La gata tartalma

LA GATA – A macska tartalma:

1.
Esmeraldát és Pablot egy világ választja el egymástól, ám egy véletlen találkozás mégis összehozza a két fiatalt. Esmeralda, akit az utcán csak Macska néven ismernek, a gonosz Rita nagymamával lakik a város szegénynegyedében. Sorstársával, Centavitoval teljesen ki vannak szolgáltatva a nõ kénye-kedvének. Pablo azonban ezzel szemben egy igen gazdag család egyik sarja…

2.
Pablo a húga segítségével ki tud szökni otthonról, hogy találkozhasson Esmeraldával. Eközben hazaér az édesapja, Agustín, aki az éves amnesztia miatt aggódik. Rita rossz híreket kap Jarochától: fia, a Girhes egy fogolylázadás során megszökött. A férfi pedig még az elítélése elõtt megesküdött arra, hogy bosszút áll azokon, akik miatt börtönbe került…

3.
Pablo olvasni és írni tanítja Esmeraldát, és elhatározza, hogy nem mond le róla. Esmeralda szeretne többet tudni az anyjáról és az apjáról, és már nem akar az utcán koldulni, de sehol sem kap rendes állást. Amikor egy este hazafelé tart, egy férfi megtámadja, de Jarocha megmenti. A “Hallgatag” megtudja, hogy gazdag nagybátyja ráhagyta minden vagyonát, majd a börtönigazgató megígéri, hogy segít neki…

4.
Az Olasznak megtetszik a Macska, és megegyezik Rita asszonnyal, hogy az elküldi este hozzá a lányt. Mariano megmondja Monicának, hogy nem érti, miért Pablóra vetett szemet, és öccsét is figyelmezteti, hogy vigyázzon Esmeraldával. A Macska és Centavito megmentik az utcagyerekek csúfolódásától Felát, és elszállásolják az egyik kunyhóban. Pablo pedig megmondja Esmeraldának, hogy a lány érdekében többet nem találkozhatnak…

5.
Mariano elmondja az anyjának, hogy Pablo Esmeraldával a vízmosásban találkozik. Lorenza megkeresi õket, majd mélyen megbántja a lányt és megfenyegeti a fiát. Amikor Pablo hazakíséri szerelmét, Rita asszony is meglátja õket, és persze nagy veszekedés lesz belõle. A Hallgatag kegyelmi kérvényét újra elutasítják. Az Olasz eközben követi a Macskát és meglátja õt Pablóval…

6.
Agustin megpróbálja rábeszélni Pablót, hogy vegye el Monicát feleségül, de a fiú visszautasítja, hogy érdekházasságot kössön, mert csak a szívére akar hallgatni. Egy özönvízszerû esõzésben majdnem összedõl Rita asszony kunyhója. Anyja legnagyobb megdöbbenésére Pablo elrohan segíteni Esmeraldának. A fiút senki sem érti meg a családban, csak a húga, Virginia…

7.
Pablót nem érti Mariano, és beszélgetésük vitává fajul. Másnap Pablo megmondja a családnak, hogy szereti Esmeraldát és õt akarja elvenni feleségül. A Macska meglátja Inezt Garabatóval csókolózni, de amikor hazaviszi a lányt, Rita asszony nem hisz neki, és elzavarja a háztól. A börtönigazgató próbálja rávenni Hallgatagot, hogy béreljen fel egy magánnyomozót és kerestesse meg a lányát. Mariano közben meg akarja hódítani Monicát, de a lány csak Pablót akarja…

8.
Pablo bemutatja Esmeraldának Marianót, aki – amikor kettesben maradnak – elmondja a család házassági terveit a lánynak, elültetve ezzel lelkében a bizonytalanságot. Az Olasz nem akar letenni arról, hogy a Macska az övé legyen, és megtámadja a szerelmeseket a vízmosásban. Lorenza szövetkezik Monicával, hogy meggyõzzék Pablót, vegye õt el feleségül. Agustin kétségbeesetten jön haza, mert úgy tûnik, nem tudja megakadályozni, hogy a Hallgatag amnesztiát kapjon. Esmeralda késõbb hiába várja Pablót a vízmosásban…

9.
Lorenza megtiltja Virginiának, hogy Carlosszal barátkozzon. Pablo az apja segítségét kéri, hogy munkát kapjon és elvehesse Esmeraldát feleségül, de az apja elutasítja, viszont az anyjának az az ötlete támad, hogy küldjék el a fiút külföldre tanulni, ám elõtte még menjenek el a birtokukra pár napra Monicával együtt. Esmeraldának az elsõ munkanapján a fõnöke, Cantu úr felajánlja, hogy hazaviszi. Hallgatag közben jó hírt kap: a kegyelmi kérvényét elfogadták…

10.
Pablo elmondja Monicának, hogy szerelmes Esmeraldába, de az anyja megfogadta, hogy soha nem engedi, hogy feleségül vegye a lányt a szemétteleprõl. Cantu úr felesége éppen akkor nyit be az irodába, amikor a férfi Esmeraldával erõszakoskodik. A nõ azonban félreérti a helyzetet és elzavarja a lányt. Hallgatag megkéri a börtönigazgatót, hogy magánnyomozóval próbálja megkerestetni a lányát. A Macska közben Damián segítségét kéri, hogy beiratkozhasson az iskolába. Agustin ármánykodása pedig meghozza a gyümölcsét…

11.
Pablo megígéri Esmeraldának, hogy kiviszi magához Amerikába, amint elég pénzt tud szerezni. A lány Felának sírja el bánatát, aki egyáltalán nem biztatja, úgy, ahogy Jarocha sem. Virginia közben rendszeresen találkozik Carlosszal. Lorenzának nagyon hiányzik a fia és egyre jobban gyûlöli Esmeraldát, de Agustin megígéri neki, hogy a Macska el fog tûnni az életükbõl…

12.
Agustin el akarja raboltatni Esmeraldát, de a dolog rosszul sül el. Ez sem riasztja vissza azonban attól, hogy továbbra is mindent elkövessen azért, hogy elválassza Pablótól. A Macska bánatában nagyon beteg lesz, és az orvos további vizsgálatokat javasol. Damian elhatározza, hogy beszél Pablo apjával, annak ellenére, hogy az anyja próbálja lebeszélni. Pablo megkéri Marianót, hogy keresse meg Esmeraldát, és derítse ki, hogy mi történt…

13.
Damian nem tudja türtõztetni magát és megüti Agustint, aki börtönbe csukatja és Esmeralda nevében szakító levelet ír Pablónak. Virginiát Európába küldik a szülei, hogy ne találkozhasson Carlosszal. Mariano nem ért teljesen egyet a szüleivel, mégis megteszi, amit kérnek tõle. Pablo haza akar utazni, hogy találkozzon Esmeraldával. Hallgatag pedig megvédi a börtönben Damiant…

14.
Lorenza nagyon megalázza, majd elzavarja Esmeraldát, aki nagyon el van keseredve, de elhatározza, hogy születendõ gyermekébõl merít erõt az élethez. Damian anyja hiába könyörög Agustinnak, hogy bocsásson meg a fiának, de Hallgatag elhatározza, hogy segít a fiúnak, hogy a gonosz ügyvéd ne tudja elítéltetni. A Macska el tud helyezkedni egy bútorgyárban és továbbtanul. Pablo hazajön és elsõ útja Rita asszonyhoz vezet, aki azt hazudja neki, hogy Esmeralda elköltözött egy másik férfival…

15.
A Macska leesik egy kamionról és kórházba kerül. Az ultrahangvizsgálat után az orvos döbbenetes hírt közöl Jarochával. Amikor Hallgatag kiszabadul a börtönbõl, Damian várja, hogy segítsen neki új életet kezdeni. Pablo újra felveszi a kapcsolatot Monicával, és elhatározza, hogy megszereti a lányt, mert el akarja felejteni Esmeraldát, de barátjának megvallja, hogy újra és újra a lányra gondol. Jarocha elmegy Lorenzához, hogy elmondja neki a nagy hírt és anyagi segítséget kérjen…

16.
Esmeralda elhatározza, hogy Pablónak és Letitiának kereszteli a gyermekeit. Jarocha az Olasztól akar pénzt szerezni a Macska és gyermekei számára, de az elutasítja, ellenben don Fernando de Santa Cruz szívesen nyújt segítséget ismeretlenül is. Damiant és az anyját arra kéri, hogy Hallgatagnak szólítsák, hogy senki meg ne tudja az igazi nevét. Mariano és az apja között komoly beszélgetésre kerül sor. Damian késõbb elmondja, hogy Macska és Pablo házasságát érvénytelenítették…

17.
Hallgatag ráveszi Damian anyját, hogy legyen a házvezetõnõje és költözzön a fiával együtt a villájába. Lorenzában kellemetlen érzéseket ébreszt az új szomszéd. Pablo immunrendszere a depresszió következtében legyengül és tüdõgyulladást kap. Anyja Monicát is megkéri, hogy utazzon New Yorkba és legyen vele a fia mellett a kórházban. A Macska ráveszi Rita asszonyt, hogy nyissa fel a ládát, amelyben az anyjától maradt holmikat õrzi. Garabato pedig gonosz tervei megvalósításához használja Inezt…

18.
Pablo állapota szépen javul, és rájön, hogy Monica tökéletes felesége lehetne, de nem tudja elfelejteni Esmeraldát. Macska rábízza a kislányát Felára, mert a beteg kisfiát kórházba kell vinnie. Rita asszony megpróbálja megszerezni a kicsit, hogy eladja egy gazdag családnak, de szerencsére Garabato éppen arra jár. Mivel nincs pénze gyógyszerre és élelemre, a Macska elhatározza, hogy elmegy az Olaszhoz. A Hallgatag és Damian rájönnek, hogy közös ellenségük van: Agustin Martinez-Negrete. Az ügyvéd is tisztában van vele, hogy meggyûlik a baja azzal az emberrel, akit õ juttatott börtönbe…

19.
Damian nem engedi, hogy Macska összeadja magát az Olasszal, ezért Rita asszony mérgében elzavarja a nõt a gyerekeivel együtt, de szerencsére beköltözhetnek Mercedes házába. Amikor Pablo hazaérkezik New Yorkból Mariano elmondja neki, hogy érvénytelenítették a házasságát. Virginia is visszajön Olaszországból, és arra biztatja Pablót, hogy keresse meg Esmeraldát. A Hallgatag közben meghívja Macskát ebédre…

20.
Rita asszony és az Olasz újabb cselvetése meggyõzi Pablót arról, hogy Esmeralda nem volt méltó a szerelmére, ezért elhatározza, hogy feleségül veszi Monicát. Carlos és Virginia újra találkoznak. A Hallgatag felajánlja Macskának, hogy költözzön a házába és közösen álljanak bosszút a Negrete családon, de Mercedes asszonynak nem tetszik az ötlet. Agustint eközben egyre jobban nyomasztja az új szomszéd jelenléte…

21.
A Macska visszautasítja, hogy Hallgataghoz költözzön, mert riasztja a bosszúállás gondolata, de a férfi nem adja fel. Amikor újra elmegy hozzá, a Macskánál összefut Rita asszonnyal, és ez a találkozás sokmindent megvilágít. Inez és Garabato összevesznek, de a fiúnak a terveihez szüksége van a lányra. Mariano elmegy Esmeraldához, hogy anyagi segítséget ajánljon fel, de a nõ elzavarja. Lorenza és Monica már az esküvõre készülnek, de Pablót kétségek gyötrik…

22.
Hallgatag megígéri Rita asszonynak, hogy nem lesznek anyagi gondjai, ha megtartja a titkukat. Mariano nem tud ellenállni az érzéseinek, és újra meglátogatja Esmeraldát, de Garabato és csapata kizsebeli. Pablónak közben nagyon gyanús a fivére viselkedése. Mercedes asszonynak sikerül rábeszélnie a Macskát arra, hogy odaköltözzön a Hallgatag házába. Monica és Pablo pedig eljegyzik egymást…

23.
A Hallgatag Esmeraldából úri hölgyet szeretne faragni. Mariano próbál Pablo lelkére hatni, hogy beszéljen Esmeraldával és tisztázza vele a dolgokat. A lány közben nem feledkezik meg a telepiekrõl még most sem, amikor a sorsa jóra fordult. Odaadóan ápolja a beteg Felát és megkéri Hallgatagot, hogy Jarocha is hadd költözzön a házba. Egy jótékonysági elõadáson késõbb Monica és a Hallgatag jelenlétében kirobban a botrány…

24.
Pablo bocsánatot kér Monicától, aki jövendõbeli anyósa tanácsára ad neki még egy esélyt. Lorenza levelet ír a Hallgatagnak, aki elfogadja a meghívást, és átmegy hozzá beszélgetni, de társalgásuk nem egészen úgy alakul, ahogy a nõ szeretné. Rita néni megkéri a Macskát, hogy beszéljen Inezzel, akiért nagyon aggódik és félti, mert érzi, hogy rossz úton jár. Pablo leissza magát és amikor részegen hazamegy, az anyja újabb hazugsággal várja, hogy felgyorsítsa a házasságkötését Monicával…

25.
A Hallgatag Esmeraldából elõkelõ hölgyet akar faragni, hogy úri társaságba járhasson, és megígéri neki, hogy Pablo nem fogja Monicát feleségül venni. Úrnõje biztatására Dorila összebarátkozik egy cseléddel a szomszédból, hogy részleteket tudjon meg a ház lakóiról. Virginia a család sofõrje, Omar segítségével gyakran találkozik Carlosszal, aki bemutatja neki a barátait és azt, ahogyan él. A diplomáciai testület fogadására meghívást kap a Martinez-Negrete család és Hallgatag is. Rita asszony pedig meglátogatja Felát, hogy választ kapjon kérdéseire…

26.
Esmeralda átváltozása féltékennyé teszi Pablót. Lorenza megpróbálja befeketíteni Esmeraldát a nagykövet feleségénél, és ezzel magára vonja Hallgatag haragját. A férfi szemtõl-szembe kerül Agustinnal, akinek megmondja, hogy vissza fogja szerezni tõle a vagyonát és a becsületét. Lorenza közben nem tudja megérteni a férje lelkiállapotát. Rita asszonytól való félelmében Fela elkóborol, és lázálmában újraéli kislányának elrablását. Esmeralda pedig bevallja Hallgatagnak, hogy nem tetszik neki a bosszúállás gondolata…

27.
A Macska és Damiano hiába keresik Felát, aki a városban kódorog, és ennivalóhoz is csak úgy jut, ha lop magának. Esmeralda levelet kap Pablótól. A nõ elõször nem akar találkozni vele, de Hallgatag rábeszélésére megírja a férfi által diktált válaszlevelet és a vízmosáshoz hívja Pablót. Esmeralda nagyon fél a találkozástól, de betartja Hallgatag tanácsait, és minden úgy történik, ahogyan a férfi megjósolta…

28.
Lorenza kezdi felfogni, hogy Santa Cruz felbukkanása tönkreteheti az életüket, és Agustin is egyre többet iszik a feszültség miatt. Esmeralda és Pablo titokban találkozgatnak, de a lány mégsem boldog, és azt akarja, hogy a férfi bontsa fel a jegyességét Monicával. Ám amikor az anyja megtudja, mire készül, felpofozza Pablót és megfenyegeti, hogy akár az apja halálát is okozhatja ezzel a tettével. Fela elõkerül, és Rita asszony ráveszi a Macskát, hogy bízza az asszonyt az õ gondjaira…

29.
Esmeraldának nagyon fáj, hogy keményen kell bánnia Pablóval, és nem akarja ezt tovább csinálni. Rita asszony megmondja Felának, hogy õ Blanca és Esmeralda a lánya, ezzel próbálja az õrületébõl kihozni. Pablo eközben elhatározza, hogy munkát keres az anyagi függetlensége érdekében. Monica anyja rákérdez az Agustinnal kapcsolatos pletykákra. Hallgatag pedig kénytelen õszintén beszélni Mercedes asszonnyal…

30.
Mariano próbálja rávenni Pablót, hogy minél hamarabb vegye el Monicát, ezáltal cáfolva az apjuk elleni vádakat, de igazából magának akar esélyt teremteni, hogy így esetleg megszerezze Esmeraldát. Monica szülei azt szeretnék, hogy a lányuk bontsa fel az eljegyzését. Rita asszony kórházba kerül, és mivel úgy érzi, nincs már sok hátra, megvallja, hogy mit követett el a szerelmesek ellen. Garabato és Inez utolsó kalandja eközben balul sül el…

31.
Miután meghallgatja Rita asszony vallomását, Pablo elrohan Esmeraldához, de a nõ elküldi azzal, hogy látni sem akarja többé. Pablo kérdõre vonja az anyját, de az megesküszik a gyermekei életére, hogy hazugság, ami a tudomására jutott. Santa Cruz felajánlja Agustinnak, hogyha lemondja a fia és Monica esküvõjét, akkor visszavonja a feljelentést, de ezzel nagy hibát követ el. Ines az elõzetesbõl felhívja a Macskát, hogy segítsen neki…

32.
Jarocha ismét megpróbál beszélni Pablóval, és véletlenül elszólja magát. Amikor elmondja az anyjának, hogy Esmeralda Fernando de la Santa Cruz lánya, Lorenza teljesen összeomlik. Az Olasz Centavitotól sem tudja meg a Macska címét. Látva Esmeralda bánatát, Hallgatagnak lelkiismeretfurdalása van, amiért nem tudta betartani az ígéretét…

33.
Jarocha megjelenik a templomban Pablitóval, s ezzel döntésre kényszeríti Pablót. Centavito tanúja lesz Monica szégyenének és mindenki felháborodásának. Jarocha bevallja Esmeraldának, hogy õ akadályozta meg az esküvõt, és ezzel kivívja Hallgatag elismerését. Agustin elõször felpofozza Pablót, aki felelõsségre akarja vonni õt, de aztán részegen elmondja, hogy honnan van a vagyon, majd elzavarja a fiát. A két testvér közt késõbb nagyon komoly beszélgetésre kerül sor mielõtt Pablo elmegy…

34.
Monica meglátogatja Esmeraldát. Pablo elvállal egy megbízást, és éjt nappallá téve dolgozik rajta. Egy galériatulajdonos meglátja a munkáját, és felajánlja neki, hogy kiállíthat nála. Az Olasz nem adja fel a tervét, hogy elrabolja a Macskát, még Rita asszonyhoz is bemegy a kórházba, hogy megtudja a címét. Esmeralda megkéri Hallgatagot, hogy kerestesse meg Pablót, de mielõtt beszélhetne vele, baleset éri…

35.
Agustin nem mutat semmi megbánást, amikor Mariano és Virginia arra kérik, hogy fogadja vissza Pablót. Hallgatag továbbra is azt akarja, hogy Esmeralda legyen társa a bosszúállásban, de Jarocha figyelmezteti, hogy ezzel azt kockáztatja, hogy a lánya elmegy a házából. A kórházban Esmeralda összetalálkozik Lorenzával, és megtudja, hogy Pablót baleset érte. Dorila ezalatt meglátja Virginiát Carlosszal, és beárulja õt Lorenzánál…

36.
Lorenza nem hajlandó ölbe tett kézzel nézni, hogy összeomlik jól felépített életük. Hallgatag és a Macska között komoly vita bontakozik ki arról, hogy Pablónak bûnhõdnie kell-e vagy sem az apja bûneiért. A tiltás ellenére Esmeralda beviszi az ikreket a kórházba, de Mariano újabb hazugságától teljesen összezavarodik. Agustin sem riad vissza egy újabb gonoszságtól, és Esmeralda belesétál a csapdába…

37.
Damian megtalálja a férfit, aki elrabolta Esmeraldát, és az bevallja, hogy ki bérelte fel. Lorenza rájön, hogy ezúttal nagy hibát követtek el, míg Agustin egészségi állapota is aggasztja. Mariano elmondja az anyjának, hogy Pablo tudja az igazat. Az Olasz Garabatóval próbál üzletelni, hogy megtudja, hol lakik a Macska, de nem megy vele semmire…

38.
Lorenza ráveszi Agustint, hogy egyezzen bele Pablo és Esmeralda házasságába, és rendezzenek vendégséget a házukban, ezzel teljesítve Hallgatag követelését. A szerelmesek közben újra találkoznak a vízmosásban, anélkül, hogy megbeszélték volna. Rita asszonyt kórházbeli udvarlója keresi meg a szeméttelepen. Hallgatag elviszi Felát a szemétteleprõl, és elhatározza, hogy kideríti, ki kergette a feleségét, Blancát az õrületbe. Mariano rá akarja venni Monicát, hogy ne mondjon le Pablóról…

39.
Fela az elsõ este mintha megismerné Fernandót, de aztán megint elborul az emlékezete. Garabato úgy áll bosszút az Olaszon, hogy bandájával kiüríti a pizzériáját, majd visszavásároltatja vele a berendezést. Esmeralda magával viszi a fogadásra Rita asszonyt, Mariát és Centavitót is. Amikor Agustin felismeri Santa Cruz mellett Blancát, rájön, hogy hiába próbálta elválasztani a férjétõl, és dühében bocsánatkérés helyett újra megalázza Esmeraldát…

40.
A botrány után Agustin csak Blancára tud gondolni, és nem bírja elviselni, hogy megint együtt van a férjével. A Macska eldönti, hogy nem marad tovább a házban, ha Hallgatag nem mond le a bosszújáról, pedig a férfi azért nem tud megbocsátani a Martinez-Negrete családnak, mert Esmeraldát bántották. Lorenza a kórházban megvádolja Pablót, hogy miatta kapott agyvérzést az apja, miközben az orvos semmi jóval nem biztatja a családot…

41.
Pablo kérésére Esmeralda megpróbál közbenjárni Hallgatagnál Agustin érdekében, de a férfi hajthatatlan. A Macska vissza akar költözni Rita asszonyhoz, aki elhatározza, hogy visszafogadja a busás fizetség reményében. Mariano felajánlja Hallgatagnak, hogy vállalja a felelõsséget apja bûneiért, és ezzel kivívja a férfi megbecsülését…

42.
A Macskának sikerül elhelyezkednie egy óvodában. A galériatulajdonos Gisela kiállítást szervez Pablónak, és a könyv is érdekli, amit ír, mert nagyon bízik a tehetségében. A bíróság az egészségi állapotára való tekintettel nem tartóztatja le Agustint, csak házi õrizetbe helyezi. Amikor Pablo megjelenik Rita asszonynál, Esmeralda nem akar találkozni vele, és elmegy az éppen megjelenõ Marianóval…

43.
Pablo kedvességgel és gyengédséggel szeretné visszahódítani Esmeraldát, de a lány azt kéri, hogy lassabban haladjanak. Gisela igyekszik mindent megtudni Pablo családjáról a kiállítás elõtt, ezért még Lorenzát is felkeresi. Felát Hallgatagnak kell kimentenie Lorenza karmaiból. Mariano elviszi Letitiát a vízmosásba, hogy Pablo együtt lehessen a lányával…

44.
Rita asszony nem mondja meg Pablónak, hogy melyik kórházba vitték a lányát, Letitiát. Az ügyvédi kamara visszavonja Agustin engedélyét, és Mariano visszautasítja, hogy a védelmében törvénytelen eszközökhöz folyamodjon. Lorenzának eszébe jut, hogy az unokáik lehetnének a család megmentõi. Hallgatag bemegy a kórházba és felajánlja a segítségét Esmeraldának…

45.
Mariano viselkedése arra ösztönzi Pablót, hogy feltegye neki a kérdést: õ is szerelmes-e Esmeraldába. Lorenza átmegy Hallgataghoz, hogy az unokái iránt érdeklõdjön, de Jarocha kidobja. Az udvaron összetalálkozik Felával, aki elmondja neki, hogy Agustin rabolta el a lányát, és ezzel bogarat ültet a fülébe. Letitia nem reagál a kezelésre, így át kell szállítani egy másik kórházba. Esmeralda pedig nem akarja engedni, hogy Hallgatag fizesse a kórházi számlát…

46.
Esmeralda és Pablo együtt imádkoznak a kórházban azért, hogy Letitia meggyógyuljon, de amint a kislány jobban lesz, a nõ megint nagyon keményen bánik vele, mert nem tudja, hogy az Olasz a Pablótól kapott pénzbõl fedezi a kórházi költségeket. Gisela elmondja Mariano kérdésére, hogy mit is akar Pablótól, és próbálja megkedveltetni magát Lorenzával. Az Olasz a kórházban megkéri Esmeraldát, hogy legyen a felesége, de Mariano közbelép. Hallgatag pedig próbálja rávenni a lányát, hogy költözzön vissza a házába…

47.
Pablo és Domenico találkoznak a kórházban, ahol újra összekapnak. Damian megszerzi az ügyvédi diplomáját, és ajándékba egy autót kap Hallgatagtól. Virginia elmenekül otthonról, hogy az anyja ne tudja betenni a vakok intézetébe. Carlosszal Fela kunyhójában húzódnak meg, ám ezzel felhívják magukra Inez figyelmét, akinek a fejében egy újabb terv születik meg. Lorenza újra bemegy a kórházba, és ezúttal sikerül megnéznie Letitiát. Esmeralda sürgetésére Hallgatag már majdnem bevallja, hogy kicsoda is õ valójában…

48.
Az Olasz letámadja Esmeraldát, hogy rávegye, legyen a felesége, és azzal érvel, hogy Letitia apja nem fedezte a kórházi költségeket. Lorenza a rendõrséghez fordul Virginia eltûnése miatt, és elfogatja Centavitót. Esmeralda nem hiszi el, hogy Pablo nem felelõs azért, amiért Centavito börtönbe került. Damian pedig nem tudja elérni, hogy óvadék ellenében szabadlábra helyezzék…

49.
Pablo megfenyegeti az Olaszt, hogy megöli, ha nem mondja el a Macskának az igazat. Agustin elhatározza, hogy ledózeroltatja a szeméttelepet. Mariano nem hajlandó ebben közremûködni, de Lorenza boldogan intézkedik helyette, s még az sem érdekli, hogy Virginia is a telepen van. Mariano a testvéreivel együtt megpróbál segíteni, de Garabato ellenük hergeli az embereket. Szerencsére Hallgatag még idõben megérkezik…

50.
Hallgatag ügyvédei megteszik a megfelelõ lépéseket a Martinez-Negrete család vagyonának zárolására, de Agustin nem akarja annyiban hagyni a dolgot. Esmeralda nem tudja, hogy a szívére vagy az eszére hallgasson. Lupe azt javasolja az Olasznak, hogy nézzen szembe hazugságainak következményével, de Domenico inkább megint Rita asszonyhoz fordul egy újabb tervvel. Lorenza átmegy Hallgataghoz, hogy kíméletért könyörögjön, de Fela szembesíti azzal, hogy Agustin szerelmes volt belé…

51.
Lorenza hiába könyörög Hallgatagnak a kegyelemért. Az Olasz erõszakoskodik Esmeraldával a pizzériában, és amikor Pablo odaér, elsül egy pisztoly. A férfi kihívja a mentõket és a rendõrséget, de a magához térõ Domenico ráfogja a gyilkosságot, ezért letartóztatják. Garabato és a bandája elmennek a Martinez-Negrete házhoz, hogy kirámolják azt…

52.
Hallgatag rájön, hogy nem harcolhat a szerelem ellen, ezért megígéri Esmeraldának, hogy segít Pablón, és Virginiát is befogadja a házába. Pablo a gyûjtófogházban egy cellába kerül Centavitóval. Mariano azt kéri, hogy együtt dolgozhasson Osorióval és Damiannal a testvére védelmén. Esmeralda pedig minden áron vallomást akar tenni Pablo és Hallgatag tanácsa ellenére…

53.
Jarocha megpróbálja Lupétól megtudni, hogy ki lõhetett rá az Olaszra, Hallgatag pedig Rita asszonyhoz megy, hogy rávegye, vonja vissza a Pablót terhelõ vallomását. A Macska és Rita asszony megtalálják Inéznél az ékszereket, amelyeket Esmeralda visszaszolgáltat Lorenzának. Ezzel viszont komoly ellenséget szerez magának: Garabatót. A Martinez-Negrete-házban hamarosan megjelennek a végrehajtók…

54.
Gisela naponta bemegy Pablóhoz a börtönbe, és amikor Esmeraldával találkoznak, nyíltan õt okolja a Martinez-Negrete család bukásáért és azzal vádolja, hogy csak bajt hozott Pablóra. Inez meggyõzi Garabatót, hogy a Macska a hibás azért, hogy az életük gyökeresen megváltozott. Damiano rájön, hogy Mariano nem akarja, hogy Pablo kijöjjön a börtönbõl. Agustin eközben meglátogatja Hallgatagot…

55.
A gyûjtõfogházban Pablo megakadályozza, hogy a rabok lázadása vérfürdõvé váljon. A bíró elfogadja Virginia vallomását, miszerint nem rabolták el, és Centavitót szabadon engedik. A Macska meglátogatja a kórházban az Olaszt, hogy megkérje, ne vádolja a szerelmét gyilkossággal, majd nagy meglepetésben van része. Hallgatag egyedül megy be Pablóhoz a börtönbe, és a szabadságáért cserébe nagyon komoly árat szab…

56.
Garabatónak rémálmai vannak Cazimiro halála miatt. Pablo nagyon bízik benne, hogy óvadékkal szabadlábra helyezik, és Rivas atyával már az esküvõt tervezgetik. Mariano el akarja távolítani Pablót Esmeralda közelébõl, ezért bemegy az Olaszhoz a kórházba, és terhelõ vallomást csikar ki belõle. Lupénak ez már túl sok, ezért megfenyegeti Domenicót…

57.
Esmeralda boldogan készül az esküvõjére, de néha balsejtelem gyötri, és elmegy Rita asszonyhoz, hogy vessen neki kártyát. Inéz és Garabato elhatározzák, hogy a Macskán állnak bosszút minden nyomorúságukért. Gisela megmondja Pablónak, hogy szerelmes belé. Virginia pedig szomorú, mert nem bocsátanak meg neki a szülei, akiknek ki kellett költözniük a villából…

58.
Az Olasz majdnem megöli Rita asszonyt, de a hódolója megmenti. Hallgatag megbízásából Mariano olyan fiatalokat keres a szeméttelepen, akik az alapítvány költségén tanulhatnának, és ehhez Inéz segítségét kéri. Pablo és Esmeralda külön-külön meglátogatják a Martinez-Negrete házaspárt, hogy meghívják õket az esküvõre, de Agustin hajthatatlan. Lorenza viszont eléri Mercedes asszonynál, hogy láthassa az unokáit a parkban…

59.
Lorenzát teljesen hatalmába keríti az unokái iránt érzett szeretete, de Agustin kigúnyolja õt. A kiállításon Gisela mindent elkövet, hogy elrontsa Esmeralda estéjét, amire Pablo úgy reagál, hogy visszavonja a meghívását az esküvõre. Gisela bosszút esküszik, és a szerelmesek nyomába ered. Fela közben felébred az álmából, mert megérzi, hogy valami baj történt…

60.
Rita asszony rájön, hogy honnan is ismeri Dorilát. Az esküvõre összegyûlteknek Rivas atya mondja el a tragédia hírét. Pablo ágyánál Lorenza megvallja Marianónak, hogy megbánta a viselkedését, és szeretné helyrehozni, amit elrontott, de Agustint a tragédia sem hatja meg…

61.
Esmeraldával kapcsolatban az orvosok semmivel sem biztatják Hallgatagot. Lorenza ráveszi Mercedes asszonyt, hogy elvihesse sétálni az ikreket. Hallgatag azonban az utolsó pillanatban megérkezik, így Gisela nem tudja véghez vinni az Esmeralda elleni bosszúját. Amikor Pablo magához tér, az elsõ gondolata, hogy meglátogassa Esmeraldát…

62.
Jarocha meglátja Giselát, amint Esmeralda kórterménél leselkedik. Fela elárulja Mercedesnek, hogy már tökéletesen emlékszik rá, hogy ki vette el tõle a gyermekét, de nem meri elmondani Hallgatagnak. Agustin nem tudja kiverni a fejébõl Blankát, és követi még a piacra is. Monica figyelmeztetni akarja Lorenzát Giselával kapcsolatban, de az nem hisz neki…

63.
Gisela elmondja a Macskának, hogy a lába lebénult, mire Hallgatag megfenyegeti. Pablo próbál lelket önteni Esmeraldába, de nem sok sikerrel, mert nem akarja, hogy közös jövõrõl beszéljenek. Mariano meggyanúsítja Giselát, hogy õ okozta a balesetet, és bár nagy a kísértés, nem enged a provokációnak. Lorenza bemegy a Macskához a kórházba, de rájön, hogy nem tud szabadulni a gyûlöletétõl…

64.
Bizalma jeléül Hallgatag elõre aláírt papírokat ad át Marianónak az ösztöndíjasok ügyében, de ebbõl elõre nem látott bonyodalmak keletkeznek. Pablo megszervezi, hogy az ikreket behozzák a kórházba, mert érzi, hogy nagyon hiányoznak az anyjuknak. Lorenza figyelmezteti Giselát, hogy a fia soha nem fogja õt szeretni, miközben Mariano megesküszik, hogy nem bántotta a nõt. Esmeralda arra kéri Pablót, hogy végleg szakítsanak…

65.
Esmeraldát a kórházból Pablo meglepetésként egy hõlégballonos utazásra viszi. Mercedes majdnem lebukik, mert az ikreket odaadja Lorenzának Esmeralda hazaérkezése napján is. Mariano és Pablo elhatározzák, hogy anyjukkal fognak szövetkezni, és megpróbálják megakadályozni, hogy az apjuk újabb bûntényt kövessen el. Damian ledöbben, amikor megtudja, hogy gyerekkori barátnõje lebénult. Virginia pedig összehozza a fogyatékkal élõk iskolájának vak orvosát a Macskával…

66.
Esmeralda mûtétje elérhetõ közelségbe kerül, és Pablo ettõl nagyon boldog, mert abban bízik, hogy hamar megtarthatják az esküvõt. Agustin megtiltja Lorenzának, hogy meglátogassa az unokáit. Mariano szerint Hallgatag egyetlen dolgot cselekedhet: minden vagyonát Esmeraldára iratja. Gisela elmegy Agustinhoz, aki a szemébe vágja, hogy ártatlanul vádolta meg Marianót, de nem érdekli, hogy hazudott, mert jó szövetségest lát benne a bosszújához…

67.
Agustin visszamegy a kiürített házukba, ám amikor meglátja Felát a szomszédban, ördögi tervet eszel ki. Esmeralda megpróbál vele kibékülni, de a férfi nagyon durván elutasítja. Fela elmegy vásárolni Jarochával, és egy óvatlan pillanatban Agustin elraboltatja, majd fogva tartja. Gisela csapdába csalja Pablót, és Hallgatag meglátja, amikor az megcsókolja a férfit…

68.
Lorenza teljesen ledöbben, amikor a férje közli vele, hogy el fog válni tõle. Mindenki Felát keresi, de nem bukkannak a nyomára. Esmeralda nagyon szomorú, hogy nem tud járni, és nem tud segíteni Fela keresésében, aki a bezártságban ismét az õrület határára kerül. Miután Esmeralda nem hajlandó szóba állni Pablóval, a fivére, Mariano úgy érzi, végre kaphat egy esélyt. Gisela eközben megzsarolja Pablót…

69.
Hallgatag igazságérzetét sérti, hogy Pablónak nem adta meg az esélyt, hogy megmagyarázza a történteket, ezért leül vele egy kávéra. Felának sikerül megszöknie, és egy taxival hazaviteti magát, de Agustin utoléri, mielõtt kinyitnák neki a kaput, és újra elviszi õt. Mariano elkeseríti Pablót, miszerint a szerzõdés, amit Giselának aláírt, teljesen szabályos. Esmeralda késõbb ultinátumot ad Hallgatagnak…

70.
A találkozón, ahova Gisela hívta a Macskát, megjelenik Agustin is és arra akarják rávenni, hogy mondjon le Pablóról. Rita asszonyt közben a hódolója feleségül kéri. Lorenza kétségbeesésében elmegy Marianóhoz, és bevallja, hogy õ lopta el a Hallgatag által aláírt papírt. Gisela késõbb bemegy a kórházba, és Cisneros professzor asszisztensének adja ki magát…

71.
Esmeralda mûtétjét beláthatatlan idõre el kell halasztani, ezért Mariano azzal fenyegetõzik, hogy feljelenti a kórházat. Az orvosok keményen küzdenek a lány életéért, miközben Gisela Agostinnal ünnepli a sikerét. Közben Lorenza is bemegy a kórházba, ahol hosszú idõ után találkozik Virginiával. Blanca pedig teljes apátiába süllyedve él napról-napra a kunyhóban, ahova bezárták…

72.
Esmeralda elhatározza, hogy mûtét helyett a Javier doktor által ajánlott alternatív gyógymód segítségével próbál újra megtanulni járni. Ezzel azonban nagyon felidegesíti Pablót, aki magának sem vallja be, hogy féltékeny. Inez és Garabato összevesznek, mert a fiú komolyan veszi a tanulást, ahelyett, hogy az újabb akción törné a fejét. Amikor azonban a rendõrség megjelenik a szeméttelepen, Ineznek el kell tûnnie…

73.
Lorenza felteszi a kérdést Giselának, hogy õ tette-e a kígyót a Macska ágyába a kórházban. Esmeralda közben Mariano segítségével búcsút szervez a telepi barátainak, míg Inez a Macska elrablását tervezi. A Lorenza által Monica segítségével felfogadott magánnyomozó követi Agustint, amikor az Felához megy. Pablo megígéri Hallgatagnak, hogy mindenképpen felkutatja az eltûnt feleségét…

74.
Lorenza asszony is elmegy a szeméttelepre, hogy segítsen a Macskának. Inez a búcsún akarja elrabolni Esmeraldát, de a terve nem sikerül, és a rendõrség elviszi. A focimeccs is botrányba fullad. Gisela felidegesíti Agustint azzal, hogy gúnyt ûz az érzelmeibõl. Esmeralda közben bejelenti, hogy beköltözik az Intézetbe, hogy hamarabb megtanuljon járni…

75.
Pablo nem tud beletörõdni abba, hogy Esmeralda az Intézetben él és fél, hogy elveszíti. A nõ is szenved, de próbál erõt venni magán, és igyekszik másokba is lelket önteni. Pablo azt is bevallja neki, hogy féltékeny Javier doktorra. Garabato nagyon el van keseredve Inez miatt, és elhatározza, hogy kilép az ösztöndíj-programból. Virginia késõbb meghallja, amikor Javier doktor elmondja Manuelnek, hogy szerelmes Esmeraldába…

76.
Esmeralda lassan, de biztatóan fejlõdik az Intézetben, és már a gyógyulása utáni életét tervezgeti. Inez rosszul lesz a börtönben, és kiderül, hogy terhes. Mivel Blanca látni akarja a lányát, Agustin újságcikket hoz neki Esmeraldáról, de a nõ nem elégszik meg ennyivel. Hallgatag eközben pisztollyal tartja sakkban Agustint…

77.
Fela Agustint tartja a férjének, és Fernandót a gonosznak, de az egész család bízik benne, hogy sikerül meggyógyulnia. Esmeralda még a régi babáját is elõkeresi a szeméttelepen, hogy megnyugtassa. Pablo próbálja megmagyarázni szerelmének, hogy mindenkinek szüksége van rá, de nem sikerül meggyõznie arról, hogy ne menjen vissza az Intézetbe. Garabato megdöbben, amikor Centavito elmondja neki, hogy Inez gyermeket vár. Javier pedig elköveti azt a hibát, hogy beengedi Giselát Esmeraldához…

78.
Rita asszony iratokra bukkan egy elfeledett dobozban, amelyeket meglátva Hallgatag biztos benne, hogy fontos bizonyíték került a kezébe Agustin ellen. Az Intézetben eközben jelmezbált rendeznek, amit Gisela felhasznál egy újabb gonosz terv végrehajtására…

79.
Damian tragikus balesete nehéz helyzetbe hozza Hallgatagot. Mariano felelõsnek érzi magát a történtekért, és amikor megtudja, hogy Mercedes nem az igazi anyja Damiannak, rájön, hogy minden elveszhet. Pablo két napra elviszi Esmeraldát, de senkinek nem árulják el, hogy hova mentek, és a mobiltelefonjaikat is kikapcsolják. Agustin közben újra inni kezd…

80.
Damian eszméletlensége miatt Hallgatag anyagilag a tönk szélére kerül, ezért Pablo felajánlja, hogy kiegyenlíti a kórházi számlát. Esmeralda ékszerkészítéssel próbál hozzájárulni a költségekhez. Mivel Fela állapota nem javul, Chacharaz bevallja, hogy õ volt Blanca impresszáriója, és felajánlja a segítségét Hallgatagnak. Gisela megakadályozza, hogy Pablo más megrendelõ ajánlatát elfogadja, sõt újra Esmeralda életére tör…

81.
Gisela zároltatja Pablo számláját, ezzel lehetetlen helyzetbe hozva a férfit. Rita asszony megnyeri a fõnyereményt a lottón, ám a Macska hiába kéri, hogy segítsen Damian kórházi költségeinek kifizetésében. Carlos el akarja venni Virginiát feleségül, de amikor Lorenza beleegyezését kérik, az asszony kategorikusan elutasítja a házasságnak még a gondolatát is. Esmeralda biztatása ellenére Jarocha nem hiszi, hogy létezik olyan férfi, aki õt szerethetné…

82.
Lorenza õszintesége teljesen megrendíti Pablót. Rita asszony lefizet egy õrt, hogy kimentse Inést a börtönbõl, de az átveri, s a rendõrök már várják a lányt, hogy visszavigyék a cellájába. Lorenza közli Agustinnal, hogy ellene fog vallani, de Gisela kiterveli, hogy hogyan akadályozzák meg terve végrehajtásában…

83.
Fernando erõfeszítéseinek és a szerelmüknek köszönhetõen Blancának sikerül visszaemlékeznie, hogy mi történt vele. Chacharaz ráveszi Rita asszonyt, hogy fizesse ki Damian mûtétjét. Pablo és Mariano szinte biztosak benne, hogy Lorenza eltûnéséért Agustin a felelõs, ezért a házfelügyelõ segítségével bejutnak a lakásba, és kiszabadítják az édesanyjukat…

84.
A tárgyaláson Blanca mindenre visszaemlékszik, és vallomást akar tenni Agustin ellen. Jesús Orea a börtönigazgatónak sem hajlandó elmondani, mi is történt valójában, pedig így kiszabadulhatna. Inés a Macskát okolja mindenért, és ráveszi Garabatót, hogy keresse meg Giselát. Agustin rosszul lesz a tárgyaláson, és kiderül, hogy májátültetésre van szüksége. Gisela hajlandó finanszírozni a gyógykezelését, de cserébe nagyon súlyos árat szab meg…

85.
Lorenza ráveszi Pablót, hogy teljesítse Gisela feltételeit, mert kizárólag a saját bosszúja érdekli, de Gisela terve nem sikerül. Garabato jelentkezik Marianónál, és folytatja az iskolát, de csak azért, hogy valahogy a Macska közelébe kerülhessen. Agustin számára sikerül végre találni megfelelõ májat az átültetéshez…

86.
Lorenza azt javasolja Giselának, hogy használja fel a betegségét arra, hogy Pablóban lelkiismeretfurdalást keltsen, és megszerezze õt magának. Esmeralda a gyógytornász és Javier segítségével, szinte erején felüli teljesítménnyel megteszi elsõ önálló lépéseit az Intézetben. Mariano az apja képviseletében kijelenti a bíróságon, hogy Fernando dela Santa Cruz ártatlan, és teljes rehabilitálását kéri. Virginia és Carlos pedig Esmeraldát és Javiert kérik fel tanúnak…

87.
Blanca legnagyobb bánatára Fernando még mindig nem akarja megmondani Esmeraldának, hogy õ a lányuk. Gisela és Lorenza újabb merényletet tervelnek ki Esmeralda ellen, de a tervük nem sikerül, viszont Garabato tanúja a történteknek, és összefog Giselával a Macska ellen. Damian mûtétje sikerül, és hazaengedik a kórházból. Santa Cruz pedig lemond a Martinez-Negrete családdal szembeni minden követelésérõl…

88.
Pablo és Javier nagyon összekapnak Esmeralda fenyegetettsége miatt. Hallgatag, sõt Blanca és Jarocha is ultimátumot adnak Pablónak. Esmeralda elhatározza, hogy mindenki elõtt ismeretlen helyre költözik, hogy megvédhesse a gyermekeit. Garabato megjelenik Giselánál, és elvállalja, hogy megöli Esmeraldát. Inés közben nem hajlandó lemondani arról, hogy örökbe adja gyermekét…

89.
Jarocha nagyon nehezen viseli, hogy nem tud semmit a Macskáról. De nem csak õ jár reménykedve a vízmosásba, hanem Mariano is. Pablo megfenyegeti Giselát, de nagyon el van keseredve, mert Esmeralda kijelenti neki, hogy látni sem akarja. Lorenza mindent elkövet, hogy kínozza Agustint, még az unokáit is felhasználja erre…

90.
Hallgatag nagylelkûségének köszönhetõen Lorenza és Agustin visszaköltözhetnek a Martinez – Negrete villába. Gisela õrülete egyre súlyosabb formát ölt. Esmeralda nem akar megbocsátani Pablónak. Blanca azt szeretné, hogy Esmeralda tudja meg, kik a szülei, de Fernando még tovább akar ezzel várni. Pablónak ugyanez a véleménye, és emiatt van egy kellemetlen vitája Hallgataggal. Esmeralda azonban meg akarja tudni Agustintól, hogy ki az apja. Chacharaz és Rita asszony az esküvõt tervezik…

91.
Esmeraldának szöget üt a fejébe, hogy miért volt mindig olyan jó hozzá Hallgatag és meg akarja fejteni a rejtélyt: kik is lehetnek a szülei. Elmegy Rita asszonyhoz, de õ sem árulja el a titkot. Javier ad neki egy ötletet, hogyan tudhatná meg az igazságot. Virginia és Carlos elviszik Lorenzának a meghívót az esküvõjükre, de az anya megtiltja a lányának, hogy férjhez menjen…

92.
Esmeralda a bûnügyi nyilvántartásból megtudja, hogy Fela és Hallgatag a szülei. Mariano és Fernando úr meggyõzik Pablót, hogy Esmeraldának nem szabad megtudnia mivel vádolják. Lorenza úgy gondolja, hogy Gisela ötlete volt a Macska megrágalmazása, de a nõ tagadja. Pablo közben nagyon súlyos titkot bíz Carlosra…

93.
Pablo elmegy az ügyvédhez, hogy tárgyaljon vele, de indulatosságával csak ront a helyzeten, és Mariano ezt meg is mondja neki. A titokzatos Juan Garcia elmondja Garabatónak, hogy a szüleit meggyilkolták. Virginia nagyon boldogan készül az esküvõjére Esmeralda segítségével. Damian vállalja, hogy Esmeralda képviselõje lesz az apasági ügyben…

94.
Rita asszony az esküvõn sem hazudtolja meg önmagát. Pedro Leonnak, a magánnyomozónak nagyon tetszik Jarocha, de még egy kávéra sem meri meghívni. Hallgatag megfenyegeti Juan Garcát. Lorenza hihetetlenül jól leplezi kegyetlenségét és gonoszságát, és ezzel mindenkit megtéveszt. Mariano pedig a karrierjét, sõt a szabadságát is kockára teszi Esmeralda érdekében…

95.
Javier az egyetlen, aki átlát Lorenzán és félti Esmeraldát. Agustin már nem bírja elviselni felesége gonoszságát, és megszólal, de senki nem hisz neki. Jarocha úgy gondolja, hogy õ ki tudja deríteni, kicsoda Juan Garca. Marianónak pedig sikerül elintéznie, hogy a bíróság semmissé nyilvánítsa Gisela szerzõdését Pablóval…

96.
Juan Garca DNS-teszttel bizonyítja, hogy õ a gyermekek apja, és mindenképpen beidézteti Esmeraldát. Pablo vállalja, hogy mindent elmond Esmeraldának, de Lorenza aknamunkája miatt a vitájuk odáig fajul, hogy a nõ elküldi õt. Jarocha próbálja védeni a férfit, de a Macska hajthatatlan. Juan Garca türelemre inti a bosszúszomjas Garabatót…

97.
Lorenza jól elhelyezett hazugságaival egymás ellen uszítja Pablót és Esmeraldát, aki mindenki tanácsa ellenére egyedül megy el találkozni Juan Garcával. Lorenza és Gisela közben együtt örülnek a Macska szenvedésének. Esmeralda a szüleit is meggyõzi arról, hogy Pablo nem bízik benne, és ezért szakított vele örökre…

98.
Rita asszony és Chacharaz azon gondolkodnak, hogy vendéglõt vagy edzõtermet nyitnak. Mivel Esmeralda nem akar szóba állni vele, Pablo belopózik a lakásba, és tanúja lesz, amikor Javier házasságot ajánl a nõnek. Marianót megkeresi egy vidéki vállalkozó, aki szeretné, ha egy jónevû festõ foglalkozna a húgával. Carlost pedig nagyon bántja, hogy nem mondhatja el Virginiának a titkot, amely a tudomására jutott…

99.
Pablo elfogadja, hogy foglalkozzon Victoriával. Gisela közben elhatározza, hogy megöli, és Garabatóval utána megy Valle de Bravóba. A bíró azonnali tárgyalást rendel el, és Mariano nem tudja értesíteni Pablót. Esmeralda el akar szökni a gyerekekkel, de mindenki biztatja, hogy higgyen az igazságszolgáltatásban. Garabato képtelen lelõni Pablót, de Gisela meghúzza helyette a ravaszt…

100.
A tárgyaláson egy asszony a szemétteleprõl és az Olasz azt vallják, hogy az ikreknek Juan Garca az apja. A bíróság neki ítéli a gyerekeket, de a férfinak nem tetszik az a sors, amit a megbízója a kicsiknek szán. Garabato megkéri Rita asszonyt, hogy mentse meg Pablo életét. Esmeralda pedig elhatározza, hogy eltûnik a gyerekeivel együtt…

101.
Bár a hivatalos keresés nem vezet eredményre, Rita asszonynak sikerül megtalálnia Pablót. Gisela nem bízik az asszony mesterkedéseiben, de megengedi, hogy gondjaiba vegye a férfit. Hallgatag biztos benne, hogy a Macska a szeméttelepen húzta meg magát, de hiába keresi, nem találja meg. Esmeralda Chacharazzal elküldi az ékszereket a boltba, ám majdnem lebuknak…

102.
Juan Garca ügyvédje figyelmezteti az ügyfelét, hogy rájött a hazugságra, és kirúgja az irodájából. Hallgatag elmondja Damiannak, hogy biztos benne, hogy az egész szeméttelep védelmezi a Macskát. Amikor Pablo magához tér, semmire sem emlékszik, ezért Gisela kihasználja a helyzetet…

103.
Hogy az õt segítõ banda is keresethez jusson, a Macska ékszerkészítési órákat tart nekik. Dorilát rémálmok gyötrik a szeméttelepre kitett gyermeke miatt. Gisela hazaviszi Pablót a lakására, hogy magához édesgesse, de a férfi emlékei kezdenek visszatérni, és egyre többször jut eszébe Esmeralda. Juan Garca közben mindent elmond Garabatónak a családjáról…

104.
Hallgatag nem adja fel a keresést, és találkozik egy volt rabtársával a szeméttelepen, aki segítséget ígér. Garabato elmegy hozzá, hogy megölje, mert õt okolja a szülei haláláért, de amikor megtudja az igazságot, képtelen meghúzni a ravaszt. Monica épp idõben érkezik, hogy kimentse anyját Juan Garca kezei közül, és elborzad, amikor meghallja, hogyan segített Lorenzának…

105.
Mivel Pablo eltûnik a lakásából, Gisela elmegy a Santa Cruz-házba, de ott sem találja, sõt kiutasítják onnan. Fernando megtalálja Esmeraldát, majd Pablót is elviszi hozzá. A nõ eleinte nem hiszi, hogy amnéziás, de aztán próbál segíteni neki, hogy visszatérjenek az emlékei. Garabato hiába mondja meg Inesnek, hogy gazdag örökség várományosa, a nõ hajthatatlan, és továbbra is örökbe akarja adni a gyermekét. Lorenza a kétszínûségével kicsalja Marianóból, hogy hol van Esmeralda…

106.
Pablo ugyan nem emlékszik semmire, de jólesõ nyugalmat érez Esmeralda és a gyerekek mellett. Mariano épp akkor látogatja meg a Suarez-testvéreket, amikor Javier doktor is megjelenik. Fernando úr ügyvédjének közben sikerül elintézni, hogy Inest kiengedjék a börtönbõl. Agustin pedig figyelmezteti a feleségét, de Lorenza nem hallgat rá…

107.
Fernando úr közli Pablóval és Marianóval hogy eldöntötte: Lorenzának a bíróságon kell felelnie gonoszságáért. Jarocha elfogadja Pedro Leon meghívását egy kávéra. Ray az iskolában megvádolja Garabatót, és ráveszi Inést, hogy folytassák a tisztességtelen életmódjukat. Virginia esküvõjén megjelenik Gisela, hogy visszahódítsa Pablót, Lorenza pedig botrányt csap, de a fiatalok mégis összeházasodnak…

108.
Pablo iszonyú fejfájások közepette visszanyeri emlékezetét. Lorenza le akarja lõni Hallgatagot, de elvéti, és ezek után a fiai soha többet nem akarják látni. Miután Rita asszony elutasítja a fia kérését, az a Macskától próbál pénzt szerezni. Damian Victoria segítségét kéri, hogy kiderítsék, ki is lõtt rá Pablóra…

109.
A Girhes váltságdíjat kér Jarocháért, és Pedro Leon úgy gondolja, hogy a szeméttelepen tartja fogva. Garabatóék és Esmeralda elindulnak megkeresni, miközben Hallgatag elõkészíti a váltságdíjat. Virginia és Carlos elhatározzák, hogy orvosi segítséget vesznek igénybe. Rita asszony pedig nagyon fontos információt ad át a Macskának…

110.
Amikor Girhes átveszi a váltságdíjat, megjelenik a rendõrség, és a férfi úgy dönt, nem megy vissza a börtönbe. Giselát elmeállapotára való tekintettel börtön helyett a pszichiátriára szállítják, de sikerül megszöknie és elbújik a szeméttelepen. Fernando megkéri Blancát, hogy erõsítsék meg házassági esküjüket. Esmeralda pedig választ ad Javier ajánlatára…

111.
Agustin a halála elõtt fiait és feleségét szólítja, de utolsó szavaival Blancához szól. Pablo megkéri Esmeralda kezét, és együtt visszamennek szerelmük kezdeti helyszínére, a szeméttelepre. Javier elfogad egy némerországi állásajánlatot. Esmeralda kérésére Fernando úr leállítja az eljárást Lorenza ellen, hogy az ne kerüljön börtönbe. Damian arra kéri Vikit, adjon neki egy esélyt, hogy meghódíthassa…

112.
Edgar Suarez, Victoria bátyja épp akkor érkezik meg Pablo és Esmeralda esküvõjére, amikor Gisela fel akarja gyújtani a templomot, és teljesen a nõ hatása alá kerül. Lorenza elmegy az esküvõre, de bevallja magának, hogy még mindig képtelen megszeretni a Macskát. Ines újra elutasítja Garabato házassági ajánlatát és a gyermekét sem hajlandó odaadni neki. Virginia pedig minden áron meg akarja tartani megfogant gyermekét…

113.
Garabato anyagi helyzetének megfelelõen úriemberré akar válni, és ebben Fernando úr és Esmeralda is a segítségére van. Inesnél jelentkezik egy házaspár, akik hajlandóak kifizetni a gyermekért azt az összeget, amit kér. Carlos nehezen bár, de elfogadja Virginia döntését, aki a kislánya születése után meghal…

114.
Az évek múlásával a gyerekek nõnek, figyelnek, kényes kérdéseket tesznek fel, és az igazságtalanság nagyon fáj nekik. A szeméttelepet sikerült felszámolni, és gyönyörû környezetet teremteni a viskók helyén. A börtönbõl szabaduló Rey Inesnél húzza meg magát, az egyetlen kunyhóban, amely megmaradt. Lorenza egyre több bosszúságot okoz Esmeraldának, aki elfogadja Monica ajánlatát, hogy legyenek barátnõk. Edgar is a Macskát teszi felelõssé Gisela állapotáért, és bosszút esküszik…

115.
Damian a reptéren várja a kétéves külföldi útjáról hazatérõ Victoriát, és mindketten ledöbbennek, amikor Edgarnál összetalálkoznak Giselával. A férfi bevallja a húgának, hogy szerelmes a nõbe. Ines látni akarja Garabatót, de a hírt hozó Rita asszonyt a férfi megfenyegeti. Lorenza fél, mert látomásaiban Agustin beszél hozzá, de ez nem gátolja meg abban, hogy hazugságokkal traktálja Pablitót, és megpróbálja az édesanyja ellen fordítani. Mariano figyelmezteti Pablót, hogy vigyázzon, nehogy választania kelljen az anyja és Esmeralda között…

116.
Lorenza és Esmeralda között elmérgesedik a viszony Pablito miatt. Fernando úrnak gyanús, hogy hova tûnhetett el a Martinez-Negrete vagyon, és mindent tudni akar az ügy hátterérõl. Lorenza tervének megfelelõen Monica mindent elkövet, hogy egymás ellen hangolja Pablót és Esmeraldát. Rey megpróbálja megerõszakolni Inest, de Garabato idõben érkezik…

117.
Lorenza kedvéért Esmeralda azt hazudja Pablónak, hogy elvesztette a gyûrût. Mariano felelõsségre vonja az anyját, amiért az hamisította Agustin aláírását. Edgar választás elé állítja Pablót: vagy az anyja vagy Esmeralda. Damian féltékennyé akarja tenni Victoriát. Lorenza pedig megzsarolja a fiát…

118.
Edgar segít Lorenzának, hogy a betegségére való hivatkozással elvegye Esmeraldától Pablitót. Victor közben nem hajlandó a fiával újra elmenni a Megtalált Városba. Fernando úr pedig elhatározza, hogy beszél Lorenzával. Pablo felajánlja Esmeraldának, hogy váljanak el, míg Ines eltökéli, hogy megkeresi a fiát…

119.
Lorenza terve majdnem beválik, mert Pablo féltékeny lesz Marianóra, de a testvérek tisztázzák egymás közt a félreértést. Esmeralda az anyósa szemébe vágja, hogy õ kérte el tõle a gyûrût. Carlos Horatio és Virginia meglógnak otthonról és elmennek a Megtalált Városba, megkeresni Inest. Edgar pedig még egyszer megpróbál hatni Pablóra, hogy elszakítsa Esmeraldától…

120.
Rita asszony bevallja Inesnek, hogy Carlos Horatio az õ fia. A barátai rábeszélik Victort, hogy a fia érdekében keresse meg a fiú anyját, aki donor lehetne. Pablo nem megy a családjával, amikor Esmeralda a gyerekekkel elköltözik a Martinez-Negrete házból. Az orvos pedig õszintén elmondja, hogy Ines legyengült szervezete miatt valószínûleg nem éli túl a transzplantációt…

121.
Dorila felmond, de elõtte figyelmezteti Lorenzát, hogy amikor Pablo rá fog jönni a gonoszságára, otthagyja és magányosan fog meghalni. Pablito nem akar hazamenni az édesanyjával, és elmondja az összes hazugságot, amiket Lorenzától hallott. Carlos megtudja, hogy lánya nem örökölte anyja betegségét, és a látását is visszakaphatja egy új mûtéti eljárással. Garabato közben elviszi a fiát Ineshez, hogy az elbúcsúzhasson tõle…

122.
Pablo és Mariano nehezen dolgozzák fel, hogy – bár megérdemelten – az anyjuk börtönbe került. Rita asszonyt megviseli Ines halála, de a jövendõmondás jó üzletnek bizonyul. Victoria megmondja Javiernek, hogy már nem szereti, mert a szíve Damiané. Jarocha és Pedro fantasztikus hírt hallanak az orvostól. Esmeralda és Pablo pedig szentségi házassággal pecsételik meg szerelmüket…

Megosztom másokkal: