Kachorra tartalma

KACHORRA – Az ártatlan szökevény
1.
Kachorra gyilkossági ügybe keveredik. A bírót nem hatja meg a lány õszintesége, és vizsgálati fogságba záratja õt. A börtönbe tartó úton azonban a rabszállító autó karambolozik. Kachorra kisebb sebesülésekkel megússza a balesetet. Hirtelen ötlettõl vezérelve elemeli a másik autóba fekvõ eszméletlen nõ iratait és ruháit, majd elmenekül a helyszínrõl. Az ismeretlen nõ ruhájába öltözve nevelõnõként érkezik meg a gazdag Moravia családhoz.

2.
Barnarda egyre gyanúsabbnak találja Kachorra viselkedését. A kórházban fekvõ nevelõnõ még mindig eszméletlen. A rendõrség is tehetetlen, hiszen nem voltak a nõnél az iratai. Bruno életét a Moravia Mûvekben kitört sztrájk nehezíti. Eközben Kachorra öccse, Santiago egy rendõrségi adások vételére alkalmas rádiót eszkábál össze, hogy ennek segítségével akadjon Kachorra nyomára. Rendõrök állják útját annak a kocsinak, amelyben Kachorra és Lautaro utazik.

3.
Miután Bernarda sikeresen kicselezi a rendõröket, Kachorra is fellélegezhet. German felkutatja azt a taxisofõrt, aki Kachorrát a Moravia házhoz vitte. Josefina minden helyzetet kihasznál, hogy ellent mondjon Rosarionak (Kachorrának) Eközben Bruno megtalálja a lány naplóját, ám mielõtt belepillanthatna, Josefina viharzik be a szobába.

4.
Kachorra speciális módszert alkalmazva szeretne javítani Lautaro beszédhibáján, ám próbálkozása vegyes érzéseket kelt a jelenlevõ családtagokban. Josefina pénzt kér Brunotól, aki nem ad. Miután a lány sikertelenül jár, elcsen egy, a család tulajdonát képezõ antik karórát. Kachorra titkon reméli, hogy hamarosan összegyûlik annyi pénze, hogy elhagyhatja az országot.

5.
Kachorra elhalasztja a találkozást apjával, inkább egy templomba tér be, hogy imával mondjon köszönetet Szûz Máriának sikeres megmeneküléséért. A templomban azonban fültanúja lesz Sancho és Pitu beszélgetésének, amint a két fiú a Moravia családtól eltûnt értékes óra eladásáról diskurálnak. Kachorra akcióba lendül. Eközben Pierina rábukkan egy újságcikkre.

6.
Pierina rájön, ki is valójában a szeleburdi lány. A rendõrség mindent megpróbál, hogy Fransiscot rábírja lánya elárulására. Eközben Kachorra szívszerelme, German veszélyes attrakcióra készül. Catalina nõvér furcsa ajánlatot kap egy városi tanácsnoktól. Pierina igazi nevén szólítja Kachorrát.

7.
Kachorra szerencséjére az elveszett antik óra elõkerül, ám Bruno gyanítja, hogy Josefina is sáros az ügyben. Pierina egyezséget ajánl Kachorrának: titokban tartja a lány múltját a család elõtt, ám cserébe azt kéri, hogy tegye boldoggá Brunot és testvéreit. A hírhedt maffiozó, Correiro megvesztegeti a Kachorra után nyomozó Morales felügyelõt, hogy a börtön helyett neki adja át Kachorrát. Továbbra sem csillapodnak a munkások a Moravia cégnél, sõt Brunot ismeretlenek támadják meg a háza elõtt. Szerencséjére azonban Kachorra rátalál a vérzõ férfire.

8.
Kachorra orvoshoz viszi a sebesült Brunót, ám a férfi megesketi a lányt, hogy nem mondja el senkinek az esetet. Kachorra segít Brunónak felfeküdni. A férfinek rémálmai vannak ezért Kachorra hozzábújik és elalszik mellette. Kachorra öccse, Santiago elmondja egy újságírólánynak, hogy mennyi csoda történik a kápolnában, és hogy pénzt találtak a Szent Szûz szobra alatt. Bernarda és Mecha addig kérdezgetik Kachorrát a Bruno elleni támadásról, amíg a lány tövirõl-hegyire mindent elmond. Bruno megharagszik a lányra.

9.
Catalina nõvér továbbra sem tesz le arról a tervérõl, hogy meggyõzze Germant, segítsen Kachorrának tisztáznia magát a szörnyû vád alól. Kachorra úgy dönt, hogy az igazságtalan vádak miatt felmond a Moravia családnál. Elõbb Pierina, majd Bruno, Lautaro és még Josefina is arra kéri a lányt, hogy maradjon. Catalina nõvérnek váratlan segítõje akad, egy rejtélyes jótevõ, Carmello úr személyében. Kachorra telefonál Germannak, és a fiú meggyõzi, hogy találkozzanak. A csapda készen áll és a két korrupt nyomozó is, hogy végre elkaphassák Kachorrát.

10.
Izgatott emberek gyülekeznek az árvaház elõtt, hogy szemtanúi legyenek a Szûz csodatevésének, de legfõképpen azért, hogy pénzt kérjenek a szenttõl, ám Catalina nõvér határozott hangon elküldi õket. Chichilo, miután földijétõl, Pierinától értesül Kachorra problémáiról, segítséget ajánl a lánynak, hogy találkozni tudjon Germannal a kikötõben. Bruno felkeresi Catalina nõvért, hogy tisztázza Sanchót a lopás vádja alól, és állást ajánljon a fiúnak a gyárban. Hála Pierina puncsbóléjának, Bernarda asszony alaposan “elázik”, így Kachorra észrevétlenül találkozhat apjával és Germannal, ám nem sejtheti, hogy egy gondosan elõkészített csapdába fut…

11.
Kachorra besétál a csapdába, ám Chicillo még idõben megmenti a lányt a letartóztatástól. Francisco és German önmagát hibáztatja, amiért elárulták Kachorrát. A két korrupt rendõr azt hazudja Kachorra apjának, hogy lánya a menekülés közben a folyóba vetette magát. Másnap reggel a híradások is beszámolnak a szökött fegyenc, Antonia Guerrero tragikus haláláról. Új nap virrad az elkényeztetett Josefina és az árvaházi – minden lében kanál – Sancho életében: mindketten munkába állnak a Moravia Egyesült Tésztagyárban. Pierina segítséget ajánl Kachorrának, cserébe azonban fel kell vidítani “savanyú” Brunót és boldogságot hozni a Moráviáknak…

12.
Bruno döntése értelmében Sancho és Josefina kénytelen együtt járni az utcákat, hogy a tésztagyár termékeit népszerûsítsék. Kachorra belefog élete történetének elmesélésébe, hogy kielégítse Pierira határtalan kíváncsiságát. Fény derül Almendariz jegyzõ és Kachorra kapcsolatára. Germannal azt tervezték, hogy Kachorra látszólag elcsábítja a korrupt jegyzõt, amit közben German titokban videóra rögzít. Morales felügyelõ megbíz egy fejvadászt, hogy titokban akadjon Antonia Guerrero nyomára. Kachorra mentõ ötlettel áll elõ a cég felvirágoztatásával kapcsolatban, ezt Bruno szenvedélyes csókkal jutalmazza…

13.
Bruno és Kachorra szerencsétlenségére a csóknak szemtanúja is akad a vénlány Bernarda személyében. Sancho és Josefina elsõ munkanapja viharosan kezdõdik, de a bimbódzó szerelem elsõ jelei is megmutatkoznak: állandóan veszekednek, utálják egymást, mégis elválaszthatatlanok egymástól. Francisco egyre emészti magát szeretett lánya elvesztésén. Kachorra Pierina nyomására elhatározza, levelet ír apjának. Pierina és Chicillo elvállalják a bizalmas küldetést: inkognitóban, személyesen viszik el a levelet Francisco kifõzdéjébe…

14.
Bernarda ismét nyeregben érzi magát, újra és újra azon mesterkedik, hogy befeketítse Kachorrát Bruno elõtt. Mégis öngólt lõ, amint kiderül: Lauta élete elsõ történelem négyesével tér haza, hála Kachorra egyik “különleges” módszerének. Carmello múltjának sötét árnyai egyre inkább beárnyékolják mindennapjait, ám utolsó reménysugárként Catalina nõvér vacsorameghívással lepi meg a férfit. Kachorra tovább meséli Pierinának a gyilkosságot megelõzõ események sorát. Silvina megtalálja a Kachorra apjának írt levelét, amelyet Pierina és Chichilo dugott el a mosdóban. Az árvaházat ismét a kilakoltatás fenyegeti, ám Carmello újra felajánlja segítségét…

15.
Lucia fõtisztelendõ anya arra kötelezi Catalina nõvért, hogy térjen vissza a zárdába, és adja át egyik zárdatársának az árva gyermekek nevelését. Kachorra újra belefog történetébe, Pierina pedig tûkön ülve várja a végkifejletet. Bernarda rosszullétre panaszkodik, és házhoz hívja Reynaldót, aki iránt – magának sem beismerve – romantikus érzelmeket táplál. A megtört Francisco papa elérzékenyülve olvassa elveszettnek hitt lánya levelét. Kachorra szomorúsága is egy csapásra elmúlik, amint értesül Chichilótól, hogy Francisco papa megkapta a levelét. Végezetül ismételten úgy hozza a sors, hogy éjszaka Bernarda félreérthetõ helyzetben találja unokaöccsét és a nevelõnõt…

16.
Bernarda kérdõre vonja a Rosario ágyában meglepett Brunót. Az éjszaka másoknak is meglepetéseket tartogat: miközben Bernanda a konyhában azon morfondírozik, hogy miként vacsorázzon Reynaldóval úrinõ módjára, Chicillo félálomban “karambolozik” vele. Carmello úr Catalina nõvér tudta nélkül találkozik Carmina Almenderiz jegyzõvel, hogy tárgyaljon vele az árvaház fennálló tartozásáról, ám a nõ hamar kimutatja foga fehérjét. Bruno egyre többet gondol Kachorrára, és egy kósza ötlettõl vezérelve úgy dönt, Mecha távollétében Kachorrával megy el egy kiállításra…

17.
Rosario -alias Kachorra – vonakodva bár, de elfogadja Bruno meghívását. Pierina lánykori ruhájával lepi meg az elszontyolodott Kachorrát, aki így elegáns nõként tündökölhet az esti fogadáson. Lauta megkapja élete elsõ lehetõségét, hogy játékosként részt vegyen az iskolai futballmeccsen. A “kihagyhatatlan” mérkõzés éppen azon a szombat estén van, amikor Bruno, Rosario és Lauta a kiállításra mennének, Bruno mégis úgy dönt – vállalva a “beláthatatlan következményeket”-, kettesben, Rosario oldalán jelenik meg festõmûvész barátja fogadásán…

18.
Bruno lélegzete is elakad, mihelyt megpillantja a Pierina leánykori ruhájában pompázó Kachorrát. Kettejük “bimbódzó” kapcsolatát azonban nemcsak Pablo gondosan kimunkált haditerve veszélyezteti, hanem Mecha váratlan felbukkanása is. Eközben Bruno nagynénje, Bernarda elsõ randevújára készül, ám hirtelen úrrá lesz rajta különleges fóbiája, amely azonnali orvosi beavatkozást igényel. Francisco papa felkeresi Germant, hogy lebeszélje az életveszélyes kaszkadõrmutatványról, ám a fiú hajthatatlannak bizonyul. A kis Lautaro focimeccse sem a várakozásoknak megfelelõen alakul: saját csapattársai kiállítják, miután öngólt lõ.

19.
Bruno elmondja Rosariónak, hogy – a galériában történtek miatt – Mecha szakított vele. Jorge atya figyelmezteti Catalina nõvért: a fõtiszteletû Lucia anya nem tett le azon szándékáról, hogy új vezetõt nevezzen ki az árvaház élére. Lautaro tovább szenved a balul sikerült focimérkõzés miatt. Francisco papa úgy dönt, felkéri a legmenõbb ügyvédet, hogy segítsen Kachorrát tisztázni a gyilkosság vádja alól. Pierina egy maszkot készít, amely használatával Kachorra a leleplezõdés veszélye nélkül meglátogathatja családját. A maszk azonban “túl jól” sikerül”…

20.
Miután Kachorra csúnyább lett, mint Frankenstein menyasszonya, Pierina nyugodt szívvel engedi útjára a lányt. Lauta ismét osztálytársai céltáblája lesz, összetépik füzeteit, és emellett még jól helyben is hagyják. Hazatérve Kachorra veszi szeretõ gondjaiba a megtépázott fiút. Carmello újra találkozik a korrupt közjegyzõ-asszonnyal, hogy tárgyaljon vele az árvaház adósságának rendezésérõl. A két házaló tészta-ügynök, Pithu és Josefina eredeti marketingfogással lendíti fel a Moravai Mûvek eladási statisztikáját. Bernarda akcióba lendül, hogy elsimítsa a Bruno és Mecha közötti “nézeteltérést”, ám a küldetés nem várt eredményt hoz…

21.
Bruno szorult helyzetbe kerül, miután Bernarda és Mecha váratlanul felbukkan az irodájában. A férfi szerencséjére Kachorra még idejében elrejtõzik Bruno hatalmas íróasztala alá. Catalina nõvér véletlenül szemtanúja lesz, amint Carmelo egy csekket ad át a gyûlölt közjegyzõnõnek. Pablo nem tanul a történtekbõl, és tovább folytatja szerelmi ostromát Kachorránál. Lauta szótlansága komoly aggodalommal tölti el a családot, ezért Kachorra beveti titkos szuperfegyverét, Bolyhoskát, a beszélõ zoknit. Végül pedig sor kerül Pierina maszkjának fõpróbájára is…

22.
A maszk mögött rejtõzõ Kachorra elsõ útja a közeli kápolnába vezet, ahol Catalina nõvér veszi oltalmába. A szótlan, elcsúfított arcú lány alig tudja türtõztetni magát, hogy ne árulja el, ki is õ valójában. Catalina nõvér él a gyanúperrel, hogy az árvaház jótevõje, Carmello ügyvéd összejátszik Almendariz közjegyzõnõvel, ezért megkéri Germant, hogy nézzen utána a férfi múltjának. Kachorra és Pablo felkeresi a szakítás miatt szenvedõ Mechát, hogy tisztázzák a galériában történteket…

23.
German kis híján súlyos balesetet szenved a filmforgatáson, miközben a gyermekmentési jelenetet veszik fel. A Moravia-házban futótûzként terjed a hír, mely szerint Rosario és Pablo kéz a kézben hagyták el a házat. Francisco papa kénytelen lemondani a randevút a szakácsnõ Elenával, mert Silvana születésnapját szeretné megünnepelni. Brunón féltékenységi roham lesz úrrá, amint értesül Rosario és Pablo állítólagos romantikus együttlétérõl. Bernarda megfenyegeti Kachorrát, hogy ha nem vidítja fel Lautát, új nevelõnõt fog keresni a helyére. Miközben a Guerrero-család Silvana születésnapját ünnepli, egy hajléktalannak látszó alak jelenik meg…

24.
Kachorra váratlanul felbukkan Silvana születésnapi buliján, ám se apja, se szerelme nem ismeri fel. A családi összejövetelen újra feltûnik a Kachorra elfogására felbérelt Roberto is, ám a férfi egyre inkább elbizonytalanodik feladatát illetõen. Carmello végre beismeri Catalina nõvérnek, hogy õ fizette ki az árvaház tartozását. A kissé kapatos German elmeséli Patriciának annak az estének a történetét, amikor Kachorrát letartóztatták. Bruno megköszöni Rosariónak, amiért tevékeny közremûködésével tisztázta a félreértéseket Mechával. German ismételten balesetet szenved a filmforgatáson, ám ezúttal súlyosan megsérül…

25.
Chicillo fültanúja lesz, amint Santiago papa értesül German balesetérõl. Miután megvitatja értesülését a minden lében kanál Pierinával, úgy dönt: mondják el Kachorrának a szomorú hírt. Pierina German nagynénjének adja ki magát, hogy kiderítse, melyik kórházba vitték a súlyos sérülést szenvedett fiút. Kachorra szomorúsága Lautaróból és Josefinából is erõs érzelmi hatást vált ki. Carmello végre elszánja magát, és névtelen levelet ír kómában fekvõ fiának, Germannak…

26.
Egy jól bevált trükk segítségével Kachorra bejut a kórházban fekvõ Germanhoz, aki csodák-csodájára felébred a kómából. Sancho és Josefina megkapja elsõ fizetését, majd beülnek egy kávéházba, ahol összetûzésbe kerülnek a lány gazdag osztálytársaival. Kachorra észrevétlenül távozik a kórházból, ám nem sejti, hogy Roberto a nyomában van. Miután a nevelõnõ nem érkezik idõben haza, a Moravia család apraja-nagyja izgatottan virraszt a konyhában…

27.
A késõn hazatért Kachorra zavarában azt mondja az aggódó Moraviáknak: Pablóval randevúzott. German magához tér a kómából, és elmondja Francisco papának, hogy Kachorra meglátogatta. A lelkiismeret-furdalástól szenvedõ Carmello könnyek között tesz esküt fia betegágyánál, hogy ezentúl nem hagyja magára. Kachorra újra álruhát ölt, ám kis híján lebukik, amint Bernarda dühösen beviharzik a konyhába…

28.
Kachorra újra felkeresi Catalina nõvért, hogy vigaszt találjon, ám váratlanul beállít Santiago papa. Bernarda újabb gonoszságot eszel ki Rosario eltávolítására: a lánynak jelentést kell írnia Lauta elõmenetelérõl. Sancho szerelme jeléül nyakláncot vesz Josefinának, ám a fiúnak végül inába száll a bátorsága, és nem adja oda. A kórházban fekvõ igazi nevelõnõ hirtelen magához tér…

29.
Kachorra szerencséjére, az egy hónap után kómából magához tért nevelõnõ amnéziában szenved. Sancho iszonyatos dühös lesz, amikor kiderül: Pithu tréfából elcsente a Josefinának szánt nyakláncot. Kachorra ismételten felkeresi családját, és noha ezúttal sem ismerik fel, mégis kedves szavakkal és meleg étellel fogadják. Bernarda ismét elfogadja Renaldo vacsorameghívását, ám elõtte az edzõteremben megismerkedik a jóképû trénerrel, Ezekiellel…

30.
Pár pillanaton múlik, hogy Kachorra és Catalina nõvér nem lesznek szemtanúi, amint Patricia szerelmes csókokat lehel German arcára. Francisco papa egy neves ügyvédi irodát fogad fel, hogy tisztázza Kachorrát a súlyos vádak alól. Bruno rendreutasítja Josefinát, mert az tornatanára testi adottságait ecseteli a vacsoránál. Bernarda nem emel kifogást az “illetlen szavak” ellen, miután izzasztó gyakorlatok sorát kellett végrehajtania az izmos edzõ, Ezekiel szigorú felügyelete mellett. A Pablo társaságában szórakozó Rosariót egy ismeretlen fényképész lefotózza…

31.
Josefina kikotyogja Brunónak, hogy elõzõ este félreérthetetlen helyzetben találta Rosariót és Pablót. A fotós felesége a Pablóval szórakozó lányban felismeri az elítélt Kachorrát. Férjével hosszas tanakodás után úgy dönt: egyelõre nem adják fel a lányt, hanem megpróbálnak pénzhez jutni a gazdag Moraviáktól. Bruno nem rejti véka alá, hogy neheztel Rosarióra, amiért testvérei elõtt éli “magánéletét”. Bernarda egy gyertyafényes vacsora és kellõ mennyiségû ital eredményeképpen kis híján elveszti fejét, és ágyba bújik Renaldóval…

32.
Kachorra szerelménél takarítói munkát vállal, ám alig tudja türtõztetni magát, hogy le ne tépje Pierina maszkját, és meg ne csókolja a fiút. Mielõtt bármi történne, Patho lép be az ajtón, hogy folytassa a fiú ápolását. Bernarda edzõje, Ezekiel mindent elkövet, hogy újdonsült “tanítványa” bizalmába férkõzve alaposan megkopassza õt. Catalina nõvér átadja Germannak azt a levelet, amelyet Carmello névtelenül írt fiának. Rosario “megszökteti” Lautát, hogy felfrissítse a fiú ruhatárát. Bernarda sort kerít a régóta várt “értékelésre”, amelynek célja bebizonyítani a nevelõnõ alkalmatlanságát…

33.
Bernardának meggyõzõdése, hogy Rosario szélhámos, ám Bruno nem osztja teljes mértékben nagynénje véleményét, ezért felhívják a nevelõnõ ajánlóit. Kachorra nem is sejti, hogy a rendõrnõ és férje folyamatos megfigyelés alatt tartják. Carmello újabb levelet ír Germannak, miután a fiú az elsõt olvasás nélkül tépte össze. Roberto felkeresi az amnéziában szenvedõ nevelõnõt, hogy kifaggassa a balesettel kapcsolatban, ám próbálkozása kudarcba fullad. Kihasználva Rosario távollétét, Bernarda kutatni kezd a lány szobájában, és megtalálja Lautaro Rosariónak írt szerelmes levelét…

34.
Bruno elköveti az egyik legsúlyosabb “hibát”, amit férfi elkövethet: Rosario nevét suttogja, miközben Mechával szerelmeskedik. Pablo ismételten vacsorázni viszi Rosariót, és megkéri a lány kezét. Carmello kölcsönadja mobiltelefonját Catalina nõvérnek, aki a hívottak listájában véletlenül felfedezi German telefonszámát. Carmello és Catalina nõvér is úgy dönt: tiszta vizet öntenek a pohárba, és felkeresik Germant. Bernarda ismét belopódzik Rosario szobájába, hogy a fiókokban turkáljon, ám a lány egérfogója megteszi hatását.

35.
Nilda ezredesnek adja ki magát, és becsönget a Moravia családhoz, hogy Kachorra után nyomozzon. Catalina nõvér felkeresi a Kachorrát képviselõ ügyvédet, hogy alkut kössön vele a megbízási szerzõdés összegérõl. Lauta önmagát hibáztatja, amiért Rosario nem reagál a szerelmes levélre. Francisco papa arra az elhatározásra jut, hogy a környék gazdag uzsorásától, Carreno tanácsostól kér ötezer pesót az ügyvédi költség elsõ részletére. Miután kiderül, hogy “az ezredes” csúful becsapta Bernardát, Bruno megkéri a család régi barátját, Rigoberti felügyelõt, hogy személyesen vegye kézbe az ügyet…

36.
Rosario szerencséjére a felügyelõ – más irányú elfoglaltsága miatt – nem tudja tiszteletét tenni a Moravia családnál. Lauta nehezen viseli, hogy plátói szerelme tárgya, Rosario semmibe veszi, ráadásul iskolatársai ismételten jól helybenhagyják. A hiú Bernarda úgy érzi, hogy mindenki kihasználja “nagylelkûségét”, ezért beiratkozik egy pszichodráma csoportba. Kachorra “lelkecske” szerepében újra felkeresi Germant, ám az utcán váratlan kísérõje akad…

37.
Kachorra megrémül, amikor German lakásában egy ismeretlen Rosario Achavalt keresi. Francisco papa felkeresi Carreno urat, hogy ötezer pesót kérjen kölcsön. Bruno elhatározza: Rosario társaságában látogatja meg Rigoberti felügyelõt. Josefina egy új cipõvel lepi meg Sanchót. Bruno és Rosario késhegyre menõ veszekedésbe kezdenek, melynek során szóba kerül a lány horkolása és Bruno “elfuserált” szerelmi élete is. Végül a lány faképnél hagyja a férfit és hazaindul, ám a ház elõtt nem várt “ismerõsbe” botlik…

38.
Hazafelé tartva Kachorrát egy “régi ismerõs”, Nilda õrmester tartóztatja fel. A volt rendõrnõ hallgatásáért cserébe ötezer dollárt kér a rémült lánytól. Bernarda lázasan készül a Renaldóval közös vacsorára, bár reszket még a gondolattól is, hogy a férfi zsákmányra éhes ragadozó módjára terítse le õt. Hosszú hallgatás után Carmelo felhívja Catalina nõvért, hogy beszéljenek German jövõjérõl. A zsarolástól és leleplezéstõl félõ Kachorra úgy dönt, elhagyja a Moravia-házat, és máshol próbál szerencsét, ám egy véletlen Bruno karjaiba vezérli…

39.
Bernardát rémálmok gyötrik az elõzõ, izzadt, fûszeres éjszakai kaland után. Bruno és Rosario is hitetlenkedve gondol vissza a kettõjük közötti elsõ, érzelmes csókra. A Guerrero családba beépült Roberto Tripoli kapcsolatba lép Morales felügyelõvel és tájékoztatja: rövidesen nyomára bukkan a menekülõ lánynak. Sancho “ravasz módon” adja át az ajándékba vett nyakláncot, ám a lány fitymáló megjegyzések kíséretében adja vissza a fiúnak. A hõsszerelmes Pablo elárulja Rosariónak, hogy Bruno harmincezer dollárt rejteget a szobájában.

40.
Rosario nehéz szívvel gondol arra a lehetõségre, hogy ellopja a szabadságát jelentõ ötezer dollárt. Bernarda gyûlölködõ áskálódásai lassan, de biztosan célba érnek: Mecha gyanakodni kezd Rosarióra. Sancho Josefinának szánt ajándéka Catalina nõvér ágyára kerül, mint egy ismeretlen, titokzatos rajongó meglepetése. Kachorra hosszas tépelõdés után beoson Bruno szobájába, hogy ellopja a harmincezer dollárt, ám a pénz mellett egy füzetben megható szerelmes vallomást talál…

41.
Rosario meghatva olvassa Bruno füzetbe írt szerelmi vallomását. Késõbb lelkiismeret-furdalástól gyötörve épp távozni készül a Moraviáktól, ám Bernarda feltûnése megakadályozza ebben. A balesetébõl felépült German figyelmezteti Catalina nõvért: ne bízzon a néhai Alfonso Almendariz jegyzõ özvegyében. Rosario úgy dönt, hogy az éj leple alatt visszacsempészi az ellopott harmincezer dollárt, ám a lány csapdába esik az alvó férfi szobájában…

42.
Bruno az éjszaka közepén apró zajra ébred, és legnagyobb meglepetésére Rosariót találja a fürdõkádjában. A talpraesett Rosario alvajárónak tetteti magát, így látszólag megmenekül a komolyabb kérdések elõl, de másnap reggel Bruno magához kéreti és elbocsátja a lányt. Josefina barátnéja, Camilla társaságában elmegy egy edzõterembe, ahol meglátja álmai lovagját, Ezekielt. Francisco papa meghívására Carreno tanácsos vacsoravendégként teszi tiszteletét a Guerrero családnál. Pierina – miután értesül Kachorra elbocsátásáról – elhatározza, hogy beszél Bruno fejével…

43.
Az állását vesztett Rosario ismét “összefut” Nildával, aki ezúttal már nem pénz kér, hanem azt tervezi, hogy elrabolja a Moravia család egy tagját. Carreno vacsora közben felveti, hogy egy nagyobb kölcsönnel fel lehetne virágoztatni Francisco bárját. Silvana örömmel fogadja Carmelo visszatértét, ám a férfi búcsúzni jött, mielõtt örökre elhagyja a várost. Josefina megkéri Sanchót, hogy vigyen el egy csomagot Ezekielnek. Nilda közli Kachorrával, hogy a “szentfazék” Bernarda lesz az elsõ áldozat…

44.
Rosario figyelmeztetni akarja Bernardát, ám a nõ nem hallgatja õt végig, hanem magából kikelve elrohan. Ezek után Rosario úgy dönt, maga veszi kezébe az ügyet: kezdetnek szétszedi Bernarda BMW-jét. Carmelo töredelmesen bevallja Angelának, hogy õ German apja. Ezekiel elpanaszolja Bernardának, hogy az iskolában, ahol tanít, fiatal lányok állandó zaklatásának van kitéve. Carreno tanácsos – aki a háttérbõl szervezi Bernarda elrablását – úgy érzi, Nilda át akarja verni, ezért “gorilláit” a tippet adó felkutatására utasítja. Pierina végül eléri célját, Bruno végre a szívére hallgat, és a távozó Rosario után rohan. Rosariót megdöbbenti Nilda és férje tragikus halála…

45.
Bruno még idejében eléri a kompot, és végre tisztázza érzelmeit Rosario iránt. Brunóból az elmúlt hónapok összes feszültsége egy csapásra elszáll, és boldogan veti magát Rosario karjaiba. Bernarda kis híján szívszélhûdést kap, amint értesül Rosario visszatértérõl, ám nem esik kétségbe: utasítja az egyik szobalányt, hogy kémkedjen Rosario után. A kibékülés utáni elsõ éjszaka mind Rosariónak, mind Brunónak tartogat meglepetéseket…

46.
Ezekiel tovább nyomoz a titokzatos “rajongó” után, aki bonbon helyett csirkealmot “ajándékozott” neki. Bernarda sem tétlenkedik: magához kéreti Ezekielt, hogy ezen túl diszkrétebb környezetben hódolhassanak a testedzés örömeinek. Chicillo véletlenül megtalálja Bruno egyik szerelmes levelét, és elhatározza: szerelmes mondatok begyakorlásával fog hódítani. German telefonon hívja fel Kachorrát…

47.
Josefina – miután rájön, ki cserélte ki a bonbonokat – “bosszút esküszik”, és randevúra hívja Sanchót. Bruno levele vándorútra indul a házban: elõbb Chicillo, majd a szobalány kezébe kerül. Josefina iskolaigazgatója felhívja Bernardát, hogy beszámoljon neki unokahúga legújabb csínytevésérõl. Rosario új rejtekhelyet talál titkos naplójának Pierina gardróbjában, ám már az elsõ éjszaka kíváncsi szemek olvasgatják sorait…

48.
Azzal, hogy Norma kezébe került a titkos napló, Rosario komoly bajba kerül. Chicillo azonban rájön, hogy a szobalány Bernarda füle és szeme, ezért alaposan leszidja a megszeppent lányt. Catalina nõvér arról gyõzködi Germant, hogy beszéljen végre apjával. Bernarda villámlátogatásra érkezik a Moravia rezidenciára, hogy tisztázza közte és unokaöccse közti félreértéseket, ám váratlanul felbukkan Bruno elveszettnek hitt szerelmes levele – ezúttal Normától -, és újra elszabadulnak az “indulatok”…

49.
German felépülési ünnepségét váratlan közjáték szakítja félbe. A családja ellen elkövetett “bûneit” megbánó Carmello kéri fiát, Germant, hogy bocsásson meg neki, ám a fiú mereven elutasítja õt. Bernarda megmutatja “emberi arcát”, és zokogva kéri Mecha közbenjárását, hogy családban elfoglalt helyzete újra megerõsödjön. Roberto csalfa módon átveri Angelát, ezért a lány Camello karjaiban keres vigaszt. Sancho egy korábbi verekedés miatt komoly bajba kerül, amelybõl csak Josefina mentheti meg…

50.
Catalina nõvér felkeresi Josefinát, hogy meggyõzõ szavaival jobb belátásra bírja a lányt, így mentve meg a javítóintézettõl a “verekedésbe keveredett” Sanchót. Catalina nõvér családlátogatása azonban nem várt fordulatot vesz, amint az apáca megpillantja a Moraviáknál nevelõnõsködõ Kachorrát. Bernarda újabb erotikus élménnyel lesz gazdagabb, amikor Ezekiel gyertyafényes tornaedzésre invitálja õt. Bruno nagy mennyiségû tésztát ajánl fel az árvaház számára, cserébe pedig Catalina nõvér meghívja a Moraviákat Francisco papa vendéglõjébe…

51.
Rosario elsápad, amikor Brunótól megtudja Catalina nõvér “fogadásának” helyszínét. Josefina beadja a derekát, és vallomásával mossa tisztára Sancho becsületét. Bernarda új ruhatárral lepi meg magát, és elfogadja Reynaldo moziba szóló meghívását is. Roberto tájékoztatja a Kachorrát üldözõ Morales felügyelõt: információi szerint a lány külföldön tartózkodik. Rosario betegnek tetteti magát, Bruno pedig felajánlja, hogy megméri a lázát…

52.
Bruno úgy dönt: a “betegeskedõ” Rosario mellett tölti az éjszakát. Bernarda és Reynaldo kellemesnek induló estéje “rémálommá” változik, miután feltûnik Dolores, a férfi volt felesége. A közös ebédre Francisco papa Kalóz nevû bárjában kerül sor, ám Rosario betegségére hivatkozva kimenti magát. Miután azonban Brunóék elhagyják a házat, Rosario Chichillo társaságában mégis utánuk ered. Bernarda és Mecha szövetséget kötnek, hogy együttes erõvel ebrudalják ki Rosariót a Moravia-házból.

53.
Rosario kis híján lebukik, amikor a kifõzde elõtt settenkedve mûködésbe hozza a parkoló autók riasztóit. Hála Chicillo lélekjelenlétének, sikerül elkerülnie a kényes kérdéseket. Bernarda újra “megkörnyékezi” a szobalányt, hogy folytassa a kémkedést Rosario után. German elveszti a fejét, és – elfeledkezve Kachorrának tett hûségérõl – szerelmes csókkal nyit új fejezetet Pathóval való kapcsolatában…

54.
A szerelemtõl elvakult Patricia csókkal kényszeríti nyílt színvallásra a Kachorra örök szerelmében reménykedõ Germant. Lautaro új kihívásokat keres és elhatározza: kaszkadõr lesz. Bernarda meggyõzi Reynaldót, hogy vegyen részt az önismereti tréningen. Santiago személyesen juttatja el a Moravia-házba az ünnepi ebéden készült fényképeket, Josefina pedig azonnal “ráveti magát” a mit sem sejtõ fiúra. Rosario elcseni Bruno kulcsát, hogy meglepetéssel kedveskedjen a férfinak városi lakásában…

55.
A Mechával szerelmi légyottra készülõ Bruno furcsa zajokra lesz figyelmes városi legénylakásában. Bernarda, Reynaldo, valamint Dolores és aktuális fiúja közös önismereti tréningen vesznek részt, amely óhatatlanul “hajtépésbe” torkollik. German él a gyanúperrel, hogy sorsa alakulásáról Catalina nõvér rendszeresen tájékoztatja Kachorrát. Pierina megnyugvással veszi tudomásul, hogy Bruno – noha újra összeveszett Mechával – nem boldogtalan. Ezekiel éppen az izmait mutogatja Bernardának, amikor váratlanul beállít Josefina…

56.
Catalina nõvér megfeddi Germant, amiért Kachorra háta mögött szerelmével üldözi Patriciát. Bruno nem használ ki egy kiváló alkalmat, hogy szakítson végre Mechával. Carina jegyzõnõ úgy dönt: Catalina nõvérnek adományozza az árvaházat. Bernarda, hogy kiheverje az Ezekiel ottfelejtett atlétatrikója keltette izgalmakat, Pierina puncsával vigasztalódik…

57.
Pierina megsúgja a két nõ közt õrlõdõ Brunónak, hogy Rosaria szerelmes belé. Kachorra figyelmezteti Catalina nõvért, hogy legyen óvatos Almendariz közjegyzõ özvegyével. Francisco papa azt gyanítja, hogy Silvana és Roberto együtt járnak. Pacho féltékenyen figyeli Josefina intenzív érdeklõdését Santiago iránt. Roberto elhatározza, hogy megleckézteti a háta mögött, idegen férfiakkal flörtölõ Silvanát…

58.
Rosario elhatározza, hogy újra összehozza Brunót és Mechát. Francisco papa tovább sóvárog Silvana szerelméért, ám a nõ inkább Roberto Tripolit részesíti elõnyben. Bruno töredelmesen bevallja, hogy a levél, amelyet látszólag Mechának írt – valójában Rosariónak szól. Santiago arról gyõzködi Elenát, hogy salsa-dalokkal lépjen fel apja bárjában. Bruno végre bevallja magának, hogy Rosario ejtette rabul a szívét…

59.
Bruno “végre” szerelmet vall a megilletõdött Rosariónak. Silvana nem adja fel, és új találkozót kér a szakítani szándékozó Robertótól. Ezekiel azzal kábítja a megdöbbent Bernardát, hogy elmeséli neki a kettejük közti szenvedélyes éjszaka történetét. Ezek után Bernarda szörnyû bûntudattól vezérelve keresi fel pszichiáterét, hogy megnyugvást találjon. Rosario aggódik, amiért fényképezõgépe Bruno kezébe került…

60.
Rosario legnagyobb meglepetésére Bruno csalárd módon kiveszi a filmtekercset a fényképezõbõl. Roberto az egyik játékbarlangban rábukkan a “betegeskedõ” Carmellóra. Francisco papa végre rászánja magát, és randevúra hívja Silvanát, ám a lány nehéz szívvel elutasítja az idõs férfi közeledését. Bruno alig várja, hogy megtudja, mit rejt a Rosario gépébõl elõkerülõ film. A kártyaasztalnál pénzt vesztõ Carmello lelkiismeret- furdalástól gyötörve keresi fel Catalina nõvért, hogy lelke háborgására megnyugvást találjon. Bruno újabb szerelmi vallomással pecsételi meg bimbódzó kapcsolatát Rosarióval, ám Mecha is fül- és szemtanúja lesz az esetnek…

61.
Bruno az elrohanó Mecha után ered, eközben Rosario megszerzi az elõhívott fényképeket. Mecha, miután lekever két pofont Brunónak, Bernarda vállán sírja ki magát. Carmello újra elszánja magát, hogy felkeresse fiát, ám a végsõ pillanatban meggondolja magát. Rosario, elkerülendõ, hogy a kíváncsi Bruno is meglássa a Germanról készített képeket, azt mondja a férfinek, hogy azok túl intimek…

62.
Bruno elküldi pihenni Pierinát a család vidéki rezidenciájára. Josefina iskolájának igazgatónõje látogatást tesz a családnál, hogy közölje az iskolatanács megfellebbezhetetlen döntését. Josefina eléri, hogy Santiago újra látogassa meg a szobájában. Miután Lauta is Pierináékkal együtt utazik el, Bruno már elõre örül, hogy végre háborítatlanul egyedül maradhat Rosarióval…

63.
Ezekiel egy virágcsokorral lepi meg Bernardát, aki a figyelmesség hatására szinte elalél a fiú karjaiban. Angelát titokzatos telefonáló zaklatja, aki Carmello sötét múltjára hívja fel a nõ figyelmét. Végre sor kerül az elsõ tisztázó beszélgetésre German és apja között, ám a fiú továbbra sem hisz apja hirtelen jött õszinteségében. Rosario egyre fokozódó aggodalommal tekint a Brunóval töltendõ közös estére. A helyzetet végül nemcsak egy áramszünet, hanem Bernarda feltûnése is bonyolítja…

64.
Mialatt Bruno és Rosario a tengerparti mólónál múlatják az idõt, Bernarda kutatni kezd a lány szobájában, és “kompromittáló” fotókra lel. Carmello végsõ elkeseredésében Catalina nõvér tanácsát kéri fiával kapcsolatban. Bernarda csapdába esik a Moravia-házban, ezért kétségbeesetten kéri telefonon Reynaldo segítségét, ám a férfi “mentõakciója” kudarcba fullad. Amikor Bernarda végre mégis elõkerül kényszerû fogságából, válaszút elé állítja unokaöccsét: vagy õ, vagy Rosario…

65.
Bernarda a fondorlatos módon megszerzett fotókat megmutatja Mechának. Bruno lázasan készül az elsõ közös éjszakára az üres Moravia-házban. Bernarda végre felfedezi Reynaldóban az igaz férfit. Együttlétükre Hitchcock Psychója adja meg a megfelelõ hátteret. Rosario magyarázkodásra kényszerül, miután Bruno véletlenül ráakad German elrejtett fényképeire. Mecha – Bernarda biztatására – felveszi a kesztyût, és számonkérõ hangon hívja “párbajra” Rosariót. Eközben Bruno is nehéz feladat elõtt áll: egy zsíros megrendelés reményében kedvesnek kell lennie régi üzletfelének csúf lányával…

66.
Miután az üzlet mindennél elõrébbvaló Bruno számára, kényszerûségbõl házasnak vallja magát, hogy így szabaduljon meg a csúf Stefania terhes szerelmi ostromától. Terve azonban szinte azonnal félreértések sorozatát indítja el. Bernarda ezúttal sem emlékszik a hálószobájában történtekre, ahol legutóbb nem Ezekiel, hanem Reynaldo volt az ügyeletes lepedõakrobata. Bruno kioktatja a ház személyzetét, hogy olasz vendégei elõtt Rosariót ezentúl a ház úrnõjének kijáró tisztelettel kezeljék és Mecha néven szólítsák…

67.
Bruno végre bemutatja Stefaniának újdonsült feleségét, Mechát, azaz Rosariót. A bemutatási ceremónia azonban kis híján botrányba fullad, ugyanis a lökött Pablót nem tájékoztatják a névcserérõl. Ezekiel váratlan pénzzavarba kerül, ezért elhatározza: mindent bevet, hogy összeköltözhessen Bernardával. Carmello félreérthetõ vallomással lepi meg a vágyai és hivatása közt õrlõdõ Catalina nõvért. A váratlanul hazatérõ Josefina végérvényesen romba dönti Bruno névcserés tervét, amellyel a férfi Stefania szerelmi rohamától akarta magát megkímélni…

68.
Ezekiel különös tervvel készül visszavágni a helyi gimnázium szerelmes fruskáinak. Elsõ lépésként Josefinával szeretne találkozni, akit annyira felvillanyoz a fiatal férfi váratlan telefonhívása, hogy mindent félbehagyva készül a rég várt “randira”. A ravasz Rosario csókonként egy szabadnapot kér Brunótól, aki vonakodva bár, de belemegy ebbe a furcsa üzletbe. Josefinát egy ismeretlen férfi támadja meg, ám hála Sancho gyors helyzetfelismerésének, nem fordul tragikusra az eset…

69.
Sancho kerékpárján fuvarozza haza a két fiú szerelme közt õrlõdõ Josefinát. Mielõtt azonban felosonna a szobájába, bekukkant a konyhába, ahol Brunót és Rosariót félreérthetetlen helyzetben találja. Stefania él a gyanúperrel, hogy Bruno és Mecha, azaz Rosario a bolondját járatja vele. Bruno nekilát, hogy Hawaii hangulatú nászutas álfényképeket készítsen, ezzel akarván végleg meggyõzni a gyanakvó Stefaniát. A vénlány sem marad rest, meggyõzi Lautarót, csalja el Rosariót, hogy végre egyedül maradhasson a szeretett Brunóval…

70.
A Moraviák – Josefinával az élen – elhatározzák, hogy megleckéztetik a Brunót szerelmével üldözõ olasz amazont, Stefaniát. Almendariz özvegye továbbra is mindenben Catalina nõvér segítségére van, ám tetteit nem az önzetlen segítségnyújtás motiválja. Carmello nem is sejti, hogy mindenhová követik. Bernarda alatt kis híján megnyílik a föld, amikor váratlanul felbukkan Mecha, és bemutatkozik a családnál vendégeskedõ olasz üzletembernek…

71.
A kérdések kereszttüzébe került Bernarda megpróbáltatásai nem érnek véget. Kisvártatva betoppan Bruno és az ál-Mecha, Rosario is. A játékkaszinóból kilépõ Carmellót rablótámadás éri, sõt szerencsétlenségére még egy fegyver is elsül. Stefania továbbra is üldözi szerelmével a még az együttlét gondolatától is irtózó Brunót…

72.
German lélekszakadva rohan be a kórházba, ahol súlyosan sérült apját ápolják. Ezekiel minden csáberejét beveti, hogy Josefina támogassa õt tornatanári állása megtartásában. Robertót – aki jelen volt Carmello megtámadásánál, sõt a támadót is megsebesítette – lelkiismeret-furdalás gyötri, ezért Franciscóval együtt bemegy a kórházba, ahol a családdal együtt értesül a férfi haláláról? Az erõszakos Stefania egy ügyes trükkel kettesben marad Brunóval…

73.
Miután fény derül a szörnyû félreértésre, German zokogva borul le apja ágyánál, hogy a bocsánatát kérje, amiért annyi éven keresztül kerülte társaságát. Bruno tervet eszel ki Stefania végleges “leszerelésére”. A cél érdekében vásárolni küldi Mechát, azaz Rosariót és Bernardát. German megtalálja Almendariz közjegyzõnõ fülbevalóját nappalija padlóján, nem sokkal azután, hogy kutató kezek dúlták fel a lakást. Ezek után German és a közjegyzõnõ találkoznak egy elhagyatott parkolóban, ahol fény derül valódi kapcsolatukra…

74.
Miközben Kachorra szûnni nem akaró szerelemmel gondol rég nem látott kedvesére, German az özvegy közjegyzõnõvel azon tanakodik, miként szabadulhatnának meg tõle. Fény derül arra a szörnyû tervre is, amely Kachorrát élete végéig börtönbüntetésre kárhoztatná. Elutazása elõtt Stefania végsõ rohamot indít Bruno ágyának bevételére. Catalina nõvér egyre inkább elveszti uralmát Carmello iránt érzett szerelme felett.

75.
Bruno újabb kísérletet tesz arra, hogy végérvényesen elvegye Stefania kedvét a “házas” férfiak molesztálásától. Tervének fontos része, hogy a ház népe egy adott idõpontban “váratlanul” toppanjon be. Patho elmondja Germannak, hogy szerinte Gaspar féltékenyen figyeli minden lépésüket. Bernarda kielégítetlen vágyai ismét galibát okoznak: ezúttal Reynaldo lelkét sikerül összetörnie… Bruno – hála Mecha, azaz Rosario közbelépésének – megmenekül Stefaniától…

76.
Bruno – hála Mecha, azaz Rosario és a ház személyzete közbelépésének – megmenekül Stefania kényszerû szerelmétõl. Rosario a hitelesség kedvérért még egy balegyenest is kénytelen elhelyezni Bruno arcán. Roberto kis híján lebukik, amint a kis Pachita felfedezi a család lehallgatására elrejtett mikrofont az asztal lapja alatt. Josefina – miközben Ezekiellel egy bárban üldögél – magához rendeli Sanchót, hogy az edzõ elõtt ismét megalázza a szerelmes fiút. Mecha nehezen tér magához a meglepetéstõl, amikor rádöbben, hogy Bruno nemcsak a nevével, hanem az iránta érzett szerelmével is visszaélt…

77.
A busás megrendelés aláírása elõtt kirobban a botrány, mivel Mecha bebizonyítja, hogy õ az igazi, és Rosario az ál-Mecha. Josefina egy szórakozóhelyre hívatja magát Ezekiellel, aki a cél érdekében bármire hajlandó, sõt még legyezgeti is a hiúságát, hogy egy kamaszlány üldözi szerelmével. Francisco papa adósság-átütemezést kér Carreno tanácsostól. Reynaldo és Bernarda – bár rémesen viselkedtek egymással – apró gesztusokkal próbálják normalizálni viszonyukat viharos szakításuk után, de a nõ lelke legmélyén inkább Ezekiel erõs karjairól álmodozik…

78.
Bernarda vágyálma hamarosan valóság lesz: Reynaldo és Ezekiel ádámkosztümben kér bebocsátást. Kachorra beszél Catalina nõvérrel, aki azt javasolja a lánynak, hogy minél elõbb találkozzon Germannal. Hazafelé tartva két rendõrbe botlanak, akik mindenáron igazoltatni akarják az élénk színekben pompázó lányt. Roberto rájön, hogy a hiányzó kapocs Kachorra és a Guerrero család közt nem más, mint German, ezért elhatározza, hogy követi a fiút. Mecha felhívja Brunót, és ezúttal végleg szakít vele. Bernarda felhagy szûzies életmódjával, és átadja magát az “élvezeteknek”. Mindeközben Bruno a Mechával történõ szakítás gyötrelmét kúrálja szobája magányában…

79.
Rosario, azaz Kachorra gondolkodóba esik, amikor felhívja Germant, és szerelme helyett egy ismerõs nõi hang veszi fel a telefont. German felajánlja apjának: költözzön hozzá. Josefina – miután bátyja elutasította kérését – levelet hamisít, hogy Ezekiel visszakerüljön az iskola tantestületébe. Catalina nõvér azért könyörög Istenhez, hogy verje ki a fejébõl azokat a “bûnös” gondolatokat, amelyeket Carmello iránt érez. Kachorra elhatározza, hogy személyesen néz utána German dolgainak, ám a fiú helyett az elmaszkírozott Robertóba botlik.

80.
Roberto menekülni kényszerül, és egy szerencsétlen esés következtében egy autó kerekei alá kerül. Ezekiel és Bernarda édes kettesben egy étteremben kezdik az estét, majd a nõ lakásában folytatódik a romantikus légyott. Josefina, aki szemtanúja volt a vacsorai csóknak, “kegyetlen” bosszút eszel ki a turbékoló párnak. Carreno felkeresi Francisco papát, hogy behajtsa az elsõ részletet. Josefina terve Bernarda és Ezekiel megleckéztetésére teljes sikerrel jár, sõt az egész Moravia család is szemtanúja lesz az esetnek…

81.
Francisco papa ultimátumot kap Carreno tanácsostól, mely szerint, ha nem törleszti az elsõ részletet, annak komoly következményei lesznek. Bernardát, a jó erkölcs bajnokát lelkileg nagyon megviseli napvilágra került romantikus kapcsolata egy fiatal férfivel. Bruno és a gyerekek elhatározzák, hogy teljes titoktartás mellett születésnapi partit rendeznek a magányos Bernardának. Megtörik a jég: Francisco papa szerelmet vall Elenának…

82.
Bernarda könnyekig meghatódik a születésnapi meglepetéstõl. Morales felügyelõ értesíti a Guerrero családot Roberto balesetérõl. German egyre kevésbé bízik tettestársában, Karinában, a meggyilkolt Almendariz közjegyzõ özvegyében. Ezekiel új taktikát vet be, hogy tisztára mossa magát abból a skandalumból, amelybe Bernarda és Josefina miatt került. A születésnapi összejövetelen újra egymásra talál Mecha és Bruno. Az ünnepségen az igazi szervezõrõl semmit sem tudó Bernarda elzavarja az ötletgazda Rosariót. A lánynak azonban még rosszabbul esik, hogy Bruno sem áll ki érte…

83.
Bruno szánja-bánja bûnét és a megbántott lány bocsánatát kéri. Ezekiel alaposan elázva csönget be Bernardához, hogy újrakezdje a megszakadt kapcsolatot, ám a szintén a lakásban tartózkodó Reynaldo kirakja a fiú szûrét. Carmello megkéri Franciscót, hogy járjon utána, miért kerüli õt Catalina nõvér. Bruno egyre nehezebben tudja kordában tartani Rosarióval kapcsolatos érzelmeit, ezért azt fontolgatja, hogy elküldi a lányt a háztól. Catalina nõvér felfedi szíve legféltettebb titkát Francisco papa elõtt, de elõtte titoktartásra esketi meg a férfit. Úgy tûnik, hogy Bruno inkább a langyos, de stabil kapcsolatot választja Mechával, minthogy felvállaljon egy szenvedélyes viszonyt…

84.
Rosario azaz Kachorra végre bevallja Catalina nõvérnek, hogy halálosan szerelmes Brunóba. Karina elvezeti Germant az elásott százezer dollár rejtekhelyére. Josefina ismét felkeresi Pathót, hogy visszaszerezze a megbántott fiú bizalmát. German visszaadja Francisco papának azt a pénzt, amit Carreno orvosi kezelésére kért. Rosario addig feszíti a húrt, amíg nem marad más lehetõség, mint hogy beváltsa ígéretét és elhagyja a Moravia-házat. Catalina nõvér is rászánja magát, hogy hosszú idõ után felkeresse Carmellót.

85.
Pierina és Chichilo is figyelmezteti Kachorrát, hogy Bruno már búcsúajándékot is vásárolt neki. Catalina nõvér lelki tanácsot kér “felettesétõl”, hogy mit tegyen a Carmello iránt érzett olthatatlan szerelmi érzéssel. Ezekiel számára nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt elõre eltervezte: elõször Bernarda dobja, majd egy veszekedést követõen még állását is elveszti. Bruno hitetlenkedve értesül arról, hogy Rosario beváltotta az ígéretét, és végleg elhagyta a családot. Nem sejti azonban, hogy az egész mögött Pierino (aki nagyanyja helyett nagyanyja) és testvérei állnak, hogy színvallásra kényszerítsék a dönteni képtelen férfit…

86.
Pierina felveti a Rosario után ácsingózó Brunónak, hogy látogasson ki a régóta üresen álló családi birtokra. Dolores dúlva-fúlva rohan el kedves barátnéjától, miután értesül róla, hogy Bernarda meg sem hívta a születésnapi meglepetés partijára. Rosario izgalommal készül a búsképû Bruno közelgõ érkezésére. Roberto nagyon meghatódik azon a szereteten, amellyel a Guerrero család veszi õt körül. Josefinát alaposan felizgatja Santiago hûvös elutasítása, így barátnõjével tervet eszelnek ki a fiú meghódítására, ám õ hamar átlát a szitán…

87.
Bruno a vidéki rezidencia “magányában” végre rádöbben, hogy Rosario az a lány, akivel az életét le szeretné élni. A lábadozó Carmello végre rászánja magát, hogy felkeresse Catalina nõvért, kapcsolatuk tisztázása végett. Miközben Rosario, azaz Kachorra lelkiismeret-furdalástól szenved, German Almendariz özvegyével egy ágyban tervezgetik a jövõt…

88.
Elszabadul a pokol, amint Carina Almendariz fültanúja lesz Catalina nõvér és German beszélgetésének, amikor kiderül, hogy a férfi több nõt is bolondít szerelmével. A kikosarazott Josefina “végsõ elkeseredettségében” felkeresi Sanchót, hogy a fiú vállán találjon vigaszt. Bernarda is rádöbben végre, hogy Renaldo az a férfi, aki neki teremtetett… Elérkezik a nagy este: Bruno és Rosario végre egymáséi lesznek…

89.
Rosario és Bruno az együtt eltöltött este után épp a közös jövõt tervezgetik, amikor a lány úgy dönt: beavatja a férfit az eddig elõtte rejtve maradt titkokba. Mecha él a gyanúperrel, hogy az “elveszett” Bruno valójában Rosario nyomába eredt. Josefina vacsorára hívja Sanchót, és azt is tervezi, hogy bemutatja a fiúnak a “híres” nevelõnõt, Rosario Achavalt. Bruno és Rosario hazafelé tartanak, Josefina, Lauta és Pierina pedig meglepetéssel készülnek a tiszteletükre. Váratlanul azonban beállít Bernarda és Mecha is, így a botrány elkerülhetetlen…

90.
Bruno nem tehet mást, bevallja, hogy Rosarióval töltötte az elmúlt napokat a vidéki házban, Tandille-ben. A váratlan események sora még nem ér véget: Josefina bemutatja új barátját, Sanchót. Silvana nem tudja elviselni, hogy hõn szeretett Robertója Angelának csapja a szelet. Bernarda elhatározza, hogy békét köt unokaöccsével. Roberto “párbajra hívja” a lábadozó Carmellót…

91.
Mechát váratlanul érik az elmúlt napok megpróbáltatásai, ezért éjjel sírva hívja fel támogatásért az együgyû Pablót, aki rögtön ki is használja a helyzetet. A Moravia-házban sem telik eseménytelenül az éjjel. Rosario és Bruno is elsõ közös éjszakájukat tervezik. Carmello újra Angela ágyában ébred, de szíve Catalina nõvérhez is húzza. Bruno békülését bizonyítandó vacsorára hívja Bernardát, ám az este ismét nem úgy sül el, mint ahogy azt tervezte…

92.
Catalina nõvér válaszút elé állítja Kachorrát: arra kéri a lányt, hogy mondja el Brunónak az igazságot, vagy õ lesz kénytelen ezt megtenni helyette. A kellemesnek induló családi vacsora Bernardával ismételten kölcsönös sértegetésekbe torkollik. Sylvana még azután sem hagy fel Roberto zaklatásával, hogy a férfi egyértelmûen tudomására adja, nem szerelmes belé. A sors kifürkészhetetlen szeszélye folytán Francisco papa végre megtalálja álmai asszonyát…

93.
Rosario addig jár-kel aggodalommal telve a házban, míg Bruno át nem értékeli elõzõ döntését Lauta kaszkadõrtanfolyama ügyében. Josefina megkapja élete egyik legnagyobb lehetõségét, ám elõtte választani kell az USA-beli tanulmányút és Sancho szerelmes közelsége közt. Angela rájön, hogy Francisco papa és Sylvana közt elmélyülni látszik az eddigi barátság. Roberto csapdát állít Carmellónak és megszerveztet egy hatalmas tétben játszandó kártyapartit, amelynek a férfi nem tud ellenállni. Lauta hirtelen ötlettõl vezérelve ebédre hívja kaszkadõredzõjét, Germant…

94.
Josefina könnyes búcsút vesz szeretteitõl, és tanulmányútra New Yorkba utazik. Roberto akciója Carmello megleckéztetésére gyorsan közeledik. Bruno egy platinából és gyémántból készült ékszert ajándékoz a meghatott Rosariónak. Reynaldo szerelemtõl elcsukló hangon hívja fel Bernardát, hogy mielõtt véget vetne céltalan életének, utoljára beszéljen a nõvel, aki azonban nem veszi komolyan a férfit. Rosario végre rászánja magát, hogy elmondja Brunónak az igazat arról a szeleburdi lányról, akinek egy nevelõnõ bõrében kellett újjászületnie…

95.
Mielõtt Rosario elmondhatná igaz történetét Brunónak, Lauta és a szobalány lépnek be a szobába, hogy vacsorára invitálják õket. Bernarda torkossága ezúttal sem ismer határokat: mohón beleharap a Chichilo által frissen sütött húsos haséba. Carmello – ahogy Roberto elõre sejtette – elveszít mindent, még a Francisco papától a koncertterem bérlésre adott pénzt is. Bernarda megpróbáltatásai még közel sem érnek véget: Reynaldo egyre erõszakosabban követeli, hogy legyen az övé…

96.
German iszonyatos haragra gerjed, amint értesül Catalina nõvértõl, hogy Carmello eljátszotta Francisco papa pénzét. Roberto bosszúja is célba ér. Angela megkapja azokat a fényképeket, amelyek a kaszinóban készültek, ahol Carmello elverte a terembérlésre rábízott pénzt. Miután Angela kiadja Carmello útját, Catalina nõvér menedéket ajánl az utcára került férfinek…

97.
Pathót továbbra is gyötri az a szûnni nem akaró érzés, amely azóta okoz lelkiismeret-furdalást, hogy viszonyt kezdett Kachorra szerelmével, Germannal. Francisco papa tovább halogatja, hogy végre tiszta vizet öntsön a pohárba Elenával való kapcsolatában. Patho, hogy végleg megszabaduljon Kachorrától, felhívja Morales felügyelõt. German elmegy Almendariz özvegyéhez, hogy megszerezze tõle az elrejtett pénz ráesõ részét. Bernarda és Rosario felrúgják a közös meg nem támadási megállapodást, és egymásnak esnek.

98.
Elena él a gyanúperrel, hogy Sylvana kivetette hálóját Francsico papára, ezért az éj leple alatt a csábító nyomába ered. Carmello nyomozásba kezd, hogy rájöjjön, ki az a titokzatos rosszakaró, aki a fényképeket készítette a kaszinóban. Patho döntésre jut: Catalina nõvéren keresztül találkozót beszél meg Kachorrával, ám elõtte értesíti Morales felügyelõt is…

99.
Mielõtt Chichilo elvinné Kachorrát a megbeszélt találkozóra Pathóval, Bernarda tûnik fel a színen, hogy hazafuvaroztassa magát. Eközben a találkozás helyszínén Morales felügyelõ várja, hogy lecsaphasson a lányra. Mecha vigaszért keresi fel Pablót, ám a férfi inkább ágyába fektetné a Bruno elvesztését kiheverni nem tudó lányt…

100.
German váratlanul betoppan a Moravia-házba, hogy visszaadja Lauta nála felejtett pénztárcáját. A férfi kis híján összetalálkozik Kachorrával is. Catalina nõvér lélekápolási misszióba kezd: elõször Elenát keresi fel, majd Francisco papa következik a sorban. Bruno lázasan készül a hétvégére, amikor végre egyedül lehetne a házban Rosarióval, ezért mondvacsinált okokkal szabadságra küldi a személyzetet. Bernarda távol tartása azonban ennél bonyolultabb feladat…

101.
Bruno mozi után meghívja Rosariót egy étterembe, ahol a sors fintora következtében összetalálkoznak Mechával és az “elárvult” lány meghódítására készülõ Pablóval. Elena egyre nehezebben viseli el a fennhéjázó stílusú vetélytársnõ, Sylvana jelenlétét, ezért azt fontolgatja, hogy elhagyja a Guerrero családot. Angela lassan beadja a derekát, és elfogadja Roberto meghívását egy közös állatkerti sétára. Carrenno ismét “beköszön” a bisztróba, hogy jelenlétével erõsítse meg Francisco papa fizetési hajlandóságát.

102.
Carmello “elveszti a fejét”, és egy óvatlan pillanatban megcsókolja Catalina nõvért. Santiago gondban van, miután Elena a szerelmi csalódástól elvesztette hangját, veszélybe került a közelgõ koncert. Angela tovább õrlõdik két férfi, Carmello és Roberto szerelme közt. Bruno a gyárba küldi Chichilót, hogy járjon a végére egy mondvacsinált lopási ügynek. A szolgálatkész sofõr elsõ áldozata Pablo lesz.

103.
Sancho ismét látogatást tesz a Moravia-házban, ezúttal azonban találkozik a “híres nevelõnõvel”, Rosarióval is. Santiago véletlen fültanúja lesz Roberto és Sylvana hangos veszekedésének. Maximo atya azt tanácsolja a rendet elhagyni készülõ Catalina nõvérnek, hogy alaposan gondolja át, mi a fontosabb számára: Carmello szerelme, vagy az Úr feltétlen szolgálata. German egy nyugalmas estén úgy dönt, megnézi a Lautától kapott videokazettát, és nem kis meglepetésére a felvételen egy ismerõs arcra bukkan…

104.
German nem tudja mire vélni, hogy eltûntnek hitt szerelme egy, a napokban készült videofelvételen önfeledten csacsog a résztvevõkkel. Bernarda barátnéja társaságában egy rosszhírû lokálba megy, ahol annyira “elázik”, hogy saját lábán képtelen elhagyni a helyszínt. Szerencséjére azonban a szintén a bárban idõt múlató Chichilo a nõ segítségére siet. German is összeszedi bátorságát, és telefonon felhívja a Moravia-házat, hogy megtudja végre, mit csinál ott kedvese, Kachorra…

105.
Kachorra alig bírja leplezni izgalmát, amikor “volt” szerelme hangját hallja a telefonban. A lány gondjai azonban ezzel még nem érnek véget: Lauta elhatározza, hogy ebédre hívja újdonsült kaszkadõredzõjét, Germant. Reynaldo hosszas vívódás után úgy dönt, szünetelteti kapcsolatát Bernardával, akirõl megtudta, hogy az elõzõ éjszakát Chichilo, a sofõr társaságában töltötte. A kis Paquita születésnapi partijára nem várt vendégek toppannak be…

106.
Bruno folyamatos szerelmi ostrom alatt tartja Rosariót, ám a lány egyre többet szomorkodik. Sancho nemtetszésének ad hangot, miután apja azt tervezi, hogy összeköltözik Sylvanával. Carmelo féltékenyen figyeli Angela és Roberto kapcsolatának elmélyülését, de nem szûnnek érzései Catalina nõvér iránt sem. Kachorra ismét felhívja Catalina nõvért, hogy megkérje egy találkozó megszervezésére Germannal…

107.
Mielõtt Kachorra találkozhatna Germannal, Patho azt hazudja neki, hogy a férfi nem akarja õt látni. Tripoli felügyelõ kirúgja a Kachorrát megtalálni képtelen Robertót. Bernarda nem érti Reynaldo elutasító magatartását, ezért követni kezdi a férfit, ám egy véletlen baleset folytán egymásba botlanak. Catalina nõvérnek nehezére esik, hogy közölje Carmelóval: a közelgõ rendházi ellenõrzés miatt a férfinak el kell hagynia az árvaházat…

108.
Bernarda asszony stratégiát vált, és ezúttal már nem arról gyõzködi a Bruno után folyamatosan vágyódó Mechát, hogy mindenáron szerezze vissza álmai férfiját, hanem azt javasolja a vigasztalhatatlan lánynak, lépjen túl ezen a kapcsolaton. Catalina nõvér nehezen tudja elfogadtatni a gyerekekkel, hogy az apjuk helyett apjuk Carmelónak el kell hagyni az árvaházat. Santiagót a család könnyes szemmel búcsúztatja, amikor elhagyja a Guerrerók “õsi fészkét”. Rosario szellemes tervet eszel ki, amellyel “rejtve” maradhat Rigoberti rendõrfõnök kutató tekintete elõl…

109.
Chichilo és Kachorra lázasan dolgoznak azon a briliáns terven, amelynek eredményeképpen a lány szorongás nélkül jelenhet meg Rigoberti rendõrfõnök színe elõtt. German felajánlja apjának, Carmelónak, hogy költözzön hozzá. A kéjsóvár Carreno tanácsos minden alkalmat kihasznál, hogy Angela közelébe férkõzhessen. Kachorra végre találkozik apjával, ám Roberto váratlan felbukkanása alaposan megnehezíti a lány helyzetét…

110.
Az apját titokban meglátogató Kachorra kis híján lebukik, amint váratlanul felbukkan Roberto Tripoli. Patricia nem érti, hogy German miért akarja éjnek évadján taxival hazaküldeni, amikor együtt is tölthetnék az éjszakát. Almendariz özvegyének szerelemtõl ittas éjszakai telefonja azonban mindenre magyarázatul szolgál. Roberto bûntudattól vezérelve felkeresi Santit, hogy rábírja: költözzön vissza apjához. Kachorra, miután végre találkozott Germannal, kénytelen szembesülni a ténnyel, hogy akiért hónapokkal ezelõtt még az életét adta volna, már nem szereti õt…

111.
Kachorra továbbra sem tud napirendre térni German hûvös viselkedésén és elhatározza, hogy Catalina nõvér véleményét is kikéri a történtekrõl. A beszélgetés után egyre inkább meggyõzõdésévé válik, hogy German csaléteknek használta õt ahhoz a tervhez, amely Almendariz jegyzõ halálával végzõdött…

112.
German lelkiismeret-furdalástól gyötörve töredelmes vallomást tesz Horatio atyának azokról az eseményekrõl, amelyek Almendariz jegyzõ halálához vezettek. Részletesen kitér Carreno tanácsos és a jegyzõ feleségének szerepére is. Pierina beteg rokonát látogatja meg, így Chichilóra vár a feladat, hogy a család elõtt bevesse szakácsmûvészetét. Josefina arról gyõzködi Brunót, hogy engedje el Sanchóval a család vidéki házába. Catalina nõvér azt tanácsolja a kétségek közt vergõdõ Germannak, hogy mondjon el mindent a rendõrségen Almendariz jegyzõ halálával kapcsolatban…

113.
German, ellentétben Catalina nõvérrel úgy véli, hogyha vallomást tenne a rendõrségen, azzal csak még inkább alátámasztaná Almendariz feleségének állításait. Chichilo tövirõl-hegyire beszámol Reynaldónak Bernarda elõzõ esti “kiruccanásáról” a hírhedt szórakozóhelyre, a La Bambolába. Angelának egyre terhesebb újdonsült munkaadója, Carreno tanácsos tolakodó viselkedése. Bruno elkotyogja Rosariónak, hogy Germannak új barátnõje van…

114.
Kachorra nehezen ocsúdik a felháborodásból, amint értesül róla, hogy German Patriciának csapja a szelet. Catalina nõvér lázasan készül a nagy eseményre, amikor árvaháza csatlakozik egy nemzetközi szervezethez. Dolores nem tudja megbocsátani legjobb barátnéjának, Bernardának, hogy összejött volt férjével, Reynaldóval. Kachorra újra találkozik Germannal, hogy közös jövõjükrõl beszéljen a férfinek…

115.
Diana fõtiszteletû anya új növendéket bíz Catalina nõvér gondoskodó oltalmára. A kissé vadóc lányka, Lorena már az elsõ nap komoly fejfájást okoz az angyali türelemmel megáldott Catalinának. Kachorra és German nem jutnak dûlõre kapcsolatuk folytatását illetõen, sõt, a kettejük közti lelki szakadék egyre mélyül. Dolores végre abbahagyja féltékenységi rohamait, és szabad utat enged volt férje, Reynaldo Bernardával folytatott romantikus kapcsolatának. Sancho és Josefina rég tervezett hétvégéje a gonoszkodó Lorena miatt kútba esik…

116.
Roberto móresre tanítja az Angelával pimaszkodó korrupt Carrenót. Catalina nõvér alapos fejmosásban részesíti a Sancho és Josefina hétvégéjét tönkretevõ Lorenát. A megleckéztetett Carreno tanácsos bosszút esküszik: megkéri Morales felügyelõt, hogy szedje ráncba elkanászodott volt rendõrkollégáját, Roberto Tripolit. Végül azonban õ maga mondja el Santiagónak, hogy ki is valójában a nagyra becsült Roberto Tripoli…

117.
A kis Paquita ismét egy elrejtett mikrofonra bukkan a Guerrero-házban. Roberto ezúttal azonban már nem tudja elrejteni az árulkodó nyomokat, és szégyenszemre kénytelen beismerni álnok tettét. Catalina nõvér meggyónja Horatio atyának, hogy egy gyenge pillanatában megcsókolta Carmellót…

118.
Kachorra bevallja Germannak, hogy szíve már más férfiért dobog. Bernarda – miután hosszan elbeszélgetett Doloresszel – azt ajánlja Reynaldónak, hogy ne találkozzanak egy ideig. A férfi azonban nem adja fel ilyen könnyen, újult erõvel indul ostromra a szeretett Bernardáért, aki egyre jobban kezd vonzódni ideiglenes sofõrjéhez, a nõcsábász Chichilóhoz. Roberto váratlanul üzenetet kap a kórházban régóta amnéziában fekvõ igazi Rosario Achabaltól, hogy a nõ szeretne beszélni vele…

119.
Roberto nem tud meg többet az igazi Rosarióról, miután a nõ csak a saját nevére emlékszik, és semmi más lényeges nem jut eszébe. Ezek után Roberto tesz még egy kísérletet, hogy kapcsolatai révén kiderítse: mi köze van Rosario Achavalnak Kachorra Guerreróhoz. Bernarda zokon veszi, hogy Dolores veszi fel Reynaldo otthoni telefonját. Karina megfenyegeti Germant, hogy amennyiben nem szakít fiatal barátnõjével, Patriciával, megöli a lányt…

120.
Roberto – rendõrségi kapcsolatai révén – hamarosan kideríti a kórházban fekvõ, amnéziás, igazi Rosario Achaval állampolgárságát, sõt azt is, hogy miért érkezett az országba. Carmelo azt tanácsolja fiának, hogy Karina bosszúja elõl bújtassa el Patriciát. Chichilót rosszul érinti, hogy szívszerelme, Silvana Francisco papát választotta élete párjául. Mecha nem tudja eldönteni, elmondja-e Pablónak, hogy gyermeket vár…

121.
Szorul a hurok Kachorra körül: Roberto szívós munkával kideríti, hogy a lány a gazdag Moravia családnál bujkál álnéven. Patriciát végtelen örömmel tölti el, hogy Kachorra szakított Germannal. Apja elmeséli Kachorrának a családjukba beférkõzött exrendõr, Roberto Tripoli történetét. Késõbb Roberto személyesen tesz látogatást a Moravia-villában, hogy megbizonyosodjon arról: Kachorra és Rosario egy és ugyanaz a személy…

122.
Miután Roberto csak Normát találja a házban, úgy dönt, hogy másnap Rosario távoli unokabátyjának adja ki magát, aki ég a vágytól, hogy rég nem látott unokahúgával találkozhasson. Karina ultimátumot intéz Germanhoz: vagy összeköltözik vele, vagy pokollá teszi az életét. Kachorra hiába adja ki magát Rosario Achabal barátnéjának, Roberto átlát a szitán…

123.
Chichilo aggódik, amiért Rosario oly hosszú idõre tûnt el “unokabátyjával”. Anyja távollétében a kis Paquita felhívja a Kachorrát elrabló Robertót, és megkéri, hogy jöjjön vissza hozzájuk. Catalina nõvér egyre nehezebben találja meg az arany középutat Jézusnak tett szent ígérete és Carmello iránt érzett olthatatlan szerelme közt. Bernarda végre ráeszmél, hogy hõn szeretett Reynaldója visszaköltözött Doloreshez, így neki csak Chichilo, a sofõr marad. Roberto meghozza élete eddigi legnehezebb döntését…

124.
Miután Kachorra szerencsésen hazaér, már csak Bruno kíváncsiságát kell kielégítenie. Silvia könnyekig meghatódik Roberto önfeláldozó tettétõl, amivel a férfi örökre bebizonyította, hogy mennyire szereti õt és a kis Paquitát. German hosszú vívódás után úgy dönt, végleg megszakítja kapcsolatát Karinával és visszahódítja Kachorrát. Eközben Patricia Kachorrának címzett levele – amelyben beszámol Germannal való kapcsolatáról – célba ér…

125.
Patricia levélben írja meg Kachorrának, hogy miközben Gasparral járt, Germannal is viszonya volt. Reynaldo még a csillagokat is lehozná az égrõl, csakhogy szerelme közelében lehessen, ám Bernarda egyelõre hajthatatlannak mutatkozik. Mecha azon szomorkodik, hogy bár örül a baba érkezésének, nem szerelmes születendõ gyermeke apjába, Pablóba. Bruno váratlan ötlettel áll szeretett Rosariója elé: látogassák meg az uruguayi rokonokat…

126.
Rosario nem repdes az örömtõl, hogy Bruno annyira erõlteti a montevideói családlátogatást. Carmelo azt tanácsolja fiának, Germannak, hogy béküljön ki Kachorrával és kezdjenek új életet vidéken. A minden lében kanál Lorena teljesen elbûvöli a félszeg Lautát, ám Josefine nem nézi jó szemmel a lány “nyomulását”…

127.
Rosario végre erõt vesz magán, és bevallja Brunónak, hogy õ szökésben levõ rab, akit egy el nem követett gyilkosságért köröz a rendõrség. Catalina nõvér annak a lehetõségét tudakolja Diana anyától, hogy folytathatja-e az árvaház vezetését akkor is, ha kilép a rendbõl. Bruno kezdetben nem hisz Rosario vallomásának, ám késõbb mégis motoszkálni kezd benne a kisördög…

128.
Bruno azon tépelõdik, hogy feljelentse-e Kachorrát, amiért a lány oly csúful rászedte õt. Reynaldo féltékenyen figyeli Bernarda és Chichilo kapcsolatát, sõt még a tettlegességtõl sem riad vissza. Kachorra szeretne többet megtudni Carreno tanácsosról, aki tevékeny szerepet játszott az Almendariz jegyzõ elleni gyilkosságban is. Bernarda, miután értesül unokaöccse és Kachorra “mosolyszünetérõl”, elérkezettnek látja az idõt, hogy Mechát újra visszaterelje Bruno karjaiba…

129.
Kachorra meglepõdik, amikor German azzal az ötlettel áll elõ, hogy hagyják maguk mögött a múltat, és szökjenek külföldre. Pithu ezúttal levélben tájékoztatja Josefinát Sancho újabb “félrelépésérõl”. German nem tesz le volt szerelme visszahódításáról, és addig gyõzködi Kachorrát, amíg a lány be nem adja a derekát, és fontolóra nem veszi, hogy végleg elhagyja a Moravia-villát…

130.
Bruno nem tud napirendre térni Rosario “árulása” felett, ezért úgy dönt, hogy ezután hûvösen fog viselkedni a lánnyal. Francisco papa és Santiago megtudják, hogy az uzsorás Carreno tanácsos áll a Kachorra elleni hajtóvadászat mögött. Bernarda nem is sejti, hogy szerelmi élete újra válságba kerül…

131.
Carreno és Morales felügyelõ továbbra sem bukkannak emberük, Roberto Tripoli nyomára. Santiago és Francisco papa megtudja, hogy az alvilági kapcsolatairól hírhedt Carreno tanácsos Kachorrán keresi azt a hatalmas pénzösszeget, amely a néhai Almendariz jegyzõ széfjébõl tûnt el.

132.
A szerelemittas Chichilo egyre nehezebben tudja türtõztetni magát Bernarda kisasszony társaságában. A minden hájjal megkent vénlánynak pedig az okoz gondot, hogy miként vezesse be az egyszerû sofõrt a “magas körökbe”. Mecha ismét támadásba lendül, hogy véglegesen magához láncolja volt szerelmét, Brunót. Karina elérkezettnek látja az idõt, hogy leszámoljon az utána kémkedõ Pathóval…

133.
Hála Kachorra és Santiago gyors helyzetfelismerésének, Patho kórházba kerül, bár állapota nem ad sok reményt a túlélésre. Catalina azt tervezi: kolostorba vonul, hogy távol a világ zajától hozza meg élete egyik legnehezebb döntését. Kachorrának úgy tûnik, hogy Mecha és Bruno újból felmelegítették kapcsolatukat, amit az is tovább bonyolít, hogy a fiú elveszettnek hitt lakáskulcsa váratlan elõkerül…

134.
Bruno visszautasítja Mecha Rosarióra tett kétértelmû megjegyzéseit. German igazat ad apjának, aki úgy véli, Karinának köze van a Patho elleni támadáshoz. Rosario azt várja, hogy Bruno tegye meg az elsõ békülõ lépéseket, ám a férfi egyelõre hajthatatlannak bizonyul. Karina azt találja ki, hogy az lesz a legjobb megoldás, ha Catalina nõvér nevére kerül az árvaház tulajdonjoga. Carreno megfenyegeti Francisco papát, hogy ha nem teszi azt, amire kéri, akkor fia, Santiago is Patho sorsára jut.

135.
Kachorra megtudja, hogy miután Bruno összeveszett vele, újra lefeküdt Mechával. Karina, a néhai Armendariz özvegye továbbra sem tesz le abbéli tervérõl, hogy eltegye láb alól szerelmi riválisát, Patót. A korrupt Morales felügyelõ cselekvésre szánja el magát, miután megtudja, hogy Armendariz özvegye két, Ausztráliába szóló repülõjegyet vásárolt. A felügyelõ igyekezete azonban inkább az eltûnt félmillió amerikai dollárnak szól, mintsem annak, hogy kiderítse az igazságot Armendariz haláláról.

136.
Mecha beveti a végsõ fegyvert, hogy visszakapja szeretett Brunóját: azt mondja a férfinak, hogy gyermeket vár tõle. Bernardát mintha kicserélték volna azóta, hogy a sofõr Chichilóban találta meg élete nagy szerelmét. Kachorra úgy dönt, elfogadja Germán ajánlatát, hogy közösen külföldön kezdjenek új életet.

137.
Karina újra feltûnik a kórházban, hogy végezzen Patóval, ám ezúttal az álruhában lévõ Kachorrát találja a lány ágyánál. Bernarda még nem tudja, hogy miként vezeti be az elegáns körökbe újdonsült barátját, Chichilót. Reynaldo, bár visszatért volt feleségéhez, nem hajlandó lemondani Bernardáról sem.

138.
Mecha azzal vádolja Kachorrát, hogy Brunóval közös leendõ gyermekük életére tör. Francisco papa megdöbben, amikor értesül róla, hogy Careño nemcsak õt, hanem fiát, Santit is figyelteti az embereivel. Elérkezik az ideje, hogy a két vetélytárs, Chichilo és Reynaldo megküzdjön Bernarda kegyeiért. Kachorra egyre nehezebben szánja el magát, hogy elhagyja szeretteit, és Germánnal külföldön kezdjen új életet.

139.
Mecha ismét Bernardánál keres megoldást arra, hogy visszaszerezze magának Brunót. Silvana elhatározza, hogy teljesen átalakítja Francisco papa ‘imágóját’. Elsõként rábeszéli az öreget, hogy cserélje le a régi ruhatárát, és menjenek el egy szórakozóhelyre, amely tele van fiatalokkal. Karina egyre sürgetõbben kéri Germánt, hogy adja el kaszkadõr-cégét, és együtt meneküljenek külföldre.

140.
Catalina hosszas hezitálás után elutazik, hogy a világ zajától távol tisztázhassa Carmelo iránti érzéseit. Bruno végsõ szerelmi elkeseredésében nagy mennyiségû altatót vesz be, ám Bernarda erõszakossága ezúttal megelõzi a tragédiát. Pato továbbra is eszméletlenül fekszik a kórházban. Pablo elhatározza, hogy megoszt egy titkot a depressziós Brunóval.

141.
Lorena terve Sancho és Josefina szétválasztására meghozza gyümölcsét. Francisco papa váratlan rosszulléte újra összehozza a Guerrero családot, csak Silvana szenved a mellõzöttségtõl. Carmelo arról gyõzködi fiát, Germánt, hogy mondjon el mindent Kachorrának az Armendariz-gyilkosság valódi indokáról.

142.
Francisco papa hirtelen rosszul lesz, és a közeli kórházba szállítják. Catalina nõvér távollétében Juana anya tartja “kordában” az árvaház gyermekeit, ám néha kicsúszik kezébõl az irányítás. Bernarda nem tudja tovább magában tartani abbéli meggyõzõdését, mely szerint Mecha születendõ gyermeke talán nem is Brunóé.

143.
Bruno hitetlenkedve fogadja nagynénje, Bernarda legújabb állítását, mely szerint Mecha nem mondta el az igazat születendõ gyermekének fogantatásáról. Kachorra közli Tripolival, hogy az élet-halál közt lebegõ Pato Karina Armendariz nevét suttogta, amikor rövid idõre felébredt a kómából. A korrupt Morales felügyelõ és Ledesma nyomozó elrabolják Karinától azt a pénzt, amelyet Careño tanácsos bízott az asszony néhai férjére. Tripoli ravasz tervet eszel ki, hogy végleg megszabadítsa Kachorrát Careño tanácsos kopóitól.

144.
Tripoli elárulja Carrenónak, hogy Morales felügyelõ és Ledesma lopták el a pénzt, mire a dühös tanácsos elteteti láb alól mindkettõjüket. A kis bajkeverõ, Lorena látszólag eléri célját: Josefina és Sancho kapcsolatát sikerült feldúlnia, és egyre közelebb kerül ahhoz, hogy a gazdag Moravia család befogadja õt. Kachorra kénytelen szembesülni a ténnyel, mely szerint German Karinával együtt tervelte ki az Almendariz jegyzõ elleni gyilkosságot…

145.
Bruno bejelenti a hitetlenkedõ családnak, hogy – tekintettel a közelgõ gyermekáldásra – elveszi feleségül Mechát. Carmello arra kéri a lelki gyakorlaton lévõ Catalina nõvért, hogy azonnal térjen vissza, mert az árvaház vezetésével ideiglenesen megbízott Juana anya nem ura a helyzetnek. Kachorrát hidegzuhanyként éri Bruno döntése, majd Bolyhoska társaságától vár megnyugvást…

146.
Catalina nõvér épp idejében érkezik, így meg tudja akadályozni, hogy a Juana anya lelketlenségén feldühödött Carmello meggondolatlanságot tegyen. Bernarda úgy érzi, révbe ért Chichilóval, bár nyilvánosan még nem akar mutatkozni hõsszerelmes udvarlójával. Mecha – mint Bruno jövendõbelije – közli Kachorrával, hogy jobban teszi, ha önszántából elhagyja a házat.

147.
Kachorra elhatározza, hogy bizonyítékot keres, amellyel tisztára moshatná nevét. Tripoli felkeresi Germant, hogy elbeszélgessen vele Karina piszkos ügyeirõl. Ezek után German is érzi, Karina kihasználta õt is, hogy Carreno félmillió dollárjával leléphessen. Carmello is azt tanácsolja Germannak, hogy szerezze vissza Kachorra bizalmát, és együttes erõvel juttassák börtönbe Karinát…

148.
Tripoli beavatja Kachorrát is abba a tervbe, amellyel leleplezhetik Carreno tanácsos és Karina üzelmeit. Catalina nõvér elhatározza, hogy sutba dobja apácaruháját és Carmello oldalán vezeti tovább az árvaházat. Juana anya azonban nem hagyja annyiban a dolgot, és el akarja vetetni a gyerekeket Catalinától.

149.
Carmelo könyörög fiának, hogy ne menjen el a találkozóra, amelyet “jótevõje” szervezett neki. Az egész Moravia család készül Chichilo búcsúztatására, még Pierina is eljön, csak Bernarda nem döntötte még el, hogy melyik férfihez köti életét…

150.
A Tripoli szervezte “találkozó” furcsán indul: elõször Karina érkezik meg, majd German is befut, végül pedig Kachorra lepi meg õket. Carreno tanácsosnak azonban se híre, se hamva. A vita hevében Karina fegyvert ránt, ám Tripoli lélekjelenléte megmenti a helyzetet. A titokban rögzített anyag bizonyítja Kachorra ártatlanságát, így a lányt az összes vád alól felmentik. Reynaldo és Bernarda érzelgõs búcsút vesznek egymástól. Catalina hivatalosan is visszakapja “gyermekeit”, és Carmello oldalán igazi családként élnek tovább. Patho magához tér, és hosszú lábadozás után ismét Kachorra legjobb barátnõje lesz. Bruno még az esküvõ elõtt rájön, hogy Mecha alaposan rászedte õt, így nem marad más hátra, mint hogy Kachorra karjaiban keressen vigaszt…

Megosztom másokkal: