Corazón apasionado tartalma

CORAZÓN APASIONADO – Csók és csata tartalma:

1.
Patricia évekkel ezelõtt elvesztette egyetlen szerelmét, akit azóta sem tudott elfelejteni. Rideg és barátságtalan minden férfival. A család birtokára látogatóba érkezik a házvezetõnõ sármos fia, Armando, aki véletlenül megpillantja, ahogy az úrihölgy Patricia meztelenül fürdõzik a folyóban. Patricia nagyon mérges lesz, és reméli, a dolog nem tudódik ki szigorú nagyanyja, Ursula asszony elõtt. A másik unoka, Mariela fiatal és cserfes, kezelhetetlen kis fruska, akit még Ursula asszony sem tud jó modorra tanítani, ezért bentlakásos iskolába akarja küldeni, a lány azonban minden lehetséges eszközzel ellenáll. A fiatal és csinos Emperatriz idõsebb férje mellett titokban Diegóról álmodik, aki azonban csak egy alkalmazott. Vonzalmát gonoszkodással próbálja leplezni, és nagyon megrémül, amikor férje pont Diegót akarja kísérõként küldeni vele párizsi útjára.

2.
Patricia még mindig haragszik Armandóra, amiért megleste fürdõzés közben. Ricardo munkát keres. Marielita nem akar elmenni az internátusba, ezért kétségbeesetten próbálja elkerülni azt. Emperatriz boldogtalan Ignacio mellett. Kiderül Patricia sötét tragédiája. Ursula asszony munkát ajánl Armandónak, amit Armando csak egy furcsa feltétellel vállal. Patricia és Armando között egyre nõ a feszültség. Kiderül Sonia alkoholproblémája, és Ricardo titka, amit annyi éven át õrzött.

3.
Luis megzsarolja és elrabolja Ángelát. Juan Marcos kiszabadítja a nõt, de Luist futni hagyja. Luis késõbb bevallja Fernandának, hogy a kiszemelt áldozat az õ exfelesége és ezért nem tudta megölni. Fernanda új tervet eszel ki: Luis hódítsa vissza Angelát és rajta keresztül kémkedjen Juan Marcos után. Samanta a jachton történt támadás során megmenti Willyt, aki folyton kikezd vele és zaklatja. Samantának nehezére esik ellenállni. Willy szeretõjét – akinek a férje egy hírhedt drogdíler – holtan találják.

4.
Juan Marcos és Angela között egyre inkább kibontakozik a kölcsönös rokonszenv, amit mások is észrevesznek. Juan Marcos ruhát vásárol Angelának. A várandós Isabel féltékeny, ugyanakkor viszonya van a testõrével, Renzoval. Willy részegen addig próbálkozik, míg végül sikerül ágyba húznia az õt istápoló Samanthát, amit a lány utólag tagadni próbál.

5.
Armando továbbra is Fedora körül legyeskedik, miközben Patriciát megöli ezért a féltékenység. David titokban randevúzgat Rebecával, amit viszont Armando nem néz jó szemmel. Emperatriz és Diego repülõgépe lezuhan, ezért mindenki gyászol. Nem is sejtik, hogy a szolga és úrnõje túlélték a repülõgép-balesetet és most egymásra vannak utalva a semmi közepén – egy kis szigeten – miközben a köztük lévõ viszony koránt sem felhõtlen…

6.
Fedora elmondja az internátusi apácáknak, hogy Marielita nála van, ezt megtudja Armando, és érte megy, hogy visszavigye a birtokra. Fedora, hogy közelebb kerüljön Armandóhoz és Úrsula vagyonából hasznot húzhasson, elkíséri õket. Úrsula nem hajlandó megbocsátani Marielitának a szökése miatt, bár José atya figyelmezteti, hogy így a lány is rossz útra tévedhet, mint korábban a lánya, Patricia.

7.
Fedora érkezik a családi birtokra. Szabados viselkedése megbotránkozást kelt. Armando a szeretõje, ezt Patricia látja, és a szemére is veti. Valójában õ is szerelmes Armandóba. Emperatrizt és Diegót még keresik, errõl Ignacio értesítést kap. Ignacio szövetkezik Melquiadesszel. Úrsula aggódik, mert Mariela az internátusból egy férfival szökött el, errõl fotók is készültek, amivel most zsarolják õket.

8.
David és Rebeca szerelmes egymásba, s errõl Virginia is tudomást szerez. Patricia is beszél errõl Úrsulának, aki szerint az ügy nem lehet komoly. Diego és Emperatriz egyre közelebb kerül egymáshoz a szigeten. Mariela taníttatását otthon akarják megoldani, ezért Ricardót felveszik tanárnak. Szóba kerül egy esetleges házasság Ramiróval, hivatalosan is udvarlónak minõsítik.

9.
Sonia részegen le akar ugrani egy hídról, de José atya végül lebeszéli róla. Virginia beszámol hódolatáról Ricardo professzornak, aki örömmel veszi az érdeklõdést. Virginia ezek után sírva érkezik szobájába, ahol is Patriciával elbeszélgetnek arról, milyen rossz is nekik a Generala birtokán, mert apácaként kell élniük. Ricardo összefut még Armandóval, akit kineveztek intézõvé. Ursula Mariela megzabolázásáért cserébe felvállalja Ricardo fiának a gyógyítási költségeit.

10.
Miután Armandót hátba lõtték, kétségessé válik, hogy megéri-e a holnapot. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy Ursula asszony nem hagyja, hogy kórházba vigyék. Patricia belátja, hogy szerelmes Armandóba. Melquiades megpróbálja eltussolni Felipe meggondolatlan tettét. Patricia el akarja mondani Lorenzának, hogy mi történt a fiával, de végül Domingótól tudja meg.

11.
Mindenkit az Armando elleni merénylet foglalkoztat. Ursula asszony arra vár, hogy felébredjen és kikérdezhesse. Közben fogadja Marielita új tanárát, Ricardo Reyt, aki jó benyomást tesz rá.Don Ignacio kérdõre vonja Melquiadest és a fiát Armando lelövése miatt. Felipe nem tudja, hogy Armando meglátta-e õt a sötétben, de el akar menekülni, amit nem enged Don Ignacio.Patricia és Fedora szóváltásba keveredik Armando miatt, ami késõbb tettlegességig fajul.

12.
Marielitához látogatóba érkezik egy régi barátja, Johnny. A két fiatal kiszökik, hogy szórakozzon egy kicsit. Johnny elmeséli, hogy a bácsikája, Alejandro Gomez vette meg a Generala birtokkal szomszédos birtokot. Ricardo felesége, Sonia megint leissza magát, és botrányt okoz a helyi kocsmában. Ramiro kérdõre vonja Marielitát Johnny miatt, de a veszekedés egy csókkal ér véget, amit azonban Ursula asszony is meglát. Patricia meglátogatja a lábadozó Armandót.

13.
Armandót Patricia ápolja, és azt hazudja, a nagymama küldte. Mariela megpróbál elszökni otthonról Johnnyhoz, de útközben egy csavargó kis híján megerõszakolja. Ricardo menti meg.Melquiades és Ignacio szövetkezik, lopják Ursula földjét. Armando ezt igyekszik megakadályozni. Ricardo pénzt akar kérni Ursulától Juan José mûtétjére, de Sonia idegrohamot kap, vissza akar menni a színpadra, azt mondja, neki van szüksége mûtétre. Juanjo szemére hányja, hogy önzõ. Rebecán a terhesség elsõ tünetei mutatkoznak.

14.
Patricia és Emperatriz hajba kapnak, mindketten féltékenyek Armandóra, aki felépül a golyó okozta sérülésbõl. Bosszút akar állni támadóján, Felipén, akit Rey tanár úr visz kórházba alkoholmérgezéssel. Ursula büntetésbõl szobafogságra ítéli legkisebb, lázadó unokáját, Marielát, aki az engedélye nélkül hagyta el a házat. A szomszéd birtokot megveszi Alejandro Gómez, Virginia apja, Ursula régi ellensége. Virginia felkeresi rég nem látott apját, akitõl szívességet kér. Rey tanár úr feleségét szeretné kikezeltetni az alkoholizmusból.

15.
Sonia részegen átmegy a Campos Miranda házba, és kiveri a balhét. Ricardo a kocsmában önti ki a szívét Armandónak, aztán megérkezik Felipe és elrontja a baráti beszélgetést. Soniát végül Ricardónak kell hazavinnie. Fedora Ramonával szövetkezik, és elrejt egy patkányt Mariela szobájában. Virginia felajánlja a segítségét, de Sonia nem bízik benne, és ismét elõtör belõle a féltékenység.

16.
Ignacio két tûz közé kerül: Úrsula asszony Armando segítségével lassan leleplezi, hogy évek óta lop a Campos Miranda családtól, de ugyanakkor már Alejandro segítségére sem számíthat.Armando lebukik Fedorával Patricia elõtt és az utóbbi lány ezt nagyon zokon veszi. Ricardo továbbra is õrlõdik mentálisan instabil felesége, Sonia és a plátói szerelme, Virginia közt.A tengeren raboskodó Diego végre hajót pillant meg a távolban, de legnagyobb meglepetésére Emperatriz örökre a szigeten akar maradni vele.

17.
Úrsula Patriciát küldi Armandóhoz, hogy térjen vissza a birtokra dolgozni. A két fiatal között egyre nõ a szenvedély, de a társadalmi különbségek még mindig visszatartják a lányt.Rebeca egyre többet szédeleg. Diego és Emperatriz hazatelefonálnak, hogy életben vannak, de félnek, hogy Ignacio szétválasztja õket. Emperatriz meglepõ dolgot tud meg. Úrsula elhatározza, hogy a hadseregbe küldi Davidot, mert aggasztja, hogy esetleg egy szolgálólányba lehet szerelmes. Soniát és a fiát épp idõben látogatja meg egy pszichiáter. Ricardo újra taníthatja Marielitát, de Úrsula asszony figyelmezteti Virginiát, hogy ne is gondoljon a férfira. Alejandro Carmen Rosa kártyáiból tudja meg, hogy Patricia életben van.

18.
Carmen Rosa hisztizik, hogy az Alejandro képén látható nõ él. Fenyegetõzik, hogy megsemmisíti a képet, mire Alejandro halálosan megfenyegeti. A pár és Teresa beköltöznek a birtokra, ahol Jony bulija fogadja õket. Fedora a háttérbõl irányítva a szálakat arra játszik, hogy megalázza Úrsula asszonyt. Erre remek alkalmat ad, hogy Mariela szakít Ramiróval, majd Fedora lélekmasszázsa után férfira éhesen elszökik otthonról Jony bulijába. Armando kíváncsi, hogy mi is lehet Marielával, ám, kutakodása közben Melquiadesék lefülelik, és majdnem megölik. Emperatriz és Domingo hazakerülnek. Domingónak örül mindenki, de épp akkor nyit be, amikor Rebecával közlik, hogy terhes. Emperatriz szívélyes fogadtatásban részesül Ignacio portáján, ám nem túl vidám, hisz’ Diegót szereti.

19.
Alejandrónak feltett szándéka, hogy átcsábítja magához Armandót, de végül nem sikerül a terve.Teresa azt tervezi, hogy idõvel fia segítségével megszerzi Alejandro vagyonát. Ricardo és Virginia közt alakulóban van egy szerelem és ezt a gonosz Fedora is tudja, aki – mint mindig – most is megkavarja a szálakat és ellátogat Ricardo feleségéhez, Soniához. Patricia és Armando is nagyon lassan, de közelednek egymáshoz. Emperatriz gyereket vár, de a kicsi apja nem Ignacio.

20.
Alejandro Gómez, Virginia apja megvette a szomszéd birtokot, és bosszút forral. Patricia találkozik vele, és kérdéseire válaszokat vár tõle, és a nagymamától is. Fedora ismét elcsábítja Armandót. David arra készül, hogy beáll katonának. Rebeca egyre rosszabbul van, mert terhes, de a családja elõl elhallgatja. A lányok fellázadnak a nagymama zsarnoksága ellen. Marielita Ramiróba szerelmes, és ezt lépten-nyomon mindenkinek tudtára adja. A bosszú elmarad, Alejandro számára már elavult ez a régi történet, új életet kezdett. Diego és Emperatriz nem találkozhat többé, ezt Emperatriz döntötte el. Ignacio azonban gyanút fog.

21.
Luis Juan Marcosnak és Fernandának is bejelenti az esküvõt. Juan Marcos érzi, hogy ez csak kényszer. Fernanda ájulást színlel, hogy Juan Marcost maga mellett tartsa. Emma és Pablo évõdése csókban teljesedik ki. Az ügyésznõ kiveti hálóját Willyre. Fernanda Luisszal vigasztalódik. Ángela kis híján rajtakapja õket és azon aggódik, hogy kerülhette el a figyelmét, hogy egy idegen jutott be a házba.

22.
Pamela azon dolgozik, hogy Ángelát befeketítse. Elárulja, hogy Ángela eredetileg cukrász és az elsõ testõri munkát Juan Marcosnál vállalta. Diego gyanakszik, hogy Pamela szokása szerint készül valamire.

23.
Úrsula szembeállítja Ignaciót a ténnyel: Ignacio sikkasztott, és vagy visszaadja az összes pénzt, vagy odaadja minden tulajdonát. És persze börtönbe is vonulhat. Ignacio hebeg-habog, majd kikönyörög még pár órát Úrsulától. Mikor hazaér, rajtakapja Emperatrizt és Patriciát, hogy Emperatriz szökését tervezgetik. Emperatriz arról beszél, hogy állapotos. David, Úrsula unokája megszökik Rebecával, Marcano húgával.

24.
Virginia meglátogatja Alejandrót az El Recuerdo birtokon, és elbeszélgetnek a múltról. Emperatriz gyereket vár Diegótól, ezt Diego Ignaciótól tudja meg. Ignacio szökni készül az Úrsulától sikkasztott pénzzel, de Ramiro ebben megakadályozza. Egyben elhatározza, hogy abbahagyja a tanulmányait, és besegít az apjának az üzletben.

25.
Alejandro rábeszéli Armandót, hogy dolgozzon inkább nála. Virginia elintézi David és Rebeca esküvõjét. Úrsula a fiatalokat hibáztatja, amiért Armando ott akarja hagyni a birtokot. Patricia részt kíván venni a birtok irányításában, hogy segítsen nagyanyjának. Alejandrót letartóztatják. Armando meg akarja ölni Davidot…

26.
Armando szíve megenyhül, amikor kiderül, hogy David elveszi Rebecát és megígéri, hogy mindenben segíteni fogja õket, Lorenza pedig felajánlja, hogy megkéri Domingót, hadd lakjanak az õ kis házában. Úrsula ezzel szemben kitagadja Davidot és Lorenzának is megmondja, hogy nem érdekli õt Rebeca állapota sem.

27.
Armando a kocsmában iszik bánatában, és Giselának kiönti a lelkét. Hamarosan megérkezik Alejandro Felipe és mások társaságában. Felipe és Armando nyilvános konfliktusba keveredik. Eközben Rebeca és David, a boldog ifjú pár költözködni készül. Úrsula a hivatalos papírok rendezgetése során felfedezi, hogy Ignacio elárulta. Patricia készül, hogy átvegye a birtok irányítását.

28.
Úrsula vérig sértõdik Virginiára, amiért a lány meglátogatta Alejandro Gómezt, az apját. Úrsula asszony belebetegszik, hogy õsi ellensége, aki tönkretette az életét, megvásárolta a szomszédos birtokot. Sejtetni engedi, hogy valami titok lappang kettõjük kapcsolatában. Fedora elcsábítja Diegót, hogy bosszút álljon a võlegényén, Armandón.

29.
Sonia a kórházban felvágja az ereit, mert nem bírja az elvonókúra gyötrelmeit. Armando felkeresi Úrsula asszonyt a birtokán. Az öreg hölgy pisztolyt fog rá és bosszút esküszik. A találkozás után kis híján szívinfarktust kap. Armando átnyújt neki egy dossziét, melyben hivatalos végzés található arról, hogy Úrsula birtokának egy része már jogosan Alejandro tulajdona. Virginia felkeresi José atyát, hogy megtudja édesanyja titkát, de az atya nem hajlandó vallani.

30.
Patricia egyre inkább meg van róla gyõzõdve, hogy a Martin Vegas nevû titokzatos férfi nem más, mint régen elvesztett szerelme, Marcos. Sonia megszökik a kórházból és azt tervezi, hogy megöli Virginiát. Úrsula közli a családdal, hogy Alejandro földfoglalása valószínûleg törvényes, de õ akkor sem hagyja annyiban a dolgot. Úrsula asszony eltiltja Virginiát Alejandrótól, de a lány mégis azt tervezi, hogy békét teremt a két ellenséges fél közt.

31.
Úrsuláék pánikba esnek, miután Sonia megpróbálja rájuk gyújtani a házat. Fedora elcsábítja Armandót egy forró éjszakára. Sonia megszökik a gyerekekkel. Ricardo nem találja Soniát, és amikor rájön, hogy a gyerekeket is elvitte, jelenti a rendõrségen. Sonia ittasan vezet, a gyerekek félnek, és balesetet okoz, Armando találja meg a roncsot.

32.
Sonia eszméletlenül fekszik a kórházban. Ricardo vigasztalhatatlan gyermekei halála miatt. Virginiával nagyon közel kerülnek egymáshoz a tragédia kapcsán. Patricia és Armando között folytatódik a viszály és a szerelem. Úrsula megtudja, hogy a földjeit Ignacio segítségével szerezte meg Alejandro Gómez, ezért Marielát eltiltja Ramirótól. Bruno Montesinos kiszabadul abörtönbõl, és elsõ útja régi barátjához, Alejandróhoz visz. A két férfi elhatározza, hogy Úrsulát tönkreteszi.

33.
Sonia állapota, annak ellenére, hogy Dr. Arguello szerint javulnia kéne, nem változik. Patricia saját magának már beismeri, hogy teljes szívébõl szerelmes Armandóba, de közeledéseit azért továbbra is visszautasítja és fõnökként keményen bánik Armandóval. Armando Ricardo támogatása miatt nem tudja ellátni feladatait, ezért Úrsula marhacsordájának egy része elszabadul. Rebeca továbbra is sokat szédül a terhesség miatt.

34.
Úrsula asszony felfedezi, hogy Ignacio úr meglopta. Ramiro felelõsségre vonja az apját, aki kétségbeesik. Armando kimenti az égõ házból a fiatalokat, de David súlyosan megsérül. Bruno megtudja, hogy a fia szenvedte meg a gyújtogatását. Virginia, Mariela és Patricia nem értik, a nagyanyjuk miért ilyen közömbös Daviddal kapcsolatban. Úrsula asszony azonban titokban meglátogatja a fiút. Armando megvádolja Alejandrót, hogy õ gyújtotta a tüzet, és vérre menõ háborúval fenyegetõzik.

35.
Mindenki örül, hogy David magához tért a kórházban, és már a javulás jeleit mutatja. Úrsula asszony továbbra is titokban tartja, hogy mennyire aggódik az unokájáért. Marielita és Ramiro továbbra sem találkozhatnak. Virginia megpróbál beszélni Úrsula asszonnyal a lány érdekében, de a nagymama hajthatatlan. Virginia inkább azt javasolja Marielitának, hogy a saját boldogsága érdekében szökjön meg Ramiróval. Armando és Patricia a folyóparton vitatkozik, ám a heves vita egy csókkal ér véget.

36.
Marcos vacsorára hívja Patriciát, aki visszautasítja azt. Marcos megfogadja édesanyjának, hogy nem engedi, hogy Patricia mással boldog legyen, bosszút fog állni. Megindul a nyomozás a birtokon gyulladt tûz és Isidro Gonzalez halálának ügyében. Megtudjuk, hogy Bruno gyújtott tüzet és Alejandro ölte meg Isidro Gonzalezt. Fedora Úrsulához megy, hogy elpletykálja: Patricia és Armando titkos kapcsolatot folytat.

37.
David égési sebei gyógyulnak. Sonia magához tér, de Virginia láttán furcsán viselkedik. Kiderül, hogy Úrsula összes pénze elúszott, ezért nem tud nyomban megszabadulni Fedorától. Jony elmondja Brunónak, hogy tudja, ki gyújtogatott. Teresa fél és félti a fiát. Jony megszökik az El Recuerdo birtokról, meglátogatja Marielát, aki kidobja, bár Ramiróval továbbra sem szabad találkoznia.

38.
Marcosnak sikerül elhitetnie Úrsulával, Marielitával, Virginiával és Patriciával, hogy õ valójában Martín Vegas, egy gazdag ember, aki ráadásul Úrsula gyerekkori barátnõjének unokája. Úrsula már olyan terveket is szövöget, hogy lehetne õ Patricia férje késõbb.

39.
Bruno rajtakapja Carment és Felipét csókolózás közben. Patricia meglátogatja Alejandrót, hogy kérdõre vonja a bosszúhadjáratáról. A férfi elismeri ártó szándékát, de bevallja, hogy Patricia érdekli. A házban Patricia találkozik rég nem látott apjával, Brunóval is, és ez a találkozás nagyon felzaklatja. Miután Armando megtudja, hogy Alejandro Gómez Virginia apja, felelõsségre vonja Úrsula asszonyt, amiért ezt nem mondta el neki. Ramiro egyre jobban aggódik a pénzügyeik miatt.

40.
Fedora egyre nehezebben találja a helyét a családban. Martin Vegas randira hívja Patriciát. A románcot Úrsula asszony is támogatja. David kórházban fekszik, miután a tûzben megégett a keze. Rebeca hûségesen viseli gondját. Kiderül, hogy Bruno visszatért a városba. A hírnek nem sokan örülnek. Lorenza áldását adja Fedorára és Armandóra. Ignacio elviszi a hiányzó papírokat Alejandrónak, aki cserébe nagy mennyiségû készpénzt ad neki. A dokumentumok értelmében Úrsula földje Alejandro tulajdonába kerül. Úrsula megtudja, hogy a birtokon gyújtogatás történt.

41.
Fedora megtudja, mi történt Armando és Patricia között, és azt mondja Armandónak, hogy nincs esélye a lánynál. Alejandro megbünteti Carmen Rosát, amiért bizalmaskodott Felipével. Johnny tovább zaklatja Marielát, majd betör Ramiróhoz. Virginia és José atya meglátogatják Alejandrót, aki Úrsula asszony lányáról, Patriciáról kérdezõsködik. Bruno leitatja és megkötözi Ignaciót. Ramiro kifizeti Úrsula asszonynak az apja tartozásának egy részét. Ricardo úgy dönt, elválik Soniától, és megkéri Virginia kezét. Martin ellátogat Patriciához, hogy szerelmet valljon neki. Armando jelenetet rendez, amikor meglátja a kérõt.

42.
Úrsula asszony meglátja, hogy Virginia és Ricardo csókolóznak. Patriciát nagyon felzaklatja, hogy Martin annyira hasonlít Marcosra, és persze az Armando iránt érzett szerelme is tovább bonyolítja a dolgokat. Armando beszél Patriciával. Kiderül, hogy Fedora mindkettejüket átejtette. Virginia késõbb ellátogat José atyához, aki megértésérõl biztosítja õt és a késõbb érkezõ Ricardót. Mariela kiszökik, s találkozik Ramiróval, ám megérkezik Johnny…

43.
A birtokon mindenki értesül Virginia eltûnésérõl. Patricia és Armando lázasan elkezdi keresni, Ricardónál és a kórházban is szétnéznek, de nem találják. Ramiro meg van gyõzõdve arról, hogy Úrsula asszony akarta az apját megöletni, holott Bruno lõtt rá, és nem is bánja, hogy nem sikerült, mert Ignacio így is megtanulta a leckét.

44.
Virginiának választania kell az apja és a nagymamája között. Úrsula asszonyt nagyon megviseli Virginia döntése. Rosszul lesz, és az unokái találják meg a dolgozószobája padlóján fekve. Doktor Arguello 3 napos pihenést ír elõ neki. Úrsula asszony magához hívatja Patriciát és Armandót. Megesketi az unokáját Armando füle hallatára, hogy feleségül megy Martin Vegashoz. Ramiro apja elveszett, pénzzel teli táskáját keresi.

45.
Armando megpróbálja visszanyerni Patricia szívét, miután kiderült, hogy hozzá akar menni Martin Vegas-hoz. Ignacio titkol valamit a pénzzel kapcsolatban. Úrsula asszony megbetegszik. De vajon tényleg beteg, vagy ez is csak egy terv része? Emperatriz ismét szerelmet vall Diegónak. Virginia közös jövõt tervez Ricardóval. Bruno fura bejelentést tesz Virginiávalkapcsolatban. David hazamegy a kórházból.

46.
Armando és Patricia találkozót beszél meg estére, hogy tisztázzák a kapcsolatukat, de a találka meghiúsul. Elõször Fedora közli Patriciával, hogy aznap randevúja van Armandóval, aztán pedig Armando Martin Vegas-szal találja Patriciát. Ricardo és Virginia kapcsolata is válságba kerül. Teresa és Johnny gonosz tervet eszel ki, hogy megszerezze Alejandro vagyonát. Bruno megzsarolja Felipét, hogy a férfi hallgasson Isidro halálának körülményeirõl.

47.
Armando közli Brunóval, hogy Alejandro és Úrsula háborúja miatt õk is ellenségek kell, hogy legyenek. Bruno ezt Alejandrónak úgy továbbítja, mintha Armando nyilvánosan szidalmazta volna Alejandrót. Alejandro egyre inkább abba a hitbe ringatja magát, hogy az idõsebb Patricia él, annyira, hogy azt tervezi, feleségül veszi. Domingo is arról számol be, hogy életben látta az idõsebb Patriciát. Carmen Rosa ismét elcsábítja Felipét, de mindketten pórul járnak. Graciela azt sugallja Ignaciónak, hogy problémái nagy része megoldódna Emperatriz halálával.

48.
Alejandro elküldi Carmen Rosát, de mindeközben megfeledkezik Felipérõl. Armando rátalál a sebesültre, és megpróbál segíteni rajta, miközben Felipe mindent elmond Armandónak. Bruno keresni kezdi a holttestet. Úrsula asszony engedélyt ad Marielának, hogy Ramiróhoz menjen feleségül, de a fiúnak rossz hírei vannak Mariela számára. Teresa tovább szövögeti terveit. Fedora és Ramona közelebb kerül a Patriciának szánt levelekhez.

49.
runo megszabadul a zavaró tényezõktõl. Fedora megpróbál segíteni Marielának, hogy elfeledje Ramirót. Úrsula asszony szeretné átadni az irányítást Patriciának. Sonia hazamegy a kórházból. Lorenza ismét kotnyeleskedik. Carmen visszamegy az ékszereiért, miután Alejandro kidobta. Marcos megpróbálja elcsábítani Patriciát, de nem jár egyértelmû sikerrel. Graciela segít Ricardónak Sonia ápolásában, de vajon mit akar igazából?

50.
Úrsula megfogadja, hogy a végsõkig harcol Alejandro Gómez ellen, nem enyhül meg Virginiával szemben. Úrsula feljelenti Alejandrót, akinek vallomástételre be kell mennie a rendõrségre. Armando a harcra buzdítja Úrsulát. Azzal a hírrel érkezik hozzá, hogy minden zsák mag a raktárból eltûnt, késõbb kiderül, hogy a folyóba szórta a tettes. Armando szerint ezt is Alejandro tette, de nincs bizonyítékuk erre. Fedora elcsábítja Marcost a medencében. Mariela nagyon szomorú, hogy szakított Ramiróval, mert még mindig szereti. Fedora Jonyhoz csalja Marielát, aki megkéri a lány kezét.

51.
Emperatriz és Diego nászútra mennek a szigetre. Fedora – Patricia és Úrsula legnagyobb felháborodására – be akarja vinni Marielitát Jonny társaságában a városba, hogy együtt töltsék az estét. Patricia kidobja Fedorát a házból. Teresa mérgezett italokkal kínálja Virginiát, aki váratlanul rosszul lesz. Sonia újra iszik Graciela ármánykodásának hatására.

52.
Fedora megkérdõjelezi Úrsula unokáinak erkölcsösségét, s megátkozza Fedorát. Sonia állapota nem javul, Teresa továbbra is mérgezi Virginiát, hogy megszerezze Alejandro Gómez vagyonát. Ricardo megkapja az egyetemen a rég óhajtott állást. Ricardo megvallja Virginiának, hogy elhúzódó válóperre kell számítania. Fedora válaszút elé állítja Armandót, de a férfi nem megy el Fedórával, kitart Úrsula asszony mellett.

53.
Patricia és Armando õszintén beszélgetnek az érzéseikrõl. A lány ezután Martinnal is találkozik. Virginia rosszul érzi magát, ennek köszönhetõen megmenekül Teresa mérge elõl. Bruno átlátja a helyzetet, és szól Alejandrónak, hogy Teresában nem szabad megbízni. A revolver eltûnik. Emperatriz és Diego visszamennek arra a szigetre, ahol szerelmük megszületett. Úrsula a Patriciával való kapcsolatáról faggatja Armandót.

54.
Elérkezett Marielita 18. születésnapja. Õ mégsem boldog, a Ramiróval való szakítás miatt. A nagy ünneplés közepette Ramiro is betoppan. A szülinapi bulin megjelenik Álvaro is, és megpróbálja behálózni Patriciát Úrsula nagy örömére, Armando bosszúságára. A két férfi majdnem össze is kap, de Patricia közbelép. Marcos és Fedora kitervelik, hogy hamarosanmegölik Patriciát. Armando megpróbálja megkeresni Felipét, egyelõre eredménytelenül.

55.
Marielita születésnapi bulijának hamar véget vet Alejandro Gómez megjelenése. A férfi átadja Úrsula asszonynak a papírokat, amelyek õt teszik meg a birtok tulajdonosának. Amikor Teresa aggódva megérkezik, összetûzésbe keveredik Carmen Rosával, és még össze is verekednek. Sonia megszökik Graciela felügyelete alól, és végül dr. Álvaro talál rá az utcán. Az orvos megfenyegeti Gracielát, ha még egyszer ez megtörténik, nem maradhat tovább. Emperatriz és Diego nem sokáig élvezheti a sziget nyugalmát, mert hirtelen Ignacio is megjelenik.

56.
Patricia elfogadja Martin házassági ajánlatát, de utána mégis egy kis idõt kér. Nem szereti a férfit, de tudja, úgysem lehet Armando felesége. Így megpróbál véget vetni kapcsolatának Armandóval. Graciela mindent megtesz annak érdekében, hogy Sonia állapota továbbra se javuljon, mert így akarja megszerezni magának Ricardót. Diego és Emperatriz újra a szigeten ragadnak, mert Ignacio ellopja a csónakjukat.

57.
Mariela aggódik, hogy Jonny beváltja fenyegetését, és megmutatja a róla készült képeket võlegényének, Ramirónak. Attól fél, hogy az esküvõ elmaradhat, ha leendõ férje megpillantja a fotókat. Jonny elmegy Marielitához, ahol ádáz verekedés tör ki Jonny és Ramiro között, aminek Armando vet véget. Úrsula asszony Almeyda ügyvédtõl megtudja, hogy Alejandro Gómez tulajdonjogi papírjai hamisnak bizonyultak. Az is kiderül a nyomozás során, hogy minden földterület Fedorát illeti. Felmerül annak is a lehetõsége, hogy Úrsula asszony lánya, Patricia mégis él.

58.
Jonny megfenyegeti Alejandrót, hogy börtönbe juttatja az ellopott pisztoly segítségével, ha nem ad neki 5000 dollárt. Bruno kieszel egy tervet, hogy tudná keresztülhúzni Jonny számításait. Alejandro és Bruno eltervezi, hogy megleckézteti Ignaciót, akire az átverés kapcsán gyanakodnak. Alejandrónak még az is bosszúságot okoz, hogy José atya figyelmezteti, hogy ne kínozza tovább Úrsulát, mert tragédiába fog torkollni a harcuk.

59.
Marcos feleségül kéri Patriciát. Bruno leitatja, majd vízbe fojtja Jonnyt, miután megtudja tõle, hogy a bizonyítékot jelentõ revolvert hová rejtette. Alejandro birtokán megjelenik a rendõrség. Mariela és Ramiro bejelenti, hogy már szombaton egybekelnek. A hírre felbolydul a ház, Úrsula határtalanul boldog. Emperatriz és Diego kiszabadul a ketrecbõl, ahová Ignacio bezárta õket.

60.
Nagy nap van a Campos Miranda birtokon: Marielita és Ramiro esküvõje. Mindenki megjelenik a szertartásra, köztük – kéretlenül – Bruno és Fedora is. Fedora azzal a hírrel áll elõ, hogy immár törvényesen is övé a Campos Mirandák minden földje. Marcos a háttérbõl irányítja a cselszövést és minden erejével azon van, hogy feleségül vegye Patriciát. A gyanútlan Úrsula asszony támogatja a jónak ígérkezõ frigyet, míg a szerelmes Armandót féltékenység és kisebbségi érzés gyötri. Teresa eltemeti fiát, Jonnyt, és bosszút esküszik annak gyilkosai ellen.

61.
Patricia és Armando átviszik Martin birtokára az állatokat, így Martin terve valóra válhat. Virginia és Fedora szövetkeznek, így Fedora megkapja a Marielitáról készült képeket, amivel meglepheti az ifjú párt az esküvõn. Sonia magához tér, emlékezni kezd a balesetre. Ricardo nem tudja, mit tegyen, Virginia meglepõdik. Kiderül, hogy Fedora jogosan követeli a birtok nagy részét. Mariela rábeszéli Úrsula asszonyt, hogy David vezethesse õt az oltárhoz.

62.
Semmi sem zavarja meg Marielita és Ramiro esküvõjét, mert a fiú bízva szerelmében nem nézi meg a Fedorától kapott boríték tartalmát. A tárgyalás Úrsula asszony és Alejandro Gómez között nem zajlik békésen. Miután Úrsula megtudja, hogy jogilag is elvesztette a földjeit, pisztolyt szegez Alejandróra. Patricia és Armando újra összevesznek. Armando arra sürgeti Patriciát, hogy vállalja fel a szerelmüket, és ezért szakítani is hajlandó Fedorával.

63.
Martín Vegas eljegyzési gyûrût ajándékoz Patriciának, aki ugyan nem szereti a fiút, mégis igent mond. Ezt megtudva Armando ivásnak adja a fejét. Virginia elhatározza, hogy visszaköltözik Úrsula asszony birtokára. Patricia – mivel a rendõrség nem mozdul – elhatározza, hogy a kezébe veszi a dolgokat. Felkeresi Alejandro Gómezt, aki szerelmet vall neki és megígéri, hogy minden vagyonukat visszaadja, ha Patricia az övé lesz. Emperatriz megtudja, hogy Fedora és Diego közt szerelmi viszony volt, ezért megszakítja a kapcsolatát Diegóval.

64.
Armando próbálja tagadni Fedora és a családja elõtt, hogy még mindig szerelmes lenne Patriciába, de õk átlátnak a szitán, Marcosnak pedig kihívón be is vallja, amikor az színvallásra készteti. Virginiára eléggé rájár a rúd, mert konfliktusba kerül apjával is az Úrsula elleni háború miatt, és Ricardo is szakít vele, mondván, nem hagyhatja, hogy Sonia miatta ne tudjon meggyógyulni. José atya emiatt aggódik, és megpróbálja elérni, hogy Úrsula visszaengedje magához Virginiát. Emperatriz közli Diegóval, hogy nem tud neki megbocsátani. Úrsula birtokán nem tudják kifizetni a parasztokat és úgy döntenek, eladják a marháik jó részét, de ezt Marcos erõsen ellenzi.

65.
Virginia testvére, Patricia unszolására visszatér nagyanyjuk birtokára, hogy kibéküljön Úrsula asszonnyal. Marcos és Armando közt egyre feszültebb a viszony Patricia miatt. Patricia kitart Marcos mellett, de titokban még mindig Armandót szereti. A terhes Emperatriz is csak titokban szereti Diegót, de még képtelen megbocsátani a férfinak a félrelépését Fedorával. José atya továbbra is a háttérbõl próbálja elsimítani a dolgokat, de Bruno megneszeli ezt és figyelmezteti Alejandrót. Marielita és Ramiro eközben hazatér a boldog nászútról.

66.
Úrsula asszony végre hajlandó leülni, és beszélgetni Virginiával. Csupán egyetlen feltétele van annak, hogy Virginia visszatérhet hozzájuk: soha többé nem találkozhat Ricardóval. Rebeca rosszul lesz, és kórházba kerül. Ugyan nem komplikációktól mentesen, de végre megszületik David és Rebeca kislánya. Marcos levelet ír Patriciának, amelyben figyelmezteti, hogy hamarosan visszatér az életébe. Azonban pont az õ látogatása akadályozza meg Patriciát a levél elolvasásában. A levél végül Úrsula asszony kezébe kerül, aki rögtön meg is semmisíti. Marielita és Ramiro hazatérnek a nászútról, és a fiú alaposan összeveszik az apjával. Bruno meglátogatja Úrsula asszonyt, amikor a nõ teljesen egyedül marad a házban.

67.
Bruno meglátogatja Úrsula asszonyt, de szerencsére Armando idõben érkezik. Fedora és Ramona ellátogatnak az elmegyógyintézetbe, hogy elkezdjék megvalósítani Patriciával kapcsolatos terveiket. A temetõben tett látogatás után Sonia megkéri Ricardót, hogy kezdjenek mindent elölrõl, de a férfi nem örül neki. Juana gyanakodni kezd Ramona és Fedora gonosz tervére. Fedora közli a családjával, hogy eladja alóluk a birtokot. Alejandro kezd megõrülni, és mindenhol a halott Patriciát látja. Armando kihívja Brunót, és a kocsmában összeverekednek.Virginia és Ricardo megint találkoznak. Mindenki örül David és Rebeca kislányának. Marielita és David még Úrsula asszonynál is kísérletet tesz az esetleges békülésre.

68.
Armandóra ismét rálõnek, megsebesül, de túléli a merényletet. Virginia felveszi az apja vezetéknevét, ezzel õ válik az Recuerdo birtok egyetlen örökösévé. Virginia és Ricardo szerelme egyre jobban kibontakozik. Ricardo mérlegeli a válást Soniától. Sonia jobban van, mindenre rájön, és õ is válni akar. Patriciának hamarosan döntenie kell Martínnal kötendõ házasságáról. A döntést azonban egyre halogatja Armando iránti érzései miatt. Bruno végez Ignacióval, és Peruchot is lelövi. Úrsula teljesen tönkrement. A birtok maradékát Fedora eladja Alejandrónak. Armando a kórházban elmondja neki, hogy Alejandro áll a gyilkosságok mögött.

69.
Úrsula meglátogatja Armandót a kórházban és meghívja a lábadozás idejére a birtokra. Sonia felkeresi Virginiát. Mikor kiderül, hogy Virginia és Ricardo õszinte szerelmet éreznek egymás iránt, Sonia öngyilkos lesz. Úrsula követeli, hogy Martín és Patricia mielõbb összeházasodjanak. Ramiro gyanút fog és elhatározza, hogy megnézi a Fedorától kapott fényképeket.

70.
Sonia öngyilkosságot kísérel meg, de Diego és Álvaro még idõben megmentik. A zavarodott nõ búcsúlevelében elmondja férjének – Ricardónak – hogy immár nem zavarja, ha a férfi Virginiával kezd új jövõt. Virginia viszont magát vádolja Sonia miatt. Ramiro megnézi a képeket – amiket Jonny csinált az eszméletlen Marielitáról – és a következmények súlyosak. Alejandro megtudja Brunótól, hogy Teresa már régóta mérgezi Virginiát. Patriciát pedig egyre jobban szorítja az idõ és kénytelen választani Martin Vegas és Armando között. A lány végül meghozza a döntést.

71.
Marcos felfedi Patriciának a valódi énjét, majd Ramonával és Fedorával véghezviszik a tervüket, és elviszik az elmegyógyintézetbe. Úrsula asszonyt letartóztatják, és mivel nem tud felelni a rendõrség kérdéseire, bezárják. Ramiro autóbalesetet szenved, és vakon ébred, amiért Marielitát hibáztatja a Jonny által készített képek miatt. Míg az óvadékra próbálnak pénzt szerezni, Patriciát is mindenütt keresik, de végül Fedora mondja el Armandónak, hogy Patricia megõrült és be kellett zárniuk Marcosszal.

72.
Armando megtudja Fedorától, hogy Marcos Perez és Martin Vegas egy és ugyanaz a személy, valamint, hogy bosszúból bezáratták Patriciát egy elmegyógyintézetbe. Azonnal odarohan, hogy kimentse szerelmét, ami doktor Álvaro segítségével sikerül is. Azonban a gyógyszerek hatására Patricia nagyon rossz állapotban van. Ramirót továbbra is Clemencia ápolja, mert a fiú még mindig nagyon haragszik Marielitára. Ramiro megtudja az orvostól, hogy vaksága csupán átmeneti. Úrsula asszony végre megtudja, pontosan mi is van Patricia és Armandoközött, de nagy meglepetésre, nincs ellenére a dolog. Még azt is megengedi Armandónak, hogy hazavigye Patriciát az õ házába, hogy ott gondosan ápolhassa.

73.
Úrsula elmondja Marcosnak, hogy Patricia soha nem olvasta a leveleit. Armando újra Patricia mellett kötelezi el magát, akár meggyógyul, akár nem. Viszont Patricia még mindig elég zavart és kisétál a házból, mikor senki nem figyel. Teresa felfedi Alejandro elõtt, hogy tud minden Brunóval közös bûntettérõl és az Isidrót megölõ pisztoly is nála van. Mivel nem akarja odaadni, Alejandro kis híján megöli, de Teresa még idõben közbelép és figyelmezteti, hogy könnyen elbánhat vele a birtokában lévõ információkkal. Marcos megbízza Brunót, hogy hozza el neki Patriciát, kétmillió dollár fejében, hogy aztán õ elvihesse jó messzire. Úrsula követeli Virginiától, hogy várjon egy teljes évet, mielõtt összeházasodik Ricardóval, Virginia nagy nehezen bele is megy, mert úgy érzi, ki kell Úrsulát engesztelnie, de Ricardo dühös lesz és közli, maximum két hónapot hajlandó várni.

74.
Bruno rátalál a rossz elmeállapotú Patriciára, és becsalja, majd bezárja egy elhagyatott szobába. Armando és David Marcosnál keresik a lányt, aztán Úrsula asszonnyal közösen Alejandro házát is megnézik, de mind hiába. Graciela próbálja elcsábítani Ricardót a kedveskedésével, és eltitkolja, hogy Virginia járt a lakásnál, hogy jó hírt közöljön Ricardóval. Clemencia titokban Mariela ellen hangolja Ramirót. Emperatriz gyanakszik rá, de Mariela nem hisz neki. Marcos megbízza Brunót, hogy lopja el Patricia útlevelét, hogy elvihesse az országból. Úrsula asszonyra nagy hatással van Armando odaadása, ezért áldását adja a házasságukra Patriciával.

75.
Patricia Armando karjaiban gyötrõdik a vele történteken miatt. Teresa enged Diogenes csábításának és vele tölti az éjszakát. Marcos és Fedora további terveket szövögetnek Patrícia ellen. Alejandro és Bruno egymást vádolva összevész Patricián. Patricia elfogadja Alejandró ajánlatát, és a birtokért cserébe igent mond Alejandrónak.

76.
Patricia elfogadja Alejandro ajánlatát, hozzámegy feleségül, ha cserébe Úrsulának visszaadja a teljes birtokot. David az operáció elõtt beszélni akar Brunóval. Elmondja neki, hogy már emlékszik, hogy õ akarta felgyújtani a birtokot, aki ezért fojtogatni kezdi, és megfenyegeti, hogy senkinek nem beszélhet errõl. Clemencia becsapja Marielát, azt mondja a lánynak, hogy Ramiro már hallani sem akar felõle, miközben õ együtt van a fiúval. David mûtéte sikeres volt, az égett területeket eltávolították. Patricia talpig fekete ruhában jelenik meg az esküvõ elõtt.

77.
Patricia minden tõle telhetõt megtesz, hogy kimutassa Alejandro iránt érzett undorát. De végül mégis kénytelen hozzámenni feleségül, hogy valóban visszakapja Úrsula asszony birtokát. Azonban amikor eljönne a nászéjszaka ideje, inkább elmenekül. Marcos nem tudja elviselni a tudatot, hogy Patricia valaki másé legyen, ezért belopózik Alejandro házába, és megöli a férfit. Armando a kocsmában alkoholba fojtja a bánatát, hogy nem tudta megakadályozni az esküvõt. Gamboa felügyelõ közli Carmen Rosával a szomorú hírt, hogy Felipe meghalt. Majd kihallgatja a nõt, hogy mit tud Alejandróról és Brunóról. David a kórházban lábadozik sikeres mûtétjét követõen.

78.
Patricia a bûnös. Senki sem sejti, hogy ki is az igazi tettes. Virginia belebetegszik a gyászba, de Teresa a végletekig sanyargatja a lányt, mivel feltett szándéka, hogy megszerzi Virginia részét Alejandro örökségébõl. Ricardo révén aztán az egész Campos Miranda család tudomást szerez Virginia szenvedéseirõl, és mindenki elindul Alejandro birtokára, hogykiszabadítsák a lányt a gonosz Bruno és Teresa fogságából.

79.
Emperatriz rossz szemmel nézi, ahogy Clemencia Ramirónál behízelgi magát. Davidot hazaengedik a kórházból. Armando megkéri Patricia kezét a nagymamától, de a lány nemet mond. Fedora feljelenti Patriciát gyilkosságért.

80.
Patricia kilovagol a földjeire, mikor Marcos észreveszi és autóval üldözõbe veszi. Patricia leesik a lóról, elájul. Marcos kikötözi egy fához és ott hagyja a hõségben a hangyák martalékául. Két munkás megtalálja Patriciát és hazaviszi a birtokra. Patricia nem hajlandó elárulni, ki volt a támadója, mert fél a bosszútól. Armando azonban kitalálja, hogy csak Marcos lehetett. Marielita csúnyán összeverekszik Clemenciával, de Ramiro végleg kiutasítja aházából a feleségét.

81.
Armando és Patricia Fedora mesterkedése miatt ismét nagyon összevesznek. Ezúttal Armando mondja ki a szakítást. Álvaro pedig marad vigasztalni Patriciát, bár érzelmei ellenére végig amellett volt, hogy Patricia harcoljon Armandóért. Clemencia Ramiro ágyába akar kerülni, de útközben Emperatriz elkapja és bezárja szobájába. Ezután áthívja Marielitát, aki Clemenciának álcázva magát az éjszakát Ramiróval tölti. Virginia autója lerobban az éjszaka és az út közepén Ricardo felé menet, Bruno talál rá. Graciela és Ricardo moziba megy, de csak, mint barátok.

82.
Marcos azt képzeli, hogy Alejandro szelleme kísérti õt. Ramonát ez megijeszti, majd megtudja, hogy a fia ölte meg Alejandrót. Fedora hazugsága összeugrasztja Armandót és Patriciát. Virginia mocskosnak érzi magát Bruno tette után, és telefonon keresztül szakít Ricardóval. Clemenciának sikerül kijutnia a szobából, és lebuktatja Marielitát Ramiro elõtt, aki elzavarja õt a házból. Mariana asszony látogatóba érkezik a birtokra, és lottónyereményével segít barátnõjének egyenesbe hozni a birtokot. Mariela a nagymamájához fordul segítségért.

83.
Virginia szakít Ricardóval, a férfi erre megkéri Graciela kezét. Patricia pisztolyt fog az õt mocskoló Fedorára, amitõl gyanússá válik. Marcos elvágja a Patriciával randevúzó Alvaro kocsijának fékcsövét. Dühében Armando és Patricia is meggondolatlanul cselekszik.

84.
Virginia napok óta furcsán viselkedik, és ezt Úrsula asszony és a többiek aggódva figyelik. Végül fény derül a lány sötét titkára. Carmen Rosa megkéri Armandót, hogy álljon bosszút szerelme, Felipe gyilkosain. Alvaro és Patricia a randevújukról hazafelé menet autóbalesetet szenvednek, amit látszólag a gonosz Ramona boszorkánysága idézett elõ. Bruno meglátja a szeretkezõ Diogenest és Teresát.

85.
Virginia továbbra sem hajlandó elárulni, hogy ki erõszakolta meg. Amikor David megtudja, mi történt a nõvérével, beront a szobájába, és a tettes nevét követeli. Virginia azonban hajthatatlan. Marcos belopózik Patricia szobájába, és az egyik fiókjába rejti a fegyvert,amellyel megölte Alejandro Gómezt. Másnap pedig névtelen bejelentést tesz a rendõrségen. Ribero felügyelõ könnyedén megtalálja a fegyvert, és miután megtalálják rajta Patricia ujjlenyomatát, nyomban le is tartóztatják a lányt. Valaki lefényképezte Marcost és Fedorát, amint kárt tettek doktor Alvaro autójában, és névtelenül elküldte nekik a fényképeket.

86.
Patriciát kihallgatják, majd a felügyelõ börtönbe is zárja. Virginia elmondja José atyának, hogy Bruno megerõszakolta és tönkrement az élete, de az atya biztatja, majd késõbb elmegy Brunóhoz, hogy megmondja neki a magáét. Marcos tudatja Fedorával, hogy ha elárulja õket, õt is megöli, mint Alejandrót. Mariana felfogadja az unokáját, hogy hozza ki Patriciát a börtönbõl. Marcos bemegy hozzá, hogy szórakozzon a kínján. Alvaro és Armando összeszólalkoznak a kapitányságon. José atya nyíltan elmondja a véleményét Ricardo és Graciela terveirõl. Fedora Patricia ellen akarja fordítani Armandót.

87.
Fedora meg akarja gyõzni Armandót arról, hogy Patricia valóban bûnös. Bruno elárulja Diógenesnek, hogy tud Teresával való kapcsolatáról. Teresa feljelenti Alejandrót Isidrót és Brunót Jonny gyilkosságáért. Ezért Bruno megfenyegeti és kis híján meg is fojtja. José atya eléggé le van törve amiatt, hogy Ricardo össze akar házasodni Gracielával és ezt nem rest megosztani a menyasszonnyal és Virginiával is. De Virginia azt mondja, õ már nem foglalkozik ezzel, mert a Brunóval való incidens után szerinte úgysem kell már senkinek.

88.
Alvaro és Armando összeverekszik a rendõrkapitányságon. Teresa összeszólalkozik Brúnóval. Alvaro és Armando összeugranak, amit Fedora ki is használ. Patriciát óvadék ellenében kiengednék, de az összeg magassága komoly problémát jelent. A múltból felbukkanó Freddy utolsó perceiben behívatja a kórházba és meggyón Ramirónak Marielita képeivel kapcsolatban.

89.
Armando eladja a házat a családja feje fölül, hogy kifizethesse az óvadékot Patricia szabadságáért. Ennek a döntésnek természetesen egy cseppet sem örül az anyja, Lorenza. De az óvadék így is majdnem túl késõn érkezik, mert kiadták a parancsot, hogy Patriciát át kell szállítani a nõi börtönbe. Ramiro nagyon megbánta, ahogyan Marielitával bánt, és Emperatriz unszolására áthívja a lányt, hogy megbeszéljék a problémáikat. Ramiro bocsánatot kér Marielitától és a pár végre kibékül.

90.
Armando Marcano eladja családi házukat, és így ki tudja fizetni a Patrícia szabadlábra helyezéséhez szükséges óvadékot. Úrsula az esküvõt sürgeti. Teresa stroke-ot kap, miután közölte Diógenes-szel, hogy tudja, hogy Bruno ölte meg többek között Johnny-t, a fiát is. Bruno a teljesen megbénult nõt nem engedi kórházba vinni. Virginia elmondja Ricardónak, hogy megerõszakolták. Ricardo bosszút esküszik, és megígéri José atyának, hogy felbontja az eljegyzését, hogy Virginia támasza lehessen. Clemencia közli Ramiróval, hogy gyereket vár tõle.

91.
Fedora összeveszik Armandóval, mivel a férfi nem engedi õt be a házba, hogy háborgassa Patríciát. Marielita elmondja Úrsula asszonynak és Patríciának, hogy kibékültek Ramiróval, ám boldogsága mégsem felhõtlen, mivel Clemencia gyermeket vár a férjétõl. Clemencia biztosítja Ramirót, hogy tõle van a gyerek és arra kéri, hogy váljon el Marielitától és vegye el õt feleségül.

92.
Fedora rábeszéli Brunót, hogy valljon hamisan a saját lány ellen. Virginia személyesen viseli gondját a beteg Teresának, amit Domingo sem hagy megjegyzés híján. Teresa magában persze továbbra is ellenszenvet érez Virginiával szemben. Nagy ünnepi vacsora keretében újra összejön a Campos Miranda család. Armando megkérdi Patriciától az esküvõjük idõpontját, de a lány ezt ártatlansága bebizonyosodásáig akarja halogatni.

93.
Álvaro feleségül akarja venni Patriciát, de õ visszautasítja. Emperatrizt, miután elesett, Clemencia és Ramiro beviszi a kórházba, mert megindul szülés. Rivero felügyelõ nem bízik Bruno Patricia elleni vallomásában. David kiköveteli Virginiából a választ arra, ki erõszakolta meg, és elindul Brunóért. Virginia Úrsula rábeszélésére vallomást tesz Bruno erõszaktételérõl.

94.
Armando és David Bruno nyomába ered. Egy félreesõ úton találkoznak, ahol a patthelyzetnek Fedora vet véget, aki leüti Armandót, és segít Brunónak. Fedora és Bruno a mocsár felé indul két tússzal, Armandóval és Rebecával, hogy Bruno egy csónakkal el tudjon szökni az államból. Azonban a mocsaras vidéken Fedorának inába száll a bátorsága. Megszületik Emperatriz és Diego kisfia, s az öröm hatására a pár végre kibékül.

95.
Bruno és Fedora túszaikkal, Armandóval és Rebecával folytatják kimerítõ útjukat – fel-fellángoló konfliktusok közepette. Az egész család aggódik az elrabolt fiatalokért, ami mindenre rányomja a bélyegét. Marcost egy ördögnek öltözött alak rémíti halálra. A fiú lázálmában anyját is ördögnek látja, és fojtogatni kezdi.

96.
Armando és Rebeca próbálnak megszökni Bruno és Fedora fogságából, de a helyzetet nehezíti, hogy egy tigris is a környéken ólálkodik. Marcos majdnem megfojtja Ramonát. Az ördögrõl, akit Marcos említ, kiderül, hogy valóságos, ugyanis Lisét, aki nagyon is élõ, ördög álarcba bújvazaklatja Marcost. Teresa megszólal, és fontos dolgokat mondd el Brunóról.

97.
Marcost az elmegyógyintézetben meglátogatja Fedora azzal a szándékkal, hogy megölje õt, de pont akkor toppan be hozzá Armando is. Végül nagy dulakodás közepette Fedorának sikerül megszöknie, Marcos pedig bevallja Armandónak, hogy õ ölte meg Alejandro Gómezt. Bruno bevallja a családjának és a felügyelõnek, hogy milyen bûnöket követett el. Diego hazaviszi Emperatrizt a kórházból a babával és szeretne egy új esélyt kapni, de Emperatriz kategorikusan elutasítja õt.

98.
Graciela felkeresi Virginiát, mert azzal vádolja, hogy Ricardo miatta mondta le az esküvõjüket. A vita hevében Graciela pisztolyt ránt, azonban a dulakodás közben saját magát lövi le. Graciela kórházba, Virginia pedig börtönbe kerül. Clemencia felbéreli Diógenest, hogy csábítsa el Marielitát. Fedora koldusasszonynak álcázza magát, hogy Patricia közelébe férkõzhessen.

99.
Ricardo feleségül veszi a haldokló Gracielát, ám a nõ cserébe mégsem tesz vallomást, hogy Virginia kiszabadulhasson a börtönbõl. Fedora koldusasszonynak öltözve egy késsel súlyosan megsebesíti a gyanútlan Patricia arcát, majd nõvérnek öltözve Brunót látogatja meg a kórházban, hogy bûntársnak kérje fel. Leticia veszi kezébe Virginia ügyét, aki szerint minden körülmény mellettük szól.

100.
Fedora rábeszéli Brunót, hogy szökjön meg a kórházból, és segítsen neki bosszút állni. Clemencia megtiltja Ramirónak, hogy elmenjen Patriciához és Virginiához, amin Clemencia és Emperatriz összevitatkoznak. David eltitkolja Virginia elõl, hogy mi történt Patriciával. Graciela túléli a lövést, és Virginia ellen vall a felügyelõ elõtt. Annak ellenére, hogy Úrsula asszony keményen megfenyegeti, nem hajlandó elválni Ricardótól. Patricia magához tér, és nem akarja, hogy Armando valaha is meglássa ilyen csúnya arccal.

101.
Patrícia teljesen kiborul, amiért elcsúfult az arca és bár nagyanyja és testvérei bíztatják, hogy plasztikai sebészettel helyre lehet hozni, a lány idegösszeroppanást kap. Virginia megkapja az orvosi vizsgálatok eredményeit, amelybõl kiderül, hogy terhes és a gyerek apja Bruno. Virginiát sokkolóan érinti a hír és megkéri Ricardót soha többet ne keresse õt. Ezután Rivero felügyelõ elárulja a professzornak, hogy Graciela terhelõ vallomást tett Virginiára. Ricardo kérdõre vonja feleségét, mire az asszony bevallja, hogy azért tette ezt, mert Virginiát börtönbe akarja juttatni, hogy csakis az övé legyen Ricardo.

102.
Patrícia mindenáron látni akarja sebhelyes arcát és aztán mikor végre sikerül megnézni teljesen összeomlik. Elõször semmiképp sem akarja látni Armandót, végül Diego unszolására beleegyezik egy találkozóba. Virginia elárulja Ursulának, hogy gyereket vár Brunótól, amire a nagymamája azt tanácsolja , hogy vetesse el, de késõbb José atya meggyõzi õt, hogy ezhelytelen lenne Isten szemében. Leticia véletlenül kihallgatja Teresa és Clemencia telefonbeszélgetését, amiben a Campos Miranda család szerencsétlenségein mulatnak. Amikorelújságolja Úrsula asszonynak, az rögtön kidobja Teresát a házából.

103.
Patriciát annyira letörte az arcán lévõ seb, hogy bezárkózik a szobájába és még Armandót is sikeresen elûzi magától. Teresa Clemencia és Ramiro jószívûségének hála beküzdi magát Ramiro és Emperatriz házába és azonnal elkezdik tervezgetni Clemenciával, hogy miképpen söpörjék félre Emperatrizt. Diógenes Clemencia korábbi utasítására elhívja Marielitát a folyópartra, hogy elcsábítsa, Marielita vonakodva bele is egyezik. Diogenes a találkozó elõtt még Clemenciával a munkaadó-megbízott viszonyt új szintre helyezi. Virginia úgy dönt, megtartja Brunótól fogant gyerekét. Leticia homályosnak szánt, ám egyértelmû utalást tesz rá Lorenzának, hogy nem bánná, ha Armandóval elmélyülne a kapcsolatuk.

104.
Doktor Álvaro továbbra is kitart Patricia iránt érzett szerelmében, és újból megkéri a nõ kezét. Ugyan Patricia nemet mond, az orvos elérkezettnek látja az idõt, hogy meghódítsa a szívét. Diogenes és Marielita között elcsattan az elsõ csók, és a lány egyre jobban összezavarodik. Még mindig Ramirót szereti, de mivel õk nem lehetnek együtt, azt fontolgatja, hogy ad Diogenesnek egy esélyt. Teresa rajtakapja Clemenciát és Diogenest csókolózás közben és hatalmas patáliát csap. Megfenyegeti Clemenciát, ha még egyszer kikezd Diogenesszel, akkor kitálal Ramirónak az álterhességrõl.

105.
Virginia börtönben van, ahol meglátogatja és provokálni kezdi õt a gonosz Graciela. Patricia továbbra is szenved a vágástól az arcán, amit Fedora okozott neki. Álvaro megpróbálja lelkileg támogatni a lányt, míg Armando titokban egy plasztikai beavatkozás részleteirõl érdeklõdik doktor Arguellónál. Bruno szökése a kórházból mindenkit felzaklat, köztük Úrsula asszonyt is. Leticia tovább kerülgeti Armandót és elcsattan az köztük az elsõ csók. Marielita és Ramiro kapcsolatában is új fordulat áll be.

106.
Bruno Patricia tudtára adja, hogy szabadlábon van. Mariela megmenti Ramirót, majd Ramiro megvédi õt Teresa elõtt, és elmondja neki, hogy valaki meg akarta ölni. Leticia õszintén elbeszélget Patriciával, aki engedélyt ad neki, hogy meghódítsa magának Armandót. Armando tisztázza Leticiával, hogy sosem lesz nála esélye. Teresa és Clemencia elvágják Emperatriz nyergét, aki ezért leesik a lóról, de csak a bokája sérül meg. Diego felfedezi, hogy nem baleset volt, de Ramiro arra kéri Emperatrizt, hogy ne szóljon a rendõrségnek.

107.
Ramona végre hazaviheti fiát az elmegyógyintézetbõl, de nem sokra rá Marcos eltûnik. Ramona Fedórához fordul segítségért, de a nõ nagyon ellenségesen viselkedik vele. Álvaro szerzett egy plasztikai sebészt Patríciának, aki szerint sikeres mûtét hajtható végre a lányon és nem marad majd nyoma a sebhelynek. Leticia elintézi, hogy Virginiát óvadék ellenében kiengedjék a fogdából. Armando el van keseredve, hogy elveszíti Patríciát, de anyja biztatására nemadja fel. Teresa szövetkezik Gracielával. Ricardo nevében küldenek egy levelet Virginiának, hogy menjen az apja birtokára, amit aztán fel akarnak gyújtani.

108.
Marcos elmegy Patriciához, és zavarodottan viselkedik. Armando megérzi, hogy Patricia veszélyben van, ezért az éjszaka közepén elmegy hozzá, hogy megnézze, mi történt. Teresa és Graciela becsalják Virginiát a pincébe, de Teresa közben Gracielát is kijátssza, így mindkét nõ veszélybe kerül, de Ricardo és Diógenes megmenti õket. Graciela még egyszer megpróbálja megölni Virginiát. Diógenes megzsarolja Teresát

109.
Emperatriz és Diego újra jóban vannak. Diógenes praktikái csak részben eredményesek. Armando és Álvaro között továbbra sem csitulnak le a kedélyek. Ramiro bizonyítékot követel az állítólagos terhességrõl, mivel kezd neki gyanússá lenni Teresa és Clemencia, miután meghallott valamit kettejük veszekedésébõl. Virginia megcsúszik a lépcsõn és elveszti a magzatát. Ricardo végleg tanácstalanná válik a közös jövõjüket illetõen. Patricia sikeres plasztikai mûtéten esik át. Marcos egy õrült rohamában megöli Fedorát.

110.
Marcos megfolytja Fedorát. Leticia és Armando kölcsönös egyetértésben megbeszélik, hogy barátok maradnak. Ramiro boldogan kibékül Marielával, miután Clemenciát és Teresát kidobta a házából. Közös hálaimájuk közben a látását is visszanyeri. Patricia arcáról lekerül a kötés. Már csak Virginia boldogsága várat magára…

111.
Patrícia arca a mûtét után olyan lett, mint régen volt és elhagyhatta a kórházat.Nagy nehezen meggyõzi Virginiát, hogy ne adja fel kapcsolatát Ricardóval. A nõ megfogadja húga tanácsát és kibékül a professzorral. Ramiro arra kéri Marielát, hogy vigye el õt a templomba. Ramiro itt bocsánatot kér feleségétõl, amiért olyan ostoba volt és a Guadalupei Szûzhöz imádkozik, hogy visszakaphassa a látását. A Szent Szûz csodát is tesz vele és Ramiro látása visszatér. Diógenes egy csellel csapdába csalja Teresát, akit aztán Rivero felügyelõ el is fog.

Megosztom másokkal: