La esclava blanca tartalma

La esclava blanca (Victoria, a rabszolgák megmentője) tartalma:

1.
1821-ben, Kolumbia Magdalena tartományában a legvirágzóbb birtok Domingo Quinteróé, aki híve a rabszolgák felszabadításának. Ezzel szemben Nicolás Parreno a rabszolga-kereskedelemből akar meggazdagodni. Amikor pedig a legújabb szállítmányát nem kapja meg, mert Quintero figyelmezteti a hatóságokat, véres bosszút esküszik…

2.
Bár a menekülők, és maga Tomás is azt akarja, hogy Lorenza hagyja el Victoriát, ő nem hajlandó megválni a gyermektől. Nicolás elhatározza, hogy a jegyző segítségével megszerzi a Quintero-birtokot, de aggasztja, hogy Victoria holttestét nem találták meg. Sara arra kéri Lorenzát, hogy segítsen neki megszabadulni nem kívánt terhességétől…

3.
Victoria nehezen viseli, hogy csúfolják a bőrszíne miatt, de Lorenza kitalál egy rituálét, hogy megvigasztalja. Nicolás felesége belehal a szülésbe, és a férfi anyja azonnal arra buzdítja, hogy nősüljön újra. Miguel elárulja Victoriának, hogy távol Palenquétől élnek más fehér bőrű emberek is…

4.
A hősies védekezés ellenére Palenque a katonák kezére kerül. Morales elkapja Victoriát, de a lánynak sikerül tőle megszöknie. Bevallani azonban nem meri Nicolásnak, így inkább hazudik neki. Octavio atya határozott lépésre szánja el magát…

5.
Victoria eljut Spanyolországba a kolostorba, ahol nagy megrázkódtatások érik, de barátnőt is talál. Tomásnak saját lányára, Rositára is rá kell nyomnia a rabszolgaság billogát. Halála előtt pedig Sara elárulja titkát Nicolásnak…

6.
Miguel ki akarja váltani magát, de Nicolás háromszoros árat kér tőle. Victoria el akarja hagyni a kolostort, hogy visszamehessen Amerikába. Sir Edward Upton nagy üzletet ajánl Nicolásnak.

7.
Nicolás anyja elhatározza, hogy új feleséget keres a fiának és ehhez Octavio atya segítségét kéri. Victoriát Franciaországba akarják küldeni egy kolostorba, de ő elhatározza, hogy bármi áron visszamegy Amerikába. Miguel fontos információval segíti bosszúra szomjazó barátait.

8.
Victoria és Remedios a hajón, Adela asszony pedig a birtokon gyakorolják az úri viselkedés fortélyait. Tomás felelősségre vonja Miguelt Rosita miatt. Nicolás eleget tesz az emberrablók követelésének, hogy visszakapja jövendőbelijét, de a birtokon megszigorítja a szabályokat.

9.
Az elfogott rabszolga megkorbácsolása Santa Marta főterén elborzasztja Victoriát, aki már az El Eden birtokon töltött első estén kiszökik a házból, és találkozik Miguellel. Másnap Isabelita rabszolgájában saját húgára, Rositára ismer. Tomás figyelmezteti Miguelt.

10.
A kiránduláson Victoria alkalmat talál arra, hogy beszélgessen Rositával a családjáról. Dona Eugenia bemutatja új üzleti partnerét Alonso Márquez személyében. Victoria gyónni megy Octavio atyához.

11.
Victoria a félelmeire hivatkozva rácsot kér az ablakára, hogy találkozhasson az apjával. Dona Eugenia be akarja mutatni működés közben a kakaókészítő gépét egész Santa Martának. Miközben otthon Adela leitatja Remediost, Nicolás lovagolni viszi Victoriát, és kíséretként Miguelt is.

12.
Nicolás kitűzi az esküvő időpontját egy héttel későbbre, és jövendőbeli felesége szolgálatába állítja Miguelt. A tábornok kötelezi a földbirtokosokat az abolíciós törvény betartására. Miguel azt javasolja Victoriának, hogy egyelőre ne szóljon a családjának.

13.
Nicolas a többi földbirtokos kedvére téve felajánl két rabszolgát, akiket megölhetnek. Az egyik áldozat Rosita. Victoria és Miguel végre egymáséi lesznek.

14.
Milagros teljesen bekattan. Majd minden áron Victorián akar bosszút állni Rosita halála miatt.

15.
Miguel és Milagros kétségbeesetten kutatnak ellenszer után, míg Victoria haldoklik. Vizsgálat indul a birtokon a tettes után. Isabel közben elszökik otthonról.

16.
Nagy erőkkel folyik a kutatás Isabel után, aki rájön, hogy nem is beteg. Victoria megtudja, hogy Nicolas földje valójában az ő családjáé. Francisco tervet sző Miguel ellen. A tábornok felismeri Gabrielt.

17.
Victoria ráveszi Adelát, hogy hadd beszéljen ő Isabellel. Gazdája parancsára Morales átadja a kulcsokat Miguelnek, de elmondja neki, valójában kinek a gyermeke. Jaime megmondja az apjának, hogy ő akarja megölni Miguelt.

18.
Lopez doktor és társai fegyverrel követelőznek Nicolás birtokán, de a férfi elzavarja őket, és segít Miguelnek elmenekülni. Tomás és Milagros aggódnak Victoriáért. Adela levelet ír Spanyolországba.

19.
Adela legnagyobb meglepetésére Victoria közli, hogy azonnal meg akarja tartani az esküvőt. Nicolás nem hajlandó tovább hallgatni anyja ellenségeskedését és elküldi a városi házukba. Miguel a börtönben megismerkedik Felipe Restrepóval.

20.
Milagros segítségével sikerül enyhíteni Remedios fájdalmait. Catalina felelősségre vonja Felipét. Milagrosnak feltűnik, hogy Morales furcsán viselkedik.

21.
Nicolás ragaszkodik hozzá, hogy Victoria teljesítse házastársi kötelezettségét, és rájön, hogy a nő nem volt szűz. Gabriel ráveszi Jesúst, hogy beállhasson zenélni az együttesébe. Remedios nem hajlandó ételt venni magához.

22.
Victoria elpanaszolja Milagrosnak, hogy nem bírja elviselni a férjét. Eugenia megkörnyékezi Adelát, és meghívja magához. Miguel nem akarja elhinni, hogy Victoria hozzáment Nicoláshoz.

23.
Trinidad nagyon odaadónan ápolja Remediost. Felipe kitalálja, hogyan hozza össze Victoriát és Miguelt. Siervo elmondja Milagrosnak, hogy ő az apjának segít, aki nem bosszút akar, hanem igazságot.

24.
Arturo nem bír a fiával, aki továbbra is lövöldöz a feketékre. Miguel elhatározza, hogy bepereli Jaime Lopezt, és felkéri Felipét, hogy képviselje. Lopez doktor megzsarolja Nicolást.

25.
Nicolás megfenyegeti Octavio atyát. Isabelita tiltakozik az ellen, hogy Jaime Lopezhez kelljen hozzámennie. Victoria elmegy az ideggyógyintézetbe, hogy megkeresse Moralest. A bírósági meghallgatás kellemetlen helyzetbe hozza Nicolást.

26.
Eugenia ráveszi Alonso Márquezt, hogy vállalja el Jaime védelmét. Gabriel felelősségre vonja a bátyját, ami a kettejük viszonyában feszültséget okoz. Trinidad azt kéri, hogy ne kelljen Remedios mellett dolgoznia. Victoria jogi tanácsot kér Catalina Restrepótól.

27.
Nicolás megmondja Miguelnek, hogy nyíltan nem állhat mellé. Victoriának pénz kell, és Ana de Granadoshoz fordul segítségért. Kiderül, hogy Isaias már Eugenia tulajdona.

28.
Isaias a bíróságon nagyon ijedten viselkedik, pedig Miguel és Felipe is próbál belé lelket önteni. A tárgyalás után Gabriel és Alonso kibékülnek. Arturo Lopez megfenyegeti Nicolást, aki visszaviszi Miguelt a birtokára.

29.
Márquez generális abban reménykedik, hogy megtudja Jaimétől, kik voltak a bűntársai. Nicolás Granados-szal és Caicedóval meglátogatja Lopez doktort. Adela visszatér El Edenbe és folyamatosan összetűzésbe kerül Victoriával.

30.
Nicolás elintézi, hogy Jaimét óvadékkal kiengedjék apja temetésére. Szökése után a bíró felfüggeszti az eljárást. Angela összegyújti a pénzt, hogy Miguel megválthassa magát, de Nicolás megtagadja, hogy szabadon engedje. Nicolás bevallja, hogy Miguel a fia.

31.
Miután Julián nem bírja folytatni, Nicolás maga korbácsolja meg Miguelt. Apja parancsának ellenszegülve Isabel megeteti és megitatja Miguelt, Victoria pedig megfenyegeti Nicolást, mire az mindkettőjüket bezárja a szobáikba. Felipe elhatározza, hogy elmegy a városból.

32.
Remedios megpróbál lábraállni, hogy segíthessen Victorának. Eugenia kétségbeesik, amikor megtudja, hogy házassága érvénytelen volt, és nem örököl semmit a férje után. Isabelita nem hajlandó ételt vagy italt magához venni.

33.
Victoria kiszökik Miguelhez. Gabriel megbántja Manuelát, de később sikerül kiengesztelnie. Nicolas biztos benne, hogy a fenyegető levelek és feliratok mögött Felipe Restrepo áll.

34.
Miután Granados százados sikertelen házkutatást tart Felipe Restrepo házában, tudomást szerez róla, hogy az egyik rabszolgája tudhat valamit a falfestésekről. Gabrielnek sikerül rávennie Isabelt, hogy újra egyen, és elkezdi őt zongorázni tanítani. Alonso növelni szeretné a kakaóexport befektetést, hogy dupla mennyiséget szállíthassanak egy ügyfélnek, így Eugeniának mielőtt pénzt kell szereznie. Victoria beszámol a többieknek az alagútról, és hogy tovább haladhassanak a tervvel, kibékül a férjével.

35.
Miután Nicolas nem hajlandó újra társulni vele, Eugenia bosszút esküszik. Granados beszámol a többieknek a tervéről Restrepoékat illetően, de Nicolas nem nézi azt jó szemmel. Ana segít Marcosnak megszökni, de Granados megtudja, hogy ő szabadította ki, ezért majdnem halálra veri. Caicedo mielőbb el akarja adni mindenét, hogy minél messzebb utazhasson. Miután Catalinát támadás éri, szeretné elhagyni a várost, azonban Candela olyat tud meg Caicedóról, mely nagyban segítheti az ügyet. Nicolas kiengedi Miguelt a veremből.

36.
Caicedo letartóztatása után Gracia arra biztatja a többi rabszolgát, hogy hagyják el a birtokot, mielőtt eladják őket. Granados elhivatja Milagrost, hogy próbálja meggyógyítani a feleségét. Victoria hasznos információkat szerez Alonsótól az alagutakról.

37.
Manuela ellenzi, hogy a gyűléseket a fogadóban tartsák, mert félti Gabrielt. Felipe megfenyegeti Nicolást. Isabelita mankót készíttet Remediosnak, hogy gyakorolhassa a járást. Victoria alkalmat talál arra, hogy kifürkéssze az alagutat.

38.
Nicolás megzsarolja Hilariát, de az asszony nem tudja magát rászánni az árulásra. Granados elhatározza, hogy azonnal elutazik, mert megtudja, hogy a tábornok gyanakszik rá. Milagros eltereli Julián figyelmét, hogy Miguel és két társa elhagyhassa a birtokot.

39.
Miguel és társai bosszút állnak Granadoson, a feleségét pedig Felipe Restrepóhoz menekítik. Milagros nagyon boldoggá teszi Juliánt, de apjának ez nem tetszik. Trinidad megtudja, kicsoda Victoria. Nicolás eladja Hilariát.

40.
Nicolás halállal fenyegeti Hilariát, de nem tudja rávenni az árulásra. Victoria egyedül indul el, hogy bejárja az alagutat, de balesetet szenved. Manuela felidegesíti bátyját azzal,ahogy féltékenységében Tarazona doktorral viselkedik.

41.
Julián megpróbál segíteni Hilarián, de az asszony megmondja neki, hogy már nem akar élni. Dona Eugenia ellátogat El Edenbe, és gyanússá válik neki, hogy sem Victoria, sem Miguel nincs a házban. Angela rájön, hogy Manuela csak Gabriel miatt támogatja az ügyet.

42.
Alonso egyre jobban sürgeti Eugeniát, hogy teremtse elő a befektetéshez szükséges összeget. Granados, miután megtudja, hol van Ana, vissza akarja vinni őt a birtokra, de Felipe és a tábornok megakadályozzák. Granados kilép a seregből. A kutatás tovább folyik Victoria után, míg ő Miguellel Eugeniától kér segítséget, hogy gyanútlanul visszajussanak El Edenbe. Azonban Eugenia cserébe azt kéri a márkinőtől, hogy segítsen neki ellopni Nicolas kakaószállítmányát. Abdul városszerte kuncsaftokat toboroz a jósláshoz. Az igazi márkinő Alicia nővér társaságában útnak indul Santa Martába, hogy leleplezze az imposztort. Nicolas visszaér a birtokra, és megtudja, hogy felesége Eugeniánál van. Míg Adela a templomban gyón, Isabelita elszökik, és a fogadóba megy.

43.
Miután Adela a jósnőnél találja Isabelitát, visszarángatja őt a birtokra, és kitiltja Gabrielt a birtokról. Victoria féltékenységi jelenetet rendez Eugeniánál, hogy Nicolas azt higgye, a viszonyuk miatt ment oda. Isabelitának születésnapja lesz, és egy nagy partit szeretne. Angela Felipe segítségét kéri, hogy intézze el, hogy a Pimentel zenekar valahogy mégis eljuthasson a birtokra.

44.
Morales elmondja a történetét Abad Rangelnek, ő pedig hisz neki. Siervo elintézi, hogy megbüntessék, és ezáltal a verembe kerülve ő kezdhesse el kiásni az alagutat. Candela elviszi a szerszámokat Siervónak, hogy megkezdhesse az ásást. Nicolas Hilaria után Siervót akarja azzal megbízni, hogy kémkedjen a többiek után. Milagros elmondja Juliannek, hogy nem akar gyereket, mert nem szeretné, ha a gyermeke is rabszolga lenne.

45.
Granados Octavio atyához fordul, hogy megpróbálja visszaszerezni feleségét. Ana elmondja Felipének, hogy a férjének köze volt a gyilkosságokhoz. Eugenia az embereivel elrabolja Nicolas szállítmányát, de közben Isabelita megsérül. Victoria meglátja Ayotundét a fogadóban, és furcsa érzése támad. Adela megpróbálja az atya segítségével a közösséget a jósnő ellen fordítani. Siervo észreveszi, hogy a földomlás következtében nem csak föld, de egy hatalmas szikla is az útjukba került. Miután eldöntik, hogy puskaporral fogják felrobbantani, Victoria azt tervezi, hogy tűzijátékot szervez a partira, hogy elnyomja a robbanás hangját.

46.
Victoria kitalálja, hogy tüzijátékot rendezzenek Isabel születésnapjára, a lány pedig azt kéri apjától, hogy a jövendőmondó legyen a parti díszvendége. Nicolás, az ellopott kakaószállítmányért és a hallgatásáért cserébe elviszi Eugeniától a barátnőjét rabszolgának.

47.
Abad Rangel felkeresi Nicolast azzal, hogy régóta nem fizetett már Morales ellátásáért. Amikor Nicolas elhajtaná, Abad megzsarolja, hogyha nem fizet, Morales mindent elmond a bírónak. Továbbá elmondja Nicolasnak, hogy a felesége járt Moralesnél. Victoria elmondja Miguelnek, hogy a jósnőben az anyjára ismert, habár maga sem biztos benne, mert csak a szemét látta és a hangját hallotta. Nicolas meg akarja kérdezni Moralestől, miről beszélt a feleségével, de csak arról szerez tudomást, hogy Morales nem ölte meg Victoria Quinterót. Nicolas megbízza Granadost, hogy végezzen Moralesszel. Isabel elmondja az apjának, hogy Sarát Morales ölte meg.

48.
Alonso tudja, hogy Eugenia állt a rablás mögött, és megszünteti a társulást, és a présgépet is magával viszi. Pimentelék elszállítják a puskaport a birtokra, ahol megkezdődik Isabelita születésnapi partija. Tomas és Miguel is lemászik Siervóhoz, hogy segítsenek felrobbantani a sziklát. Morales megszökik az elmegyógyintézetből. Victoria megköszöni Octavio atyának, hogy régen megmentette, ezzel bűntudatot keltve a papban.

49
Megérkezik a birtokra a jósnő, és azt jósolja Isabelnek, hogy meg fogja ismerni az apja valódi arcát. Remedios és Trinidad kibékülnek. Victoria ráismer az anyjára, de Lorenza nem hajlandó hinni neki, és miután Abdult tetten éri Nicolas, miközben kifosztaná a házat, a jósnő és férje kénytelen távozni a birtokról. A tűzijátékot kihasználta Miguelék felrobbantják a sziklát. Granados eljön a partira, hogy beszámoljon Nicolasnak Morales szökéséről, de ettől függetlenül a jussát követeli rajta. Julian a szemtanúja lesz, ahogy Miguelék ünnepelve kimásznak a veremből. Candela kihallgatja, ahogy Nicolas és az anyja Moralesről beszélnek, de lebukik.

50.
Victoria eléri, hogy Lorenza ismét emlékezzen a múltjára. Nicolas az erdőbe viszi Candelát, hogy végezzen vele, de ennek Isabelita a szemtanúja lesz, és sírva elfut, de közben összefut Trinidaddal. Julian lemászik Siervóhoz, és felfedezi az alagutat, megígéri Miguelnek, hogy nem szól róla senkinek. A márkinő és Alicia nővér elakadnak, mert a hajó nem megy tovább, így egy kenuval kell a maradék utat megtenniük. Bume nem hajlandó dolgozni, ezért megkorbácsolják. Julian és Milagros összevesznek, hiába bizonygatja a nő neki, hogy az érzelmei valósak és hogy gyereket vár. Victoria elmondja az apjának, hogy Lorenza él. Trinidad bosszút esküszik Candela miatt.

51.
Milagros nagyon elkeseredett, amiért Julián nem hajlandó neki megbocsátani. Isabelita szembesíti apját azzal, hogy látta, amit Candelával művelt. Trinidad elmondja Remediosnak, hogy nem akar elmenni a többiekkel. Victoria kénytelen elmondani Lorenzának, hogy Rositát megölték.

52.
Morales szabadon ereszti a lovakat, és míg mindenki azokat kergeti, megtámadja az őröket, és Julant is megsebesíti. A zűrzavart kihasználva Trinidad kiszabadítja Isabelitát, és elfut vele. Mivel Miguel tudja, hogy Trinidadot a bosszú hajtja, utánuk megy. Trinidad meg akarja ölni Isabelitát, de ezt Miguel megakadályozza, és elkergeti Trinidadot. Bume szintén elvonul a felfordulásban, és öngyilkos lesz. Morales lelövi Nicolast, majd bűntudatában önmagával is végez. Míg Tarazona doktor Nicolas, Milagros Julian életéért küzd. Az igazi márkinő és Alicia nővér mindeközben megérkezik Amerikába, azonban a férfiak, akik elhozták őket, Santa Martától jóval messzebb rakják ki őket, és elrabolják mindenüket.

53.
Nicolas túléli a lövést, de még hosszan kell lábadoznia. Mivel Isabel nem akar visszamenni a birtokra, Miguel elviszi őt a fogadóba. Julian és Milagros kibékülnek. Granados követi Felipét, és így meglátja, ahogy az alagutat tisztítják meg a törmeléktől. Siervót kiengedik a veremből. A márkinő és Alicia nővér keresztülvágnak a vadonon. Nohemi rátalál Bume holttestére. Victoria és Migual Nicolas széfjéből lopja el a pénzt, hogy hajót bérelhessenek.

54.
Felipe megszerzi a hajót a szökéshez. Granados végigmászik az alagúton, és azonnal a birtokra megy, hogy szóljon róla Nicolasnak, de mielőtt megtehetné, Nicolas elhajtja, mivel az ő hibájának tartja, hogy Morales meglőtte. A rabszolgák megkezdik a szökést. Granados megbízza Barriost, hogy figyelje az alagút kijáratát.

55.
Milagros elmondja Adelának, hogy Nicolas nem adta el Hilariát. Victoria Remedios és Milagros társaságában Santa Martaba megy azzal az ürüggyel, hogy imádkoznak Nicolas felépüléséért. Felipe észreveszi, hogy Granados követi, és emiatt nem mert kimenni a partra, nehogy elrontsa a szökési tervet. Adela felfedezi, hogy a rabszolgák eltűntek, és a tábornokért küld. Barrios felfedezi a part közelében várakozó hajót, és szól Granadosnak, hogy a rabszolgák máris szökésben vannak. Miközben a rabszolgák szöknek, Granadosék rájuk támadnak, Jesus is meghal a támadáskor. Trinidad megöli Granadost. Miközben Granados egyik embere Gabrielt akarja megölni, az akkor a tábornokkal megérkező Alonso megmenti, de halálosan megsebesül közben. A túlélő rabszolgák a hegyekbe szöknek Victoriával és Remediosszal, Tomast viszont elfogják.

56.
Miközben a városházán Tarazona doktor a sebesülteket igyekszik ellátni, Isabel is segít neki. A tábornok letartóztatja Gabrielt. Miután nem maradt szemtanúja annak, hogy a parton volt, Victoria úgy dönt, hogy vissza kell térnie a birtokra, hogy segítsen megszökni az apjának. Tomas magára vállalja, hogy ő vezette a szökést, és ezért a tábornok és Nicolas megkínozzák, hogy árulja el, hogyan szöktek meg. A rabszolgák egyre mélyebbre szöknek a hegyekben.

57.
A rabszolgákat Lorenza elvezeti egy biztonságos helyre, ahol tábort vernek. Az igazi márkinő és Alicia nővér megérkeznek Santa Martába, ahol felkeresik a templomot. Azonban Octavio atya szerint nem lenne bölcs a birtokra menniük, inkább Adelát hívja a templomba, ahol a márkinő mindenről beszámol neki. Miután nem maradt pénzük, Nicolas elhatározza, hogy kihasználva a tábornok tehetetlenségét, megszerzi a kormányzói posztot. Tarazona doktor asszisztensi munkát ad Isabelnek. Márquez tábornokot és az embereit elfogja Miguel, és ráveszi a tábornokot, hogy vigyen el egy üzenetet a földbirtokosoknak, hogy tárgyalásokba kezdhessenek.

58.
Adela csapdába akarja csalni Victoriát, így elküldi Isabelhez, miközben ő elviszi a fiát a templomba. Márquez tábornok visszatér a városba, azonban az üzenet átadása helyett még több katonát küld a hegyekbe. Amikor megtudja, hogy Eugenia el akar utazni, megkéri a kezét. Nicolas rájön, hogy a felesége nem más, mint Victoria Quintero. A márkinő azonnali feljelentést sürget, így Nicolas megöli őt attól tartva, hogy kitudódik az igazság. Octavio atya ezt látva elmenekül a templomból. Nicolas Alicia nővértől tudomást szerez Victoria terveiről és Miguellel való kapcsolatáról, és ezután Alicia nővérrel is végez.

59.
Nicolas a tábornok előtt úgy adja elő a történteket, mintha ők találtak volna rá a két halott nőre a templomban, akiket nem tudnak azonosítani. Mindenki Octavio atyát gyanúsítja, aki elmenekül a városból, de a hegyekben Miguelék rátalálnak, és elviszik a táborukba, azonban az atya nem hajlandó elárulni nekik, mit is keresett a hegyekben. Miután a rabszolgák sokáig nem kapnak hírt a tábornoktól, sáskákat visznek Nicolas ültetvényeire. Nicolas kirúgja Juliant, mert a munkája elvégzése helyett lábadozott. Julian elhatározza, hogy megkeresi Migueléket, és kintről segít Milagrosnak a szökésben. Adela azt akarja, hogy Nicolas mielőbb végezzen Victoriával, azonban Nicolas egyszerre akarja megölni őt Miguellel.

60.
Felipe unja a tétlenséget, és fel akar menni a hegyekbe, hogy megkeresse Miguelt, de végül Paca meggyőzi, hogy jobb, ha ő megy. Miguel úgy látja, lejárt a határidő, így megmérgezik a birtokok vizét, patkányokat raknak a birtokok éléstárába, és tönkreteszik a szerszámokat. Paca beszámol Migueléknek arról, hogy mi történt a templomban. Miután Nicolas úgy dönt, hogy eladja Tomast, Victoria Felipe segítségét kéri, hogy szöktessék meg. Eközben megtudja, hogy az atya Miguelékkel van, és emiatt elhatározza, hogy kideríti, ki volt az a két nő, akiket megöltek a templomban. A földbirtokosok a városházán sürgető megoldást követelnek a birtokukat ért támadások miatt, és a tábornok bevallja, hogy a rabszolgák tárgyalni akarnak. Nicolas meg akarja mérgezni a tábornokot, csakhogy ő túléli, viszont azt gondolva, hogy a kora miatt lett rosszul, Nicolasra bízza a kormányzói posztit. Nicolas megfenyegeti Tarazona doktort, hogy ne adjon több munkát Isabelnek.

61.
A tábornok elveszi Eugeniát feleségül. Miközben Trinidad beszámol a többieknek a sikeres szabotázsról, Paca meghozza a hírt, hogy Nicolas Parreno lett az új kormányzó. Nicolas megbízza Felipét, hogy kezdje meg a tárgyalásokat a rabszolgákkal, azzal a hátsó szándékkal, hogy Miguelt előcsalja. Julian követi Felipét, és így együtt jutnak el Miguel táborába. Felipe rábeszéli Miguelt, hogy tárgyaljon, csakhogy Nicolasnak kell ehhez a hegyekbe mennie. Tomast megszöktetik út közben Trinidadék. Nicolas felmegy a hegyekbe tárgyalni, és megbeszéli Miguellel, hogy másnap El Edenben írják alá a papírokat. Tarazona elmondja Isabelnek, hogy az apja nem szeretné, ha továbbra is neki dolgozna. Eközben Eugenia megtudja, hova temették el a templomban megölt nőket, és elmegy Victoriáért azzal az ürüggel, hogy megünnepeljék az esküvőt. Victoria felismeri a halottakat, és rájön, hogy Nicolas és Adela mindenről tudnak, azonban Milagros még a birtokon van, így visszamegy, hogy megszöktesse.

62.
Victoria meg akarja szöktetni Milagrost, csakhogy Nicolas megállítja őket. Lorenza figyelmezteti Miguelt, hogy a kagylókból látta, hogy Nicolas át fogja verni őt, azonban Miguel is főleg azért megy a birtokra, hogy kihozza onnan Victoriát. Nicolas végezni akar Miguellel, csakhogy a rabszolgák túszul ejtik Adelát, és a kavarodásban Victoriának és Miguelnek sikerül megszökniük. Octavio atya bevallja Tomasnak és Lorenzának, hogy mindenről tud, és ezért elviszik őt a tábornokhoz, hogy tegyen vallomást. Nicolast letartóztatják és 30 év kényszermunkára ítélik a bányákban. Victoria visszakapja El Edent, a rabszolgaságot pedig eltörlik.

Megosztom másokkal: