Anjo mau tartalma

ANJO MAU TARTALMA:

1.
A brazil szappanopera fõszereplõje már régi vendég a tévénézõk otthonában, szinte családtagnak számít. Ebben az új sorozatban Gloria Pires egy szegény sorsú, de igen céltudatos, céljáért – mely a mindenáron való meggazdagodás, egy igen jómódú családba, a Medeiros famíliába való bekerülés – minden eszközt igénybe venni szándékozó bestia, Nice szerepét alakítja, reményeink szerint a nézõket ezúttal is a képernyõk elé csalogatva.

2.
Sao Paulóban, Brazília legnagyobb városában él a brazil tévésorozat fõszereplõje, Nice, és egy nagyüzemben, a Medeiros Mûveknél keresi meg megélhetéséhez alig elegendõ fizetését. Õ azonban ennél sokkal jobb életre, gazdag férjre vágyik. Eközben Stela, Rodrigo Medeiros felesége kirúgja a kisfia nevelésére alkalmazott nörszöt, mert a kisgyermek egy óvatlan pillanatban kishíján az úszómedencébe esett. Azonban képtelen egyedül ellátni kisfiát, s ezért azt követeli férjétõl, azonnal vegyenek fel egy új lányt. Idõközben Nicet elbocsátják a gyárból.

3.
Édesapja, aki a Medeiros család sofõrje, arról tájékoztatja Nice-t, hogy felszabadult egy nörszi állás a családnál és esetleg megpályázhatná. Nice nagyon jó ötletnek tartja apja javaslatát és jelentkezik a munkára, melyet kis trükkel, no meg egy kevéske hazugsággal el is nyer. Röviddel ezután már arról álmodozik, hogy a rábízott kisfiú, Teozinho bácsikája, senhor Rodrigo Medeiros felfigyelt rá, vagyis tetszik neki…

4.
Nice apjától érdeklõdik Rodrigo és Paula kapcsolata iránt és megtudja, hogy már egy éve járnak egymással, és a férfi nagyon szerelmes a lányba. Egy alkalommal azonban szemtanúja lesz annak, hogy Paula flörtöl võlegénye nõcsábász hírében álló öccsével, Ricardóval. A férfi rá akarja venni Paulát, ne menjen feleségül Rodrigóhoz és akkor õ is szakít barátnõjével. Ezek után Nice egyre inkább arról álmodozik, hogy õ lesz Rodrigo felesége…

5.
Ricardo váratlanul vacsorán látja vendégül bátyját, Rodrigót és annak menyasszonyát, Paulát. A vacsorán titokban kikezd Paulával. A Ricardóban végbement változások barátnõjének is feltûnnek. A részeg fiatalember hazatérve megpróbál kikezdeni Nice-vel, de visszautasításban részesül. Eközben Ligia, a dúsgazdag senhor Americo unokája is arról álmodozik, hogy Rodrigo lesz a férje. Egy nap Rodrigo megkéri Nice-t, adjon át egy levelet Paulának. A levél azonban Ricardo kezébe kerül és õ összegyûri. Nice úgy adja elõ a dolgot, hogy a levelet Paula gyûrte össze…

6.
Nice terve tökéletesen bevált: Rodrigót nagyon felkavarja, hogy Paula “összegyûrte” a levelét, s nem tudja mire vélni a dolgot. Eközben kiderül, hogy a Medeiros család feje, Eduardo gyógyíthatatlan beteg. Az öregúr azonban úgy véli, hogy fiai, Rodrigo és Ricardo nincsenek felkészülve a családi vállalat irányításának átvételére. Véleménye szerint Rodrigo túl vakmerõ, Ricardo pedig nem tud dolgozni. Attól is tart, hogy fiai esetleg elherdálják a családi vagyont. Ezért megkéri bizalmasát, Sirót, ügyeljen a pénzre…

7.
Ricardo megrója Paulát, amiért nem beszélt Rodrigónak kettejük viszonyáról. Paula megígéri a fiúnak, hogy majd szóba hozza a dolgot. Elõbb azonban szemrehányást tesz Nicenek, amiért odaadta Rodrigónak az összegyûrt levelet. Nice azonban tagadja a vádakat. Kicsit késõbb azonban csókolózáson kapja Ricardót és Paulát. Stela ezért keményen lehordja az öccsét. Mert szerinte – úgymond – vétett võlegénye ellen. A kétségbeesett Paula képtelen választani a két férfi között…

8.
Rui, Paula édesapja mindent és mindenkit mozgósít leánya balesetével összefüggésben, miközben nejét okolja a történtekért. Eközben Ricardót beteg édesapja megpróbálja rábeszélni a becsületes munkára. Ennek érdekében meg is fenyegeti a könnyû élethez szokott fiatalembert. Stela elmeséli a férjének, látta Ricardót és Paulát csókolózni, s attól fél, Rodrigo is tudomást szerez a dologról. A balesetet szenvedett Paulát kórházba szállítják…

9.
Ricardo Medeiros felkeresi Elenát, hogy felújítsák szerelmi kapcsolatukat. Összevitatkoznak, azonban a fiú könyörög Elenának, ne hagyja õt el. Eközben Stela meglátogatja a kórházban Paulát, hogy elbeszélgessen vele Ricardóval fenntartott titkos viszonyáról. Paula elmondja, hogy kapcsolata Ricardóval nem volt több romantikus álmodozásnál, s Rodrigóhoz kíván férjhez menni. Stela azonban figyelmezteti, mostantól rajta tartja a szemét.

10.
Paulán féltékenységi roham tör ki, amikor meglátja, hogy a vacsorán võlegénye Nicevel táncol. Nicenek viszont nagyon tetszik a dolog, mert az események az általa elképzelt irányba haladnak. Alzira, Nice anyja azt tanácsolja Juliónak, ne fusson a lánya után, mert nem hozzá való. Nice titokban emlékezteti Ricardót, Paula belé szerelmes és nem võlegényébe, Rodrigóba. Erre Ricardo váratlanul bejelenti Rodrigo eljegyzési vacsoráján, hogy õ is megnõsül, feleségül veszi Elenát. A meglepett lány sértõdötten elrohan…

11.
Ricardo feldúltan keresi a vacsoráról sértõdötten eltávozott Elenát, de sehol sem találja. Eközben Nice egy újabb potenciális vetélytársnõjét ismeri meg Ligia személyében. Idõközben a vacsoravendégek körében elterjed a hír, miszerint Rodrigo úgymond egy cselédlánnyal, Nicevel táncolt. Mindenki izgatottan tárgyalja a hallottakat. A vacsorát követõen, késõ este Nice két pohár pezsgõvel beállít a meglepett Rodrigo szobájába, hogy immár nyugodtan koccintsanak a férfi egészségére…

12.
Nice elmondja fivérének, hogy Rodrigo Medeirába szerelmes. A fiatalember döbbenten hallgatja testvérét, s megpróbálja lebeszélni errõl az “õrültségrõl”. Ezt követõen Julio azt javasolja Nicenek, házasodjanak össze. A lány azonban nem reagál a javaslatra. Nice apja kihallgatja leánya és Simoni beszélgetését, melybõl megtudja, hogy Nice szerelmes Rodrigóba és mindenáron meg akarja õt szerezni. Majd õ is megpróbálja lebeszélni errõl a szerelemrõl…

13.
Apja ismételten figyelmezteti Nicet, még mindig nem késõ lemondani terve végrehajtásáról, Rodrigo megszerzésérõl. Elena azzal vádolja Ricardót, viszonya van Paulával, Rodrigo menyasszonyával, s heves vita támad közöttük. Senhor Eduardo Medeiros bevallja ifjúkori szerelmének, Clotildának, legfõbb vágya, hogy kisebbik fia, Ricardo feleségül vegye Elenát. Eközben Nice azon töri a fejét, hogyan árulhatná el Rodrigónak, hogy Paula Ricardóval csalja. Ezt azonban már Rodrigo is sejti…

14.
Rodrigo szemrehányást tesz öccsének, Ricardónak, hogy a háta mögött csapja a szelet menyasszonyának, Paulának. Ricardo azonban a nyilvánvaló tények ellenére kikéri magának a gyanúsítgatást. Elena még nem döntötte el, hogy férjhez megy-e Ricardóhoz, de hajlik a dologra. Bruno apjának nem tetszik, hogy a fia egy fekete lánnyal, Viviennel jár. Bruno azonban visszautasítja apja megjegyzéseit…

15.
Rodrigo és Ricardo szemrehányást tesznek Sirónak, apjuk bizalmasának és jogtanácsosának, amiért kitiltották õket kettejük tárgyalásairól. Azt gyanítják, hogy apjuk intézkedése kisemmizésükre irányul. Eközen Vivient, Bruno barátnõjét felvették az egyetemre. Paula nagyon megijed, amikor megtudja Nicetõl, hogy Stela azt fontolgatja, kipakol Rodrigónak a közte és Ricardo között fennálló titkos viszonyról. Ezért ír egy rövid levelet Ricardónak, melyben azt kéri tõle: még aznap este találkozzanak…

16.
Dr. Rui megpróbálja a saját oldalára állítani Dr. Sirót, Eduardo Medeiros bizalmasát, de nem jár sikerrel. Eduardo úr megkéri kisebbik fiát, Ricardót, soha ne tegyen olyant, ami fájdalmat okozhat testvéreinek. Gorete leánya, Simone mind többet álmodozik arról, hogy megismeri soha nem látott édesapját. Édesanyja azonban még mindig annyira haragszik a férfira, hogy nem hajlandó leányának elárulni, ki az illetõ…

17.
Paula meg akarja szakítani kapcsolatát Ricardóval, a férfi azonban nem hajlandó erre és leteperi a lányt. Dr. Eduardo – akarata ellenére – szemtanúja lesz a dolognak, rosszullét fogja el és összeesik. Nice és Rodrigo találnak rá és kórházba szállíttatják. Nice apja azt gyanítja, hogy leányának közvetve köze van a tragédiához és ismételten figyelmezteti õt, mondjon le Rodrigóval kapcsolatos terveirõl. Sidát rendkívüli boldogság tölti el, amikor hosszú évek után véletlenül meglátja a leányát, Terezát…

18.
Az egész család a kórházban aggódik a családfõ állapota miatt. A beteg Eduardo magához szólítja a fiait és közli velük, hogy meg kell tanulniok lemondani. Megkéri õket, soha se bántsák, hanem szeressék és tiszteljék egymást. Ezt követõen régi szerelmét, Clo asszonyt kéreti magához és még egyszer, utoljára szerelmet vall neki. Majd mindhárom gyermekét magához szólítja és meghal…

19.
A Medeiros család a családfõt, Dr. Eduardót gyászolja. Különösen legnagyobb fiát, Rodrigót viseli meg a tragédia. Nice elárulja – a vele fájdalmát megosztó – Rodrigónak, hogy Agusto úr nem a vér szerinti édesapja, õ árva, s ezért nagyon hiányzik neki a saját család. Ezt követõen Nice kihallgatja Stela és Tereza beszélgetését, amelyben Rodrigo és Paula esküvõjérõl van szó, s elhatározza, hogy megakadályozza azt…

20.
Paula szülei mindenáron meg akarják akadályozni, hogy leányuk a semmirekelõ és nõcsábász Ricardóhoz menjen férjhez. Ragaszkodnak hozzá, hogy a boldog férj Rodrigo legyen. Bombaként robban a hír, hogy a Medeiros család feje, Dr. Eduardo végrendeletében vagyona 50 százalékát bizalmasára és ügyvédjére, Dr. Siróra hagyta. Fiai úgy gondolják, hogy apjuk vénségére megbolondult és kisemmizte õket. Nice úgy véli, hogy immár karnyújtásnyira van Rodrigóval kötendõ házassága. Eközben szülei azzal zsarolják Paulát, döntésétõl függ, hogy apját korrupcióval perbe fogják és családja tönkremegy, avagy egy jó házassággal megmenti családja vagyonát és jólétét…

21.
Elena és családja már a Ricardóval kötendõ házasságra készül. Eközben Nice közli anyjával és fivérével, hogy Rodrigo már szinte az övé, és majd ha összeházasodnak, egész családját segíteni fogja. Ricardo egy családi vacsorán váratlanul bejelenti, hogy rövidesen összeházasodik Elenával. A hír hallatán Nicet rosszullét fogja el. Rájön ugyanis, hogy ebben az esetben Rodrigo Paulát fogja feleségül venni…

22.
Tereza és Paula felkeresik Alzirát, Nice nevelõanyját, hogy vessen nekik kártyát. A jósnõ érdekes dolgokat olvas ki a kártyákból a családjukra vonatkozóan. Elenát figyelmezteti vidéken élõ bácsikája, Freddie, hogy leendõ férje szoknyavadász és nem lenne szabad hozzá menni. Azonban nem tudja a lányt lebeszélni. Julio még egy kísérletet tesz arra, hogy megkérje Nice kezét. A lány váratlanul beleegyezik a dologba és azt javasolja, jövõ májusban házasodjanak össze. Kiderül azonban, hogy Nice egyáltalán nem mondott le Rodrigóról…

23.
Freddie bácsi megkísérli meggyõzni unokahúgát, Elena édesanyját, ne járuljon hozzá leánya és Ricardo házasságához. Õ azonban nem hajlandó erre, mert anyagi hasznot remél a házasságtól. Ricardo egy gyenge pillanatában belátja, hogy Freddie bácsinak igaza van: túl jó neki Elena, és õ egy erkölcstelen nõcsábász. Mindezt bátyjának is el szeretné mondani, de nõvére, Stela megakadályozza ebben. Nice meggondolatlanul elárulja Rodrigónak, hogy Paula Ricardóba szerelmes és nem belé…

24.
Rodrigo úr ahelyett, hogy megköszönné a Nicetõl kapott információkat, kikéri magának azt a vádat, hogy leskelõdött volna menyasszonya és Ricardo után. Majd arra kéri nõvérét, Stelát, azonnal rúgja ki Nicet. Rui döbbenten hallja feleségétõl, hogy Eduardo Medeiros vagyonának több mint 50 százalékát Siro örökölte…

25.
Elena és Paula egy idõben készülnek az esküvõre. Eközben Luis Carlos, Nice fivére mindenáron össze akarja hozni Juliót és Elenát. Stela kisfia, Teozinho nem fogad el egyetlen új nörszjelöltet sem, gyakran sír és mindenkit kiborít. Idõközben eljött az esküvõ napja. Paula, immár esküvõi ruhában közli édesanyjával, hogy nem akar Rodrigo felesége lenni. Anyja azt javasolja leányának, legyen Rodrigo felesége, de Ricardót is tartsa meg szeretõnek, hiszen így szokott ez lenni a jobb körökben. Ricardo váratlanul közli bátyjával, hogy viszonya van Paulával. Ekkor kitör a botrány…

26.
Az elmaradt esküvõk miatt heves vita támad Rui és a Medeiros fiúk között. Elena az anyjával is összevész. A botrány azonban Rodrigót viseli meg a legjobban és úgy tûnik, végérvényesen összeveszett Paula édesapjával, Ruival. Az elkeseredett férfit a belé még mindig szerelmes Ligia próbálja vigasztalni, miközben abban reménykedik, hogy végül õt választja. Nicet nagyon furdalja a kíváncsiság, vajon mi történhetett a Medeiros-házban.

27.
Stela nagyon aggódik, hogy fivérei a történtek után végképp összevesznek egymással. Egy reggel Rodrigo váratlanul azzal vádolja meg nõvérét, hogy õ üldözte el Nicet pedig õ volt az egyetlen, aki aggódott érte. Majd azonnal elmegy Nicehez és a meglepett lányt megkéri, menjen vissza hozzá dolgozni. Nice természetesen repes az örömtõl. Eközben Lígia édesanyja arról gyõzködi leányát, hajtson rá Rodrigóra, csábítsa el a férfit. Nice visszaköltözik a Medeiros-házba. Ricardo pedig el akar onnan menni, de nõvére kérésére megpróbálja tisztázni a dolgot bátyjával, sikertelenül…

28.
Sida asszony váratlanul munkára jelentkezik õt évekkel ezelõtt megtagadó lányánál, hogy közel lehessen hozzá. Terezinha asszony azonban durván elzavarja édesanyját. Majd, miután megtudja Sidától, hogy Vivian a nevelt leánya és korábban utcagyerek volt, szemrehányással illeti fiát, Brunót, amiért egy ilyen lánnyal jár. Ricardo újabb kísérletet tesz, hogy apjától megkérje Paula kezét. Rui azonban továbbra is ragaszkodik hozzá, hogy leánya Rodrigo neje legyen. Rodrigo viszont immár Ligiával vigasztalódik, s ezt Nice meglehetõsen elkeseredetten szemléli…

29.
Az Elena által elutasított Ricardo azt javasolja Paulának, házasodjanak össze. Kettejük konspiratív enyelgését azonban megzavarja a lány szüleinek váratlan megjelenése. Paula közli az apjával, hogy szeretik egymást Ricardóval és összeházasodnak. Ezt követõen Rui váratlanul felkeresi az irodájában Rodrigót és azt javasolja, családjaik béküljenek ki egymással, õk pedig házasodjanak össze Paulával. Rodrigo azonban igen durván vélekedik látogatójáról és leányáról, s elzavarja Ruit…

30.
Rodrigo – Paula és Ricardo jelenlétében – Nicet dicséri, s azt állítja, ha Paula is ilyen nõ lenne, becsülné õt, s öccsének inkább Nicet kellene feleségül vennie. Paula vérig sértõdik ettõl a közjátéktól. Rodrigo egyébként igen nehezen tûri volt menyasszonya jelenlétét a Medeiros-házban. Eközben Clo asszony és Senhor Americo találkozója balul sült el, ugyanis az öregúr – akaratlanul is – megsértette a családja õsi portugál származására oly büszke asszonyt. Rodrigo kis türelmet kér Ligiától, aki felajánlkozik a férfinak…

31.
Stelát az az agyrém gyötri, hogy férje, Tadeu megcsalja, mert látta õt egy menyasszonyi ruhákat áruló boltban. Senhor Americo megmenti Goretit a bajból, pénzt kölcsönöz neki, hogy kifizesse az adósággait. Egy nap Rodrigo váratlanul rábeszéli a vonakodó Nicet, vegyen részt a családi vacsorán. Az asztalnák ülõk döbbenten nézik, amint Rodrigo elõzékenyen az asztalhoz vezeti a nörszöt. Különösen Paula, Rodrigo volt menyasszonya képed el, mert biztos benne, hogy az egész komédia az õ megaláztatását szolgálja. Simone elmeséli az édesanyjának, hogy egy Tadeu nevû férfi meglátogatta õt a boltban. Az elmondottakból világos volt Goreti számára, hogy a férfi Simone édesapja…

32.
Agusto, Nice apja aggódik leánya és Rodrigo úr kapcsolata miatt: attól fél, a férfi csak kihasználja lányát. Nice azonban repdes a boldogságtól, ugyanis biztos benne, hogy a férfi az övé lesz. A mind féltékenyebb Stela követi a kocsijával a férjét, mert meggyõzõdése, hogy Tadeu megcsalja õt. Véleményét bizonyítva látja, amikor észreveszi, hogy egy cukrászdában a férje egy fiatal nõvel ül együtt egy asztalnál. Eközben Rui kisegíti egy kis pénzzel leendõ vejét, Ricardót, hogy így tegye õt függõvé magától. Goreti váratlanul felkeresi leánya apját, Tadeut és szemrehányást tesz neki, amiért most, 16 év után megjelent…

33.
A hazarohanó Rodrigo elmondja nõvérének, Stelának, nem Nice tehet arról, ami az elõzõ napi vacsorán történt: õ – mármint Rodrigo – akarta, hogy így történjen, mert így akart bosszút állni Paulán. Kérésére Stela fogcsikorgatva belement, hogy Nice maradjon. Erre Nice közölte, hogy ilyen körülmények között inkább elmegy, de “hagyta”, hogy Rodrigo maradásra bírja. Eközben Goreti, Simone édesanyja attól fél, hogy leánya elõbb-utóbb apjához fog költözni. Egy este Rodrigo kis híján megcsókolja Nicet a medence szélén…

34.
Egy helyi történelmi család sarja, Usa Vichigal nagy fogadást tervez, s ez az újsághír megmozgatja egyes sznob családok fantáziáját. Eközben Dr. Rui Novaest felkeresi Olavinho, Elena öccse, hogy eladjon neki egy kis régiséget, mert anyagi gondjai vannak. Beszélgetésük folyamán csak úgy mellékesen megjegyzi, hogy édesapja, Ottavio Ferraz él, és valaki látta õt New Yorkban. Dr. Rui hitetlenkedve fogadja a hírt. Stela asszony megkéri Nice apját, beszéljen a leányával, hogy vigyázzon a férfiakkal, mert túl naiv…

35.
A fodrásznál véletlenül összetalálkozik egymással Tereza, Paula édesanyja és Sida asszony nevelt lánya, Vivien, aki Tereza fiával, Brunóval jár. Tereza nem repes az örömtõl, hogy ilyen “szépen” összefutottak egymással. Az egyik szobalány, Socorro takarítás közben felfedezi az ágy alatt a Nice által eldugott csomagokat a Rodrigótól kapott ajándékokkal, de Nice kivágja magát, s nem bukik le Stela asszony elõtt. Stela férje, Tadeu hosszas töprengés után végre elárulja Simonénak, hogy õ az édesapja. A lány döbbenten fogadja a hírt. Eközben Stela magába roskadva filozofál azon, miért is csalja meg a férje…

36.
Rodrigo mindenképpen magával akarja vinni Nicet Usia partijára. A lány azonban nagyon fél, attól tart ugyanis, hogy Stela asszony végképp elbocsátja õt. Eközben Stela mindent elkövet, hogy visszahódítsa a férjét, s még nevetségessé is teszi érte magát. Nice titokban felveszi az egyik Rodrigótól kapott ruhát és elindulnak együtt a partira. Eközben Paula szülei amiatt aggódnak, hogy Ricardo esetleg mégsem veszi el a lányukat. A partin Paula döbbenten veszi észre, hogy Rodrigo Nicet hozta magával a fogadásra…

37.
Olavinho, Elena öccse elmondja anyjának, hogy a pénzt Dr. Ruitól kapta, miután elmondta neki, hogy apját látta valaki New Yorkban. Olavinho szerint Dr. Ruinak köze van apja eltûnéséhez. Egy partin – Paula szeme láttára – Rodrigo elsõ alkalommal csókolja meg Nicet. Eközben Simone egyre többet gondol most megismert édesapjára, annak ellenére, hogy édesanyja és bácsikája megpróbálja lebeszélni õt a kapcsolattartásról. Paula szülei pénzzel akarják ösztökélni Ricardót, hogy elvegye Paulát..

38.
Paula Rodrigónál tett látogatása sikertelenül végzõdik, a férfi elküldi a lányt. Ligiát nagyon furdalja a kíváncsiság, vajon kivel vett részt Rodrigo Usia partiján. Eközben Ricardo újabb kísérletet tesz, hogy kibéküljön Elenával, azonban most is elutasításban részesül. Marilut és Stelát szintén nagyon érdekli, kivel volt Rodrigo a fogadáson, de Paula nem árulja el, hogy Nice volt az..

39.
Nice szakít Julióval, aki emiatt nagyon szenved. Paula megkéri a Medeiros család egyik szolgálólányát, Socorrót, segítsen lebuktatni Nicet. A lány rátalál azokra a ruhákra, amelyeket Nice Rodrigótól kapott és amelyet a partin viselt. Amikor ezért Stela asszony felelõsségre vonja, ügyesen kivágja magát. Eközben a postás levelet kézbesít Nice szüleinek, a levelet mostohaanyja veszi át, s amikor elolvassa a borítékot, elsápad és félelem fogja el…

40.
Bruno el akar költözni szüleitõl, mert úgy véli, nincs más választása. Elege van az apjával folytatott vitákból. Alzira asszony elsápad, amikor Goreti elmeséli neki: azt hallotta egy asszonytól, hogy már volt egy gyermeke, mielõtt férjhez ment Agustóhoz. Freddie szemrehányást tesz húgának, Elizinhának, amiért még mindig nem fizette vissza adósságát Goretinek. Paula gúnyosan figyelmezteti Nicet, Rodrigo nem õt, hanem Lígiát fogja feleségül venni.

41.
Ricardo kiszedi Socorróból, a cselédlányból, hogy Paula lefizette õt, hogy Nice után nyomozzon és árulkodjon. Ezt követõen a férfi felhívja Paulát és szemrehányást tesz neki. Eközben Elizinha asszony titokban találkozik Dr.Ruival egy képcsarnokban és véletlenül ugyanoda megy Elena és Julio is. Elizinha finoman zsarolja Dr. Ruit, hogy további pénzt szedjen ki belõle. A férfi ismét ad pénzt az asszonynak, de kijelenti, hogy ezt most tette utoljára. A pénz átadásának tanúja Elizinha leánya, Elena, aki elképed a látványtól, és nem tudja mire vélni a dolgot…

42.
Elena elmondja Freddie bácsinak, hogy látta, amint édesanyja pénzt vesz át Dr. Ruitól. Eközben Marilu úgy dönt, beszámol barátnõjének, Stelának azokról a fotókról, amelyeken Rodrigo és Nice együtt látható. Ezt követõen Stela újabb féltékenységi jelenetet rendez a férjének, állítólagos szeretõje miatt. Rui figyelmezteti Ricardót, hogy hamarosan el kell vennie Paulát. Nice sikertelen kísérletet tesz, hogy megtudja anyjától, mi volt abban a titokzatos levélben, amitõl rosszul lett.

43.
Nice felkeresi Sida asszonyt, hogy elmondja neki, felvették vasalóasszonynak a Medeiros-házba. Elena véletlenül szerez tudomást arról, hogy eltûnt édesapja és Dr. Rui társak voltak, s szemrehányást tesz az anyjának, hogy eddig nem szólt róla. Rodrigo váratlanul felkeresi Ligiát és hirtelen szájon csókolja, majd szerelmet vall neki és megkéri, legyen majd a gyermekei édesanyja. Eközben Simone úgy gondolja, rövidesen el kell árulnia környezetének, hogy Tadeu az édesapja. Freddie megtudja, hogy Elizinha nem a teljes összeget adta oda Goretinek a tartozásából és a megtartott pénzt elvásárolta. Ezért dühösen szemrehányást tesz neki…

44.
Stela odaadóan ápolja a gyermekét megmentõ, s a mentés közben megsérült Nicet, s még kellemetlenkedõ barátnõjétõl, Marilutól is megvédi a lányt. Simone végre meggyõzi szerelmét, Luis Carlost, hogy Tadeu nem a szeretõje, de azt még nem árulja el neki, hogy a férfi az édesapja. Eközben Olavinho barátja elmeséli Freddie bácsinak és Elenának, milyen körülmények között látta Elena eltûnt édesapját, Otaviót New Yorkban. Beni, Goreti öccse nagyon meglepõdik, amikor megtudja, hogy nõvére Freddie-be szerelmes, s attól tart, ha Goreti megtudja, hogy szerelme jómódú és nem szegény fuvaros, szakít vele. Rodrigo elmondja Nicenek, hogy Ligia a menyasszonya.

45.
A lábadozó Nice nagyon nehezen viseli, hogy Rodrigo és Ligia annyira szereti egymást. Szerinte a férfi csak az övé lehet. Freddie óvatos lépéseket tesz, hogy elárulja szerelmének, Goretinek: valójában ki is õ. Nice vakmerõen megkérdezi Rodrigót, valóban feleségül akarja-e venni Ligiát, de gondolatát nem meri végigmondani. Elizinha kétségbe vonja, hogy évekkel ezelõtt eltûnt férje New Yorkban lenne. Eközben Nice ügyesen kiharcolja, hogy Stela asszony kinevezze õt házvezetõnõnek. Paula minden alkalmat megragad Nice provokálására…

46.
A Medeiros család attól tart, hogy Siro el akarja adni vállalatukat egy francia cégnek, ugyanis a családi vagyon kezelõje Párizsba készül. Tadeu ismét arra kéri Nicet, senkinek se szóljon arról, hogy õ Simone édesapja. Nice bevallja Rodrigónak, hogy szerelmes belé. A meglepett férfi azzal védekezik, hogy õ sohasem célzott arra: bármi közük lehet egymáshoz. A lány ennek ellenére közli vele, hogy élete végéig szeretni fogja. Az apjával titokban találkozgató Simone attól tart, hogy udvarlója, Luis Carlos félreérti a helyzetet és szakít vele…

47.
Simone elkeseredetten közli az apjával, hogy szerelme, Luis Carlos szakított vele, mert azt hiszi, Tadeu a szeretõje. Eközben Goreti elmondja öccsének, hogy szerelmes Freddie-be, de attól fél, most is csalódni fog. Az elkeseredett Luis Carlos igen csúnyán nyilatkozott Simonéról. Rodrigó arról biztosítja Nicet, hogy nem feledkezett meg a szavairól. Nice ekkor elmondja, szerinte Ligia nem hozzá való, õ lenne az igazi társa. Marilu gyanúsnak tartja, hogy férje, Siro nélküle akar Párizsba utazni. Az utazás ügye Dr. Ruit is nagyon foglalkoztatja, s ezért mindent meg akar róla tudni. Freddie váratlanul beállít hozzá, hogy sógoráról, az évekkel ezelõtt eltünt Otávio Aruda Ferrazról beszéljen vele. Úgy véli ugyanis, hogy Rui valami fontosat titkol elõle…

48.
Freddie elbeszélget testvérével, Elizinhával eltûnt férje, Otávio sorsáról, amikor a házvezetõnõ váratlanul bejelenti, hogy egy végrehajtó érkezett, hogy a már évek óta nem fizetett telekadó fejében lefoglalja a házban lévõ vagyontárgyakat. Freddie dühösen nekitámad Elizinhának, mert szerinte viselkedésével veszélybe sodorja a családját. Alzira váratlanul felkeresi Goretit és átad neki egy levelet, amelyet most kézbesített neki a postás, s azt mondja, az lenne a legjobb, ha azonnal eltûnne. Goreti azonban arra kéri, gondoljon a családjára…

49.
Paula nem találja meg a Nice szobájába eldugott gyûrût, amelyet véletlenül Ricardo lel meg a saját szobájában. A fiatalember rögtön tudja, mirõl lehet szó, vagyis, hogy menyasszonya Nicet akarta lopás gyanújába keverni. Paula azonban nem hajlandó elnézést kérni Nicetõl. Dr. Rui arra kényszeríti, férkõzzön volt szeretõje, Freddie közelébe és szedje ki belõle, mit tud Otávio Ferraz eltûnésérõl. A hatalmas kifizetetlen adósság miatt Clo asszonyt és családját a kiköltöztetés fenyegeti…

50.
Rui döbbenten hallgatja leánya kérését: ölje meg, illetve ölesse meg Nicet. Rodrigo elmondja Nicenek, örömmel tölti el, hogy egy új világot mutathat meg neki. Eközben Stela és Marilu kilesik Tadeut, amint Simonéval beszélget és a fejét simogatja. Stela ezzel is bizonyítva látja, hogy férje megcsalja. Julio váratlanul felkeresi Nicet a Medeiros-házban, hogy Rodrigóról beszéljen vele, mert nem akarja hagyni, hogy kilépjen az életébõl. Látogatása óriási botrányba torkollik…

51.
A Julio által okozott botrány felkavarja a Medeiros-családot. Paula hiába próbálja ismét lejáratni Nicet, nem sikerül neki. Nice egyébként elnézést kér a történtekért Rodrigótól, és közli vele, azért szakított Julióval, mert õt szereti. Rodrigo azonban azt ajánlja a lánynak, térjen vissza Julióhoz, mert õ nem ígért neki semmit. Nice könyörögve kéri, ne szakítson vele, s neki annyi is elég, ha látja, hogy boldog Ligiával. Luis Carlos aggódó édesanyja megakadályozza, hogy fia induljon a várva várt ralin.

52.
Olavinho becstelen eszközöket vet be, hogy õ gyõzzön a ralin. Ezt meglátva Julio, aki eddig a társa volt a versenyen, otthagyja õt. Eközben Dr. Rui vacsorát rendez egyes parlamenti képviselõk tiszteletére. A televízió éppen ekkor sugározza azt a kétperces videófilmet, amellyel fia, Bruno megnyerte a filmfesztivált. A film azt a pillanatot rögzítette, amikor az elmaradt esküvõ miatt összeveszett Dr. Rui és Rodrigo. Idõközben senhor Americo váratlanul megkéri Clo asszony kezét. Az asszony nagyon meglepõdik az öregúr ajánlatán…

53.
Néhány napnyi duzzogást követõen – apja kérésére – hazatér Luis Carlos, akit édesanyja merõ féltésbõl nem engedett indulni a ralin. A dehonesztáló videófilm miatt Dr. Rui elzavarja otthonról a fiát, Brunót. Azonban a csekkfüzetét, az óráját és a kocsit nem engedi elvinni. Bruno néhány napra odaköltözik szerelméhez, Vivienhez. Ligia szerint nagyapjának fel kellene újítania a kapcsolatot Clo asszonnyal. Simone egy vita hevében elárulja Agusto úrnak, hogy Tadeu nem a szeretõje, hanem az apja…

54.
Tadeu megkísérli meggyõzni a feldúlt Goretit, ne féltse tõle a lányát, mert jobb lenne, ha Simonénak nem csupán anyja, hanem apja is lenne. Azonban roppant nehéz dolga van az asszonnyal, aki attól tart, hogy Tadeu el akarja tõle venni a leányát. Socorro megfenyegeti Nicet, ha nem beszél vele rendesen, komoly bajba kerülhet, mert bizonyos dolgokat elmesélne Stela asszonynak. Ezért Nice ki akarja rugatni a lányt, de próbálkozása sikertelen marad…

55.
Freddie megkéri Goreti kezét. Simone eközben elárulja Luis Carlosnak, hogy Tadeu az édesapja. A fiatalember azonban azt javasolja neki, egy idõre függesszék fel a kapcsolatukat. Elérkezett Rodrigo és Nice riói kirándulásának a napja. Socorro kihallgatja kettejük beszélgetését és telefonon tájékoztatja errõl Paulát. Stella és Marilu felkeresik munkahelyén, egy menyasszonyi ruhákat áruló boltban, Simonét, s Marilu szántszándékkal botrányt rendez, és kirúgatja a lányt. Nicenek sikerül elhelyeznie az öccsét senhor Americo üzletében. Ezzel azt akarja elérni, hogy Luis Carlos összemelegedjen az öregúr unokájával, Ligiával, így elszakítaná õt Rodrigótól…

56.
Nice “aggódik” Rodrigo miatt, miután Ligia megtudta, hogy vele ment Rióba. Ligia megosztja félelmét Nice öccsével, Luis Carlosszal is. Simone elpanaszolja apjának kirúgattatása történetét, s közben egy papírlapra lerajzolja, hogyan nézett ki a nõ. Tadeu a rajz alapján azonnal ráismer az elkövetõre. Siro titkárnõje lehallgatja fõnöke párizsi útjával kapcsolatos telefonbeszélgetését, és azt azonnal jelenti Dr. Ruinak…

57.
Rióból hazatérve Rodrigo arról biztosítja Nicet, hogy mindig mellette fog állni, és segíti majd õt álmai megvalósításában. Ligia elnézést kért Rodrigótól, amiért azzal gyanúsította meg, hogy Nicevel volt Rióban. A történtek miatt Paula hazugságban marad. A hazatérõ Nice letagadja családja elõtt, hogy Rióban járt Rodrigóval. Öccsének azonban bevallja a kirándulást. Luis Carlos pedig elmondja nõvérének, hogy szakított Simonéval. Paula megfenyegeti Rodrigót, hogy egyszer majd Nicevel együtt lezuhannak a lépcsõn…

58.
Elizinha asszony és leánya, Elena megtudják, hogy egy bizonyos Otávio A. Ferráz és neje New Yorkban a 62. utcában lakott, de két hónapja elköltözött errõl a címrõl. A férfi neve megegyezik az évekkel ezelõtt eltûnt családfõ nevével. Minden valószínûség szerint Elizinha férjérõl és Elena apjáról van szó, valamint arról, hogy él az illetõ. Eközben Paula ismét provokálja vetélytársnõjét, Nicet, de Stela asszony Nice védelmére kel. Alzira asszony összetépi azt a levelet, amelyben valaki megfenyegeti, hogy megöli. Luis Carlos felhívja Ligia figyelmét, hogy visszaélnek a jóhiszemûségével, és összejátszanak a háta mögött…

59.
Tadeu állást szerez leányának, Simonénak egy ismert divattervezõnél, de megtiltja, hogy errõl anyja, illetve Stella tudomást szerezzen. Eközben Elizinha asszony felkeresi Dr. Ruit, hogy megtudja tõle, mi van valójában eltûnt férjével, s megvádolja a férfit, hogy mindig is tudta, hogy Otávio életben van, de ezt eltitkolta elõle. Majd másnap reggelig ad neki határidõt, hogy közölje, hol lakik a férje. Stela megkéri barátnõjét, Marilut, szerezzen neki egy csomó könyvet, hogy visszaszerezze a férjét: a buta liba Stela ugyanis eltûnik a színrõl, és akcióba lép Stela, az intelligens nõ…

60.
Tereza azzal vádolja – jogosan – Nicet, hogy ármánykodással Paulát Ricardo karjaiba kergette, s ily módon Rodrigo felszabadult a számára. Nice azonban cáfolja a vádakat, s szerinte Paula önszántából kötött ki Ricardónál. Majd ellentámadásba lendül és közli Terezával, nem tartja tisztességesnek, amit édesanyjával, Sidával mûvel. A két nõ között heves vita támad. Goreti sehol sem találja Freddie levelét, amit Beny egy asztalra tett. Egyébként úgy gondolja, hogy amióta Tadeu anyagilag támogatja Simonét, leánya lebecsüli õt és egyre inkább eltávolodik tõle. Freddie attól tart, hogy Goreti azért nem hívja fel a levele elolvasása után, mert hallani sem akar róla…

61.
Americo úr vacsorán látja vendégül Clo asszonyt egy elegáns étteremben. Eközben Nice éppen akkor lép be a szobába, amikor Rodrigo és Ligia csókolóznak, s ez nagyon megviseli õt. Beny arra kéri Goretit, adjon még egy esélyt Freddie-nek. Freddie-t is nagyon megviselték a történtek. Americo urat rosszullét fogja el a boltjában és eszméletét veszti. Eközben Rodrigót lelkiismeretfurdalás gyötri Nice miatt. Amikor megpróbálja tisztázni vele a dolgot, a lány váratlanul bejelenti, hogy el akarja hagyni a Medeiros-házat…

62.
Elena közli Julióval, hogy már nem szerelmes Ricardóba. Ezzel szemben szerinte Julio még mindig szerelmes Nicebe. Alzira asszony szerint leánya, Nice szívében nincs hely Julio számára. Eközben Nice hálás köszönetet mond nevelõapjának, amiért annak idején kihozta õt az árvaházból és felnevelte. Egyértelmûen kiderül, hogy senhor Americót valóban agyvérzés érte. Súlyos betegsége nagyon megviseli Clo asszonyt. Simone csupán most szerez tudomást arról, hogy öccse is van, Teozinho személyében. Goretinek feltûnik, hogy Luis Carlos fülig szerelmes Ligiába. Freddie telefonértesítést kap, hogy Otávio Ferrázt, Elizinha eltûnt férjét holtan találták egy New York-i szállodában. Rodrigót nagyon megviseli a hír, miszerint Paula rövidesen férjhez megy Ricardóhoz…

63.
Americo úr állapota alig javul, az agyvérzés nagyon megviselte. Ottávio Ferráz halála kisebb veszekedést vált ki Elizinha és Clo között, ugyanis eltérõen értékelik a férfi életét. Eközben Rodrigo köszönetet mond Nicenek, hogy mellette maradt és tartotta benne a lelket. Paula arra kéri Socorrót, akkor szóljon neki, ha majd ágyban találja egymással Rodrigót és Nicet. Elizinha felkeresi Dr. Ruit és azzal vádolja meg, hogy õ ölette meg a férjét, Otávio Ferrázt. Ezt követõen Dr. Rui megkéri Olavinhót, tudja meg, hol vannak apja, Otávio Ferráz hátrahagyott üzleti papírjai…

64.
Senhor Americo túl van az életveszélyen. Goreti áradozik Steláról, aki szerinte jól öltözött, csinos és van stílusa, de nyilván még nem érte a kezét mosópor. Eközben Freddie elutazott New Yorkba, hogy azonosítsa Otávio Ferráz holttestét. Rodrigo úgy dönt, beszél Ligiával kettejük kapcsolatáról. Közeledik Ricardo és Paula esküvõjének napja, s Dr. Rui összeállítja a meghívandók listáját, de kihagyja közülük a fiát, Brunót. Ez ellen azonban nem csupán Bruno édesanyja, hanem Ricardo is tiltakozik. Megfenyegeti leendõ apósát, ha nem hívja meg Brunót, nem lesz esküvõ. Rodrigo váratlanul közli Ligiával, hogy azonnal össze akar vele házasodni. Ligiát nagyon meglepi a javaslat, sõt zokon is veszi azt…

65.
Rodrigo hevesen tiltakozik az ellen, hogy Ricardo a családi ékszerek közül ajándékozzon leendõ nejének, Paulának. Öccsét nem volt nehéz errõl meggyõzni. Nice szerint Paula nem is szereti Rodrigót, csupán azért piszkálja õt, hogy ezzel is bizonyítsa hatalmát felette. Ligia egyelõre nem hajlandó szóba állni Rodrigóval, még telefonon sem. Eközben minden jel arra utal, hogy Luis Carlos beleszeretett Ligiába. Nice felkeresi otthon Ligiát, és beszélgetés közben csak úgy “mellékesen” megjegyzi, hogy múltkor látta csókolózni Rodrigót Paulával…

66.
Stela elmondja férjének, Tadeunak, hogy találkozott a “Nimfácska” anyjával, Goretivel. A férfi tagadja, hogy ismerné az asszonyt és szerinte nem létezik semmiféle “Nimfácska”. Elena eközben meglátogatja Goretit, hogy elmondja neki, Freddie nem akarta õt sem becsapni, sem pedig megsérteni és több sikertelen kísérletet is tett, hogy elárulja neki a származását. Rodrigót nagyon megviseli, hogy Ligia szakított vele, s még Nicevel is igen ingerülten beszél. Késõbb azonban elnézést kér tõle. Paula továbbra is “önfeledten fúrja” vetélytársnõjét, Nicet…

67.
Siro hazatelefonál Párizsból és elmondja Tadeunak, azon ügyködik, hogy rendbetegye a Medeiros család üzleti ügyeit. Rodrigo újabb kísérletet tesz, hogy kibéküljön Ligiával, de ismét kudarcot vall. Ligia elmondja Luis Carlosnak, hogy imádja Rodrigót, aki azonban továbbra is Paulát szereti. Marilu idõközben hazatér Párizsból, férje azonban még marad. Az asszony azonnal felkeresi barátnõjét, Stelát, és tervet dolgoznak ki egy Goreti és Simone elleni frontális támadásra. Freddie hazatér New Yorkból és elmondja családjának, hogy az amerikai rendõrség szerint Otávio Ferráz nem baleset áldozata lett…

68.
Nicet nagyon megviseli Rodrigo durva viselkedése és elpanaszolja Tadeunak: Rodrigo azt gondolja, azért ment el Ligiához, hogy egymásnak ugrassza õket. Pedig õt a legjobb szándék vezérelte. Tadeunak azonban kétségei vannak, ugyanis nem logikus, hogy miért jó Nicenek, aki szerelmes Rodrigóba, ha a férfi Ligiával van. Eközben Elizinha asszony képtelen beletörõdni férje halálának körülményeibe. Benny megkísérli rábeszélni Goretit, béküljön már ki végre Freddie-vel. Nice apjának is elpanaszolja, hogyan bánt vele Rodrigo, majd kijelenti, hogy el akarja hagyni a Medeiros-házat, de Stela asszony nem engedi…

69.
Nice elpanaszolja Juliónak, hogy nagyon magányosnak érzi magát és kedve lenne meghalni. A szerelmes fiatalember átöleli õt, de ekkor megjelenik Elena és féltékenységi jelenetet rendez, majd dühösen elrohan. Stela, Rodrigo kérésére sem hajlandó elküldeni Nicet, mert túlzottnak tartja fivére Nicevel kapcsolatos vádjait. Tadeu szintén védelmébe veszi a nörszöt. Eközben Freddie felkeresi Goretit, hogy kibéküljön vele és szerelmet valljon neki. Látogatása sikerrel jár. Socorro felhívja Paulát, hogy közölje vele a jó hírt, miszerint Rodrigo ki akarja rúgatni Nicet…

70.
Americo úr már jól érzi magát és haza akar menni. Eközben Simone komoly beszélgetést folytat édesanyjával az õ és édesapja közötti kapcsolatról, s arról, hogy mindkettõjüket egyformán szereti. Julio ismét azt javasolja Nicenek, házasodjanak össze. A lány szerint azonban ez nem lehetséges, mert õ mást szeret. Ricardo felkeresi Nicet, s megkéri, menjen vissza dolgozni a Medeiros-házba. A lány azonban – legalábbis egyelõre – hajthatatlan. Rodrigo megkéri Ligia kezét, s szerelmet vall neki…

71.
Nice alig tér vissza a Medeiros-házba, Paula azonnal nekitámad és ismét arról biztosítja, hogy nem éri el a célját, õ pedig igen. Rodrigo azonban Nice védelmére kel. Majd Paula füle hallatára azt javasolja Stelának, ajándékozzanak egy szép darabot Ligiának a családi ékszerek közül. Rodrigo váratlanul megkéri a meglepett Nicet, legyen az esküvõi tanúja. Õ azonban kitérõ választ ad. Eljött a napja Senhor Americo kórházból történõ távozásának. Kórházi ágyánál heves vita tör ki, kihez is költözzön a lábadozó beteg…

72.
Rui kényszeríteni akarja Ricardót, hogy feleségül vegye a leányát, Paulát, aki – úgymond – nem tûri, hogy hülyének nézzék. Eközben hosszas töprengést követõen Tadeu kis híján rászánja magát, hogy elárulja nejének, Simone a leánya, de végül mégsem meri bevallani a dolgot. Nice azonban megpróbálja rávenni, könnyítsen a lelkén és tisztázza Stelával az ügyet. Elena elárulja Juliónak, hogy tetszik neki. Vagyis tulajdonképpen szerelmet vall a jóképû fiatalembernek. Nice elmondja apjának, hogy megakadályozná Rodrigo és Ligia házasságát, de kedveli a lányt, akinek sok mindent köszönhet…

73.
Stela úgy véli, hogy Ricardónak feleségül kell vennie Paulát. Rodrigo azonban azon a véleményen van, hogy öccsét erre nem lehet kényszeríteni. Goreti és Beny mindenfelé keresi az eltûnt Simonét, de egyelõre nem találják. Ligia, Elena és Julio együtt indulnak a lány keresésére a hatalmas városban, Sao Paulóban. Eközben Olavinho és Simone egy diszkóban köt ki. Freddie elmondja Teresának, hogy férje, Rui ellen vizsgálat folyik pénzmosás és kábítószer-kereskedelem gyanújával…

74.
Stela úgy véli, hogy Ricardónak feleségül kell vennie Paulát. Rodrigo azonban azon a véleményen van, hogy öccsét erre nem lehet kényszeríteni. Goreti és Beny mindenfelé keresi az eltûnt Simonét, de egyelõre nem találják. Ligia, Elena és Julio együtt indulnak a lány keresésére a hatalmas városban, Sao Paulóban. Eközben Olavinho és Simone egy diszkóban köt ki. Freddie elmondja Teresának, hogy férje, Rui ellen vizsgálat folyik pénzmosás és kábítószer-kereskedelem gyanújával…

75.
Rodrigo pezsgõzés közben barátságáról biztosítja Nicet, aki azonban ennél többre vágyik, szerelemre. Tadeu gyáva féregnek tartja magát, amiért nem ment ki a háza elé, amikor lánya bajban volt és segítségre lett volna szüksége. Ezért felkeresi Simonét az otthonában, hogy megbeszélje vele a dolgot. Goreti, Simone anyja szintén gyávasággal vádolja Tadeut, amiért nem meri bevallani nejének, hogy Simone a leánya. Majd heves vita támad közöttük, hogy külföldre menjen-e tanulni a kislány avagy maradjon otthon…

76.
Ligia, Bruno, Julio, Luca és Vivien segítenek Elenának rendbehozni új lakását. Eközben Simone nagyon neheztel édesanyjára, amiért nem engedi, hogy külföldre utazzon tanulni, s azzal fenyegetõzik, ha eléri 18. életévét, elköltözik otthonról. Ronaldo ígéretéhez híven elviszi Nicet vacsorázni egy elegáns étterembe, ahol azonban beléjük botlik Julio és Elena. Paula is tudomást szerez a dologról és “természetesen” azonnal tájékoztatja Ligiát az eseményrõl…

77.
Szülei megpróbálják kiszedni Nicebõl, hol volt aznap este ilyen szép ruhában. Õ azonban nem hajlandó bevallani, hogy Ronaldóval vacsorázott egy elegáns étteremben. Az ominózus vacsora kérdése felmerült Stela és Tadeu között is, kisebb vitát okozva köztük. Elena azzal vádolja Nicet, hogy meg akarja szerezni magának Rodrigót. Freddie nem találja fontos iratait, és azt gyanítja, a nála járt Teresa tulajdonította el tõle. Ezért dühösen elrohan az asszonyhoz, hogy felelõsségre vonja. Teresa azonban tagadja, hogy nála lennének a papírok…

78.
Marilu attól tart, apja feleségül akarja venni az õt otthonában ápoló Goretit, s ezt mindenáron meg akarja akadályozni. Nice szemrehányást tesz a tõle tartó Teresának, amiért – úgymond – elfeledkezett az ígéretérõl, vagyishogy eltávolítja Paulát Rodrigo közelébõl. A lány egyébként továbbra sem hajlandó békén hagyni Nicet, mindenért beleköt. Eközben Ricardo újabb sikertelen kísérletet tesz Vivien meghódítására. Egy nap Juan Carlos és Julio döbbenten látják, amint Simone rendkívül furcsa, hippi öltözékben sétál az utcán, orrában és szájában ékszerekkel, majd csatlakozik hasonló öltözetû fiatalok egy csoportjához…

79.
Socorro jelenti Paulának, hogy Luis Carlos beleszeretett Ligiába. Nice ugyanis így akarja eltávolítani a lányt Rodrigo közelébõl, szabaddá téve az utat önmaga számára. Rodrigo magával viszi Nicet és Teót a ralira. Tadeu megmagyarázza Goretinek: leányuk azért öltözik ilyen különösen, hogy ezzel jelezze lázadását. Anyja ugyanis nem akarja engedni, hogy külföldön tanuljon. Rui és Teresa között vita támad arról, vajon célszerû-e, hogy leányuk beavatkozzon a Medeiros család életébe. Ricardo elárulja bátyjának, hogy meg szeretne szabadulni Paulától, immár nem akarja õt feleségül venni…

80.
Olavinho és társa kisebb sérülésekkel megússzák a ralin elszenvedett balesetet. Olavinhót nagyon megviseli a dolog, de különösen az, hogy nem õk nyerték meg a versenyt. Azonban – szokásához híven – most sem önmagát okolja. Clo asszony ismét meglátogatja Goreti házában az ott lábadozó Americo urat, s most is kisebb konfliktus támad közte és Goreti között. Eközben egy titokzatos telefonáló idegesíti Alzira asszonyt és férjét. Az illetõ sohasem szól bele a kagylóba. Stela asszony, férjét visszahódítandó hippinek öltözik. Tadeu kis híján infarktust kap, amikor meglátja a nejét. A ralit Luis Carlos és Julio nyerte meg, s mindenki õket ünnepli…

81.
Mind rosszabb a viszony Nice és mostohaanyja között. Alzira asszony leánya minden megnyilvánulása mögött valami hátsó szándékot sejt, nem teljesen alaptalanul. Luis Carlos bevallja, hogy szerelmes Ligiába. Socorro nagy örömet okoz Paulának, amikor arról tájékoztatja, hogy Rodrigo és Ligia szakított egymással. A lány repes a boldogságtól, hogy ezzel egyik ellenlábasát eltávolította az útból. Ricardo és Ligia megpróbálja meggyõzni Rodrigót, béküljön ki Ligiával, de egyelõre sikertelenül…

82.
Paula könyörög Marilúnak, árulja be Stelának Nicet, de az asszony szerint ez reménytelen, mert barátnõje szereti Nicet. Freddie, Elizinha és Clo között heves vita támad arról, hogy maradjanak-e a házukban, vagy költözzenek el máshová. Ricardo megpróbálja rábeszélni Ligiát, béküljön ki Rodrigóval, de a lány egyelõre képtelen erre. Freddie arra kéri Goretit, adjon neki még egy esélyt, mert nagyon szereti. A megbántott asszony azonban nem hajlandó erre. Eközben Teresa váratlanul meglátogatja évekkel ezelõtt megtagadott édesanyját, és hosszasan elbeszélget vele. Rodrigo bemutatja Nicenek Marinát, régi szerelmét, akivel most felújította a kapcsolatot…

83.
Goreti váratlanul igent mond Americo úrnak, korábbi leánykérésére. Azt azonban elárulja neki, hogy ezt leánya jövõje miatt teszi, s ezen kívül Freddie-t is szereti. Az öregúr megértést tanúsít az elmondottakkal kapcsolatban. Nice nagyon rossz néven veszi, hogy Rodrigo nem õt, hanem régi szerelmét, Marinát választotta. Elena felhívja Ligia figyelmét, hogy Nice szerelmes Rodrigóba, Luis Carlos pedig belé (mármint Ligiába). Stela szerint Nicet el kellene választani Rodrigótól. Ligia váratlanul ellátogat a Medeiros-házba, hogy beszéljen Nicevel. Americo úr közli unokájával és vejével, hogy feleségül veszi Goretit. Freddie döbbenten hallgatja a hírt Elenától…
Egyéb epizódok

84.
Stela kerek perec megkérdezi Rodrigótól, milyen kapcsolat fûzi Nicehez. Rodrigo azt válaszolja, hogy a lány a barátnõje, s ha nõvére ki akarja rúgni, azonnal kinevezi személyi titkárnõjének. Stela azt ajánlja Nicenek, sürgõsen felejtse el Rodrigót, mert õ Ligiát szereti. Olavinho elújságolja Paulának, hogy võlegénye, Ricardo beleszeretett a kis Vivienbe, s azt ajánlja neki, beszélje meg a dolgot a szüleivel, mielõtt Ricardo végképp elhagyja. Szülei azt javasolják Paulának, próbálja meg visszahódítani Ricardót, s ha nem megy, akkor koncentráljon Rodrigóra…

85.
Beny rátalál az utcán az eszméletét vesztett Alzirára, és elviszi magához, amirõl tájékoztatja a férjét is. Rui, pisztollyal a kezében megkérdezi Ricardót, mikor óhajtja elvenni Paulát. A fiatalember azonban közli vele, hogy soha. Vivien szerint véget kellene vetni Brunóval fennálló kapcsolatának, mert immár mást szeret, Ivan professzort. Ez azonban plátói szerelem, a férfi még nem tud róla. Brunót nagyon elszomorítja Vivien döntése. Goreti könnyek közepette mégis úgy dönt, hogy nem Freddie-hez, hanem Americo úrhoz megy férjhez, bár Freddie-t szereti…

86.
Rodrigo részegen szemrehányást tesz Nicenek, mert nem volt hajlandó kiszolgálni õt és az általa meghívott “hölgyeket”. Brunót nagyon megviseli, hogy kedvese, Vivien immár nem belé, hanem egyik tanárába, Ivan professzorba szerelmes. Paula rossz néven veszi, hogy anyja – Nice zsarolásának engedve, eltávolította õt Rodrigo közelébõl. Nice nyíltan közli a tõle elnézést kérõ Rodrigóval, hogy szereti, s emiatt egy csomó õrültséget követett el…

87.
Ricardo megkísérli meggyõzni a bátyját arról, hogy Ligia nagyon szereti õt, s amit a ralin látott, annak semmi jelentõsége nincs. Rodrigo azonban elmondja, nagyot csalódott a leányban, s vége a kapcsolatuknak. Paula elkeseredetten követeli Ricardótól, ha már lecsapta õt Rodrigo kezérõl, kutya kötelessége feleségül venni. A fiatalember azonban szenvtelenül közli vele, hogy sohasem fogja nõül venni.

88.
Nice rádöbben, minden eddigi erõfeszítése hiábavaló volt, mert Rodrigo még mindig Paulát szereti. Geralda, Clo asszony és Elisinha asszony régi házvezetõnõje úgy dönt, marad a most eladott házban, és a sokkal többet fizetõ új tulajdonosoknak fog dolgozni. Az érintettek döbbenten fogadják a döntést. Az igazságszeretõ Bruno rossz néven veszi, hogy édesanyja még mindig nem mondta el a férjének: a fekete Sida asszony az édesanyja…

89.
Paula beszámol az anyjának a Rodrigóval töltött éjszakáról, s közli, hogy Ricardo a továbbiakban nem érdekli, viszont mostantól kezdve Rodrigo a “tenyerébõl fog enni”. Rodrigo váratlanul úgy határoz, hogy feleségül veszi Nicet. Ezzel teljesülni látszik a lány régi terve, amelyért oly kitartóan küzdött eddig. A férfi hivatalosan is megkéri a kezét, azonban közli választottjával, hogy nem szerelmes belé.

90.
Vivient komoly csalódás éri, ugyanis plátói szerelme, Ivan professzor felhívja a figyelmét, hogy félreérti a kapcsolatuk jellegét, amely az õ részérõl kizárólag szakmai érdeklõdés. Rodrigo egyelõre fél elárulni húgának, hogy feleségül kívánja venni Nicet. Szerinte lelkileg kell õt felkészíteni az eseményre. Nice nevelõszülei aggódnak leányuk jövendõ házassága miatt, mert Nice szegénynek született, tanulatlan és sohasem forgott társaságban…

91.
Nice családja képtelen megemészteni, hogy leányuk feleségül fog menni Rodrigóhoz. Simone közeli ismerõsei mindent megtesznek annak megakadályozására, hogy a nagy nõcsábász hírében álló Ricardo kikezdjen vele. Ez azonban Simone akarata ellen van, mert neki tetszik a jóképû és gazdag fiú. Augusto úr felkeresi az irodájában Rodrigót, hogy tisztázza vele, komolyan gondolja-e, hogy feleségül veszi Nicet…

92.
Senhor Americo és Goreti elutaztak portugáliai nászútjukra, ezzel Simone édesanyja teljesítette, amit leányának ígért. Stela, akinek fogalma sincs arról, hogy Rodrigo és Nice a közeljövõben összeházasodnak, mindenáron meg akarja akadályozni kettejük közelebbi kapcsolatát. Ligia döbbenten hallgatja Lucától, hogy szerelme rövidesen feleségül veszi Nicet. Eközben Dr. Rui minden eszközzel kényszeríteni akarja Ricardót, hogy elvegye a leányát, Paulát. A fiatalember azonban, bár fél az esetleges következményektõl, nem hajlandó erre. Paula egyébként váratlanul kiböki a szüleinek, hogy inkább Rodrigóhoz szeretne férjhez menni…

93.
Nice felkéri Tadeut, legyen az esküvõi tanúja, de a férfi fél a neje haragjától, s egyelõre nem vállalja. Paula még nem tudja, ki a võlegény, de úgy gondolja, Rodrigo soha nem venne el egy cselédet. Egyébként is úgy véli, hogy õ “tartja a gyeplõt a kezében”. Bruno nem hajlandó lemondani Vivian szerelmérõl, és küzdeni akar érte. Dr. Rui nem akarja eltûrni, hogy “az a kis nyikhaj” Ricardo ne vegye el a leányát…

94.
Teresa felvilágosítja a lányát: egyáltalán nem biztos, hogy terhes. Nice úgy véli, Rodrigónak még nem sikerült érzelmileg megszabadulnia Paulától. Bruno, Paula bátyja szemrehányást tesz húgának, amiért gyerekkel zsarolja Rodrigót. A férfi ki szeretné rúgni Socorrót, amiért kémkedik Nice után, de Nice váratlanul védelmébe veszi a lányt, aki ezek után megígéri, hogy a jövõben egy fillért sem fogad el Paulától. Rodrigo és Nice összeházasodnak. Kitör a botrány…

95.
Ricardo továbbra is azzal próbálkozik, hogy magába bolondítsa Vivient, de úgy tûnik, sikertelenül. Ligiának szemrehányást tesznek a szülei, amiért – bár tudta – mégsem mondta el nekik, hogy Ronaldo már régóta tervezte: feleségül veszi Nicet. Paula teljesen kiborul, amikor megtudja, hogy Rodrigo és Nice összeházasodtak. Eljött az este, és Nice várja a nászéjszakát, de hiába, mert Rodrigo váratlanul közli vele, még nincs itt az ideje. Arra is emlékezteti ifjú nejét, már megmondta neki, hogy nem szerelmes belé és gyermeket sem akar…

96.
Nice úgy dönt, hogy a történtek után továbbra is gondozni fogja a kis Teót, de ezt Rodrigo megtiltja neki. Stela is közli vele, nem akarja, hogy a továbbiakban õ foglalkozzon a fiával. Stela és Marilu egyébként azért szorítanak, hogy Paula valóban terhes legyen, mert úgy gondolják, akkor semmi esélye sem lesz Nicenek Rodrigo megtartására. Clo és Elizinha házvezetõnõje érdekes papírokat talál az elhunyt Otávio egyik kabátjának a zsebében a költözés elõkészítése során. Valószínûleg a megboldogult külföldi bankszámlájának kódjairól van szó…

97.
Freddie megkéri Rodrigót, segítsen neki abban, hogy újságtulajdonos nagybátyja, Conrado Medeiros azonnal fogadja õt. Át akarja ugyanis adni az olvasók érdeklõdésére számot tartó bizonyítékait Rui viselt dolgaival kapcsolatban. Rodrigo teljesíti Freddie kérését. Conrado hajlandó azonnal fogadni Freddie-t. Rodrigo titkárnõje értesíti a fejleményekrõl Dr. Ruit.

98.
Alzira asszony mégis vállalkozik arra, hogy kártyát vessen mostohalányának, s ebbõl az derül ki, hogy Nice múltjára a kín, a szakítás, a sírás és … a halál a jellemzõ. Vagyis még egy haláleset is az õ lelkén szárad. Ugyanis Alzira úgy véli, hogy dr. Eduardo Medeiros halálában is közvetve Nice a hibás. Conrado Medeiros újsága másnap az alábbi címmel jelenik meg: “Otávio Ferraz halála kapcsolatban állhat Rui Novaesszel!”..

99.
Egy Roserval nevû képviselõ közli Ruival, hogy tekintettel az ominózus újságcikkre, megszakítja vele a kapcsolatot. Rui emlékezteti az illetõt, hogy az õ támogatásával lett parlamenti képviselõ. Roserval azonban azzal búcsúzik el, hogy a továbbiakban nem kér ebbõl a támogatásból, mert Rui neve bemocskolódott. A dühös Rui durván elküldi az elõre megbeszélt találkozóra érkezõ Elizinhát. Augusto haza szeretné költöztetni leányát a Medeiros-villából, mert már eddig is túl sok megaláztatást kellett elviselnie Nicenek…

100.
Americo úr és ifjú neje kitûnõen érzik magukat nászútjukon Portugáliában. Eközben Sao Paulóban Helena szerelmi vallomást tesz a meglepett Juliónak. Rui azzal zsarolja Sirót, ha nem adja el neki a részét a Medeiros-részvényekbõl, megmutat bizonyos kompromittáló fotókat Rodrigónak, s ily módon könnyebben tudja majd megtámadni Eduardo Medeiros végrendeletét. Siro azonban egyáltalán nem ijed meg a fenyegetõzéstõl, s közli Ruival, ahhoz, hogy megtámadhassa a végrendeletet, be kell bizonyítania, hogy õ elsikkasztotta a vállalat pénzét.

101.
Ivan professzor elárulja Viviennek, lehetõsége van rá, hogy állást kapjon a pályázatot támogató cégtõl. Brunót, látva volt szerelme hálálkodását, féltékenység fogja el, bár tudja, hogy immár vége a szerelmüknek, mert testvérek. Eközben közeledik a nap, amikor Goreti és férje hazatérnek portugáliai nászútjukról. Elena egy kissé aggódik, mit szól majd Clo, amikor megtudja, hogy senhor Americo vette meg a házát. Marilu asszony, Ligia édesanyja váratlanul felkeresi Luis Carlost, és mindennek lehordja, amiért elcsavarta leánya fejét, aki ezért nem ment hozzá Rodrigóhoz…

102.
Luis Carlos meghívja ebédelni Ligiát az otthonába, s édesanyja már kora reggeltõl süt-fõz a konyhában. Férje, Augusto úr szerint neje valamit eltitkol elõle, volt valami az életében, amit még nem árult el neki. Alzira asszony azonban továbbra sem hajlandó beszélni a dologról. Eközben összeül Rodrigo és családja, hogy megvitassák a Ricardóval kapcsolatos, válságos helyzetet. Arra a következtetésre jutnak, itt az ideje, hogy Ricardo végre a saját lábára álljon, dolgozzon és “fizesse meg a tanulópénzt”, vagyis adósságát Ruinak.

103.
Ricardo váratlanul beállít Pauláékhoz, hogy szüleitõl megkérje a kezét. Paula azonban már lemondott arról, hogy hozzámenjen feleségül, mert még mindig abban reménykedik, hogy elszeretheti Nicetõl Rodrigót. Eközben Rodrigo szemrehányást tesz Nicenek, mert még mindig úgy viselkedik, mint egy alkalmazott, mindenkitõl mindent eltûr, semmit sem kér ki magának. Augusto úr megpróbálja kiszedni a nejébõl, ki az a titokzatos kopasz férfi, aki állandóan leselkedik utána. Alzira asszony azonban továbbra sem hajlandó errõl beszélni…

104.
A Ruit felkeresõ parlamenti képviselõ-pártelnök megmutatott egy dossziét, amelyet a rendõrség állított össze vendéglátójáról. A dosszié tartalmát egy parlamenti bizottság fogja megvizsgálni. Az illetõ azt javasolja dr. Ruinak, “szívódjon fel” egy idõre. Nice megpróbálja tisztázni a helyzetét Rodrigóval, férje azonban egyelõre nem hajlandó beszélni a terveirõl. Julio biztosítja Nicet, ha egyszer megunná, hogy férje folyton megalázza, hozzá mindig visszatérhet. Freddie felkeresi Ruit és megkéri, adja meg azon bankok adatait, amelyekkel kapcsolatban áll…

105.
Nice attól fél, hogy Rodrigo érvényteleníttetni akarja házasságukat. Szülei szerint azonban ez volna a legjobb megoldás, és leányuk egyszer s mindenkorra tisztázhatná a helyzetet, majd hazaköltözhetne. Idõközben senhor Americo, Goreti és Beny beköltöztek új házukba. Clo asszony, a volt tulajdonos rettenetesen meglepõdik és megsértõdik, mikor megtudja, kik az új tulajdonosok. Freddie-t nagyon elszomorítja, hogy a brazil hatóságok egyelõre nem indítanak vizsgálatot dr. Rui ellen. Ezek után úgy dönt, valamit tenni fog az ügyben…

106.
Stelát nagyon elkeserítik Alzira asszony jóslatai családjával kapcsolatosan, Tadeu és Rodrigo szerint azonban hülyeség az egész. Nem hiszik ugyanis, hogy a Medeiros család elhunyt feje, dr. Eduardo lelke itt bolyongana és figyelné a család történéseit. Socorro jelenti Paulának, hogy Rodrigo és Nice között megtörtént “az a dolog”, még vacsorázni sem jöttek le. Eközben az újságírók állandóan felkeresik dr. Ruit, hogy interjút készítsenek vele, õ azonban letagadtatja magát. Bruno váratlanul felkeresi az õt kitagadó apját, hogy felajánlja segítségét…

107.
Ligia váratlanul felkeresi Rodrigót és közli vele, hogy még mindig szereti, és õszinték az érzései. Rodrigo szerint azonban már elkésett, és nem lehet visszaforgatni az idõk kerekét. Stela közli Nicével, hogy nem kíván részt venni az esküvõjén, amely szerinte nem egyéb, mint “maszkabál”. Eközben Freddie együttmûködésre kéri fel Teresát a férje ügyében folytatott magánnyomozásában, de az asszony vonakodik, mert fél férje bosszújától…

108.
Nice csupán Teresa segítségével tudja összeállítani az esküvõi vendégek listáját. Rodrigo nem nagyon örül a dolognak. Marilu – bár sok köze nincs hozzá – nagyon felháborodik, hogy Nice egy egyszerû varrónõvel, Goretival akarja elkészíttetni esküvõi ruháját. Tadeu váratlanul felveti, hogy esetleg nem kellene templomi esküvõt tartani, elég lenne egy közjegyzõ. Nice azonban tapasztalatok híján képtelen egyedül dönteni. Eközben Freddie arról tárgyal Conrado Medeirosszal, hogyan lehetne bíróság elé állíttatni dr. Rui Novaist..

109.
Nice szerelmérõl biztosítja Rodrigót, bár egy kissé zokon veszi, hogy férje az elsõ együtt töltött éjszaka óta nem közeledett hozzá. Rodrigo azonban nem reagál neje szavaira. Stela feldúltan közli férjével, hogy ismét apjáról álmodott, szerinte el kellene költözni a házból. Nice beszélgetést kezdeményez Stelával, sógornõje azonban azzal hárítja el a kérést, hogy õ már mindent elmondott, amit akart. Teresa és Paula egyáltalán nem örül annak, hogy Rui képviselõt akar faragni a mihaszna Olavinhóból…

110.
Rodrigo és Nice egyházi esküvõjén senki sem vesz részt, a rokonok és ismerõsök távollétükkel tiltakoznak. Leginkább Rodrigót döbbenti meg, hogy még rá való tekintettel sem ment el senki. Egyvalaki azért mégiscsak ott volt a templomban: mégpedig az a különös férfi, aki már régóta figyeli Nice nevelõanyját, Alzirát és családját. Rodrigo ezek után elhatározza, hogy mindenáron elfogadtatja Nicet a családjával és ismerõseivel…

111.
Nice elújságolja szüleinek, már többen megbánták, hogy nem vettek részt az esküvõjén, így például Stelának is lelkiismeret-furdalása támadt emiatt. Nice apja, Augusto, akit Rodrigo kirúgott, mostantól kezdve Americo úrnál fog dolgozni. A Nice családját régóta figyelõ furcsa ember dühében földhöz vágja Bruno drága kameráját. Eközben Stela közli Paulával, hogy mostantól kezdve ki van tiltva a házukból, s így az úszómedencébõl is. Goreti bevallja Freddie-nek, hogy minden áldott nap gondol rá…

112.
Alzira asszony közli Brunóval, neki adja a ralin készült felvételek videokazettáját, ha megkap egy másik kazettát, amelyen Nice látható, amint Julióval ölelkezik. Bruno elõször nem érti, miért kell mindenkinek az a kazetta, de aztán rájön. Megnyugtatja Alzira asszonyt, hogy a kazettát jó helyen, nagymamájánál fogja õriztetni. Stela figyelmezteti Marilut, beszéljen tisztelettel a sógornõjével, Nicevel…

113.
Alzira asszony a lelkére köti Sidának, jól õrizze Bruno kazettáját, amely – többek között – Nice és Julio ölelkezését tartalmazza. Tadeu rossz néven veszi a lányától, hogy Olavinhóval jár, még akkor is, ha dr. Rui képviselõt akar belõle csinálni. Nice felhívja Stela figyelmét, hogy nagyon különös ember, akit kertésznek vett fel. Eközben Siro azt javasolja Rodrigónak, maradjon egy szobában Paulával, mert ha kiköltözik, mindenki azt fogja hinni, hogy fél a lánytól. Rodrigo tájékoztatja Nicet, hogy egy szobában fog dolgozni Paulával…

114.
Nice megdöbben, amikor Rodrigo véletlenül Paulának szólítja. Férje zavarodottan kér tõle bocsánatot. Nice ebbõl az elszólásból arra következtet, hogy Paula még mindig fontos Rodrigónak, és továbbra is uralkodik felette. Ezért azt javasolja, utazzanak el egy idõre. Goreti azt tanácsolja Alzirának, mondjon mindent el õszintén a férjének a különös férfirõl, aki most kertészként dolgozik Stelánál…
Egyéb epizódok

115.
Stela és Marilu durván rátámadnak Simonéra az iskola elõtt. Stela azt ajánlja a megszeppent lánynak, hozzá való fiúval kezdjen ki, és ne az õ férjével, aki családos ember. Eközben Paula arról “biztosítja” Nicet, ki fogja készíteni, akár gyõz, akár veszít a “játszmában”. A különös kertész váratlanul letegezi Nicet, és beszélni akar vele…
Egyéb epizódok

116.
Freddie abban reménykedik, hogy a most megjelent s dr. Rui viselt dolgait taglaló újságcikkel végre sikerül sarokba szorítani e nagy hatalmú és korrupt férfiút. Eközben Paula jelentkezik ugyanarra a vidéken megrendezésre kerülõ marketingtanfolyamra, amelyen Rodrigo fogja képviselni a Medeiros Mûveket. Az a terve, hogy visszahódítja õt, s elcsábítja a nejétõl. Rodrigo elújságolja Nicenek, hogy Paula is részt vesz majd a tanfolyamon. Ekkor Nice pánikba esik, mert úgy gondolja, Paula legyõzte õt…

117.
Stelát még mindig nem találják sehol. Kocsiját azonban igen, de üresen. Eközben Teresa feldúltan elrohan Freddie-hez, s elpanaszolja neki, hogy férje elzavarta otthonról, mert átadta vendéglátójának az ominózus dokumentumokat. Arra kéri a férfit, hadd költözhessen hozzá. Tadeu megpróbálja megmagyarázni Stelának viselkedése okait, de neje nem respektálja férje érveit, mert továbbra is úgy gondolja, Tadeu csupán a pénzéért vette el. Ezen kívül igen zokon veszi tõle, hogy csak most merte elárulni, Simone az õ leánya…

118.
A féltékeny Nice felhívja Angrában, a tanfolyamon a férjét, aki azonban meglehetõsen durván reagál neje aggodalmaskodására. Ettõl Nice még jobban elkeseredik. Stela szól Augusto úrnak, menjen vissza dolgozni hozzájuk. Nice apja azonban udvariasan visszautasítja a felkérést, mert már elkötelezte magát Americo úrnál. Alzira asszony azt javasolja Nicenek, utazzon a férjéhez Angrába. A Munkaügyi Minisztérium – az újságcikk nyomán – vizsgálatot indított Dr. Rui ellen…

119.
Rodrigo és Paula együtt szórakoznak és táncolnak a tanfolyam helyszínén, s a lány mindent elkövet, hogy elhódítsa nejétõl a férfit. Közben Nice váratlanul megérkezik Sao Paulóból és azonnal a szállodába megy, Rodrigo szobájába. Ott megnyugvással konstatálja, hogy férje egyedül van. Öröme azonban nem tart sokáig, mert Rodrigo nagyon zokon veszi, hogy neje kémkedik utána, s kizavarja Nicet a szobájából. Az elkeseredett asszony Tadeut kéri meg, szerezzen neki egy szobát. A szállodában összetalálkozik Paulával, aki szokásához híven most is pikírt megjegyzéseket tesz vetélytársnõjére…

120.
Nice zokon veszi az apjától, hogy olyan hosszasan beszélgetett az új és számára annyira ellenszenves kertésszel, Josiasszal. Apja egyébként észreveszi, hogy leánya nagyon feszült. Nice szerint ez azért van, mert úgy érzi, hamarosan véget ér a házassága. Egyébként Tadeunak is ugyanez a véleménye, úgy véli, Nice és Rodrigo házasságának a napjai meg vannak számlálva. Ezért Stela azt javasolja Nicenek, ahelyett, hogy lógó orral járkálna, találjon ki valami romantikusat, amivel felavathatnák új hálószobájukat…

121.
Simone örömmel meséli édesanyjának, hogy Stela meghívta vacsorára a házukba, s ezt meglepetésnek szánja az édesapjának, Tadeunak. Goreti nem túl lelkes a hírtõl. Eközben Paulát váratlanul “rosszullét” fogja el az irodában, és Rodrigo kórházba viszi. Ott azonban a “beteg” nem engedi meg az orvosnak, hogy megvizsgálja. A dologról tudomást szerezve Nice azonnal a kórházba siet, de Paula hisztérikus rohamot kap a látványától, és követeli Rodrigótól, távolítsa el a nejét…

122.
Clo azt javasolja Nicenek, beszéljen Paulával a köztük lévõ nézeteltérésekrõl. Nice, megfogadva a tanácsot, egy csokor virággal váratlanul beállít Pauláékhoz, s Teresa ellenállása dacára bemegy Paula szobájába, ahol összetalálkozik a férjével. Paula magából kikelve tiltakozik a látogatás ellen, s Rodrigo sem repes az örömtõl. Végül azonban megelégeli Paula viselkedését, és nejével együtt otthagyják a “beteget”…

123.
Alzira asszony Nicet Teresának adott ígéretére emlékezteti, miszerint nem árulja el Dr. Ruinak, hogy az édesanyja fekete bõrû. Nicenek azonban nagyon elege van abból, hogy semmibe veszik, és boldog-boldogtalan átgázol rajta. Egyébként ez az egyetlen ütõkártyája Paulával szemben. Eközben Augusto úr meghívta magukhoz vacsorára Josiast, a kertészt. Az új Medeiros-ház megnyitásával kapcsolatos fogadásra Dr. Rui és családja nem kapott meghívást…

124.
Alzira asszonyt rosszullét fogja el, amikor meglátja a férje által vacsorára meghívott Josiast, majd mikor jobban lesz, elszökik otthonról. Goretihez megy pénzt kérni tõle, hogy egy idõre eltûnhessen. Barátnõje azonban azt javasolja neki, mondjon el mindent õszintén a múltjáról és Josiasról. Alzira megfogadja a tanácsot, áthívja a férjét és Nicet, s eléjük tárja tragikus ifjúkora hiteles történetét…

125.
Alzira asszony szavaiból egy szörnyû sors tárul Nice és Augusto elé, és mindez immár magyarázatul szolgál az asszony Nicevel kapcsolatos viselkedésére és állandó rettegésére. Nice ekkor elkeseredésében úgy gondolja, soha nem fogja megbocsátani anyjának, hogy gyermekkorában árvaházba dugta õt. Öccse azonban jobban átérzi anyjuk tragikus életét, és nem haragszik meg rá. A férjét, Augustót azonban legalább annyira megviseli a dolog, mint Nicet. Eközben Dr. Rui és családja készül a Medeiros család partijára, annak ellenére, hogy nem kaptak meghívót…

126.
Nice kibékül az édesanyjával, aki azt javasolja leányának, “apja” miatt ne tegye tönkre a házasságát és kerülje azt az aljas és gonosz embert. Nice pedig megigéri anyjának, hogy összebékiti õt fiával, Lucával és Augustóval. Paula kitörõ örömmel veszi a hírt, miszerint Nice édesanyja régebben prostituált volt, apja pedig bûnözõ. Azonnal fel is hívja Rodrigót, hogy elújságolja neki a dolgot…

132.
Goretit nagyon megviseli saját sutasága és Freddie emiatti szakítása. Elena rajtakapja öccsét, amint szerelmeskedik Simonéval az új lakásában, s kiutasítja õt, Simonét pedig megpróbálja lebeszélni arról, hogy a mihaszna Olavinhóval járjon. Vivien közli a meglepett Ricardóval, hogy beleszeretett Freddie-be. Ligia elmondja Nicenek, hogy szerinte Paula nem terhes, s csupán kitalálta a dolgot. Idõközben Vivien észreveszi, hogy munkahelyi számítógépébõl eltûnt az általa kidolgozott terv. Az elkövetõ – természetesen – Paula volt. Goreti és Freddie végleg szakít egymással…

133.
Rodrigót nagyon meglepi Nice váratlan távozása és tervezett elutazása. Öccse, Ricardo teljes mértékben egyetért sógornõje döntésével, és a történtekért bátyját okolja. Szerinte Rodrigónak most elég ideje lesz arra, hogy eldöntse, mit akar és mit nem. Stelának ugyanez a véleménye. Dr. Rui szerint egyáltalán nem biztos, hogy a Nice nyakában látott nyaklánc az eredeti, könnyen lehet, hogy csupán egy tökéletes másolat…

134.
Tereza könyörögve kéri édesanyját, utazzon egy idõre vidékre, ugyanis attól tart, kitudódik róla, hogy fekete. Bruno azonban egyáltalán nem ért egyet nagymamája eltávolításával, s azzal fenyegetõzik, ha mégis elutazik, mindent kipakol az apjának. Eközben Nice hazatelefonál Párizsból, hogy megtudja, mik a fejlemények otthon. Egyébként kiderült, hogy Nice “édesapja” eltûnt a városból. Augusto továbbra is képtelen megbocsátani Alzirának az eltitkolt múltját. Simonet egész környezete figyelmezteti, hogy nem jó ötlet Olavinhóval járni…

135.
Nice ismét életjelt ad magáról Párizsból, s a Medeiros család nagyon örül a hívásnak. Rodrigo is szeretne beszélni a nejével, de húga lebeszéli róla, mert szerinte ez most nem lenne jó ötlet. Tadeut nagyon megviseli, hogy a mihaszna Olavinho állandóan leánya, Simone körül legyeskedik. Rodrigo azon kapja Paulát, hogy a szobájában keres valamit, s durván kizavarja. A sértett lány, apjával együtt azonnal elhagyja a Medeiros-házat…

136.
Rodrigo mindenáron meg akarja szerezni neje párizsi címét, de egyelõre senki sem óhajtja megadni neki, mert féltik Nicet. Paula megkéri az apját, tudja meg rendõr barátjától, kinek adhatta el Nice “édesapja” a lányától elrabolt nyakláncot. Eközben Rodrigo megkéri Clo asszonyt, ha legközelebb hívja Nicet, mondja meg neki: mélységesen megbánta, hogy olyan cudarul bánt vele. Idõközben Olavinho megszerezte Paulának Nice párizsi címét…

137.
Goreti megtudja Elenától, hogy Freddie-nek állandóan õ jár az eszében, de még mindig egy kissé megbántva érzi magát. Azonban nem gondol arra, hogy elhagyja a férjét, Americo urat, hiszen vallásos asszony. Idõközben Nicenek nyoma veszett Párizsban, miután valakitõl kapott egy táviratot. Szülei úgy gondolják, hogy miután leányuknak sok ellensége van, bárki lehetett a feladó. Ligia teljesen biztos abban, hogy Paula küldte, és Marilu is a lányt gyanúsítja a dologgal…

138.
Rodrigo úgy határoz, a lehetõ leghamarabb Párizsba utazik, hogy együtt legyen Nicevel. A lány eltévedt a nagyvárosban, és két napon keresztül kóborolt az utcákon, mígnem összefutott egy brazil lánnyal, aki a segítségére lett. Rodrigo megkéri a Párizst igen jól ismerõ Clo asszonyt, õ is tartson vele. Paula rádöbben, hogy terve nem vált be, és képtelen megszabadulni vetélytársnõjétõl..

139.
A Medeiros család és Nice szülei alig várják, hogy Rodrigo és Clo asszony elutazzanak Párizsba, és hazahozzák Nicet, mert már nagyon hiányzik mindenkinek. Paulát viszont elbizonytalanítja, hogy képtelen lerázni vetélytársnõjét, s hogy nem vált be a távirattrükk sem. Eközben Ruit arról tájékoztatja egy rendõr ismerõse, hogy az ominózus nyakláncot valóban eladta valaki. A hír nagy örömmel tölti el Ruit és Paulát. Idõközben Rodrigo és Clo asszony elutaztak Párizsba…

140.
Rui és Olavinho megpróbálják megfejteni Otávio bankszámlájának titkos kódját, hogy hozzájussanak a pénzéhez. Eközben Rodrigo és Nice hazaérkezett Párizsból, s mindenki nagy szeretettel fogadja õket. Vivien telefonon figyelmezteti Nicet, hogy Paula megint készül valamire ellene, s a dolog nyilván a nyaklánccal függ össze. Mindenki örömmel konstatálja, hogy alaposan megváltozott Rodrigo és Nice viszonya, s most megállás nélkül turbékolnak egymással. Nice ultimátumot intéz Terezához: csak abban az esetben tartja be megállapodásukat, ha kinyomozza, Paula mire készül ellene…

141.
Paula biztos benne, hogy a nyaklánc-ügy újabb fordulata immár a “cselédlány”, vagyis Nice végét fogja jelenteni, s õ ezután könnyedén visszaszerezheti Rodrigót. Apja azonban óvatosságra inti. Eközben Rodrigo és Nice között továbbra is dúl a szerelem, még a szobából sem jönnek ki. Goreti kisebb botrányt rendez a Medeiros-házban, mert ott találja együtt Simonét és a “semmirekellõ” Olavinhót. Ezt követõen Goreti arra kéri a Ligiába szerelmes Luis Carlost, udvaroljon ismét Simonénak…

142.
Paula nagyon zokon veszi, hogy Nice kirúgatta õt a Medeiros-házból, és bosszút esküszik. Apja szerint azonban leánya nagyon bután és meggondolatlanul járt el, mert nem dolgozta ki elõtte a támadás stratégiáját. Ezért jobb lenne, ha egy idõre visszavonulna és kivárná a legmegfelelõbb pillanatot. Eközben Rui megtudja az ügyvédjétõl, hogy az ellene indított vizsgálatok miatt ügyei egyre rosszabbul állnak…

143.
Bár Alzira asszony nagyon drukkol leányának, hogy végre boldog legyen, mégis óvatosságra inti õt, mert olyan valamit olvasott ki a kártyákból, amit egyelõre nem árulhat el neki. Eközben Rui úgy okoskodik, ha Rodrigo összefog ellene újságtulajdonos bácsikájával, Conradóval, az még egy ok arra, hogy Paulát megkísérelje összeházasítani Rodrigóval. Rodrigo azonban szemrehányást tesz az irodában Paulának az elõzõ esti viselkedéséért, és azt ajánlja a makacs nõszemélynek, hagyja abba a Nice elleni áskálódást…

144.
A helyi lapok is megírták, hogy Stela, Rodrigo és Ricardo Medeiros vacsorát ad a Párizsból hazatért Nice Medeiros tiszteletére. Paula innen szerez tudomást az eseményrõl. Bár – természetesen – nem kapott meghívást a vacsorára, úgy véli el kell mennie, mert ez kitûnõ alkalom arra, hogy felrobbantsa a “nyaklánc bombát”. Célja elérése érdekében lefizeti a ház egyik alkalmazottját, Socorro barátnõjét, Luizát. Amitõl Medeirosék féltek, bekövetkezett: Paula felszolgáló egyenruhában váratlanul beállít a vacsorára…

145.
A vacsorát követõ napon Rodrigo szemrehányással illeti Paulát az elõzõ este nyújtott “alakításáért”, amellyel nyilvánvalóan egyetlen célja volt: hogy tönkretegye Nicet. Rodrigo szerint Paula kártékony, alattomos és hazug. Majd közli a lánnyal, hogy bárhogy is alakuljon a kapcsolata Nicevel, hozzá soha többé nem tér vissza. Eközben Ricardo folytatja kilátástalannak tûnõ küzdelmét Vivienért. Freddie megpróbálja kiszedni Ruiból, ki volt az a nõ, akivel Otávio együtt élt New Yorkban. Rui azonban úgy tesz, mintha soha nem látta volna az illetõ hölgyet..

146.
Paulát, Rodrigo és Nice jelenlétében rosszullét fogja el az irodában. Nice szerint azonban vetélytársnõje csupán színlel, s azért játssza meg magát, hogy õt és Rodrigót elszakítsa egymástól. Tadeu szerint egyébként Rodrigót súlyos lelkiismeret-furdalás gyötri, egyelõre azonban nem sikerült kitalálnia, hogy miért. Idõközben Paula úgy tesz, mintha attól tartana, hogy elveszítheti – nem létezõ – magzatát. Paula ezt követõen igyekszik kijátszani utolsó aduját, miszerint dr. Eduardo Medeiros haláláért tulajdonképpen Nice felelõs…

147.
Vivien azt tervezi, hogy a történtek miatt feljelenti Ricardót az Országos Nõbizottságnál, mert a dolgot nem akarja annyiban hagyni. Stelát nagyon megdöbbentette öccse brutális tette, és felelõsségre vonja érte. Ricardo azonban azzal védekezik, hogy aznap este túl sokat ivott. Nice azt javasolja Ricardónak, kövesse meg tettéért Vivient. Az idõközben elõkerült Rodrigo elõtt Nice megismétli, hogy nem érzi magát bûnösnek dr. Eduardo haláláért…

148.
Nice, nem látván más kiutat az otthon kialakult helyzetbõl, visszaköltözött szüleihez, akik nagy szeretettel fogadják. Ezt követõen Socorro ismét felajánlja szolgálatait Stela asszonynak, aki kis habozás után visszaveszi õt. Ennek fejében a lány ígéretet tesz arra, hogy a jövõben nem fog pletykálkodni. Bruno megpróbálja rávenni Nicet, mondja el azoknak, akiknek kell, hogy Sida asszony Tereza édesanyja. Nice azonban, tartva magát a Sidának illetve Terezának tett ígéretéhez, nem vállalkozik erre…

149.
Luis Carlos randevút beszélt meg Ligiával, de a lány az utolsó pillanatban lemondta, mert helyette Rodrigóval találkozott a férfi kérésére. Ligia a beszélgetés során elmondta a férfinak, hogy túlságosan megbántotta, s különben is már Luis Carloshoz kötötte az életét. Vagyis nem kívánja – a férfi könyörgése ellenére sem – felújítani a szerelmi viszonyt Rodrigóval…

150.
Rodrigo Ruinál érdeklõdik Paula állapota iránt, s közli, hogy családja többi tagjának nincs köze Ricardo magatartásához. Marilu továbbra is erõlteti, hogy Ligia hódítsa vissza Rodrigót. Ligia azonban megpróbál inkább Luis Carlosszal kibékülni, aki azonban erre nem hajlandó. Stelát nagyon megviselték az öccsével történtek…

151.
Siro megkéri a meglepett Rodrigót, legyen szíves “leszállni” a lányáról. Rodrigo nem tudja mire vélni a kérést, és azzal mentegetõzik, hogy szereti Ligiát. Siro szerint azonban ez nincs így. Eközben Stelának mind jobban megtetszik a szép testfelépítésû Julio. Ez azonban férjének, Tadeunak is feltûnik, és élénken tiltakozik a dolog ellen. Nice beáll dolgozni öccse mûhelyének irodájába, hogy ezzel is elvonja figyelmét Rodrigóról…

152.
Tereza immár Stelának is elárulja, hogy a fekete Sida asszony az õ édesanyja. Stela szinte elájul a hír hallatán. Késõbb elmondja Nicének, hogy Rodrigo nagyon szenved a távolléte miatt, s magányosnak érzi magát. Stela ezért megkísérli rábeszélni Nicét, menjen vissza a Medeiros-házba, de õ erre nem hajlandó. Eközben Tadeu megpróbálja meggyõzni Vivient, vonja vissza a Ricardo elleni feljelentést, de a lány ragaszkodik a dologhoz. Nice váratlanul felkeresi kórházi “betegágyánál” Paulát…

153.
Ligia védelmére kel Nicenek, s elmondja Rodrigónak, neje jól tette, hogy lekevert egyet Paulának. Nice helyében õ is így cselekedett volna, mert Paula nagyon szemtelenül viselkedett. Szerinte egyébként Paulának semmi baja, makkegészséges. Rodrigo közli Nicevel, hogy ügyvédje a közeljövõben fel fogja keresni, megbeszélendõ a válóper részleteit. Nice szerint azonban van más megoldás is, nem csak a válás..

154.
A Rui és Ricardo között folyó vita hevében Rui rálõ a nejére, életveszélyes sérülést okozva Terezának. Ezt követõen úgy tesz, mintha nem õ, hanem Ricardo lõtt volna rá a szerencsétlen asszonyra. Ezért behívja az õrséget, és lefogatja a fiatalembert. Ricardo letartóztatásának híre eljut a családjához is. A család azonban meggyõzõdéssel vallja, lehetetlen, hogy Ricardo lõtt rá az asszonyra, mivel semmi oka sem volt erre…

155.
Luis Carlos megpróbálja rávenni apját, változtasson anyjával kapcsolatos durva, elutasító viselkedésén. Ennek ellenére mind rosszabb a viszony szülei között, s immár a válás gondolata is felmerült. A súlyos sérülést szenvedett Teresa állapota továbbra is igen nyugtalanító, mert eddig még egyszer sem tért magához. A Medeiros család a lehetõségeket mérlegeli: hogyan hozhatnák ki a börtönbõl Ricardót?

156.
Simone úgy dönt, hogy anyja és bácsikája tilalma ellenére meglátogatja a rendõrségi fogdában Ricardót. Vivien váratlanul közli Freddie-vel, hogy vele boldog lenne. Eközben Tereza egészségi állapota továbbra is igen súlyos. Rodrigo egy nap meghívja vacsorára Ligiát, majd váratlanul eltûnik, s ezt a lány nagyon rossz néven veszi tõle…

157.
Stela meglátogatja az elõzetesben az öccsét, Simonét azonban nem engedik el ugyanoda a szülei. Tereza asszony továbbra sem tér magához, de ennek ellenére javul az állapota. A férje, dr. Rui nagyon aggódik, hogy neje életben marad, mert akkor kiderülhet, hogy nem Ricardo, hanem õ lõtt rá…

158.
Ligia igen féltékenyen fogadja, hogy Rodrigo ismét meglátogatta a kórházban Paulát. Elena figyelmezteti Vivient: nehogy azt gondolja, hogy Freddie szerelmes belé, mert csupán arról van szó, hogy a férfi nagyon haragszik Goretire és valaki mást keres helyette. Nice, apja javaslata ellenére sem akarja még elárulni Rodrigónak, hogy gyermeket vár tõle. Azonban tesz még egy utolsó, sikertelen kísérletet, hogy kibéküljenek egymással…

159.
Nice elmondja édesanyjának: sikertelen kísérletet tett, hogy kibéküljön a férjével. Azt azonban nem árulta el Rodrigónak, hogy a gyermekét hordozza a szíve alatt. Ligia megismétli Rodrigónak, hogy szerinte Paula soha sem volt terhes, ezért nem is mehetett el a gyermeke, és soha nem állt fél lábbal a halál kapujában.

160.
Lígia szerint Rodrigo Paulának való kiszolgáltatottsága már patológiai eset, s ezen õ sem tud segíteni. Majd közli Paulával, hogy csupán egyetlen érzést vált ki belõle: mélységes undort. Lígia továbbá úgy véli, Rui soha sem lesz hajlandó bevallani, hogy õ lõtt rá Terezára, még akkor sem, ha véletlenül tette volna. Eközben Paula kinyomozta, hogy valóban nem Ricardo lõtt rá az anyjára, hanem az apja…

161.
Rui arról tájékoztatja a leányát, hogy édesanyja amnéziás, vagyis nem ismeri fel a látogatóit. Paula ezt nagy szomorúsággal veszi tudomásul, ugyanis azt szeretné, ha édesanyja Ricardo mellett tanúskodna. Most viszont apja hallgatja elhûlve leánya szavait, szerinte Paula megbolondult. Paula azonban elmagyarázza apjának: az egyetlen módja annak, hogy visszaszerezze Rodrigót, ha õ megmenti az öccsét…

162.
Nice arra kéri Vivient, vonja vissza Ricardo elleni feljelentését. S ezt nem Ricardo miatt kéri, hanem Rui ellen. Kisebb tanakodást követõen Vivien hajlik a kérés teljesítésére. Nice úgy dönt, hogy a meghívás ellenére sem vesz részt a Ricardo kiszabadulása tiszteletére adandó vacsorán a Medeiros-házban. Paula arról biztosítja Rodrigót, visszavonja Ricardo elleni feljelentését. Rodrigo váratlanul bejelenti családja jelenlétében, hogy ismét együtt jár Paulával…

163.
Elen közli Lígiával, hogy szerinte Nice terhes. Eközben Nice kétségbe vonja, hogy Paula szeretné Rodrigót. Csak azért van vele, hogy bizonyítsa: mindent elér, amit akar. Vagyis az egész ügy számára csupán hiúsági kérdés. Rodrigo azonban úgy véli, Paula sokat változott az elõnyére. Például visszavonta a Ricardo elleni feljelentést is. Rui közli lábadozó feleségével, másnap új, kényelmesebb kórterembe kerül. Ez azonban azzal a veszéllyel jár, hogy Tereza még védtelenebbé válik férjétõl…

164.
Simone bejelenti édesanyjának, hogy ralizni megy Ricardóval. Goreti nem túl boldog, mert nagyon aggódik leánya és a fiatalember kapcsolata miatt. Ricardo azonban megnyugtatja õt: nem akar több zûrt az életében. Eközben Vivien a hétvégét Freddie vidéki házában tölti, és hosszas rábeszélést követõen sikerül “összejönni” a nálánál sokkal idõsebb férfival. Rodrigo ügyvédje felkeresi Nicet, hogy megbeszélje a válás feltételeit. Meglepetésére Nice nem óhajtja elfogadni a férje által felajánlott lakást, autót és a havi apanázst…

165.
Az ügyvéd tájékoztatja Rodrigót, hogy Nice semmit sem kíván tõle elfogadni a válás után. Rodrigo nagyon meglepõdik ettõl. Paula szerint viszont Nice készül valamire. Bár most semmit sem kér a férjétõl, hogy aztán visszavágjon neki. Lígia felkeresi Rodrigót, hogy négyszemközt beszéljen vele. Ezért megkéri a férfit, küldje ki a szobából Paulát. Ezt azonban az érintett nagyon rossz néven veszi. Lígia arról tájékoztatja Rodrigót, hogy Nice terhes, és az õ gyermekét hordozza a szíve alatt. Rui megpróbálja rávenni Elisinhát, legyen segítségére Tereza ártalmatlanná tételében…

166.
Rodrigo rádöbben, milyen szörnyûséget mondott Nicenek, amikor azt javasolta neki, vetesse el magzatát. Ettõl lelkiismeret-furdalása támadt. Paula szerint egyáltalán nem biztos, hogy a gyermek Rodrigóé. A férfi azonban megvédi különélõ feleségét, és biztos benne, hogy õ a születendõ gyermek édesapja. Ezért úgy dönt, nevet ad a gyermeknek, vállalja az apaságot, és normális viszonyt fog majd fenntartani vele…

167.
Paula megszokott stílusában “kedvesen” közli Lígiával, hogy menjen a pokolba. E “finomságot” azért zúdítja volt vetélytársnõjére, mert az úgymond telebeszélte Rodrigo fejét Nice terhességével kapcsolatban. Azonban Lígia sem marad adós, rendesen megválaszol neki és fejére olvassa a bûneit. Nice Párizsban megismert barátnõje, Dudá felkeresi Rodrigót, s közli vele, hogy Siro megbízásából egyfajta auditálási feladatot hajt végre a vállalatnál. Majd fogja magát, és beül Paula íróasztala mögé. Ekkor kitör a botrány…

168.
Ricardo meglepetten veszi tudomásul, hogy Vivien már napok óta együtt van Freddie-vel, a férfi vidéki házában. Nem tudja mire vélni a dolgot, hiszen õ annyira szerette a lányt, és mégsem “ment vele semmire”. Rodrigo Clo asszonytól érdeklõdik Nice hogyléte felõl, s el szeretné kérni kezelõorvosának a számát. Clo asszony azonban azt javasolja neki, érdeklõdjön személyesen Nicetõl.

169.
Dudá mind erõszakosabb kísérleteket tesz, hogy megszerezze Luis Carlost. A fiatalember azonban egyelõre nem tud dönteni: kibéküljön inkább Lígiával, akit még mindig szeret, avagy kezdjen Dudával járni, mert az nagyon imponál neki határozottságával. Rui egy vacsora során megpróbálja rábeszélni Sírót, adja el neki a Medeiros Mûveknél lévõ részvényeit. Mivel Síro erre nem hajlandó, megfenyegeti. Socorro arról tájékoztatja Paulát, hogy Tadeu azt javasolta Rodrigónak: Nicet költöztesse vissza a Medeiros-házba…

170.
Stella utasítja Socorrót, tegye rendbe Rodrigo szobáját és helyezzen el rengeteg virágot. Tehát úgy nézzen ki a szoba, mintha most lett volna Rodrigo és Nice esküvõje. Arról van szó ugyanis, hogy Rodrigo mindenképpen visszahozza nejét a Medeiros-házba. Nice nagy nehezen rááll, hogy visszaköltözzön férjéhez. Az elkeseredett Paula újabb eszement ötlettel áll elõ: “öngyilkosságot” követ el, hogy ezzel keltsen lelkiismeret-furdalást Rodrigóban…

171.

190.
Rui biztosítja elkeseredett leányát, hogy Nice soha sem kerül ki a börtönbõl, és Rodrigo csupán leendõ gyermeke miatt aggódik, nem a neje miatt. Ruit eközben tanúvallomás-tételre beidézik a rendõrségre, ahol tagadja, hogy õ ölte volna meg Josiast. Teresa azonban kijelenti, hogy a férje bérelte fel Josiast, hogy õt meggyilkolja. Ekkor Nice édesanyja, Alzira asszony közli a nyomozást vezetõ felügyelõvel, hogy õ a tettes. Selso felügyelõ azonban kételkedik ebben…

191.
Tiana elmondja a rendõrségen, hogy szerinte egyik szomszédja, egy drogkereskedõ ölte meg Josiast, ugyanis nagyon sok pénzzel tartozott neki. Ennek ellenére Selso felügyelõ egyelõre nem engedheti szabadon Nicet. A felügyelõ ismét kihallgatja a taxist, aki Nicet szállította Josias búvóhelyére, s a férfi végre bevallja, hogy utasa valóban arra kérte, várjon rá öt percet, s ha addig nem jön vissza, értesítse a rendõrséget…

192.
Rui, Paula és Olavinho között zavart és veszekedést okoz a hír, miszerint a Nicet szállító taxisofõr, akit Olavinho lefizetett, mégis vallomást tett a rendõrségen. Rui azonban abban bízik, hogy a bírósági tárgyaláson még bármi történhet, és ha Nicet ki is engedik, az még nem azt jelenti, hogy ártatlan. Ennek ellenére Olavinho bejelenti, hogy kiszáll a dologból. Caio, Nice ügyvédje semmi jóval sem kecsegteti védencét…

193.
Közeledik Nice szabadulásának napja, õ azonban ahelyett, hogy repesne az örömtõl, szorong, rossz elõérzete van. Eközben Teresa, Brunóval együtt visszaköltözik férje lakásába, s az a szándéka, hogy Ruit felkéri, hagyja el a lakást, mert gyilkossal nem kíván egy fedél alatt élni. Paula apja mellé áll és felszólítja anyját, többé ne tekintse õt a lányának. Egy felbérelt fogolytársa meg akarja ölni Nicet, akit Selso felügyelõ másnap szabadon enged…
Egyéb epizódok

201.
Paula felforgatja az egész lakást, hogy megtalálja bátyja videofelvételét, amelyik Nice és Julio ölelkezését tartalmazza. Stela továbbra sem hajlandó tudomásul venni, sem elfogadni Dudá mint testvér létezését. Freddie nehezen bocsátja meg Clónak, hogy csupán most árulta el neki, nem a nõvére, hanem az édesanyja. Kezelõorvosa szerint Americo úrnak nincs esélye a teljes felgyógyulásra, bal oldala valószínûleg béna marad. Ezért Goreti úgy dönt, egyelõre mellette marad és nem költözik Freddie-hez…
Egyéb epizódok

202.
Olavinho szinte könyörög anyjának, ne hagyja magát csõbe húzni Rui által és nehogy tálcán nyújtsa át neki elhunyt apja pénzét. Augusto szinte biztos benne, hogy Alzira nyakig benne van a gyilkossági ügyben, s szerinte valamit eltitkol elõle. Alzira pedig férjére gyanakszik, szerinte Augusto titkol el valamit. Elisinha szemrehányással illeti a nõvérét, amiért nem árulta el neki, hogy Freddie a fia. Eközben Nice az ügyvédjével, Dr. Caióval is megosztja anyjával kapcsolatos rossz érzéseit…

203.
Clo megdöbben, amikor megtudja Goretitõl, hogy annak idején az édesapja úgy megverette a szeretõjét, Freddie apját, Manuelt, a napszámost, hogy az egy életre megvakult. Stela továbbra sem hajlandó befogadni Dudát, bár õ ezt nagyon szeretné. Rendkívül féltékeny ugyanis újdonsült húgára, aki szerinte született házasságtörõ. Eközben Nice megpróbálja kiszedni édesanyjából, Josias meggyilkolásának napján miért utazott olyan rövid idõre Rióba? Esetleg azért, hogy alibije legyen arra a napra? Nice öccse, Luis Carlos elhatározza, Rióba utazik, hogy megkeresse azt a drogdílert, aki tanúskodhatna édesanyja mellett…

204.
Paula “készségesen” jelenti Rodrigónak, hogy “drágalátos felesége” zárt ajtók mögött hetyeg Julióval. Rodrigo azonban közli vele, hogy nem kíván nyomozni senki után sem, s dühösen kidobja a lányt a szobájából. A hír azonban mégis bogarat ültetett a fülébe: hazarohan, s elõbb kirúgja Socorrót, majd megkéri Nicet, többé ne engedje be a hálószobájába Juliót. Rodrigo közli Dudával, hogy nem a testvére, s számára olyan, mint egy idegen. Alzira asszony elmondja Caio ügyvédnek, be akarja bizonyítani a lányának, hogy nem õ gyilkolta meg Josiast…

205.
Dudá azt javasolja Nicenek, vívja ki magának a tiszteletet és értesse meg Rodrigóval, már nem az az alázatos kislány, aki korábban volt. Közeledik Simone 18. születésnapja, s ezt édesanyja méltóképpen szeretné megünnepelni, felhasználva az alkalmat a kibékülésre is. Nice megpróbálja megvédeni Socorrót az elbocsátástól, de férje ragaszkodik döntéséhez. Paulában váratlanul feltámad az érdeklõdés nagymamája, az eddig általa lebecsült fekete Sida iránt…

206.
Alzira asszony sírva magyarázza férjének, hogy bár eddig csak bajt okozott a családjának, de most a szíve legmélyén nem akarta õt megcsalni. Augustót azonban nagyon megviselte neje cselekedete, s elkeseredésében elrohan a rendõrségre és közli Selso felügyelõvel, hogy õ ölte meg Josiast. A felügyelõ kihallgatja, majd elengedi. Dr. Caio tájékoztatja a dologról Nicet, aki döbbenten hallgatja a hírt, s képtelen azt elhinni. Úgy véli ugyanis, ha valóban apja követte volna el a tettet, nem hagyta volna, hogy õ annyi ideig szenvedjen a rendõrségi fogdában…

207.
Rodrigo képtelen elviselni, hogy a családi vállalatot újdonsült húga, Dudá vezeti és nem õ, s ezért egyre nõ a kettejük közötti konfliktusok száma. Bruno elmeséli Nicenek, hogy Paulának egy kis trükkel sikerült megszerezni a nagymamájánál elrejtett videokazettát, amelyen Julio és õ boldogan ölelkeznek egymással. Szerinte Paula nyilvánvalóan Nice ellen akarja ezt felhasználni. Jóslata rövidesen be is következik: Paula eljuttatja a kazettát Rodrigónak…

208.
Goreti biztosítja Freddie-t, nem arról van szó, hogy el akar tõle távolodni, hanem csupán a férje, a betegeskedõ Americo dolgát szeretné elintézni. Idõközben a bíróság kitûzte Ricardo ügyének tárgyalását. A Vivien sérelmére elkövetett szemérem elleni támadással vádolják. Caio ügyvéd azonban biztosítja Ricardo aggódó nõvérét, hogy öccsét nem fenyegeti börtönbüntetés. Selso felügyelõ úgy dönt, hogy szembesíti egymással Nice szüleit Josias halála ügyében…

209.
A rendõrségen szembesítik Nice szüleit, Alzirát és Augustót. Ennek során Augusto ragaszkodik korábbi vallomásához, mely szerint õ ölte meg Josiast. Alzira ezt tagadja, szerinte férje egy legyet sem tudna megölni. Azonban nem hajlandó elárulni annak a férfinak a nevét, akihez néhány órára Rióba repült, hogy megkérdezze tõle, mennyi pénzt akar. Eközben egy ismeretlen zsaroló hatalmas összeget követel hallgatásáért…

210.
Rodrigo szemére veti a továbbra is igen erõszakos Paulának, hogy annak idején hamis terhességi bizonyítványt csináltatott, majd abortuszt színlelt. Paula mindezt azzal magyarázza, hogy szerelembõl tette és nem bánta meg. Goreti aggódik leánya miatt, aki szerinte készül valamire. Elena, Freddie-tõl eltérõen meg van gyõzõdve arról, hogy apja, Otávio Ferraz meghalt New Yorkban. Freddie úgy véli, Otávio számára csupán egy út adódik: ha visszaadja az államnak, amit elvett tõle. Nice szomorúan közli édesanyjával, hogy a történtek után immár nem bízik benne…

211.
Goreti estélyt ad barátai és ismerõsei tiszteletére. Az eseményen Dudá Siro oldalán jelenik meg. Bruno Simone szobájában rátalál a lány anyjához, Goretihez írott levelére: “Anya! A saját életemet akarom élni, hagyjál békén, kérlek! Simone”. Goreti szerint leánya a semmirekellõ Olavinhóval ment el. A lány valóban a fiatalemberrel távozott, azonban közli vele, hogy nem szerelmes belé és nem akar lefeküdni vele. Nice szerint férje legkésõbb két héten belül ismét együtt lesz Paulával. Idõközben azonban Rodrigo elnézést kér a nejétõl…

212.
Goretit nagyon aggasztja Simone elköltözése, félti a leányát a külvilágtól. Simone azzal magyarázza az elköltözést Brunónak, hogy édesanyja azt veti állandóan a szemére: miatta ment férjhez Americo úrhoz és nem Freddie-hez. Julio szerelmet vall Elenának. A lány szerint azonban nincs jövõje a kapcsolatnak. Eközben a rendõrség ismét beidézi Nicet vallomástételre. Az orvos közli Rodrigóval, hogy leendõ gyermeke fiú lesz…

213.
Paula szinte hisztérikusan ismételgeti: nem is Rodrigo az apja Nice leendõ gyermekének. Eközben összeül a Medeiros-mûvek vezetõsége, hogy megvitassa a cég helyzetét, különös tekintettel a gazdasági válságra. Az értekezleten Paula vihorászik, röhögcsél, vagyis eszelõsen viselkedik. Elena megtudja, hogy évekkel ezelõtt eltûnt édesapja, Otávio Ferraz mégis él. Röviddel ezután a halottnak hitt férfi megjelenik a családjánál, Sao Paulóban…

214.
Nice azzal vádolja Ruit, õ állított neki csapdát és õ fizette azt a prostituáltat, aki a börtönben az életére tört. Majd megfenyegeti a férfit: ha majd az öccse, Luis Carlos rátalál a koronatanúnak tartott drogkereskedõre, minden ki fog derülni és akkor “neki lõttek”. Ricardo figyelmezteti a bátyját, legyen résen, mert Paula még elõrukkolhat valami disznósággal. Úgy tûnik, Otávio Ferraz nagyon megkönnyebbült, hogy több éves bujkálást követõen végre hazatérhetett Brazíliába. Rui vádaskodó és mentegetõzõ tévényilatkozatot adott…

215.
Dudá megnyugtatja Nicet, Rodrigónak egy csöpp kétsége sincs, hogy leendõ gyermekének õ az apja. Elena szerint apjának végre abba kellene hagynia a bujkálást, és valahogy le kellene leplezni Rui viselt dolgait. Otávio azonban egyelõre veszélyesnek tartja a dolgot. Caio ügyvéd arra kéri Terezát, tanúskodjon férje ellen. Az asszony azonban egyelõre nagyon fél Rui esetleges bosszújától…

216.
Nice csupán azt kéri Terezától, közölje az igazságot Rui viselt dolgairól a bíróságon. Többek között mondja el, hogy férje Josiasszal akarta megöletni õt. Tereza hosszas gondolkodás után rááll a dologra. Paula ezért azzal fenyegeti meg Nicet, ha a rendõrség nem kapja el, majd õ megteszi. Eközben Rui azt állítja, hogy Otávio Ferraz sok-sok millióval tartozik neki. Freddie arra kéri Otáviót, mondjon el mindent, amit tud Ruiról…

217.
Bruno videofelvételt készít édesanyja Ruival kapcsolatos vallomásáról. Amikor az érintett megnézi a felvételt, nagyon megharagszik a fiára, akit hálátlannak nevez. Paula pedig gyakorlatilag hátat fordít az apjának, s közli Rodrigóval, nem tudta, hogy apja gyilkos. Egy Marivalda nevû nõ, a titokzatos Carlao menyasszonya felkeresi Ruit, hogy pénzt zsaroljon ki tõle võlegénye nevében…

218.
Olavinho elárulja édesanyjának, hogy azt a bizonyos Carlao nevû embert Rui bérelte fel Josias meggyilkolására és tárgyalt a kábítószer-kereskedõvel is. Eközben Rui sajtóértekezletet tart, amelyet a TV is közvetít. Rui itt minden vádat tagad, megpróbálja félrevezetni az újságírókat. A tájékoztatón váratlanul megjelenik Nice is és válaszol az újságírók kérdésére…

219.
Carlao részletesen elmeséli megbízójának, Ruinak, hogyan zajlott le Josias meggyilkolása, amelyben – mint állítja – õ nem vett részt. Ez idõ alatt Nice vallomást tesz a rendõrségen ugyanebben az ügyben. Carlao szeretõje, Marivalda elmondja Ruinak, hogy az ominózus estén látta Olavinhót beszélgetni az ügyben érdekelt prostival, Shirley-vel. Rui további 5000 dollárt fizet Carlaónak és szeretõjének, így vásárolva meg a hallgatásukat…

220.
Olavinho anyja kérdésére válaszolva közli, nem õ ölte meg Josiast, amikor a helyszínre érkezett, már halott volt. Otávio egyelõre nem meri nyilvánosságra hozni Rui kétes ügyleteit, nagyon fél volt üzlettársától. Freddie szerint azonban most már végére kellene járni az ügynek. Idõközben meghal Clo asszony ifjúkori szerelme, Emanuel. Paula “ajándékot” küld Nicenek: egy tûkkel átszúrt bábut…

221.
Selso felügyelõ tájékoztatja Nicet, hogy Carlao kikerült a rendõrség látókörébõl, eltûnt. Ezért üzenetet küldtek a salvadori és a recifei rendõrségnek, arra kérve õket, fogják el a gazembert. A felügyelõ egyébként azt tervezi, hogy szembesíti egymással Terezát és Ruit. Leánya javaslatára a bujkáló Otávio Goreti házából Nice szüleinek a házába költözik, nehogy rátaláljon Rui. A szenátor azt javasolja Ruinak, meneküljön el, s erre a célra szívesen a rendelkezésére bocsátja a jachtját…

222.
Paula azt állítja, soha sem ártott Nicenek, csupán szerelméért küzdött foggal-körömmel, minden eszközzel. Szerinte vetélytársnõje is ugyanezt tette. Nice azonban mindezt kétségbe vonja, s közli Paulával, hogy mindent megtesz önmaga tisztázása és Rui bebörtönzése érdekében. Rui visszautasítja a szenátor “elõnyös” ajánlatát, miszerint az õ jachtján meneküljön el Brazíliából, mert csapdának tartja. Idõközben Americo úr hazatért a kórházból…

223.
Otávio szörnyen tart attól, hogy Rui emberei esetleg elteszik láb alól. Rui eközben sajtótájékoztatón igyekszik cáfolni neje állításait és elhitetni, hogy semmi köze nincs a korrupcióhoz. Freddie ekkor úgy véli, itt az ideje, hogy Rui megtudja, Otávio hazatért. Ez meg is történik: Otávio megjelenik a sajtótájékoztatón, hogy megcáfolja Rui állításait és korrupcióval, visszaéléssel, zsarolással vádolja meg volt üzlettársát.

224.
Caio közli a türelmetlen Nicevel, Ruit csupán akkor tudják börtönbe juttatni, ha bebizonyítják, hogy valakinek az életét veszélyezteti. Egyébként az ügyvéd úgy sejti, amatõr gyilkolta meg Josiast. Tiana azt gyanítja, hogy Josiast Augusto úr, Nice apja ölte meg. Rui nagyon tart Otáviótól, mert volt üzlettársa mindent tud róla és viselt dolgairól…

225.
Olavinho közli édesapjával, mivel neki már nincs pénze, kénytelen továbbra is Ruival maradni. Paula azért aggódik, hogy sorjában minden tervük darabokra hullik szét. Apja azonban megnyugtatja, néhány hónapon belül minden ügy feledésbe merül. Paula azt az õrült tervet eszelte ki, hogy Rodrigóval közösen elteszik láb alól Nicet és összeházasodnak. Olavinho közli Ruival, hogy apjának egy fillérje sincs. Rui azonban ezt nem hiszi el, s mindenáron meg akarja találni volt üzlettársát…

226.
Nice kérdõre vonja Fatimát, amiért azt vallotta, hogy a gyilkosság éjszakáját együtt töltötte Olavinhóval. Tehát hamisan tanúskodott és falazott a fiatalembernek, s így megakadályozta Olavinho és Rui felelõsségre vonását. Arra kéri az asszonyt, segítsen a két bûnös leleplezésében. Rui eközben rátalál Otávióra és fegyverrel kísérli meg visszaszerezni tõle a pénzét. Otávio bevallja, hogy a pénzt festményekbe fektette. Marivalda részletesen beszámol Caiónak Rui tetteirõl és az általa elkövetett gyikosságokról..

227.
Clo asszony átveszi Goretitõl Americo úr ápolását. Stela asszony féltékennyé akarja tenni a férjét, s ezért egy férfiközvetítõ cégtõl rendel egy jóképû fiatalembert, hogy úgy tegyen, mintha a szeretõje lenne. A célját siker koronázza: Tadeu amint megtudja, hogy neje egy fiatalember társaságában tölti az idejét, hazarohan. Rodrigo akcióba kezd neje visszahódítása érdekében. Otávio elköltözik Niceék házából, de otthagyja a Picasso-festményt. Luis Carlos – szülei megkönnyebbülésére – életjelt ad magáról…

228.
Rodrigo arról biztosítja Nicet: mind a hárman – leendõ gyermekükkel együtt – nagyon boldogok lesznek, s õt már semmiféle érzelem sem köti Paulához. Socorro részletesen ismerteti Ruival a Medeiros-ház beosztását, a biztonsági berendezések és a széfek elhelyezkedését. Az az eltökélt szándéka ugyanis Ruinak, hogy akár erõszakkal is megszerzi a Picasso-festményt, mert az õt illeti meg. Paula arra kéri apját, egyidejûleg szabadítsa õt meg a “cselédlánytól”. Caio szerint Olavinho csupán abban az esetben kerülheti el a börtönbüntetést, ha feladja Ruit. Otávio, Bruno kamerája elõtt részletesen beszámol mindarról, amit Ruiról tud…
Egyéb epizódok

229.
Dudá azt tervezi, hogy megveszi Rui vállalati részvényeit, majd Rodrigo és Nice leendõ gyermekének ajándékozza. Paula azonban tudomást szerez errõl és azonnal elmondja az apjának. Mikor Elizinha megtudja elõkerült férjétõl, milyen értékes festményei vannak, hirtelen “rájön”, hogy mindig is nagyon szerette õt, és mellette akar megöregedni. Otávio azonban átlát a szitán. A “szerelmes” Elizinha azonnal jelenti Ruinak, hogy Otáviót hívta egy bizonyos P.C. és õ azonnal elrohant. P.C., vagyis Paulo Chirico azt javasolja Otáviónak, meneküjön Miamiba. Eközben Olavinhót kihallgatja a rendõrség…

230.
Dudá megkéri Paulát, adja át apjának az ajánlatát, mely szerint õ megvenné tõle a vállalati részvényeit. Paula ezt megígéri, de biztos benne, hogy apja nem fogadja el. Dudá meg akar küzdeni Ligiával a rövidesen hazatérõ Luis Carlos szívéért, “gyõzzön a jobbik” alapon. Otávio és Dora eközben azt tervezik, hogy elhozzák a Picasso-képet Niceék házából és a többi festménnyel együtt Miamiba távoznak…
Egyéb epizódok

231.
Paula kijelenti: mostantól kezdve a küzdelem tétje élet vagy halál. Nice közli Dudával, reméli, hogy nem fog beavatkozni Luca és Ligia szerelmébe. Dudá azonban meg akarja tanítani Ligiát küzdeni. Stelának túl jól sikerült féltékennyé tenni a férjét: az ügynökségtõl bérelt fiatalember ugyanis beleszeret, és Tadeu szabadítja meg õt a karmai közül. Ruit ismét kihallgatja a rendõrség, de most sem mennek vele semmire…

232.
Elizinha szerint fia, Olavinho nem árulhatja el jóakaróját, Ruit. Elena azonban más véleményen van. Szerinte öccsének az igazat kell mondania Rui viselt dolgairól. Idõközben Luis Carlos hazaérkezett hosszú és veszélyes útjáról. Paula megtudja, Rodrigo melyik szállodában beszélt meg találkozót Nicevel és – az asszonyt megelõzve – odamegy, leitatja Rodrigót és ágyba bújik a tehetetlen férfival. Az idõközben szintén odaérkezõ Nice ágyban találja kettejüket és sírva elhagyja a szállodát…

233.
A hazatért Luis Carlos szomorúan közli Nicevel, hogy nem számíthat a kábítószerüzér tanúvallomására, mert elõbb a szövetségi rendõrség hallgatja ki. Nicet azonban az érdekli, elmondja-e az illetõ, ki volt Josias gyilkosa. Luis Carlos szerint igen, mert megesküdött erre. Másnap reggel a kábulatát kialvó Rodrigo felébred a szállodában és szörnyen megdöbben, amikor Paulát találja maga mellett az ágyban. A szenátor közli Ruival, hogy tagadni fog és mindent az õ nyakába fog varrni…

234.
Közeleg Rui õrizetbe vételének napja és Olavinho nyaka körül is szorul a hurok, mind több korábbi vallomását kénytelen módosítani. A fiatalember többek között azt is elárulja, hogy Rui bízta meg Shirleyt, a prostituáltat Nice megölésével. Majd eltüntette a lányt, miután nem hajtotta végre a megbízást. Röviddel ezt követõen megérkezik a letartóztatási parancs, és Selso felügyelõ – Nice és több újságíró jelenlétében – letartóztatja Ruit…

235.
Paula meglátogatja apját az elõzetesben és megnyugtatja, hogy rövidesen kihozza onnan. Rui immár csupán arra vágyik, hogy golyót röpíthessen a “cselédlány” gyõzedelmes képébe. Nicenek idõközben feltûnik, hogy a család egyik alkalmazottja, Tiana nagyon különösen viselkedik az utóbbi idõben: olykor váratlanul eltûnik, máskor magában beszél. Most pedig nagyon megrémült, amikor megtudta, hogy Luis Carlos magával hozta koronatanúnak az üzért…

236.
Nice azt tervezi, hogy csupán az ítélethirdetésig marad a Medeiros-villában, és utána olyan helyre költözik, amely nem fogja emlékeztetni az õt ért kellemetlenségekre. Leendõ gyermekét is egyedül kívánja felnevelni. Eközben a rendõrség továbbra is elõzetes letartóztatásban tartja Ruit, annak ellenére, hogy ügyvédje – aki korábban igazságügyi államtitkár volt – az ígérte neki, hogy 24 órán belül kihozza. Nice számára csupán az jelentene gyõzelmet, ha bebizonyosodna, hogy Rui ölte meg vagy ölette meg Josiast…

237.
Nicet nagyon elkeseríti, hogy legfõbb reménysége, az üzért megölõ bérgyilkos megszökött a rendõrségi fogdából, s nem tud vele beszélni. Így most úgy tûnik, Rui és Paula kerülnek ki gyõztesen a vele folytatott küzdelembõl. Eközben Gastao, Rui ügyvédje meglátogatja a fogdában Ruit és sajnálattal közli vele, még nem tudja, mikor helyezik szabadlábra, mert ez a bírón múlik. A bárpincér részletesen elmeséli, hogy az ominózus estén hogyan “részegedett le” Rodrigo a szállodában. Idõközben mégis sikerül az ügyvédnek kieszközölnie Rui szabadlábra helyezését…

238.
Nice megkéri Tianát, a Medeiros-ház szakácsnõjét, még egyszer mesélje el, mi is történt a gyilkosság napján. Az elkeseredett asszony ekkor megtörik és bevallja, hogy õ ölte meg addigi szerelmét. Ezzel Nice feje felöl elvonulnak a viharfelhõk, immár kikerül a gyanú árnyékából. Caio azonnal felajánlja Tianának, hogy elvállalja a védelmét. Rodrigo telefonon tájékoztatja a nyomozást végzõ Selso felügyelõt, hogy Josias gyilkosa Tiana.Eközben Paula igen zokon veszi, hogy Tiana bevallotta tettét, s így továbbra sem tud megszabadulni vetélytársnõjétõl..

239.
Paula újabb, immáron halálos tervet ötöl ki Nice ellen, melynek végrehajtását Ricardo és Vivien esküvõjére idõzíti. Nem sokat teketóriázik, hanem a mosdóban idõzõ vetélytársnõjét arra kényszeríti egy pisztollyal, hogy vele menjen egy eldugott helyre. Ekkor azt “javasolja” Nicenek, játsszanak “orosz rulettet”, miközben szünet nélkül ócsárolja õt. Eközben Rodrigo és az esküvõ meghívottai mindenfelé keresik az eltûnt Nicet…

240.
Rodrigo hosszas keresgélést követõen rátalál nejére és az õt elrabló Paulára, akit sikerül lebeszélnie terve végrehajtásáról. Nice súlyos állapotban van és azonnal kórházba kell szállítani. Az eszelõs Paula abban reménykedik, hogy Nice megszüli az “õ” és Rodrigo gyermekét, akit majd együtt felnevelnek. Nice idõközben egy kisfiúnak ad életet, de nagyon legyengül. Selso felügyelõ emberrablás miatt letartóztatja Paulát…

Megosztom másokkal: