KASSANDRA tartalma

KASSANDRA tartalma:

1.
Az Arocha család feje, Alfonso éppen a fiatal orvossal, Ernesto Rangellel sakkozik, amikor megérkezik a városba a vándorcirkusz. Alfonso lánya, a fiatal, gyönyörû és nemes szívû Andreina igen nagy vonzalmat érez a cirkusz világa iránt. Azonnal oda akar menni a legjobb barátnõje, Ofelia társaságában. Andreina egyébként boldogtalan, mert reménytelenül szerelmes Rangel doktorba, de az nem viszonozza érzelmeit. Ráadásul az apja második felesége, Herminia is kínozza a lányt.

2.
Ernesto elmondja Alfonsónak, hogy a lánya, Andreina fehérvérûségben szenved. Az orvosa szerint legfeljebb egy éve van hátra. Ennek ellenére hajlandó utat engedni eddig titkolt szerelmének és feleségül venni a lányt. Az esküvõ után nem sokkal Andreina bejelenti, hogy terhes a férjétõl.

3.
Andreina megszüli a kislányát. Az örömöt azonban bánat követi: a fiatalasszony belehal a szülésbe. Dorinda lánya is szül, de a kicsi meghal. A szerencsétlenségsorozatot csak tetézi, hogy az éppen kiszálláson lévõ Ernesto repülõgép-szerencsétlenségben életét veszíti, így árván marad újszülött gyermeke.

4.
Matias segítségével Herminia kicserélteti Dorinda halott unokáját a néhai Andreina gyermekével. Az egész család azt hiszi, hogy a szüleit követve Alfonso unokája is meghalt. Eközben a cirkuszban nagy az öröm, mivel Dorinda halott unokája feléled. A cirkusz tagjai Kassandrának nevezik el.

5.
A cirkusz felszedelõzködik. A társulat kocsira száll és másik városba indul. Kassandra is a cirkusszal tart. A lány az artisták között nevelkedik, és közben kitanulja a szakmát. Az évek múltával gyönyörû lánnyá cseperedik. Tizennyolc év telik el. A cirkusz visszaérkezik Kassandra szülõvárosába.

6.
Kassandra és Glinka az elõadás után kiszökik a cirkuszból a városba. A nagy sürgés-forgásban a két artista szem elõl téveszti egymást. Kassandra mindenütt Glinkát keresi, és közben találkozik Luis Daviddal. A két fiatal azonnal megtetszik egymásnak. A férfi elhívja a lányt a kilátóba.

7.
Yaritza féltékenységében megvádolja Kassandrát a nagyhatalmú Randunál. Azt a látszatot igyekszik kelteni, mintha a lány valami rosszat követett volna el, amikor az estét a városban töltötte. Randu hisz a Kassandra elleni vádnak, és éktelen haragra gerjed. A lány hiába bizonygatja az igazát.

8.
Luis David hiába tépelõdik naphosszat, egyszerûen nem tud rájönni, kire emlékezteti Kassandra. Nincs nyugta, amíg rá nem jön a megoldásra. Sok mindenben bizonytalan, de egyetlen dolgot biztosan tud: Kassandra vér szerint nem tartozhat a cirkuszbeliek közé. A szívével érzi, hogy itt valamilyen titok lappang. A kilátóban aztán Kassandra elmondja a férfinak, hogy régi átok sújtja a családját.

9.
Herminia nagyon aggódik, nem tudja, mi lett a néhai Andreina gyerekével. Ha ugyanis él és a városban van, az igen nagy veszélyt jelent számára. Ezért fogja magát, elmegy a cirkuszba, hogy megtudja az igazat. Eközben Matias lánya, Rosaura megsejti, hogy az apja és Herminia közös titkot õriz.

10.
A hegyekben heves érzelem keríti hatalmába Luis Davidot és Kassandrát. Randu mindent tûvé tesz, hogy elõkerítse a szerelmét. Dorindát is megkéri, hogy nézze meg, a szobájában van-e a lány. A két szerelmes eközben a hegyen sétálgat. Kassandra elmondja Luis Davidnak szíve legtitkosabb vágyát.

11.
Dorinda elárulja Randunak Kassandra származását. A férfi döbbenten hallgat, csak nehezen tudja elhinni az igazságot. Megesketi Dorindát, hogy senki másnak nem mondja el. Herminia örömmel nyugtázza, hogy Luis Davidnak el kellett utaznia a városból, így Ignaciónak nincs mitõl tartania.

12.
Ignacio unja a cirkuszi elõadást. Egyik barátja felhívja a figyelmét Kassandra szépségére. Yaritza örül, hogy Kassandrát ennyire megviseli a szerencsét hozó talizmán elvesztése. Kárörvendve figyelmezteti a lányt, hogy ne növelje Randu féltékenységét, mert veszélybe kerülhet a szerelmi élete.

13.
Randu harcolni akar a szerelméért. Kést ragad és Tomasra támad. Megsebesíti, de nem halálosan. Szerencsére Marcelino idõben közbelép, és lefogja Randut. Elveszi tõle a kését. Felhívja a késdobáló figyelmét, hogy ha nem akar nagy bajt, akkor uralkodjon az érzelmein. Randu nem fogadja meg a tanácsát.

14.
Dorinda figyelmezteti Yaritzát, hogy ne avatkozzon bele Kassandra és Randu dolgába. Hiába is tenné, hiszen megjósoltatott, hogy Kassandra lesz a cigányok királynõje. Simon elmondja Kassandrának, hogy Randu megsebesítette Tomast. Figyelmezteti a lányt, hogy ne menjen ki a hegyekbe a szerelmével.

15.
Kassandra a szerelmérõl ábrándozik a hegyen, de helyette Glinka jelenik meg, és figyelmezteti, hogy jobban tenné, ha visszatérne a táborba. Eközben Ignaciót kérdõre vonja az anyja a késõi hazatérése miatt. Herminia attól retteg, hogy a fia esetleg Kassandrával találkozott. Már az is fáj, ha csak rágondol.

16.
Herminia még mindig attól retteg, hogy Ignacio érdeklõdést mutat Kassandra iránt. Mindent megtesz, hogy távol tartsa a fiát a nõtõl. Görcsös igyekezete gyanússá válik a fiú számára. Tomas azt hiszi, hogy nem közömbös Kassandra számára. Elmondja Marcelinónak, hogy ajándékot keres a lánynak.

17.
Herminia döbbenten veszi észre, hogy milyen kísértetiesen hasonlít Kassandra az édesanyjára, Andreinára. Simon biztosítja Dorindát, hogy Kassandra szerelme az utóbbi idõben megváltozott, és másképpen viselkedik a lánnyal, mint korábban. Nem is sejtik, hogy Luis David és Ignacio nem ugyanaz a személy.

18.
Kassandra véletlenül cseni el a drága ékszert, azt hitte, hogy az övé. Késõbb megpróbálja visszajuttatni az ékszert Herminiának, de a nõ nem hiszi el, hogy véletlenül vitte magával. Gema a vitában Kassandra pártjára áll. Randu is megtudja, hol van Kassandra, és azt is, hogy lopással vádolják.

19.
Alfonso éppen indul, hogy visszaszerezze az értékes brosstût a fiatal cigánylánytól, amikor Gema elmagyarázza, miért adta a lánynak az ékszert. Herminia fél, hogy minden kiderül, ha Alfonso meglátja a hasonlóságot Kassandra és Andreina arcképe között. Randu mindent elkövet, hogy megpecsételje az eljegyzését Kassandrával. Éppen ezért aranygyûrût akar ajándékozni a lánynak.

20.
Randu megfenyegeti Kassandrát, amikor a brosstû eredetérõl kérdezi. Az éles szóváltást hallva Dorinda azonnal Kassandra védelmére kel. Elmondja a féltékeny férfinak, hogy a talizmán egykor Kassandra édesanyjáé volt, és erre Kassandra meg is esküszik. Késõbb Kassandra megijed a “hamis” eskü miatt. Dorinda elmondja neki, hogy valóban az igazságra esküdött.

21.
Ignacio közeledni próbál Kassandrához. A lány azt hiszi, hogy Luis Daviddal van dolga, ezért megkéri Glinkát, hogy hagyja magára vele. A két ember beszélgetni kezd. A lány magyarázatot követel arra, hogy miért viselkedik vele a férfi az utóbbi idõben olyan hûvösen. A mit sem sejtõ Kassandra megállapodik Ignacióval, hogy késõbb találkoznak majd a szokásos helyen, a hegyen.

22.
Dorinda elmondja Randunak, hogy valaki élénken érdeklõdik Kassandra iránt az Arocha házban, ahol Kassandra született. A féltékenységtõl elvakult férfi követeli, hogy Dorinda árulja el, ki mert szemet vetni a szerelmére. Eszeveszett indulat tombol a férfiban. Dorinda nyugalomra inti Randut, ám a férfi látatlanban is bosszút esküszik a gaz csábító ellen. Ölni tudna elvakult dühében.

23.
Matias és Rosaura feszülten figyeli, amint Ofelia beszámol Gemának a Tomas Lilia Rosánál tett látogatásáról. Ofelia azt is megemlíti, hogy a bohóc Kassandrát is elhozza magával a rendezvényre. Arra kéri Gemát, hogy csatlakozzon a látogatókhoz. Gema boldogan elfogadja a meghívást. Rosaura a hírt hallva azonnal jelenti Herminiának, hogy Kassandra látogatóba készül Ofeliához.

24.
Kassandra hiába könyörög, a csökönyös Randu nem hajlandó felbontani az eljegyzésüket. Gema megzavarja Herminiát, miközben épp az Andreináról készült fotósorozatot semmisíti meg. Gema magyarázatot követel a viselkedésére, de az asszony visszautasítja a számonkérést. Azt mondja, a házában azt csinál, amit akar. Glinka elviszi Ignacio levelét Kassandrának, de az írást elkobozza az éber Randu.

25.
Kassandra mindenféle kifogással áll Randu elé, hogy megakadályozza a vajda lépését, amit a házasságkötésük felgyorsításáért akar tenni. De hiába ügyeskedik. Randu ugyanis bármi áron három napon belül oltár elé akarja vezetni. A mindenre elszánt Kassandra elmondja ezt Simonnak. Megkéri a férfit, hogy keresse meg Ignaciót. A lány már csak abban bízik, hogy a férfi majd megállítja Randut.

26.
Kassandra nem hajlandó elkísérni Randut az új cirkuszba. A lány tudja, hogy ez lenne új életük elsõ közös lépése, de semmi kedve hozzá. Megtudja azt is, hogy a társulat a városban van, messze Ignaciótól. Randu elbeszélget a lánnyal. Meggyõzi, hogy miért kell velük tartania. Ignacio meghallva Kassandra távozásának hírét elszomorodik. A lány távozásával terve dugába dõl.

27.
Ignacio azon gondolkozik, amit Tomas mondott neki. Attól fél, hogy Randu soha nem engedi vissza Kassandrát. A fiú Gemával is megbeszéli az esetet, majd úgy dönt, hogy többé nem találkozik Kassandrával. Megpróbál lemondani róla, ha már egyebet nem tehet. Dorindát egyre nagyobb aggodalommal tölti el Kassandra szomorúsága. Felmerül benne a kérdés, hogy vajon tényleg helyesen cselekedett-e, amikor elválasztotta a lányt a szerelmétõl és az övéitõl. Megszólal a lelkiismerete.

28.
Kassandra elmondja Randunak, mennyire szereti Ignaciót. Azt is elárulja, hogy már csókolóztak is. Randu feldühödik a felháborító arcátlanság hallatán. Összevitatkoznak. Kassandrának végül bele kell törõdnie a megváltoztathatatlanba: bármit is tesz, Randu felesége lesz, Ignacióról pedig végleg le kell mondania. Hirtelen pusztító tûz üt ki a városi cirkusz sátrában.

29.
A tûz már mindenhova átterjedt, lángban áll az egész sátor. Randunak élete kockáztatása árán sikerül megmentenie Kassandrát a biztos halálból. A lány elmeséli a nagyanyjának, hogy Randu milyen bátran viselkedett, és hogy csúnyán megégette a kezét a mentésben. A cirkusznál nagy az izgalom, amikor kiderül, hogy Kassandra a várakozással ellentétben visszatér hozzájuk. Mindenki várja a nagy napot.

30.
Ofelia elmondja Gemának, hogy a sejtése szerint Kassandra valójában Andreina lánya. Érvelésével sikerül meggyõznie Gemát az igazáról. Kassandra és Tomas a sok véletlen egybeesésrõl beszél, amely a lánnyal és Andreinával történt, mégsem tulajdonítanak neki nagy jelentõséget. Randu megtudja, hogy Kassandra a hegyekben találkozik szerelmével, Ignacióval. A féltékenység elveszi az eszét.

31.
A düh teljesen megbénítja Randut, amikor Tomas és Ignazio az ájultan a földön fekvõ Kassandra megmentésére siet. Ignacio a karján viszi be a házba a lányt, a cirkuszi elõadás azonban folytatódik. Ignacio elmeséli Dorindának, mi történt a sátorban. Dorinda megátkozza Randut. Yaritza megpróbálja rábeszélni Randut, hogy szökjön meg vele, ám a férfi mindenáron a beteg Kassandra mellett akar maradni.

32.
Kassandra magához tér. Ignacio elmeséli, mi történt, és hogyan került a házába. A férfi örömében megcsókolja Kassandrát és megkéri a kezét. Ekkor a lány majdnem újból elájul – ezúttal a boldogságtól. Randu csak arra tud gondolni, hogy a szerelme annak a férfinak a házában fekszik, aki elszerette tõle. Megfenyegeti Ignaciót, hogy megöli, ha nem küldi vissza a lányt a cirkuszhoz.

33.
Glinka elmondja Kassnadrának, hogy mire készül Randu. Óvatosságra inti a lányt és annak szerelmét, Ignaciót. Gema rajtakapja Ignaciót, amint megcsókolja Kassandrát. Nyomban magyarázatot követel tõle. Ekkor a férfi bevallja, hogy fülig szerelmes a lányba, és feleségül akarja venni. Randu rettenetesen szenved a féltékenységtõl. Gondolkodik, hogyan állhatna bosszút Ignación.

34.
Alfonso tudni akarja, mi a gond, miért gyûlt össze a tömeg. Chabela elpanaszolja, hogy az egész felhajtás a cirkuszbeli cigánylány miatt van, mert az rengeteg bajt okoz a családnak. Alfonso nem érti, mirõl beszél Chabela. A rettegõ Herminia segítséget kér Rosaurától, így próbálja megakadályozni, hogy Alfonso és Gema találkozhasson Kassandrával. Félõ ugyanis, hogy minden kiderül.

35.
Ofelia és Gema beszélgetni kezd. Gema megemlíti a lánynak, hogy Ignacio szerinte is tudja az igazságot Kassandráról. Késõbb Gema tudomására jut, hogy a két fiatal már elsõ pillantásra egymásba szeretett, ezért valamicskét módosít a véleményén Ignacióval kapcsolatban. Herminia megpróbálja kiszedni Ignacióból, miért vonzódik ennyire Kassandrához. A fiú azonban válaszra sem méltatja az anyját.

36.
Herminiának nem könnyû elérnie, hogy Alfonso kettesben hagyja Dorindával, de erõfeszítéseit végre siker koronázza. Dorinda elmondja Herminiának, hogy nála már betelt a pohár, és mindent ki fog teregetni Kassandráról. Herminia könyörögve kéri a cigányasszonyt, hogy hallgasson, ám az öregasszony rendíthetetlenül állítja: itt az ideje világgá kürtölni az igazságot Kassandráról.

37.
Alfonso éktelen haragra gerjed. Követeli Herminiától, hogy árulja el az igazságot Kassandráról. Az asszony változatlanul azt állítja, hogy semmit sem tud. Erre Alfonso azzal kezd fenyegetõzni, hogy elmegy Dorindához, és tõle kérdezi meg, hogy mi az igazság. Ebben az esetben azonban Herminia nagyon súlyos következményekkel számolhat. Herminia megretten és kényszerûségbõl mindent elmond Alfonsónak.

38.
Kassandra és Dorinda beköltözik az Arocha-házba. Eközben Ignacio bevallja Alfonsónak, hogy mennyire szerelmes Kassandrába, és szeretné feleségül venni. Chabela nem érti, hogyan fogadhatta be Herminia a házába a cigánylányt. Az sem világos elõtte, milyen viszonybabn áll egymással Ignacio és Kassandra.

39.
Kassandra sietteti Dorindát, mert türelmetlenül várnak rájuk a vacsoraasztalnál. Alfonso Manriquét is meghívja a vacsorára. Amint a férfi megérkezik, Chabela azonnal kacérkodni kezd vele, mert megtetszik neki. Kassandra is belép az étkezõbe. Ignacio parancsára még Herminia is üdvözli a lányt.

40.
Ignacio meglepetten tapasztalja, hogy Kassandrának potyog a könnye a vacsora után. A késõbb érkezõ Manrique próbálja vigasztalni. Kassandra elpanaszolja Ignaciónak, milyen csúnyán bánik vele a férfi családja. Késõbb Gema is felajánlja a barátságát a lassanként lecsituló lánynak.

41.
Alfonso döbbenten hallja, amint Kassandra a szerelmérõl, Ignacióról beszél. Alfonsót meghatja a heves szenvedély, ezért mégis engedélyezi az esküvõt. Chabela változatlanul nem érti, hogyan engedhette meg Herminia, hogy Kassandra és Dorinda beköltözzön az Arocha-házba.

42.
Manriquét egészen megbabonázza Kassandra szépsége. Elragadtatásában szerelmet vall a lánynak, és elmondja, mennyire sajnálja, hogy a lány nem lehet a szíve választottja. A lánynak jól esik a sok szép simogató szó. Örül a bóknak. Eközben a cirkuszabn Tomas változatlanul azt állítja, hogy Kassandra nem lesz boldog Ignacio mellett. Sok ember nem érti, miért ilyen rossz a véleménye a fiúról.

43.
Alfonso közli Ignacióval, hogy már értesítette Luis Davidot az esküvõrõl. Az amúgy is feszült Ignacio még idegesebb lesz. Elrohan Herminiához. Az asszony nyugalomra inti a heveskedõ fiút, mert már mindent elrendezett. Az asszony elintézte, hogy a távirat ne jusson el a címzetthez.

44.
Kassandra megdöbbenve hallja Ignacio szájából a gyûlölettel teli szavakat. Késõbb, amikor a férfi a szobába lép és meg akarja csókolni a lányt, Kassandra hisztérikusan ellenáll. Nem tudná elviselni, ha hozzáérne. A csodálkozó Ignacio nem érti, mi boríthatta ki ennyire ifjú feleségét.

45.
Ignacio bosszankodva veszi tudomásul Rosaura jelenlétét. A nõ kijelenti, hogy még sok mindent meg kell beszélniük. Ignacio kénytelen végighallgatni Rosaura mondandóját. Ennek lényege, hogy sohasem bocsátja meg a házasságát Kassandrával. Még hajdani szerelmük és a lányuk ellenére sem.

46.
Alfonsóhoz is eljut Ignacio halálhíre. Fájdalom hasít a szívébe, összeesik. Kassandra is kiborul, arra marad ideje, hogy segítségért kiáltson. Egyedül Gema tudja megõrizni a nyugalmát a válságos helyzetben. Orvost hív az ájult Alfonsóhoz. Eközben a mit sem sejtõ Herminia elutazik.

47.
Luis David megérkezik. Neki kell eljátszania Ignacio szerepét. Mindenki elhiszi, hogy Ignacio él, senki nem gyanítja a személycserét. Luis David a helyzetet kihasználva megpróbálja kideríteni, mi történik a házban. A szája tátva marad a meglepetéstõl, amikor megpillantja ifjú feleségét.

48.
Kassandrában fel sem merül, hogy a szobába lépõ férfi nem Ignacio. Éppen ezért ellöki magától a közeledni próbáló Luis Davidot. Elmondja a férfinak, mennyire gyûlöli azért, amit vele tett. Alfonso kedvéért azonban hajlandó a család elõtt eljátszani a boldog feleséget.

49.
Luis David tovább vitatkozik Kassandrával, de nem sokra megy vele. A lány nem hajlandó végighallgatni a férfi érvelését, nem érdekli a mentegetõzése, és hogy honnan szerezte a férfi azt a bizonyos zsebkendõt. Randu rettenetesen kiborul Veruska halála miatt. Korábbi nyugtalansága már-már elviselhetetlenné fokozódik. Elmondja Yaritzának, hogy már csak azt reméli, hogy az Isten megbocsát a lánynak, hiszen az átka miatt halt meg.

50.
Lilia Rosa nagyon elszomorodik, amikor Tomastól megtudja, hogy a cirkusz hamarosan elhagyja a várost. Luis David közli Hectorral, hogy rá tudja venni Kassandrát, hogy vallja be tettét. Megígéri, hogy ha mégsem Kassandra a gyilkos, akkor a következõ gyanúsítottra, Normára figyel majd jobban a jövõben.

51.
Az aggódó Luis David azonnal orvost hívat az ájult Kassandrához. Alfonso is nagyon aggódik, hiszen attól fél, hogy Kassandrának is ugyanaz a betegsége, mint Andreinának volt. Rosaura eközben Kassandra halálát várja. Ezzel egy csapásra megoldódna minden problémája.

52.
Luis David alig tudja palástolni a meglepetését, amikor meghallja Robertótól a hírt. Randu el akarja hagyni a várost a cirkusszal. Tomas, Simon és Glinka inkább maradna, mert az öreg Marcelinónak szüksége van rájuk. Ofelia megengedi a három artistának, hogy odaköltözzön hozzájuk.

53.
Rosaurát gyûlölettel tölti el a hír, hogy Kassandrának és Ignaciónak hamarosan gyermeke születik. Alfonso izgatottan készül a nem mindennapos eseményre. Már alig várja, hogy megszülessen a dédunokája. Olyan körülményeket akar teremteni, hogy a kicsi a közelében maradjon.

54.
Ofelia döbbenten hallja, hogy a barátnõje jegyese az õ férje. Mégis uralkodik magán, és úgy tesz, mintha semmi különös nem történt volna. Manrique kérdõre vonja Luis Davidot a Kassandrával kötött házassága miatt. Arra pedig felettébb kíváncsi, miért és hogyan tudta szerelem nélkül elvenni a nõt.

55.
Kassandra holmijai között kutatva Luis David megtalálja Ignacio pisztolyát. Luis David meg akar bizonyosodni Kassandra ártatlanságáról, ezért elküldi a fegyvert és a lány ujjlenyomatát õrzõ poharat a rendõrségre. A vizsgálat során egykettõre kiderül, volt-e valami köze a gyilkossághoz.

56.
Luis David közli Hectorral, hogy szerinte Kassandra ölte meg Ignaciót. Sajnálja, hogy ezt kell gondolnia a lányról, de minden jel erre utal. Luis David hamarosan bíróság elé akarja állítani a lányt, ám elõbb még ki kell derítenie, mi vitte rá Kassandrát a szörnyû tett elkövetésére.

57.
Kassandra arról faggatja Rosaurát, hogy nem látta-e azt az embert, aki az ablakánál ólálkodott. A szolgáló rezzenéstelen arccal tagad. Eközben Norma arról faggatja a férfit, akit Ignaciónak néz, hogy miért vette el a cirkuszi cigánylányt, amikor mindenki tudja róla, hogy milyen nagyravágyó.

58.
Rosaura kárörvendve figyeli, amint Kassandra lezuhan a lóról. Az Arocha-házban a mit sem sejtõ Alfredo és Gema vidáman beszélget Kassandra hamarosan megszületõ gyermekérõl. A tengerparti házban a halálra rémült Luis David orvost hívat a sérült Kassandrához. Norma örül a balesetnek.

59.
Luis David gyengéden szerelmet vall Kassandrának, majd megcsókolja. A lány ellöki magától a férfit, mondván hogy pontosan tudja, hogy mindez csak játék, és Luis David valójában elárulta. Manrique közli Luis Daviddal, hogy meg kell védenie Kassandrát mindentõl, amíg el nem veszi feleségül.

60.
A gyanakvó Norma kérdõre vonja Rosaurát. Igazából azt akarja megtudni a szobalánytól, hogy egyik ismerõse vagy valami idegen volt-e az a férfi, aki éjszaka Kassandra szobájába lopózott. Rosaura természetesen tagadja, hogy bárkit is látott volna arrafelé mászkálni.

61.
Luis David hiába tesz meg minden tõle telhetõt, Kassandra ellenáll a csábításnak. Alfonso legnagyobb megdöbbenésére rendõrnyomozó kérdezõsködik Luis David után az Arocha-házban. Nem sokkal késõbb Hector is megérkezik. Részletesen elmeséli, mi is történt Kassandrával.

62.
Luis David a késrõl faggatja Kassandrát. A lány azt válaszolja, hogy igenis használta, és egyáltalán nem érdekli, mit gondol errõl a férfi. Késõbb a férfi egyedül hagyja. Kassandra megfogadja, hogy történjék bármi, nem adja föl a férfit, aki a bajban védelmezi.

63.
Luis David azzal vádolja Kassandrát, hogy elrejtette a fegyvert, amit Calunga ellen használt valaki. Szerinte a lány elhallgatja az igazat. Kassandra nem ad bõvebb felvilágosítást, nem is védekezik a vád ellen. Manrique és Roberto azon tanakodik, hogy ki járhatott az éjjel Kassandra szobájában.

64.
Luis David tovább faggatja Kassandrát. Megpróbálja rávenni, hogy valljon be mindent. Ám a rettegõ lány azt állítja, hogy sohasem járt az említett helyen, és azt sem érti, mivel vádolja Luis David. Nem sokkal késõbb könyörögni kezd a férfinak, hogy ne kínozza már tovább a kérdéseivel

65.
Kassandra bevallja Dorindának, hogy nem tudja örömmel várni a gyermekét, mivel az csalásban fogant, hiszen Ignacio már jóval az esküvõjük elõtt tudta, hogy terhes. Csak azért vette el, mert õ Alfonso egyetlen rokona, illetve örököse. Kassandra azt is elmondja, hogy Dorindát a nagyanyjaként szereti.

66.
Matias figyelmezteti Rosaurát, hogy nem ajánlatos felhívni Herminia figyelmét ignacio halálára, mert akkor õ is óhatatlanul gyanúba keveredne. Hiszen honnan tudhatna minderrõl a szolgáló, ha nem vett részt benne? Rosaura hallgat rá, és tartja a száját az asszony jelenlétében.

67.
Roberto igyekszik rábeszélni Lilia Rosát, hogy próbáljon meg felállni. A lány hisztériás rohamot kap, és megmakacsolja magát. Közli a férfival, hogy nem tesz semmit, és soha többé nem akarja látni. A megdöbbent Roberto arról faggatja a lányt, hogy mivel érdemelte ki a méltatlan bánásmódot.

68.
Lilia Rosa elítéli Robertót, amiért elhagyta õt és az anyját. Ezzel nehéz helyzetbe hozta mindkettõt. Ofelia elmondja Marcelinónak, hogy Roberto a törvényes férje. A lánya szavaitól elérzékenyülõ Roberto elmagyarázza Lilia Rosának, miért kellett annak idején elmennie.

69.
Kassandra színt vall. Elmondja Luis Davidnak, miért változott meg az utóbbi idõben olyan gyökeresen a véleménye a gyerekükrõl. Ugyanakkor a nõ nagyon elszomorodik, amikor Luis David kerek perec kijelenti, hogy ennek a gyereknek sohasem lett volna szabad megfogannia.

70.
Luis David bevallja Hectornak, hogy nem tud szembeszállni azzal az érzéssel, amely közte és Kassandra között bontakozik ki. Norma az általa még mindig Ignaciónak képzelt Luis David keresésére indul, ám Kassandra megfenyegeti a nõt. Közli vele, hogy jobban teszi, ha távol tartja magát a férjétõl.

71.
Csak rövid ideig tart az a varázslatos pillanat, amit Kassandra és Luis David közösen él át. A belépõ Dorinda megzavarja a párt. Az öreg cigányasszony felháborodik, amikor a két fiatalt egymás karjában találja. Nem rejti véka alá a véleményét. Késõbb külön is elõveszi Kassandrát.

72.
Chabela izgatott lesz, amikor megtudja, hogy Glinka csak a kedvéért ad szerenádot. Késõbb azonban kezdi úgy érezni, hogy elképzelhetetlen, hogy Glinkára akárcsak ránézzen, hiszen fényévnyi társadalmi távolság áll közöttük. Chabela hamarosan érdekes hírt hall Matiastól és Rosaurától.

73.
Chabela rémülten hallgatja a számára megrázó hírt. Nem tudja elhinni, hogy Rosaura valóban az édesanyja. Rosaura sírva fakad, és szidni kezdi Matiast, amiért az kikotyogta az igazságot. A férfi nem veszi a szívére a feddést. Azt válaszolja, hogy már éppen ideje volt, hogy valaki jól megleckéztesse.

74.
Luis Davidot megdöbbenti a Chabelától hallott információ. A lány közli vele, hogy Luis David az apja, és Rosaura az anyja. A helyzet kezd zavarossá válni. Rosaura megpróbálja rávenni Luis Davidot, hogy fedje fel kilétét, és azt, hogy mi történt Ignacióval. Ellenkezõ esetben nagyobb bajt okoz.

75.
Alfonso elmondja Gemának, miért akarja megváltoztatni a végrendeletét. A férfi nem hajlandó beleegyezni abba, hogy Ignacio gyermekeként Chabela is részesüljön a családi vagyonból. Úgy dönt, hogy mindent Kassandra nevére írat. Ország-világ elé tárja, kicsoda is valójában Kassandra.

76.
Rosaura megvádolja Kassandrát, hogy megölte Ignaciót. A megdöbbent Kassandra tagad, hiszen semmi köze sem volt a bûntényhez. Luis David kénytelen igazat adni Rosaurának, ugyanis minden bizonyíték Kassandra bûnösségére utal. A hír hallatán Alfonso összeesik.

77.
Alfonso megpróbál beszélni Luis Daviddal, ám a szerencsétlen öregúr a gutaütés miatt már képtelen rendesen kommunikálni. Manrique éppen Herminiát akarja kihallgatni, a belépõ Luis David megmondja neki, hogy Alfonso nem tud beszélni. Herminia ennek hallatára kicsit megnyugszik.

78.
Herminia még Manrique elõtt is tagadja, hogy bármiféle családi szál fûzné Kassandrát az Arocha-házhoz. Közli az ügyvéddel, hogy mindent elkövet, hogy a lány megbûnhõdjön Ignacio halála miatt. Ofelia nagyon izgatott. Nem tudja elképzelni, mi lesz, ha nem sikerül tisztázni Kassandrát a vád alól.

79.
Kassandra és Luis David õszintén beszél az egymás iránti érzéseirõl. A férfi arra kéri a lányt, hogy bocsásson meg neki, amiért kiragadta a számára megszokott környezetbõl, de mindezt a szerelem miatt tette. Luis David arra is rákérdez, mi vitte rá Ignaciót, hogy elvegye feleségül.

80.
Herminia döbbenten hallja, hogy Luis David nem hajlandó hivatalosan is gyilkossággal vádolni Kassandrát. Így a gonosz asszony kénytelen magára vállalni a feladatot. Végleg tönkre akarja tenni Kassandrát, hogy rátehesse a kezét a remélt örökségre. Aljas szándékát Alfonsóval is közli.

81.
Manriquét meglepi a rendõrségen hallott hír: Kassandrát még óvadék fejében sem engedik ki. Az Arocha-házban Herminia rendelkezik minden pénz felett, és az asszony gyakorolja a hatalmat is. Roberto megtudja, hogy Gemát igazából Herminia zavarta el. Gema most Ofeliánál lakik.

82.
Manrique az ismert ügyésszel, Oliveira úrral beszélget. Szeretné tisztázni Kassandra ügyét. Nem várja jó hír, a bíróság olyan nagy összegben állapítja meg az óvadékot, hogy azt lehetetlenség kifizetni. Kassandrával is közölnie kell a rossz hírt. A nõnek a fogdában kell maradnia.

83.
A titokzatos férfiról, aki Manriquéval akar beszélni, kiderül, hogy nem más, mint Randu. Ki akarja fizetni a Kassandra feltételes szabadlábra helyezéséhez szükséges pénzt. Manrique úgy érzi, hogy errõl Kassandrát is tájékoztatnia kell. A lánynak kell eldöntenie, hogy elfogadja-e Randu pénzét.

84.
Kassandrához megérkezik az orvos. Megvizsgálja, majd közli a hatósággal, hogy Kassandra szülni fog, kórházba kell szállítani. Eközben Alfonsóhoz megérkezik az Arocha család háziorvosa, dr. Muñoz. A vizit után Muñoz kijelenti, hogy az idõs úr lassan, de biztosan fel fog majd épülni.

85.
Roberto közli Kassandrával, hogy a gyermeke rendkívül gyengének született. Sajnos túl kicsi az esélye, hogy életben marad. Nem lehet mit tenni, a csöppség sorsa megpecsételõdött. A hír egészen letaglózza Kassandrát. Luis David megmondja Herminiának, hogy Kassandra fiút szült.

86.
Luis David kétségbeesetten vallja be Kassandrának, milyen sokat szenvedett. Annak ellenére kellett megvádolnia, hogy fülig szerelmes belé. Azt is elmondja a lánynak, milyen hatalmas fájdalmat okoz neki a tudat, hogy bármit is tesz, tudja, hogy Kassandra sohasem lesz az övé.

87.
Gema izgatottan számol be a barátainak a Robertóval kötött házasságáról. Elvira nem boldog a hír hallatán. Manrique üres kézzel kénytelen visszatérni a tengerpartról. A férfi továbbra sem talált semmit, ami Kassandra ártatlanságát bizonyítaná. A helyzet aggasztó.

88.
Tomas azt tanácsolja Randunak, hogy hagyja élve Luis Davidot, a férfi halála nem segítene Kassandrán, sõt talán még nehezebb helyzetbe hozná. Randu nem hajlandó letenni a tervérõl: bosszút akar állni Luis Davidon azért a sok fájdalomért és szenvedésért, amit a férfi Kassandrának okozott.

89.
Ofelia közli Elvirával, hogy Gema mindenre rájött. Az asszony szinte öntudatlanul kóvályog az utcán. Ofelia egyre inkább aggódik érte. Megkéri Simont, Tomast és Marcelinót, hogy segítsenek megkeresni a depresszióba esett Gemát. Késõn találnak rá, az asszonyt már elütötte az autó.

90.
Kassandra nem fogadja el Manrique házassági ajánlatát, de hitegeti. Érezteti vele, hogy a tárgyalás után talán megváltozik a véleménye. Luis David döbbenten veszi észre, hogy Calunga is részt vesz Ignacio exhumálásában. Luis David közli a férfival, hogy még mindig hallgatnia kell.

91.
Calunga ki akarja nyomozni, ki hallgathatta ki a beszélgetését Rosaurával. Hiába kérdezõsködik, nem jut elõbbre. Ezért aztán Rosaura közli vele, hogy ha pénzt akar látni Chabela örökségébõl, akkor olyan vallomást kell tennie, ami Kassandrát befeketíti. Calungának döntenie kell.

92.
Luis David megpróbálja rávenni Kassandrát, hogy szökjön meg vele a börtönbõl, ám a lány bízik benne, hogy Manrique bizonyítani tudja az ártatlanságát. Alfonso elárulja Simonnak, hogy sokkal jobban van, mint azt a többiek gondolják. Azonban fontosnak érzi, hogy ez még ne szivárogjon ki.

98.
Kassandra nem akar Luis Daviddal beszélni. A férfi azonban nem tágít szándékától, ekkor Tomas elállja az útját. Roberto megtudja, hogy Manrique is Luis Davidot okolja Kassandra gyermekének halála miatt. Az orvos meggyõzi testvérét arról, hogy a kisfiú így is, úgy is meghalt volna.

99.
Roberto teljesen kiborul. Elmondja Gemának és Kassandrának, hogy milyen súlyos állapotban van Manrique. A férfi úgy érzi, hogy felelõs a történtekért. Kassandra bemegy a kórházba az ügyvédhez. A betegágyánál elmondja Manriquénak, hogy szüksége van rá, meg kell gyógyulnia.

100.
Manrique nem akarja elhinni Robertónak, hogy soha többé nem fog tudni lábra állni. Tomas elmondja Randunak, mi történt Manriquéval, és beszámol a szomorúságról is, amit Kassandra érez a történtek miatt. Randu arra kéri Tomast, hogy tegyen meg mindent Kassandra boldogságának érdekében.

101.
Herminia döbbenten hall a levél létezésérõl. Retteg, hogy illetéktelen kézbe kerül, és minden kiderül. Félelmében megtiltja, hogy bárki is megpróbálkozzon a levél felkutatásával. Tomas és Simon azonban a tiltás ellenére keresni kezdi az eltûnt írást, egyelõre sajnos eredménytelenül.

102.
A féltékeny Randu elzavarja Randut a feldúlt Kassandrától. Késõbb Luis David elmondja a lánynak, hogy mindent elkövet, hogy megszerezze neki örökségét. Azt is bevallja Kassandrának, hogy mennyire szerelmes belé. A fiatalasszony azonban közli Luis Daviddal, hogy gyûlöli.

103.
Randu nem engedi meg Kassandrának, hogy megindokolja lépéseit a férfinak, hanem inkább azonnal nyugalomra és pihenésre inti a már rettentõ módon zaklatott lányt. Ezután közli Dorindával és Gemával, hogy nekik is a szállodába kellene költözniük, hiszen csak ott tudja biztonságukat garantálni…

104.
Matias már kis híján elmondja Herminiának, hogy nála van a perdöntõ levél, ám az utolsó pillanatban visszaemlékezik arra a bizalomra, amit Alfonso úr helyezett belé s emiatt visszakozik…

105.
Rosaura átnyújtja Herminiának az Alfonso levelét tartalmazó borítékot. Hamarosan azonban kiderül, hogy a boríték üres. Herminia rettentõ haragra gerjed…

106.
Kassandra visszautasítja a Tomas által javasolt lehetõséget, hogy a fiatalasszony találkozzon a szálló új énekesével. Kassandra ugyanis tudja, hogy Luis David is a nézõk soraiban ül s hallani sem akar arról, hogy akár véletlenül is összefusson vele…

107.
Ofelia arra kéri Tomas-t, hogy ne árulja el senkinek azt, hogy megvakult. Ezt Tomas csak úgy tudja elérni, ha társaságban teljesen magára hagyja az asszonyt. De vajon meddig lehet így titkolni a vakságot?

Megosztom másokkal: