El cuerpo del deseo tartalma

EL CUERPO DEL DESEO (Második élet) tartalma:

1.
A sorozat Pedro Jose Donoso igaz történetérõl szól, a dúsgazdag mágnásról, aki 67 év kemény munkája után újra megtalálja az igaz szerelmet, a gyönyörû Isabel Arroyo személyében. A fiatal Isabel azonban mesterien titkolja a valódi szándékait, de látszólag tiszta szívbõl szereti Pedrot. Angela, Pedro lánya – aki egyidõs Isabellel – komoly kételyeket érez Isabellel kapcsolatban, és árgus szemekkel figyeli az új mostohaanyja minden mozdulatát. Amikor pedig Pedroval hirtelen szívroham végez, a lelke egy ifjú férfi testében éled újjá, és visszatér, hogy visszaszerezze, ami valójában az övé. A Második élet, szerelemmel, vágyakkal, cselszövéssel és ármánnyal mélyen átitatott sorozat, amelyet leginkább a túlfûtött romantika és a torokszorító csalódás szívbemarkoló kettõssége jellemez!

2.
Don Pedrot hazaengedik a kórházból, ám enyhe rosszullétek továbbra is kínozzák, és a rémálmai sem szûnnek meg. Isabella anyja mindent kifogásol a ház életében, s ez folyamatos konfliktusokat szül. Andres szeretne közelebb kerülni Anhelához, Isabella pedig ettõl nagyon féltékeny lesz…

3.
Simon összekeveri Anhelát a barátnõjével, Noritával, így megcsókolja a lányt, aki ettõl teljesen kiborul. Antonio az édesanyja elõtt magára vállalja az öccse tetteit, hogy végül ne õt büntessék meg. Don Pedrot eközben nagyon nyugtalanítják az álmai, ezért úgy dönt, felkeresi a jósnõt…

4.
Gaetana elvállalja, hogy segít Don Pedronak, Nina azonban felháborodik ezen. Simon szeretné abbahagyni az iskolát, mert teljes idõben dolgozna a gyárban, így megkéri Andrest, hogy beszélje rá Don Pedrot. Isabella ellenõrzi a gyárat, amíg a férje gyengélkedik. Abigail férje pedig ismét felbukkan és pénzt kér az asszonytól…

5.
Nina egyre több gondot okoz mindenkinek a házban a fennhéjázásával, még Isabellel is csúnyán összevesznek. Andres engedélyt kér Don Pedrotól, hogy rendszeresen látogathassa Anhelát, ám ettõl Antonio lesz nagyon féltékeny…

6.
Don Pedro részt vesz egy szeánszon Geatananál, annak ellenére, hogy nem hisz benne. Valeria elkap egy kiütéses betegséget, majd orvost kell hívni hozzá. Nina asszony beleköt Simonba, mert Anhelával látja beszélgetni, s ekkor nagyon összevesznek…

7.
Nina újabb kölcsönt vesz fel, és Pedrot adja meg kezesként. Amikor a férfi megtudja, persze felelõsségre vonja az asszonyt, majd a veszekedés odáig fajul, hogy Pedro rosszul lesz. Isabella erre kidobja a házból az anyját…

8.
Nina nagyon megharagszik, amiért Isabella elküldte õt a háztól, ezért úgy dönt, hogy okoz egy kis kellemetlenséget az ifjú párnak. Odaküldi hát a nõvérét, aki az éjszaka közepén be is állít hozzájuk. Anhela úgy dönt, hogy mégsem utazik el, mert kihallgat egy bizalmas telefonbeszélgetést…

9.
Isabel váratlanul meglátogatja a szeretõjét, aki fél, hogy Anhela rájön a románcukra. Anhela közben elmondja az apjának, hogy Isabel megcsalja õt, Pedro nagyon ideges lesz és összeesik. Andres és Isabel meg akarják gyorsítani Pedro halálát, ezért folyamatosan mérget adagolnak neki, ami úgy látszik, hatásos. Andres elmegy meglátogatni Pedrot, ami gyanússá válik Anhelanak…

10.
Andres megpróbálja elmagyarázni Anhelanak, hogy amit látott az mégsem úgy volt. Pedro zongorázás közben szívinfarktust kap és már nem tudják megmenteni az életét. Isabelnek lelkiismeret-furdalása van, hogy miattuk halt meg Pedro. A városban egy fiatal férfi is meghal Pedroval egy idõben, de amikor viszik a temetõbe, akkor látják, hogy mozog a koporsó és mégsem halt meg…

11.
Isabel újabb hazugságot akar elhitetni Angelaval, aki persze nem hisz neki. A halálból feltámadt férfit elviszik kivizsgálásra, s az orvos szerint nincs semmi baja. Kiderül, hogy a koporsóban lévõ férfi csak külsõleg hasonlít rá, igazából Pedro lelke szállt belé, és fel sem ismeri a feleségét, gyermekét…

12.
Isabel és Angela megegyeznek, hogy addig egyikük sem megy be Pedro szobájába, míg az örökösödési vizsgálat le nem zárul. Isabel úgy dönt, hogy megszabadul Pedro összes ruhájától, de Angela ezt megakadályozza. Isabel késõbb mégis bemegy Pedro szobájába kutakodni, de nem talál semmit…

13.
Isabel asszony úgy dönt, hogy Abigail helyett a mindeddig “bujkáló” Valeriat kéri meg arra, hogy felügyelje a cselédeket. Angela úgy véli, hogy az apja nem természetes halállal halt meg, ezért az õt kezelõ orvoshoz fordul segítségért. Az új testben élõ Pedrot közben a rendõrségre viszik, és kifaggatják, s a barátai és a felesége is csodálkoznak, hogy hogyan tud írni-olvasni, hisz mielõtt meghalt volna nem tudott. Angela, Pedro ruhájának egyik zsebében talál egy papírra írt nevet és címet, ezért úgy dönt, elmegy a címre és megtudja, ki lehet az…

14.
Angela ellátogat a titokzatos személyhez, aki nem más, mint az apja régi jó barátja, Gaetana. Õ pedig rögtön fogadja, amikor megtudja, hogy Pedro Donoso lánya az. Az egyik rendõr megelégeli, hogy Pedrot még mindig nem engedték ki, ezért õ maga megy el hozzá és akarja elengedni, a még a pappal konfliktusba keveredik…

15.
Újságírók és tévériporterek érkeznek a városba, hogy interjút készítsenek a feltámadt férfival. Az orvos és a pap azonban nem szeretné, hogy ez megtörténjen, ezért egy másik helyre szöktetik. Angela újra elmegy Gaetanahoz, hogy találkozzon az ügyvéddel, s elkíséri õt a két legjobb barátja, Simon és Antonio is. A riporterek ellátogatnak Salvador feleségéhez, hogy vele is anyagot készítsenek, és megtudják, hogy hazament-e már Salvador…

16.
Anhelat felkeresi egy magas beosztásban lévõ vezetõ, aki az apja cégénél dolgozik. Anhela, mint a cég örököse sokat tehet Andrés ellen, akár le is válthatja a fõigazgatói posztról. Gaetana késõbb felkeresi Anhelat, hogy rábeszélje, mégse a cég ügyvédei a megfelelõek, hanem az, akit õ ajánlott. Valeria közben észreveszi Waltert, hogy kutat Pedro szobájában. Gaetana ügyvédje pedig mindent elárul Andrésnak arról, amirõl Anhelaval beszélgetett…

17.
Anhela az igazgatói tárgyaláson elájul. Simon és Antonio számon kérik Gaetanat, azért mert az ügyvéd elment a gyárba, és úgy gondolják, hogy õ is benne van a dolgokban. A rendõr ekkor kezd rájönni, hogy hol rejtegethetik Salvadortt. Isabel arra készül, hogy úgy vezeti félre Anhelat, hogy látszólag mindenkivel jóban lesz. Salvador szeretne már elmenni, de ezt még nem tanácsolják neki. Walter megköti a kutyát, és egy olyan helyre megy be, amit már rég nem használ a család, de ez a kísérlete is sikertelenül alakul, hisz rajtakapják…

18.
A rendõr megtudja, hogy valójában hol is bujkál Salvador. Simont áthelyezik a gyárban egy másik részlegre, ami nagyon meglepi õt. A felügyelõ megparancsolja a papnak és az orvosnak is, hogy 48 órájuk van arra, hogy eltávolítsák Salvadort a faluból. Walter és az új cinkostársa eközben együtt keresik a széfet…

19.
Anhela rajtakapta Valeriat, hogy az apja szobájában van. Walter és Rebeca még mindig a pincében keresik a széfet, amikor is Simon meglátja õket, és rájuk zárja az ajtót. Isabelt egy váratlan és szomorú hír éri: meghal az édesanyja egy légi-katasztrófában. Salvador is tud a légi-katasztrófáról, és amikor az áldozatok neveit olvassa, rájön, hogy az egyik az anyósa, és most Isabel mellett lenne a helye. Salvadort közben egy új szálláshelyen helyezik el, ami nem más, mint a város temploma. Simont és Antoniot is érdekli, hogy mit kereshettek Walterék a pincében, ezért õk is lemennek szétnézni…

20.
Abigail gyanakszik a fiaira, mert látta, hogy este nincsenek a szobáikban. Antonio elmondja Anhelanak, hogy találtak a pincében egy titkos ajtót, és azt is, hogy Rebeca és Walter is a pincében keresgéltek. Gaetana újra elmegy Anhelahoz, mert látott egy álmot, amit el akar neki mondani. Anhela azonban nem hallgatja meg. Isabel közben Európába utazik, hogy hazaszállíttassa az édesanyja holttestét. Rebeca és Walter bemennek Pedro szobájába, hogy a falról egy nagy képet levegyenek, mert úgy gondolják, van mögötte valami, de Anhela ezt észreveszi…

21.
Salvadorról kiderül, hogy nagyon jól sakkozik és latinul is beszél, így a templom elõtt, ahol lakik, kisebb tömeg gyûlik össze, és mindenki látni akarja õt. Andrés eközben nem hagyja békén Anhelat, és folyamatosan zaklatja. Isabel váratlanul hazaérkezik, és Andrést Anhela szobájában találja, amitõl nagyon kiborul. Isabel ekkor megkéri Anhelat, hogy még a jogi vita elõtt egyezzenek meg és adja oda neki a házat. A városba késõbb megérkezik a speciális orvoscsoport, akik elkezdik kivizsgálni Salvadort…

22.
Anhela a régi játékai között kutat, amikor talál egy nagy kulcscsomót. Az orvosok úgy gondolják, hogy semmi különös nincs Salvador viselkedésében, és azt hiszik, hogy skizofrén és elmegyógyintézetben lenne a helye. Simon és Antonio közben rájönnek, hogy az ajtó és a Pedro szobájában lévõ kép összefüggésben vannak. Salvadort haza akarja vinni a felesége, és a város többi lakója is azt szeretné, hogy szabadon távozzon. Abigail megkéri a fiait, hogy keressék meg az apjukat, mert beszélni akar vele. Salvador azt állítja, hogy vissza akar térni a feleségéhez és a kicsi gyermekéhez, mert így tudja csak elkerülni a szanatóriumot. Andrés késõbb megkéri Isabel kezét…

23.
Isabel addig nem akar Andréshoz menni, míg az örökösödési per le nem zajlik. Salvador visszatér a feleségéhez, de nem úgy viselkedik, mint régen. Simon közben megismer a gyárban egy csinos lányt, akit el is visz moziba. Rebeca pedig egyre jobban úgy viselkedik, mintha õ lenne a ház úrnõje, és ez senkinek sem tetszik…

24.
Rebeca a padláson kezd kutatni, hátha ott talál valamit, de ez a terve sem jön össze, mert Anhela meglátja és azonnal elzavarja õt. Salvadort eközben felkeresi egy régi ellensége, aki megtámadja, de persze Salvador nem tudja, hogy ki is õ…

25.
Cantalicia kerüli Salvadort, mert rájött õ is, hogy ez nem az õ régi Salvadora. Salvadornak közben sikerül békés módszerekkel meggyõznie a szomszédokat a föld elosztásáról. Salvador aztán bejelenti, hogy neki most el kell mennie, és többet nem tér vissza. Isabelnek születésnapja van, így a házban rendez egy kisebb partit, amelyre Anhelat is meghívja…

26.
Simon nem alszik otthon az éjszaka, ezért Abigail jól leszidja õt. Salvador felkeresi azt az asszonyt, akinél régen élt, és pénzt kér tõle, hogy eljusson végre Isabelékhez. Az asszony késõbb azt állítja, hogy kirabolta õt és meg akarta erõszakolni, ami persze nem igaz. Salvador megérkezik a városba és egybõl felkeresi Gaetanat. Simon barátnõjét közben kirúgják a gyárból, ezen pedig Simon nagyon felháborodik…

27.
Don Pedro felkeresi Gaetanat, mert meg akarja érteni, hogy mi is történt vele. Késõbb elmegy a házhoz, majd betör, hogy pénzt tudjon szerezni. Simon közben megtudja, hogy a barátnõjének van két gyereke. Asszúr pedig nem akarja abbahagyni az ugatást, s nem hagyja Isabelát sem aludni…

28.
Isabel rajtakapja Antoniot és Anhelát, s a két nõ veszekedni kezd, majd Anhela késõbb leesik a lépcsõn. Don Pedro közben bebizonyítja Gaetananak, hogy a lelke beleköltözött a fiatal testbe. Isabel úgy dönt, hogy kirúgja a házból Abigailt és a fiait…

29.
Anhela ismét kiáll Abigail mellett, ám az asszony mégis el akarja hagyni a házat. Majd elmondja azt is, hogy helyteleníti a fiával való kapcsolatát. Isabel és Valeria nagyon összevesznek, mert a fiatal lány a cselédek mellett áll ki. Andrés közben el akarja vinni a házból Isabelát, hogy ne érje ennyi feszültség…

30.
Walter meg akarja mérgezni Asszúrt. Gaetana ügyfelei csalónak tartják az asszonyt, ezért megtámadják, és Pedronak kell közbelépnie. Anhela azt szeretné, ha Simon visszakapná a munkáját a gyárban, ezért beszél Andrésszel…

31.
Rebecca asszony felveszi Salvadort dolgozni a házba, mint sofõr. Nagyon tetszik neki Salvador, ezért mindent elkövet annak érdekében, hogy továbbra is a házban maradhasson. Anhela közben találkozik Salvadorral és meglepõdik azon, hogy honnan tudja az apja nevét. A ház többi tagjának is nagyon fura az új sofõr a háznál…

32.
Rebecca nem hagyja békén Abigail fiait, mindig kötekszik velük, ezért Abigail megmondja Rebeccanak, hogy hagyja õket békén. Gaetananak ma van a születésnapja, ezért a házvezetõnõ meglepi õt, amelynek kezdetben nem örül, de késõbb mindez megváltozik…

33.
Abigail nagyon szeretné, hogy Simon végre bemutassa a barátnõjét. Valéria úgy dönt, hogy elhagyja a házat, mert nem akar Isabella közelében élni, és a pénzt sem fogadja el tõle. Isabella ekkor ki akarja rúgni a távollétében alkalmazott sofõrt, Salvadort. Amikor azonban elõkerül Don Pedro kézírásos levele Salvadortól, Isabelle elbizonytalanodik és Anhela segítségét kéri…

34.
Valeria úgy dönt, hogy mégsem hagyja el a házat, hogy Salvador közelében maradhasson. Isabelle újra Abigailt nevezi ki házvezetõnõnek, belátva ezzel, hogy hiba volt Rebeccára bízni a feladatot. Simon és Andrés eközben sûrûn veszekednek. Consuelo férje pedig váratlanul felbukkan. Anhela elhívja magával Európába Antoniót, ám a fiú nem akarja magára hagyni az anyját…

35.
Andres a gyár személyzetisét kéri meg, hogy igazolja, hogy Salvador valóban ott dolgozott valamikor. Gaetanat ki akarja lakoltatni a fõbérlõje a házból, amelyet bérel. Simon pedig el akarja hagyni a barátnõjét, mert túl sok a megmagyarázhatatlan dolog körülötte, ám Consuelito bejelenti, hogy terhes tõle…

36.
Salvador meglátja a kórházban, hogy Isabela és Andrés csókolóznak, s emiatt végtelen szomorúság lesz úrrá rajta. Consuelito eközben a szakítás ellenére felkeresi a gyárban Simont…

38.
Antonio rajtakapja Salvadort, amint az a könyvtárszobába megy, majd figyelmezteti õt, hogy rajta tartja a szemét. Valériát végre kiengedik a kórházból, majd megköszöni Salvadornak, hogy megmentette az életét. Isabela pedig nagyon dühös Abigailra, amiért Simon és Consuelito a házban veszekedtek…

39.
Salvador elhatározza, hogy új életet kezd valahol máshol, ezért azt tervezi, hogy kiüríti a titkos szobát, amelyben Gaetana segít neki. Isabela úgy dönt, hogy vacsorát ad a házban. Rebecca késõbb el akarja csábítani Salvadort. Andres pedig egy olyan szerzõdést akar Anhelával aláíratni, amivel teljesen kisemmizik a lányt…

46.
Salvador megunja Rebecca asszony folytonos ügyeskedését, ezért komolyan elbeszélget vele. Isabela közben megpróbálja megvásárolni az Alejandra által felfogadott ügyvéd szolgálatait, ám a férfi elutasítja. Andrés nekitámad Anhelának, amiért az ügyvédet rájuk szabadította. Isabela pedig késõbb bejelenti az Andrésszel való eljegyzését a gyár vezetése elõtt…

47.
Valeria állapota egyre rosszabbra fordul, amin az sem segít, hogy Andrés beszél vele. Anhela ügyvédje közben balesetet szenved. Az ítéletidõ miatt Anhela megkéri Salvadort, hogy Antoniot vigye el az iskolába. Valeria állapota akkor fordul válságossá, amikor a férfi elérhetetlenné válik. Isabela ezért nagyon megharagszik a férfira, és azonnal kirúgja…

48.
Isabela a Salvadorral töltött éjszaka óta ki sem mozdul a házból, s kerüli a férfit. Anhelát nagyon megrázza, hogy meghalt De La Unde ügyvédúr, s azt gyanítja, hogy Andresnak és Isabelanek köze lehet ehhez. Simon bejelentés nélkül látogatja meg Consuelitot, ám ott találja az asszony volt férjét, ezért összeverekszenek…

49.
Gaetana énekesnõként debütál a bárban. Salvador kifaggatja Simont, ugyanis azt akarja megtudni, hogy mitõl vérzik a feje. Eldönti, hogy segíteni fog a fiúnak, majd Arturoval faggatja ki a részletekrõl. Valeria végre úgy dönt, hogy kimozdul a házból, s elkíséri Rebeccát a szépségszalonba. Salvador pedig felajánlja Anhelának, hogy segít neki a vagyona kezelésében…

50.
Rebecca megjegyzéseket tesz a Don Pedro és Isabela közötti korkülönbségre, Salvadort pedig ez érzékényen érinti és fel is hívja az asszony figyelmét arra, hogy õ maga is a fia lehetne. Isabela közben ismét partit ad. Simon nem akarja elhinni Salvadornak, hogy Consuelo megcsalja, ezért a férfinak támad, ám végül mégis megfogadja a tanácsát. Majd váratlanul felkeresi Consuelot, aki egy idegen férfival hetyeg…

51.
Isabele egyre bizonytalanabb az érzéseiben, ezért úgy dönt, hogy mégsem akar hozzámenni Andréshoz. Amikor közli a férfival a döntését, az teljesen kiborul. Simon végre szembesül Consuelo kétszínûségével, s azonnal elhagyja a lányt, annak tiltakozása ellenére. Abigail megköszöni Salvadornak a segítségét, és elismeri, hogy nyers volt a férfival…

52.
Amikor Antonio talál egy könyvet Don Pedro könyvtárában, amely a lélekvándorlásról szól és Gaetanatól származik, úgy dönt, hogy felkeresi a jósnõt. Andrés mérgében majdnem megöli Isabelet, majd megzsarolja, hogy elárulja, mit is tettek Don Pedroval, ha nem megy hozzá. Valeria közben szeretne Isabelen segíteni…

53.
Isabele azt tervezi, hogy a nászútjukat Don Pedro híres nyaralójában töltik. Két szolgát akar magával vinni, Vickyt és Salvadort, Walter tiltakozása ellenére. Valéria rájön, hogy Isabele nem szereti Andrést, így megpróbál segíteni neki, ezért elmegy, hogy beszéljen Andrésszel. Simon késõbb megjegyzéseket tesz Anhela és Salvador bensõséges kapcsolatára Antonionak…

54.
Isabele feketében jelenik meg az esküvõn, és némi habozás után mondja csak ki a “boldogító” igent. Salvador közben arra gondol, hogy el kellene hagynia az egész birtokot. Arturo közben nagyon féltékeny a jó viszonyra, ami Anhela és Salvador között alakult ki. Andrést pedig nagyon rosszul érinti, hogy Salvador elkíséri õket a nászútjukra, ezért csúnyán összevesznek Isabellel…

55.
Antonio és Anhela egy nagyon boldog napot töltenek el egymással. Simon nem tér azonnal vissza a házba Isabela autójával, amellyel a szolgálókat vitte ki a repülõtérre, így Walter óriási botrányt csap emiatt. Vicky nagyon rosszul viseli a repülõutat. Andrés pedig nagyon berúg a nászút elsõ éjszakáján, így Isabele Salvadorral megy ki a strandra…

56.
Andrés bosszút akar állni Salvadoron, amiért a férfi semmibe veszi és Isabele is iránta érdeklõdik, ezért magával viszi egy jacht-kirándulásra. Egy csellel ráveszi, hogy Salvador a mentõcsónakba lépjen, és otthagyja a férfit órákra a tûzõ napon. Simon közben egyre jobban érdeklõdik az újjászületett Valeria iránt. Antonio pedig talál egy pár érdekes cikket Walterrõl…

57.
Antonio és Simon a könyvtárban keresgélnek a könyvek között, amikor megtalálják a kapcsolót, amely a titkos szobába való átjárót nyitja. Abigail ekkor rájuk nyit, így nem tudják azt kipróbálni. Rebecca és Walter azt tervezik, hogy amíg a háziak nászúton vannak, megpróbálják feltörni a titkos szobába vezetõ ajtót. Anhela közben romantikus estét szervez magának és Antoniónak…

58.
Andrés nagyon részegen a vízbe gázol, Salvadornak kell megmentenie õt, hogy bele ne fulladjon. Valéria zongorajátéka megindítja Anhelát, s felajánlja a lánynak, hogy támogatja a zenei tanulmányait. Isabele úgy dönt, hogy véget vet a nászútnak, persze a házban senki sem várja õket, így mindenki meglepõdik. Rebecca közben nem nézi jó szemmel, hogy Simon és Valéria egyre közelebb kerülnek egymáshoz…

59.
Isabele meg akarja védeni Salvadort Andréstõl, ezért elbocsájtja a férfit. Anhela ezt persze nem nézi jó szemmel, majd a saját alkalmazásába veszi, akinek így nem kell elhagynia a házat. Rebecca és Walter eközben a titkos szobában lévõ széf kombinációján gondolkodnak. Salvador pedig elintézi, hogy Gaetana fõbérlõje többet ne zaklassa az asszonyt…

60.
Az újságban megjelent fénykép láttán az igazi Salvador felesége felismeri a férfit, s vissza akarja kapni õt. Salvador rájön, hogy Walter és Rebecca rátaláltak a titkos szobára, ezért nyitva hagyja az üres széfet. Walter fedezi fel, majd meggyanúsítja Rebeccát, hogy az át akarta verni. Andrés közben beköltözik a házba, de Isabele nem osztja meg vele a szobáját…

61.
Walter és Rebecca arra gondolnak, hogy az ékszereket csak az alkalmazottak vihették el, mert õk is tudnak a titkos szobáról. Rebecca ekkor eltünteti Isabele egyik karkötõjét, hogy az összes szobát átkutathassák. Amikor nem találnak semmit, Walter elrejti Antonio szekrényében a karkötõt, hogy kirakhassák a házból a testvéreket és Abigailt…

62.
Andrés nagyon felidegesíti magát, amikor Isabele megtagadja, hogy egy szobában aludjanak. A férfi teljesen megvadul, majd elkezd a könyvtárszobában törni-zúzni. Valeria meg akarja állítani, ám Andrés durván ellöki. Amikor Anhela megérkezik, véget vet a rombolásnak, majd Salvador akar mindent elpakolni, hogy a titkos szoba kinyitásának módja ne derüljön ki. Antonionak azonban ez nagyon gyanús…

63.
Isabele és Andrés megpróbálják rendezni a konfliktusaikat, s abban egyeznek meg, hogy külön szobában maradnak és a férfi megpróbálja elfogadni, hogy a felesége nem szereti õt. Andrés ismét munkába áll a gyárban. Gaetana barátnõje a bárban jósolgat, Salvador azonban nem örül neki. Isabele közben Anhelára bízza a könyvtárszoba kulcsait…

64.
Rebecca felkeresi Gaetana bárját, mert jósoltatni akar magának. Ám csak Gaetana rátermettségén és Camillo segítségén múlik, hogy nem derül ki, hogy Salvador ott lakik. Isabela megígéri Valeriának, hogy vesz neki egy zongorát, hogy támogassa õt a zenei tanulmányaiban…

65.
Abigail születésnapját ünnepli mindenki. Salvador két nagyon különleges ajándékot is ad neki, egy brosst, amely Kathalináé volt, Alehandra anyjáé, és egy verses-könyvet, amelyben azok a mûvek szerepelnek, amelyeket a volt férje írt hozzá. Isabele közben elmondja Rebeccának, hogy õ is szívesen lenne közöttük…

66.
Andrés és Isabele nem tesznek le róla, hogy kiforgassák Anhelát a vagyonából. Le akarnak elõtte tagadni olyan ingatlanokat, amelyekrõl csak Andrés és Don Pedro tudott. Salvador azonban kioktatja Anhelát, hogy nehogy besétáljon a csapdába. Cantalicia és a fia közben Rio Claroba indulnak, hogy megkeressék Salvadort, vagy Isabela asszonyt…

67.
Gaetana ismét tart egy szeánszot a házban, amit megpróbál eltitkolni Salvador elõl, ám a férfi rájön és nagyon összevesznek. Abigail megint veszekszik Simonnal, mert úgy véli, hogy túl közel kerültek egymáshoz Valériával. Andrés pedig besurran az éjszaka Isabele szobájába, hogy lássa az alvó asszonyt…

68.
Isabel beszélni szeretne Anhelaval arról, hogy Salvadorban ne bízzon meg annyira, amennyire most megbízik. Valter közben folyton követi Anhelát bárhová is viszi õt Salvador. Antonio nagyon aggódik, hogy Anhela el fogja hagyni õt Salvador miatt. Andrés késõbb újra ki akar békülni Isabellel, ám az asszony nem akarja folytatni a kapcsolatot…

69.
Salvador elmondja Rebeca asszonynak, hogy semmi esélye annak, hogy beleszeressen. Simon és Valeria együtt fõznek, aminek az lesz az eredménye, hogy Simon felgyújtja a konyhát, de szerencsére hamar sikerül megfékezni a lángokat. Andrés megpróbálja bemocskolni Antonio elõtt Anhelát, ezért össze is verekednek egymással. Antonio bizodalma közben egyre kevesebb, mert a sok rosszakaró azt állítja, hogy az új sofõr és Anhela között kialakulóban van valami…

70.
Anhela és Antonio szakítanak egymással, mert Antonio nem tud megbízni benne. Rebecának közben nem sikerül elfelejteni Salvadort. Antonio pedig egy olyan dolgot tud meg, amelyen nagyon meglepõdik és azonnal felkeresi Gaetanat, aki nem örül Antonio feltûnésének. Abigail nagyon aggódik, mert nem tudja, hogy hová ment a fia, aki még másnap reggel sem érkezik haza…

71.
Antonio felkeresi Salvadort, és meg is találja Gaetananál, ahol kettesben maradnak és Antonio elmondja neki a sejtését, ám Salvador mindent tagad. Antonio a hazafelé vezetõ úton megcsúszik a motorjával és megsérül, de szerencsére Salvador követi õt, majd segít neki hazajutni. Andrés közben rájön, hogy Salvador zsarolja Valtert egy olyan ügy miatt, amely nagyon rég történt és Salvadornak nem is kellene tudnia róla…

72.
Antonio a baleset után furcsán viselkedik, és egyelõre nem tudják a magyarázatát. Valter azt állítja Andrésnak, hogy Isabel és Salvador titkos viszonyt folytatnak. Andrés erre fegyvert ragad, hogy Salvadort örökre eltüntesse. Antonio késõbb azt állítja Isabelnek, hogy Salvador nem is létezik…

73.
Simon felkeresi Gaetanat, hogy mi történt a testvérével az éjszaka. Andrés közben nem késlekedik, s egy váratlan pillanatban meglövi Salvadort, aki azonnal összeesik. Andrés és Valter persze aggódnak, mert, ha nem hal meg a férfi, könnyen bajba kerülhetnek. Késõbb Gaetana is megtudja a szörnyû hírt, hogy Salvador súlyos állapotban van a kórházban…

74.
Simon a testvére mellett akar maradni, ezért szívességet kér Andréstól, hogy egy nap ne kelljen neki dolgozni menni. Salvadort súlyos sérülésekkel szállítják kórházba, s Anhela és Simon arra gyanakodnak, hogy Isabel és Andrés áll a háttérben. Rebeca újra felkeresi a jóst, hogy segítsen neki abban, hogy összejöhessenek Salvadorral. Isabel és Anhela pedig úgy döntenek, hogy meglátogatják a kórházban Salvadort, ahol azonban elmondják nekik az orvosok, hogy nem sok jóra számíthatnak…

75.
Rebeca felkeresi a pap testvérét, aki amikor megismeri Salvador régi barátnõjét és annak fiát, nagyon meglepõdik és nem hisz a szemének. Rebeca késõbb a reggelinél kérdezgeti Isabelt arról, amit az elõzõ nap este a férfi mesélt neki. A pap testvére és Salvador régi barátnõje nem adja fel, mindenáron fel akarják keresni a családot. Antonio és Valter összeverekednek, mert Valter csúnyán kigúnyolja Antoniot, és elmebetegnek nevezi…

76.
Antoniot elmegyógyintézetbe akarják vinni. A pap és Salvador régi párja elmennek Isabelék házába, de Rebeca ügyesen megakadályozza, hogy beszéljenek Isabellel. Anhelat keresik a kórházból, aki azonnal elrohan, s a házban mindenki azt hiszi, hogy Salvador meghalt. A kórházban azonban elmondják, hogy Salvador távozott onnan. Salvador visszatér a házba, majd egy titkos ajtón bemegy Donoso dolgozó szobájába és a zongorán azt a dallamot kezdi játszani, amit csak Donoso ismert és tudott. A házban persze mindenki nagyon meglepõdik, és amikor bemennek a szobába, már nem találnak ott senkit…

77.
Amikor a dolgozószobába lépve nem találnak ott senkit, mindenki nagyon meglepõdik, de Andrés kifejezetten idegesen viselkedik és azonnal meg akarja semmisíteni a zongorát. Ezt persze sem Anhela, sem pedig Isabel nem engedi. A házban még mindenki úgy tudja, hogy Salvador meghalt, de Anhela elmondja a ház lakóinak, hogy Salvador igenis él. Nem sokkal késõbb a házban megjelenik Salvador, aminek mindenki örül kivéve Andrést és Valtert..

78.
Salvador Isabelre gyanakszik, hogy õ bérelt fel valakit, hogy ölje meg õt. Andrés arra kéri Valtert, hogy továbbra is Isabelre terelje a gyanút Salvador elõtt. Rebeca megkérdezi Salvadort, hogy valóban van-e felesége és gyermeke. A házban ismét meghallják a zongorát, amitõl újra mindenki megrémül, de mire megint beérnek a szobába, nem találnak ott senkit. Isabel késõbb bevallja Salvadornak, hogy szereti õt…

79.
Isabel és Salvador ismét együtt töltik az éjszakát a ház padlásán. Isabel elmondja, hogyha megkérné a kezét, akkor hozzámenne Salvadorhoz. Rebeca barátnõje közben rájön, hogy Anhela sofõrjébe szerelmes Rebeca. Isabel elmondja Andrésnek, hogy el akar válni tõle. Andrés erre nagyon ideges lesz és megfenyegeti Isabelt, hogyha elhagyja, megöli õt és, aki a közelébe kerül azt is…

80.
Megjelenik Salvador régi felesége, majd össze is találkoznak Salvadorral, aki azonnal kocsiba ülteti és elviszi Gaetanahoz. Rebeca látja mindezt és rájön, hogy lehet, hogy mégis igaz az, amit a festõ férfi mondott neki. A festõ mindenhol keresi az eltûnt asszonyt, de sehol sem találja õt. Simon legszívesebben felmondana a gyárban, de úgy dönt, nem adja meg Andrésnak ezt az örömöt…

81.
Isabel és Salvador titokban találkoznak Isabel régi lakásán. Salvador pedig azt akarja, hogy ölje meg Andrést. Andrés közben rájön, hogy Isabel késõ este egyedül ment el otthonról, ezért nagyon ideges lesz, és alig várja, hogy a nõ hazatérjen és kérdõre vonhassa. Rebeca vacsorázni hívja Salvadort, majd zsarolni próbálja a régi feleségével és a gyermekével. Salvador késõbb elmondja Antonionak, hogy Donoso miért is ellenezte a kapcsolatát Anhelával…

82.
Isabel másnap is elmegy otthonról, Andrés pedig követi õt, ám ezúttal nem Salvadorral van találkozója, hanem egy olyan fogadásra megy, ahol Andrés nem ismer senkit és amikor belép a helyiségbe, nagyon kellemetlenül érzi magát. Amikor hazafelé tartanak, Isabel megpróbálja elütni Andrést, azonban ez nem jön össze. Andrés késõbb idegesen tér haza, majd be akar jutni Pedro dolgozószobájába, miközben fegyver is van nála. Abigail azonban megakadályozza, hogy bejusson. Abigail segítségére siet Simon és Antonio is, akik összeverekednek Andréssal. Salvador megkéri a régi feleségét, hogy térjenek haza, mert õ már nem az, aki régen volt. Abigail és a fiai pedig úgy döntenek, hogy az incidens után nem kívánnak többé a házban lakni és szolgálni…

83.
Isabel és Anhela sem szeretné, ha Abigail és a fiai elmennének a háztól. Anhela elmondja Salvadornak, hogy gyermeket vár Antoniotól. Isabel közben azt fontolgatja, hogy hogyan szerezhetné vissza a szabadságát. Salvador is megpróbálja meggyõzni Abigailt, hogy maradjanak, de neki sem sikerül. Salvador meghívja Antoniot a házba, ahol lakik, mert komoly dologról szeretne vele beszélni…

84.
Salvador találkozik Antonioval, hogy közölhesse vele a nagy hírt. Isabel ismét elmegy este az otthonából, de most ismét követi õt Andrés, s mikor meglátja õt a régi lakásán, nagyon meglepõdik. Rebeca egy étteremben várja Salvadort, de õ nem jön el hozzá. Salvador elmondja Antonionak a hírt, aki nagyon örül, hogy Anhela gyermeket vár. Salvador pedig megkéri õt, hogy nagyon szeresse és vigyázzon rá…

85.
Anhela azt tervezi, hogy egyedül tér vissza Európába. Cantalicia fiát közben megrázza az áram az eljegyzési ünnepségen. A fiatal fiú túléli a balesetet, hála Salvador gyors segítségének, aki azonnal kórházba viszi õt. Rebeca újabb találkozóra hívja Salvadort. Az atya megérkezik a városba, hogy megkeresse Cantaliciat. A házban közben újra Pedro zenéje csendül fel, amelyen megint meglepõdik mindenki…

86.
Isabel Andrést kéri meg arra, hogy menjen be a szobába, de õ ismét megfutamodik és inkább elmegy Isabel barátnõjéhez, aki Andrés régi barátnõje, és együtt töltik az éjszakát. Abigail és a fiai közben már elkezdtek összepakolni, hisz hamarosan költöznek. Antonio nagyon feltûnõen viselkedik. Salvador rábeszéli Anhelat, hogy menjenek el kocsikázni, de amikor Anhela vissza akar fordulni, Salvador nem áll meg, hanem egy váratlan helyre viszi õt…

87.
Antonio meg akarja kérni Anhela kezét, de Anhela nem akar hozzámenni, de szerencsére Salvadornak sikerül meggyõznie õt. Valter nagyon szeretné megkapni Abigail régi szobáját és ebben Andrés támogatását kéri. Amikor Anhela és Antonio visszaérkeznek a házba, azonnal összehívják az összes érintettet, és bejelentik, hogy összeházasodnak és azt is, hogy Anhela gyermeket vár. Andrés persze nagyon fel van háborodva, de Isabel nem áll ki mellette…

88.
A házban Valter és Andrés vannak a legjobban felháborodva az esküvõn. Anhela bejelenti Andrésnak, hogy ezentúl szeretné kivenni a részét a cég vezetésében. Andrés persze nagyon aggódik, mert ha Isabel sem áll ki mellette, könnyen elveszítheti a pozícióját. Az atya elmegy a Donoso házba, hogy megtalálja Salvadort, de csak Antonioval találkozik, aki elmondja neki, hogy ismeri Salvadort, és azt is, hogy ebben a házban dolgozik…

89.
Valter és Rebeca Anhela szobájában kutatnak, mert keresik azt a nyakláncot, amit az esküvõ napján láttak rajta. Szerencsére Abigail közbelép, majd Isabel is rájuk parancsol, hogy azonnal hagyják el a szobát. Anhela vezetõségi tárgyalást hív össze, ahová Andrést nem hívja meg, de Salvador végig mellette áll, és a tárgyaláson olyan dolgokat mond, amelyeket csak Pedro tudhatott. Salvador és Rebeca egy koncertre mennek, ahol Valeria is ott van. A koncert közben azonban füst árasztja el a termet, Valeria pedig rosszul lesz, de szerencsére Salvador a segítségére siet és az este további részét együtt töltik…

90.
Andrés egész éjszaka nagyon rosszul van attól a portól, amit Isabel kevert az italába. Simon új állást akar szerezni, de Anhela ugyanazt mondja neki, mint régen Salvador, hogy legyen türelemmel egy kicsit és újra visszajöhet a Donoso gyárba dolgozni. Salvador késõbb elmegy az atyához, hogy beszéljen vele. Cantaliciat és a fiát, Monchot pedig elviszi az atya unokaöccse magához, mert nem akarnak visszatérni a tanyára…

91.
Salvador elmondja Valerianak, hogyha újra lesz koncert, szívesen vele tart, mert õ is nagyon szereti a zenét. Az atya és az unokaöccse, Felipe Madero sem tudja meggyõzni Cantaliciat, hogy térjenek vissza a faluba, ezért Felipe úgy dönt, hogy maradhatnak nála. Andrés arra kéri Isabelt, hogy ne fogadja el az örökösödési döntést. Az este folyamán Salvador és Rebeca újra találkoznak, amikor is Salvador világosan elmondja neki, hogy nem akar tõle semmit és hagyja békén…

92.
Anhela és a cég elsõ emberei is Salvadort javasolják a cég vezetõ tanácsadói posztjára, hisz mindenkinél jobban ismeri a vállalatot. A másik fontos döntés pedig az, hogy a karbantartási részleg vezetõje Simon legyen. A döntésekkel azonban Andrés szembeszáll. Isabel nem áll ki Andrés mellett, inkább Anhela pártját fogja, így sikerül õket kinevezni a pozícióra, Andrés engedélye nélkül. Salvador és Andrés késõbb összeverekednek az udvaron, amelybõl Andrés kerül ki vesztesen. Isabelnek elmondják a vezetõk, hogy Salvador mennyit is tud a cégrõl és azt is, hogy az aláírása megegyezik Pedro José Donosoéval. Isabel ekkor vacsorázni hívja Salvadort, ahol megkérdezi tõle, hogy ki is õ valójában…

93.
Salvador és Simon megkezdik a munkát a gyárban, amelynek minden vezetõ nagyon örül kivéve Andrést, aki mindenhol próbál nekik keresztbe tenni. Andrés azt állítja Isabelnek, hogy Simon és Valeria között szerelmi viszony van. Isabel pedig látszólag nagyon aggódik, hogy mi lesz ebbõl a kapcsolatból. Rebeca közben azt tervezi, hogyha Salvador nem változtatja meg az érzéseit iránta, akkor mindent el fog mondani a ház lakóinak, amit tud a múltjáról. A gyárban ezalatt sok változás történik, s Isabel arra kéri Salvadort, hogy ezentúl neki is mindenrõl számoljon be…

94.
Isabel arra kéri Simont, hogyha tényleg szereti Valeriat, akkor ne okozzon neki csalódást. Andrés a cégnél egy váratlan tárgyalást hív össze, ahol minden vezetõnek és tulajdonosnak részt kell vennie. Salvador a tárgyaláson a mélybe tiporja Andrést és a cég másik magas pozíciójában lévõ vezetõjét, mert a kimutatások azt igazolják, hogy Andrés folyamatosan teszi tönkre a céget. A tárgyaláson ráadásul olyan dolgokat állít Salvador, amelyrõl senki sem tudhatott Pedro José Donoson kívül, ezért nagyon meg vannak lepve a részt vevõk…

95.
Rebeca a gyárba megy, hogy vacsorázni hívja Salvadort. Valeria nagyon boldog, mert egy virágcsokrot talál a szobájában, amirõl nem tudja, hogy ki tette oda, de sejti, hogy Salvador lehetett az, ám közben Simon tette oda. Salvador és Isabel megint találkoznak, azonban most lebuknak, mert Andrés régi barátnõje rájuk nyit. Közben már Abigail is úgy gondolja, hogy Salvador nem más mint Pedro José Donoso. Vicky és Abigail a dolgozószoba takarítása közben egy titkos gombra lesznek figyelmesek, de Walter benyit, és azonnal kérdezõsködni kezd, hogy mit találtak…

96.
Salvador és Rebeca vacsorázni mennek, ahol a férfi elmondja újra, hogy felejtse el õt, mert csak barátok lehetnek, semmi több. Rebeca nem akarja megérteni a helyzetet és folyamatosan zaklatja Salvadort, akinek már nagyon elege van belõle. Amikor Andrés hazaérkezik egybõl Isabel szobájába rohan, ahol meg akarja fojtani õt a párnájával, de Rebeca pont akkor nyit be. Andrés másnap reggel egy nagy vadászpuskát vesz elõ, amit megtölt és a padlásra rohan vele, hogy mikor Isabel kilép a házból, lelõhesse. Walter épp akkor lép a szobába, amikor a ravaszt meghúzza, ezért nem lövi le Isabelt, de mindenki hallja a házban a fegyver dördülését. Andrés idegileg teljesen összeomlik. Salvador éppen hazafelé tart a gyárból, amikor észrevesz egy autót, amely már nagyon régóta követi õt…

97.
Salvadorra és a sofõrjére rálõnek az autóból. Szerencsére a rendõrség hamar a helyszínre ér, miközben nem sérül meg komolyan senki. Andrés megtalálja Isabel mérgét és most õ akarja megmérgezni õt, azonban azt az italt, amelyikben a méreg van Rebeca akarja meginni. Andrés kikapja a kezébõl a boros poharat és eldobja, míg Rebeca csak értetlenkedik és furcsállja a történteket, de Isabel pontosan tudja, hogy mire készült Andrés. Walter megmutatja Andrésnak azt a titkos szobát, amit még Rebecával fedezett fel. Andrés ellen közben újabb bizonyítékok kerülnek elõ a cégnél. Salvador pedig tudja, hogy Andrés bérelte fel a bérgyilkosokat, hogy megöljék õt. Andrés késõbb találkozóra hívja Salvadort a gyárba…

98.
Andrés csúnyán megveri Isabelt, akit kórházba kell szállítani. Andrés és Salvador késõbb, ahogy megbeszélték, találkoznak a gyárban. Salvador elmeséli azt, hogy tudja, hogy õ miként került a gyárba és Pedro mindent megtett érte, hogy minél magasabb pozícióba kerüljön, és elmondja, hogy fiaként szerette õt. Andrés kicsit sem furcsállja, hogy ennyit tud Salvador, de amikor elárulja neki, hogy õ nem más mint Don Pedro José Donoso, akkor Andrés teljesen összetörik. A gyár biztonsági õrei lövöldözést hallanak, s azonnal hívják a rendõrséget. Walter késõbb takarítás közben megtalálja Andrés ágya alatt a vadászpuskát, amivel Isabelt akarta megölni…

99.
Salvador meglátogatja Isabelt a kórházban. Andrés közben retteg, ki sem mozdul a szobájából, csak ül és néz maga elé. A ház lakói úgy döntenek, hogy kihívják hozzá az orvost, akit azonnal kizavar a szobájából és azt harsogja, hogy õ is Pedro szövetségese. Az orvos persze semmit sem ért Andrés szavaiból. Isabel hazatér a kórházból. Salvador és Valeria kettesben találkoznak, amikor is Salvador megkérdezi, hogyha megkérné a kezét, hozzámenne-e feleségül. Isabel rákérdez Antonionál, hogy vele mi történt régen, mert a két eset között hasonlóságot vél felfedezni. Salvador elmondja Isabelnek, hogy nem szeretné vele folytatni ezt a titkos viszonyt…

100.
Valeria megkérdezi Simont, hogy tényleg szereti-e õt. A házban ismét Pedro zongorajátékát hallani, Andrés ekkor felkel és beront a szobába, ahol látja, hogy Salvador zongorázik. Andrés nekitámad Salvadornak, akit elõször meg akar fojtani, majd le akar szúrni. Szerencsére Andrésnak mindez nem sikerül, és mire a ház lakóinak sikerül a szobába bejutniuk, már csak Andrést találják meg a földön fekve. Az orvos pedig azt tanácsolja, hogy azonnal vigyék kórházba, mert veszélyes lehet. Isabel azonban úgy dönt, hogy egy barátja vidéki házába viszi õt, és szeretné, hogy Valeria is vele menjen…

101.
Salvador arról érdeklõdik, hogy merre lehet az a ház, ahol most Isabel és Valeria tartózkodnak, de nem sikerül megtudnia, mert sem Walter, sem pedig Rebeca nem tudják. Rebeca azonban azt állítja, hogy hajlandó neki elárulni, ha együtt vacsoráznak. Isabel gyanakszik, hogy Valeria titkol elõle valamit. Andrés elmondja Isabelnek, hogy az öreg Don Pedro nem más, mint Salvador. Salvador a vacsora közben megmondja Rebecanak, hogy hagyja õt végleg békén és az sem érdekli, ha elmondja mindenkinek, hogy van egy fia és egy felesége. Isabel sétálni hívja Andrést és fegyvert is visz magával…

102.
Isabel és Andrés csónakázni mennek, ahol Andrés olyanokat állít, amit Isabel nem hisz el. Isabel és Andrés között ekkor súlyos vita alakul ki, melynek során Andrés a vízbe esik és elmerül. Valeria nagyon aggódik, hogy hol lehet Andrés és Isabel, ezért Gonzalohoz fordul segítségért. Az este Isabel elmondja Valerianak, hogy mi történt, aki azonnal meg akarja keresni Andrést, de Isabel nem engedi. Simon Isabel szobájában kutat, hogy megtalálja a noteszét, amelyben fel lehet írva a ház címe, ahová elmentek, de Rebeca rajtakapja õt…

103.
Rebeca felkeresi Cantaliciat, hogy meggyõzze, ne térjen vissza a tanyára. Simon és Salvador a ház felé tartanak, ahol Isabelék vannak, ám amikor megérkeznek, csak rendõröket és mentõsöket látnak. Érzik, hogy nagy baj lehet, Salvador pedig titkon remélni, hogy nem Valeriaval történt valami. Kiderül, hogy Andrés meghalt, míg Isabelt és Valeriat kikérdezik a rendõrök a történtekrõl. Még az este mindnyájan visszatérnek a házba, ahol mindenki megdöbben a hír hallatán. Antonio azonban gyanakodni kezd, hogy nem öngyilkosság és nem is baleset történt, hanem Isabel ölte meg Andrést…

104.
A cégnél megüresedett Andrés pozíciója, ezért új embert kell, hogy keressenek. Isabel találkozni akar Salvadorral, de most, hogy Andrés meghalt, már nem kell titokban találkozniuk, ezért a házba hívja õt, ahol Walter nagyon nem örül a jelenlétének. Isabel elmondja Salvadornak, hogy a halála elõtt az õ nevét meg sem említette, csak Pedro nevét emlegette és azt, hogy visszatért Pedro. Salvador bûnösnek érzi magát, hisz régen õ kérte Isabelt, hogy ölje meg Andrést. Elérkezik Andrés temetésének napja, ahol váratlanul megjelenik Andrés régi barátnõje is, aki Isabelt vádolja meg a történtekért…

105.
Valeria és Salvador az erdõben találkoznak kettesben, Simon pedig látja, hogy az erdõ felé tartanak és furcsállja ezt, ezért követi õket. Simon ekkor olyat lát, amit soha nem szeretett volna, majd nagyon ideges lesz és többet nem akarja se Valeriat, se Salvadort látni. Simon el akar költözni a házból, de ezt Antonio megakadályozza. Antonio elmegy Salvadorhoz, hogy arra kérje, mondjon el mindent Simon érdekében…

106.
Simon bemegy Valeria szobájába, hogy beszéljen vele és bocsánatot kérjen a helytelen viselkedése miatt. Walter hallgatózik Isabel szobája elõtt, de lebukik, amikor Isabel váratlanul kijön onnan. Walter késõbb azzal gyanúsítja meg Isabelt, hogy õ ölte meg Andrést. Waltert aztán Isabel kirúgja a házból, s amikor költözik, a szekrényében hatalmas ékszergyûjtemény van, amit biztos, hogy nem legálisan szerzett. Salvador és Valeria egy étteremben találkoznak, ahol Rebeca is megjelenik, ugyanis Rebeca kihallgatta Valeria telefonbeszélgetését…

107.
Salvador és Valeria el akarnak tûnni a házból egy olyan helyre, amit Salvador jól ismer. Gaetana nagyon szomorú, hogy Salvador elhagyja õt is, s szeretne vele tartani, de Salvador ezt nem akarja. Valeria búcsúlevelet kezd írni Isabelnek, de végül ez nem jut Isabelhez. Walter úgy jön-megy a házban, mintha valami úr lenne, Isabelt ugyanis megfenyegette, hogy elmegy a rendõrségre és elmondja nekik, hogy Isabel a gyilkos. Isabel késõbb elmondja Valerianak, hogy neki is kapcsolata van Salvadorral…

108.
Isabel és Valeria együtt várják Salvadort, hogy pontot tegyenek ennek a kellemetlen ügynek a végére. Salvador ekkor elmondja Isabelnek, hogy már Valeria érdekli, de Valeria is végighallgatja a beszélgetést. Ettõl kezdve már õ is undorodik a férfitõl. Salvador késõbb rosszul lesz, amikor kocsiba ül és elhajt a két lánytól, s majdnem balesetet okoz. Valeria elájul fájdalmában és Isabel is szenved. Majd eszébe jut, hogy mit tett meg a férfiért…

109.
Matilde nagyon zaklatott, amiért a nászútja helyett most éppen szakított, s elmondja, hogy a férje megcsalta. Lupe erre azt tanácsolja, hogy feleslegesen ne idegeskedjen. Gaetana nem érti, hogy Salvador miért tért vissza. Isabel az ájult Valeria fölé hajol és azt kívánja, hogy bárcsak a lány meghalna. Cantalicia álmában látomást lát, amelyben a férje, Salvador fuldoklik. Don Felipe persze nem veszi õt komolyan, úgy gondolja, hogy csak egy rossz álom volt…

110.
Don Felipe rájön, hogy Cantalicia csak a férjérõl ábrándozik. Ekkor azt javasolja a lánynak, hogy ne tegye, mert ellenkezõ esetben el kell küldenie õt a háztól. Isabelt eközben kísértik a szörnyûségek, amelyeket a múltban tett. Valeria pedig még mindig nagyon beteg a fájdalomtól. Ezalatt Salvador belopózik Valeria szobájába és megpróbál elnézést kérni tõle…

111.
Salvadort nagyon összeverik, de Donna Gaeta és a barátnõi megmentik, majd ápolják. A férfi nagyon furcsán viselkedik, s még a munkahelyére sem megy be. Végül aztán megszökik, de mindenki õt keresi, s késõbb elüti egy autó, de ettõl Salvador visszaváltozik. Most már ismét normálisan és higgadtan viselkedik. Tudja, hogy az a célja, hogy Isabellel legyen. Ezért is tért vissza…

112.
Inirida Fernández vallomást tesz Isabel ellen, s ezután a lányt kihallgatják a rendõrök. Azzal gyanúsítják ugyanis, hogy Salvador szeretõje és köze van Andrés meggyilkolásához. Simon közben a bátyjának azt mondja, hogy gyûlöli Salvadort azért, amiket tett, majd meglátogatja Valeriát, aki még mindig ágyban fekszik…

113.
A házban ismét zongorajátékot hallani, s Isabel, Rebeca unszolására elkéri Angelatól a szoba kulcsát, de õ nem adja oda nekik, így még mindig titok a ház lakóinak, hogy ki is zongorázik. Salvadort is behívják a rendõrségre, ahol elmondja, hogy mennyire õrült volt Andrés. Walter szeretné, ha úgy bánnának vele, mint régen. Salvador késõbb találkozik Iniridaval, hogy alkut kössön vele. Ekkor egy régi levelet mutat Iniridanak, amelyet Pedro José Donosonak írt…

114.
Simon és Vicky egyáltalán nem örülnek Walter kinevezésének. Inirida Fernández közben a rendõrségre megy, hogy visszavonja a vádakat Isabel és Salvador ellen. A házban nagy ünnepséget rendeznek Antonio tiszteletére, hogy sikeresen lediplomázott. Antonio Angelatól egy autót kap ajándékba, amin persze Rebeca és Walter mélységesen fel vannak háborodva…

115.
Angela rosszul lesz és elájul. Simon és Salvador viszonya pedig továbbra sem felhõtlen. Felipe és Salvador, Gaetana bárjában találkoznak, ahol Felipe az igazság után érdeklõdik, mert nem hagyja nyugodni a kérdés, hogy ki is valójában Salvador. Isabel és Salvador találkoznak, amikor is a heves csók közben Rebeca észreveszi õket. Isabel úgy dönt, ha már Rebeca tudja, akkor a ház többi lakójának is tudnia kell az igazságot, hogy valójában milyen viszony is van õ és Salvador között…

116.
Isabel és Salvador bejelentik a ház összes lakójának, hogy házasságot kötnek. Persze Rebeca az, aki ezen a legjobban fel van háborodva. Valeria pedig, amikor megtudja, hogy Salvador és Isabel összeházasodnak, azonnal el akarja hagyni a házat, de ezt Isabel nem engedi. Rebeca a fejébe veszi, hogy bármi áron is, de megakadályozza ezt a házasságot, ezért fel is keresi Cantaliciat. Antonio közben meglátogatja Salvadort Gaetana házában, ahol kérdõre vonja, de Salvador elmondja neki, hogy küldetése van, amit véghez fog vinni…

117.
Rebeca, amikor el akarja vinni magával Cantaliciat és a fiát, Monchot, váratlanul hazaérkezik Felipe, aki ezt megakadályozza és kidobja a nõt, majd megtiltja Cantalicianak, hogy szóba álljon Rebecaval. Rebeca elkéri Walter fegyverét, de még neki sem mondja el, hogy mire készül. A házban közben mindenki neheztel Salvadorra, amiért összeházasodik Isabellel. Salvador újra rosszul lesz és látomásai lesznek, de ez addig fajul, hogy elkezd bolyongani az országúton, Cantaliciat és Monchot keresve…

118.
Salvadornak egy idõs házaspár segít, akik azonban önhibájukon kívül nagy bajba sodorják a férfit. Az idõs házaspár lánya ugyanis egy bûnözõvel él együtt, aki elrabolja a gyermekét Salvadorral együtt és egy elhagyatott helyre viszi. A megzavarodott Salvador semmit sem ért, s azt sem tudja, hol van. Közben Isabel és a gyár vezetése is aggódik, mert Salvadort sehol sem lehet elérni…

119.
Salvador és a bûnözõ fia megszöknek abból a házból, ahol fogva tartja õket a bankrablásra készülõ banda, ám sikerül õket újra elkapniuk. A bankrablók úgy akarnak megszabadulni Salvadortól, hogy egy verekedésre kényszerítik, egy nála sokkal izmosabb, erõsebb férfival, azonban a banda terve nem úgy sül el, ahogy elképzelték. Salvadort késõbb elengedik, de egy bûnözõ követi, hogy az erdõben megölje õt, ami neki sem sikerül. Salvador ekkor úgy dönt, hogy visszamegy a fiúért, akit sikeresen kiszabadít, majd együtt szöknek meg a bankrablók fogságából…

120.
A kisfiú még a házból értesítette a rendõrséget, akik lecsaptak a bankrablókra, és kiderül, hogy egy régóta körözött bûnözõt is sikerült elkapniuk, aki nem más, mint a fiú édesapja. Salvador újra jobban lesz, de semmire sem emlékszik. Másnap reggel talál rá egy kiránduló fiatal pár, akiktõl Salvador segítséget kér, így Gaetana és Camilo azonnal odasietnek. Isabel is nyugodt lesz, amikor Salvador felhívja õt és közli, hogy együtt szeretne vacsorázni vele, ahol is Salvador elmondja Isabelnek, hogy feltûnõ, pompás esküvõt szeretne…

121.
A házban nagy ünnepséget rendeznek, mert Salvador és Isabel megtartják az eljegyzésüket. Rebeca fegyvert ragad és amikor már mindenki elhagyta a házat, megpróbálja megölni Salvadort, azonban ez nem sikerül neki, és mindenki megtudja, hogy Rebeca mit akart tenni. Isabel azt szeretné, ha azonnal eltûnne a házból, de Rebeca szembeszáll Isabellel, mert addig nem nyugszik míg el nem választja õt Salvadortól…

122.
Angela és a családja Isabelnél arról kérdezõsködik, hogyha összeházasodnak Salvadorral, akkor maradnak-e a házban, vagy elköltöznek. Salvador közben meghívja az esküvõjére Gaetanat és a velük lakókat is. Cantalicia észreveszi az újságban Salvadort, de az újságcikket nem tudja elolvasni, így az egyik szomszéd segít neki. A hír hallatán, hogy eljegyzett egy másik nõt, Cantalicia kétségbe esik és zokogni kezd. Rebecatól pedig már nemcsak Isabel és a ház többi lakója fordul el, hanem a legjobb barátnõje is, aki õrültnek tartja…

123.
A házban ismét zongora-játékot hallani, s Angela úgy dönt, hogy most azonnal kinyitja a dolgozószoba ajtaját és utánajár, hogy ki is zongorázik, de Antonio ezt megakadályozza. Közben elérkezik az esküvõ napja, s Walter van megbízva a szervezéssel. Nagyon aggódik, hogy minden rendben legyen, de legszívesebben távol maradna ettõl az egésztõl. Gaetana nem szeretne elmenni az esküvõre, de Salvador ragaszkodik hozzá. Rebeca úgy dönt, hogy elmegy Cantaliciaért és a fiáért, majd elviszi õket az esküvõre…

124.
Salvador és Isabel esküvõjét Rebeca unszolására, Cantalicia próbálja megzavarni, de ezt Gaetana megakadályozza. Simón és Valeria úgy döntenek, hogy szobát cserélnek, hogy Valeria így távol legyen Isabel szobájától. Isabel és Salvador mától pedig hivatalosan házasok. Cantalicia végül azonban nem ellenkezik, õ is beleegyezik abba, hogy visszatérjen a tanyájukra…

125.
Isabelnek nem tetszik, hogy Valeria és Simón szobát cseréltek, mert Isabel szeretné, ha Valeria továbbra is közel maradna hozzá. Isabel felismeri Gaetanat az esküvõn, és számon kéri, hogy õ mit keres ott, de Salvador kiáll Gaetanaért. A házban ismét a zongorajátékot hallani, s amikor Isabel felébred, nem találja maga mellett Salvadort…

126.
Salvador felkeresi Felipet, hogy beszéljen Cantaliciaval, mert lelkiismeret-furdalása van. Felipe házánál azonban nem találja õket, csak Felipe modelljét, aki elmondja, hogy Cantalicia visszament a tanyára és soha többé nem tér vissza a városba. Walter azt állítja, hogy Salvador csak azért van Isabellel, hogy kihasználja, és ezt el is mondja Isabelnek, aki ettõl nagyon feldúlt lesz. Isabel arra kéri Salvadort, hogy menjenek el a házába, ahol a házasság elõtt élt, és szeretne beszélni Gaetanaval. Walter és Rebeca pedig azon törik a fejüket, hogy a végére járnak, hogy Salvador zongorázik-e a dolgozószobában..

127.
Vicky nagyon csodálkozik, hogy Salvador tudja a teljes nevét, mert a házban ezt senki sem ismerte, csak Pedro. Salvador elviszi Isabelt egy olyan étterembe, ahová régen Pedro vitte. Isabel azonban nem érzi jól magát, mert Salvadorban, mindig Pedrot látja. A házban, amikor a zongorajáték ismét elkezdõdik, Walter és Rebeca a megbeszélt módon le akarják buktatni Salvadort. Rebeca késõbb keresni kezdi Waltert, de sehol sem találja, aki aztán másnap reggel kerül elõ, eszméletlenül az erdõben…

128.
Simón is gyanakodni kezd, hogy valami nincs rendben a házban. Walter elmondja, hogy egy valódi szellemet látott és Pedro José Donoso még él. Isabel és Salvador ismét egy olyan helyre mennek szórakozni, ahol már Isabel Pedroval együtt járt, s itt sem érzi jól magát, mert Salvadorban mindig Pedrot látja. Simón arra kéri Antoniot, hogy mondjon el neki mindent, amit tud Salvadorról. Rebeca elmondja Isabelnek, hogy Salvadornak volt egy felesége, és van egy gyermeke. Rebeca pedig ekkor odaadja Felipe címét, hogy látogassa meg õt Isabel, ha már neki nem hisz…

129.
Isabel ellátogat a címre, ahol megtalálja Felipet, aki egybõl felismeri, hogy ki is keresi. Felipe mindent elmond Isabelnek, amit Salvadorról és a régi feleségérõl, valamint a gyermekérõl tud. Isabel tudni akarja azt is, hogy hol él most Cantalicia és a gyermek, de Felipe csak a város nevét közli. Salvadornak, azt mondja Isabel, hogy egy konferenciára megy, de közben Las Crusesbe látogat, hogy felkeresse Cantaliciat. Angela meg akar szabadulni az apja zongorájától, de Salvadornak sikerül ezt megakadályoznia…

130.
Angela megtudja, hogy Salvador nem más, mint az apja. Isabelnek sikerül megtalálnia a papot, aki azt tanácsolja neki, hogy ne zaklassa Cantaliciat és ne kutakodjon Salvador múltjában. Isabel azonban nem adja fel, és egy rendõr segítségét kéri, aki elmondja, hogy ismeri Salvadort, azt az embert, aki feltámadt. Isabelnek pedig sikerül találkoznia azzal a hölggyel is, aki Salvadort ápolta a feltámadása után…

131.
Isabel találkozik Cantaliciaval és arra kéri, hogy mondjon el neki mindent, milyen is volt Salvador ezelõtt. Angela közben arra kéri Antoniot, hogy üljenek le és beszéljék meg, hogy mit tudnak Salvadorról. Gaetana elmegy Salvadorhoz, de ez Walternek nagyon nem tetszik. Walter arra kéri Abigailt, hogy dobja ki a házból, ám õ ezt megtagadja. Isabel elmondja Cantalicianak, hogy a férje teljesen más ember lett, mint amit õ leírt. Isabel ekkor rájön, hogy Pedro José Donoso lelke már Salvador Cerinza testében él…

132.
Simón elõször kineveti Antoniot, amiért az azt meséli a családnak, hogy Pedro José Donoso lelke már Salvador testében él tovább, majd aztán Simón is rájön, hogy Antonionak igaza van. Isabel visszatér a házba és elmondja Rebecanak, hogy rájött, hogy ki is valójában Salvador. Valeria csomagolni kezd, és el akarja hagyni örökre a házat. Simón két olyan dokumentumot mutat a fõnökének, amelyen még õ is nagyon meglepõdik. Valeria közben állást kap a szanatóriumban, ahol régen õt is kezelték. Isabel azonban arra kéri, hogy ne hagyja el, mert szüksége van rá…

133.
Salvador arra kéri Antoniot, hogy csatlakozzon az Isabel rendezte partihoz. Isabel pedig elhívja a partira a híres parapszichológust is, akit Gaetana fel is ismer, majd ezt el is mondja Salvadornak. Az éjszaka közepén Salvador a padlásszobába megy, hogy megnézzen egy fotóalbumot. Isabel és Salvador késõbb ellátogatnak Pedro José Donoso sírjához, ahol Salvador legnagyobb meglepetésére megjelenik a parapszichológus…

134.
Salvador beviszi a gyárba Antoniot, hogy elkezdhessen végre dolgozni. Abigail közben kap egy levelet, amelytõl teljesen elkeseredetté válik és csomagol, hogy elutazhasson a férje sírjához, aki egy hónappal ezelõtt halt meg. A házban mindenki együtt érzõ Abigaillel és a fiaival, csak Walter és Rebeca nem. Isabel késõbb felkeresi Gaetanat és követeli, hogy mondjon el mindent, amit Pedroról tud…

135.
Abigail és Simón visszatérnek a házba. Gaetana arra kéri Salvadort, hogy mondjon el mindent, mert érzi, hogy hamarosan tragédia közeleg. Walter és Rebeca eközben megmutatják Isabelnek, a titkos szobát. A család a dolgozószobában a titkos ajtót keresi, amit aztán sikerül is kinyitni. Walter elmondja, hogy ékszerek is voltak a szobában, amelyeket azonban már nem találnak sehol…

136.
Isabel elmondja a házban lakóknak, hogy Salvador nem is létezik, mert a testébe beleköltözött Pedro José Donoso lelke. Isabel ekkor arra kéri Salvadort, hogy ne titkolózzon tovább és árulja el mindenkinek, hogy ki is õ valójában. Gaetana bárjába eközben álarcos rablók törnek be. Isabel pedig késõbb bevallja mindenki elõtt, hogy õ ölte meg Andrést…

137.
Isabel mindent elmond Salvador múltjáról, s a házban mindenki döbbenten hallgat. Majd mindnyájukat felzaklatja az, hogy zongorázni látják, és mától nem rejtély, hogy eddig ki muzsikált a házban. Isabel fegyvert ragad és meg akarja ölni magát, de Salvador ezt megakadályozza. Salvador és Isabel késõbb egy utazásra készülõdnek, melyrõl többé már nem térnének vissza a házba…

138.
Vicky elmondja a cselédeknek az igazságot, és úgy döntenek, hogy elhagyják a házat. Walter és Rebeca közben nagyon aggódnak Isabel miatt, ezért Walter a rendõrség segítségét kéri, hogy találják meg a lányt. Gaetana a házba érkezik, ahová Walter és Rebeca nem engedik be. Isabel elmondja Salvadornak, hogy valójában nem is õ ölte meg, hanem természetes halált halt zongorázás közben. Salvador és Isabel aztán egy étteremben vacsoráznak, ahol Salvadornak ismét rohama lesz…

139.
Rebeca számon kéri Vickyt, hogy miért mondott el mindent a rendõrségnek. Salvador, miközben újabb roham tör rá az étteremben, ezúttal el is ájul. Pilar, Rebeca barátnõje szemtanúja lesz az esetnek, és rögtön értesíti Rebecat, aki a rendõrség segítségét kéri. Angelat közben kórházba szállítják, mert megindul nála a szülés…

140.
Salvador Angelanak írt levele Walter kezébe kerül, aki persze nem akarja odaadni neki, de szerencsére Simón közbeavatkozik, így Angela segítségére van. Walter közremûködésével azonban a nyomozók már el is indultak Santa Maria-ba, hogy megtalálják Isabelt és Salvadort. A rendõrök késõbb üldözni kezdik azt az autót, amelyben Salvador és Isabel utaznak, de nem sikerül elkapniuk õket, mert Isabel egy tóba vezeti az autót. Angela gyermeke eközben megszületik…

141.
A rendõrök a folyó partján megtalálják Isabelt és Salvadort, akik eszméletlenül fekszenek, így azonnal kórházba szállítják õket. A nyomozó késõbb szomorú hírt közöl a családdal: Isabel meghalt és Salvador is válságos állapotban van. Rebecaék tudják, hogy nem maradhatnak többé a házban, de még mielõtt távoznának, Isabel értékes dolgait ellopják. Simónnak és Antonionak azonban sikerül megakadályozniuk, hogy Walter és Rebeca ne tudjanak elszökni a rengeteg lopott ékszerrel. Gaetana közben nagyon aggódik Salvador állapota miatt, és azonnal be akar menni hozzá a kórházba…

142.
Walter teljesen felháborodik azon, hogy milyen kevés végkielégítést kap, ezért a fejébe veszi, hogy megöli Salvadort. Walter bármennyire is véghez akarja vinni a tettét, szerencsére nem sikerül neki. Salvador hamarosan felébred a kómából, de már nem az, aki korábban volt…

143.
Salvador visszatér a Donoso házba, de nem emlékszik semmire, és nem is ismer fel senkit. Az újságból közben értesülnek a szörnyû hírrõl, hogy Rebeca egy hotelban öngyilkos lett. Salvador nagyon zavartan viselkedik a házban, majd megtalálja a róla és Isabelrõl készült esküvõi képeket, amelyen nagyon meglepõdik. Simón és Valeria végül egymásra találnak. Antonioék pedig felkeresik Gaetanat, hogy segítsen nekik, de Gaetana Felipehez küldi õket. A család késõbb aztán úgy dönt, hogy az lesz a legjobb Salvadornak, ha visszaviszik õt az eredeti családjához…

Megosztom másokkal: