La fuerza del destino tartalma

LA FUERZA DEL DESTINO – A végzet hatalma tartalma:

1.
A 14 éves Ivan édesanyjával visszatér szülõhelyére, Alamosba, ahol Alicia jobb megélhetésben reménykedik. Támogatást remélve felkeresi fia apját, a nagybirtokos Juan Jaimét, aki ismét megpróbál a helyzettel visszaélni, de Ivan közbelép. Ahogy megismeri az apját, máris örökre meggyûlöli. Alicia saját apját is keresi, de már csak az özvegye él, aki tudott férje régi félrelépésérõl. Carlota az örökrészével is segítene Aliciának és tehetséges fiának, de nagyravágyó és önzõ lánya miatt csupán cselédnek és mindenesnek veheti fel õket a házhoz.

2.
Ivan mély barátságot köt Camilóval, keresztanyja fiával, aki sok mindent és mindenkit megmutat neki a városból. Juan Jaime lenézi a gyengeséget, így tanulni szeretõ kisebbik fiát és feleségét, és szívesen beszéli ki Lucreciával annak csendes, mérnök férjét, Gerardot is. A nagybirtokos mindent megtesz, hogy Aliciát megkapja, de nem éri el a célját. Lucreciáék kisebbik lánya megszereti Ivant, a fiút azonban a pökhendi Maripaz vonzza, de õt anyja Angliába küldi tanulni. A megalázott Gearardot megérinti az Aliciával való találkozás, és Ivannal is rögtön megtalálják a közös hangot.

3.
Lázas készülõdés van a Socorro birtokon, mert sok-sok év elteltével Maripaz hazatér az Egyesült Államokból. Ivan döbbenten tapasztalja, milyen gyönyörû fiatal nõ lett egykori gyerek-szerelmébõl, és rá kell jönnie, hogy a lány még ma sem közömbös számára. Ezalatt Gerardo és Lucrecia között egyre feszültebb a viszony, és a férfi úgy érzi, mással boldogabb lehetne. Lucia pedig csalódottan látja, hogy nagy szerelme továbbra is a nõvérébe szerelmes.

4.
Múlnak az évek. Maripaz a szünidõre hazajön Angliából. Bár milliomos férjre és semmittevésre vágyik, élvezi, hogy Ivan odavan érte, és erõszakosan elcsábítja a fiút. Alicia bevallja barátnõjének, hogy szerelmesek egymásba a munkaadójával, Gerardóval. Késõbb rájön, hogy állapotos, és eldönti, hogy titokban elveteti a gyereket. Lucrecia élhetetlen férje helyett Leandrot alkalmazza, mint birtokigazgatót, ami miatt a pár szét is költözik. Maripaz sírva közli Ivannal, hogy gyereket vár.

5.
Maripaz el akarja vetetni Ivan gyerekét, a fiú azonban hallani se akar errõl. A lánykérésbõl hatalmas botrány lesz, Ivant kidobják a házból, sõt Lucrecia két munkását is rászabadítja. Carlota felajánlja, hogy az unokáival vidékre utazik, hogy a gyerek, akit majd örökbe adnak, titokban születhessen meg. Alicia kirándulás ürügyével elmegy a bábaasszonyhoz, aki végrehajtja rajta a tiltott abortuszt. Hazafelé betántorog barátnõje házába, de nem engedi, hogy orvost hívjanak hozzá, így elvérzik. Ivannal még tud beszélni, de a gyerek apjának kiléte titokban marad.

6.
Alicia a rosszul sikerült abortuszt követõen Iván karjaiban hal meg. A fiú feldúltan indul a feltételezett bûnös ellen, mikor Lucrecia emberei elkapják és összeverik. A fiú a kórházi ágyon ébred, és ott tudja meg, hogy a verekedés közben állítólag leszúrt valakit. Gerardo válni akar, Lucrecia közben elutazik a lányaival, hogy ne derüljön fény a megalázó terhességre. Ivánnak nem marad választása, az Egyesült Államokba kell menekülnie.

7.
Antolin elhiteti a kórházban Ivannal, hogy Camilo ölte meg a verekedésben az ismeretlen embert, és ráveszi, hogy a bûntényt vállalva az USÁ-ba meneküljön. Pénzzel is támogatja, így Ivan, szeretteit hátrahagyva nekivág a veszélyes útnak. A buszon megismerkedik Benitóval, aki a késõbbiekben segít neki az elhelyezkedésben.
Lucrecia, anélkül, hogy bárkit is értesítene, ismeretlen helyre, Guayamasba utazik lányaival, hogy Maripaz titokban kihordhassa Ivan gyermekét, akit szándéka szerint örökbe akar adni. Közben Juan Jaiménak továbbra is nehézségei vannak a rancs vezetésével. Feszültségét családján vezeti le, leginkább Davidon.

13.
Ivan meglátogatja édesanyja sírját, és keresztszülei családját, ahol nagy örömmel fogadják. Juan Jaime a gazdák háta mögött keresi a kapcsolatot McGuire-ékkal.

14.
Camilo és Ivan együtt idézi a régi emlékeket, miközben David rémülten látja, hogy felesége továbbra is rengeteget iszik és mindenkivel flörtöl. Ivan rögeszméjévé válik a gyermeke, nem akar belenyugodni esetleges halálába.
Lucia egyre jobban érzi, hogy nem Saul az, akivel le akarja élni az életét, de a férfi hallani sem akar a szakításról.

15.
Ivan elõl a fiával történteket Lucrecia mindenáron titkolni akarja, nehogy elessen a remélt kölcsöntõl, de Lucia mindent bevall a fiúnak, aki nevelõapja jelenlétében durván szemrehányást tesz Carlotának. Maripaz férjes asszonyként sem bír magával, ami kínos, hiszen Mondragonék is segítséget remélnek a “gringóktól”. De Maripaz ráhajt az immár gazdag Ivanra, és bejelenti, hogy elválik Davidtól. Gerardo és Carolina rettenetesen megrémül, amikor kiderül, hogy Ivan visszatért. Ivan Camilonak jó állást ad a cégüknél.

16.
Ivan Luciával találkozik. A kellemesnek induló beszélgetés keserûvé válik. Camilonak a fiú a bosszúvágyáról beszél. Juan Jaime ismért megalázza Davidot, és közli, hogy nem tûri a válást a családban. Lucrecia is kiborul, de Maripaz eltökélt. Antolin hazugsága miatt Ivan azt hiszi, hogy Camilo ölte meg annak idején a rátámadó férfit. Anthonyék házat bérelnek lakásnak és irodának, a vállalkozás fejlesztéséhez pedig raktárépületet. Lucia az erõszakos Sault, Ivan a kétszínû Maripazt igyekszik kerülni.

17.
Lucrecia zsarolni próbálja Luciát, ám az mégis szakít a közönséges Saullal. Carlota szokás szerint kisebbik unokája és Ivan védelmére kel. Maripaz továbbra is ragad Ivanra. Az éttermi randevún leissza magát, és a pletyka máris elindul. Juan Jaime kieszközli Anthonynál Lucrecia számára a hõn óhajtott találkozót, ám az öregúr Carlota jelenlétéhez is ragaszkodik. David eltûnik otthonról. Ivan állást kínál Camilo nõvérének, Carmennek, és bajba jutott régi emigráns barátjának is felajánlja a segítségét. Lucia révén ellátogat Gerardoékhoz, ahol találkozik saját fiával, ami miatt a párban tovább nõ a rémület.

18.
Ivan-t továbbra is foglalkoztatja elveszett kisfia sorsa, és megszállottan keresi a nyomokat, melyek segíthetnek megtalálni. Lucia vele tart a nyomozásban, aminek régi barátja, Saul nem igazán örül. Féltékenyen lesi a lány minden lépését, és még a megfigyeléstõl sem riad vissza.
Közben Maripaz elindítja a válást, és titokban azt tervezgeti, hogy a gondokkal küzdõ David-ot lecseréli a jóval vagyonosabb Ivanra.

19.
Ivan és Lucia kikérdezik Encarnaciont, a Guaymas-i cselédet. Kiderül, hogy õ még az újszülött eltûnésérõl sem tudott. A két fiatal közt nyilvánvalóvá válik a szerelem, de a bennük élõ keserûség miatt végül csúnyán összevesznek.
Maripaz ráerõszakolja magát Ivanra azzal, hogy megtervezné a bérelt ház berendezését.
Saul közli otthon, hogy az esküvõ Luciával elmarad – Juan Jaime tajtékzik.
Maripaz Ivanhoz menne hozzá. Lucrecia végsõ ellenérvként azt mondja, hogy a fiú az unokatestvére. Carlota a lánya könyörgésére igazolja Maripaznak ezt az állítást, bár, mivel Lucrecia nem a férjétõl született, a rokonság nem áll fent.
David hazamegy, és végre a sarkára áll durva apjával szemben.

20.
Maripaz épphogy aláírta a válási papírokat, máris mindenkinek azt meséli, hogy hamarosan hozzámegy Ivanhoz. Közben Ivan összeverekedik Saul-lal Lucia szerelméért, aki még mindig dühös a fiúra, és nem hisz neki.
David Mondargon új állást keres és az önéletrajza Anthony kezébe kerül.
Maripaz egyre féltékenyebb a testvérére, miközben Anthony és Carlota között egyre nagyobb a kölcsönös rokonszenv.

21.
Lucrecia veszekszik Maripazzal Ivan miatt. Ivan-nak lelkiismeret-furdalása van amiatt, hogy Lucia megsérült, sofõrt küld elé.
Anthony felveszi sofõrnek Benitót.
Saul bosszút akar állni Ivan-on, de Juan Jaime nem ért vele egyet, és megharagszik Saul-ra, amikor megtudja, hogy Ivan csapta le a kezérõl Lucia-t.
A mezõgazdászok társulása gyûlésezik, hidroponikus rendszert szeretnének a birtokokra, de nincs rá elég pénz. Ivan ismerteti az új tervet, de nem mindenki ért egyet vele.
Maripaz beszélni akar Ivannal, Ivan pedig Lucia-val szeretné tisztázni az érzéseit.

22.
David beszél Luciának a problémájáról, Lucia azt javasolja, keressen fel egy szakembert, és felejtse el Maripazt.
Ivan közli Maripazzal, hogy köztük mindennek vége, Maripaz sokat iszik, és mindent elmond Antolinnak a múltjáról, aki azt reméli, így pénzt csalhat ki a Curiel családtól a hallgatásért cserébe.
Ivan bejelenti Lucreciának, hogy együtt vannak Luciával, és feleségül akarja venni.
Juan Jaime azt szeretné, ha Lucia meggyõzné Ivant, hogy állítson fel hidroponikus rendszert a Curiel birtokon, és az õ birtokán is, ezzel kapcsolatban beszél Lucreciával.
Anthony munkát ad Davidnak.

23.
Ivan széltébe-hosszában elhíreszteli, hogy mostantól hivatalosan is udvarol Luciának.
A sértõdött Maripaz közli Luciával, hogy nem lehet Ivan felesége, mert unokatestvérek, Carlota pedig elmondja a lányoknak, hogy édesanyjuk valójában egy idegen férfitól született.
Maripaz megfenyegeti Luciát, hogy ha nem szakít Ivannal, kiteregeti a család szennyesét.
Gerardo egyre jobban aggódik amiatt, hogy Ivan megtudja, hogy Alex az õ fia, és esetleg visszaköveteli. Camilo elmondja Ivannak a gyermek születésének és eltûnésének körülményei miatti sejtéseit.
Juan Jaime Anthony-ra hivatkozva a farmok iratainak megszerzésén mesterkedik, még nem tudni, mi céllal.

24.
Lucia a zsarolás miatt kerüli Ivant, majd kiadja az útját. Ivan persze semmit sem ért az egészbõl.
Anthony és Camilo próbálják elhinteni, hogy talán tényleg nem szerette a lány, de Ivan biztos Lucia érzéseiben, és a két lány közötti veszekedésrõl is tud, ebben sejti a baj okát.
Amikor Camilo és Ivan este a bárban találkozik Maripazzal, maripaz felajánlkozik Ivannak, aki visszautasítja.
Közben Carlota is tudomást szerez a szakításról, és pofonnal várja otthon Maripazt.
Carlota és Lucrecia gyanúsnak találja, hogy mi szüksége van Anthonynak a farmok irataira, s mivel Juan Jaimét sejtik a dolgok hátterében, Carlota úgy dönt,hogy személyesen beszél Anthony-val.

25.
Carlota Anthonynak saját múltját, Ivannak pedig az eltitkolt örökséget vallja be.
Ivan ismét örök haragra gerjed. Anthony azonban megbocsátó, és lebeszélné a bosszúról.
Vitájuk eldurvul, és Anthony szívrohamot kap.
Lucrecia örjöng, de Carlota és Lucia eltökélt az örökség rendezése ügyében.
Anthony Camilo mellé Davidot is felveszi a vállalatához, és együtt határoznak a hitelekrõl.
Juan Jaime a saját érdekében bíztatná fel Anthony ellen Curieléket, de Carlota kidobja.

26.
Juan Jaime Ivant is megkörnyékezi, és nem érti, mi baja vele a fiúnak.
A kórházban Anthony kibékül Ivannal.
Az idõs úr Ivanra bízza a kölcsönök kiutalását – kivéve Carlotáékét – majd megkéri fiát, hogy béreljen lakást Maripaznak a hallgatásáért cserébe.
Lucia és nagyanyja hozzáfognak Ivan örökségének átíratásához, de több gondjuk is támad – ezeket a lány Camilo segítségével igyekszik megoldani.

27.
Anthony a kölcsön jó felhasználása érdekében Camilot megbízza a Socorro birtok felügyeletével.
Antolin megtudja, hogy Curieléknél sok pénz áll a házhoz, és megzsarolja Maripazt.
Juan Jaime kevesli a kapott kölcsönt, emiatt a ‘gringók’ ellen hergelné a földbirtokosokat, de a férfirõl a vita hevében kiderül egy s más.
Carlota meglátogatja Anthonyt, és a két öreg szövetkezik a két szerelmes fiatal összehozására.
Ivan tovább gyötrõdik amiatt, hogy nem tudja, ki mit titkol el a fiával kapcsolatban.

28.
Miközben Camilo azon küzd, hogyan vegye rá a gazdákat az együttmûködésre, Ivan átadja Maripaz-nak a bérelt lakás kulcsait. Maripaz a húga orra alá dörgöli, hogy lakást kapott Ivántól, mert ez lesz a kis szerelmi fészkük.Lucia kiborul, és késõbb Iván hiába hívogatja, nem akar beszélni a fiúval.Carlota ugyan kideríti az igazat, de Anthony megkéri, hogy ne szóljon a lánynak, hagyja ezt a fiatalokra.Ivan közben tovább nyomoz az anyja egykori szerelme után, és közben Gerardo-t is megkeresi.A férfi megijed, és már nem bírja tovább. Ebédelni hívja Luciát és mindent bevall neki.

29.
Maripaz elköltözik otthonról. A lakásáról azt terjeszti, hogy Ivan vette neki.
Gerardo bevallja Luciának Aliciához fûzõdõ viszonyát és azt is, hogy Alex hogyan került hozzájuk. Lucia emiatt bujkál Ivan elõl, amit a fiú nem tud mire vélni.
Juan Jaime tovább hergeli a földbirtokosokat a McGuire-ek ellen, majd be is panaszolja Ivanékat az illetékes hivatalnál.
Ivan a zsarolóknak ráígér a követelt összegre, ha elárulják, hol a fia, majd egyenesen rákérdez Gerardora, hogy mi köze volt az édesanyjához és az eltûnt csecsemõhöz.

30.
Ivan megpróbálja kiszedni Gerardóból az igazat, aki ellenáll, de Ivan végül szembesíti a temetõgondnokkal. Maripaz ragaszkodik ahhoz, hogy Ivan fizessen a zsarolónak, nehogy megtudja mindenki, hogy fia született tõle. Lucrecia és Carlota nem hajlandóak segíteni. Antolin kérdezgeti Alex-et, és kideríti, melyik iskolába jár. Juan Jaime több pénzt akar a McGuire-éktõl, és beszél ezügyben Lucreciával.

31.
Ivan kissé erõszakosan számon kéri Lucián a bujkálást és a titkolózást. Camilo igyekszik közelebb kerülni a csalódott lányhoz. Ivan Juan Jaime könyvelõjét próbálja megnyerni maguknak, hogy terhelõ adatokhoz juthassanak. Lucia hirtelen rosszul lesz, és kórházba kerül. Antolin Carolina gyanakvása miatt leállítaná a zsarolást, de a bûntársa nem nyugszik. Anthony hazaérkezik a kórházból. Ivan értesül a ráíratott örökségrõl.

32.
Juan Jaime rossz néven veszi, hogy az Intézet McGuire-éknak adta a támogatást, és akár törvénytelen eszközökkel is el akarja üldözni õket az államból. Ivan meglátogatja a kórházban Luciát. Lucrecia szorgalmazza, hogy a fiatalok újra jöjjenek össze, hátha akkor Ivan kifizeti a Maripazt zaklató zsarolót. Ivan az édesanyja által örökölt földet Camilónak ajándékozza, hogy így kedveskedjen keresztanyjának, Arceliának. Közben megosztja gyanúját Anthony-val, miszerint lehet, hogy õ Alex apja. Anthony DNS-tesztet javasol.

33.
Ivan és Lucia kibékülnek, rájönnek, hogy nem tudnak egymás nélkül élni. Ivan meglátogatja Alex-et, és újra megpróbálja kiszedni Gerardóból az igazságot, de õ továbbra is ellenáll. Saul elmeséli Juan Jaime-nak, hogy Carmen szerint Camilo földet vett a Curieléktõl, Juan Jaime dühös lesz Lucreciára. Ivan elmondja Juan Jaime-nak, hogy az õ fia, Juan Jaime állítja, hogy nem emlékszik Aliciára. Luciának egyre nehezebb titkolóznia, és megkéri az apját, mondja el Ivannak az igazat.

34.
Alex fültanúja Gerardo és Carolina szóváltásának, és megrémülve attól, hogy Ivan el akarja rabolni, Luciához fordul segítségért. Camilo úgy dönt, hogy a saját erejébõl virágoztatja fel az Ivantól kapott földet, és átnevezi Galvan Farmnak. Lucia két malomkõ közt õrlõdik: szereti Ivant, de apjának tett ígérete miatt nem mondhatja el neki az igazságot Alexrõl. Camilo, miután rájön, hogy a földjén nincs víz, ajánlatot tesz Lucreciának, hogy ingyen gondozza a nõ földjét, amennyiben átvezethet néhány öntözõcsatornát a kutaktól. Lucrecia elutasítja. Saul közli Antolinnal és Gordóval, hogy eljött a cselekvés pillanata.

35.
A birtokosok Ivanékat gyanúsítják egyikük termésének felégetésével, de erre nincs bizonyíték, amit Juan Jaime csalással szeretne pótolni. Carlota zsarolással igyekszik rávenni Gerardoékat, hogy engedjék el velük Alexet nyaralni. Carolina teljesen kiborul. Ivan, amikor errõl tudomást szerez, Benitoval figyeltetni kezdi a házat. Anthony kirúgja a közönségesen viselkedõ Carment.

36.
Ivan és Lucia úszik a boldogságban, miközben a tengerparti utat tervezgetik. Carolina meg van rémülve, és el akar menekülni Alex-szel, és ehhez Antolin segítségét kéri. Lucia a városban terjengõ pletykák miatt elveszíti az állását, David pedig az apja szemébe vágja, hogy soha nem volt neki elég jó. Neki mindig olyan fiú kellett volna, mint Ivan.

37.
Camilo bemutatja a Socorro birtok fejlesztési költségvetését, amit Lucrecia vadul elutasít, Carlota viszont jóváhagyja. Camilo és Ivan gyanakodni kezd a birtokot felégetõ valódi tettesekre. Carolina Alexnek örömmel újságolja, hogy nyaralni mennek. A vak lány a cselédet is kijátszva végül elszökteti a kisfiút. Ebben Antolin – aki a tettlegességtõl sem riad vissza – nagy segítségére van. Lucrecia izgatottan készül a McGuire-üzem megnyitójára. Maripaz kierõszakolja, hogy õt is meghívják.

38.
Antolin és Carolina elszöknek Alex-szel, Carolina kénytelen elmondani Antolinnak és Estelának az igazat.Gerardónak nem árulja el, hol van, aki kétségbeesik.Ivan és Anthony megkötik a Herdez ételvállalattal a szerzõdést, és ezt be is jelentik a cég rendezvényén.Gordo felhívja a felügyelõt, és elmondja, hogy látott egy teherautót a Medina birtok elõtt a tûzeset éjszakáján, és ugyanez az autó áll a McGuire vállalat elõtt.

39.
Javában zajlik a csomagolóüzem felavatása, amikor megjelenik a rendõrség, és egy telefonos bejelentõre hivatkozva megbilincselve viszik el Camilót. Azzal vádolják, hogy õ gyújtotta fel a cirokültetvényt. A hivatalos vádemeléshez viszont szükség lenne a tanú személyes, terhelõ vallomására. Saul ezért felkeresi Gordót. Lucrecia kárörvendõen fogadja a hírt, amit Carlota helytelenít. Ivan és Antolin mindent megtesznek azért, hogy kihozzák Camilót a börtöbõl. Juan Jaime Torres ügyvédhez megy, és McGuire-éket becsmérli, majd jelzi, hogy a társulásnak anyagi segítségre lenne szüksége.

40.
Ivan és Lucia elmennek Gerardóhoz, Rosa azt mondta nekik, hogy Carolina és Alex nyaralni mentek, Ivan gyanakodni kezd, végül Lucia bevallja neki az igazat.Lucia Lucreciának is elmondja, hogy Alex Ivan fia, Lucrecia szeretné, ha Lucia és Ivan összeházasodnának, hogy adoptálhassák a gyermeket, és elkerüljék a botrányt. Carolina azt meséli Alexnek, hogy Ivan el akarja rabolni õt, mert azt hiszi, hogy a fia. Juan Jaime rosszul lesz, David és Saul meglátogatják, de Juan Jaime újra kidobja Sault. Ivan és Camilo Huatababampóba indulnak Alex után.

41.
Alex, akinek a fejét Carolina telebeszélte, azt hiszi, hogy Ivan el akarja rabolni, ezért nagy lármát csap, és végül mindenki a rendõrségen köt ki. Gerardo segítségével sikerül kiszabadulniuk, így haza tudnak térni Alamosba. Alex teljesen elutasító Ivannal, szemben, aki szomorúan tér haza. A zaklatott Luciát Camilo vigasztalja. Gerardo eközben felelõsségre vonja Carolinát, és közli vele, hogy miatta szakított Lucia és Ivan. Valamint megerõsíti, hogy nagyon szereti, Alexet, hiszen az unokája. Alex mindent hall. A kirúgása miatt sértõdött Carmen szabadon ereszti Brunót, akire a város szélén bukkan rá Ivan, ám szerencsétlenségére megmarja egy csörgõkígyó.

42.
Brunó segítségével Anthony és Camilo rátalál a sebesült Ivan-ra, és még idõben kórházba szállíthatják.Carolina egyre jobban fél attól, hogy elveszítheti Alexet, ezért újra Antolin segítségét kéri, hogy megszökhessenek a fiúval, de a férfi nemet mond. Carmen újra találkozik Saul-lal, hogy némi pénzért cserébe terhelõ információkat adjon át neki Ivan-ról. David döbbenten jön rá, hogy apja elsikkasztotta a társaság pénzét, Lucrecia pedig eközben úgy dönt, pénzen fiatal szeretõt szerez magának.

43.
Ivan jobban van, kiengedik a kórházból. Hálás Luciának, amiért elvitte hozzá a fiát, újra kibékülnek. Ivan azt mondja, hajlandó lemondani a fiáról, Anthony megharagszik rá. Antolin elmegy egy szemorvoshoz, hogy megtudja, megoperálhatják-e Carolinát. Anthony megfenyegeti Maripazt, hogy ha nem változtat az életmódján, elveszi tõle a lakást. Maripaz megkéri Antolint, hogy szerezzen neki egy gazdag szeretõt.

44.
Carlota, Lucia és Anthony lelkesen tervezgetik Alex számára a nyaralást – de óvatosságból még Ivan nélkül. Ezt a fiú nagyon zokon veszi. Gerardo elengedi a kisfiút a nyaralásra. Carolina csak nehezen járul hozzá, és úgy dönt, hogy közben felutazik a fõvárosba egy szemspecialistához. Maripaz és Lucrecia is kikezd Camiloval. Maripaz részegen halálra gázol egy nõt, amit Antolin a telefonjával titokban megörökít. Ivan beszökik Lucia hálószobájába, de Maripaz rájuk nyit.

45.
Antolin el akarja vinni Carolinát kivizsgálásra, hátha megoperálhatják a szemét, bevallja Gerardónak, hogy szereti. Camilo vizet talál a birtokán, Juan Jaime azt mondja, hogy a fia, Ivan, finanszírozhatná, és utalást tesz rá, hogy tud Alexrõl. Ivan aggódik, hogy ha Maripaz is megtudja, hogy Alex az õ fia, elveszi tõle. Lucia, Anthony, Alex, Carlota és Benito elutaznak San Carlosba. Lucrecia kap egy képet, melyen Maripaz látható a baleset után, Antolin felhívja, és 5 millió pezót követel a hallgatásért cserébe.

46.
A halálos gázolást megörökítõ fotóért Antolin ötmilliót követel Lucreciától. Nem sokkal ez után a birtokra adott kölcsönösszeg Camilo döbbentére nagyon megfogyatkozik. Carolinát a fõvárosi szemspecialista egy szaruhártya-átültetés lehetõségével bíztatja, ami azonban igen drága mûtét. Ivan nagyon vágyik rá, hogy együtt lehessen Alex-szal. Lucia kedves mesterkedései eredményeképpen létre is jön a találkozó. És a tengerparton végre a két fiatal is egymásé lesz.

47.
Ivan úszik a boldogságban, amiért végre együtt lehet a fiával. Anthony is boldog, de nagyon zavarja, hogy Carlota valamit titkol elõtte. Lucrecia felkeres végre egy ingatlan ügynököt, hogy elindítsa a ház eladását, hogy kifizethessék a zsarolót. Saul eközben elárulja Maripaz-nak a fia hollétét, és figyelmezteti, hogy ezzel megfoghatja Ivánt.

48.
Maripazt szorongatja a gázolást megörökítõ zsaroló. Anyjával õrült szervezkedésbe fognak, de a bankból kivett hatalmas összeget épp Antolinra bízzák azzal, hogy azt helyettük adja át. A látszólag teljesített feladat megnyugtatja Maripazékat. Antolin magára vállalja Carolina szemátültetésének intézését. A felhõtlen nyaralás ideje alatt Ivan végre közel kerül a fiához. Saul és Maripaz az Alex feletti gondviselõi jog megszerzésére szövetkezik.
Juan Jaime az ambícióira hatva megpróbálja érdekköreibe vonni Camilot, sõt még a lányát is hozzáadná a fiúhoz.

49.
Maripaz harcolni akar Alex felügyeletéért, de fennáll a veszélye annak, hogy Gerardo börtönbe kerül gyerekrablásért. Juan Jaime meglátogatja David-ot és Camilo-t, szeretne békét kötni Anthony-val és Ivannal, és a segítségüket kéri ebben. Camilo úgy dönt, hogy egy magasabb pozíció reményében megpróbálja Judith-tal. Antolin és Carolina Mexikóvárosba utaznak, ahol megoperálják Carolinát. Hazatérve Ivan és Lucia megtudják, hogy Maripaz már tud Alexrõl.

50.
Maripaz senkit és semmit nem kímélve, senkire nem hallgatva indul harcba, hogy Alex hivatalos gondviselõje lehessen Ivan ellenében, aki szintén mindenre kész apai jogai érvényesítéséért. Carolina szerencsésen túlvan a szemmûtéten, Antolinnal pedig egyre közelebb kerülnek egymásoz. Camilo bosszút esküszik a nõvérét megrontó Saul ellen. Miközben aljasságból, érdekbõl vagy tapintatból mindenki mindenki elõtt titkolózik, Maripaz berobban Gerardoékhoz, és Alex szemébe vágja az igazságot a szüleirõl.

51.
Anthony, Ivan, Carlota és a két ügyvéd összeülnek, hogy megpróbáljanak egyezségre jutni, és ne kerüljön bíróságra Maripaz és Ivan ügye. Juan Jaime és Saul elmennek Anthony-hoz, hogy békét kössenek vele. Saul arra kéri Rubiales ügyvédet, hogy jelentse fel Ivant gyilkosságért. Camilo rájön, hogy valószínûleg Saul fizeti Maripaz ügyvédjét, Anthony átmegy Juan Jaime-hez, hogy segítséget kérjen. Ivan elmegy Maripazhoz, hogy megegyezzen vele.

52.
Ivan és Maripaz továbbra sem tud megegyezni, Maripaz mindenképpen hozzá akar menni a férfihoz. Közben megtudja, hogy Saul nem fizeti tovább a költségeit, ezért megzsarolja az anyját, hogy fizesse ki az ügyvéd díját. Ivan egyre közelebb kerül Alex-hez, és biztosítja róla, hogy ha nem akar vele lakni, nem muszáj. Camilo egyre jobban fél a féregjárványtól, de hiába kér pénzt féregirtóra Lucreciától, az nem hajlandó adni.

53.
Maripaz ráveszi Gerardót, hogy tegyen vallomást a bíró elõtt és mondja azt, hogy õ kérte meg Gerardót, hogy vegye magához Alexet a születésekor. Gerardo nem akar börtönbe kerülni gyerekrablásért, ezért teljesíti a lánya kérését. Mari-paz azt akarja, hogy Ivan vegye el õt feleségül és hagyja ott a húgát, Luciát. Lucrecia kijelenti, hogy ha Lucia nem mond le Ivanról, mindannyian tönkre-mennek. Lucia hajlik anyja szavára.

54.
Zajlik a harc a gyermek-felügyelet jogáért. Régi történetek kerülnek elõ, amelyekkel Gerardo és Ivan is zsarolható. A megoldást kétségbeesetten keresõ rokonok és ismerõsök kezét megköti, hogy szeretteiket akarják védelmezni – ami Maripaz malmára hajtja a vizet. Antolin ugyan õt is megzsarolja, de keveset nyer vele. Alex egyre kevésbé érti, hogy mi zajlik körülötte, ráadásul Carolina eltiltja Ivanéktól, és megdöbbentõ módon Maripaz mellé áll. Carlota megvonja a pénzfelvételi jogot tékozló lányától, Lucreciától.

55.
Csavarféregjárvány üti fel a fejét a birtokon. A városban kevés rovarirtószer, ezt Anthony felvásárolja, hogy jusson a hozzá betársult birtokosoknak. Juan Jaime viszont így lemaradt egy jó üzletrõl: fel akarta vásárolni a szert, hogy aztán a megszorult gazdáknak drágán továbbadhassa. Maripaz meggyõzi a bírót, hogy neki ítélje Alex felügyeleti jogát. Carlota ezt nem hagyja annyiban és elárulja a bírónak, hogy Ivan don Teodoro Curiel egyetlen vár szerinti unokája.

56.
Mindenkit nehezen dolgozza fel a bíró ítéletét, aki Maripaz felügyelete alá helyezte Alexet. Ám az igazi csapás az, hogy Maripaz úgy dönt, hogy ígéretével ellentétben mégsem költözik az apjához, és magával viszi a kisfiút. Gerardót lekiismeret-furdalás gyötri. Anthony rovarirtóval segíti ki a farmereket, ami elpusztítja a kártevõ lárvákat. David figyelmezteti az apját, hogy ne próbáljon meg nyerészkedni az ügyleten. Juan Jaime rosszul viseli Antolin látogatását, és mivel az itallal sem hagyott fel, cukorbetegsége ismét felerõsödik: kórházba kerül. Lucia úszóedzésre viszi Alexet, ám hamarosan megjelenik Maripaz, és jelentet csinál. A rémült Alexet Ivanék házába menekítik. A bíró végül heti két láthatási napot engedélyez Ivannak.

57.
Alex nagyon szomorú, hogy Maripazzal kell élnie. Antolin elmondja Gerardónak, hogy valószínûleg Carolina szervezete nem fogadja be a szaruhártyát, és el kell utazniuk a fõvárosba. Maripaz csúnyán összeveszik Luciával, majd Carlotával is, aki kidobja a házból. Ivan, attól való félelmében, hogy Maripaz elmegy a fiáért, megkéri Camilót, hogy vigye el Alex-et magukhoz. Maripaz beállít Ivanhoz, és megkéri Anthony-t, engedje meg, hogy náluk maradjon, de Anthony elküldi egy hotelbe.

58.
Anthony meglátogatja a kórházban Juan Jaimét, aki Saul fia helyett anyagilag támogatná Carment és kislányát. Maripaz mindent és mindenkit gátlástalanul felhasznál annak érdekében, hogy Ivant és a pénzét megszerezze. A kétségbeesett Alex megpróbálja kideríteni, hogy mi történik körülötte. Mindenki szenved a helyzettõl. Ivan és Lucia két drámai lehetõség közül kényszerül választani. Carolinának komolyan elkezd fájni a szeme, ezért a fõvárosba utazik ellenõrzésre.

59.
Cuellar doktor elmondja Antolinnak és Carolinának, hogy nem lehet megmenteni a szaruhártyát. Juan Jaime megkéri Judith-ot, hogy vigyen pénzt Carmen családjának, de Arcelia visszautasítja a pénzt. Ivan közli Maripazzal, hogy össze fognak házasodni, de azt is hozzáteszi, hogy csak a fia miatt veszi el.
Carlota szomorú, hogy Ivan és Lucia szakítottak, de Lucrecia örül, hogy Maripaz hozzámegy Ivanhoz. Ivan elmondja Camilónak, hogy az esküvõ után visszamegy Los Angelesbe, és megkéri, hogy vigyázzon Luciára.

60.
Anthony összejövetelt szervez együtt a független farmereknek, és a társulás tagjainak. Juan Jaime úgy véli, hogy az ünneplõ, kissé pityókás tagokat könnyû lesz maga mellé állítani a választás elõtt. Luciát barátnõje, Berenice elcsábítja egy klubba, ahol a lány italába belecsempésznek valamit, amitõl rosszul lesz. Másnap a ház elõtt, a kocsija hátsó ülésén találnak rá, de semmire nem emlékszik. Pakolás közben kiderül, hogy eltûnt Carlota egyik nagyra tartott ékszere, amit Teodorótól kapott. Rájönnek, hogy csak Maripaz lophatta el. Lucrecia felelõsségre vonja a lányát. Ivan elhatározza, hogy visszautazik Los Angelesbe, és Alexet is magával viszi. Carolina összeomlik.
Camilo és Arcelia attól tart,hogy ha Antolin bosszút áll Saulon, nagy bajba keveri magát.

61.
Lucrecia a Maripaz által ellopott gyöngysor nyomára jut, amit az ékszerész felárért adna vissza. Annyi pénzt viszont sehogy sem sikerül összeszedni.
Ivan közli Maripaz-szal, hogy csak egészen egyszerû polgári esküvõre számíthat. Arcelia kétségbeesetten kérleli Carolinát, hogy beszélje le nagyobbik fiát a bosszúról. A lány nem tudja felhívni Antolint – Saul súlyos autóbalesetet szenved. Anthony rábízza az utazásuk miatt gazdátlanná vált csomagolóüzem vezetését Camilora. Alex nem akar az Államokba költözni. Csak hosszas rábeszélés után, nagy nehezen fogadja el a helyzetet.

62.
Camilo visszavásárolja Carlota gyöngysorát, és átadja Luciának, de megkéri a lányt, hogy ne mondja el, honnan van. Ivan-t kétségek gyötrik a döntésével kapcsolatban, ezért még egy utolsó, búcsú éjszakát kér Luciától, ahol biztosítja a lányt arról, hogy örökké csakis õt fogja szeretni. Anthony közben a céges fogadásra készülõdik, ahol késõbb Maripaz hatalmas jelenetet rendez, és mindenkivel közli, hogy hozzámegy Ivánhoz.

63.
Maripaz és Ivan összeházasodnak. Anthony elmondja Juan Jaime-nak, hogy Camilóra bízzák az üzem vezetését, Juan Jaime megparancsolja Judithnak, hogy menjen vissza Camilo-hoz. Camilo elpanaszolja Carlotának, hogy Lucrecia mindenbe beleszól a birtokon. Lucia elájul, Carlota attól tart, hogy terhes. Miután megérkeztek Los Angelesbe, Ivan közli Maripazzal, hogy köztük soha nem lesz intim kapcsolat.

64.
Ivan Los Angeles-i otthonukban ridegen, bánik Maripaz-szal, Alex elsõ napja viszont kellemes izgalmak közt zajlik. Az orvosnál beigazolódik a gyanú: Lucia gyereket vár. Carlota csak egy megoldást lát: Camilo vegye el a lányt. Azonnal hozzá is fog a kerítéshez. Esthernek elege lesz – válni akar. Mivel Gerardo és Camilo is arra panaszkodik, hogy Lucrecia rosszindulatú akadékoskodása miatt képtelenség dolgozni, Carlota kitiltja a lányát a birtokról. Maripaz séta közben összefut egy régi osztálytársával és annak vonzó férjével.

65.
Camilo elmegy Luciához, és bevallja neki, hogy már régóta szerelmes belé. Carlota azt javasolja Luciának, hogy menjen hozzá. Juan Jaime nem akarja fizetni Saul mûtétjét, de Esther ragaszkodik hozzá. Camilo bevallja Judith-nak, hogy másba szerelmes.Antolin elmondja az anyjának, hogy feleségül szeretné venni Carolinát. Maripaznak sikerül újra elcsábítania Ivant.

66.

67.
Maripaz arra akarja rávenni Ivant, hogy éljenek igazi férjhez-feleséghez illõen. Camilo feleségül veszi Luciát, így a két család megismerkedik egymással. Lucrecia Juan Jaimét is meghívja a menyegzõre, akinek rögtön megtetszik Carolina. Jó szimatával megsejti, hogy Lucia terhes, és nem biztos, hogy Camilótól. A gazdák gyûlésén újraválasztják Juan Jaimét vezetõnek. Luciának kislánya születik.

68.

69.
Camilo bejelenti Anthony-nak a lemondását, aki Ivánnal együtt nagyon furcsálja a dolgot. Azonnal Alamosba akarnak utazni, hogy kiderítsék, miért döntött így Camilo.Lucia retteg, hogy Ivan Alamosba jön, és megtudja, hogy Perla az õ lánya. Camilo érzi, hogy a felesége még mindig Ivanba szerelmes, ezért egyre féltékenyebb.Ezalatt Maripaz továbbra is találkozgat Robert-tel, és fogalma sincs róla, hogy Benito is tud a dologról.

70.
Anthony és Benito Álamosba utaznak. Anthony megtudja, hogy Camilo és Lucia összeházasodtak, és van egy lányuk. David és Berenice egyre jobban összemelegednek. Benito elmondja Anthonynak, hogy azt gyanítja, Maripaznak szeretõje van. Antolin szeretné feleségül venni Carolinát, de a lány nem akarja egyedül hagyni Gerardót. Anthony kinevezi David-ot a vállalat igazgatójának.

71.
A kinevezése miatt magabiztossá vált David végre megkéri Berenice kezét. Lucia szenved a házasságában, de mindenki arra inti, hogy törõdjön bele a megváltoztathatatlanba. Ivan Alexszal utazgat, így próbálva meg felejteni. Arcelia meglátogatja Carolinát, akit az újabb mûtétre is sikerül rábeszélnie. Antolin zsarolással igyekszik pénzt szerezni Juan Jaimétõl a beavatkozásra. Anthony gyanakodni kezd Maripazra, és megkéri Benitot, hogy kövesse a menyét. Maripaz a szeretõjével találkozik, de a férfinak már elege van belõle, és szakít vele.

72.
Camilo házat akar építeni a családjának, és Gerardo segítségét kéri. Juliette megtudja, hogy Robertnek viszonya van Maripazzal, és elmondja Ivannak. Ivan és Anthony tárgyal egy ügyvéddel a válást illetõen. Camilo gyereket szeretne Luciától, de Lucia szerint még nincs itt az ideje. Arcelia megtudja, hogy Carmen nem is jár iskolába, és megkéri Camilót, hogy ne adjon neki több pénzt. Maripaz megkapja a bírósági idézést.

73.
Maripaz tagad, zsarol, fenyegetõzik, hazudik, manipulál, mindent megpróbál, hogy Ivan ne válhasson el tõle. Ivan megbeszéli a fiával a történteket. A bírónõ, végül Alexet is meghallgatva, kimondja a válást, és édesapjának ítéli a gyereket. Berenice segít Davidnak ráébredni, hogy a fiú mégiscsak igazi férfi. Saul találkozik Gordoval, akinek a segítségével pénzt akar szerezni. Socorro környékét hurrikán éri el, amely hatalmas pusztítást végez. Anthony elmondja Ivannak, hogy Lucia hozzáment Camilohoz, és gyerekük is van.

74.
Ivan megtudja Anthonytól, hogy Lucia Camilo felesége lett. Összetörik. A társulás közgyûlésén kiderül, hogy Juan Jaime a farmerek számára elõnytelen biztosítást kötött, amely nem fedezi, csak a károk felét. Nyilvánvaló, hogy valami probléma van a szerzõdés körül. Saul megint rosszban sántikál: megosztja Gordóval, hogy pénzt akar kizsarolni Curieléktõl és az apjától az újabb mûtétekre, és ehhez Carment akarja felhasználni. Esther végre elhatározza magát, és elhagyja Juan Jaimét.

75.
Camilo és Ivan szembesülnek egymással. Camilo megtiltja, hogy Ivan meglátogassa Luciát. Féltékenység gyötri, amivel pokollá teszi Lucia életét. A tettlegességtõl sem riad vissza. Anhtony és Ivan azt tervezik, hogy felvásárolják a környezõ városok farmereinek terményeit, de Ivan szinte képtelen a munkára koncentrálni, folyton Lucia jár a fejében. Carmen közben bébiszitterként beépül a Curiel házba, és információt szállít Saulnak Lucrecia mozgásáról. Gordóval ellopatja Antolin pisztolyát, hogy rá tereljék az emberrablás gyanúját. Juan Jaime megpróbálja csalásra rávenni a biztosító ügynökét, hogy nem kerüljön bajba a társulásban, és elnök maradhasson.

76.
Maripaz is hazautazik Mexikóba, beköltözik a birtokra, és már másnap hozzálát szokásos mesterkedéseihez, de ezúttal mindenki átlát rajta. Carmen látszólag a házvezetésben segít Luciáéknak, de csupán Saul számára kémkedik. Maripaz láthatás címén meglátogatja a fiát, akit akarata ellenére magával vinne, de Antolin jókor érkezik, és megakadályozza. A felesége távozása miatt összetört Juan Jaime durván elutasítja, és megalázza Sault. Lucia defektet kap. Éppen Ivan jár arra, és segít neki kereket cserélni.

77.
Lucia nem bírja tovább Camilo féltékenykedését és ezért külön szobába költözik. Camilo viszont képtelen nélküle élni, ezért sírva könyörög, hogy térjen vissza hozzá. Antolin beszervezi a gazdákat, hogy Juan Jaime-val szemben Camio-t támogassák a társaság elnöki posztjáért folyó küzdelemben. Esther továbbra is válni akar, Maripaz pedig olyasvalakire veti ki a hálóját, akire nem kellene.

78.
Carlota hatalmas botrányt csinál Maripaz és Camilo csókolózásából, és elzavarja a háztól Maripazt. Luciát azonban ez hidegen hagyja, hiszen õ is csókolózott Ivannal. A gazdák gyûlésén sokan Juan Jaime ellen fordulnak, és Camilót akarják elnöknek, aki azonban nem akarja vállalni a tisztséget. Juan Jaime fiát, Davidot javasolja maga helyett, aki szintén vonakodik. Juan Jaime arra kéri Judithot, hogy próbálja meg anyját rábeszélni a hazatérésre. Eközben Gordo és Saul Lucrecia elrablásának tervén dolgozik.

79.
Lucia bevallja az apjának, hogy Perlita Ivan lánya. Gerardo azt tanácsolja, hogy váljon el. Ivan elmondja Anthony-nak, hogy DNS tesztet akar elvégeztetni Perlitán. Antolin elköszön Carolinától, a fõvárosba készül a szaruhártya átültetés ügyében. Lucrecia bevásárolni indul, de Gordo és egy másik férfi megállítják, el akarják rabolni. Gerardo közbelép és Gordo rálõ. Késõbb a rendõrök megtalálják Antolin fegyverét a helyszínen.

80.
Geraldo belehal a sebesülésébe. Az egész család összeomlik. Saul nem hajlandó elmenni a virrasztásra. A rendõrség megtalálja Antolin pisztolyát a helyszínen, és amikor a férfi a halálhírre hazatér, azonnal õrizetbe veszik, mint gyanúsítottat. Lucia Ivant kéri meg, hogy segítsen jó ügyvédet szerezni, Camilo azonban óriási botrányt csap, és majdnem megüti a lányt. Antolin elmondja az öccsének, hogy Gordóra és Saulra gyanakszik, akik szeretnének bosszút állni rajta. Zavaleta ügyvéd dolgozni kezd az ügyön.

81.
Saul és Gordo magukkal viszik Carment, meg akarják ölni, Camilo megérkezik, felelõsségre vonja Gordót és Sault. Bonyolódik Antolin esete, mert nem egyeznek az idõpontok, de mivel Judith találkozott vele a bûntény napján, hajlandó tanúskodni a védelmében. Ivan megkéri Luciát, hogy váljon el Camilótól, Lucia összezavarodik. Juan Jaime megparancsolja Saulnak, hogy vegye feleségül Carment, hogy Camilo ne jelentse fel. Carolinát felhívja az orvos, hogy találtak megfelelõ szaruhártyát. Ivan követeli Camilótól, hogy váljon el Luciától, összeverekednek.

82.
A verekedést követõen Camilo és Ivan is testileg-lelkileg összetörten szenved. Carolinának sürgõsen a fõvárosba kellene utaznia az újabb mûtétre. A börtönben ülõ Antolin helyett Anthony és Lucia viszik el. Maripaz éjjel beoson Camilohoz. Carlota rajtakapja õket. Lucrecia kidobja lányát a házból, Carlota pedig a fiút küldi el. Anthony kész Antolin javára vallani, hogy a fiú végre kiszabadulhasson. Carolinán elvégzik a szaruhártya átültetést. A mûtét reménykeltõ módon sikerül. Anthony ismét Ivan és Lucia összehozásával próbálkozik.

83.
Váratlanul Ivan megy el Carolináért, hogy a mûtét után hazavigye Anthonyval és Luciával együtt. A hazafelé úton megszállnak egy hotelban. Juan Jaime belemegy a válásba, és házassági ajánlatot tesz Lucreciának. David bemutatja a menyasszonyát az apjának, aki most is megpróbálja megalázni a fiát. Antolin szenved a bezártságtól, de nem hagyja, hogy Carmen vallomást tegyen, és helyette õ kerüljön börtönbe. A saját igazát igyekszik megtalálni. Carolina kinyitja a szemét – és újra lát. Camilo nem tud belenyugodni Lucia elvesztésébe, és nem egyezik bele a válásba.

84.
David vitatkozni kezd az apjával, aki késõbb rosszul lesz, kórházba kerül, ahol kómába esik. Maripaz az üres Curiel házban kitörli Lucia dolgozatát és kutatásait, majd utána elcsábítja a látogatóba érkezõ Camilo-t. Antolin-t a vallomások ellenére a fogdából átviszik a börtönbe. Camilo-nak így egyetlen esélye maradt, hogy segítsen a bátyján: meg kell találni az autószerelõt.

85.
Lucia és Berenice jelesre vizsgázik. A diplomavédésre Ivant is meghívja. A kis házi banketten Camilo is megjelenik, aki továbbra sem nyugszik bele a szakításba. Maripaz mindent megtesz, hogy Camilot megszerezze magának. Ezúttal Lucrecia kapja rajta õket, és nagy botrányt rendez. Ismerõsök, rokonok, ügyvédek, mindenki Antolin ártatlanságának bizonyításán dolgozik. Végül nem hiába. David végre a sarkára áll Saullal szemben. Juan Jaime a kómából való ébredés után csak részben ismeri fel a családját. Carolina teljesen visszanyeri a látását.

86.
A társulás tagjai Camilót szeretnék megválasztani elnöknek. Camilo elfogadja, a gyûlésen a többség rá szavaz. Carolina gyógyultan hazatér a fõvárosból, Antolinnal megbeszélik, hogy összeházasodnak, és Gerardo házában fognak élni. Maripaz megtudja, hogy Gerardo Carolinára hagyta a házat, meg akarja támadni a végrendeletet. Ivan és Lucia úgy döntenek, hogy harcolnak a szerelmükért. Ivan bemegy a kórházba, hogy meglátogassa Juan Jaime-t, aki nem emlékszik semmire, és kijelenti, hogy büszke Ivanra.

87.
Juan Jaimének a családjával kapcsolatban még mindig tévképzetei vannak. Esther úgy dönt, hogy kifizeti Saul mûtétjét, amíg a férje nem tud beleszóllni. Ivan Anthony rábeszélése ellenére sem bocsát meg a vér szerinti apjának. A földbirtokosok új elnöküket, Camilot ünneplik, aki szerelmi bánatában lerészegedik. Lucia az ügyvéddel próbálja egyeztetni, hogy hogyan válhat el Camilotól, hogy a kislánya is vele maradhasson. Camilot Ivan se tudja rábeszélni a békés válásra. A helyzet egyre jobban elmérgesedik. Antolin megkéri Carolina kezét, és boldogan viszi haza édesanyjához.

88.
A bíró behívatja Camilót és Luciát, békülést javasol, de Lucia elutasítja, válni akar. A bíró Lucia javára dönt a válást illetõen, de közli, hogy a DNS vizsgálat szerint Perlita nem Ivan lánya. Ivan újabb vizsgálatot követel, Lucia esküszik, hogy nem volt más férfival. Carlotának eszébe jut az az éjszaka, amikor Lucia elment a bárba, és a kocsijában töltötte az éjszakát. Berenice meglátogatja Luciát, és együtt megpróbálják felidézni, hogy mi is történhetett. Luciának az a szörnyû gyanúja támad, hogy megerõszakolták.

89.
Lucía nem akar látni senkit, miután, megerõsítik, hogy Perla nem Iván lánya, így hát nem tudja, kitõl van a kislánya. Juan Jaime hazatér a kórházból, és nehezményezi, hogy a betegségét kihasználva váltották le a Társulás élérõl. Saul biztosítja, hogy visszaszerzi neki a pozíciót. Anthony elmeséli a memóriazavarral küzdõ Juan Jaiménak, hogy milyen kegyetlen módon bánt Ivannal és annak édesanyjával. Antolín és Carolina összeházasodnak. Lucía egy telefonhívás után rádöbben, hogy valószínûleg Saul a gyermeke apja.

90.
Berenice azt javasolja Luciának, hogy próbálja meg hipnózissal kideríteni, hogy ki volt a támadója. Lucia nem akar találkozni Ivannal, ezért Carlota és Tony megbeszélik, hogy létrehoznak és “véletlen” találkozót a fiatalok közt. Erre hamarosan lehetõség is nyílik. Juan Jaime megtudja, hogy Saul erõszakolta meg Luciát. Miután megtudja, hogy Luciának sem Ivan, sem Camilo nem kell, Lucrecia és Esther segítségét kéri, hogy összehozzák Saullal, mert így két legyet üthet egy csapásra: elleplezheti Saul bûnét és hozományként megszerezheti a Curiel birtok felét. Camilo és Ivan békét kötnek. Gordo kitalálja, hogy rabolják el Alexet.

91.
Camilo és a Társulás pénzügyi vizsgálatra készül, aminek Juan Jaime nem igazán örül.
Saul bevallja az apjának, hogy bedrogozta Luciát, hogy megerõszakolhassa, mire az felpofozza és kidobja a házból. Lucia vállalja a hipnózis terápiát, de az emlékek annyira megrémiszti, hogy teljesen kiborul, és még Ivan közeledését is visszautasítja. A férfi Berenice-tõl kér segítséget, aki azt javasolja, hogy legyen türelmes és ne adja fel.

92.
Ivan vacsorázni viszi Luciát a házukba, végül Lucia úgy dönt, legyõzi a félelmét, és újra elmegy a hipnózisra. Lucrecia rosszul lesz, elájul. Az orvos vér és vizeletvizsgálatot javasol. Antolin megpróbálja kideríteni, hogy hol van Saul. Camilo gyûlést akar összehívni, hogy Juan Jaime magyarázatot adjon a csalásaival kapcsolatban. Lucia a hipnózis segítségével rájön, hogy Saul erõszakolta meg.

93.
Lucia gyötrõdik, hogy feljelentse-e Sault, amiért annak idején megerõszakolta, vagy a család jó híre érdekében titokban tartsa. Esther megsajnálja szökésben lévõ fiát, és pénzt visz neki. David utánamegy, és számon kéri Saulon a történteket – de hiába. A földbirtokosok a gyûlésükre rendelik Juan Jaimét, ahol Camilo ügyes húzással visszazsarolja tõle az elsikkasztott pénzt. Esther végleg ott hagyja a férjét, aki még a pénzhiányt is megpróbálja rákenni. Kiderül, hogy Lucrecia súlyos veseelégtelenségben szenved. A kezelést azonban hisztérikusan elutasítja.

94.
Berenice meggyõzi Lucreciát, hogy vesse alá magát a dialízis kezelésnek. Ivan megbeszéli Carolinával, hogy Alex hetente kétszer nála tölti a délutánokat, Saul és Gordo eközben továbbra is azt tervezgetik, hogy elrabolják Alex-et. Juan Jaime elmegy Alicia sírjához, és Ivanhoz, hogy bocsánatot kérjen, de Ivant nem hatja meg. Maripaz megkéri Carlotát, hogy fogadja vissza, de Carlota elutasítja, így ezután Maripaz megpróbál közeledni Alex-hez.

95.
Lucreciánál nem használ a kezelés, egyre rosszabbul van. A családnak rémülten kell tudomásul vennie a transzplantáció lehetõségét. Maripaz egyre magányosabbnak érzi magát, ezért mindent elkövet, hogy a családja visszafogadja, és még Alex-szel is megpróbál kibékülni. Gordo és a haverja újabb emberrablást fontolgat, ezúttal Ivan kisfia a célpont. Carmen-nek elege lesz az otthoni légkörbõl, ezért Lichitával együtt Juan Jaime házába költözik.

96.
Antolin boldogan jelenti be édesanyjának is, hogy apa lesz. Carment és Lichitát a családja sokáig nem találja. Amikor megtudják, hogy Juan Jaiménál kaptak menedéket, utánamennek, és hazaparancsolják. Gordo és Saul tovább tervezgetik Alex elrablását. Juan Jaime egy utolsó, hiábavaló kísérletet tesz a feleségével való kibékülésre. Maripaz szeretné elnyerni Alex szeretetét, de úgy tûnik, már késõ. Be akarja bizonyítani, hogy megváltozott, de leginkább azt, hogy különb Luciánál. Mivel egyedül õ bizonyult alkalmasnak arra, hogy felajánlja a veséjét az anyjának, erre alkalma is nyílik.

97.
Mindenki csodálkozik, hogy Maripaz beleegyezett a mûtétbe, Lucrecia nem akarja, hogy ilyen áldozatot hozzon érte. Carlota szomorúan veszi tudomásul, hogy Maripaz csak versenyezni akar Luciával. Ivan elmondja Alex-nek, hogy mire készül az anyja, a kisfiú bevisz neki egy szál virágot a kórházba. Lucrecia és Maripaz mûtétje során komplikációk lépnek fel.

98.
Lucrecia és Carlota nehezen viseli Maripaz hirtelen halálát, és ezen még Anthony közeledése sem tud könnyíteni. Ivan és Lucia már a közös otthonukat tervezgetik, mikor Gordo végre elérkezettnek látja az idõt, és elrabolja Alexet. Ivan, Camilo és Antolin nyomozásba kezd, mert sejtik, hogy az ügy hátterében Gordo és Saul áll, de Ivan retteg, mert a váltságdíj hatmillió dollár.

99.
Ivan arra vár, hogy az emberrablók telefonáljanak, eközben John Del Mar meghozza a pénzt. Antolin mindenáron el akar menni Alex-ért, és Camilo is Ivannal akar tartani, de Ivan nem szeretné kockára tenni a fia életét. Juan Jaime rájön, hogy magára maradt, mindenki elfordult tõle. Fausto és Gordo a részeg Saul-ra bízzák Alex-et, akinek sikerül elszöknie. Gordo felhívja Ivant, és arra utasítja, hogy egyedül vigye el a pénzt.

100.
Alex elrablásával kapcsolatban semmi hír, mindenkin elhatalmasodik a félelem. Antolin elindul a fiú kiszabadítására. Anthony és Bruno vele tartanak. Camilo titokban követi Ivant, akinek órákon át kell gyalogolnia a váltságdíjjal. Gordonak és Faustonak elege lesz Saulból, és tervet szõnek a férfi kijátszására. Alexet Bruno segítségével sikerül kiszabadítani, de a fegyverek is elõkerülnek. Ivan közben célhoz ér a pénzzel. A találkozón is eldördülnek a pisztolyok. Három férfi fekszik a földön, golyóval a testében.

101.
Egy gyógyító, Chicacojama, és a lánya elviszi a kunyhójukba Camilót és Ivant, hogy meggyógyítsák. Chicacojama fia, Quitamo, attól fél, hogy õt vádolják majd a történtekkel, mert korábban már megölt egy férfit. Anthony megtudja, hogy megtalálták Ivan és Camilo autóját Bahia de Kinóban. Mivel a rendõrség nem járt sikerrel, Antolin és Anthony úgy döntenek, hogy õk folytatják a keresést, Lucia is velük tart.

102.
Ivan úgy dönt, hogy elmegy Hermosillóba, hogy segítséget hívjon, Quitamo elkíséri. Idõközben a rendõrség elkapja Fausto Vegát, és a pénz nagy részét sikerül visszaszerezni. Anthony és Lucia beszélnek a seri fõnökkel, és Chicacojama-val, aki mindent elmond nekik Ivanról és Camilóról. Ivant és Camilót kórházba szállítják, mindnyájan aggódnak az életükért.

Megosztom másokkal: