela terveit tönkreteszi Miguel, Alejandro és Adriana megérkezése. A sarokba szorított nõ mindenre képes, hogy megszerezze Barbara aláírását. Javier elhagyja a kórházat, de elõbb még suta módon bocsánatot kér Andréstól. Cubillos Ollókéz segítségével Sátánfi nyomára bukkan…

98.
Micaelának sikerül megszöknie Alejandro házából, de Barbarát nem tudja magával vinni. Miguel reményei szertefoszlanak, Barbara nemhogy békülni, de találkozni sem hajlandó az apjával. Mehija értesítette Andrést arról, hogy hol tartózkodik Barbara. A férfi azonnal elindul, hogy láthassa szerelmét. Micaela balszerencséjére menekülés közben Bruno karjaiba fut, aki különösen kegyetlen büntetést eszel ki számára. Barbara és az ezredes mégis találkoznak, ám ez nem hoz megnyugvást egyiküknek sem.

99.
Sátánfi megtudja, hogy Maria Gracia gyermeket vár tõle, és azt is, hogy ejtették ellene az összes vádat. Maria Gracia és Lucia a fõvárosba utazik Andrésszel, hogy megoperáltassák Lucia szemét. Andres találkozik régi egyetemi csoporttársával, Luis Felipével, akitõl megtudja, mi történt elõzõleg Barbarával. Bruno tovább kínozza Micaelát, ám amikor újabb kuncsaftot akar szerezni, Santana ezredes felismeri õt.

100.
Az orvosi vizsgálatok alapján úgy tûnik, Lucia visszanyerheti látását. Santana ezredes mindenáron meg akarja találni Micaelát, ezért Bruno nyomába szegõdik. Álruhát ölt, hogy a férfi közelébe férkõzhessen. Camila aggódik nagybátyjáért, ezért beszél apjával, aki úgy dönt, hogy õ is a fõvárosba utazik a testvére után. Luis Felipe elviszi Andrést Alejandro házába, aminek Alejandro egyáltalán nem örül. Éppen vitatkoznak a kertben, mikor megjelenik Barbara…

101.
Andrés mégis meglátogatja Barbarát. A nõ várakozásaival ellentétben nem ismeri meg, és mikor Andrés határozottabban kéri, menjen vele haza, kimondottan ellenségesen reagál. Sátánfi elutazik az édesanyjához, hogy elmondja neki a jó híreket. Közben Maria Gracia orvosa kideríti, hogy a lány nem terhes, hanem daganata van. Tomas és a családja látványosan kidobja Filomenát a házukból, ezért a lány úgy dönt, elmondja a férjének az igazságot, miszerint hazudott neki és soha semmi nem volt közte és Pulgarcito között.

102.
Santana mindent megtesz, hogy megtalálja Micaelát. Koldusnak öltözik, és az utcákat járja, hogy találkozzon Brunóval és megtudja, hol van a felesége. Sátánfi egyre boldogabb, miután értesül róla, hogy Cubillos kiszabadította a foglyokat az egyezségük szerint. A kapitány az akció során megsérül, de két rabbal együtt sikerül elmenekülnie. Andrés el akarja mondani Barbarának, hogy van egy lányuk, de a nõ elszántsága láttán meggondolja magát, és úgy dönt, örökre kilép az életébõl. Maria Graciát alaposan kivizsgálják és kiderítik: rosszindulatú daganata van.

103.
Miközben Santos boldogan készül az apaságra, kiderül, hogy Maria Graciának nemcsak hogy nem lehet gyermeke, de még az élete is veszélyben van, mivel a daganat rosszindulatú. Barbara még gondolatban sem akar foglalkozni az Andrestõl hallott dolgokkal, kizárólag Alejandróval közös jövõjét építgeti. Santana ezredes koldusnak öltözve próbál Michaela nyomára bukkanni.

104.
Maria Gracia elmondja Santosnak a rossz hírt, aki megígéri neki, hogy végig mellette marad. Abelardónak sikerül Barbara bizalmába férkõzni és elszegõdik hozzá sofõrnek, abban bízva, hogy ez majd segít neki újra emlékezni. A kis Andrea egyre nehezebben viseli anyukája távollétét. Filomena az elsõ fõvárosi fellépése elõtt rosszul lesz, az orvos közli vele, hogy állapotos.

105.
Maria Gracia kezelése elkezdõdik a kórházban. Santos és édesanyja is mellette vannak, támogatják embertpróbáló harcában. Cubillost abban a felekezeti kórházban kezelik, ahol Santos édesanyja is dolgozik, de nem ismeri meg az égett arcú férfit. Andres hazamegy Esmeraldába, és ez reményeket ébreszt Camillában. Éjszaka megpróbálja elcsábítani a férfit de éppúgy kosarat kap, mint Alejandro doktor Barbarától. Miguel Santana Micaela nyomára bukkan…

106.
A kis Andrea és Javier a fõvárosba szöknek de Fonsecáék megtalálják a két kóborló gyereket, és visszaviszik õket a szülõkhöz. Andrea meglátja édesapját és Camillát, egy félreérthetõ helyzetben, és a kislány megharagszik a felnõttekre. Santana ezredes megpróbálja Micaelát megmenteni, de a nõ félõrült a fogságban átéltektõl. Barbara orvosként akar tovább dolgozni, és ebben Alejando is támogatja…

107.
Andrés úgy határoz, hogy megnõsül. Joga van újra kezdeni az életét, és kötelessége is anyát keresni Andreának. Ezt Camillával is közli, de úgy tûnik, a lányt nem veszi számításba a tervénél. Camilla megsértõdik, és elhagyja a házat. Andrés utána megy, feleségül kéri, de egyelõre nem mondják el Andreitának. Maria Gracia eredményei a kezelések ellenére is romlanak. Santana ezredes nem hajlandó Micaelát kiadni az igazságszolgáltatásnak. Alejandro megkéri Barbara kezét, amire az asszony igent mond.

108.
Filomena elmegy Thomashoz, és közli, hogy gyermeket vár. Cubilos a fõvárosban rátalál Luciára és elrabolja a kórházból. Santos és Maria Gracia a vidámparkba indulnak.

109.
Andrea még mindig haragszik apjára a tervezett házassága miatt, miközben Barbara és Alejandro már a nászútjukra készülnek. Mehija felfedi kilétét Barbara elõtt, de az asszony továbbra sem akar tudni a múltjáról.

110.
Barbara a hajléktalanok gyógyítását vállalja, és ellátogat egy kolóniára. Ott rejtõzik édesapja és a beteg Micaela is. Luciának sikerül telefonon értesítenie Santost. A férfi értesíti a rendõrséget, és a lány keresésére indulnak.

111.
Filomena ötös ikreket vár, de Thomas már nem hiszi el, hogy õ a gyermekek apja. Ráadásul Hüvelyk Matyi is bonyolítja a dolgokat. Mehijának sikerül meggyõzni Alejandrót, hogy Barbaranak találkoznia kell a kislányával. Griseldával meg is szervezik a véletlen szerû találkozást. Andres és Camila elõrehozzák a házasságukat.

112.
Agustin próbálja lebeszélni a lányát az esküvõrõl, de mikor Camilla hajthatatlannak bizonyul, inkább melléáll és mindenben segíti õt. Barbarának, amint meglátja a lányát, visszatér az emlékezete. Micaela épp Nelly nõvér kezei közé kerül, aki úgy érzi, most eljött az idõ, hogy õ diktáljon és ne õt utasítgassák. Agustin próbálja rávenni a testvérét, hogy adja fel Micaelát, de nem tudja meggyõzni õt. Santana nem érti, miért akarja Andrés elvenni Camillát, õ is le akarja beszélni az esküvõrõl a fiatalokat. Andrea elmondja az anyjának, hogy Andres nemsokára feleségül veszi Camillát. Barbara úgy dönt, hogy visszatér Esmeraldába? Luis Felipe azt javasolja Sátánfinak, hogy Andrést kérje meg Maria Gracia mûtétjének elvégzésére. Sátánfi ennek nem örül, de megváltozik a véleménye, mikor az édesanyja elmondja neki, milyen szálak kötik õt Bustamantéhoz…

113.
Barbara, miután visszatér a faluba megtudja, hogy Andrésnak épp aznap van az esküvõje. Teljesen összeomlik, maga sem érti, hogy miért. Andrea, mikor ezt meghallja, elrohan a templomba és félbeszakítja apja és Camilla esküvõjét. Camilla teljesen kétségbeesik, nem akar addig hozzámenni Andréshoz, amíg az le nem zárta a múltját Barbarával.

114.
Barbara és Camilla kölcsönösen haragszanak egymásra. Közben Andrea is szomorú, mert õ nem akart rosszat senkinek, csak az esküvõt szerette volna megakadályozni. Tomasito felajánlja Filomenának, hogy a bizonytalanság ellenére a nevére veszi a gyerekeket, de Filomena ilyen körülmények között nem kér belõle.

115.
Barbara és Andres hiába beszélnek egymással, nem sikerül tisztázniuk a félreértéseket. Camilla el akarja égetni a menyasszonyi ruháját, de a füstben majdnem megfullad. Végül Mehija és Alejandro menti meg az életét. Micaela megszökik a pszichiátriai intézetbõl és menekülés közben megöli az egyik õrt. Andrea úgy dönt, hogy ha a szülei nem békülnek ki, õ inkább a nagypapájához költözik. Úgy tûnik, hogy találtak végre megfelelõ donort Lucia operációjához.

116.
Micaela megszökik a klinikáról. Megállít az úton egy idegen sofõrt, elcsábítja, majd ráveszi, hogy vigye el õt Esmeraldába. A faluba érve összefut Andreitával és elrabolja a kislányt. Camilla és Barbara nagyon összevesznek, mert Barbara árulónak tartja az unokatestvérét. Agustin megtudja, hogy Miguel hol rejtegette eddig a feleségét és azt is, hogy a nõ azóta megszökött. Lucia mûtétjére már csak órákat kell várni…

117.
Micaela felhívja Barbará-t. Azt akarja, hogy a kislányáért cserébe vigye el hozzá az összes pénzét, ékszerét, hozza magával az apját és Andrést. Agustin is tudomást szerez errõl, így az embereivel õ is odamegy. Andrés megpróbálja kiszabadítani a lányát, közben Micaela le akarja lõni. Santana menti meg az életüket, de közben õ is halálos sebet kap. Mielott meghalna, elmondja Agustinnak, hogy Barbara valójában Agustin lánya. Griselda beszél Leon tábornokkal, mert szeretné, ha visszavennék Abelardot a börtönbe. Maria Gracia állapota romlik, végül eszméletét veszíti. Minél elõbb meg kell operálni, különben meghal…

118.
Cubillost a rabok megtámadják és agyonverik. Santos beszél Andrésszal, bocsánatot kér tõle és azt, hogy operálja meg Maria Graciát. Barbara szeretne még egy ideig a faluban maradni, hogy lezárhassa a múltat. Camilla úgy dönt, nem akar feleségül menni Andréshoz. Filomena továbbra sem hajlandó elmondani, hogy ki a gyermekei apja.

119.
Andrés mielõtt a fõvárosba megy megmûteni Maria Graciát, elbúcsúzik Barbarától és a bocsánatát kéri. Augustin úgy dönt, nem árulja el Barbarának, hogy valójában az õ lánya, de Camillát beavatja a titokba. Thomas mindenáron meg akar bizonyosodni arról, hogy Filomena az õ gyermekeit várja. Ezért elolvassa az asszony titkos naplóját. Végül úgy dönt, hogy függetlenül mindentõl vállalja a gyermekeket. Lucia mûtétje sikerül, és a lány újra lát…

120.
Micaela holtteste eltûnik a hullaházból, és ez igencsak felborzolja a kedélyeket Esmeraldában. A Fonseca családban továbbra is dúl a harc Paco és a felesége között a születendõ unokák miatt. Andrés megmûti Maria Graciát, és a mûtét sikerül. Így már semmi sem áll Santos és a lány boldogsága útjában. Augustin úgy látja, Barbara rosszul dönt, amikor Alejandróhoz akar feleségül menni, ezért mindkét felet megpróbálja lebeszélni az esküvõrõl. Nem is eredménytelenül! Santos és Maria Gracia is házasodni készül. Micaela holttestét megtalálják Santana ezredes sírjánál.

121.
Alejandro az esküvõ elõtti órákban meggondolja magát, és úgy dönt, szerelem nélkül nem láncolja magához Barbarát. Egy hosszú beszélgetés után Barbara végre tisztán látja valódi érzéseit, de képtelen rá, hogy helyrehozza kapcsolatát Andrésszel, aki nem tud az esküvõ elmaradásáról. Filomena gyermekei megszületnek, és a család végre megbizonyosodhat róla, hogy a picik igazi Fonsecák. Úgy tûnik, Andrés és Barbara szerelmét büszkeségük örökre eltemeti, hacsak jótékony emberek nem sietnek a segítségükre…

Megosztom másokkal: