Camila tartalma

CAMILA TARTALMA:

1.
Camila kedves, szép fiatal árva, aki nagyapjával, Genaroval él egy Mexico várostól távoli moréliai faluban. Miguel, a fiatal ügyvéd egy üzleti út alkalmával eljut Moréliába és a vásáron megismerkedik Camilával. Elsõ látásra beleszeret a lányba. Barátkozni próbál vele, de Genaro nem bízik meg benne, unokáját óvja a “városi népektõl”. Azt szeretné, ha parasztemberhez menne feleségül. Monica, a felszínes és tehetségtelen mûvésznövendék, Ana Maria és Don Armando lánya, Olaszországban tanul festészetet. Azonban Rómában unatkozik és úgy dönt, visszatér Mexikóban. Idõközben Miguel állandó látogatója lesz Don Genaro házának, hogy elnyerje a lány szerelmét. Genaro megtiltja Camilának, hogy Miguel kedvese legyen.

2.
Miguel akaratlanul elkötelezi magát Don Armandonak, mivel onica azt mondta neki, Miguel arra kértem járjanak együtt. Ivan, Miguel kollégája azt tanácsolja a fiúnak, hogy használja ki a remek lehetõséget, hiszen így ügyvédi hírnevét is növelhetné. Chayonak, Miguel szomszédasszonyának két fia van. Pablo, aki nem dolgozik és akit csak a könnyûzene érdekel és Nacho, aki azt mondja anyjának, egyetemre jár, de valójában egy csavargó. Monica szülei örülnek a lányuk és Miguel közötti kapcsolatnak, mert biztosak abban, hogy Miguel jó ember…

25.
Camilla végsõ döntést hozott, miután meggyõzõdött arról, hogy Miguel csúnyán átverte. Nacho a Gloria-tól lopott karperecet Irisnek adja, aki hidegen fogadja az “ajándékot”. Miguel megpróbálja elkerülni Monica közeledését a nászéjszakán…

26.
Pablo meglepõ módon reagál Iris csábító közeledésére. Ana Maria elmondja Digna-nak, hogy õ a hibás a Monica és közte kialakult rendkívül nagy ellentétekért. Julio arra kéri Natalia-t, hogy adjon jobb beosztást Camilla-nak. Natalia erre ígéretet is tesz. Rodrigo mindent elkövet annak érdekében, hogy megszerezze magának Camilla szerelmét. Julio egyre inkább arra szánja el magát, hogy tennie kell valamit Rodrigo ellen, a férfi ugyanis folyamatosan zaklatja Camilla-t. Miguel egyre inkább lelkiismeretfurdalást érez amiatt, amit Camilla-val mûvelt. Õ ugyanis még mindig szereti a lányt…
Egyéb epizódok

27.
Selene és Rodrigo ördögi tervet eszelnek ki Camilla ellen. Miguel és Monica kapcsolata egyre inkább kezd tönkremenni, amit a férfi úgy leplez, hogy minden adandó alkalommal azt a képzetet kelti magában, hogy a nõ valójában Camilla. Selene terve részben sikeres, annyit ugyanis sikerül elérnie, hogy Julio bizalma megrendül Camilla-ban. Azt azonban nem sikerül elérnie, hogy teljesen lehetetlenné tegye a lányt. Feladni azonban nem hajlandó a Camilla elleni akciókat, ezért újabb tervet eszel ki…

28.
Julio rendkívül aggasztónak találja, hogy Natalia nem hajlandó megválni Rodrigo-tól. A kialakult helyzet miatt nagyon feszültté válik a légkör a szépségszalonban. Amikor azonban Julio megpróbál közbeavatkozni, valami olyat tud meg édesanyjáról, amit nem kellett volna. Ekkor tör ki a káosz a szalonban. Nem sokkal késõbb Hernan próbál meg Natalia közelébe kerülni. Selene pedig tanúja lesz annak, hogy Hernan és Natalia csókolóznak…

29.
Miguel, felesége hívására elmegy egy partira, ahol ismét õt kritizálják a társaság egybegyûlt tagjai. A bajokat csak tetézi, hogy ismét összeütközésre kerül sor közte és Rafael között, és megtudja, hogy Ingrid vonzódik hozzá. A látottak miatt Selene zsarolni kezdi Natalia-t, aki Julio és Hernan számára is aggasztó módon reagál a fejleményekre. Nem sokkal késõbb pedig egy Selene okozta kár miatt kirúgja Camilla-t. Monica-t nem csak meglepi, de meg is haragítja, hogy Ingrid felkeresi Miguel-t az irodában. Eközben Julio mindent megtesz annak érdekében, hogy Camilla mégis a szépségszalonnál maradhasson…

30.
Monica és Miguel vitatkozni kezdenek Ingrid miatt. Chayo családjában egyre inkább nyilvánvaló, hogy szinte semennyi pénzük sincsen, miközben Nacho minden tartalékukat Iris-nek szánt ajándékokra költi el. Armando egy rendkívül szemérmetlen kéréssel fordul Miguel-hez. Camilla nagyon meglepõdik, amikor tanúja lesz annak, hogy Natalia és Lorenzo csókot váltanak. Iris megpróbál visszaélni Ncho iránta érzett szerelmével, és úgy tesz mintha õ is szeretné a fiút. Így akar bosszút állni Pablo-n, aki nem viszonozta az õ érzelmeit…

31.
Julio olyan dolgot kérdez Camilla-tól, ami kis híján felér egy szerelmi vallomással. Miguel felszólítja Ivan-t, hogy többé ne próbáljon beavatkozni az életébe. Monica biztosítja Ana Maria-t, hogy Miguel az, akinek meg kell változnia. Julio veszekedni kezd Camilla miatt Selene-vel. Ingrid meglátogatja Miguel-t az irodájában és azt akarja elérni, hogy a férfi beleszeressen. Mercedes sikeresen csapdába ejti Ivan-t. Teresa nagy örömmel fogadja az Armando-tól kapott pénzt. Ivan megkéri Laura kezét…

32.
Monica nem hiszi el Ingrid-nek a szörnyû tragédiát, amirõl a nõ mesél neki. Õ ugyanis biztos benne, hogy a nõ csak azt akarja, hogy Miguel beleszeressen. Selene és Rodgrigo ördögi tervet eszelnek ki Camilla eltávolítására. Irirs továbbra is úgy tesz, mintha szerelmes lenne Nacho-ba. Ivan megtudja, hogy Laura nagyon drága, luxusesküvõt akar tartani. Nicandro sikertelenül próbál Chayo közelébe férkõzni. Laura és Ivan esküvõje egyre közeledik és a férfinak fogalma sincsen, hogy honnan fogja elõteremteni a pénzt, amibe mindez kerülni fog…

33.
Natalia meglepõdve hallja, hogy Julio szerelmes Camilla-ba. Teresa ismét megpróbálja megzsarolni Armando-t. Selene busás fizetséget ajánl Rodgrinak, ha a Camilla-ról általuk kitalált hazugságokat minél nagyobb körben kezdi el terjeszteni. Ivan biztosítja Miguel-t, hogy az esküvõ után el fogja mondani Laura-nak, hogy valójában szegény. Monica egy magándetektívet bérel fel, akinek az a feladata, hogy Miguel minden lépésérõl tájékoztassa õt…

34.
Camilla számára világossá válik, hogy valakik tudatosan botrányt kevertek körülötte. Miguel megpróbálja rávenni Ivan-t, hogy mondja el Laura-nak az igazságot anyagi helyzetérõl. Natalia nem engedélyezi Julio-nak és Hernan-nak, hogy ügyvéd segítségével próbálják megvédeni Camilla-t a rágalmazóktól. Ada felajánlja Camilla-nak, hogy beszél a férjével, aki minden bizonnyal segíteni fog a lányon, hogy az mihamarabb elhagyhassa a börtönt. Selene és Rodrigo nagy örömmel nyugtázzák, hogy Camilla elleni tervük teljes sikerrel járt. Chayo továbbra is dicshimnuszokat zeng Nacho-ról, miközben Pablo-t folyamatosan megaláztatásoknak teszi ki…

35.
Selene megpróbálja megzsarolni Natalia-t. Rodrigo egy titokzatos telefonhívást kap. Selene szerelmet vall Julio-nak. Rodrigo-t szembesítik Camilla-val a rendõrségen. Armando közli Camilla-val, hogy minden ellene szól, így szinte bizonyos, hogy be fogják börtönözni. Julio megtudja, hogy Rodrigo aktív része Camilla meghurcoltatásának…

36.
Miguel-t nagyon meglepi Ingrid döntése. Rodrigo kis híján elárulja Ada-nak, hogy Lorenzo Natalia szeretõje. Ada felhívja Julio figyelmét arra, hogy Rodrigo nem egyedül követte el a lopást, hanem valaki segítségével. Nicandro rájön, hogy Nacho a fia. Selene szidalmazni kezdi Camilla-t. Natalia nem biztos abban, hogy melyik a legmegfelelõbb pillanat arra, hogy Selene ellen lépjen…

37.
Natalia aggódni kezd, amikor megtudja, Camilla-nak szédülési rohamai vannak. Julio tudni akarja, hogy Camilla miéprt van ellene egy szerelmi kapcsolatnak. Ada arra gyanakszik, hogy Camilla terhes. Nicandro-nak sikerül közel kerülni Nacho-hoz. Camilla is részt vesz a Galindo család villájában tartott ünnepségen, ahol Natalia és Hernan házassági évfordulóját ünneplik. A bulin Miguel és Monica is jelen van…

38.
Miguel beismeri Camilla-nak, hogy csak a pénz miatt ment hozzá Monica-hoz. Camilla közli a férfival, hogy örökké gyûlölni fogja. Lorenzo, miután gratulál Hernan-nak az évforduló alkalmából, felkéri Natalia-t táncolni. Miguel ráveszi Monica-t, hogy menjen el a partiról. Ada elmondja Julio-nak, hogy Camilla Miguel társaságában elhagyta a bulit…

39.
Mercedes szerint Laura egy Ivannál jóval jóravalóbb férjet érdemel. Monica elmondja Julio-nak, hogy Miguel egyáltalán nem olyan mint amilyenre a nõ számított. Ana Maria szeretné bemutatni Monica-nak az új házvezetõnõjét. Nem sokkal késõbb meghívja Miguel-t és Monica-t egy vacsorára az Iturralde villába. Amikor Miguel és Monica megjelennek Ana Maria-nál, megdöbbenve tapasztalják, hogy vendéglátójuk új házvezetõnõje Camilla…

40.
Nacho bundát és nyakláncot vásárol Iris-nek, hogy levegye õt a lábáról. A nõ ennek hatására úgy dönt, hogy teret ad a férfi iránt érzett szerelmének. Miguel megvallja Ivan-nak, hogy még mindig szereti Camilla-t és egyre jobban hiányzik neki. Monica mindenképpen szeretné, ha Ivan és Laura összeházasodnának. Miguel azt szeretné, ha egy bérelt lakásban rendszeresen találkozhatna Camilla-val. A nõ azonban nem hajlandó a szeretõje lenni…
Egyéb epizódok

46.
Ana Maria elviszi az orvoshoz Camillát, ahol megbizonyosodhatnak, hogy minden rendben van a lány egészségével. Miguel veszekedni kezd Nacho-val, aki azzal fenyegetõzik, hogy mindent elmond Armandonak…

47.
Miután Nacho elárulja Miguel-t Armando-nál, az kérdõre vonja Miguel-t. Armando kérdezõsködésére azonban Miguel tagad. Ana Maria elõkészíti a szobát, ahol Camilla és kisbabája lakni fognak, megvásárolva minden olyan dolgot, ami fontos lehet nekik. Eközben Miguel tervet szõ arra, hogy hogyan szerezze vissza Camilla-t úgy, hogy ne kelljen feladnia jelenlegi anyagi helyzetét…

48.
Miguel meghallja, amikor Monica azt kérdezi anyjától, hogy az miért nem árulta el neki is, hogy Camilla gyermeket vár. A férfi nagyon meglepõdik azon, hogy Monica Camilla felõl érdeklõdik. Hamarosan pedig felmerül a gyanú, hogy Camilla gyermeke esetleg Julio-tól van.

49.
Monica elmondja Miguel-nek, hogy Camilla Julio szeretõje volt, így nem elképzelhetetlen, hogy a lány gyereke valójában Julio-tól van. Ivan úgy állítja be a dolgokat, mintha lenne egy másik nõ Laurán kívül is. Ezért Laura elhagyja a férfit…

50.
Miguel kérdõre vonja Julio-t, hogy hogyan ejthette teherbe és hagyhatta el Camilla-t. A férfi tagadja, hogy õ lenne az apa. Mivel valószínûsíthetõ, hogy az igazi apa Miguel, a férfi pénzt akar adni Camilla-nak, hogy ezzel is segítse a baba eljövetelekor felmerülõ anyagi gondokban, ám a lány nem fogadja el a pénzt, mert sértve érzi magát…

51.
Chayo úgy tudja, hogy Nacho-nak egy jól fizetett éjszakai állása van. Gloria megemlíti Miguel-nek, hogy Camilla éppen most fog szülni. A szülés körül kialakult bonyodalmak miatt az orvos azt tanácsolja Camilla-nak, hogy végezzenek rajta császármetszést…

52.
Miguel bölcsõt vesz Camilla születendõ gyermekének. A lány azonban ezt nem hajlandó elfogadni tõle. Ezen Ana Maria nagyon meglepõdik, nem értve, vajon mi baja lehet Camilla-nak Miguel-el.

53.
Laura végleg beletörõdik, hogy Ivan többé már nem megy vissza hozzá. Natalia tájékoztatja Lorenzo-t, hogy Selena zsarolása miatt el kell hagynia állását…

54.
Miután megtudja, hogy Camilla egészséges fiút szült, Miguel megpróbál játékokat vinni ajándékba. Camilla azonban még azt sem engedi meg a férfinak, hogy a gyerek közelébe menjen…

55.
Natalia könyörögve kéri Hernan-t, hogy költözzön ismét haza, ám a férfi hallani sem akar errõl. Camilla kisfiának, Genaro-nak Ana Maria és Armando lesznek a keresztszülei..

56.
Miguel nem tudja megállni, hogy ne úgy viselkedjen Camilla gyermekével mint a sajátjával. Emiatt azonban már csak nagyon nehezen tudja elérni, hogy ne váljon gyanússá felesége és apósa szemében…

57.
Miguel megpróbál beszélni Armando-val, engedélyt kérve a válásra Monica-tól. Armando azonban nem akar botrányt, ezért azt szeretné, ha Miguel és Monica más módon oldaná meg a problémákat…

58.
Laura munkát talál egy szállodánál. Pablo megkéri Camilla kezét, és Ana Maria is azt támogatná, ha õk ketten egybe kelnének. Camilla azonban nem akar Pablo felesége lenni…

59.
Ana Maria megtudja, hogy gyógyíthatatlan beteg és csak pár hónapot fog még élni. Amikor ezt Camilla-nak elmondja, a lány teljesen összetörik. Monica nem akarja beadni a válókeresetet, mert tudja, hogy apja ezzel nem értene egyet és drasztikusan csökkentené a neki adott pénzt…

60.
Iris úgy dönt, hogy feleségül megy Nacho-hoz. Ennek érdekében felmond az éjszakai bárban. Monica továbbra is lehetetlenné akarja tenni Camilla-t, és ezért sértegeti. Amikor pedig Armando a lány védelmére kel, Monica azzal vádolja apját, hogy csak azért védelmezi Camilla-t, mert a lány a szeretõje…

61.
Amikor Monica azzal vádolja meg Armando-t, hogy csak azért védi Camillát, mert a lány a szeretõje, a férfi annyira ingerült lesz, hogy a szó szoros értelmében kidobja lányát a házból. Pablo azt tanácsolja testvérének, hogy közölje anyjukkal a hírt, miszerint a nõ, akit feleségül akar venni mintegy kétszer annyi idõs mint õ. Nacho azonban erre nem hajlandó…

62.
Armando Miguelre bízza az iroda vezetését, amíg felesége betegsége miatt távol van a munkahelyétõl. Iris és Nacho összeházasodnak, és magukkal viszik Beatriz-t, akit szolgálólánynak fogadnak fel. Ana Mara arra kéri Camillát, hogy menjen feleségül Armandohoz, ha õ esetleg meghalna. Camilla megígéri a nõnek, hogy ha a férfi megkéri a kezét, igent fog mondani…

64.
Ada arról tájékoztatja a visszatérõ Natalia-t, hogy Selene egyre több vendégüket csábítja át a saját szalonjába. Natalia arra bíztatja Juliot és Lorenzot, hogy dolgozzanak egy kicsit keményebben és állítsák helyre a szépségszalon nimbuszát…

65.
Amikor Ana Maria beadja a kulcsot Monica közli a családdal, hogy anyja haláláról egyedül Camilla és a törvényen kívül született fia tehet. A temetés után Teresa felhívja Armando-t és közli vele, hogy szeretne találkozni Monica-val…

66.
Amikor Monica ismételten arra szólítja fel Camilla-t, hogy hagyja már végre el apja házát, Chayo azt tanácsolja Camillanak, hogy gyermekével együtt költözzön hozzá. A baba azonban súlyosan megbetegszik és kórházba kell szállítani. A mûtéthez pedig az apa beleegyezése is kell…

67.
Camilla azt állítja, hogy a gyermeknek nincsen apja, így õ az, akinek az engedélyezéshez a papírokat alá kell írni. Laura úgy dönt, hogy visszaszerzi Ivan-t. Miguel egyre jobban bánja, hogy elhagyta Camilla-t, és arra kéri a nõt, hogy adjon neki még egy lehetõséget…

68.
Camilla közli Miguel-el, hogy már késõ változtatni a helyzetükön, még akkor is, ha még mindig szereti is a férfit. Amikor Monica ismételten ki akarja dobni Camilla-t és gyermekét apja házából, Armando közli a lányával, hogy vagy elfogadja a helyzetet, vagy inkább õ költözzön el…

69.
Nicandro és Nacho ki akarnak rabolni egy kamiont, ám némi komplikációk merülnek fel, dulakodás alakul ki és így egy Pablo-t azonosító irat hullik a földre. Camilla csak nehezen tud igen-t mondani Armando kérésére, ám mivel ígéretet tett Ana Maria-nak, végül is belegyezik a házasságba…

70.
Miguel megtudja Armando-tól, hogy az feleségül veszi Camilla-t. Pablo és Julio megpróbálják lebeszélni Camilla-t arról, hogy hozzámenjen Armando-hoz, mondván így örökre boldogtalan lenne. Nacho kénytelen elmondani Pablo-nak, hogy mi a valódi munkája…

71.
Monica dühösen távozik apja irodájából, közölve a férfival, hogy nem tekinti magát többé a lányának. Nacho meggyõzi Pablo-t arról, hogy ne mondja el anyjuknak, hogy fia tolvaj. Ha ugyanis ezt megtudná, sokat kellene szenvednie emiatt…

72.
Nacho nem vallja be a rendõrségnek, hogy õ felelõs a rablásért. Arra bíztatja Pablo-t, hogy õ is tagadjon le mindent, mert ha ez az egész kiderül, akkor anyjuk soha nem fogja tudni túltenni magát az ügyön. Camilla mindent elkövet, hogy megtalálja a házassági anyakönyvi kivonatát, mert anélkül nem tud elválni Miguel-tõl. Mivel az ügyvédje sem képes a papír nyomára jutni, közli Camilla-val, hogy vegye úgy mintha sohasem lett volna férjnél..

73.
Chayo meglátogatja Pablo-t és nagyon belovalja magát abba, hogy a fiú semmire sem jó. Amikor azonban azt kezdi feszegetni, hogy Nacho mennyivel jobb, okosabb, életrevalóbb mint Pablo, a fiú nem bírja tovább: elmondja Chayo-nak, hogy mibõl él valójában Nacho…

74.
A Ragazzi banda tagjai látogatást tesznek Pablo-nál. Közülük egyik sem hiszi, hogy Pablo valóban bûnös lenne. Monica és Julio autóbalesetet szenvednek. Monica rendkívül súlyos sérüléseket szenved..

75.
Monica állapota kritikus az autóbaleset óta. Julio elmondja anyjának, hogy Monica az a nõ, akivel találkozgatni szokott. Mr. Melendez, az ügyvéd, felkeresi Pablo-t, aki, amikor megtudja, hogy Miguel küldte õt a védelmére, azonnal elzavarja a férfit…

76.
Miguel könyörögve kéri Camilla-t, hogy mondja le házasságát Armando-val, ám a lány határozottan kijelenti, hogy ezt nem teheti, hiszen ígéretet tett erre. Eközben Monica kirúgja a szobalányát és ezek után arra hivatkozva, hogy nincs aki a háztartását vezesse el akarja érni, hogy apja házába költözhessen.

77.
Camilla beleegyezik abba, hogy, amíg fel nem épül “betegségébõl”, Monica náluk lakjon. Sõt azt is megígéri a nõnek, hogy ápolni, gondozni fogja õt. Armando azt javasolja Miguel-nek, hogy õ is költözzön hozzájuk.

78.
Alvaro és Beatriz tisztában vannak azzal, hogy Pablo semmi olyat nem követett el, amivel vádolják. Nem tudják azonban tanúsítani a fiú ártatlanságát, mivel Pablo nem akarja ezt.

79.
Camilla nem örül annak, hogy Julio egy férjes asszonyt csábított el. Az elítéltek egy csoportja felkeresi Pablo-t és közli vele, hogy védelmi pénzt kell fizessen, ha nem akarja, hogy komoly baja essék.Miguel úgy dönt, hogy elfogadja Armando ajánlatát, és odaköltözik hozzájuk. Így legalább Camilla közelében tud lenni.

80.
Monica azt tanácsolja Laura-nak, hogy felejtse el Ivan-t és menjen hozzá Rafael-hez, ám a lány még mindig Ivan-t szereti. Monica azt kéri Larios-tól, hogy szerezzen egy kimutathatatlan mérget.

81.
Nicandro és Nach meglátogatják Pablo-t a börtönben, aki megdöbbenve hallja, hogy Nicandro és Nacho közösen vitték véghez a rablást. Camillára látszólag minden ok nélkül egyre többször jön rá a meglehetõsen súlyos fulladási roham…

82.
Miután Armando elküldi egy kivizsgálásra Camillát, az orvosok nem találnak semmiféle betegségre utaló jelet a lánynál. Pablo-nak egyre több problémája adódik a börtönben. Cellatársai ugyanis ismét pénzt követelnek tõle, és amikor a férfi nem hajlandó fizetni, nagyon megverik…

83.
Amikor megkezdõdik az Armando és Camilla esküvõjére való elõkészület, Miguel úgy dönt, mindent elmond Armando-nak. Közli a férfival, hogy nem veheti feleségül Camilla-t, mivel a lány az õ felesége és õ Genaro apja is…

84.
Amikor megkezdõdik az Armando és Camilla esküvõjére való elõkészület, Miguel úgy dönt, mindent elmond Armando-nak. Közli a férfival, hogy nem veheti feleségül Camilla-t, mivel a lány az õ felesége és õ Genaro apja is…

85.
Armando bepereli Miguel-t bigámia vádjával. A férfi errõl az irodájában értesül, amikor még utoljára odamegy, hogy összeszedje a dolgait és két rendõr jelenik meg, hogy letartóztassa…

86.
Armando arra utasítja Hinojosa ügyvédet, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy Miguel-t ne engedjék ki a letartóztatásból. Miguel eközben bûnösnek vallja magát és – bár Ivan szeretné rávenni – arra sem hajlandó, hogy feltételes szabadlábra helyezést kérjen…

87.
Camilla megpróbál munkát találni, ám eleddig sikertelenül. Ezt látva Julio azt javasolja a lánynak, hogy térjen vissza a szépségszalonba dolgozni. Camilla nem mond egyértelmûen nem-et az ajánlatra, ám csak utolsó lehetõségként menne oda dolgozni…

88.
Bár Armando azzal fenyegetõzik, hogy kirúgja Ivan-t, ha az segíteni mer Miguel-en, Laura is támogatja Ivan-t abban, hogy ennek ellenére segítsen barátján. Nem kis nehézségek után végre megtalálják Miguel és Camilla házasságlevelét…

90.
Miguel a börtönben teljesen kiszolgáltatott állapotba kerül. Rabtársai ugyanis folyamatosan terrorizálják, és védelmi pénzt követelnek tõle. Monica megígéri Laura-nak, hogy segíteni fogja Ivan tervét, hogy megszöktesse Miguel-t a börtönbõl…

91.
Alvaro elmondja Pablo-nak, hogy Beatriz szerelmes belé. Ez a hír nagyon meglepi Pablo-t. Nicandro fizet a védelmi pénzt követelõknek, hogy azok ne bántsák Pablo-t…

92.
Egy õr meglátja, amint a többi rab éppen Miguel-t veri és mindenkinek büntetést oszt ki, még a fõkolomposoknak is. A Miguel kiszabadulásához szükséges óvadékot nagyon magas összegben határozza meg a bíróság. Ha pedig képtelen fizetni, két évre is bennmaradhat a börtönben…

93.
Amikor megkezdõdik az Armando és Camilla esküvõjére való elõkészület, Miguel úgy dönt, mindent elmond Armando-nak. Közli a férfival, hogy nem veheti feleségül Camilla-t, mivel a lány az õ felesége és õ Genaro apja is…

94.
Armando, meglátva, hogy Monica Julio-val már hónapok óta viszonyt tart fenn, kidobja lányát a házából. Eközben Miguel-t kis híján végzetes késelés éri a börtönben…

95.
Camilla végre állást talál magának egy szépségszalonban. Monica arra kéri apját, hogy legalább valamennyi pénzt adjon neki, ám Armando erre nem hajlandó…

96.
Armando azt az utasítást adja, hogy végrendeletébõl töröljék a Monica-ra vonatkozó részeket. Chayo azt feltételezi, hogy Pablo volt az, aki Miguel-t megkéselte. Pablo emiatt nagyon kiborul…

97.
Amikor Monica megpróbálja meglátogatni Julio-t, csak Hernan-t találja Julio lakásán, aki azzal fenyegetõzik, hogy ha azonnal nem hagyja el a házat, kihívja a rendõrséget…

98.
Iris azt tervezi, hogy elviszi Beatriz-t magához. Ezt azzal a nem nagyon titkolt céllal teszi, hogy a lányból szolgálót csináljon..

99.
Teresa be akarja perelni Armando-t, amiért a férfi annak idején “elvette” tõle gyermekét és mint Ana Maria lányát anyakönyveztette. Chayo megtudja, hogy Nacho és Iris összeházasodtak…

100.
Chayo kérdõre vonja fiát, amiért az egy meglehetõsen rossz hírû nõt vett feleségül. Natalia nem hajlandó elválni Hernan-tól, arra kérve a férfit, hogy gondolja végig még egyszer a döntését…

106.
Amikor Chayo elárulja Pablo-nak, hogy kicsoda valójában a férfi apja, Pablo úgy érzi, jobb lett volna, ha ezt sohasem tudja meg. Armando Hinojosa ügyvéden keresztül közli Robles Miguel-el, hogy felmondott neki…

107.
Ivan úgy dönt, hogy kölcsön ad Miguel-nek egy kis pénzt, hogy az tudjon magának repülõjegyet vásárolni. A férfinak az a terve, hogy egyedül utazik az Egyesült Államokba és késõbb küld pénzt Camilla-nak és Genaro-nak…

108.
Fabian meghívja Nataliat ebédre, ám az asszony nem hajlandó elmenni vele, mondván, hogy már férjnél van. Ez azonban Fabian számára még érdekesebbé teszi a nõt és úgy dönt mindenképpen megszerzi õt magának…

109.
Camilla rettenetesen izgul Miguel miatt. Úgy érzi, hogy valami rettenetes fog vele történni utazása közben…

110.
Mivel Nacho már dolgozik Nicandro-nak, rendkívül nehéz anyagi helyzetbe kerül és arra kéri Chayo-t, engedje meg neki és Iris-nek, hogy nála lakjanak egy darabig…

111.
Az embercsempészek teherautóját megállítják a határon, és a benne rejtõzõ embereket megtalálja a határõrség. Miguel, Chucho és a többiek elfutnak a helyszínrõl és úgy döntenek, hogy más módon próbálnak átjutni a határon…

112.
Elisa, az asszony, aki menedéket nyújt Miguel-nek, úgy tûnik nem teljesen épeszû. Azt képzeli ugyanis, hogy halott férje, Gonzalez tért vissza hozzá.

113.
Mivel Elisa-nál lakik, Miguel képtelen kapcsolatba lépni Camilla-val. A lány emiatt egyre inkább aggódni kezd. Teresa megpróbálja arra kényszeríteni Monica-t, hogy hagyja el a házat…

114.
Miguel levelet ír Camilla-nak, és arra kéri Elisa-t, hogy küldje el neki, ám a nõ ahelyett, hogy a postára vinné, elégeti a levelet. Közli Miguel-el, hogy siha többé nem hagyhatja el õt…

115.
Teresa ráveszi Monica-t, hogy ölje meg Armando-t, hiszen így, még a régi végrendelet alapján õket illetne minden. A lány el is követi a tettet…

116.
Miguel lát egy Gonzalo-ról készült fényképet. A kép nagyon meglepi, mert az arc rendkívüli módon hasonlít rá. Olyan mintha a testvére lenne…
Egyéb epizódok

117.
Monica úgy dönt Spanyolországba utazik, hogy megkeresse Julio-t. Nicandro átveszi a védelmi pénzek behajtásának irányítását a börtönben. Kísérletet tesz arra, hogy Pablo-nak is juttasson a pénzbõl, ám õ nem hajlandó elfogadni azt…

118.
Elisa Miguel lábába lõ és közli a férfival, hogy amennyiben szeretne még a jövõben járni akkor az õ ápolására szorul. Azt is közli Miguel-el, hogy ahhoz, hogy ápolja, ígéretet kell tennie arra, hogy ezentúl csak azt teszi, amit Elisa mond neki…

119.
A sofõr, akinek teherautóját Nicandro és Nacho kirabolta, nem hajlandó azonosítani a tettest, mondván, hogy az már amúgy is rács mögött van és ez neki tökéletesen megfelelõ…

120.
Chucho megnézi a képet, amit Julio mutat neki, ám változatlanul állítja, Miguel-rõl még életében nem hallott. Julio nem sokkal késõbb rátalál Elisa kunyhójára…

121.
Chucho megnézi a képet, amit Julio mutat neki, ám változatlanul állítja, Miguel-rõl még életében nem hallott. Julio nem sokkal késõbb rátalál Elisa kunyhójára…

122.
Nacho nem kevés elrejtett pénzt talál Iris-nél, amiért felelõsségre vonja a nõt. Chucho és Julio Miguel keresésére indulnak, ám hamarosan Chucho meglép Julio összes pénzével..

123.
Julio arra kéri Elisa-t, hogy engedje meg neki, hogy nála éjszakázzon, a nõ azonban kidobja õt a házból. Ada továbbra is fenntartja kapcsolatát Fabian-al, aki arra kéri õt, hogy a nõ engedje meg, hogy találkozzon Ada barátjával…

124.
Julio véleménye szerint Miguel nagy valószínûséggel meghalt, hiszen súlyos sérülésekben szenvedett amikor megszökött a határról. Ezt az aggályát Camilla-val is közli…

125.
Nacho követi Iris-t, aki egy szállodába lép be. Amikor a férfi rátöri az ajtót a szobára, ahol Iris van, meglátja, hogy a nõ egy másik férfival enyeleg. Nacho dühében kést ránt…

128.
Monica Madridban olyan emberekkel ismerkedik meg, akik azt állítják, tudják hogyan találhatná meg Julio-t. Köztük van az a fiatalember is, aki beleszeretett Monica-ba…

151.
Nacho egyáltalán nem akar vallomást tenni a teherautó kirablásával kapcsolatban, mert nem akarja, hogy Pablo tisztára moshassa magát. Pablonak ugyanis korábban viszonyt tartott fenn Iris-el…

152.
Camilla elintézi, hogy elmondjanak egy misét Miguel lelki üdvéért. Julio úgy dönt soha nem mondja el Camilla-nak, hogy látta: Miguel él…

154.
Laura kis híján megcsináltatja magán az abortuszt, ám az utolsó pillanatban úgy dönt, hogy mégis megtartja gyermekét. Hernan pénzbeli segítséget ígér Natalianak, a nõ azonban visszautasítja azt..

155.
A bíró nem engedélyezi a teherautó sofõrjének, hogy találkozzon Nachoval és eldöntse, vajon õ volt-e az, aki a rablást elkövette…

156.
Amikor Monica végre megtalálja Camilla-t, szó nélkül belelõ a lányba. Miguel-nek sikerül eljutni Monterry-n keresztül Mexikóvárosba, amikor pedig megtudja, hogy Camilla súlyos sérülést szenvedett, azonnal a kórházba indul…

157.
Miguel és Julio véletlenül találkoznak a kórházban. Itt heves vitába keverednek, ugyanis Miguel felelõsségre vonja a férfit, amiért az nem segített rajta.

161.
Camilla súlyosan sokkos állapotba került a merénylet után és a rengeteg tragédia miatt, ami körülötte történt, nem akar már jobb állapotba kerülni. Monica tovább szövi Camilla meggyilkolására vonatkozó terveit…

162.
A börtönben néhány elítélt összeszedi minden maradék bátorságát és elmondja a börtönigazgatónak, hogy ki az, aki védelmi pénzt szed tõlük…

163.
Monica már éppen megfojtaná Camillát egy párnával, amikor a lány hirtelen felriad álmából és sikoltozni kezd. Monica menekülni próbál, ám a besietõ nõvér elkapja õt…

164.
Monica-nak könnyû bejárása van Camillához, akit minden alkalommal azzal kínoz, hogy részletezi azt, miként fogja elérni, hogy a nõ soha többé ne láthassa gyermekét…

165.
Fabian arra törekszik, hogy Ada-t rávegye, szakítson Esteban-al és inkább vele járjon. Miután kiszabadult, Pablo elsõ útja hazavezet, Chayo-hoz..

166.
Pablo ráébred arra, hogy Mario és Chayo feltehetõen szerelmesek egymásba. Monica azt tervezi, hogy meggyilkolja Camilla és megszerzi a nõ teljes vagyonát…

167.
Camilla végre magához tér és úgy tûnik, mintha teljesen jól lenne, ám az orvos tanácsára még senki sem közli vele, hogy Miguel él. Pablo egy olyan szerzõdést ír alá, ami lehetõvé teszi meggazdagodását a dalszövegírásból…

168.
Silvia azt tanácsolja Monica-nak, hogy akkor próbálja megölni Camillát, amikor az éppen nem veszi õt észre, ám amikor ez bekövetkezik, hirtelen megjelenik Miguel…

169.
Mario-t arról tájékoztatják a bentlakásos iskolában, hogy Beatriz azért maradt néma, mert Iris nem engedélyezett egy egyszerû mûtétet…

170.
Monica követi Pablo-t és Chayo-t, hogy megtudja hol lakik Camilla. Pabloék azonban észreveszik ezt, és kihívják a rendõrséget, akik letartóztatják a nõt…

171.
Amikor Monica sikeresen kimenekül az autóból és beveszi magát egy épületbe, ahol egy hölgyet megfenyegetve elbújik annak lakásában. Rövid keresgélés után a rendõrség futni hagyja…

172.
Julio és Miguel hosszas beszélgetés után végre kibékülnek. Julio arra kéri Miguel-t, hogy legalább barátok hadd maradjanak Camilla-val…

173.
Natalia bemutatja Julio-t egy gyönyörû olasz lánynak, Renata-nak. Monica ráveszi Sylvia-t arra, hogy egy-két napi hadd húzza meg magát nála…

174.
Andrade megváltoztatja véleményét Laura-val kapcsolatban, amikor bizonyságot nyer arról, hogy a lány terhessége ellenére ugyanolyan jól tudja munkáját végezni..

175.
Amikor Camilla együtt látja Sylvia-t és Miguel-t, úgy dönt elhagyja a kórházat és hazamegy. Monica azonban egy pisztoly segítségével maradásra kényszeríti..

176.
Teresa azt javasolja Monicanak, hogy tegyen úgy mintha nem lenne teljesen ép az elméje, így ugyanis elkerülheti azt, hogy börtönbe kerüljön…

177.
Teresa-t letartóztatják, Armando meggyilkolásának kiterveléséért. Amikor Monica megtudja, hogy mire készül Teresa Armando teljes vagyonának megszerzéséért, úgy dönt, hogy nem fogja egyedül elvinni a gyilkosságért a balhét…

178.
Teresa elárulja Monica-nak, hogy egyáltalán nincsen pénze, hiszen õ nem Armando lánya. Így a teljes vagyont jótékony célra fogják felhasználni. Monica nem hisz a fülének…

Megosztom másokkal: