Angela tartalma

ANGELA

1. A csinos, fiatal tanárnõ, Angela egy mexikói kisvárosban, El Rosarióban él édesanyjával, Doña Deliával, és Franciscával, a szolgálóval. Delia nagyon beteg, sokszor elviselhetetlenül szeszélyes középkorú asszony. Egyedül nevelte fel lányát, és a kisvárosi pletykák szerint a múlt valamilyen titokzatos, homályos története borítja be az életét. Felnõtt lányától megszállottan távol tartja a férfiakat. Angela võlegénye meghalt, és amikor a lány ismét szerelmes lesz Julianba, a La Santa nevû halászhajó tulajdonosába, Delia mindent elkövet, hogy Angelát elszakítsa a szerelmétõl.

2. Angela anyja, Delia együtt találja Juliant és Ximenát, Angela barátnõjét, amit azonnal el is mesél a lányának. Ximena azonban mindent tagad. Másnap Angela közli Juliannal, hogy szeretné, ha feleségül venné, amibe a fiú látszólag beleegyezik.

3. Julian elmeséli barátjának, Reynaldónak, hogy esze ágában sincs feleségül venni Angelát. A házassági ígérettel csupán azt szeretné elérni, hogy a lány az övé legyen. Miután Ximena Reynaldótól megtudja, hogy Julian csupán játékot ûz a barátnõjével, megfenyegeti a férfit, majd ismét elcsábítja.

4. Egyre feszültebb a kapcsolat Delia és Angela között, mert Delia hallani sem akar a lánya és Julian házasságáról. Mindenkit elüldöz a lánya közelébõl, és a pletykák szerint Angela elõzõ võlegényét is õ tette el láb alól. Egy veszekedés után Angela összecsomagol, és Ximena anyjának házába költözik. Ximena tombol a dühtõl, amikor meglátja a lányt.

5. Francisca hívja a mentõket, amikor asszonyát, Deliát asztmás rohammal találja a szobájában. A kórházban kiderül, hogy sürgõsen Mexikóvárosba kellene szállítani a beteget. Miközben Angela mindent elkövet, hogy pénzt kerítsen anyja fõvárosi kezelésére, Julian hajójához siet. A férfit Ximena karjaiban találja.

6. Angela elhatározza, hogy a helyi hagyományoktól eltérõen az édesanyját nem búcsúztatják, és a halála utáni reggelen csendben eltemetik. A temetés után azonnal összecsomagol, hogy elmenjen a városból. Lorenza, Ximena anyja rájön, hogy a lánya hosszú ideje hazugságokkal traktálja.

7. Angela egy vidéki városba, San Miguel Allendébe érkezik. Felkeresi Lorenza nagyobbik lányát, Susanát, aki egyedül él, és örömmel fogadja otthonában anyja barátnõjének a lányát. Susana fõnöke Humberto, annak az Emilia Santillanának az elvált férje, akit Delia a halálos ágyán Angelának említett. Emilia erõszakos, tiszteletet igénylõ, magabiztos asszony.

8. Angela egy váratlan kérdéssel szólítja meg Emilia Santillanát a cége kijáratánál: sokat hallott az asszonyról, a munkájáról és a jó nevû cégérõl, ezért szeretne nála dolgozni. A büszke, megközelíthetetlen Emilia természetesen elutasítja Angelát. A lány azonban újra próbálkozik az asszony irodájában – eredménytelenül.

9. Franciscát is meglepi Angela szokatlanul rideg fogadtatása. A lány valóban nem örül annak, hogy barátnõje, Susana értesítette és meghívta az asszonyt. Emilia asszony és lánya, Diana közt egyre feszültebb a hangulat, különösen, amikor megtudja, hogy lányának a szerelme legnagyobb ellenségének, Hortensiának a fia. Humberto azt javasolja üzlettársának, Oscarnak, hogy vegyék meg Feliciano Villanueva bányáját.

10. Diana nem nyugszik, amíg nem sikerül kinyomoznia, hogy anyja miért gyûlöli olyan hévvel szerelme, René anyját, Hortensiát. Nyomozását siker koronázza: apjától megtudja az igazságot. Emilia Renével is beszél a Dianával való kapcsolatáról. A férfi nem tesz jó benyomást az asszonyra. Angela és Diana egy véletlen folyamán megismerkednek egymással.

11. Don Feliciano a bányában szerencsétlenül jár. Eszméletlen állapotban szállítják kórházba. René azt javasolja Dianának, hogy titokban kössenek polgári házasságot. Diana elfogadja az ajánlatot. Susana megtalálja Emilia holmijai között Emilia képét, majd megkérdezi a lányt, hogy került hozzá az asszony fotója.

12. Emilia azonnal kirúgja az állásból titkárnõjét, Irmát, amint meghallja a lány Humbertóval való beszélgetését. A megüresedett állásra Yolanda kérésére Angelát veszi fel. Diana megkéri Angelát, hogy legyen az esküvõi tanúja. A lány kényszeredetten elvállalja a felkérést.

13. Irma a lakásán vitába keveredik Humbertóval, mivel szeretné, ha a férfi feleségül venné. A férfi hirtelen mozdulattal véletlenül kilöki a lányt az ablakon. Emilia társtulajdonosként megveszi Feliciano bányáját, Angelát pedig a bányában alkalmazza. A rendõrség több szálon kezdi a nyomozást Irma halálával kapcsolatban.

14. A gyógyulófélben lévõ Felicianónak a fia, Martin atya kénytelen bevallani, hogy eladta a bánya felét Emiliának. Feliciano éktelen haragra gerjed. Diana és René titokban készül az esküvõre. Egy véletlen folytán Angela kihallgatja Martin atya és Mariano beszélgetését, amely Angela anyjával kapcsolatos.

15. Hortensia ismét vitába keveredik Martin atyával, aki rendszeresen Emilia pártját fogja. A pap elmondja, hogy a pletykáknak van valóságalapja, mivel mielõtt a papi hivatást választotta, szerelmes volt Emiliába. Hortensia megtalálja a fia holmija között az ellopott áldozási kelyhet. Ximena megérkezik Susanához, és Angelát Franciscával együtt kidobja testvére lakásából.

16. Susana úgy dönt, hogy Ximena ellenkezése ellenére Angela és Francisca is nála marad. Angela ennek ellenére nem akar tovább a lakásban maradni. Diana néhány napra Humbertóhoz költözik. Francisca állást vállal Martin atya édesapja mellett. Emilia elmondja Marianónak, hogy milyen rossz véleménye van szerelmérõl, Catalináról.

17. Mariano szakít Catalinával egyrészt azért, mert a lány elhallgatta René és Diana közeledõ házasságát, másrészt a férfi úgy érzi, hogy nem valók egymáshoz. Catalina elkeseredésében öngyilkosságot kísérel meg. Yolanda Emilia munkatársa és barátnõje átmenetileg a lakásába fogadja Angelát és Franciscát. Lorenza megérkezik El Rosarióból Susanához.

18. Lorenza felkeresi Angelát és Franciscát ideiglenes otthonukban. Yolanda meglepõdik, amikor az asszony Angela Velattit keresi, mivel õ Angela Bernalként ismeri a lányt. Diana közli Renével, hogy addig nem akar találkozni vele, amíg el nem helyezkedik valahol.

19. Ximena szokásához hûen kikezd az elsõ férfival, akit meglát. A kiszemelt áldozat Bruno. A fiúnak nagyon tetszik a lány, és sûrûn találkoznak egymással. Martin atya felkeresi Emiliát, és arra kéri, hogy adjon munkát Renének. Az asszony végül kötélnek áll, és megígéri, hogy a bányában alkalmazza Diana szerelmét.

20. Angela ismét vitába keveredik Marianóval, és a vita hevében sértõ megjegyzést tesz a férfi nagybátyjára, Pedróra. A lány érzi, hogy súlyos hibát követett el, hiszen elárulhatja magát. Bruno hevesen udvarol Ximenának. A férfinak is nagyon kellemes az együttlét, a lány pedig tudja, hogy egy gazdag emberrel áll szemben.

21. Mariano elhatározza, hogy megmutatja a bányát Angelának. A lány azonban néhány méter után asztmás rohamot kap. A férfi azonnal kórházba viszi, ahol kiderül, hogy a betegség, amiben a lány szenved, öröklõdött is lehet. Diana és René is a kórházba siet. Velük tart Catalina is, aki hisztériás féltékenységi jelenetet rendez Marianónak.

22. Emilia meglátogatja a gyengélkedõ Angelát, és említést tesz a Delia Velatti névrõl. A lány egy hirtelen jött ötlettel kitalál egy történetet, hogy eloszlassa Emilia gyanakvását. Ximena a tõle nem idegen módszerekkel ráveti magát Brunóra, holott tudja, hogy Susana is gyengéd érzelmeket táplál a fiú iránt.

23. René Angela körül legyeskedik a Soledadban, a lány bosszúságára. René érdeklõdését Mariano is észreveszi. Ximena egyre több gondot okoz környezetének, különösen az édesanyjának. Bruno egy gyors elhatározással megkéri a lány kezét.

24. Esther a bánya irodájában pénzt ajánl fel Angelának azzal a kéréssel, hogy csábítsa el Marianót, Catalina võlegényét. A lány dühében kidobja a nõt. Emilia ebédre hívja Angelát, ahol Diana és Angela összevesznek, miután Angela elmondja Dianának õszinte véleményét Renérõl.

25. Catalina és Mariano közt egyre sûrûbbek a nézeteltérések. Ugyanakkor Mariano mindent elkövet, hogy összeházasodjanak. Bruno bemutatja Ximenát a családjának. Esther, a fiú anyja ellenszenvvel fogadja a lányt. A bányában René letámadja Angelát, és mindenáron meg akarja csókolni.

26. Mariano elárulja Martin atyának, hogy szerelmes Angelába. Angela akaratlanul fültanúja lesz a vallomásnak. Mariano elhívja vacsorázni Catalinát, és közli a lánnyal, hogy végleg szakít vele. Hortensia a családját ért valamennyi kellemetlenségért Angelát hibáztatja, és nagy botrányt csapva el is mondja véleményét a lánynak.

27. Hortensia és Angela hangos utcai vitája közben ismét szóba kerül Hortensia fivérének a neve. Hosszú idõ után megérkezik Emilia régi barátja, Claudio, aki egy idõre a városban szeretne letelepedni. Emilia kitörõ lelkesedéssel fogadja a férfit.

28. Catalina Humberto lakásán, illetve a hálószobájában tölti az éjszakát. Mariano nem érti, hogy az anyja miért nem beszél soha az apjáról. Yolanda sürgeti Angelát, hogy mielõbb szerezze be a születési anyakönyvi kivonatát, mert szükséges a munkahelyi szerzõdéséhez. Ximena megkeresi Catalinát, és hazugságokat mesél Angeláról a lánynak.

29. Angela és Mariano találkozása nem a férfi elképzelése szerint történik. Mariano vallomásra készül, miközben Angela elszólja magát, és Juliánnak szólítja a férfit. Hortensia nem tud belenyugodni fia döntésébe, és Catalinával beszélve újabb ötlettel áll elõ, hogy mivel szerezhetné vissza Catalina Marianót. Ximena szakít Brunóval.

30. Ximena bevallja Marianónak, hogy õt szereti. A férfi hidegen fogadja a lány vallomását. Mariano egy véletlen folytán rájön, hogy a férfi, aki Julian nevével visszaélve telefonon zaklatja Angelát, nem más, mint az öccse, René. Az ötlet Catalinától származik. Mariano találkozik Angelával, és elmondja a lánynak, hogy szereti.

31. Mariano megállítja az utcán hazafelé tartó Angelát, és szenvedélyesen megcsókolja. Hortensia megpróbálja megakadályozni fia, Mariano és Angela szerelmét. A férfi közli az anyjával, hogy ha választásra kerül a sor, nem a családját, hanem Angelát választja. Catalina mindenféle fondorlattal próbálja visszahódítani Marianót.

32. Catalina rájön, hogy Ximena átejtette. Oscar arra gyanakszik, hogy a lánya és Humberto között valamilyen kapcsolat van. Gyanúja megerõsödik, amikor véletlenül kihallgat egy telefonbeszélgetést Catalina és Humberto között. Claudio nem tagadja tovább, hogy azért jött a városba, mert szereti Emiliát.

33. Claudio váratlanul megkéri Emilia kezét. Az asszony elutasítja az ajánlatot. Hortensia felkeresi Angelát a Soledadban, és becsmérlõ kijelentéseket tesz a lány anyjáról. Angela jogos dühét Mariano próbálja csillapítani. Angela azonban felháborodásában felmondja az állását.

34. Ximena elhiteti Susanával, hogy terhes, azért, hogy a házában maradhasson. Susana rajtakapja Humbertót, aki az autójában Catalinával csókolózik. A lány felelõsségre vonja fõnökét a látottakért. Feliciano ismét bemegy a Soledadba, hogy körülnézzen, és dolgozzon. Az elsõ dolga megkérdezni: hol van Angela?

35. Az orvosi vizsgálat kideríti, hogy Ximena nem terhes. A lány elárulja, hogy nem is volt semmi dolga Brunóval. Diana rájön René hûtlenségére, és azonnal szakít a kétszínû hazudozóval. Feliciano szeretné, ha Angela ismét a bányában dolgozna.

36. Ximena vitatkozás közben megöli az irodájában Susanát. A lány a földre zuhan, a húga pedig hazarohan anélkül, hogy bárkit is értesítene. Emilia a lánya folyamatos zaklatásai miatt megkéri Claudiót, hogy tûnjön el az életébõl, majd eldönti, hogy maga mellé veszi Angelát az irodájába.

37. Susanát Bruno találja meg holtan a munkahelyén. A rendõrség megkezdi a nyomozást. Többek között kihallgatják Humbertót is. A nyomozó furcsának találja, hogy rövid idõn belül két nõ is meghalt, akik valamilyen kapcsolatban álltak a férfival.

38. Ximena bosszúból felhívja telefonon Juliant, és elmondja a férfinak, hogy hol tartózkodik Angela. Emilia és Yolanda kapcsolata egyre feszültebb, melynek okozója Claudio. Catalina szeretné visszaszerezni Marianót, ezért ismét akcióba lendül. Amikor megjelenik a bányában, és meglátja Angelát, felelõsségre vonja a lányt.

39. Angela a megdöbbent Catalina szeme láttára megcsókolja Marianót, és bevallja a férfinak, hogy szerelmes belé. A két fiatal kibontakozó szerelme megnyugvással tölti el a lány barátait. Közben Hortensia, Mariano anyja és Ximena õrjöng.

40. Claudio elhatározza, hogy elmegy a városból. Amikor Emilia meghallja a hírt Yolandától, felkeresi a férfit, és maradásra bírja. Julian megjelenik a városban, és felkeresi Angelát. Ximena szokásához hûen azonnal közli Marianóval, hogy Angela és Julian találkozott.

41. Mariano és Julian a verekedés után a rendõrségen köt ki. Ximena megtudja Humbertótól, hogy az édesanyja Susana életbiztosításával jelentõs összeghez jut. Emilia és Angela éppen együtt dolgozik, amikor a lány ismét asztmás rohamot kap, melynek során szóba kerül Emilia és Angela anyjának rokoni kapcsolata. Kiderül, hogy a két nõ unokatestvér volt.

42. Angela elhatározza, hogy elköltöznek Yolanda házából, ezért kapóra jön egy hirdetés, amelyben egy lakást ajánlanak. Kiderül, hogy a lakás Humberto tulajdona, és volt kedvese ott halt meg. Yolanda bevallja Martin atyának, hogy szerelmes Claudióba. Emilia és Feliciano csúnyán összeveszik.

43. Angela megharagszik Franciscára, és közli az asszonnyal, hogy az útjaik elválnak egymástól. Emilia elmondja Angelának, hogy szívesen látja a házában, költözzön hozzá! René egy olcsó trükkel ismét elnyeri Diana szerelmét.

44. Catalina bejelenti Humbertónak, hogy gyereket vár tõle. Angela Emiliához költözik, Francisca pedig Yolandánál marad. René kijön a kórházból a megrendezett támadás után, és eljátssza a szenvedõ sebesültet.

45. Feliciano és fia, Martin atya között elmérgesedik a viszony, amikor ismét Emilia kerül szóba. Feliciano mérgében visszakéri a lakáskulcsát. Emilia rábeszéli Angelát, hogy nézze meg egy ismerõs orvosnál gyakran jelentkezõ asztmáját. A rendelõben Angela és Catalina véletlenül összetalálkozik.

46. Humberto egy olcsó mesével oszlatja el lánya, Diana gyanakvását, és azt hazudja, hogy Catalina tanácsot kérni jött hozzá terhességével kapcsolatban. Catalina folytatja a mesét, és közli Dianával, hogy Marianótól vár gyereket. Emilia születésnapi partiján váratlanul megjelenik Mariano is.

47. Diana akaratlanul szemtanúja lesz Angela és Mariano félreérthetetlen együttlétének. Az estélyt követõ napon Mariano feleségül kéri Angelát. Diana értesül a hírrõl, és barátnõjét féltve elmondja Angelának, hogy tudomása szerint Catalina gyereket vár Marianótól.

48. Emilia dühében elmondja Renének, hogy nem halt meg az édesapja, hanem elhagyta az anyját. Hortensia természetesen letagadja a fiainak Emilia állításait. Martin atya magába zárkózva gyötrõdik, és nem akar találkozni senkivel. Ximena kihallgatja Catalina és Humberto vitáját Catalina terhességérõl.

49. Angela jó szándékkal végrehajtott terve nem sikerül. Diana nem csak Renét gyûlöli meg, hanem Angelát is, Mariano pedig szakít a lánnyal. Diana mérgében döntésre kényszeríti Emiliát: vagy Angelát küldi el a házából, vagy õ költözik el.

50. Catalina nem éli túl a szörnyû autóbalesetet. A baleset hírére a szülei összeomlanak. Gyorsan megszervezik a virrasztást és a temetést. A virrasztáson megjelenik Humberto is, aki közli Catalina apjával, hogy megkapta a boncolási jegyzõkönyvet, melyben az áll, hogy a lány gyereket várt.

51. A Catalina temetésén átélt botrányt Mariano nem tudja egyedül feldolgozni, ezért rábírja Brunót, hogy tudakolja meg, hány hónapos terhes volt Catalina, mivel közte és a lány között már régen nem volt intim kapcsolat. Emilia meglátogatja a gyengélkedõ Martin atyát. Diana ismét az anyja házába költözik.

52. Ramos rendõr õrnagy félreérthetetlen célzásokat tesz Humberto és az elhunyt Catalina kapcsolatáról Bruno jelenlétében. Ezért a lány testvére azonnal nyomozni kezd, hogy kiderítse az igazságot. Ximena megzsarolja Humbertót, hogy amennyiben a testvére életbiztosítását nem az õ érdekében érvényesíti, elterjeszti a városban, hogy Catalina a férfitól várt gyereket.

53. Ximena otthonosan viselkedik Mariano szobájában, amikor Angelát beengedi. A férfinak ugyanakkor azt hazudja, hogy egy szállodai alkalmazott járt a szobájában. Késõbb Ximena Angela arcába vágja, hogy õ gyõzött, mert megszerezte magának Marianót.

54. Hortensia hosszú évek óta nem látta a férjét, és a fiainak is azt hazudja, hogy meghalt. Amikor elõkerül, dühösen elutasítja, és arra kéri, hogy ne zaklassa többet. A férfi véletlenül találkozik Marianóval, aki nem tudja, hogy az apjával beszélget.

55. Ximena nem nyugszik, és zsarolással akar az életbiztosításhoz jutni. Humberto megígéri a lánynak, hogy teljesíti a kívánságát. Az ügybe akaratlanul Angela is belekeveredik, amikor Humberto nála érdeklõdik Ximenáról.

56. Angela hiába faggatja Martin atyát arról, hogy ha nem Pedro Solorzano volt az apja, akkor ki volt, és él-e még? Bruno felkeresi Emiliát, és közli az asszonnyal, hogy õ képviseli Felicianót a Soledad bánya perében. Amikor Oscar megtudja, hogy a fia az õ irodájában külön ügyeket vállal, felmond a fiának, és kidobja a házból.

57. Lorenza a házukban rajtakapja Ximenát és Marianót csókolózás közben. Kérdõre vonja a lányát, mire Ximena közli, hogy a férfi komolyan udvarol neki. Néhány nap múlva Mariano is igazolja Ximena állítását az anyjának. Emilia több jelzés alapján gyanakodni kezd Angelára a múltjával és a városba kerülésével kapcsolatban.

58. Mariano rájön, hogy Salvador az édesapja. A találkozás nem tölti el örömmel, és ezt közli az apjával. Késõbb felelõsségre vonja az anyját, amiért évekig nem beszélt az apjáról. René is megismerkedik Salvadorral. A férfi felajánlja a fiúnak a segítségét, amit az természetesen elfogad. Emilia megkéri Angelát, hogy költözzenek el a házukból, mert nincsenek jó hatással Dianára.

59. Ximena egyre erõszakosabb Marianóval. Egy este, hogy szerelmét bizonyítsa, lefekszik a férfival. Francisca akaratlanul elszólja magát Yolanda elõtt, és elmondja, hogy Angela Emilia legnagyobb ellenségének a lánya. Amikor megtudja, hogy Martin atya is tud a dologról, felelõsségre vonja a papot.

60. Miközben Diana és Francisca a félreérthetõ virágcsokor ürügyén vitatkozik, az idõs asszony Diana ingerült mozdulata következtében lezuhan a ház földszintjére vezetõ lépcsõn. Az asszony súlyos sérüléseit megoperálják a kórházban. Az eszméletlen Franciscát Angela õrzi az intenzív osztályon.

61. Angela ismét sikerrel hárítja el Emilia érdeklõdését, aki akkor lép be Francisca kórtermébe, amikor az idõs asszony lázálmában az Angelát övezõ titokról tesz említést. Mariano szakít Ximenával a kórházban rendezett botrány miatt. A lány bosszúból azt hazudja, hogy Mariano levette a lábáról, és azért lett a férfié.

62. Yolanda elmondja Emiliának, hogy az unokatestvére, Delia Velatti halott, de vannak élõ rokonai. A kíváncsi Emiliának azonban nem mond többet a titokról. Humberto közli Ximena anyjával, hogy a lánya zsarolni próbálta a biztosítási összeggel. Angela elhatározza, hogy felhagy a tervével, és elmegy a városból. Oscar közli Humbertóval, hogy kilép a közös vállalkozásukból.

63. Az Emilia és Feliciano közötti perben Angela Feliciano mellett tanúskodik. Emilia bosszúból kirúgja Angelát a házából, és a lány elveszíti az állását is. Mariano felelõsségre vonja Renét Angela zaklatása miatt. A férfi dühében leissza magát, ellop egy autót, és az utcán elrabolja a lányt azzal a szándékkal, hogy megerõszakolja.

64. Mariano és René dulakodása tragédiával végzõdik. René véletlenül a bánya nyitott liftaknájába zuhan, és meghal. A kétségbeesett Mariano bûnösnek vallja magát, ezért a rendõrség õrizetbe veszi. Angela a kórházba siet Franciscához, majd Humbertóhoz, aki az üresen álló lakásába kíséri.

65. Humberto megkörnyékezi Angelát, de a lány hidegen fogadja a közeledését. Marianót óvadék ellenében kiengedik a vizsgálati fogságból, anyja azonban kiutasítja a házukból. Mariano felmondja az állását is a bányában. Oscar visszatér a családjához. Mariano ismét szerelmet vall Angelának.

66. Diana elkeseredésében öngyilkosságot kísérel meg. René templomi búcsúztatásán megjelenik René édesapja, majd Angela. Érkezésük láttán Hortensia jelenetet rendez. Francisca kórházi ápolásának számláját Angela tudta nélkül Humberto kiegyenlíti. A lány felelõsségre vonja a férfit, aki közli vele, hogy nagyon fontos lett a számára.

67. Angela változatlan szerelmérõl biztosítja Marianót, miközben Ximena az egész városban keresi a férfit. Miután megtudja, hogy Mariano ismét Angelával jár, a várost Angela ellen hangolja. Esther és Oscar jelenlétében Bruno súlyos váddal gyanúsítja Humbertót.

68. Bruno gyanúja, mely szerint Catalina Humbertótól várt gyereket, az apjában is felmerül, ezért elhatározza, hogy végére jár a dolognak. Angela és Mariano ismét elhidegül egymástól, amikor a férfi értesül arról, hogy Angela kivette Humberto lakását.

69. Martin atya és Humberto vitájából kiderül, hogy Delia, Angela anyja egy rövid ideig Humberto szeretõje volt a lány születése elõtt. Mariano akaratlanul kihallgatja Yolanda és Martin atya beszélgetését, amelybõl leszûri, hogy a lány nem volt õszinte hozzá származását illetõen. Ximena meglepõ hírrel állít be Marianóhoz.

70. Ximena Angela jelenlétében bejelenti Marianónak, hogy gyereket vár tõle. Francisca rémülten hazarohan. Emilia magához kéreti Marianót, és egy új állást ajánl fel a férfinak.

71. Mariano nem fogadja el Emiliától a felajánlott állást, hanem visszamegy a La Soledadba dolgozni. Claudio végleg elutazik a városból. Emilia az utolsó pillanatban megpróbálja visszatartani a férfit, aki azonban ragaszkodik az elhatározásához. Ximena terhességi vizsgálata pozitív eredményt ad.

72. Bruno elmeséli Marianónak, hogy Ximenával neki is volt intim kapcsolata, tehát õ is lehet a születendõ gyerek apja. Ximena, hogy bosszút álljon Brunón, a szüleinek elmeséli, hogy Catalina Humbertótól várt gyereket.

73. Humberto erõszakos ölelésébõl Angelát a hirtelen megjelenõ Feliciano menti meg. Emilia rövid nyomozás után megtudja, hogy melyik városból származik Angela, ahol kideríti, hogy a lány valódi neve Velatti.

74. Humberto türelmetlenül keresi Angelát, miután kiköltöztek a lakásából. Emilia El Rosarióban felkeresi Angela régi otthonát, és meggyõzõdik róla, hogy a lány az unokatestvére gyermeke.

75. Angela megtudja Emiliától, hogy az anyja Humberto szeretõje volt, ami azt jelenti, hogy Angela Humberto lánya. Angela elhatározza, hogy elmegy a városból.

76. Martin atya határozott kívánságára Humberto bevallja Angelának, hogy Hortensia öccsét, Pedro Solorzanót nem Emilia, hanem Angela anyja ölte meg. Angela bocsánatot kér Emiliától, amikor megtudja, hogy az anyja végig hazudott neki, és a vélt sérelmeket Emiliának tulajdonította.

77. Humberto telefonon elbúcsúzik Dianától, majd öngyilkos lesz. A férfi templomi búcsúztatásán csak néhányan vesznek részt. Angela sem jelenik meg, mert Franciscával együtt hazautazik El Rosarióba. A lány levélben búcsúzik el Marianótól. Ximenát letartóztatják nõvére meggyikolásának alapos vádjával.

78. Emilia és Yolanda kibékül egymással. Mariano megkeresi Angelát El Rosarióban, és arra kéri, hogy legyen a felesége. Emilia lemond a La Soledad bányáról Feliciano javára. Hortensia nem bocsát meg a fiának, és végleg kitagadja. Angela és Mariano díszes szertartáson örök hûséget ígér egymásnak.

Megosztom másokkal: