Esmeralda tartalma

ESMERALDA

1-5. Lupe, egy falusi lány, éppen szülni készül, és ott van vele Dominga is, a falu javasasszonya. Sajnos Lupe meghal, és senki sem tudta voln már megmenteni õt. Eközben Don Rodolfo szintén ideges és aggódik, mert a felesége is éppen szülni készül. A doktor még mindig nem érkezett meg a szakadó esõ miatt. Benita felajánlja, hogy Dominga talán segíthetne nekik. Rodolfo megparancsolja, hogy keressék meg a nõt. A szülés után Dominga felfedezi, hogy kislány született. Crisanta megijjed, mert úgy tûnik a kislány halva született. Nem tudja hogyan mondják el ezt Don Rodolfonak, hogy egyrészt nem fia született, másrészt pedig, hogy meghalt. Dominga megnyugtatja õt, hogy nemrég született egy kisfiú, akinek viszont nincs senkije sem a világon. Crisanta megkéri, hogy cseréljék el a babákat. úgy, hogy ne tudjon róla senki sem. Miután ezt megteszik, Crisanta két smaragd fülbevalót ajándékoz neki fizetségül. Don Rodolfo rendkívûl boldog, hogy fia született, Dominga pedig, miután felfedezi, hgoy a kislány életben van, õ maga neveli fõl. 23 évvel késõbb Fatima, Rodolfo testvérének felesége meglátogatja õket a birtokon. Melisio éppen epret lop a birtokról, és Dionisio megmondja õt Don Rodolfonak. Luis ARmando épp vadászni megy, mikor összetalálkozik Esmeraldával. Egy fiatal fiú azt hiszi, hogy Esmeralda volt az, aki az epret ellopta. Lusi Armando megvédi a lányt, és bevallja, hogy vele volt, így nem lophatott epret. Crisanta megijjed, mikor meglátja a lányt, és felismeri benne az elcserélt csecsemõt. Esmeralda elmegy meglátogatni Lucio Malavet, a falu orvosát. Luis Armando hamarosan megkérheti Graciela kezét. Esmeralda elmegy a temetõbe, ahol az õr, Fermín segít neki. Adrián megkéri Luis Armandót, hogy ne bántsa Esmeraldát. Dominga és a lány visszaemlékeznek a kunyhójukban történt tûzre. Megkéri a nevelõanyját, hogy meséljen a szüleirõl neki. Lucio azt mondja Esmeraldának, hogy soha nem fog látni. Luis Armando megismeri Melesiot, és rájön, hogy egyáltalán nem rossz ember. Lusi Armando meglátja Esmeraldát és elkezdi üldözni õt, mire a lány elesik. Adrián megharagszik Luis Armandora, és elárulja, hogy Esmeralda vak. Domingának nem tetszik, hogy együtt látja Luis Armandót és Esmeraldát.
Esmeralda elmegy a templomba, ahol Luis Armando meglesi õt.

5-10. Esmeralda és José Armandó jóbarátok lesznek. Rodolfo és Blanca meglepõdnek, mikor megérkezik Fatima és Graciela. A házaspár tervezni készül Jose Armando és Graciela esküvõjét. Jose Armando egy beszégetés alkalmával megtudja, hogyan lett Esmeralda vak. A fiú meghívja õt táncolni, és végül megcsókolja õt. Graciela észreveszi, hogy Jose Armando megváltozott. Esmeralda felfedezi, hogy amit Jose armando iránt érez, az a szerelem. A lány elmeséli Ferminnek és Lucionak is, hogy szerelmes a fiúba: Fermin kéri, hogy legyen óvatos; de Lucio nagyon dühös lesz. Blanca megnyugszik, mikor Jose Armando azt mondja neki, hogy semmit sem érez Esmeralda iránt. Esmeralda elmeséli Domingának, hogy Rodolfo elkergette õt a házból.

10-15. Jose Armando meglátogatja Adriánt. Rodolfo megtudja, hogy a fia fel akarja bontani az eljegyzését Gracielával, mert egy másik nõt szeret. Juana aggódik Lucióért, hogyan fogja fogadni a hírt, hogy Esmeralda szerelmes egy másik férfiba. Crisanta mindent meggyón Gabriel atyának, de még most sincs bátorsága elmondani az igazat Don Rodolfonak és Blancának.

16. Lucio beszámol Juanának a tragédiáról, amikor Dominga háza lángra lobbant, és az arca megégett. José Armando jó lovat kér Adriantól, mert Gracielát szeretné megtanítani lovagolni. Az ötlet nem tetszik Adriannak. Crisanta Domingától próbálja megtudni, hova temették Blanca kisbabáját.

17. José Armando kínosan érzi magát, amikor Graciela mindenki elõtt kicsúfolja Esmeraldát. Rodolfo meglepõdik, hogy Crisanta mennyire ideges. Melesio azt hiszi, hogy José Armando miatt olyan szomorú Esmeralda. Esetleg a lány tudomására jutott valami rossz hír José Armandóról, és ez elszomorítja.

18. Adrian hazudik Rodolfónak és Dionisiónak. José Armando hasonlóképpen cselekszik, és ezzel magára vonja Rodolfo gyanakvását. Ezzel kihúzta a gyufát. Esmeralda megtudja, mi történt Adrian és José Armando között, és döntõ lépésre szánja el magát. Szeretné végre tisztázni a helyzetet.

19. Rodolfo kideríti, ki is valójában Esmeralda. Leül beszélni a lánnyal. Lucio megfenyegeti Domingát. Blanca is megpróbál beavatkozni az események menetébe, nehogy Rodolfo helytelenül cselekedjen. Graciela és José Armando a városi boltba megy. Meglepetésükre találkoznak Esmeraldával.

20. Rodolfo rájön, hogy José Armando és Adrian verekedtek. Ettõl kezdve másképp viselkedik. Graciela magától Fatimától tudja meg, hogy mi is történt valójában. Esmeralda elmondja Domingának, mit tett Rodolfo. Dominga vigasztalásul nekiadja azt a smaragd fülbevalót, amelyet Crisantától kapott.

21. Domingának majdnem sikerül felfednie Esmeralda féltve õrzött titkát. Adrian megtudja, milyen tervet dédelget a szívében Esmeralda. A fölfedezéstõl szinte szóhoz sem tud jutni. Fermin elmondja Domingának, hogy Crisanta azért keresi Blanca kisbabájának sírhelyét, mert nyugtalanítja valami.

23. Juana megmondja Domingának, hogy Lucio látni akarja. Dominga nagyon fel van háborodva, mert úgy üzennek neki, mintha valami cseléd lenne. Crisanta és Blanca a templomban találkoznak Esmeraldával. A lány még mindig õrzi titkát, hiszen tudja, hogy ha eljár a szája, könnyen rosszra fordulhat a sorsa. Graciela kényelmetlenül érzi magát Adrian elõtt. Mielõbb szeretne megszabadulni tõle.

24. Dominga tudomást szerez arról, hogy Esmeralda találkozott Blancával a templomban. Lucio azt akarja, hogy Esmeralda ne viselje Dominga ajándékát. Adrian váratlanul megcsókolja Gracielát. Meglepetésében a lány leesik a lóról, és csúnyán megsebesül. A férfi magát hibáztatja a balesetért.

25. Rodolfót nagyon felzaklatja, amikor megtudja, mi történt Gracielával. Arra bíztatja a fiatalasszonyt, hogy tegyen meg mindent a jó ügyért. Blanca furcsának találja Graciela viselkedését. José Armando meglátogatja Adriant. A férfi nagyon elcsodálkozik, hogy ott találja Esmeraldát is.

26. José Armando megkéri Adriant, hogy adjanak szerenádot Gracielának. A hír elkeseríti Esmeraldát. Graciela eközben a folyosón hallható súlyos léptek miatt aggódik. Lucio ki akarja deríteni, kicsoda valójában José Armando, és hallani szeretné Esmeralda vallomását is.

27. Adrian kemény döntést hoz, és ezzel elkeseríti az apját és Florecitát. José Armando nem akármilyen ajándékot ad Gracielának a szüetésnapjára. Fermin beszámol Esmeraldának arról, hogy ki valójában Lucio.

28. Adrian mindent bevall Gracielának, aki cserébe szívességet kér tõle. Fermin beszámol Domingának a Lucióval történt találkozásáról és Esmeraldával kapcsolatos aggodalmáról. Dominga közlése nagyon meglepi José Armandót.

29. José Armando és Esmeralda komoly döntést hoz. Esmeralda ráveszi Domingát, hogy beszéljen neki a saját és José Armando születésérõl. Florecita figyelmezteti Esmeraldát, hogy valaki közeledik. Esmeralda reménykedik, hogy José Armando érkezik.

30. Esmeralda elmondja José Armandónak, mennyi minden választja el õket. Dominga figyelmezteti Esmeraldát, és kéri a szenteket, hogy se Lucio, se bárki más ne vegye észre a lány érzelmi bizonytalanságát. José Armando vallomást tesz Blancának. Mindent elmond, ami a szívét nyomja.

31. Blanca figyelmezteti José Armandót arra, hogy mit ígért korábban. Rodeót szerveznek, amelyen mindenki részt vesz, még Esmeralda is. Fatimát aggasztja valami. Crisanta meglepõ felfedezést tesz.

32. Crisanta nem akarja elhinni, amit Esmeralda mond. Graciela és Rodolfo viszont Esmeraldára dühös. Blanca hírt kap José Armandótól.

33. Esmeralda szeretne rájönni a smaragd fülbevaló eredetére. Florecita elmondja Adriannak, hogy Esmeraldából áldozatot csináltak, és Dionisio sem védte meg.

34. Rodolfo aggódva veszi tudomásul, hogy Graciela és a fia eltávolodik egymástól.

36. Blancát a halva született gyermekének emléke gyötri, Crisanta pedig képtelen megmondani neki az igazat. Blanca könyörögni kezd José Armandónak, nehogy a férfi beszámoljon Rodolfónak a döntésérõl.

38. Florecita majdnem elmondja a titkát Esmeraldának, ám Adrian arra kéri, hogy hallgasson a kapcsolatukról. Juana azt ajánlja Luciónak, hogy nyugodjon bele a sorsába.

39. Crisanta legnagyobb meglepetésére Dominga megjelenik a házban. A rossz kedvû Lucio csúnyán viselkedik Juanával.

40. Crisanta viselkedése mindenkit meglep. Blancának nem tetszik, amit Esmeralda csinált. Fatima mindenrõl beszámol Gracielának, és sürgeti, hogy minél hamarabb menjen feleségül José Armandóhoz.

50. Esmeralda és José Armando elválik. Graciela összefut Adriannal a metrón. Doktor Malaver a fõvárosba akar utazni. Fatima továbbra is igyekszik összehozni a lányát José Armandóval. Adrian az egyik zenekarnál kap munkát.

51. Adrian találkozik Gracielával és José Armandóval. Emiliano egyre jobban érdeklõdik Graciela iránt. Esmeraldának megkezdõdik a szülés elõtti fájása.

52. José Armando megtudja, hogy megszületett Esmeralda fia. Dr. Alvaro Lazcano élénken érdeklõdik Esmeralda iránt. A nõ egyre inkább szeretné megoperáltatni a szemét. Úgy érzi, eleget szenvedett már. Látni akar, örülni az életnek. José Armando titokban bemegy a kórházba. Adrian miatt Fatima felelõsségre vonja Gracielát, majd meglátogatja dr. Malavert. Hosszasan elbeszélgetnek.

53. José Armando megismerkedik Georgina Perez Montalvóval. Aurora és Adrian között egyre szorosabb barátság alakul ki. Fatima reméli, hogy José Armando kibékül Gracielával, és a lánya elfelejti Adriant. Graciela elárulja Dorisnak rejtélyes udvarlója nevét.

54. Dr. Malaver felhívja Esmeraldát. Az asszony állandó rettegésben él, hogy elvehetik tõle a fiát. José Armando kibékül Gracielával, az eljegyzésük híre gyorsan terjed a környéken. Rodolfót és Fatimát végtelen öröm tölti el, Adrian pedig kétségbeesik a hír hallatán. Elfogja a bánat. Graciela beszélni akar Adriannal, fontos mondanivalója van számára. Alvaro felkeresi Esmeraldát.

55. Adrian szakít Gracielával. Az eljegyzés híre megosztja a családot, és csúnya vitát eredményez Fatima és Graciela között. Graciela összeveszik José Armandóval. Esmeralda rejtélyes virágcsokrot kap. Emiliano szerenádot rendel Gracielának.

56. Adrian szerenádot ad Gracielának. Dr. Malaver felkeresi Bernardo professzort. Melesio és Fermin a fõvárosba készül. Adrian munkát kér Rodolfótól. Graciela döntésre jut.

57. Graciela bejelenti az eljegyzését Emilianóval. José Armando ismét meglátogatja Esmeraldát, miközben Blanca a békülésben reménykedik. Adrian hazatér a birtokra.

58. Dr. Malaver váratlanul beállít Esmeraldához. Fermin és Melesio megérkezik Socorróhoz. Blanca aggódik dr. Malaver látogatása miatt. Alvaro közli Esmeraldával, hogy napokon belül megoperálja.

59. Alvaro megoperálja Esmeraldát. Fatima boldogan készül az esküvõre. José Armandónak és Esmeraldának születésnapja van. Lekerül a kötés Esmeralda szemérõl.

60. Nagy a boldogság Socorrito házában. Mindenki örömmámorban úszik. Az összegyûlt társaság José Armandót is felköszönti születésnapján. Néhány fontos ember azonban távol marad az eseményrõl. Rodolfo dühöng, mert a tömegben nem látja Blancát. Alvaro vacsorázni hívja Esmeraldát, Georgina pedig José Armandót. Mindannyiuknak közlendõje van a másik számára.

61. Dr. Malaver szeretné, ha Bernardo mielõbb megoperálná. Bernardo beveszi José Armandót a csapatába.

62. Blanca igyekszik lebeszélni Gracielát az esküvõrõl. Esmeralda tanulni kezd Hortensia asszonnyal. José Armando bemutatja Georginát a szüleinek.

63. Alvaro házában Esmeralda majdnem összefut José Armandóval. José Armando eközben Adriant faggatja Esmeralda és Alvaro kapcsolatáról.

64. Blanca bemutatja az unokáját Rodolfónak. Dionisio állapota rosszabbodik, José Armando megvizsgálja.

65. Melesio elmondja dr. Malavernek, hogy Esmeralda már lát. Dominga és a többiek igyekeznek távol tartani Dionisiót a kicsitõl. Gracielát rosszullét kínozza a nászúton.

66. Egyre szorosabb barátság alakul ki José Armando és Georgina között. Remekül megértik egymást, közös életet terveznek. Graciela visszatér a nászútjáról, és találkozik Adriannal. Alvaro szerelmet vall Esmeraldának. José Armando eljegyzi Georginát. Semmi sem állhat az útjukba.

67. Esmeralda elmeséli az életét Alvarónak, aki könyörög, hogy folytassa a tanulást. Alvaro tudomást szerez José Armando eljegyzésérõl.

68. Esmeralda megtudja, hogy José Armando eljegyezte Georginát. Graciela szenved a házasságában, Emilianót is kétségek gyötrik. Alvaro tovább ostromolja Esmeraldát.

69. José Armando összeszedi minden bátorságát. Úgy érzi, hogy nem titkolhat el semmit a jövendõbelije elõtt. Így aztán bevallja Georginának, hogy egykoron nõs volt. A nõ megdöbbenve fogadja a hírt. Hirtelen nem is tudja, mit gondoljon a férfiról. Erre nem számított. Adrian bármennyire is siet, elkésik Aurora születésnapjáról. Blanca boldog, mert az unoka meglágyítja az eddig meglehetõsen kemény Rodolfo szívét. Alvaro remek kórházi állást ajánl Esmeraldának.

70. Graciela tudomást szerez Adrian barátnõjérõl, és felkeresi Aurorát. Rodolfo dühöng, amiért Dominga csak ritkán engedi el hozzájuk José Rodolfót.

71. Esmeralda dolgozni kezd a kórházban. Rögtön összefut José Armandóval, de nem ismeri fel. Rodolfót zavarja, hogy nem láthatja az unokáját.

72. Esmeralda felismeri José Armandót a kórházban. A történtek miatt felelõsségre vonja Alvarót. Graciela beszél Aurorával, így lebuktatja Domingát és Blancát.

73. Socorro lakásán Rodolfo felkeresi Esmeraldát. Georgina kezd féltékeny lenni Esmeraldára, és az apja segítségét kéri, hogy José Armando mondjon fel.

74. José Armando találkozik Esmeraldával a Peñarreal-házban. Alvaro reménykedni kezd Esmeralda szerelmében. José Armando felelõsségre vonja Alvarót.

75. Adrian a Peñarreal-házba költözik. Graciela felkeresi a szobájában, és ezzel kivívja Blanca haragját. José Armando udvarolni kezd Esmeraldának.

76. Georgina felelõsségre vonja José Armandót, amiért nem mesélt a fiáról. Dominga és Florecita rá akarja venni Esmeraldát, hogy fogadja el Alvaro szerelmét.

77. Graciela és Adrian csúnyán összeveszik. Georgina igyekszik meggyõzni Blancát, hogy a kicsi nem José Armando fia. Graciela ráveszi Emilianót, hogy utazzanak el. Alvaro elmeséli Esmeraldának, hogy mire kérte José Armando.

78. Esmeralda összefut Georginával. Dominga és Hortensia össze akarja hozni Esmeraldát és Alvarót. Bernardo a lánya kedvéért latba veti a befolyását, hogy eltávolítsa Esmeraldát a kórházból.

79. Blanca és Rodolfo terve rosszul sül el. Alvaro meghívja Esmeraldát, José Armando pedig Georginát az orvosbálba. Esmeralda felelõsségre vonja Georginát, amiért át akarta helyeztetni.

80. Adrian és Aurorita az esküvõre készül. Esmeralda és José Armando még az orvosbálon is vitatkozik, mert Esmeralda egy kicsit többet iszik a kelleténél. José Armando mégsem kéri meg Georgina kezét, ehelyett olyan lépésre szánja rá magát, amely másnap súlyos félreértésekhez vezet.

81. Esmeralda várja a találkozást José Armandóval, de csalódnia kell. A férfi úgy érzi, nem térhet vissza hozzá. Georgina és Fatima közt furcsa barátság alakul ki.

82. A tragédia hírére Adrian érkezik elsõnek a kórházba. Rita vádakkal illeti Gracielát. Aurora aggódik, mert Graciela ismét szabad. Fatima és Georgina egyre jobban megértik egymást.

83. Rodolfo megfenyegeti Adriant, hogy kirúgja, ha folytatja kapcsolatát Gracielával. Eközben Graciela az anyját okolja Emiliano haláláért. Blanca zsúrt szervez José Rodolfo egyéves születésnapjára.

84. Fatima tisztázza Gracielát. Esmeralda és Georgina ismét találkozik. Fatima aggódik, hogy Graciela megkapja-e Emiliano örökségét. Esmeralda igent mond Alvarónak.

85. José Armando szerint Esmeralda nem szereti José Armandót, és ezt be is akarja bizonyítani. Blanca a lánya pártját fogja.

86. Aurora aggódik Graciela közelsége miatt, ám boldogan készül az esküvõre. Florecita Graciela miatt felelõsségre vonja Adriant.

87. A sors úgy hozza, hogy José Armando kezeli a megsérült José Rodolfót. Ez nagyon felkavarja, és furcsa érzés keríti hatalmába. Alvaro nem örül a tervezett névváltoztatásnak.

88. José Armandót kétely gyötri. Arra gondol, hogy talán mégis õ José Rodolfo apja. Georgina meggyanúsítja Esmeraldát, hogy ezzel a trükkel is csak José Armandót akarja visszaszerezni.

89. Gustavo közli Fatimával, hogy döntött az örökséggel kapcsolatban. Graciela kénytelen kihívni José Armandót az anyjához. Esmeralda is észreveszi a változást José Armandóban.

90. Georgina azt szeretné, ha Lucio Malaver fiaként ismerné el Esmeralda gyermekét.

91. Blancát nagyon aggasztja Graciela állapota. José Armando megkérdezi Esmeraldától, hogy hajlandó lenne-e visszamenni hozzá. Georgina eközben Fatimát faggatja Lucio Malaverrõl. Kiderül, hogy Dionisiónak még három hónapig a fõvárosban kell maradnia.

92. Georgina és Fatima szövetkezik Esmeralda ellen. Graciela felelõsségre vonja Adriant, amiért nem ment el a találkozóra. José Armandót egyre erõsebb kétely gyötri a kicsi miatt.

93. Esmeradla és Alvaro kirándulni megy. José Armando tudomást szerez a dologról, és elhatalmasodik rajta a féltékenység. A gonosz dr. Malaver titokban a fõvárosba érkezik.

94. Georgina felkeresi Malaver doktort, és kipuhatolja a szándékát. Örömmel veszi tudomásul, hogy nagyszerû szövetségesre talált benne. Alvaro és José Armando között egyre feszültebb a viszony.

95. Graciela továbbra is a szerelmével üldözi Adriant. A férfi azonban nem tud választani közte és Aurora között. Mindkettõ vonzza, de egyiknél sem érzi biztosítottnak a tartós boldogságot. Ingadozik a két nõ között. Dr. Malaver szerelme Georgina malmára hajtja a vizet. Minden úgy történik, ahogy Georgina akarta. Georgina eléri, hogy abban a kórházban mûtsék meg, ahol Esmeralda dolgozik.

96. Aurora úgy érzi, hogy Adrian becsapta. Adrian továbbra is igyekszik ellenállni Gracielának. Lucio Malaver várja, hogy felvegyék a kórházba. Bernardónál vacsorázik az indulás elõtt. Aurora és Adrian kibékül. Graciela kétségbeesik emiatt. Esmeraldát egyre inkább rossz érzés keríti hatalmába. Dionisio azonban megnyugtatja, hogy Malaver a faluban van. José Armando figyelmezteti Adriant, hogy Gracielát az õrületbe kergetheti viselkedésével.

97. Malaver találkozik Esmeraldával. A lány nem ismeri fel, de megijed tõle. Malaver megtudja, hogy Esmeralda már Alvaro menyasszonya. Esmeralda arra kéri Domingát, hogy meséljen Lucio külsejérõl. Dominga a parkban megpillantja a doktort. Alvaro felkeresi José Armandót, aki bevallja, hogy szereti Esmeraldát. Georgina elmondja Luciónak, hogy Rodolfo intézkedett az unokája nevérõl.

98. Rodolfo még egyszer megpróbálja kibékíteni a gyermekeit. Georgina és Lucio végül sarokba szorítja Bernardót, így az mégis felveszi Malavert a kórházba. Közli azonban vele, hogy Esmeralda is ott dolgozik. Socorro házában mindenki aggódik a rejtélyes férfi fölbukkanása miatt. Graciela felkeresi Aurorát. Megkéri, hogy mielõbb szakítson Adriannal. Rodolfo megbetegszik.

99. Esmeralda folyton úgy érzi, hogy figyelik. A kórházban is többször hatalmába keríti ez az érzés. Fatima bevallja Gracielának, hogy bosszút esküdött Esmeralda ellen. Georgina meglátogatja Luciót, és közli, hogy gyorsan lépnie kell, ha vissza akarja kapni Esmeraldát. A találkozás után összefut José Armandóval. A férfi nem tudja mire vélni Georgina felbukkanását. Graciela továbbra is üldözi Adriant.

100. José Armando meglesi Esmeraldát és Alvarót. Georgina taktikát vált: rábeszéli Luciót, hogy ne rejtõszködjön többé Esmeralda elõl, ne várjon a mûtétig. Esmeralda és José Armando találkozik az éjszakai ügyelet során. Késõbb a nõ zavarba jön a történtek miatt. Bernardo közli Malaverrel, hogy egy hét múlva megoperálja. Rodolfo szerint ideje megmutatni a Casa Grandét az unokájának. Dominga és Dionisio is velük tart.

101. Esmeralda nagyon szenved. Tudja, hogy beszélnie kell Alvaróval. Lucio türelmetlenül várja a mûtétet, de közli Georginával, hogy ha Esmeralda nem tér vissza hozzá, elveszi a fiát. José Armando megkéri Georgina kezét, és sietteti az esküvõt. Rodolfo örömmel mutatja meg a birtokot az unokájának. Dominga megtudja, hogy Malaver a fõvárosba költözött. José Armando felmond a kórházban.

102. Rodolfót nagyon aggasztja, hogy Malaver a városba költözött. Graciela beolvas José Armandónak. A szóváltásnak Adrian is tanúja lesz. Graciela könyörög Adriannak, hogy térjen vissza hozzá. Esmeralda még mindig úgy érzi, mintha valaki figyelné. Georgina és Fatima azt hiszi, hogy végleg legyõzték Esmeraldát. Eközben Esmeralda õszintén elmondja Alvarónak, hogy mi történt közte és José Armando között.

103. Lucio Malaver megszólítja a kórházban Esmeraldát. A nõ jóhiszemûen beszélgetni kezd a férfival, bár rossz elõérzet gyötri. A nõt felzaklatja Lucio vallomása, és elrohan. Híre megy, hogy Malaver ismét Esmeralda közelében van. Georgina elmondja José Armandónak, hogy Malaver a kórházban tartózkodik. José Armando összeveszik Bernardóval, és úgy dönt, hogy mégsem mond fel.

104. Rodolfo elmegy Esmeraldáért és az unokájáért. Esmeralda átköltözik a Peñarreal-házba. Fatima nem örül neki. Alvaro felelõsségre akarja vonni Luciót, de Esmeralda lebeszéli. Fél, hogy Malaver elveheti tõle a fiát. José Armando beszél Lucióval, ám Georgina ezt zokon veszi. A nõ tájékoztatja a beszélgetésrõl Alvarót, aki meggondolatlan lépése miattfelelõsségre vonja José Armandót.

105. A Peñarreal-házban Georgina találkozik Esmeraldával. A lány azzal vádolja Georginát, hogy mindent tudott Lucio Malaverrõl. José Armando aggódik Esmeralda miatt. Malaver megtudja, hogy Esmeralda nem jön vissza a kórházba, ezért üzen neki. Georgina szeretné, ha José Armando visszamenne az apjához, és az esküvõjüket is megtarthatnák. Malaver beront Socorrito házába, Esmeraldát keresi.

106. Esmeralda felkeresi Malavert. A férfi fenyegetõzni kezd. Bernardo békülni próbál José Armandóval. Malaver viselkedése mindenkit aggaszt. Rodolfo ügyvédhez fordul. Adrian rosszul lesz Socorrito házában. Graciela odarohan hozzá. Az így kialakult helyzet veszélybe sodorja Adrian és Aurora kapcsolatát. Melesio egyedül bolyong a fõvárosban. Lucio megteszi az elsõ lépést a célja felé.

107. José Armando visszatér Georginához, de Bernardóval nem akar együtt dolgozni. Aurora vigasztalhatatlan Adrian miatt. Alvaro azt hiszi, hogy megtalálta a megoldást Lucio Malaver ellen. Fatima kihallgatja a beszélgetést, és azonnal értesíti Georginát. Malaver ügyvédje felkeresi Esmeraldát, és megfenyegeti. Hilda közli José Armandóval a rossz hírt. José Armando hajlandó a nevére venni a kicsit.

108. Melesio segítséggel megtalálja Esmeraldát. Fatima és Dominga között elmérgesedik a helyzet. Bernardo elvégzi az elsõ mûtétet Lucio Malaveren. José Armando hazaengedi Dionisiót. Mindenki arra számít, hogy Adrian feleségül veszi Aurorát. Georgina felkeresi Luciót, és közli vele Marcos döntését. Malaver már nem titkolja mindenki elõtt a tervét. Graciela a városban akarja tartani Adriant.

109. Socorro mulatságo rendez Dionisio közelgõ hazatérésének megünneplésére. José Armando felkeresi Esmeraldát, és felajánlja, hogy a nevére veszi a kicsit. Esmeralda visszautasítja az ajánlatot. Georgina felkeresi Luciót, és meghökkentõ ajánlattal áll elõ. Malaver el is fogadja, ám Juana hevesen tiltakozik ellene. Graciela búcsúvacsorára hívja Adriant. A férfi némi habozás után elmegy.

110. Rossz hírrel állít be a Peñarreal-házba Estrada ügyvéd: Lucio Malaver a saját neve alatt anyakönyveztette José Rodolfót. Esmeralda kétségbeesik, Fatima viszont alig várja, hogy Malaver vigye a fiát. Graciela és Adrian vacsorázni megy, de Fatima követi a párt, és hazaviszi a lányát.

111. Rodolfo felkeresi a kórházban dr. Malavert. A találkozás verekedésbe torkollik. Rodolfo utána José Armandóhoz fordul segítségért, de csalódik benne. Fatima és Dominga között elmérgesedik a viszony. A kicsi tönkreteszi Fatima kalapját, és megverik érte. Esmeralda beolvas Fatimának.

112. Alvaro megsértõdik, mivel Esmeralda nem közölte vele a döntését. Georgina pedig azért dühös, mert José Armando ragaszkodik a vérvizsgálathoz, és eltitkolta elõle, hogy Esmeralda ismét a kórházban dolgozik. Bernardo gyengélkedik, mégis kitûzi Lucio mûtétjének idõpontját.

113. Bernardo hozzáfog Lucio Malaver mûtétjéhez. A beavatkozás nem a tervnek megfelelõen alakul. A sors furcsa tréfát ûz José Armandóval. Fatima biztosre veszi, hogy minden jól alakul. Adrian felelõsségre vonja Gracielát, amiért Esmeraldáéknak távozniuk kellett a Peñarreal-házból.

114. Lucio megtudja, hogy végül José Armando fejezte be a mûtétet. Graciela tudomást szerez Adrian nõsülési szándékáról. José Armando megkéri Malavert, hogy ne gyötörje tovább Esmeraldát. Igyekszik Esmeraldának is megmagyarázni, miért mentette meg Lucio életét. Malaver fél, hogy José Armando bosszúból elcsúfította az arcát. Adrian bevallja Domingának, hogy Gracielát szereti. Graciela rájön, hogyan akadályozhatja meg Adrian esküvõjét.

115. Adrian megtalálja az ágyában Graciela kendõjét. Alvaro a kórházban beszél Lucióval. Malaver elmondja, mire kérte José Armando. Aurora boldogan készül az esküvõjére. Esmeralda megmondja Alvarónak, hogy ha Lucio el akarja venni a fiát, akkor ismét megszökik. Georgina aggódik az apjáért.

116. Esmeralda megtudja, hogy a fia Lucio Malavernél van. Megkéri Domingát, hogy errõl ne szóljon senkinek, aztán elmegy. Alvarót és Blancáékat is megrémíti Esmeralda eltûnése. Bernardo állapota nem javul, és ez nagyon aggasztja José Armandót. Graciela boldog, mert Adrian megígéri, hogy nem veszi feleségül Aurorát. A férfi azonban igazából nem tud szakítani a nõvel. Lucio házában Esmeralda viszontlátja a fiát és Melesiót.

117. Lucio Malaver az életéért küzd a kórházban. Ismét José Armando kezeli. Esmeralda is a kórházban marad. A hír hallatán Georgina is bemegy, és felelõsségre vonja José Armandót, amiért végig Lucio mellett akar maradni. Melesio ismét találkozik Trolebusszal. Georgina fél, hogy minden kiderül.

118. Lucio haldoklik. Mielõtt kilehelné a lelkét, minden aljasságáról beszámol José Armandónak. A férfi meszólalni sem tud a döbbenettõl. Úgy érzi, mindent el kell mondania Esmeraldának. Azonban attól tart, hogy a nõ még így sem bocsátana meg neki. José Armando felelõsségre akarja vonni Georginát.

119. Rodolfo közli fiával, hogy hamarosan elérkezik Esmeralda esküvõjének napja. José Armando bejelenti, hogy szakított Georginával. Esmeralda ragyog az örömtõl, és újra dolgozik. José Armando a nevére akarja venni a fiát, ám senkinek nem mondja meg, hogy tudja az igazságot.

120. José Armando vissza akarja hódítani Esmeraldát, de elhallgatja elõtte az igazságot. Graciela megtalálja Adrian tárcájában Aurora fényképét. Megfenyegeti a fiút, hogy baj lesz, ha tovább hazudozik, és nem hagyja el a nõt. Bernardo rosszul érzi magát. José Armando szeretné a nevére venni a kicsit.

121. José Armando arra kéri Rodolfót, hogy segítsen visszaszereznie Esmeraldát. Graciela boldogan tervezgeti a jövõjét Adriannal. A fiú azonban elbizonytalanodik. Georgina el akarja mondani Alvarónak, hogy miért változott meg José Armando magatartása. Alvaro aggódik, hogy José Armando visszahódítja Esmeraldát. A nõnek nincs oka rá, hogy ismét elutasítsa José Armando közeledését. Graciela felkeresi Aurorát, és jelenetet rendez a házban.

122. José Armando bevallja Rodolfónak az igazságot. Georgina többször is felkeresi José Armandót, de a férfi visszautasítja a közeledését. Alvaro és Esmeralda megtartja az eljegyzést. Alvaro megfenyegeti José Armandót, amiért zaklatja Esmeraldát. Adrian kibékül Aurorával.

123. Esmeralda bevallja José Armandónak, hogy bár Alvaro iránt érzett szerelme nem hasonlítható ahhoz, amit José Armando irán érez, mégis Alvaróhoz megy feleségül. Graciela csomagol, arra készül, hogy Adrian felesége lesz. Blanca közli Rodolfóval, mi történt. Erre Rodolfo kirúgja Adriant.

124. Fatima bezárja Gracielát a szobájába. Sem José Armando, sem Rodolfo nem tudja jobb belátásra bírni. Gracielának mégis sikerül kiszöknie. José Armando felkeresi Alvarót, elmondja neki az igazságot, és arra kéri, hogy hagyja el Esmeraldát. Georgina tudomást szerez Graciela hollétérõl.

125. José Armando bevallja az igazságot Esmeraldának. A nõt felkavarja a hír, de elutasítja a férfi ajánlatát. Georgina felkeresi Fatimát. Elmondja, hogy José Armando tud Gracieláról. José Armando semmit nem mond a nénikéjének. Florecita és Juanito egyre jobban megértik egymást.

126. José Armando beszélni akar Alvaróval a fia ügyében. Fatima boldogan újságolja Georginának, hogy Graciela jobb belátásra tért. Graciela ellenben úgy érzi, hogy nincs értelme az életének. Adrian titokban felkeresi Florecitát, és elmondja, hogy nem megy vissza Aurorához, mert szégyelli magát. Alvaro mégis felkeresi José Armandót. Beszélgetésük tettlegességig fajul. Esmeralda felelõsségre vonja Alvarót. José Armando titokban meglátogatja a fiát.

127. José Armando és Alvaro összekülönbözik Esmeralda miatt. Aurora és Adrian kibékül, majd a családjukkal visszamennek a Casa Grandéba, hogy megtartsák az esküvõt. Blanca megpróbálja rávenni Esmeraldát, hogy engedjen José Armando kérésének. Graciela követi Adriant a Casa Grandéba.

128. Georgina bevallja Esmeraldának, hogy alig várja, hogy férjhez menjen Alvaróhoz, mert akkor José Armando visszatér hozzá. Domingát rossz érzés gyötri. Nem szeretné, ha José Armandóval is az történne, ami Gracielával. José Armando megfenyegeti Alvarót, mert élni akar apai jogával.

129. Esmeralda elmondja Alvarónak, hogy elõzõ nap José Armandónál járt. Alvaro zokon veszi a látogatást. Adria és Aurora az esküvõre készül. José Armando titobkban meglátogatja a fiát, ám Esmeralda váratlanul hazajön. Szomorú, eredménytelen beszélgetést folytatnak. Blanca kirúgja Georginát.

130. Sebastian elmondja Esmeraldának, hogy José Armando örökre elmegy. Alvaro felkeresi José Armandót, de a békülési kísérlet kudarcba fullad. Esmeralda egyre szomorúbb José Armando miatt, Rodolfónak be is vallja, mit érez. Dominga arra bíztatja Esmeraldát, hogy gondolja meg, mit tesz.

131. Sebastian társaságában Rodolfo azonnal a birtokra utazik. A bíró nem érkezik meg idõben a szertartásra, ezért Esmeralda arra kéri Alvarót, hogy halasszák el az esküvõt. Alvaro mindenért José Armandót okolja. Georgina tudomást szerez José Armando balesetérõl, és szintén a birtokra indul.

132. Esmeraldát megviseli a hír, amit José Armandóról kapott. Legszívesebben leutazna hozzá a birtokra a kicsivel. José Armando visszautasít minden kezelést. Crisanta és Fatima is vele marad. Alvaro egyre inkább fél, hogy elveszíti Esmeraldát. Melesio elhatározza, hogy segít José Armandónak.

133. Esmeralda megkéri Alvarót, hogy utazzon el, és ha kell, erõszakkal vizsgálja meg José Armandót. Georgina igyekszik felejteni. Hilda figyelmezteti Esmeraldát, hogy választania kell Alvaro és José Armando közül. Sebastian szerint csak Esmeralda és a kicsi jelenléte gyógyíthatja meg José Armandót.

134. José Armando megtudja, hogy Alvaro igazából Esmeralda kérésére kereste fel. Alvaro nagyon fél, hogy elveszíti Esmeraldát, fõleg amikor meghallja, hogy Esmeralda nem fogja eltitkolni a kicsi elõl, hogy ki az igazi apja. José Armando újabb balesetet szenved. Florecita szomorú, mert semmit nem tud Juanitóról.

136. Alvaro visszaadja Esmeralda szabadságát, mert rájön, hogy a lány még mindig José Armandót szereti. José Armando továbbra sem hagyja, hogy kezeljék. Rodolfo felkeresi Alvarót, meg akarja köszönni, amit a lányáért tett. Esmeralda elutazik a birtokra, de fél beszélni José Armandóval.

137. A család idegesen várja, hogy kibékül-e Esmeralda és José Armando. Mindenki értük izgul. Aurora egyre biztosabb abban, hogy hamarosan jó hírt közölhet Adriannal. Eközben Dominga visszatér a kunyhójába, és szomorúan látja, mi lett a régi életébõl. Már semmi sem az, ami volt. Rodolfo a gyermekei keresésére akar indulni, amikor végre beállít Esmeralda és José Armando.

Megosztom másokkal: