Celeste tartalma

CELESTE TARTALMA:

1.
Celeste nem tud beletörõdni, hogy édesanyja, aki, egyedül nevelte fel õt halálos beteg. Ferrero, nõvérén keresztül támogatja a lány neveltetését. A Ferrero család vállalkozásai sikeresek. Pranco megismerkedik a szomorú Celestével, akit elnevez Holdnõvérnek, magát pedig Napfivérnek. Hogyan alakul a sorsa a két fiatalnak?

2.
Celeste édesanyja 20 év után, tudva, hogy halálos beteg, felkeresi gyermekének apját, Leandrót, hogy halála után biztosítsa lánya megélhetését. Celeste találkozik Napfivérrel, a két fiatal közel kerül egymáshoz. Bruno a Ferraro család barátja és háziorvosa, közli Ritával, hogy új próbálkozásba kell kezdeniük ahhoz, hogy babájuk születhessen. Mi tartja össze a Ferraro családot, a pénz, a hatalom vagy a felsõ és középosztály szövetsége?

3.
Celeste édesanyja 20 év után, tudva, hogy halálos beteg, felkeresi gyermekének apját, Leandrót, hogy halála után biztosítsa lánya megélhetését. Celeste találkozik Napfivérrel, a két fiatal közel kerül egymáshoz. Bruno a Ferraro család barátja és háziorvosa, közli Ritával, hogy új próbálkozásba kell kezdeniük ahhoz, hogy babájuk születhessen. Mi tartja össze a Ferraro családot, a pénz, a hatalom vagy a felsõ és középosztály szövetsége?

4.
Teresa és Leandro egy vita során egymás szemére vetik, hogy az õ házasságuk egy szerzõdés, az ikrek nem Leandro fiai, de az apának a nevét nem árulja el Teresa. A család uralkodója Teresa minden befolyását beveti, hogy lánya vállalja az orvosi beavatkozást a terhesség érdekében. Enrico a tékozló fiú egy zûrös éjszaka után ismét pénzt akar kicsikarni anyjától, hogy kártyaadósságát ki tudja fizetni. Ramiro titkon szereti Celestét és követi õt a Francóval kapcsolatos találkozóra. Franco félreérti a helyzetet és nem találkozik Celestével. Végzetes lesz-e a félreértés?

5.
Teresa és Leonaro szerzõdésen alapuló házassága nem boldog. Teresa nem árulja el férjének, hogy ki valójában az ikrek apja. Leonardo szeretné, ha a léha életet élõ Enrico is becsületesen élne és dolgozna, azonban a fiú kártyaadósságának kifizetésére Bruno segítségét kéri. Lucia azt kéri halálos ágyán, hogy a lány menjen férjhez Ramiróhoz, akkor nyugodtan fog meghalni. Ígéretet követõen békésen elalszik és halálba szenderül. Franco hiába várja szerelmét a találkozóra. Mi lesz a közösen ültetett fával, ami szerelmük záloga?

6.
Leandro értesítés kap Luciána haláláról. A temetésre a tiltás ellenére elmegy és a háttérben meghúzódik. Franco az elmaradt randevú után azt hiszi, hogy becsapták õt, ezért a közösen ültetett fát kitépi a helyérõl. A gazdag Laura meglátogatja a családot. Teresa Enrico részére próbálja megszerezni a lányt, aki viszont Francót szereti. Celeste a kihúzott fát visszaülteti a helyére. Franco üzleti útra utazik. Aida magához veszi Celestét, akit egy barátnõjének lányaként mutatja be a családnak.

7.
Franco külföldre utazik, de elkíséri õt Laura is, aki leendõ férjének tekinti õt. Aida és Celeste megérkezik a birtokra, ahol Teresa szolgálónak tekinti a lányt, de Aidának nincs bátorsága Teresaval szembeszállni. Rita, férje és anyja nyomására beleegyezik a mûtétbe, bár a gyógyulásra kevés az esélye. Enrico szemet vet Celestére.

8.
Teresa megalázza az új szolgálólányt, Celestét, aki büszkén száll szembe az úrnõjével. Leandró, lánya védelmére kel. Csúnya veszekedés tör ki a házaspár között. Franco Laurával vigasztalódik. Enrico megfenyegeti Celestét, hogy ha nem lesz alázatos szolgáló, hamarosan utcára kerül. Celste el akarja hagynia a házat, Kacsita és Aida mindent megtesz azért, hogy a lány maradjon. Meddig bírja Celeste a megalázatást?

9.
Leandro elmondja Aidának, hogy azt szeretné, ha Celeste elmenne a házból. Tereza igyekszik megalázni Celesltét. Rita panaszkodik Aidának, hogy mindenki õt gyötri, fõleg Teresa a várva várt unoka miatt. Laura szeretné, ha Francóval a “nászútjuk” tovább tartana. Enrico nem akar a cégnél igazgató lenni, s Leandróval összeveszik, amiért Celestével kikezdett. Enrico ennek ellenére tovább zaklatja Celestét, de a lány nem hagyja magát, s pofonvágja Enricót. Celeste elejti a pohárkészletet egy családi vacsorán, s persze Teresa egybõl leteremti, de Leandro megvédi mindenki elõtt. Vajon maradhat-e a lány a Ferraro családnál?

10.
Ferrero birtokon Teresa vendégeket fogad. A fogadás alkalmával Celeste véletlenül összetöri a régi poharakat, ami miatt Teresa megszidja õt, és a lány védelmére sietõ Ferrero összeveszik feleségével. A házaspár között a kapcsolat elhidegült. Franco továbbra is Laurával vigasztalódik. Ferrero család beruházásához szükséges jogi feladatok elvégzésére megbízzák a frissen végzett ügyvédet, Ramirót. Franco hazatérve a szobájában találja az új szobalányt, “holdnõvért”. Milyen lesz a váratlan találkozás?

11.
Franco szeretné megtudni, hogyan került a család szolgálatába Celeste. Úgy érzi, hogy Celeste cserben hagyta õt és ezért büntetni akarja. A lány el akar menni a családtól, Ferraro kéri õt, hogy maradjon. Teresa megvádolja a lányt, hogy be kívánja hálózni a fiait. Celeste és Aida elmennek a templomba. Benito atya segítségét kéri Aida, hogy a lány könnyebben el tudja viselni a család által okozott megpróbáltatásokat.

12.
Enzo könnyû prédának tekinti Celestét és a szobájában megtámadja. Aida menti meg a helyzetet és elmeséli a történteket Leandrónak, aki nagyon megharagszik a fiára és nem kívánja, hogy a vállaltnál dolgozzon. Danielnek problémái vannak az egészségével, így feleségének mûtétét el kell halasztani. Franco nem tud megbocsátani Celestének és mindenütt érezteti vele, hogy õ csak egy szolgáló.

13.
Enzo újra próbálkozik Celesténél. Faniel festményeladással próbálkozik, a lopott festményt Celesténél helyezi el. Silvana segíteni próbál Ritának, célzást tesz arra, hogy lehet hogy a férjének van gondja az egészségével, és ezért nem lehet gyerekük. Celeste a sok megbántást követõen a templomba megy, ahol Benito atya elõrevetíti a lány jövõjét és tanácsolja, hogy hagyja el a házat. Aida elmeséli Celeste történetét Franconak, aki bocsánatot kér a lánytól. Aida elkíséri Celestét a temetõbe édesanyja sírjához, ahol meglepetés éri õket.

14.
Leandro zavartan viselkedik Luciana sírjánál. Hazatérve magához hívja Aidát és Celestét, s magyarázkodni kezd és elmondja a lánynak, hogy édesanyja a gyárban dolgozott és anyagilag õ segítette a családot. Bruno és Silvana kapcsolata nem éppen felhõtlen. A Ferraro családot meglátogatja Teresa pártolt zongoristája, aki biztatja Celestét, hogy ne tûrje el a megaláztatást. Teresa kihallgatja ezt a beszélgetést, és kirúgja pártfogoltját. Silvana féltékeny Terezára is, Leandro segítségét kéri problémájának megolának megoldásához. Szelika sátáni átkokat szór Celestére, ami megrettenti a lányt.

15.
Szelika megátkozza Celestét, ami a lánynak nagy megrázkódtatást okoz. A Ferraro család a Vicanti gyár 100 éves fennállásának ünneplésére készül. Teresa felvilágosítja lányát, hogy Danielnek nem lehet gyereke. Brunót rosszul érinti, hogy Teresa a fiainak a születését egy balesetnek tekinti, Franco újból közeledni akar Celestéhez, megvárta a lányt a templom elõtt, de az elutasította az udvarlást. Enzo ellopja anyja ékszerét, majd részegen hazatérve az ünnepségrõl erõszakoskodik Celestével.

16.
Szelika megátkozza Celestét, ami a lánynak nagy megrázkódtatást okoz. A Ferraro család a Vicanti gyár 100 éves fennállásának ünneplésére készül. Teresa felvilágosítja lányát, hogy Danielnek nem lehet gyereke. Brunót rosszul érinti, hogy Teresa a fiainak a születését egy balesetnek tekinti, Franco újból közeledni akar Celestéhez, megvárta a lányt a templom elõtt, de az elutasította az udvarlást. Enzo ellopja anyja ékszerét, majd részegen hazatérve az ünnepségrõl erõszakoskodik Celestével.

17.
Celeste biztos abban, hogy édesapja él. Egyetlen cél lebeg elõtte: az, hogy apja szemébe tudja mondani, hogy gyáva. A családban zajlik az élet. Celeste segít eladni Daniel festményei közül két festményt, azonban egy csomag még nála maradt, melyet Dániel nála helyezett el. A Ferraro cégnél szerzõdtetik Ramiro doktort, aki jó munkát végzett egy építési terület megszerzésénél. Leandro bûntudatot érez, meglátogatja lányát és elbeszélget vele. Rita rajtakapja férjét, hogy Celeste szobájába megy, megvádolja a lányt, hogy el kívánja csábítani Danielt.

18.
Rita félreérti Daniel éjszakai látogatását Celesténél és nagy megrázkódtatást okoz az is neki, amikor megtudja, hogy az a festmény lopott, amelyet Celesténél rejtett el a férje. Laura vendégségbe érkezik a Ferraro családhoz. Teresa Enzónak szeretné megszerezni a lányt és annak a vagyonát. Leandro elviszi sétálni Ritát és Celestét, ez nem tetszik Terezának, és minden alkalmat megragad, hogy megalázza a szolgálólányt.

19.
Rita nem akarja elveszteni Danielt, felveti neki, hogy fogadjanak örökbe egy gyermeket. Celeste nem érzi jól magát, elájul, ami nagy riadalmat kelt, s hívatják Brunót. A lányt meglátogatja Francót és emlékezteti régi találkozásukra. Aida felvázolja Enzónak és Leandrónak, hogyan lehetne segíteni a szegényeken. Leandro is meglátogatja Celestét és gondolatban bevallja neki, hogy õ az apja.

20.
Leandro fél megmondani Celestének, hogy õ az édesapja. Franco megajándékozza Celestét, aki az ajándékokat nem fogadja el. A fiú újra lángra lobban, a lány viszonozza szerelmét. Tereza felszólítja Brunót, hogy váljon el Silvanától, aki errõl hallani sem akar. Laura kétségek között él, nem tudja, hogy Franco szereti-e? Celestét szeretné felhasználni annnak érdekében, hogy mindent megtudjon a szeretett fiúról. Ramiro a szerzõdéssel elmegy a Ferraro birtokra, ahol meglepetés éri.

21.
Celeste a birtokon váratlanul találkozik Ramiróval. Ezzel féltékennyé teszi Francot, aki ettõl kezdve mindent megtesz azért, hogy a vállalti beruházás ne valósulhasson meg. Ramiro csodálkozik Franco viselkedésén, aki megsérti és ki akarja rúgni a vállalttól. Celeste rá akarja venni Francot véleményének megváltoztatására, de meglepetésére a fiút nem egyedül találja a hálószobában.

22.
Franco, anyja utasítására elmegy Brunoékhoz, hogy megvásárolja a részvényeket. Laurától kér pénzt Enzo, aki azzal a feltétellel ad neki, ha megszerzi neki Francót. Enzo desszertnek kéri Celestét. Tereza letagadja, hogy tõle származik a részvényvásárlás gondolata.

23.
Celeste rájön, hogy Szelika rosszat kar neki. Daniel megdöbbenéssel tapasztalta, hogy Aida vásároltatta fel festményeit. Franco szerelmes Celestébe, de a lány reménytelennek tartja a kapcsolatot. Silvana elkeseredését Leandro akarja csökkenteni, de a belépõ Rita félreérti a helyzetet. A család meglepõdve tapasztalja, hogy a cselédlány egy gyönyörû rózsacsokrot kap.

24.
Teresát megdöbbentette, hogy nem neki küldték a rózsákat. Minden fortélyt bevet annak érdekében, hogy a titokra fényderüljön. Ramiro bevallja Celestének, hogy szerelmes belé. Celeste azonban csak barátságáról biztosítja az ügyvédet. Enzo a vállalatnál jelentkezik munkára, aminek az apja, Leandro nagyon örül nem is sejti, hogy a fiú üzleti titkokat akar megszerezni.

25.
Benito atya látogatást tesz a Ferraro birtokon. Mindenkit megdöbbent Teresa bejelentése, miszerint Franco feleségül veszi a dúsgazdag Laurát. Bruno összeveszik Silvanával, aki Teresáéknál keres menedéket. Teresa elérkezettnek látja az idõt, hogy válásukat elõsegítse. Laura ígéretéhez híven elviszi Celestét barátnõi lakására, ahol az eszméletlen lányt Rita menti ki Enzo karjaiból.

26.
Enzo megzsarolja Ritát, így cselszövésére nem derül fény. Silvana hazamegy Brunóhoz, a lakásban azonban egy nõi táskát talál. Férje zavart viselkedésébõl rájön, hogy megcsalták. Késõbb Celeste próbálja megmenteni a helyzetet azzal, hogy a retikült magáénak vallja. Silvana azonban rájön a dologra, és érzi, hogy Bruno nem mással, mint Teresa-val csalta meg.

27.
Szelika mindent megtesz úrnõje utasítására. Rita elmeséli apjának, Leandrónak, hogy Enzo és Laura miben mesterkedik Celeste ellen. Leando nagyon megharagszik Enzora, de ad neki egy utolsó lehetõséget. Franco közeledik Celestéhez, aki azonban igyekszik távoltartani magát a férfitól. Benito atya új munkahelyet szerez Celestének, de a lány nem fogadja el a lehetõséget. Silvana visszatér férjéhez és megbocsájt neki hûtlenségéért. Leandro számon kéri Laurán hideg és számító magatartását, és finoman kidobja a lányt.

28.
Sikerül Tereza cselszövése: lánya fejében elülteti a gyanút, hogy Daniel megcsalja õt. Rita számonkéri Celestétõl a történteket, de ráébred, hogy csak az édesanyja akarja elválasztani a férjétõl. Celeste a templomban találkozik Franco-val. Elmondják Benito atyának, hogy szeretik egymást és össze akarnak házasodni. Enzo meglátja testvérét és Celestét, amint elbúcsúznak egymástól.

29.
Az Enzo által okozott zavar nem múlik el nyomtalanul a Ferraro családban. Franco és Celeste kapcsolatát a titkos találkák és levelezgetések még izgalmasabbá teszik. Laura egyre többször lesz rosszul. Felvetõdik a kérdés: nem terhes-e, és ha igen ki a gyerek apja?

30.
Teresa 50.000 dollárt ígér Danielnek, ha elhagyja Ritát. A lánynak komoly lelki válságot okoz édesanyja embertelen magatartása. A vacsorára készülõ Teresa felfedezi gyöngysorának eltûnését. A családban kitör a botrány, ami teljessé válik, amikor Teresa lopással vádolja Celestét. Celeste véletlenül egy kisgyermek fényképét találja Szelika szobájában, és senkitõl sem kap magyarázatot, arra, hogy ki van rajta.

31.
A gyöngysor eltûnése nagy zavart okoz a Ferraro családban. Tereza és Szelika átkutatja Celeste szobáját, ahol megtalálják a gyöngysor zálogcéduláját. Tereza vérig sérti Celestét, aki önérzetesen védekezik. A lány védekezése meggyõzi Francot, hogy ártatlan, s megesküszik arra, hogy kideríti az igazságot. Celeste azonban éjszaka elhagyja a házat.

32.
Celeste Leandrónak írott levelét Enzo kicseréli. A hamisítványban a lány bevallja, hogy õ vette el a gyöngysort. Leandróban kétségek támadnak a lány ártatlanságát illetõen. A Kacsitának írt levél alapján Franco rájön, hogy a levelet, amit Enzo adott az édesapjuknak, nem Celeste írta. Eközben Celeste a kikötõben keres menedéket, ahol egy volt táncosnõ, Amanda veszi védõszárnyai alá.

33.
Franco elhatározza, hogy utánajár a levélügynek. Amanda a szárnyai alá veszi Celestét, és megtanítja a számkivetettség elviselésére. Kacsita Szelikától akarja megtudni, hogy hol találja barátnõjét, Celestét. Franco elkéri Celeste fotóját Aidától.

34.
Leandro és Ramiro az ismerõsein keresztül próbálja megtalálni Celestét, azonban nem járnak sikerrel. Franco a zálogházban nyomoz, és rájön, hogy nem Celeste volt a tolvaj. Amanda és barátja a szegénység bölcsességére oktatja Celestét. A Doktor becenevû csavargó megtudja, hogy Benito atya közös ismerõsük, és elviszi a papot a lányhoz.

35.
Teresa mindent megtesz annak érdekében, hogy szerelme, Bruno véglegesen összevesszen a feleségével. Ármánykodását majdnem siker koronázza. Benito atya tudatja a jó hírt a családdal, miszerint Celeste jól van. Franco rájön, hogy testvére volt a tolvaj, és ezt bizonyítani is tudja Enzo barátnõjének segítségével. Tereza megígéri a fiának, hogy ha nem árulja el a történteket Leandrónak, akkor õ személyesen fog bocsánatot kérni a lánytól.

36.
Tereza mindenáron meg akarja találni az ékszerlopás igazi tettesét. Franco Benitó atya segítségével megkeresi Celestét. Celeste visszatérése villámcsapásként éri Terezát. Az asszony egyelõre nem hajlandó bocsánatot kérni a vérig sértett Celestétõl.

37.
Celeste számára becsülete jelenti legnagyobb értékét. Tereza ugyan bocsánatot kért a lánytól, de többekben felmerült, hogy vajon mennyire volt õszinte ez a cselekedete. Enzó gonosz mesterkedését Franco akadályozza meg. Celeste közeledését Teresa elutasítja. Az asszony lelki válsága végül öngyilkossághoz vezet.

38.
Terezának sikerül ráijeszteni családjára. Egyedül Aida gyanakszik, hogy az egész mérgezés csak színjáték volt. Tereza gyors felépülése is ezt támasztja alá. Bruno nagyon izgul Terezáért. Ez az aggodalom azonban több, mint a betegek iránti orvosi figyelem. Brunó túl közel került Terezához. Beszélgetésüket valaki kihallgatja…
Amikor már Helene és Nicolas között végre szent a béke, Christian veszti el teljesen a fejét. Sikerül alaposan összevesznie Johannával.

39.
Tereza továbbra is mindent megtesz annak érdekében, hogy Celestét lejárassa. Ismét megalázza a lányt, aki Kacsitával együtt el akarja hagyni a házat. Leandrónak minden rábeszélõképességére szüksége van, hogy maradásra bírja õket. Tereza legújabb tervéhez egy színészt keres, aki eljátsza Celeste édesapjának a szerepét…

40.
Szelika táviratot kap, ami miatt rendkívül ideges lesz. Daniel a házvezetõnõ távollétében átkutatja annak szobáját és a táviratot magával viszi. A vállalati beruházásnál Ramiro komoly hiányosságokat talál, ezért összeütközésbe kerül Enzóval. Tereza az édesapjaként mutatja be Celestének a felbérelt színészt.

41.
Leandro felháborodik azon, hogy a szálloda felépítése akadályokba ütközik, a problémát egy politikus lefizetésével szeretné megoldani. Daniel és Rita már nagyon vágynak egy gyermekre, és szertenék, ha az saját lakásukban születne meg. Fanco kiskutyát visz Celestének, aki azt Amandának akarja ajándékozni.

42.
Szelikát megzsarolják. A nõ azt hiszi, Celeste áll a háttérben. Tereza és Bruno megfogadja, hogy vigyáznak közös titkukra, nehogy Enzo és Franco megtudja, hogy Bruno az édesapjuk.

43.
Celeste és Franco boldog együtt, de egyelõre nem akarják, hogy más is tudomást szerezzen a kapcsolatukról. Ramiro érezteti Celestével, hogy szereti, de a lány finoman elhárítja közeledését. A testvéreknek születésnapi ünnepséget szerveznek, amelyre meghívják Celestét is, aki azonban vonakodik elfogadni a meghívást.

44.
Daniel és barátja rájön, hogy Szelikának van egy házasságon kívül született fia, akinek pszichiátriai kezelésére vagyonokat küld az asszony. Aida éppen felelõségre vonja Brunot, amiért a legjobb barátjának a feleségét elszerette, amikor belép Leandro…

45.
Aida megmenti a helyzetet, így nem derül ki, hogy Terezának viszonya van Brunóval. Enzo és barátja feltöri édesapja iratszekrényét, és ellopnak belõle egy titkos iratot. Mindenki izgatottan készül a Ferraro család ünnepségére. Valaki kárt tesz Celeste báli ruhájában…

46.
Szelika azt hiszi, hogy Celeste a zsaroló, és teljesen kétségbeesik amikor a lány cáfolja a vádat. Franco az édesanyjától azt kéri ajándékba, hogy segítsen Celestének méltó módon megjelenni a bálon. Ahelyett azonban, hogy kicsinosítaná, Tereza elcsúfítja Celestét.

47.
Celeste – Aida segítségével – csodálatos estélyiben jelenik meg a fogadáson, és mindenkit elkápráztat. Enzo azonban meg karja alázni, ezért a vendégek elõtt bejelenti, hogy a lány csak egy szolgáló. Daniel meglátja, amint Enzo a vállalat után kémkedik, és megzsarolja õt.

48.
Tereza dührohamot kap Celeste viselkedése miatt. Úgy véli, a lány megalázta, ráadásul a saját házában. Tereza meg van gyõzõdve arról, hogy Celeste Aida és Bruno lánya. Enzo és Daniel összeverekszik egy üzleti problémán.

49.
Ramon emlékezteti Celestét arra, hogy édesanyja Ramironak szánta. Ez elkedvetleníti a lányt. Celeste Francóval kirándul, és nagyon jól érzik magukat. A lány elfogadja a vacsorameghívást is, és az éjszakát is együtt töltik…

50.
Aida és Kacsita hiába várja Celestét. Aida nagyon aggódik, de gyanítja, hogy a lány Ramiróval tölti az éjszakát. Másnap azonban kiderül, hogy feltételezése téves volt. Terezát bosszantja, hogy Silvana felmondott…

51.
Leandro és Aida felelõségre vonja Celesté,t amiért a házon kívül töltötte az éjszakát. A lány azonban nem hajlandó alárulni, hogy hol járt. Aida és Leandro fél odaadni Celestének édesanyja holmiait. Attól tartanak, hogy közte van a levél, amelyet még annak idején az édesanyja írt az édesapjának.

52.
Megérkezik Silvana rokona, Lila. Nem titkolja érkezése célját: vissza akarja szerezni Francót. Celeste elítéli édesapja viselkedését. Leandro az apa védelmére kel, és próbálja megvigasztalni Celestét. Franco elárulja Aidának, hogy meg szeretne házasodni. Celeste titokzatos csomagot kap…

53.
Tereza nagyon kiváncsi, hogy vajon ki küldhette Celestének a drága mennyasszonyi ruhát. Rita és Daniel nagyon szeretné, ha sikerülne az orvosi beavatkozás és végre gyermekük születne. Éppen összegyûlik a család, hogy meghallgassa Franco bejelentését, amikor Lila társaságában megérkeznek Brunóék Lilával…

54.
A régi mennyasszony felbukkanása megzavarja Celestét. Celeste és Franco tisztázza kapcsolatát, de a férfi egy kis idõt kér. Franco elmegy Lilához, hogy elmondja, köztük mindennek vége. Enzo el akarja hagyni a céget, s apja szemére veti, hogy mindig Franco volt a kedvence.

55.
Leandro boldogan meséli Terezának, hogy szeretõje van. Franco õszintén elbeszélget az édesapjával. Bevallja neki, hogy éppen házassági szándékát akarta bejelenteni, amikor Lila megérkezett. Ramiro arra kéri Celestét, hogy töltse vele a vasárnapot…

56.
Az irodában egy asszony rálõ Francóra. A kórházban hamarosan kiderül, hogy sérülése nem komoly. Tereza ráébred, hogy Brunót és Leandrót egyaránt szereti. Huria meglátogatja Leandrót és újra elcsábítja a férfit. Franco csókjával akarja kibékíteni Celestét, amikor a szobába belép a féltékeny Lila.

57.
Rita kifigyelte, hogy férje valamit rejteget elõle, s az elsõ adandó alkalommal, némi kutatás után megtalálja a pénzt. Leandro bevallja Hunának, hogy Celeste az õ lánya. Tereza Szilvanának panaszkodik Lilára, a beszélgetést heves szóváltás követi…

58.
Tereza kidobja Lilát Franco lakásából. Aida Francotól próbálja megtudni, hogy Leandrónak van-e szeretõje. Amanda vendégségbe érkezik a Ferraro családhoz, ám ott vegyes lelkesedéssel fogadják. Szelika megrongálja Daniel egyik festményét, a fiú azonban Terezát gyanúsítja.

59.
Szelika bevallja, hogy van egy fia, akit elmegyógyintézetben kezelnek. Franco Olaszországban akarja feleségül venni Celestét. Lila elmeséli Francónak, hogy annak idején miért utazott el.

60.
Leandrót bántja a lelkismeret, amiért hagyja, hogy a lánya szolgáló legyen. Franco elmeséli Leandrónak, majd Celestének, hogy van egy négyéves gyermeke. Celeste ezért szakít a férfival. Szelika elülteti Tereza fülébe a gyanút, hogy a férje szeretõje Celeste.

61.
Tereza azzal vádolja meg Celestét, hogy a férje szeretõje. Ennek hatására a lány elhatározza, hogy elhagyja a házat, amint munkát talál. Enzo nem akarja elhinni, hogy testvérének van egy négyéves kisfia. Leandro Huliánál tölti az éjszakát, ahol Celeste véletlenül találkozik vele.

62.
Nem mindenki hiszi el, hogy Lilának Francótól született gyermeke. Lila azonban megtudja, hogy Tereza két fiának Brunó az édesapja, és ezzel zsarolja az asszonyt. Leandro el akarja hagyni Terezát, hogy legalább életének hátralevõ részében boldog lehessen. Celestét nyomasztja a titok, miszerint Leandrónak viszonya van Huliával.

63.
ila megfenyegeti Celestét, hogy tönkre fogja tenni. Silvana felkeresi Terezát és felhívja figyelmét unokahuga hazugságaira, az asszony viszont nem akar róla tudomást venni róla. Enzó megkörnyékezi Brunót…

64.
Lila könyörög Francónak, hogy ne hagyja el õt. Lila elmeséli Silvanának és Brunónak, hogy annak idején tényleg terhes volt Francótól, azonban a férfit rajtakapta egy másik nõvel, ezért hagyta el.

65.
Leandrót hazaengedik a kórházból, s megígértetik Francóval, hogy vigyáz rá. Celeste és Franco hosszan elbeszélget a Ferraro családról. Tereza megbízza Selikát, hogy Celestétõl tudja meg, ki a férje szeretõje. Celeste elmondja Leandrónak mennyire bántja, hogy nem tudja ki volt az édesapja.

66.
Szelika folytatja az áskálódást Celeste ellen, a lány azonban átlát rajta. Leandrót betegsége komoly elhatározásra készteti. Életének hátralevõ részét boldogan, tiszta lelkiismerettel akarja leélni. Ezért úgy dönt, elmondja Celestének, hogy õ az édesapja.

67.
Tereza vissza szeretné szerezni férje szerelmét. Ugyanakkor elhatározza, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy Franco feleségül vegye Lillát. Ramiro bevallja Celestének, hogy szerelmes belé, a lány azonban nem viszonozza érzelmeit.

68.
A Ferraro családban katasztrófaként élik meg, hogy Ritának nem sikerül teherbe esnie. Daniel egy vita hevében azt javasolja az anyósának, hogy vegyen magának egy unokát. Tereza azonban Celestét akarja rávenni a béranyaságra…

69.
Tereza azt hiszi, hogy Celeste azért utasította el a béranyaságot, mert kevesli a pénzt. Így már 20.000 dollárt ígér neki, ha hajlandó kihordani Daniel gyermekét. Szelika fia rosszul lesz az intézetben, ezért az asszony azonnal odarohan, a házat pedig üressen hagyja…

70.
Lilla megpróbálja kompromitálni Brunót. Enzó virágot és ajándékot visz Celestének. Az ajándék értéke meglepetést okoz a családban. Tereza azonnal tudni akarja, ki volt az a gavallér férfi, aki az értékes ékszereket vette Celestének.

71.
Hulia meglátogatja Leandrót. A szerelmes férfi bevallja, hogy a két fiú nem a saját gyermeke, a házassága csak érdekházasság, aminek nincs jövõje.

72.
Leandró nem tölti otthon az éjszakát, Tereza az ez iránt érzett bánatát italba folytja. Lilla kiveti a hálóját Brunóra, aki nem marad közömbös a lány iránt. Nagy családi vacsorát hívnak össze, mellyet Szelika fiának a bemutatása koronáz meg.

73.
Szelika fia általános megdöbbenést okoz a családban. Tereza idegrohamot kap Felippe viselkedésétõl. Franco és Celeste beszélgetését kihallgatja Felippe. Daniel nem bízik meg anyósában. Gyanúja be is igazolódik, nem rendezik meg a számára beígért kiállítást.

74.
Leandro rájön, hogy ellopták a pályázati anyagukat. Az egész család ebben az ügyben nyomoz, és mindenkinek megvan a maga gyanusítottja. Amikor Tereza rádöbben arra, hogy a saját fia a tolvaj, magára vállalja a lopást.

75.
Franco randevúra hívja Celestét, és kellemes délutánt töltenek együtt. Leandro elhatározza, hogy elválik Terezától és új életet kezd. Rita csalódik Danielben. Celeste rosszul lesz, a tünetek terhességre utalnak.

76.
A családban nem mindenki örül annak, hogy Celleste valószínûleg gyermeket vár. A lány is fél szembenézni a valósággal, ezért húzza-halasztja a részletes orvosi vizsgálatot. Valaki azonban már olyan biztosra veszi a dolgot, hogy ajándékot is küld a “fattyúnak”…

77.
Rita elhidegül férjétõl és házasságát az édesanyja segítségével próbálja rendbehozni. Tereza azonban Daniel elhagyására próbálja rábírni a lányát. Tereza kivallatja a fiait, hogy melyiküknek van köze Celeste gyermekéhez. Franco letagadja, hogy viszonya van a lánnyal.

78.
Az orvosi vizsgálat szerint Celeste 8 hetes terhes. Tereza mindent megtesz, hogy megtudja, ki az édesapa. Celeste elmegy a templomba, hogy meggyónja a viszonyát Francóval.

79.
Tereza felháborodik, amikor Francót Celeste szobájában találja. Aida és Tereza nagyon megharagszik Celestére. Tereza bemegy Leandro munkahelyére, hogy Ramirót kifaggassa. Leandro végiggondolja a történteket és megbocsájt Celestének.

80.
Tereza elhatározza, hogy megszerzi Ritának Celeste gyermekét. Aida rájött, hogy megbántotta Celestét, és bocsánatot kér tõle. Franco nagy bejelentésre keszül, ezért vacsorára hívja össze a családját és barátait.

81.
Celeste véletlenül fültanúja lesz Leandro és Ramirez beszélgetésének, amibõl megtudja, hogy Leandro az édesapja. A lányban egy pillanat alatt egy egész világ dõl össze, úgy érzi, hogy vérfertõzést követett el. Franco házassági szándékának bejelentésére készül, ezért hidegzuhanyként éri Celeste elutasítása.

82.
Franco nem érti mi történhetett Celestével, Ramiro segítségét kéri, hogy kiderítsék mi történt. Leandro világosan közli feleségével, hogy az õ házasságuk csak egy szerzõdés eredménye.

83.
lterjed a híre, hogy Bruno megerõszakolta Lillát. A pletyka feldühíti Terezát. Celeste úgy érzi, hogy utálja az édesapját. Tereza a klinikát ígéri Brunónak, ha segít megszerezni Celeste gyermekét.

84.
Tereza az ördögi tervébe beavatja a lányát is, aki azonban lelkiismeretei kérdést csinál a dologból. Ezért az asszony a Danielt próbálja meggyõzni ötlete nagyszerûségérõl.

85.
Leandro közli feleségével, hogy elválik tõle. A hír hallatán az asszonyon eluralkodik a kétségbeesés. Franco Brunót vallatja Celeste teherbeesésének idõpontjáról. Szelika kihallgatja Celeste és Hulia beszélgetését, és rájön, hogy Hulia Leandro szeretõje. Felfedezését azonnal közli az úrnõjével.

86.
Sebastianról kiderül, hogy Aids-es, és már Brunót is megfertõzte. Celeste meglátogatja Huliát és bevallja neki, hogy a testvére, Franco gyermekének az apja. Ez a hír Hulia életébe kerül.

87.
Leandro Szilvanánál várja Huliát. Sebastyian hozza a szörnyû hírt, hogy az asszony meghalt. Leandróban egy világ omlik össze. Szilvana átlát Bruno gyermekszerzési cselszövésein.

88.
Aida elmondja Leandrónak, hogy Celeste tudja ki az édesapja. Lila egyezséget akar kötni Celestével. Celeste váltig állítja Francónak, hogy nem õ a gyermekének az apja.

89.
Enzo ismét szemet vetett Celestére, erõszakoskodását azonban Rita megzavarja. Franco nem érti Celeste magatartását, de a lány nem árulja el a nagy titkát. Ramon ismét megzsarolja Leandrót, és a férfi fizet neki. Tereza kismamaruhákkal lepi meg Ritát és Celestét…

90.
Franco beismeri, hogy õ Celeste gyermekének az édesapja. Celeste felháborodik azon, ahogyan a születendõ gyermekérõl beszélnek. Franco minden erejével azon van, hogy utódja ne fattyúként jöjjön a világra. Celeste elmondja Ramirónak, hogy Leandro az apja, és Franco a testvére. Ezért azt kéri a férfitól, hogy vállalja magára az apaságot.

91.
Francót letaglózza Celeste bejelentése, miszerint a gyermekének az apja Ramiro. Enzo mindenáron meg akarja kapni Celestét. Sebastian nagyon közel kerül Celestéhez, a férfi elárulja neki, hogy halálos beteg, AIDS-es.

92.
Enzo ismét pénzzavarba kerül. Új ördögi tervet eszel ki, és Danielt akarja megnyerni társának. Tereza a születendõ gyermek megszerzése érdekében egyezséget köt Brunóval. Enzo Brunót is megzsarolja.

95.
Franco minden nõt erkölcstelennek tart, s Celestét is sértegeti. Celeste elutasítja Leandro közeledését. Lilla felfedi lapjait, a család azonban nem vevõ a vádakra.

96.
Lilla õszinte kitörését a vendégsereg meglepõdve és hitetlenkedve fogadja. Egyedül Silvana érti meg mit is akar mondani az unokahuga. Franco mindenáron feleségül akarja venni Celestét. A lány azonban megelõzi a bejelentését és közli, hogy hozzámegy Ramiróhoz.

97.
Tereza a gyermek megszerzése érdekében nem akarja, hogy Celeste férjhez menjen. Brunó megvádolja Leandrót, hogy a homoszexualitásáról keringõ pletykák tõle származnak.

98.
Leandro számára Tereza viselkedése örök rejtély marad. Franco egyre ridegebben viselkedik Celestével szemben. Terezát semmi sem rettenti el attól, hogy Francót Lilla segítségével eltávolítsa és kedvenc fiát jutassa a vállalat élére. Sebastian meglátogatja Leandrót az irodájában. Egyikük sem tudja milyen veszély fenyegette Celestét és Silvanát.

99.
Franco egyre züllöttebb életet él. Rövid idõ alatt egy egész vagyont tékozol el. Enzo igyekszik apja bizalmába férkõzni, megjátssza a jófiút. Silvana találkozik Sebastiannal és jósol neki. A jóslat alig burkolt számonkérés, amit a férfi nehezen tûr. Leandro Celestétõl akarja megtudni, miért olyan rideg vele szemben? Szelika megbûvöli Celestét, aki kábult állapotban Leandrót apjaként szólítja .

100.
Leandro és Franco kapcsolata elmérgesedik. A birtokra érkezik Laura testvére, Marina aki közli a szomorú hírt, miszerint nõvére meghalt. Sebastian bevallja Silvananak, hogy AIDS-es. Celeste találkozik Marinával, aki elmondja a lánynak, hogy testvére öngyilkos lett.

101.
Marina elmondja Celestének is, hogy a húga öngyilkos lett. Franco bánatát italba fojtja. A férfi Celestére sem hallgat, vele szemben is elutasító. Sebastian bevallja Brúnónak, hogy AIDS-es, és már nem sok ideje van hátra.

102.
Celeste balesetet szenved és elveszti az emlékezõtehetségét. Bruno a Ferrara birtokra viszi a lányt. Tereza csak a születendõ gyermek miatt aggódik. Rita hazaszökik és meglátogatja a beteg Celestét. Brúnót megrázza Sebastian bejelentése, és kidobja volt barátját az irodából. Rita idegösszeomlást kap, édesanyja külföldi utat készít elõ számára. Mindenkit megrendít a hír, miszerint Benító atya szívrohamban meghalt. A család a karácsonyi ünnepekre készül.

103.
Leandro észreveszi, hogy Celeste sokkal ridegebben viselkedik vele szemben. A férfi elmondja Aidának, hogy csak a végrendeletében kívánja elismerni Celestét a lányának. Silvana tesztjének eredménye negatív lett, de ragaszkodik hozzá, hogy a férje is átessen a vizsgálaton.

104.
Szelika állandóan üldözi Celestét, fia, Felipe viszont védi a lányt és anyja ellen fordul. Enzo megérzi, hogy Marina nem jár egyenes úton. Leandro közli fiaival, hogy vagyonát egyenlõ arányban fogja elosztani fiai között. Ramiro bevallja Leandrónak, hogy Celeste nem tõle várja a gyermekét.

105.
Celeste elmondja Marinának, hogy Laura nem volt jegyese Francónak. Tereza azzal vádolja a férjét, hogy egy vén kéjenc, és õ Celeste gyermekének az édesapja.

106.
Tereza ismét megalázza Celestét, aki elhagyja a Ferrero birtokot. A sértett lány Sivanáéknál keres menedéket. Tereza rájön, hogy hibát követett el, amikor elûzte Celestét, mert így nehezebb lesz megszereznie a gyermeket.

107.
Celeste balesetet szenved és elveszti az emlékezõtehetségét. Bruno a Ferrara birtokra viszi a lányt. Tereza csak a születendõ gyermek miatt aggódik. Rita hazaszökik és meglátogatja a beteg Celestét.

108.
A baleset következtében Celeste amnéziában szenved. Aida rájön, hogy Celeste szerelmes volt Francóba. Enzo ismét bajba kerül és megzsarolja Brunót. Aida meglátogatja Brunót és látja rajta, hogy nagyon beteg. A család legnagyobb megdöbbenésére Celeste apjának nevezi Leandrót.

109.
Leandrónak nincs ereje bevallani, hogy Celeste valóban az õ lánya. Leandrót megrettentette a rosszúlléte, szükségét érzi annak, hogy végrendelkezzék. Brúnó döntésre akarja vinni a klinika sorsát, de emelett igényt tart Tereza természetbeni juttatására is.

110.
Sebastian meglátogatja Szilvanát és halála elõtt elbúcsúzik a nõtõl. Franco, bízva abban, hogy a lánynak visszatér az emlékezete, elmeséli Celestének a történetüket. Franco elhatározza, hogy meglepi a családot és bejelenti, hogy Celeste gyermekének õ az apja.

111.
Franco bejentése megdöbbenti az egész családot. Apja szemrehányásai Francót arra késztetik, hogy apját képmutatónak nevezze. Tereza boldog, mivel “megkapja” az örökséghez szükséges unokát. Tereza megnyugtatja Brunót és a klinikát a nevére iratja.

112.
Enzo elhatározza, hogy elzavarja a háztól Celestét. Brunót ez megdöbbenti a dolog és elmondja Terezának a történteket. Enzo továbbra is zsarolja Brunót. A férfi magából kikelve elmondja a fiuknak, hogy õ az apjuk. Franco bejelenti, hogy feleségül veszi Marinát.

113.
Enzót megrázza Bruno vallomása. Tereza nem érti, miért változott meg ennyire a fia magatartása. Leandro rájön, hogy a klinika már Bruno tulajdona, és magyarázatot kér feleségétõl. Vitájukat meghallja Enzo és bizonyossá válik számára, hogy Bruno az édesapjuk.

114.
Enzo el akarja mondani Francónak, hogy ki az igaz apjuk. Leandro szeretné látni Ritát, a lány viszont nem találkozhat vele. Silvana gyanakodni kezd, amikor megtudja, hogy Tereza Brunóra íratta a klinikát.

115.
Bruno állapota egyre rosszabb, szervezete legyengült, állandóan lázas. Leandro gyanakodni kezd, hogy az orvos és a felesége között több van, mint barátság. Leandro arra készül, hogy elmondja a titkát Celestének.

116.
Sebastiánon egyre jobban elhatalmasodik a betegség. Végrendeletében lakását Celestére hagyja. Marina, hogy bosszut álljon testvére haláláért, kiveti hálóját Ramiróra. Enzo ismét nagy játékadósságot halmozott fel, ezért pénzszerzési lehetõségen töri a fejét. Celeste emlékezete nem javul.

117.
Enzo kétségbeejtõ pénzügyi helyzetébõl úgy kíván szabadulni, hogy megrendezi saját elrablását. Franco ugyanazon a napon kíván megnõsülni, amikor Celeste férjhez megy Ramiróhoz. Marina tervei megvalósításhoz el akarja csábítani Ramirót is.

118.
Tereza szörnyû állapotba kerül kedvenc fia elrablása miatt. Az emberrablók teljes titoktartást, valamint rengeteg pénzt követelnek és Celestén keresztül akarják a családdal tartani a kapcsolatot.

119.
Enzo visszatér a családjához. Leandro azonban rájön, hogy az emberrablás mögött maga Enzo áll. Tereza el akarja zavarni Celestét a háztól, Enzo azonban megvédi.

120.
Rita boldog, hogy végre hazatérhet. Csomagolás közben azonban túl nehezet emel és elveszti gyermekét. Sebastian haldoklik a kórházban. Tereza számára ismét fontossá válik a Celeste gyermeke.

121.
Enzo ezúttal a politikai pályát célozza meg. Ennek érdekében Leandrót egy TV csatorna megvásárlására akarja rávenni. Szelika és Marina meg akarja gyilkolni Celestét, azonban tervüket Kacsita megakadályozza.

122.
Tereza teljesen magába roskad, amikor kiderül, hogy a család teljes vagyona a férje nevén van. Celeste nehezen viseli a terhességet. Szelika közli a családdal, hogy az õ fia az utolsó igazi Viconti. Leandro azonban felvilágosítja, hogy fiának apja szegényen halt meg, és egyetlen fillért sem hagyott Felipére.

123.
Rita gyötrõdik gyermekének elvesztése miatt. Sebastian halála nagyon megviseli a barátait. Búcsúlevelében azt kéri, hogy hamvait szórják a tengerbe. Bruno köhögõrohamai súlyosbodnak, s barátja tanácsára kórházba megy. Celesténél megindul a szülés…

124.
Celeste rosszulléte vaklármának bizonyul. Ramon felkeresi Leandrót, hogy bocsánatot kérjen tõle. Silvana meglátogatja barátnõjét, hogy kibéküljön vele. Franco és Celeste közös sétát tervez.

125.
Leandro jó ötletnek tartja, hogy meglátogassák Ritát. Enzo rájön, hogy Celeste gyermeke Francótól van. Enzo az apja iratai között kutat. Tereza felkeresi Brunót és szemrehányást tesz neki az eltünésért. Bruno azonban Aidát szédíti…

126.
Celeste meglátogatja Ritáékat. Danile fél, hogy nem sikerül a gyermek szerzési terve. Franco elhatározza, hogy elhagyja a birtokot. Ezt a testvére hevesen ellenzi. Bruno nem engedi, hogy Silvana megtudja, hogy valójában milyen betegsége van.

127.
Megérkezik a házba az új komornyik, de nagyon nehezen viseli Tereza szeszélyeit. Enzo mindent megtesz a TV csatorna megszerzése érdekében. Ramiro támogatását is meg akarja nyerni, aki az állását féltve mellé áll. Tereza és Szilvana között komoly nézeteltérés alakul ki.

128.
Bruno és Szilvana teljesen elhidegül egymástól. Tereza fél attól, hogy Celeste felfedi kapcsolatát Brunóval. Franco továbbra is ellenzi a TV csatorna megvásárlását, Leandro azonban már hajlik az üzletre.

129.
Franco elutazásának csak Enzo örül igazán. Ramiro elpanaszolja Celestének, hogy Enzo be akarja vonni a piszkos üzeleteibe. Szelika átkutatja Celeste szobáját és megtalálja nála Tereza csekkét…

130.
Celeste a Terezától kapott pénzt a templomnak ajándékozza. Enzo és Tereza együtt próbálja eltávolítani Francót. Celesténél megkezdõdik a szülés. Bruno mindenkit lefizet, aki jelen van az eseményné…

131.
Bruno, a Terezával kötött megállapodásnak megfelelõen ellopja Celeste fiát és elviszi Danielnek. Celestének azt mondják, hogy meghalt a gyermeke. A lány saját magát és Francót okolja a tragédiáért.

132.
Franco elmondja Celestének, hogy a kisfia rendellenességgel született. Terezának már nincs szüksége Celestére, ezért Enzo segítségét kéri a lány eltávolításához. Leandro rosszul lesz. Celeste melátogatja Ritáékat és meghallja a gyereksírást.

133.
Silvana gyanakodni kezd Celeste gyermekének sorsát illetõen. Ezért Brunó egyre idegesebben viselkedik. Leandro egyre betegebb, ezért megvizsgálja Bruno. Aida ráérez Tereza és Bruno szerelmi kapcsolatára.

134.
Celeste bevallja Francónak, hogy õ a kisfiú édesapja. Silvana bejelenti, hogy Brunóval eladják a klinikát és elköltöznek. Tereza azonban nem akar belenyugodni Brunó elvesztésébe. Tereza Selikát bízza meg azzal, hogy üldözze el a háztõl Celestét.

135.
Leandro végrendeletének tartalma általános megdöbbenést vált ki, és többen megpróbálják rábírni annak megváltoztatására. Bruno betegsége egyre súlyosabb. A Viconti birtokra megérkezik Rita a kisgyermekkel.

136.
Rita megtiltja az apjának és Celestének, hogy a gyermekéhez nyúljanak az engedélye nélkül. Franco elmondja Brunónak, hogy teljesen összetört, mert Celeste halott kisfiának õ az édesapja. Celeste könyörög a családnak, hogy hadd lehessen õ Rita gyermekének a dajkája.

137.
Franco megpróbálja rábeszélni a családot, hogy Celeste lehessen az újszülött dadája. Rita és Tereza azonban félti a gyereket az igazi anyától. Franco bejelenti Celestének, hogy feleségül veszi Beatricet.

138.
Celeste sejti, hogy õ az a titokzatos nõ, akire Leandro a vagyonát hagyni akarja. Celeste egyelõre a gyerek mellett maradhat. Bruno el akarja adni mindenét, hogy Franciaországban kezeltesse magát. Franco bevallja Celestének, hogy még mindig õt szereti. Ezért a lány úgy érzi Francónak meg kell tudnia, hogy õk ketten testvérek.

139.
Beatrice megtalálja Celeste levelét, melyben megírta Francónak, hogy õk ketten testvérek. Bruno bevallja Leandrónak és a feleségének is, hogy AIDS-es. Franco megkérdezi Celestétõl, hogy mi volt a levelében, mert Beatrice összetépte.

140.
Franco megtudja, hogy Celeste Európába fog utazni. Bevallja, hogy csak bosszúból akarja feleségül venni Beatricet. Tereza össze akar házasodni Brunóval. Celeste elmondja Francónak, hogy õk ketten testvérek, azonban a férfi nem akarja elhinni.

141.
Franco nem tudja feldolgozni a tényt, hogy Celeste a testvére, s elsõ haragjában apja ellen fordul. Bruno, betegségének tudatában megkörnyékezi a titkárnõjét. Franco könyörög Celestének, hogy ne utazzon el Európába Ritáékkal, mert õ nem tud egyedül maradni a titkukkal.

142.
Franco nem tudja feldolgozni a tényt, hogy Celeste a testvére, s elsõ haragjában apja ellen fordul. Bruno, betegségének tudatában megkörnyékezi a titkárnõjét. Franco könyörög Celestének, hogy ne utazzon el Európába Ritáékkal, mert õ nem tud egyedül maradni a titkukkal.

143.
Franco megkérdezi Celestétõl, hogy mi volt a levelében, amit Beatrice összetépett. Franco megtudja, hogy Celeste Európába fog utazni. A férfi bevallja, hogy csak bosszúból akarja feleségül venni Beatricet.

144.
Tereza össze akar házasodni Brunóval. Celeste elmondja Francónak, hogy õk ketten testvérek, azonban a férfi nem akarja elhinni.

145.
Franco nem tudja feldolgozni a tényt, hogy Celeste a testvére, s elsõ haragjában apja ellen fordul. Bruno, betegségének tudatában megkörnyékezi a titkárnõjét.

146.
Franco könyörög Celestének, hogy ne utazzon el Európába Ritáékkal, mert õ nem tud egyedül maradni a titkukkal.

147.
Celeste úgy dönt, nem utazik el Európába, inkább Francóval marad.

148.
Celeste és Franco meggyónja titkát, azonban a pap sem tud vigaszt nyújtani nekik. Enzo pénzzavarát ismét Bruno zsarolásával oldja meg.

149.
Mikor Celeste rosszul lesz, a házban tartózkodó Brunó megvizsgálja. Daniel követeli Terezától a lakást, amit a gyerekért cserébe ígért neki.

150.
Tereza Daniel türelmét kéri a lakással kapcsolatban. Celeste kihallgatja a beszélgetésüket. Franco továbbra is feleségül akarja venni Beatricét.

151.
Bruno elmondja Terezának, hogy Rita gyermeke az unokájuk, mivel Franco az apa.

152.
Celeste egyre többször érzi rosszul magát. Egyre keserûbbnek érzi a Brunótól kapott vérszegénység elleni cseppeket.

153.
Tereza ki akarja dobni Felippét a házból. Rita azt állítja, hogy Celeste TBC-s, és nem engedi közel a gyermekéhez.

154.
Celeste megkéri Brunót, hogy vizsgálja meg. Franco ismét szerelmet vall Celestének és amikor megcsókolja, a lány elájul.

155.
runo megállapítja, hogy Celestének nincs semmi baja. Tereza azonban rá akarja venni Brunót, hogy hamisítsa meg a leleteket.

156.
Terezára váratlanul köhögési roham tör rá. Bruno megvizsgálja.

157.
Felippe tudja, hogy mérgezettek Celeste cseppjei, ezért eltávolítja õket a lány szobájából és átadja Leandrónak. Enzo este részegen megy haza és elmondja Celestének, hogy találkozott egy lánnyal, akit feleségül fog venni.

158.
Daniel egyre türelmetlenebb. Terezát ismét megfenyegeti, hogy mindent elmond Leandrónak, ha nem kapja meg azonnal a megígért pénzt. Celeste elmondja Ritának, hogy a halott gyermekének Franco az édesapja.

159.
Tereza felkeresi Brunót, hogy megtudja milyen betegségben szenved. A férfi megnyugtatja, hogy nincs semmi komoly baja. Enzo hazaviszi bemutatni görög származású jegyesét.

160.
Tereza ellenségesen fogadja Enzo barátnõjét. Rita beront Francóhoz és hisztériés rohamok között közli vele, tudja, hogy õ volt Celeste gyermekének az apja.

161.
Franco nem tudja elfogadni, hogy nem lehet szerelmes Celestébe. Megpróbálja rábeszélni a lányt, hogy kettesben utazzanak el külföldre, és kezdjenek ott együtt új életet.

162.
Franco felkeresi apját a vállalatnál és számon kéri tõle, hogy elhallgatta, miszerint Celeste a lánya. Leandro bevallja Silvanának, hogy van még egy gyermeke. Celeste nem utazik el Francóval, mert nem tudja elhagyni a kisbabát.

163.
Daniel egyáltalán nem foglalkozik a gyermekével, és erre már Celeste is felfigyel. Franco nem tudja megbocsájtani az apjának, hogy eltitkolta a lányát. Bruno elmondja Terezának, hogy Celeste Francótól várt gyermeket.

164.
Leandro aggódik Tereza egészségért, ezért felkeresi Brunót. Ijedten tapasztalja, hogy Bruno betegségének a tünetei hasonlítanak a feleségéére. Franco az apja szemére veti, hogy a lányát, Celestét cselédként dolgoztatja.

165.
Celeste pofon vágja Francót, amiért csúnyán beszél az édesapjáról. Leandro, egy beszélgetés végén megöleli Celestét. Ezt meglátja Rita és azzal gyanúsítja meg a lányt, hogy el akarja tartatni magát az apjával.

166.
Tereza megkéri Celestét, hogy vállaljon máshol munkát, a lány azonban nem akarja otthagyni a gyermeket. Leandro és Franco összeszólalkozik, és a vita hevében Leandro pofon üti a fiát.

167.
Celeste elhatározza, hogy elmegy a háztól, de Franco könyörög neki, hogy maradjon. Rita megtudja, hogy Celeste a féltestvére. A hírtõl teljesen összeomlik és már a gyermekével sem hajlandó törõdni.

168.
Celeste már csomagol, amikor Rita megkéri, hogy segítsen neki a kisbaba gondozásában. Enzo teljesen összetörik, amikor megtudja, hogy az édesapja, Bruno AIDS-es. Brunóhoz megérkezik Tereza vérvizsgálatának eredménye.

169.
Bruno teljesen kétségbeesik, amikor meglátja Tereza pozitív leletét. Enzo részegen szemrehányást tesz Leandrónak, amiért az apjának hazudta magát. A férfi szeretné tudni, hogy ki az igazi apjuk a fiúknak, de Enzo nem árulja el.

170.
Leandro Silvanát faggatja, hogy vajon ki lehet a fiúk apja, azonban õ sem árulja el. Celeste Enzótól megtudja, hogy nem testvérek. Silvana arra biztatja Leandrót, hogy mondja el Celestének az igazat.

171.
Daniel megírja Celestének, hogy nem halt meg a gyermeke. Azonban miután a lány elolvasta a levelet Selika eltünteti. Bizonyíték nélkül senki sem hisz Celestének, még Franco sem.

172.
Selika megígéri Terezának, hogy titokban tartja, amit Celeste gyermekérõl tud. Cserébe kéri, hogy Tereza ismerje el hivatalosan, hogy Fellipe a testvére. Enzo a családi ügyvédtõl akarja megtudni, hogy Rita mellett ki Leandro örököse.

173.
Tereza felháborodik, amiért a férje kihagyta a végrendeletébõl Francót és Enzót. Leandro megígéri Celestének, hogy este elmennek közösen vacsorázni és beavatja minden titokba. Szelika bevallja, hogy õ ölte meg Húliát. A hallottak hatására Leandró szívrohamot kap.

174.
Leandro a sok családi konfliktus hatására ismét rosszul lesz. Bruno azonnal a kórházba szállítatja. Terza elmondja Enzónak, hogy a másik örökös Leandro házasságon kívül született lánya, Celeste.

175.
Bruno elmondja Aidának és Francónak, hogy Leandro állapota nagyon súlyos, és már soha többé nem fog tudni lábra állni és beszélni. Tereza mindent elkövet, hogy az ügyvéd eltüntesse Leandro új végrendeletét.

176.
Hazaviszik a kórházból a teljesen magatehetetlen Leandrót. Tereza az egész család elõtt bejelenti, hogy Celeste a férje lánya, és ezentúl õ is a sajátjának tekinti. Rita teljesen elveszíti a józan eszét.

177.
Tereza megtudja Brunótól, hogy Leandro, tolókocsihoz kötve, akár még húsz évig is élhet. Celeste elmondja Terezának, hogy Franco volt a gyermekének az édesapja, és kéri hogy segítsen kideríteni, mi történt valójában a babával.

178.
Bruno éppen elmondaná Celestének és Francónak, hogy nem testvérek, amikor Tereza belép a szobába, és megakadályozza ezt. Enzo is megtudja, hogy a testvérétõl, Francótól várt Celeste gyermeket.

179.
Celeste megtudja, hogy valójában Bruno az édesapja a fiúknak. Celeste felpofozza Terezát, amiért eddig titokban tartotta, hogy õ nem testvére Francónak. Leandro, a sokk hatására, amit Tereza okozott neki meghal.

180.
A temetés után az ügyvéd mindenki elõtt felolvassa a hamis végrendelet, mely szerint Tereza és a gyerekek egyenlõ részben öröklik a vagyont. Majd mindenki legnagyobb meglepetésére Enzo elõveszi a valódi okmányt. Ennek hatására Franco azt hiszi, hogy Celestének csak a pénz kellett.

181.
Celeste el akarja mondani Francónak, hogy õk ketten nem testvérek, azonban a férfi nem hallgatja meg, hanem elrohan. Celeste megkéri az ügyvédet, hogy az õ részét a vagyonból harmadolja el, és a másik két részt írassa Enzo és Franco nevére.

182.
Silvana megtudja, hogy Tereza is AIDS-es. A vírust Brunótól kapta el. Silvana szerint az asszonynak is joga van tudni a betegségrõl. Enzo elmondja Celestének, hogy Franco New Yorkba akar utazni.

183.
Tereza azt hazudja Enzónak és Celestének, hogy õ már elmondta Francónak; Celeste nem a testvére. Aida szerint Celestének a nevére kell vennie gyermekét, azonban ez Bruno börtönbe kerülését jelentené. Brunót meghívják egy tévémûsorba, ahol a meddõségrõl kellene beszélnie.

184.
Bruno a kamera elõtt bevallja Terezának, hogy mindketten AIDS-esek. Tereza teljesen összeomlik a hír hallatán. Celeste nem tudja elérni Francót. Tereza ráveszi Selikát, hogy ölje meg õt, Celestét, majd saját magát.

185.
A mérgezett teát végül Selika és Daniel issza meg, és minketten meg is hallnak. Franco találkozik Enzóval és végre megtudja, hogy Bruno az igazi édesapjuk, így Celeste nem a tesvére, és él a közös gyermekük.

186.
Celeste hazautazik a szülõfalujába, és meglátogatja a fát, amit Francóval ültettek. Tereza elhatározza, hogy kezeltetni fogja magát. Franco megkeresi Celestét és megkéri a kezét.

Megosztom másokkal: