Escrava Isaura tartalma

ESCRAVA ISAURA tartalma:

1.
Isaura, a fehér bõrû fiatal leány rabszolgaként él a Comendador birtokán. Isaura keresztanyja a földbirtokos felesége, Dona Ester saját gyermekeként szereti a mûvelt, zenekedvelõ leányt. Elítéli a rabszolgaság intézményét, azonban nem mindenki ilyen felvilágosult környezetében. Ekkor ugyanis még nagy mértékben dívik a rabszolgatartás…

2.
Dona Ester fia, Leoncio hosszabb távollét után hazatér Párizsból. Hazatérte megváltoztatja Isaura eddigi, nevelõanyjának köszönhetõen privilegizált életét. A Comendador ragaszkodik ahhoz, hogy mostantól kezdve Isaurát ugyanúgy kezeljék, mint a többi rabszolgát. Dona Ester megpróbál szembeszállni férjével. Leoncio szemet vet a vonzó lányra…

3.
Fia léha életmódja miatt Almeida aggódik a birtok jövõjéért. Ezért heves vita támad kettejük között. Eközben Leoncio egyre jobban visszaél Isaura helyzetével, s szerelmével üldözi a lányt, aki azonban nem viszonozza a fiatalember érzelmeit…

4.
Almeida házasságkötés céljából be szeretné mutatni Leonciónak Malvinát. Fia azonban nem hajlandó apja utasításának eleget tenni. Eközben a rabszolgasors ellen mind jobban lázadozó Isaurát a véletlen összehozza egy fiatal birtokossal, Tobias Paes Vidallal…

5.
Isaura és Tobias mind jobban megkedvelik egymást. A férfinak egyébként fogalma sincs arról, hogy a leány rabszolga. Dona Ester meghívja vacsorára Tobias családját, s bár megkéri Isaurát is, hogy legyen ott, de õ attól félve, hogy kiderül rabszolga mivolta, kimenti magát…

6.
Isaurát egyre inkább foglalkoztatja, hogy kik voltak az igazi szülei, és miért kell fehér bõrû létére rabszolgaként tengõdnie. Ezért megkéri Januariát, beszéljen szüleirõl…

7.
Januaria hosszasan elmeséli Isaurának, ki volt az édesanyja és milyen fogadalmat tett neki halála elõtt Dona Ester. A lány kérleli Januariát, ismertesse meg az apjával…

8.
Isaura arra kéri nevelõanyját, Dona Estert, szabadítsa fel a rabszolgaság alól. Az asszonyt meglepi a kérés, mivel mindig leányának és nem rabszolgának tekintette Isaurát. Ennek ellenére ígéretet tesz neki, megszerzi a szabadító levelet…

9.
Almeidának nagyon nem tetszik Dona Ester kérése, miszerint mentse fel Isaurát a rabszolgaság alól. Megígéri azonban, hogy leendõ végrendeletébe beiktat egy záradékot, amelyben a lány szabadságáról rendelkezik saját vagy a neje halála esetén…

10.
Tobias és Leoncio között egyre nõ a szakadék a rabszolgaság megítélését illetõen. Eközben Leoncio szól apjának, kérje meg számára Malvina kezét. Miguel elmondja Isaurának, hogy õ az apja. Tobias megtudja, hogy Isaura rabszolga…

11.
obias felmegy a fõvárosba és látogatást tesz Almeidáéknál is. Azonban csupán Leonciót találja otthon. A férfi letagadja, hogy ismeri Isaurát. Ez idõben egyébként nagy esemény lázában ég a fõváros: idelátogatott ugyanis Madame Besancon és színháza Párizsból…

12.
Tobias azt tervezi, hogy úgymond megveszi Isaurát, majd feleségül veszi. Eközben a Comendador által Madame Besancon tiszteletére adott fogadáson a színésznõ és Isaura összeismerkedik egymással. A francia vendégnek nagyon imponál, ahogyan a fiatal leány zongorázik…

13.
Tobias elmondja Isaurának, hogy fel szeretné szabadítani és utána feleségül venni. Almeida úgy tervezi, hogy miután Leoncio megnõsül, ráruházza a birtok vezetését. Eközben Dona Ester súlyosan megbetegszik és Isaura odaadóan ápolja…

14.
Leoncio és Malvina összeházasodnak. Dona Ester megkéri a fiatalasszonyt, beszéljen az ügyvéddel és készíttesse el Isaura szabadságlevelét. Az ügyvéd azonban kiábrándítja, mert az okmányt csak Almeida írhatja alá…

15.
Az ügyvéd biztosítja Dona Estert, hogy férje aláírja majd a szabadságlevelet. Erre valóban sor kerül, és úgy tûnik, semmi sem akadályozhatja meg Isaura szabaddá válását. Az aláírás miatt azonban heves vita támad Almeida és Leoncio között. Almeida megnyugtatja fiát, hogy az aláírásról csak õk ketten tudnak, és az kizárólag Dona Ester megnyugtatását célozza…

16.
A haldokló Dona Ester megpróbálja közölni az örömhírt Isaurával, a halál azonban megakadályozza abban, hogy végigmondja: Malvina megkéri Leonciót, szabadítsa fel a lányt. Férje azonban elutasítja a kérést…

17.
Leonciót nagyon megdöbbentette, hogy apja ismét nõsülni akar. Félti ugyanis a családi vagyont a leendõ asszonytól, Carmentõl…

18.
Egy rabszolganõ titokban levelet hoz Tobiastól Isaurának. Roza azonban megpróbálja megszerezni, mire a lány elkeseredésében lenyeli azt. A történtek után Leoncio megerõsíti a birtok védelmét, hogy Tobias ne találkozhasson Isaurával…

19.
Leoncio azzal vádolja meg Isaurát, hogy ellopta Malvina gyûrûjét. Rögtön felajánlja azonban, elfelejti a dolgot, ha a lány kijelenti, hogy nem kíván férjhez menni Tobiashoz…

20.
Isaura Leoncio követelésére sem hajlandó szakítani szerelmével, Tobiasszal. Az ügyvéd Dona Malvina kérésére elárulja, hogy annak idején saját kezûleg fogalmazta meg Isaura szabadságlevelét…

21.
Henrique azt gyanítja, hogy a tragikus tûzeset gyújtogatás következménye, de bizonyítékkal nem rendelkezik. Isaurát nagyon megviselte szerelme, Tobias valamint Malvina tragikus halála…

22.
Henrique azt gyanítja, hogy a tragikus tûzeset gyújtogatás következménye, de bizonyítékkal nem rendelkezik. Isaurát nagyon megviselte szerelme, Tobias valamint Malvina tragikus halála…

23.
Leoncio arról biztosítja Miguelt, hogy Isaura immár szabad, és bármikor elhagyhatja a birtokot. Ezt követõen külföldre utazik anélkül, hogy intézõit errõl a döntésérõl tájékoztatta volna, s ezért azok nem engedik el a lányt az apjával…

24.
Henrique és Miguel felkeresik Leonciót Isaura ügyében. A férfi azonban egyáltalán nem kívánja felszabadítani vagy eladni a leányt. Ezért irreális összegben, 15 ezer reisben állapítja meg vételárát…

25.
Tais a család összes ékszerét pénzzé teszi, s így Miguel pénzével együtt immár összejött a horribilis összeg, amelyet Leoncio követelt Isaura felszabadítása fejében. Ezt követõen a férfi elõször alá is írja a szabadítólevelet, majd dühroham keríti hatalmába és összetépi a papírt. Ekkor Miguel, Isaura illetve André és Santa Rio de Janeiróba szöknek…

26.
Alvaro közeledni próbál Isaurához, a lány azonban félve az esetleges lebukástól, gyengéden visszautasítja a férfit. Fontaura tanácsos nászajándékként visszavásárolja Taisnak azokat az ékszereket, amelyeket õ korábban pénzzé tett Isaura felszabadítása érdekében…

27.
Santa elárulja Isaurának, Miguelnek és Dona Carmennek, hogy Malvina és Tobias halálát Leoncio okozta. A hírt mindhárman mélységes döbbenettel és felháborodással fogadják…

28.
Több mint egy évvel azután, hogy Leoncio újsághirdetést adott fel, egy ismeretlen férfitõl levelet kap, amelyben a levélíró közli, tud Isauráék hollétérõl és jó pénzért hajlandó azt elárulni. Eközben Isaura és Alvaro között mind meghittebb viszony alakul ki…

29.
Miguel, Isaura apja úgy tervezi, hogy továbbmenekülnek az Egyesült Államokba. Alvaro azonban mit sem tud a dologról. Egy alkalommal egy helyi férfi egy bál résztvevõi elõtt leplezi le Isaura rabszolga voltát…

30.
Leoncio váratlanul, egy nõtõl kapott információ alapján megjelenik Isauráék rejtekhelyén és lefogatja a szökevényeket. Alvaro hatalmas pénzösszeget ajánl fel a lányért cserébe, Leoncio azonban visszautasítja az ajánlatot…

Megosztom másokkal: