Flor do Caribe tartalma

FLOR DO CARIBE – Karibi szerelem tartalma:

1.
Casiano vadászpilóta a brazil légierõnél. Egy hosszabb kiképzésrõl tér vissza szerelméhez, Esterhez, akit feleségül készül venni. Mindkét család nagyon boldog, örülnek, hogy a fiatalok egymásra találtak. Egyetlen embert nem tesz boldoggá szerelmük: Albertót, Casiano legjobb barátját, aki mindenáron magának szeretné Estert. Alberto meggyõzi Casianót, hogy vigyen el egy szállítmány gyémántot a karib térségbe.

2.
Esternek rossz elõérzete van Casiano megbízásával kapcsolatban, nem érti, Alberto miért pont rá bízta a gyémántok szállítását. Casiano azzal magyarázza, hogy Alberto nemrég vette át a céget nagyapjától, és nincs bizalmi embere, akire ilyen nagy értékû csomagot bízna. Alberto megnyugtatja, hogy minden teljesen törvényes. Csak azt nem tudja senki, hogy a gyémántok nagy részét sókristályra cserélte, mert tudja, hogy a vevõ, don Rafael, a karib térség nagy hatalmú maffiavezére biztosan megöli Casianót emiatt.

3.
Alberto terve beválik. Don Rafael szakértõje azonnal kiszúrja a sókristályokat. Alberto azt állítja, õ gyémántokat adott át, de Casiano kicserélhette útközben. Don Rafael a saját titkos magánbörtönébe veti Casianót, ahol egy hamisító is raboskodik, több rabszolgamunkát végzõ fogoly mellett. Don Dionisio egyáltalán nem örül annak, hogy Alberto feleségül akarja venni Estert, mert nem akarja, hogy nemesi családjuk keveredjen egy zsidó családdal.

4.
Alberto kitartóan kísérgeti Estert, és mellette áll, mintha õ is várná legjobb barátja visszatérését. Tudja, hogy elõbb-utóbb sikerül terve, és feleségül veheti a lányt, aki annak ellenére Casianót választotta, hogy a pilóta nem gazdag, õ viszont igen. Don Rafael azzal bízza meg Herceget, a hamisítót, hogy nyom nélkül tüntesse el Casianót.

5.
Casiano lába megsérül, miután sikertelen szökési kísérletet tesz. Herceg gyógyfüvekkel kezeli. Kitalálja, hogyan menthetné meg Casiano életét úgy, hogy közben don Rafael kérése is teljesüljön. Tökéletes elhalálozási iratokat készít, így a világ számára Casiano halott. Helios figyelmetlenségbõl elgázol két motoros turistát. Apja, Donato, amikor kissé ittasan a volánhoz ül, megtalálja a sérült nõt és a halott férfit. A rendõrség õt gyanúsítja a gázolással.

6.
Don Rafael közli Casianoval, hogy amennyiben megszökik, védelmezõje, Herceg issza meg a levét. Egyben üzenetet küld Albertonak, miszerint a barátja már meghalt, és õ lesz a következõ, amiért sókristályokat kapott gyémántok helyett. Alberto örül, hogy Casianoval végzett don Rafael, így szabaddá vált neki az út Esther meghódításához. Don Dionisio nem támogatja, hogy Alberto feleségül vegye Esthert, de õ megszállottan akarja a lányt.

7.
Herceg bevallja Casianonak, hogy soha eszébe se jutott megszökni Don Rafael fogságából, de benne megbízik, és hajlandó vele menni. Helios felkeresi Don Dionisiot, és felajánlja neki, hogy amint elvégezte a tanulmányait, az Albuquerque csoportnak fog dolgozni, cserébe don Dionisio segítsen egy jó ügyvédet szerezni, hogy kihozhassa apját a börtönbõl. Don Dionisionak tetszik az ambiciózus fiú, ezért a segítségére lesz. Alberto bevallja don Rafaelnek, hogy Casianót csapdába csalta, hogy megszerezhesse Esthert.

8.
Quirino végre erõt vesz magán, és Julian tanácsára randira hívja Doralice-t. Esther teljesen tönkremegy, amikor Alberto azt bizonygatja neki, hogy Casiano valójában egy bûnözõ, akinek õ mindössze falazott, de nem õ küldte a gyémántokkal a karib térségbe. Don Dionisio eléri, hogy a tárgyalásig szabadon engedjék Donatót. Esther Albertóval elmegy Don Rafaelhez, aki átad neki egy urnát Casiano hamvaival. A lány teljesen összeomlik.

9.
Alberto elégedett mesteri tervével, mellyel megölette Casianót, és még az emlékét is sikerült bemocskolnia Esther elõtt. Casiano és Herceg megszöknek, Don Rafael összes embere õket keresi. Alberto és Esther közlik Casiano családjával, hogy fiuk meghalt. Casiano apja, don Chico nem hiszi el, hogy fia halott. Don Rafael emberei elkapják Casianót és Herceget, és egy olyan kis épületbe zárják õket, ahonnan képtelenség megszökni. Kiderül, hogy Esther terhes Casianotól.

10.
Don Dionisio kárörvendõn közli Albertoval, hogy noha tõrbe csalta barátját egy nõ miatt, Casiano is tartogatott neki meglepetést, ugyanis ahányszor csak a gyerekére néz majd, mindig eszébe jut, mit tett. Casiano nem adja fel a szökést, mindenképp Estherrel akarja leélni az életét. Herceg elég szkeptikus, gyakorlatilag lehetetlennek tartja a szökést új börtönükbõl. Megszületik Esther kisfia, akit édesapja után Samucának nevez el.

11.
Esther bevallja Taisnak, hogy Guatemalában megtudta, Casiani gyémántokat csempészett, és menekülés közben a rendõrök lelõtték, de megkéri a lányt, hogy szüleiknek ne árulja el. Eközben Casiano semmi másra nem tud gondolni, csak a szökésre, mert Esterrel akarja leélni az életét, és ez erõt ad neki. Herceggel alagutat ásnak, és reménykednek. Alberto megkéri Esther kezét, a lány gondolkodási idõt kér. Donatót 20 évre ítélik.

12.
Albertót felkeresi Yvet Macedo, egy rámenõs újságíró, akinek a beszélgetés után Alberto munkát ajánl. Viviana tartja a lelket Donatóban, mert az ügyvéd azt ígéri, hamarosan kihozza a börtönbõl, és nem kell letöltenie a 20 évet, amit a turisták elgázolásáért kapott. Donato nem mondja el feleségének, hogy fiuk, Helios, volt a gázoló. Alberto nem adja fel, folyton azt bizonygatja Esthernek, milyen jó apja lenne Samucának, és Esther végül igent mond.

13.
Casianonak sikerül egy pillanatra telefonhoz jutnia, amikor Don Rafael megkéri, hogy vezesse a repülõjét, de Olivia és Tais nem veszik fel, épp Esther esküvõjére sietnek. Don Chico egy pillanatot beszél Casianóval, és a templomba siet, hogy megakadályozza az esküvõt, de senki sem hisz neki, hiszen mindenki úgy tudja, Casiano évek óta halott.

14.
Herceg és Casiano végeznek az alagúttal, és sikerül kijutniuk don Rafael titkos börtönébõl.Don Rafael tombol a dühtõl, látva, hogy foglyai megszöktek. Viviana és Juliano várják Donatót a börtön elõtt. Herceg jól ismeri don Rafael birtokát, és szerinte az egyetlen esélyük, ha eljutnak don Rafael magángépéhez. Felszállás közben don Rafael emberei eltalálják a gépet, aminek megsérül a motorja, ezért kényszerleszállást hajtanak végre és a dzsungelben menekülnek tovább. Casiano itt egy gyönyörû virágot talál, elhatározza, elviszi szerelmének a karibi virágot.

15.
Helios figyelmezteti apját, hogy nem hibázhat, mivel börtönviselt, és mindenki figyelni fog rá. Donato felháborodik fia szemtelenségén, hiszen helyette vonult börtönbe. Esther, aki egy alapítványt mûködtet Alberto segítségével, menedéket ad két lánynak, akikkel turisták erõszakoskodtak. Este, az üzleti vacsorán, elképedve ismeri fel Alberto üzletfeleiben a zaklatókat, és feljelenti õket. Alberto tombol a dühtõl. Rodrigo, Amadeo és Ciro versengenek Isabel kegyeiért, aki beköltözik hozzájuk. Amaralina, a kis szélhámos, megígéri Hercegnrk és Casianónak, hogy segít nekik eljutni Brazíliába.

16.
A légibázison kiderül, hogy Isabel valójában hadnagy, aki azért érkezett a városba, hogy a repülõszázad oktatója és vezetõje legyen. Amadeonak, Cironak és Rodrigonak leesik az álla. Casiano hazatelefonál, és megígéri apjának, hogy mindent elmesél személyesen, mert hamarosan indul haza. Cristalnak tetszik a jóképû Casiano, de belenyugszik abba, hogy a fiú siet haza szerelméhez. Mindent megtesz, hogy segítsen neki.

17.
Esther és Alberto alaposan összevesznek azon, hogy Esther feljelentette Alberto ügyfeleit a kislányok szexuális zaklatása miatt. Cristal és Amaralina segítenek Casianonak és Hercegnek feljutni egy Brazíliába induló hajóra. Helios pénzt ad anyjának, hogy apja megvehessen egy öreg hajót, amivel ismét nekivághat a tengernek, mert senki se akarja alkalmazni börtönviseltként. Julian segíteni akar egy elakadt autósnak, Natalia azonban bûnözõnek nézi, és leüti.

18.
Alberto Heliossal rúgatja ki az embereket, amitõl a fiú nem lesz túl népszerû a munkások körében. A rasszista Dionisio meg akarja tiltani Samucának, hogy Williammel játsszon. A hajón kiderül, hogy Amaralina is Brazíliába készül megkeresni sosem látott nagyapját. Juliano halat visz Nataliának és a lányoknak, és egyre jobban megkedveli õket. Esther szívesen elválna Albertotól, de õ érzelmileg zsarolja, és a gyerekek miatt vele marad.

19.
Samuel döbbenten nézi a náci kitüntetést, amit Samuca az Albuquerque házban talált. Egyre biztosabb abban, hogy az öreg Dionisionak sötét múltbéli titkai lehetnek. Tais valósággal kiabál apjával, hogy fogja már fel végre, Casiano hét éve halott, sosem tér vissza, ám Casiano épp akkor toppan be a házba. Donatót zavarja, hogy Helios drága ajándékokkal halmozza el testvéreit, mert úgy véli, fia meg van gyõzõdve arról, hogy pénzzel mindent meg lehet venni.

20.
Don Chico odaadja Casianonak a pénzt, amit kártérítés gyanánt kapott, hogy új életet kezdhessen. Esther szinte hallani sem akar Casianoról, annyira megviseli a felbukkanása. Amit egykor Albertoval megtudott Guatemalában, egyáltalán nincs összhangban azzal, amit egykori szerelme mesél, Esther összezavarodik, már nem tudja, kinek higgyen. Candino kétségbeesetten keresi elveszett kecskéjét, Arianát. Végül megtalálja egy elhagyatott bányában, ahol egy szép, fényes követ talál, és beszereli Ariana kolompjába.

21.
Dionisio legnagyobb bánatára hosszú idõ után hazatér Guiomar, Alberto anyja. Az öregúr ki nem éllhatja harsány, nagyvilági menyét. Alberto pedig hallani sem akar az anyjáról, amiért még gyerekkorában magára hagyta. Casiano megtudja, hogy Samuca hét éves, és elkezd gyanakodni, hogy esetleg az õ fia. Esther szeretné eltitkolni a további bonyodalmak elkerülése végett.

22.
Amint Esther bevallja Casianónak, hogy Samuca az õ fia, a férfi mindent elkövet, hogya gyerek közelébe kerüljön, még az iskolába is elmegy, hogy megismerkedjen vele. A kis Samucát lenyûgözi, hogy Casiano pilóta. Amparo kérleli don Rafaelt, hogy keressék fel Cristalt, aki immár sikeres énekesnõ, de férje hallani sem akar lányáról, aki az õ akarata ellenére hagyta el a házat, hogy megvalósítsa álmait.

23.
Donato, miután rájön, hogy Helios adta a pénzt a kis hajóra, nem hajlandó elfogadni. Felkeresi az irodájában, és visszaadja neki. Alberto tajtékzik a dühtõl, amikor Casianót a reggelizõasztalnál találja Samucával. És a gyerek elõtt még csak ki sem dobhatja a házból. Juliano kitartóan udvarol Nataliának, akinek tetszik a fiú, de a nagy korkülönbség miatt elképzelhetetlennek tartja, hogy viszonyuk legyen.

24.
Dionisio egyetlen egyszer sem állja meg, hogy ne bosszantsa unokáját azzal, hogy felesége feltehetõen még mindig Casianót szereti. Herceg és Casiano egy bárt akarnak nyitni a városban. Esther elmondja a kis Samucának, hogy Casiano az igazi apja, de a gyerek nem érti, ragaszkodik ahhoz, hogy Alberto az õ apukája. Casiano folyamatosan próbál Esther közelébe kerülni. Találkát beszél meg vele fiatalkori kedvenc helyükön, az elhagyatott partszakaszon. Helios randira hívja Taist.

25.
Mivel Alberto hazugságokkal tömte tele Samuca fejét Casianoról, a kisfiú nem akar találkozni az apjával. Esther szeretne beszélni Albertoval a válásról, de õ úgy tesz, mintha nem is hallaná. Tais boldog, mert tetszik neki Helios. Candino gyakran kérdezgeti Viridianát, hogy valójában ki az apja, mert se távol lévõ anyját, se apját nem ismeri. Az öregasszony kitérõ válaszokat ad, az együgyû fiút mindig megnyugtatja. Helios arra kéri Yvettet, hogy nyomozzon Herceg után, mert nemigen hiszi, hogy francia nemes.

26.
Albertót annyira lefoglalja, hogy Esther el akarja hagyni, hogy nem is foglalkozik nagyapja nagy problémája, éspedig az, hogy anyja, Guiomar, hosszú idõ után visszatér a házba. Dionisio ki nem állhatja nagyvilági menyét, és Albertót is ellene nevelte. Alberto hallani sem akar anyjáról, és rettenetesen beszél vele. Esther próbál közbenjárni, de hiába.

27.
Guiomar meghívja Samuelt és Lindaurát vacsorázni. Samuel tulajdonképpen örül, mert arra gondol, hogy talán adódik lehetõsége felfedezni valamit Dionisio múltjában. Arra gyanakszik ugyanis, hogy Dionisio valójában háborús bûnös, aki a nácik kezére játszotta a holland zsidó családokat, köztük a szüleit is. Ciro udvarol Milának, de a lány nem veszi komolyan. Juliano egyre komolyabban ostromolja Nataliát, aki riasztónak találja a nagy korkülönbséget.

28.
Tais összejön Heliosszal, és nagyon boldog, mert tetszik neki a fiú. Dionisio hiába próbálja rávezetni Albertót arra, hogy semmi sem állhat Esther és Casiano szerelmének útjába, Alberto biztos abban, hogy ismét félreállíthatja vetélytársát. Doralice felháborítónak találja, hogy Natalia viszonyt kezdett fogadott fiával, Julianoval.

29.
Tais váratlanul megjelenik Helios lakásán, és észrevesz egy nõi táskát meg egy pár cipõt. Azonnal távozik, esélyt sem ad Heliosnak a magyarázkodásra. Alberto elutazik don Rafaelhez, hogy megállapodjon vele Casiano ismételt eltüntetésében. Amparo arra kéri Albertót, vigyen el egy levelet Cristalnak.

30.
Casiano sejti, hogy Alberto ismét mesterkedik valamiben ellene, de Esther biztosítja arról, hogy mindenképpen beadja a válókeresetet. Rafael korrupt rendõrnyomozó ismerõse olyan hamisított iratokat szerez, melyek egyértelmûen bizonyítják, hogy Casiano bûnözõ, akit köröz a rendõrség. Viviana nem érti, Helios miért lesz mindig ideges, ha szóba kerül apja börtönbüntetése, de a fiú mindig kitér a válaszadás elõl.

31.
Reinaldo, Cristal menedzsere ismerteti vele a turné állomásait. Cristal nagyon boldog, amikor bejelentik, hogy odakint egy brazil férfi vár rá. Nagyon csalódott, amikor nem Casiano, hanem Alberto lép a szobába. Alberto Casiano jóbarátjának adja ki magát, és a lány mit sem sejtve elmondja, hogy Volla de los Ventosban is fellépnek. Natalia a szekrénybe rejti Julianót, amikor reggel Mila bekopog hozzá. Alberto hamis papírokkal bizonygatja Esthernek, hogy Casiano bûnözõ, és Gonzalo hadnagy, akit magával hozott Guatemálábül, mindent igazol.

32.
Tvet, Alberto tirkárnõje, egy kis rejtett kamerát ad neki, mellyel videóra veheti majd Esther és Casiano titkos találkáit, hogy felhasználhassa felesége ellen a válás során.Alberto megmutatja Esthernek a dedikált CD-t, amit Cristal küldött Casianónak, hogy ismét lejárassa egykori barátját. Rafael azt szeretné, ha Amparo elkísérné Cristalt a turnén, mert nagyon félti a lányát.

33.
Alberto folyamatosan hûvösen és elutasítóan bánik anyjával, nem tudja megbocsátani neki, hogy gyerekkorában magára hagyta. Estherre hatott Alberto ármánykodása, féltékenységi jelenetet rendez Casianonak Cristal miatt. A férfi hiába próbálja bizonygatni, hogy semmi köze Cristalhoz, szerelmét nem tudja meggyõzni. Doralice-nak nem tetszik, hogy Juliani Natalival folytat viszonyt, mert szerinte az asszony biztos csak játszik a fiúval. Mivel Gonzalo Casiano nyomában van, Donato és Juliano el akarják rejteni a halászhajón.

34.
Mila nem nézi jó szemmel anyja kapcsolatát a halászfiúval, szerinte Juliano csak kihasználja majd eldobja anyját, de Carol támogatja a szerelmüket. Alberto nagy csapást mér Estherre, amikor kijelenti, hogy nem támogatja tovább az alapítványt, de még az ingatlanból is ki kell költözniük. Dionisio észreveszi, hogy eltûnt a náci kitüntetése. A lányok a bikini bemutatóra készülnek.

35.
Quirino elmondja Esthernek, hogy annak idején Alberto cserélte a gyémántokat sókristályokra, hogy Casianót kelepcébe csalja és megszabaduljon tõle. Casiano barátai felkeresik Gonzalót, hogy megtekintsék a Casiano elleni bizonyítékokat. Mivel Isabel titkosszolgálati kiképzést is kapott, rögtön meg tudja állapítani, valódiak, vagy hamisak-e az iratok. Dionisio és Alberto keresik a náci kitüntetést, nem is sejtik, hogy Samuelnél van.

36.
Casiano úgy véli, hogy Candino kecskéjének kolompjában egy thurmalin kõ csilingel, és Samueltõl tudja, hogy az a kõ nagyon értékes, drágább, mint a gyémánt. Samuel dühösm amiért felesége megkérte Doralice-t, hogy vigye vissza az Albuquerque házba Dionisio náci kitüntetését. Mila közli Ciroval, hogy a kapcsolatuknak nincs jövõje, mert azt tervezi, hogy hamarosan visszaköltözik a fõvárosba. Viviana áthívja Heliost magukhoz, és kiprovokálja, hogy vallja be, õ ütötte el a két turistát.

37.
Quirino úgy gondolja, szerezniük kellene egy fotót Dionisioról a háború idejérõl, hogy Samuel biztos lehessen benne, õ az, aki átadta családját a Gestaponak. Dora megígéri, hogy körülnéz a házban. Alberto azt szeretné, ha Gonzalo örökre eltüntetné Casianót. Esther aggódik, mert amikor Casianót hívta, Gonzalo hangját hallotta. Attól tart, szerelmét csapdába csalták.

38.
Miután Alberto csapdába csalta Casianót, Gonzalo az embereivel rajtaütött, és magával hurcolta. A repülõn közli vele, hogy ezúttal örökre visszaviszi don Rafael titkos börtönébe. Casiano barátai, a hadnagyok, Ciro apjának magánrepülõjével azonnal Guatemalába utaznak kiszabadítani barátjukat. Alberto tombol a dühtõl, miután Guiomar közli vele, hogy Esther és a gyerekek elköltöztek a házból.

39.
Herceg is a hadnagyokkal tart, hogy kiszabadítsák Casianót. Don Rafael birtokára érve Amadeo, Rodrigo, Ciro és Isabel kiszabadítják Casianót, és szabadon engedik az összes foglyot. Doralice aggódik Juliano miatt, aki egyáltalán nem ment haza. Natalia lányai is csak annyit tudnak, hogy anyjuk és Juliano kimentek a partra. Natalia és Juliano egész éjjel sodródtak a tengeren egy tutajon, miután a csónakjuk motorja elromlik.

40.
Esther rettenetesen aggódik, mivel Alberto a tudta nélkül elutazott a két gyerekkel, de Samuel azzal nyugtatja, hogy férje képtelen lenne bántani a gyerekeket. Alberto telebeszéli Samuca fejét azzal, hogy Casiano egy bûnözõ, és legyen óvatos vele. Casiano csalódott, azt hiszi, Herceg lelépett és cserben hagyta. Az igazság azonban az, hogy Herceg egy régi adósságot hajt be don Rafaelen. Mikor megtudja, hogy Amparo Cristallal Rioban van, elhatározza, elviszi oda don Rafaelt, hogy kibéküljön a lányával.

41.
Guiomar próbálja rávezetni fiát arra, hogy értelmetlen küzdelmet folytat Estherért, hiszen õ másba szerelmes, ám Alberto megszállottan hajtogatja, hogy Esther õt szereti, csak Casiano közéjük állt. Samuelnek eszébe jut édesapja héber neve, és rádöbben, hogy az óra, amit Dionisio a komódja fiókjában õrzött, éppen Samuel édesapjáé volt. Ez újabb bizonyíték arra nézve, hogy Dionisio szörnyûségeket követett el a második világháború idején.

42.
Cristal fellépésén Herceg nagy örömére találkozik Amaralinával. Samuel azt szeretné, ha Doralice kutatna egy kicsit az Albuquerque házban, hátha talál egy fotót Dionisioról abból az idõbõl, amikor feltehetõen õ volt az, aki a nácik kezére játszotta a családját. Guiomar nem tudja tétlenül nézni fia szenvedését, ezért elmegy Estherhez, és megkéri, hogy költözzön vissza a gyerekekkel, de a lány hajthatatlan.

43.
Casiano neheztel Hercegre, amiért nyom nélkül eltûnt, és magára hagyta a bárral. A munkál már csaknem befejezõdtek, és szinte minden készen áll a Karibi virág megnyitására. Esther nem örül, hogy Cristal hívogatja Casianót, mióta Alberto bogarat ültetett a fülébe, hogy szerelme és az énekeznõ között volt valami. Natalia egyáltalán nem örül volt férje felbukkanásának. Reinaldo, aki történetesen Cristal menedzsere, úgy gondolja, Natalia házában fog lakni, míg Villa de los Vientosban tartózkodik.

44.
Mivel Amaralina még mindig keresi egyetlen élõ hozzátartozóját, a nagyapját, Cristal elmondja neki, hogy õ is szeretné megtalálni édesanyját, aki még gyerekkorában eltûnt, és azóta sem tudja az okát. Herceg tudja, hogy Amaralina az unokája, de nem akarja bevallani neki. Dionisio meggyanúsítja Doralice-t, hogy ellopott egy régi fényképet az albumából, de mikor kiderül, hogy a fénykép megvan, mégsem rúgja ki. Abban azonban biztos, hogy a fotó nemrég került vissza a helyére.

45.
Cristal sajnálja, hogy felbukkanása gondot okozott Casiano és Esther kapcsolatában, mert a lány láthatóan nagyon féltékeny rá. Alberto kihasználja az alkalmat, és egyezséget ajánl Cristalnak. Nagyon sok pénzt ígér neki, amennyiben segít neki eltávolítani Casianót felesége közelébõl. Cristal felháborítónak tartja az ajánlatot. Lino nagyon feszélyezbe érzi magát társaságban, nehezen viseli, hogy immár ismert lett. Doralice szeretne teherbe esni, ezért fel akar keresni egy szakembert.

46.
Marcia közli Doralice-val, hogy sose lehet gyermeke, és ez a hír nagyon elkeseríti, de abban bízik, hogy egy szakorvos talán jobb hírekkel szolgál majd. Cristal szomorú, amiért Casiano nem jelent meg az elõadáson. Esther nem veszi jó néven, hogy Cristal felkeresi, olyannyira féltékeny rá, hogy fel is pofozza. Juliano azt kéri Nataliától, vállalja fel a szerelmüket.

47.
Don Rafael örül, hogy Cristal elhagyja Villa de los Vientost, mert azt szeretné, ha többé nem találkozna Casianóval. Attól tart ugyanis, ha Casiano megtudja, hogy Rioba költözött, esetleg bosszút áll a 7 éves raboskodásáért. Alberto egyre nehezebben viseli, hogy Esther Casianót választotta, de meggyõzõdése, hogy csupán csatát vesztett, háborút nem. Marize és Lipe kissé eltávolodnak Heliostól, miután véletlenül megtudják, hogy apjuk helyette került börtönbe. Alberto kilakoltatja Esther alapítványát az ingatlanból, és a vállalat nem támogatja többé a gyerekeket.

48.
Dona Viridiana felháborítónak tartja Alberto lépését, és hogy a gyámhivatal állami gondozásba ne egye az utcára kerülõ gyerekeket, felajánlja, hogy mindegyiket befogadja ideiglenesen. Natalia megígéri Julianónak, hogy felvállalja a kapcsolatukat a továbbiakban, mert szereti, de nem õ akar az lenni, akitõl volt férje megtudja. Esther a rengeteg alapítványi probléma miatt az iskolában felejti Lauritát. Alberto örül, és kihasználja ezt a mulasztást.

49.
A kis Laurita belázasodik, Esther és Casiano orvoshoz viszik. Alberto óriási botrányt rendez, mert szerinte Laurita nem a legjobb ellátást kapta. Nicole és Guiomar épp szórakozni készülnek, amikor Herceg telefonál és meghívja Guiomart a Karibi virágba. Guiomarnak tetszik a sármos és elegáns férfi, elfogadja a meghívást. Zuleika meglátogatja Heliost, de a fiú elküldi.

50.
Alberto úgy érzi, a markában tartja Esthert, aki túl sokat hibázott. A lány nem is sejti, hogy Alberto milyen ördögi módon akarja magához kötni. Mivel Alberto Yvet segítségével megszellõztette a sajtóban, hogy Esther alapítványával gondok vannak, az ügynökség visszamondja a reklámfilm forgatást, ami nagy bevételt hozhatna az alapítványnak. Guiomar a saját ékszereivel fizeti ki a rendezõt, hogy elkészüljön a klip. Esther szüleinél megjelenik egy hivatalnok, aki közli, hogy el kell vinniük Lauritát, hogy átadják Albertonak.

51.
Esther nem akarja átadni Lauritát a gyámhatóság emberének, hogy visszavigye Albertohoz, inkább õ is velük tart. Helios bocsánatért esedezik Taisnál, de a lány nem hajlandó megbocsátani, hogy megcsalta. Herceg bevallja Casianonak, hogy réged don Rafael üzlettársa volt, és amikor Guatemalában járt, visszaszerezte a részét az üzletbõl, de Casiano hallani sem akar arról a pénzrõl. Donato nagyon levert, amiért ennyire rossz a kapcsolata nagyobbik fiával.

52.
Casiano Esther szüleitõl tudja meg, hogy szerelme visszaköltözött az Albuquerque villába, és nagyon dühös lesz. Herceg, a Casianoval folytatott vita után úgy érzi, nincs keresnivalója a Suarez házban, összepakolja a holmiját, és ép indulni akar, amikor barátja hazaér. Amaralina biztatására megbeszélik a nézeteltéréseket, és Herceg marad. Meireles, a videoklip rendezõje, egy trendi képet szeretne Linoról. Carol megígéri, hogy összehozza.

53.
Casiano és Herceg megkérik Candinót, hogy vezesse el õket arra a helyre, ahol a kecske kolompjába fényes köveket talált. Gyanítják, hogy a régi Albuquerque bánya rejti az értékes turmalint. Isabel és Amadeo titkolják a kapcsolatukat barátaik elõtt. Közben mindketten eljátsszák, hogy a másik nem is fontos számukra. Dionisio közli Estherrel, hogy egy vasat se fog kapni a válás során, de Esther megnyugtatja, hogy neki semmi se kell az Albuquerque családtól. Alberto addig provokálja Casianót, míg az megüti az utcán, tanúk elõtt. Ezek után feljelenti.

54.
Casiano boldog, miután elintézi, hogy a kis Samuca a nevére kerüljön. Az újonnan kiállított születési anyakönyvi kivonatot elviszi Albertonak, és közli vele, hogy ezek után bármikor elviheti Samucát magával. Alberto dühöng, de tehetetlen. Amaralina folyton a nagyapjáról beszél. Olivia azt tanácsolja Hercegnek, hogy mondja el neki az igazságot, ám a férfi úgy érzi, Amaralina csalódott lenne, ha megtudná, hogy õ a régen keresett nagyapja.

55.
Esther és Tais új turisztikai vállalkozásba kezdenének, már csak a szükséges pénzt kell elõteremteniük. Helios azzal próbálja visszahódítani Taist, hogy felajánlja, beszáll pénzzel az üzletbe, de a lány hallani sem akar róla. Herceg szeretné megvenni az Albuquerque bányát, amitõl Alberto mielõbb meg akar szabadulni. Helios szerint felelõtlenség eladni, de Alberto meg sem hallgatja. Miközben Casiano elviszi fiát egy sétarepülésre, a levegõbõl felfedez egy illegális leszállópályát. Hadnagy barátaival utánajárnak, kié lehet.

56.
Helios tiltakozása ellenére, Albertonak feltett szándéka, hogy megszabadul az értéktelen bányától. Herceg örül a kedvezõ árajánlatnak, és kijelenti, hogy meg akarja venni. Juliano bevallja Doralice-nak, hogy Natalia gyermeket vár tõle. Mivel Alberto feljelentette, fennáll a veszély, hogy Casianót börtönbe zárják erõszakos viselkedésért. A sok szemtanú miatt kevés a védekezésre, hogy Alberto provokálta.

57.
Guiomar, hogy segítse Esther alapítványát, azt találja ki, hogy elköltözik az Albuquerque villából, amennyiben Dionisio vesz neki egy házat. Pont az alapítvány egykori székhelyét szeretné megszerezni, hogy visszaadja Esthernek. Doralice nagyon irigy Nataliára, amiért teherbe esett, miközben õ hiába szeretne gyereket, és nem nézi jó szemmel Juliano és a biológusnõ kapcsolatát.

58.
Alberto hatalmas ládákban a házba viteti nagyapja becsempészett mûkincseit. Hogy igazi kilétére ne derüljön fény, Herceg úgy dönt, Amaralina nevére veszi meg a bányát. Guiomart jegyzõ elõtt odaajándékozza Esthernek a Dionisiotól megszerzett házat, és esze ágában nincs kiköltözni az Albuquerque villából. Esther és Tais bankkölcsönért folyamodnak, hogy beindíthassák közös vállalkozásukat.

59.
Juliano felháborítónak tartja, hogy Helios azt hiszi, azért van Nataliával, mert a pénzére pályázik, de tudja, hogy a nagyravágyó fiú képtelen másként gondolkodni. Chico családja unszolására végre rászánja magát a szemmûtétre. Mantovani parancsnok vizsgálatot indít a Casiano által bejelentett illegális leszállópálya ügyében, és kiderül, hogy Alberto Albuquerque is érintett az ügyben. Casiano reménykedik, hogy végre lebuktathatja.

60.
Lindaura ellenkezése ellenére, Samuel elmondja Esthernek, hogy Dionisio egy vérbeli náci, akit annak idején a német birodalom kitüntetett tevékenységéért. Lindaura félti lányát, aki kénytelen egy házban élni egy ilyen szörnyeteggel. Alberto bravúrosan kimossa magát az illegális leszállópálya ügyébõl, és nincs bizonyíték arra, hogy az õ megbízásából épült volna. Carol ismét ráveszi Linót egy fotózásra. Nagyon tetszik neki a fiú. Samuel esküdni merne, hogy Dionisio juttatta haláltáborba a szüleit.

61.
A légierõ gépei bombázással felszámolták az illegális leszállópályát, amit Alberto csempészésre használt, ám semmit sem tudnak rábizonyítani. Juliano nagyon izgatott, mióta Natalia babát vár, máris azon gondolkodik, hogy másodállásokat vállal, amibõl eltarthatja jövendõbeli családját. Isabelnek és a hadnagyoknaj feltûnt, hogy Mantovani parancsnoknak tetszik Tais, és remélik, hogy szerelem szövõdik közöttük. Doralice nehezen tudja elfogadni, hogy nem lehet gyermeke. Helios azon gondolkodik, hogy Milát vagy Carolt hódítsa meg, mert szeretne bekerülni egy pénzes családba.

62.
Mivel kiderült, hogy az illegális leszállópályán guatemalai felségjelzésû gép landolt, Mantovani és Casiano arra gyanakszanak, hogy don Rafael és Alberto üzleti kapcsolatban állnak. Casiano elhatározza, hogy felderíti don Rafael hollétét, hogy igazságot szolgáltasson a 7 év magánbörtönért. Viridiana vek óta keresi a lányát, Maria Adiliát. Az iroda, amellyel kapcsolatban áll, levelet küldött neki, miszerint nem sikerül a nyomára bukkanni. Esther és Tais közös üzletbe kezdenek.

63.
Mantovani parancsnok kitartóan udvarol Taisnak. A lány még nem felejtette el Heliost, talán ezért képtelen beleszeretni Francóba. Quirino értetlenül nézi, hogy mennyire megváltozott Doralice. A kedves, nyitott feleségéból rosszindulatú anyósjelölt lett, aki minduntalan beleköt Natalia és Juliano kapcsolatába. Alberto kidobja Esthert a házból, és a ruháit is utána dobja az utcára. Guiomar viszi el a lányt a szüleihez.

64.
Casiano elutazik felkutatni don Rafaelt. Barátai, a hadnagyok, nem hagyják magára, és titokban utána mennek, hogy segítsék, ha bajba keveredik. Casiano találkozik Cristallal, aki beszámol neki arról, Alberto milyen üzletet ajánlott neki, hogy segítsen elszakítani Esthertõl. Guiomarnak jól esik Herceg udvarlása, de el se tudja képzelni, hogy kapcsolatba kezdjen bárkivel is. Casiano találkozik don Rafaellel. Gonzalo emberei elrabolják Cristalt.

65.
Minthogy egy lesifotós lefényképezte Cristalt és Casianót egy kávézóban, egy pletykalapban hamarosan megjelenik a kép azzal a címmel, hogy Cristalnak új szerelme van. Esther a fotó láttán összetörik, mert nagyon féltékeny a gyönyörû énekesnõre. Helios nem örül túlságosan annak, hogy szülei és testvérei megjelentek születésnapi partiján. Az este rosszul végzõdik, a kínos jelenet után a vendégek sietve távoznak.

66.
Alberto folyamatosan uszítja Esthert Casiano ellen, igyekszik elhitetni vele, hogy valójában hiába álltja, hogy szereti, Cristal mindig fontos szerepet kap az életében. A féltékeny Esther nagyon elbizonytalanodik. Guiomar énekelni fog Herceg felkérésére a Karibi Virágban, ami egyáltalán nem tetszik fiának. Amaralina és Nicole abban reménykednek, hogy Guiomat és Herceg összejönnek, de Guiomar pusztán barátságot szeretne. Casianónak elege van Esther féltékenykedésébõl. Helios csalódott, hogy vacsora után Mila nem megy fel hozzá. A lány csak játszik az öntelt, ambiciózus fiúval.

67.
Alberto felkeresi Esthert, és arra kéri, költözzön vissza a házba, mert Lauritának szüksége van az anyjára. Esther arra gyanakszik, hogy férjének ismét hátsó szándékai vannak. Carol az interneten keresi Linoék édesanyját, többen írtak neki azt állítva, hogy ismerik. Mindenki nagyon izgatott, de Viridiana azt állítja, egyik sem az õ lánya. Helios le akarja nyûgözni don Dionisiót, ezért arra kéri Quirinót, tanítsa meg sakkozni.

68.
Tais féltékeny lesz, amikor együtt látja Mantovani parancsnokot Isabellel. Miután Heliosban csalódott, azt hiszi, Franco is egy nõcsábász, ezért távolságtartóvá válik. Casiano dühös lesz, amikor megtudja, hogy Esther visszaköltözött az Albuquerque villába, mert tudja, hogy Alberto ismét kieszelt valamit, hogy manipulálja szerelmét. Marizé aggódik, hogy Lipét bántják az iskolában, de öccse nem akar beszélni errõl.

69.
Samuca megmutatja anyjának a liftben lévõ titkos kapcsolót. Esther arra gyanakszik, hogy Dionisio lopott kincseket õriz az alagsorban, és elhatározza, hogy egyedül majd felderíti a terepet. A hadnagyok a szövetségi rendõrség támogatásával megjelennek az Albuwuerque villában, hogy lefoglalják Dionisio festményeit. Juliano megkéri Quirinót, hogy rendezzenek egy vacsorát, melyen majd megkéri Natalia kezét.

70.
Dora meglehetõsen hûvösen fogadja a hírt, miszerint Juliano el szeretné venni Nataliát. Mióta kiderült, hogy nem lehet gyereke, Doralice viselkedése teljesen megváltozott. Dionisio arra kéri Albertot, hogy a pincében õrzött lopott kincseket csempéssze ki az országból, nehogy elkobozzák õket. Esther lejut a pincébe, és döbbenten látja a sok mûkincset, ait Dionisio feltehetõen zsidó családoktól szerzett a második világháború idején. Samuel egészen biztos abban, hogy Dionisio adta át a családját a náciknak.

71.
A szövetségi rendõrség a hadnagyokkal együtt házkutatási paranccsal érkezik a Albuquerque rezidenciára, hogy a titkos rejtekhelyrõl elkobozzák a mûkincseket, amik a második világháború alatt tûntek el. Dionisiot mélységesen felháborítja a dolog. Amaralina egy kis homokfutó autót szeretne, és amikor Herceg feltételekhez köti, duzzogva elvonul. Marize hiába faggatja Lipét, nem árulja el neki, miért bántják az iskolában. Don Rafael értesíti Casianót, hogy Gonzalo és Alberto az õ gépével akarják kicsempészni az országból a lopott kincseket.

72.
Guiomar azt tanácsolja Esthernek, ne ásson bele még jobban Dionisio múltjába, mert apósa egy szörnyeteg, és nem lehet tudni, hogyan áll rajta bosszút. Ám Esther igazságvágya nagyobb, mint a félelme, nem akarja feladni a nyomozást. A légierõ arra készül, hogy feltartóztassák a mûkincseket szállító gépet. Quirino megelégeli Doralice gonosz megjegyzéseit, és arra kéri, ne bántsa folyamatosan Nataliát, ha egyszer Juliano õt választotta. Helios le akarja nyûgözni Milát, ezért pincért is fogad a lakásán rendezett vacsorához, ám a lány csak nevet rajta.

73.
Alberto figyelmezteti nagyapját, hogy a hatóságok nem adják fel egykönnyen, ha már a látókörükbe került. De Dionisio úgy véli, nincs olyan tanú, aki megerõsíthetné, hogy õ csapott be zsidó családokat, és miután megszerezte értékeiket, átadta õket a náciknak. Tais bármennyire igyekszik, nem tudja elfelejteni Heliost, és képtelen viszonozni Mantovani parancsnok érzéseit. Esthert beidézik vallomástételre a mûkincsek ügyében.

74.
Lipe nagyon levert, és nem akar iskolába menni. Donato és Viviana nagyon aggódnak érte, orvoshoz akarják vinni. Quirino sakkozni tanítja Heliost, ám amikor a fiú arra célozgat, hogy Juliano a pénz miatt van Nataliával, Quirino rájön, hogy Helios menthetetlenül ambiciózus és felszínes, lemondja a további órákat. Esther leoson a bunkerbe, Alberto pedig rázárja az ajtót. Amaralina arra kéri Herceget, hogy hamisítson neki jogosítványt, de õ inkább autósiskolába íratná.

75.
Alberto egyt csónakban kievez a tengerre Samucával, és miközben Esther épp vallomást tenne a bubkerben talált mûkincsekrõl, átküldi neki a kisfiú fotóját a tenger közepérõl. Esther megijed, hogy Alberto bántja a gyereket, ezért hamis vallomást tesz. Azt állítja, nem látta még a lefoglalt tárgyakat. Elba Romalho, amikor fellép a Karibi Virágban, azt állítja, Rioban van egy asszony, aki meséket ír, melyek szinte szó szerint illenek a családjukra, ezért úgy véli, a meseíró hölgy Maria Adilia lehet.

76.
Dona Viridiana megengedi Linonak, hogy Carollal elutazzon Rio de Janeiróba, hogy Elba leírása alapján felkutassa anyját. Matia Adiliát. Esthert tönkreteszi a tudat, hogy valósággal Alberto rabszolgájává vált, mert állandóan a gyerekekkel zsarolja. Laurinát semmiképp se szeretné magára hagyni az Albuquerque villában. Doralice ismét megjegyzéseket tesz Nataliára, és minél többet iszik a Karibi virágban, annál kínosabb a helyzet. Quirino hazaviszi, majd visszamegy. Doralice, aki elhallgatta, hogy kirúgták az állásából, nem találja a helyét.

77.
Esther bevallja a szüleinek, hogy nagy butaságot követett el hirtelen haragjában. Mikor megtudta, hogy Dionisio kirúgta Doralice-t, beolvasott neki, és elmondta, hogy apja az élõ tanú háborús bûntetteire. Samuca apai nagyszüleihez költözik, aminek nagyon örül, csak húgát hiányolja. Dionisio rosszul lesz, kórházba szállítják.

78.
Dionisio elmondja Albertónak, hogy Esther családja tud minden sötét titkáról, ami az Albuquerque birodalom bukásához vezethet. Quirinót sokként érte, hogy Doralice búcsúlevelében azt írta, elmegy, mert úgy érzi, nem tud jó feleség és anya lenni. Alberto felkeresi Samuelt és arra kéri, menjen be vele a kórházba, mert Dionisio beszélni szeretne vele. Dionisio minden ravaszságát latba vetve próbálja félrevezetni Samuelt, aki látszólag elhiszi a történetet.

79.
Lino és Carol Rióba érkeznek, és Lino nagyon fél, hogy ha meg is találják anyját, mi lesz, ha nem akar szóba állni vele. Carol megnyugtatja, hogy mindenben támogatni fogja. Samuel elmondja a családjának, hogy Dionisio minden bûnét felesége elsõ férjére, Klaus Wagnerre kente, de Samuelnek az az érzése, hogy Dionisio és Klaus Wagner egy és ugyanaz a személy. Olivia azt tanácsolja Taisnak, ne áltassa tovább Mantovani parancsnokot.

80.
Casiano karja megsérül a bányában, de nem esik komoly baja. Alberto megtiltja Esthernek, hogy iskolába vigye Lauritát, mert ott találkozhat a Samucát kísérõ Casianoval. Don Dionisio agához hívatja Heliost, és az ambiciózus fiatalembernek megcsillantja élete álmát, ha elvégez neki egy piszkos munkát.

81.
Lino és Carol találkoznak a piacon egy asszonnyal, aki mesekönyveket árul, és elmondják neki, hogy a mesék szerzõjét keresik, Maria Adiliát. Jurema meglepõdik, amikor kiderül, hogy Maria Adilia Lino édesanyja, és úgy dönt, elviszi õket az asszonyhoz. Amadeo úgy dönt, kiköltözik Isabel szobájából, és a lány úgy tesz, mintha nem érdekelné. Casianonak megsérült a keze a bányában, de komoly baja nem esett. Helios igent mond don Dionisio ajánlatára. Alberto kíváncsi, hogy miben mesterkedik Helios és a nagyapja, de egyikük sem akar errõl beszélni.

82.
Casiano és Herceg turmalinra bukkannak a bányában, és megkérik Samuelt, hogy végezze el a szükséges vizsgálatokat. Maria belemegy abba, hogy meglátogassa anyját és gyermekeit, de azt szeretné, ha meglepetésként érkezne, nem engedi, hogy Lino elõre bejelentse. Miután Quirino közbenjárására kitették az iskolából a Lipét zaklató gyereket, Lipe szégyell iskolába menni, mert mindenki róla beszél, de Marize megnyugtatja, hogy mindenben számíthat rá. Arruda, don Dionisio embere, felkeresi Heliost, hogy megbeszéljék, hogyan tegyék el az útból Samuelt.

83.
Herceg aggódik, hogy valóban nem tud jó nagyapja lenni Amaralinának. Fogalma sem volt, hogy a lány már tud arról, hogy õ a régen keresett nagyapja. Alberto Dionisio szemére veti hogy Heliost elõ akarja léptetni anélkül, hogy vele egyeztetne. Guiomar azt tanácsolja Esthernek, ne kutassanak tovább Dionisio múltjában, de végül õ maga is segít feltárni apósa elõéletét.

84.
Juliano épp abban a szállodában dolgozik másodállásban recepciósként, ahol Helios lakik. A fiá lejicsinylõen bánik egykori barátjával. Juliano és Zuleika is tanúja, hogy Arruda felkeresi Heliost a szállodában, Mindkettejüknek feltûnik a rossz arcú, és még rosszabb modorú férfi. Maria elindul Linoval és Carollal Villa los Vientosba, de attól tart, hogy hazatérve esetleg veszélybe sodorja Candinót.

86.
Dionisio azzal vádolja Albertót, hogy túl gyenge jellem, és engedi, hogy Guiomar befolyásolja és ellene fordítsa. Alberto nagyon haragszik nagyapjára, amiért Heliosszal pusmog valamirõl az õ tudta nélkül. Herceg és Casiano sok bányászt átcsábítanak magukhoz az Albuquerque csoporttól, és megkezdik a turmalin kitermelését. Amaralina a frissen szerzett jogosítvánnyal, és a Hercegtõl kapott járgánnyal beállít az irodába, hogy Lindaura adjon neki turistacsoportot. Esther és Lindaura aggódnak Samuel eltûnése miatt. Casiano a pilótákhoz fordul segítségért.

87.
Casiano és a pilóták kiszabadítják Samuelt, akinek már csak perceken múlott az élete. Dionisio, akinek meggyõzõdése, hogy Arruda végzett Samuellel, Heliost a vállalat alelnökévé lépteti elõ. Albertót annyira irritálja nagyapja lépése, hogy arra gondol, kiiktatja a képbõl, és bedugja egy otthonba. Ráadásul Dionisio felajánlja Heliosnak az õ irodáját, a becsvágyó Helios pedig be is költözik. Isabel az áthelyezését kéri Mantovani parancsnoktól.

88.
Vivisna és Donato örülnek ugyan Helios sikerének, de szinte rá se ismernek arra a fiúra, akit felneveltek. Helios nagyképûsége nem ismer határokat, Alberto nagyon nehezen viseli a felkapaszkodott fiatalembert, és el sem tudja képzelni, milyen szolgálatokat tehetett nagyapjának az alelnöki székért cserébe. Samuel kórtermét megfigyeli a szövetségi rendõrség, mert sejtik, hogy akik meg akarták gyilkolni, nem adják fel egykönnyen.

89.
Alberto meglátogatja Samuelt a kórházban, aki közli vele, hogy tudja, Dionisio áll az elrablása hátterében. Quirino nehezen viseli Doralice hiányát, Juliano örül, hogy anyja telefonon azt ígérte, ott lesz az esküvõjén. Helios nagyszabású partit ad a vállalat pénzén, hogy megünnepelje kinevezését. Szüleit megalázza, mert úgy érzi, szerény megjelenésükkel szégyent hoznak rá. Milát meglepetésként éri, hogy apját is meghívta Helios, és még jobban meglepi, amikor nyilvánosan megkéri a kezét. Õ viszont nyilvánosan kikosarazza.

90.
Helios alelnöksége rövid ideig tart, mert amikor Dionisio értesül arról, hogy Samuel túlélte a merényletet, Arrudát pedig elkapták a rendõrök, azonnal kirúgja Heliost, de nem csak az alelnöki székbõl, hanem a cégtõl is. Alberto kárörvendõen kiélvezi, hogy megalázhatja. Maria Adilia minden bátorságát összeszedve, felkeresi Dionisiót, mert nem tûri tovább, ahogy Candinoval viselkedik. Esther segít Samuelnek felkutatni Manolot, azt az egykori cigány kisfiút, akivel együtt bujkált a nácik elõl.

91.
Samuel és Esther hosszas kutatás után rátalálnak Manolóra, Samuel gyerekkori barátjára, a cigány kisfiúra, akivel együtt bujkáltak a nácik elõl. Manolo megígéri, hogy meglátogatja õket. Miután Maria Adilia tudatta Dionisióval, hogy visszajött, végre nyugodtan mutatkozhat a faluban is. Candino rettentõ boldog, hogy mindenkinek elmondhatja, hazajött az anyukája. A hadnagyok próbálják felgöngyölíteni a szálakat, arra gyanakszanak, hogy a Samuel elleni merénylet kitervelõje egy közvetítõn keresztül fogadta fel a bérgyilkosokat, és abban reménykednek, hogy ez a közvetítõ vallani fog Dionisio ellen.

92.
Yvet megjelenik dona Viridiana házában, és azt hazudja, hogy Guiomar várja Maria Adiliát a kocsiban. Ám amikor beül, Dionisiót látja a hátsó ülésen. Nagyon megrémül, de végül egyezségre jut vele. Rafael bajba kerül, mert Gonzalo emberei végezni akarnak vele. Cristal felhívja Esthert, hogy segítséget kérjen Casianótól az apjának, aki bujkálni kényszerül. Anaralina és Nicole elhatározzák, hogy összehozzák Herceget Guiomarral, és bonyolult tervet szõnek.

93.
Amikor Esthert és Albertót várják a bírósági szakértõk a pszichológiai felmérésre, hogy a bíró el tudja dönteni, kinek ítélje Laurinát a válás után, Alberto erõs altatót csempész Esther teájába, aki nem tud elmenni a meghallgatásra. Alberto mindenfélét hazudik, hogy neki ítéljék a kislányt. Még Candino is észreveszi, hogy Lino rajzain minden modell Taishoz hasonlít. Carol ezt látva azt hiszi, hogy Lino beleszeretett a lányba. Alberto megkeresi Silvestrét, és sok pénzt ajánl neki, cserébe néhány szívességért.

94.
Juliano nem tudja eldönteni, beszéljen-e arról valakivel, hogy tudja, Arruda a szállodában meglátogatta Heliost, tehát a fiúnak valami köze lehet Samuel elrablásához. Rafael bevallja Hercegnek, hogy õ segített kicsempészni az országból Dionisio lopott kincseit. Silvestre Alberto megbízásából robbanószert helyez el a bányában. A robbanáskor Casianora ráomlik a bánya, de a hadnagyoknak sikerül élve kimenekíteniük. Carol csak félig hall egy beszélgetést, és azt szûri le belõle, hogy Lino beleszeretett Taisba.

95.
Juliano nem bírja tovább a terhet, elmondja Donatónak, hogy látta Arrudát, a bérgyilkost Heliosszal a szállodában. Viviana azt kéri tõle, mondjon el mindent a rendõrségen, mert noha Helios a fia és szereti õt, ha rossz útra tért, meg kell bûnhõdnie. Tais figyelmezteti Linót, hogy Carol azt hiszi, szerelmesek egymásba, ezért el akarja hagyni a várost. Juliano figyelmezteti Heliost, hogy ha nem tesz vallomást a rendõrségen, õ fog feljelentést tenni.

96.
Albertonak egyre gyakoribbak a dühkitörtései, ordít és tör-zúz, Esthert azzal vádolja, hogy tönkretette az életét. Maria Adilia beugrik Quirinohoz, és felajánlja a segítségét, míg Doralice haza nem megy. Juliano arra az elhatározásra jut, hogy elmondja a rendõrségen, látta a bérgyilkos Arudát Heliosszal. A rendõrség megakadályozza, hogy Helios elutazzon. Helios felhívja Dionoisiót, hogy segítsen neki kijutni az országból.

97.
Guiomar kérdõre vonja Maria Adiliát, mert noha sejti az igazságot, tõle akarja hallani, hogy valójában mi köze van Dionisiohoz, és mivel tudja a markában tartani apósa. A Dionisio által fogadott ügyvéddel, Castroval, Hekios felkeresi a rendõrség parancsnokát, és beismerõ valomást tesz. Azt állítja, õ raboltatta el Samuelt, hogy az egészet Albertora kenje, és így szerezze meg a helyt a cégnél. Amadeo kibékül Isabellel, aki immár nem akarja áthelyeztetni magát.

98.
Dona Viridiana lánya szemére veti, hogy hazudott Guiomarnak, és inkább könnyûvérûnek állította be magát, mintsem hogy bevallja, Dionisio Albuquerque Candino apja. Candino kihallgatja a beszélgetést, és gyermeteg lelkével nem tudja felfogni, miért viselkedik vele olyan csúnyán don Dionisio, ha az édesapja. Silvestre aggódik, mert priusza van, és Alberto nem mondta neki, hogy Casianót akarja megölni a bányarobbantással.

99.
A hadnagyok Rióba utaznak, hogy segítsenek don Rafaelnek megszökni üldözõi elõl. Cristal próbálja megnyugtatni Amparot, aki nagyon izgul az õrült akció elõtt. Gonzalo emberei minden lépésüket figyelik, mert el akarják tenni láb alól Rafaelt. Alberto örül, mert Yvet kihallgat egy beszélgetést Sasiano és Hercek között, akik úgy vélik, nincs semmi bizonyíték arra, hogy Albertonak köze lenne a robbantáshoz. Helios megüzeni Castroval Dionisionak, hogy a légierõ pilótái arra gyanakszanak, õ volt a megbízó.

100.
Cristal, Amparo és Rafael nagyon hálásak Casianónak, amiért a pilóták segítségével megmentette õket Gonzalo embereitõl. Don Dionisio pénzt küld Heliosnak, és azt üzeni Castroval, hogy szerezzen hamis papírokat belõle, és hagyja el az országot. Manolo megérkezik Samuelhez, és elmeséli, hogy Klaus Wagnert a koncentrációs táborban a halál hírnökének hívták, és nagyon sok ember halála szárad a lelkén. Candino felkeresi Dionisiót, hogy megkérdezze, miért gyûlöli ennire, de õ ismét kidobja a házból. Candino gyötrõdik, hogy apja nem szereti. William kérésére Quirino megengedi Nicole-nak, hogy náluk lakjon.

101.
Mivel Manolo megerõsíti abban, hogy Dionisio az a háborús bûnös, akinek gondolta, Samuelnek már csak egy tennivalója maradt: bizonyítékot szerezni arra, hogy Dionisio Albuquerque és Klaus Wagner egy és ugyanaz a személy. Candino elmondja a családjának, hogy rájött, Dionisio az apukája, és arra gondol, hogy csak azért gyûlöli és gorombáskodik vele, mert nem tudja, hogy a fia. Nicole Quirinohoz költözik átmenetileg. Dionisio Castrón keresztül pénzt küld Heliosnak, hogy szerezzen hamis útlevelet, és tûnjön el az országból.

102.
Casiano a jó útra tért don Rafaelhez fordul segítségért a bányából kitermelt drágakövek értékesítése terén. Esther kérésére Zuleika segít átverni Heliost. Eljuttatják hozzá a Herceg által hamisított okmányokat, Helios sietve le akar lépni a Dionisiotól kapott pénzzel. Guiomar megígéri Maria Adiliának, hogy Candinonak semmi baja nem esik, sõt, elintézi, hogy ismerjék el Albuquerque-nek, és részesüljön az örökségbõl.

103.
Helios letartóztatása után Dionisio aggódik, hogy a fiúnak eljár a szája. Herceg a megvizsgált iratok alapján kijelenti, hogy Klaus Wagner és Dionisio egy és ugyanaz a személy. Albertót bosszantja, hogy nagyapja Heliost választotta bizalmasának, ezért most nincs túl nagy segítségére. Manolo felhívja másik unokáját, Aurorát, hogy azonnal utazzon oda. Aurora ügyvéd, aki bujkáló háborús bûnösök felkutatásával foglalkozik.

104.
Helos annak ellenére nem ismeri be, hogy Dionisio volt a megbízó, hogy anyja a rendõrségen részletesen elmondja, szerinte hogyan történhetett. Helios abban bízik, hogy amint kiszabadul, gazdagon élhet a Dionisiotól kapott pénzbõl. Esthernek fel kell készülnie a gyermekelhelyezési perre, mert szeretné elérni, hogy Laurinát rá bízza a bíró. Tudja, hogy Alberto mindent meg fog tenni azért, hogy ellehetetlenítse.

105.
Guiomar felkeresi Munizt, Esther ügyvédjét, hogy segítsen neki elintézni, hogy Candinót az apósa a nevére vegye. Dionisio megkéri Yvetet, hogy szervezzen meg a házba egy rendkívül elõkelõ estélyt az ügyfeleknek, hogy megerõsítse a cégbe vetett bizalmat. Guiomar megjelenik az estélyen Candinóval, és a sajtó meg a vendégek elõtt bejelenti, hogy Dionisio Candino édesapja.

106.
Dionisio minden viszolygását legyõzve, meglátogatja Candinót dona Viridiana házában. Doralice kérésére Quirino és William elutaznak hozzá. Doraliceazt szeretné, ha Quirino segítene neki örökbe fogadni Beatrizt. A férfi tanácstalan, érzi, hogy kettejük kapcsolatát már nem lehet helyrehozni. Dionisio meghívja Candinót a házába ebédelni, dona Viridiana nem akarja elengedni az unokáját, de végül beadja a derekát. Dionisio családi fotókat is készíttet, hogy a közvélemény elõtt jobb színben tüntesse fel magát.

107.
Alberto tovább zsarolja Silvestrét, és kifaggatja a bánya ügyeirõl. Nagyon dühös, hogy riválisa értékes köveket talált az általa értéktelennek tartott bányában, és ügyvédjét arra kéri, hogy jogi úton szerezze vissza a bányát. Dona Viridiana és Manolo nagyon megkedvelik egymást, a két öreg már elsõ perctõl szimpátiával viszonyul egymáshoz. Doralice furcsállja, hogy Nicole náluk lakik, ezért kérdõre vonja Quirinót, de nem gyõzi meg a válasza.

108.
Esther és Casiano azt remélik, hogy Helios vallomása után Dionosio végre elnyeri méltó büntetését, és börtönbe kerül a Samuel ellen kitervelt gyilkossági kísérlet miatt. Guiomar felkeresi Nicole-t, hogy elvigye a rendõrségre, hogy feljelentést tegyen Dionisio ellen a rasszista viselkedése miatt. Juliano Nataliához költözik, de nem szívesen mond le a régi kacatjairól. Quirino, Doralice és William haza készülnek a baba örökbefogadása után.

109.
Casiano a bánya nyereségébõl egy hidroplánt vesz Esthernek, hogy ezzel is segítse az idegenforgalmi vállalkozását. Samuel egy gyönyörû gyûrût készít, hogy Casiano megkérhesse lánya kezét. Alberto ismét megkeresi Silvestrét, és arra utasítja, hogy robbantsa fel a bányát, de Silvestre nem vállalja. Mivel Casiano rendesen bánik vele, a bányásznak lelkifurdalása támad, és mindenrõl beszámol neki. Amikor éjjel Alberto maga megy robbantani, egy egész hadsereg várja.

110.
Alberto megszökik, miután lebukott a robbanószerrel. Quirino és Doralice között egyre gyakoribbak a viták, mert a férfi nem tudja megbocsátani, hogy felesége szó nélkül otthagyta õket. Juliano és Natalia esküvõjén Doralice úgy érzi, Quirino túl nagy figyelmet szentel Nicole-nak. Casiano felkeresi Albertót, hogy elmondja, nem juttatja rács mögé, de szeretne békében élni Estherrel. Alberto ezt képtelen elviselni.

111.
Nicole úgy érzi, Doralice hazatérésével jobb, ha elköltözik Quirino házából. Doralice féltékeny Nicole-ra, és nem érti, Quirino miért viselkedik távolságtartóan vele. Amikor férje tudtára adja, hogy nem tud megbocsátani, amiért elhagyta õket, Doralice felajánlja, hogy elmegy, és esélyt ad neki, hogy valaki mással boldog legyen. Guiomar kétségbe van esve, mert Alberto teljesen magába zuhant, úgy érzi, fiának szakember segítségére lenne szüksége.

112.
Quirino megkéri Doralice-t, hogy ha már úgy döntött, hogy elmegy, mielõbb tegye meg, mert õ és William kezdenek kötõdni az örökbefogadott kislányhoz, és nem akarja fájdalmassá tenni az elválást. Dona Viridiana és Manolo visszaérkeznek a kirándulásról, és hoznak egy võlegényt Ariananak. Candino határtalanul boldog, hogy a kecskéje kapott egy társat. Esther és Casiano vesznek egy házat, Samuca boldog, hogy végre együtt lakhat a család.

113.
Helios közli Castroval, hogy úgy döntött, vádalkut köt, és feladja Dionisiót, mint az emberrablás és a gyilkossági kísérlet értelmi szerzõjét. Guiomar még jobban aggódik fia labilis elmeállapota miatt, miután Esthertõl megtudja, hogy Alberto ott járt, és agresszívan viselkedett. Szobájában felfedez egy fotómontázst, melybõl kitûnik, hogy fia tele van gyûlölettel. A rendõrség megjelenik az Albuquerque villában egy elfogatóparanccsal Dionisio ellen, és letartóztatják.

114.
Guiomar aggódik, mert fia összefüggéstelenül beszél, néha olyan, mintha meg sem ismerné. Mila és Ciro Natalba utaznak, ahol mila szó szerint megkéri barátja kezét. Ciro nem örül a szerepcserének, de természetesen igent mond. Dionisiót hazaengedik ugyan az elõzetes letartóztatásból, de elkobozzák az útlevelét. A sajtó tele van az Albuquerque csoport körüli botrányokkal, ami nem tesz jót az üzletnek. Guiomar egy neves pszichiátert hív fiához, mert Alberto immár az elmebaj tüneteit mutatja.

115.
Miután Esther rosszul lesz az utcán, Casiano nagyon aggódik, nehogy valami alattomos, gyógyíthatatlan betegsége legyen. Manolo unokája, a nácivadász ügyvédnõ, Aurora, Villa de los Vientosba érkezik, hogy végre a nemzetközi bíróság elé juttatta Dionisiót a második világháború során Klaus Wagner néven elkövetett rémtettei miatt. Dionosio találkozik Ottóval, és arra kéri, menekítse ki Brazíliából, még mielõtt leleplezõdik náci múltja.

116.
A kórházi vizsgálatok kimutatják, hogy Ester nem azért lett rosszul, mert gyógyíthatatlan beteg, pusztán csak terhes. Cassiano majdnem kiugrik a bõrébõl örömében. Zuleika elmondja Helios szüleinek, hogy a fiú örülne, ha meglátogatnák. Donato és Viviana nagyon boldogok. Manolo elviszi Aurorát az Albuquerque házba, mintha szakácsnõnek jelentkezne, ám a látogatást csak arra használják, hogy Aurora lehallgatókészüléket helyezzen a telefonba.

117.
Amaralina boldog, mert Rodrigo megkérte a kezét. Guiomar kétségbe esik fia idegállapota miatt. Alberto hangulata gyorsan változik. Barátságosan felhívja Casianót, hogy meglátogathassa kislányát. Heliost magára hagyja az ügyvédje. Szülei nagyon boldogok, hogy megengedi nekik, hogy meglátogassák a börtönben, és megígérik, hogy mindent elkövetnek, hogy kihozzák onnan. Quirino úgy érzi, beleszeretett Nicole-ba. Juliano biztatja, hogy kezdje újra az életét.

118.
William, Marize és Lipe megpróbálják összehozni Quirinót és Nicole-t egy biciklis kiránduláson. Ravasz tervük sikerrel jár, nagyon boldogok. A hadnagyok arra készülnek, hogy megállítsák Dionisiót, még mielõtt hamis útlevéllel elhagyná az országot. Dona Viridiana rendkívül szomorú, amiért új barátja, Manolo, indulni készül, hogy csatlakozzon unokájával a cigánytáborhoz, de végül úgy dönt, a többieket hívja Villa de los Vientosba.

119.
Donato jól beolvas Castronak, a szélhámos ügyvédnek, aki semmit nem tett, hogy kihozza Heliost a börtönbõl. Casiano és a hadnagyok lecsapnak Dionisiora, aki már nyugodtam ül egy magángépen, hogy elhagyja az országot és megmeneküljön a nemzetközi törvényszéktõl háborús bûnei miatt. Casiano vesz még néhány homokjárót, hogy Estherék vállalkozását felvirágoztassa. A Dionisio múltja körüli botrány teljesen tönkreteszi a céget, Guiomat kénytelen mindet eladni. Alberto állapota egyre rosszabb.

120.
Guiomar kénytelen pszichiátriai intézetbe vitetnie fiát, és abban reménykedik, hogy ott majd segítenek rajta, Megszületik Natalia babája, Juliano határtalanul boldog. Esther ügyvédje, Muniz, elintézi, hogy Heliost szabadlábra helyezzék. A fiúnak volt ideje gondolkodni az élet dolgain a börtönben, és rájön, mennyire fontos a család. Donato és Viviana boldogok. Casiano a drágakövekbõl juttat Candinonak is, elvégre az õ segítségével találtak rá a bányára. Casiani végre feleségül veheti szerelmét, Esthert.

Megosztom másokkal: