Bella calamidades tartalma

BELLA CALAMIDADES – Lola tartalma:

1.
Lola Carrero édesapja megbetegszik és a kislány keresztanyja házánál keres segítséget. A ház asszonyának fia, Marcelo nyit ajtót, de mire odahívja az édesanyját, Lola eltûnik. A lány édesapja meghal, õ pedig a fõvárosban élõ nagynénjéhez költözik. 10 év telik el, de a Machada család azóta is keresi Lolát, aki szolgálóként él a nagynéni házában. Lorenza egyedül él a birtokon, fia, Marcelo a fõvárosban tanul. Egy nap váratlan vendégek érkeznek, akik felforgatják eddigi életét…

2.
Marcelo biztos benne, hogy Lola az a lány, akit majdnem elütött az autójával. Követi õket és meglesi, hol laknak a nénikéjével. Azt is megtudja, hogy valóban Lolának hívják. Priscila kinézi magának a szomszéd fiúkat, de Lorenza megtiltja, hogy bármi köze legyen hozzájuk. Marcelo és Angelina még mindig azon veszekszenek, hol töltsék a szünidõt…

3.
Lola és Marta összevesznek és a dulakodás után Marta leesik a lépcsõn. Lola abban a tudatban, hogy megölte nénikéjét, elmenekül a házból, szülõfalujába Horneros-ba. Az apja sírjánál tölti az éjszakát, majd megismerkedik Pablóval, a temetõõrrel, akitõl szívességet kér. Eközben Lorenza sógornõje és unokahúga felbolygatják az életet a birtokon…

4.
Lola beköltözik a temetõbe. Marcelo elmegy Marta házához, hogy beszélhessen a lánnyal, de helyette csak Martával tud beszélni, aki teljesen befeketíti Lolát. Marcelónak nem sikerül feldolgozni a hallottakat, azon gondolkozik, hogy mennyi lehet belõle az igazság. Eközben Lola kimerészkedik a faluba sétálni éjszaka…

5.
Juana elmeséli Nicolásának a pletykát a kísértetrõl. Silvana és Priscila mindenkinek az idegeire mennek a birtokon. Lola este elmegy a tóhoz fürdeni, de három rosszarcú figura rátámad. Amikor Pablo megpróbálja megvédeni, úgy összeverik, hogy kórházba kell vinni. Regina és Lorenza készülnek férjeik halálának tíz éves évfordulójára…

6.
Lola tönkreteszi a megemlékezést a temetõben, többen azt gondolják, hogy egy kísértet. Mivel Pablo kórházban van, az ezredes egy helyettest nevez ki a temetõ õrzésére. Priscila elnyeri a szomszéd fiúk figyelmét. Lorenza nagyon várja haza fiát, Marcelót, a szünidõre…

7.
Marcelo ismét felkeresi Martát és Lola felõl érdeklõdik. A nõ újabb hazugságokat talál ki. Közben Lola azt tervezi, hogy visszatér a városba és felel a tetteiért. Aquiles Pablónál érdeklõdik a kísértet felõl, a temetõõr szerint az öreg gyanakszik. A Galeano fiúk verekedésbe keverednek Fabian bárjában…

8.
Lorenza birtokán nagy a készülõdés, Marcelót várják, hogy végre hazaérjen. Eközben Regina kénytelen a fiait hazarángatni Fabian bárjából. Amikor Marcelo megérkezik a faluba, majdnem elüti Priscilát, aki azonnal álmai férfiját látja benne. Nagy meglepetésére késõbb kiderül, hogy õ az a duci és utált unokatestvér, akit már napok óta várnak…

9.
Lorenza sokkos állapotban tér haza a temetõbõl, miután találkozik a vélt kísértettel. A történteket Juana is hallja, aki rögtön tovább is adja a hallottakat. Marcelo nem tudja elhinni a szellemes történetet, ezért elmegy a temetõbe nyomozni, ahova elkíséri Priscilla is, aki hamar véget vet a temetõi szemlének, miután nagy hisztit csap, mert megijed Aquilestõl…

10.
A két idõsebb Galeano fiú titokban elmegy a temetõbe, hogy kiderítsék mi az igazság a kísértet ügyében. Priscilának tetszik Marcelo, de Silvana megpróbálja lebeszélni róla lányát. Lorenza és Regina egyfolytában veszekszenek, ezért úgy döntenek szerzõdést kötnek néhány birtokukat érintõ kérdésben…

11.
Priscila úgy dönt, meghódítja Marcelót és anyját is beavatja a tervbe. Marcelo elmegy a temetõbe, hogy a kísértet história után nyomozzon. René újabb kísérlete robbantásba fullad, így Regina kiteszi a fiúkat a házból. A két idõsebb fiú Fabian bárjába, a két kisebb a temetõbe megy. Priscila elsõ csábítási kísérlete meghiúsul…

12.
A parancsok csapatával együtt kivonul a temetõbe. Meglepetésükre kiderül, hogy szó sincs kísértetrõl, csak Lola lakik Pablo engedélyével a temetõben. A parancsnok az õrt és a lányt is beviteti az õrsre. Marcelo, Lorenza és az egész falu kíváncsi az igazságra, de Lorenzát és Marcelót különösen megérinti Lola személye…

13.
Lorenzát és Marcelót nagyon nyugtalanítja az a lány, akit a rendõrség letartóztatott a temetõben, és megpróbálnak segíteni rajta. Silvana és Priscila nem értik, miért. Fabian új mûsorral próbálja fellendíteni a bár forgalmát. Romero megpróbál utánajárni annak, amit Lola mondott, és meglepõ felfedezést tesz, amivel Lolát is szembesíti…

14.
Lolát bolondok házába akarják vinni. Marcelo elmondja anyjának, hogy a kísértet nem más, mint Lola, Lorenza keresztlánya. Megpróbálnak a segítségére sietni, de nem várt akadály gördül eléjük. Romero nagyon örül, hogy megszabadulhatott a falu kísértetétõl. Pablo próbálja kideríteni, hová vitték Lolát…

15.
Lolát hazaviszik a birtokra Lorenzáék, ahol mindenki fel van háborodva, fõleg Priscila és Silvana. Egy hosszabb beszélgetés után sikerül lefürdetni Lolát, és találni neki ruhákat, amibe felöltözhet. Eközben az egész falu azon háborog, hogy lehet az, hogy a rendõrség engedte, hogy Lorenza hazavigye az õrültnek titulált Lolát. Regina és fiai is jól kitárgyalják…

18.
Silvana és Priscila telebeszélik Lola fejét és hazugságokat állítanak Lorenzáról. A lány hajnalban megszökik a házból és egyenesen Pablóhoz siet. Lorenza és Marcelo értetlenül állnak a döntés elõtt, és bár Silvana és Priscila mindent megtesznek, hogy kellõ vigaszt nyújtsanak, Lorenza Lola keresésére küldi fiát…

19.
Priscila és Silvana megpróbálják eljátszani, hogy komoly baleset történt, de Lorenza már nem hisz nekik. Lola kényelmetlenül érzi magát a házban, de Lorenza bátorítására beszél Silvánával és Prsicilával. Marcelo meglepi Lolát. Romano szerencsétlen megjegyzése miatt Regina fejébe veszi, hogy Ricardoból nagyszerû pap lenne. Priscila megpróbálja Juanát Lola ellen hangolni…

20.
A Galeano fiúk összehozzák Esperanzát Ricardóval, hogy ne kelljen papi internátusba mennie tanulni. Regina beveszi a trükköt és teljesen kiakad azon, hogy milyen nõvel kezdett ki a fia. Marcelo kifaggatja Lolát a gyerekkori élményeirõl Aquiles-szel, mert láthatóan még mindig tart tõle. Egy hosszasabb beszélgetés folyamán Lola elmeséli neki, miért is kellett elszöknie a faluból. Priscila féltékeny a lányra…

21.
Lorenza megissza a Lolának szánt vegyszeres italt, amit Juana kevert ki. Ezért a Cayetano atyának szánt vacsoráról el kell vinni a kórházba, ahol sikerül stabilizálni az állapotát. Az éjszakát bent tölti Marcelóval és Lolával a kórházban. Reginának sikerül egyességet kötnie Ricardóval, hogy szakít Esperanzával, így elkerülheti a papneveldébe való beköltözését…

22.
Marcelo könyvet ajándékoz Lolának, amitõl Priscila kiborul. Nem bír uralkodni magán és letámadja a gyanútlan férfit, aki nem igazán tud mi kezdeni a helyzettel. Silvana dühöng, amiért Priscila nem képes féken tartani magát. Lorenza benevez Fabian tortasütõ versenyére, amit Regina elõször elutasít. Lola visszavág Juanának és sikeresen ráijeszt a lányra. René megint új találmánnyal rukkol elõ…

23.
Priscila nem engedi, hogy Marcelo kerülje õt és továbbra is túl szenvedélyesen viselkedik, amit Silvana nem néz jó szemmel. Aquiles rátámad Lolára és Nachónak kell közbelépnie, Lorenza és Marcelo tudatják az öreggel, hogy a lány már nincs egyedül és õk mindentõl és mindenkitõl hajlandóak megvédeni. Fabian büszke a tortasütõ verseny ötletére, amire izgatottan készül az egész falu. Priscila egyre féltékenyebb Lolára és amikor fültanúja lesz egy bóknak, hisztériás rohamot kap…

24.
Romano próbál megszabadulni Esperanzától, de nem olyan egyszerû az eset, amikor feltûnik Regina is. Marcelo egyre nehezebben viseli Priscila zaklatását, ezért úgy dönt, visszamegy a vakáció vége elõtt a fõvárosba. Lorenza megmondja a fiának, hogy inkább megszabadul a párizsi rokonoktól. Fabián nagyban készül a tortasütõ versenyre de újabb verekedés robban ki a bárjában. Priscila azt hazudja Lolának, hogy õ és Marcelo együtt vannak.

25.
Priscila teljesen kiborul és rátör Lolára, amikor hazaérkezik a santelói kirándulásról Marcelóval. Egész Horneros lázban ég, Lorenza és Regina is nagy erõbedobással készülnek a tortasütõ versenyre. René úgy dönt, hogy egy kicsit besegít anyjának, hogy megnyerje a versenyt. Priscila megígéri Marcelónak, hogy most már tényleg békén fogja hagyni, amiben a férfi meglehetõsen kételkedik.

26.
A tortasütõ verseny végül botrányba fullad, ahonnan Lola elmenekül, mert mindenki kineveti. Marcelo az erdõben éri õt utol. Regina ki van akadva, hogy nem talál magának rendes alkalmazottat, mert Nicolasával egyáltalán nincs megelégedve. Lola megtudja, hogy Priscila nincs is együtt Marcelóval.

27.
enato és Romano úgy gondolják, eléggé nagyok már ahhoz, hogy külön szobájuk legyen, ám Regina nem így gondolja. A fiúk felháborodnak és úgy döntenek, hogy elhagyják a szülõi házat. Nagyon érdekli õket Aquiles állítólagos vagyona, ezért odamennek. Eközben Lorenza birtokán Marcelo egyre jobban összemelegedik Lolával, ami nagyon irritálja Silvánát és Priscilát, akik elárulják Lorenzának, hogy a fia Lolát szemelte ki magának…

28.
Regina elkeseredetten keresi Romanót és Renatót, még Romero parancsnokot is felkeresi. Lorenza aggódik a nõ miatt és megkéri Marcelót, hogy szálljon be a keresésbe. Eközben a fiúk Aquiles Barraza házában raboskodnak, aki fogsággal bünteti õket, amiért betörtek hozzá. Silvana és Priscila azon mesterkednek, hogy elhitessék Lorenzával, Lola csak Marcelóra utazik.

29.
Regina nagyon aggódik a fiúk miatt, akikrõl senki se hallott. Marcelo sem jár sikerrel a felkutatásukkal. Renato és Romano kezdik elveszíteni a türelmüket, de Aquiles végül úgy dönt, elég a büntetésbõl. Silvana és Priscila újabb õrült ötlettel állnak elõ, aminek a végrehajtása közben Lola balesetet szenved, illetve, ezt hitetik el a család többi tagjával…

30.
Regina nehezen, de kiszedi fiaiból, hogy mi történt. Úgy dönt, ezt a viselkedést nem tolerálja tovább és kidobja a fiúkat. Lorenzának kezd feltûnni, hogy valami kibontakozóban van Marcelo és Lola között, míg Priscila és Silvana próbálja õt a fiatalok ellen hangolni. Marcelo elhívja Lolát, hogy kísérje el a tejüzembe, de ezt meghallja Priscila, aki nagyon kiborul. Újra összeveszik Lolával, aminek ezúttal Nacho a fültanúja lesz…

31.
Lorenza rákérdez Marcelónál, hogy mit érez Lola iránt, és hogy tisztességesek-e a szándékai. Marcelo kénytelen mélyen magába nézni, hogy anyja kérdéseire válaszolni tudjon. Lola elmegy Pablóhoz, hogy segítsen neki az érzelmeit tisztázni Marcelo iránt. Regina rájön, hogy szüksége van még segítségre a ház körül Nicolasa mellett és meglehetõsen érdekes személyre esik a választása…

32.
Mindkét birtokon nagy a karácsonyi készülõdés. Az alkalmazottak az udvaron ünnepelnek, de végül Marcelo és Lorenza is csatlakoznak hozzájuk. Mikor Silvana és Priscila számára is egyértelmû lesz, hogy Lorenza támogatja, hogy Marcelo összejöjjön Lolával, Priscila jelenetet rendez. Marcelo barátai, köztük Angelika is, beugranak a birtokra boldog új évet kívánni neki…

33.
Priscila mesterkedése folytán Lola is meglátja, hogy Marcelo és Angelika egy ágyban fekszenek és félreérti a helyzetet. Úgy dönt, elfogadja Regina ajánlatát. Persze Marcelo és fõleg Lorenza nem szeretnék elengedni. Próbálják meggyõzni és kideríteni miért akar elmenni olyan hirtelen a birtokról…

34.
Lola átköltözik Regina Galeano házába, amivel óriási örömet szerez Priscilának és Silvanának. Amíg õk ünnepelnek, Lorenza és Marcelo egyaránt nehezen élik meg a döntést. Priscila egybõl megpróbálja elcsábítani Marcelót, de a férfi továbbra is kerüli õt. Lola sokat gondol a Machado házra, de mindent megtesz, hogy Regina elégedett legyen vele…

35.
Regina hosszú évek után elõször szervez születésnapi bulit magának, ahova meghívja a falu legbefolyásosabb embereit is. Néhányan rácsodálkoznak, hogy Lola nála dolgozik. A bulira Lorenza nem megy el, de Cayetano atyával küld egy személyes ajándékot Reginának, ami nagyon mélyen megérinti õt. Marcelo Priscilával elindul felfedezni Aquiles birtokát…

36.
Lola meglátja Romanót Virginiával, ezért Romano megfenyegeti, hogy nehogy elmerje mondani az anyjának, hogy mi történt, különben ellehetetleníti a lány életét a birtokon. Marcelo Fabián rábeszélésére feliratkozik a szkander versenyre. A beszélgetés alatt összetalálkoznak Lolával és a Galeano fiúkkal…

37.
Nicolasa Juanával való beszélgetése után teljesen meg van arról gyõzõdve, hogy Lola átkokat jött szórni a házba. Romano elérkezett arra a pontra, hogy szeretné a kapcsolatát Virginiával megszakítani, aki viszont házassági ajánlattal áll elõ. Priscila elmondja Marcelónak, hogy sajnálni fogja ha elmegy és hogy mennyire szerelmes belé, de a férfi továbbra is hárít…

38.
Romano azt sem tudja, mihez kezdjen most, hogy Virginia közölte vele a szörnyû hírt. A Galeano családban senki nem tudja, mi ütött a fiúba. Silvana és Priscila Marcelo után mennek az erdõbe, de nem tudják, hogy a fiú ezúttal más irányba indult. Regina rosszul lesz, ezért Lola viszi el az orvoshoz, ahol érdekes információkhoz jut…

39.
Priscila és Silvana kedveskedni akarnak Marcelónak, ezért különleges kerti partit terveznek a számára. Romano nagyon el van keseredve és kész elhagyni a szülõi házat, mivel szégyent hozott a családjára. Lola megpróbálja feltartóztatni a fiút és elmondja neki, amit Virginiáról tud, de Romano nem igazán hisz neki, ezért utánajár a dolognak…

40.
Romano a családja elõtt is bocsánatot kér Lolától és felveti, hogy kezeljék õt családtagként. A bárban zajlik a szkander bajnokság, ahová a Galeano fiúk is beneveznek. A sors úgy hozza, hogy Lorenza és Marcelo is a ott kötnek ki. Úgy tûnik, senki sem képes megtörni Fabian veretlenségét és heccelni kezdik Marcelót, amiért nem száll be a versenybe. Aquiles beszédes kedvében érkezik a Machado házhoz és beavatja Juanát Lola múltjába.

41.
Marcelo próbálja elfelejteni, mi történt, ezért kicsit többet iszik a kelleténél. Priscila megkéri Nachót, hogy segítsen hazavinni. Romano ki van akadva, mert Marcelo le tudta gyõzni Fabiánt, és elkezd gyanakodni, hogy esetleg történt valami Lola és Marcelo között. Priscila visszaél azzal, hogy Marcelo nincs teljesen magánál, ebbõl óriási botrány lesz.

42.
Marcelo elhagyja a birtokot nagyon dühösen, még Lolát sem várja meg, hogy elköszönjön tõle. Lorenza a történtek miatt annyira kiborul Silvanára és Priscilára, hogy egy veszekedés után kiteszi õket a házból, de rosszul lesz és elájul. A két nõ nem siet a segítségére, sõt nem engedik, hogy az alkalmazottak orvost hívjanak hozzá. Eközben a Galeano birtokon Lolát körülrajongják a fiúk.

43.
Silvana és Priscila átkutatják a házat míg Lorenza betegen, lázasan az ágyban fekszik. Reginának feltûnik, hogy Lorenza már napok óta nem teszi ki a lábát a házból és utánajár, hogy mi történt. Nacho elmondja, hogy Lorenza beteg és a rokonok nem engedik, hogy kihívják az orvost. Regina egybõl felhatalmazza Lolát, hogy átmenjen intézkedni.

44.
Silvana és Priscila mindent megtesznek azért, hogy még jobban elszigeteljék a külvilágtól Lorenzát, de Renato és Lola sikerrel járnak és elhozzák magukkal Mojica doktort. A férfi gyorsan átlátja a helyzetet és azonnal megvonja Lorenzától a sok gyógyszert. Lola egyre kellemetlenebbül érzi magát a Galeano fiúk viselkedése miatt.

45.
Silvana és Priscila az éj leple alatt akarják elhagyni a házat. A pakolásban szem elõl tévesztik az ékszereket rejtõ táskát és már épp az õrület határán vannak, amikor megjelenik Marcelo. Silvana maga alatt van, Lorenza viszont nagyon boldog, hogy újra láthatja a fiát. A Galeano fiúk egyre jobban belehabarodnak Lolába.

46.
Marcelo bevallja, hogy az anyjával marad a birtokon. Regina még mindig nagyon aggódik Lorenzáért, Lolát kéri meg, hogy derítse ki mi folyik a szomszédban. Silvana színésznõi képességeirõl tanúbizonyságot téve meggyõzi Lorenzát, hogy ne küldje el õket a házból. Lola rájön, hogy Marcelo visszatért, de Priscila tesz róla, hogy egy perig se örülhessen a jó hírnek.

47.
A Galeano fiúk összeesküdnek Marcelo ellen és közben harcba szállnak Loláért. Más-más módon próbálják meg elcsábítani a lányt, aki nem tudja, hogy utasíthatná vissza õket. Silvana és Priscila új ötlettel rukkolnak elõ, felcsapnak tanárnak. Regina megtudja, hogy Lorenza felépült és meglátogatja a kerítésnél, ám egybõl hajba is kapnak…

48.
Regina kitalálja, hogy Renének és Ricardónak is franciát kéne tanulnia. Amikor Lorenza megtudja, hogy Silvanáék tanítani fogják a Galeano fiúkat, nagyon kiborul. A fiúk továbbra is átöltöznek suli elõtt, de Regina gyanút fog, és utánuk megy Santelóba. Priscila továbbra is vágyik Marcelóra, annak ellenére, hogy Silvana szívesebben látná az egyik idõsebb Galeano mellett…

49.
Romano szerelmet vall Lolának, aki határozottan visszautasítja õt. Eközben Silvana és Priscila elkezdik a francia órákat Ricardóval és Renével. Az otthoni vacsorán kiakasztják Marcelót, aki elmegy Fabián bárjába és ismét verekedésbe keveredik. Ricardo kórus fellépése alkalmával Lola és Marcelo ismét látják egymást…

50.
A kórus fellépés után Ricardo felkeresi Lolát, és szerelmet vall neki. Iskolába indulás elõtt René is, majd miután egyedül marad Renatóval, õ is bevallja, hogy szereti. Éjszaka Romano keresi fel a szobájában, és szintén szerelmet vall Lolának. Erre Lola mind a négyüket odarendeli a szobájába egy idõpontban, hogy kiderítse miért csinálják ezt vele. Közben Silvana és Priscila folytatják a glamúr tanfolyamot Lorenza házában?

51.
A Galeano fiúk úgy döntenek, hogy Lola barátsága sokkal fontosabb a számukra és lemondanak arról, hogy meghódítsák. Lola elfogadja a bocsánatkérésüket, amit a fiúk egy nagy partival ünnepelnek az istállónál. Nicolasa féltékenységében bepanaszolja Lolát, de Regina jó ötletnek tartja a bulit. Silvanáék persze egybõl letámadják õt, amiért jó szemmel nézi, hogy a fiai ennyi idõt töltenek együtt Lolával. A buli miatt Lorenza is elbizonytalanodik, nem tudja, hova tenni a lány viselkedését?

52.
Kiderül, hogy Nicolasa terhes, ám Nachónak esze ágában sincs feleségül vennie. A lány elkeseredésében nagy butaságot tesz, de Lola az utolsó pillanatban közbelép. Romero és Fabian új ötlettel állnak elõ, Silvanának és Priscilának kéne felkészítenie a horneros-i lányokat a szépségversenyre, amit a bárban szerveznek. A két nõ kapva kap az ajánlaton, lévén, hogy ezzel a kurzussal még több pénzhez juthatnak?

53.
Marcelót egyre jobban zavarja, hogy Silvana és Priscila tanítványai megszállták a házat. Mindenki értesült arról, hogy Nicolasa teherbe esett, és senki nem érti, Nacho miért nem vállalja a felelõsséget. René elkészült a Szuper-Ikarosszal és készen áll, hogy Lolával leteszteljék az új találmányát. Egyre többen jelentkeznek Fabián szépségversenyére, köztük a glamúr órák hallgatói?

54.
Lolának sikerül repülnie a Szuper Ikarosszal, ezért René is megpróbálja, azonban súlyos balesetet szenved. Nicolasa Lolát hibáztatja a sok balszerencséért, és el akarja érni, hogy kirúgják a házból. Regina felszámolja René laboratóriumát. Lola úgy érzi, Marcelo beszélni akar vele, de Pablo azt tanácsolja neki, inkább felejtse el a fiút. Fabian és a lányok lelkesen készülnek a szépségversenyre?

55.
Renét hazaengedik a kórházból. Fabian és Romero ráveszik Reginát, Lorenzát, Marcelót és Romanót, hogy bíráskodjanak a szépségversenyen. Aquiles szörnyû jövõt jósol Lolának. Marcelo bevallja anyjának, hogy szereti Lolát, de kételyei vannak a lánnyal kapcsolatban. Romano és Marcelo majdnem összeverekednek, de Lorenza közbelép?

56.
Kezdetét veszi a szépségverseny, ami túl sok idõt igényel a zsûri részérõl. Egyes versenyzõk szülei megkörnyékezik Lorenzát és Reginát, hogy biztosítsák lányuk gyõzelmét. A két nõ elutasítja õket, de Silvanával és Priscilával már más a helyzet. Õk veszélyes játékba kezdenek?

57.
Lola is elmegy a szépségversenyre. A többiek távollétét kihasználva Nacho szeretne kettesben beszélgetni Nicolasával, de a lány nem hajlandó meghallgatni õt. A szépségverseny végsõ állomásához érkezik, a zsûri visszavonul, hogy meghozza a döntést. Silvana és Priscila mindent megtesznek az eredmény befolyásolásának érdekében.

58.
Priscila és Silvana nagy bajba kerülnek, amikor kihirdetik a szépségverseny gyõztesét. Mindenki megint Lolát hibáztatja, hogy bajt hozott rájuk. Lola otthagyja a bárt, de Marcelo utána indul, hogy végre tisztázhassák, mi is van közöttük. Nicolasa meglátja õket. Lorenza aggódik, mert nem tudja, hová tûnt Marcelo. Silvana felveti Lorenzának, hogy mindannyian költözzenek be a városba.

59.
Lola bevallja Marcelónak, hogy szereti. Regina aggódik a fiaiért, és megfenyegeti Nicolasát, hogy kirúgja a házból. Lorenza megbízza Nachót, hogy keresse meg fiát. A Galeano-fiúk megtalálják Lolát és Marcelót, de a találkozás hatalmas verekedéssel végzõdik, Marcelo kórházba kerül, a Galeanókat pedig Romero beviszi a rendõrségre.

60.
Lorenza és Regina egymásnak esnek, mindkettõ a másikat okolja a fiúk verekedéséért. Priscila és Nicolasa továbbra is állítják, hogy Lola miatt történt minden, õ hozza a balszerencsét a fejükre. Regina végül úgy dönt, hogy ha nem is tudatosan, de Lola túl sok gondot okoz neki a fiúk miatt, ezért mennie kell a Galeano házból. Visszaküldené a lányt Lorenzáékhoz.

61.
Lola Pablótól kér segítséget, aki elhelyezi õt a lányánál, Monicánál. A nõ férje elõször hallani sem akar a dologról, de amint meglátja Lolát, meggondolja magát. Lorenza értesül arról, hogy Regina elküldte a keresztlányát és megkéri Nachót, hogy kerítse elõ. Lola kizárólag Marcelóra vár, csakhogy a férfi nem tud semmirõl, mert a verekedés óta kórházban fekszik.

62.
Monica férje mindenáron Lola közelébe akar férkõzni. Pablo elmeséli Lolának, hogy Lorenza már keresteti. A Galeano fiúk hazamehetnek a kórházból, csakhogy senki nem szól nekik Loláról. Így az ebédlõasztalnál derül ki, hogy valami nem stimmel és Regina kénytelen elmesélni, mi történt. Romano összetörik és Lola szobájában ücsörögve próbálja felidézni a lány emlékét.

63.
Lola Pablo lányának házában dolgozik, ahol Gerardo, a férj rátámad, amikor a családja elmegy otthonról. Lolát Fabián menti meg, aki a férfi tartozását jött behajtani. Miközben elindulnak a buszpályaudvar felé, Fabián rábeszéli Lolát, hogy dolgozzon nála a bárban. Nicolasa továbbra sem egy konyhatündér, és a Galeano fiúknak nagyon hiányzik Lola.

64.
Marcelo elhagyhatja a kórházat mindenki nagy örömére. Az elsõ dolga, hogy felkeresi Lolát. Regina elmondja neki, hogy már nem dolgozik náluk. Marcelo esze-veszetten keresi a faluban, hogy megtalálja. Mivel nem jár sikerrel, eldönti, hogy visszamegy a fõvárosba. Közben Lola Fabiánnál kezd el dolgozni.

65.
Lolát egyfolytában piszkálják a bár pincérnõi, azonban Fabian kiáll mellette. Silvana és Priscila mindenáron rá akarják venni Lorenzát, hogy adja el a birtokot, és költözzön mindenki a fõvárosba. Juana meghallja ezt a tervet és elmondja Nicolasának, Nachónak és Ovidiónak. Reginát és a Galeano fiúkat is rosszul érinti ez a hír.

66.
Nacho és Ovidio nem örülnek neki, hogy Lola Fabiannál dolgozik. Ám hiába gyõzködik a lányt, hogy hagyja ott a bárt, õ nem ért egyet a véleményükkel. Feltett szándéka maradni és bebizonyítani, hogy ugyanaz a lány maradt, aki volt. Fabian aggódik, hogy elveszíti õt a sok negatív kritika miatt.Regina szörnyen maga alatt van, amióta megtudta, hogy Lorenza elköltözik, és arra kéri szomszédját, hogy maradjon.

67.
Silvana rettentõen kiborul, úgy érzi, képtelen a faluban maradni. Mindenáron költözni akar. Marcelo visszamegy a bárba és hatalmas botrányt csap, de Lola nem hajlandó elmenni vele, úgy érzi, Marcelo nem ismeri õt és nem hisz benne, ha elítéli a munkája miatt. Nicolasa fültanúja lesz az utcai perpatvarnak és otthon elsõ dolga beszámolni a hírekrõl…

68.
Mindenki próbálja meggyõzni Lolát, hogy hagyja ott Fabián bárját, mert nagyon féltik, hogy el fog zülleni. Juana tovább pletykál Loláról, Feliza pedig egyre jobban kiakad rá. Marcelót bosszantja Silvana és Priscila áskálódására, ráadásul a nagy veszekedés közben egy régóta lappangó titokra is fény derül…

69.
Lola nagyon népszerû a bárban, annak ellenére, hogy nem hajlandó megalkudni az elveivel. A lányok ezt egyre rosszabbul viselkedik. A Galeano fiúk is felkeresik Lolát és egy nagyon nemes gesztust tesznek, amitõl a lány teljesen meghatódik. Fabián elhívja magával Lolát egy barátja nyaralójába, ahol nagyon jól érzik magukat…

70.
A Galeano fiúk nem bírják megemészteni, hogy Lola a bárban dolgozik és meg akarják menteni Fabiántól. A lány egyre rosszabb hírnévre tesz szert, a faluban minden rossz dologért õt hibáztatják. Nacho nem hajlandó foglalkozni Nicolasával, továbbra is Marquesának csapja a szelet. Gerardo újra ellátogat a bárba és megint zaklatja Lolát…

71.
Az egész faluban terjed a pletyka, hogy hatalmas botrány volt éjszaka a bárban. Lola elmegy Pablóhoz, hogy elmondja neki Fabiánnál dolgozik. Silvananak már nagyon hiányoznak a megszokott arckrémjei, ezért úgy dönt, bemerészkedik a faluba. Priscilával összetalálkoznak Lolával és újra összevesznek. Silvana annyira felidegesíti magát, hogy feljelenti Agapitát és Teodorót a rendõrségen.

72.
Marcelo megpróbálja lenyûgözni Lolát a bárban, de végül a sok alkohol hatására kidõl, ahogy a Galeano fiúk is. Priscilát nagyon emészti Lola és Marcelo kapcsolata. Lorenza Nacho segítségével próbálja megérteni, mi történt a bárban. Eközben egy váratlan látogató állít be a bárba Fabián legnagyobb meglepetésére.

73.
Bruna jelenete után mindenki Lola miatt aggódik. Marcelo és a Galeano fiúk is abban reménykednek, hogy a lány otthagyja a bárt. A falusiak természetesen Lolát hibáztatják a történtekért, és egyre inkább meg vannak gyõzõdve arról, hogy be kell záratni a bárt. Silvana korábbi bejelentésének meglesz az eredménye és a vámosok megjelennek Theodoro úrék boltjában.

74.
Agapita lerohanja Lolát és a szemébe mondja, hogy õ a felelõs minden tragédiáért a faluban. Regina és Lorenza nem értik, hogy lehetnek a falusiak ennyire babonásak. Nicolasa Nacho után megy a bárba, ahol Regina asszony menti õt meg egy verekedéstõl. Gerardo is felbukkan, és amint megtudja, hogy Fabián távol van, kapva kap az alkalmon.

75.
Gerardo megint rátámad Lolára, de szerencsére Fabián idõben érkezik. A bányász még a lányra akarja fogni a dolgot, és a szemére veti, hogy egy kis boszorka. Lola teljesen kikel önmagából és ahelyett, hogy rácáfolna a dologra, úgy tesz, mint aki megátkozza Gerardót. Másnap baleset történik a bányában, Marcelo és Nacho segédkeznek a mentésnél.

76.
Kiderül, hogy a baleset halottja Gerardo Ibanez, aminek egybõl híre megy a faluban. Mindenki értesül arról, hogy Lola korábban összevitázott vele a bárban és úgy vélik, Gerardo halála a bizonyíték arra, hogy igazi boszorka. A vendégek ezért elkerülik a bárt, ahol az alkalmazottak kezdenek türelmetlenek lenni. Lola el akar menni a bárból, de Fabian nem engedi.

77.
Bruna halála nagyon megviseli Fabiánt, ezért igent mond egy barátja ajánlatára. Lola úgy dönt, Fabiánnal tart, de mielõtt elindulhatnának, a lánynak akad néhány látogatója. A Galeano fiúk, Lorenza és Regina mind a támogatásukról biztosítják õt és segítséget ajánlanak. Megdöbbenti õket a hír, miszerint Lola Fabian mellett akar maradni.

78.
Lola és Fabian elutaznak Pedro birtokára és a faluban megindulnak a találgatások. A Galeano fiúk és Regina is úgy vélik, hogy lehet valami a két fiatal között. Marcelo és Lorenza is hasonló következtetésre jutnak és a férfit nagyon megviseli a csalódás, bár Nacho folyamatosan arról gyõzködi õt, hogy Lola és Fabian csupán barátok.

79.
Fabián nagyon jól érzi magát kettesben Lolával, és próbál hozzá közel kerülni, amikor váratlan vendégek toppannak be. Nacho megpróbál bocsánatot kérni Priscilától, aki még mindig ki akarja rúgatni Marquesa miatt. Marcelo elviszi Priscilát vacsorázni, de az este váratlan botrányba fullad. Lolának váratlan ötlete támad Fabián bárjával kapcsolatban.

80.
Az egész falu be van zsongva, hogy a híres együttes Fabián bárjában lép fel. Marcelo ahogy meghallja, hogy Lola visszajött, azonnal a bárba siet, de ott kénytelen azzal szembesülni, hogy Lola el sem mozdul Fabián mellõl. Úgy gondolja, a legjobb, amit tehet, ha visszamegy a fõvárosba. Romano ezzel szemben inkább el akarja érni, hogy Fabián és Lola szakítsanak.

81.
Marcelo mindent megtesz, hogy féltékennyé tegye Lolát, még ha ehhez Priscilát is kell felhasználnia. Közben Pedro próbálja meggyõzni Lolát, hogy Fabián inkább illene hozzá, mint Marcelo. Romano és Renato kizárja Ricardót René terveibõl, emiatt többször is összevesznek. Fõleg, amikor Regina megbízza Ricardót, hogy derítse ki, miben mesterkednek testvérei.

82.
Rene elkészül a kotyvalékkal, amit Fabian ellen akar felhasználni. Marcelo bevallja Nachónak, hogy képtelen elhagyni Lolát. Nicolasa kibékül Nachóval. A Galeano-fiúk beüzemelik a készítményüket, mire az egész bárt fojtogató füst árasztja el, a vendégeknek szinte menekülniük kell. Senki nem tudja, mi okozta a füstöt, de rossz nyelvek rögtön Lolát kezdik okolni érte.

83.
Az emberek a bár elõtt gyülekeznek és követelik, hogy Lola hagyja el a falut. Eközben a bárban Fabian úgy érzi, eljött a megfelelõ pillanat és meglepõ kéréssel fordul Lolához. Odakint elszabadul a pokol és a tömeg behatol a bárba. Fabian, Marcelo és Nacho mindent megtesznek, hogy megállítsák a dühöngõ embereket és megvédjék Lolát.

84.
Lola Cayetano atyánál húzza meg magát, de a faluban azt hiszik, elhagyta Hornerost. Marcelo mindenütt keresi a lányt, de sehol sem találja. Nicolasa nagyon örül a hírnek, a Galeano fiúk viszont kiborulnak tõle. Dühösek a félresiklott terv miatt, és furdalja õket a lelkiismeret. Fabian összeszedi magát és elhatározza, hogy megbünteti a bárban történt felfordulás felelõseit.

85.
Fabian felkeresi Reginát és elmondja, hogy a fiúk felelnek a bárban okozott zûrzavarért. Lola jól érzi magát Cayetano atyánál, de nem szeretne a terhére lenni és azt tervezi, hogy továbbáll. Priscila nem vesztegeti az idejét, megpróbálja behálózni Marcelót, de a férfi nem hagyja magát. Regina szembesíti a fiúkat a tettükkel.

86.
Fabián szeretné a szõnyeg alá söpörni a bárban történteket, ezért nem jelenti fel a Galeano fiúkat. Regina nem szeretné, hogy a fiai könnyen megússzák a dolgot, ezért próbál megfelelõ büntetést kitalálni. Aquiles megmondja Lolának, hogy tudja hol rejtõzik, és próbálja befeketíteni Cayetano atya elõtt is. Priscilát nagyon bántja Marcelo viselkedése és kiönti a szívét anyjának.

87.
Ricardót váratlan meglepetés éri a templomban: rátalál Lolára. Romanónak új barátnõje van, ezért a testvérei állandóan ugratják. Aquiles elárulja Silvanának, hogy Lola nem hagyta el Horneros-t. Silvana és Priscila elmennek Cayetano atyához, és megpróbálják rávenni, hogy zavarja el Lolát a templomból.

88.
Lola épp elhagyná a templomot, amikor kezdetét veszi a kóruspróba és a lányt elvarázsolja az ének. Ricardo buzdítására beáll a csapatba és Cayetano atya kitalálja, hogy neki is énekelni kell a vasárnapi koncerten. Marcelo nekitámad Fabiánnak, aki viszont elárulja, hogy Lola mindvégig õt szerette, és köztük sosem volt több barátságnál.

89.
A kórus fellépésére szinte mindenki megjelenik a templomban, nem is tudják, milyen meglepetésben lesz részük. Lola felbukkanása nagy döbbenetet kelt, Silvana rosszullétet szimulál annak érdekében, hogy eltávolítsák Marcelót a helyszínrõl. Renato és René örülnek a meglepetésnek, de Romano dühösen fogadja a hírt, Regina pedig aggódni kezd a fiúk miatt.

90.
Priscila nem hajlandó feladni a Marcelóért folytatott küzdelmet. Fabiánt nyugtalanítja Lola jelenléte a faluban. Romano Ricardót kéri meg, hogy szervezzen neki találkát a lánnyal és bevallja, hogy nem is igazán érdekli õt Carolina. Lola elutasítja a legidõsebb Galeano fiút, aki rosszul viseli a vereséget és ezt egybõl Marcelo orra alá dörgöli?

91.
Marcelo elmegy a templomhoz, hogy Lolával beszéljen, de elõtte meg kell gyõznie Cayetano atyát, hogy tisztességesek a szándékai. Priscila teljesen kiborul, hogy Marcelo odament, de ez semmi ahhoz képest, mekkora botrány tör ki, amikor megtudja, mirõl beszélt Marcelo Lolával.

92.
Marcelót beszállítják a kórházba, az állapota súlyos. Romano szakít Carolinával. Priscilát rémálmok gyötrik a baleset miatt. Lola fel akarja keresni Marcelót, de Cayetano atya várakozásra inti. Lorenza megbeszéli Silvanával és a személyzettel, hogy milyen történetet kell elõadniuk a nyomozóknak.

93.
Lola teljesen tanácstalan, nem érti, Marcelo hová tûnhetett. Reginának meggyûlik a baja a Charry családdal és bár õ még nem tudja, Renato idõközben lecsap az immár szabad Carolinára, és ezzel még nagyobb bonyodalmat okoz. Cayetano atya látva Lola szenvedését ellátogat a Machado birtokra, de Silvana közli vele, hogy Lorenza és Marcelo elutaztak a fõvárosba.

94.
Ricardo nem akarja elhinni, hogy Marcelo akkora gazember volna, hogy csak játszott Lola érzéseivel, de Juana sajnos csak megerõsíti a gyanúját. Regina érzi, hogy valami nem stimmel a szomszédos birtokon. Marcelo magához tér és arra kéri anyját, hogy keresse meg Lolát.

95.
A Charry család ismét megrohamozza Reginát, ezúttal Renato viselkedése miatt. A fiú hajthatatlan, nem akar lemondani Carolináról. Nicolasa is kérdezõsködik a Machado birtokon, de neki sem sikerül kiderítenie, mi folyik a szomszédban. Lola úgy dönt, mivel már Marcelo sem köti Horneros-ba, végleg elhagyja a falut.

96.
A Galeano fiúk nagyon aggódnak, hogy Lola végleg el akarja hagyni a falut. Romano megkéri Ricardót, hogy próbáljon meg beszélni Lolával. Silvana és Priscila próbálnak kieszelni valamit, hogyan vegyék rá Lorenzát, hogy ne beszéljen Lolával, el akarják kerülni a lebukást. Silvana eljátssza, hogy nagyon rosszul van.

97.
Lorenza rájön, hogy Silvana és Priscila hazudott neki, csak hogy távol tartsák Lolától. A faluban felrobban a tûzijátékos kocsi, Renato és Carolina is megsérül. A falu Lolát hibáztatja a tragédiáért. Regina és Lorenza összevesznek a kórházban. A felbõszült falu el akarja üldözni Lolát.

98.
Aquiles siet Lola megmentésére és magával viszi a birtokába. Romano és Ricardo nagyon aggódnak a lányért, Cayetano atyával együtt a parancsnoknál érdeklõdnek utána, itt értesülnek arról mi is történt a faluban. Lorenza megígéri Marcelónak, hogy beviszi hozzá a kórházba Lolát, nem is sejti, hogy milyen nehéz küldetést vállal.

99.
Lola megijed Aquiles-tõl és leüti. Miközben a férfi eszméletlenül fekszik, a lány a szobájában különös dokumentumokra akad. Cayetano atya meggyõzi a Galeano fiúkat, hogy együtt próbálják meg elhozni Barraza földjérõl Lolát. Silvana és Priscila mindent megtesznek annak az érdekében, hogy Lorenza ne tudja meg az igazat Loláról.

100.
Feliza elmondja Lorenza asszonynak, hogy mi történt a keresztlányával, aki elmegy a Barraza birtokra, de õ sem tudja meggyõzni Lolát, hogy hagyja ott az öreget. Lola senkinek sem árulja el, hogy miért marad Aquiles-szel. Priscila és Silvana olyannyira kétségbe esnek, hogy úgy döntenek, összecsomagolnak és elmennek.

101.
Aquiles és Lola kezdenek egyre közelebb kerülni egymáshoz, míg Lorenza továbbra sem érti, hogy miért marad ott a lány és nem tudja, hogy mit mondjon Marcelónak. Renato egyre jobban van, ami nagyon boldoggá teszi Reginát. Mariano és Gertrudis nem várt látogatást tesz a Galeano birtokon.

102.
Priscila és Silvana bocsánatot kérnek Marcelótól a kórházban. Fabian még mindig Romerót hibáztatja azért, ami Lolával történt. Renatót hazaengedik, aki otthon elmeséli, hogy látta Marcelót a kórházban. Regina rá akarja venni Aquiles-t, hogy gyõzze meg Lolát, fogadja el a segítségét.

103.
Silvanáék ajánlatot tesznek Aquiles-nek. Ricardo gyanakodni kezd, ezért visszamegy a kórházba, ahol elmesélni Marcelónak mit tud Loláról, viszont a férfi nem hisz neki. Regina számon kéri Lorenzától, hogy nem szólt a fia balesetérõl, akit viszont felháborít a tény, hogy a Galeanók beleszólnak az életébe. Lorenza és Nacho a kórházba sietnek, hogy lássák, hogy reagált az esetre Marcelo.

104.
Renato váratlanul értesül arról, mi történt Carolinával és Lolával. Nem ért egyet azzal, hogy elhallgatták elõle az igazságot. Marcelo megszökik a kórházból, hogy ellenõrizze, igaz-e, amit Ricardo mesélt Loláról. Aquiles nem engedi, hogy kettesben maradjon a lánnyal és a kijelentéseivel összezavarja a fiút, aki azt hiszi, a lánynak viszonya van az öreggel.

105.
Lorenza és Nacho hazaviszik Marcelót, mert nem akar visszamenni a kórházba. Silvana és Priscila boldogok, hogy megúsztak egy újabb balszerencsés fordulatot. Ám boldogságukat beárnyékolja Marcelo viselkedése, aki elõ sem bújik a szobájából. Aquiles elbizonytalanodik, úgy érzi, talán mégis adni kéne egy esélyt a fiataloknak, és Lolának el kéne árulnia, hogy õ a nagyapja.

106.
Lola segít Aquiles-nek a faluban összegyûjteni a moslékot. Ettõl az egész falu felbolydul, senki sem érti, hogy Lola miért végez ilyen alja munkát, és beindul a pletykálkodás. Monica és Pablo is nagyon megdöbbenek, amikor így látják Lolát és Cayetano atya segítségét kérik. Aquiles elviszi Lolát egy olyan helyre, amire Lola már nagyon régen vágyott.

107.
Cayetano atya elmegy Aquiles-hez, hogy kérdõre vonja Lolával kapcsolatban. Marcelo elküldi Priscilát és Silvanát a házból. Aquiles elmegy a templomba, és gyónás alatt elárulja Cayetano atyának, hogy õ Lola nagyapja. Priscila eladja az összes régi ruháját Agapitának és Teodorónak, hogy pénzhez jusson és elutazhasson.

108.
Aquiles papírokat írat alá Lolával, majd elhagyja a házat. Romano az autóból meglátja, amint egy luxusautóban, elegánsan felöltözve távozik. Nicolasa tovább nyüstöli Nachót, hogy vegye feleségül. Priscila és Silvana összevesznek és Priscila kiszalad a zuhogó esõbe. Silvana Nachót kéri meg, hogy induljon a keresésére, de végül Marcelo segít rajta.

109.
Marta jelenik meg Aquiles-nél, és mindenáron el akarja vinni Lolát a házból, de a lány nem hajlandó vele tartani. Marcelót és Priscilát elragadja a hév és nem is tudják, hogy miközben õk egy kunyhóban húzzák meg magukat, mindenki õket keresi. Silvana véletlenül veszi észre õket, amikor már Marcelo szobájában vannak, és azonnal értesíti Lorenzát.

110.
Silvana fel van háborodva és követeli, hogy Marcelo vegye el Priscilát, de a lány nem akarja, hogy erõszakkal vegyék feleségül. Anya és lánya nem értenek egyet, Silvana úgy érzi, ez az utolsó esélyük, míg Priscila eladja a ruháikat Agapitának, hogy pénzt szerezzen. Juana mindent elpletykál Nicolasának, annak ellenére, hogy Lorenza megtiltja neki, hogy a birtok és a család dolgairól fecsegjen.

111.
Priscila és Marcelo megállapodnak a jövõ felõl, de ennek nem mindenki örül. Aquiles gyanakodni kezd, hogy valaki járt náluk, és sejtelmei beigazolódnak, amikor rábukkan Martára. Romano továbbra is aggódik Lola miatt, nem tudja elfelejteni. Fabián küszködik pénzügyileg, mivel nincs túl sok vendég a bárban.

112.
Aquiles csak azzal a feltétellel engedi meg Martának, hogy a háznál maradjon, ha a disznók mellett dolgozik. Marcelo tíz napon belül meg akarja tartani az esküvõt. Priscila belemegy, azonban Silvana kiborul, amiért nem lehet nagyszabású lakodalmat tartani. Agapita és Teodoro kifizetik Priscilának és Silvanának a pénzt

113.
Aquiles és Marta továbbra sem jönnek ki egymással. Az öreg távollétében váratlan látogató érkezik és Marta egybõl a legrosszabbra gondol. Nacho és Nicolasa együtt készülnek a baba érkezésére. Priscila és Silvana kiszínezik az esküvõ történetét, és elõadják Aquilesnek, abban bízva, hogy így Lola is értesül a dologról. A Galeano fiúk mindenáron el akarják hozni Lolát Aquiles házából.

114.
A Galeano fiúk véletlenül összekeverik Martát Lolával, aki azt hiszi, hogy bántani akarják. Nicolasa elmeséli Reginának, hogy mit hallott Nachótól, majd kikotyogja a fiúk elõtt is a nagy újságot. Aquiles fontosnak tûnõ papírokat dug Lola orra alá, hogy írja alá õket majd elárulja Lolának, hogy Marcelo és Priscilla összeházasodnak.

115.
Priscila és Silvana teljesen ráakaszkodnak Marcelóra az esküvõ miatt és nem akarnak beletörõdni abba sem, hogy a férfi elválasztaná õket egymástól az esküvõ után. Lorenza és Regina is ellátogat Aquiles házához, hogy találkozhassanak Lola nagynénjével. Mindketten megdöbbennek a látványon ami fogadja õket és még inkább úgy gondolják, hogy az öreg valami rosszban sántikál.

116.
Lorenza értesül arról, hogy Regina beszélt Marcelóval a közelgõ esküvõ miatt, és a két nõ megint csúnyán összevitatkozik. Silvana és Priscila fel vannak háborodva, amiért senki sem foglalkozik az esküvõvel. Aquiles elbeszélget Lolával, bevallja, hogy sosem okozna neki fájdalmat és Lola elhiszi ezt a nagyapjának. Elérkezik az esküvõ napja.

117.
Silvana ruhakölteménye botrányosan fest és Lorenza nem engedi, hogy Priscila abban hagyja el a házat. Cserébe odaadja a saját menyasszonyi ruháját. Aquiles rátámad Martára, felrója neki, hogy ellene hangolja Lolát. Dühében képes lenne lelõni, de hirtelen összeesik.

118.
A falusiak Lolát okolják Aquiles haláláért. Marta igazi vadmacskakánt védi az unokahúgát, végül a parancsnok érkezése vet véget a vitának. A helyzet tisztázása végett Romero beviteti az õrsre Lolát és a nagynénjét. Priscila a történtek után elhalasztja az esküvõt és Silvanával kitalálják, hogy inkább várjanak még néhány hónapot, de akkor már hadd lehessen igazi lagzijuk.

119.
Javier Canal kihallgatja Lolát és a nagynénjét, utóbbi pedig nehezen viseli, hogy szinte gyanúsítottként kezelik. Késõbb hazaengedik õket, de továbbra is rendõri õrizetet kapnak. Marcelo mindenáron segíteni akar Lolának, mielõtt visszautazik a fõvárosba. Marta gyõzködi Lolát, hogy hagyják el Aquiles házát, hiszen már nincs miért maradniuk, de a lány nem hajlandó erre.

120.
Lola aláírja az örökösödési papírokat, és ezáltal multimilliomos nõ válik belõle. Javier tanácsára azonban próbára teszi Marta nénikéjét. Agapita be akarja záratni Fabian bárját. Lola elküldi a nénikéjét a háztól, aki anélkül, hogy elfogadná a felajánlott pénzt, el is megy. Ezzel a viselkedésével kiállta a próbát.

121.
Lola eltemeti Aquiles-t édesanyja sírja mellé, majd elindul Santelóba, hogy kiderüljön, mit örökölt nagyapjától. Eközben a Galeanók és a Machadók is nagyon aggódnak érte, mert nem tudják, hogy mi történt, azt hiszik Lola házi õrizetben van. Priscila megint kiakad, hogy Marcelo nem vele foglalkozik és újra összevesznek.

122.
Marcelo elhagyja a birtokot és visszamegy a fõvárosba. Lorenzát kéri meg, hogy derítse ki mi lett Lolával és kutassák át Nachóval Aquiles házát. Csakhogy a faluban híre megy az állítólagos kincses ládának és az emberek fenekestül felforgatják az öreg házát. A faluban mindenki azt hiszi, hogy Lola börtönbe került, ám Lola Javiernek köszönhetõen az új életével ismerkedik.

123.
Marcelo képtelen a tanulmányaira koncentrálni, folyton Lolára gondol. Priscila és Silvana meg vannak gyõzõdve róla, hogy Lola egy sötét cellában tengõdik, miközben a lány Javierrel és a nagynénjével utazgat. Nacho és Nicolasa beköltöznek a kisházba, de rögtön össze is vesznek. Silvana összetöri Lorenza autóját, Fabian pedig egy különös ajánlatot tesz Agapitának és Teodórónak.

124.
Marcelo Lorenzánál érdeklõdik Lola után, de továbbra sincs semmi hír a lányról. Mindenkit meglep, hogy Fabian, Agapita asszony és Teodoro úr üzlettársak lesznek. Fabian bárjában mutatják be egy divatbemutató keretében a Prisciláéktól vásárolt ruhákat. Priscila rájön, hogy csak úgy juthat pénzhez, ha felrója Agapitának, hogy áron alul vásárolta meg a ruhákat és követeli a különbözetet.

125.
Priscila becsalja Nachót a szobájába, és úgy rendezi a dolgokat, hogy mindenki azt higgye, a fiú meg akarta erõszakolni. Marta meg akarja gyõzni Lolát, hogy ne menjen vissza Horneros-ba. Rene titokban a robotbaba tökéletesítésén dolgozik. Nachót szabadon engedik, de nem akar visszamenni a birtokra, hiába kéri rá Lorenza. Priscila kiborul, amiért Marcelo még mindig nem jött haza, hogy feleségül vegye.

126.
A Galeano birtokra új szobalány érkezik, aki egyre több fejfájást okoz Reginának, ám a fiúk nagyon örülnek neki. Folytatódik az építkezés, és mindenki azt találgatja, kié lesz a gyönyörû villa. Lorenza megfogadja, hogy nem hallgat többet Silvanára és Priscilára, és attól tart, hogy Marcelo nagyon ki fog borulni, amikor értesül a birtokon bekövetkezett változásokról.

Megosztom másokkal: