El manantial tartalma

EL MANANTIAL – Az õsforrás

1.
Alejandro és Alfonsina keresztelõje egy idõben és egy helyen zajlik, egy vidéki kisvárosban, ám igencsak más körülmények között. Alejandro keresztelõjét hatalmas ünnepség kíséri, Alfonsinát pedig egy helyettes pap kereszteli meg. Francisca, Alfonsina anyja, igencsak elégedetlen a helyzetükkel, nem így Margarita Ramírez, Alejandro édesanyja. Lassacskán kiderül, hogy a két család közötti õsi gyûlölködés eredete az Õsforrás és környékének birtoklása.

2.
Juan atya félreérthetetlen helyzetben kapja rajta Justót és Franciscát, ráadásul a templomban. Kizavarja õket onnan, de mindketten attól tartanak, hogy a pap további lépéseket tesz. Justo megpróbál beszélni vele, de Juan atya nem hajlandó titokban tartani az ügyet. Justo ekkor megfojtja a papot, akire másnap reggel Margarita talál rá.

3.
Justo ráveszi Alvarót, hogy írjon hamis halotti bizonyítványt, cserében õ egyengetni fogja az útját San Andrés-ben. Alvaro kezdetben kételkedni látszik, de mint kiderül, csak az árat akarja felsrófolni. Justo megszervezi Juan atya virrasztását a templomban. Francisca is odamegy és megzsarolja Justót, ha nem találkozik vele, elmondja mindenkinek, mi történt. Justo elmegy a találkozóra, ám Rigeberto rátámad egy bozótvágó késsel. Súlyosan megsebesíti Justót, Francisca azonban lelövi, mielõtt megölhetné…

4.
Justo sebesülten hazavezet, ám elõtte még ráveszi Franciscát, hogy égesse el Rigoberto testét a kocsijával együtt. A terv sikerül, Francisca a bûnjeleket elássa. Gertrudis, amikor rádöbben, hogy mi történt, fel akarja jelenteni Franciscát. Késõbb aztán rádöbben: ezzel tönkretenné Alfonsina életét. Melesio és Fermin találnak rá a testre, és balesetre gyanakszanak. Justo azt hazudja, hogy felöklelte egy bika, és meg kell operálni. A férfi elveszíti a bal karját. Francisca meglátogatja a kórházban és Margarita szeme láttára megmondja neki: gyereket vár tõle? Rigoberto temetésére megérkezik testvére, Salvador.

5.
Margarita megfogadja, hogy soha többé nem lesz Justóé, de rákényszeríti férjét, hogy látszatházasságban éljenek. Justo ráveszi Franciscát, hogy otthon szüljön. Alvaro vezeti le a szülést és azt mondja Franciscának, hogy halva született a kislánya, ám nem hajlandó megmutatni az újszülött holttestét, akit Justo sietõsen elvisz. Francisca nagyon rosszul lesz és a kórházban meg kell mûteni: nem lehet több gyereke. Alfonsina felcseperedik: gyönyörû ifjú hölgy válik belõle.

6.
Barbara Alejandro után megy a forráshoz. Joel arra kéri Justot, hogy ajánljon jó árat Franciscának a birtokért és vegye meg tõle, hogy az asszony méltósággal élhessen. Malene Alejandro kérésére felkeresi Alfonsinát. Margarita rá akarja venni Alejandrot, hogy udvaroljon Barbarának. Alejandro szembesíti a szüleit egymás iránti rideg magatartásukkal. Justo elmegy Franciscahoz, hogy újabb ajánlatot tegyen neki a birtok megvásárlásával kapcsolatban.

7.
Hector elmegy Justohoz, hogy munkát kérjen, de Margarita elzavarja. Pilar felhívja Margaritát, hogy elmondja, Alejandro és Alfonsina együtt voltak a forrásnál. Margarita elrohan Alfonsinához és felpofozza. Alejando megkeresi Salvador atyát és elmondja, hogy nem akar az apja farmján dolgozni. Barbara próbál bocsánatot kérni anyja viselkedése miatt, de Alejandro nem hallgatja meg. Francisca megtiltja Alfonsinának, hogy még egyszer találkozzon Alejandro-val. Alejandro összevész az anyjával Alfonsina miatt, majd elrohan a lányhoz, hogy beszéljen vele. Francisca Salvador atya segítségét kéri, hogy kérjen számára fizetési haladékot. Alejandoro és Alfonsina a gyümölcsösbe mennek beszélgetni, amikor észreveszik, hogy az kigyulladt.

8.
Kigyullad a gyümölcsös, Alejandro és Alfonsina megpróbálják eloltani. Közben Alejandro megsebesül és a lány menti ki a tûzbõl. Ebben a zaklatott helyzetben vallanak szerelmet egymásnak. Francisca Justo segítségét kéri az oltásnál, de közben az esõ is elered. Pilar arra figyelmezteti Barbarát, hogy legyen résen. Barbara a baleset másnapján meglátogatja Alejandrot és nem mozdul az ágya mellõl. Altagracia figyelmezteti Margaritát, hogy ne tegye boldogtalanná a fiát, hiszen a férjhezmenetelekor õ is egy másik férfiba volt szerelmés és most boldogtalan házasságban él. Alfonsina Salvador atyától azt hallja, hogy Alejandro nem akar San Andrés-ben letelepedni és elutazik. Francisca, egy a Ramirez birtokról származó patkót talál a romok között és feljelentést tesz Justo ellen a rendõrségen.

9.
Francisca feljelentést tesz Justo ellen. Margarita arra kéri Salvador atyát, hogy tartson hálamisét Alejandro megmeneküléséért. Hector féltékenységi jelenetet rendez, amikor ott találja Barbarát Alvaro betegágya mellett. Margarita meghívja Alvarot az egész családjával együtt a spanyolországi utazásra. Alejandro arra kéri az apját, hogy adjon munkát Hectornak. Justo azt hazudja, hogy a fia lova vesztette el a patkót a leégett gyümölcsösben. Alejandro levelet küld Alfonsinának, de Margarita elveszi a azt. Barbara meglátogatja Alfonsinát és közli, hogy Alejandroval elutaznak Spanyolországba. Alejandro felhívja Alfonsinát, aki elutasító vele. Alejandro ezért felkeresi a lányt, hogy tisztázzák a dolgokat. Ott ismét szerelmet vall neki és kéri, hogy tartson ki mellette bármi történjék is. Alighogy a fiú távozik, megjelenik a házban Justo és megerõszakolja Alfonsinát.

10.
Justo megerõszakolja Alfonsinát, ezért Francisca meg akarja ölni, de nem sikerül neki. Justo megzsarolja, hogy azt fogja terjeszteni, hogy a lány felajánlkozott neki. Alejandro elmegy Alfonsinához, de a lány nem akarja látni, ezért Gertrudis elküldi. Joel közli Salvador atyával, hogy a bank zár alá vesz a birtokot. Salvador elmegy Justohoz és kéri, hogy vegye meg a birtokot, de Justo elutasítja. Ám a parókián megjelenik Alvaro és kész megvenni a birtokot. Francisca, Alfonsina és Gertrudis úgy döntenek, hogy elhagyják San Andrés-t. Malena elújságolja a hírt Alejandro-nak, aki rohanva megy a pályaudvarra, de elkésik.

11.
Alfonsina leállamvizsgázik, édesanyja azonban nem megy el a vizsgára. Hugo egyre jobban érdeklõdik a lány iránt. Alejandro és Barbara hazatérnek a Pierdas Grandes-re és bejelentik, hogy összeházasodnak. Hector Malenától hall elõször az esküvõrõl, majd összevész Alejandróval. Margarita igyekszik lebeszélni Alejandrót arról, hogy elköltözzön a fõvárosba. Alfonsina randevúzna Hugóval…

12.
Alfonsina és Hugo rajtakapják a szüleiket, Carlost és Franciscát. Alejandro megint Alfonsinára gondol. Alfonsina összevész az édesanyjával és elmegy otthonról, senki nem tudja, hogy hová. A lány úgy dönt, hogy apáca lesz. Gilberto ultimátumot kap: vagy dolgozik vagy elköltözik otthonról. Francisca megtudja, hogy tüdõrákja van…

13.
Alfonsina berendezkedik az apácazárdában. Barbara kideríti, hogy Marunak tetszik Hector. Alejandro és Hector elássák a csatabárdot. Justo a szeretõje miatt elutazik San Luis-ba. Malenát egyre jobban érdekli, hogy mi történt a szüleivel. Francisca elmondja Gertrudisnak, hogy õ ölte meg a férjét. Hector rajtakapja Gilbertót Barbarával.

14.
Francisca meghal a mentõkocsiban. Alvaro nászajándékba adja Barbaráéknak a “Forrás” birtokot, de Barbara nem hajlandó az esküvõ után Alfonsina volt otthonába költözni. Alfonsina megtudja Gertrudistól, hogy az anyja talán azért lett öngyilkos, mert rákot diagnosztizáltak nála. Margarita majdnem elszólja magát Alejandro elõtt, hogy miért hidegült el Justótól. Hugo, Alfonsina barátja megtudja, hogy Francisca meghalt és megkeresi Alfonsinát a virrasztáson. Alfonsina úgy dönt, hogy anyja hamvait visszaviszi San Andrés-be és teljesíti anyjának tett esküjét.

15.
Gilberto felhívja Barbarát, hogy elõzõ este egy másik nõvel látta Alejandrót. Justo, Alejandro véleménye ellenére munkát ad Gilbertónak a birtokon, de csak azért, hogy így vegye rá a fiát, hogy végleg a birtokon maradjon. Barbara és Malena hajba kapnak Norma boltja elõtt. Pilar azzal a pletykával állit be Margaritához, hogy Salvador atya elutazott valamilyen családi ügy miatt, ami csakis Franciscával vagy Alfonsinával lehet kapcsolatos. Margarita közönyt színlel. Barbara megtudja, hogy Gilberto a birtokra megy dolgozni és találkát kér tõle. Alfonsina és Alejandro összefutnak a templomban.

16.
Alfonsina megtudja, hogy Alejandro nõsülni készül. Justo arra kényszeríti Alvarót, hogy adja át a Piedras Grandes tulajdonjogát. Gilberto a birtokon kap munkát, és ennek Barbara egy cseppet sem örül. Barbara érzékeli, hogy Alejandro másképp viselkedik vele. Azt hiszi, azért, mert haragszik, hogy Gilbertóval beszélgetett. Még nem tudja, amit Alejandro igen: hogy Alfonsina San Andres-ben van. Alfonsina megkéri Alvarót, hogy adja ki neki a Forráson álló házat. A rendelõben pedig összefut Justóval…

17.
Alfonsina egy papírvágó kést döf Justóba. Alvaro pedig tanúja a jelenetnek. Salvador atya és Gertrudis értesül a történtekrõl, Margarita azonban nem tud semmit, így kínos helyzetbe kerül az ügyben a birtokra látogató atya elõtt. Alejandro gyanakodni kezd apja becsületességét illetõen. Alfonsina összefut Barbarával az apja rendelõje elõtt, és rájön, miért viselkedett olyan furcsán Alejandro. Gilberto ugyanakkor Alejandrót próbálja féltékennyé tenni.

18.
Margarita ráébreszti Barbarát, hogy kár volt szégyenbe hoznia Alejandrót a munkások elõtt. Joel elmondja Normának, hogy Justo Ramirez elkezdte “behajtani a fizetséget” Gilberto állásáért. Malena bevallja Alfonsinának, hogy tetszik neki Hector, aki viszont Salvador atya bíztatására Alfonsinát hívja vacsorázni. Pilar szerint Alvaro nem adhatja ki a birtokon álló házat Alfonsinának. Alfonsina célzást tesz Alejandrónak, hogy az apja nem tisztességes ember. Alfonsina javasolja, hogy az édesanyja hamvait az apja és a húga mellé temessék. Gertrudis bevallja Salvador atyának, hogy a gyermek nincs a sírban…

19.
Salvador megtudja, hogy Francisca másik gyermeke nem halva született, ezért nyomozásba kezd. Melesio és Gilberto összevesznek egymással. Malena féltékeny Alfonsinára, mert azt hiszi, hogy a lány tetszik Hectornak. Justo elmondja Barbarának és Pilárnak, hogy valójában õ vette meg a Forrást és nem Alvaro. Norma segít Malenának meghódítani Hectort, aminek Altragracia is a tanúja lesz. Alvaro banki kölcsönt akar felvenni, de Joel elutasítja. Margarita pénzt ajánl fel Alfonsinának, hogy menjen vissza a fõvárosba.

20.
Gertrudis összeszólalkozik Mirnával az utcán. Malena elújságolja Normának, hogy meghódította Hectort, és ennek fültanúja lesz Maru is. Pilar válással fenyegeti meg Alvarót, aki azonban eltántoríthatatlan és bérbe adja a házat Alfonsinának. Barbara csúnya jelenetet rendez egy étteremben Alfonsina miatt, akit apja szeretõjének tart. Gilberto leüti Hectort, aki elveszti az eszméletét. Salvador rájön, hogy Francisca második gyermekének apja Justo Ramirez, és azt gyanítja, hogy az eltûnt gyerek Malena.

21.
Hector Alejandro szobájában lábadozik, ami egyáltalán nem tetszik Margaritának. Gilberto eltûnik egy egész éjszakára, majd monoklival érkezik haza és Alejandrót vádolja meg azzal, hogy rátámadt. Alejandro megtudja, hogy Alvaro találkozott Alfonsinával. Pilar megdobja egy kõvel Alfonsinát. Alejandro kirúgja Gilbertót a birtokról, bár Justo nem örül a hírnek. Justo megdöbbenve tapasztalja, hogy a szeretõje a nappaliban beszélget Margaritával.

22.
Eloisa, mint üzletasszony meglátogatja Margaritát és Justót. Alvaro el akarja hagyni Pilart, aki azzal gyanúsítja, hogy megcsalta Alfonsinával. Joel közli Justóval, hogy Gilberto állítása szerint Alejandro csúnyán összeverte a fiát. Justo nem kel a fia védelmére. Altagracia ismerõsnek találja Eloisát. Gertrudis, miközben saját és Salvador atya véleménye ellenére kibérli a Forráson álló házat, megkérdi Alvarót, hogy tényleg meghalt-e Francisca lánya.

23.
Justo beismeri, hogy született egy lánya Francisától, de a hollétérõl nem nyilatkozik. Alfonsina megkéri Fermint, hogy segítsen rendbe hozni a Forráson álló házat. Alejandro megkéri Hectort, hogy vigyázzon Alfonsinára. A ház felidézi Alfonsinában megerõszakolásának emlékét. Alvaro és Justo a Forrásról egyezkednek, amikor megjelenik Eloisa. Barbara megbízza Gilbertót, hogy távolítsa el Alfonsinát az útjából, és a fizetség meghatározását a fiúra bízza. Margarita ráveszi Pilart, hogy béküljön ki Alvaróval. Mirna nagyon féltékeny Ferminre. Margarita eljegyzési partit rendez Alejandrónak és Barbarának – a fia tudta nélkül. Malena felajánlja Hectornak, hogy járjanak együtt. Gertrudis Alfonsina fejéhez vágja, hogy az anyja egy ribanc volt, csak, hogy megakadályozza, hogy Alfonsina felbontassa az apja sírját. A templomlépcsõn síró Alfonsinát Alejandro vigasztalja.

24.
Barbara magyarázatot követel arra, hogy Alejandro miért ölelgeti Alfonsinát. Altagracia azt tanácsolja Alejandrónak, hogy ne küzdjön az érzései ellen. Alfonsina hatalmas rózsacsokrot kap “titkos” hódolójától, Gilbertótól. Altagracia figyelmezteti Margaritát, hogy a házasságot illetõen nem dönthet õ a fia helyett. Barbara – Margarita tanácsára – meghívja Alfonsinát az eljegyzési partijára, Alfonsina azonban elutasítja. Margarita azonban megpróbálja rávenni Salvador atyát, hogy Alfonsinával együtt jöjjenek el mégis. Justo kifizeti Gilberto kártyatartozását, megvásárolva ezzel magának a fiú szolgálatait. Justo beköszön Gertrudis-ékhoz…

25.
Eloisa elmondja Justónak, hogy van egy gyereke. Alfonsinát meghívják Alejandro eljegyzésére, de a lány nem akar elmenni. Margarita meghívja Eloisát is az eljegyzésre. Barbara rosszat sejt Alejandróval kapcsolatban. Gilberto is meghívatja magát az eljegyzésre. Justo hazakergeti Eloisát az ünnepségrõl. Alejandro eljegyzi Barbarát, majd eltûnik. Ezzel egy idõben Alfonsina is hazaindul. Összetalálkoznak és Alejandro bevallja Alfonsinának, hogy szereti. Salvador atya talál rájuk az út közepén…

26.
Barbarának feltûnik, hogy Alejandro és Alfonsina együtt tûntek el az eljegyzésrõl. Malenát zavarja, hogy Hector aggódik Alfonsináért. Alejandro és Barbara összevesznek. Fermin is vitatkozik a feleségével azért, mert segít Gertrudiséknak a birtokon lévõ ház felújításában. Justo el akarja küldeni Eloisát a városból. Alfonsina elmondja Salvador atyának, hogy mi történt Alejandro és közte. Alejandro szakít Barbarával, ezért Barbara öngyilkossági kísérletet követ el.

27.
Alejandro és Margarita Pilárékhoz siet, majd megtalálják Barbarát. Joel nem érti, hogy Justo miért alkalmazza Gilbertót. Fermin összevész a feleségével, mert segít Gertrudiséknak a munkában. Margarita csúnya jelenetet rendez Francisca Rivero gyászmiséjén. Eloisa megismeri Malenát és Hectort. Barbara ráveszi Hectort, gyõzze meg Alejandrót, hogy a fiú látogassa meg.

28.
Alfonsina elmegy a Ramirez birtokra és közli, hogy nem hagyja magát elüldözni. Alejandro próbálja meggyõzni a szerelmérõl, de Alfonsina nem akar tudni annak a férfinak a fiáról, akit a legjobban gyûlöl. Hector kezd szerelmes lenni Alfonsinába. Margarita Malenán kéri számon, hogy Alfonsina hogyan jutott be a házba. Malena hiába bizonygatja az ártatlanságát, még a nagyszülei sem hisznek neki. Alejandro közli a szüleivel, hogy ha nem hagynak fel Alfonsina zaklatásával, akkor õ többé nem a fiuk.

29.
Gilberto nem jut eredményre Alfonsinával, ezért Barbara nagyon dühös. Justo megvallja Margaritának, hogy még mindig vágyik rá és szereti õt. Eloisa és Malena egyre jobban összebarátkoznak. Margarita fel akarja hívni Pilart és véletlenül kihallgatja a beszélgetést, amit Justo a szeretõjével folytat. Malena féltékeny Alfonsinára és összevész vele.

30.
Alejandro azt javasolja az apjának, hogy ne tartsa fenn a látszat házasságot. Salvador atya elmegy Alvaróhoz és rá akarja venni, hogy mondja el hol van Francisca második gyermeke, mert õ biztos benne, hogy életben van és az orvos tudja, hogy hol. Barbara arra kéri Alfonsinát, hogy segítsen neki visszaszerezni Alejandrot. Melesio és Altagracia aggódnak Eloisa jelenléte miatt. Margarita elmegy a templomba és ott gyónás közben megvallja Salvador atyának, hogy azóta szereti õt, mióta akkoriban elutasította, a papi hivatás miatt.

31.
Salvadort megdöbbenti Margarita vallomása. Gertrudis próbálja meggyõzni Malenát, hogy ne dobja el a barátságát Alfonsinával. Norma meg van gyõzõdve róla, hogy Gilberto szándékai komolyak Alfonsinával szemben. Alfonsina felkeresi Fermint, hogy üzletet ajánljon neki. Eloisa elmondja Justonak, hogy a lakásában talált rá Gilbertóra, amikor hazaért. Gilberto eljátssza Alejandro elõtt, hogy Alfonsinával beszél telefonon, hogy a fiú gyanút fogjon. Alvaro tudatja Justoval, hogy Salvador atya felkereste és tudakozódott Francisca másik gyermeke után. Hector szakít Malenával. Barbara nem adja vissza az eljegyzési gyûrût, mert biztos benne, hogy Alejandro visszatér hozzá. Alejandro elmegy Alfonsinához és ott találja Gilbertót. Justo figyelmezteti Margaritát, hogy el ne szólja magát Salvador atya elõtt a gyermekkel kapcsolatban. Alejandro felhívja Barbarát, hogy bocsánatot kérjen tõle a viselkedése miatt. Joel és Norma úgy döntenek, hogy támogatják Gilbertót Alfonsina szívének megnyerésében. Justo leszidja Gilbertót, mert engedély nélkül lépett be Eloisa lakásába. Alfonsina és Malena kibékülnek. Hector bevallja Alejandrónak, hogy szerelmes Alfonsinába és megpróbálja elnyerni a kezét.

32.
Hector bevallja Alejandronak, hogy szerelmes Alfonsinába, de meg kell tudnia, hogy Gilberto az igazi riválisa. Joel asztaláról a bankban eltûnik egy nagyobb pénzösszeg. Hector számon kéri Alfonsinán a kapcsolatát Gilbertóval. Alejandro úgy dönt, hogy elkíséri az apját a fõvárosba. Alfonsina is oda készül, hogy felvegye a bankban az anyja örökségét. Fermin úgy dönt, hogy társul Alfonsinával. Altagracia összefut Eloisával a boltban, ahol Malena dolgozik és megfenyegeti a nõt, hogy ne merészkedjen az unokája közelébe. Justo megfenyegeti a feleségét, hogy ne szóljon Salvador atyának Francisca második gyermekérõl. Ezután elmegy Salvador atyához és õt is életveszélyesen megfenyegeti. Salvador atya vacsorázni megy Alfonsináékhoz, ahol rejtélyes módon megjelenik a kertben Justo. Az atyát a hazafelé úton váratlan baleset éri…

33.
Salvador atya balesetet szenved, Alejandro hívja ki a mentõket a helyszínre. Hector és Alejandro között egyre feszültebb a viszony Alfonsina miatt. Barbara és Pilar eltitkolja Alvaro elõl, hogy a lány még mindig Alejandro után jár. Gertrudis meglátja, amikor Margarita megcsókolja az intenzív osztályon, eszméletlenül fekvõ Salvadort.

34.
Salvador atya lázasan félrebeszél, aminek Alfonsina is fültanúja lesz. Alfonsina feljelentené Justo Ramirezt, de nem jár sikerrel. Barbara tovább szövögeti a terveit, hogy Gilbertót összeboronálja Alfonsinával. Hector egyre többet törõdik Alfonsinával. Salvador atya jobban lesz, kikerül az intenzív osztályról. Normának is feltûnik, hogy Eloisa egyre többet érdeklõdik Malena után. Alejandro megtudja Malenától, hogy Alfonsinának nem tetszik Gilberto és csak õt szereti, ezért megkéri Alfonsina kezét.

35.
Joel elnézést kér Gilbertótól az eltûnt pénz miatt. Hector és Malena úgy döntenek, hogy barátok lesznek. Alfonsina meglátja, ahogy Gilberto és Barbara csókolóznak. Alfonsina igent mond Alejandrónak, de megegyeznek abban, hogy a család elõtt még titokban tartják. Maru rajtakapja Barbarát és Gilbertót, amint a viszonyukról veszekszenek. A rendõrség felmenti Justót a Salvador atya elleni merénylet tette alól. Margarita elmegy Salvador atyához a kórházba és elviszi ajándékba a rózsafûzért, amivel az életéért imádkozott.

36.
Eloisa meghívja magához Malenát ebédre, ahol a lány rajtakapja a nõt a váratlanul betoppant Justóval csókolózás közben. Alejandro elmondja Hectornak, hogy nem megy az apjával a fõvárosba. Hector ezt tovább adja Justónak, amiért Alejandro és apja között súlyos vita keletkezik. Alfonsina véletlenül összefut Alvaróval, amikor kijön a vérvételrõl, ami a házasság elõtti vizsgálatokhoz kell. Justo megparancsolja Eloisának, hogy utazzon vissza San Luis-ba. Pilar megtudja Marutól, hogy Barbarának viszonya van Gilbertóval. Mirna ismét összevész Ferminnel, mert féltékeny Getrudis miatt. Margarita elmondja Alejandrónak, hogy Alfonsina anyja az õ apja szeretõje volt és ezért romlott meg a házasságuk.

37.
Alejandro megtudja, hogy Francisca az apja szeretõje volt. Elmegy Alfonsinához és elmondja neki, de úgy döntenek, hogy ez nem változtat a kapcsolatukon. Fermint elhagyja a felesége. Malena ünnepélyesen elnézést kér a nagyszüleitõl a viselkedése miatt. Barbara megharagszik Marura, amiért beszélt neki a Gilbertóval való kapcsolatáról. Justo elmegy a kórházba és ismét megfenyegeti Salvador atyát. Alfonsina bejelenti, hogy feleségül megy Alejandróhoz. Alejandro Melesiót és Altagraciát kéri fel násznagyoknak. Malena közli Eloisával, hogy ne keresse õt soha többé. Alvaro és Alfonsina között beszélgetés zajlik, melyben mindketten kifejezik egymás iránti szimpátiájukat. Barbara elmegy Alejandróhoz és megvallja neki, hogy Gilbertóval akarta féltékennyé tenni õt. Alfonsina megjelenik a birtokon, hogy visszafizesse a pénzt, amit Justo fizetett ki a kórházi számlára. Justo neki támad, de Hector megvédi. Justo dühében kirúgja a fiút a birtokról. Alfonsina rajtakapja Barbarát, amint éppen megcsókolja Alejandrót.

38.
Alfonsina szakít Alejandróval és elmegy a fõvárosba, de mindenkinek megtiltja, hogy elárulják Alejandrónak a hollétét. Hector sejti, hogy a szakítást Barbara ármánykodásának köszönheti és számon kéri rajta. Összevész Pilárral, Barbarával és elhagyja Alvaro házát. Alejandro kétségbe van esve, anyját és Barbarát okolja a történtekért. Elhatározza, hogy Malenától kér segítséget annak kiderítésére, hogy hol lehet Alfonsina. Margarita úgy dönt, hogy a parókián keresi fel Salvador atyát. Altagraciával beszélget és bevallja neki, hogy most is szereti Salvadort. Alejandro véletlenül kihallgatja õket…

39.
Alejandro megtudja, hogy az anyja szerelmes Salvador atyába. Malena pedig azt tudja meg, hogy Alfonsina hol van Mexikóvárosban, ezért Alejandro odautazik. Barbara és Malena összevesznek, úgy kell õket szétválasztani. Hugo megint találkozik Alfonsinával, ám Alejandro meglátja õket. Alfonsina nem akarja beengedni Alejandrót a lakásba, késõbb a fiú autóbalesetet szenved a ház elõtt.

40.
Alejandro kórházba kerül, de szerencsére nem esik nagyobb baja. Alejandro és Alfonsina rádöbbennek arra, hogy mennyire szeretik egymást és összeházasodnak. Margarita és Justo azon mesterkednek, hogy megtudják Alfonsina fõvárosi címét. Pilar azt hiszi, hogy Hector Alvaro fia. Joel nem egyezik bele abba, hogy Maru elköltözzön a városból, és máshol próbáljon szerencsét. Gilberto sorra elveszíti a kártya partikat. Justo véletlenül összetalálkozik Alejandróval és Alfonsinával egy étteremben.

41.
Alfonsina nemet mond Alejandrónak a nászéjszakán a rátörõ szörnyû emlékek miatt. Gertrudis bevallja Salvadornak, hogy Francisca férjébe volt szerelmes. Pilar ráront Hectorra, aki emiatt egyre kíváncsibb arra, hogy kik a szülei. Alejandro megtudja Alfonsinától, hogy a lányt valaki megerõszakolta. Alvaro tagadja, hogy õ lenne Hector apja. Esteban megfenyegeti Gilbertót, hogy fizesse vissza a tartozását. Hugo megtudja, hogy Alejandro és Alfonsina házasságot kötöttek. Altragracia bevallja Malenának, hogy ki az édesanyja.

42.
Altagracia bevallja Malenának, hogy az anyja él, és nem más, mint Eloisa Castaneda. Malena feldúltan távozik, és kijelenti, hogy sosem bocsát meg a nagyszüleinek. Altagracia vigasztalhatatlan. Barbara és Pilar elõkészíti a terepet Alfonsina számára… Alejandro és Alfonsina hazaér, majd bejelentik Salvador atyának és Gertrudis-nak, hogy összeházasodtak. Az egyházi esküvõ napját is kitûzik. Alfonsina magához veszi Malenát. Gilberto ellopja Justo pisztolyát, hogy annak segítségével rendezze tartozását Estebannal. Dulakodás közben azonban a pisztoly elsül, és Gilberto haslövést kap…

43.
Alejandro és Alfonsina épp búcsúzkodnak, amikor Gilberto gyilkosai berontanak a térre. Alejandro hazafelé menet megtalálja Gilbertót, aki a karjaiban hal meg. Esteban azonnal távozik a városból Mirnával és Rigobertóval. A Morales család összeomlik Gilberto halálhíre hallatán, a szülõk magukat hibáztatják. Barbarát annyira felzaklatja a hír, hogy Alvaro furcsállja is. Kiderül, hogy a pisztoly, amivel Gilbertót megölték, Justo Ramirezé. Margarita elmegy a virrasztóra, de mikor Alejandro és Alfonsina megjelenik, távozik. Barbara rosszul lesz a koporsó mellett. Otthonról felhívja Mendoza felgyelõt, és közli, hogy Gilberto Morales gyilkosa Alejandro lehet.

44.
Gilberto halálán még azok is meg vannak döbbenve, akik nem szerették. A zaklatott Margarita üzenetet hagy Justónak, hogy azonnal hívja vissza. Justo ezalatt a bikaviadalon van. Eloisa felkeresi az arénában, hogy átadja neki Margarita üzenetét, mire Justo durván hazaküldi. A szállodában Eloisa felveszi a telefont, és elárulja, hogy Justóval van. Alejandrót közben letartóztatják. Barbara örül, hogy a terve sikerült. Joel a rendõrségre rohan, hogy fia gyilkosát a keze közé kapja. Alfonsina hiába bizonygatja Alejandro ártatlanságát. Margarita egy elszólásából Salvador atya arra következtet, hogy Francisca mégsem lánynak, hanem fiúnak adott életet, aki nem más, mint Hector.

45.
Alejandrónak eszébe jut, hogy mielõtt megtalálta Gilbertót, a térre berontott három fickó, és ezt elmondja Mendoza felügyelõnek. Justo, majd a kocsmáros is megerõsíti Alejandro gyanúját. Margarita közben a Morales családon kéri számon fia feljelentését. Alfonsina a rendõrségen összeszólalkozik Justóval, majd inkább távozik. Margarita elmondja Justónak, hogy a szeretõje, Eloisa nem más, mint Malena anyja. Justo kidobja Eloisát. Alfonsina lekever egy pofont az õt ribancnak nevezõ Margaritának, de nem árulja el, hogy Alejandro feleségül vette.

46.
Barbara rájön, hogy gyermeket vár – Gilbertótól… Barbara anyja segítségét kéri, hogy elvetesse a Gilbertótól fogant gyermekét. Malena átköltözik Alfonsináékkal a Forrásra. Margarita megtalálja Alejandro jegygyûrûjét, a házasságlevél azonban nem kerül elõ.

47.
Justo megpróbálja rávenni Mendoza felügyelõt, hogy tartsa benn Alejandrót, míg a házasságot semmisnek nyilváníttatja, Alejandro azonban már elindult – Alfonsinához. Amikor a fiú bejelenti Alfonsinával kötött házasságát, Margarita a szemébe vágja, hogy õ és Alfonsina lehet, hogy testvérek…

48.
Alejandro másnaposan ébred Barbara mellett, és nem is érti, hogy kötött ki a lány mellett. Alvaro elképedten látja, ahogy távozik a fiú a lánya szobájából, és késõbb követeli Justóéktól, hogy Alejandro vegye el a lányát feleségül. Alejandro viszont egyezséget köt az anyjával: csak akkor hajlandó érvényteleníttetni a házasságát Alfonsinával, ha a DNS teszt pozitív lesz. Hector elkotyogja az aggódó Alfonsinának, hogy Alejandro hol töltötte az éjszakát, ami nagyon szíven üti a lányt. Fermin megtalálja Mirnát és Rigobertót, majd botrányt okoz, aminek következtében Mirnáékat kiteszik a panzióból. Salvador atya elmegy Piedras Grande-be, és szinte megzsarolja Justót, hogy vesse magát alá a tesztnek.

49.
Salvador arra kéri Justót, hogy csináltassa meg az apasási vizsgálatot, de Justo nemet mond. Barbara és Pilar, Alvaro tudta nélkül Houston-ba utaznak. Alejandro azt követeli az apjától, hogy ha Alfonsina valóban a lánya, akkor ossza meg a Ramirez vagyont kettejük között. Melesiót egyre jobban aggasztja, hogy fogy a víz és nem tudják itatni az állatokat. Justo megtudja, hogy Alfonsina vizet adott a forrásból az egyik szomszédos kisbirtokosnak. Alfonsina arra kéri Alvarót, hogy adja el neki a “Forrás” birtokot, de õ nemet mond. Fermin visszakapja Rigobertót. Salvador atya elmegy Joelhez, hogy vigaszt nyújtson a gyászában. Margarita rá akarja venni Justót, hogy adja vissza a birtokot Alfonsinának és vessenek végre véget az ügynek. Hector és Maru randevúznak és Malena véletlenül meglátja õket. Alvaro, Malena kérésére megvizsgálja Melesiót. Hugo megjelenik Alejandrónál a válási kereset irataival.

50.
Alfonsina elküldi Alejandrónak a válási iratokat. Fermin azt ajánlja Hectornak, hogy Alfonsinánál keressen munkát. Alfonsina elmondja Hugónak, hogy miért akar elválni Alejandrótól. Hugo elkíséri Malenát a bolthoz. Malena meglátja Hectort és megcsókolja Hugót, hogy féltékennyé tegye õt. Alvaro egyensúlyzavarra gyanakszik Melesio rosszulléteivel kapcsolatban. Joel Justót teszi felelõssé Gilberto haláláért, ezért elmegy a birtokra és Justóra támad. Alfonsina megtudja, hogy Alvaro Luna, Justo pénzén vette meg a birtokot, tehát valójában Justo a Forrás tulajdonosa. Alfonsina elmegy Alvaróhoz és szemrehányást tesz neki. Alvaro találkozik Hectorral és közli vele, hogy semmilyen kapcsolata nem lehet Alfonsinával, de nem ad magyarázatot, hogy miért. Margarita arra kéri Altagraciát, hogy beszélje rá a fiát arra, hogy térjen vissza Barbarához. Barbara Houston-ban megveszi a menyasszonyi ruháját. Salvador atya biztos benne, hogy Hector Justo fia és erre bizonyítékot is talál, melyet el is küld Alvaro rendelõjébe. Justo elmegy gyónni Salvador atyához és meggyónja neki, hogy Hector valóban a fia.

51.
Justo meggyónja Salvador atyának bûnös titkait. Norma azt javasolja Malenának, hogy keressen magának egy másik férfit. Alejandro elmegy Hugóhoz, hogy megkérje, lassítsa a válási folyamatot ahogy tudja, de Hugo elutasítja õt. Hector egyre féltékenyebb Hugóra. Eloisa azt javasolja Mirnának, hogy térjen vissza a fiához, amíg még nem késõ, különben nagy árat fog fizetni a tetteiért. Alfonsina megkéri Gertrudist, hogy hadd adja el a fõvárosi lakást, mert nem akar az anyja pénzéhez nyúlni, szerinte az a pénz Justo Ramireztõl jött. Alejandro megkérdezi az anyját, hogy nincsenek-e más féltestvérei Alfonsinán kívül, hiszen apjának sok viszonya volt. Hugo úgy dönt, hogy még a faluban marad és segít Alfonsinának. Melesio ismét rosszul lesz és Alejandro arra kényszeríti, hogy menjen el a vizsgálatokra. Malena elmondja Alfonsinának, hogy megcsókolta Hugót, hogy így tegye féltékenynyé Hectort. Barbara megtudja, hogy Alejandro elvette Alfonsinát. Justo dühös, amiért Melesio engedély nélkül elment. Salvador elutasítóan viselkedik Gertudisszal, aki bemegy hozzá a parókiára. Justo vigasztalásul azt mondja Barbarának, hogy Alejandro és Alfonsina féltestvérek és nincs jövõje a házasságuknak. Salvador atya a hívõk elõtt, megtagadja Margaritától az áldozást. Barbara jelenetet rendez Alejandrónak. Hector bevallja Alfonsinának, hogy szerelmes belé.

52.
Malena fültanúja lesz annak, amikor Hector szerelmet vall Alfonsinának, ezért azonnal visszaköltözik a nagyszüleihez. Ez nagyon fáj Alfonsinának, hiszen õ sosem bátorította a fiút. Joel próbálja elhitetni Mendozával, hogy a fia halálában Justónak is szerepe volt. Alejandro nem ért egyet apja tervével, amit a vízprobléma megoldására talál ki. Fermin házassági ajánlatot tesz Gertrudisnak, az unokahúga biztatja is, hogy fogadja ezt el. Alvaro szemrehányást tesz Justónak Hector miatt. Pilar és Barbara nagyon aggódnak, hogy mikorra válik el Alejandro, félnek ugyanis, hogy kiderül a lány terhessége idõ elõtt, ezért szeretnék sürgetni a válási procedúrát. Alvaro nem partner ebben, Margarita viszont igen, ezért elmegy Hugóhoz, és megpróbálja lefizetni a fiút. Eloisa sürgõsen beszélni akar Justóval, ám a házban találkozik Margaritával.

53.
Eloisa és Margarita összefutnak a szállóban, ahol Eloisa elárulja vetélytársának, hogy terhes Justótól. A férfi mindkét nõvel összetûzésbe kerül emiatt, s habár nem örül a ténynek, végül belemegy abba, hogy támogatja a születendõ gyermeket, hiszen fél a botránytól. Fermin állást ajánl Hectornak. Barbara ebédelni hívja Alejandrót, ezzel próbálja magát behízelegni a fiúnál. Pilar viszont nagyon aggódik, hogy kifut az idõbõl, s még az esküvõ elõtt látszani fog a lánya terhessége, ezért próbálja sürgettetni a frigyet. Alfonsina még mindig szomorú Hector vallomása miatt, Salvador atyának vall érzelmeirõl és a történtekrõl, amit aztán az atya Hectorral is próbál tisztázni. Hugo viszont Gertrudissal beszél Alfonsina iránti érzéseirõl, amit elmond a lánynak is, de õ visszautasítja a fiút. Melesiónak egyensúlyzavarai vannak, hiába mondja Alvaro, hogy pihenjen, õ mégis dolgozik tovább, és ez balesethez vezet a birtokon.

54.
Melesio elájul, és Alejandrót, miközben segíteni próbál, felökleli a egy bika. Alvaro azonnal megmûti, de kockázatos, hogy amputálni kell a lábát. Alfonsina és Salvador atya kihasználják, hogy Justo is adott vért a fiának, és ráveszik Alvarót, hallgasson róla, hogy Justo aláírásának meghamisításával kérnek egy DNS-vizsgálatot. Eloisa visszatér Justóhoz…

55.
Eloisa nagyon rosszul van, és mivel Justo nem hívja vissza, Malenától kér segítséget. Malena Alvarót hívja ki hozzá, aki ajánl neki egy nõgyógyászt. Malena beszél Alejandróval, aki megkéri, hogy küldje be Alfonsinát. Sajnos azonban a sérült véna nem gyógyul megfelelõen. Justo megfenyegeti Alvarót, hogy megöli, ha a fia lábát amputálni kell. Kiderül, hogy Justo el akarja tereltetni a Forrás vizét. Justo dühében, hogy Eloisa a fia halálát vetíti elé, megüti a nõt, aki belehal fejsérülésébe.

56.
Alejandro megkéri Barbarát, hogy keresse meg Alfonsinát, aki persze nem teljesíti az ígéretét. Hector rosszalja, hogy Alfonsina – akit nem engedtek be Alejandróhoz – Hugóval tölti az idejét. Justo egy ládába dugja Eloisát, amit a birtokára szállít, és a folyóba dob. Malena nyugtalan, mert nem találja az anyját. Justo megtalálja Salvador atya Margaritának ajánlott fényképét…

57.
Justo felkeresi Salvadort, és egy pofon kíséretében megtiltja neki, hogy a fiával és a feleségével érintkezzen. Margarita elégeti Salvador atya fényképét, aztán Alfonsinát szorítja sarokba. Alfonsinát elõször Maru, majd a piacon két férfi molesztálja. A lány nem tudja, hogy szabaduljon meg az anyja árnyékától. Alejandro lába végre gyógyulásnak indul. Malena követeli Justótól, hogy mondja meg, hol van az anyja. Margarita szintén kíváncsi a válaszra…

58.
Justo és Margarita próbálják meggyõzni Malenát, hogy az anyjának nincs semmi baja, csak visszament San Luis-ba, de a lány nem hiszi el, így Justo megfenyegeti. Késõbb megkéri Margaritát, hitesse el a lánnyal, hogy ez így is van. Nem csak Margarita, de Norma is igyekszik Malenával elhitetni, hogy az anyja nem érdemel ennyi törõdést a részérõl, hiszen ezt õ sosem kapta meg tõle. Ráadásul leszidja a lányt, mert engedély nélkül elhagyta az üzletet, és Hugóra bízta, amikor Justóékhoz ment. Maru rájön arra, Barbara egy önzõ lány, a barátsága nem õszinte, és ezért szeretne elmenni San Andres-be, de az anyja lebeszéli errõl. Alfonsina elküldi Hectort. Melesio egy kis furfanggal megszervezi, hogy Alejandro beszélni tudjon Alfonsinával, de Barbara rájön erre, és panaszkodik Margaritának. Ezért a nõ úgy dönt, hiába tiltja Alvaro, hogy elvigye a fiát haza, õ mégis megteszi, hogy távol tarthassa õt a szerelmétõl.

59.
Mirna rajtakapja Fermint ahogy Gertrudissal csókolóznak. A nõ Rigobertóért jön, aminek a kisfiú nagyon örül, de az apja nem engedi, hogy az anyja elvigye õt magával. A férfi össze is veszik Mirnával, és elmondja neki az igazságot Estebanról, amit a nõ hitetlenkedve fogad, de hazatérve, számon kéri a férfitól. Alejandrót Margarita erõszakkal hazaviszi, anélkül, hogy Justót értesítené errõl. Alejandro nem örül ennek, ráadásul az anyja megtiltja Altagraciának, hogy a fia közelébe menjen, mert rájön, hogy õ “falaz” neki.

60.
Gertrudis boldogtalan Mirna feltûnése miatt, fél, hogy így veszélybe kerül a kapcsolata Ferminnel. Alvaro elõbb Justóval szólalkozik össze csúnyán a Forrás miatt, majd a lányával. Malena meghívja Hugót vacsorázni. Alfonsina már nagyon várja az apasági teszt eredményét, amit Salvador atya hoz el neki…

61.
Alejandro elszökik Alfonsinához, Altagracia pedig falaz neki. A fiatalok nagyon boldogok, készülõdnek a templomi esküvõre, de csak akkor tartják meg, ha már Alejandro felgyógyul. Sétálgatnak, és közben visszaemlékeznek a múltra. Alfonsina elárulja a tervét a fiúnak, hogyan szeretné újra telepíteni a gyümölcsöst. Gertrudis aggódik, hogy Mirna visszatér Ferminhez. Pilar meglátogatja Barbarát, próbálja rábeszélni, hogy árulja el a terhességét Alejandrónak, és ne várjon tovább. Hector beszáll Fermin költségeibe, és mesél a férfinak, milyen élete volt a Luna házban.

62.
Margarita ahogy rájön, hogy Alejandro elment, õrjöngve indul a keresésére. Alejandro azonban tagadja, hogy találkoztak volna Alfonsinával, majd orvost kell hívni hozzá, mert felszakadtak a sebei az erõlködéstõl. Alvaro nem akar a házba menni, de Barbara rábeszéli, hogy vannak orvosi kötelességei, ezért vizsgálja meg a fiút. Justo kirúgja Melesiót és a családját, mivel segítettek Alejandrónak. Margarita hiába próbálja õket visszatartani. Alfonsina elárulja Malenának és Gertrudisnak, hogy készülnek a templomi esküvõre Alejandróval. Maru próbálja meggyõzni az apját, hogy támogassa külföldi tanulmányait, de a férfi hajthatatlan. Késõbb Norma sem tudja meggyõzni a férjét. Hugo felkeresi Malenát az üzletben, de elkerülik egymást. Mirna el akarja hagyni Estebant, de a férfi nem engedi. Alvaro úgy dönt, elválik Pilartól. Hector továbbra is Alfonsináról álmodozik, hiába próbálja Fermin lebeszélni õt errõl a szerelemrõl, sõt, a fiú felkeresi Alfonsinát, hogy bebizonyítsa neki a szerelmét…

63.
Hector erõszakkal próbálja megcsókolni Alfonsinát, de Getrudis közbelép. Malena és nagyszülei Cata asszony panziójában húzódnak meg. Pilar sírva könyörög Alvarónak, hogy ne menjen el, de a férfi hajthatatlan. Alfonsina elmegy a templomba, hogy hálát adjon Istennek és köszönetet mondjon nagybátyjának, Salvador atyának a segítségéért. Barbara elmondja Alejandrónak, hogy Altagraciát és Melesiót apja kidobta a birtokról. Hugo üzenetet hagy Alfonsinának, hogy intézze el a lakás ügyét, mert jelentkezett egy érdeklõdõ.
Justo meg akarja tiltani Margaritának, hogy megkeresse Altagraciát és Melesiót. A rendõrség elkapja Estebant és Mirnát a buszpályaudvaron. Margarita hiába faggatja a munkásokat senki sem tud semmit a két öreg hollétérõl, ezért kénytelen elmenni Malenához az üzletbe, hogy nála érdeklõdjön. Alfonsina elmegy Hugóhoz a szállodába és közli vele, hogy nem tudja viszonozni az érzelmeit, ezért inkább menjen vissza a fõvárosba és folytassa tovább a saját életét. Hector véletlenül meglátja Salvador atyánál az anyakönyvi kivonatát. Kérdésére az atya közli, hogy tudja, kik a vérszerinti szülei…

64.
Hector hiába könyörög, Salvador atya nem árulja el neki kik a szülei. Mirna börtönbe kerül, majd Fermin Hugo segítségével kihozza õt a börtönbõl, de nem akar tudni többé a feleségérõl. Hector Alvarónál is tudakozódik, de õ is elzárkózik a válasz elõl. Margarita véletlenül megtalálja Alejandro szobájában a vérvizsgálat eredményét, melyet megmutat Justónak, aki elrohan Alfonsina házába. Csak Fermin közbelépése menti meg Getrudist attól, hogy Justo komolyabb kárt tegyen benne. Pilart ágynak dönti a bánat, mert Alvaro elhagyta. Alfonsina megkéri Malenát, hogy kísérje el õt a fõvárosba. Margarita elmondja Barbarának, hogy Alfonsina és Alejandro nem válnak, mert kiderült, hogy nem Alfonsina Justo lánya. Barbara utolsó fegyvereként kijátssza a hírt, hogy gyermeket vár és azt mondja Alejandrónak, hogy tõle van.

65.
Barbara közli Alejandróval, hogy gyermeket vár tõle. Margarita ezért arra akarja kötelezni a fiát, hogy váljon el Alfonsinától és Barbarát vegye feleségül. Altagracia azt javasolja Mirnának, hogy menjen el Ferminhez és kérjen tõle bocsánatot. Gertrudis, Fermin segítségével eltitkolja Alfonsina elõl, hogy Justo törte be az ajtón az üveget. Fermin azt javasolja Alfonsinának, hogy karolja fel apja, Rigoberto régi tervét, hogy a Forrás vizét vezeti be a házba. Melesio, Malena és Altagracia beköltöznek a paplakba. Alvaro elmegy Salvador atyához, aki arra próbálja rávenni, hogy ne titkolózzon, hanem tárja fel az igazságot. Alvarót mély bûntudat gyötri. Pilar felkeresi Alvarót, hogy kibéküljenek, de a találkozás súlyos vitába torkollik. Maru felkeresi apját a bankban, hogy beszéljen vele, de Joel elutasítóan viselkedik. A lány elmegy a boltba és nagy összeget vesz ki a kasszából. Malena tudatja azt Norma asszonnyal, aki értetlenül áll lánya tette elõtt. Justo a kórházban megtudja, hogy Salvador atya adta be a hamis kérelmet a DNS tesztre. Malena bemegy Hugóhoz a szállodába, hogy elbúcsúzzon tõle, mielõtt elutazik. Joel elmegy Fermin házába és Hectortól követeli, hogy mondja meg, hol rejtõzik a lánya. Malena a buszon meglátja Marut és értesíteni akarja a lány anyját.

66.
Salvador atyát letartóztatja a rendõrség. Altagracia és Melesio tudomást szereznek róla és megpróbálják Hugo segítségét kérni, de elõtte ki kell deríteniük hol lakik. Marunak nem sikerül megszöknie a fõvárosba. Barbara Alejandro orra alá dugja az írásos igazolást a terhességérõl. Alfonsina és Gertrudis visszaemlékeznek a múlt néhány jelentõs mozzanatára.

67.
Alfonsina nagyon aggódik Gertrudis miatt, és úgy dönt, idõ elõtt visszatér San Andres-be Malenával, aki hiába próbálja õt errõl lebeszélni. Altagracia ki akarja szedni Gertudisból, hogy mi baja van, de az asszony nem árulja el neki. Justo összeszólalkozik a fiával, aki nem akarja elhagyni semmiképpen Alfonsinát. Lupe elárulja Alfonsinának, hogy Salvador atyát letartóztatták. Közben Alejandro elmegy a rendõrségre, és magára vállalja a hamisítást, így az atyát kiengedik a börtönbõl. Itt találkozik Melesióval, és próbálja visszacsalogatni a birtokra.

68.
Maru úgy dönt, beáll dolgozni a papírboltba. Margarita megfenyegeti Justót, hogy ne merje feljelenti a fiát, miután az megtudja, hogy mit tett a fia, és iszonyú dühõs lesz rá. A nõ elküldi Barbarát a nõgyógyászhoz, aki kisebb nehézségek árán eléri, hogy ne vele, hanem az anyjával mehessen el a vizsgálatra. Orvostól jövet meglátja Alfonsinát, aki hazatérte után rögtön megy randevúzni Alejandróval. Barbara követi õt, majd kihasználva a lehetõséget, elárulja Alfonsinának, hogy gyereke lesz…

69.
Barbara közli Alfonsinával, hogy terhes, így a lány úgy dönt, elválik Alejandrótól, hiába próbálja a fiú meggyõzni õt arról, hogy semmiképp sem veszi el Barbarát. Gertrudis is szakít Ferminnel, állandó bûntudat gyötri, majd úgy határoz, mindent elmesél Alfonsinának, csak kivárja, hogy a lány egy kicsit jobban legyen a szerelmi bánata miatt.

70.
Margarita elmondja Alvarónak, hogy a lánya terhes, amit a férfi nagyon mérgesen fogad, majd késõbb összeveszik a feleségével is. Barbara Pilarral való beszélgetését kihallgatja Justo, és ebbõl jön rá arra, hogy a lány csak a pénzéért szereti a fiát.

71.
Barbara elõször nagyon kiborul, amikor észreveszi, hogy Justo mindent hallott, és nem tudja, hogyan bírja rá a nagybátyját, hogy ne árulja el õt, de Justóban végül is szövetségesre talál, elsõsorban Alfonsina ellen. Justo közben Salvador atya ellen is áskálódik, elmegy a püspökhöz is…

72.
Barbara bevallja Margaritának, hogy õ lõtt Alfonsinára. Salvador atya számon kéri Gertrudison, hogy miért nem szóltak neki a merényletrõl. Rigoberto elvész, mert meg akarja találni az anyját. Hector rátalál a fiúra és hazaviszi. Alejandro elmegy Alfonsinához, hogy beszéljen vele. Közli vele, hogy lemond róla, mert túlságosan szereti ahhoz, hogy a ragaszkodásával még több fájdalmat okozzon neki. Maru elmegy Hugóhoz a szállodába, hogy tanácsot kérjen, melyik egyetemre iratkozzon be. Pilar jelenetet csinál a rendelõben a betegek szeme láttára. Mendoza elmegy a Piedras Grandes-re, hogy kihallgassa Justót és mindenkit a birtokon a merénylettel kapcsolatban.

73.
Alvaro megvallja Alfonsinának, hogy mindig ilyen típusú feleségrõl és mindig ilyen gyermekrõl álmodott, mint amilyen Alfonsina és hogy különleges érzéseket táplál iránta. A birtokon megjelenik Javier, Gilberto volt barátja és felajánlja a szolgálatait Justonak. Barbara elmegy Hugóhoz a szállodába és szövetséget ajánl neki Alejandro és Alfonsina mielõbbi szétválasztására, de Hugo elutasítja. Mirna arra kéri Fermint, hogy béküljenek ki, de Fermin hallani sem akar róla, mert Gertrudist szereti. Alejandro elmegy Barbarához, hogy megtudja, nem járt-e a házon kívül akkor, amikor meglõtték Alfonsinát. Barbara kidobja õt a házból. Pilar dühében bosszút forral: egy csapat ember élén Alfonsina házához vonul. Betörik az ablakokat, majdnem felgyújtják a házat és el akarják ûzni Alfonsinát a faluból. Amikor Alejandro fülébe jut, hogy mi történt, elmegy Salvador atya házába, hogy láthassa a szerelmét, de hiába.

74.
Malena elmondja Alejandrónak, hogy azután, miután anyja elmesélte neki, hogy terhes, nyomtalanul eltûnt. Barbara fél, hogy Pilar akciója miatt Alejandro csak még jobban meggyûlöli õt. Alejandro rákérdez az apjánál, hogy mi lett Eloisával, amivel zavarba hozza férfit. Altagracia odaadja Malenának a karkötõket, amiket a szemétbõl vett ki. Malena elmeséli neki, hogy mindent elmondott Alejandrónak a féltestvérükkel kapcsolatban. Alejandro elmegy Hugóhoz és számon kéri rajta, hogy miért nem védte meg Alfonsinát.
Salvador atya elmegy Alvarohoz és elmondja, hogy mi történt Alfonsinával. Alvaro Pilarhoz rohan és heves vita kerekedik köztük. Alvaro megüti Pilart. Margarita elmegy a parókiára, hogy biztosítsa Salvador atyát az ártatlanságáról. Salvador atya a beszélgetés során elmondja, hogy ha hivatása nem lett volna fontosabb számára, akkor Margarita lett volna élete asszonya. Mirna felkeresi Getrudist és arra kéri, hogy hagyja békén Fermint. Alfonsina, Hugo unszolására feljelentést tesz Pilar asszony ellen. Maru és Malena békülékeny beszélgetést folytatnak. Közben megjelenik Alejandro és azt javasolja Malenának, hogy menjenek el a házba, ahol Eloisa lakott, hátha kideríthetik, hogy hová ment el. Pilar asszonyt letartóztatja a rendõrség. Justo és Barbara találkát beszélnek meg Eloisa volt házában, majd kifelé jövet összefutnak Malenával és Alejandróval.

75.
Malena megmutatja a házat, ahol Eloisa lakott, míg Justo szeretõje volt. Nem tudnak bejutni, bármennyire is szeretnének. Malena úgy érzi, el kell hagynia Piedras Grandes-t, mielõtt Justo kiteszi õt onnan. Alfonsinának Mexikóvárosba kell utaznia, és Hugo felajánlja, hogy elviszi magával. Alejandro megszerzi a címet, amit Eloisa hagyott meg a szállodában, ahol élt. Malena úgy dönt, ellátogat erre a címre…

76.
Hugo már készen áll az útra, ám ekkor Alejandro a lovával elrabolja Alfonsinát, hogy szerelmét bizonyítsa, de Alfonsina ezt másképp értelmezi. Maru arra gyanakszik, hogy Barbara valójában elhunyt fivérétõl vár gyermeket. Barbara nagyon rosszul lesz a hírre, hogy Alejandro megszöktette Alfonsinát, majdnem elvetél. Alfonsina szökni próbál Alejandro elõl és közben leesik a lóról…

77.
Alfonsina eddigi sérülései mellé, tüdõgyulladást is kap. Amikor nagyon rosszul lesz, Alejandro megijed és elindul vele visszafelé, San Andrés-ba. Malena és Melesio megtalálják Eloisia házát, ám a szomszédasszony szerint Malena anyja már régen elment, hogy megkeresse lányát. Javier összeszedi Eloisia holmiját, amit Justo mind eléget. Salvador hiába kéri, a püspök hajthatatlan, máshol kell szolgálnia. Alejandro Alvaro rendelõjébe viszi Alfonsinát.

78.
Maru arra gyanakszik, hogy Bárbara gyermeke tulajdonképpen testvérétõl, Gilbertótól van. Justo kihallgatja, amikor Bárbarát errõl kérdezi, és ettõl kezdve próbálja kideríteni, hogy mi az igazság. Alvaro ellátja Alfonsinát, aki arra kéri, küldje el Alejandrót a rendelõbõl. Margarita elmegy a püspökhöz, hogy jobb belátásra bírja, és ne helyeztesse át Salvadort, ám hamar kiderül, hogy Salvador áthelyezése mögött is Justo machinációja van. Salvador kénytelen elfogadni az autót, amit Justo gyûjtésébõl vett neki a közösség. Alejandro és Hugo összeverekednek

79.
Carlos elmegy Hugóhoz, hogy jobb belátásra bírja és hazahívja Mexikóvárosba. Alfonsina is örülne, de Hugo köti az ebet a karóhoz, és Alfonsina mellett marad. Gertrudis megvallja Alfonsinának, hogy világéletében Rigobertót szerette, ezért is adja ki Fermin útját. Salvador közben gyõzködi Fermint, hogy vegye vissza Mirnát, és Fermin hajlik a szóra. Alfonsina exhumáltatja apja és húga holttestét, ám kiderül, hogy a húga nincs a sírban. Gertrudis bevallja neki, hogy sosem bizonyosodott meg a felõl, hogy a testvére tényleg halva született és, hogy egyáltalán lány lett volna. Alfonsina megvilágosodik és megkérdezi Alvarót, hogy Hector-e a testvére. Alvaro bevallja az igazságot.

80.
Alvaro elmondja a teljes igazságot Hectorról. Alfonsina elkeseredetten próbálja megtalálni Hectort, miközben Alejandro meg õt keresi. Végül Alfonsina mondja el az igazságot Hectornak. Amikor Hector megtudja, hogy féltestvére Alfonsinának és Alejandrónak is, nagyon elkeseredik. Egyenként felkeresi azokat, akik tehetnek róla, hogy sorsa így alakult, felelõsségre vonja õket, majd távozik. Alejandro, amikor mindent megtud, úgy dönt, elhagyja Piedras Grandes-t. Margarita kérleli, hogy ne menjen, ám Alejandro hajthatatlan. Vita közben Margarita leesik a lépcsõrõl és elveszti az eszméletét.

81.
Justo Alejandrót hibáztatja, hogy Margarita leesett a lépcsõrõl. Az orvos szerint megrándult a nyaka, ezért teljes nyugalomban kell lennie. Margarita azonban nem nyugodhat, mivel Pilar óvatlanul elmondja neki, hogy Alejandro Alfonsinával távozott a birtokról. Alfonsina és Alejandro Hectort keresik, aki kétségbeesésében az italhoz fordul. Justo megfenyegeti Salvadort: ha a pap nem távozik, Alfonsina sorsa is megpecsételõdik. Kiderül, hogy Rigobertót meggyilkolták.

82.
Alejandro rábukkan Hectorra a Forrásnál. Hector eszméletlen, úgyhogy beviszik a kórházba, ahol kiderül, hogy alkoholmérgezése van. Alfonsina mindenáron ki akarja deríteni, hogy ki lehet az apja gyilkosa, ám ebben nem számíthat Salvador és Gertrudis segítségére. Justo fülébe jut, hogy exhumálták Rigoberto holttestét és elmegy Mendoza vizsgálóbíróhoz visszakérni a pisztolyát. Épp egy idõben érkezik Alfonsinával, aki megvádolja, hogy õ gyilkolta meg az apját.

83.
Alfonsina beviszi a töltényeket a rendõrségre és feljelentést tesz Justo ellen. Barbara megpróbálja elcsábítani Alejandrót, de Altagracia közbelép és elzavarja a lányt. Barbara ezért panaszt tesz Margaritánál. Hector Salvador atyához költözik. Barbara el akar menni a házból, de Justo nem engedi. Hugo elviszi Justonak a végzést arról, hogy el kell távolítania az állatait Alvaro földjérõl. Gertrudis és Salvador aggódnak, amiért Alfonsina feljelentést tett Justo ellen. Alejandro elmegy a parókáira, hogy meglátogassa Hectort. Ott találja Alfonsinát és majdnem kibékülnének, amikor betoppan Salvador. Justo megpróbálja lefizetni Mendoza felügyelõt, hogy visszaszerezze a pisztolyt, de Mendoza elutasítja. Malena, Alfonsina unszolására felviszi Hectornak az ételt és szóra bírja a fiút. Alvaro közli Alfonsinával, hogy rá és Hectorra akarja hagyni a Forrás birtokot.

84.
Justo számon kéri Alvaron, hogy el akarja távolíttatni az állatait, hiszen a Forrás birtokot a magáénak tekinti, ezért halálosan megfenyegeti Alvarot. Gertrudis bocsánatot kér Hectortól a múltban történtekért. Magát vádolja azért, mert a fiút elvették az anyjától. Malena elmeséli Alejandrónak, hogy Alfonsina Justot vádolja az apja meggyilkolásával. Hector nem bír megbirkózni a gondolattal, hogy Alfonsina a nõvére. Alfonsina és Getrudis hazaérve a házukban találják Justót, aki elárulja a lánynak, hogy nem õ, hanem a saját anyja ölte meg az apját. Male elmondja Marunak, hogy Hector Francisca és Justo Ramirez fia. Alfonsina megtudja, hogy anyja megeskette Gertrudist, hogy nem árulja el hogyan halt meg az apja. Alfonsina megbocsát neki, amiért hallgatott elõtte. Alvaro fél, hogy Justo megtudja a tervét az átírással kapcsolatban és be akarja biztosítani magát. Alvaro kidobja Barbarát, amikor az elmegy hozzá a rendelõbe, hogy számon kérje rajta, hogy nem a õ nevére akarja íratni a forrást. Justo rövidzárlatot okoz az éjjeli lámpában, Gertrudis szobájában. A szoba kigyullad és Gertrudis ájultan esik össze.

85.
Kigyullad a ház, ám Gertrudis bent reked. Alejandro megpróbálja kimenteni, de elkésik: Gertrudis meghal. Hector úgy dönt, hogy elutazik a faluból, Salvador atya hiába kérleli, hogy maradjon. Margarita meglátja, amint Barbara kijön a férje szobájából. Fermin továbbra sem akar esélyt adni Mirnának. Maru elmondja a gyanúját Normának, hogy szerinte Barbara gyermeke Gilberotól van. Malena visszatartja Hectort a buszpályaudvaron. Justo megtudja, hogy Alfonsinának nem esett baja és csak Gertrudis halt meg. Elmegy a virrasztásra és Alfonsina kezébe ad egy fegyvert, hogy ölje meg.

86.
Alfonsina majdnem megölni Justot a nénje virrasztásán, amikor a férfi fegyvert ad a kezébe. Barbara becsapja Margaritát az ultrahang vizsgálattal, amely bizonyítaná, hogy mennyi ideje terhes. Alvaro aggódik, hogy az õ hibája az, ami Gertrudisszal történt. Alejandrót felháborítja, hogy mit tett az apja a virrasztáson. Salvador atya arra kéri Alfonsinát, hogy tartson vele az új parókáira, de Alfonsina a faluban akar maradni. Az atya ezért arra kéri Hectort, hogy ha õ elmegy, maradjon Alfonsina mellett, mert õ lesz az egyetlen támasza. Barbara alibit igazol Justo számára Gertrudis halálával kapcsolatban. Alejandro megtudja Alfonsinától, hogy hogyan vesztette el apja a karját és azt is, hogy Francisca ölte meg Rigobertot. Hector megtalálja a ládát, amelyben Eloisa holtteste van. Barbara Salvador atyát próbálja rávenni arra, gyõzze meg Alejandrót, hogy vegye õt feleségül, de az atya elutasítja. Norma követeli Barbarától, hogy bizonyítsa, a gyermek, akit vár nem Gilbertóé. Justo csellel kiszedi Pilarból az igazságot a leendõ gyermek valódi apját illetõen. Hazaérve el akarja zavarni Barbarát a házból, de a lány elcsábítja.

87.
Alejandro kiönti a lelkét Salvador atyának a templomban. Altagracia meglátja Justót, amint kijön Barbara szobájából. Malena elmegy meglátogatni Alfonsinát, de csak Hectorral tud beszélni, aki megköszöni neki, hogy gondoskodott róla és visszatartotta a pályaudvaron. Altagracia elmeséli Margaritának hogyan halt meg Rigoberto és figyelmezteti arra, hogy mit látott a folyosón. Barbara elmegy Alfonsinához, jelenetet rendez, de Hector kidobja. A holttestrõl kiderül, hogy egy nõ és hogy gyermeket várt. Margarita azt akarja, hogy Barbara költözzön vissza az anyjához. Késõbb megtudja, hogy Salvador atya elutazik. Margarita kétségbe esik, és bevallja, hogy mindig Salvadort szerette. Justo mindezt kihallgatja, dühében pedig megkorbácsolja a feleségét. Alfonsina a Forrásba szórja a családja hamvait. Barbara összevész az anyjával, mert elárulta õt Justónak. Alejandro megtudja, hogy mit tett az apja és egy súlyos vita keretében számon kéri rajta. Justo elmegy a templomba, hogy megverje Salvador atyát, aki azonban kidobja õt. Justo kloroformmal elkábítja Margaritát, hogy megerõszakolhassa.

88.
Justo megerõszakolja Margaritát. Hector nem tudja rávenni Fermint, hogy térjen vissza megszokott életéhez. Salvador atya nem hajlandó feljelenteni Justót. Alfonsina elmeséli neki, hogy a férfi évekkel korábban megerõszakolta. Alvaro összefut Hectorral, aki közli vele, hogy nem akar szívességet tõle. Az orvos elmondja neki, hogy Justo megverte az atyát. Hector elmegy Justóhoz, hogy számon kérje rajta, de Alejandro szerencsére közbelép. Altagracia rátalál a megerõszakolt Margaritára és miután megtudja, mi történt, nem tágít mellõle. Pilar összeveszik Barbarával, felpofozza, mire a lány közli vele, hogy gyûlöli õt és az apját is. Malena ridegen bánik Hectorral, pedig továbbra is szerelmes belé. Hector kezd más szemmel nézni a lányra és bántja Male viselkedése. Hugo elmegy Pilar asszonyhoz, hogy elvigye neki a válási iratokat. Barbara arra kéri a nõgyógyászát, hogy vegye el gyermeket, de az orvos megtagadja. Az orvos aggodalmában felhívja Alejandrót, aki így tudja meg, hogy a gyermek nem is az övé.

89.
Alejandro megtudja, hogy nem õ Barbara gyermekének az apja. Margarita úgy dönt, hogy elválik Justótól. Megérkezik David atya, az új pap. Mendoza elviszi Alfonsinának a pisztolyról készített vizsgálati eredményt. Alejandro számon kéri Barbarán a hazugságát. Hector megtudja, hogy az anyja ölte meg Alfonsina apját. Alejandro tudatja Alvaróval, hogy Gilberto Barbara gyermekének az apja. Justo egy kocsit ad Javiernek azért, hogy lerombolja a faiskolát. Salvador atya elutazik. Alvaro úgy dönt, hogy visszatér az otthonába, hogy szemmel tartsa a lányát. Margarita is megtudja az igazságot Barbara gyermekérõl. Hector és Alejandro kibékülnek. Alejandro megtudja Alfonsinától, hogy az apja megerõszakolta a lányt.

90.
Alejandro magát okolja, amiért az apja megerõszakolta Alfonsinát. Norma azt reméli, hogy befogadhatják az unokájukat. Alejandro csúnyán megveri az apját és Melesio tartja vissza attól, hogy meg ne ölje. Ezután a fiú elköltözik a házból és panzióba megy. Justót kényszerítik, hogy vigye el az állatait Alvaro legelõirõl. Justo ezután elmegy Alvarohoz és megfenyegeti, sõt azt is elmondja neki, hogy Barbara odaadta magát neki. Barbara felhívja Hectort, hogy a segítségét kérje és találkára hívja. Arra kéri, hogy segítsen pénzt szerezni neki, hogy elutazhasson. Hector megtalálja egy szekrényben Alfonsina menyasszonyi ruháját. Alvaro elmegy Alfonsinához, mert kerítést akar felhúzni a birtok mentén, hogy Justo ne léphessen újra a földjére. Barbara, aki Alfonsinára les, véletlenül elgázolja az apját, aki félrelöki Alfonsinát az útból.

91.
Barbara elgázolja az apját. Hector megtudja Mendozától, hogy a halott, akit talált nõ volt és gyermeket várt. Margarita arra kéri Melesiot, hogy majd vigye el a viskóhoz, ahol Rigoberto meghalt. Malena rábeszéli Alejandrót, hogy keresse meg Alfonsinát és beszéljen vele. Norma reménykedik, hogy Barbara lemond a gyermekérõl. Altagracia rábeszéli Margaritát, hogy menjen el a kórházba. Fermin úgy dönt, hogy elválik Mirnától. Justo megfojtja Alvarót egy párnával…

92.
Justo megöli Alvarót. Barbara teljesen összeomlik a hírre, hogy apja meghalt. Justo támogatásáról biztosítja Pilart, de hátsó gondolata az, hogy megkaparintsa a Forrást. Alvarót virrasztás nélkül temetik el. Barbara mindenki szeme láttára arcul köpi Justót a temetésen. Barbarát késõbb letartóztatja a rendõrség. Melesio elviszi Margaritát arra a helyre, ahol meghalt Rigoberto. Egy beszélgetés során Malena véletlenül megtudja, hogy a holttest, melyet Hector talált, talán az édesanyjáé. A rendõrség azonosítja a ládát, melyben a holttest volt. Malena számon kéri Justón a tettét, mire a férfi rátámad. Altagracia a védelmében leüti a férfit egy kõvel. Alfonsina, Pilar könyörgésére változtat a vallomásán és Barbarát elengedik. Mire Justo hazaér, már várja õt a rendõrség.

93.
Justo megszökik a rendõrség elõl. Norma rá akarja beszélni Barbarát, hogy ha nem kell neki a gyermek, akkor bízza az õ gondjaikra. Hector megpróbálja meggyõzni Alfonsinát, hogy hibát követ el azzal, ha válik. Alfonsina képtelen aláírni a válási iratokat és bevallja Alejandrónak, hogy nem akarja elveszíteni. Justo megbízza Javiert, hogy törjön be a házba, ahonnan pénzt, fegyvert és szivarokat kell elhoznia. Kifelé jövet észreveszik és felismerik, de nem kapják el. Barbara elmegy a Forrás birtokra, hogy kidobja Hectort és Alfonsinát, hiszen szerinte most már az övé a birtok. Justo elrabolja Alfonsinát Hector orra elõl.

94.
Justo elrabolja Alfonsinát. Alejandro a rendõrséggel és a birtok embereivel a keresésükre indul. Hugo elbúcsúzik Marutól és Malenától. Javiert kikérdezik Justo hollétérõl. Hector megvallja Malenának, hogy szerelmes belé, de a lány fél elhinni. Barbarát kísérti apja szelleme, ezért el akar költözni a faluból. Elrohan a házból, ám az utcán az emberek gyilkosnak titulálják és megkövezik. Salvador atya menti meg a tömegtõl. Norma reménykedik, hogy Barbara nekik adja a gyermeket, amint megszületik. Margarita isteni sugallatra rádöbben, hogy hol rejtõzik Justo. Abban a percben érkezik, amikor a férfi meg akarja erõszakolni Alfonsinát. Azzal a fegyverrel lövi le, amellyel annak idején Barbara próbálta megölni Alfonsinát.

95.
Justo meghal, Margarita pedig öngyilkos akar lenni. Hugo elbúcsúzik Alfonsinától és elmondja neki, hogy Alvaro úr rá és Hectorra hagyta a Forrás birtokot. Barbara megszüli a fiát és lemond róla Normáék javára. Az esküvõ napján újra telepítik a gyümölcsöst, és boldogan élnek, míg meg nem halnak…

Megosztom másokkal: