Corazón Esmeralda tartalma

CORAZÓN ESMERALDA – Smaragd szív – Az örökös tartalma:

1.
César Salvatierra cégének székháza elõtt környezetvédõ aktivisták tüntetnek, mivel szerintük a Salvatierra cellulózgyár szennyezi a környezetet. Beatriz, a Zöld Bolygó szervezet aktivistája a bulldózerek elé állva próbálja megakadályozni azokat. Azonban egy baleset következtében a lány egy szakadékba zuhan, ahonnan Juan Andrés, Salvatierra keresztfia és egyben ügyvédje menti ki.

2.
Halála elõtt César Salvatierra megkéri ügyvédjét, Juan Andrést, hogy keresse meg ötödik gyermekét, aki élete nagy szerelmétõl született, de anyjával nyom nélkül eltûnt, mert az egyetlen nõ, aki nem a pénzéért szerette, a lány anyja, Mariana volt. A sors iróniája, hogy halála napján megismerte a környezetvédõ Beatrizt, aki tüntetést szervezett a cége elé. Beatriz azonban nem tudja, hogy César az apja, ugyanis anyja nevet változtatott, hogy ez sose derüljön ki, nem akarta, hogy gyermeke egyt pénzcentrikus világban éljen. Juan Andrés közli a családdal, hogy a végrendeletet csak három hónap múlva lehet felolvasni, az ötödik örökös jelenlétében, és César végakarata szerint addig civakodó exeinek a házában kell lakniuk.

3.
Beatriz is úgy érzi, meg kell jelennie Salvatierra temetésén. A volt feleségek azt hiszik, õ az ötödik örökös. Luisa, aki felnevelte Beatrizt úgy gondolja, hogy tartania kell magát a Marianának tett ígéretéhez, és nem fedi fel, hogy Beatriz Salvatierra lánya.

4.
A pénzéhes volt feleségek és tékozló gyerekeik azon gondolkodnak, hogyan tudnák semmissé tenni a végakaratot, ám César mindenre gondolt, így hát kénytelenek kibírni egymást, míg letelik a három hónap. Juan Andrés úgy intézi, hogy elmehessen Beatrizzel a hegyekbe, mert úgy érzi, beleszeretett, amint megpillantotta. A lány bizalmatlan, mert sokat szenvedett korábbi kapcsolata miatt. Elia egészen elképed a féltestvérei és apja feleségei kapzsiságán.

5.
Beatriz felkeresi Juan Andrést az otthonában, hogy elvigye neki a ruháit, amiket elhozott a tó mellõl. Nagy meglepetésére, Vanessa nyit neki ajtót. A lány biztos benne, hogy Juan Andrés csak játszik vele, miközben barátnõje van, és dühösen faképnél hagyja. César Augustót gyermekei bolondnak akarják nyilvánítani, hogy semmissé tegyék a végrendeletet. Marcelo Engana segít nekik.

6.
Juan Andrés attól fél, ha Beatriz megtudja, hogy õ is a Salvatierra cég ügyvédje, akkor örökre elveszíti, ezért Jaiméra bízza a találkozást. A Federica által felbérelt nyomozó egy kasszafúrót visz a házba, aki kinyitja a száfet, melyben César a lánya felkutatását segítõ iratokat tartotta. Dederica mindent eléget a kertben. Beatriz azt követeli, hogy õ is részt vehessen a Salvatierra cég igazgatósági ülésén, és megígéri, hogy addig nem tesz feljelentést.

7.
Vanessa úgy próbálja távol tartani Beatrizt Juan Abréstõl, hogy felkeresi a Zöld Bolygót, és ki akarja bérelni a buszt a leánybúcsújára, mert, mint állítja, Juan Andres hamarosan feleségül veszi. A férfi azonban még idõben érkezik, hogy mindezt megcáfolja. Lorena elárulja Melindának, hogy az a terve, mesterségesen megtermékenyítteti magát Cesar Augusto lefagyasztott spermájával, hogy több esélye legyen az örökségre.

8.
Federica elégedetlen Marcelóval, mivel Juan Andrés bemutatott egy pszichiáter által elkészített jelentést César Salvatierra elmeállapotáról, így beszámíthatatlanságra hivatkozva nem tudják megtámadni a végrendeletet. Marcelo újabb taktikát eszel ki. Pénzt ad a Zöld Bolygónak, hogy Beatriz folytassa a kutatást, leplezze le a környezetszennyezõ tevékenységet, majd miután a cég elértéktelenedik, azt tervezi, hogy Federicával felvásároltatja a részvényeket. Juan Andrés és Beatriz csodás napot töltenek együtt. A letartóztatott Vanessa egykori madame-ját, Federicát hívja segítségül.

9.
A Salvatierra házban nagy a káosz, miután fegyveresek magukkal vitték Napoleont, aki tartozik egy maffiózónak. A volt feleségek mindenek összevesznek, de mindannyian tartanak Federicától, aki nem bánik kesztyûs kézzel velük. Lorena és Melinda a hûtõkamrában rejtik el Cesar Augusto ellopott spermáját. Juan Andrés felkeresi Luchét, hogy információt szerezzen Marina lányáról. Lucha, aki meg akarja kímélni Beatrizt apja pénzcentrikus feleségeitõl, semmi használhatót nem mond.

10.
Federica folyamatosan ellenõrzi lányát. Marcelo attól tart, ha a nõ megtudja, hogy Fernandával kavar, kitesz a szûrét. Beatriz megmutatja szerelmének a szeretetotthont. Juam Andrés úgy érzi, ezt a lányt neki szánta a sors. Juan Andres a fõvárosba utazik, hogy találkozzon az orvossal, aki jelen volt az ötödik örökös megszületésekor. Történetesen Beatriz is odautazik, hogy ösztöndíjat kérjen a professzortól.

11.
Juan Andrés és Beatriz ugyanabban a szállodában szállnak meg. Határtalanul boldogok, hogy így intézte a sors. Az ügyvéd felkeresi a professzort, aki elmondja, hogy kollégája bõvebb felvilágosítást tudna adni, de megszakadt vele a kapcsolata, amikor külföldre költözött. Juan Andrés kihasználja az alkalmat, hogy együtt lehet szerelmével. Többször el akarja mondani, hogy a Salvatierra cég ügyvédje, de sosem adódik jó alkalom. A magánnyomozó azt mondja Federicának, hogy az ötödik örököst feltehetõen más néven regisztrálák, mert nem akadt Maria Lozano gyermejének nyomára.

12.
Liliana furcsállja, hogy szülei sosem mondták, hogy ismerik Luis David apját, de Luisa úgy véli, ha a fiú nem akar a családjáról beszélni, ezt tiszteletben kell tartani. Marcelo elhatározza, hogy Fernanda után az anyját, Federicát is meghódítja, hogy bebiztosítsa magát, és részesüljön a Salvatierra örökségbõl. Fernanda nagyon féltékeny, el se tudja képzelni, hogy Marcelo megcsalja õt az anyjával. Beatriz megkapja az ösztöndíjat Lugo professzortól, így tovább folytathatja kutatását.

13.
Juan Andrés a szállodában megkéri Beatriz kezét. A lány igent mond, mert úgy érzi, õ is Juan Andrés-szel szeretné leélni az életét. Juan Andrésnek eszébe jutnak Jaime szavai, azaz, hogy Beatriz szakítani fog vele, ha megtudja, hogy a Salvatierra cég ügyvédje. Szeretné elmondani neki, de a lány félbeszakítja. Fernanda féltékenykedik, de Marcelo megnyugtatja, hogy pusztán egy stratégia része, hogy udvarol Federicának.

14.
Juan Andrés csupán annyit tud meg Maria Lozano lányáról, hogy születése után megmûtötték, ezért egy csillag alakú sebhelynek kell lennie rajta a szíve tájékán. Beatrizon felfedezi ezt a sebhelyet, de mivel azt hiszi, Lucha lánya, azonnal elveti annak lehetõségét, hogy Beatriz Salvatierra ötödik gyermeke. Napoleon követi Lorenát és Brunót egy zugklinikára, ahol Bruno orvos barátja megpróbálja mesterségesen megtermékenyíteni Lorenát.

15.
Hazatérve Beatriz szembesül a ténnyel, hogy szerelme annak a cégnek az ügyvédje, ami ellen küzd, és úgy dönt, véget vet a kapcsolatnak. Míg Beatriz távol volt, Marcelo betört az irodába, ellopta a számítógép merevlemezét, és közzétette Beatriz kutatását az interneten. Jaime éktelen haragra gerjed, mivel a lány korábban megígérte, hogy nem jelenti fel a céget, míg nem egyeztetnek. Juan Andrés elképzelhetetlennek tartja, hogy Beatriz nem tartotta be a szavát. Silvestre reménykedik, hogy helyrehozható a kapcsolata nagyobbik fiával, de Luis David ellenséges vele.

16.
Juan Andrés és Luis David találkoznak. Luis David elárulja féltestvérének, hogy õ a bátyja, aki még kiskorában elhagyta a szülõi házat. Juan Andrés nagyon örül, hogy végre elõkerült, nem is sejti, hogy riválisa, mert bátyja évek óta szerelmes Beatrizba. Silvestre nagyon szenved amiatt, hogy kapcsolata nagyobbik fiával rossz irányba alakul. Beatrizt kiborítja, hogy Marcelo folyamatosan zaklatja, de a férfi nem viseli el az elutasítást. A Salvatierra házban elszabadul a pokol, Blanca fegyverrel fenyegeti Lorenát, mert úgy érzi, még több pénzt akar megkaparintani az örökségbõl.

17.
A részeg Juan Andrést Vanessa hazaviszi, és mivel a férfi azonnal elalszik, el akarja hitetni vele, hogy fantasztikus éjszakát töltöttek együtt. Luis David felkeresi öccsét, de Vanessa nyit neki ajtót, ezért azt gondolja, hogy Juan Andrés csak játszadozik Beatrizzal, és nagyon megharagszik rá. Beatriz fel akarja jelenteni környezetszennyezésért a Salvatierra céget, de meggondolja magát, mert úgy érzi, személyes bosszú vezérli, amiért csalódott szerelmében.

18.
Vanessa minden trükköt bevet, hogy visszahódítsa Juan Andrést, de bájai nem hatják meg a férfit, olyannyira nem, hogy kituszkolja a lakása ajtaján. Miguel a sok pénz reményében udvarolni kezd Eliának, akit mulattat a fiú. Melinda, Miguel barátnõje féltékenykedni kezd. Silvestrét bosszantja, hogy Miguel folyton az örökösök közelében ólálkodik, ahelyett, hogy dolgozna. Hortensia és Elia felkeresik Rodrigót, ám az orvos semmilyen felvilágosítást nem ad nekik Maria Lozanóról.

19.
Beatriz épp akkor toppan be, amikor Rodrigo arról beszél Luchával, hogy végülis papíron õ a törvényes apja Beatriznak. A lány hallani sem akar róla, azzal vádolja, hogy anyja azért halt meg, mert magukra hagyta õket. Noha Lucha tudja, hogy nem így volt, barátnõjének tett ígérete miatt nem mondhatja el az igazságot a lánynak. Mivel a mesterséges megtermékenyítés nem járt sikerrel, Lorena úgy gondolja, elcsábítja Napoleont, és teherbe esik. Születendõ gyermeke így rendelkezni fog César DNS-ével, és azt hazudja majd, hogy az õ gyerekét várja.

20.
Luis David kérdõre vonja öccsét azután, hogy Vanessa nyitott ajtót az otthonában. Juan Andrés nem érti, mi köze van Luis Davidnak Beatrizhoz. Ramon folyton azt hajtogatja Luchának, hogy mondja el az igazat Beatriznak, mert ha késõbb kiderül, a lány õket is gyûlölni fogja, amiért elhallgatták elõle, kik a szülei. Ám Lucha hajthatatlan. Marcelo Beatriznak adja a smaragd szívet, amit Federicától kapott eladásra, és alkut köt vele: ha a lány hordani fogja, komoly lépéseket tesz a gyár környezetszennyezése kapcsán.

21.
Federica észreveszi a zöld smaragd szívet Beatriz nyakában, és kérdõre vonja Marcelót. Fernanda féltékeny anyjára, mert úgy érzi, Marcelónak jobban tetszik az anyja, mint õ, de az ügyvéd mindent azzal magyaráz, hogy pusztán üzleti okokból találkozgat Federicával. Juan Andrés is érdeklõdik, hogy honnan származik a drága ékszer, de Beatriz kitérõ választ ad. Rocio aggódva figyeli Fernandát, aki elkeseredésében csaknem lelõtte Marcelót. Õ az egyetlen, akinek feltûnt, hogy kettejük között van valami.

22.
Vanessa felgyújtja a nyaralót, ahol Juan Andrés és Beatriz épp kibékülni készülnek, mert elhatározza hogy mindenáron megakadályozza, hogy a férfi riválisát vegye feleségül. Juan Andrés és Beatriz kijutnak az égõ házból, a tûzoltók arra gyanakszanak, hogy szándékos gyújtogatás történt. Elia szenved attól, hogy apja halála pillanatáig neheztelt rá, amiért egy hozományvadászhoz ment feleségül. Marcelo megbízásából Bruno és a motoros banda félholtra verik az országúton gyalogoló Chapitát, majd az összevert férfit behúzzák a bokrok közé.

23.
Federica tajtékzik a dühtõl, amiért Blanca hirdetést adott fel az összes újságban, miszerint a Salvatierra család keresi az ötödik örököst, don César elveszett lányát. A baj be is következik, százával ostromolják a nõk a villát, azt állítva, hogy César elveszettnek hitt lányai. Beatriz és Juan Andrés bejelentik, hogy összeházasodnak. Luis Davidot meglepetésként éri a hírt. Jaime próbál kibékülni Beatrizzal, és igyekszik közel kerülni Lilianához.

24.
Blanca és Napoleon valóságos castingot tartanak a rengeteg jelentkezõnek. Kifaggatják a lányokat, és akirõl úgy gondolják, potenciális jelölt, DNS-tesztet készíttetnek majd. Luisa egyáltalán nem örül annak, hogy Beatriz és Juan Andrés össze akarnak házasodni, õ azt szeretné, ha a lány minél távolabb kerülne a Salvatierra családtól. Vanessa felveti Federicának, hogy esetleg õ is lehetne az elveszettnek hitt ötödik örökös.

25.
Silvestre csodálkozik azon, hogy kerülhetett a smaragd ékkõ Beatriz nyakába. Jól emlékszik, hogy fõnöke, don César vette egyetlen szerelmének, Marina Lozanónak. Fernanda nagyon bizonytalan, de Marcelo megígéri neki, hogy kizárólag õt szereti, és vele marad. Luis David féltékeny öccsére, Liliana nem bírja tovább, és elmondja neki, hogy szerelmes belé. Hortensia kezdi elveszíteni a valóságérzékét, mindenki õrültnek hiszi, amikor amellett kardoskodik, hogy Beatriz valójában Marina Lozano lánya.

26.
Beatriz próbálja elmondani Juan Andrésnek, hogy korábban Marcelo Engana volt a barátja, hogy a késõbbiekben ebbõl ne legyen félreértés, de a fiú leállítja azzal, hogy felesleges a múltról beszélni, csak a közös jövõjük fontos. Juan Andrés névtelen levelet kap, miszerint az ötödik örökös valójában Vanessa. Juan Andrés nem hisz a szemének, és nem is túl meggyõzõ számára a levél, noha hitelesnek tûnõ adatokkal szolgál. Lorena magával viszi Napoleont terhességi vizsgálatra, de valójában spermát szeretne szerezni tõle, hogy mesterségesen megtermékenyítsék Salvatierra génekkel. Blanca tovább folytatja a castingot.

27.
Beatriz kérdõre vonja Luis Davidot, mert nem érti, hogy mi baja a testvérével. Luis Davis ekkor bevallja neki, hogy már hosszú ideje szerelmes belé, és egy esélyt kér, hogy bebizonyítsa, boldoggá tudná tenni, de Beatriz hallani sem akar róla, sõt, közli vele, hogy feleségül megy az öccséhez. Liliana szenved, mert szerelmes Luis Davidba, de tudja, hogy semmi esélye, mert õt csak Beatriz érdekli. Vanessa megpróbál szánalmat ébreszteni Juan Andrésben, és azt mondja, szégyellte, hogy árva, ezért nem beszélt róla.

28.
Federica csaknem lebukik, amikor a Vanessától vett DNS-mintát kicseréli a Fernandától vett mintára. Mivel úgy érzi, Vanessát a közös múltjuk miatt jól tudná manipulálni, kapóra jönne neki, ha be tudná bizonyítani, hogy õ César elveszettnek hitt lánya, azaz, az ötödik örökös. Juan Andrés kizártnak tartja, hogy Vanessa legyen az ötödik örökös, mert tudja, hogy Marina Lozano lányának van egy csillag alakú sebhelye, amit Vanessán nem látott.

29.
Marcelo folyamatosan próbál Beatriz közelébe férkõzni, és ezzel féltékennyé teszi Juan Andrést. És hogy véget vessen riválisa és Beatriz kapcsolatának, közli vele, hogy korábban szerelmesek voltak. Juan Andrést felháborítja, hogy szerelme együtt volt egy ilyen alakkal, és dühös, amiért a lány nem mondta el neki. Liliana azon háborog, hogy Luis David úgy véli, esetleg összejönne vele, hogy elfelejtse Beatrizt. Közli vele, hogy látni sem akarja. Fernanda felkeresi a Royal ügynökséget, ami anyja tulajdona, és rájön, hogy az intézmény valójában egy bordély.

30.
Jaime próbálja vigasztalni Juan Andrést, mert nem hiszi, hogy Beatriz képes volt összejátszani Marcelóval, amikor a cég környezetszennyezési adatai nyilvánosságra kerültek. Vanessa örül, hogy a jelek szerint szerelme szakított Beatrizzal, úgy érzi, most megadatott neki az esély, hogy visszaszerezze. Fernanda hazatérve nem találja otthon Federicát, és Marcelo se veszi fel a telefont. Biztosra veszi, hogy együtt vannak, és megfogadja, hogy bosszút áll rajtuk.

31.
Mivel a DNS-minta azt bizonyítja, hogy Vanessa César Augusto elveszett lánya, végre sor kerülhet a végrendelet ismertetésére. César Augusto végakarata hatlamas felháborodást okoz volt feleségei és gyerekei körében, ugyanis nagyon kevés pénzt hagyott rájuk, ellenben inasára, Silvestrére hagyta a villát, és egy jelentõs összeget. Luisa megkéri Rodrigót, hogy a Marina iránt érzett szerelme nevében sose árulja el Beatriznak, hogy õ az ötödik örökös, mert félti õt attól a családtól. Hortensia folyton azt hajtogatja, hogy Beatriznak kellene örökölnie mindent, de õt bolondnak nézik.

32.
Juan Andrés hiába bizonygatja Beatriznak, hogy pusztán azért védi Vanessát, mert õ az ügyvédje, a lány nem hisz neki. Vanessa rettentõ mérges, hogy szerelme még mindig Beatriz után koslat. A hirtelen rászakadt örökség miatt még kibírhatatlanabb lesz, mint korábban. Miguel rájön, hogy Marcelo két vasat tart a tûzben, egyszerre folytat viszonyt Federicával és Fernandával. Marcelo állást ajánl Beatriznak a cégnél, és elhiteti vele, hogy sokat költhet majd a környezetvédelemre.

33.
Ramon hiába magyarázza Luis Davidnak, hogy Juan Andrés nem állt a szerelme útjába, ugyanis Beatriz õt csak barátjaként szereti. Luchát néha gyötri a lelkiismerete, amiért nem mondja el Beatriznak az igazságot, azt kérdezgeti tõle, szeretne-e õ is Salvatierra örökös lenni. De Beatrizt nem érdekli a pénz, pusztán azt sajnálja, hogy a családja nem szerette és nem becsülte meg Don Césart.

34.
Luis David, kihasználva, hogy Beatriz nem hajlandó kibékülni öccsével, megkéri a lány kezét, de õ nemet mond, mert nem tekint férfiként legjobb barátjára. Juan Andrést pánik fogja el, amikor látja, hogy Lorenával ébred a lakásán, de aztán látva, hogy mindketten ruhában vannak, megnyugszik. Lorena próbálja elhitetni vele, hogy csodás éjszakájuk volt, de a férfi tudja, hogy ez nem igaz. Vanessa megpróbálja kitenni a házból a többi örököst, de nem jár sikerrel, ugyanis a villát Silvestre örökölte.

35.
Hortensia egyre csak azt hajtogatja Beatriznak, hogy õ a felelõs a haláláért, mert õ gázolta el. Beatrizt folyton Marinának nevezi, és meggyõzõdése, hogy Marina azért tért vissza a halálból, hogy igazságot tegyen. Lorena nem adja fel, elhatározza, hogy megszerzi magának Juan Abdést, aki tekintélyes összeget örökölt keresztapjától. Federica bevallja Marcelónak, hogy legszívesebben megölné Vanessát. Vanessa nem hajlandó elfogadni, hogy Juan Andrés Beatrizt választotta, mindent megtesz, hogy a boldogságuk útjába álljon.

36.
Vanessa nagyszabású partit ad a Salvatierra rezidencián, hogy a sajtó tudomására hozza, õ a Salvatierra birodalom örököse. Szeretne Juan Andrésszel pózolni, de a férfi igyekszik megszabadulni tõle. Beatriz is részt vesz a partin, de csak Hortensia ápolónõjeként hajlandó megjelenni. Luis David elvisz neki egy alkalmi ruhát. A partin megismerkedik Eliávbal, akinek nagyon megtetszik. Marcelo épp arról gyõzködi Beatrizt, mennyire szerelmes belé, amikor belép Federica. Vanessát bosszantja, hogy Lorena ráakaszkodik Juan Andrésre, Beatriznak végképp elege lesz a látványból.

37.
Fernanda közli Marceloval, hogy gyermeket vár tõle, és arra kéri, mondják el végre anyjának, hogy szeretik egymást. Marcelo úgy véli, Federica képes lenne megölni õket. Celestina felkeresi Federicát a partin, hogy elmondja, Fernanda tud az escort ügynökségrõl, mert hamis személyazonossággal jelent meg nála, és õ alkalmazta. Bruno féltékeny, mert látja, hogy Lorena be akarja hálózni Juan Andrést. Marcelo virágot küldet Vanessának, aki az átvételi elismervény helyett egy meghatalmazást ír alá a futárnak, amikor átveszi, miszerint Federica rendelkezhet a vagyonával.

38.
Federicának gyanús, hogy Fernanda úgy beszél Marceloval, mintha lenne köztük valami, de a férfi határozottan tagadja, pusztán Fernanda képzelgésének állítja be az egészet. Fernanda megfenyegeti Marcelót, hogy elmondja anyjának, gyereket vár tõle. Vanessa dühöng, amiért a szobája tükrére írták, hogy õ csak egy bitorló. Fernanda rájön, hogy valójában Beatriz Marina Lozano lánya, és arra készül, hogy leleplezi Vanessát. Eközben Federica azt tervezi, hogy mérget önt Vanessa pezsgõjébe, és végez vele.

39.
A kissé ittas Fernanda elkapja a Vanessának készített méregpoharat, és megissza a tartalmát. Épp arra készül, hogy lerántsa a leplet a csalásról, ám azonnal rosszul lesz a méregtõl, és hiába minden igyekezet, Fernandát nem tudják megmenteni, a mérek rövid idõ alatt véghez vele. Federicát teljesen letaglózza lánya halála, tudván, hogy õ ölte meg a Vanessának szánt méreggel. A Salvatierra házba ismét beköltözik a gyász.

40.
Marcelo felajánlja Federicának, hogy eltünteti a nyomokat, így mindenki azt fogja hinni, hogy Fernanda halálát szívroham okozta. Melinda féltékeny, mertt úgy látja, Miguel túl sokat foglalkozik Rocioval. Ramon nem tudja türtõztetni magát, Fernanda temetésén odamegy Federicához részvétet nyilvánítani. Mióta megpillantotta, tudja, hogy õ az a nõ, aki évekkel korábban elvarázsolta, és akit csak Málnácskának hívott. Vanessa elmondja Lorenának és Melindának, hogy valószínûleg terhes, de nem tudja, ki az apa, ugyanis feltehetõen egy orgián esett teherbe.

41.
Vanessa mindenkinek azt hazudja, Juan Andrés a gyereke apja. Ravaszul megkéri Beatrizt, hogy segítsen neki értékelni a terhességi tesztet. A lány hallani sem akar róla eleinte, pusztán Vanessa ármánykodásának tekinti a dolgot, amivel elválaszthatja szerelmétõl, de végül hisz neki. Ramon elmeséli Luis Davidnak, milyen felejthetetlen kalandja volt egykor senora Federicával. Juan Andrés ismét átadja az eljegyzési gyûrût Beatriznak.

42.
Beatriz véget akar vetni kapcsolatának Juan Andresszel, mert úgy véli, a férfinak születendõ gyermeke anyja mellett a helye. Juan Andrés azonban nem akarja feleségül venni Vanessát, noha a gyerekrõl gondoskodna, amennyiben bebizonyosodik, hogy az övé. Beatriz, aki apa nélkül nõtt fel, ezt elfogadhatatlannak tartja. Vanessa szövetkezni szeretne Marcelóval Federica ellen, de az ügyvéd jól tudja, hogy Federica veszélyes nõ, nem éri meg ujjat húzni vele.

43.
Rocio azon kapja magát, hogy egyre többet gondol Miguelre, és megkérdezi Eliától, van-e köztük valami. Luis David felháborodik, amikor megtudja Beatriítóól, hogy Vanessa terhes Juan Andréstõl. Azonnal az öccse lakására megy, ám ott Vanessa nyit neki ajtót A másnaposan ébredõ Juan Andresnek fogalma sincs bátyja látogatásáról, és nem érti, mit keres Vanessa a lakásában. A csalódott Beatriz elfogadja az állást, amit Marcelo ajánlott neki a cégnél.

44.
Vanessa elszólja magát a DNS-tesztrõl cinkosai elõtt, így Lorena és Melinda biztosra veszik, hogy valójában nem õ a Salvatierra örökös, csak valahogy sikerült manipulálnia a DNS-teszt eredményét. Elia megpróbálja meggyõzni Beatrizt, hogy ne mondjon le élete szerelmérõl és a boldogságról, de a lánynak meggyõzõdése, hogy Juan Andrés sosem szakított Vanessával. Federica azt gyanítja, hogy Marcelo szövetkezett Vanessával ellene, de a férfi mindent tagad. Isabel nem tud ellenállni a kísértésnek, és beleolvas Fernanda naplójába. Federica elhatározza, hogy megöli Vanessát.

45.
Hortensia azt állítja, hogy a fotón, amit Beatriz talált az édesanyjáról Césarral, Marina Lozano van. Beatriz nem tulajdonít túl nagy fontosságot neki, mert tudja, hogy anyának más volt a neve, és Hortensia gyakran hallucinál. Federica kérdõre vonja Beatrizt, hogy mi köze az ügyvédjéhez, de a lány állítja, hogy pusztán munkakapcsolat van közöttük. Juan Andrés nem adja fel, nem akarja elveszíteni élete szerelmét, Beatriz viszont nem akarja elszakítani õt gyereke anyjától.

46.
Beatriz nem tud napirendre térni afelett, hogy egy régi fotón az édesanyját együtt látja César Salvatierrával, ráadásul úgy tûnik, mintha szerelmesek lennének. Beatriz tudomása szerint anyja csakis apját szerette, akit õ Bektran doktornak hisz, és megbotránkozik azon, hogy esetleg megcsalta õt. Vanessa azt ajánlja Federicának, kössenek békét, és bánjon vele lányaként, ez mindkettejük számára elõnyös helyzet. Federica azonban megesküszik lánya emlékére, hogy addig nem nyugszik, míg Vanessa meg nem hal.

47.
Isabel retteg, hogy a pendrive, amin Fernanda naplója van, Federica kezébe kerül, és már kezd elege lenni Vanessából, aki azt hiszi, mindent kisajátíthat. Juan Andrés dühöng, amiért Marcelo ismét megkörnyékezte Beatrizt, és õ nem igazán tud hatni a lányra, mióta kiderült, hogy Vanessa gyereket vár tõle. Isabel rosszallása ellenére Vanessa terhesen alkoholt iszik, majd Lorenával elhajt az autójával. A fék nem fog, és az autó egy szakadékba zuhan.

48.
Federica elégedetten szemléli Vanessa balesetét, elégtételt jelent neki, hogy végre sikerült eltennie láb alól, miután elvágta a fék vezetékeit. Lorena kihúzza Vanessát az autóból, a lányt kórházba viszik. Silvestre mérges, amiért Luis David keresztbe tett öccsének. Juan Andrés kezd belenyugodni abba, hogy Beatrizt elveszítette, és kénytelen Vanessával maradni. Federica bemegy Vanessához a kórházba, és épp meg akarja fojtani, amikor belép Juan Andrés.

49.
Luis David és Elia eljátsszák, hogy õk egy pár, hátha Beatriz féltékeny lesz, és mégis férfiként fog tekinteni Luis Davidra, nem pusztán barátként. A terv nem mûködik ugyan, de Elia boldog, mert szerelmes Luis Davidba. Az orvosok szerint Vanessa gyermekének nem esett baja, azonban sürgõsen vért kell kapnia. Vanessa retteg, mert a vércsoport megállapításánál azonnal ki fog derülni, hogy õ csupán egy bitorló, nem Salvatierra lánya.

50.
A vérvizsgálatnál kiderül, hogy Vanessának a vércsoportja nem egyezik a César Salvatierra vércsoportjával, mindenki nagy megdöbbenéssel fogadja a hírt, hogy nem Vanessa az ötödik örökös. Az orvos minden kétséget kizáróan kijelenti, hogy Vanessa nem lehet César Salvatierra lánya. Juan Andrés értetlenül áll a történtek elõtt, hiszen õ intézte pozitív eredményt hozó DNS-vizsgálatot. Federica, aki a csalás értelmi szerzõje, szeretné Juan Andrést felelõssé tenni érte.

51.
Marcelo megígéri Federicának, hogy amint Vanessa egyedül marad a kórteremben, gondoskodik arról, hogy megfélemlítse, nehogy elárulja õket, Federica azt találja ki, hogy Juan Andrésre keni a csalást, hiszen õ vitte a DNS mintát a laborba. Úgy állítja be, mintha az ügyvéd szándékosan a gyereke anyját akarta volna kihozni Salvatierra örökösnek. Silvestre és Isabel felháborítónak találják ezt az állítást. Vanessa játssza az ártatlant, és áldozatnak állítja be magát, akivel elhitették, hogy milliomos lett, és most tragédiaként éli meg, hogy mégsem.

52.
Juan Andrés hiába bizonygatja Beatriznak, hogy csak õt szereti, a lány úgy gondolja, bármennyire szereti is, a kapcsolatuknak vége, mivel szerelmének születendõ gyermeke mellett van a helye. Juan Andrés nem hajlandó beletörõdni a helyzetbe. Jaime kitartóan udvarol Lilianának, de a lány minden alkalommal közli vele, hogy semmi esélye nincs nála. Lorena megpróbálja megzsarolni Marcelót azzal, hogy tudja, Federicával együtt tervelték ki a szélhámosságot, és intézték úgy, hogy Vanessa legyen az elveszett örökös.

53.
Marcelo feljelentése alapján a rendõrség le akarja tartóztatni Juan Andrést csalás vádjával. Az egész család értetlenül áll a történtek elõtt. Beatriz biztosítja Juan Andrést afelõl, hogy hisz az ártatlanságában. Federica és Marcelo próbálják megzsarolni Vanessát, hogy valljon Juan Andrés ellen, így könnyedén félreállítanák az útjukból az ügyvédet. Marcelo örülne a legjobban, mert szabad utat kapna Beatrizhoz. Ám a szembesítéskor Vanessa mégsem meri Juan Andrésre kenni a csalást, inkább Blancát vádolja, hogy elcserélte a DNS mintákat.

54.
Vanessa mindent elkövet, hogy Beatriznak úgy tûnjön, még mindig együtt van Juan Andrés-szal, a lány egyre inkább elhiszi, amit Luis David mondott neki, miszerint szerelme sosem szakított Vanessával, és mindvégig csak játszott az érzelmeivel. Melinda elmeséli Lorenának, hogy beleolvasott Fernanda naplójába, amibõl kiderült, hogy Marcelo egyszerre bolondította anyát ás lányát. Mivel kiderült, hogy Vanessa mégsem Salvatierra lánya, a többi örökös úgy dönt, mennie kell a villából. Beatriz azt javasolja szerelmének, vigye a saját lakására gyermeke anyját. Juan Andrés tehetetlen, kénytelen magához vinni Vanessát.

55.
Marcelo és Bruno azon mesterkednek, hogy Beatrizt csapdába csalják, és egy fantomcégtõl vásároljon környezetvédelmi szempontból megfelelõ berendezéseket a gyár számára, hogy aztán rákenjék a sikkasztást. Beatriz nagyon lelkes, hogy az új berendezésekkel tisztább lesz majd a település ivóvize, nem is sejti, hogy egy bûntényt akarnak a nyakába varrni. Juan Andrés elmeséli szüleinek, hogy Beatriz anyja, Maria Victoria, César Salvatierra szeretõje volt. Silvestre és Isabel csodálkoznak, mert még sosem hallották ezt a nevet, és egyre inkább arra gyanakszanak, hogy Beatriz Marina és don César elveszett lánya, azaz, az igazi Salvatierra örökös.

56.
Blanca kihallgatja Isabel és Silvestre beszélgetését, és tudomást szerez arról, hogy Beatriz minden valószínûség szerint az ötödik örökös. Chapita, akirõl senki semmit nem tud, beoson a Salvatierra villába. Hortensia az egyetlen, aki látja, de hiába mondja lányának, hogy látta Domingo Rengifót, César Augusto féltestvérét, Eli azt hiszi, hogy anyja hallucinál. Beatriz képtelen elhinni a vádat, miszerint Juan Andrésnek köze lett volna a DNS-vizsgálat eredményének meghamisításához.

57.
Jaime elülteti a bogarat Juan Andrés fülében, miszerint fennáll a lehetõsége annak is, hogy Vanessa nem is tõle vár gyereket. A férfinak eszébe jut, hogy Vanessa hajókirándulásra ment, miután szakítottak. Elia csodálkozik azon, hogy Beatriz mamája együtt szerepel César Augustóval egy fényképen, ráadásul a fotón úgy tûnik, szerelmesek egymásba. Beatriz sem érti a dolgot, fõleg azt nem, hogy azt hitte, anyja csak egyetlen férfit szeretett, akit õ apjának hisz. Elia továbbra is fenntartja a látszatot, miszerint õ és Luis David immár egy párt alkotnak, és nagyon reméli, hogy a férfi elõbb-utóbb beleszeret.

58.
Beatriz gyakran émelyeg terhessége miatt, de Juan Andrésnak azt mondja, elrontotta a gyomrát. Nem akarja, hogy megtudja, gyermeket vár tõle. Liliana azt hazudja Luis Davidnak, hogy a terhességi teszt az övé, ám Luis David azonnal arra gyanakszik, hogy öccse teherbe ejtette Beatrizt. Liliana hiába reménykedik abban, hogy Luis David elfelejti Beatrizt, és viszonozza szerelmét. Blanca tudja, hogy Luis David múltja nem makulátlan, ezért olyan iratokat keres, melyekkel megzsarolhatja Silvestrét, hogy tartsa titokban Beatriz valódi származását.

59.
Miközben Lorena fürdik, Marcelo átkutatja a szobáját, megtalálja, és ellopja a pendrive-ot, amin Fernanda naplója van. Vanessa ügyesen azt a látszatot kelti, hogy Juan Andrés nem szakított vele. Beatriznak elege lesz a hazugságokból és félreérthetõ helyzetekbõl, képtelen ezek után megbízni szerelmében. Rocio haragszik Miguelre, mert csókolózni látta Melindával, és nem hisz a magyarázatoknak. Blanca és Napoleon ellopják Beatriz irodájából a fotót, melyen anyja együtt van don Césarral.

60.
Federica kihallgatja Blanca és Napoleon beszélgetését, így értesül arról, hogy Beatriz valójában Marina Lozano és César Augusto lánya, azaz az ötödik örökös. A hír megdöbbenti, de titokban tartja, és próbál felkészülni az új helyzetre, hogy minél gyorsabban a maga javára fordítsa az információt. Eközben kiderül, hogy az iskolában a gyerekek megbetegedtek, mert a cellulóz gyár növelte a termelését, és minden korábbinál nagyobb mértékben szennyezte az ivóvizet. A kórházban az anyukák Beatrizt vádolják. A lány tehetetlenül tiltakozik, Juan Andrés próbál segíteni neki.

61.
Beatriz megkéri Aurorát, hogy semmiképp se árulja el Juan Andrésnek, hogy gyermeket vár, mert ezt a gyereket egyedül szeretné felnevelni. Vanessa hiába próbálja megvesztegetni a lakatost, aki épp Juan Andrés lakásának bejárati ajtaján cserél zárat, a férfi nem ad neki kulcsot. Federica szeretné valahogy magához édesgetni Beatrizt, ezért eljátssza, hogy beteg, és azt szeretné, ha a lány ápolná.

62.
Juan Andrés és Marcelo jelen vannak, amikor Beatriz átveszi a környezetkímélõ berendezéseket, amiket a gyár számára rendelt. Marcelo sürgeti a lányt, hogy állítsa ki és írja alá a csekket a szállítónak, mert tudja, hogy ezzel börtönbe juttatja a lányt. Beatriz nem tudja, hogy a cég, amit Bruno ajánlott a figyelmébe, pusztán egy fantomcég, és a berendezések mûködésképtelenek. Így akarja börtönbe juttatni nagy értékû csalásért, hogy aztán hõsként megmenthesse. Marcano producernek adva ki magát, Blanca közelébe férkõzik, hogy figyelhesse Federicát.

63.
A gépek összeszerelésénél derül ki, hogy a váz belül üres. Beatriz hitetlenkedve hallgatja a munkásokat. A fantomcég képviselõje elérhetetlen, még a telefonszám se él. A lány teljesen kétségbeesik. Marcelo elküldi Brunót az országból, mielõtt robban a bomba, hogy egyedül Beatrizt terhelje felelõsség a csalás miatt. Bruno nem akar elmenni Lorena nélkül, de a lánynak eszében sincs vele tartani. Elia szomorú, mert úgy érzi, Luis David sose fogja szeretni, képtelen lemondani reménytelen szerelmérõl, Beatrizról.

64.
Beatriz felajánlja a Juan Andréstõl kapott eljegyzési gyûrût a beteg gyerekek szüleinek. Lorena feltett szándéka, hogy elcsábítja Juan Andrést, Melinda hiába figyelmezteti, hogy ez nem sikerülhet. Marcelo közli Federicával, hogy a csalás rengeteg pénzébe került. Magában örül, mert a hiányzó pénz az õ svájci bankszámlájára folyt be, és minden felelõsséget Beatriz nyakába tud varrni. Federica kötelezi Juan Andrést, hogy tegyen feljelentést Beatriz ellen.

65.
Beatriz képtelen megbocsátani Juan Andrésnek, hogy a cég jogi képviselõjeként kötelessége volt feljelentést tenni ellene a csalás miatt, ugyanis Federica kötelezte rá. Marcelo és Federica mindent elkövetnek, hogy magukhoz édesgessék a lányt, és minden rosszat Juan Andrésre kennek. A lány kétségbe van esve, és könnyen manipulálható. Beatrizt letartóztatják Marcelo azt javasolja Federicának, hogy adja el Fernanda ékszereit, hogy kifizessék az óvadékot, és elnyerjék a lány bizalmát.

66.
Beatrizt meglepi, amikor Juan Andrés közli vele, hogy õ szerepel tulajdonosként a fantomcég alapító okiratain. A férfi hisz az ártatlanságában, és megígéri, hogy tisztázza õt, de Beatrizt már annyira ellene fordították, hogy elutasítja a segítséget, mert Marcelóban jobban bízik. Ramon hiába kérleli Luchát, hogy mondják el az igazságot, miszerint Beatriz César Salvatierra lánya, mert Lucha hajthatatlan. Ha kiderülne, hogy Beatriz valójában egy Salvatierra, és övé a vállalat, nem kerülne börtönbe. Ám Lucha megõrzi a titkot.

67.
Luis David, aki tudja, hogy Beatriz gyereket vár Juan Andréstõl, felkeresi, hogy elmondja neki, hamarosan megváltozik a kapcsolata Beatrizzal a kis jövevény miatt, ám öccse annyira részeg, hogy úgy gondolja, nem érdemes elmondania neki az igazságot. Federicának eltûnnek az ékszerei, az egész családra gyanakszik. Napoleon Hortensia szobájába rejti õket, de az asszony megtalálja, és úgy dönt, vigyáz rájuk, míg az igazi örökös elõkerül. Federica az ékszerekbõl akarja elõteremteni az óvadékot Beatriznak, mert minél jobban le akarja kötelezni.

68.
Silvestre rátalál az eszméletlen Luis Davidra, és retteg, hogy fia visszaesett, és ismét drogokhoz nyúlt, mint lázadó fiatalként. A fiút kórházba szállítják. Marcano felkeresi Blancát, aki nem sejti, hogy a férfi csak Federica után kémkedni jár a villába, õt elkápráztatja annak a lehetõsége, hogy egy producer segít majd kijutni kilátástalan anyagi helyzetébõl. Lucha és Ramon felkeresik Beatrizt a börtönben, hogy elmondják neki az igazságot, de végül nem kerül sor rá.

69.
Beatrizt átszállítják a nõi börtönbe, ahol szerencséje van, és rendes cellatársat kap. Ám a többi rab nem túl barátságos, és a szív alakú medál problémákat okoz, mert az Enyveskezûként ismert rab meg akarja szerezni magának. Az igazgatónõ elkobozza a nyakláncot, Beatriz nagy fájdalmára. Lucha és Ramon biztosítják afelõl Silvestrét, hogy fia nem élt kábítószerrel, az eset pusztán pillanatnyi megingás lehetett.

70.
Juan Andrés hajlandó lenne mindenét pénzzé tenni, hogy kifizesse az óvadékot Beatrizért. Blamca és Napoleon haragszanak Rocióra, amiért megkapta az ékszereket Hortensiától, és visszaadta õket Federicának. Liliana bosszankodik, hogy Elia bemehetett Luis Davidhoz, õ pedig nem. Elia tudja, hogy Liliana is szerelmes a fiúba, azért annyira undok vele, mert riválisként tekint rá. Luis David magához tér, és meg akart szökni a kórházból. Chapita segítségével meg is szökik, az egész család aggódva keresi.

71.
Luis David a hegyekbe megy, ahol van egy romos kis háza, ott rejtõzik el Chapitával, és azon gondolkozik, hogyan tudná kiszabadítani a börtönbõl szerelmét, Beatrizt. Beatriz a börtönben bevallja Amirának, hogy terhes. Juan Andrés felkeresi szerelmét a börtönben, de a lány közömbös és ellenséges vele. Nem hajlandó megérteni, hogy mint a cég ügyvédjének, kötelessége volt feljelentést tenni. Nagyon bántja, hogy Beatriz jobban bízik Marcelóban, mint benne. Federica utasítja Marcelót, hogy az ékszerek érából fizesse ki az óvadékot, és hozza ki Beatrizt a börtönbõl.

72.
Enyveskezû és bandája a börtönben beleköt Beatrizba. A dulakodás közben Enyeskezû elesik, beüti a fekét, és eszméletét veszti. Melinda féltékeny Rocióra, folyamatosan szemmel tartja Miguelt, nehogy alkalma legyen udvarolni a lánynak. A hatalmas esõzések miatt az utak járhatatlanok, pedig Elia épp a hegyekben szeretné megkeresni Luis Davidot. Silvestre kölcsön ad Juan Andrésnak, hogy kihozza Beatrizt a börtönbõl, de Marcelo megelõzi. Beatrizt azonban nem engedik ki, mert elképzelhetõ, hogy Enyveskezû nem éli túl a sérülést, a banda pedig Beatriz ellen vallott.

73.
Elia próbálja meggyõzni Luchát, hogy mondják el Juan Andrésnek, hogy Beatriz gyermeket vár tõle, de az asszony hallani se akar a dologról. Bruno folyamatosan azzal zaklatja Marcelót, hogy haza akar térni Argentínából, mert hiányzik neki Lorena. Liliana nagyon hálás Jaiménak, aki annak ellenére segít neki megkeresni Luis Davidot, hogy a lány pont miatta nem viszonozza az érzelmeit. Marcelo és Federica kiviszik Beatrizt a börtönbõl, házi õrizetbe kerül a Salvatierra villába.

74.
Ramon elmondja Juan Andrésnak, hogy Beatriz az örökös, de a férfi semmit sem hall belõle, mert épp egy helikopterben ülnek. Utána Ramon annyira leissza magát, hogy még egyszer nem ismétli el a történetet. Rocio bevallja Eliának, hogy beleszeretett Miguelbe. Miguel pedig Lilianának számol be arról, hogy szerelmes Rocióba. Ramon és Juan Andres megtalálják az eszméletlen Luis Davidot egy vízmosásban, és kórházba szállítják.

75.
Federica és Marcelo a Salvatierra villába viszik Beatrizt, hogy egy percre se tévesszék szem elõl, és Federicának módja legyen magához édesgetni a lányt, hogy amikor kiderül az igazság, bízzon benne, és rátehesse a kezét az örökségre, amit volt férje rá hagyott. Vanessa aggódik, mert gyermeke igazi apja zaklatni kezdi telefonon, és találkozni akar vele. Sor került Rocio elsõ koncertjére a klubban. A lánynak hatalmas sikere volt, ám egy adott pillanatban a hangszórók elnémultak, és az estnek botrányos vége lett. Luis David magához tér a kórházban, de amnéziásan ébred, senkit sem ismer fel.

76.
Federica átadja Beatriznak a szobáját, ami egykor César Salvatierra hálószobája volt. A lány kényelmetlenül érzi magát a ház legszebb szobájában, nem érti a hirtelen kedvességet. Szívesebben lakna egy kisebb vendégszobában, de Federica hallani sem akar róla. Minden lakónak feltûnik Federica túlzott nyájassága, és biztosak abban, hogy van valami hátsó szándéka mindezzel. Vanessát bosszantja, hogy Beatriz ismét a villában van. Federica legszívesebben kitenné Luchát, amikor Juan Andrés látogatóba viszi, de semmi olyat nem tesz, amivel maga ellen fordíthatná Beatrizt, mielõtt kicsalja tõle az örökséget.

77.
Juan Andrésnek csaknem sikerül elhitetnie Beatrizzal, mennyire szereti, ám Federica és Marcelo közbelépnek, nekik ugyanis nagy akadályt jelent Juan Andrés terveik megvalósításában. Juan Andrés azt tetvezi, hogy beszél a bíróval, és elhozza Beatrizt a villából, mivel félti Federica és Marcelo cselszövésétõl. Beatrizt meglepi, hogy az amnéziás Luis David rá sem emlékszik, csak Lilianára. Marcelo szeretne a villába költözni, és erre olyan magyarázatot talál ki, hogy Federica megengedi neki.

78.
Luisa ideges attól, hogy Marcelo is a villába költözik, mert tudja, hogy csak ártani fog Beatriznak. Federica nem támogatja az ötletet, hogy Luis David is beköltözzön, de tehetetlen, mivel volt férje a Montalvo családra hagyta a villát. Liliana nem adja fel a tervét, hogy meghódítsa Luis Davidot. Melinda féltékeny Rocióra, próbálja lebeszélni róla Miguelt.

79.
Juan Andrés mindent elkövet, hogy bizonyítsa szerelmét. Egy zenekarral állít be a Salvatierra villába, hogy szerenádot adjon Beatriznak, és megkérje a kezét. Beatriz meghatódik, de nagyon elbizonytalanodik. Federica és Marcelo mindig tudják manipulálni, így nemet mond élete szerelmének, Juan Andrés szomorú a történtek miatt, szülei marasztalására a villában alszik. Marcano, miután megtalálta Federica fekete noteszét, megpróbál megzsarolni néhány befolyásos embert, ám az egyik lebuktatja.

80.
Rocio már csaknem elmondja Beatriznak, hogy õ egy Salvatierra, amikor megjelenik Blanca, aki rettentõ ideges, mivel Napoleon nem aludt otthon, és a telefonját sem veszi fel. Juan Andrés megtalálja szülei szobájában Marina Lozano és César Augusto fotóját, és nem érti, hogy került oda. Isabel próbál valami hihetõ magyarázatot kitalálni. Vanessa aggódik, mert gyermeke igazi apja egyre sûrûbben zaklatja telefonon.

81.
Ramon belenéz a kis fekete noteszbe, amit Marcano rábízott, és elhatározza, kideríti, mi az a Royal ügynökség, és miért kérte unokatestvére, hogy adja oda Blancának, ha bármi baja esne. Liliana beköltözik a villába azzal az ürüggyel, hogy vigyázni akar Beatrizra, de egyébként Luis Davidot és Eliát akarja szemmel tartani, mert még nem mondott le arról, hogy megszerezze magának a fiút, akibe reménytelenül szerelmes. Rocio és Migyel épp Napoleont keresik, amikor útközben látják, hogy a rendõrök helyszínelnek egy gyilkosságnál. Az áldozat Marcano.

82.
Juan Andrés fel akar mondani, mert képtelen elviselni, hogy õ volt az, aki a cég ügyvédjeként kénytelen volt feljelenteni és börtönbe juttatni Beatrizt. Jaime figyelmezteti, hogy még nem teljesítette keresztapja végakaratát, miszerint meg kell találnia az ötödik örököst. Beatriz haragszik Juan Andrésre, mert szerinte õ tette tönkre az életét a feljelentéssel, õ az, aki a legtöbbet ártott neki, és igyekszik eltemetni magában a szerelmet, amit iránta érez. Napoleon kétségbeesik, mivel õt gyanúsítják Marcano megölésével. Annyira részeg volt, hogy arra se emlékszik, hogy került az utcára.

83.
Miguel rá akarja venni Rociót, hogy szökjenek meg a Salvatierra villából, mert ott nem lehetnek boldogok. Juan Andrés rájön, hogy Beatriz valójában Marina Lozano lánya, az ötödik örökös, akit oly sok ideje keres. Hogy gyanúját megerõsítse, idõpontot kér Beltran doktortól, akit mindeddig Beatriz vér szerinti apjának hitt. Marcelo õrjöng, amiért Beatriz a szemébe mondja, hogy még mindig Juan Andrést szereti, és semmiképp se akarja elfogadni õt. Luisa egyedül van otthon, amikor rablók törnek be hozzájuk, õt bezárják, és felforgatják a házat.

84.
Elia boldog, mert Luis David szereti õt, de közben attól retteg, hogy amint visszanyeri teljesen az emlékezetét, rá fog jönni, hogy világéletében Beatrizba volt szerelmes. Juan Andrés elmondja Jaiménak, hogy Beatriz valójában César Salvatierra lánya. Blanca dühöng, amiért Rocio megszökött Miguellel, képtelen elfogadni a szerény sorból származó fiút lánya udvarlójaként.

85.
Beatriz nem hajlandó elhinni, hogy õ César Salvatierra és Marina Lozano lánya, tudomása szerint ugyanis az anyját Maria Victoria Gimeneznek hívták. Azt hiszi, ez egy újabb hazugság, amit Juan Andrés és Beltran doktor találtak ki. Marcelo valósággal retteg attól, hogy Beatriz újra kibékül Juan Andrésszal, és akkor nem tudja megszerezni az örökséget. A lány újra börtönbe kerül. Eközben Federica és Marcelo kitervelik, hogyan uszíthatnák Beatrizt még jobban nagy szerelme ellen.

86.
Beatriz azt mondja Amirának, szinte örül, hogy visszakerült a börtönbe, mert odakint mindenki elárulta. Nehezére esik feldolgozni, hogy õ César Salvatierra lánya, és egész életén át hazugságban tartották azok, akiket legjobban szeret. Ráadásul Vanessa azt hazudta neki, hogy Juan Andrés mindvégig tudta, hogy õ az örökös, és azért csábította el, mert a pénzére pályázott. Lucha teljesen kétségbe esik, mert Beatriz képtelen megbocsátani neki, hogy még az anyja igazi nevét is titkolta elõle, Juan Andrés árulása pedig rettenetesen fájdalmas számára.

87.
Rocio belemegy abba, hogy szerelmével, Miguellel, elhagyja a villát, mivel ott nem lehetnek boldogok Blanca állandó ármánykodása miatt. Luisa csak azzal a feltétellel engedi meg, hogy Rocio náluk lakjon, ha külön szobában alszanak Miguellel. Federica utasítja Marcelot, hogy mielõbb hozza ki Beatrizt a börtönbõl, nehogy Juan Andrés megelõzze, és a lány megbocsásson neki. Juan Andrés meggyõzi a rabokat, hogy mondják el az igazságot, és akkor vállalja ingyen a jogi védelmüket. Így derül ki az igazgatónõ számára, hogy Beatriz ártatlan rabtársa halálában.

88.
Noha Juan Andrés intézte el Beatriz szabadulását, Marcelónak sikerül úgy beállítania, mintha õ tett volna azért, hogy a lányt mielõbb kiengedjék. Beatriz hisz neki, és azt hiszi, Juan Andrés hazudik. A férfit bosszantja, hogy Beatriz nem látja át Marcelo hátsó szándékait, és megbízik benne. Napoleon arra kéri Rociót, menjen vissza a villába, hogy együtt köszönthessék Beatrizt, amikor immár örökösként tér vissza, de a lány nem hajlandó visszamenni.

89.
Beatriz közli Juan Andrésszel, hogy nem tart igényt az örökségre, és a szemére veti, hogy elsõként Vanessát tette meg örökösnek, noha mindvégig tudta, hogy õ Marina Lozano és César Salvatierra lánya. Juan Andrés hiába is tiltakozik, a lány nem hajlandó meghallgatni a magyarázatát. Beatriz elmegy a temetõbe, és kicserélteti a nevet anyja sírkövén. Rocio dolgozni kezd Luisa falatozójában, de elég nehezen sviseli a munkát.

90.
Beatriz úgy érzi, idõre van szüksége, hogy feldolgozhassa mindazt, ami történt, ezért Isabel tanácsára elvonul Luis David házába a hegyekbe. Még maga Luis David sem tud arról, hogy Beatriz a házába ment, ezért nagyon meglepi, amikor ott találja. A lány arra kéri, segítsen neki elhagyni az országot, mert nem akarja az örökség terhét cipelni, és amúgy is mindenkiben csalódott. Mindenki Beatrizt keresi, míg végül Elia és Juan Andrés eljutnak Luis David házához.

91.
Federica legyõzve a szegény gyerekek iránt érzett megvetését, ráveszi az iskola igazgatónõjét, hogy a gyerekekkel egy videóüzenetet vegyenek fel, melyet a tévében sugározva megpróbálják rávenni Beatrizt arra, hogy menjen vissza a villába. Beatriz arra kéri Luis Davidot, ne árulja el, mert senkit sem akar látni, idõbe telik, míg megbocsát mindazoknak, akik hazudtak neki.

92.
Juan Andrés addig áll lesben Luis David háza közelében, míg Beatriz nem mutatkozik. Arra kéri, nézzen meg egy felvételt, amit César Augusto csak neki készített. Jaime továbbra is kitartóan udvarol Lilianának, noha tudja, hogy õ Luis Davidba szerelmes. Beatriz belemegy, hogy megnézze apja üzenetét abban az esetben, ha utána Juan Andres szó nélkül elfogadja a döntését.

93.
Blanca és Napoleon, noha bizalmatlanok, kimennek éjjel a városba találkozni valakivel, aki fontos dolgot szeretne átadni a néhai Marcanótól. Ramon, akit unokatestvére megkért, hogy ha bármi történik vele, adja át a fekete noteszt Blancának, izgatottan várja a találkozást, ám egy óvatlan pillanatban Chapita kikapja a keze közül a noteszt, és elszalad vele. Beatriz haragszik Juan Andrésre és az ügyvédi irodára, amiért annak idején nem engedték César Augusto közelébe.

94.
Eliát bosszantja, hogy nem tudja, Luis David miért segít Beatriznak, folyton attól retteg, hogy a férfi visszanyeri az emlékezetét, és rájön, hogy Beatriz élete szerelme. Luis David nem érti Elia reakcióját, és szeretné megtudni tõle, milyen volt a kapcsolata Beatrizzal, de szerelme hazudik neki, mert attól fél, hogy elveszíti. Beatriz úgy véli, nincs esély arra, hogy kibéküljön Juan Andrésszel, túl sok minden választja el õket.

95.
Federicát zavarja, hogy Beatriz hozzáállása megváltozott, attól tart, hogy nem lesz olyan egyszerû kicsalni tõle az örökséget. Marcelóval létrehozzák a Marina Lozano alapítványt, azt remélve, hogy a lány minden vagyonát a anyja emlékére létrehozott alapítványra bízza, melyet õk kezelnek. Liliana bosszankodik, hogy Luis David nem hajlandó nõként tekinteni rá, pedig mindenáron meg akarja szerezni õt Eliától. Chapita Hortensiára bízza a fekete noteszt, hogy adja át Beatriznak.

96.
Beatriz meggondolja magát, és úgy dönt, átveszi az örökséget, ráadásul feltett szándéka., hogy rendet teremt a Salvatierra családban. Immár, mint a hatalmas vagyon örököse, visszatér a villába, hogy elfoglalja méltó helyét. Mindazok, akik eddig rosszul bántak vele, attól rettegnek, hogy kiteszi a szûrüket. Federicát bosszantja, hogy úgy tûnik, nem tudja tovább manipulálni. A villában azonnal bevezet néhány változtatást: Silvestrét és Isabelt a családi asztalhoz ülteti, közli, hogy ezentúl nem cselédek, viszont minden családtag köteles házimunkát végezni.

97.
Luisa attól tart, hogy a pénz megváltoztatja majd Beatrizt, megöli a lelkét, és egyáltalán nem örül, hogy ott marad a Salvatierra villában, ami szerinte egy viperafészek. Hortensia kezelõorvosa úgy véli, hiba volt azt gondolni, hogy páciense a gyógyulás útjára tért, ugyanis folyton azt hangoztatja, hogy a szerencsétlen sorsú Chapita valójában Domingo Rengifo, César Augusto féltestvére. Marcelo dühöng, amiért Beatriz apja ajánlását elfogadva, Juan Andrés segítségével fogja kezelni a vagyont.

98.
Miguel kihúzza az eszméletlen Rociót a villa úszómedencéjébõl. A lány részegen esett bele, és csaknem belefulladt. Mindenki számára világos, hogy a lány segítségre szorul, csak anyja tartja felháborítónak a feltételezést, hogy lánya alkoholista volna. Beatriz rendre utasítja Federicát is, aki kikéri magának a hangnemet, ám a lány immár nem ijed meg tõle, kiköveteli magának a tiszteletet. Juan Andrés úgy dönt, elutazik messzire, megpróbál új életet kezdeni, távol Beatriztól, aki már nem bízik benne.

99.
Elia kétségbe van esve, mert a doktornõ azt állítja, egyelõre nem lehet gyereke, viszont tudja, hogy Luis David nagy családot szeretne. Úgy dönt, legjobb lesz eltitkolni elõtte, mert fél, hogy elveszíti. Liliana próbálja meggyõzni anyját, hogy fogadja vissza Ramont a házba, de Luisa azt állítja, nagyon haragszik rá, és idõre van szüksége. Vanessa felkeresi Beatrizt, hogy megpróbáljon tõle pénzt szerezni születendõ gyermekének. Beatriz úgy véli, Vanessa szemtelensége nem ismer határokat.

100.
Juan Andrést kissé zavarja, hogy Vanessát egy ismeretlen férfi hívogatja telefonon, aki hét tenger szirénjének nevezi, de õ kimagyarázza magát. Gaston úgy dönt, nem hagyja, hogy Vanessa csak úgy nemet mondjon neki. Federica elégedetlen az új helyzettel, fõként azzal, hogy Beatriz az alapítvány minden lépését felügyeli, ráadásul még egy vasat sem utalt át, azt szeretné, ha önfenntartó lenne. Federica a börtönbõl kikéri Beatriz kórlapját, és bebizonyosodik, amitõl félt: a lány terhes Juan Andréstõl.

101.
Federica dühös, mert a tény, hogy Beatriz terhes Juan Andréstõl, keresztülhúzhatja a számításait. Attól tart, hogy a gyerek miatt kibékülhet szerelmével, és akkor nem teheti rá a kezét az örökségre. Napoleon abban reménykedik, hogy Beatriz majd kifizeti az adósságait. A lány a cég ügyvédeihez irányítja a behajtókat, amiért Napoleon meglehetõsen hálás, ugyanis már többször megverték. Elia szenved attól, hogy a doktornõ szerint nem lehet gyereke, és retteg, hogy elveszíti emiatt Luis Davidot, aki nagy családot szeretne.

102.
Beatriz felkeresi Juan Andrést, hogy megkérje, mégis legyen a segítõje a Salvatierra vállalatnál az elsõ évben, ahogy azt apja kérte a végrendeletében. Juan Andrés elvállalja, azzal a feltétellel, hogy Beatriz többé nem kételkedik a becsületességében. Elia hallani sem akar már anyja látomásairól, hallucinációnak véli, hogy Hortensia folyton azt hajtogatja, visszatért Domingo Rengifo, César Augusto halottnak hitt féltestvére.

103.
Juan Andrés, miután elintézi Amira szabadulását a börtönbõl, megtudja a lánytól, hogy Beatriz gyereket vár tõle. Amira szerette volna, hogy a gyerek összehozza újra barátnõjét szerelmével. Ám amikor Juan Andrés Beatriznak szegezi a kérdést Federica és Marcelo jelenlétében, Marcelo azt állítja, õ a gyerek apja, Beatriz pedig egy szóval sem cáfolja. Juan Andrés világa összeomlik. Beatriz pedig képtelen elmondani az igazat.

104.
Luisa leteremti Amirát, amiért elárulta Juan Andrésnek, hogy Beatriz gyereket vár tõle. Jaime és Juan Andrés alkoholba fojtják bánatukat a klubban. Ekkor jelenik meg Vanessa és Lorena, akik visszaélnek a szerelmi bánat miatt iszogató férfiak elkeseredettségével. Liliana, miután úgy döntött, ad egy esélyt Jaiménak, hiába várja a fiút, aki részegségében megfeledkezik róla. Vanessa kitalálja, hogy utazzanak repülõvel Ensanadába, ahol villámgyorsan házasságot lehet kötni.

105.
Beatriz már bánja, hogy elhitette Juan Andrésszal, hogy Marcelo a gyereke apja, és megígéri Luisának, hogy másnap elmondja neki az igazat. Másnap azonban kiderül, hogy Juan Andrés és Vanessa összeházasodtak. Jaime és Lorena együtt ébrednek, ráadásul egy iratot találnak a szobában, miszerint összeházasodtak, de egyikük sem emlékszik semmire sem. Rocio megfogadja, hogy kilábal alkoholfüggõségébõl. Beatriz közli szerelmével, hogy mivel nõs ember lett, köztük végérvényesen vége mindennek.

106.
Juan Andrés bocsánatot kér Beatriztól, és próbálja elmondani neki, hogy alkoholos befolyásoltság alatt házasodott, de a lány nem hajlandó meghallgatni. Rocio, aki megszökött az alkoholelvonó terápiáról, megígéri Miguelnek, hogy végleg abbahagyja az ivást. Hortensia nem hajlandó elhinni, hogy Beatriz születendõ gyermekének Marcelo az apja, de Elia, aki tudja az igazságot, nem akarja elmondani senkinek, úgy véli, ez Beatriz dolga.

107.
Vanessa közli Juan Andrésszal, hogy nem egyezik bele, hogy semmissé tegye a házasságukat. Jaime el van keseredve, mert Liliana nem bocsátja meg neki, hogy részegen elvette Lorenát. Marcelo kissé ideges, amikor Amira feltûnik, mert attól tart hogy kiderül, nem õ szabadította ki a börtönbõl, hanem Juan Andrés. Elia retteg, mert gy látja, Luis Dasvidnak kezdenek visszatérni az emlékei, és fél, hogy rájön, Beatriz volt mindig élete szerelme.

108.
Federica talál egy pendrive-ot Marcelo irodájában, és arra gyanakszik, hogy az Fernanda naplója. Bruno láttán Marcelo dühbe gurul, mert azzal, hogy visszatért az országba, félõ, hogy kiderül, a csalást együtt tervelték ki. Rodrigo felkeresi Diaz felügyelõt, és arra kéri, vegyék elõ Marina Lozano halálának ügyét, mert a körülmények mindeddig tisztázatlanok. Gaston felkeresi Vanessát, aki retteg attól, hogy kiderül, nem is Juan Andréstõl vár gyereket.

109.
Marcelo és Federica hiába gyõzködik Beatrizt, hogy a gyerekének apa kell, ezért menjen hozzá Marcelóohoz, a lány nem hajlandó férjhez menni. Liliana dühös, mert pont akkor toppan be Jaime irodájába, amikor Lorena megcsókolja, ezért azt hiszi, az ügyvéd végig a bolondját járatta vele, és õ is akarta az esküvõt. Silvestre és Isabel szinte biztosak abban, hogy Beatriz születendõ gyermekének Juan Andrés az apja, és nagyon szomorúak, amiért fiuk feleségül vette Vanessát.

110.
Elia teljesen kiborul, amikor az esküvõjükön Luis David hirtelen rádöbben, hogy Beatriz volt élete szerelme, és õt kellett volna feleségül vennie. Luis David dühös, amiért mindenki félrevezette, és faképnél hagyva a násznépet, elvonul a házába. Gaston üldözi Vanessát, mert meggyõzõdése, hogy tõle vár gyereket. Vanessa retteg a lebukástól. Elia zokog, ráadásul aznap derült ki, hogy a férfinak egy fiatalkori kapcsolatából van egy kislánya, akit anyja elhozott, hogy átadja neki, mivel õ halálos beteg, már nem tud gondoskodni róla.

111.
Elia nem tudja megbocsátani Luis Davidnak, hogy hirtelen felbukkant egy nõ a múltjából egy gyerekkel, akit Luis Davidra bíz, mert õ halálos beteg. A kislány arra emlékezteti, hogy õ nem tud gyereket szülni férjének. Bruno bezárja Lorenát egy kietlen helyen lévõ nyaralóba, ám neki sikerül megszöknie. Elia arra biztatja Beatrizt, ne engedje, hogy a körülmények elválasszák szerelmétõl. Vanessa azon mesterkedik, hogy Juan Andrést távol tartsa Beatriztól.

112.
Hortensia elmondja Beatriznak, hogy igaz, õ gázolta el autójával anyját, Marinát, de nem õ ölte meg. Figyelmezteti, hogy vigyázzon, mert aki Marinát megölte, feltehetõen majd az õ életére tör. Lorena megszökik Brunotól, és feljelenti a rendõrségen. Beatriz elbeszélget Blancával, aki tagadja, hogy bármi köze lett volna Marina halálához. Éppen az üzem környezettudatossá avatásának ünnepélyén kezdõdnek Vanessánál a szülési fájdalmak.

113.
Beatriz maga is elkíséri Vanessát szülni a mentõben. Ám a mentõ elakad, így kilátástalan, hogy idõben a kórházba érjenek. Marcelo megbeszéli valakivel, hogy ijesszen rá Amirára, ám a börtönviselt nõ nem ijed meg egy bûnözõtõl, így Marcelo terve kudarcba fullad. Luis David hálás Eliának, amiért gondoskodik Kaláról. Eliát bosszantja, hogy Luis David az esküvõjük óta nem mutatja, hogy elkötelezõdne mellette. Beatriznál az izgalmak hatására szintén beindul a szülés.

114.
Beatriz szülése nem akadálymentes, ráadásul utána el is ájul. A mentõorvos Vanessát kéri meg, hogy mindkét csecsemõre vigyázzon. Ekkor támad Vanessának az a kiváló ötlete, hogy elcserélje a babákat, hogy így kivédje a DNS vizsgálat eredményét. Juan Andrés és Luis David helikopterrel érkeznek a kettõs szülés helyszínére, ahol Vanessa Beatriz és Juan Andrés gyerekét adja át férjének sajátjaként.

115.
Rodrigo furcsállja, hogy Beatriz gyereke, aki koraszülöttként jött világra, egy 9 hónapra született babának tûnik, de ezt a lány terhesség alatti egészséges táplálkozásának tudja be. Vanessa, aki saját gyerekét elcserélte titokban Beatrizéval, nyugodt, amikor Juan Andrés DNS-vizsgálatot szeretne, mert tudja, hogy Beatriz gyerekével nem bukhat le. Beatriz furcsállja az anyajegyet kisfia hasán, mivel a családban senkinek se volt hasonló.

116.
Diaz felügyelõ pont akkor faggatja Blancát arról, mi köze van Marina Lozano halálához, amikor sajtótájékoztatót tart a szerepérõl, amit egy tévésorozatban kapott. Beatriznak lelkiismeret-furdalása van, amiért valahogy nem érzi magáénak a kisfiát. Juan Andrés DNS-vizsgálatot kezdeményezett, mert Gaston állandó felbukkanásai elbizonytalanították, és felmerült benne, hogy mégse övé a gyerek. Vanessa nyugodt, mivel elcserélte a gyerekét Beatriz babájával, akinek Juan Andrés az apja.

117.
Federica folyton Marcelo nyakára jár, hogy tegyen valamit, még mielõtt kicsúszik a kezükbõl az örökség. Marcelo terve, hogy feleségül veszi Bratrizt, egyelõre nem halad, a lány elzárkózik ettõl a verziótól, hiába ajánlja fel Marcelo, hogy a nevére veszi a fiát. Hortensia elmondja a felügyelõnek, hogy valójában õ csak elütötte és cserbenhagyta Marina Lozanót, de Federica végzett vele. Federica mindent tagad, Hortensiát pedig úgyis bolondnak nézik.

118.
Blanca elszólja magát, ebbõl Hortensia rájön, hogy õ is ott volt Marina Lozano halálának estéjén. Elia próbálja rávenni Beatrizt, hogy mondja el Juan Anndrésnek, õ a gyereke apja, de Beatriz szerint ennek még nem jött el az ideje. Luis David sokat tépelõdik, mert szereti Eliát, de úgy érzi, még nem áll készen a közös életre. Elia azt hiszi, férje jobban szereti Beatrizt nála.

119.
Johanna kissé csalódott, hogy miután feljelentést tett sok év után a rendõrségen, még mindig nem találták meg azt a férfit, aki megerõszakolta. Beatriz egyre erõsebben érzi azt, hogy a kisfiú nem az övé, és valahol valamikor elcserélték a gyerekét. Hortensia egészen biztos ebben. Jaiménak sikerül érvénytelenítenie a sebtében kötött házasságokat, így Juan Andrés ismét szabad. Beatriz úgy dönt, DNS-tesztet végeztet a babán, hogy kiderüljön, az õ gyereke-e.

120.
Luis David elmondja öccsének, hogy õ az apja Beatriz gyerekének, mert a lánynak sosem volt köze Marcelóhoz. Juan Andrés alig hisz a fülének. Beatriz észreveszi a kórházban Brunót, és a nyomába ered. Marcelo mindent elkövet, hogy cinkosa egérutat nyerjen. Marcelo elmondja Gastonnak, hogy Vanessa feltehetõen elcserélte a csecsemõket, így a Beatrizzal lévõ baba bizonyára Gaston fia, erre bizonyíték az anyahegy is a hasán. Hortensia rájön, hogy Vanessa cserélte el a csecsemõket.

121.
Vanessa megjelenik a Salvatierta villában, hogy megnézze a fiát, de mivel senki se tudja, hogy elcserélte a gyerekeket, nem tud elfogadható magyarázatot adni arra, miért akarja látni Beatriz gyerekét. Juan Andrés nem érti, hogy lehetett annyira bolond, hogy elhitte Marcelónak, hogy õ Beatriz gyerekének az apja, miközben Amira elõre megmondta, hogy õ az apa. Pénelope, akinek Blamca tönkretette a cipõjét, leesik a lépcsõn és megsérül. Blanca így jut a szerepéhez.

122.
Hortensia elmondja, hogy látomásában Vanessa elcserélte a két csecsemõt. Senki se hisz neki, csak Beatriz, aki már régóta érzi, hogy kisfia nem az övé. Lorena úgy érzi, most, hogy Juan Andrés és Vanessa házasságát semmissé tették, jó alkalom arra, hogy behálózza az ügyvédet. Beatriz megjelenik, hogy elmondja Juan Andrésnek az igazságot. A férfi nagyon dühös, amiért szerelme letagadta, hogy õ a gyereke apja.

123.
Vanessa üzletet köt Federicával, miszerint egy nagy összeg fejében visszaadja az igazi örököst, majd saját fiával eltûnik az országból. Marcelo üzletet köt Gastonnal és Brunóval, hogy szerezzék meg Beatriztól a gyereket, és Gaston, aki mindenképp szeretné megkapni kisfiát, eltûnhetne vele. Gasyon azonban nem bûnözõ, õ nem szeretne pénz, õ csak a gyereket akarja. Miután kiderül, hogy a kis Cásar Augusto valójában Gabrielito, Vanessa kisfia, Beatriz továbbra is szeretetteljesen viselkedik vele, de beleõrül az aggodalomba, mikor megtudja, hogy Vanessa eltûnt az õ gyerekével.

124.
Miután Vanessától elvitték erõszakkal a kisfiút, Marcelo eltorzított hangon telefonál, és váltságdíjat követel Beatriztól a gyerekért. Federica ismét Juan Andres ellen akarja fordítani Beatrizt, de ez már nem mûködik, a lányt már nem lehet manipulálni. Jaime és Juan Andres rájönnek, hogy Lorenán keresztül eljuthatnak Brunóhoz. Lorena felhívja Brunót, és Marcelo hangját hallja a háttérben, így világos számára, hogy õ is benne van a gyerekrablásban.

125.
A rendõrség beköltözik a villába, hogy lehallgassák a zsarolók hívásait. Marcelo nem engedi Beatrizt a telefonhoz, nehogy lebukjanak. Hortensia arra készül, hogy Chapitát, aki valójában Domingo, César Augusto féltestvére, bemutassa a családnak. Elia szerint férje még mindig Beatrizt szereti, ezért nem valószínû, hogy helyre tudnák hozni kapcsolatukat. Vanessát letartóztatják, mert azt hiszik, összedolgozik a gyermekrablókkal.

126.
Federica dühös, amiért úgy érzi, Marcelo kezébõl kezd kicsúszni az irányítás. Gaston ugyanis, felhívta Beatrizt, és vissza akarta adni neki a gyerekét, de még idõben elvették tõle a telefont. Chapita néha megjelenik Blanca elõtt, és gyilkosnak nevezi. Blancát az õrületbe kergeti, mert senki más nem tudja, hogy egykor õ végzett a sérült Marina Lozanoval. Juan Andrés, Jaime és Miguel Bruno nyomába erednek, és úgy tûnik, megtalálták a gyermekrablók búvóhelyét.

127.
A gyermekrablók búvóhelyén a sérült Gastont találják csak, akit kórházba kell szállítani. Juan Andrés megpróbálja kimenteni a babát az autóból a pénz átadásakor, amikor elfajulnak a dolgok, és Marcelo lelövi Brunót, hogy ne zsarolhassa. Beatriz távolról hallja a lövést, és rettenetesen aggódik, nehogy baja essen a gyermekének. Juan Andrés látja, amint Federica kilopja a gyereket a kocsiból, és átadja a sérült Marcelónak, hogy õ adhassa vissza Beatriznak, ily módon lekötelezve a lányt.

128.
A sérült Marcelo a kórházban azt kéri Beatriztól, hogy az áldozatért cserébe, amit fia megmentéséért hozott, a lány legyen a felesége. Beatriz nem akar vitázni, azt mondja, majd átgondolja. A kórházból kiszökõ Gaston beoson a Salvatierra villába, mert nagyon szeretné látni a fiát. Federica fél, hogy kiderül az igazság, ezért veszélyes bûnözõnek állítja be Gastont, majd amikor kettesben marad vele, megfenyegeti, és elkergeti a villából.

129.
Nagy a boldogság, mikor a kis César Augusto végre a szüleivel lehet. Juan Andrés újra megkéri Beatriz kezét, és a lány végre igent mond. Jaime észreveszi Elsát, Marcelo titkárnõjét a rendõrségen, ahol a nõ testvére felõl érdeklõdik, akit letartóztattak. Beatriz úgy dönt, míg Vanessa börtönben van, a kis Gabriel is náluk marad. Juan Andrés arra gyanakszik, hogy Marcelo áll az egész gyermekrablási ügy mögött, de Beatriz nem tartja valószínûnek.

130.
Silvestre és Isabel átadják Beatriznak a pendrive-ot Fernanda naplójával. Elsa felkeresi Marcelót a kórházban, és közli vele, ha nem segít Oscart kihozni a börtönbõl, maga is oda kerül. Lorena minden eszközzel próbálja behálózni Juan Andrést, de a férfit egyáltalán nem érdekli, ám Lorenát nem egyszerû lerázni. A rendõrség nyomozást indít, mert a váltságdíj átadásánál nyoma veszett az egyik pénzzel teli bõröndnek. Diaz nyomozó számára mindenki gyanús.

131.
Diaz felügyelõ kideríti, hogy a Royal VIP modellügynökségként üzemelt, és nincs bizonyíték arra, hogy bordélyház lett volna, a lányok nem beszélnek. Az azonban biztos, hogy Marina Lozano megölésekor egy harmadik személy is jelen volt. Beatriz nem hisz a fülének, mikor Hortensia elmondja neki, hogy Federica ölte meg Fernandát. Gaston felkeresi Marcelót a kórházban, és megfenyegeti, hogy lebuktatja, ha nem hozza ki Vanessát a börtönbõl.

132.
A rendõrök megtalálják Juan Andrés lakásán a váltságdíj átadásakor eltûnt pénzt, épp amikor Beatriz is jelen van. Lorena sejti, hogy Federica küldte oda a rendõröket, Juan Andrés pedig biztos benne, hogy Lorena csempészte a lakásába a pénzzel teli táskát. Szerencséje, hogy szerelme ezúttal neki hisz, és nem az intrikusoknak. Amikor letartóztatják, Beatriz azonnal riasztja Jaimét.

133.
Vanessát kiengedik a börtönbõl, és Jaiménak nagyon gyanús, hogy Marcelo tette le érte az óvadékot. Gaston Melindának adta a csomagmegõrzõ kulcsát, ahová a videofelvételt rejtette, amin , amin Marcelo utasítást ad neki és Brunonak, hogy rabolják el Beatriz gyerekét. Gaston nem hajlandó elárulni Juan Andrésnak, hogyan történtek a dolgok, mert Federica megfenyegette.

134.
Vanessa egy pillanatig nem tudja eldönteni, hogy átadja-e a videofelvételt a rendõröknek, és ezzel tisztázza Juan Andrést, vagy megzsarolja Marcelót, és rengeteg pénzzel hagyja el az országot. Beatriz Miguelre bízza a klub vezetését, Elia segít neki az adminisztrációban. Rocio turnézni indul, és Miguel szakít vele, mert nem akarja, hogy a lányt visszahúzza. Rocio mindvégig azt hiszi, hogy Miguel ráunt, ráadásul Melinda is elhitette vele, hogy újra összejöttek.

135.
Federica próbál minden gaztettet Marcelóra kenni, hogy Beatriz elõtt tisztázza magát. Gaston elmondja Juam Andrésnak, hogy mi van a videofelvételen, amit Vanessának kell megszereznie. Juan Andrés azonban jól ismeri Vanessát, és egyáltalán nem bízik abban, hogy átadja a felvételt a rendõrségnek, hogy így tisztázza õt és Gastont. Marcelo elrabolja Beatrizt, és a temetõbe hurcolja, ahol egy kriptában megkötözi.

136.
Federica a temetõben lelövi Marcelót. A helyszínre érkezõ rendõrök letartóztatják, ám azt nem tudja, hogy Marcelo hová hurcolta Beatrizt. Juan Abdrés kétségbeesetten keresi szerelmét, a legrosszabbtól tartva. Végül az Egana család kriptájában megtalálja a lányt. A nyomozók kihallgatják Oscart, aki nem akar Marcelo ellen vallani, azt állítja, a banda fõnöke az immár halott Bruno Alvarez volt.

137.
Juan Andrés teljesen megdöbben azon, hogy az ártatlanságát bizonyító videófelvételt Vanessa átadta a rendõrségnek, és nem próbálta meg a saját hasznára fordítani. Minthogy kiderült, Marcelo volt az értelmi szerzõje a gyerekrablásnak, Juan Andrést végre kiengedik a fogdából. Luis David rettenetesen haragszik Chapitára, aki évekig titkolta elõtte az igazi kilétét, és nem mondta el neki, hogy anyja öngyilkos lett, õ pedig bejárta a világot, hogy megkeresse.

138.
Blanca elárulja Federicának, hogy valójában õ végzett Marina Lozanóval. Hortensia elgázolta és tovább hajtott, Federica ugyan végezni akart vele, ám a kapzsisága nem engedte, mivel meglátta a smaragd nyakéket, az jobban érdekelte, mint riválisa halála. Blanca azonban végzett vele. Beatriz csak most döbben rá, hogy Marcelo minden szava hazugság volt, és Juan Andrés segített a mellette valló rabtársainak kijutni a börtönbõl.

139.
Miguel szenved Rocio hiányától, de úgy érezte, csak visszahúzná, és nem tudná kiteljesíteni énekesi karrierjét. Hortensia megnyugtatja, hogy Rocio vissza fog jönni. Blanca a börtönszínházban nagy sikereket ér el, az egyetlen öröme az életben, hogy szerepelhessen. Rocio valóban visszatér, és rajongók várják a reptéren. Vanessa nem akarja elkötelezni magát, de elfogadja Gastont társául, kötelezettségek nélkül.

Megosztom másokkal: