Cuidado con el ángel tartalma

CUIDADO CON EL ÁNGEL – Árva angyal

1.
Marichuy egy angyali arcú, bájos lány, aki Anselmo atya árvaházában nevelkedik, miután az anyja kénytelen volt õt elhagyni. Édesanyja, Cecilia ugyanis egy nehéz sorsú nõ, akit szerelme, Patricio családja sosem fogadott el. Amikor pedig teherbe esett, aggódva a kislány miatt, inkább megvált tõle, mintsem, hogy kitegye a rá irányuló gyûlöletnek.

2.
Patricio azonban késõbb kibékült Ceciliával és feleségül is vette, ám sosem tudta meg, hogy valaha kislányuk született. Cecilia azóta megkeseredett nõvé vált, aki idõrõl-idõre a jótékonykodásban éli ki a szeretetéhségét. Marichuy azonban nincs biztonságban, az árvaházban sem, így 15 évesen megszökik. Ám szerencsétlenségére egy részeg férfiba botlik, aki kihasználva a lány védtelenségét, megerõszakolja. A lányt sokkolják a történtek és bár titkolja az esetet mindenki elõl, a férfiakba vetett hitét és lelkét teljesen megtöri a szörnyû élmény.

3.
Marichuy a történtek után úgy boldogul, ahogy tud, majd egy öreg mosónõ, Candelaria fogadja be, aki lányaként tekint a kis jövevényre. Marichuy utcai élete azonban kalandos és veszélyes, rablásokból és lopásokból tartja fenn magát. Ám egy nap elkapják, és elítélik. A bíró pedig nem más, mint Patricio, Marichuy apja, ám egyikük sem tudja a másik valódi kilétét…

4.
Marichuy a fiatalkorúak bûnözésével foglalkozó szakpszichológus, Juan Miguel páciense lesz, aki úgy érzi, hogy meg kell védenie a gyönyörû lányt, aki csak rá számíthat szorult helyzetében. A férfi végül úgy dönt, a saját házába viszi Marichuyt, aki Anselmo atya tanácsára beleegyezik a dologba. Juan Miguel élete azonban nem olyan tökéletes, mint ahogyan kívülrõl tûnik. Felesége, Viviana nemrég halt meg egy hajóbalesetben, magára hagyva a kislányával, aki õt okolja édesanyja haláláért. Anyósához, Oneliához hasonlóan, aki cseppet sem örül annak, hogy Juan Miguel Marichuyt a házba hozza…

5.
Juan Miguelnek azzal a szörnyû emlékkel is meg kell küzdenie, hogy fiatalon, kicsapongó, nõcsábász férfiként egy éjszaka meggondolatlanul és kegyetlenül megerõszakolt egy védtelen, fiatal lányt. A férfit a szörnyû bûntudat vezérelte a pszichológusi pályára, ám most úgy érzi, Marichuyban megtalálhatja a szerelmet, amit oly régóta keres. Marichuy számára is szimpatikus a fiatalember és szép lassan egymásba is szeretnek.

6.
Onelia mesterkedéseinek köszönhetõen aztán Juan Miguel úgy dönt, hogy Marichuyt biztonságosabb helyre viszi, ami nem más, mint régi barátai, Patricio és Cecilia otthona. Valódi szülei rossz szemmel néznek a lányra, hiszen Patricio révén tisztában vannak bûnözõ múltjával. Ám nem is sejtik, hogy saját lányukról van szó, hála Isabelának, Cecilia barátnõjének…

7.
Cecilia ugyanis hosszú idõ után bevallotta a barátnõjének, hogy van egy elveszett lánya, s a számító Isabela ördögi tervet eszelt ki, mégpedig azt, hogy azonos korú unokahúgát, Estefaniát úgy mutatja be Ceciliának, mintha az a saját lánya lenne, így rátéve a kezét a család hatalmas örökségére…

8.
Cecilia így már bevallhatja Patriciónak, hogy van egy lányuk, miközben a behízelgõ modorú Estefaniának könnyedén sikerül elnyernie “szülei” kegyeit. Marichuy érkezése azonban felborítja a kedélyeket, fõleg miután Isabela és Estefania számára is világossá válik, hogy valójában õ Cecilia igazi gyermeke…

9.
Marichuyt persze ettõl kezdve gyûlölet és meg nem értettség veszi körül a házban, õ azonban keményen szembeszáll a rosszakaróival. Végül aztán Juan Miguel és õ úgy döntenek, hogy összeházasodnak…

10.
A nászéjszaka utáni napon azonban Marichuy felismeri az igazságot, ugyanis felfedez Juan Miguel vállán egy sebhelyet, amit még õ okozott, amikor a férfi megerõszakolta, és próbált védekezni. A szörnyû felismerés pedig arra sarkallja a szerelmes lányt, hogy szerelmét félredobva elhagyja a férjét…

11.
Marichuyt kedvesen fogadják a házban, még Estefanía is megjátssza magát. Rocío Oneliától tudja meg, hogy Marichuy már nem lakik náluk. Elsa elmondja a barátjának, hogy Eduardoval össze akarnak házasodni. Candelaria meglátogatja Marichuyt, aki tisztázza vele, hogy miért hozták ide…

12.
Estefanía elmondja Isabelnek, hogy szerinte Juan nagyon is kedveli Marichuyt. Reggel egy másik, sokkal kedvesebb szobalány, Dora érkezik Marichuyhoz. Roció eközben Marichuyról kérdezi a bátyját. Adrian pedig Candelariánál érdeklõdik Marichuyról…

13.
Patricio félreérti a helyzetet, és Marichuyt vádolja, majd hazugnak nevezi és bezavarja a szobájába. Cecilia a síró lány után menne, de Patricio nem engedi. Estefanía persze magában örülve értesül a történtekrõl. Az atya meglátogatná Ceciliát, de Isabel feltartóztatja, és inkább vele akarja, hogy beszéljen, ne Ceciliával. Kifaggatja õt, és rájön, hogy az atya ismeri Cecilia történetét és, hogy igazából ki is a lánya…

14.
A verekedõ Estefaníat és Marichuyt Isabel és Cecilia választják szét, magyarázatot követelve. Estefanía persze pont az ellenkezõjét mondja, azt, hogy Marichuy támadta meg õt. Cecilia inkább neki a lányának, de sajnálja Marichuyt is. Eduardoval való beszélgetése során Juan Miguel felfedi, hogy mindig csak Marichuyra gondol. Késõbb Marichuy elkéredzkedik Ceciliától, hogy Vicentével találkozzon, azonban csak Amadort találja ott, aki erõszakoskodik vele…

15.
Marichuynak elõtörnek a régi emlékei, és egy hirtelen ötlettõl vezérelve fejbe vágja Amadort, aki elájul. Marichuy késõbb sírva megy az utcán, és felhívja Rociót, de olyan zaklatott, hogy nem tudja elmondani, mi is történt. Rocio megkéri õt, hogy menjen haza és várja meg. Marichuy hazamegy, de Cecilia kérdésére sem válaszolva bezárkózik a szobájába, így Cecilia Candelariától kér segítséget…

16.
Isabel elmondja az unokahúgának, amit megtudott Marichuyról, és aggódik, mert ha Cecilia találkozik az atyával, akkor bizony lebuknak. Amador senkit sem akar látni, majd megesküszik Vicentének, hogy egyszer úgyis az övé lesz a lány. Mayita megígéri, hogy soha nem fedi fel az õ kis képzeletbeli világát. Marichuy késõbb meglátogatja Candeláriát, és elmondja az esetet Amadorral…

17.
Marichuy vidáman üdvözli a látogatóba érkezõ Juan Miguelt, miközben Estefania féltékenykedik. Amador még Vicente elõtt is megjátssza, hogy vak és úgy beszél Marichuyról, mintha már együtt járnának. A pap és Candelaria beszélgetnek egymással, és persze szó esik Marichuyról is. Marichuy késõbb felhívja Rociót, aki számon kéri, hogy miért nem mondta el inkább a bátyjának a történteket. Isabel eközben hallgatózik, majd az unokahúgával kapva kap az alkalmon…

18.
Marichuy nem árul el semmit a történtekrõl, pedig Isabel adja az ártatlant, hogy õ a barátnõje akar lenni. Vicente is rájön, hogy Amador csúf játékot ûzött velük, de Amador szerint neki megérte. Estefania nem akarja a buliján látni Marichuyt, és errõl meggyõzik Ceciliát is. Vicente telefonon közli Rocioval az igazságot Amadorról. Rocio pedig meghívja Vicentét, hogy kísérje el õt a bulira…

19.
Elérkezik Estefania bulijának nagy napja. A megérkezõ Marichuy és Rocio sokak tekintetét odavonzza, többek között Amadorét is. Estefania nem érti a dolgot, hisz nem voltak meghívva, de Juan Miguel elmondja, hogy õ kérte meg a húgát, hogy hozza magával a lányt. Marichuyék odamennek köszönni Ceciliának, aki ugyan meglepõdik, de örül, hogy eljöttek. Rocio táncol Vicentével, Isabel pedig teljesen megrökönyödik Marichuy láttán. Beatrice mindeközben felébred…

20.
Marichuy nagyon szomorú lesz a csókolózó pár látványától, majd elszalad. Viviana leleplezi a pasiját, hogy meglopja és becsapja õt, mire a férfi keményen megüti. Marichuy késõ estig gondolkozik, majd reggel másnaposan ébred. Eközben Vicentéék is másnaposan ébrednek. Cecilia türelemre inti Patriciót, hogy elõbb hadd beszéljen õ a lánnyal a tegnapi viselkedése miatt. Marichuy széttépi dühében a Juan Miguelrõl készült képet, s Cecilia értetlenül áll elõtte…

21.
Marichuy rákérdez Juan Miguelnél, hogy szereti-e. Amador késõbb dühösen érkezik a színházba és összeszólalkozik Isabellel, aki a többiek elõtt megszégyeníti. Viviana kijelentkezik a szállodából, majd elutazik Európába. Az este folyamán egy sötét alak lopózik be Marichuy szobájába, akit a kutya ugatása ébreszt fel…
Egyéb epizódok

22.
betolakodó nem tágít, ám mire Cecilia felér a lány szobájába, mégis eltûnik. Cecilia pedig bizonygatja, hogy Marichuy csak álmodta az egészet. Patricio eközben gondterhelt, mert nincs meg a dolgozószobai pénze. Marichuynak késõbb elõjönnek a rémképek, de senkinek nem nyílik meg…

23.
Eduardo boldogan hozza az esküvõje meghívóját Juan Miguelnek. Ed késõbb arról álmodozik, hogy Elsával éli le az életét, és gyermekeik születnek. Nelson eközben lebeszélné a házasságról a barátnõjét. Marichuy eközben közli Juan Miguellel, hogy szereti és vele akar élni…

24.
Elsa már nem visszakozhat, hozzá kell mennie a võlegényéhez, hiszen kiküldték a meghívókat, és megszervezték az esküvõt. Azonban az apja látja az esküvõ elõtt egy mással csókolózni. Marichuy eközben beszámol az õt ért támadásról Candelarianak. Elsa pedig közli Nelsonnal, hogy végleg elhagyja, és keressen más lányt, de Nelson azt mondja, hogy másnap ott fogja várni az esküvõjük órájában…

25.
Marichuy elmondja, hogy sosem lopott, és Juan Miguel hisz neki. Eduardo nagyon elkeseredett, míg Elsa Nelsonnal élvezi a szerelmüket. Juan Miguel a kis tónál Marichuyyal beszélget, amikor a lány elmondja, hogy nagyon kedveli õt, majd elcsattan köztük az elsõ csók…

26.
Eduardo meglátogatja Nelsont, és dühösen követeli, hogy beszélhessen Elsával. A csók után Juan Miguel és Marichuy zavarban vannak, Juan pedig bocsánatot kér, és el is megy. Juan késõbb beszél az atyával, mivel sejti, hogy õ tudja mi történt Marichuyyal és kéri, hogy mondja el neki is. Marichuy beszámol az árvaházi éveirõl, valamint arról is, hogy megszökött, mert nem volt senki, aki szerette volna és õ sem szeretett senkit…

27.
Marichuy elmeséli a történetét Juannak, aki magára ismer az illetõben, aki egykor megerõszakolhatta a lányt. Juan kérdésére a lány azt válaszolja, hogy nem tudja, ki volt az erõszaktevõ. Juan elmegy a templomba és felfedi a bûnét. Viviana eközben megérkezik a barátnõjéhez…

28.
Viviana megismerkedik Gustavoval és Gabriellel. Estefania eközben elmondja az apjának, hogy mennyire szenved. Viviana Gabriel pénzét meghallva, gazdagodást tervezget, és megkezdi az udvarlást. Marichuy pedig marad, ha Juan megkéri a kezét…

29.
Juan elmondja, hogy Estefanía is árva volt ugyanúgy, mint Marichuy, mert egykor elhagyták. Viviana eközben mérget tesz a barátnõje italába. Juan, Marichuy környékén ingyen segít az embereknek, azonban a bankot, ami elõtt segédkezik, épp kirabolják. A banditák és a rendõrök tûzharcba kezdenek, és Juant is eltalálják. A férfi a kórházban tér magához, ahol Marichuy igent mond a lánykérésre…

30.
Viviana ráakaszkodik Gustavora. Rocio eközben Vicentével elmegy motorozni, és súlyos balesetet szenvednek. Juan meglátogatja a papot és elmondja, hogy még nem fedte fel az igazat, de másnap már elvenné Marichuyt. Késõbb a színházban is értesülnek a balesetrõl…

31.
Mayita szomorú, amiért az apja nem hisz neki. Juan eközben meggyõzi Marichuyt, hogy õt már senki és semmi nem tántoríthatja el attól, hogy elvegye õt feleségül. Marichuy késõbb meglátogatja a balesetet szenvedett lányt, és megijed attól, ahogy kinéz. Rocio ugyan örül neki, de elmondja, hogy nem akar élni tovább, ráadásul Vicentéért is aggódik…

32.
Amikor Vicente magához tér, mindenre emlékszik, ami történt, majd Rocioról kérdez. Meg szeretné õt látogatni, de nem tudja mozgatni a lábát és ettõl teljesen kiborul. Marychuyék eközben összeházasodnak. Ám idõvel a lánynál újra elõjönnek a rémképek, majd bevillan az erõszakoló férfi arca, aki nem más, mint Juan Miguel…

33.
A két balesetet szenvedett fiatal között Vicente anyja hozza-viszi a híreket. Juan eközben bevallja Marichuynak, hogy õ volt az a férfi, aki egykor megerõszakolta. A lány persze azonnal kérdõre vonja a szerelmét, majd közli vele, hogy nem hisz neki többé, és elhagyja…

34.
Rocio megszabadul a kötéstõl, és valósággal sokkolja a látvány. Marichuy elmeséli a papnak a történteket, s persze az atya sem áll ki Juan mellett. Juan azonban még utoljára beszélni akar a lánnyal…

35.
Juan Miguel hiába esedezik Marichuy bocsánatáért, a lány hatalmas fájdalmában hajthatatlannak bizonyul. Candelaria elmegy Oneliához, hogy elmesélje, mit is tett egykor Juan. Eközben Roció levélben szakít Vicentével, mert szégyelli azt, ahogy a baleset óta kinéz…

36.
Marichuy hazatér Candelariához, aki Adriannal együtt azon van, hogy Marichuy minél hamarabb elváljon. Estefania eközben megtudja, hogy Juan Miguel mit is követett el Marichuy ellen. Amador pedig ismét ostromolni kezdi Marichuyt…

37.
Juan Miguel megtudja, hogy Marichuy el akar válni tõle. Candelaria eközben rosszul lesz az utcán, és orvost kell hívni hozzá. Purita szeretne Adrian irodájában dolgozni. Rociót pedig újabb mûtétre viszik…

38.
Juan arról gyõzködi Marichuyt, hogyha mindenképpen el is akar tõle válni, akkor se menjen vissza az utcára, hanem éljen az õ házában. Roció eközben túl van az újabb mûtéten, és az orvosok szerint az állapota is kielégítõ. Késõbb Juan és Marichuy is levelet kapnak…

39.
Kiderül, hogy a titokzatos levelek mögött minden bizonnyal Onelia áll. Eközben Viviana belekezd, hogy meghódítsa Gustavót. Elérkezik Mayita elhelyezési perének napja, és persze mindenki nagyon ideges a bírói döntés miatt…

40.
A bíró Juan Miguelnek ítéli a kislányát. Mayita ez alatt lázasan fekszik otthon, Onelia és Estefania pedig tehetetlenül áll a dolog fölött. Marichuy kipróbálja a színészmesterséget és a kezdeti idegesség ellenére, végül Amador teljes stábja el lesz ragadtatva. Viviana megmondja Leticiának, hogy Gustavo megcsalja õt, és sokkal többet ad be neki a gyógyszerébõl, mint kellene. Amador és Marichuy megegyeznek, hogy a férfi addig nem próbálkozik Marichuynál, amíg a lány el nem érte a célját, hogy sikeres színésznõ legyen. Juan Miguel egy csúnya vitát követõen kidobja Oneliát a házból, aki átkozódva távozik. A kislányra eközben Eduardo vigyáz, késõbb pedig megjelenik a betegágynál a halott nagymama szelleme…

41.
Estefania végtelenül megértõ Juan Miguel problémái iránt. Viviana és Leticia eközben eltervezik, hogyan fülelik le Gustavót. Eduardo találkozik Marichuyjal a kórházban és elmondja neki, hogy Mayita mennyire hiányolja Cuatét. Cecilia azért imádkozik, hogy Marichuy térjen jó útra és találjon vissza hozzá. Marichuy elviszi Cuatét Mayitához, kellemetlen perceket szerezve ezzel Estefaniának. Viviana Leticia elõtt azt játssza, hogy Gustavo után kémkedik, valójában pedig egy étteremben igyekszik elcsábítani barátnõje férjét. Mayita felébred, és maga mellett találja a kiskutyát, mire Estefania azt hazudja, hogy ez az õ meglepetése a számára. Marichuy késõbb elájul a kórházban, kivizsgálják, és kiderül, hogy állapotos…

42.
Mindenki izgatottan várja Marichuy elsõ filmjét a tévében, a ház lakói ünnepként élik meg az eseményt és nagy bulit csapnak Marichuy tiszteletére. Juan Miguel elmegy Marichuyhoz, hogy tisztázzák a kapcsolatukat, vagy ha mást nem, Marichuyét Amadorral, de a lány faképnél hagyja õt. Patricio lelkesen fogadja Marichuy játékát a mûvelt lány szerepében, ami õrülten bosszantja Estefániát. Amador pedig egyre erõszakosabban próbálja keresztülvinni az akaratát, hogy Marichuyból filmsztár legyen, és nem veszi észre a lány lankadó lelkesedését a csillogás iránt…

43.
Leticia összeveszik Gustavoval, majd bevallja Gabrielnek, hogy tud róla, hogy a férje megcsalja õt. Marichuy filmje országos siker lesz. Juan Miguel Amadortól is megpróbálja megtudni, hogy mi történt Marichuy és a férfi között, de hiába. Gabriel a közvetítõ a házastársak között, s elmondja Leticiának, hogy Viviana az a nõ, aki a férjét üldözi. Estefania, Isabela és Martirio segítségével megakadályozza Cecilia találkozását Anselmo atyával. Leticia pedig elájul a hír hallatán, hogy a barátnõje volt az, aki elárulta õt…

44.
Leticia megtudja Gabrieltõl, hogy a barátnõje üldözi fáradhatatlanul a férjét. Marichuy bevásárlást tart az elsõ fizetésébõl, és ajándékokkal halmozza el Candelariát. Juan Miguel és Eduardo együtt fogják kezelni Beatrizt, és az elsõ megbeszélés alkalmával azt is eldöntik, hogy este négyesben, Estefania kíséretében fognak vacsorázni. Amador azonban szintén vacsorázni viszi Marichuyt. A lány gyönyörû az újonnan vásárolt ruhában, és a szomszédoktól kapott ékszerekben. Viviana az utolsó szó jogán megpróbál kétszázezer eurót kicsalni Gustavóból, aki nem hagyja magát, gyilkossági kísérlet vádjával fenyegetve meg Vivianát. Mariana, a nagymama szelleme énekkel altatja el Mayitát. A sors fintora pedig, hogy Amadorék ugyanabban az étteremben foglaltak asztalt, ahol Juan Miguel társasága véletlenszerûen köt ki…
Egyéb epizódok

45.
Beatriz és Eduardo megbeszélik egymással a szerelmi csalódásaikat, és úgy tûnik, hogy remekül megértik a másikat. Marichuy eközben feszegeti a határait Juan Miguelnél, akit szép lassan kezd kihozni a béketûrésébõl. Estefania késõbb kérdõre vonja Amadort, hogy mi van közte és Marichuy között. Az éttermi este pedig csak egyre bonyolódik…

46.
Marichuy ismét rosszul lesz, így kénytelen elmondani az aggódó Candelariának, hogy gyermeket vár. Eközben Cecilia végre találkozik Anselmo atyával, és beszélgetésbe kezdenek a régmúlt dolgokról. A nõ elmeséli az atyának, hogy immár rátalált a lányára, Estefaniára, s a történetet természetesen Anselmo döbbenten hallgatja végig. Ám a végén elmondja Ceciliának, hogy akit a lányának hisz, az valójában nem az. Amador meglátogatja Marichuyt, hogy elmondja neki, készülhet az újabb fõszerepre…

47.
Cande azt tanácsolja Marichuynak, hogy mondjon el mindent Juannak, és próbáljanak meg kibékülni egymással, szem elõtt tartva a születendõ gyermek érdekeit is. Juan a reggeli készülõdés közben megkéri Balbinát, hogy teljesítse Mayita kívánságait a kiskutyával kapcsolatban. Marichuy elmegy Juan Miguel házába, hogy beszéljen vele, ám ott találkozik Estefaniával, akivel csúnyán összeszólalkoznak. Eközben a pszichiátriára új nõi beteget hoznak, aki megdöbbentõen hasonlít a halott Vivianára, vagy talán õ maga az…

48.
Juan Miguel elmondja Eduardónak, hogy a nõ a pszichiátrián egész biztosan Viviana, aki azonban nem emlékszik semmire, és szinte olyan, mint egy élõ-halott. Marichuy eközben a Juantól hallott hírek miatti elkeseredésében azt sem tudja, hogy mitévõ legyen, amikor is Adrian látogatja meg, hogy egy kicsit elbeszélgessen vele. Cecilia erõt vesz magán, és elmondja Patriciónak, hogy ki is az igazi lányuk. Mayita pedig elfecsegi az édesapjának, hogy kistestvére lesz, de Juan Miguel azt gondolja, hogy mindez csak Mayita újabb képzelgése. Marichuy ez alatt elhatározza, hogy elhagyja Mexikóvárost, ám elõtte még beszél Anselmo atyával, és elmeséli neki a történteket…

49.
Onelia is értesül róla, hogy a lánya mégis életben van, de teljesen kétségbeesik az állapota láttán. Estefania minden eszközzel próbál hatni Cecilia érzelmeire, ám a nõt ezúttal nem hatja meg a színjáték, és azt tervezi, hogy megkeresi Marichuyt. Amador eközben arról gyõzködi Marichuyt, hogy ne adja fel a színésznõi karrierjét, majd Candelaria véletlenül elkotyogja, hogy a lány állapotos. Amador ekkor azt tanácsolja, hogy mondjanak el mindent Juan Miguelnek, de mindketten hajthatatlanok, és indulásra készek, hogy elhagyják a várost…

50.
Marichuy egy sérült galambot ápol, mikor Omar “Leopardo”, a birtok ura rátalál. Az idegenektõl elszokott férfi pedig nagyon nehezen viseli Marichuy és Candelaria jelenlétét a farmon. Blanca elnyeri a nevelõnõi posztot Juan Miguel házában, egy meglehetõsen hosszúra sikeredett állásinterjút követõen. A szomszédok eközben mind értetlenül állnak Marichuyék eltûnése elõtt. Cecilia pedig õrjöng a tudattól, hogy a lánya esetleg úgy hagyta itt Mexikót, hogy már tudta, kik az igazi szülei. Estefania telefonon tájékoztatja a házból kiszorult Isabelát a történtekrõl. Marichuy ez alatt retteg Omar házának légkörétõl…

51.
Amador elhatározza, hogy elmondja Juan Miguelnek, hogy Marichuy babát vár tõle, de Estefania épp idõben érkezik, hogy lebeszélje a férfit a tervérõl. Micaela, Anselmo testvére meggyõzi Omart, hogy fogadja be Marichuyékat a házába. Juan Miguel épp csak megtudja, hogy Marichuy eltûnt, amikor Patricio megjelenik a házában és Juan Miguelre hárítja a felelõsséget. Omar rajtakapja Marichuyt, amint az a kitömött leopárdot szemléli. A lány pedig zavarában olyan kérdést tesz fel a férfinak, ami felháborítja a ház urát…

52.
Marichuy szemtelen kérdésére Omar felsorakoztatja a szabályait az együttélésrõl. Cecilia sírva könyörög Anselmo atyának, hogy fedje fel a lánya hollétét, de az hajthatatlan. Marichuy arra jut, hogy mivel a dolgozóknak kapcsolatuk van a fõvárossal, az lesz a legjobb, ha megváltoztatják a nevüket. Viviana állapota változatlan, Onelia pedig próbál kapcsolatot teremteni vele. Mayita kitárgyalja a családi titkokat Blancával, aki egyre különösebben viselkedik. Cecilia Estefania jelenlétében számol be Patriciónak az Anselmóval folytatott beszélgetésükrõl. Adrian és Clemencia is megpróbálják kihúzni az atyából az igazságot, de haszontalanul. Rocio eközben hívogatja Vicentét, aki távolságtartóan viselkedik. Marichuy megment egy bûnözõt, Piranát attól, hogy Leopardo jogosan megbüntesse, ami feldühíti õt és csak Micaela rábeszélésére ad Marichuyéknak még egy esélyt. Juan Miguel pedig eldönti, hogy elektrosokkot alkalmaz Vivianán…

53.
Juan Miguel elektrosokkot alkalmaz Vivianán, ami Onelia kezdeti kétségei ellenére hatásosnak bizonyul. Marichuy elkerülendõ, hogy összefusson a birtok urával, a szobájában kuksol egészen estig, amikor is a konyhába menet megpillantja a zokogó Leopardot a ház lépcsõjén. A férfi ekkor bevallja, hogy egy múltbéli fájdalomtól szenved. Marichuy nagyon megértõ vele, hisz õ is átélte mindezt. Ám végül a férfi mogorván elküldi õt, így Marichuy Micaelánál kérdezõsködik tovább a rejtélyes nõrõl. Cosme azt ajánlja Omarnak, hogy felejtse el a múltat, és szeressen bele Marichuyba, de a férfit nem érdekli az ötlet…

54.
Blanca egyre furcsábban viselkedik. Marichuy és Juan Miguel is a másik után szenved, persze magányosan. Elsa meglátogatja Rociót, majd megpróbál Nelsonba is lelket önteni. Juan Miguel bemutatja Humbertot, az új orvost Rociónak, ám a lány túlságosan elfoglalt azzal, hogy Vicente nem hajlandó bemenni hozzá a kórházba. Estefania gyanúsítgatni kezdi Blancát, Viviana hazatérése azonban berekeszti a beszélgetést. Omar és Cande figyelmeztetése ellenére Marichuy egyedül megy a folyóhoz, mert ott akarja mosni a ruháit, és nem is veszi észre, hogy Pirana ekkor meglesi õt…

55.
Marichuy erõt vesz magán, és személyesen köszöni meg Leopardonak, hogy mindenben segít neki. Leopardo és Marichuy pedig egyre inkább érdeklõdnek egymás iránt. Nagy titkaik így egyre csak növelik az izgalmat körülöttük…

57.
Leopardo és az emberei hosszabb útra készülnek, így fájó szívvel hagyja egyedül Marichuyt, akit Liliom néven ismer. Viviana átadja Estefaniának a kért összeget, s úgy tûnik, már semmi akadálya nincs annak, hogy Amador és Estefania véghezvigyék, a Marichuy ellen irányuló tervüket…

58.
Marichuy és Juan Miguel beszélnek egymással telefonon, de a beszélgetéstõl mindketten csak zaklatottabbá válnak. Patricio és Estefania a bárban meglátják Juan Miguelt, aki épp a titokzatos francia nõvel beszélget. Estefania pedig úgy gondolja, hogy ezt az eseményt kihasználhatja arra, hogy még több pénzt kérjen Vivianától…

59.
Juan Miguel rendszeresen felkeresi Yvettet, a titokzatos francia nõt. Ezt Viviana egyre nehezebben tûri, ezért elhatározza, hogy a bárban tetten éri a nõt és a férjét. Onelia egyre óvja lányát a kockázatos vállalkozástól, de mindhiába. Elsa hazatér a szülõi házba, és hamarosan találkozik Eduardoval. Marichuy pedig alaposan megijeszti a ház népét, mert egy hirtelen mozdulat után fájásai támadnak…

60.
Estefania és csapat egyre csak várja, hogy mikor vihetik véghez tervüket. A két hét, amit az orvos jósolt a szülésig, pedig hihetetlen sok idõnek tûnik számukra. Marichuy eközben azon imádkozik, hogy Leopardo minél hamarabb hazaérjen, mert aggódik a születendõ gyermeke biztonságáért. Viviana pedig leitatja Juan Miguelt, hogy végre, mint a férje legyen jelen az életében?

61.
Estefania elárulja Juan Miguelnek, hogy tudja, hol van Marichuy. A férfinak azonban azt nem sikerül elérnie, hogy el is árulja a pontos helyet. Így elhatározza, hogy Estefániát Ceciliával szembesíti az állítása kapcsán. Rocio felkeresi Vincentet, és megpróbálja rávenni, hogy õ is kövessen el mindent a gyógyulása érdekében. Juan Miguel egy este rákérdez a Blancát nyomasztó problémára?

62.
Viviana sehol sem találja az urát a házban. Marichuy eközben a kisbabáján és Omar viselkedésén gondolkozik. Juan Miguel egyre többet érdeklõdik “Blanca” múltja iránt, ám a nõ legtöbbször okosan kitér a válaszadás elõl. Mayita Mariana nagymamához menekül tanácsért. Vicente és Nelson közösen szenvednek nyomorúságos életükön, Humberto eközben ráveszi Rociot, hogy vacsorázzon vele. Beatriz elmondja Eduardonak, hogy mi történt Elsáékkal és szabad utat ad a férfinak Elsa felé. Viviana követi Juan Miguelt az étterembe. Eközben Anselmo atya megérkezik a birtokra meglátogatni Marichuyt, a lány nagy örömére?

63.
Viviana vonakodik belemenni a válásba. Omar Marichuytól is meg akarja tudni, hogy ki a gyerek apja, de sikertelenül. Marichuyt pedig felzaklatják Omar vallomásai. Rocio megpróbál hazudni az elmúlt estérõl Vicentének, de a fiú tudja az igazat. Onelia jobb belátásra akarja bírni Vivianát, Rocio pedig kibékíti Vicentét. Anselmo meg akarja gyõzni Marichuyt arról, hogy a gyerek apjának joga van tudni a saját gyermekérõl. Juan Miguel késõbb hipnotizálja Vivianát, aki mindent bevall. Egy idõ után Juan Miguel nem tudja tovább türtõztetni magát és majdnem megüti Vivianát. Rocio és Onelia ekkor jutnak be a szobába és Viviana mindent letagad. Marichuyt eközben nehéz helyzetbe hozza a két férfi szerelme?

64.
Onelia úgy dönt, hogy õszintén beszél Juan Miguellel. Rocio megkéri Blancát, hogy vigye el Mayitát a házból. Viviana vonakodik kiköltözni, ezért Juan Miguel megmondja, hogy van tanúja arra, amit Viviana tett, aki nem más, mint maga Onelia. Omar megpróbál Marichuytól az édesanyjáról érdeklõdni, de a lány csak még nagyobb haragra gerjed. Vicente továbbra is depressziós, de elmondja Elsának, hogy Nelson segítségre szorul. Onelia úgy tûnik, végre ráveszi Vivianát a költözésre. Cecilia nem akar a lánya nélkül élni, ezért Patricio elmegy Anselmo atyához, hogy követelje az igazságot, ám hasztalanul. Marichuynak a legnagyobb vihar közepette indulnak meg a fájásai, amikor lehetetlen kórházba szállítani. A felelõsség pedig Omarra látszik hárulni. Viviana úgy dönt, hogy mégsem költözik, mert baljós elõérzete támad?

65.
Marichuy nagyon rossz állapotban van, majd azt álmodja, hogy Juan Miguel elviszi tõle a babáját. Elsa hazasegíti a félájult Nelsont, Mayita pedig a halott nagymamájának panaszolja el, hogy az anyja el akarja vinni õt a házból. Patricio bevallja Ceciliának, hogy semmit nem ért el a szükséges papírok híján Anselmo atyánál, aki erre úgy dönt, elismerteti Marichuyt a saját lányaként…

66.
Viviana megjön a laborból, és bejelenti Juan Miguelnek, hogy terhes. A férfit ez persze teljesen összetöri. Eduardo leellenõrzi a teszt eredményét, de csak megerõsíteni tudja Viviana állítását. Juan Miguel végül úgy dönt, Viviana mégis ott maradhat a házban. Eközben Omar megpróbálja bevinni a városba Marichuyt, de a víz mindent elöntött, így lóháton egyedül indul útnak, míg Marichuy visszafordul. Mivel azonban nem talál orvost, csak gyógyszereket, így kénytelen elvállalni a szülés levezetését…

67.
A birtokon egyre csak várják, hogy Marichuy gyermeke megszülessen. Leopardo pedig egyre súlyosabbnak gondolja a helyzetet, de a vihar miatt kilátástalannak tûnik, hogy a lányt korházba jutassák. Viviana tovább fûzi a játékait, és egyre kíváncsibb, hogy vajon Blanca mit rejteget. Majd letámadja a lányt, akit Onelia menekít ki a kezei közül. Anselmo gyülekezete kétfelé szakad. Az egyik csoport támadja Olgát és Puritát, mi több, magát Anselmo atyát, a másik fele pedig védi õket…

68.
Olga és Purita körül egyre jobban elfajulnak a dolgok, és az emberek immár kövekkel támadnak rájuk. Cecilia az éjszaka közepén zaklatottan telefonál Anselmo atyának, mert úgy érzi, hogy Marichuy életveszélyben van. Blanca azzal keresi fel Juan Miguelt, hogy fel akar mondani, de a döntését a férfi kérlelése ellenére sem indokolja. Eközben Leopardo birtokán még mindig zajlik a szülés, ám a dolgok egyre baljósabban alakulnak…

69.
Marichuy szerencsésen túl van az életveszélyen, és boldogan tartja a kisfiát a karjaiban. Eközben Juan Miguel mit sem sejtve éppen arról ábrándozik, hogy bárcsak ne Viviana, hanem Marichuy várná a közös gyermeküket. Adrian végre szerelmet vall Puritának, de a lány nem hisz neki. Isabela és Amador azon tanakodnak, hogy vajon mi lehet Marichuyjal. Blanca köszönés nélkül sietve távozik a házból, ám késõbb Yvettként felhívja Juan Miguelt, és találkozót kér tõle…

70.
Blanca ezúttal felismeri tettét. Onelia pedig a lánya halálhírét hallva õrjöngeni kezd, és hamarosan meg is gyanúsítja Juan Miguelt, aki nem oszlatja el a tévhitet. Ezt pedig Rocio nehezen tûri. Piranaék hiába próbálkoznak a gyermekrablással, már a betört ablakot is túlbuzgó figyelem kíséri, és Omar további intézkedéseket tesz. Cande megpróbálja meggyõzni Marichuyt, hogy bocsásson meg a szüleinek, de õ továbbra is hajthatatlan. Juan Miguel eközben hajlik rá, hogy átvállalja Blanca bûnét. Onelia ekkor kihívja a rendõrséget, Juan Miguel pedig döntés elõtt áll…

71.
Onelia hivatalosan is feljelentést tesz Juan Miguel ellen. Mayita Acapulcóba utazik Eduardo nagynénjéhez, hogy távol maradjon az eseményektõl. Marichuy eközben rémálmot lát, amelyben nem tudja megmenteni Juan Miguel életét. Clemencia megkéri Puritát, hogy mentse meg a fiát a szégyentõl és hagyja békén õt, míg Adrian biztosítja Olgát, hogy õt nem érdekli a pletyka és minél elõbb feleségül akarja venni Puritát…

72.
Estefania rájön, hogy nem Juan Miguel a tettes, de hiába próbálja meggyõzni Oneliát. Balbina pedig bevallja, hogy látott valakit belopózni a házba a gyilkosság estéjén. Amador és Isabela Estefania távollétében tovább szervezkednek, hogy megszabaduljanak Marichuy gyermekétõl. Ellátogatnak Leopardo birtokára, ahonnan rövid úton elküldik Amadort. Blanca eközben bevallja Juan Miguelnek, hogy szerelmes belé, ez azonban a férfinak nem okoz meglepetést…

73.
Marichuy és Leopardo egyre közelebb kerülnek egymáshoz, ráadásul a lány elmondja, hogy értékeli a pozitív változást Leopardo személyiségében. Nelson és Elsa eközben kibékülnek egymással, és újra nagy a szerelem köztük. Juan Miguelt újra beviszik a rendõrségre, ám most Blanca miatt, akirõl lassan kiderül, hogy egy csaló. Onelia felelõsségre vonja Eduardót, amiért az Juan Miguel utasítását követve, elvitte a házból Mayitát. Közben pedig mindenki a temetésre készül…

74.
Marichuy és Leopardo közösen nevezik el a gyermeket, aki a Juan Miguel nevet kapja. Juan Miguelt meglátogatja Anselmo atya a börtönben, és Marichuyról beszélgetnek. Onelia nem nyugszik a lánya halála okozta fájdalom miatt, és teljes szívébõl megtorlást kíván a gyilkosának. Majd nem sokkal késõbb értesül arról, hogy a rendõrség egy nõi elkövetõt keres, így Juan Miguelt ártatlanul tartóztatták le. Eközben Piranaéknak végre sikerül a tervük, és elrabolják Marichuy gyermekét…

75.
Leopardo elkapja Piranát és sikeresen visszaszerzi Marichuy gyermekét. Biztosak abban, hogy a gonosztevõ nem tér vissza többé, de azért abban mindnyájan megegyeznek, hogy mostantól még elõvigyázatosabbak lesznek a ház körül. Eközben Juan Miguelt a titokzatos francia nõ kilétérõl faggatja a védõügyvédje, s Cecilia is nyomozásba kezd a feltételezett gyilkos után…

76.
Juan Miguel immár a saját házában tartózkodik, amikor is mindenki számára fény derül Blanca kettõs személyiségére. Onelia persze felháborodik Juan Miguel azon állításán, hogy a nõt nem lehet felelõsségre vonni a gyilkosság miatt, mert nagyon beteg. Ráadásul mivel eltûnt a házból, Juan Miguel utánaered, hogy megtalálja. Eközben Leopardo és Candelaria Pirana szavain elmélkednek, miszerint nem saját akaratából akarta elrabolni a gyermeket, hanem valaki felbérelte õt…

77.
Marichuyt meglátogatja a birtokon Amador, hogy újabb tévés munkát ajánljon neki, és megpróbálja rábeszélni a városba való visszatérésre. Ám a lány, gondolkodási idõt kér, mert mindent meg szeretne beszélni Leopardóval. Eközben Mayita visszatér a házba, Juan Miguel legnagyobb örömére. Kiderül, hogy Blanca Anselmo templomában bujkál, ám az atya Isten színe elõtt nem adhatja fel õt a rendõrségnek…

78.
Anselmo atya kérdései felkavarják Marichuyt. Elsa szülei viszont akarják látni a lányukat a szülõi házban, ezért Nelson is meghívást kap, hogy ott lakjon velük. Anselmo atya kételkedik Marichuy érzéseiben Omar iránt, de Micaela azt kéri, hogy legyen türelemmel. Marichuy eközben úgy dönt, hogy Omarral marad, és Omar már az esküvõt tervezgeti, aminek Cande és Mica is nagyon örülnek…

79.
Rocio a bátyjáért aggódik, amikor megjelenik Becky, hogy figyelmeztesse, ne hazudjon Vicentének és tisztázza vele a dolgokat. Vicentéhez is elmegy, és kegyetlenül a szemébe mondja, hogy Rocio nem élhet egy nyomorék oldalán. Kitûzik a tárgyalás napját, Blanca pedig a börtönben átváltozik és Ivettként õrjöng, de Juan Miguelt már Blancaként fogadja. Cande pedig szeretné megtudni, vajon miért akar hozzámenni Marichuy Omarhoz, ha közben folyton Juan Miguelre gondol…

80.
Juan Miguel elhatározza, hogyha kiszabadítja Blancát a börtönbõl, feleségül veszi õt. Marichuy és Omar is nagyban tervezik az esküvõt, bár a lány sem tudja kiverni a fejébõl Juan Miguelt. Mercedes elmegy Rocióhoz, hogy megtudja a lány szándékait a fiával. Humberto megcsókolja Rociot és szerelmet vall, de Rocio megszakítja vele a kapcsolatot, mondván, hogy õ Vicente felesége lesz. Vicente azonban szakít vele, és elhatározza, hogy meggyógyul. Omar eközben a nevére akarja venni Marichuy kisfiát. Blanca az ügyvédnek elmondja, hogy van egy ember, aki tanúja volt már az átváltozásnak, akit úgy hívnak, hogy Omar. Cecilia Anselmo atyánál kérdezõsködik Marichuy után, amikor egy fax érkezik, amelyen Cecilia meglesi a címet, így kiderül, hol lehet Marichuy. Juan Miguel pedig megkéri Blanca kezét…

81.
Rocio teljesen kiborul azon, hogy Vicente szakított vele, miközben Humberto biztosítja Juan Miguelt a húga iránt érzett szerelmérõl. Cecilia Patricio segítségét kéri, hogy derítse ki, vajon merre lehet az a falu, amelyrõl az Anselmónál lévõ faxon olvasott. Eközben Juan Miguel házába két ügynök érkezik, akik a halott felesége különös ügyében folytatnak nyomozást, mely szerint Viviana egykor meggyilkolt egy embert. Persze a férfi nagyon megdöbben a dolgon, ráadásul a nyomozók arról is tájékoztatják, hogy Viviana viszonyt folytatott a jamaicai származású áldozattal. Marichuy ez alatt a birtokon éppen azt az újságot lapozgatja, amelyben Juan Miguel rendõrségi ügyérõl írnak, ám egy ügyes trükkel Cande és Mica sikeresen elveszik tõle a lapot…

82.
Cecilia, Estefania segítségével elindul, hogy megkeresse Marichuyt. A lány eközben mégis értesül arról, hogy mi történik a fõvárosban Juan Miguellel, majd Candeláriának elmondja, hogy mennyire szereti a férfit. Candénak persze nem tetszik az, ahogy Marichuy vélekedik a dologról, hiszen szerinte Omar volt az, aki segítõ kezet nyújtott nekik a bajban, és a vele szembeni háláról gyõzködni is próbálja a lányt. Onelia teljesen kiborul, amikor megtudja, hogy az elhunyt lányát gyilkossággal vádolja a rendõrség, és szent meggyõzõdése, hogy az egészet Juan Miguel találta ki azért, hogy bemocskolja Viviana nevét. Cecilia és Omar késõbb majdnem egy idõben érkeznek meg a birtokra, ahol mindketten sokként értesülnek a hírrõl, hogy Marichuy váratlanul elutazott…

83.
Marichuyék visszatérnek Mexikóvárosba, a régi otthonukba, miközben a vigasztalhatatlan Cecilia is hazaérkezik. Marichuy elsõ dolga persze az, hogy ellátogat Juan Miguel házába, ahol találkozik Mayitával, majd Estefániával, aki azonban rögtön megragadja az alkalmat, hogy ármánykodásba kezdjen. Eközben Juan Miguel a vádiratot egyezteti Lozada ügyvéddel, és azt próbálja elérni, hogy Blancát a súlyos betegsége miatt kiengedjék a fogdából. A házban tartózkodása alatt Marichuy találkozik Rocióval is, aki szinte ugyanazt a történetet meséli el Juan Miguel és Blanca kapcsolatáról, mint Estefania, ezért a lány kétségbeesetten elrohan. Omar pedig úgy dönt, hogy felkerekedik és megkeresi a szerelmét…

84.
Marichuy bizonytalanul ugyan, de végül mégis úgy dönt, hogy nem szalad többé Juan Miguel után, mert nem érti a férfi viselkedését, ráadásul Omar sem ezt érdemli tõle. Ám egyelõre senki nem tud arról, hogy õ, a kicsi és Cande Mexikóvárosban vannak, kivéve Olgát. Eközben megkezdõdnek Blanca bírósági tárgyalásai, és a lapok arról cikkeznek, hogy Juan Miguel a felesége gyilkosának pártját fogja…

85.
Mayita és Mariana megbeszélik a Marichuyjal és Vivianaval történteket. Marichuy munkát kér Amadortól. Cecilia bevallja Anselmo atyának, hogy hogyan tudta meg Marichuy címét és, hogy amikor kereste, már nem találta õt ott. Az atya ekkor elmegy Candelariához és számon kéri a történteket. Közben Juan Miguel ügye fontos fordulatot vesz a bíróságon, mivel Onelia Marichuy tanúskodásával akarja bizonyítani, hogy milyen erõszakos ember is a veje. Marichuyt így beidézik. Omar kétségbeesetten keresi Marichuyt, hogy tõle hallja az igazságot. Anselmo atya ezért beleegyezik, hogy elvezeti a lányhoz. Amador pedig elköltözteti Marichuyt, Candét és a babát a szegényes lakásból…

86.
Marichuyék beköltöznek Amador lakásába. Juan Miguel ügyvédje megegyezésre jut Villarral, hogy nem idéztetik be Marichuyt tanúnak. Juan Miguel számára ekkor kiderül, hogy annak idején Marichuy nem vallott ellene a gyerekelhelyeztetési ügyben. Eduardo elmondja Juan Miguelnek, hogy csalás történt a laboratóriumban, és a felesége mégsem volt terhes. Omar eközben elmegy Anselmo atyához és Marichuy lakcímét követeli, így az atya elkíséri õt Marichuyhoz, ám õk már nincsenek a régi lakásban…

87.
Az atya megszidja Marichuyt, és megkéri, hogy beszéljen Omarral. Lozada ügyvéd eközben megpróbálja felmentetni Blancát, Juan Miguel orvosi jelentése alapján, ám a bíró elutasítja, mondván, hogy Juan Miguel még mindig gyanúsított. Purita pedig elmondja Olgának, hogy eldöntötte, hogy apáca lesz és zárdába akar vonulni…

88.
Marichuy meglátogatja Carmelat és Mercedes nõvért, valamint a lányokat a szeretetotthonban. Lozada eközben a bíróságot igyekszik meggyõzni Blanca Silva skizofréniájáról, elkerülve a büntetést, amelyet Onelia asszony lányának megölése vonna maga után. Rocio pedig a bíróságon felfedi a halott Viviana valódi természetét. Marichuy eközben a színházi szerepre gyakorol, és a próbára menet összetalálkozik Juan Miguellel…

89.
Anselmo atya meglátogatja Marichuyt, hogy elárulja neki, kik is a szülei valójában, a lány azonban nem akarja õket megismerni. Miután Purita apácának áll, Adrian is úgy határoz, hogy elhagyja az otthonát. Estefania eközben irigy Marichuyra, amiért Amador õt fedezte fel…

90.
Marichuy végre bevallja magának, hogy nem tudja elfelejteni Juan Miguelt. Anselmo atya eközben vallomást tesz a bíróságon. Isabela és Estefania ellátogatnak Leopardo birtokára, ahol üzenetet hagynak neki, melyben meghagyják Marichury tartózkodási helyét…

91.
Amador meglátja a fia keresztelõjének idõpontját, és azzal ijesztgeti Beatrizt, hogy õ is megjelenik az eseményen. Juan Miguel és Omar felelevenítik a múltat és sokat beszélgetnek a mostani gondjaikról. Késõbb Juan Miguel felajánlja Omarnak, hogy költözzön hozzá, illetve, hogy segít megkeresni “Liliomot”. Cecilia elmegy Marichuyhoz, aki nagyon csúnyán elküldi õt, amit késõbb persze megbán. Amador viszont helyesli, amit tett. Késõbb újságírók hada zaklatja Marichuyt a közelgõ bemutató miatt. Vicente újra festeni kezd, és lassanként visszatér belé az élet. Izgatottan készül a keresztelõre, amelyre Rociot a szerelmes Humberto kíséri el. Estefania és Patricio elvi kérdéseket vitatnak meg, amikor hirtelen azt a hírt kapják, hogy Cecilia balesetet szenvedett, és nagyon súlyos az állapota…

92.
Patricio a kórházba siet, ahol nagy nehezen beengedik a feleségéhez. Az orvos szerint az állapota kritikus, s Patriciot lesújtja a látvány, míg Estefania Cecilia halálát kívánja. Cande meglátogatja Olgát a régi házban, ahol váratlanul felbukkan Juan Miguel. A szerencsén múlik csak, hogy nem botlik bele a szintén ugyanoda tartó Marichuyba. Vicente újra lábra áll, az édesanyja hatalmas meglepetésére, és úgy határoz, hogy a keresztelõt használja fel arra, hogy Rociot is meglepje. A keresztelõn persze megjelenik Amador, ám Eduardo, Francisco segítségével kitessékeli a házból. Beatriz fiát Eduardo Josénak keresztelik. Amador késõbb felháborodva veszekszik Marichuyjal a történteken…

93.
Cecilia asszony az autóbalesetét követõen, még mindig válságos állapotban fekszik a kórházban. Marichuy attól fél, hogy Juan Miguel megtudja, hogy van egy közös gyermekük, és a pénze segítségével elveszi tõle. A bíró késõbb elmondja Juan Miguelnek, hogy Marichuy zaklatta fel Cecilia asszonyt, így õ a felelõs a balesetért..

94.
Marichuy a színházi debütálására készül, ám közben azzal is foglakozik, hogy megtudja, mit is akart neki Cecilia asszony mondani a baleset elõtt. A premierre pedig Juan Miguel és Leopardo is ellátogatnak…

95.
Juan Miguel találkozik Marichuyjal az elõadás után, de a lány hallani sem akar felõle. Isabela és Estefania eközben Cecilia asszony halálát kívánják. Juan Miguel és Leopardo késõbb “Liliom” keresésére indulnak. Juan Miguel pedig rájön, hogy Marichuynak van egy fia…

96.
Marichuy azt hazudja Juan Miguelnek, hogy a fiuk meghalt. Juan Miguel pedig nem árulja el Leopardónak, hogy Marichuy és Liliom ugyanaz a személy. Blancának eközben újabb rohama van, és visszatér az õrült személyisége…

97.
Omarnak nem sikerül dûlõre jutnia Marichuyjal, ezért úgy határoz, hogy hazamegy a birtokra, de késõbb mégis meggondolja magát. Blanca tárgyalására tanúként idézik Eduardót, aki elmondja, hogy Viviana nem volt várandós a halálakor. Juan Miguel eközben rájön, hogy Marichuy fia nem halt meg, de Marichuy azt mondja neki, hogy a gyermek Amadortól van…

98.
Cecilia és Patricio csúnyán összevesznek Marichuy miatt. Leopardo persze szeretné, ha Marichuy elmenne vele a birtokra, de a lány nem tudja, hogy mitévõ legyen. A tárgyaláson eközben Juan Miguel meggyõzõen bizonyítja, hogy Blanca nem volt beszámítható a gyilkosság pillanatában…

99.
Marichuy véletlenül megtudja Leopardótól, hogy kik a vér szerinti szülei. Nem tudja, mit gondoljon, ezért elmegy Patricióhoz, hogy megtudja, mi is az igazság. Blanca a tárgyaláson átváltozik Ivetté, és rátámad Juan Miguelre. A jelenet hatására az ügyész ejti a vádat, Onelia pedig megdöbbenve hallja, hogy a lánya gyilkosát nem ítélik el…

100.
Marichuy nem tud megbékélni vele, hogy Patricio és Cecilia az apja és az anyja. Patricio sem kér belõle, de Cecilia szeretné megtalálni rég elvesztett lányát. Juan Miguel pedig megtudja, hogy a kicsi az õ gyermeke. Elmegy hát Marichuyhoz, hogy felelõsségre vonja, amiért ezt eltitkolta elõle…

101.
Rocío ragaszkodik hozzá, hogy új ruhákat vegyenek Blancának. Leopardo meglátja az egyikben a nevelõnõt és azt hiszi, hogy Ivette szellemét látja. Ivette pedig újra feléled, amikor kiderül, hogy Juan Miguelnek gyermeke van Marichuytól…

102.
Onelia rosszullétet színlel, mert így akar a San Román-házban maradni. Nelson eközben rosszul lesz, s Elsa és a többiek nagyon megijednek, ám mindez csak a betegség tünete…

103.
Leopardo meglátogatja Marichuyt, de csak Candelariát találja otthon. Majd felajánlja, hogy bármikor segít, ha rosszul lesz a baba. Marichuy gyermeke késõbb belázasodik, amirõl Juan Miguel is értesül…

104.
Juan Miguel bevallja Marichuynak, hogy még mindig szereti õt. Rocio elmegy Anselmo atyához, hogy elújságolja neki a leendõ menyegzõjét Vicentével. Marichuy eközben rosszul érzi magát, amiért olyan szörnyen beszélt az édesanyjával. Omar késõbb beállít Marichuyhoz és Candeláriához, hogy azonnal elvigye õket a birtokára. Magához szorítja a kisbabát és választás elé állítja a lányt, vagy vele megy most azonnal, vagy elviszi a gyermeket…

105.
Juan Miguel elmegy Marichuy színházi próbájára, majd választás elé állítja a lányt: vagy abbahagyja a színészi pályafutását, vagy jogi úton elveszi tõle a kisfiukat. Ezután elmegy, és a saját nevére veszi a fiút. Clemencia Olga megbocsátására vár, ezért elmegy, hogy beszéljen vele. Marichuy eközben Anselmo atyát bízza meg, hogy intézkedjen a kisfiával kapcsolatban, hogy csak a saját nevére vehesse…

106.
Beatriz elmondja Eduardonak, hogy Anselmo atya meg fogja keresztelni Marichuy kisfiát. Juan Miguel pedig mindenképpen jelen szeretne lenni a szertartáson. A színházi darab után Yvette felbukkan Marichuy öltözõjében, és megfenyegeti, hogy rossz véget érhetnek a dolgok, ha nem szakít Omarral. Onelia terve beválik, így a San Roman-házban maradhat. Blanca is ellátogat Marichuyhoz a keresztelõ napján, mert kíváncsi, hogy a lány még mindig szereti-e Juan Miguelt…

107.
Elérkezik a keresztelõ napja, ahol Adrian és Rocio lesznek a keresztszülõk. Anselmo atya véletlenül Juan Miguelt mond Juan helyett a keresztelõn, így a kisfiú teljes neve Juan Miguel San Roman Velarde lesz. Ezen persze teljesen felháborodik Marichuy, és kérdõre vonja Juan Miguelt, hogy miért anyakönyveztette erre a két vezetéknévre, mert õ csak a sajátjának szeretné a gyermeket. Juan Miguel ekkor megcsókolja Marichuyt. Blanca késõbb elújságolja Juan Miguelnek, hogy teljesen megkönnyebbült, miután beszélt Marichuyjal…

108.
Blanca szeretné, ha Juan Miguel megcsókolná, hiszen még sosem csókolóztak egymással. Cecilia elmegy Marichuy lakására, és rájön, hogy aznap volt a keresztelõ. Omar megdöbben, amikor Yvettet a hotelszobája ágyában találja, és a nõ megpróbálja õt elcsábítani. Anselmo atyát kihívják a haldokló Nelsonhoz, hogy megbocsátást nyerhessen, majd feladják neki az utolsó kenetet. A San Roman-házban eközben észreveszik, hogy Blanca eltûnt, Onelia asszony pedig azt állítja, hogy õ látta távozni a kerten át a francia nõt…

109.
Omar felkeresi Marichuyt, mert úgy hiszi, hogy õ az egyetlen, aki megmentheti Yvettetõl. Nelson még utoljára érezheti a szabad levegõt, a szoba négy fala után. A virrasztást pedig még aznap megtartják, Elsáék otthonában. Juan Miguel és Blanca, illetve Marichuy és Omar is elmennek részvétet nyilvánítani. Mindkét pár összeházasodni készül a közeljövõben, ám a két férfi szóváltásba kerül egymással…

110.
Blancából kezd újra elõtörni a másik személyisége. Mivel Juan Miguelt nem találja, Omart kéri meg, hogy vigye haza. A férfi pedig próbálja kifürkészni, hogy mi lehet a nõ problémája. Nelson egyik régi barátja, Israel is visszatér, immár diplomázott orvosként, Estefania pedig örömmel fogadja a férfit. Yvette elhatározza, hogy megakadályozza Marichuy házasságát, és megöli a lányt. Mayita végre megtudja a Hófehérke-történet végét. Blanca kérésére eközben bezárják a terasz ajtaját, de Yvette így is talál kiutat…

111.
Onelia látja Yvettet kiosonni a szobájából, de retteg tõle, és nem mer szólni a többieknek. A nõ elmegy Omarhoz, és rátámad, ám Omarnak sikerül hárítania a támadást, így Yvette a saját karját vágja meg a késsel. Marichuy eközben újfent tanácsot kér Ana Juilától a szerelmi élete kibogozására. Marichuy hajlandó odaköltözni Omar birtokára, azonban Juan Miguel ebbe nem akar belemenni. Onelia terve teljesen összeáll, s kezdetét veszi a bosszú. Omar késõbb kérdõre vonja Juan Miguelt, hogy mégis mennyit tud Blanca múltjáról…

112.
nelia terve nagyszerûnek tûnik. Késõbb kiderül, hogy Yvette valójában Blanca testvére volt, aki öngyilkos lett. Juan Miguel megkéri Marichuyt, hogy ne vigye el a gyermekét, de nem jutnak dûlõre az ügyben. Cecilia asszony is meg szeretné gyõzni, hogy ne menjen messzire, maradjon a családja közelében. Olga elújságolja a lányának, hogy Adrian visszatért, és marad is. Adrian pedig meg akarja szöktetni a lányt, és ehhez Anselmo atyától kér segítséget. Amador behálózza Ana Juliát, hogy a lány segítsen neki meggyõzni Marichuyt, hogy ne hagyja ott a színházat. Adrian beszökik Puritához, és megpróbálja meggyõzni, hogy ne tegye le az apáca fogadalmat. Velarde bíró eközben elmegy Marichuyhoz, hogy hazavigye õt az édesanyjához…

113.
Adriánt a zárdában találja meg egy apáca, és kérdõre vonja, hogy mit keres ott. Blanca elmegy Omarhoz, hogy visszaadja neki a letépett nyakláncát. Omarban pedig akkor tudatosul, hogy valójában a két nõ egy és ugyanaz. Estefania bejelenti, hogy férjhez megy, bár a leendõ hitvese errõl még nem tud. Rocio meghívja Vicente kiállítására Marichuyt, hiszen az egyik képhez õ állt modellt. A kiállítás megnyitón pedig találkozik Juan Miguel és Marichuy. Estefania elmondja Omarnak, hogy valójában Blancának lehet hálás a férfi, hogy Marichuy vele van. Purita pedig hosszas vívódás után mégsem teszi le a fogadalmat…

114.
Vicente eladott képeibõl futja a lakodalomra és nászútra is, Rocioval. Omar bár tudja, hogy Marichuy miért nem ment vissza Juan Miguelhez, de ezt a saját hasznára fordítja. Blanca bevallja Rocionak, hogy tart saját magától, mert Yvette most már Marichuyt is gyûlöli. Elsa megtudja, hogy Eduardo Beatricet akarja feleségül venni. Juan Miguel eközben elviszi Mayitát Marichuyhoz és a kisfiukhoz, hogy a testvérek végre találkozzanak. Yvette elhatározza, hogy végez Marichuyjal, amikor is az otthonában találja az unokájával játszó Ceciliát, majd rátámad…

115.
Yvette rátámad Cecilia asszonyra és Marichuyra a lány házában. Cecilia megsebesül, Marichuy pedig beveri a fejét dulakodás közben, és elájul. Yvette él az alkalommal és magával viszi a kis Juan Miguelt. Candelaria azonban átaludta az egészet, s amikor felkel, nem is tudja, mi történt. Blanca, karján a kisfiúval visszatér a San Roman-házba. Közben Marichuy is elrohan Juan Miguel házába. Marichuy pedig elõször szólítja anyának Ceciliát. Omar is megjelenik a rendelõben, ahol épp Juan Miguel kezeli az asszonyt. Blanca késõbb bevesz egy maréknyi nyugtatót, így kórházba kell vinni. Puritát pedig elengedik a zárdából, mondván, nincs meg benne a kellõ elhivatottság…

116.
Estefania nem érti Ceciliát, hogy miért foglalkozik annyit Marichuyjal, s még az életét is kockáztatja érte. Marichuy és Estefania pedig nem maradhatnak egy házban. Blanca felkel a kórházban, s még mindig bûntudata van, miközben örökre ki szeretné törölni Yvettet a saját és mások életébõl. Marichuy meglátogatja az édesanyját, azonban Patricioval szóváltásba keveredik. Omar meglátogatja Yvettet, Israel pedig elutasítja Estefaniát…

117.
Israel csak játszadozik Estefaniával, miközben megveti a lányt. Marichuy is meglátogatja Blancát a lábadozása közben. Elsa elutazik, és megpróbálja újrakezdeni az életét. Cecilia asszony kiönti a szívét Estefanianak, hogy Patricio mindent tönkretesz, amit eddig sikerült elérni Marichuy megbocsátásáért. Mayita pedig egyre többet tud meg a Jancsi és Juliska mesérõl. Israel elviszi vacsorázni Beckyt egy luxusétterembe, ahol megkéri a kezét. Rocio és Vicente nászajándékokat bontogatnak, míg készülnek az esküvõre. Eközben Adrian és Purita is elhatározzák, hogy összeházasodnak…

118.
ocio és Vicente összeházasodnak egymással. Omar azonban kis híján féltékenységi jelenetet rendez a templomban. Yvette megszökik a kórházból, a Blancához sietõ Juan Miguel pedig követni kezdi. Yvette Omar lakására megy, amikor is Juan Miguel félreérthetõ helyzetben talál rájuk. Ekkor aztán veszekedni, majd verekedni kezdenek. Cecilia és Patricio ez alatt pedig a lányuk miatt veszekednek…

119.
Estefania Patriciot gyõzködi arról, hogy fogjanak össze Marichuy ellen. Amador felkeresi Beatricet és megfenyegeti, hogyha nem szakít Eduardoval, akkor megbánja, mert elveszi tõle a közös gyermeküket. Estefania gonosz tervet forral, amelynek köze van Marichuy egyik színházi szerepéhez is. Blancát megint egy francia barátnõje keresi telefonon, aki Juan Miguel megölésére bíztatja…

120.
Marichuy állandó feszültséget okoz a Velarde-házban. Patricio így el akar költözni, de a lánya próbálja megakadályozni ebben az elhatározásában. Onelia pár napot Chihuaha-ban fog eltölteni, és Mayitát is szeretné magával vinni. Juan Miguel elmondja Blancának, hogy Omar még mindig szerelemes belé, majd ekkor rájön Blanca kettõs személyiségének forrására. Omar késõbb elmegy a San Roman-házba, hogy beszélhessen vele. Israel és Becky esküvõjén eldõl, hogy Marichuy és Juan Miguel lesznek a tanúk…

121.
Israel feleségül veszi Beckyt, ahol Marichuy lesz a tanú. A másik pedig Juan Miguel, amely tény nagyon féltékennyé teszi Omart, s megtiltja a lánynak, hogy elmenjen. Végül azonban egy feltétellel mégis beleegyezik. Purita is készül az esküvõjére, s már majdnem mindent megszerveztek közösen Adriannal. Onelia eközben belopódzik Blanca szobájába, hogy megvalósítsa a tervét. Amador pedig megkéri Beatrice kezét az esküvõi fogadáson…

122.
lanca színt vall Juan Miguelnek, mert úgy érzi, mindig is Omart szerette. Összefognak hát a boldogságuk reményében. A gyógyultnak hitt Blancát azonban teljesen felzaklatja egy túlvilági üzenet. Juan Miguelnek sikerül féltékennyé tennie Marichuyt, aki bele is sétál a kelepcébe. Omar gondolatai pedig mindig Blanca körül forognak. Estefania elmegy a színházi próbára, és kicseréli a vaktöltényeket valódira a kellék-fegyvernél. Patricio azonban észreveszi Estefanián a bûntudatot…

123.
Juan Miguel is megnézi Marichuy darabját, majd az öltözõben visszatérnek a régi érzések és csókok. Omar viszont betoppan és kérdõre vonja a férfit. Amador beszélni akar Beatriceszel, de kidobják a házból. Patricio pénzt ad Estefaniának, hogy kipihenhesse magát. Purita és Adrian megtartják az esküvõjüket. Blanca provokálja a lakodalmon Marichuyt, ezért hamarabb otthagyja azt. Juan Miguel követi õt, és Omar is beállít Candéékhoz. Estefania Acapulcóba megy Isabellával nyaralni. Marichuy eközben elhatározza, hogy nem megy férjhez, hanem a színészetnek szenteli az életét…

124.
Juan Miguel megtiltja, hogy Onelia magával vigye Mayitát, de a nõ ebbe képtelen belenyugodni. Yvette elmegy Omarhoz, mert még mindig szereti és elmondja, hogy csak féltékennyé akarták tenni õt, s a házasságuk csak egy színjáték. A színpadi próba alatt a férfiszínész megjegyzést tesz a kellékfegyverre, hogy olyan, mintha meg lenne töltve. Kételyeit azonban eloszlatja Amador. A lövések eldördülésekor azonban valódi vér folyik. Marichuyt megmûtik, de a felépülésére nem sok esélyt látnak az orvosok. Estefania és a nénikéje pedig koccintanak a sikerükre. Beatrice bevallja Eduardonak, hogy nem mehet hozzá feleségül. Eduardo viszont beszélni akar Amadorral, de csak Ana Juliát találja ott, aki beszámol neki a balesetrõl…

125.
Juan Miguel berohan a kórházba, ahol Marichuy orvosa elmondja neki, hogy a lány vagy meghal vagy, ha feli is épül, károsodik az agya. Amador ki akarja használni a hírverést, mert így még többen mennének el megnézni a darabot. Patricio is a kórházba siet. Amadort kérdõre vonják a baleset miatt, Juan Miguel és Patricio feljelentést akarnak tenni a rendõrségen. Omar is a kórházba tart, amikor is komplikációk lépnek fel Marichuynál. Patricio hazamegy a feleségéhez, hogy neki is elmondja, mi történt Marichuyjal…

126.
Marichuy érzi, hogy meg fog halni, ezért az édesanyjára bízza a fiát. Amador eközben Ana Juliát hibáztatja a balesetért. Miután pár ital után lecsillapodnak kettejük közt a kedélyek, Amador megcsókolja Ana Juliát. A rendõrség ez alatt megkezdi a kihallgatásokat. Patricio pedig végre kimondja, hogy lányaként tekint Marichuyra…

127.
Estefania megtudja, hogy Marichuy túlélte a mûtétet. Omar ott van mellette, amikor magához tér és mond is pár szót. A rendõrség eközben folytatja a kihallgatásokat, s Estefania is képbe kerül. Onelia is bemegy az õrsre, hogy a lánya elleni bizonyítékokról kérdezze az ügyét vizsgáló nyomozót. Estefania ez alatt igyekszik egy idõs és gazdag udvarlót fogni magának. Marichuy felébred az altatás után, de csak foltokat lát…

128.
Amadort újból kihallgatja a rendõrség, és Estefaniáról kérdezgetik. A hatóság gyilkossági kísérletként kezeli Marichuy ügyét, és a lehetséges gyanúsítottról Patricionak is beszámolnak. Marichuy látása eközben sajnos nem javul. Onelia mindent megtud a lánya, Viviana múltjáról és tetteirõl, és rájön, hogy nem is ismerte igazán õt. Marichuy már megérti az anyja helyzetét, amikor azt hitte, hogy meg fog halni és másra bízta a gyermekét, hogy biztonságban tudja. Omar eközben Blanca holléte felõl érdeklõdik, s beszélni szeretne vele. Estefaniát beidézi a rendõrség, másnap reggel meg kell jelennie az õrsön, ahol jelenetet rendez…

129.
Marichuy Omart szólongatja, amikor felkel. Azt hiszi ugyanis, hogy õ van mindig az ágyánál, de valójában Juan Miguel virraszt mellette. Blanca elköltözik a San Roman házból. Patricio már nem olyan hideg és távolságtartó, mint amilyen volt Juanitoval. Estefania és a nénikéje bemennek a rendõrõrsre, s amikor megpillantják Patriciot, azt hiszik, nekik jött segíteni, ám ez nem így van. Marichuyt eközben megvizsgálja egy szemész szakorvos. Nagy valószínûséggel ödéma okozza a vakságot, ami szerencsére csak idõszakos. Purita és Adrian pedig a nászút minden percét kiélvezik…

130.
Isabella egyre nehezebben viseli a rendõrségi kihallgatást és az állandó kérdezõsködést. A nõ végül elszólja magát és besározza Estefaniát, majd megpróbálja kivonni magát a felelõsségvállalás alól. Marichuy aggódik a szeme világa miatt. Omar pedig ahelyett, hogy mellette lenne, Blancát látogatja meg és beszélni próbál vele, mielõtt a nõ elutazik Párizsba, s próbálja rávenni a maradásra. Ana Julia pedig csak akkor tudja meg, hogy Marichuy megvakult és fel kell adnia a színészi pályafutását, amikor meglátogatja a kórházban. Marichuy eközben még mindig abban a hitben él, hogy Juan Miguel egyszer sem látogatta meg. Estefaniát pedig letartóztatják gyilkosság gyanújával…

131.
Estefania a börtönben tölti az éjszakát és még mindig abban bízik, hogy a nénikéje nem árult el semmit a tervérõl. Amador pedig kijön a sodrából, hogy erre pont az õ színházát találták alkalmas helyszínnek. Ana Julia késõbb elcsábítja Amadort. Marichuy pedig végre tehet pár lépést, és nem is sejti, hogy nemcsak Omar, de Juan Miguel is tanúja ennek. Blanca még meglátogatja a volt vetélytársát, mielõtt elutazna Párizsba. Estefania pedig, amikor látja, hogy nincs már veszteni valója, bevallja, hogy õ tervelt ki mindent, és csak azt sajnálja, hogy Marichuy nem halt meg. Omar kirohan a reptérre, épp idõben, és maradásra bírja Blancát. Estefania és Isabella a szembesítés során egymásnak esnek. Patricio pedig szívrohamot kap, amikor rájön az igazságra. Omar késõbb bevallja Marichuynak, hogy Blancával szeretik egymást, és feleségül is fogja venni õt…

132.
Marichuy a hírek hallatán azt hazudja Omarnak, hogy újra lát, így a férfinak nyugodt lehet a lelkiismerete. Juan Miguel elmondja Cecilia asszonynak, hogy Patricio kórházban van, miután súlyos szívrohamot kapott. Estefanianak, mivel nincs pénze, kijelölnek egy ügyvédet, ám sikerül leütnie az õt kísérõ rendõrt, majd elszökik. Marichuy, Cande és a kis Juanito visszamennek Amador lakásába. Onelia asszony végre megbocsát, és Mayitával is sokkal kedvesebb, mint volt. Estefania is felbukkan a lakásban és elmondja, hogy még mindig meg akarja ölni Marichuyt. Majd Amador is kimutatja a foga fehérjét…

133.
Blanca felhívja Juan Miguelt, és elújságolja neki a jó hírt. Marichuyék végül visszamennek oda, ahol korábban laktak. Mindeközben Juan Miguel egyre kétségbeesettebben keresi õket. Eduardo összeverekszik Amadorral a férfi lakásán, s ekkor toppan be Juan Miguel is. Patricio végre magához tér, de folyamatosan gyötri a bûntudat. Majd papot hívat, mert gyónni akar. Anselmo atya elmegy a kórházba feladni neki az utolsó kenetet, de sikerül meggyõznie a bírót, hogy inkább Marichuytól kérjen bocsánatot. Blanca híresztelése miatt mindenki azt hiszi, hogy a lány újra lát. Estefania megjelenik a San Roman-házban, de a rendõröknek sikerül õt lefülelniük. Amador újból megfenyegeti Beatricet, majd Ana Julia is felfedi a lapjait…

134.
Patricio könnyek közt kér bocsánatot Marichuytól, hiszen igazságtalanul bánt a lányával. Omar és Blanca megtartják a polgári esküvõjüket, szûk baráti körben. Juan Miguel kérdõre vonja Marichuyt, hogy merre járt. Nagyon izgult ugyanis miatta, amikor szó nélkül távozott a kórházból. Mivel Cande nem tud taxit fogni, ezért magára hagyja pár percre Marichuyt a kisfiával, hogy találjon fuvart hazafelé. Marichuyt azonban elsodorja a tömeg, megbotlik és leesik egy lépcsõ tetejérõl, kezében a fiával. Õt beviszik a kórházba, a fiát viszont nem, majd egy nõ figyel fel a kicsi sírására és elviszi magával…

135.
Az asszony, aki megtalálta Juanitot, meg szeretné tartani a gyermeket, bár a férje nem örül annyira ennek az ötletnek. Olga elmondja Ceciliának, hogy mi történt, õ pedig továbbadja a szomorú hírt Juan Miguelnek. A férfi pedig nem érti, hogy hogyan történhetett ilyen. Abban a hitben él, hogy Marichuy lát, ezért elrohan hozzá számon kérni. A rendõrség Estefaniára gyanakszik, hátha köze volt Juanito eltûnéséhez. Majd Patricio is megtudja egy véletlen folytán az unokája eltûnését…

136.
Marichuy végre feladja a makacsságát, és visszaköltözik szülei házába. A rendõrség nagy erõkkel keresi az elveszett gyermeket, majd találnak is egy nyomot, amelyen elindulhatnak. Közben a kis Juanito belázasodik és állandóan sír, de Fermina nem tudja, hogy mi lehet a baja. Megkezdõdik Estefania tárgyalása. A Velarde házaspárt és Amadort is a tanúk padjára hívják. Juan Miguel és a rendõrség rábukkannak Fermina lakhelyére, de Juanito már sajnos nincs ott…

137.
Marichuy is felkeresi Anselmo atya segítségével a házaspárt, hátha megtud tõlük valamit. Fermina lelkiismeret-furdalása miatt végül aztán mindent bevallanak Juan Miguelnek. Azonnal elrohannak az árvaházba, ám a kicsi még mindig nagyon beteg. Estefania eközben talál egy lehetséges kiutat, hogy megússza a börtönt. Marichuy, bár nagyon tart tõle, de mivel õ az áldozat, neki is meg kell jelennie a bíróságon…

138.
Estefania ügyvédje egyeztet Patricioval a lányról. Veszélyeztetve érzi ugyanis a hitelességét, ezért beszámol neki a lány tervérõl, hogy õrültnek akarja magát nyilváníttatni, így játszva ki az igazságszolgáltatást. Amador gyermekrablási ügyét is a bíróságra viszik, így el akar menekülni, azonban ekkor balesetet okoz. Juanito már nincs életveszélyben, ezért Juan Miguel végre hazaviheti, így Marichuy magához ölelheti a kisfiát. Isabella pedig felkeresi Ceciliát, hogy szívességet kérjen tõle…

139.
Omar meglátogatja Juan Miguelt, és felajánlja, hogy közben jár neki Marichuynál. Míg Anselmo atya sem érti, hogy miért nem békülnek már ki. Elkezdõdik Isabella tárgyalása, s õ is a vádlottak padjára kerül. Juan Miguel eközben elmegy Marichuyhoz, hogy elbúcsúzhasson tõle. Cecilia és a többiek pedig tûkön ülve várják a látogatás kimenetelét. Marichuy megbántja Juan Miguelt, aki nem érti, hogy miért viselkedik másképp a lány, mióta visszanyerte a látását…

140.
Marichuy tanácsot kér Ana Juliától, miközben munkát is tud adni neki. Segítenie kellene a ház körül, ám ez rosszul érinti Candét. Juan Miguel készen áll az utazásra. Amador felépülésére eközben minimális az esély. Blanca és Omar odaköltöznek a férfi birtokára. Juan Miguel megvizsgálja Estefaniát és elkeserítõnek találja az elmeállapotát, majd azt javasolja, hogy szállítsák át egy pszichiátriai intézetbe. Mayita pedig meglátogatja Marichuyt Onelia nagyival…

141.
Onelia rájön, hogy Marichuy nem mondta el az igazat Juan Miguelnek, hiszen az óta sem nyerte vissza a látását. Isabella még reménykedik benne, hogy kiszabadul a börtönbõl, s ott tudja meg, hogy Estefaniát átszállították egy zárt intézetbe. Onelia ekkor a múltbeli vétkeiért bocsánatot kér a lánytól. Amadort felkeresi az egyik rokona a kórházban. Juan Miguel hazatelefonál Vancouverbõl, Onelia pedig mindenképpen beszélni szeretne vele. Israel eközben felajánlja Marichuynak, hogy õ is megvizsgálja a szemét…

142.
Juan Miguel a tények ismeretében azonnal visszarepül Mexikóba, hogy beszélhessen Marichuyjal. A lány azonban megfogadja Ana Julia tanácsát és nem békül ki vele. A veszekedés hevében ekkor nekirohan egy autónak, és ismét beveri a fejét. Patricio Juan Miguelt tartja felelõsnek ezért a balesetért, és a lány eddigi sérelmeiért is. Azt szeretné, ha békén hagyná végre, és soha többet nem találkoznának. A két férfi persze szóváltásba keveredik, míg Ana Julia féltékenysége is egyre kézzel foghatóbbá válik…

143.
Marichuy lábadozás közben végig azt hajtogatja, hogy nem akarja látni többé Juan Miguelt. A lányt átviszik egy magánkórházba, mert ott alaposabban kivizsgálhatják a fejsérülését. Ana Julia telefonon tájékoztatja Juan Miguelt, és ott épp az ellenkezõjét mondja, mint, amit korábban Marichuynak tanácsolt. Kiderül, hogy a fejet ért ütés miatt nagy valószínûséggel nem kerülhet sor a mûtétre, amellyel Marichuy visszanyerhetné a látását…

144.
Ana Julia még tovább bonyolítja a dolgokat, amikor beszél Juan Miguellel. Patricio, a kérése ellenére is bemegy a kórházba, hogy Marichuy közelében lehessen. Roció sírva hívja fel a San Roman-házat, mert a bátyjával szeretne beszélni, de csak Onelia van otthon. Cecilia asszonyban felötlik egy gondolat, mely megoldaná Marichuy állapotát. Ana Julia azonban felzaklatja a lányt, amikor elmondja neki a szörnyû igazságot…

145.
Amador nem tartotta ugyan sokra Ana Julia színészi képességeit, ennek ellenére a lány nagyon jónak bizonyul. Mayita tovább hallgatja a karácsonyi szellemek történetét. Juan Miguel pedig azóta is várja, hogy végre válthasson pár szót szerelmével. Vicente és Rocío házassága válságba kerül. Marichuy semmit sem tud a külvilág eseményeirõl, így szép lassacskán Juan Miguel ellen fordul, aki épp abban a pillanatban látogatja meg, mert az óta is gyötri a bûntudat. Patricio elhatározza, hogy Juan Miguel mindenképp fizetni fog a tettéért. Képtelen pihenni az idegességtõl, ezért bemegy a lányához…

146.
Patricio nekiesik Juan Miguelnek, mivel az határozott kérése ellenére is a lánya közelébe merészkedett. Marichuy közéjük akar állni, de a vita hevében újabb szerencsétlenség éri. Cande és Cecilia eközben izgatottan várják a híreket, de semmi információt nem kapnak. Candelaria az egyetlen, akinek kétségei vannak Ana Julia õszinteségét illetõen. Marichuy késõbb minden lehetõséget megragad, hogy visszanyerje a látását, ezért még a mûtétre is hajlandó. Patricio pedig kérdõre vonja Ana Juliát…

147.
Marichuyt kiengedik a kórházból. Ana Julia számon kéri rajta, hogy miért árulta el, hogy tõle tudja az igazságot. Juan Miguel Onelia megérzései ellenére is ragaszkodik ahhoz, hogy megmûtse a szerelmét, és saját kezével adhassa neki vissza a látását. Cande ezúttal védelmébe veszi Juan Miguelt. Patricio pedig új feladatot bíz Ana Juliára, amivel mélységesen megbántja Candelariát…

148.
Patricio felhív egy szemész-specialistát, aki az elsõ adandó alkalommal elmegy Marichuyhoz, hogy megvizsgálja õt és tájékoztassa a további lehetõségeirõl, hogy meg lehet-e mûteni, avagy sem. Candelaria eközben a templomban imádkozik Marichuy szeme világáért és azért, hogy megbocsásson Juan Miguelnek, hiszen a férfi, szívbõl szereti õt…

149.
Ceciliáék alig várják, hogy a doktor valami konkrétumot mondjon nekik Marichuy állapotáról. Juan Miguel is aggódik, s nem tud tovább várni, ezért telefonál Candelariának. Pár órányi vizsgálat után pedig még mindig kétségek közt õrlõdik mindenki, mert az orvosnak még alaposan tanulmányoznia kell a leleteket, a vizsgálati eredményeket. Ám megcsillan végre a remény. Eközben azonban Ana Julia és Candelaria összeszólalkoznak…

150.
A szemész közli Patricioval a rossz hírt, azaz, hogy semmi esélyt nem lát a gyógyulásra. Ana Julia meglátogatja Juan Miguelt a rendelõjében, feltett szándéka ugyanis megszerezni magának a férfit. Candelariát felhívja Juan Miguel, aki a Velarde-ház kertjében áll, és a benti hangoskodásra berohan a házba. Éppen jókor, mert Patricio rosszul lesz, látva a lánya kiborulását. Majd persze õ és Marichuy is Juan Miguelt hibáztatják. Ana Julia pedig kénye-kedve szerint adagolja és másítja meg az információkat a lánynak…

151.
Juan Miguel nem hajlandó feladni a tervét, hogy megmûtse Marichuy szemét, ezért elhatározza, hogy Amerikába utazik, míg felkészül. Ana Julia a San Roman-házban szóba elegyedik Oneliával, aki elõtt rögtön nyilvánvalóvá válnak a lány szándékai. Ana Julia pedig késõbb szerelmet vall Juan Miguelnek, amikor értesül a férfi tervérõl. Puritáék közben visszatérnek a nászútjukról, s már a családalapítást tervezgetik…

152.
Eduardo kiviszi a barátját a repülõtérre, aki hat hónapot fog Bostonban tölteni. Ana Julia eközben elmegy a San Roman-házba, hogy még az elutazása elõtt beszélhessen szerelmével, azonban csak Onelia asszonyt találja ott. Dühében, bár Juan Miguel mindenkitõl azt kérte, hogy ne árulják el a hollétét Marichuynak, Ana Julia ezt mégis megteszi. Candelaria késõbb a reggelinél megosztja véleményét Patricio viselkedésérõl. Amador eközben vegetatív állapotban fekszik a kórházban, s az orvosa semmi esélyt nem lát a felépülésére. Eduardo késõbb virágot küld Marichuynak…

153.
Mayitát elviszi Onelia nagyi Marichuyhoz. Candelariával pedig nagyon egyetértenek, mert egyikõjük sem szívleli Ana Juliát, és Onelia óva inti Candét a lánytól. Ana Julia mindent bevet és végül sikerrel is jár, így megszerzi az e-mail címet. Adrian egyre jobban aggódik Purita miatt, aki annyira szeretne már kisbabát, hogy egy törölközõhöz énekel és beszél. Ana Julia késõbb meglátja a lehetõséget abban, hogy Cande leejti a kis Juanito tálkáját, amelybõl kiborul a táp…

154.
Ana Julia terve végül az elgondolása szerint alakul: Marichuy tényleg leesik a lépcsõn és eszméletét veszti. A gyanú pedig Candelariára terelõdik, azonban felsejlik benne pár dolog azzal a nappal kapcsolatban, így számon kéri Ana Juliát. Késõbb Ana Julia választás elé állítja a házaspárt, vagy õ marad, vagy Candelaria, mert ketten nem férnek meg a házban. Roció eközben hazatér, ugyanis Vicentével zátonyra futott a házassága…

155.
Marichuy berohan az apjához, miután Ana Julia azt hazudja neki, hogy haldoklik. Marichuy megtudja, hogy Patricio bal keze egy embólia miatt lebénult, és nem látnak esélyt a javulására. Purita elmegy az eredményekért, és megtudja, hogy soha nem lehet gyermeke, majd teljesen kiborul a hír hallatán. Patricio unokaöccse, Daniel is megérkezik a Velarde-házba. Amador pedig úgy tûnik, hogy felébredt a kómából…

156.
Juan Miguel Bostonból felhívja Marichuyt, de nem mer beleszólni a telefonba. Közben egy szemész-specialista felkéri, hogy legyen az asszisztense egy mûtétnél. Eduardo már alig bírja kivárni az esküvõje napját, míg Roció a találkozásuk óta csak Danielre tud gondolni. Ana Julia kidobja Marichuy féltve õrzött ékszeres ládikóját, ám végül Candelaria megtalálja azt a szemétben. Ana Julia késõbb ráveszi Mayitát, hogy menjen vele, mert meglepetése van a számára és errõl ne szóljon senkinek. Így aztán mindenki õket keresi…

157.
Mindenki nagyon aggódik Mayitáért, ám egyszer csak beállít a kislány Ana Juliával. Õ azonban Candelariára tereli a gyanút, s azt hazudja, hogy õt kérte meg, hogy szóljon a többieknek. Onelia azonban nem tûri tovább a lány játékait. Amador felébredése után az elsõ szava a bosszú. Patricio pedig egyre inkább Juan Miguel és az ajándékai ellen fordul. Juan Miguel és Duran doktor kísérleti operációja eközben sajnos nem jár sikerrel, de õk nem adják fel a küzdelmet. Eduardoék esküvõjének nagy napja is elérkezik, Israel és Marichuy a tanújuk. Elsa pedig végre hazatér…

158.
Végre sikerül az egyik kísérleti mûtét, s a páciens visszanyeri a látását. Juan Miguelék pedig felbonthatják az erre az alkalomra félretett pezsgõt. Roció kezd kételkedni a saját ítélõképességében. Amador pedig kimondja az elsõ szavait, de azokat is a bosszú élteti. Ana Julia hamis levele eközben nagy hatással van Marichuyra. Beatriz késõbb, amikor bemegy Eduardohoz a kórházba, félreért egy helyzetet…

159.
Ana Julia a hazugságait alátámasztja egy lesi-fotóval, amelyet késõbb elküld Juan Miguelnek. Marichuy eközben találkozik az új tanítójával, aki szintén világtalan. Daniel és Roció pedig egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Purita elmegy az anyósával egy másik szakemberhez is, hogy kikérje a véleményét, hogy lehet-e gyermeke, avagy sem. Juan Miguel megkapja a diplomáját Bostonban, az ünneplésre azonban már nem marad ideje, mert azonnal hazautazik. Kiderül, hogy Elsa még mindig szerelmes Eduardoba…

160.
Juan Miguel meglátogatja Ana Juliát a lakásán, hogy Marichuyról kérdezze. Amikor éppen távozni készül, összefut az ajtóban álló Amadorral és jól összeszólalkoznak. Mayita eközben majdnem kifecsegi, hogy az apukája visszajött, ám ekkor meghallják Roció segélykiáltását. Daniel újból és újból szerelmet vall Rociónak. Juan Miguel késõbb elmegy a Velarde-házhoz, mert látni szeretné a szerelmét, de pont belefut Patricioba…

161.
Amador és Ana Julia céljai azonosak, így hát összefognak, hogy a tervüket együttes erõvel vigyék véghez. Rafael eközben vakvezetõ kutyát ajándékoz Marichuynak. Daniel pedig megkéri Roció kezét, bár ennek Juan Miguel nem örül. Ana Julia meggyónja a bûneit és gonosz fondorlatait Anselmo atyának, aki hiába tud meg mindent, kötelezi õt a gyónási titoktartás…

162.
Marichuyt meglátogatja Onelia asszony, aki beszélni akar vele Juan Miguelrõl és a hozzá fûzõdõ kapcsolatáról. Juan Miguel eközben nagy lépésre szánja el magát, úgy dönt ugyanis, hogy minden követ meg fog mozgatni azért, hogy segíthessen a rászorulókon. Patricio és Cecilia pedig Ana Julia mesterkedése okán vesznek össze…

163.
Marichuynak végül sikerül meggyõznie az édesapját, így a Vakok Intézetében tanulhat tovább, és egy nap fiziko-terapeutává válhat. Patricio gyanítja, hogy Rafael beleszeretett a lányába. Juan Miguel valóra váltja az álmát és felajánlja a segítségét a Vakok Intézete igazgatónõjének, méghozzá teljesen ingyen. Kifelé menet pedig még körbevezeti õt az épületben, és többször is majdnem összetalálkozik Juan Miguel Marichuyjal…

164.
Amador, kihasználva az alkalmat, hogy Beatriz a körülötte nyüzsgõ gyerekekkel van elfoglalva, magához veszi a közös gyermeküket. Marichuy rosszulléttel küzd, majd hirtelen összeesik, s érzi, hogy Juan Miguel a közelében van. A férfi ismét szerelmet vall az ájultan fekvõ lánynak és bocsánatot kér tõle, Rafael pedig véletlenül végighallgatja az egészet. Ana Julia elhiteti Mayitával, hogy már senki sem szereti õt a Velarde-házban, ezért a kisöccsét sem láthatja soha többet. Juan Miguel késõbb mindent bevall az igazgatónõnek, aki döbbenten hallgatja…

165.
Cande és Martirio továbbra is az új kertész kegyeiért versengenek, s állandó a viszály köztük. Juan Miguel végül rászánja magát és beszél Patricioval, hogy engedje megmûteni a lányát. Patricio persze kétkedve fogadja az állításait. Marichuy és Rafael közben egyre jobban megnyílnak egymásnak. Beatriz pedig aggódik, mert Amador felbukkanása feldúlta a mindennapjait. Ana Julia és Amador nemcsak Marichuyt, de Beatrizt is tönkre akarják tenni, így egymást segítik bosszújukban. Simarro felügyelõ személyes ügyben keresi fel Juan Miguelt…

166.
Purita összeszedi a bátorságát és bevallja Adriánnak, hogy nem lehet természetes úton közös gyermekük. Mayita elsírja a bánatát Juan Miguelnek, miszerint Ana Julia azt mondta neki, hogy Marichuy már nem szereti. Marichuyt a rosszullétei miatt beviszik a szülei a kórházba, kivizsgálásra. Eduardo közbenjárásának köszönhetõen pedig Juan Miguel is másolatot kaphat Marichuy leleteirõl. Patricio szíve eközben ismét rendetlenkedni kezd…

167.
Marichuy állapota rosszabb, mint gondolták, ugyanis az ütések miatt keletkezett vérömleny mégsem szívódott fel teljesen. Így akár a lány életébe is kerülhet Patricio makacssága. Beatriz féltékenysége eközben egyre nagyobb mértéket ölt. Az operációhoz a tumor elhelyezkedése miatt szükség van egy idegsebészre és egy szemészre, Dr. San Romanra. Patricio persze nem hajlandó félretenni büszkeségét, Cecilia azonban szembeszáll a férjével…

168.
Puritáék elmennek az árvaházba, hátha azonnal beleszeretnek az egyik kisgyermekbe. Juan Miguel véletlenül meghallja, ahogy Rafael szerelmet vall az alvó Marichuynak, amely után mindenképpen beszélni akar vele. Ana Julia kihasználja az alkalmat, hogy Eduardo telefonja a keze ügyébe akadt, így üzenetet küld Elsának. Patricio pedig végül meghozza a döntését…

169.
Beatriz féltékenységi jelenetet rendez, amikor meglátja együtt Eduardot és Elsát. Patricio a büszkeségét félretéve könyörög Juan Miguelnek, hogy mégis õ mûtse meg a lányát. Ana Julia azonban nem tud osztozni mások örömében és elhatározza, hogy mindenképpen megakadályozza az operációt. Eközben eljön a tárgyalás napja is, amikor kiderül, hogy ki kapja meg Beatriz gyermekének felügyeleti jogát…

170.
Purita a férje érzései ellenére is egyre inkább az adoptáció mellett kötelezi el magát. Marichuynál komplikációk lépnek fel a mûtét során, de Juan Miguel nem adja fel a reményt. Beatriz a bíróságon is jelenetet rendez, s végül Ana Julia is felbukkan, és egy újabb csellel próbálja Amador javát szolgálni. A bíró aztán Amadornak ítéli a kis Eduardot, a féltékenységi jelenet miatt. Juan Miguel összefut a kórházban Simarro felügyelõvel, aki bemutatja neki a fiát…

171.
Ana Julia a veszekedés ellenére ellátogat a San Roman-házba, hátha tud beszélni a szerelmével. Marichuy magához tér, bár a látása még nem tér vissza. Patricio megenyhül, s újra közvetlenebb kapcsolatba kerül Juan Miguellel. Amador kiteszi egy szeméttelepre a kisfiát, akire végül két kisgyerek talál rá. Rafael és Juan Miguel késõbb vitatkoznak amiatt, hogy Juan Miguel nem akarja elmondani Marichuynak, hogy õ operálta meg…

172.
Roció igent mond Danielnek, s már a közös jövõjüket tervezgetik. Amador és Ana Julia pedig tovább szövik gonosz terveiket. Juan Miguel elmegy Anahoz, mert szívességet akar kérni tõle, de a lány elkábítja, majd közli Oneliával, hogy a férfi az ágyban várja õt. Amador nénikéje felhívja Eduardot, hogy azonnal menjenek át hozzá, mert beszélniük kell. Adrián közben ellátogat az árvaházba, ahová a két kisgyerek elvitte a kis Eduarditot…

173.
Onelia elmegy Ana Julia lakására, és pont belebotlik a távozni készülõ Juan Miguelbe. Marichuy hiába várja a kezeléseket, Dr. Sisneros még mindig nem jelenik meg a kórházban. Beatriz és a férje azon nyomban a rendõrségre rohannak, hogy keressék meg Eduarditot. Ana Julia meglátogatja Marichuyt a kórházban és újabb hazugságokat oszt meg vele. Patricio pedig már a lánya újabb szemmûtétjén töri a fejét, s egy sebészt is felkér a feladatra…

174.
Marichuy és Dr. Sisneros egyre bensõségesebb kapcsolatba lépnek egymással, a lányt azonban a férfi továbbra is Juan Miguelre emlékezteti. Rafael megtudja, hogy Marichuy csak testvérként tekint rá. Daniel látva Juan Miguel idegességét, kezdi elhinni, hogy talán mégiscsak együtt töltött egy éjszakát Ana Juliával. Amadorék már Roció tönkretételét is számba vették, hiszen ez által a bátyját is bánthatják. Cecilia eközben kérdõre vonja Juan Miguelt, mert már nem bízik benne..

175.
Dr. Sisneros állandó bizonyítási kényszerével kezdi magát eltaszítani Marichuytól. Cande eközben észreveszi Rafael rossz kedvét, és beszél vele. Ana Julia betoppan a kórházba, és azt akarja, hogy Juan Miguellel vállalják fel a szerelmüket. Cecilia épp idõben ér oda, így megakadályozhatja, hogy Marichuy is tudomást szerezzen róla. S Daniel az egyetlen, aki még képes hinni Juan Miguelnek. Patricio és Cecilia pedig a lányuk beleegyezése nélkül is vállalják a szemmûtétet…

176.
Simarro felügyelõ továbbra is nyomoz Eduardito után, s még az árvaházba is elmennek, de a kisbaba már nincs ott. Elsa és Rafael egy véletlen folytán találkoznak, és azonnal beszélgetésbe elegyednek. Ana Julianak sikerül Juan Miguelt kijátszva beosonnia Marchuyhoz, és besároznia Dr. Sisnerost. Marichuy azt gondolja, hogy végre újra láthatja majd a kisfiát, ha hazaengedik…

177.
Amador meglátja Juan Miguelt, amint az éppen italba fojtja bánatát, ezért azonnal értesíti errõl Ana Juliát. Ám Roció és Daniel éppen idõben érkeznek, hogy kiszabadítsák a részeg férfit a nõ karmaiból. Ana Julia persze mindenki szeme láttára jelenetet rendez, s még felvétel is készül a botrányról. Cecilia kitalálja a módját, hogy hogyan tarthatná távol Ana Juliát a lányától. A Vakok Intézetének igazgatónõje késõbb ellátogat a Velarde-házba, mert beszélnie kell a fiatalokkal…

178.
Dr. Sisneros Marichuy hívására meglátogatja a lányt, és beleegyezik a mûtétbe. Elsa és Rafael egyre jobban összebarátkoznak egymással. Ana Julia körül azonban kezd bezáródni a kör, míg Amador mindent megtesz, hogy elterelje magáról a gyanút. A kis Eduardito eközben súlyosan megbetegszik, kórházba kell vinni. Vicente pedig egyik nap megjelenik a Velarde-házban, s Daniel az elsõ, akivel összetalálkozik…

179.
Rafael hiába várja Marichuyt, õ még mindig Dr. Sisnerosszal randevúzik. Vicente vissza akarja szerezni a feleségét, és azt állítja, hogy a válási papírok hamisak. Juan Miguelnek fontos mondanivalója van Ana Julia számára, így találkozót beszélnek meg egy étteremben. Amador eközben megdöbbentõ híreket kap. Majd elérkezik Marichuy szemmûtétjének ideje…

180.
Marichuy esete bonyolultabb, mint elsõre gondolták az orvosok, ugyanis kockázatokat rejt a mûtét. Juan Miguelt azonban nem hatják meg az észérvek. Beatrizék visszakapják Eduarditot, Puritának pedig csak egy kérése van. Dr. Sisneros nagy meglepetéssel készül, amellyel sikerül is felvidítania Marichuyt. Amador egyezséget köt Vicentével, Ana Julia pedig újabb bejelentést tesz a Velardéknak…

181.
Juan Miguel és Marichuy együtt töltik a mûtét elõtti napot, s végül rátérnek a mûtéttel járó kockázatok átbeszélésére is. Beatrizék épp a vérvizsgálat eredményeiért indulnak, amikor belefutnak Amadorba, aki a fiáért jött. Ana Julia a mûtét napján elmegy a kórházba, mert beszélni akar Marichuyjal, akit nagyon felzaklat az események alakulása. Dr. Ballesteros aggályai miatt eközben Patricio meg akarja akadályozni az operációt…

182.
Marichuy szerencsére túléli az operációt, s már csak azt kell megvárni, hogy felébredjen az altatásból. Juan Miguelt azonban eközben az Orvosi Kamara elé idézik, mert el kell számolnia minden tettével. Beatriz elmegy Amadorhoz, és a segítségét kéri. Ana Julia pedig meglátogatja Mayitát, ami újabb bonyodalmakat szül…

183.
Onelia elmegy Ana Julia lakására, mert beszélni akar a lány fejével. Daniel aggódik Rocióért, amikor nem tudja elérni telefonon, miközben a lány éppen Vicentével találkozik. Marichuy véletlenül belebotlik egy ifjú orvosba. Juan Miguel végre leveheti Marichuy szemérõl a kötést, és kiderülthet, hogy a mûtét sikeres volt-e. Amador megfenyegeti Vicentét, aki szörnyû tervet eszel ki, azonban balul sülnek el a dolgok…

184.
Juan Miguel felismeri a telefonban Vicente hangját. Patricio hajlandó kölcsönadni Simarro felügyelõnek, így kifizetheti a váltásgdíjat, ám neki jobb ötlete is van. Marichuy szemérõl végre leveszik a kötést és fény derül az igazságra. Ana Julia eközben a ház körül ólálkodik, azon gondolkodva, hogy hogyan jusson be a Velarde-házba…

185.
Anselmo atya az egyetlen, aki tud hatni Marichuyra. Eközben elérkezik a váltságdíj átadásának napja, s Juan Miguel kíséri el Simarro felügyelõt a megadott helyszínre. Marichuy pedig elfogad egy ajánlatot, amely költözéssel jár. Vicente késõbb választás elé állítja Rociót…

186.
Roció komoly döntés elõtt áll. Vicente pedig nem hajlandó tovább részt venni Amador tervében. Marichuyt mindenki megpróbálja lebeszélni a költözésrõl, és szeretnék maradásra bírni. Juan Miguel eközben megbeszéli a mûtét részleteit Rafaellel…

187.
Daniel és Vicente összeverekednek Roció miatt. Ana Julia továbbra is követi Juan Miguelt, majd vitatkoznak Marichuy szeme láttára, aki épp munkába készül. Az új munkahely körüli viták pedig nemcsak állandó konfliktushoz vezetnek, de Patricio szíve is újra rendetlenkedni kezd. Dr. Iturbe eközben egyre jobban beleszeret Marichuyba. Amador pedig erõvel akarja rávenni Ana Juliát, hogy azt tegye, amit õ akar, de a terve balul sül el…

188.
Vicente rátalál, a lakásán eszméletlenül fekvõ Ana Juliára, ám a lány a maga elõnyére fordítja a történteket. Simarro felügyelõ eközben nehéz helyzetbe kerül. Rafael mûtétjéhez pedig minden készen áll. Mayita késõbb olyan dolgot ígértet meg Marichuyjal, amely mindenkit megdöbbent…

189.
Rafael most látja meg a szeretteit életében elõször. Dr. Iturbe pedig nem tudja felvenni Marichuyt, mert sürgõs dolga akadt, így a lány egyedül indul útnak, Amador pedig pont erre vár. Vicente és Ana Julia összefognak, mert nem hagyhatják, hogy Amador gyõzzön. Összevitatkoznak és egy fegyver is eldördül, majd mindnyájan követni kezdik a lányt. Simarro felügyelõ eközben kihallgatja Oneliát és Juan Miguelt a feljelentés miatt…

190.
Amador mindent megtesz azért, hogy elhagyhassa Mexikót, mielõtt még a rendõrség vagy az alvilág alakjai megtalálják õt. Vicente eközben haldoklik, s így mindent bevall Simarro felügyelõnek, majd még utoljára beszél Rocióval. Marichuy pedig, miután megtudja az igazságot, megbocsát Juan Miguelnek…

191.
Roció és Daniel boldogsága határtalan, amikor Anselmo atya összeadja õket. Ana Julia pedig titokban végignézi a szertartást. Onelia virágot visz a lánya sírjára. Eduardo és Beatriz eközben meglátogatják Amadort a börtönben. Marichuy éppen az esküvõjére készül, amikor is egy sürgõs üzenetet kap…

192.
Amador segítségével sikerül idõben megtalálni az elrabolt Marichuyt. Ana Julia eközben megszüli a kisbabáját, és a jövõjérõl is gondoskodik. Beto pedig továbbra is felkorbácsolja a nõi érzelmeket a Velarde-házban. Amador a börtönben nem várt emberrel találkozik, aki mély benyomást tesz rá…

193.
Amador visszaemlékszik az életére és a tetteire, vagyis arra, hogy sosem a jó utat választotta. Ana Julia kislánya Puritáékhoz kerül, miután az összes papírt sikerült elintézni. A barátok, rokonok eközben összegyûlnek egy tábortûz köré és felidézik a szép emlékeket. Majd elérkezik a nagy nap, Marichuy és Juan Miguel újra egybekelhetnek. A lakodalmat pedig a volt otthonuknál ülik meg…

194.
Felidézhetjük az esküvõ legszebb pillanatait, és újra meghallgathatjuk az esküjüket. A friss házasok is megérkeznek a lakodalomba, majd hamarosan nászútra indulnak. Beatarizék és Puritáék pedig áldást mondanak az egyetlen jó dologra, amely Ana Juliához és Amadorhoz kötõdik, a kisbabára, aki Eduardito életét is megmentette. Mayita ezalatt végleg elbúcsúzik a nagymamájától…

Megosztom másokkal: