Dulce amor tartalma

DULCE AMOR – A Toledo család c. sorozat tartalma:

1.
Julian és Martín az autóversenyzés szerelmesei, van egy öreg versenyautójuk, Tigris. Ám a szerelõmûhelyt, ahol a megélhetésükért dolgoznak, eladják, így munka nélkül maradnak. Juliannak gondoskodnia kell költekezõ feleségérõl és kisfiáról, Martín pedig anyját és húgát segíti. Mindketten munkát keresnek. A híres csokoládégyáros Toledo család eközben szintén gondokkal küzd, ám ezek nem anyagi természetûek. Don Octavio halála után nagyobbik lánya, Natalia lesz a család feje, õ vezeti a vállalatot is. Natalia egy megbízható személyi sofõrt keres.

2.
Julian és Martín don Pepe raktárába viszik a versenyautót, mert egyelõre nem tudják finanszírozni szenvedélyüket. Natalia meghallgatást tart a sofõri állása, és Martín jelentkezik. Tete, Natalia nagynénje, örül a talpraesett, jóképû fiúnak, és azt tanácsolja Nataliának, vegye fel. A szigorú Nataliát szórakoztatja Martín közvetlen stílusa, és felveszi próbaidõre. Nataliát el akarják rabolni útközben, ám Martín autóversenyzõi múltja kapóra jön, lerázza a támadókat.

3.
Rodrigo, Natalia võlegénye, aki megszervezte menyasszonya elrablását, hogy hõsként kiszabadítsa, és a lekötelezettje legyen, nem számított arra a fordulatra, hogy épp egy autóversenyzõt vesz fel sofõrnek. Elsõ perctõl gyûlöli a fiút, aki keresztülhúzta a számításait. Azért szeretné elvenni a lányt, mert egy ingatlanfejlesztõvel szövetkezett, és céljuk a gyár, és a környezõ házak felvásárlása. A házassággal beleszólása lenne a cég ügyeibe, és eladhatná a területet. Martínt hõsként tisztelik a családban az események után.

4.
Megérkezik Los Angelesbõl a középsõ Toledo lány, Veronica. Natalia nehezen viseli, hogy húga színésznõi karrierrel áltatja õket, miközben két kézzel szórja a pénzt, és nem akar neki több pénzt adni. Rodrigo elhívja Amandát, menyasszonya asszisztensét egy italra. Juliant felveszik sofõrnek Veronica mellé. Az elkényeztetett lány az idegeire megy.

5.
Veronica lázadozik Natalia ellen, de anyjuk, Helena, türelemre inti. Juliana szeretne újra találkozni Lukasszal,aki bajba keveredik, mivel mindenáron pénzhez szeretne jutni, hogy nagyanyjának ne kelljen a gazdagoknál dolgoznia. Juliana titkolja is, hogy gazdag családból származik. Rodrigót bosszantja, hogy Martín elnyerte Natalia bizalmát. Don Pepe pedig mindenkire haragszik, aki a Toledóknál dolgozik.

6.
Juliana barátnõjével elmegy egy szórakozóhelyre, mert úgy gondolja, ott összefuthat Lukasszal, és a fiút valóban ott találja. Egyre jobban tetszik neki az igazi rossz fiú. Rodrigo sürgeti az esküvõt, Natalia viszont nem akarja elkapkodni, és a munka miatt nem ér rá a magánéletével foglalkozni. Flort is felveszik a Toledo gyárba, Isabel boldog, hogy mindkét gyerekének van munkája. Rodrigo Amandának panaszkodik Natalia közömbösségérõl.

7.
Rodrigót nagyon foglalkoztatja, amit Gregorio mondott neki, mielõtt elhunyt, miszerint Natalia nem Octavio Toledo lánya. Lukast Gonzalo kétes ügyekkel bízza meg, amiken nagy pénzt lehet keresni. Lukas belemegy, mert pénzt akar szerezni, hogy nagyanyjának ne kelljen egy gazdag családnál dolgoznia. Rodrigo arra tippel, hogy valójában Gregorio lehetett menyasszonya apja, és megpróbál DNS-mintát szerezni a lakásából, hogy megzsarolhassa Helenát.

8.
Julian aggódik, amikor Veronica nem veszi fel a telefont a szobájában, ráadásul a fürdõszobából dõl a víz, ezért beront a fürdõbe, de a lánynak semmi baja, épp fürdik. Veronicának tetszik a sofõr, igyekszik minél több idejét lekötni. Gabi, Julian nagyravágyó felesége õrjöng, amiért férjének egy fiatal nõt kell kísérgetnie, és azt akarja, hogy hagyja ott az állását, keressen valami mást.

9.
Pepe elmeséli Martínnak, hogy annak idején Octavio Toledo mindenét elvette, és az õ receptjeit lopták el a ma is sikeres csokoládé termékeikhez, ezért ki nem állhatja a Toledo családot, és nem örül, ha valaki nekik dolgozik. Amanda észreveszi, hogy Rodrigo beoson don Gregorio lakásába, és roppant kíváncsi arra, mit keres ott. Veronica megismerkedik Julian kisfiával. Beto rajong a szép és jókedvû lányért.

10.
Gabit nagyon felbõszíti, hogy a kisfia folyton Veronicáról beszél, és követeli, hogy Julian mondjon fel. Helena próbálja kideríteni, miért lehet ilyen sürgõsen szüksége Veronicának a pénzre. A lány azt mondja, sok pénz kell ahhoz, hogy híres rendezõkkel kerüljön kapcsolatba, akik majd filmszerepeket bíznak rá. A naiv Helena lánya minden szavát elhiszi. Natalia háta mögött megbeszél egy idõpontot Rodrigóval, hogy Veronica valahogyan pénzhez jusson.

11.
Rodrigo azt szeretné, ha ismét Veronica reklámozná a termékeiket, mint gyerekkorában, de a lány hallani sem akar róla. Mióta imádott apja meghalt, a gyárba is nehezére esik bemenni. Helena úgy dönt, alkalmazza Rosát, aminek Juliana nagyon örül, mert így érdeklõdhet Lukas felõl. Veronicát csaknem elgázolja egy autó, de Julian ellöki. A lány lába megsérül, és Julian a saját házába viszi. Gabi emiatt botrányt rendez. Nataliát szórakoztatja Martín egyszerûsége és õszintesége.

12.
Lukas nem akarja beárulni a rendõröknek Gonzalót, az értelmi szerzõt, pedig könnyen kiszabadulhatna. Juliana arra kéri Nataliát, hogy adjon munkát a gyárban Rosa munkanélküli unokájának. Rodrigo áthívja magához Amandát pezsgõzni. A lány kap az alkalmon. Veronica ismét pánikrohamot kap, de Julian képes lenyugtatni. Gabi úgy dönt, összepakol, és elmegy Betoval, mivel féltékeny Julian fõnökére. Isabel próbál közbeavatkozni.

13.
Helena váratlanul érkezik Rodrigóhoz, aki kénytelen elbujtatni az ott éjszakázó Amandát. Amanda közben rájön, hogy Rodrigónak hátsó szándékai vannak, ezért akarja feleségül venni Nataliát, de biztosítja a férfit, hogy nem kell tartania tõle, mert szívbõl gyûlöli azt, aki a legjobb barátnõjének hiszi, és mindent elkövet, hogy segítse Rodrigót céljai megvalósításában. Rosa kesereg, amiért Lukas rossz útra tért. Gabi és Julian alaposan összevesznek, Julian egyre nehezebben viseli felesége hisztijét.

14.
Veronica megköveteli, hogy Julian legyen ott a reklámfotózáson. Barátságos kapcsolatuk akkor változott meg, amikor Veronica elkezdett túl közvetlen lenni vele, õ pedig tisztázni akarta, hogy õ csak egy alkalmazott. Flor veszekszik Isabellel, mert eltitkolta, hogy találkozgat apjával. Isabel hiába bizonygatja neki, hogy Vicente hallani sem akar a gyerekeirõl, Flor nem hisz neki. Amanda mindenben igyekszik Rodrigo malmára hajtani a vizet.

15.
Martín úgy véli, hogy Juliannak tetszik Veronica, és féltékeny volt a férfimodellre, akivel pózolt. Helena elveszi Juliana mobilját és laptopját, mert azt akarja, hogy a tanulásra koncentráljon. Martín elárulja Nataliának, hogy aki el akarta lopni a táskáját, az Rosa unokája, és kéri, hogy segítsen rajta. Lukas, akit felbõszített, hogy Gonzalo megfenyegette a nagyanyját, segít lebuktatni õt, cserébe szabadon engedik.

16.
Rodrigo közli Natalia családjával, hogy elõrébb hozzák az esküvõt. Helena nincs elragadtatva. Rodrigo bárhogy is igyekszik, nem tud anyósa kegyeibe férkõzni. Flor erõsködik, hogy szeretne találkozni az apjával. Martínt viszont bosszantja, hogy anyja találkozgat azzal, aki képes volt faképnél hagyni a családját. Álvarez rajtakapja Alcidest, hogy Rodrigo irodájában alszik. Rosa örül, hogy Lukas újra otthon van. A fiú megígéri, hogy jó útra tér.

17.
Rodrigót mélységesen felháborítja, hogy anyósa házassági szerzõdést akar vele aláíratni az esküvõ elõtt. Natalia úgy érzi, ez valóban túlzás, de nem tulajdonít nagy jelentõséget neki. Amanda, aki Rodrigo szövetségese, mindenben próbálja a férfi malmára hajtani a vizet. Natalia nem is sejti, hogy legjobb barátnõje valójában legnagyobb ellensége. Veronica ragaszkodik ahhoz, hogy Julian is ott legyen a fotózáson. Rodrigo csalódott, mert nem tudja Helenát megzsarolni, a DNS-vizsgálat kimutatta, hogy Natalia nem az elhunyt Gregorio lánya.

18.
Gabi az iskolában felejti kisfiát, Julian kénytelen érte menni, és Veronica nem találja a parkolóban. Gabi szerint az ingatlanos rendkívül jó ajánlatot tett a házukra, amit el kellene fogadniuk, de Julian nemigen akarja eladni a szülõi házat. Natalia ki akar kicsit szabadulni az irodából, ezért Martinnal a hétvégi házba viteti magát.

19.
Julian fel akar mondani, de Veronica rábeszéli, hogy maradjon. Freddy, Veronicí barátja próbál jó benyomást tenni a lány családjára. Julian érzi, hogy valami nincs rendben vele. Juliana és Martín közbenjárására Natalia felveszi a céghez Lukast, annak ellenére, hogy megpróbálta kirabolni. Santa Maria sürgeti Rodrigót, hogy szerezze meg neki mielõbb az ingatlanokat és a gyár területét egy nagy beruházáshoz. Mióta apjával balesetet szenvedett, Natalia fél a vezetéstõl. Martín ráveszi, hogy a mellékutakon vezessen kicsit. Rodrigo csaknem beléjük hajt.

20.
Veronica pénzt próbál kicsikarni Nataliából. A nõvére érzi, hogy adósságba keveredett, de Veronica mindent tagad. Isabel szomorú, mert Flor annyira kihozta a sodrából, hogy lekevert neki egy pofont. Martín próbálja rávezetni anyját, hogyan kezelje húgát. Helena ellátogat Juliana iskolájába, ahol az igazgatónõ közli, hogy nem hajlandó visszavenni Julianát a magatartása miatt. Amikor Natalia elutazik, Rodrigo csellel csõbe akarja húzni Martínt.

21.
Rodrigo mindenáron le akarja járatni Martínt, de Natalia bízik benne. Freddy be akarja mutatni Juliannak, mit tud a versenypályán, nem is sejti, hogy Julian valójában autóversenyzõ, és amikor õ ül volánhoz, megalázóan lekörözi õt. Veronica nevetgél, Julian érzi, hogy a kapcsolatuk nincs rendben. Helena bosszankodik Juliana lázadó természete miatt. Beto belázasodik az iskolában, anyját nem tudják elérni, ezért Juliannak kell érte mennie. Veronica mindenképp segíteni akar a kisfiú ápolásában, a hazaérõ Gabi ezt rossz néven veszi.

22.
Pepét kórházba szállítják, mert rosszul lesz, Isabel elkíséri. Veronica egyre kevésbé tudja elviselni Freddyt. Natalia Brazíliába készül, Martínt addig a cég rendelkezésére bocsátja. Gabi egyfolytában féltékenykedik Veronicára, Julian unja már felesége örökös panaszkodását. Amint Natalia elutazik, Rodrigo azt állítja, nagy mennyiségû készpénz tûnt el az irodából. A dolgozók táskáinak átvizsgálásakor Martín hátizsákjában találják meg, aki értetlenül áll a pénz láttán.

23.
A rendõrnõ, aki kihallgatja Martínt, érzi, hogy a történetben valami sántít, hiszen Martín fogta el és adta rendõrkézre Lucast, amikor lopni próbált, de nem tehet mást, a tárgyi bizonyíték láttán kénytelen letartóztatni. Freddy elhiteti a családdal, hogy Veronica jelentõs szerepet kapott egy filmben. Helena boldog, hogy lánya színésznõi karrierje beindult, de Veronica kezdi unni már a sok hazugságot. Rodrigo, miután titokban exhumáltatta Natalia apjának holttestét, kideríti, hogy Natalia nem Octavio Toledo lánya.

24.
Rodrigo megzsarolja Helenát azzal, hogy Natalia nem Octavio Toledo lánya, de olyan ügyesen csinálja, hogy az asszony nem jön rá, Rodrigo áll az ügy mögött. Hirtelen arra gondol, ennyi év után Pepe akarja felkavarni az életét. Don Pepe lánya, Noelia, aki történetesen ügyvéd, és épp meglátogatta az apját, elvállalja Martín ügyét, mivel korábban együtt jártak. Gabi mindenáron azt szeretné, ha Julian eladná a házat Agustínnak, mivel rengeteg pénzt ígért, de férjének nem tetszik az üzlet, úgy érzi, valamit titkol az ingatlanos.

25.
Rodrigo felháborítónak találja, hogy Martínt kiengedték a börtönbõl, és tajtékzik a dühtõl, amikor megtudja, hogy Natalia fizette ki az óvadékot. Martín boldog, amiért a fõnöke bízik benne, de fogalma sincs, hogy került a hátizsákjába a pénz. Noelia arra próbálja rávezetni Isabelt. hogy Martín és Natalia között van valami. Isabel viszont azt szeretné, ha fia újra összejönne Noeliával. Veronica örül, hogy Julian mégsem adja el a házat, és így továbbra is a sofõrje marad.

26.
Tete örül, hogy Natalia elment Martínhoz, és visszavette dolgozni, mert nagyon kedveli a jó kedélyû fiút. és teljes képtelenségnek tartja a történteket. Helena, aki Rodrigo kedvére akar tenni, azt mondja Nataliának, felejtse el a házassági szerzõdést. A lány nem tudja mire vélni a hirtelen változást. Juliana elkezd dolgozni a Toledo gyár irodáján, és megpróbálja titokban tartani származását, nehogy Lukas rájöjjön, hogy õ is egy Toledo, ugyanis a fiú gyûlöli a gazdagokat.

27.
Noelia intézi Martín ügyét, de a jelek szerint hamarosan lezárják, mivel Martín ellen nincs bizonyíték. Az ügyvédnõ örülne, ha Martínnal felmelegítenék régi viszonyukat. Natalia elmondja Rodrigónak, hogy még aznap szeretné kitûzni az esküvõjük dátumát. Rodrigo elégedett, hogy jól haladnak a dolgok. Beto Veronicával játszik, míg Julian dona Helenát vásárolni viszi. A kisfiút elbûvöli Veronica kedvessége.

28.
Martín a fõnökével álmodik, és álmában arra kéri, ne menjen férjhez, majd megcsókolja. Az álma igazolni látszik anyja megérzését, miszerint kettejük között van valami. Helena meggyõzi Nataliát, hogy finanszírozza húga visszautazását Los Angelesbe. Veronica már nemigen akar visszamenni, túl sokat gondol Julianra. Flor folyton üldözi Lukast, úgy döntött, nem adja fel, míg le nem veszi a lábáról a fiút. Rodrigo figyelmezteti Amandát, hogy nagyon vigyázzon, nem derülhet ki, hogy viszonyuk van.

29.
Helena megpróbálja kiszedni Freddybõl, hogy Veronicának miféle adósságai vannak, de Freddy természetesen nem vallja be, hogy miatta kellett Veronica ellopja anyja gyöngysorát. Dona Isabel táncos estet szervezett Terco bárjába, de mivel megsérült a lábam nem léphet fel. Martín, Julian, és a fiúk elhatározzák, hogy segítenek neki. A táncos mulatségon megjelenik Veronica Freddyvel, de még Natalia is benéz, aki döbbenten nézi a fiúk szórakoztató táncát. A sikerük elsöprõ.

30.
Alcides, aki titokban a gyárban alszik éjszakánként, észreveszi a csókolózó Amandát és Rodrigót. Nagyon megdöbben, hogy Nataliát megcsalja a võlegénye, ráadásul a legjobb barátnõjével. Julian hazakíséri Veronicát, egészen a szobájáig cipeli az ittas lányt. Freddyt a hitelezõi nagyon megverik, és ultimátumot adnak neki. A családnak azt hazudja, hogy az utcán megtámadták, mert ki akarták rabolni. Juliannak nagyon gyanús Freddy, és az az érzése, hogy Veronica fél tõle.

31.
Natalia észreveszi Amandán, hogy lelki problémái vannak. A lány azt hazudja neki, hogy egy olyan férfival jár, aki nem szabad ember, ezért nagyon szenved. Natalia azt tanácsolja, hogy csak önmagára gondoljon, és vessen véget a kilátástalan kapcsolatnak. Juliana és Lukas kirándulni mennek. A lány bevallja Lukasnak, hogy még sosem volt férfival, de Lukas megígéri, hogy türelmesen vár, mert szereti õt. Rodrigo igyekszik lekenyerezni Alcidest, mert sejti, hogy meglátta õt Amandával.

32.
Julian elkíséri Veronicát a zálogházba, hogy kiváltsa anyja gyöngysorát, amibõl Freddy az adósságát rendezte. Rodrigo azon igyekszik, hogy Natalia minél kevesebb idõt töltsön Martínnal, és rendkívül lekezelõen bánik a fiúval. Helena döbbenten hallgatja, amikor Juliana elmeséli szerelmes délutánját barátjával, és igyekszik úrrá lenni megrökönyödésén. Arra kéri Julianát, mutassa be neki. Lukas nagyon szerelmes, de még nem tudja, hogy Juliana éppen egy Toledo.

33.
Rodrigo és Natalia kis fogadást tartanak a házban, melyen bejelentik, hogy össze fognak házasodni. Lukas is beugrik, hogy segítsen nagyanyjának, és ekkor elkerülhetetlenül találkozik Julianával, akirõl kiderül, hogy õ a legkisebb Toledo lány. Lukas dühöng, és szó nélkül elmegy. Julianát lesújtja, hogy a fiú valószínûleg nem bocsátja meg, hogy eltitkolta a származását.

34.
Veronica és Freddy visszaindulnak Los Angelesbe. Tete megkéri Juliant, hogy a reptéren várakozzon egy ideig, hátha lekésik a gépet. Julian kissé szomorú, hogy Veronica elutazik, és miközben várakozik, eszébe sem jut, hogy a lány leszállt a géprõl. Noelia felkeresi Nataliát, hogy elmondja, nem hagyja annyiban, hogy egykor Octavio Toledo ellopta az apja receptjeit, és azokkal vitte sikerre a gyárat. A lány jogi úttal fenyegetõzik.

35.
Rodrigo kapva kap a kínos dolgon, miszerint a Toledo édesség Pepétõl lopta a recepteket, és örül, mert kapóra jön neki, hogy tönkretegye a céget. Egy újságnak kiszivárogtatja a történetet. Juliana szenved, mert Lukas nem áll szóba vele, és Rosának panaszkodik. Veronica boldog, mert megszabadult Freddytõl, és elhatározza, új életet kezd.

36.
Flor mindent elkövet, hogy behálózza Lukast, ám a fiú valójában semmit nem akar tõle. Gonzalo újra felkeresi Lukast, hogy ismét kétes üzletet ajánljon neki. Pepe nagyon haragszik lányára, amiért bement az édességgyárba, és perrel fenyegetõzött. Nem akarja, hogy lánya beleártsa magát a dolgaiba. Freddy visszatér, és rátámad Veronicára, ám Julian nem tûri, hogy bántsa Veronicát. A lány kénytelen bevallani a családjának, hogy valójában nincs filmes karrierje.

37.
Alicia folyton zaklatja Gabit, aki attól retteg, hogy Julian megtudja, Betónak valójában nem õ az apja, hanem Alicia bátyja, Ernesto, aki börtönben van, halálos beteg, és az a kérése, hogy látni szeretné a fiát. Miután Rodrigo fülest ad egy újságírónak, és kipattan a botrány a sajtóban, miszerint a Toledo gyár ellopta don Pepe receptjeit, igyekszik Martínra terelni a gyanút. Julian elkíséri Veronicát a temetõbe, és azt tanácsolja neki, kezdjen új életet.

38.
Lucas rettentõ dühös, amiért a nagyanyját kirúgták a Toledo házból. Helenát felháborítja, hogy kisebbik lánya a szakácsnõ fiával jár, és biztosra veszi, hogy õ falazott nekik. Juliana dühös, mert anyja igazságtalan volt Rosával, de Helena hajthatatlan. Gabi elfelejtett Betóért menni az iskolába, a gyerek a parkban várakozott egy padon. A férfi érzi, hogy Gabi titkol valamit, mert nagyon furcsán viselkedik.

39.
Gabi bevallja Juliannak, hogy Beto valójában Ernesto fia. A férfiban egy világ omlik össze, és Gabi hiába könyörög, hogy bocsásson meg neki, nem tud túllépni ekkora hazugságon. Noeliát bántja, hogy Martínnak nincsenek komoly szándékai vele, de még mindig abban reménykedik, hogy kapcsolatuknak lehet jövõje. Lucas ismét felveszi a kapcsolatot Gonzalóval, mert szüksége van a könnyen szerzett pénzre.

40.
Tete azt tanácsolja Veronicának, hogy harcoljon az álmaiért. A lány amiatt aggódik, hogy Julian idõsebb nála, ráadásul nõs is, bár nem élnek jól a feleségével. Natalia kissé ideges, mert a sajtóbotrány miatt a brazil partner elállt az üzlettõl, és a Toledo gyár így nehéz helyzetbe került. Lucas nem hajlandó elhinni Julianának, hogy önzetlenül szereti a nagyanyját, és arra kéri, hagyja békén. Amanda elájul az irodában. Noelia bemegy Nataliához, és közli vele, hogy semmi köze a sajtóbotrányhoz.

41.
Julian belemegy abba, hogy Beto találkozzon igazi apjával, de nem akarja a gyereket bevinni a börtönbe. Lévén, hogy halálos beteg, reméli, hogy kiengedik egy napra, hogy fiával más helyszínen találkozzon. Noelia megígéri, hogy ügyvédként utána néz a dolognak. Rodrigónak csalódást okoz, hogy Fernandezék nem fontolgatnak jogi lépéseket a cég ellen, pedig neki kapóra jönne, mielõbb tönkre szeretné tenni a gyárat, hogy Natalia kénytelen legyen eladni. Amikor Rodrigo észreveszi a terhességi tesztet, Amanda letagadja, hogy pozitív lett.

42.
Martín úgy látja, Natalia bujkál elõle, de a szíve mélyén érzi, hogy õ sem teljesen közömbös neki. Lucas aggódik nagyanyja rosszullétei miatt, de Rosa szerint aggodalomra semmi ok. Julian szabadnapot kér, Veronica mindenben igyekszik támogatni, mert úgy érzi, Juliannak komoly problémái vannak. Gabi, Julian és Beto elutaznak, hogy a kisfiú találkozhasson igazi apjával, de anélkül, hogy elárulnák neki, kicsoda Ernesto.

43.
Isabel ideges, mert férje, aki évek óta elhagyta a családot, most ismét jelentkezett, és Flor már régóta találkozni szeretne apjával. Pepe sejti, hogy Vicente újból csak élõsködni akar Isabel nyakán, de Isabel még mindig szereti. Martín kissé szomorú, de úgy véli, muszáj volt felmondania a cégnél, mivel kölcsönös vonzalmuk a fõnökasszonnyal elõbb-utóbb további problémákhoz vezetett volna. Julian nagyon megértõen viselkedik Ernestóval, pedig a helyzet, miszerint Betico nem az õ fia, elég megalázó számára.

44.
Martínt, miután megpróbálja védeni Pepét és Noeliát a vandáloktól, aki szétverték a boltot, az egyik férfi leüti. Kiderül, hogy az addig békés, nyugodt környéken kezdenek elszaporodni az ilyen incidensek. Veronica egy versenyautó modellt ajándékoz Juliannak, amit Terco bárjában ad át neki. Észreveszi, hogy Gabi meglátta õket, és indulni készül, hogy ne okozzon problémát, de Julian megnyugtatja, hogy válófélben vannak. Alcides rájön, hogy Amanda terhes, de a nõ arra kéri, tartsa a száját.

45.
Noelia, aki ápolja Martínt, féltékeny Nataliára, mert úgy érzi, a fiú miatta nem akar kapcsolatot vele. Isabel abban reménykedik, hogy Martín mégiscsak megállapodik Noelia mellett, és mindent elkövet, hogy észrevetesse fiával az ügyvédnõ erényeit. Gabi ráveszi Betót, hogy együtt harcoljanak a válás ellen. Veronica dolgozni kezd a Toledo gyárban, próbálja hasznossá tenni magát. Lucas aggódik, mert Rosa telefonál, hogy rosszul érzi magát. Julianát nagyon bántja, hogy Lucas nem hajlandó megbocsátani, hogy hazudott a származásáról.

46.
Martín hallani sem akar arról, hogy apja betegye a lábát a házba, miután gyerekkorukban magukra hagyta õket, Isabel bármivel is próbálkozik, fia hajthatatlan marad. Noelia nem akar visszamenni Medellínbe, de Pepe figyelmezteti, hogy olyan ember iránt táplál érzelmeket, aki azokat nem tudja viszonozni. Rodrigo még örül is annak, hogy pont Martín sérült meg, amikor az általa alkalmazott vandálok szétverték Don Pepe boltját. Így szeretnék rávenni a telep lakóit arra, hogy adják el házaikat.

47.
Natalia és Rodrigo elõrehozzák az esküvõjüket. Tete próbálja ráébreszteni Nataliát, hogy nem Rodrigo mellett van a boldogsága, hanem a csupa szív Martín mellett, de a lány úgy véli, realistának kell lennie, s Rodrigo jelenti a jövõjét. Pepét bosszantja, hogy lánya folyton a múltjáról kérdezgeti, Noelia pedig megsértõdik, amiért apja nem mond el neki semmit. A szomszédok összegyûlnek Terco bárjában, hogy együtt lépjenek fel a vandálok ellen. Noelia ügyvédként vállalja az érdekeik képviseletét.

48.
Vicente elmegy Isabelhez, és ugyanúgy udvarol neki, mint régen, mert tudja, hogy az asszony képtelen nemet mondani neki. Natalia felkeresi Martínt a versenypályán, mert úgy érzi, miatta maradt munka nélkül. Flor nagyon örül apja felbukkanásának, és mindent megbocsát neki. Már csak Martínt kellene meggyõzni, hogy Vicente hazatérhessen. Gabi újra munkát kér Agustíntól, és vállalja, hogy kémkedik neki a lakógyûlésen.

49.
Martín találkozik apjával Terco bárjában, és alaposan összevesznek. Natalia elmondja Amandának, hogy csókolózott Martínnal, és megkéri, hogy semmiképp se jusson Rodrigo fülébe. Juliana éhségsztrájkba kezd, hogy elérje, anyja vegye vissza Rosát, akit igazságtalanul rúgott ki. Helena azonban hallani sem akar róla. Gonzalo elviszi Lukast egy helyre, ahol illegális verekedések zajlanak, mert a fiú sok pénzt akar keresni. Martín közli anyjával, hogy nem akarja apját a lakásban látni, és az ott hagyott gitárját is összetöri.

50.
Julian a Toledo házban alszik, mert kora reggel Nataliát el kell vinnie valahová. Tete elárulja Veronicának, hogy Julian a cselédszobában alszik. Veronica bemegy Julianhoz, és õ végre szerelmet vall neki. Az idillnek véget vet, hogy Juliana az éhségsztrájktól elájul. Natalia úgy dönt, hogy szembemegy anyja akaratával, és visszaveszi Rosát, akit egyébként kedvel, és jó munkaerõnek tart. Noelia, bár tudja, hogy Martín nem szerelmes belé, nem adja fel a reményt, és minden alkalmat megragad, hogy kettesben maradjon vele.

51.
Rodrigót bosszantja, hogy Martín megjelent a gyárban, és még jobban bosszantja, hogy õ lett a lakóközösség képviselõje, pont azoké, akiket õ minden eszközzel szeretne elûzni a környékrõl. Nataliában felmerül, hogy esetleg Agustín cégének köze lehet a környezõ ingatlanok felvásárlásához, de Rodrigo igyekszik eloszlatni a feltételezéseit. Miután Rodrigo eléri, hogy minden befektetõ visszalépjen, a cég nehéz helyzetbe kerül. Igazgatósági értekezletet hívnak össze, hogy megoldást találjanak a helyzetre.

52.
Rodrigo terve sikerült, bevették üzlettársnak a cégbe, mivel elhitette az igazgatótanáccsal, hogy csak az õ pénze mentheti meg a céget. Ráadásul az rgész Toledo család hõsként tekint rá, aki nagy áldozatot hozott értük. Flor duzzog, amiért Martín miatt apja nem lakhat náluk, de a fiú hallani sem akar attól, hogy visszafogadják. Alcides mindenben igyekszik Amanda kedvében járni. Amanda arról biztosítja Nataliát, hogy Rodrigo egy úriember, és nagyon szereti. Julian kiadó lakást keres, mert végképp eldöntötte, hogy elköltözik otthonról.

53.
Julian figyelmezteti Veronicát, hogy még ha el is költözik otthonról, nem teljesen szabad ember, de Veronica biztosítja arról, hogy õ az a férfi, aki kell neki, és vár, ameddig csak kell. Gabriela teljesen kiborul, amikor férje pakolni kezd, és kiderül, hogy már lakást is talált magának. Helena, aki immár Rodrigóban látja a cég és a család megmentõjét, boldogan nekiadja a részvényeit. Isabel egyáltalán nem örül annak, hogy Flor Lukasszal mászkál, mert nem szereti a fiú nagyanyját. Meggyõzõdése, hogy Rosának viszonya volt Vicentével.

54.
Rodrigo nem örül annak, hogy Martín újra sofõrként szeretne dolgozni a cégnél. Gabi, miután eljátszotta, hogy sok altatót vett be, gyengének tetteti magát, hogy így bírja rá férjét arra, hogy ne költözzön el. Nataliának nem tetszenek Veronica tervei, a lány alaposan megsértõdik. Veronica dühöng, mert Julian nem ment be dolgozni, úgy érzi, mellõzi õt. Noelia sem örül annak, hogy Martan visszamegy a gyárba, mert így ismét sok idõt tölthet Nataliával.

55.
Martín azt gyanítja, hogy Rodrigo megcsalja Nataliát Amandával, de Julian szerint rémeket lát. Tete nagyon örül, hogy Martín újra Natalia sofõrje, és mivel tudja, hogy tetszenek egymásnak, annak drukkol, hogy végre összejöjjenek. Isabel azt tanácsolja Juliannak, hogy ne engedjen az érzelmi zsarolásnak, és ne hagyja, hogy Gabi manipulálja õt. Gonzalo illegális verekedésre viszi Lukast, de figyelmezteti, hogy a szeme sarkából figyelje a jelet, miszerint nyernie vagy vesztenie kell.

56.
Natalia és Rodrigo egy konferenciára készülnek, de amikor Amanda felhívja Rodrigót, hogy valami bj van a gyerekkel, õ azt hazudja Nataliának, hogy Agustín bajban van, és rohan hozzá. Alcides, mivel minden pénzét elkaszinózta, beköltözik Martínékhoz. A család nem tud nemet mondani a bajba jutott férfinak. Rosa rosszul érzi magát, és Juliana orvoshoz kíséri. Natalia megdöbben, amikor Rodrigo közli vele, hogy nem tart vele a konferenciára. A konferencia szervezõje összetéveszti Martínt Rodrigóval, és õ nem tisztázza a helyzetet.

57.
Rodrigo Amandához siet, aki sírva közli vele, hogy elvetélt. Juliana hazakíséri az orvostól Rosát. Lukas azt hiszi, miatta ment oda, és undokul beszél vele. Martín, akit Rodrigónak hisznek, beszédet mond a konferencián, és hatalmas sikert arat. Nataliát megdöbbenti Martín sikere, és hálás neki, hogy kihúzta a bajból. Noelia észreveszi, hogy apja titokban leveleket ír, és bosszantja, hogy nem árulja el, kinek. Az is rosszul esik neki, hogy Martín elutazott a fõnökével, noha tudja, hogy a fiú nem akar tõle semmit a barátságon kívül.

58.
Mivel Martín elég sokat ivott, hogy bátorságot gyûjtsön a beszéd elmondásához, nem vezethet, viszont nincs üres szoba a szállodában. Martín felajánlja, hogy az autóban alszik, és Natalia elfogadja. Tete azt tanácsolja Veronicának, hogy legyen megértõ Juliannal, és ne hisztizzen minden apróság miatt. Julian felmond sofõrként, és elmegy karbantartónak a Toledo gyárba. Lukas, látva, hogy Julianának mennyi munkája van, ott marad vele az irodában, hogy segítsen. Veronica bevallja anyjának, hogy szerelmes Julianba, amitõl Helena kis híján idegösszeomlást kap.

59.
Rodrigo azzal fogadja Nataliát, hogy szemrehányást tesz neki amiatt, hogy Martín az õ nevében beszélt. Natalia dühöz, mert Rodrigo mondta le a konferencián való részvételt, és egyáltalán nem érez bûntudatot. Pepe Rosával küldi Helenának a leveleit, és izgatottan várja a válaszlevelet. Julian elmondja Veronicának, hogy Beto valójában nem az õ fia, ezért szorul Noelia segítségére, hogy ügyvédként felvilágosítsa a jogairól egy válás után.

60.
Amikor Noelia követi Rosát a Toledo házba, találkozik Helenával. Martín bemutatja neki, mint Pepe lányát. Helena dühös lesz, mivel Pepének mástól született gyermeke, mégis felbukkant a múltjából sok évvel késõbb. Juliana vizsgája sikerül, Lukas féltékeny, mert azt hiszi, összejött Ciróval. Terco bárjában karaoke est lesz, az egész negyed erre készül. Juliana Irenével és Ciróval jelenik meg. Natalia közli anyjával, hogy már nem biztos abban, hogy feleségül megy Rodrigóhoz.

61.
Veronica Julian bérelt lakásában tölti az éjszakát. Gabi, aki mindent elkövet, hogy hazacsábítsa férjét, reggelit visz neki, és észreveszi a távozó Veronicát. Martín unja már, hogy Isabel folyton megjegyzéseket tesz Nataliára, de anyja szerint a fõnöke nem való hozzá. Rodrigo úgy dönt, szakít Amandával, mert kapcsolatuk veszélyt jelent a terveire nézve. Amanda dühös, ám úgy véli, ez még nincs lerendezve. A lányokat felháborítja, hogy Tete elköltözött a háztól, de Helena makacs, és nem hajlandó visszahívni.

62.
Miután Gabi botrányt rendez a gyár elõtt, mindenki értesül Veronica és Julian viszonyáról. Julian szégyenkezik, amiért a felesége kellemetlen helyzetbe hozta Veronicát. Amandát bosszantja, hogy Rodrigo befejezettnek tekinti a viszonyukat, és nem adja fel egykönnyen. Flor abban reménykedik, hogy apja és anyja kibékülnek. Natalia felkeresi Teresát, hogy hazacsábítsa.

63.
Isabel szeretne még egy esélyt adni Vicentének, aki váltig állítja, hogy megváltozott, ezért próbálja rávenni Martínt, hogy fogadja vissza apját a családba, de a fiú hallani sem akar errõl. Amanda és Rodrigo vitáznak és dulakodnak az irodában, mert Amanda nem hajlandó elfogadni, hogy Rodrigo szakítani akar. Helena és Tete kibékülnek, és Tete újra hazaöltözik. Gabi minden eszközzel Veronica ellen hangolja Beticót.

64.
Rodrigo a konyhában találja a nevetgélõ Nataliát és Martínt. Egyre nehezebben viseli, ha Natalia közelében látja a sofõrt. Veronica bevallja Helenának, hogy szerelmes Julianba. Anyja botrányosnak gondolja a kapcsolatukat. Isabel végképp csalódik Vicentében, akit három nõ társaságában talál a bárban, és belátja, hogy Martínnak volt igaza. Férje sosem változik meg. Gabi figyelmezteti Juliant, hogy sosem mond le róla.

65.
Natalia bevallja Martínnak, hogy miatta fújta le az esküvõt. Martín boldog, hogy szerelme viszonzásra talált. Rosa felkeresi Isabet, és bevallja neki, hogy megérzése nem csalt, egykor neki is viszonya volt Vicentével, aki azt ígérte neki, hogy majd elválik, és összeköltözik vele. Rodrigo és Agustín elhatározzák, hogy bevisznek egy új alkalmazottat a Toledo gyárba, akinek az lesz a dolga, hogy szabotálja a termelést.

66.
Veronca aggódik, hogy Betico nem fogja szeretni õt, mivel Gabi ellene fordította, de Julian nyugalomra inti. Rodrigo felveszi a céghez Gonzalót, akinek az lesz a dolga, hogy észrevétlenül elrontsa a gépeket, így szabotálja a termelést. Rodrigo csak arra vár, hogy a gyár tönkremenjen, és Natalia kénytelen legyen eladni. Gabi elmegy a Toledo házba, és hatalmas botrányt rendez, azt állítván, hogy Veronica feldúlta a családi életüket. Lukast bûnözõk üldözik, amiért az illegális verekedésen a megbeszéltek ellenére nem hagyta ellenfelét nyerni.

67.
Gabi a kis Betót folyton arra biztatja, hogy segítsen neki hazaédesgetni Juliant. Julian aggasztónak találja, hogy Gabi nem hajlandó megérteni, hogy köztk mindennek vége. Natalia bevallja Martínnak, hogy túl sokat gondol rá, amitõl képtelen a munkájára koncentrálni. Lukas, akit üldöznek az illegális verekedés szervezõi, Julianánál húzza meg magát. Rosa és Flor aggódnak, hogy nem ment haza, és a telefonját se veszi fel.

68.
Amikor Rodrigo megtudja, hogy Alcides Martínék lakásában lakik, utasítja, hogy kémkedjen neki, és számoljon be Martín minden lépésérõl. Alcides, aki félti a munkáját, beleegyezik. Veronicának rossz kedve van, mióta Gabi náluk járt, és óriási botrányt rendezett Helena elõtt, mert Veronica ellopta a férjét. Martín kap Amandától egy címet, hogy délben ott vegye fel Nataliát. A fiú nem sejti, hogy fõnöke születésnapi meglepetést tartogat neki.

69.
Rodrigo, aki egy magánnyomozót állított Nataliára, döbbenten nézi a képeket, melyek az étteremben készültek a sofõrjével csókolózó Nataliáról. Ezen kívül utánanéz Martín magánéletének, amibõl kiderül, hogy nagy nõcsábász. Tete azt tanácsolja Julianának, hogy keressen magának másik barátot, mert úgy tûnik, Lukas rossz társaságba keveredett. Natalia elmegy Martín szülinapi bulijára, de nem tetszik neki, hogy Martínt folyton mindenféle nõk keresik telefonon, ezért inkább hazamegy.

70.
Vicente is megjelenik fia szülinapi buliján, és Flor megígéri neki, hogy mindent elkövet azért, hogy Martín visszafogadja. Julian inkább szakít Veronicával, hogy megkímélje a rengeteg problémától, amivel szembe kell néznie, és legfõképpen Gabi botrányaitól. Gonzalo, Rodrigo bizalmi embere tönkretesz egy fontos gépet az éjszaka leple alatt, Rodrigo pedig elküldi a pletykalapoknak a Nataliáról készült fotókat. Úgy érzi, a cég tönkretétele jól halad.

71.
Helena elájul és kórházba viszik. Mindegyik lány önmagát okolja, amiért túl sok fejfájást okozta neki, de Natalia tudja, hogy valószínûleg az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy reggel meglátta õt Martínnal csókolózni. Amikor Don Pepe megtudja Martíntól, hogy Helena kórházba került, azonnal odasiet. Helena egyáltalán nem örül neki, mert nem szeretné a múltat bolygatni. Natalia döbbenten látja viszont elõzõ napi csókolózását a pletykalapok címlapján.

72.
A kórházban Helena lányai szemére veti, hogy a halálba kergetik a rossz párválasztásukkal. Nem tudja elviselni, hogy Juliana összeállt a szakácsnõ fiával, Veronica egy szerelõvel, Natalia pedig a sofõrjével. Martín kétségbe van esve, mivel egyik régi barátnõje, Lucia, azzal állít be hozzá, hogy van egy gyerekük. Azt persze nem tuda, hogy Rodrigo busásan megfizette, hogy hazudjon neki. A sajtóbotrány közepette, Rodrigo eljátssza az úriembert, akire Natalia mindig számíthat.

73.
Gabi boldog, mert Julian azt mondta, szakított Veronicával. Ez nem igaz, de csak így tudta leállítani feleségét, aki lépten-nyomon botrányt rendezett. Natalia nem örül, hogy Martín túl könnyedén veszi a történteket, Martínt viszont sérti, hogy Natalia úgy viselkedik, mintha kínos lenne számára, hogy együtt fotózták le vele az étteremben. Lucia Martínra bízza kisfiát, Rodrigo pedig épp akkor ráveszi Nataliát, hogy keresse fel Martínt.

74.
Miután Lucas és Ciro összeverekedtek a parkban néhány kötekedõvel, a rendõrségen találják magukat. Ciro segít igazolni Lucas történetét, és a rendõrök hisznek neki. A két fiú kibékül egymással. Natalia számára még javában dúl a sajtóbotrány a magánéletérõl, máris új gonddal kell szembenéznie. Az Egészségügyi Minisztérium ellenõre közli vele, hogy átfogó ellenõrzést tart, mivel egyik szállítmányuk romlott volt. Natalia azonnal intézkedik, hogy a terméket vonják vissza az üzletekbõl. Rodrigón és Amandán kívül senki se tudja, hogy Gonzalo rontotta el az egyik gépet.

75.
Martín nem akarja elhinni, hogy Lucia lóvá teszi a gyerekkel, pedig sokan azt tanácsolják, végeztessen DNS-tesztet. A sorozatos problémák miatt Natalia felajánlja anyjának a lemondását. Natalia úgy véli, hiba volt Martínnal álmodozni, és szakít vele, fõleg miután a gyerek felbukkanása után úgy tûnik, bebizonyosodott, hogy szoknyavadász. Rodrigo örül, hogy ármánykodása célt ért. Martín teljesen összeomlik.

76.
Natalia elmondja Martínnak, hogy mellette vidámabbnak, szabadabbnak látta az életet, de ez a cég mûködésének rovására ment, ráadásul azt se tudja megemészteni, hogy Martínnak esetleg van egy gyereke. Amanda ebédelni hívja Juliánt, ami Veronicát azonnal féltékennyé teszi. Juliana nem tud figyelni az órán, folyton Lukasra gondol, akit megbántott, mert azt feltételezte, hogy megütötte Cirót. Gabi felkeresi Agustínt, és amikor egyedül marad, belenéz a számítógépébe. Döbbenten látja, hogy Juliannak igaza volt. Tönkre akarják tenni a negyedet.

77.
Három hónappal azután, hogy Natalia szakított Martínnal, az esküvõjére készül Rodrigóval. Martín úgy tûnik, megállapodik Noelia mellett. Gabi még mindig kómában van, mióta elütötte egy autó, miközben menekült Agustín elõl. Juliannak ez hatalmas probléma, mert Beticóra kell vigyáznia, és nem lehet Veronicával. De a lány megértõ, és a barátok sokat segítenek. Juliana kihallgatja anyja és Tete beszélgetését.

78.
Miután Juliana elmondja Nataliának, hogy mit hallott, a lány kérdõre vonja anyját. Nataliát annyira lesújtja a hír, hogy nem is Octavio Toledo az édesapja, hogy faképnél hagyja Rodrigót az oltár elõtt, aki azt hiszi, hogy Amanda tett keresztbe neki féltékenységbõl. A feldúlt Natalia gyalog indul neki a városnak, képtelen a házban maradni. A vendégeket hazaküldik, mondván, hogy családi okok miatt elhalasztják az esküvõt.

79.
Miután Tete felhívja Martínt és elmondja neki, hogy sehol sem találják Nataliát, Martín motorra pattan, és azonnal megtalálja a nyaralóban, mert tudja, hogy a lány oda szokott elvonulni, ha valamit át kell gondolnia. Veronica és Juliana követelik, hogy Helena mondja el, ki Natalia apja, de neki eszében sincs magyarázkodni. Gabi felébred a kómából, de még nem tud beszélni. Az orvos türelemre inti Juliant.

80.
Veronicát zavarja, hogy Juliannal folyton bujkálniuk kell, de nagyon szereti, és ígéri, hogy kitart mellette. Natalia Rodrigo lakásában húzza meg magát, mert úgy érzi, képtelen volna egy fedél alatt lenni anyjával, aki egész életében hazugságban tartotta. Flor nem veszi jó néven, hogy más feladatot kap, mivel Juliana újra visszatért dolgozni. A két lány sokat veszekszik. A két színész, akit Rodrigo alkalmazott, hogy eljátsszák a szüleit, még több pénzt kérnek.

81.
Helena nem hajlandó elárulni Nataliának az apja nevét, azt hajtogatja, hogy Octavio volt az, aki felnevelte, tehát õt tekintheti apjának. A lány egyáltalán nem nyugszik bele a válaszba. A Napoleon negyed lakói összefognak, és elhatározzák, hogy megvédik a negyedet a felvásárlástól. Ciro bevallja Lukasnak, hogy történt valami közte és Juliana között. Lukas kénytelen elfogadni, hiszen egy ideje Flor a barátnõje.

82.
Terco bárjában épp retro estet tartanak, amikor egy névtelen telefonáló azt állítja, bomba van a bárban. A vendégek hanyatt-homlok menekülnek, Martín különösen figyel Nataliára, aki idõközben betévedt. Az egyik asztal alatt valóban van egy csomag, de a tûzszerészek semmit se találnak benne. Julian örül, mert Gabi állapota javulni látszik. Veronicát felkeresi az ügynöke egy igen csábító filmajánlattal.

83.
Natalia rajtakapja Rodrigót, hogy az õ telefonjáról felhívta Martínt, hogy megfenyegesse. A lány kikéri magának privát dolgainak ilyen szintû ellenõrzését, és úgy dönt, hazaköltözik. Noelia folyamatosan féltékenykedik Nataliára, és egyfolytában rosszkedvû meg ingerült. Gabi rádöbben, hogy nem tudja mozgatni a lábát. Julian attól tart, hogy lebénult. Az orvos egyelõre tanácstalan, türelemre inti õket. Natalia távollétében Rodrigo és Amanda azt tervezik, hogy elbocsátanak dolgozókat.

84.
Natalia távollétét kihasználva Amanda és Rodrigo kirúgnak rengeteg dolgozót. Köztük Flort is, aki Julianát okolja, mert azt hiszi, féltékenységbõl õ rúgatta ki. Veronica lelkes, mert a forgatókönyv kedvére való, és szeretné elvállalni a filmet. Don Pepe udvarolni próbál Isabelnek, de nem egyszerû, mivel évtizedek óta barátok. Martín azt hiszi, Rodrigo miatta rúgta ki Flort. A cég elõtt összeszólalkoznak, ami verekedéssé fajul.

85.
Pepe unja már, hogy Isabel folyton a Toledo családot, és fõleg Helenát hibáztatja mindenért. El is mondja Isabelnek, hogy feltehetõen a féltékenység beszél belõle. Natalia felháborodik azon, hogy a távollétében dolgozókat bocsátottak el. Helena örül, hogy Natalia hazaköltözik, de a lány közli, hogy semmi nincs elfelejtve. Veronica filmjének férfi fõszereplõje, Martín Karpan meglátogatja õt otthon. Mindenki körülrajongja a híres színészt.

86.
Juliana összefut a boltban Alejandrával, aki elmondja neki, hogy õ Lukas édesanyja. Lukas hallani sem akar anyjáról, aki kisgyerekként elhagyta õt, miután apja meghalt. Gabi a kórházban folyton hisztizik, és veszekszik az ápolónõkkel. Flor ráveszi Noeliát, hogy pereljék be a Toledo gyárat, amiért kirúgták, ám erre nem kerül sor, mert Natalia minden dolgozót visszavesz. Rodrigo tajtékzik a dühtõl.

87.
Alejandra hiába próbál közelebb kerülni fiához, Lukas nagyon elutasító, a szemére veti, hogy apja halála után magára hagyta, ezért Rosát tekinti anyjának. Juliana átkutatja Helena szobáját, hátha talál valamit, amiből rá tudnának jönni, ki Natalia apja. Talál is egy fiatalkori képet, de nem tudja, ki van anyjával a fotón. Julian kissé féltékeny, hogy Veronica vendégül látja filmbéli partnerét, de a lány biztosítja arról, hogy őt szereti.

88.
Helena boldog, amiért Veronica ismét filmes körökben mozog, a szerinte rangban hozzá illő emberekkel. Fogalma sincs arról, hogy lánya Juliannal folytat viszonyt. Juliana a részeg Lukast Terco bárjában találja, és hazakíséri. Ciro és Flor beülnek valahová, mivel Lukas miatt elmarad a próba. Martín megvárja a vacsora végét a szolgálati szobában, és hosszú idő óta először beszélget el Nataliával. Flor rájön, hogy Juliana Lukasszal volt, és nagyon dühöz lesz.

89.
Martín nem örül annak, hogy Noelia régi barátja megjelent a színen, és Pepe lakásában lakik. Leonardo jogi segítséget kért Noeliától, de Martín nem akarja elhinni, hogy csak barátok. Rosa és Isabel azt tervezik, hogy együtt fognak sütni-főzni, és az ételeket majd eladják. Martín felkeresi Nataliát a gyárban, és Alcidesnek fizet, hogy foglalja le addig Rodrigót. Nataliát mulattatja Martín találékonysága.

90.
Helena találkozik Pepevel egykori kedvenc helyükön, a parkban, de azt hazudja neki, hogy Natalia nem az ő lánya. Juliana bevallja Lukasnak, hogy még mindig őt szereti, és kibékülnek, már csak aktuális partnereiknek kell valahogy elmondaniuk a hírt. Isabel segít Juliannak gondozni Gabit, aki kerekesszékbe kényszerült, és szomorúan látja, hogy Julian ismét feláldozza a saját boldogságát. Ciro dühöng, amiért Juliana inkább Lukast választotta, Helena pedig kétségbe van esve.

91.
Natalia nagyon furcsának találja, hogy Rodrigo hazudott neki, mert mint kiderült, lemondta a megbeszélést Rivasszal. Amanda azt tanácsolja neki, adjon egy esélyt a férfinak, hogy megmagyarázza. Veronicának el kell utaznia, és el akar köszönni Juliantól, ám Gabi a dzsúszba dobja Julian telefonját. Betico, hogy a nagy veszekedést elkerüljék, magára vállalja a balesetet. Natalia felkeresi Rodrigót, és női holmikat talál a kanapéján.

92.
Natalia dühös, amiért Rodrigo megcsalta, miközben eljátszotta, mennyire szereti, és igazat ad a testvéreinek, akik szembemennek anyjuk akaratával is, hogy megtalálják a boldogságot. Már bánja, hogy szakított Martínnal, mert nem merte felvállalni a kapcsolatukkal járó zűrzavart. Alejandra segít Terconak egy új, egészséges menü kialakításában. Amikor Agustín megtudja, hogy Gabi felébredt a kómából, ideges lesz, mert tudja, hogy látta a terveket a laptopján.

93.
Pepe nem ért egyet Noeliával, és nagyon bosszantja, hogy lánya be akarja perelni a Toledo gyárat. Ezen gyakran összevesznek, mert Noelia nem érti, apja miért védi azt a családot, amelyik egykor ellopta a receptjeit. Rodrigo maga is meglepődik azon, hogy Helena mennyire nagyvonalúan kezeli hűtlenkedését, és azt tanácsolja neki, mielőbb vegye feleségül Nataliát. Isabel azt tanácsolja Pepének, hogy mondja el Nataliának, hogy ő az apja.

94.
Flor elintézi, hogy Pepe visszavegye a boltba Lukast. Natalia hűvös és kimért Rodrigóval, üzleti ügyeken kívül nem hajlandó másról beszélni vele. Terco elutazik egy haláleset miatt, és Leonardót bízza meg a bár vezetésével, aki arra gondol, megsokszorozhatná a forgalmat, ha házhoz szállítást vállalnának. Martín el akarja mondani Nataliának, mit látott Gabi Agustín számítógépén, ezért elhívja a házukba, hogy nyugodtan beszélhessenek. A váratlanul beállító Noelia nem rejti véka alá döbbenetét.

95.
Noelia féltékeny Nataliára. Leonardo biztosítja arról, hogy ő még mindig szereti. Lukasék felveszik az együttesbe Nicolást dobosnak, noha kissé bosszantja őket, hogy mindkét lánynak csapja a szelet. A negyedben lakógyűlésre készülnek, hogy megvitassák, hogyan lépjenek fel az ingatlanspekulánsok ellen. Amikor dona Sonia közli, hogy kénytelen eladni a lakásét, Natalia felajánlja, hogy megveszi, így nem kerül az ingatlanos cég kezére. Egyedül Noeliának nem tetszik a nagyvonalú gesztus.

96.
Helena azon töpreng, hogyan választhatná szét Lukast és Julianát, mert tiltással nem megy semmire. Flor rendkívül szomorú, amiért Lukas szakított vele Juliana miatt, akit sosem kedvelt. Martín segítségével Natalia átveszi dona Sonia házának kulcsait. Martín bevallja, hogy ismét minden gondolata Natalia körül forog. A lány azonban tudja, hogy Martínnak barátnője van, ezért óvatos. Julian amiatt aggódik, hogy Veronica a filmezés során esetleg kompromittáló jelenetekben szerepel.

97.
Lukasék együttese fellép Terco bárjában, ahol Alejandra is megjelenik. Sem Rosa, sem Lukas nem örül annak, hogy ennyi év után előkerült. Natalia késő este az irodában van még, amikor Rodrigo bemegy hozzá, és agresszíven viselkedik. Szerencsére Martín akkor lép az irodába, amikor Rodrigo erőszakoskodni kezd a lánnyal. Helena örül is, meg nem is annak, hogy Pepe e-mailt írt neki. Leginkább annak örülne, ha a múltját végleg eltemethetné.

98.
Rodrigo elnézést kér Nataliától, amiért csúnyán viselkedett vele, és az italra fogja. Natalia csakis munkaügyekről hajlandó tárgyalni vele. Rodrigo és Amanda csúnyán összevesznek, Amanda kidobja őt a lakásából. Veronica visszatér a forgatásról. Julian elnézést kér tőle, amiért előző este nem tudott odamenni hozzá, mivel Gabival és Beticoval volt a koncerten. Gabi elviteti magát Griseldával Julian lakására, és átkutatja, hogy lássa, együtt van-e Veronicával.

99.
Noelia, aki gyűlöli Nataliát, és őt okolja saját boldogtalanságáért, bejelenti neki, hogy feljelentést tett a cég ellen, de Natalia higgadtan kezeli a dolgot, és biztosítja arról, hogy ő is szeretné, ha kiderülne az igazság. Lukas megdöbben, amikor Juliana közli vele, hogy anyja meghívta magukhoz vacsorára. A fiú sejti, hogy valami kellemetlen meglepetésben lesz része. Isabel kozmetikusnak adva ki magát, találkozik Helenával. Szeretné felmérni, hogy Pepenek van-e esélye visszaszerezni őt.

100.
Helena úgy intézi, hogy amikor Lukas náluk vacsorázik, nagyanyja szolgálja fel a vacsorát. A megalázó helyzet mindenkinek kínos, Helena örül, hogy elérte a célját. Veronica nem megy el a koktélpartira, amit filmje bemutatójának kapcsán tartanak, inkább Julianhoz megy ünnepelni. Don Manuel lát valakit dona Sonia házában, ezért Martín odasiet, mert attól tart, hogy betörtek. De csak Nataliát találja ott, és vele marad éjszakára.

101.
Julian közli Gabival, hogy a portás látta, amikor bement a lakásába, és kéri, hogy egyszer s mindenkorra hagyja őt békén. Isabel és Rosa tortasütő vállalkozásukat tervezgetik. Flor átveszi Amanda helyét, aki váratlanul elutazott. Rodrigo elviszi a lányt egy áruházba, és ruhákat vesz neki,hogy megfelelő öltözékben jelenhessen meg. Flort teljesen elkápráztatja a sok elegáns holmi. Martín és Natalia úgy döntenek, egyelőre titokban tartják kapcsolatukat.

102.
A környékbeliek gyűlésén, amit a gyárban tartanak, Rodrigo is megjelenik, és közli, hogy semmi köze unokatestvére ingatlanügyeihez. Natalia megnyugtat mindenkit azt hangsúlyozva, hogy ő vakon megbízik benne. Helena panaszkodik Cironak, a fiú pedig elárulja neki, hogy Lukas börtönben volt. Julian örül, mert úgy tűnik, van remény arra, hogy Gabi feláll a kerekesszékből, de Gabi a fejéhez vágja, hogy akkor megint elhagyja őket. Julian bosszús, amiért nem akarja felfogni, hogy köztük mindennek vége.

103.
Julian nem találja Gonzalót, de Rodrigo csak annyit mond, hogy törődjön a maga dolgával. A gyárban fotózás folyik a film népszerűsítéséhez, és Juliant állítják Veronica mellé. Flor igyekszik megállni a helyét Amanda helyetteseként. Terco magára hagyja Alejandrát a bárban, aki benyúl a kasszába, és kivesz némi pénzt. Terco Nicolást és Leonardót gyanúsítja a lopással, és kirúgja őket. Helena oltári botrányt csap, miután megtudta, hogy Lucas börtönben is volt.

104.
Helena követeli, hogy Juliana azonnal szakítson Lucasszal, de a lány nyíltan szembeszáll anyjával, és közli, hogy eszében sincs. Rodrigo vacsorázni viszi Flort, és leitatja. Meggyőződése, hogy abban a bárban nem futhatnak össze ismerőssel. A véletlen úgy hozza, hogy Natalia és Martín ugyanoda mennek, de a lány nem engedi, hogy Martín botrányt rendezzen, és távoznak, mielőtt észrevennék őket. Julian közli Gabrielával, hogy sosem szakított Veronicával. Veronica pedig elmondja anyjának, hogy Julianhoz költözik.

105.
A gyárban Natalia a környékbeli lakóknak biztosít egy irodát. Rodrigót bosszantja, hogy Martín, mint a lakók képviselője, egyre többször bukkan fel a gyárban. Amanda váratlanul visszatér, és megdöbbenti, hogy Flor úl a helyén. Gabi azt tervezi, feljelentést tesz Julian ellen, amiért a szükségben magára hagyta. Rodrigo összeállít egy aktát egy immár halott férfiról, hogy Helena elmondhassa Nataliának, ő volt az igazi apja.

106.
Rosa elmegy a Toledo házba, jól beolvas Helenának, majd felmond. Veronica vacsorát próbál készíteni Juliannak, de semmi nem sikerül, ezért inkább házhoz szállítással hozat, és azt füllenti, ő készítette. Julian azonnal rájön a turpisságra, de szórakoztatja Veronica igyekezete. Natalia elmeséli Martínnak, hogy nem Octavio Toledo lánya. Martín arra gondol, hogy Pepe lehet az édesapja, de nem akar tippeket adni.

107.
Gabriela feljelenti Juliant a bíróságon, amiért magára hagyta őt meg a fiát, és annak ellenére, hogy ez nem igaz, Juliannak kell bizonyítania az igazát. Gabi mindenkit maga ellen fordít, Isabel sem tudja jobb belátásra bírni. Martín elárulja Pepének, hogy Natalia nem Octavio Toledo lánya, és arra tippel, hogy Pepe az édesapja. Pepét felvillanyozza a hír, mert mindig sejtette, annak ellenére, hogy Helena letagadta.

108.
Pepe szerelőnek öltözve jut be a Toledo házba, hogy jobb belátásra bírja Helenát. Szeretné, ha bevallaná neki és Nataliának is, hogy ő az apja. Isabel vacsorára hívja Juliant és Veronicát. Váratlanul beállít Gabi is, és hatalmas botrányt rendez. Lucas örül, hogy nagyanyja már nem dolgozik a Toledo házban. Rosa óvatosságra inti unokáját Alejandrát illetően.

109.
Miután Pepe Helenát nem tudta meggyőzni arról, hogy mondja el az igazat Nataliának, Martín ráveszi, hogy találkozzon mielőbb Nataliával, és ő mondja el neki az igazságot. Helena azonban megelőzi Pepét, és odaadja lányának a dossziét, amit Rodrigo állított össze egy halott férfiról, azt állítva, hogy ő volt Natalia igazi apja. A lányt lesújtja a hír, hogy már nem találkozhat édesapjával.

110.
Pepét teljesen tönkreteszi lelkileg a hír, hogy Natalia nem az ő lánya. Annyira haragszik Helenára, hogy igent mond Noeliának, most már ő is benne van abban, hogy szerezzék vissza a Toledo gyártól, ami jár neki. Julian és Gabriela folyton veszekszenek, Gabinak feltett szándéka, hogy megkeserítse Julian életének minden percét, és ne, törődik azzal, hogy kisfia is sérül.

111.
Gabi egy újságcikkel bosszantja Juliant. A pletykalap szerint Veronica összejött a forgatáson színészkollégájával. Leonardo, miközben Amandának is udvarolgat, arról próbálja meggyőzni Noeliát, hogy Martín nem hozzá való. Ám Noelia Martínt szereti, semmi kedve újra összejönni Leonardóval. Helena azt követeli Tetétől, hogy őrizze meg a titkát. Tete először szeretné elmondani az igazságot, fel is keresi Nataliát, de végül attól tart, hogy túl bonyolulttá teszi a helyzetet.

112.
Martín felkeresi Noeliát, hogy szemtől szemben elmondja neki, szerelmes Nataliába, és vele képzeli el az életet. Natalia is elmondja anyjának, hogy Martínt szereti, és nem érdekli senki véleménye, életében először csak magára gondol, és azt teszi, amit a szíve diktál. Helenát lesújtja a hír, mert mindhárom lánya olyan férfit választott, aki szerinte nem rangjukhoz méltó. Mivel Ciro lemondta a koncerten való szereplést, Leonardo hív egy együttest az esti előadásra Lukas és Julieta legnagyobb megdöbbenésére. Martín bosszús, mert érzi, hogy Rodrigo szándékai nem becsületesek Flort illetően.

113.
Noelia nőgyógyászhoz kér időpontot, mert gyakran szédül, és azt gyanítja, hogy terhez. Helena szövetkezik Rodrigóval, mert mindenáron el akarja választani Nataliát és Martínt. Tete pszichiáterhez fordul, mert már nem tudja elviselni Helena hazugságainak súlyát. Gabi interjút ad egy riporternek, melyben eljátssza a mozgásképtelen, elhagyott anyát, akinek a férjét Veronica Toledo elcsábította. Julian tajtékzik a dühtől.

114.
Noelia találkozik Martínnal, de nem mondja el neki, hogy terhes tőle, mert úgy érzi, felesleges egy gyerekkel magához láncolnia, ha mást szeret. Gabi feláll a kerekesszékből, de Griselda nővért megkéri, hogy ezt tartsa titokban, mert még sokáig szeretné zsarolni Juliant azzal, hogy szüksége van a segítségére. Veronica sajtótájékoztatót tart, melyben cáfolja a Gabi által elmondottakat. Pepe el se tudja képzelni, hogy Helena hazudott volna Natalia apját illetően, de Isabel nem venne rá mérget.

115.
Miután Rodrigo megrendezett egy betörést a cégnél, a lakógyűlésre bejáró helyiekre tereli a gyanút, és azt kéri Nataliától, hogy zárja be a lakosok érdekvédelmi irodáját. Betico eltűnik otthonról, az egész környék őt keresi. A gyárban bújt el, mert már nem akarta hallgatni anyja és apja állandó veszekedését. Lukas megpróbálja egy asztalhoz ültetni anyját és nagyanyját, de ez még korai.

116.
Helena vendégségbe hívja Cirót és anyját, mert még nem adta fel, hogy Julianát összeboronálja Ciroval. Váratlanul megjelenik Rodrigo, és Helenával félrevonulnak. Rodrigo és Helena úgy döntenek, hogy Nataliát megfosztják elnöki pozíciójától. Noelia váratlanul elmegy Martínékhoz, és nagyon rosszul esik neki, hogy korábbi helyén Natalia ül a vacsoraasztalnál.

117.
A Rodrigo és Helena által sebtében összehívott igazgatósági ülésen Nataliától elveszik az elnöki posztot, mondván, hogy magánélete miatt rossz döntéseket hoz a cégnél. Helena Rodrigót nevezi ki elnökké. Natalia döbbenten veszi tudomásul anyja döntését. Veronica találkozik az utcán Gabival, és megmondja neki a magáét. Gabi a szomszédok szeme láttára úgy tesz, mintha Veronica meglökte és megütötte volna. Így van oka feljelenteni a rendőrségen.

118.
Miután Nataliát Helena megfosztja az elnöki széktől, beköltözik a gyár melletti negyedben vásárolt házba. Juliana is ott akarja hagyni a gyárat, de arra kéri, maradjon és figyeljen. A továbbiakban Rodrigo tanácsadójaként dolgozik, és a férfi kihasználja, hogy megalázhatja azzal, hogy nem engedi beleszólni a döntésekbe. Rodrigo szusit és pezsgőt visz az irodába, és a koccintások közepette megcsókolja Flort, aki ezt nem érzi helyénvalónak. Rodrigo felveszi a céghez Cirót, akiről időközben kiderül, hogy Santamaría fia.

119.
Leonardo rájön, hogy Noelia terhes Martíntól, és felajánlja neki, hogy a nevére veszi a babát, és sajátjának tekinti majd. Noelia egyelőre senkinek nem akarja elmondani. Lukas észreveszi, hogy anyja beszáll egy lesötétített ablakú autóba, és azon töpreng, mibe keveredhetett. Helena bosszankodik, hogy Tete nem ért vele egyet, és odarendelteti vele Isabelt, akiről azt hiszi, kozmetikus, hogy valamivel feldobja a napját. Rodrigo és Flor tisztázzák, hogy többé nem lesz csók.

120.
Noelia megdöbbenve látja, hogy Gabi már tud mankóval közlekedni. Közli vele, hogy a bíró úgy döntött, Julian akkor láthatja a gyereket, amikor csak akarja. Rodrigo közli Lukasszal, hogy ezentúl plusz feladatként Cirónak fog dolgozni. A fiú nem örül neki, és mint kiderül, Ciro pusztán azért kérte maga mellé, hogy ugráltassa és megalázza vetélytársát. Martín azt tanácsolja Nataliának, legyen óvatos Amandával.

121.
Flor rányit az irodában enyelgő Rodrigóra és Amandára. Pepe boldogan jár körbe a gyárban, miután Natalia minőségellenőri igazgatói állást ajánlott neki. Gabi azzal áltatja Betót, hogy kirándulni viszi, de azt nem engedi, hogy Juliant felhívja. Julian kétségbeesik, látva, hogy Gabi eltűnt a kisfiúval. Griselda bevallja, hogy Gabi már régen tud járni, csak el akarta titkolni. A rendőrség lecsap Santamaría közvetítőjére, és Lukast is beviszik, aki épp kérdőre akarta vonni az anyja miatt.

122.
Lukas nem vallja be nagyanyjának, hogy tévedésből börtönbe került, mert nem akarja, hogy aggódjon miatta. Rosa úgy utazik el, hogy nem tud elbúcsúzni az unokájától. Beto rájön, hogy anyja nem nyaralni vitte, hanem elköltöztek egy olyan házba, ahol anyja cseléd lesz, neki pedig segítenie kell neki. A tulaj elég mogorva, Beto rosszul érzi magát, de anyja nem engedi, hogy felhívja Juliant. Julian és Martín kétségbeesve keresik mindenhol. Eközben Alejandra vallomása alapján Rodrigót letartóztatják.

123.
Helena el se tudja hinni, hogy Rodrigo bűnöző, és még ő akar ügyvédet fogadni neki. Tetenek meggyőződése, hogy Rodrigo valamivel a markában tartja testvérét. Martín nem örül apja visszatérésének, és elképed, amikor megtudja, hogy valójában Pepe hívta vissza, hogy átvegye a boltot, mivel ő már a gyárban dolgozik. Kiderül, hogy Noelia gyereket vár Martíntól, és Natalia úgy véli, szerelmének a gyermek mellett a helye.

134.
Noelia felkeresi Nataliát, hogy elmondja, nem akarja Martín nyakába varrni a gyereket, és nem szakítja el tőle. Épp a Toledo házban lesz rosszul, és elvetél. Martín és Natalia az esküvőjükre készülnek. Helena legyőzi félelmeit, és az esküvő előtt közli Pepevel és Nataliával az igazságot. Natalia boldog, hogy kiderült, Pepe az édesapja. Julian és Martín újra belevágnak az autóversenyzésbe, és meg is nyerik a futamot.

Megosztom másokkal: