La madrastra tartalma

LA MADRASTRA – A mostoha tartalma:

1.
Esteban, a sikeres üzletember, 20 éve magányosan és keserûen él, mert feleségét, Maríát gyilkossággal vádolták, és életfogytiglani börtönbüntetést kapott. Gyerekei, Estrella, Héctor és Angel nehezen viselik anyjuk hiányát. Esteban a gyerekek érdekében azt hazudta nekik, hogy édesanyjuk meghalt, és egy idegen nõ portréját akasztotta ki a nappaliban, hogy gyerekei azt se tudják, hogy nézett ki az anyjuk.

2.
Esteban két nagynénje és a baráti társaság tagja tudják, hogy nem María volt barátnõjük, Patricia gyilkosa, de mélyen hallgatnak. Még maga Esteban sem hitt felesége ártatlanságában. 20 magányos év után elhatározza, hogy újra megnõsül. A gyerekek hallani sem akarnak egy mostoháról, de a férfi már döntött.

3.
Leonel csak felnõttként tudja meg Estebantól, akit apjaként tisztel, hogy anyját, Patriciát meggyilkolták, de Esteban arról mélyen hallgat, hogy ki volt a gyilkosa. María összebarátkozik új cellatársával, Viviannal. Esteban úgy érzi, Servando többet tud Patriciameggyilkolásáról, mint amennyit elmond.

4.
Ügyvédje, Luciano közbenjárására Maríát váratlanul szabadlábra helyezik, és megesküszik, hogy felkutatja az igazi gyilkost és bosszút áll az ártatlanul börtönben töltött évekért. Greco nem boldogul Estrellával, a lány nagyon szétszórt, és nem igazán fûlik a foga a tanuláshoz, ezért úgy dönt, felmond.

5.
Bruno úgy véli, nem válik hasznukra, ha Esteban elveszi Danielaunokahúgát, Ana Rosát. Demetrio és Bruno attól tartanak, egyszer végelesz a jó életnek, és Esteban nem pénzeli õket tovább, hogy megõrizzék atitkot Patricia haláláról. Carlos zaklatja Ana Rosát, és egyszer éppakkor állít be, amikor Esteban is ott van.

6.
Daniela, Ana Rosa nagynénje, elmegy Albahoz és Carmelához, könyörögnekik, hogy ne ellenezzék unokahúga és Esteban házasságát. A szigorúAlba hallani sem akar arról, hogy Esteban új asszonyt hozzon a házhoz.Fabiola rájön, hogy Carlosnak köze lehet Ana Rosához. Greco úgy dönt,tovább tanítja Estrellát.

7.
Luciano megdöbben Maria szépségétõl, és már régen érzi, hogy szerelmesbelé, de az asszony nem tudja viszonozni az érzelmeit. Hector közliapjával, hogy amennyiben feleségül veszi Ana Rosát, õ elköltözik aházból. Carlos, akit a pénzen kívül semmi sem érdekel, elhatározza, hogy Estrella közelébe férkõzik, hátha sikerül magába bolondítania adúsgazdag családból származó lányt.

8.
Maria visszatér Mexikóba, és elsõ útja a házukhoz vezet, ahol találkozika kapun kilépõ Belisario atyával, aki az egyetlen olyan ember volt, akihitt az ártatlanságában, és aki támogatta a börtönévek alatt. Mariátlesújtja, hogy Esteban azt hazudta a gyermekeinek, hogy meghalt, pedig semmire nem vágyik jobban, mint hogy átölelje õket. Leonel hiábakérdezõsködik, senki nem avatja be anyja halálának körülményeibe.

9.
Maria a szálloda liftjében összefut Hectorral, és arra gondol, épp ilyenkorú lehet az õ fia is. Furcsa módon Hectorra is nagy hatással van azismeretlen hölgy. Maria Belisario atyának sírja el a bánatát, hogy nemtalálkozhat gyerekeivel. Polip és DaVinci titokban minden pénzüket szerencsejátékokra költik, de a szerencse sosem szegõdik melléjük.

10.
Esteban ráveszi az immár öreg és beteges Servandót, hogy vizsgáltassa kimagát. Maria felkeresi volt férjét a cégnél, de csak Leonelt találjaott. Amikor rádöbben, hogy Leonel épp Patricia fia, nagyon megdöbben.Maria elhatározza, hogy mindazokat meghívja egy elõkelõ szálloda különtermébe vacsorázni, akikkel együtt volt Patricia halálakor. Mivel ameghívó személyére nem derül fény, kíváncsiságból mindenki megjelenik avacsorán.

11.
A vacsorán Maria bevonulása óriási döbbenetet okoz. A társaság mindentagja úgy érzi, van félnivalója, és nagyon ellenségesen fogadják.Carlosnak feltett szándéka, hogy magába bolondítja Estrellát, hogyélvezhesse a gazdagok életét. Maria közli a társasággal, hogy elmondja az igazat a gyerekeinek, ám nagy ellenállásba ütközik.

12.
Estebant furdalja a lelkiismeret, amiért 20 évvel korábban egy távolibörtönben magára hagyta a feleségét, a nõt, akit mindenkinél jobbanszeretett. Alba mindent elkövet, hogy Estebant ismét Maria ellenfordítsa. A baráti társaság minden tagját felzaklatja Maria váratlan megjelenése.

13.
Servando felkeresi Belisario atyát, hogy meggyónja neki életeleghatalmasabb bûnét. Polip rettenetesen szenved látván, hogy a fiaszégyelli õt, amiért szegény, és elköltözik otthonról. Leonel arra kériLupitát, nyomozza ki Maria telefonszámát, mert nagy hatással volt rá a gyönyörû nõ.

14.
Maria találkozik Angellel, aki azt mondja magáról, hogy õ Estebankisebbik fia. Maria a döbbenettõl szóhoz sem jut, mert fogalma sem voltarról, hogy Estebannak egy másik nõtõl is született gyereke. Leonel kinem állhatja Carlost, ráadásul szemtanúja volt, hogy tiszteletlenül bánik Lupitával.

15.
Esteban közli Ana Rosával, hogy egyelõre nem veheti feleségül, de a lánymegígéri, hogy türelmesen vár, míg võlegénye megoldja a problémáit.Esteban arra kéri Mariát, kössenek tûzszünetet, de elõre figyelmezteti,hogy amennyiben kitálal a gyerekeknek, csak azt éri el, hogy meggyûlölik.

16.
Alba fel van háborodva, hogy Esteban képes volt hazavinni Mariát.Váratlanul a gyerekek is betoppannak Maria nagy örömére, ígymegismerheti a saját gyerekeit. Leonel, akinek nagyon tetszik Maria, aztjavasolja, maradjanak otthon, de Carmela és Alba ellenzik az ötletet.Maria végül marad vacsorára, de közben Ana Rosa is megérkezik. Servandótfelzaklatta Maria visszatérése, mert mindig is szerelmes volt belé.

17.
Esteban arra kéri Mariát, határozottan utasítsa el Leonel közeledését.Fabiola tombol, amiért Estrella ruhástól a medencébe lökte. Ana Rosapróbálja elnyerni Leonel támogatását, ezért arra ösztönzi, ne adja fel,kitartóan udvaroljon Mariának. Carlos egy tévét visz az apjának, de akészüléket Polip véletlenül lelöki, és a fiú õrjöngve távozik otthonról.

18.
Maria rendre utasítja Carlost, amikor azt látja, hogy a fiúerõszakoskodik Estrellával a kapuban. A lány behívja Mariát, ám amikortestvéreitõl megtudja, hogy régen Mariának viszonya volt Estebannal,megharagszik rá, mert azt képzeli, apja megcsalta szeretett édesenyjátvele. Servando végrendelkezik, ezért összehívja a baráti társaságot.Mindenkit megdöbbent, hogy van egy testvére, és rá akarja hagyni tetemesvagyonát.

19.
Maria helyet követel magának a San Roman vállalat igazgatói tanácsában,mivel Esteban annak idején egy részvénycsomagot ajándékozott neki.Lupita, aki szerelmes Leonelbe, nehezen viseli Maria jelenlétét, mertazt képzeli, miatta nem veszi õt észre a fõnöke. Alba felkeresi Mariát,hogy pénzt ajánljon neki, ha távol tartja magát a családtól.

20.
Greco Estrellától értesül arról, hogy Carlos azt hazudta, meghalt az apja. A szelíd fiú el sem tudja képzelni, hogy tagadhatja meg valaki a saját szüleit. Esteban maga sem érti, miért gondol mindig Mariára, még akkor is, amikor Ana Rosával van. Estrella meglátja, amikor Leonel megcsókolja Mariát, és rettentõ dühös lesz.

21.
Leonel késõbb Hector és Angel elõtt tisztázza Máriát, hogy a nõ beleegyezése nélkül történt a csók, amiért Mária felpofozta õt. Máriát valaki el akarja gázolni, de a nõnek sikerül elugrania. Mindenki gyanús. Esteban – lányára való tekintettel – munkát ajánl Carlosnak a cégnél.

22.
Mária Socorronál is összefut Estrellával, aki Grécot jött meglátogatni. A lány igen ellenségesen beszél Máriával. Estrella késõbb elmondja Greconak, hogy nem érti, de ahányszor veszekszik Máriával, mindig rosszul érzi magát. Greco és Carlos összeverekszik, mert mindkettõnek tetszik Estrella. Kiderül, hogy régebben Demetrio és Ana Rosa szeretõk voltak. Demetrio éppen Anánál van, amikor megjön Esteban. A másik szobában bújik el, miközben Esteban kéri Anát, hogy halasszák el az esküvõt.

23.
Mária elfoglalja a cégnél a kapott irodáját. Megkéri Estebánt, hogy vegye feleségül, mert ahhoz, hogy a gyerekekkel megszeretesse magát, a közelükben kell lennie. Esteban erre nemet mond. Miután Esteban éppen elfoglalt, Mária fogadja a saját irodájában egy igen fontos ügyfelet, Gerardot. Esteban, hogy megnyerje üzletfélnek Gerardot, telefonon meghívja magához vacsorára. Mindenki meglepõdik, hogy Gerardo kísérõt hozott magával, aki nem más, mint Mária. Gerardo igen vonzónak tartja Máriát, így kijelenti, hogy csak akkor köt üzletet, ha az összekötõ, a tárgyaló partnere: Mária lesz.

24.
Kiderül, hogy egykor Demetrio egy idõben udvarolt Albának és Carmelának és szeretõk voltak. Demetrio pénzt kér és kap Albától a hallgatásáért, hogy õ Angel apja, bár õ maga sem tudja, hogy Alba vagy Carmela a fia anyja / mindkettõ terhes lett, de Alba babája meghalt/ Carmela fiát, Angelt, Esteban a saját fiaként nevelte fel. Kiderül, hogy nemcsak Fabiola, de Daniela is szerelmes Estebanba.

25.
Gerardo szerelmet vall Máriának és megcsókolja a nõt, aki ezt finoman visszautasítja. Esteban véletlenül meglátja õket csók közben, és nem érti maga sem, hogy miért érez féltékenységet Mária miatt. A szerelmes Leonel felajánlja a hétvégi házának a kulcsait Máriának, hogy a nõ ott pihenje ki magát és tisztán tudjon gondolkozni. Demetrio Brunoval közösen felbérel egy magán nyomozót azzal a céllal, hogy elõbb találják meg az öreg Servando féltestvérét, az örököst, mint Esteban nyomozója.

26.
Angel rosszul lesz, kórházba szállítják. Gerardo és Mária, valamint Demetrio a nejével hivatalos egy vacsorára Brunohoz. Fabiola a partin meg akarja mérgezni Máriát. Egy váratlan telefonhívás azonban megzavarja a koccintást, a poharak véletlenül felcserélõdnek, így a mérgezett pezsgõt nem Mária, hanem Gerardo issza meg. Rosszul lesz és kórházba kerül, éppen oda, ahol Angel fekszik. A vizsgálatból kiderül, hogy mérgezés történt. Az orvosok, illetve a társaság azt feltételezik, hogy a vacsorán elfogyasztott tenger gyümölcsei, azaz egy romlott hal okozta a bajt. ??!! Egyedül Daniela gyanítja, hogy szándékos mérgezés történt, ami igazából Mária ellen irányult. Késõbb Gerardo jobban lesz. Leonel és Estrella autóbalesetet szenved. A lányt fejsérüléssel szállítják kórházba.

27.
Mária az Angelt meglátogató Carmelától megtudja, hogy a lányával mi történt. Rohan a másik kórházba. Mária az éjszakai orvosnak elmondja, hogy a beteg az õ lánya, csakhogy bemehessen hozzá. A mellette álló Esteban is megerõsíti ezt. Mária az eszméletlen lánya ágya mellett, elmondja, hogy õ az anyja és mennyire szereti. A lány
egy pillanatra kinyitja a szemét és anyámnak szólítja Máriát. Késõbb örömében Mária és Esteban összeölelkezik, amit az idejövõ Ana Rosa meglát, de nem csinál ebbõl ügyet. Reggel magához tér a lány és ott találja Máriát és Estebant az ágya mellett. Megköszöni a nõnek, hogy mellette van és ennyire aggódik érte és elmondja, hogy az éjjel az anyjával álmodott, aki olyan volt, mint Mária. Mária erre azt mondja, hogy biztos össze volt zavarodva. Elmondja, hogy azért aggódik, mert õ is anya, két gyerek anyja. Esteban erre gyorsan közli, hogy meghaltak Mária gyerekei. Kiderül, hogy Angel leukémiás. Csontvelõ átültetés szükséges, amihez donort kell találni.

28.
Esteban bevallja az orvosnak, aki jó barátja, hogy nem õ az apja Angelnek. A két nõvér felajánlja, hogy vizsgálja meg õket az orvos, hogy hátha megfelelnek donornak. Estrella kéri Leonelt, hogy ne gondoljon Máriára, mert a nõ az apját szereti, látja, ahogy ránéz. Szerinte apja is szerelmes Máriába. Mária ismét bemegy Estrellához a kórházba. A lány nem érti, hogy miért fordít ekkora figyelmet rá a nõ. Rákérdez, ezért, hogy mert a halott gyerekeire emlékezteti. Mária erre bevallja, hogy a gyerekei nem haltak meg, de az apja elvette tõle, ami olyan mintha meghaltak volna a számára. Mária a beszélgetés után sírva kirohan a kórházból, Estebanba botlik. A férfi vigasztalja, majd átölelve megcsókolja. Hector meglátja csókolózni ekkor az apját Máriával.

29.
Esteban egyik nagynénikéje lesz a donor, így Angel csontvelõ átültetése sikerül. Mária visszautasítása miatt Gerardo visszautazik Amerikába, ahonnan felhívja Máriát, hogy megköszönje, hogy jól alakultak a két cég közti üzleti kapcsolatok. Viviant az ügyvéd kihozza a börtönbõl, a nõ Máriához utazik.

30.
Hector elmegy Mariához, de Vivian nyit neki ajtót, aki csaknem elszóljamagát, hogy Hector Maria fia. Lupita vigasztalja Leonelt, aki még mindigszenved amiatt, hogy kiskorában elveszítette az anyját. Hectort riasztjaa tény, hogy nagyon tetszik neki Vivian, aki viszont Maria barátnõje,ezért úgy dönt, Maribellel vigasztalódik. Maria Leonel szüleineknyaralójába utazik pihenni.

31.
Maria legnagyobb meglepetésére véletlenül megtalálja Patricia naplóját anyaralóban. Ahogy olvassa barátnõje sorait, rájön, hogy Patriciarettenetesen gonosz volt, és a társaság minden egyes tagjának volt okamegölni õt. Alba észreveszi, hogy Carmela nagy összeget vett le aszámlájukról, de Carmela azzal nyugtatja, hogy Angel születésnapiajándékára kellett.

32.
Maria azt tervezi, hogy az egész társaságot a nyaralóba csábítja, hogyszembesítse õket a tényekkel, hátha sikerül lelepleznie az igazigyilkost. Maria mindenkit felhív, és közben csapdákat készít elõ, hogylebuktassa azt, aki miatt 20 évet töltött börtönben. A nyomozók hiábakeresik Polipot, barátai rejtegetik.

33.
A társaság eléggé ideges, mert az esõzések miatt a megáradt patakokelmosták az utakat, így bizonytalan ideig a nyaralóban rekednek. Faustoés Diana segítik Mariát abban, hogy néhány apró trükkel ráijesszenvendégeire. Lupita azt tanácsolja Almának, hogy a saját érdekében tartsatávol magát Carlostól.

34.
Maria elmondja Albának, hogy tud Demetrióval folytatott viszonyáról.Alba eleinte tagadja, de kénytelen elismerni, hogy Patricia naplójarévén Maria sok veszélyes információ birtokába került. Hector nem érti,miért nem tudja kiverni a fejébõl Viviant. Maria szembesít mindenkitmindazzal, amit megtudott, így az egész társaság még inkább ellene fordul.

35.
jszaka valaki beoson Maria szobájába, hogy megölje. Pusztán néhány sáros lábnyom marad a padlón, és Maria számára mindenki gyanússá válik, még Esteban is. Esteban sejti, hogy Maria áll a jelenések hátterében. Hirtelen még õ is kirohant a kerti hintához, ahol Patriciát vélte látni. Maria azt kéri Estebantól, vegye feleségül, és akkor tûzbe veti a naplót.

36.
Esteban legnagyobb meglepetésére, barátai rosszallják, hogy elutasította Maria kérését. Mindenkinek van félnivalója a napló miatt, ezért még aztis vállalnák, hogy Maria újra Esteban felesége legyen. Estrella nagyonszenved attól, hogy Carlos azt állítja, lefeküdt vele, de õ nememlékszik semmire.

37.
Ana Rosát elgázolja egy kerékpáros, és elveszíti a gyereket, akitCarlostól várt. Maria nem szeretne intim kapcsolatot Estebannal, õkizáróla a gyerekei miatt szeretne feleségül menni hozzá, hogy aközelükben lehessen. Estrella dühös Carlosra, amiért kihasználta, hogyöntudatlanra itta magát, és Greco közeledésének sem tud örülni.

38.
Esteban bejelenti, hogy feleségül akarja venni Mariát. Hector ésEstrella fel vannak háborodva, mert nem szeretnének mostohát, különösennem Mariát, akirõl nagyon rossz véleménntel vannak. Alba és Carmela is tiltakoznak, Angel az egyetlen, aki védelmébe veszi az asszonyt. Ana Rosa bevallja Danielának, hogy Carlostól volt terhes.

39.
Servando, aki érzi már, hogy közeleg halála órája, elmegy Belisarioatyához, és gyónás keretében elmondja neki, ki volt Patricia gyilkosa.Tudja, hogy az atya nem szegheti meg a gyónási titoktartás szentségét. Ana Rosa hisztérikussá válik, amikor Esteban lemondja az esküvõjüket.

40.
Maria örül, hogy újra felbukkant ügyvédje, Luciano, de Esteban féltékeny a férfira. A Daniela és Demetrio meghívására összegyûlt társaság minden tagja egyetért abban, hogy Esteban és Maria esküvõjét meg kell akadályozni. Ana Rosa kihallgatja a beszélgetést.

41.
Greco szenved, amiért Estrella nem õt választotta, és el akarja hagyniMexikót. Carlos összevissza hazudozik Hectornak a halott apjáról.Venturinát aggasztja Servando állapota. Esteban tudja, hogy mielõbb megkell találniuk a féltestvérét. Alba értesíti Fabiolát, hogy Maria ésEsteban össze akarnak házasodni.

42.
Estrella el van keseredve, amiért az apja feleségül vette Mariát. Carlosfelajánlja neki, hogy feleségül veszi. Ana Rosa, aki megtudta, hogyMaria börtönben volt, Estebanhoz készül botrányt rendezni. Leonel dühös,amiért Esteban és Maria összeházasodtak. Maria aggódik Socorroért, akinem akar orvoshoz fordulni a problémájával.

43.
Maria egy percre sem mozdul Esteban ágya mellõl, akire Ana Rosa rálõtt,és súlyos sérülést szenvedett. Munos nyomozó elárulja Belisario atyának,hogy Rufino Sanchez Servando Maldonado féltestvére, ezért keresi, az örökség miatt. Az egész szomszédság Polipot felkutatására indul.

44.
Esteban állapota annyira súlyos, hogy egy pillanatig az orvosok azthiszik, beállt nála a halál. Az egész család zokog, de végül a férfimagához tér. Greco szerenádot ad Estrellának. Leonel arra kéri Hectortés Estrellát, hogy legalább addig, míg Esteban felépük, tartsanak tûzszünetet Mariával.

45.
Vivian és Hector találkoznak a kórházban. A fiú nagyon ellenséges a lánnyal, noha elsõ pillanatban beleszeretett. Daniela megköszöni, hogy a család nem jelentette fel Ana Rosát, és megígéri, hogy vigyázni fognak rá. Belisario atya elviszi Polipot Servandóhoz, de Polip eleinte szóba se akar állni féltestvérével.

46.
Servando kérésére Belisario atya elviszi hozzá Mariát, mert az öregúrhalála elõtt még szeretné elérni, hogy Maria megbocsásson neki, amiérthamis tanúzással börtönbe juttatta. Carlos próbál minél jobban Hector bizalmába férkõzni, és nem örül annak, hogy Esteban és Leonel kibékültek.

47.
Maria bevallja Socorronak, hogy Hector és Estrella valójában a gyerekei, de nem állhat eléjük a hírrel, míg be nem bizonyítja az ártatlanságát. Polip hazaviszi az utcakölyköket, és elhatározza, hogy rendes életetbiztosít nekik. Luciano és Vivian titokban meglepetést terveznek Mariának.

48.
Maria azzal vádolja Albát, hogy nem nagynéniként, hanem szerelemmel szereti Estebant, és minden nõt elmar mellõle. Polip újra felkeresi Carlost, de a fiú kijelenti, hogy szégyelli az apját, és felejtse õt elörökre. Az onkológus egy daganatot talál Socorronál, az egész család nagyon aggódik miatta.

49.
Estrella nagyon dühös lesz, amikor meglátja Mariát Lucianoval, és félreérti a helyzetet. Alba folyton azt mondogatja Estebannak, hogy Maria nem is szereti a gyerekeit, pusztán azért tért vissza, hogy tönkretegye a családot. Socorro nagyon izgul a mûtét miatt. Carlos felajánlja Estrellának, hogy azonnal menjenek a városházára és házasodjanak össze.

50.
felajánlja, hogy elköltözik a házból, ha Estrella nem megy hozzá Carloshoz. Hector kihallgatja Alba és Carmela beszélgetését, melybõl kiderül, hogy Angelnek nem az volt az édesanyja, aki neki meg Estrellának. Hector elmeséli Estrellának a titkot, amit megtudott, és abban egyetértenek, hogy Angelnek nem szabad elmondani.

51.
Maria kiveszi a széfbõl Servando Estebannak írott levelét, de még mielõtt beleolvashatna, Alba kitépi a kezébõl és a tûzbe veti. Így ismét nincs mivel bizonyítania ártatlanságát. Esteban világosan Carlos tudtára adja, hogy nem örül annak, hogy Estrellát szemelte ki magának.

52.
Daniela szerelmet vall Estebannak, és Maria ellen uszítja. Carmela márnehezen tudja eltitkolni Alba elõl, hogy a közös számlájukat megcsapolvapénzt ad Demetrionakk. Esteban megígéri neki, hogy elsimítja a dolgokat.Estrella és Greco találkoznak a kórházban, mert Socorrót is ott mûtik mellrák gyanújával. Daniela nyugtatókat csempész be az elmegyógyintézetbe Ana Rosanak.

53.
Alba provokációjára Maria kénytelen bevallani, hogy gyilkosság vádjávalkerült börtönbe. Estrellát és Hectort felháborítja, hogy apjuk egy gyilkost hozott a házba, és mivel csak Angel veszi védelmébe azasszonyt, arra tippelnek, hogy Maria lehet Angel édesanyja.

54.
Alba kis híján elmondja Leonelnek, hogy Maria ölte meg az édesanyját, de Esteban az utolsó pillanatban közbelép. Albát bosszantja, hogy Angel az egyik titkárnõt hívta meg a vacsorára. Amikor Angelt félrehívja Magui, közli Almával, hogy ne is álmodjon Angelrõl. A lány sírva távozik.

55.
Hector és Estrella azon töprengenek, hogyan tudhatnák meg az igazat Angel édesanyjáról anélkül, hogy a fiú megsérülne. Socorro nagyon boldog, amikor az onkológus kijelenti, hogy túl van minden veszélyen. Hectornak tetszik Vivian, de mivel a lány Maria barátnõje, ellenségesen viselkedik vele.

56.
Leonel nagyon jól érezte magát az egyszerû emberek között a Socorro tiszteletére rendezett ünnepségen. A San Roman házban a vacsora alattnegjelenik Ana Rosa és mindenki legnagyobb megdöbbenésére elárulja, hogygyereket várt Estebantól, de elveszítette. Maria dühösen távozik avacsoraasztaltól. Demetrio azt tervezi, hogy lecsap Rufino Sanchezre mégBruno elõtt, és meggyõzi, hogy bízza rá a Servandotól örökölt vagyonkezelését.

57.
Alba terrorizálja Carmelát, mint mindig, és próbálja a fejébe verni, hogy Maria ellenség, akit együttes erõvel le kell gyõzniük. Hector és Estrella Alba elé állnak, és követelik, hogy mondja el nekik, ki Angelédesanyja. Bruno és Demetrio kicsit félnek, hogy Esterban megtudja, felakarták vásárolni Rufino Sanchez részvényeit. Polip semmiképp nem akarja, hogy Carlos tudomást szerezzen az örökségrõl.

58.
Luciano egyedül van a sekrestyében, amikor megjelenik egy titokzatos idegen. Az ügyvéd rájön, hogy feltehetõen Belisario atyát keresi, hogy megölhesse. Sejti, hogy Patricia gyilkosáról van szó, de arra nemgondol, hogy a tettes vele is végezni fog. Cadenas ötvebezer pesóérteladja a fiát Polipnak. Greco szerenádot ad Estrellának, Maria arra kéri Carlost, hagyja békén Estrellát.

59.
Esteban elfogadja Maria kihívását egy sakkpartira, de elõre kikiöti, ha õ nyer, Mariának vele kell töltenie az éjszakát. Bruno nem tud aludni, a gyerekükre gondol, akit születésekor egy intézetben hagytak, de Fabiola hallani sem akar a témáról. Vicenta épp akkor viszi be a kancsó vizet Ana Rosa szobájába, amikor a lány Demetrioval enyeleg. A szobalánymindent elkövet, hogy Daniela rajta ne kapja õket.

60.
Maria kirúgja Carlost a San Roman vállalattól. Vivian szerelmes Hectorba, nem meri bevallani neki, hogy õ is börtönben volt, ott ismerte meg Mariát. Alba arra biztatja a cselédeket, hogy ne fogadjanak szót Mariának, csakis neki. Demetrio hízeleg Carmelának, hogy haladékot kapjon a pénz visszafizetésére, mert anyagi helyzete roppant ingatag. Estrella úgy dönt, feleségül megy Carloshoz.

61.
Servando halála után Venturina nagyon magányos. Belisario atya úgy véli,legjobb, ha Poliphoz költözik, legalább segít gondját viselni az utcagyerekeknek, akiket Polip befogadott. Alba folyamatosan Maria ellenuszítja Estebabt, különösen Estrella lázadozása után. Mariának nincs könnyû dolga a házban, Alba aljas ellenfélnek bizonyul.

62.
Polipnak fogalma sincs arról, milyen hatalmas vagyont örökölt. Elárulja Leonelnek, hogy szeretné megvenni a kis házat, amit bérel. Maria döbbenten veszi észre, hogy a szobáját felfortgatták és ellopták Patricia naplóját, de mindenki tagadja, és neki nincs bizonyítéka. Az elõkerült naplóból néhány oldalt kitéptek, de Maria nem emlékszik, mi lehetett ahiányzó lapokon.

63.
Hector vakon bízott franchise üzlettársában, nem gondolta, hogy Martinelli csaló. Mivel nem tudja visszafizetni a banknak a tartozását, letartóztatják csalás miatt. Leonel nagyon szenved, miután a naplóból hiányzó oldalakat eljuttatták hozzá, és megtudta, hogy anyja, akit istenített, sosem szerette õt.

64.
Maria felkeresi Hectort a börtönben, és megígéri neki, hogy segít kijutni anélkül, hogy Esteban értesülne Hector üzleti balfogásár ól.Megkéri Viviant, hogy menjen be az irodába és intézkedjen, hogy tegye a részvényeit, hogy kifizethesse Hector tartozását. Carlos állást keres, de képzetlensége miatt mindenhol elutasítják.

65.
Esteban megtalálja Servando levelét Maria szobájában, melyben leírja, mennyire szerelmes volt az asszonyba, és felmerül benne a gyanú, hogy esetleg Servando hamisan tanúskodott, hogy feleségét elítéljék. Carlos megismerkedik egy jól szituált idõsebb hölggyel, és azt reméli, hogy szabadidõpartnereként könnyû pénzhez juthat.

66.
Maria nagyon boldog, hogy segíthet Hectoron, úgy érzi, ezzel közelebbkerült a fiához. Bruno és Demetrio kíváncsiak, mire kellett Mariának annyira a pénz, hogy eladta s részvényeit. Annak egyikük se örül, hogy Leonel Esteban részére vette meg õket. Leonel elmeséli Estebannak, hogyvalaki eljuttatott neki néhány oldalt anyja naplójából.

67.
Mariahoz eljut Servando hozzá írott levele, melyben bevallja, hogyhamisan tanúzott bosszúból, mert a nõ nem viszonozta a szerelmét. Azigazi gyilkos kilétérõl azonban ködösen beszél, így Maria még semmit nemtud bizonyítani. Albát nyugtalanítja, hogy Hector már nem ellenséges Mariával.

68.
Polip elképed, amikor megtudja, milyen hatalmas összeget örökölt Servandotól. Estebant nem gyõzi meg teljesen Servando levele. Arragondol, ha a tárgyaláson hazudott, a levél tartalma is lehet valótlan. Socorro azt hiszi, Da Vinci megcsalja õt, és teljesen kétségbe esik.

69.
Estrella apja elé áll és megkérdezi, hogy õ-e Angel vérszarinti apja, mivel az már kiderült, hogy nem egy anyától származnak. Angel arra kéri Hectort, tartsa titokban, hogy Magui miatt szenvedett balesetet. Leonel megdöbben, amikor Lupita szerelmet vall neki.

70.
Belisario atya hitetlenkedve látja, hogy a ballonkabát anyaga, amit San Romanék adományoztak a szegényeknek, tökéletesen megegyezik a szövetdarabéval, amit Luciano gyilkosa hagyott a helyszínen. Vivian el akarja hagyni Mexikót, mert bár szereti Hectort, nem meri bevallanineki, hogy börtönben volt, fél, hogy egyszer kiderül az igazság.

71.
Carlos rettentõ ideges lesz, amikor megtudja, hogy apja befogadottnéhány utcakölyköt. Daniela és Fabiola elképedve fogadják a hírt, hogy Esteban visszaadta Mariának a részvényeket, amiket eladott. Belisario atya hiába próbál hatni Albara, nem jár sikerrel, Alba nem hajlandó lemondani unokaöccse iránti szerelmérõl.

72.
Daniela elmeséli Ana Rosának, hogy Fabiola szerelmes volt Estebanba, aki úgy szabadult meg tõle, hogy jókora összeget fizetett Brunonak, hogy vegye feleségül. Ana Rosa nem hajlandó lemondani Estebanról, elhatároza,hogy minden eszközt bevet, csakhogy elcsábítsa õt Mariatól. Estrella arra gyanakszik, hogy Maria az állásajánlattal akarja behálózni Hectort.

73.
Maria nem akarja megmutatni Estebannak Servando levelét, pedig õ is segíteni szeretne a feladott rejtvény megfejtésében. Rebeca arra utasítja Transitót, hogy ne engedelmeskedjen Mariának. Leonel kissé óvatos Lupitával, nem akarja hiú ábrándokba kergetni. Maria összeszólalkozik Rebecával, de Esteban nem hajlandó csip-csup ügyekkel foglalkozni.

74.
Danielát még mindig furdalja a lelkiismeret, amiért hagyta meghalni a testvérét, Sofiát. Estrella, aki még mindig nem tért napirendre afölött, hogy apja újranõsült, úgy gondolja, Esteban nem szereti Mariát. Alba szövetkezik Danielával és Fabiolával, hogy eltávolíthassa Mariát Esteban mellõl.

75.
Estrella meglátogatja Belisario atyát, de az atyának sem sikerül változtatnia a Mariához való hozzáállásán. Maria megunja Rebeca tiszteletlenségét, és kirúgja a házból, de Alba a védelmébe veszi, így Maria kénytelen õt is elküldeni. Mindenki legnagyobb meglepetésére Esteban ezúttal nyíltan Maria pártjára áll, Alba és Rebeca elhagyják a rezidenciát.

76.
Mariának nem tetszik Hector üzleti terve, ezen a fiú kissé megütközik és meg is sértõdik, de amikor Leonel is hibát talál benne, Hector elismeri, hogy Maria jó üzletasszony, és bocsánatot kér tõle. A házból elüldözött Alba elhatároza, hogy bosszút áll. Elmondja Leonelnek, hogy Maria volt Patricia gyilkosa.

77.
Maria bevallja Leonelnek, hogy õ Hector és Estrella anyja. Leonel hisz Maria ártatlanságában, Alba hiába reméli, hogy elérte a célját, és Leonel ellenségeként fog tekinteni az asszonyra. Daniela furcsállja ,hogy Demetrio újabban sok idõt tölt Angellel. Hector és Estrella felháborodnak azon, hogy anyjuk portréja lekerült a falról.

78.
Alba felháborodik azon, hogy Maria elmondta az igazságot Leonelnek. Polip még mindig nagyon szenved amiatt, hogy a fia szégyelli és megtagadta õt. Fabiola közli Estebannal, hogy sose fogja engedni, hogy bárkivel is boldog legyen, amiért nem õt szereti. Alba rendel egy újportrét a gyerekek képzeletbeli anyjáról.

79.
Fabiola felgyújtja Maria ezüstmûhelyét, szinte minden a lángok martalékává válik. Estrella hitetlenkedve hallgatja Hectort, aki szerint Vivian megcsalja õt Grecoval. Belisario atya azt tanácsolja Estebannak ,mondja el az igazságot a gyerekeknek Mariaról.

80.
Esteban nem örül, hogy Gerardo visszatért Mexikóba, mert mindig is féltékeny volt rá, és sietve közli vele, hogy Maria immár a felesége. Gerardo munkatársa, Angelica, elhatározza, hogy elcsábítja a jóképû Leonelt. Lupita rettentõ féltékeny rá. Polip, Greco és Leonel üzleti lehetõséget dolgoznak ki a környék lakói számára.

81.
Esteban ugyanabba a szállodába, ugyanabba a szobába viszi Mariát, ahová szerelmük hajnalán jártak, hogy egy romantikus estét tölthessenek kettesben. Daniela azonban meglátja õket bemenni és riasztja Ana Rosát, aki megjelenik és mindent elront. Leonel aggódik látva, hogy Hector alkoholba fojtja a bánatát Vivian feltételezett árulása után.

82.
Hector meghallja, amint Gerardo szerelmet vall Mariának, és kérdõre vonja õket. Esteban csillapítani próbálja a fiát, de nem jár sikerrel. Carlost megdöbbenti, hogy apja a San Roman cég részvényese lett, és békülni próbál, de ezúttal Polip hajthatatlan, futári munkát ajánl a fiának.

83.
Angelica feltett szándéka, hogy elcsábítja Leonelt. Lupita rettentõ féltékeny a kifinomult nõre. Amikor Maria meglátja a ballonkabátban hazaérkezõ Estebant, hirtelen õt gyanúsítja a merénylet kísérletekkel. Demetrio elnézést kér Ana Rosától, amiért kamaszként elcsábította.

84.
Esteban felháborítónak tartja, hogy a gyerekei megkérték Mariát, távozzon a házból. Az asszony a lelki fájdalomtól szinte öntudatlanul kóborol az esõben, míg Esteban meg nem találja. Alba elhatározza, hogynem nyugszik, míg tönkre nem teszi Mariát.

85.
Estrella kicsit rosszul érzi magát, amiért olyan gonosz volt Mariával. Maga sem érti, miért van rá ekkora hatással az asszony. Gerardo közli Mariával, hogy nem adja fel, harcolni fog érte. Rebeca figyelmezteti Albát, hogy Carmela a kelleténél barátságosabb Mariával.

86.
Egy nagy veszekedés után Estrella megbánja, hogy annyira undok volt Mariával, és bevallja neki, hogy valamiért nem tudja gyûlölni, és hiányozni fog, ha elköltözik. Maria ezek után úgy határoz, a házban marad. Carlos megfenyegeti Polip fogadott gyerekeit, hogy nem engedi,hogy elvegyék tõle, ami õt illeti meg.

87.
Az ezüstmûhelyben készült tárgyaknak hatalmas sikerük van a bemutatón, a riporterek körülrajongják Mariát. Ekkor Ana Rosa közli a nyilvánosságelõtt, hogy az asszony börtönben ült. Angelica továbbra sem adja fel tervét, hogy elcsábítsa Leonelt. Hector és Estrella örülnek, hogy boldognak látják Angelt Alma oldalán.

88.
Esteban és Maria aggódnak, mert úgy látják, Hector túl sokat iszik. Maria úgy dönt, visszamegy Patriciaék nyaralójába, hátha talál újabbbizonyítékot az egykori gyilkos kilétét illetõen. Leonel felajánlja, hogy elkíséri, de az asszony nem akarja kitenni semmilyen veszélynek, de Leonel nem tágít, mégis utána megy. Sejtése beigazolódik, mert az asszonyt megtámadják, ám a támadó elmenekül.

89.
Socorro, aki attól tart, hogy Lupita lelkileg megsérülhet, elbeszélget Leonellel a lányához fûzõdõ kapcsolatáról. Mariaban még mindig ott motoszkál a kétely, hogy Esteban is megölhette Patriciát. A férfi nem érti, hogy szerepelhet még a gyanúsítottak listáján. Amikor Gerardo szerelmet vall Mariának, Esteban õrülten féltékeny lesz.

90.
Esteban megígéri Viviannak, hogy õ és születendõ gyermeke mindenben számíthatnak a segítségére. Hector nem akarja elhinni, hogy Vivian az õ gyerekét várja, meggyõzõdése, hogy Grecoé a gyerek. Angel elmondja Estrellának, hogy együtt látta Grecót Maguival. A lány érdektelenséget színlel, ám közben nagyon szenved.

91.
Leonel közli a nyaralóban váratlanul megjelenõ Angelicával, hogy Lupitába szerelmes. A nõ úgy tesz, mintha megértené és felajánlja a barátságát, de bosszút forral, amiért Leonel visszautasította. Albát bosszantja, hogy Hector, Estrella és Angel túl jól érzik magukat Mariával, mindenáron ellene akarja hangolni a gyerekeket.

92.
Carmela, akit Alba gyerekkoruk óta terrorizál, arra kéri Mariát, ne engedje, hogy a testvére kezet emeljen rá. Angel feleségül akarja venni Almát, a lány határtalanul boldog. Esteban dühös lesz, amikor megtudja,hogy Alba pénzt ajánlott Almának, hogy tartsa magát távol Angeltõl, és ezért a fiú elköltözött a házból.

93.
Alba mindenáron Maria és Esteban közé akar állni, mert õrülten szerelmes az unokaöccsébe, ezért amikor csókolózni látja õket, felgyújtja a függönyt, hogy ezzel is megzavarja õket. A pénzéhes Vicky próbál közelkerülni Poliphoz, hátha feleségül veszi, éa a barátjával kiforgatják majd a vagyonából. A naiv férfi elhiszi, hogy Vicky szerelmes belé.

94.
Angel kihallgatja Maria és Esteban szóváltását az irodában, így jön rá, hogy Esteban nem az apja. Magui épp abba az étterembe viszi Grecót, ahol Estrella van Carlosszal. A találkozás mindannyiuk számára igen kellemetlen. Hectorban tovább él a kétely, hogy Vivian mégsem tõle várgyereket, ezért alkoholba fojtja a bánatát.

95.
Estrella elköltözik otthonról egy veszekedés után, és arra kéri Carlost, engedje meg neki, hogy nála lakjon, de pusztán barátként. Carlos örül a lehetõségnek, mert a lány révén akar kitörni a nincstelenségbõl. Demetrio elmondja Angelnek, hogy õ az édesapja. A fiú teljesen összezavarodik, de hiába kérleli Demetriót, õ nem mondja meg neki, hogy ki az édesanyja.

96.
Angel követeli Albától és Carmelától, hogy árulják el az édesanyja nevét. Maria felkeresi Carlost és megfenyegeti, hogy ne merészelje kihasználni Estrellát. Alba és Carmela megdöbbennek azon, hogy Demetrio elmondta Angelnek, hogy õ az apja, de az anyja kilétérõl nem nyilatkoznak. Hector bejelenti, hogy feleségül veszi Viviant.

97.
Vivian fülig szerelmes Hectorba, de kicsit nyugtalanítja, hogy Hector mág mindig kételkedik abban, hogy õ a gyerek apja. Angel, miután elköltözik feleségével otthonról, nagy nehezen munkát talál. Taxisnak áll. Bruno udvarolni kezd Angelicának. Alba az egész társaságot vacsorára hívja a San Roman házba.

98.
Esteban mindent elmond a gyerekeknek arról, hogy Maria ártatlanul ült börtönben Patricia meggyilkolásáért, de Hectort és Estrellát nem tudja meggyõzni arról, hogy az asszony ártatlan. Fabiola tovább játssza a részeget, hogy ezzel magyarázza, miért kotyogta ki a nagy titkot, de mindenki tudja, hogy szándékosan tette. Alba meggyõzi Angelicát, hogy csábítsa el Hectort.

99.
Hectort folyamatosan kétségek gyötreik a házassággal kapcsolatosan, mert még mindig nem hiszi el igazán, hogy õ Vivian gyerekének az apja. Alba biztatására Angelica az esküvõ után elcsábítja Hectort. Flor nagynehezen megérti, hogy Greco barátságon kívül semmit nem akar tõle, de Magui féltékeny lesz a lányra.

100.
Esteban unszolására Alba bevallja Angelnek, hogy õ az édesanyja. Angelt teljesen kiborítja a hír, és Alba szemére veti, hogy megfosztotta õt az anyai szeretettõl. Ana Rosa ismét dührohamot kap, az orvosa számára ekkor derül ki, hogy Daniela folyamatosan gyógyszerezte, ezzel súlyosbítva az állapotát.

101.
Esteban arra kéri Mariát, felejtsék el a múltat, és hagyják, hogy az érzelmeik elragadják õket. Hector bevallja Viviannak, hogy valahányszor a babára gondol, az jut eszébe, hogy Greco gyereke. Carlosnak kezd elege lenni Estrellából, mivel a lány odaköltözése nem hozott neki semmi hasznot, alig várja, hogy megszabaduljon tõle.

102.
Angelt megtámadják az utasai, jól helyben hagyják, és még a bérelt taxit is ellopják. Maria és Esteban aggódnak Hectorért. Angel életveszélyes állapotban kórházba kerül. Alma nagyon aggódik Angelért. Fabiola és Bruno meglátogatják haldokló fiukat.

103.
Hector kénytelen bevallani Viviannak, hogy az esküvõjük napján megcsalta Angelicával. A lány többé hallani sem akar róla. Greco visszamegy Estrellával a munkahelyére, ahol kiderül, hogy a lány fõnöke életben van, Estrella nem okozott neki maradandó sérülést. Greco szeretnérávenni a lányt, hogy a nyugalma érdekében költözzön hozzájuk.

104.
Alba felháborodik, amikor rendõrök jelennek meg a San Roman villában, hogy bevigyék és kihallgassák egy Maria ellen elkövetett gyilkossági kísérlet miatt. Dabiola bevallja Danielának féltve õrzött titkukat, miszerint volt egy közös gyerekük Brunóval, aki torzszülöttként jött a világra, és nemrég halt meg egy kanadai otthonban.

105.
Ana Rosa mindenkitõl bocsánatot kér, akit valaha is megbántott. Polip felkeresi Carlost, és leteremti, amiért erõszakoskodni mert Estrellával. Hector, aki sikeresen túljutott a rehabilitáción, szeretné visszaszerezni Viviant, de a lány nem bízik benne.

106.
Maria bejelenti Estebannak, hogy Leonellel Arubába utaznak, mert úgyérzik, ott újabb bizonyítékot találhatnak Patricia gyilkosának kilétére. Polipnak végre sikerül örökbefogadnia az utcagyerekeket. Alba alkoholt csempész Hector szobájába, mert egyáltalán nem örül annak, hogy a fiú kigyógyult az alkoholfüggõségébõl.

107.
Angel elmondja Danielának, hogy Alba az édesanyja. Carlos azon töpreng, talán igaza van Ana Rosának, és végre szembe kéne néznie a hibás döntéseivel. Cadenas bosszút esküszik Polip ellen, akinek köszönhetõen börtönbe került. Maria és Leonel beavatják Demetriót a tervükbe.

108.
Estebant bekísérik a kapitányságra, mert valaki eljuttatott egy levelet a rendõrségnek, melyben Servando õt vádolja Patricia meggyilkolásával. Maria kétségbe esik, amikor Estebant letartóztatják. Demetrio aztállítja, ura a helyzetnek.

109.
A tárgyaláson a bíró kijelenti, hogy amennyiben Esteban nem tudj abizonyítani ártatlanságát, a kitûzött napig, a legnagyobb kiszabható büntetést kapja: halálbüntetést. Demetrio megígéri, hogy felhajtja a bizonyítékokat. Cadenas késsel támad Polipra, de Carlos eléugrik, és a férfi õt sebesíti meg. A fiú halála elõtt még bocsánatot kér apjától.

110.
Alba a tárgyalóteremben Esteban ellen vall. Mivel semmiképp se tudja elszakítani Mariától, azt kívánja, inkább végezzék ki, ha már nem lehet az övé. Polip gyászolja Carlost, a gyerekek igyekeznek megvigasztalni. Angel ismét beteg lesz, Carmela aggódik érte.

111.
Esteban ügye rosszul alakul. Alba, aki ellene vallott, visszatér Mexikóba. Carmela kétségbeesetten keresi, mert Angelnek újra donorra vanszüksége. Demetrio fellebbezéssel áltatja Estebant és Mariát, de közben semmit nem tesz az ügy érdekében.

112.
Carmela megtudja Rubentõl, hogy Albara semmi szükség, hiszen õ Angel édesanyja, így csak õ lehet a donor. Carmela határtalanul boldog, de nem tudja, hogyan mondja el a fiának, attól fél, hogy Angel meggyûlöli õt. Maria boldog, mert Estrella bevallotta Viviannak, hogy úgy érzi, szereti Mariát.

113.
Carmela bevallja Angelnek, hogy valójában õ az édesanyja. A fiú végtelenül boldog, mikor kiderül, hogy Alba mindeddig hazudott, és mégsen õ az édesanyja. Carmela nagyon örül, hogy fia azonnal mamának szólítja. A transzplantáció sikerrel jár, Carmela és Angel jól viseltéka mûtétet. Esteban ügye semmit nem halad, de még mindig nem gyanakszanak Demetrióra.

114.
Angel pánikrohamot kap, amikor megtudja, hogy Estebant halálra ítélték .Maria felkeresi az Esteban ügyében ítélkezõ bírót, hogy közbenjárjon férje érdekében, de a bíró hajthatatlan. Amennyiben nem szereznek bizonyítékot férje ártatlanságára, a kitûzött idõpontban végrehajtják a halálbüntetést.

115.

120.
Demetrio beoson a San Roman házba és ismét Mariára támad. Carmela tiltakozása ellenére Angel felkel az ágyból, mert már gyógyultnak érzimagát. Angel hiába próbál apja lelkére beszélni, Demetrióra semmi se hat. Feltett szándéka, hogy megöli Mariát.

Megosztom másokkal: