La intrusa tartalma

LA INTRUSA – A Betolakodó

1.
A Junquera és Roldan család hosszú évek óta ellentétben áll egymással. Virginia, a gyönyörû nevelõnõ kivételes helyet foglal el a Junquera házban. Rodrigo a család feje megtudja, hogy halálos beteg, ezért megkéri Virginia-t, hogy legyen a felesége. Így akarja megmenteni a családját a pénzügyi összeomlástól. Gyermekei azonban ki nem állhatják a lányt…

2. Alirio Roldan fia, Danilo elõször találkozik Virginiával. Carlos Alberto és Virginia kapcsolata még nem zárult le, ezért a lány nagyon nehezen egyezik bele a halálos beteg Rodrigo úr ajánlatába, de végül igent mond neki.

3. Virginia véletlenül meghallja, hogy Carlos Alberto el akarja venni Annabellát. A házasság tervének Annabella apja sem örül. Rodrigo elmondja a gyerekeinek, hogy elutazik, és távollétében Virgínia kezeli a vagyont, de nem vallja be, hogy tönkrement és hogy halálos beteg. A férfi súlyos betegsége miatt attól fél, hogy halála után nem lesz, aki a még megmaradt vagyonát felelõsségteljesen kezelje. Virginiát kétségek gyötrik, hogy jól döntött-e.

4. Rodrigo és Virginia összeházasodnak. Eközben Danilo kitartóan udvarol a lánynak. Rodrigo elutazik New York-ba. Elkezd terjedni, hogy a Junquera-család tönkrement. Junior elcsábítja Lupitát. Carlos Alberto és Virginia komolyan összevesznek.

5. Virginia elbocsátja a személyzet egy részét. Vanessa, Virginia nõvére tovább álmodozik a gazdag férjrõl. Irigyli Virginiát és kevesli a pénzt, amit néha küld nekik. Anabella és Virginia szóváltásba keveredik. Rodrigo úr New Yorkban az operáció mellett dönt, és levelet küld a családjának. A Roldan család megtudja, hogy Rodrigo tönkre ment, ezért Alirio felesége megtiltja, hogy Anabella találkozzon Carlos Albertoval.

6. Rodrigo úr sajnálatos módon nem éli túl a mûtétet. Haláláról tudomást szereznek a gyermekei. Virgínia egyelõre nem árulja el, hogy õ lett a mostohaanyjuk. Raquel barátja örül a várható örökségnek. Alirio testvére, Elena sok bajt okoz a Roldan családnak.

7. A Junquera család temetéshez készülõdik, miközben megtudják, hogy Virginiát elvette feleségül Rodrigo úr az elutazása elõtt. Umberto megtudja, hogy menyasszonya, Raquel nem örökölt semmit és ezért elkezdi halogatni az esküvõt. Danilo egyre gyakrabban van Virginia közelében. Junior nem kap kölcsönpénzt Virginiától, Sagrario pedig észreveszi, hogy ellopták a pénzét.

8. Rodrigo gyermekeit megdöbbenti apjuk és Virginia házassága, és a végrendelet. Raquelt végül elhagyja a barátja, amikor rájön, hogy Raquelnek nincs már pénze. Carlos Alberto részegen jön haza, és megkéri Annabellát, hogy rögtön házasodjanak össze. Annabella erre kitérõ választ ad.

9. Virginia még mindig szereti Carlos Albertot. Raquel egy régi ügyvéd ismerõsénél talál munkát, és segítséget kér a végrendelet ügyében. Virginia rájön, hogy Junior a nevében csekket töltött ki, és pénzt vett fel a bankból. Danilo tovább próbálkozik Virginiánál, bár szülei ezt megtiltották neki.

10. Virginia ikertestvére, azt tervezi, hogy felkeresi Virginiát. Vanessa nagy terveket forgat a fejében. Virginia közben, hogy tudja fedezni a saját kiadásait, munkát vállal, majd megtudja, hogy Junior lopta el a csekket. Danilo megkéri Virginia kezét.

11. Vanessa megismerkedik egy gazdag fiatalemberrel. Raquel egyre jobban belebonyolódik a fõnökével való kapcsolatba. Junior barátnõje is kiváncsiskodni kezd az örökség után. Nem tudja szegény, hogy közben Junior változatlan hevességgel ostromolja érzelmeivel Lupitát, nem is eredménytelenül. Valaki ellop egy vagyont érõ képet a Junquera-házból. Carlos Alberto kibékül a barátnõjével.

12. Virginia elzárja egy külön szobába a családi képeit, hogy ne lopják el a maradék értékeit is. A Junquerák tolvajnak tartják Virginiát, de Carlos Alberto mellé áll testvéreivel szemben. Raquel és a fõnöke felesége összeverekednek. Violeta túladagolja a nyugtatóját és rosszúl lesz.

13. Carlos Alberto féltékeny Danilo-ra és hogy fájdalmat okozzon Virginiának, bejelenti, hogy elveszi Annabellát. Velarde kirúgja állásából Raquelt. Roldan úr és felesége megijed attól, hogy a Junquerák rájönnek a múltjukra, mely sötét titkokat rejt, és hogy miért ment tönkre az apjuk. Maximiliana asszony elhatározza, hogy kézbe veszi a gyerekei dolgát?Aldo észreveszi egy régiségbolt kirakatában az ellopott festményt. Megtudja, hogy egy nõ adta el, és azt gondolja, hogy Virginia tette.

14. Maximiliána megpróbálja rávenni Carlos Albertot, hogy szakítson Annabellával és pénzt kínál fel neki. Raquel bevallja Virginiának, hogy õ a tolvaj. Aldo véletlenül fültanúja lesz a beszélgetésnek, és elmondja a testvéreinek, hogy nem Virginia a tolvaj. Carlos Alberto bocsánatot kér a lánytól. Kiderül, hogy Rodrigo úr él.

15. Rodrigo úr úgy határoz, hogy visszatér Mexikóba. Violeta megint rosszul lesz, ezért most be is kell vinni õt a kórházba. Maximiliana Roldan úgy próbálja befeketíteni Virginiát Danilo elõtt, hogy azt mondja, Memito Virginia gyermeke. Lupita tovább szenved Junior miatt.

16. Virginia beköltözik Rodrigo úr szobájába a Junquerák nem kis felháborodására. Violeta állapota nem javul. Anabella elhiteti Danilo-val, hogy Memito Virginia fia. Rodrigo hazaérkezik Mexikóba. Danilo szerenádot ad Virginiának.

17. Violeta tolószéket követel magának Virgíniától, miközben az orvos szerint csupán tetteti a betegséget. Raquel és Junior ellopnak egy értékes gyûrût a család széfjébõl, hogy Junior a mennyasszonyának, Tanja-nak ajándékozhassa. Virginia bevallja Sagrario-nak, hogy még mindig szerelmes Carlos Alberto-ba.

18. Violeta-t továbbra is lelki gondok és hisztériás rohamok gyötrik. Danilo megkérdezi Virginiát, hogy az õ gyermeke-e Memito. Elena találkozik Rodrigo-val. Violeta rajtakapja Virginiát, amint Carlos Alberto fényképét nézegeti.

19. Rodrigo úr továbbra sem mer családja szeme elé kerülni. Anabella örül Virginia, Danilo iránt érzett szerelmének. Maricruz és Aldo közt elkezdõdik valami. Vanessa látni sem akarja volt barátját. Raquel elhatározza, hogy elcsavarja Danilo fejét. Ezzel akar szenvedést okozni mostohaanyjának, aki eközben elkezd dolgozni Roldan-ék gyárában. Umberto rájön, hogy mégis szereti Rachelt.

20. Megérkezik Violeta zongoratanára, akibe a lány természetesen rögtön beleszeret. Junior azt hazudja Tanja apjának, hogy Rodrigo úr nagy vagyont hagyott rá, így az öreg áldását adja a házasságra. Aldo is szerelmes lesz, mégpedig Maricruz Roldan-ba, Maximiliana asszony nagy bánatára. Carlos Alberto minél hamarabb munkába akar állni a Roldan gyárba.

21. Annabella elmondja Carlos Alberto-nak, hogy Elena asszonynak gyereke lett Rodrigo úrtól, akit aztán elvettek tõle és ezért õrült meg. Azt is hozzá teszi, hogy ez a gyerek akár õ is lehet. Junior eközben végleg behálózza szegény Lupitát. Maximiliana kolostorba akarja küldeni Maricruzt, amiért az újra találkozott Aldo-val.

22. Maximiliana felvilágosítja Tanja szüleit, hogy Junior anyagi helyzete korántsem olyan rózsás, mint ahogy azt a fiú állítja. Johnny bevallja Virginiának, hogy nem is igazi zongoratanár, aki természetesen ennek ellenére sem bocsátja el. Vanessa elhatározza, hogy Mexikóvárosba utazik Virginiához, és megszerzi magának Carlos Alberto-t. Az álnok Junior elviszi Lupitát kirándulni, miközben menyasszonyának szülei kétségbeesve gondolkoznak azon, vajon hogyan akadályozhatnák meg az esküvõt és védhetnék meg a lányukat.

23. Junior leitatja Lupitát, de nem tud visszaélni a helyzettel, mert a lány elalszik. Virginia elárulja a nagy titkot Carlos Alberto-nak: vagyis hogy a Junquerák vagyona Virginiát illette volna meg, mert az õ öröksége volt, amire Rodrigo úrnak csak addig kellett volna vigyáznia, míg Virginia nagykorú nem lesz. Carlos Alberto nagyot csalódik apjában, de egyben rádöbben az igazságra Virginiával kapcsolatban is. Maximiliana megint megveri Maricruz-t, a lány ezért elhatározza, hogy megszökik Kiderül, hogy Sangrario és Viktor Rivadeneira régrõl ismerik egymást. Vanessa megérkezik Mexikóvárosba…

24. Megérkezik Vanessa Virginiához, de nem tesz túl pozitív benyomást Carlos Alberto-ra így gyorsan távozik is. Maricruzt megtalálja Maximiliana asszony, amint éppen Aldo mellett sírdogál egy kávézóban és hazahurcolja õt.

25. Carlos Alberto részegen találkozik apjával, de nem ismeri fel, ezután kis híján betöri Virginia szobájának ajtaját. Eljön az elsõ munkanap Virginia és Carlos Alberto életében. Egyikük sem tudja, hogy Rodrigo úr is Roldan-éknál fog dolgozni. Danilot megkéri az apja, hogy Carlos Alberto-nak valami nehéz és megalázó munkát adjon. Maximiliana új, nagyszabású terve, hogy börtönbe juttassa Aldot, aki egyébként épp a Katonai Akadémiára szeretne jelentkezni. Ezzel megzsarolja Maricruzt, hogy önként menjen a lány zárdába. Sagrario felkeresi Viktor Rivadeneyrat és elárulja neki, hogy Junior az õ gyermekük…

26. Junior elhatározza, hogy megszökik Tanjával, csakhogy Tanja is megtudja a szörnyû igazságot. Maricruz kolostorba akar vonulni, nehogy Aldo-n álljon bosszút az anyja.

27. Raquel folytatja manipulációit, hogy Danilot kiábrándítsa Virginiából. Most azt hazudja Danilonak, hogy Virginiának szeretõje van. Juniort kidobja Tanja, amikor megtudja az igazat a fiú származásáról és szándékairól. Rodrigo úr titokban meglátogatja Memitot, de a kisfiúnak nem nagyon hisznek testvérei, amikor elújságolja nekik a nagy hírt.

28. Violetát eléggé megviseli Johnny hiánya. Danilot sem teszi boldoggá a hír, miszerint Virginiának Umberto a szeretõje. Újra meglátogatja Rodrigo úr Memitót. Virginia és Carlos Alberto kölcsönösen szerelmet vallanak egymásnak…

29. Danilo elárulja Virginiának, hogy Raquel tette a bogarat a fülébe arról, hogy a lánynak szeretõje van. Lupita is megtudja, hogy Juniornak menyasszonya volt, azalatt az idõ alatt, míg õt szédítette. Carlos Alberto elhatározza, hogy visszaszerzi Alerio Roldantól a Junquera-vagyont. Violeta megint a nyugtatókhoz nyúl, majd megpróbál tolókocsival leszáguldani a lépcsõn…

30. Danilo leteremti Raquelt az ármánykodása miatt. Roldan úr Veracruz-ba küldi dolgozni Carlos Albertót, hogy ezzel is akadályozza az esküvõt. Rodrigo úr végre hazatér, mire Sagrario összeesik.

31. Rodrigo úr bevallja Virginiának, hogy ellopta a pénzét. Virginia ezért elhatározza, hogy elköltözik. Sagrario lehordja emiatt és maradásra bírja. Junior nem tud beletörõdni, hogy Tanja dobta õt.

32. Raquel és Maximiliana asszony szövetkeznek a “betolakodó” ellen. Carlos Alberto szerelmes levelet ír Virginiának, de az Raquel kezébe kerül, aki elolvassa és rögtön elmondja Danilo-nak, aki persze nem hisz neki. Carlos Alberto randevúzik Vanessával…

33. Aldot felveszik a Katonai Akadémiára. Junior végre személyesen is találkozik Tanjával, aki kiadja az útját. Danilo egyre türelmetlenebb, de Virginia nem tud egyrõl a kettõre jutni. Kitart elmélete mellett, mely szerint nem szeretheti Carlos Albertót. Rodrigo úr is szerelmet vall Virginiának…

34. Carlos Alberto váratlanul hazatér. Raquel azt hazudja neki, hogy Virginia dicsekedett Carlos Alberto szerelmes levelével Sagrario és Lupita elõtt. Alirio szörnyû tervet eszel ki Carlos Alberto ellen. Junior folytatja alattomos játékát Lupitával, aki újra találkozik vele és odaadja neki magát. Carlos Albertot és Annabellát megtámadják, miközben az esküvõre igyekeznek. Az autós-üldözés karambolba torkollik…

35. Rodrigo úr késõn tudja meg, hogy merénylet készül a fia ellen, és már nem tud közbeavatkozni. Annabellát életveszélyes állapotban szállítják kórházba…

36. Annabella életét sikerül megmenteni, de maradandó sebek maradnak az arcán. Raquel azt hazudja Annabellának, hogy Virginia tervelte ki az egészet. Carlos Alberto megesküszik Annabelának, hogy sebhelyes arca ellenére is elveszi õt.

37. Vanessa megtudja, hogy Santiago felesége nem Veracruzban él. Junior pénz ajánl fel Lupitának. Violeta azzal fenyegetõzik, hogy mindenkinek elmondja, látta Virginiát egy idegen férfival. Alirio úr megfenyegeti Carlos Albertót. Rodrigo úr megtudja, hogy a fia és Virginia szerelmesek egymásba.

38. Alirio úr elmegy a templomba gyónni. Raymundo nagyon féltékeny Vanessára. Raquel felolvassa a szerelmes levelet Anabellának, amit Virginia kapott. Carlos Alberto azzal vádolja Sagrariót, hogy Virginia bûntársa. Santiago nem akar elválni…

39. Danilo összeveszik a szüleivel. Virginia ismét találkozik Rodrigo úrral. Anabellát végül kihallgatja a rendõrség. Maximiliana asszony elmegy Maricruz-hoz és elmondja neki, hogy miért gyûlöli. Alirio úr meglátogatja Anabellát a kórházban.

40. Danilo Virginiát, Alirio úr pedig Carlos Alberto-t veszi vissza dolgozni a Roldan gyárba. Maximiliana asszonyhoz látogatóba érkezik Chema atya. Frederico elmondja Sagrario-nak, hogy nem õ Lupita titkos szerelme. Carlos Alberto megtudja, hogy hol lakik Virginia állítólagos titkos szeretõje…

41. Carlos Alberto találkozik az apjával. Lupita úgy dönt, hogy elhagyja a házat. Anabella bosszút esküszik Carlos Alberto és Virginia ellen. Rodrigo úr végre hazatér…

42. Rodrigo urat megdöbbenve fogadják gyermekei. Lupitának nagyon fáj a csalódás. Maricruz nagyon szomorú a hírtõl, hogy Aldo nem õt szereti. Anabella arcáról lekerül a kötés. Virginia most már nagyon belefáradt a sok szenvedésbe.

43. Anabella ismét bosszút esküszik Carlos Alberto és Virginia ellen. Raquel elmondja Maximiliana asszonynak, hogy Rodrigo úr nem halt meg. Apjának pedig beszámol arról, hogy Carlos Alberto és Virginia szeretik egymást.

44. Roldanék cselédje véletlenül meglátja Rodrigo urat. Alirio és Danilo újabb merényletet terveznek. Aldo bevonul a katonai akadémiára. Elena elmondja Carlos Alberto-nak, hogy Anabella nem szereti. Rodrigo-t lelövik…

45. A Junquera házban nagy a káosz. Megint Virginiát okolják a történtekért. Danilo látogatóba érkezik Virginiához. Aldo is megtudja a szörnyû hírt. Raquel gyûlölete egyre csak nõ Virginia iránt…

46. Rodrigo úr belehal sérüléseibe. Lupita is részt szeretne venni a temetésen. A rendõrség gõzerõvel dolgozik a gyilkossági ügyön. Elena furcsa dolgokat mûvel. Aldo is elkezd kételkedni Virginiában. Danilo felhívja a felügyelõt…

47. Danilo Carlos Alberto-t vádolja a gyilkossággal. Virginia készül elhagyni a Junquera házat. Junior erõszakkal fenyegeti Virginiát. Carlos Alberto-t letartóztatja a rendõrség. A hír hallatán mindenki felháborodik…

48. Virginia elviszi a fegyvert a rendõrségre. Carlos Alberto segítségére érkezik egy régi ügyvédnõ ismerõse. Anabella arcát megoperálják. Danilo azt állítja Virginiának, látta, hogy Carlos Alberto ölte meg az apját. Lupita úgy dönt, hogy visszamegy dolgozni.

49.
Virginia nem tudja eldönteni, hogy higgyen-e Danilo-nak. Elena egyre furcsábban viselkedik. Vanessa ismét elmegy Santiago-hoz. Maximiliana meglátogatja Carlos Alberto-t a fogdában. Virginia Carlos Alberto szemébe mondja, hogy õt hiszi bûnösnek…

50.
Virginia és Carlos Alberto meggyûlölik egymást. Chema atya beszél Virginiával. Anabella meglátogatja Carlos Alberto-t. Danilo nagylelkû ajánlatot tesz Virginiának. Lupita egyre gyakrabban van rosszul…

51.
Danilo meghívja vacsorára Virginiát. Carlos Alberto megpróbálja elfelejteni és meggyûlölni Virginiát. Lupita elmondja Juniornak, hogy gyermeket vár tõle. Carlos Alberto-t szabadlábra helyezik.

52.
Danilo elmondja a szüleinek, hogy mi célból veszi el Virginiát. Junior el akarja vettetni Lupitával a gyermeküket. Maricruz foggal-körömmel harcol azért, hogy ne kelljen visszamennie a zárdába.

53.
Danilo rettenetes dolgot mûvel, a nászéjszakán erõszakoskodik Virginiával. Maricruz megpróbál ellenszegülni anyja akaratának. Juvencio rábukkan egy hihetetlen titokra…

54.
Virginia nem árulja el a felügyelõnek a szemtanú nevét. Violeta rajtakapja Danilot, amint az Rodrigo úr iratai között turkál. Carlos Alberto összeverekszik egy férfival, aki megvádolja a gyilkossággal. Virginia megtudja, hogy Lupita gyermeket vár Juniortól. Carlos Alberto felkeresi Alirio Roldan-t…

55.
Carlos Alberto elmondja Virginiának, hogy Elena az édesanyja. Elena megpróbálja meggyilkolni Virginiát. A Roldan családban felháborodást kelt, ami kiderül Elenáról, ezért Virginia elmegy a Roldan házba. Maricruz meglátogatja Aldot. Danilo rábukkan egy iratra…

56.
Carlos Alberto elmondja Anabellának, hogy Elena majdnem meggyilkolta Virginiát. Victor Rivadeneyra megkéri Sagrariót, mondja meg Juniornak, hogy õ az apja. Anabella elviszi Elenát a Junquera-házba.

57.
Danilo fiúgyermeket szeretne Virginiától. Junior újra megbántja Sagrariót. Virginia meglátogatja Lupitát. Kiderül, hogy Virginia és Carlos Alberto még mindig szeretik egymást. Virginia megtudja, hogy Danilo becsapta õt…

58.
Santiago felajánlja Vanessának, hogy bérel neki egy lakást. Raquel elviteti Virginia édesanyját egy elmegyógyintézetbe. Virginia meggyûlöli Danilót, amiért hazudott neki. Carlos Alberto csúnyán összeverekszik Danilóval…

59.
Danilo újra megpróbálja behálózni Virginiát. Victor Rivadeneyra állást ajánl fel Juniornak. Virginia elmondja Vanessának, hogy él az édesanyjuk. Danilo mindent megtesz Virginiának azért, hogy minél jobban a kedvében járjon…

60.
Danilo és Virginia kapcsolatában sötét felhõk kezdenek el gyülekezni, ugyanis a férfi életében felbukkan egy régi ismerõs. Raquel mértéktelenül szórja a pénzt, és hatalmas összegekért vásárol ruhákat és cipõket.

61.
Vanessa újabb lakásokat néz meg. Virginia úgy dönt, nem fizeti ki Raquel újdonsült ruháit. Violeta mindent megtesz azért, hogy újra járjon. Virginia megtudja, hogy Danilo-nak felesége van…

62.
Virginia felbontatja a házasságukat Danilo-val. Violeta végre lábra áll. Carlos Alberto a szakítás hallatán újra reményt lát arra, hogy visszaszerezze szerelmét. Juvencio bosszút esküszik Danilo ellen.

63.
Virginia és Carlos Alberto hosszú idõ után végre kimondják, amit egymás iránt éreznek. Anabella újabb hazugságot eszel ki. Carlos Albertót valaki leszúrja. Virginia megtudja, hogy Anabella gyermeket vár.

64.
Carlos Alberto hazatér és megtudja az igazságot Danilo-ról. Raquel és Violeta a bûnös férfit mindenképpen börtönbe akarják juttatni. Anabella elmondja Carlos Albertónak, hogy gyermeket vár tõle. Violeta újabb levelet kap…

65.
Violeta szörnyû hírt kap a levélben. Danilo újra gonosz tervre készül. Carlos Alberto és Virginia egyre jobban kezdik megszeretni egymást. Danilo is megtudja, hogy a házasságuk érvénytelenítését helyben hagyta a bíró…

66.
Violeta újra teljesen magába roskad. Danilo kiborul, mert nem akarja, hogy a Virginiával való házasságuk semmissé váljék. Anabella felkeresi Virginiát, hogy beszéljen vele. Maricruz megtudja, hogy a nõvére terhessége csak hazugság.

67.
Az indulatok ismét minden oldalról elszabadulni látszanak. Violeta elpanaszolja Sagrario-nak hatalmas bánatát. Virginia és Danilo házasságát végre semmissé nyilvánítják. Maricruz nem akar beszélni Aldoval…

68.
Maricruz elmondja Virginiának és Carlos Albertónak, hogy Anabella valójában nem vár gyermeket. Vanessa meg akar változni, és mindent megtesz azért, hogy úri hölgy váljék belõle. Danilo felbérel valakit, hogy megölje a feleségét…

69.
Anabellának borzasztó dolog jut a tudomására, ugyanis kiderül, hogy Maricruz, a saját húga tett keresztbe neki. Danilo haragjában lelövi a bérgyilkost. A kis Memito eltûnik…

70.
Memito bent reked az égõ Roldan gyárban. Virginia váratlanul kórházba kerül. Aldo visszamegy a Katonai Akadémiára. Anabella úgy dönt, hogy ellátogat a Junquera házba.

71.
Virginia nagyon rosszul érzi magát, állapota egyre rosszabb. Carlos Alberto megtudja, hogy a szerelme esetleg megvakulhat. Anabella is bent jár a kórházban. Danilót kiengedik a börtönbõl.

72.
Anabella elmondja Virginiának, hogy úgy néz ki, megvakult. Danilo is meglátogatja volt feleségét a kórházban. Carlos Alberto a tragédia ellenére Virginia mellett akar maradni.

73.
Anabella a régi célt tûzi maga elé, újra vissza akarja hódítani Carlos Albertót. Raquel át akarja venni a döntéshozó szerepét a családban. Carlos Alberto arra készül, hogy végleg elhagyja Mexikót. Junior el akar költözni otthonról…

74.
Memitót nagyon megviseli, amikor megtudja, hogy szeretett pótmamája, Virginia megvakult. Aldo úgy dönt, mindenben felajánlja a segítségét. Sagrario elmegy a szanatóriumba. Danilo végre meglátogatja Virginiát…

75.
Virginiának nehéz és fájdalmas döntést kell meghoznia, amikor végre elhatározza magát, hogy elhagyja a Junquera házat. Juvencio a rendõrség kezére juttatja szerelmét…

76.
Virginia elköltözik a Junquera házból. Maximiliana mérgében fel akarja keresni a Junquerákat. Junior elkezd dolgozni. Alirio felesége úgy dönt, feladja õt…

77.
Alirio úr beismeri a bûnösségét. Danilo nagy nehezen megtudja, hogy hova költözött Virginia. Carlos Alberto elfoglalja a helyét az ezüstmûvekben. Maricruz meglátogatja Aldót.

78.
Anabella elmondja Carlos Alberto-nak, hogy Danilo tudja, hol rejtõzik Virginia. Junior házasságra készül. Sagrario felkeresi Rivadeneyra urat. Carlos Alberto úgy dönt, meglátogatja Virginiát

79.
Carlos Alberto és Virginia össze akarnak házasodni. Azonban Anabella és Danilo teljesen kiborul a hír hallatán. Maximiliana anyja meglátogatja Alirio urat a börtönben. Virginia és Carlos Alberto megtartják az esküvõt. Alirio úr infarktust kap…

80.
Alirio úr nagyon rossz állapotban van. Danilo megmutatja a levelet Maximilianának. Vanessa sokat bajlódik a tanulással. Johnny meglátogatja Violetát. Anabella egyre kíváncsibb Virginia ikertestvérére. Alirio Roldan meghal…

81.
Maximiliana megtudja, hogy a férje levelet hagyott hátra Virginiának. Juniorhoz régi ismerõs érkezik látogatóba. Johnny felhívja Violetát. Vanessa azt tervezi, hogy egyszer majd a fõvárosba költözik…

82.
Vanessa meg akarja hódítani Carlos Albertót. Anabella továbbra is áskálódik, hogy ezzel ártson Virginiának. Johnny meglátogatja Violetát. Carlos Alberto egyre féltékenyebb. Raquel megvádolja Virginiát…

83.
Virginia rosszul lesz és elájul. Carlos Alberto ettõl teljesen kétségbe esik. Aldo ismét hazalátogat a katonai akadémiáról. Az orvosi vizsgálatok után kiderül, hogy Virginiának szörnyû betegsége van…

84.
A vizsgálatok közben fény derül arra is, hogy Virginia gyermeket vár. Betegsége ellenére természetesen nagy örömmel fogadja a hírt. Vanessa fohászkodik azért, hogy megváltozhasson. Lupita kisfiút szül…

85.
Virginiát váratlanul kórházba kell szállítani. Megindul nála a szülés, ám miután megszüli gyermekét, meghal. Carlos Alberto teljesen összeomlik. Családja vigasztalni próbálja, ám mindhiába…

86.
Vanessát nagyon elszomorítja a rossz hír. Johnny meglátogatja Violetát. Vanessa ellátogat a Junquera házba. Anabella késõbb elmegy Vanessához. Junior újra gyötörni kezdi Sagrariót…

87.
Danilo felkeresi Vanessa-t, majd folytatja a hazudozást, amit Anabella kezdett el Carlos Alberto-ról és Virginiáról. Junior megtudja Carlos Alberto-tól, hogy Sagrario az édesanyja…

88.
Victor Rivadeneyra úr nem árulja el Junior-nak, hogy õ az apja. Carlos Alberto és Vanessa nagyon összevesznek. Maximiliana megtudja, hogy a fia, Danilo hatalmas virágcsokrot küldött egy nõnek. Carlos Alberto-nak fáj, hogy együtt látja Vanessa-t és Danilo-t…

89.
Sagrario el akarja vinni a házból a kislányt. Johnny újra felhívja Violetát, és végre kibékülnek. Carlos Alberto megtudja, hogy Vanessa-nál van a kislánya. Vanessa gonosz tervet forgat a fejében…

90.
Vanessa beköltözik a Junquera-házba. Raquel és Violeta nagyon meglepõdnek ezen. Victor Rivadeneyra felkeresi Sagrariót és elmondja neki, Junior tudja, hogy õ az édesanyja. Sagrario rosszul lesz a hír hallatán. Carlos Alberto elolvassa Virginia állítólagos levelét…

91.
Anabella szörnyû tettre készül. Danilo bejelenti az anyjának, hogy el akarja venni Vanessa-t. Sagrario figyelmezteti Vanessa-t, hogy ne bízzon Danilo-ban. Carlos Alberto megmondja Anabella-nak, hogy soha nem veszi õt feleségül. Kiderül, hogy Virginia nem halt meg?

92.
Carlos Alberto nagyon leissza magát. Junior még mindig nem tudja elfogadni, hogy Sagrario az édesanyja. Virginia beszél Carlos Alberto-val. Victor Rivadeneyra elmondja Junior-nak, hogy tudja, ki az apja. Vanessa elmegy az édesanyjához, ahol furcsa dologgal szembesül. Anabella lelövi Carlos Alberto-t…

93.
Carlos Alberto súlyosan megsérül. Anabella felhívja Danilo-t. Junior megtudja, hogy Victor Rivadeneyra az édesapja. Carlos Alberto-t kórházba szállítják. Anabella önként jelentkezik a rendõrségen és Carlos Alberto-t okolja a történtekért. Carlos Alberto végre magához tér…

94.
Virginia meglátogatja a kórházban Carlos Alberto-t. Maricruz világgá akarja kürtölni, hogy a nõvére hidegvérrel lõtte le Carlos Alberto-t. Késõbb Vanessa is bemegy a kórházba…

95.
Carlos Alberto megtiltja Vanessa-nak, hogy találkozzon Danilo-val. Anabella elmegy a Junquera-házba. Junior kezd megbékélni a múltjával. Raquel hazatér. Sagrario álma végre teljesül…

96.
Virginia beszél Carlos Alberto-val. Raquel összeveszik Vanessa-val. Anabella elmegyógyintézetbe akarja záratni Carlos Alberto-t. Danilo és Vanessa meglátogatja Elena-t. Virginia kislánya eltûnik…

97.
Raquel megkéri Vanessát, hogy figyeljen a kisbabára. Johnnynak meghal az édesanyja. Carlos Alberto is pszichiátert keres magának. Maximiliana ismét az õrületbe akarja kergetni Elenát.

98.
Anabella nagyon gonosz terven töri a fejét. Elena asszony megszökik a szanatóriumból. Violeta nagyon szomorú Johnny miatt. Junior beszélni akar Lupitával.

99.
Lupita elutasítja Junior közeledését. Carlos Alberto kezd bizalmatlan lenni Vanessa iránt. Maximiliana újra meglátogatja Elena asszonyt. Danilo Raquelt kéri fel, hogy vegye át Carlos Alberto helyét a cégnél.

100.
Carlos Alberto egyre furcsább dolgokat mûvel, olyan mintha kezdene teljesen megõrülni. Danilo felajánlja Vanessának, hogy költözzön a Roldan-házba.

101.
Carlos Alberto nem mond le a Roldan Ezüstmûvek õt illetõ részérõl. Elena asszony elutasítja Vanessát. Memito újra körül szeretne nézni a padláson. Maximiliana ellenzi, hogy Vanessa hozzájuk költözzön.

102.
Chema atya elbeszélget Vanessával és meglepõ javaslatot tesz a számára. Raymundo váratlanul feltûnik Mexikóban. Danilo újabb ígéretet tesz.

103.
Vanessa életében hirtelen feltûnik egy régi, kellemetlen ismerõs. Maricruz úgy dönt, beszél Aldóval. Carlos Alberto megtalálja Virginia néhány ruháját.

104.
Carlos Alberto rájön, hogy ki is volt Vanessa elsõ szerelme, aki átverte õt. Maximiliana tovább hazudik Elenának, ezzel megkeserítve a szerencsétlen asszony életét. Anabella megtalálja Vanessa táskáját Carlos Alberto ügyvédjénél.

105.
Virginia újra megjelenik és Carlos Alberto szemére veti, hogy már nem szereti õt. Raquel kidobja a házból Vanessát. Junior bejelenti a testvéreinek, hogy kik a szülei. Carlos Alberto botrányosan viselkedik Danilóval.

106.
Elena váratlanul rátámad Maximilianára. Anabella újabb ördögi tervet eszel ki. Danilo udvarolni kezd Raquelnek. Carlos Alberto felkeresi a pszichiáterét.

107.
Carlos Alberto teljesen kiborul. Junior mindent elkövet azért, hogy Lupita megbocsásson neki. Vanessa újra szerelmet vall Carlos Albertónak. Virginia kislánya hirtelen rosszul lesz.

108.
Virginia kislánya szerencsére már jobban van. Vanessa elköltözik a Junquera-házból. Anabella elviszi Elenát Esteban Fernandezhez.

109.
Elena leüti Vanessát és megszökik. Esteban elmegy a Roldan család ügyvédjéhez, hogy megtudja, mekkora lehet a vagyona Elenának. Raquel igent mond Danilo házassági ajánlatára.

110.
Vanessa megtudja az ügyvédtõl, hogy Virginia ráhagyta a Junquera-házat. Maricruz elmondja az anyjának, hogy õ árulta el Vanessának az örökségét.

111.
Virginia ismét megjelenik Carlos Alberto szobájában és megígéri, hogy utoljára, ha a férfi már nem szereti. Carlos Alberto követi és rájön, hogy Vanessa játszotta el Virginia szellemét. Carlos Alberto bosszút esküszik. Esteban felhívja Vanessát, hogy elmondja neki, Elena jó kezekben van.

112.
Esteban megpróbálja elhitetni Vanessa-val, hogy Carlos Alberto csak érdekbõl hívta õt vissza a házba. Raquel elmondja Carlos Alberto-nak, hogy az összes részvényüket átíratta Danilo nevére. Violeta hozzámegy Johnny-hoz…

113.
Maximiliana elmegy Esteban-hoz, hogy ráijesszen, ám e helyett a férfi fenyegeti meg õt, aki aztán egy nagyobb összeget fizet neki cserébe azért, hogy életben tartsa Elena-t. Carlos Alberto közli Vanessa-val, hogy kettõjük közt mindennek vége. Violeta ki van borulva Johnny miatt, amiért rögtön egyedül hagyta az esküvõjük után.

114.
Raquel meglátogatja a börtönben Danilo-t és elmondja neki, hogy bosszút áll rajta, amiért átverte õt. Maximiliana és Anabella elmegy Calderon ügyvéd úrhoz és megtorlást ígérnek amiért már nem képviseli az érdeküket. Carlos Alberto és Vanessa még jobban összevesznek.

115.
Danilo megígéri Raquel-nek, hogy ha hozzámegy feleségül, akkor elõtte visszaadja a pénzt, amit ellopott a Junquera családtól. Vanessa és az édesanyja a Roldan-házba költözik. Carlos Alberto és Vanessa szeretik egymást, de egyikük sem meri bevallani a másiknak. Maximiliana ördögi tervet eszel ki…

116.
Vanessa és Carlos Alberto végre kibékülnek. Danilo-t óvadék ellenében kiengedik a börtönbõl, aki bosszút esküszik. Johnny felhívja telefonon Violeta-t. Maximiliana tovább próbálja rontani Elena állapotát. Danilo levövi Raquel-t. A Roldanok Elena-ra akarják kenni a gyilkosságot, Vanessa azonban magára vállalja a bûntettet, hogy megmentse az anyját…

117.
Carlos Alberto nem hiszi, hogy Vanessa gyilkos. Anabella elmegy Esteban Fernandez-hez és megzsarolja, hogy tegyen vallomást Vanessa ellen. Carlos Alberto felfogad egy ügyvédet Vanessa-nak, akit Anabella is ismer…

118.
Maximiliana tovább folytatja mocskos üzelmeit, elviszi Elena-t Vanessa-hoz. Anabella felkeresi Silvana ügyvédnõt, akit Carlos Alberto fogadott fel. Vanessa levelet küld Carlos Alberto-nak.

119.
Vanessa a börtönben barátra és ellenségre is lel. Amikor Carlos Alberto meglátogatja, a lány utal rá, hogy nem õ követte el a gyilkosságot. Anabella attól fél, hogy Esteban rájön, ki ölte meg valójában Raquel-t. Elena egyre több dologra kezd emlékezni. Raymundo elmondja Silvana-nak, hogy régóta ismeri Vanessa-t.

120.
Violeta vallomása nagyon sokat árt Vanessa-nak. A börtön orvosa bevallja a lánynak, hogy szerelmes belé. Elena visszaemlékszik a gyilkosság éjszakájára. Vanessa-t 20 évre ítélik el. Esteban azonban rájön, hogy Danilo a gyilkos…

121.
Anabella elmondja az anyjának, hogy Esteban tudja, ki ölte meg valójában Raquel-t. Violeta gyermeket vár. Esteban elmegy Vanessa-hoz a börtönbe és elmondja a lánynak, hogy Danilo a gyilkos. Raymundo találkozik Carlos Alberto-val…

122.
Torres felügyelõ beszél a börtönben Vanessa-val, aki elmondja neki, hogy nem õ ölte meg Raquel-t. Danilo vissza akar utazni Mexikóba. Elena vallomást tesz a rendõrségen, visszaemlékszik arra, hogy Danilo ölte meg Raquel-t. Danilo-t elkapják a repülõtéren. Eduardo – a börtönorvos – a saját édesanyjához viszi Elena-t, hogy biztonságban legyen. Silvana mindent megtesz, hogy befeketítse Vanessa-t Carlos Alberto elõtt.

123.
Vanessa-t kiengedik a börtönbõl. Maximiliana megdöbben, amikor meghallja, hogy a fia bevallotta Raquel Junquera meggyilkolását. Elena és Vanessa végre ismét találkoznak. Maximiliana és Anabella elmennek Danilo-hoz a börtönbe és figyelmeztetik, hogy õket ne keverje bele a gyilkosságba. Vanessa elmegy Anabella-hoz, hogy a pénzét követelje, de meg kell tudnia, hogy mindenét befektették egy vállalkozásba, amely tönkre ment. Violeta terhes. Silvana elmegy Vanessa-hoz, de a lány kidobja. Carlos Alberto és Silvana elhatározzák, hogy összeházasodnak.

124.
Vanessa kidobja a Junquera házból Carlos Alberto-t. A férfi megkéri Sagrario-t, ne mondja meg Vanessa-nak, hogy a Roldan-ok eladták a férfinak a házat. Vanessa és Carlos Alberto látszólag egyre jobban gyûlöli egymást. Kiderül, hogy Eduardo halálos beteg és talán egy éve van hátra. Anabella felhívja Silvana-t és elmondja neki, hogy Carlos Alberto tulajdonában van a Junquera-ház. Carlos Alberto bevallja Vanessa-nak, hogy még mindig szerelmes belé…

125.
Vanessa elhatározza, hogy feleségül megy Eduardo-hoz. Danilo-t egyre szörnyûbb látomások gyötrik Raquel-lel kapcsolatban. Eduardo amikor megtudja az igazságot, öngyilkosságra készül…

126.
Violeta kétségbeesetten felhívja Carlos Alberto-t, hogy segítsen rajta, aki azonnal repülõgépre száll. Azonban a gép lezuhan… Danilo-t a börtönbõl átszállítják egy elmegyógyintézetbe. Eduardo hajlandó szakítani Vanessa-val, mert látja, hogy a lány Carlos Alberto-t szereti.

127.
A család gyászolja Carlos Alberto-t, akirõl azt hiszik, hogy meghalt. Késõbb Vanessa-t bízzák meg a kórházban Carlos Alberto felügyeletével a mûtét után. Violeta és Silvana összefognak Vanessa ellen. Carlos Alberto elmondja Eduardo-nak, hogy nem halt meg, de mások elõtt elhallgatja az igazat.

128.
Vanessa megtudja, hogy Carlos Alberto életben maradt, ám nem tudja, hogy melyik férfit válassza, Carlos Alberto-t vagy Eduardo-t. Eduardo elájul a kórház folyosóján. Danilo-t állandó rémálmok és látomások gyötrik. Esteban házassági ajánlatot tesz Anabella-nak.

129.
Eduardo rájön, hogy Vanessa ígérete ellenére bement a kórházba Carlos Alberto-hoz. Carlos Alberto nem akar meggyógyulni, mert Vanessa Eduardo-t választja, aki viszont egyfolytában féltékeny a lányra. Carlos Alberto-t hazaengedik, és õ csak Vanessa-t engedi be magához a szobába. Esteban és Anabella összeházasodnak.

130.
Carlos Alberto úgy dönt, hogy mégis megoperáltatja magát. Eduardo véletlenül megtudja, hogy Vanessa csak szánalomból akar hozzámenni feleségül…

131.
Vanessa Eduardo del Bosque felesége lesz. Carlos Alberto-t megoperálják, a mûtét jól sikerül. Vanessa felhívja Carlos Alberto-t telefonon, hogy az állapota felõl érdeklõdjön. Az asszony nem enged semmit Eduardo-nak a nászéjszakán. Elena asszony Norma-hoz költözik. Violeta el akarja vinni Virginia-t Norma asszonyhoz, ami miatt összeveszik Sagrario-val.

132.
Vanessa és Eduardo elutaznak Európába, de Vanessa nem tudja elviselni a férje dühkitöréseit. Carlos Alberto arcát megmûtik, majd lekerül róla a kötés. Visszatér a vállalathoz, és vizsgálatot rendel el, amit Roldan-ék nem szívesen fogadnak. Violeta és Silvana elrejti Vanessa Carlos Alberto-hoz írt leveleit.

133.
Eduardo és Vanessa hazatérnek nászútjukról. Elena megkéri Carlos Alberto-t, hogy ne találkozzon többé Vanessa-val. Eduardo megtudja, hogy doktor Colmenares az apja.
Vanessa felhívja Carlos Alberto-t, hogy találkozzanak…

134.
Eduardo rájön, hogy Vanessa találkozik Carlos Alberto-val. Carlos Alberto megtudja, hogy Esteban, Anabella és Maximiliana ki akarják forgatni a vagyonából. Raymundo megkéri Edith kezét. Violeta levelet kap a férjétõl. Eduardo rátámad egy késsel Vanessa-ra…

135.
Eduardo féltékenységében meg akarja ölni Vanessa-t, de meghiúsítják a tervét. Violeta levelet kap a férjétõl és utána utazik El Salvadorba. Carlos Alberto megtudja, hogy Silvana adta oda Vanessa leveleit Eduardo-nak, és szakít a menyasszonyával. Maximiliana-t, Anabella-t és Esteban-t letartóztatják. Eduardo halálos ágyán megkéri Carlos Alberto-t, hogy maradjon Vanessa-val.

Megosztom másokkal: