Dónde está Elisa tartalma

DÓNDE ESTÁ ELISA – Elisa nyomában/Titkok hálójában tartalma:

1.
Elisa a barátaival együtt az édesapja születésnapját ünnepeli a hatalmas nagy házukban. Elisa még csak 17 éves, de már szeretne szórakozni a barátaival, s ugyan a szülei nem lelkesednek érte, de végül mégis elengedik, hiszen a családot jól ismerik a környéken, mert az apa komoly üzletember. A klubban ott van Elisa barátnõje és két barátjuk, Santiago és Eduardo is. Amikor azonban a szülõk értük mennek, Elisa-t sehol sem találják, õ ugyanis nyomtalanul eltûnt. Mariano és Dana, Elisa szülei azonnal elmennek a rendõrségre, hogy bejelentést tegyenek lányuk eltûnésérõl, a rendõrség pedig azonnali hatállyal megkezdi a nyomozást az ügyben. A polgármester kérésére a legjobb nyomozót, Cristóbal Rivas-t küldik a család segítségére. Amikor a nyomozók a tengerparton megtalálják Elisa mobiltelefonját, a barátait is kikérdezik, akik azonban nagyon zavartan viselkednek.

2.
A nyomozók jó nyomon haladnak, s azt már sikerült megtudniuk, hogy Elisa életben van, mert egy biztonsági kamera rögzítette õt. Santiago és Eduardo csúnyán összevesznek, majd egymást gyanúsítgatják. Marianot, Elisa apját egy idõs férfi hívja, aki azt állítja, hogy nála van Elisa és csak akkor kapja vissza a lányát, ha 2 millió dollárt kap érte. Elisa laptopját vizsgálva késõbb érdekes bejegyzést találnak, amely összefüggésben lehet Elisa eltûnésével. Santiago nagyon titkol valamit, s még az apjának José Ángelnek sem akarja elmondani, hogy mi történt.

3.
Rivas nyomozó és az emberei követik Marianót a régi raktárba, de a dolog csak egy átverés, ugyanis Elisat nem találják meg a helyszínen. Cecilia felhívja Danat és elmondja neki, hogy az üzenetet Elisaról a gyerekei laptopjáról írták. Cecilia késõbb elmegy a szeretõjéhez, aki nem más, mint Mariano jó barátja, Nicolás del Valle. José Ángel eközben titkolja a barcelonai útját, ahol Ricardóval voltak. Flore bezárkózik a fürdõszobába és szörnyû dolgokat tesz a testével. A rendõrség megpróbálja bemérni a hívást, hogy elkapják a telefonálót, akinél Elisa lehet fogságban. Santiago pedig elmondja a rendõrnek, hogy milyen viszonyban voltak Elisaval…

4.
Mariano rájön, hogy egy régi munkatársa, aki egykor könyvelõként dolgozott nála, s akit sikkasztás miatt rúgott ki, hívogatta õt telefonon. Cecilia a fejébe veszi, hogy Ricardót és Isabelt, Mariano titkárnõjét összehozza egymással. Eduardo elmegy Danahoz és Marianóhoz, hogy elmondja nekik, mit látott azon az estén, amikor bulizni voltak. Sikerül is megtalálni az állítólagos elrablót, Alberto Venturat, de az megszökik egy tússzal, ám késõbb kiderül, hogy az nem Elisa, hanem Alberto felesége, aki elárulja, hogy nem a férje rabolta el a lányt. Viviana elmegy Ricardóhoz, hogy beszélgessen vele, de Ricardo nincs egyedül. Dana váratlanul felhívja Rivas nyomozót, hogy találkozni akar vele. A találkozáskor pedig elmondja, hogy csak benne bízik és szerinte is sokkal több ellensége van a férjének, mint amennyit elárul.

5.
A család a templomban tartózkodik, amely elõtt rengeteg újságíró gyûlik össze. Mariano pedig annyira feldúlt lesz attól, hogy már a templomba is bejönnek, hogy azonnal kidobja õket és nem hajlandó nyilatkozni. Santiago és Elisa viszonyát a család próbálja eltitkolni. Cristóbalnak eközben rémálmai vannak, ugyanis régen a felesége és a lánya is meghalt. Az Altamira család késõbb úgy dönt, mégis nyilatkozik egy csatornának. A külföldrõl visszatért Ricardót felveszik dolgozni az Altamira vállalathoz. Cristóbal, a nyomozó és Dana pedig az iskolába mennek megnézni, hogy mit tartott Elisa a szekrényében.

6.
Cristóbal újra Santiagóval szeretne beszélni, mert úgy gondolja, hogy többet tud, mint amit elmondott neki. Amikor pedig a nyomozó megérkezik, füvezésen kapja Santiagót, és a lakásban növényeket is találnak, melyeket õ termesztett. A nyomozó ekkor elviszi Santiagót, hogy így bírja rá a beszédre. Mariano sem tölti egyedül az éjszakát, ugyanis elmegy a szeretõjéhez, aki nem más, mint a titkárnõje, Isabel. Santiago bevallja, hogy tényleg kapott egy sms-t az eltûnése éjszakáján Elisatól, de mire kiért a megbeszélt helyre, õ már nem volt ott. Az otthoni telefonra eközben egy újabb ismeretlen hívás érkezik.

7.
Cecilia elmegy Nicolashoz, hogy elmondja neki, már nem akarja vele folytatni a titkos viszonyt. Amikor beszélgetnek, megzavarja õket Mariano, aki a legjobb barátjához jön, hogy Isabelrõl beszéljenek, így a beszélgetést hallja a testvére, Cecilia is. Kiderül, hogy a parton Elisa nem Santiagóval volt, hanem Eduardóval, aki ellökte õt, ezért lett véres a ruhája. Dana késõbb elmegy az iskolába, hogy Elisa osztályfõnökével beszéljen, aki elmondja, hogy Elisa hiányzott egy hetet az iskolából, amirõl az anyja nem is tudott.

8.
A rendõrség és Mariano is a két fiút, Santiagót és Eduardot tartja gyanúsítottnak. Dana késõbb felháborodva rohan be a rendõrségre Cristóbalhoz, hogy hogyan jelenhetett meg az újságban az, hogy Santiago és Eduardo a gyanúsított. Dana nem érti, hogy ez a bizalmas információ, hogyan kerülhetett ki a rendõrségrõl. Cecilia elmondja Marianonak, hogy tudja, hogy viszonya van a titkárnõjével, Isabellel. Mariano megtiltja Dananak, hogy kettesben találkozzon a nyomozóval. Gisela, Cristóbal nyomozótársa végül elmondja, hogy õ szivárogtatta ki az információkat…

9.
Viviana furcsállja, hogy Ricardo puszival üdvözli férfi barátját. Késõbb kiderül, hogy Mariano asszisztense, Isabel Ríos szerezte az igazolásokat Elisanak. Dana gyanakodni kezd, hogy a férje nem hûséges hozzá. Cecilia pedig továbbra is visszautasító a férjével, Brunoval, aki nem is sejti, hogy titokban Nicolásszal jár össze. Mariano véget vet az Isabellel való kapcsolatának, mert nagyot csalódott benne, amiért egy fontos információt nem mondott el neki. Dana persze a férjét kéri számon azért, mert az asszisztense igazolásokat kért az orvostól, miközben úgy érzi, hogy valaki csúnyán elárulta õt.

10.
Amikor Dana felkeresi Cristóbalt a rendõrségen, találkozik egy hölggyel, aki azt állítja, hogy látta a lányát, Elisat. A nyomozó eközben rájön, hogy Mariano Isabellel csalja a feleségét. Viviana ellátogat az egyik reggel Ricardóhoz, s együtt találja õt Alexszal, emiatt pedig nagyon zavart lesz, és sietve távozik. Dana megtudja, hogy pontosan hol látták Elisat, s azonnal elindul megkeresni õt Mariano segítségével. Amikor Dana és Mariano megérkeznek arra a helyre, ahol látták Elisat, az egyik ékszerárusnál meglátják Dana nyakláncát…

11.
Bruno családi összejövetelt szervez, ahová minden családtagot meghív, még Nicolást is, Mariano legfõbb bizalmasát. Santiago persze nem örül, hogy találkoznia kell Eduardóval és Florral. A családi ebéd aztán nem úgy sikerül, ahogy azt tervezték, mert Mariano nagyon haragszik a két húgára, és a fiaikra.

12.
Nicolás észrevesz egy sebet Flor csuklóján, amirõl azt állítja, hogy testnevelés órán szerezte. Ricardo késõbb elmegy Vivianahoz és elmondja neki, hogy meleg. Cristóbal rengeteg házat átvizsgál azon a helyen, ahol látták Elisat, s az egyik házban meg is találja a lány iratait. Dana eközben el akar látogatni arra a helyre, ahol a lányát tartották fogva.

13.
Mariano arra kéri a rendõrfõkapitányt, hogy Cristóbalt váltsa le, mert nem alkalmas a feladat elvégzésére. Cecilia bevallja Brunónak, hogy megcsalta õt. A rendõrség eközben elkészíti a fantomképet arról a személyrõl, akirõl azt feltételezik, hogy fogva tartja Elisat. Dana kilátogat Cristóbal feleségének és lányának a sírjához, ahol váratlanul Cristóbal nyomozó is feltûnik…

14.
Mariano úgy érzi, hogy Dana nagyon megváltozott. José Ángel nagyon zavarba jön, amikor teniszezés után Ricardóval egy helyiségben kell zuhanyoznia. Cristóbalt a munkatársai vacsorázni hívják, hogy érezze, mellette állnak mindenben. Cecilia eközben szeretné visszakapni a férjét, s mindent megtesz ennek érdekében. Viviana pedig újra anya szeretne lenni, amelyen a férje Jose Ángel nagyon meglepõdik.

30.
Santiago eltûnik pont arra az idõre, míg Elisa nyomában vannak, ami nemcsak a családnak, de a nyomozóknak is feltûnik. Bruno és Cecilia ismét nem tudnak egymásnak ellenállni. Isabel is megtudja Vivianatól, hogy Ricardo meleg. Dana megtalálja Mariano pénztárcájában Elisa bankkártyáját, a nyomozók pedig azonnal kiderítik, hogy ez az a kártya, amit az eltûnése után használt…

31.
Mariano azt állítja, hogy nem tudja, hogyan került Elisa bankkártyája a tárcájába. Nicolás anyagi gondokkal küzd, ezért megpróbál pénzt kérni Ceciliatól, de az nem ad neki. Mariano teljesen fel van háborodva azon, hogy gyanúsítottként kezelik õt. A rendõrök közben újabb bizonyítékot találnak Mariano ellen, ugyanis két repülõjegyet foglalt õ és Elisa nevére. Eduardo késõbb elmondja a szüleinek, hogy a testvérét, Flort nem hagyják békén az iskolában…

32.
José Angel és Ricardo ismét majdnem lebuknak Viviana elõtt. Amikor Viviana Santiagot ébreszti, akkor észrevesz rajta különbözõ ütés okozta foltokat. Mariano és családja házában házkutatást tartanak, reggelre pedig már az egész sajtó tud az ügyrõl, s rengeteg riporter rohamozza meg a házat. Amikor Mariano átnézi a kamera felvételeit, amit a cég biztonsági vezetõjétõl kapott, arra lesz figyelmes, hogy a legjobb barátja, Nicolás járt az irodájában, és arra gondol, hogy õ tehette a pénztárcájába Elisa bankkártyáját…

33.
Minden újság címlapon hozza, hogy Mariano Altamira az egyetlen gyanúsított. Rivas felügyelõ közben újra kihallgatja Nicolás del Vallet. Dana szeretné, ha a lányai biztonságban lennének és elköltöznének egy idõre. Gisela ezalatt további információkat tud meg Elisaról. Mariano arra kéri José Angelt, hogy hívja össze a családot, mert beszélni szeretne mindenkivel. Az összejövetelen azonban váratlanul Cristóbal is megjelenik…

34.
Ricardo és José Angel találkozói egyre gyakoribbak, azonban Viviana is hiányolja férje figyelmét, ezért arra kéri, hogy korán érjen haza a munkából és vacsorázzanak együtt. Cristóbal bevallja Dananak, hogy szereti õt. Bruno szeretné, ha a lányát másik iskolába vinnék, mert folyamatosan zaklatják õt. Gisela titokban találkozik Marianoval. Bruno pedig visszavonja a pert, amit Mariano ellen akart indítani, egy projekt ellopása miatt…

35.
Gisela elmondja Cristóbalnak, hogy Mariano megpróbálta megvesztegetni õt. José Angel megtudja, hogy Viviana már nem szedi a fogamzásgátlót, és bármikor teherbe eshet. Dana arra kéri Isabelt, hogy mondjon el mindent, amit tud arról a napról, amikor Elisa rájött, hogy az apjának szeretõje van. Bruno pedig azt szeretné, ha felesége, Cecilia kirúgná Nicolást..

36.
José Angel nem tölti otthon az éjszakát, Viviana pedig nagyon aggódik érte, hogy hol lehet. Gisela azt tanácsolja, hogy vessen véget Cristóbal a Danaval folytatott kapcsolatának. Amikor Nicolás megtudja, hogy Bruno ki akarja õt rúgatni, nagyon felháborodik és azonnal beront az irodájába, ahol össze is verekedik vele. Mariano továbbra is úgy gondolja, hogy a rendõrségtõl az valaki, aki a pénztárcába helyezte a bankkártyát…

37.
José Angel és Ricardo együtt utaznak el egy olyan helyre, ahol kettesben tudnak lenni. A rendõröknek kezd gyanús lenni José Angel, s úgy gondolják, hogy titkol valamit. Bruno arra kéri Ceciliat, hogyha nem tudja kirúgatni Nicolást, akkor lépjen ki õ a cégtõl. José Angel és Ricardo együttlétét Dana és a rendõrnõ, Gisela zavarja meg, és teljesen világossá válik elõttük, hogy melegek. Mariano bocsánatot kér Nicolástól, amiért gyanakodott rá, és most arra kéri, hogy fogadjon fel egy magánnyomozót, aki Danat követi a nap 24 órájában…

38.
José Angel teljesen fel van háborodva, hogy bele akarják keverni a magánéletét Elisa nyomozásába. Danat közben egy magánnyomozó követi, akit Nicolás bérelt fel Mariano kérésére. Dana tovább faggatja Flort, hogy hátha van olyan információja, amit még nem mondott el neki. Flor állítása szerint Elisa egy nála jóval idõsebb, gazdag férfival volt kapcsolatban. José Angel egy autóval lepi meg Vivianat, mert születésnapja van. Cecilia pedig választás elé állítja Marianot, hogy vagy õ megy a cégtõl, vagy Nicolás…

39.
Cecilia úgy dönt, hogy felmond a cégnél és inkább a férjét választja. Mariano arra kéri a házvezetõnõt, hogy mindig jelentse neki, ha Dana elhagyja a házat. Viviana születésnapi buliján Ricardo egy férfival jelenik meg, José Angel azonban nagyon féltékeny és számonkéri Ricardot, hogy ki ez a férfi. A magánnyomozó olyan fényképeket készít, melyeken Dana látható, amikor a nyomozó lakásánál járt, és természetesen a képek Mariano kezébe jutnak…

40.
Ricardo elmondja Viviananak, hogy egy olyan férfiba szerelmes, akinek felesége van, de Viviana egyelõre nem sejt semmit. Nicolás nagyon feldúlt lesz, amikor megtudja, hogy Bruno és Cecilia újra együtt vannak. Flor nagyon örül, hogy édesapja hazaköltözik, de ez már Eduardoról nem mondható el. Ricardo közben harcba akar szállni José Angelért. Mariano pedig a fejébe veszi, hogy tönkreteszi Cristóbal Rivas nyomozót. Amikor Mariano elmegy Cristóbalhoz, meglátja, hogy Dana is nála van, ezért rendkívül ideges lesz…

41.
Mariano összeesik, amikor is kórházba szállítják és kiderül, hogy enyhe infarktust kapott. A kórházban Isabel is meg akarja látogatni Marianot, de Dana ezt nem engedi. Ricardo az éjszaka közepén riasztja Vivianat, hogy betörtek hozzá. Viviana és José Angel persze azonnal a segítségére sietnek. Cristóbal a fõügyésznek és a fõkapitánynak is elmondja, hogy viszonya van Danaval. Mariano pedig úgy dönt, hogy elválik Danatól…

42.
A fõügyész asszony Danat kérdezi a nyomozóval való kapcsolatáról. Amikor Cecilia megtudja, hogy Dana a nyomozóval csalja a rendõrt, azonnal elmegy hozzá és számon kéri, hogy miért tette. A rendõrség a család minden tagjától elkéri a fényképezõgépeket, és egy fotó után nyomoznak, amit Elisaról készített valaki az egyik nap, amikor éppen nem volt iskolában. A fõügyész eközben úgy dönt, hogy felfüggeszti Cristóbalt. Bruno pedig újra megkéri a felesége kezét, hogy új életét kezdjen vele…

43.
ariano ugyanúgy folytatja a viszonyát Isabellel, mint azelõtt. Cristóbal továbbra is úgy gondolja, hogy Marianonak köze lehet Elisa eltûnéséhez. Cristóbal titokban újra folytatja a nyomozást, Gisela és Dana segítségével. Bruno közben egy fontos projekt vezetését bízza Ricardora. Mariano fényképezõgépén olyan fotókat találnak Elisaról, melyek az elrablása után készültek, valamint az a helyszín is látszik, ahol régen fogva tartották…

44.
A fõügyész egyelõre úgy gondolja, hogy vár és nem tartóztatja le azonnal Marianot. Bruno gyanakszik, hogy Ricardo szerelmes José Angelbe. Bruno és Cecilia meghív minden családtagot, hogy bejelentsék, megújítják a házasságukat. A fõügyész úgy érzi, hogy a mai nap a legtökéletesebb arra, hogy letartóztassák Marianot. José Angel és Ricardo titkos kapcsolatára eközben majdnem fény derül, de ismét sikerül nekik kimagyarázni a dolgot…

45.
A rendõrség letartóztatja Marianot és azzal vádolják, hogy õ tartja fogva Elisat. A gyerekek nem örülnek, hogy Cecilia és Bruno újra jóban vannak, míg a család nagyon aggódik Mariano miatt, és a riporterek folyamatosan zaklatják õket. A bíró végül úgy dönt, hogy Marianot hazaengedik, de folyamatosan figyelni fogják…

46.
Dana továbbra is úgy gondolja, hogy Mariano rabolta el a lányukat, ezért úgy dönt, hogy elköltözik és viszi magával a lányaikat is. Az elrabló újra ellátogat Elisahoz, kiderül számunkra, hogy nem más rabolta el Elisat, mint Bruno Cáceres. Eduardo, Santiago és Flor sem szeretne eközben iskolába menni, mert zaklatják õket a diáktársaik…

47.
A fõügyész Danat faggatja, hogy a tárgyaláson tanúskodna-e a férje, Mariano ellen. Elisa már nem bírja a bezártságot, meg akar szökni, de sehogy sem tud kijutni a házból. Ricardo és José Angel bulizni mennek, ahol nagyon jól érzik magukat két hölgy társaságában. Elisa meglátja az újságban, hogy az apját gyanúsítják, s ezen nagyon kiakad. Kiderül, hogy Elisa önszántából szökött el és csak késõbb szólt Brunonak, hogy vele akar lenni és nem akar hazamenni…

48.
Cecilia azon kapja Brunot, hogy Isabellel beszélgetnek az irodában, ezért féltékeny lesz, s még most sem bízik meg teljesen Brunoban. A fõügyész fülébe jut, hogy Gisela információkat ad ki Cristóbalnak az üggyel kapcsolatban. Viviana bejelenti José Angelnek és Santiagonak, hogy terhes. Cecilia rengeteg élelmiszert talál Bruno kocsijának csomagtartójában, és nagyon furcsállja, ugyanis soha nem szokott vásárolni…

49.
Dana és Viviana csúnyán összevesznek, s Dana majdnem elszólja magát arról, hogy José Angel meleg. Bruno tárgyalásra készül, ezért három napig távol marad a családjától. Az elnökség közben úgy gondolja, hogy Mariano Altamiranak átmenetileg le kéne mondania, míg nem rendezõdik az ügye. Bruno abban a házban hagyja a telefonját, ahol Elisa is van, majd Elisa meg is találja a telefont és felhívja az apját, de nem szól bele a telefonba…

50.
Mariano nagyon furcsállja Bruno késõ esti hívását. Cecilia pedig nem hisz Brunonak, és arra gyanakszik, hogy Isabel és Bruno között kapcsolat van kialakulóban. A fõügyész engedélyt kér arra, hogy az összes ingatlant, amely az Altamira család kezében van, vizsgálják át. Bruno eléget egy olyan levelet, amit még Elisa küldött neki régen. Viviana közben azt szeretné, ha Ricardo lenne a keresztapja a születendõ gyermekének. Cristóbal és Dana kimennek ahhoz a házhoz, ahol elõször volt fogva tartva Elisa…

51.
Santiago, José Angel fia rájön, hogy az apja és Ricardo között több lehet mint barátság, mivel észrevesz egy chat-es beszélgetést. Bruno ismét Elisahoz tart, de most Cecilia is követi, ám Bruno persze mindezt észreveszi és ismét nagy veszekedés alakul ki…

52.
Santiago elveszi Ricardo kulcsát és így nem tudja hazavinni Ceciliat, aki túl sokat ivott az este. Cristóbal elutazik, hogy megtalálja azt a kanadai üzletembert, akinek a nyaralójában tartották fogva Elisat, ám amikor indulna, Gisela felhívja és közli vele, hogy az illetõ elhunyt két héttel ezelõtt. Santiago elmegy Ricardo lakására, ahol a gyanúja be is bizonyosodik. Flor pedig azon kapja az anyját, hogy Nicolást ölelgeti…

53.
Flor ismét bezárkózik a fürdõszobába és megint megsebesíti magát. Cristóbal rosszul lesz, mert több nyugtatót vesz be a kelleténél. A fõügyész úgy dönt, hogy Marianot visszaviteti a börtönbe, mert úgy látja, hogy egészségügyi állapota már javult. Elisa közben megsebesíti Brunot és kiszökik a házból, ám Bruno üldözõbe veszi…

54.
A nyomozók kiderítik, hogy Bruno mégis ismerte azt az urat, akié a nyaraló. Mariano családja nagyon aggódik, hogy újra börtönbe került a férfi, Dana azonban tudna neki segíteni, ha adna egy olyan nyilatkozatot, hogy még mindig nem jó az egészségügyi állapota. Dana úgy érzi, hogy Cristóbal manipulálta õt, amikor azt állította, hogy õ rabolhatta el a lányt. Dana bocsánatot kér Marianotól, hogy nem bízott benne. Bruno pedig megpróbálja vízbe fojtani a feleségét..

55.
Cecilia megbocsájtana Brunonak, ha az szakítana a barátnõjével, de Bruno továbbra is tagadja, hogy lenne valakije. José Angel egy olyan képet kap e-mailben, amely senkinek sem lehet meg csak Ricardonak. José Angel persze nagyon ideges, ugyanis fél, hogy más is megtudja a titkukat. Bruno a széfbõl több köteg pénzt vesz ki, melyeket felgyújt egy elhagyatott helyen…

56.
A fõügyész döntése az, hogy Cristóbal Rivas távozzon a rendõrségtõl. Bruno eközben megkötözve tartja Elisat mióta a lány megtámadta õt. Cecilia nagyon aggódik, ugyanis nem érti, hogy mi van a férjével, Brunoval. Nicolás meghallja, hogy Ricardo azt mondja José Angelnek, hogy szereti õt. Dana és Cristina pedig meglátogatják Marianot a börtönben…

57.
Santiago felbérel néhány embert, hogy verjék meg Ricardot, amiért meleg. Bruno elmondja a feleségének, hogy õ tartja fogva Elisat. Késõbb pedig el akarja mondani Cristóbalnak is, hogy Elisa magától szökött el, és csak késõbb hívta fel õt. Bruno azt állítja, hogy viszonya volt Elisaval. Cecilia azonban nem hisz neki, úgy gondolja, hogy mindezt csak kitalálta. Bruno elviszi Ceciliat arra a helyre, ahol fogva tartja Elisat, de a házban nem találják meg a lányt, sõt semmi nyomát sem annak, hogy ott lett volna Elisa…

58.
Két hónapja történt, hogy Elisa eltûnt, ezért misét tartanak a helyi templomban. Cristóbal megszerzi az összes ingatlant tartalmazó jegyzéket, melyek a kanadai üzletember kezében vannak. Persze nem tétlenkedik, azonnal útnak ered és az erdõ mélyén meg is találja Elisat, aki nagyon rossz állapotban van, ezért beviszi a kórházba. Amikor Dana és a többiek megtudják a hírt, nagyon boldogok lesznek. Kiderül, hogy Elisat valaki meglõtte, Bruno pedig nagyon ideges, hisz nem õ tette…

59.
Az egész család nagyon aggódik Elisa állapota miatt. Mariano közben a fejébe veszi, hogyha kijön a börtönbõl, õ maga keresi meg a lánya elrablóját. A rendõrök a házkutatás során találnak egy olyan levelet, melyet Elisa írt az apjának. Ricardo rájön, hogy José Angel fia, Santiago verette meg õt, és, hogy mindent tud a kapcsolatukról…

60.
Cecilia felajánlja, hogy benn marad Elisanál a kórházban, így akarja minél elõbb megtudni, hogy mi történt vele. Mariano közben köszönetet mond Rivas felügyelõnek, amiért megtalálta a lányát. Elisa levelének hála Mariano hamarosan szabadulhat is a börtönbõl. Bruno a munkahelyére megy, hogy a széfébõl elvigye a dolgait, ám azt üresen találja…

61.
Mariano visszatérhet a családjához, amitõl nagyon boldog és a gyermekei is nagyon örülnek. José Angel és Ricardo rájönnek, hogy Santiago tudja, hogy szeretõk. Bruno és a gyermekei meglátogatják Elisat, ahol Bruno sírva fakad, amikor meglátja a lányt. Késõbb Bruno videóüzenetet készít, amelyben mindent bevall…

62.
Bruno úgy gondolja, hogy Cecilia lõtte le Elisat. Elisa állapota rosszabbodik, majd kómába esik. A nyomozók közben megtalálják Elisa iskolatáskáját egy folyóban. A rendõrség pedig Bruno irodájában tart házkutatást, de nem találnak bizonyítékot…

63.
Isabel ellátogat Marianohoz, hogy elmondja neki, hogy Bruno irodájában látott egy újságot, amelyben az egyik képen azzal az építésszel volt látható, akié az ingatlan, ahol Elisat fogva tartották. Santiago elmegy Ricardohoz, és elmond neki mindent, majd arra kéri, hogy tûnjön el a családja közelébõl. Bruno nagyon meglepõdik, amikor Mariano toppan be az irodájába. Cecilia pedig újra Nicolásszal találkozik…

64.
José Angel és a fia, Santiago között egyre nagyobb a viszály, amit Viviana egyáltalán nem ért. Elisan közben újabb mûtétet kell elvégezni, állapota válságos. Ricardo úgy dönt, nem folytatja tovább a José Angellel való titkos kapcsolatát. Brunot a rendõrségen hallgatják ki, Cristóbal pedig biztos benne, hogy õ tette…

65.
Cristóbal elviszi Brunot abba a házba, ahol fogva tartották Elisat. Bruno bevallja, hogy nagyon szerette Elisat és nem lett volna képes bántani õt. José Angel elmegy Ricardohoz, hogy megbeszélje vele a kapcsolatukat, de Viviana követi õt. Cristóbal késõbb Ricardot is meglátogatja, hogy minél több információt szerezetten Brunoról…

66.
Cristóbalnak sikerül házkutatási parancsot szereznie, így Bruno házát átvizsgálják, ahol megtalálják a véres csavarhúzót. Elisa mûtétje nem sikerül, a lányt elveszítik, a család pedig teljesen összetörik…

67.
Santiago és Ricardo újra egymásnak esnek. Dana közben folyamatosan a lányával álmodik. A temetés után letartóztatják Brunot, s az egész család szemtanúja ennek…

68.
Dana feldúltan érkezik Ceciliahoz, mert tudni akarja, hogy a férje mit mûvelt a lányával. Cristóbal kihallgatja Brunot, aki minden ellene felhozott vádat tagad. José Angel Ricardohoz siet, hogy megbeszélje vele a kapcsolatukat, de ezt Isabel is hallja, aki épp Ricardonál van. Cecilia elmegy Marianohoz, hogy megkérje, segítsen neki és álljon mellé, de Mariano visszautasítja. Bruno elmondja Rivas felügyelõnek, hogy Elisa önszántából szökött el, mert egymásba szerettek…

69.
Bruno elmondja Cristóbalnak és a fõügyésznek is, hogy Elisa önszántából szökött el. Cristóbal Danahoz és Marianohoz megy és elmondja nekik, hogy milyen bizonyítékokat találtak Bruno ellen és azt is, hogy szerelmi viszony volt kettõjük között. Mariano ekkor a fejébe veszi, hogy megöli Brunot, Cecilia pedig, amikor megtudja, hogy Bruno elmondott mindent, elfordul tõle…

70.
José Angel elmondja a fiának, hogy homoszexuális. Brunot közben a bíróságra viszik, ahol majd a további sorsa felõl döntenek. Mariano nem tud uralkodni magán és Brunonak esik, miközben azt tanácsolja Cecilianak, hogy a Brunoval kapcsolatos ügyet bízza az igazságszolgáltatásra…

71.
José Angel el akarja mondani Viviananak az igazságot, de Ricardo azt tanácsolja, hogy várjon még vele. Dananak rémálmai vannak, mióta elhunyt Elisa. Dana a börtönbe megy, hogy találkozhasson Brunoval és megtudja, hogy mit is mûvelt a lányával. Mariano azt tanácsolja Cristóbalnak, hogy maradjon távol a feleségétõl. Viviana miután összeveszik José Angellel Ricardohoz megy, és az éjszakát is ott tölti…

72.
Cecilia továbbra is küzd, hogy Brunot kiengedjék a börtönbõl, s a város legjobb ügyvédjét is felfogadja, hogy õ védje Brunot. Olga, Elisa testvére egyre különösebb rajzokat készít, mintha tudná, hogyan halt meg Elisa. Mariano és Isabel között még mindig folytatódik a viszony. A fõügyész javaslatára pedig Brunot hazugságvizsgáló alá vetik…

73.
Mariano nagyon feldúlt lesz, amikor megtudja, hogy Bruno visszavonta a vallomását. Dana és Mariano is mindenáron meg akarják tudni, hogy milyen bizonyítékok vannak Bruno ellen. Brunot arra a helyszínre viszik, ahol Elisat meglõtték, hátha így beismeri azt, hogy õ tette. Viviana azt szeretné, ha José Angel elköltözne tõle. Bruno ellen újabb bizonyítékot találnak, az egyik diákja azt állítja, hogy megerõszakolta õt…

74.
Cecilia újra Nicolásnál keresi a boldogságot. Santiago nagyon aggódik az anyjáért, ezért megkéri Ceciliat, hogy beszéljen vele. Dana megmutatja Cristóbalnak azokat a rajzokat, melyeket Olga készített Elisa utolsó perceirõl. Viviana közben abba a hotelbe megy, ahol José Angel is megszállt, s nem is sejti, hogy Ricardo is vele van…

75.
Dana azt akarja, hogy egy pszichológus is lássa a képeket, amiket Olga rajzolt. Marianonak nem teszik, hogy Cristóballal tölti Dana a legtöbb idejét. Cristóbal megpróbálja elfojtani a Dana iránt érzett szerelmét, ezért Giselaval megy kikapcsolódni. Brunot a börtönben is bûnösnek tartják, majd megtámadják õt…

76.
Viviana a fejébe veszi, hogy kideríti, ki vette el tõle a férjét. Danat pszichológushoz akarják küldeni, mert senki sem hisz neki és álmainak. Flort továbbra is zaklatják az iskolában az apja miatt. Cecilia közben ismét az alkoholhoz nyúl és összeveszik még Marianoval is, amiért az nem áll mellé…

77.
Az utcán újabb két homoszexuális férfit támadnak meg, Santiago és a baráti társasága a tettesek. A fõügyész Flor lelki életérõl kérdezõsködik Ceciliatól, és megemlíti azt is, hogy a férje zaklathatta õt. Mariano arra kéri José Angelt, hogy menjen vissza Vivianahoz, mert szerinte még meg lehet beszélni a problémákat. Dana és Olga arra a helyre mennek, ahol Elisat lelõtték, Dana pedig minden áron meg akarja tudni, hogy ki ölte meg a lányát. Viviana arra kéri Ricardot, hogy legyen a cégtársa, ám Ricardonak lelkiismeret-furdalása van José Angel miatt, ezért inkább elutasítja az ajánlatot…

78.
Viviana számon kéri Isabelt, hogy mirõl beszélgetett olyan bizalmasan Ricardoval. Flor ismét összetörik, amikor megtudja, hogy az interneten megalázó képek keringenek róla. Cecilia elmondja Eduardonak az igazat az apjáról. Dana és Mariano megpróbálják rendezni a kapcsolatukat, de nem sikerül nekik, így Mariano Isabelhez megy, de nem találja otthon. Cristóbal és Dana pedig nem tudják egymást elfelejteni…

79.
Cecilia felkeresi azt a lányt, aki azt állítja, hogy Bruno megerõszakolta õt, amikor még egyetemista volt. A homoszexuális támadásokkal kapcsolatos ügyeket Cristóbal kapja meg, ám egyelõre nem sejt semmit, hogy ki állhat a támadások mögött. Viviana észreveszi a fia tetoválását, és José Angeltõl kér segítséget, mert nem akarja, hogy a fia rossz útra térjen. Ma van a nagy nap, Bruno tárgyalása megkezdõdik…

80.
Bruno tárgyalása továbbra is folytatódik. Dana már nem bízik Cristóbalban, amiért kiderült, hogy Brunot megverte és kényszerítette a vallomásra. Ricardo és José Angel együtt ebédelnek, pont azon a helyen, ahol Isabel és Mariano is, Mariano pedig nem érti, hogy milyen üzleti ügyeik lehetnek. Amikor Viviana Ricardohoz megy, a mosdóján megtalálja José Angel gyûrûjét, de nem is sejti, hogy õk szeretõk…

81.
Dana azt álmodja, hogy Elisa megsúgja neki, hogy nem Bruno ölte meg. Dana késõbb felkeresi azt a jóst, aki nemrégiben járt náluk és egy hangfelvételt rögzített. A jósnak sikerült analizálnia a felvételeket, és a hang ugyanazt mondja, amit Dana hallott álmában. Isabel, Mariano után most Nicolást szemeli ki magának, de a románcukat nem sikerül titkolniuk, Cecilia hamar megtudja. Az esküdtszék döntése, hogy Bruno szabadon távozhat…

82.
Mariano nem tud belenyugodni abba, hogy Brunot kiengedték. Dana és Cristóbal bevallják végre, hogy szeretik egymást. Mariano a fejébe veszi, hogy megöli Brunot. Bruno közben szeretne elköltözni és új életet kezdeni a családjával. Mariano késõbb fontos döntést hoz, Ceciliat elbocsájtja a cégtõl…

83.
Cecilia nem kapja meg a remélt részvényeit, mert Mariano kirúgta õt, és Cecilia nem tud felmutatni egy aláírt papírt sem, hogy mennyi részvénye is van. Bruno arra kéri Marianot, hogy fizesse ki Cecilianak az õt megilletõ pénzt. Mariano persze nem hajlandó fizetni, és megesküszik arra, hogy tönkreteszi Bruno életét. A rendõrség rájön, hogy Cecilia lefizette a legfõbb tanút az ügyben. Dana pedig Brunohoz megy, hogy elmondja neki, tudja, hogy nem õ ölte meg Elisat…

84.
Brunot folyamatosan zaklatják telefonon, hogy egy gyilkos. Mariano nem tud addig megnyugodni, míg holtan nem látja Brunot, ezért még egy bérgyilkost is felfogad. Mariano nem engedi, hogy Cecilia és Bruno elköltözzenek. Cecilia közben elmondja Marianonak, hogy Nicolás és Isabel szeretõk. Bruno pedig tudja, hogy Cecilia ölte meg Elisat, de nem árulja el Dananak.

85.
Mariano rádöbben, hogy nemcsak Cecilia, hanem a felesége és a legjobb barátja is elárulta õt. A nyomozók most Ceciliat kezdik figyelni, és mindent tudni akarnak róla. Mariano azt akarja, hogy Isabel újra neki dolgozzon, de Nicolás ellenzi mindezt. Dana közben egyre közelebb van az igazsághoz, látja álmában, hogy Elisa gyilkosa egy nõ volt. Santiago felbéreli a barátait, hogy öljék meg Brunot…

86.
Mariano átverve érzi magát, mert Nicolás összejött a volt szeretõjével, így azonnal kirúgja õt. Viviana kezd rájönni, hogy férje talán homoszexuális, és ezért bízik meg Ricardoban. Isabel közben nem fogadja el azt az állást, amit Mariano ajánl neki. Eduardo és Flor a régi családi videókat nézve rádöbbennek, hogy mégis lehetett az apjuk és Elisa között valami. Mariano persze továbbra is holtan akarja látni Brunot, az egyik nyomozó pedig azt ígéri, hogy segít neki ebben…

87.
José Angel nem akar tovább hazugságban élni, ezért elmondja a feleségének, Viviananak, hogy meleg. Eduardo önként megy a rendõrségre, hogy segítsen nekik kideríteni az igazságot. Cecilia elindul, hogy a bizonyítékokat eltüntesse, de Isabel követi õt és megtalálja egy kukában a nyaraló kulcsát. Mariano pedig megtudja a nyomozótól, aki segít neki, hogy Ricardo meleg…

88.
Egy csatornában megtalálják azt a táskát, amelyben a bizonyítékok vannak, többek között a gyilkos fegyver is. Viviana megtudja, hogy Dana is tudott arról, hogy José Angel meleg. Isabel pedig rájön, hogy Cecilia akarta eltüntetni a bizonyítékokat, de már nem sikerül értesítenie a rendõrséget, mert Cecilia megjelenik és rátámad…

89.
Cecilia rájön, hogy a fia, Eduardo árulta el a rendõrségnek, hogy veszekedtek Brunoval. José Angel elmondja Ricardonak, hogy Mariano tudja, hogy meleg. Viviana úgy gondolja, hogy Santiago azért csatlakozott egy bandához, mert csalódott a meleg apjában. Nicolás közben megtalálja Isabel holttestét. Amikor Cristóbal Isabel lakásába megy, meglátja azt a kulcscsomót, amit Dana hiányol a bizonyítékok közül. Az egész Altamira családot megrázza Isabel különös halála…

90.
A rendõrség rájön, hogy azért ölték meg Isabelt, mert túl sokat tudott. Mariano úgy gondolja, hogy Bruno a felelõs Isabel haláláért is. Flor és Eduardo közben rájönnek, hogy anyjuk táskáját találták meg a folyóban. Santiago nem képes megbocsájtani az apjának, majd elviszi az anyját Ricardohoz, hogy bebizonyítsa, együtt vannak…

91.
Viviana hatalmasat csalódik Ricardoban és José Angelben, mert rájön, hogy együtt vannak. A történtek után José Angel úgy dönt, hogy befejezi a kapcsolatát Ricardoval. A rendõrség tudja, hogy Santiago is a melegellenes banda tagja, de segíteni akarnak neki, nehogy börtönbe kerüljön. Eduardo és Flor az anyjuk táskáját keresik, de nem találják meg és Cecilia is rájuk nyit. Dana elmondja Cristóbalnak, hogy azt látta álmában, hogy Cecilia mindent tudott a kezdetektõl, azt is, hogy Bruno és Elisa együtt voltak…

92.
Santiago és a banda a meleg felvonulásra megy, hogy balhét csináljanak, de Santiago meggondolja magát és inkább a rendõrséget riasztja. Mariano és egy csalódott rendõr közben õrültségre készülnek. Brunot megpróbálják lelõni, de Cristóbal megmenti az életét. Dana elmegy Ceciliahoz és megkérdezi, hogy tudta-e, hogy Bruno és Elisa szeretõk voltak. Viviana elmondja Marianonak, hogy José Angel meleg és Ricardo a szeretõje…

93.
Flor ismét bezárkózik a fürdõszobába és megint megsebesíti magát, majd kórházba kerül. Mariano úgy dönt, hogy kirúgja José Angelt azért, amiért ezt tette Vivianaval. Dana újra álmodik, és most tisztán látja, hogy ki ölte meg a lányát. Dana elmondja Cristóbalnak, hogy szerinte Cecilia ölte meg Elisat. Bruno azt tanácsolja Cecilianak, hogy adják fel magukat a rendõrségen. Flor és Eduardo eközben nem szeretne többé hazamenni, mert nem érzik magukat biztonságban…

94.
Eduardo és Flor soha többé nem akarnak visszatérni a szüleikhez és a régi házukba. Cecilia sem lát más lehetõséget, csak ha feladják magukat a rendõrségen. Nicolás a fejébe veszi, hogyha már a nyomozónak nem sikerült megölnie Brunot, majd õ megteszi. Az államügyész közben ajánlatot tesz Brunonak, ha tanúskodik Cecilia ellen, akkor õ a legenyhébb ítéletet fogja kapni…

95.
Cecilia és Bruno arra készülnek, hogy feladják magukat a rendõrségen. Mariano nem szeretné elveszíteni Danat, aki inkább Cristóbalban bízik. Mariano és Nicolás közben bosszút akarnak állni Brunon. Bruno és Cecilia az utolsó estéjüket töltik együtt, de Cecilia altatót kever az italába, amiért a férfi hazudott neki…

96.
Ricardo nem képes feldolgozni José Angel és Viviana elvesztését. Cecilia teljesen összeomlik, s végül megöli Brunot. Cristóbal elmondja Giselanak, hogy nem szereti és nem szeretne vele együtt élni. Amikor Mariano, Ceciliaék házába megy, hogy megölje Brunot, már vérbe fagyva találja õt. Dana késõbb elmondja Cecilianak, hogy tudja, hogy õ ölte meg Elisat…

97.
Cecilia vallomást tesz a rendõrségen, ahol azt állítja, hogy Bruno a halála elõtt bevallotta neki, hogy õ ölte meg Elisat. Dana, Mariano és Nicolás elmondják Flornak és Eduardonak, hogy az apjuk öngyilkos lett. Cristóbal azonban nem hiszi el, hogy Cecilia igazat mond. A nyomozók pedig rájönnek, hogy Cecilia ölte meg Brunot…

98.
Cecilia azt hazudja a lányának, Flornak, hogy az apja ölte meg Elisat. Amikor Cecilia megtudja, hogy a rendõrség keresi, Flort magával viszi, de a hatóság emberei a nyomukban vannak. Mariano megtudja, hogy Cecilia ölte meg a lányát és Brunoval is õ végzett. Cecilia közben egy régi elhagyatott, Altamira kézben lévõ raktárba viszi Flort, majd túszul ejti a saját lányát…

99.
Az egész Altamira család megtudja, hogy Cecilia felelõs mindhárom ember haláláért. Cecilia szökni próbál, de a rendõrök nagy erõkkel a nyomában vannak, és sikeresen el is fogják. Mariano felajánlja Eduardonak és Flornak, hogy költözzenek hozzá, s vigyázni fog rájuk, mert az anyjuk súlyos börtönbüntetésre számíthat. Dana bizonytalan, hogy a családját vagy Cristóbalt válassza. Ricardo közben úgy dönt, hogy New York-ba költözik, mert csak így tudja elfelejteni José Angelt…

100.
Cristóbal és Mariano, mindketten képesek elfogadni Dana választását, bárhogy is dönt. Cecilia a börtönben várja az ítéletét, de megpróbál öngyilkos lenni, ezért egy pszichiátriai intézetbe szállítják. Mariano meglátogatja Ceciliat és elmondja neki, hogy vigyázni fog a gyermekeire és, hogy nem tudja gyûlölni õt. Dana közben úgy dönt, hogy mégis a családjával marad. Cristóbal pedig tovább folytatja nyomozói pályafutását, és ismét egy emberrablási ügyön kezd el dolgozni…

Megosztom másokkal: