El privilegio de amar tartalma

EL PRIVILEGIO DE AMAR – Titkok és szerelmek

1. A történet egy mexikói kisvárosban kezdõdik. Az árva Luciana az ifjú Juan de la Cruz rendkívül gazdag családjánál szolgál. Juan hazatér a papi szemináriumból. Amikor meglátja a gyönyörû ifjú teremtést, fellobbannak férfiúi vágyai. Nem tud ellenállni a test óhajának, és egy szenvedélyes éjszakát tölt a lánnyal. Érzi, hogy ez így nincsen rendben, ezért hamarosan visszatér a papi iskolába, és ott a tanulásba, az imádságba temetkezik.

2. Juant felszentelik. Lelkiismeretes atya válik belõle. Luciana azonban terhes marad tõle. Amikor bevallja a ház úrnõjének, hogy Juan gyermekét hordja a szíve alatt, a nõ elzavarja a háztól. Luciana megszüli leánygyermekét, majd egy gazdag özvegyasszony kapujában hagyja. Húsz év telik el.

3. Luciana egy neves divatház tulajdonosaként, a híres színész, Andres Duval feleségeként él. A férfi sok idõt tölt Nicolasszal, bizalmas jó barátjával. Luciana szívesen támogatja az árvaházat. Az egyik jótékonysági rendezvényen az apácák bemutatják neki Cristinát, aki modell akar lenni.

4. Az ifjú Cristina lakótársat keres a bérelt lakásába. Két lány is jelentkezik a hirdetésre. A három nõ megpróbál kényelmesen berendezkedni a lakásban. Cristina jelentkezik Lucianánál, hogy adjon neki néhány tanácsot a modellszakmával kapcsolatban, ám Luciana nem túl készséges.

5. Luciana férjérõl, Andresrõl kiderül, hogy nem a hûség mintaképe. A feleségének van oka féltékenykedni. Andres azzal vádolja, hogy folyton dolgozik, alig törõdik vele. Andres fiát, Victor Manuelt a nõ sajátjaként szereti, lányát, Lizbethet pedig igyekszik pontosságra szokatni.

6. Az elfoglalt Luciana végre hajlandó foglalkozni Cristinával. A lány nagyon boldog, de nehezen viseli Luciana rideg viselkedését és szigorát, a sok megaláztatást. Victor Manuel megkörnyékezi Cristinát, de a lány ellenáll neki. Nicolas féltékeny Andres sikerére, nem tétlenkedik.

7. Andres kínos jelenetet rendez a vacsoravendégek elõtt. Azzal vádolja Lucianát, hogy elhanyagolja, és a gyerekekkel sem törõdik. Idegen bukkan fel a múltból, Lucianát még a hideg is kirázza tõle. Victor Manuel kibékül Cristinával. A lány szobatársa eközben kiveti a hálóját Andresre.

8. Luciana haragjában megüti Cristinát. A lány megharagszik, és nem dolgozik tovább neki. Andres és Luciana veszekedése a bulvársajtót is érdekli. Andres új filmje megbukik a bemutatón. Lorenza meg akarja kaparintani Andrest. Victor Manuel barátja hiába epekedik Lizbeth után.

9. Lizbeth a születésnapjára egy gyönyörû gyûrût, Lucianától pedig igazán szép autót kap. A születésnapi összejövetelen megjelenik egy igazán kellemetlen alak Luciana múltjából. Kiderül, hogy õ az apja Lizbeth barátjának. Lizbeth barátnõje, Lourdes még most is Victor Manuel után epekedik.

10. Lizbeth elveszíti az apjától kapott gyûrût. Cristina meglátja az újságban Lourdes és Victor Manuel fényképét. Luciana elmegy a templomba, és felfedi a kilétét Juan de la Cruz elõtt. Felszakadnak a régi sebek. Luciana munkatársa, Cristobal nem titkolja, mennyire odavan a nõért.

11. Juan de la Cruz felelõsségre vonja Ana Joaquinát, amiért eltitkolta elõle Luciana terhességét. Lorenzának sikerül elcsábítania Andrest, ám – ha lúd, legyen kövér – közben a szomszéd fiú udvarlását sem utasítja vissza. Juan de la Cruz meglátogatja Lucianát. Feltett szándéka, hogy megkeresi a lányát.

12. José María megkéri Lorenza kezét. A lány csak hitegeti. Andres eljön otthonról, mert nem tudja elviselni, hogy Lucianát csak a munka érdekli. Juan de la Cruz anyja bosszút esküszik Luciana ellen. Victor Manuel adakozik az árvaház javára, abban a reményben, hogy hátha eléri, hogy Cristina újra becsülje.

13. Victor Manuel kibékül Cristinával. Luciana és Andres házassága egyre mélyebb válságba jut. Juan de le Cruz anyja, ana Joaquina megjelenik Luciana irodájában, majd otthonában is felkeresi. Azt szeretné elérni Lucianánál, hogy hazudja azt Juan de la Cruznak, hogy mégsem a férfi a gyermeke apja.

14. Victor Manuelnek végre sikerül meghódítania Cristinát. Andres szakít ugyan Lorenzával, de a lány elhatározza, hogy kerül amibe kerül, visszaszerzi a férfit. Juan de la Cruz megkéri Lucianát, hogy mutassa meg neki, melyik ház elõtt hagyta több mint húsz évvel azelõtt a gyermeküket.

15. Cristina boldog, Victor Manuelben azonban nem hagyott ilyen mély nyomot az együttlét. Nem szeretne tartós kapcsolatot. Lizbeth barátnõje, Lourdes szemet vet Victor Manuelre, ezért beárulja Lucianánál. A nõ nem tûri, hogy fia modellnek csapja a szelet. Lorenza a szerelmével üldözi Andrest.

16. Victor Manuel és Cristina együttlétének ürügyén Lourdes bogarat ültet Luciana fülébe. Victor Manuel tagadja, hogy viszonya lenne Cristinával. Ramiro, a cég egyik alkalmazottja megcsókolja Lizbethet. Andres elhidegül a feleségétõl. Juan de la Cruz kideríti, hol nevelkedett a lánya.

17. Juan de la Cruz elmegy a Bernardina nõvér által megadott címre, hogy megkeresse elveszett lányát. Azt hiszi, hogy María Rosenda a lánya. A nõ most örömlányként dolgozik. Az atyának szörnyû bûntudata támad. Andres és Lorenza szenvedélyes viszonyt folytat. Trujillo megzsarolja Lucianát.

18. Luciana is felkeresi María Rosendát, de nem hisz abban, hogy õ lenne a lánya. Bizalmasának, Miriamnak elmondja, hogy annak örülne a legjobban, ha olyan lánya lenne, mint Cristina. Lorenza elmegy a divatbemutatóra, ahol botrányosan viselkedik. Ana Joaquina megfenyegeti Lucianát.

19. Tamara viszonyt folytat Nicolasszal, andres barátjával. Trujillo arra bíztatja Mauriciót, hogy szöktesse meg Lizbethet, de a lány nem hajlandó elmenni vele. Lorenza felkeresi Andrest a forgatás helyszínén, így szinte mindenki tudomást szerez a viszonyukról. María Rosenda el akarja hitetni Lucianával, hogy õ a lánya. Luciana Ana Joaquinánál találkozik Trujillóval és Cristinával. Ana Joaquina rettenetes bosszúra készül.

20. José María ünnepséget szervez Lorenza születésnapjára, de Lorenza szívesebben találkozik Andresszel. A férfi ajándékot vesz Lorenzának, csakhogy Luciana megtalálja, és azt gondolja, hogy az övé. Andres kellemetlen helyzetbe kerül. Cristina összefut Victor Manuellel és Tamarával.

21. Lorenza hiába vár Andresre a bárban. Éjjel átmegy José Maríához, és elfogadja tõle az eljegyzési gyûrût. Ramiro újból szerelmet vall Lizbethnek. Cristina eközben Paula pártját fogja, amikor Luciana ki akarja rúgni. Maclovia bevallja Cristinának, hogy nagyon szerelmes José Maríába.

22. Andres megtudja, hogy Lorenza nemsoká férjhez akar menni. Ebbõl az alkalomból értékes gyûrûvel ajándékozza meg a nõt. Így igyekszik kiengesztelni a múltban történtekért. Cristina megkéri Victor Manuelt, hogy tartsa titokban házassági szándékát, amíg vissza nem térnek Miamiból. A férfi nem érti. Trujillo és Ana Joaquina szövetségre lép a közös ellenség, Luciana ellen. Hamarosan fény derül Ana Joaquina féltett titkára.

23. Fresco, María Rosenda stricije úgy megveri a lányt, hogy az kórházba kerül. Juan de la Cruz többször is felkeresi. Luciana, Victor Manuel, Tamara és Cristina elutazik Miamiba. Andres kihasználja az alkalmat, és egy elegáns fürdõhelyre viszi Lorenzát. Trujillo semmit sem ér el Lucianánál.

24. Cristina óriási sikert arat Miamiban. Alberto Souza, Luciana egyik dúsgazdag barátja azonnal beleszeret. Bánatában Victor Manuel leissza magát, és másnap reggel Tamara ágyában ébred. Andres kielégíti Lorenza összes szeszélyét. Tamara szülei tönkrementek, a lányuk házasságától várnak csodát. Ana Joaquina felkeresi María Rosendát, és pénzt ígér neki az együttmûködésért.

25. Tamara hirtelen rosszul lesz, kiderül, hogy terhes. De Nicolas nem akarja elvenni feleségül. Victor Manuel kérdõre vonja Lucianát Ana Joaquinához fûzõdõ kapcsolatát illetõen. Trujillo és Mauricio ellátogatnak Duvalékhoz, de Luciana kidobja õket. Lizbeth megígéri Lucianának, hogy szakít Mauricióval.

26. Lizbeth beleesik egy vízzel teli csatornába, de José María kimenti. A kórházban Andres csúnyán összeszólalkozik Trujillóval, összeverekednek. Nicolas feltett szándéka, hogy tönkreteszi Andrest. Cristina megszédül egy bemutató során, kiderül, hogy terhes. Victor Manuel bejelenti, hogy szereti Cristinát és feleségül akarja venni.

27. Cristina megtudja, hogy gyereket vár. Azonban Tamara is gyereket vár Victor Manueltõl. A férfi felajánlja, hogy nevére veszi a gyereket, de nem akar összeházasodni Tamarával. Luciana a Tamarával kötendõ házasságot erõlteti. Victor Manuel mindent bevall Cristinának, de a csalódott lány eltitkolja elõle, hogy terhes.

28. Luciana kirúgja Cristinát, hogy ne legyen Victor Manuel közelében. Tamara a Duval-házban éppen az esküvõre koccint, amikor Victor Manuel közli, hogy nem veszi el Tamarát. Tamara hisztérikus rohamot kap. A kórházban kiderül, hogy veszélyeztetett terhes. Victor Manuel mellette marad, és megígéri, hogy feleségül veszi.

29. Cristina visszaküldi a jegygyûrût, és örökre el akarja titkolni Victor Manuel elõl, hogy gyermeket vár tõle. Juan de la Cruz és Ana Joaquina felkeresik María Rosendát a bárban, ahol éppen Trujillóval találják. Luciana szörnyû botrányt rendez. Victor Manuel nem tudja elfelejteni Cristinát, de belenyugszik a történtekbe.

30. Tamara megtalálja Cristina búcsúlevelét Victor Manuel fiókjában. Elmegy a lány lakására és össze-vissza hazudozik, csakhogy minél távolabb tarthassa jövendõbelijétõl. Luciana Juan de la Cruz kérésére sem hajlandó megbocsátani Cristinának. Andres szakítani akar Lorenzával, de a lány nem tágít egykönnyen. Victor Manuel és Tamara megtartják az esküvõt.

31. Victor Manuel nem hajlandó a hitvesi ágyban tölteni a nászéjszakát, és nem sok jót ígér a jövõre nézve sem. José María rajtakapja menyasszonyát Andres Duvallal. Nicolas továbbra is zaklatja Tamarát. María Rosenda ismeretlen helyre költözik, így Juan de la Cruz nem tud beszélni vele a genetikai vizsgálatról.

32. Ana Joaquina pénzeli María Rosendát, csak hogy távol tartsa Juan de la Cruztól és Lucianától. Luciana kétségbeesik, hogy María Rosenda eltûnt. Victor Manuel nem érzi magát jól a nászútján, és megszökik a szállodából, hogy felkeresse Cristinát. Cristinára felfigyel egy fotós, és kitûnõ képeket készít róla. Maclovia bevallja Chemának, hogy szerelmes belé. A lorenzában csalódott fiú gondolkodóba esik.

33. Ana Joaquina elmondja Trujillónak, hogy talán mégsem María Rosenda Luciana lánya, hanem Cristina. Chepa azonnal értesíteni akarja Lucianát, de Ana Joaquina dulakodni kezd vele, és az öreg szolgáló olyan szerencsétlenül esik el, hogy szörnyethal. Andres és Lorenza éppen a bérelt szerelmi fészekben turbékolnak, amikor Luciana, akit Ofelia figyelmeztetett, rájuk nyitja az ajtót.

34. Luciana beront Andres bérelt lakásába, és botrányt rendez, amikor Andrest Lorenzával a pezsgõfürdõben találja. Amikor rájön, hogy Lorenza Cristina lakótársa, kirúgatja az új munkahelyérõl. Lizbeth kétségbeesésében felhívja a bátyját, hogy segítsen kibékíteni a szüleiket. Lorenza abban reménykedik, hogy Luciana elválik Andrestõl, és a férfi végképp az övé lehet. Ofelia, aki gyûlöli Lucianát, örül a botránynak.

35. Cristina találkozik Ana Joaquinával, és elpanaszolja neki minden bánatát. Ana Joaquina rábeszéli egy vérvételre, hogy titokban DNS-vizsgálatot csináltathasson. Már csak az a kérdés, hogyan szerezzen vérmintát a fiától. Luciana közli, hogy válni akar Andrestõl, de végül ad neki még egy esélyt. Luciana megbízza Francót, hogy kövesse Cristina és Lorenza minden lépését. Alonso, a fényképész Cristinával szeretne dolgozni. A lány nagy nehezen igent mond. Amikor egymás nyakába borulnak, megjelenik Victor Manuel.

51. Juan de la Cruz bevallja Lucianának, hogy tudja, ki a lánya, de a nevét nem árulhatja el, mert köti a gyónási titok. Luciana könyörög neki, de a férfi hajthatatlan. Luciana kihallgatja Andres és Victor Manuel beszélgetését, melybõl kiderül, hogy Andres még mindig szereti õt. Victor Manuel felkeresi Cristinát, és a lány bevallja neki, hogy még mindig szereti. Tamara elmondja Rebecának, hogy Nicolastól terhes.

52. Ana Joaquina felkeresi Lucianát, és elmondja neki, hogy tudja, ki a lánya és hogy hol van, de nem árulja el. Luciana hiába könyörög neki. Luciana elmegy Nicolas lakására, hogy visszaszerezze a színház papírjait, de Nicolas letámadja, és ekkor lép be Andres. A helyzet igen kellemetlen. Andres azzal gyanúsítja a feleségét, hogy Nicolas szeretõje lett.

53. Luciana könyörög Juan de la Cruznak, hogy árulja el, ki a lánya. Cristina elmondja Juan de la Cruznak, hogy Ana Joaquina házában béreltek lakást, és hogy Rosenda is ott lakik. Miriamot és Francót annyira foglalkoztatja a hír, hogy Cristina terhes, hogy elhatározzák, utánajárnak a dolognak. Cristina elmondja Alonsónak, hogy sosem tudná igazán szeretni. Nicolas elmegy Lucianához bocsánatot kérni, de a nõ nem hisz neki.

54. Luciana felkeresi Ana Joaquinát, de csak annyit tud meg tõle, hogy nem Rosenda a lánya. Rebecát nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy a lánya Nicolastól terhes. Állandó lelkiismeret-furdalás gyötri Victor Manuel becsapása miatt. Lizbeth nem tud napirendre térni a betegsége felett, és nem akar a tolószékbe ülni. Rosenda elmondja Juan de la Cruznak, hogy Ana Joaquina vette rá arra, hogy hirtelen eltûnjön.

55. A sajtó lecsapott andres és Luciana kapcsolatának válságára. Nicolas és ofelia, a két szövetséges elérték céljukat. Tamara ékszerdobozában Ofelia felfedezi annak a fülbevalónak a párját, amit Nicolas lakásában talált. Alonso hirtelen rosszul lesz, és az orvos nem sok jóval kecsegteti Viviant. Vivian elmondja Juan de la Cruznak, hogy a fia valójában halálos beteg. Lizbeth végre hajlandó beülni a tolószékbe Victor Manuel unszolására, de az anyjának nem hajlandó megbocsátani.

56. Egy veszekedés után Tamara Victor Manuel kocsijára veti magát, és a fiú elüti. Remedios infarktust kap az esküvõjén, és a kórházban meghal. Tamara elveszíti a gyereket. Victor Manuelnek szörnyû bûntudata van a baleset miatt. Victor Manuel elmegy Remedios temetésére, és ott találkozik Cristinával és Alonsóval, aki úgy viselkedik, mintha a lány barátja volna. Lorenza és Maclovia boldogok, mert végre sikerült munkát találniuk.

57. Ana Joaquina nyomozni kezd Vivian után Trujillo segítségével. Lizbeth biztosítja az anyját, hogy Andresnek már semmi köze Lorenzához, de Luciana nem hiszi el. Andres elmeséli Miguelnek, hogy ki is volt valójában Victor Manuel anyja, de a szörnyû titkot senki sem tudhatja meg. Ofelia találkozik Lorenzával, és arra bíztatja, hogy tartson ki Andres mellett, mert a férfinak szüksége van rá. Victor Manuel elmondja Rebecának, hogy el akar válni Tamarától.

58. Andres azt tanácsolja Victor Manuelnek, hogy keresse fel Cristinát, ha úgy gondolja, hogy csak mellette lehet boldog. Tamara Luciana segítségét kéri, hogy megtarthassa Victor Manuelt. Luciana megígéri, hogy számíthat rá. Lorenza felkeresi Miguelt, hogy kapcsolatba léphessen Andresszel. Tamara elmondja Lizbethnek, hogy Trujillo és Luciana szeretõk voltak. Cristinának fájdalmai vannak, beviszik a kórházba. Kiderül, hogy veszélyeztetett terhes.

59. Artemio el akarja hagyni a Duval-házat, mert Lizbeth csúnyán viselkedik vele. Lizbeth felelõsségre vonja anyját a múltja miatt. Luciana azt hiszi, hogy andres mondta el neki, és ismét csúnya veszekedés lesz a vége. Luciana a templomban esedezik megbocsátásért a múltbéli bûnei miatt. Lizbeth nem árulja el, hogy kitõl tudta meg az anyja titkát. Luciana és Tamara találkoznak Lorenzával a fodrászüzletben. Tamara nekiesik Lorenzának, Luciana alig tudja lecsillapítani. Luciana kihasználja az alkalmat, és félrevonul beszélni Lorenzával.

60. Vivian és Luciana találkoznak, hogy megbeszéljék a cég helyzetét. Lorenza felkeresi Andrest, és kéri, hogy folytassák a viszonyukat. Luciana nehezen viseli, hogy Vivian bele akar avatkozni a cég ügyeibe. Rebeca elmondja Tamarának, hogy Victor Manuel el akar válni tõle. Cristina és Maclovia továbbra sem helyeslik, hogy Lorenza nem hagyja békén Andrest. Fresco, Rosenda barátja összeverekszik Juan de la Cruzzal. Victor Manuel követi Lorenzát, és megtudja Cristina új címét. Alonso azt hazudja Victor Manuelnek, hogy Cristina az õ gyermekét várja.

61. Cristina bevallja Victor Manuelnek, hogy a gyermek az övé, csak nem akarta bevallani neki. Ofelia is elmondja Andresnek, hogy Cristina gyereket vár Victor Manueltõl. Luciana azt hiszi, hogy Cristina így akarja megfogni magának Victor Manuelt. Andres támogatja Cristina és Victor Manuel szerelmét. Tamarán megmutatkoznak az õrültség elsõ jelei.

62. Juan de la Cruz meglátogatja Tamarát és Victor Manuelt. Tamara Cristinát vádolja a boldogtalanságért. Juan de la Cruz azt tanácsolja Victor Manuelnek, hogy felejtse el Cristinát. Artemio meglátogatja Lizbethet. Lizbeth felhívja Andrest, és Lorenza veszi fel a telefont. Luciana ismét botrányt rendez Lorenza miatt.

63. Andres elkéri Victor Manueltõl Cristina lakcímét. Lizbeth, tudván hogy az apja még mindig folytatja a viszonyát Lorenzával, kibékül Lucianával. Andres felajánlja Cristinának, hogy gondoskodik arról, hogy a gyermeke semmiben ne szenvedjen hiányt. Cristina semmit nem akar elfogadni a Duval család egyetlen tagjától sem. Tamara felkeresi Cristinát, és követeli, hogy hagyja békén Victor Manuelt. Ana Joaquina felkeresi Viviant, hogy Luciana ellen hangolja.

64. Artemio sokat segít Lizbethnek. A lány végül elfogadja a társaságát. Ana Joaquina csalódott, amiért nem sikerült a saját oldalára állítani Viviant, de nem adja fel. Luciana hallani sem akar arról, hogy Victor Manuel elhagyja Tamarát. Andres mindenáron támogatnia akarja Cristinát. Vivian elárulja Cristinának, hogy Alonso halálos beteg. Ana Joaquina megbízza Fidenciót, hogy intézzék el Frescót.

65. Rebeca szerint Tamara hiába harcol Victor Manuelért. Tamara fejében ekkor ördögi terv születik meg. Rosenda nagyon aggódik Fresco eltûnése miatt. Az összevert fiút egy erdõ közelében találják meg. Luciana felajánlja Cristinának, hogy õ majd felneveli a gyerekét. Cristina hallani sem akar arról, hogy lemondjon róla. Andres szerint nem lesz könnyû Victor Manuelnek megszabadulni Tamarától.

66. Luciana megfenyegeti Cristinát, hogy akár peres úton is megszerzi a gyerekét. Juan de la Cruz megesküszik Cristinának, hogy nem engedi, hogy megfosszák a gyerekétõl. Tamara újból felkeresi Nicolast. Juan de la Cruz felelõsségre vonja Lucianát. Tamara nem akar belemenni a válásba. Újból felkeresi Cristinát, és egy óvatlan pillanatban elgáncsolja. Cristina legurul a lépcsõn.

67. Cristinának szörnyû fájdalmai vannak. Rosenda még mindig Frescót keresi. Luciana rossz szemmel nézi Artemio és Lizbeth barátságát. Victor Manuel megtudja, hogy Cristina kórházba került, és azonnal odasiet. Tamara aggódik, nehogy kiderüljön, hogy õ lökte le Cristinát. Alonso és Victor Manuel összevesznek a kórházban. Cristinának kislánya születik. Elmondja Viviannak, hogy Tamara lökte le a lépcsõn.

68. Juan de la Cruz kishíján elárulja Viviannak, hogy Cristina Luciana lánya. Vivian megesküszik, hogy nem engedi bántani Cristinát. Rebeca felkeresi Lucianát, hogy a segítségét kérje Victor Manuel és Tamara kibékítéséhez. Fresco megszökik a kórházból, és bosszút esküszik. Vivian elmondja Lucianának, hogy nem engedi többé bántani Cristinát. Luciana nem hiszi el, hogy Tamara meg akarta ölni Cristinát.

81. Tamara az öngyilkossággal zsarolja Victor Manuelt, hogy maga mellett tarthassa. Trujillo felkeresi Ana Joaquinát, és közli, hogy egy ideig nála fog meghúzódni. Nicolas beállít Cristinához, és felajánlja a segítségét. A lány legnagyobb megdöbbenésére elárulja, hogy õ Victor Manuel apja. Lizbeth titokban elhagyja a szülõi házat, és Artemióhoz költözik.

82. Nicolas egy alkalommal mindent elmesél Cristinának korábbi életérõl és Barbarához fûzõdõ viszonyáról. Victor Manuel ad még egy esélyt Tamarának. Vivian és Luciana egyre kevésbé ért egyet a cég vezetését illetõen. Trujillo nem hajlandó kiköltözni Ana Joaquina házából, és igen kellemetlen helyzetbe hozza az asszonyt.

83. Juan de la Cruz rábeszélésére Luciana beleegyezik Lizbeth és Artemio házasságába. Cristina telefonon gratulál Lizbethnek. Lizbeth meghívja a Duval-házba. Ofelia titokban kompromittáló fotókat készít Nicolasról és Tamaráról. Vivian nehezen boldogul Lucianával, ami a cég ügyeit illeti. Szeretné visszahozi Cristinát a divatházba, de Luciana nem hajlandó rá.

84. Alonso nem örül túlságosan a keresztapaságnak, akkor ugyanis le kell mondania arról, hogy elõbb-utóbb feleségül vehesse Cristinát. Victoria keresztelõjén az utolsó pillanatban Luciana is megjelenik. Feltûnik Andres elsõ felesége, a halottnak hitt Barbara. Andres visszakapja a színházat, amit Nicolas orvul megszerzett tõle.

85. Nicolas felajánlja Cristinának, hogy segíti õt meg a lányát, mivel Victoria valójában az õ unokája. Victor Manuel félreérti a helyzetet. Tamara mindenáron teherbe akar esni, ezért egy kávézóban felszed egy fiatal fiút. Luciana továbbra sem akarja visszafogadni Cristinát a divatházba.

86. Nicolas megpillantja Barbarát az utcán, amint éppen rá akar lõni Andresre. A nõ tagadja, hogy õ lenne Barbara, de a férfi nem hisz neki. Luciana elárulja Victor Manuelnek, hogy Juan de la Cruz az elhagyott lánya apja. Lizbeth és Artemio esküvõjén Tamara ismét beleköt Cristinába. Andres elhagyja a családi házat, Luciana egyedül marad.

87. Vivian szerzõdtetni szeretné Cristinát egy divatbemutatóra, de Luciana nem egyezik bele. Tamara szeretõt keres magának, hogy végre újra teherbe essen. Luciana felkeresi Andrest, békülni szeretne, de éppen Lorenza nyit ajtót. Luciana magából kikelve azt üvölti, hogy legszívesebben megölné a férjét. Barbara megjelenik Andres lakásán, és rálõ.

88. Andrest kórházba szállítják. Az egyik szomszéd vallomása alapján Lucianát tartják az elsõ számú gyanúsítottnak. Nicolas és Ofelia is Lucianára tereli a gyanút. Barbara bosszankodik, amiért Andres nem halt meg, és bemegy a kórházba. Ofelia zsarolja Tamarát a róla és Nicolasról készült fotókkal.

89. Andres magához tér, vallomást tesz és tisztázza Lucianát. A rendõrség sötétben tapogatózik a merénylõ kilétét illetõen, Andres ugyanis azt hazudja, hogy nem ismerte fel. Lorenza éppen akkor ront be Andres kórtermébe, amikor ott az egész Duval-család. Luciana csendesen kivonul a szobából. Barbara találkozik Victor Manuellel, és elmondja neki, hogy õ az édesanyja.

90. Barbara elmeséli Victor Manuelnek, hogy börtönben volt, és ott szülte meg õt. Luciana válaszút elé állítja Andrest. Lorenza nem hajlandó lemondani Andresrõl. Cristina beleegyezik, hogy Alonso felesége legyen. Vivian határtalanul boldog. José Maria nem tudja elfelejteni Lorenzát. Tamara bármire képes, hogy újra teherbe essen.

91. Alonso eljegyzi Cristinát. Victor Manuel tehetetlen, és nagyon szenved, amiért örökre elveszíti szerelmét. Alonso Victor Manuel szemére veti, hogy a felesége lökte le Cristinát a lépcsõn. Vivian megszerzi a Duval-vállalat újabb részvényeit, ezáltal õ lesz a cég többségi tulajdonosa. Barbara felkeresi Andrest a kórházban, és közli vele, hogy vissza akarja szerezni a fiát.

92. A részvényesek értekezletén Luciana számára is kiderül, hogy Vivian lett a cég többségi tulajdonosa. Luciana rendkívül rosszul fogadja az új helyzetet, és ellenségesen viselkedik. Barbara elárulja Nicolasnak, hogy Victor Manuel az õ fia. Andres lassan lábadozik, és bár többször szakított Lorenzával, a lány mégis folyton látogatja a kórházban.

93. Nicolas elmondja Cristinának, hogy Victor Manuel anyja él, és visszatért Mexikóba. Cristina találkozik Victor Manuellel, és rájön, hogy még mindig szereti, ezért fel akarja bontani az eljegyzését Alonsóval. Trujillo ismét beköltözik Ana Joaquina lakásába. Kiderül, hogy Tamarának nem lehet többé gyereke. Dühében megfogadja, hogy Cristinán fog bosszút állni.

94. Cristina fotózásra megy, és Victoriát a házmesternére, Charóra bízza. Miközben Charo ebédet készít, Tamara beoson a lakásba, és ellopja a kislányt. Andrest kiengedik a kórházból, de Luciana úgy rendelkezik, hogy külön szobában lakjanak. Victor Manuel elárulja Andresnek, hogy tudja, ki Luciana elhagyott lányának az apja, de nem fedheti fel a kilétét.

95. Tamara elviszi a gyereket Rebecához, aki szívesen visszavinné, de nem akarja, hogy Tamarának baja essen. Tamara miután felébred, nem emlékszik arra, hogy õ rabolta el a gyereket, de nem akarja, hogy Cristina valaha is viszontlássa. Cristina teljesen kétségbeesik. Lucianát nem érdekli különösebben az ügy, de Cristinát hibáztatja, amiért magára hagyta Victoriát.

100. Lucianát és a személyzetet kihallgatják a rendõrök, és mivel nem találnak a rablásra vonatkozó bizonyítékot, csak arra kérik, hogy ne hagyja el a várost. Barbarát elüti egy autó, kórházba kerül, de hamarosan kiengedik. Victor Manuelnek megesik a szíve rajta, és felajánlja, hogy lakjon náluk. Tamara gyereket szeretne örökbe fogadni. Vivian állást ajánl Cristinának a divatházban. A lány elfogadja.

101. Luciana nehezen viseli, hogy Cristina újra a divatházban dolgozik. Victor Manuel döbbenten nézi, amint Alonso megcsókolja Cristinát. Erasmo bevallja Rebecának, hogy alkoholista lett. Az orvos azt tanácsolja Andresnek, hogy Barbarát vegye rá egy elvonókúrára. Tamara szörnyû Botrányt rendez, amikor megtudja, hogy Cristina újból a férje közelében dolgozik.

102. Victor Manuel elmondja Tamarának, hogy él a vér szerinti anyja, és oda fog költözni hozzájuk. Tamara arra számít, hogy a saját oldalára állítja Barbarát. Andres feltett szándéka, hogy kibékül Lucianával. Cristina saját irodát kap a cégnél, és az igazgatói testületbe is bekerül. Lucianának ez már túl sok. Elmegy Lizbethhez, és sírva könyörög neki, hogy költözzenek haza Artemióval.

103. Andres és Luciana kibékül, elhatározzák, hogy új életet kezdenek. Lorenza nem hajlandó lemondani Andresrõl. Lizbeth és Artemio is visszaköltöznek a Duval-házba. Cristina megengedi Victor Manuelnek, hogy bármikor láthassa a lányát. Alonso féltékenységi jelenetet rendez.

104. Victor Manuel bemegy Cristina irodájába, és kéri, hogy ne menjen feleségül Alonsóhoz. Lorenza beugrik a divatházba, és találkozik Lucianával. Vivian arra kéri Lorenzát, hogy tartsa tiszteletben Andres döntését. Tamara úgy érzi, hogy szövetségesre lelt Barbarában, akit itallal a markában tarthat.

105. Tamara ráveszi Barbarát, hogy menjen el Cristinához, és fenyegesse meg. Cristina kikéri magának Barbara vádaskodásait. Andres végre alkalmat talál arra, hogy elmondja az igazságot Victor Manuel édesanyjáról. Barbara épp a kínos magyarázkodás közben lép a könyvtárszobába.

106. Luciana nagyon dühös, amiért Andres eltitkolta elõle Barbara létezését, de végül megbocsát neki, és együtt marad a család. Tamara aláhamisítja Victor Manuel nevét az örökbefogadási kérelemre. Az apácák elmondják Cristinának, hogy Victor Manuelék örökbe akarnak fogadni egy gyereket. Cristina épp az esküvõi ruháját próbálja fel, amikor Victor Manuel a terembe lép.

107. Trujillo megtudja, hogy Cristina Luciana lánya. Mivel pénzre van szüksége, el akarja adni Lucianának a titkot, és elcsalja egy elhagyatott országútra. Luciana futva menekül elõle, és egy árokba zuhan. Cristina részt vesz a vállalati értekezleten. Tamara letagadja, hogy örökbefogadási kérelmet nyújtott be.

108. Juan de la Cruz bevallja Andresnek, hogy õ Luciana elhagyott kislányának az apja. Barbara eltûnik otthonról, és Nicolas lakására megy, hogy alkoholhoz jusson. Az eszméletlen Lucianát súlyos fejsérüléssel kórházba szállítják. Az orvosok nemigen fûznek reményt a felépüléséhez. Ana Joaquina lelövi Trujillót. A kómában fekvõ Lucianának elmondja, hogy Cristina a lánya.

109. Luciana fülében visszhangzanak Ana Joaquina szavai, és visszaemlékszik, miként bánt Cristinával. Szemei elõtt lepereg az egész élete. Juan de la Cruz imádkozik, hogy Luciana túljusson az életveszélyen, hogy megbocsátást nyerjen a lányától, akit csecsemõkorában elhagyott. Alonso rosszul lesz, de nem akarja, hogy Cristina megtudja. Cristina meglátogatja Lucianát a kórházban, és imádkozik, hogy az Úr még ne szólítsa magához.

110. Az orvosok semmi változást nem tapasztalnak, Luciana állapota nem javul. Luciana egyetlen vágya, hogy ne haljon meg, míg a lánya meg nem bocsát neki. Andres lelki szemei elõtt is peregnek az elmúlt évek eseményei. Cristina is felidézi magában szerelmének történetét. Bár Luciana sokat ártott neki, õ mégis imádkozik, hogy felgyógyuljon.

111. Luciana állapota romlik, az orvosok a klinikai halál állapotából hozzák vissza, és nem zárják ki az agykárosodás lehetõségét. Barbara nem akar elvonókúrára menni, és a csoportterápiáról hallani sem akar. José María még mindig nem felejtette el Lorenzát. Victor Manuel nem egyezik bele, hogy örökbe fogadjanak egy gyereket.

112. Ana Joaquina zaklatott, amiért Luciana még mindig életben van. Fresco arra tippel, hogy Ana Joaquina ölte meg Trujillót. Luciana kinyitotta a szemét egy pillanatra, de nem tért magához. Ana Joaquina Lucianára akarja terelni a gyanút Trujillo meggyilkolását illetõen.

113. Luciana állapota válságos, az orvosok teljesen tehetetlenek. Victor Manuel elmondja Tamarának, hogy mindenképpen elválik tõle. Tamara megfogadja, hogy soha nem engedi el a férjét. Victor Manuel újból megkéri Cristinát, hogy ne legyen Alonso felesége. Vivian éppen ekkor lép a szobába, és véget vet az újabb szerelmi vallomásnak.

114. Tamara megpróbálja Luciana ellen fordítani Barbarát. Vivian igyekszik figyelmen kívül hagyni Cristina és Victor Manuel érzéseit, és csupán Alonso boldogságát tartja szem elõtt. Ana Joaquina magányosan ünnepli a szilvesztert. Andres kettesben marad Lucianával, és szenved, amiért Luciana még mindig élõhalottként fekszik a kórházi ágyon.

115. Tamara folyton itatja Barbarát, mert tudja, hogy csak az itallal tudja kézben tartani. El akarja hitetni vele, hogy Luciana halála esetén Andres visszatérne hozzá. Barbara azonban hálás Lucianának, amiért felnevelte a fiát. Miközben Andres imádkozik felesége felépüléséért, Luciana magához tér. Hoszú idõ után úgy tûnik, van remény a gyógyulásra.

116. Nicolas addig itatja Barbarát, amíg az megígéri, hogy bármit megtesz érte. Amikor arra kéri, vallja be Victor Manuelnek, hogy õ az apja, Barbara csak halogatja a dolgot. Nicolas türelmetlen, és végül õ mondja el Victor Manuelnek az igazságot. Luciana magához tér a kómából, de semmire sem emlékszik a történtekbõl. Arra sem, hogy Ana Joaquina elárulta neki a lánya nevét.

117. Victor Manuel teljesen összezavarodik, amikor megtudja, hogy Nicolas az apja. Elmegy Cristinához, hogy megossza vele a titkot. Alonso akkor toppan be, amikor Cristina épp vigasztalni próbálja Victor Manuelt. Alonso választásra kényszeríti: vagy õ, vagy Victor Manuel. Fidencio és Ana Joaquina névtelen bejelentést tesz a rendõrségen, Lucianára terelve a gyanút Trujillo halálával kapcsolatosan.

118. Ana Joaquina meglátogatja Lucianát a kórházban, és felajánlja neki, hogy amennyiben magára vállalja Trujillo meggyilkolását, újra elárulja neki, hogy ki a lánya. Luciana kétségbeesetten igyekszik visszaemlékezni az eseményekre, de nem sikerül neki. Alonso egyre rosszabbul érzi magát, és elhatározza, kideríti, hogy mi okozza az egyre gyakoribb szédüléseit.

119. Vivian elhatározza, hogy elmondja az igazat Alonsónak a betegségérõl. Cristina felkeresi Lucianát a kórházban, de Luciana folyton csak sértegeti. Cristina sírva megy haza. Lucianának eszébe jutnak Ana Joaquina szavai, és rájön, hogy Cristina a lánya, akit nemrég kidobott a kórterembõl. A rendõrség nagy erõkkel nyomoz Trujillo gyilkosa után.

120. Tamara átveszi Luciana helyét a vállalatnál. Elhatározza, hogy megkeseríti Cristina napjait. Igyekszik mindenkit ellene fordítani. Barbara meggyónja Juan de la Cruznak, hogy hazudott Victor Manuelnek: azt állította, hogy Nicolas az apja. Luciana kétségek közt gyötrõdik, hogy nem csupán álmodta-e Ana Joaquina szavait. Andres elmegy Juan de la Cruzhoz, hogy megtudja az igazságot.

121. Tamara jelenléte a divatházban senkinek sincs ínyére, de egyelõre eltûrik a szeszélyeit. Ana Joaquinát kényelmetlenül érinti, hogy Luciana emlékszik a szavaira, ezért bemegy a kórházba, hogy elhitesse vele, újból hazudott neki, és nem Cristina a lánya. Luciana az árvaházban megnézi az újszülött Cristináról készült fotókat, és felismeri a sárga takarót, amibe egykor bebugyolálta. Már biztosan tudja, hogy õ az akit keresett.

122. Luciana és Cristina találkoznak, de a lány nagyon hûvösen viselkedik. Luciana szenved, mert nem hiszi, hogy Cristina valaha is megbocsátja, ahogy viselkedett vele. Luciana bevallja Victor Manuelnek, hogy ki az elsõszülött lánya. Alonso New Yorkba utazik, hogy kivizsgáltassa magát. Nicolas felkeresi Tamarát a divatcégnél, és kéri, hogy ne nehezítse meg a férje életét.

123. Erasmo ráveszi Barbarát, hogy jelentkezzen egy alkoholelvonó kúrán. Andres felveti Victor Manuelnek, hogy vérvizsgálatnak vessék alá magukat. Luciana megüti Tamarát, amikor az éppen nekiesne Cristinának a divatházban. Tamara Nicolashoz fordul segítségért. Luciana szenved, amiért Cristina elutasítóan viselkedik.

124. Ana Joaquina felkeresi Cristinát, hogy elvigye tõle a lányát. Lucianát letartóztatják Trujillo meggyilkolásáért. Tamara újra átveszi Luciana helyét a divatházban, az õrületbe kergetve az alkalmazottakat. Lorenza felkeres egy kuruzslót, hogy varázslattal szerezze vissza magának Andrest.

125. Chepa unokatestvére bejelenti rokona eltûnését a rendõrségen. Lucianát bizonyíték híján felmentik a vádak alól. Cristina Tamara fejéhez vágja, hogy megcsalja a férjét Nicolasszal. Barbara elhatározza, hogy leszokik az italról, és új életet kezd. Casilda és Chema ötös ikreket várnak.

126. Andres szorgalmazza az apasági vérvizsgálatot, hogy tisztázzák, igazat mondott-e Barbara. Luciana elmondja Lizbethnek, hogy Cristina a nõvére. Avila doktor elmondja Alonsónak, hogy halálos beteg, és már nincs sok ideje hátra. A fiú rettenetesen szenved, de nem árulja el senkinek a rossz hírt. Victor Manuel nem egyezik bele, hogy Tamara örökbe fogadjon egy gyereket.

127. A Cristina nevét viselõ kollekció óriási sikert arat. Nicolas elárulja az apácáknak, hogy Tamarának volt egy öngyilkossági kísérlete. Ezzel meghiúsítja az örökbefogadást. Luciana hiába próbál közelebb kerülni Cristinához, a lány elutasítja. Alonso elmondja María Josénak, hogy halálos beteg.

128. A vérvizsgálat kimutatja, hogy Victor Manuel Andres Duval fia. Viviannak fogalma sincs arról, hogy Alonso tisztában van a betegségével, és továbbra is igyekszik leplezni aggodalmát. Fresco ráveszi Macario apját, Silveriót, hogy segítsen kirabolni Vivian del Angel lakását.

129. Frescóék betörnek Vivian lakásába, és mindent összepakolnak, de Vivian és Alonso túl korán érnek haza. A rablók Alonsót egy székhez kötözik, Viviant pedig meg akarják erõszakolni. Luciana elmegy Cristinához, hogy megkérje, ne menjen férjhez olyasvalakihez, akit nem szeret. A lány nem érti a dolgot, de nem kér a tanácsaiból.

130. Barbara felkeresi Andrest, hogy bocsánatot kérjen, amiért hazudott Victor Manuelnek. A dulakodás hevében Vivianék lakásában eldördül egy fegyver, és Silverio holtan esik össze. Juan de la Cruz atya, Lorenza és Maclovia nem tudják lebeszélni Cristinát a házasságról. Victor Manuel az utolsó pillanatban megpróbálja rávenni Cristinát, hogy szökjön meg vele

131. Victor Manuel hiába próbálja rávenni Cristinát, hogy szökjön meg vele, a lány nem akar csalódást okozni Alonsónak. A templom elõtt összesereglett vendégek kíváncsian várják, mikor érkezik meg végre az ifjú pár. Egy kis idõ elteltével késve bár, de Cristina megérkezik. Alonsónak viszont nyoma sincs. Hosszú várakozás után Cristina megkéri Juan de la Cruz atyát, hogy küldje haza a meghívottakat. Õ továbbra is a templomban vár a võlegényére.

132. Alonso bevallja Cristinának, hogy halálos beteg, és nem akarja, hogy a lány végignézze a haldoklását, ezért inkább lemond róla. Luciana kérdõre vonja Viviant az elmaradt esküvõ miatt. Tamara egy csecsemõvel érkezik haza.

133. Vivian elmondja Lucianának, hogy a fia halálos beteg. Victor Manuel felkeresi Alonsót, hogy felelõsségre vonja, de amikor megtudja, hogy Alonso miért nem vette feleségül Cristinát, azonnal megbocsát neki. Alonso felismerte Fresco hangját a támadás során, és feljelenti a rendõrségen.

134. Cristina Barbarára bízza Victoriát, de a nõ újra inni kezd, és Cristina tudta nélkül elviszi a gyereket sétálni. Luciana felkéri Cristinát, hogy segítsen egy bemutató szervezésében a leukémiások javára. A lány gyanakodva fogad minden közeledési kísérletet. Egy forgatás során Andres többemeletnyi magasból lezuhan.

135. Ana Joaquina megjelenik Cristina lakásán, hogy magával vigye Victoriát. Elárulja Cristinának, hogy õ a nagyanyja, és Victoria dédnagymamája. Cristina felkeresi Juan de la Cruz atyát, és felelõsségre vonja. Nicolas felkeresi Barbarát, hogy megölje, amiért hazudott neki Victor Manuelt illetõen.

136. Cristina meggyûlöli Juan de la Cruzt, amiért nem vallotta be neki, hogy õ az apja. Luciana szeretné elmesélni az igazságot Cristinának, de Andres türelemre inti. Victor Manuel még egy utolsó lehetõséget kér Cristinától, hogy jóvátegye a múltban történteket. Tamarát elmegyógyintézetbe utalják.

137. Lizbeth kórházba vonul egy mûtétre, melynek segítségével talán újra lábra állhat. Cristina úgy dönt, hogy ad még egy utolsó esélyt Victor Manuelnek. Juan de la Cruz megtudja, hogy az anyja árulta el Cristinának a titkot. Tamara követeli, hogy Victor Manuel meglátogassa a kórházban. Rebeca mindent elkövet, hogy megenyhítse Victor Manuel szívét, de hiába.

138. Lizbeth mûtétje nem sikerül. Az orvosok közlik, hogy soha többé nem tud majd járni. Cristina képtelen megbocsátani Juan de la Cruznak. Nicolas felkeresi Tamarát az elmegyógyintézetben, és rádöbben, hogy a nõ valóban nem színlel. Barbara kezd kilábalni az alkoholizmusból. Alonso ideje nagy részét az árvaházi gyerekekkel tölti.

139. A Duval-céget meghívják Európába. Vivian inkább Alonso mellett marad, de azt tanácsolja Lucianának, hogy mindenképpen utazzon el. Andres és Victor Manuel felajánlják, hogy elkísérik. Lizbeth felveti, hogy vigyék magukkal Cristinát is. Rebeca Cristinát vádolja mindazért, ami Tamarával történt.

140. Cristina felkeresi Juan de la Cruzt, aki elmeséli neki, hogyan történtek a dolgok annak idején. Cristina, miután tudomást szerez arról, hogy Ana Joaquina eltitkolta a létezését, megbocsát az atyának. Luciana arra kéri Juan de la Cruzt, hogy ne árulja el Cristinának, hogy õ az anyja. Fidencio rájön, hogy közvetve Ana Joaquina a felelõs anyja haláláért, és bosszút forral ellene.

141. A szövettani vizsgálat eredménye szerint Lorenza rákos. A barátnõi elõtt igyekszik titkolni, nem akarja terhelni õket. Cristina megkéri Juan de la Cruzt, hogy árulja el az anyja nevét, de az atya türelemre inti. Luciana felkeresi Barbarát, és bevallja neki élete nagy tévedését.

142. Barbara bocsánatot kér Cristinától, amiért felelõtlenül viselkedett. Erasmo elmondja Andresnek, hogy Tamara nem Victor Manueltõl várt gyereket. Cristina úgy dönt, hogy elfogadja a meghívást Európába. Lorenza felhívja Andrest, de Lizbeth veszi fel a telefont. Elmegy Lorenza munkahelyére, és kínos jelenetet rendez.

143. Maclovia véletlenül megtalálja Lorenza leleteit, és rájön, hogy a lány rákos. Az orvos közli, hogy a betegség nagyon elõrehaladott állapotban van, a mûtét során el kell távolítani a mellét. Ana Joaquina felkeresi Cristinát, és a kis Victoriát követeli. Luciana védelmébe veszi a lányt, és alig tudja megakadályozni, hogy Ana Joaquina el ne mondja a teljes igazságot.

144. Cristina tudomást szerez Lorenza súlyos állapotáról, és lemondja az európai utazást. Fidencio egyre többet szeretne megtudni Rosaliáról. Lorenzát megmûtik. Andres megtudja, és a kórházba siet. Luciana jelenetet rendez, melynek Cristina is tanúja. A vita hevében Luciana elárulja, hogy Cristina a lánya.

145. Cristina hazugsággal vádolja Lucianát, és a kórház kápolnájába szalad. Luciana követi, és megpróbálja elmesélni a történteket. Cristina nem akar megbocsátani. Fidencio Rosalia emlékével gyötri Ana Joaquinát. Luciana le akarja mondani az utazást, de Andres és Lizbeth unszolására mégis kötélnek áll.

146. Fidencio úgy érzi, hogy ütött a bosszú órája. Ana Joaquinát az ágyához kötözi, lelocsolja benzinnel, és felgyújtja. Andres és Victor Manuel a prágai Vencel téren sétálnak, amikor felbukkan Tamara. Cristina képtelen megbocsátani az anyjának.

147. Fidenciót és Ana Joaquinát súlyos égési sérülésekkel kórházba szállítják. Fidencio halála elõtt beszámol a rendõrségnek az asszony szörnyû tetteirõl. Lorenza állapota szépen javul. Tamara Bécsbe is követi a Duval-családot. Cristinát senki sem tudja meggyõzni, hogy meg kell bocsátania Lucianának.

148. Alonso bezárkózik a szobájába, s senkit sem akar látni. A kétségbeesett Vivian Cristinához fordul segítségért. Maclovia és Davila doktor között barátság szövõdik. Luciana fél hazatérni Európából, mert attól tart, hogy a lánya nem bocsát meg neki. Ana Joaquina vallomást tesz, de hamarosan változtatni szeretne rajta.

149. Ana Joaquina megváltoztatja a vallomását: ártatlannak vallja magát, és a halott Fidenciót vádolja a gyilkosságokkal. Magához rendeli Cristinát a kórházba, hogy még jobban befeketítse elõtte Lucianát. Casilda elesik, és idõ elõtt megindul a szülés. A mûtõben komplikációk lépnek fel.

150. Cristina elhatározza, hogy felmond. Casilda életét már nem tudják megmenteni az orvosok. Halála elõtt megkéri Lorenzát, hogy vigyázzon a férjére és a gyerekeire. Tamara Lucianára támad, és fojtogatni kezdi. Victor Manuel megtudja, hogy Tamara nem tõle várt gyereket. Barbara feladja magát a rendõrségen, és azonnal le is tartóztatják gyilkossági kísérlet miatt.

151. Európából hazatérve a Duval-család elsõ útja Cristinához vezet, de a lány látni sem akarja az anyját. Rebeca elárulja Lucianának, hogy Nicolas Obregon volt Tamara gyermekének apja. Ofelia gyereket vár, de Nicolas egyáltalán nem örül a hírnek. Andres szeretné kihozatni Barbarát a börtönbõl.

152. Barbarát kiengedik a börtönbõl. Nicolas válaszút elé állítja Ofeliát: vagy a gyerek, vagy õ. Tamara egy díszes tõrt kap ajándékba Nicolastól. Lizbeth és Artemio Monterreybe költözik. Victor Manuel látogatóba viszi Victoriát a szülei házába. Franco rajtakapja Paulát, amint Cristina irodájában kutat.

153. Victor Manuelnek sikerül elválnia Tamarától. Amikor megkéri Cristina kezét, a lány igent mond, de kiköti, hogy nem akarja Lucianát a közelükben látni. Nicolas el akarja mondani Andresnek, hogy õ volt Tamara gyerekének apja. Luciana, hogy megakadályozzon egy tragédiát, felkeresi Nicolast. A férfi rátámad.

154. Andres ráveti magát a feleségét molesztáló Nicolasra, és véresre veri. Nicolas feljelenti a rendõrségen, és Andrest letartóztatják. Tamara egy tõrrel támad Cristinára. Luciana közéjük áll, és Tamara a dulakodás hevében leszúrja.

155. Lucianát kórházba szállítják, de útközben sok vért veszít. Cristina megbocsát neki, Luciana határtalanul boldog. Tamara beoson a színházba, és Desdemonaként fekszik Othello ágyában. Az Othello szerepét játszó Nicolast leszúrja egy tõrrel, miközben az megfojtja a lányt. Lizbeth és Artemio örökbe fogadnak egy kislányt, akit Lucianának neveznek el. Cristina feleségül megy Victor Manuelhez.

Megosztom másokkal: