El rostro de la venganza tartalma

EL ROSTRO DE LA VENGANZA – Utolsó vérig tartalma:

1.
Verónica Baeza, az ismert riporter felháborítónak tartja, hogy a pokolfajzatot kiengedik. Diego szerencséje, hogy felnõtt arcát nem ismerik, ezért Martín Méndezként új életet kezdhet. Ezequiel azzal bízza meg, hogy leendõ feleségére, Marianára vigyázzon. Diego hamar rájön, hogy Marianának viszonya van Ezequiel fiával, Lucianóval.

2.
Verónica Baeza rászáll a pokolfajzat szabadulásának történetére, mindenáron azt szeretné, ha bátyja gyilkosa örökre rács mögé kerülne. Az újságírók lecsapnak Diego szüleire, ám õk semmit sem tudnak. Juan, a családfõ 20 éve úgy döntött, megtagadja fiát. Felesége, Sonia már nagyon bánja, hogy a családi béke kedvéért nem tartotta a kapcsolatot fiával. Diego a városban kóborol, és nem emlékszik semmire. Antonia és Ezequiel kétségbeesetten keresik. Diego szeretné felkeresni a családját, de Antonia figyelmezteti, mennyire veszélyes lenne.

3.
Diego elkíséri Ezequiel gyerekeit a diszkóba, ahol találkozik Veronica Baezával. Antonia épp idõben érkezik, hogy megakadályozza, hogy az alkohol hatására Diego bármit kikottyantson a riporternõnek. Luciano arra kéri Marianát, vallja be apjának, hogy viszonya van vele, és inkább õt válassza, de a lány hallani sem akar róla. Omar és Diana felelõsségre vonják szüleiket azért, hogy eddig eltitkolták, bátyjuk még él. Mariana arra kéri Diegót, falazzon neki. Luciano bevallja Marcosnak, hogy apja barátnõjével kavar.

4.
Miután Ezequiel megöli bizalmi emberét, új feladatot bíz Diegóra. A fiú érzni, hogy nem tisztességes munkáról van szó, de Ezequiel nem tûr ellentmondást. Antonia folyton azon töpreng, miféle érdeke fûzõdhet Ezequiel Alvaradónak Diego felkarolásához, de képtelen rájönni. Veronica meghívja Dianát a mûsorába, de nem ragaszkodik a megbeszéltekhez, provokálni akarja Diegót.

5.
Diego és Antonia romantikus kapcsolatba bonyolódnak, de a lány kijelenti, hogy véget kell vetniük neki, mert pszichológusként etikátlan, hogy egy betegével folytasson viszonyt. Sonia és Diana alig várják, hogy Antonia elvigye õket Diegóval találkozni. Antoniát nagyon érdekli, mibõl áll Diego munkája Alvaradónál. Miután Diego felmond, Ezequiel felhívja azt az embert, aki végezni akar a fiúval, mivel az õ lánya is az áldozatok között volt. Samaniego veszélyes maffiózó, ha megtalálja Diegót, nem hagyja életben. A hírekben Antonia döbbenten hallja, hogy pártfogoltjának holttestét a tengerbõl halászták ki.

6.
Mivel sehol sem éri el Diegót, Antonia elhiszi, hogy az õ holttestét halászták ki a tengerbõl, ám amikor elmegy azonosítani a holttestet, megnyugszik, látva, hogy egy ismeretlen férfit öltek meg. Még Diego anyjának sem árulja el, hogy a fiú él. Mariana azt hazudja Ezequielnek, hogy Martin volt a lakásán, hogy vigyázzon rá, és Luciano csak hazudott, hogy szeretõje van. Ezequiel hinni szeretne a lánynak, mert feleségül akarja venni. Martin egy nagyobb lakást kap, és immár nyugodtan élhet, hiszen mindenki azt hiszi, a pokolfajzat meghalt.

7.
Ciro kideríti, hogy Marcela Llanos, az egyetlen gyerek, aki egykor Diego ellen tanúskodott, nem is volt osztálytársa. Antonia érzi, hogy valami nagy titok lappang a háttérben, talán nem is Diego lõtte le az osztálytársait, csak bûnbaknak használták. Samaniego felesége, Valeria, nem hiszi el, hogy Ezequiel Alvatado önzetlenül segített nekik, azt feltételezi, hogy valami hátsó szándéka volt. Mariana arra kéri Ezequielt, ismét adja mellé Martint testõrnek, hogy meggyõzõdjön arról, hûséges hozzá.

8.
Marcela felkeresi Ezequielt, akinek nem tetszik, hogy a lány kérdéseket tesz fel, miután húsz éve fizet neki a hallgatásáért. Villaroel arra kéri Antoniát, szakítson Diegoval, hiszen nem etikus, ha egy pszichiáter viszonyt kezd a betegével. Sonia felkeresi Antoniát, hogy elmondja neki, Miamiba megy, mert egykor ott élt a családjuk, még Diego gyermekkorában. Veronicát aggasztja, hogy Lucisno egyre gyakrabban elõfordul nála, márpedig neki eszében sincs kapcsolatban élni. Catherine úgy szeretne pénzt kicsikarni az apjából, hogy Miguel Angellel felhívatja azzal, hogy elrabolták.

9.
Ezequiel nagyon hálás Martinnak, hogy épségben hazavitte lányát, és még a váltságdíjat is megspórolta neki. Mivel meg akarja jutalmazni, Diego egy kis szabadságot kér, amit Antoniával tölt, aki Soniával Miamiba utazott. Sonia azonnal felismeri a fiát, noha Antonia és Diego váltig állítják, hogy Martint összekeveri Diegóval. Sonia úgy tesz, mintha vaóban tévedett volna, de tudja, hogy Diego az õ fia.

10.
Antonia elviszi Diegót a régi iskolájába, hátha visszatérnek az emlékei. Diegoban emlékek kavarognak, sírva rohan ki az épületbõl. Ahogy visszatérnek az emlékei, egyre biztosabb abban, hogy nem õ sütötte el a fegyvert, de arra nem emlékszik, ki tehette. Veronica beszél Jessicával, Marcela anyjával, aki lánya halála után bevallja neki, hogy Marcela színésznõnek készült, és hamisan tanúzott a bíróságon a pokolfajzat ügyében, mert fizettek nekik. Veronica kételkedni kezd Diego bûnösségében.

11.
A kis Juanito nem akar menni iskolába, és nagyon hallgatag. Omar arra gondol, hogy Martin tehetett vele valamit, az fel sem merül benne, hogy az osztálytársai gúnyolják, mert a gyerek nem meri elmondani. Antonia szeretné, ha Tania segítene neki felkutatni az osztálytársakat, akik a teremben voltak a lövöldözéskor. Tania felhívja Ezequielt, és elmondja neki, hogy Antonia és Sonia nála jártak. Catherine azt hazudja, hogy Diego tervelte ki az elrablását, és Marcos hisz neki. Luciano rájön, hogy Martin nem más, mint Diego Mercader, a pokolfajzat.

12.
Tania azt állítja, hogy Diego Alex Maldonado szekrényébõl vette ki a fegyvert, és el is viszi Antoniát és Soniét hozzá. Joaquin, aki eljátssza Alex szerepét, azt állítja, hogy bizony Diego lõtte le az osztálytársait. Ezequiel próbálja rávenni Lucianót, hogy kössön békét vele, ugyanis nagyon sokat gyötörte gyerekkorában, de Luciano hallani se akar békülésrõl. Marcos bosszús, amiért Veronica inkább Lucianót választotta. Martin mire az irodába ér, senki segítségére nem számíthat, mert Luciano megtiltotta munkatársainak, hogy tovább oktassák.

13.
Antonia elmondja Martinnak, hogy felkereste Samaniegót, aki esetleg segíthet kézre keríteni az igazi gyilkost. Veronica kidobja Lucianót, miután megtudja, hogy Marianával is viszonyt folytat. Antonia aggódik, amikor fegyvert lát Diegonál, arra gondol, hogy Ezequiel Alvarado bérgyilkost akar faragni belõle. Ezequiel fülébe jut, hogy Antonia felkereste Samaniegót, és azonnal felhívja a maffiózó feleségét, Valeriát. Lucuano rá akarja venni Marianát arra, hogy hazudja azt apjának, Martin a szeretõje.

14.
Ezequiel elraboltatja Antoniát, aki azzal fenyegetõzik, hogy ha megölik, Samaniego tudni fogja, hogy minden szava igaz volt. Ezequiel rá akarja venni a nõt, hogy örökre szakítson Diegóval. Tania elviszi az Alex helyébe lépõ Joaquint Samaniegóhoz, de a rafinált maffiózót nem tudják átverni, azonnal rájön, hogy mindez színjáték, és azt gyanítja, hogy Antoniának igaza volt. Mariana elmondja Martinnak, hogy arra készül, bemártsa õt jótevõje elõtt. Ezequiel azzal zsarolja a oktornõt, hogy az apját fogja megölni, ha nem mûködik együtt.

15.
Tania felismeri Martinban Diegót Samaniegóék háza elõtt. Catherine kérdõre vonja Valeriát, miután megtudja, hogy még anyja életében viszonyt folytatott az apjával. Anyja naplójából Catherine arra következtet, hogy apja meggyilkolta az édesanyját. Amikor õrzõi nem figyelnek oda, Antoniának sikerül megszöknie. Tania azt állítja Lucianónak, hogy valójában õ ölte meg a többi gyereket, és most a pokolfajzat bosszút fog állni mindenkin.

16.
Antonia, miután megszökik, azt kéri Ezequieltõl, hogy Martinnal együtt vigye ki az országból, már semmit nem akar, csak felejteni és boldognak lenni. Lucianót nem hagyja nyugodni, hogy apja azt mondta neki, börtönbe juttathatja, és addig nyaggatja, míg elmondja neki, hogy valójában õ lõtte le az osztálytársait. Catherine kutat anyja dolgi között, és az az érzése támad, hogy Laurát megölték. Apja meggyilkolásának hírére Antonia összeomlik.

17.
Antonia bosszút esküszik apja gyilkosai ellen, akárki is rendelte el. Noha Samaniegóra gyanakszik, azt sem veti el, hogy Ezequiel végzett vele. Diego és Alex osztálytalálkozót szeretnének szervezni, hátha valaki emlékszik arra, mi történt annak idején az osztályteremben. Natalia, Alex felesége, nem örül az ötletnek, mert egykor nagyon megviselték az események, de végül úgy dönt, segít a szervezésben, hátha tisztázni tudja magát Diego.

18.
Juan felismeri fiát Martinban, és szemére veti, hogy tönkretette a családja életét. Antonia Madridba repül, és Ezequiel figyelmezteti, hogy Samaniego tudja, melyik gépen ül. A repülõn utastársa elkéri az ebédjét, és kisvártatva meghal. Antonia érzi, hogy rz már nem játék, valaki meg akarta mérgezni. Catherine úgy dönt, Martin költözik. Apja még örül is a hírnek, hogy lánya biztonságos helyen van. A lányt azt nagyon bosszantja, hogy gyerekként kezeli, és ügyet sem vet rá, amikor el akarja csábítani.

19.
Luciano kérésére Mariana elkábítja Martint, és amikor Ezequiel rájuk nyit, szerelme ágyában találja azt, akiben bízott. Luciano terve sikerül, apja azt hiszi, mindvégig a bolondját járatták vele, és Martin Mariana szeretõje. Dühében kis híján megöli a kábulatból nehezen ébredõ Martint, aki azt sem tudja, hogy került Mariana ágyába. Valeria tiltakozása ellenére, Samaniego vállalja, hogy segít az osztálytalálkozó megrendezésében, mert mindent tudni akar lánya meggyilkolásának körülményeirõl.

20.
Martin hiába magyarázza Ezequielnek, hogy pusztán egy színjátékot látott, és Luciano így akarja bemocskolni elõtte, a férfi többé hallani sem akar róla. Különösen mérges rá azért is, hogy Catherine-t ellene hangolta. Diana Sofia Reyesnek adja ki magát, aki hamarosan férjhez megy egy milliomoshoz, és közös üzletet tervez Alvaradóék cégével. Az a célja,hogy Luciano közelébe férkõzzön, és bizonyítékot szerezzen arra, hogy valójában átveri apját, és Martint ártatlanul keverte gyanúba.

21.
Antonia, miután visszarepül Miamiba, felkeresi Taniát, és arra kényszeríti, hogy Miamiba rendelje Samaniegót. Mivel Tania kisfia beteg, elviszi egy gyógyszertára, ahol Tania azt állítja, hogy Antonia túszként fogva tartja. Õ menekülni kényszerül, és a kociban van a kis Andres is. A hatóságok gyermekrablóként körözik, Martin nagyon aggódik érte. Antonia a gyerekkel Manuelához fordul segítségért, akinek lakásában nagy megdöbbenésére élve látja Ezequiel halottnak hitt feleségét.

22.
Mariana és Diego Miami felé tartanak, mert Martin nagyon aggódik szerelme miatt. Mariana úgy érzi, tartozik neki, ezért vállalja, hogy elviszi kocsival. Catherine és Marcos egyre inkább arra gyanakszanak, hogy apjuk végzett Laurával. Luciano elmondja a testvéreinek, hogy anyjuk holtteste sosem került elõ. Sonia és Juan rossz szemmel nézik, hogy Diana más bõrébe bújva randizgat Lucianóval.

23.
Antonia találkát beszél meg Martinnal az Everglades mocsárnál, ahol be akar számolni mindarról, amit Jorge Castillo mesélt neki arról a bizonyos gyilkos napról. Lucianónak egyre jobban tetszik a magát Sofia Reyesnek kiadó Diana, és szeretné, ha nem menne férjhez. Mire Diego a megbeszélt helyre ér, Antonia súlyos lõtt sebbel fekszik a bozótban, és eszméletét veszíti, még mielõtt bármit elmesélhetne. A kórházban stabilizálják az állapotát, Diego arra kéri Ezequielt, nyugtassa meg, hátha a mély altatásban is eljut hozzá a hangja.

24.
Valeria Samaniego egy ápolónõ közremûködésével végez a kórházban Antoniával. Diego összeroppan szerelme halála után, Mariana vigasztalni próbálja. Ezequiel már csaknem elhiszi, hogy Martin nem Mariana szeretõje, de reggel egy szobában találja õket, és nem hiszi el, hogy nincs köztük semmi. Diego megfenyegeti Ezequielt, hogy amennyiben kiderül, hogy õ volt Antonia gyilkosa, drágán megfizet érte.

25.
Diego felkeresi Taniát és megfenyegeti, hogy azonnal mondja el, mit tud a gyilkosságokról. Sonia figyelmezteti ányát, hogy amennyiben folytatja a színjátékot Lucianóval, apja képes mindent elmondani Ezequielnek. Mariana felkeresi Soniét, és arra kéri, segítsen megszervezni Antonia temetését. Ezequiel emberei elrabolják Jorgét, és New Yorkba viszik, mert nem akarják, hogy kitálaljon. Natalia felkeresi Carolinát, és azt azt hazudja, nem találkozott az utóbbi idõben Alex-szel.

26.
Diana felmegy Luciano lakására, és sikerül elérnie, hogy a fiú bevallja, valójában õ Mariana szeretõje, Martinnak pusztán csak csapdát állítottak, mert zavarja, hogy apja túlságosan megbízik benne. Diana felveszi a beszélgetést. Samaniego dühöng, mert Ezequiel anyósa azt állította Veronica mûsorában, hogy õ a felelõs Antonia Villaroel haláláért. Dianát kétségek gyötrik. Egyrészt tisztázni szeretné bátyját, másrészt nem akarja elárulni Lucianót, akibe beleszeretett.

27.
Catherine elmondja apjának, hogy Antonia virrasztásán találkozott Luciano barátnõjével, Sofia Reyesszel. Ezequiel furcsállja a dolgot, és hamar rájön, hogy valójában Diana adta ki magát Sofiának. Laura New Yorkba utazik, mert aggódik anyja miatt, aki élõ adásban gyilkossággal vádolta meg Samaniegót. Ezequiel felkeresi Soniát, aki ráveszi Dianát arra, hogy mutassa meg Ezequielnek a felvételt. A férfi elhûlve hallgatja, hogy fia bolondot csinált belõle. Diego és Mariana nem tudnak ellenállni a vágyaiknak.

28.
Laura bevallja anyjának, hogy egykor Ezequiel nem alaptalanul volt féltékeny rá, mert õ beleszeretett kollégájába, Ramon Fariasba, aki a lövöldözés napján súlyosan megsérült. Ezequiel felkeresi Marianát, hogy elmondja neki, tudja, hogy alaptalanul gyanúsította azzal, hogy Martin szeretõje, és megesküszik arra, hogy Luciano nagyon megbánja még az árulását. Valeria fekeresi Diegót, hogy Alvarado ellen hangolja.

29.
Ezequiel arra kéri Marcost, ne árulja el fivérének, hogy megtudta az igazat. Marcos arra számít, hogy Luciano bukása után apja több figyelmet szentel neki, és átveheti fivére helyét a cégnél. Nagyon megdöbben, amikor másnap Martint találja Luciano székében. Valeria felkeresi Ezequielt, és követeli, hogy végezzen Diegóval. A férfi megfenyegeti, hogy ne merészeljen ártani a fiúnak. Alex és Carolina Miamiba utaznak. Natalia féltékeny.

30.
Ezequiel pénzt ad Dianának, hogy továbbra is eljátszhassa az elõkelõ Sofia Reyest, és bolondítsa magába a fiát. Azt reméli, hogy a szerelem jobb embert farag Lucianóból. Marcos rendkívül féltékeny Martinra, meggyõzõdése, hogy neki kellene Luciano székében ülni. Martin felajánlja Lucianónak korábbi lakását. Alexnek a régi iskola láttán egye inkább az a meggyõzõdése, hogy Jorgénak igaza volt. A vérengzés tanúit elektrosokknak vetették alá, hogy így töröljék az emlékezetükbõl azt a napot.

31.
Diego úgy érzi, legjobb lenne, ha Marianával bevallanák Ezequielnek, hogy szeretik egymást, és együtt maradnának, de Mariana bizonytalan, még nem tudja, hogy Martint választja vagy Ezequielt. Luciano arra kéri Dianát, hogy segítsen neki tönkretenni Martint. Alex elmondja Carolinának, hogy azért nem emlékeznek semmire, mert elektrosokknak vetették alá õket. Martin felelõsségre vonja Juant, Carolina pedig Ezequielt.

32.
Eliana hiába próbálja zsörtölõdéssel elvenni Mariana kedvét attól, hogy fia felesége legyen, a lány nem fél tõle, sõt, azt is a szemébe mondja, hogy tudja, annak idején prostituált volt. Laura felbukkanása miatt Ezequielnek el kell halasztania az esküvõt. Amikor Luciano kérdõre vonja apját a gyerekkori elektrosokk terápia miatt, Ezequiel azt állítja, hogy õ lõtte le a gyerekeket. Catherine Martinhoz költözik, és mindent megtesz, hogy elcsábítsa.

33.
Natalia úgy véli, legjobb lenne, ha elválnának, mivel Alex képtelen teljesíteni házastársi kötelességét vele, és Carolinával folytat viszonyt, de a fiú hallani sem akar a válásról. Catherine azt hazudja Martinnak, hogy még szûz, és neki szeretné odaadni magát elõször, de a fiú nem veszi komolyan. Laura volt férje egyetlen szavát sem hiszi el, elképzelhetetlennek tartja, hogy fia lõtte le az osztálytársait.

34.
Manuela óvatosságra inti Laurát, és úgy véli, akár Luciano is lehetett a gyilkos, csak lányának fáj a gondolat, hogy fia tette nyomorékká szeretõjét, a kémiatanárt. Mariana kérdõre vonja Martint, hogy mi a szándéka Catherine Alvaradóval. Ezequiel közli Marianával, hogy mivel Laura nem halt meg, hivatalosan még nõs, ezért egyelõre nem veheti feleségül. Eliana elmondja Lucianónak, hogy anyja a tulajdonosa a cég felének.

35.
Mariana attól tart, ha Ezequiel rájön, hogy viszonyt folytat a bizalmi emberével, mindkettejükkel végez. Diego egy szívességet kér Felipétõl, akit a börtönben ismert meg. Natalia szeretné, ha Mariana megszerezné az iskolai biztonsági kamera felvételét az Alvarado házban. Ciro megígéri, hogy amint Felipe átszökteti Kanadába, elmondja az igazságot, amit kiderített. Laura vissza szeretne térni a családja életébe, de Ezequiel hallani sem akar róla.

36.
Carolina elárulja Samaniegónak, hogy a pokolfajzat életben van, és Martin Mendez néven Ezequielnek dolgozik. Valeria mindenáron el akarja érni, hogy Diegót megöljék. Az egykor eltussolt bizonyítékok azonban Diego ártatlanságára utalnak, ugyanis nem találtak lõpornyomot a kezén. Két férfi betör Martin lakásába, és túszul ejtik Catherine-t. Mariana megkéri Carolinét, hogy ne adja tovább a titkát, de már késõ.

37.
Samaniego felkeresi Ezequielt, és kérdõre vonja, miért védelmezi a lánya gyilkosát. Alex arra kíváncsi, hogy Diego bosszút áll-e Ezequielen, amiért gyerekként börtönbe juttatta, hogy mentse a fiát, Marcost, aki a bizonyítékok szerint az igazi gyilkos. Eliana azt tanácsolja fiának, hagyja, hogy Samaniego eltegye láb alól Diegót. A fiú felkeresi Samaniegót, és közli vele, hogy ártatlan.

38.
Mariana csaknem lebukik, amikor Ezequiel padlásán az iskola biztonsági kamerájának felvételét keresi. Végül sikerül kibeszélnie magát a kínos helyzetbõl. A felvételen az látszik, hogy Tania az ajtóból látta a vérengzést, tehát, tudnia kell, valójában ki a gyilkos. Martin megkedvelte Marcost, ezért nem mondja el neki, hogy õ gyilkolta meg a gyerekeket.

39.
Diego elmondja Juanitónak, hogy valójában õ a bácsikája, és bebizonyosodott, hogy ártatlan, nem követett el semmit. A kisfiú nem akar szóba állni vele. Juan képtelen kezelni a helyzetet, és a családja sem tudja jobb belátásra bírni. Luciano rájön, hogy Diana becsapta és kihasználta, és bosszút akar állni. Diego 25 százalékot kér Ezequiel cégébõl kárpótlásként.

40.
Ezequiel felkeresi Diego szüleit, és bevallja nekik, hogy fiuk ártstlanul került börtönbe, mert õ eltüntette a bizonyítékokat. Samaniego tudni akarja, ki volt a gyilkos, és érzi, hogy Tania mindent tisztázhat. Catherine furcsállja Diego és Mariana kapcsolatát, azt érzi, van köztük valami. Diana arra gondol, elképzelhetõ, hogy Luciano volt a gyerekek igazi gyilkosa.

41.
Felipe újabb gyanús ügyletbe kavarná Diegót, de õ közli vele, hogy a továbbiakban nem szállít drogot neki. Ezequiel közli fiaival, hogy Martin kapja a cég 25 százalékát. Luciano tombol a dühtõl, és minden elkövet, hogy megakadályozza. Többek között feltett szándéka börtönbe juttatni Dianát, amiért átverte. Juan elmondja Soniának, hogy tudja, Diana és Diego nem az õ gyermekei. Az asszony tiltakozik, mivel sose csalta meg férjét.

42.
Catherine, miután elkábította Martint, reggel elhiteti vele, hogy együtt töltöttek egy csodás éjszakát. A fiú semmire nem emlékszik, de elhiszi, hogy Catherine odaadta magát neki. Mariana átad Diegónak néhány levelet, amiket neki írt az igazi elkövetõ, és amit Alvaradóék padlásán talált. Mivel nincsenek aláírva, nem sokra mennek velük. Laura elmondja férjének, hogy tudja, õ lõtte meg Ramon Fariast. Mariana közli Ezequiellel, hogy nem megy hozzá feleségül.

43.
Luciano azzal zsarolja Martint, hogy feljelenti Dianát, amennyiben a fiú nem mond le az Alvarado cég 25 százalékáról. Diego elmondja Dianának, hogy Luciano tuda, hogy õk ketten testvérek. Laura elárulja Lucianónak, hogy valójában Marcos ölte meg a gyerekeket. Ezequiel rá akarja venni Laurát, hogy váljon el tõle. Mariana úgy dönt, Martinnal szeretne maradni. Luciano megígéri anyjának, hogy segít lecsukatni apját.

44.
Laura arra gyanakszik, hogy Ezequiel tette el láb alól a kórházban fekvõ, magatehetetlen Ramon Fariast. Luciano nem hajlandó megbocsátani Diana árulását. Amikor Mariana világossá teszi Ezequielnek, hogy nem megy hozzá feleségül, a férfi agresszív lesz, tör-zúz, és életveszélyesen megfenyegeti. Carolina, akivel Tania elhitette, hogy õ volt a gyilkos, nem érti, miért védelmezi õt mégis Valeria Samaniego. Mariana félti Martin életét, ezért nem megy vele Chilébe.

45.
Mariana készül az esküvõjére,nem mer nemet mondani Ezequielnek. Elianától megtudja, hogy Catherine Martin után utazott Chilébe. Federico viszonyt folytat Taniával, és arra próbálja rávenni, hogy inkább benne bízzon, mint Valeriában. Tania el is határozza, hogy elmondja a férfinak a teljes igazságot. Catherine megtalálja Martint, és közli vele, hogy gyermeket vár tõle.

46.
Diego úgy dönt, Catherine terhessége miatt visszamegy vele New Yorkba, és gondoskodni fog a gyerekrõl. Mariana felkeresi Laurát, és elbeszélget vele Ezequielrõl, mert nagyon nyugtalanítják jövendõbelije dühkitörései. Veronica fel akar hagyni a pokolfajzat üldözésével, ami nem tetszik a fõnökének. Ezequiel megdöbben, amikor kiderül, hogy az anyja mellé felfogadott ápolónõ és Diego ismerik egymást.

47.
Diego úgy dönt, mégiscsak részt vesz a Samaniego házában megrendezett osztálytalálkozón. A találkozó nem zajlik felhõtlenül, sokak számára az a legkényelmesebb, hogy még mindig Diegóra fogják a 20 évvel korábbi vérengzést. Samaniego senkit sem enged el a házából, míg ki nem derül, ki volt valójában a lánya gyilkosa. Tania az egyetlen, aki tudhatja, de õ mindenkinek mást hazudik.

48.
A találkozón Patricia végül bevallja mindenki elõtt, hogy õ volt a gyilkos. Mikor kiderül, hogy az egészet Tania sugallotta neki, így már kevéssé hihetõ, ugyanis Carolinával is elhitette, hogy õ volt a gyilkos. Tania épp készül elárulni Diegónak, hogy ki a gyilkos. Samaniego vért talál a fürdõszobában, Tania és Diego nyom nélkül eltûnnek a házból.

49.
Veronica közli Hectorral, hogy belefáradt abba, hogy egy ártatlannak tûnõ embert próbál lejáratni. Luciano elmegy Dianáékhoz, és sértegetni kezdi Soniát. Omar nem állja meg szó nélkül. Diego kábultan ébred egy hotelszobában, mellette a vérbe fagyott Mariana. Rádöbben, hogy valaki újra le akarja járatni, és a nyakába varrja a gyilkosságot. Ezequiel bosszút esküszik, amiért Diego lefeküdt a menyasszonyával.

50.
A rendõrség körözi Diegót. Veronica újra arra gondol, hogy mégiscsak Diego gyilkolta meg a testvérét, mint ahogy Marianát és Taniát is, akit egy parkban találtak meg felakasztva. Diana arra gyanakszik, hogy Luciano áll a gyilkosságok mögött. Catherine megkérdezi apjától, hogy õ csalta-e csapdába Martint. Nataliában felmerül a kétely, hogy Diego valóban gyilkos.

51.
Omar nem érti, ha örökbe fogadták, Juanito miért hasonlít Diegóra. Diana azt szeretné, ha Ezequiel mindent elmondana a rendõrségen, hogy tisztázza testvérét. Diegónak gyanús, hogy Alicia túl sok mindenrõl tud. Alex azt tanácsolja Martinnak, hogy adja fel magát. Catherine gyilkosnak nevezi apját, és elköltözik otthonról. Felipe Rios segítségével Diego elraboltatja Lucianót.

52.
Miután Felipe átadja Diegónak az elkábított Lucianót, Diego egy székhez kötözi, és próbálja kiszedni belõle az igazságot. Nataliában felmerül, hogy talán Diego ölte meg Marianát ls Taniát. Alex megjelenik a lakásban, ahol Diego fogva tartja Lucianót, és nekiesik, mert féltékeny, amiért feleségét ágyba vitte. Catherine elmondja Manuelának, hogy attól tart, apja egy gyilkos. Natalia elárulja, hol találják a rendõrök Diegót.

53.
Ezequiel közli Dianával, hogy õ és az egész családja immár az Alvaradók ellensége. Catherine-nek megígéri, hogy segít Diegónak kijutni az országból, de a fiú érzi, hogy csapdába akarja csalni, és egy lépéssel elõtte jár. Diego felkeresi Veronicát a lakásán, és sikerül beszélnie vele. Tomás megdöbben, amikor Aliciát az Alvarado rezidencián találja.

54.
Tomás abban reménykedik, hogy Alicia már nem a pokolfajzat megszállottja. Luciano feljelenti Alexet a rendõrségen, mint tettestársat az emberrablásban. Diego követeli, hogy Alicia vallja be, hogy õ áll a háttérben, mert bosszút akart állni apja miatt. De a lány bevallja, hogy szerelmes lett belé, ezért hagyott fel a bosszúval. Juannak meggyõzõdése, hogy Sonia megcsalta, mivel õ nemzõképtelen.

55.
Natalia ismét lefekszik Lucianóval, aki azt ígéri, visszavonja az Alex ellen tett feljelentést, de végül csak nevet Natalia kérésén. Tonás letartóztatja Alexet. Alicia kveti kocsijával Ezequielt, de Salvador feltartja. A rendõrség letartóztatja Alexet, aki megesküszik arra, hogy lecsukatja Lucianót.

56.
Diego a parkban találkozik Dianával, de észreveszi a civil ruhás rendõröket, és sikerül megszöknie. Diego azon tûnõdik, kinek állhatott édekében megölni Marianát. Minthogy Alex börtönben van, Carolina megjelenik Natalia lakásán, és arra kéri, engedje, hogy nála aludjon, mert egyedül fél. Aliciatúl sok mindenrõl tud, Diegóban még az is felmerül, hogy talán köze van a gyilkosságokhoz. Laura kételkedik abban, hogy Catherine terhes. Amikor Carolina rájön, hogy a nappaliban Natalia Diegóval beszélget, értesíti a rendõrséget.

57.
Diego találkára hívja Samaniegót, és megosztja vele kételyeit, mert tudja, Samaniego is éppúgy vágyik arra, hogy kiderüljön az igazság, mint õ. Tomás, miután látja Dianát Aliciához menni, arra gyanakszik, hogy Diego talán ott húzta meg magát. A lakást körülveszik, Diego kezén újra kattan a bilincs. A fiú úgy érzi, immár élete végéig nem szabadul. Ezequiel arra kéri Marcost, saját érdekében ne bolygassa a múltat. Juan felkeresi a börtönben Diegót, hogy támogatásáról biztosítsa.

58.
Alicia arra kéri Catherine-t, segítsen megszerezni a leveleket, amikrõl Mariana beszélt még a halála elõtt. Alexnek nehezére esik megszokni a börtönéletet. A fõnökösködõ Moreira a csicskásaival fenyegetõ üzeneteket küldözget neki. Diego úgy intézi, hogy a szigorúan õrzött részlegre kerüljön, ahol egy pszichopata raboskodik. Abban reménykedik, hogy Leyton segíteni fog a sorozatgyilkos nyomára bukkanni. Az egykori osztálytársak fenyegetõ leveleket kapnak. Leyton szerint nincs vége a gyilkosságoknak.

59.
Carolina arra kéri Tomast, hogy maradjon vele és Nataliával éjszakára. Ezequiel figyelteti Aliciát, így tudomást szerez arról, hogy Miamiba utazott. Diana szintén kap fenyegetõ levelet. Diegót kétségbe ejti, hogy Leyton azt jósolja, a gyilkos ismét ölni fog. Valeria megfenyegeti férjét, hogy megöleti Laurát, ha elválik tõle. Tomas bevallja Nataliának, hogy szexfüggõ.

60.
Salvador kideríti, hogy Alicia Ramon Farias lánya, a tanáré, akit Ezequiel meglõtt, majd nemrég megöletett. Marcost teljesen padlóra teszi a tudat, hogy õ gyilkolta meg a gyerekeket. Leyton nem tartja jó ötletnek, hogy Diego kést juttasson Alexnek, mert ha megöl valakit, sosem engedik ki. Alexnek sikerül megvédenie magát zaklatóitól. Ezequil visszahívja a házba Aliciát.

61.
Tomas hiába hisz Diego ártatlanságában, ahhoz, hogy kijusson a börtönbõl, meg kell találni az igazi gyilkost. Marcos lába alól kicsúszik a talaj, gyûlöli apját, amiért 20 éven át eltitkolta, mit mûvelt, és önmagát is gyûlöli, amiért megölte társait. Szeretné, ha Veronica elutazna vele, hogy újrakezdjék az életüket, de a nõ hallani sem akar arról, aki megölte a bátyját. Ezequiel aggódik, hogy Marcos valami õrültségre vetemedik. Leyton szerint lesz újabb áldozat.

62.
Samaniego nem érti, feleségének mi oka volt évekig pénzelni és elhallgattatni Taniát. Valeria ismét homályos válaszokat ad. Alex attól tart, hogy Moreira bosszút akar állni rajta, de Diego megnyugtatja, hogy nem engedi, hogy bántódása essék. Marcos felkeresi Diegót a börtönben, és elmondja neki, akár embert is ölne, csak hogy átvehesse a helyét. Laura elmondja lányának, hogy tudja, nem vár gyereket, de Catherine tagadja, hogy hazugság volna a terhessége.

63.
Samaniego szerint úgy tudja csak elengedni halott lányát, Evát, ha végez Valeriával. Valeria felkeresi Ezequielt, és arra biztatja, hogy ölje meg volt feleségét, Laurát. Mivel úgy vélik, Marcos cserélte ki az öltönyt, amit a találkozóra küldött neki Alex, Diego egyre biztosabb abban, hogy Marcos végzett Marianával és Taniával. Leyton úgy véli, ha Diego szerelmes valakibe, az lesz a következõ áldozat.

64.
Marcos felszed egy lányt egy éjszakai szórakozóhelyen, és egy szállodába viszi. Amikor a drogkábulatból magához tér, a lány nem ad életjelet. Marcos elrángatja Aliciát a szállodába, hogy élessze fel a lányt. Alejandra névtelen levelet kap, miszerint õ lesz a következõ. Leyton szerint mivel Taniát és Marianát nem erõszakolták meg, a gyilkos minden bizonnyal egy nõ.

65.
Eliana átadja Aliciának a leveleket, amiket egy gyerek írt Diegónak a börtönbe, hogy kiderítse a teljes igazságot. Diego úgy véli, mielõbb le kéne csukatni Marcost. A részeg Marcos egy elhagyatott helyre hajt kocsijával. Másnap holtan találják. Ezequielt és az egész családot lesújtja a hír. Luciano és Diana szerelmesek egymásba, és noha a fiú mindent feladna a szerelemért, Diana nem akarja cserben hagyni testvérét.

66.
Tomás elmegy a Samaniego házba, mert sejti, hogy Valeriának köze van a történtekhez. Veleria tagadja, hogy ismerte volna Ramon Fariast, és egyre gyanúsabbá válik a nyomozó számára. Tomás szeretne újra összejönni Aliciával, de õ Diegóba szerelmes. Myriam bevallja Aliciának, hogy Valeria Samaniego fizetett neki azért, hogy a kórházban végezzen Antoniával és Ramon Fariasszal. Ezequiel vállalja, hogy a bíróságon tanúvallomást tesz.

67.
Alicia megmutatja Federico Samaniegonak a csekkeket, amiket az ápolónõ Valeriától kapott, hogy végezzen Antoniával, majd a tanárral. Diego az iskola biztonsági felvételét nézve egyre biztosabb abban, hogy nem õ húzta meg a ravaszt. Alicia igazságtalannak tartja, hogy Catherine nem árulja el Diegonak, a terhessége pusztán hazugság. A lány tudja, hogy örökre elveszítené Diegót, ezért Miguel Ángeltõl próbál teherbe es

68.
Mivel Ezequiel bevallotta a bíróságon, hogy bizonyítékokat tüntetett el és semmisített meg, a bíró szerint tette nem marad következmények nélkül. Alicia kényszeríteni próbálja Catherine-t, hogy vallja be Diegónak, csak áltatta terhességével. Alejandra felkeresi Carolinát, és azt állítja, hogy a gyilkos egy nõ, és közelebb van, mint képzelné. Federico tudni szeretné, hogy Eva az õ lánya, vagy Ezequielé, de Valeria válasza nem nyugtatja meg.

69.
Catherine bosszús, amiért anyja elárulta a titkát Aliciának. Hazatérve, Carolina lefejezett nõi holttestet talál a lakásában, és pánikba esik. Arra gyanakszik, hogy Natalia a gyilkos, mivel Alejandra furcsán viselkedett, amikor meglátta. Leyton szerint lesz még áldozat. Moreira nem hagyja, hogy Alex csak úgy megmeneküljön tõle. Alicia ajtaja elé egy csomagot tesznek, benne a holttestrõl hiányzó fej. Diego retteg, hogy Aliciát valami baj éri.

70.
Tomas kiviszi Leytont a börtönbõl, hátha a lefejezés helyszínén a pszichopata rab rábukkan valami nyomra vezetõ jelre. Leyton kihasználja, hogy Tomas egy pillanatig nem figyel, és elemel egy ollót. A börtönbe szállítás közben megöli az õt kísérõ rendõröket, és megszökik. Tomas tudja, hogy nagyon nagy a baj, immár két pszichopata mászkál szabadon a városban. Alicia szerint aki a leveleket írta Martinnak, szerelmes volt belé.

71.
Carolina elmondja Alexnek, hogy Natalia nem is olyan hûséges hozzá, mint hiszi. Samaniego kijelenti, hogy Valeria ha akarja, ha nem, õ kideríti az igazságot. Felkeresi Aliciát, mert úgy véli, õ segíthet börtönbe juttatni a feleségét. Alex felkeresi Tomast, és jelenetet rendez, amiért lefeküdt a feleségével, míg õ börtönben volt.

72.
Diego retteg, mivel Leyton elrabolta Aliciát. Tudja, hogy a pszichopata markában szörnyû halál vár rá, amennyiben nem teljesíti a szökött fegyenc követeléseit. Alexet felháborítja, hogy Natalia megcsalta a felügyelõvel, miközben õ börtönben volt, ahol megerõszakolták. Carolina azt hazudja, hogy Alejandra a halála elõtt elárulta neki, hogy Natalia ütötte le Diegót. Luciano megkéri Diegót, segítsen tisztára mosni a bank nevét.

73.
Natalia beront Carolina lakásába és megfenyegeti. Tomas tudomására jut, hogy Leyton elrabolta Aliciát., és a szabadon engedéséért cserébe, Diego segít neki elhagyni az országot. Alicia arra kéri Leytont, mielõtt megöli, engedje meg neki, hogy beszéljen a szerelmével. Diego megígéri neki, hogy megtalálja. Samaniego felnyittatja lánya sírját, ám a koporsó üres. Valeria azzal magyarázza, hogy lányuk életben van. Rafaela el szeretné érni, hogy Martin jelentse fel és tegye tönkre Ezequielt.

74.
Catherine ezúttal valóban terhes, de már késõ azt hazudni Diegónak, hgy tõle van a gyerek. Akkor döbben meg igazán, amikor Miguel Ángel kijelenti, hogy õ szeretné, ha megtartaná a babát. Diego elintézi Leyton kiszöktetését az országból. Natalia rájön, hogy 20 évvel korábban Eva Samaniego tette az öltözõszekrénybe a gyilkos fegyvert. Rafaela Veronicát is megnyeri bosszúhadjáratához. Valeria azt hazudja férjének, hogy nem tudja, hol van Eva, mert a vérengzés után örökbe adta.

75.
Laura felkeresi Valeriát, hogy a szemébe mondja, hamarosan összeomlik az élete. Natalia úgy véli, Alex-szel esélyt kell adniuk maguknak új kapcsolatokra, mert bármennyire szeretik is egymást, a házasságuk nem mûködik. Felipe ragaszkodik ahhoz, hogy Diego vegye meg az Alvarado bankot, mert így akarja tisztára mosni a pénzét. Leyton szerint Tomas nem Aliciát mentette meg, hanem õt, mert ha nem érnek oda, a lány miszlikbe aprította volna. Valeria figyelmezteti Aliciát, hogy férje tudja, Éva életben van. Ezequiel elmondja Federicónak, hogy Eva gyilkolta meg a gyerekeket.

76.
Federico tudni akarja, hová tüntette el felesége Evát. Laura Alicia szemére veti, hogy eltüntette a bizonyítékokat, melyekkel börtönbe lehetett volna juttatni Valeriát. Diego elmondja Ezequielnek, hogy Catherine sosem volt terhes tõle, csak egy hazugsággal akarta magához láncolni. Miguel Ángel közli apjával, hogy Catherine gyereket vár tõle. Diego megkéri Alicia kezét. Tomas óva inti, hogy vigyázzon a lánnyal, mert beteg. Rafaela rá akarja venni Diegót, hogy tegyen feljelentést Ezequiel ellen.

77.
Diego nem hajlandó feljelentést tenni Ezequiel ellen, és arra próbálja rábeszélni szüleit, hogy õk is vonják vissza a feljelentést, melyet Rafaela nyomására tettek. Ezequiel nem érti, miért akar az ügyvédnõ bosszút állni rajta, végül kiderül, hogy egy korábbi cselédjük lánya, akit lopáson kaptak és kirúgtak. Rafaela életcélja tönkretenni a családot. Alicia úgy dönt, igent mond Diego házassági ajánlatára, akit ezzel hihetetlenül boldoggá tesz.

78.
Alex véletlenül rábukkan a Samaniego ház tervrajzára Carolina holmija között, ami gyanússá teszi a lányt. Laura arra kéri Aliciát, adja át neki a csekkeket, melyeket Valeria adott az ápolónõnek, hogy a kórházban tegye el a láb alól Antoniát és Ramon Fariast. Alex úgy véli, Carolinának köze lehet a gyilkosságokhoz. Alex elhatározza, hogy bosszút áll Moreirán, különben egész életében nem tudja elfelejteni, mit mûvelt vele.

79.
Alex, hogy ismét börtönbe kerüljön, és bosszút állhasson Moreirán, azt vallja, hogy õ követte el a gyilkosságokat. Tomasnak nincs más választása a beismerõ vallomás után, kénytelen letartóztatni, noha tudja, hogy nem mond igazat. Leyton úgy véli, Alicia az igazi tettes, és nagyon ravasz, mert mindig két lépéssel a rendõrök elõtt jár.

80.
Alex csak úgy tud szabadulni a szégyenérzettõl, ha végez azzal, aki megerõszakolta. Mindent elkövet, hogy megölhesse. Valeria úgy véli, nem halogathatja tovább a dolgot, eljött az idõ, hogy Eva találkozzon Federicóval. Rafaela Luciano szemébe mondja, hogy addig küzd, míg tönkre nem teszi az Ezequiel Alvaradót.

81.
Alex feltett szándéka, hogy megöli Moreirát, és errõl senki nem tudja lebeszélni. Ezequiel úgy érzi, lánya, Eva, aki megjelent 20 év után, többet árthat neki, mint Rafaela, az ügyvédnõ, aki tönkre akarja tenni. Samaniego találkozik Aliciával, ekkor tuja meg, hogy õ Eva. Ám Alicia elutasító, hallani sem akar a családjáról. Bevallja, hogy õ volt a gyerekek gyilkosa.

82.
Ezequiel felkeresi Valeriát, hogy Eváról beszéljen vele, de meggyõzõdése, hogy az asszony minden szava hazugság. Szülei megrökönyödésére Diana bejelenti, hogy Lucianóval hamarosan összeházasodnak. Leyton arra kéri Alexet, intézzen neki egy beszélõt Dianával, Cariolinával és Nataliával, cserébe magára vállalja, hogy megöli Moreirát. Diego elmondja Ezequielnek, hogy Aliciával összeházasodnak.

83.
Valeria közli Aliciával, hogy amennyiben hozzámegy Martinhoz, másnap megöli a fiút. Diana elhatározza, hogy felkutatja a vér szerinti apját. Soniát nyugtalanítja, hogy Felipe Rios egyre gyakrabban megjelenik a családja közelében. Tomás rájön, hogy Alicia valójában Eva Samaniego, és sarokba szorítja, hogy fedje fel kilétét.

84.
Luciano Natalia után Carolinát is felkeresi, és megfenyegeti, hogy ne merje bántani Dianát. Leyton azzal gyötri Alexet, hogy Nataliára gyanakszik, de Alexnek meggyõzõdése, hogy felesége ártatlan. Javier rossz hírt visz Tomásnak. Carolinát brutálisan meggyilkolták a lakásán. A biztonsági kamerán látható, hogy Luciano nála járt, így a fiút villámgyorsan letartóztatják.

85.
Rafaela is beleássa magát a nyomozásba az egykori vérengzéssel kapcsolatban, és kideríti, hogy Marcos nem volt az osztályteremben aznap, tehát nem lehetett õ a gyilkos. Diana szerint a gyilkosságok elkövetõje nem az egyik túlélõ, hanem valaki a környezetükbõl, aki jól ismeri õket. Diana bemegy a börtönbe Leytonhoz, aki közli vele, hogy véleménye szerint a gyilkosságokat Alicia követte el.

86.
Alicia úgy véli, az, hogy úgy tûnik, Luciano a gyilkos, azt jelenti, a génjeikben van a gyilkolás. Ezequielt bosszantja Alicia hûvössége, és szóvá is teszi, hogy azért gyûlöli õt ennyire, mert annak idején nem ismerte el lányaként. Leyton szerint a gyilkos Eva Samaniego. Felipe nem hajlandó békén hagyni Soniát, mindenáron közel akar kerülni Omarhoz, aki a fia. Alex készül a bosszúra. Egy õr segítségével le akar számolni Moreirával.

87.
Diego, miután megtudja, hogy Alicia valójában Eva Samaniego, és miatta kellett ártatlanul börtönben töltenie húsz évet, rettentõ dühöz lesz. A lány el akar utazni, de Diego utána megy a reptérre, hogy számon kérje hazugságait. Alicia úgy dönt, felvállalja egykori tetteit a nyilvánosság elõtt. Sonia elmondja Juannak, hogy Felipe Rios Omar apja.

88.
Ezequiel bevallja Catherine-nek, hogy Valeriától is született egy lánya. Alicia elmegy Tomashoz, hogy feladja magát a 20 évvel korábbi gyilkosságok miatt. Luciano az ártatlanságát hangoztatja, Diana szeretne hinni neki, de a bizonyítékok szerelmét terhelik. Diego közli Aliciával, hogy soha többé nem akarja látni. Rafaela elhatározza, hogy elcsábítja Diegót. Alicia felkeresi Veronicát és bevallja az igazságot.

89.
Rafaela szeretné, ha Diego elfelejtené Aliciát, és folyton hangoztatja, hogy börtönt érdemel azért, amit tett. Alicia belemegy abba, hogy élõ adásban interjút adjon Veronicának, és elmondja, hogy valójában õ a pokolfajzat. Ezequiel szerint az egyetlen bûnös a történetben Valeria Samaniego. Veronica megesküszik, hogy nem nyugszik, míg Alicia meg nem lakol bátyja és Marcos haláláért.

90.
Natalia úgy érzi, van esély arra, hogy Alicia az igazi sorozatgyilkos. Aliciát nem érdekli anyja, érzéketlenül közli vele, hogy lejárt a nyugodt élete, szembe kell néznie tettei következményeivel. Laura arra kéri Samaniegót, utazzon haza Luciano tárgyalására. Valeria felhív egy pszichiátert, és arra kéri, utalja be a klinikára a lányát, mert bolond. Rafaela bármire képes, csakhogy tönkretegye Ezequielt.

91.
Tomas bevallja Aliciának, hogy tõle még mindig megdobban a szíve, de a lány közli vele, hogy számára csak Diego létezik. Diego arra közli Felipével, hogy a közös munka ellenére, nem látja szívesen az otthonában. Diana érzi, hogy anyja titkol valamit. Valeria parancsára Aliciát elrabolják. Noha Donato doktor nem alar elektrosokk terápiát alkalmazni rajta, Valeria megfenyegeti, hogy börtönbe juttatja, ha nem engedelmeskedik.

92.
Diego, aki rájön, hogy Valeria parancsára Aliciát elrabolták és elektrosokknak készülnek alávetni, riasztja Ezequielt, és ketten megtalálják a rendelõt, és még idõben kiszabadítják Aliciát. Alicia elmondja Diegónak, hogy Valeria ölte meg Antoniát és a többi túlélõt. Valeria Samaniego magángépével akarja elhagyni az országot, de a pilóta nem hajlandó felszállni. Luciano az ártatlanságáról próbálja meggyõzni Dianát.

93.
Mivel Valeria szökésben van, és Diego mindenáron le akar számolni vele, elrabolja Miguel Ángelt, hogy így kényszerítse Valeriát egy találkozóra.Valeria azonban nem hiszi el, hogy Diego képes lenne bántani a fiát, ezért nem áll kötélnek. Rafaela felkeresi a kórházban Aliciát, és elmondja neki, hogy lefeküdt Martinnal. Felipe elmondja Diegónak, hogy õ Omar apja.

94.
Alicia fegyvert kér Ezequieltõl, hogy megölje Valeriát. Ezequiel nem hajlandó fegyvert adni a kezébe, inkább úgy dönt, õ maga végez Valeriával. Ezequiel elmegy a vidéki házba, ahol annak idején Valeriával elrejtették Évát, míg ki nem juttatták az országból. Valeria már vár rá, sejti, hogy meg akarja ölni, de felkészülten várja. Juanban felmerül a gyanú, hogy Felipe Rios erõszakolta meg Soniát, és õ a gyerekei biológiai apja.

95.
Ezequiel és Valeria vitája dulakodásba torkollik. Alicia úgy érzi, Luciano tehet arról, hogy õ kislányként végzett az osztálytársaikkal. Amikor Valeria a helyszínre érkezõ Diegóra és Aliciára fogja a fegyvert, Ezequiel meglövi. Catherine örökbefogadó szülõket keres születendõ gyermekének, mert úgy érzi, Miguel Ángellel nem tudnának jó szülei lenni.

96.
Valeriát utolsó erejével megsebesíti Ezequiel. A kórházban arra kéri Aliciát, hogy kapcsolja le a gépekrõl, mert inkább meghal, minthogy börtönbe kerüljön. Federico akkor lép a kórteremne, amikor lánya lekapcsolja anyját a lélegeztetõgéprõl. Mivel Alicia szerint minden gyilkosságot Valeria követett el, Luciano kiszabadulhat. Újabb áldozatot találnak. Veronica Baezát saját lakásán meggyilkolták.

97.
Rafaela tovább nyomoz a gyilkosságok ügyében, és rátalál Francisca Marquezre, a recepciósra, aki láthatta Mariana gyilkosát. Juan azt tanácsolja Dianának, hogy ne menjen hozzá Lucianohoz, mert egyáltalán nem biztos abban, hogy nem õ a gyilkos. Rafaela Tomasnak is elmondja kételyeit. Miguel Angel véletlenül kihallgatja apja és Alicia beszélgetését, és rájön, hogy Alicua ölte meg az anyját.

98.
Diana és Luciano esküvõi szertartása alatt Rafaela kihívja Aliciát, és közli vele, tudja, hogy õ a gyilkos, és hamarosan leleplezi. Ezequiel tudtára jut, hogy valójában Felipe Rios az Alvarado bank részvényeinek többségi tulajdonosa, és úgy érzi, Diego átverte, amikor elhallgatta, hogy egy bûnözõ fektetett a bankba pénzt. Rafaelának nyoma vész, Alicia azt sugallja Tomasnak, hogy az ügyvédnõ ölte meg Veronicát.

99.
Alicia az elrabolt Rafaelát egy elhagyatott helyen tartja megkötözve víz és élelem nélkül. Az ügyvédnõ hiába könyörög, hogy engedje szabadon, Alicia biztos benne, hogy ezúttal sem fog lebukni, és részletesen elmeséli, hogyan ölte meg a többi nõt. Miguel Ángel elmondja Ezequielnek, hogy valójában nem az õ lövése végzett Valeriával, hanem Alicia kapcsolta le a gépekrõl. Juan aggódik Dianaért, nem akarja, hogy esetleg egy gyilkossal menjen a nászútjára.

100.
Sandra, miután kihallgatta az ál Francisca Marquezt, közli Tomasszal, hogy a recepciós szerint Natalia járt a szállodában a gyilkosság napján. Rafaela hiába könyörög Aliciának, hogy ne ölje meg, mert Diego rá fog jönni, hogy õ a gyilkos. Alicia úgy intézi, hogy Diegünak úgy tûnjön, mintha Natalia meg akarná ölni, még be is injekcióz magának valamit, amitõl elájul. Natalia lakásán számos bûnjelet találnak, a lány értetlenül nézi, ahogy összeomlik az élete, és senki nem hisz neki.

101.
Luciano semmire se vágyik jobban, mint hogy elutazzon Dianával a nászútjukra, de Juan kérésére Diana késlelteti az utazást. Alicia azt sugallja Tomasnak, hogy Nataliának lehetett egy bûntársa. Juan azt követeli Felipétõl, hogy hagyja békén a családját. Alicia benzinnel önti le Rafaelát, és élve elégeti. Felipe bevallja, hogy õ erõszakolta meg Soniát. A jelek arra utalnak, hogy Natalia bûntársa Luciano lehetett.

102.
Diana elbeszélget Ezequiellel, és úgy véli, õ sokkal biztosabb Luciano ártatlanságában, mint a saját apja. Tomasnak nagyon gyanússá válik, hogy túl egyértelmûen inkrimináló bizonyítékokat találtak Luciano bûnösségére, és az a megérzése, hogy az igazi gyilkos csapdájába estek a nyomozás során. Miguel Angel az italhoz menekül, nem tudja feldolgozni, hogy testvére megölte anyjukat. Alicia felkeresi Nataliát a börtönben, és azt kéri, legyen a bûntársa, akkor kijuttatja.

103.
Alex, aki egészen biztos Natalia ártatlanságában, felkeresi Leytont a börtönben, és arra kéri, segítsen lebuktatni Aliciát. Leyton örülne, ha az, aki elcsúfította az arcát, börtönbe kerülne, de véleménye szerint Aliciát csak úgy lehet megállítani, ha Alex megöli. Tomas azt mondja Nataliának, fogadja el Alicia ajánlatát, hogy leleplezhessék. Ám minden igyekezetük hiába, Alicia nem sétál bele a csapdába.

104.
Diego bevallja Ezequielnek, hogy így, pár nappal az esküvõ elõtt, egyre több kétely merül fel benne, ráadásul Alrx-szel is összeveszett miatta, mert barátja azt állítja, hogy valójában Alicia a gyilkos. Felipe hiába próbálkozik, Diana nem hajlandó elfogadni apjának, egyik gyereke sem kér az örökségébõl. Alicia felkeresi Leytont a börtönben, és az orra alá dörgöli, hogy sokkal jobb sorozatgyilkos nála, mert õt nem kapják el. Franciaországból megérkezik Luisa nõvér, aki Aliciát felnevelte, és aki nagyon aggódik miatta.

105.
Tomas felkeresi Aliciát, de csak Luisa nõvért találja a lakásán, aki nagyon kitérõ válaszokat ad a kérdéseire. Amint Alicia értesül arról, hogy a Mariana meggyilkolásának napján szolgálatos recepciós beszélni akar Dianával, tudja, hogy lépnie kell, ha nem atar lebukni. Elkéri apja magánrepülõjét, és titokban Miamiba repül. Diegónak és Tomasnak gyanús, hogy Alicia mindenkinek hazudott a napi programját illetõen. Alicia elkábítja Franciscát, majd magával hurcolja, hogy végezzen vele.

106.
Alicia megtudja, hogy Francisca barátja, Pablo, mindennel tisztában van, ezért õt is odacsalja, és brutálisan módon végez velük. Dianát nem hagyja nyugodni a tudat, hogy Francisca eltûnt, mielõtt elmondhatta volna, amit akart. Leyton azt tanácsolja Tomasnak, nézzen körül Alicia lakásán. Tomas meg is talál egy dobozt, tele az áldozatokról hiányzó ékszerekkel. Alicia retteg, hogy ezúttal lebukik, és Diegót arról próbálja meggyõzni, hogy Tomas veszélyes, amikor iszik.

107.
Leyton bérgyilkosokat küld Alex lakására, hogy segítsen nekik csapdába csalni Aliciát, ám Felipe értesül arról, hogy Alicia veszélyben van, és figyelmezteti Diegót. Diana szülei meg vannak gyõzõdve Luciano bûnösségérõl, a fiút le is tartóztatják ismét. Alicia pár napot kér csak Tomastól, hogy férjhez mehessen. A nyomozó néhány órát ad neki, hogy eltûnjön, különben letartóztatja a gyilkosságokért. Catherine arra gyanakszik, hogy Luisa nõvér nem is igazi apáca.

108.
Sandra letartóztatja Lucianót, és Tomas hiába áll ki mellette, a szava nem elég, hogy bebizonyítsa, nem õ a gyilkos. Luisa próbálja rábeszélni Aliciát, hogy hagyják el az országot, de a lány mindenáron feleségül akar menni Diegóhoz. Ezequiel megkérdezi Federicót, hogy Alicia valóban Miamiban járt-e, de Federico úgy dönt, falaz a lányának, és tagadja, hogy ott járt. Catherine gyermekének örökbe fogadó szülei nagyon boldogok a baba miatt, de a lánynak kétségei támadnak, hogy le akar-e mondani a gyerekrõl.

109.
Tomas felkeresi Aliciát és kiköti, hogy ugyan nem tartóztatja le, mert kilépett a rendõrségtõl, de ennek feltétele, hogy véget vet a kapcsolatának Diegóval, és hátralévõ életét az õ felügyelete alatt tölti. Alicia látszólag beleegyezik, de arra kéri Tomast, hogy az esti vacsorán ne adjon még hangot gyanújának. Federicónak gyanús Alicia, és megkérdezi Dianát, hogy valóban találkozott-e lányával Miamiban. A válaszból rögtön tudja, hogy Alicia minden szava hazugság, de képtelen elárulni õt.

110.
Ezequiel hazakíséri Luisát, és addig iszogatnak, míg a hálószobában kötnek ki. Alicia közli Diegóval, hogy nem lehet a felesége, mert érzi, nem bízik benn. Diego nem érti a dolgot, és biztosítja szerelmérõl. Natalia megpróbálja tõrbe csalni Aliciát, de Alex nagyon félti õt. Diegónak még mindig meggyõzõdése, hogy Natalia a tettes, és bizonyítékot próbál találni a bûnösségére. Alicia megpróbálja úgy intézni, hogy ezúttal a gyanú épp Tomasra terelõdjön.

111.
Natalia, Alex tiltakozása ellenére, találkozik Aliciával. Tomas lehallgató készüléket szerel rá, de Alicia rájön, hogy feltehetõen csapdába akarják csalni, és Alex félelmei beigazolódnak, elveszítik Nataliát. Ezequiel elviszi Sandrát Salvador lakására, ahol megtalálják a foglyul ejtett Martint. Salvador elõre megbeszélt forgatókönyv alapján Tomasra tereli a gyanút, mintha neki dolgozna. Alicia Tomast is foglyul ejti.

112.
Diana felkeresi az éttermet Miamiban, ahonnan Alicia magával hurcolta Franciscát, de a felszolgáló, aki akkor dolgozott, aznap nincs bent. Alicia arra kényszeríti Nataliát és Tomast, hogy intim helyzetben lefotózza õket. Natalia nem hajlandó megalázkodni, de Tomas arra kéri, teljesítse az õrült nõ kérését. Luisa is Miamiba utazik, és lefizeti a pincért, hogy semmire ne emlékezzen. Alicia ügyesen eltünteti a nyomokat, de egyre jobban szorul körülötte a hurok.

113.
Alicia arra kényszeríti Nataliát, hogy legyen a koszorúslánya, de egy percre se mozdul mellõle. Natalia tudja, hogy Alicia mindenre képes, és Tomas élete veszélyben van. Diegót aggasztja Natalia furcsa viselkedése, de a lány egy szót sem árul el abból, ami történt. Danny, a megvesztegetett pincér, nem tud elszámolni a lelkiismeretével, New Yorkba utazik, és vallomást tesz Sandrának a látottakról. Diego az utolsó pillanatban megmenti Tomast, akit Alicia elevenen készül feldarabolni egy láncfûrésszel.

114.
Aliciának nyoma vész, ami nagyon aggasztja Diegót, mert tudja, hogy amíg a lány szabadon van, egyikük élete sincs biztonságban. Diego úgy véli, Tomas meg õ jobban ismerik bárkinél, ezért kettejüknek kell elkapniuk. Catherine és Miguel Ángel hazaviszik a babát, akit mégsem adtak örökbe. Alicia felhívja Samaniegót, de õ határozottan elutasítja, hogy segítsen neki. Leticia, Alvaradóék szobalánya segíti Alicia terveit. Alicia elrabolja Dianát.

115.
Alicia azzal fenyegeti Dianát, hogy megöli. Diana mindvégig megõrzi a hidegvérét, biztosra veszi, hogy Alicia õt képtelen lenne megölni, mivel gyermeket vár, aki Alicia unokaöccse. Diego lerázza a rendõröket, és egyedül ered Alicia nyomába. Ezequiel nem tartja jó ötletnek, de Diego félti Diana életét. Diego Alicia elfogásakor lövést kap…

Megosztom másokkal: