La mariposa tartalma

LA MARIPOSA – Pillangó – Az alvilág úrnõje tartalma:

1
Aliciának új megbízása szerint több millió dollárt Miamiból Kolumbiába kell szállítania. Manuel igent mondva Price rendõrfõnök ajánlatára a miami rendõrség kábítószer-ellenes csoportjának a vezetõje lesz, s irányításával megkezdõdik a drogkartelek, pénzmosók elleni harc.

2.
Manuel futni hagyja Aliciát abban a reményben, hogy a nõnek elõbb-utóbb segítségre lesz szüksége. A nyomozó Amaury Martínez néven az alvilág elismert „probléma megoldó” emberének, a Sebésznek adja ki magát, és némi mesterkedéssel Alicia és bûntársai meg is találják, majd segítséget kérnek tõle. Alicia férje léhûtõ, szoknyapecér szépfiú, s az Alicia által megteremtett pénzbõl a pénzmosásra alibinek fenntartott luxus autószalont vezeti. Aktuális szeretõje Roxana, aki nem minden hátsó szándék nélkül kezdett ki a férfival.

3.
Alicia hamis információt ad Ovallének, hogy megtalálja az informátort. Raquel jelent, és Smith kivonul elkapni a bûnözõket. Alicia rájön, hogy Raquel az informátor. Lorenz figyelmezteti Raquelt, aki elmenekül. Ovalle elmegy Raquelért, lövöldözés tör ki, és Raquel ijedtében belelõ Martínez karjába. Alicia a kocsijába segíti Martínezt. Ovalle ismer egy illegális bevándorló orvost, aki kiveszi Martínez karjából golyót. Alicia repülõvel akarja szállítani a pénz felét. Altagracia csapdát állít. A pénz másik felét mosógépekbe rejtik. Smith meglesi õket, és engedélyt kér Price-tõl a beavatkozásra. Price a mosógépeket karanténba záratja. Alicia Martínezhez fordul segítségért.

4.
Manuel meggyõzi Price-t, hogy Pillangón keresztül beépülhessenek a bûnszervezetbe. A pénzszállítás során problémák adódnak, ugyanis a hatalmas összeg nem fér el a repülõgépen, így Alicia újra Manuelhez fordul segítségért. Altagracia megpróbálja embereivel lekapcsolni a pénzszállító repülõt, azonban ez közel sem olyan egyszerû. Ledesma és Colmenares tovább üzletelnek. Manuel segít Aliciának, azonban a számlán elhelyezendõ összeg felét leköti, így biztosítva azt, hogy Aliciának szüksége legyen mielõbbi segítségre. Richard nem nézi jó szemmel, hogy neje Manuellel telefonál, kora reggel. Perez és Altagracia is jelentkezik a D4-hez.

5.
Alicia némi évõdés után beadja a derekát és elfogadja Manuel vacsorameghívását. Ledesma készpénzben fizeti ki Alicia jutalékát, akit a garázsba menet ki akarnak rabolni. Altagracia, kolumbiai rendõr közben a támadót követi hónapok óta és amikor látja az akciót, közbelép. Sajnos, így a támadásból emberrablás lesz: Raul magával viszi Richardót és Aliciát a raktárba, ahol- Richard nem kis meglepetésére – már Roxana várja õket.

6.
Alicia a szabadságukért cserébe még több pénzt ajánl föl Raulnak. Manuel kérdõre vonja Smitht, amiért Altagraciát, a derék nyomozót, elutasította. Manuel beállít Ledesmához. Manuel felajánlja neki, hogy kiszabadítja Aliciát. Ledesmának elege van Richard tevékenységébõl és hogy folyton veszélyezteti a szervezetet: úgy dönt, hogy elteszi láb alól a férfit.

7.
Hassim és Manuel megegyeznek az izraeli tranzakcióval kapcsolatban. Aliciának azzal kell szembesülnie, hogy lányát nagyon mélyen érinti a jelenlegi patthelyzet közte és férje között. Manuel és Alicia kapcsolata tovább erõsödik. Altagracia megismeri Laurenst, és elsõ látásra beleszeret új kolléganõjébe.

8.
Martínez megegyezik Carrasquillával, aki a szabadságáért cserébe információkat ad át a nyomozónak, és segít neki egy bankszámlára pénzt átutalni. Richard bizonyítékot akar Alicia ellen arról, hogy megcsalja õt, ezért fotókat készít róla és Martínezrõl egy étteremben. Martínez eközben lebukik Alicia elõtt, mert kiderül, hogy Hassimnak dolgozik.

9.
Aliciát megnyugtatja az ügyvéd, hogy a válópernél Richard nem tudja kifosztani és elvenni tõle Luciát. Sandoval újabb megbízást ad Ledesmának. Az idõ rövid, Ledesma Martínez segítségét kéri. Arias nem tudja, ki informálta Sandovalt arról, hogy kábítószert csempészett. A nagykövet gyanakszik, hogy a D4 figyeli. Sandoval csapdát állít, hogy kiderüljön, ki az informátor.

10.
Smith összejön Linával, egy helyi egyetemista lánnyal. Alicia és Manuel egy bárban iszogatnak, ahol Manuel volt katonatársa véletlenül majdnem lebuktatja a férfit. Laurens Manuel után vágyódik, féltékenykedik és bánatában leissza magát. Alicia megnyílik Manuel elõtt, személyes dolgokat mesél el magáról majd megcsókolja a férfit. A Fennixnél a D4 titkos bevetésre készül. Manuel fogadást ad a kolumbiai versenytársaknak, akik valójában a maffia tagjai.

11.
Aliciának és Manuelnek sikerül elmenekülniük, de Ovalle azt a megbízást kapja, hogy ölje meg Manuelt. Végül két órát kap arra, hogy az utolsó elveszett két millió dollárt megszerezze. Ferro segít rajta. Közben Price Washingtontól azt az utasítást kapja, hogy függessze fel a bevetést.

12.
Ledesma beveszi Martínezt partnernek, hogy ellesse a módszereit. Találkozót szervez a drogbárókkal. Megbízza Aliciát, hogy legyen Martínez mellett. Smith Price-hoz megy, hogy gyanúba keverje Martínezt. Richard tovább zsarolja Aliciát. Lucia rosszul lesz az iskolában. Martínez kocsijával viszik orvoshoz. Smith a barátnõjét hívja, de Lina nem ér rá este. Laurens és Smith el akarják fogni Serafint a délelõtti találkozó elõtt.

13.
Miután Serafín letartóztatása illegális volt, Altagracia nehezen, de elintézi, hogy börtönbe lehessen zárni addig, amíg ki nem adják az USA-nak. Ledesma Manuelre gyanakszik, hogy õ támadta meg Serafínt a mosdóban. Ebben a gyanújában Alicia is megerõsíti, mert elmeséli neki a Manuelen látott vérfoltos inget. Sandoval eközben Ledesmát gyanúsítja Serafín lebuktatásáért, hiszen a férfi érdeke lehet megszerezni az öreg drogbáró üzleti területét. A drogmaffiózók arra a döntésre jutnak, hogy Ledesmának meg kell halnia.

14.
Altagraciát annyira megviseli, hogy a gyámügy elveszi tõle Simont, hogy elhívja Laurens-t iszogatni. A nõ alaposan berúg és bevallja, hogy viszonya volt Martínezzel. A bárban véletlenül találkoznak Smith-szel és Linával. Hassim tájékoztatja Ledesmát, hogy az õ meggyilkolásával bízták meg a drogbárók, de haladékot ad neki, amennyiben bebizonyítja, hogy nem õ az áruló. Megérkezik a parancs Ledesma és Alicia elfogatására. Manuel mindent megtesz, hogy Aliciát megmentse. Felfedi kilétét és letartóztatja Ledesmát.

15.
Ledesmát elkapja a rendõrség, Sandoval pedig azt hiszi, hogy Alicia ennek az okozója, ezért bérgyilkosokat küld rá. A lány azt tervezi, hogy az édesanyjával és a kislányával együtt elhagyja az országot. Alicia segítségére siet Martínez, és Laurensék csapata, de Altagracia és Laurens elsõdleges célja, hogy elkapják Aliciát is.

16.
A drogbárók eldöntik, hogy megölik Ledesmát. Hassim emberei felrobbantják a páncélozott rabszállítót. Alicia tervet eszel ki, hogy mentse a bõrét és folytatni tudja a pénzmosást. Martinezzel elmegy a drogbárókhoz és figyelmezteti õket, hogy Vasquez tábornok és Curro meg akarják szerezni a drog üzletet Kolumbiában. Simon megszökik az intézetbõl.

17.
Alicia és Martínez Nogalesbe utaznak, hogy Vasquez tábornokkal találkozzanak. Price elfogatóparancsot kér a drogbárók ellen, de Martínez még kér egy kis idõt. A Tábornok elraboltatja Aliciáékat és magához viteti õket, ahol megállapodnak az üzletrõl. Martínez arra kéri Travist, hogy rakjon egy GPS-t a pénz mellé, amivel nyomon követhetik az útját.

18.
Alicia és Martínez rájön, hogy a drogcsempészek egy alagutat használnak a kábítószer és a pénz Mexikó és az Egyesült Államok közötti mozgatására, bár még nem tudják, pontosan hol van. Vasquez ajánlatot tesz Martíneznek Alicia „megvásárlására”, és Alicia elzárkózása csak még bõszebbé teszi. Martínez elkapja az õt üldözõ Smith-t, majd meggyõzi Price-t, hogy az alagút megtalálása érdekében hagyja tovább szabadon mozogni õt és a drogkereskedõket.

19.
Aliciának és Manuelnek két napja van, hogy megszervezze a Vasquez teherautója elleni támadást. Ezért Jackson segítségével zsoldosokat fogadnak. Manuel az utolsó pillanatban arra kéri Aliciát, hogy a biztonsága érdekében, ne vegyen részt az akcióban. Sõt, inkább a támadás idején vacsorázzon Vasquezzel, nehogy gyanúba keveredjen. Sandoval parancsára Velasco információkat szerez a házkutatást vezetõ rendõrrõl, Francisco Altagraciáról.

20.
Smith elhelyezi az alagútban a bombát. Alicia közli a tábornokkal, hogy ha nem kerül elõ a pénz, akkor meg kell szüntetniük az üzleti kapcsolatot. A tábornok végül úgy dönt, hogy megmutatja neki az alagutat. Price hajthatatlan. Nemzetbiztonsági szempontból mindenképp fel akarja robbantatni az alagutat, de kommunikációs hiba miatt nem sikerül. Altagracia lakásába betörnek Sandoval emberei.

21.
A tábornok, a szeretõjeként, örökre fogva akarja tartani Aliciát. Omar felkeresi a tábornokot, aki közli vele, hogy nem kíván tovább dolgozni a kolumbiaiakkal és Alicia nála van fogságban. Omar megegyezik vele, hogy megszabadulnak a többi vetélytárstól. Arias beárulja Aliciát Sandovalnak, aki megnyugtatja, hogy Alicia már halott.

22
Mercedes és Richard megtudják, hogy Alicia él. A D4 ügynökei elfoglalják az alagutat. Omar és Vasquez terve, hogy megölik a többi drogbárót Sandovállal együtt. Terve kudarcba fullad és Sandoválék rájönnek, hogy Omar elárulta õket. Amikor Vasquez megtudja, hogy Martínez megmenekült és az alagutat elfoglalták, menekülni kezd Aliciával a rendõrök, és a sógora Curro elöl.

23.
Sandoval közli Omárral, hogy nem ölik meg, de meg kell fizetnie a drogbáróknak a veszteségét. Alicia és Martínez álnéven egy szállodába mennek. Martínez elvezeti Mercedest és Luciát a szállodába. Richard követi õket. Smith kéri Linát, hogy hagyja abba a mesterséget. Felajánlja minden pénzét, de Lina nemet mond.

24.
Altagracia Alicia megbízásából követi Martínezt, és ráakad a Pillangóra, majd le is tartóztatja. Ám Sandoval emberei sem tétlenek eközben, Altagraciát és a családját elrabolják, Alicia kihasználva az adódó alkalmat meglóg. Alicia megfenyegeti Omárt, hogy Sandoválnak adja a Vasqueznél készült hangfelvételt, ha nem ad neki 5 millió dollárt.

25.
Alicia pénzért hajlandó lenne Omárnak eladni a Vasquezzel folytatott megbeszélésén készült, kompromittáló videofelvételt, de Omar inkább más módszert választ, megölné Aliciát. Sandoval megbízza Carrasquillát, hogy nyisson számlát egy adóparadicsomban, és úgy dönt, élve elássa Altagraciát. A farmon váratlanul felbukkan Martínez és Alicia.

26.
Sandoval arra kéri Martínezt és Aliciát, hogy segítsenek neki elkapni Omart egy magán reptéren. Idõközben Laurensék bemérik Martínez telefonját és Smith is megjelenik a reptéren. Martínez elkapja Omart és átadja Smithnek, de Aliciának azt mondja, hogy megölte. Altagracia együttmûködést kér Omartól, és hogy vezesse el õket Currohoz. Martínez elárulja Aliciának, hogy Ledesma életben van.

27.
Letartóztatják Ariást, Martínez pedig Mario elfogására készül. Megkéri Linát, hogy segítsen neki. A lány belemegy, mert le akarja zárni a múltat, új életet szeretne kezdeni Smith-el, ráadásul Martínez elég nagy összeget kínál a segítségéért cserébe. Smith rájön, hogy Lina Martínezzel tervez valamit, és el akarja kapni Martínezt. A férfi elmenekül, így helyette Smith fogja el Mariot, megmentve ezzel Linát is.

28.
Alicia és Martínez szökésben vannak. Richard felbérli Lucast, hogy ölje meg Martínezt, de a pisztoly fordítva sül el. Mercedes, azt remélve, hogy ezzel a lányát megvédi, együttmûködik a D4-gyel és leadja a pénzt, amit Aliciától kapott. Richard a fogdában elmondja Ariásnak, hogy Martínez D4 ügynök amit a Smith-szel folytatott beszélgetésekor tudott meg és ezt hangfelvétellel bizonyítani is tudja.

29.
Richard elmegy Sandovalhoz és megmutatja neki a hangfelvételt, az információért egy farmot kap cserébe. Carrasquilla értesíti Laurense-t, hogy Sandoval tud a Fennix szerepérõl. A választásokon Monsalve szinte az egész országot a kezében tartja. Martínezt megtudja, hogy Richard akarta megöletni. Arias vallomást tesz. Sandoval tudja, hogy Martínez beépített ember, így az élete veszélyben van.

30.
Price belehal sérüléseibe, és Martíneznek menekülnie kell a kórházból, ahol a kommandó már õt keresi. Aliciát elrabolják Sandoval emberei. Sandoval azzal vádolja a nõt, hogy õ is áruló, majd pedig felvilágosítja Martínez valódi személyazonosságáról. Alicia csak úgy mentheti meg a lányát, ha átadja Martínezt. A D4 emberei és a kolumbiai rendõrség együttes erõvel próbál Sandoval és Martínez nyomára bukkanni.

31.
Sandoval felbéreli Ovallet, hogy végezze el a tisztogatást. Alicia ott akarja hagyni Martínezt. Martínez felhívja Travis Johnsont, és segítséget kér tõle. Travis visszautasítja, beméri a hívás helyét, és közli Laurenssel. Laurens és Altagracia a hadsereget mozgósítják. Sandoval megzsarolja Monsalvet, és beköltözik a házába. A Szicíliait megbízza, hogy fogja el Martínezt és Aliciát.

32.
Alicia és Martínez a gerillatáborba érve Sandovallal találkozik, aki – mivel a gerillák parancsnoka, a Szicíliai túszként kívánja felhasználni Martínezt – csak Aliciát viheti magával. Altagracia titokban megállapodik Perezzel, hogy felfüggesztése ellenére a háttérbõl irányít majd, eközben Smith és Laurens is titkos felhatalmazást kap a munka folytatására. Laurens a részletek egyeztetése érdekében találkozóra hívja Altagraciát.

33.
Ferro lebukik Sandoval elõtt, aki felajánlja neki, hogy megbocsát, ha két feladatot teljesít: megöleti Omart és Mariot. A férfi eleget is tesz a kérésnek, azonban Sandovalnak így már nincs rá szüksége és Ovalleval megöleti õt. Iris, miután a féltékeny parancsnok egy igazságtalan tárgyalás után lelöveti szerelmét Ezequielt, szökést tervez Martinezzel a táborból.

34.
Írisz megszökteti Martínezt a gerilláktól, és együtt menekülni próbálnak, míg végül egy erdõszéli házhoz érnek, sarkukban egy seregnyi gerillával. Altagracia és Pérez egyre érdekesebb összefüggéseket vél felfedezni Sandoval, Monsalve kampányfõnöke és Pantalla között, miközben Monsalvét szenátorrá nevezik ki, és az ország nagy reményeket fûz a törvényjavaslatához.

35.
Miután Iris és Manuel megszöknek a gerillák fogságából, Bogotába indulnak, ahol felkeresik a nõ egy régi ismerõsét. Freddy hajlandó segíteni nekik, bár egyáltalán nem tetszik neki Manuel jelenléte. Késõbb pedig úgy dönt, hogy Manuelt feladja a gerilláknak, ezért ismét menekülniük kell. Sandoval parancsára Ovalle végez Andreával, Linával, és Colmenaresszel is. A rendõrség mindhárom ügyben nyomozást indít.

36.
Smith gyászolja Linát. Sandoval plasztikai sebésszel átmûtteti az arcát. Pérez nyomoz az eltûnt orvos után és a rendelõben megtalálja Sandoval nyomait. Manuel Iris segítségével Carrasquilla számláján keresztül a bankból pénzt vesz fel. Monsalve béke törvény projektje szinte a finisben van, és csak azokra lesz érvényes, akik bizonyítani tudják, hogy már a törvény beiktatása elõtt fegyveres csoportosulás élén álltak.

37.
Sandoval megöli az orvost. Alicia találkozik Suescunnal, hogy megkérje, adományozzon Sandovalnak egy parancsnoki címet, hogy ezzel a késõbbiekben megúszhassa a kiadatást. Monsalve törvénytervezete szerint a félkatonai szervezetek tagjai elkerülhetik a kiadatást és csak a kolumbiai bíróság elõtt felelnek. Suescun cserébe több millió dollárt kér. Sandoval a táborba érkezik Ernesto Bejarano néven és fegyvereket vesz Hassimtól, aki azonnal felismeri.

38.
A gerillák rájönnek, hogy Alicia és Sandoval a Sólyom félkatonai csoportot pénzeli. Követik Aliciát. Írisz Martinez megbízásából szintén Alicia nyomában van. Mercedes nem fogad el pénzt a lányától. Alicia Richardhoz fordul segítségért. Mercedes pert indít Lucia felügyeleti jogáért. Papagáj elkapja Íriszt. Írisz az életéért cserébe elmondja, hogy mi a célja Sandovalnak és Aliciának a félkatonai csoporttal.

39.
Papagáj elmondja a Szicíliainak, hogy az eredeti célszemély helyett Alicia lányát hozták el. Altagraciát nem találják felelõsnek Jonathan Price halálában és folytathatja a nyomozást. Alicia el akar menni az anyja temetésére. Monsalve tart tõle, hogy a temetésen elkapják a nõt a rendõrök, ezért a valódi temetést máshová szervezi. A rendõrök akkor jönnek rá, hogy áltemetésen vannak, amikor felborul a koporsó és meglátják, hogy tele van kövekkel.

40.
Miközben Altagracia még mindig nem biztos abban, hogy Alicia és Silivia Carrier ugyanaz a személy, a Szicíliai – aki Luciával zsarolva a nõt – Alicia közbenjárását kéri, hogy találkozhasson Monsalvéval. Bár a két férfi találkozóján, amelyet Ramiro emberei biztosítanak, a felek nem jutnak egyezségre, Alicia legalább életjelet kap Luciáról. Laurens addig kardoskodik Alicia elfogásáért, míg sikerül meggyõznie az Egyesült Államok nagykövetét, hogy egy diplomáciai repülõgéppel egyszerûen csempésszék ki Kolumbiából. Így Altagracia már késõn szerzi meg az elfogatási parancsot Alicia ellen.

41.
Laurens és Smith elrabolja Aliciát, és az Egyesült Államokba viszik, ahol be is zárják. Alicia megkéri Monsalvét, hogy gondoskodjon Luciáról. Monsalve átad 2 millió dollárt a gerilláknak Alicia nevében, és Sandovalt ígéri nekik Luciáért cserébe, de ez nem bizonyul elégnek, a törvényjavaslat visszavonását is akarják. Monsalve azonban erre nem hajlandó, viszont Luciát továbbra is ki akarja szabadítani.

42.
Sandoval attól tart, hogy Alicia a börtönben talán mindenrõl kitálal, ezért Ovallére bízza a nõ meggyilkolását. Egy álügyvédet küldenek hozzá, de a döntõ pillanatban megérkezik Alicia korábbi ügyvédje, és megmenti az életét. Alicia és ügyvédje, Teresa azzal szeretné elérni a vádak ejtését, hogy aláássák az ügyön dolgozó ügynökök hitelességét. Kérvényezik a bíróságon a D4 felvételeinek vágatlan bemutatását.

43.
Ovalle meg akarja ölni Altagraciát. Laurens segítségével Altagracia megmenekül. Sandoval elhatározza, hogy megöleti Laurenst és Simont. Az ügyészség a manipulált felvételekkel nem tudja alátámasztani a vádat Alicia ellen. Martínez vallomásával akarják Aliciát beismerõ vallomásra bírni. Martínez figyelmezteti Alicia védõjét. Beszél a dokumentumról, amit Smith meghamisított.

44.
Iris kihallgat egy telefonbeszélgetést Cecilia és Szicíliai között, így megtudja, hol tartják fogva Luciát. Aliciát bizonyíték hiányában kis híján kiengedik a börtönbõl, de Ledesma – az Egyesül Államokban való letelepedés fejében – végül hajlandó terhelõ tanúvallomást tenni ellene. Altagracia Laurens-szel „finoman” kihallgatja Monsalvét, aki ezért a kirúgását követeli felettesétõl.

45.
Manuel megszökik a házi õrizetbõl és Kolumbiába megy, hogy kiszabadítsa Lucíát. Ledesmát – Sandoval közbenjárásával – megölik a börtönben, ezzel az ügyészség elveszíti Alicia ellen a koronatanút. Aliciának egyezséget ajánlanak: szabadlábra helyezik, ha segít Sandovalt átadni a rendõrségnek. Perez rájön, hogy Sandoval hol rejtõzködik.

46.
Kiderül, hogy Richard adta át Luciát A Szicíliainak, aki 18 millió dollár váltságdíjat kér érte. Monsalve segítséget kér Suescuntól: adjon pénzt Aliciának és Sandovalt is adja át. Richard és Alicia felkeresik a tábort, találkoznak Sandovallal, aki végezni akar velük, mert gyanakszik, hogy Alicia besúgó lett. Suescun megmenti õket és hazamehetnek. Manuel maláriás lesz. Alicia terve, hogy a nyolc millió dollárt Ovallétõl lopja el, amikor az a reptérre érkezik a következõ szállítmányért. Manuel betegen eljut Aliciához és segít végrehajtani a tervet.

47.
Alicia, Martínez és Richard ellopják Sandoval pénzét, de közben Richardot megölik. Aliciának gyanús lesz, hogy a D4 emberi tudnak minden lépésérõl, és rájönnek Martínezzel, hogy egy GPS-t ültettek be neki, még az amerikai szabadulása elõtt. Martínez kiszedi ezt, így a nõ elmehet a gerillatáborba átadni a pénzt.

48.
Alicia Caliba megy Martínezzel, hogy egy pénzhamisító egy dollárosokból százas bankjegyeket nyomtasson neki, amiket majd átadhat Szicíliainak. Monsalve arra utasítja Sandovalt, hogy egy ujjal se érjen Aliciához, de másnap Sandoval felhívja Ovalle-t, hogy végezzen a lánnyal. Ovalle rá is támad Aliciára, de Martínez megöli õt.

49.
Szicíliai emberei rájönnek, hogy Alicia hamis dollárral fizetné meg a váltságdíjat, és bár Suescun-ék közbeavatkozása miatt nem kapják el, a lányát megmentendõ végül úgy dönt, Martínezzel együtt maga megy el Szicíliai táborába. Idõközben Suescun „leszállítja” Luciát Monsalvénak.

50.
Mivel Alicia úgy hiszi, Lucia meghalt, apátiába esik, és mereven elzárkózik attól, hogy akár Altagraciának, akár Smithnek segítsen Monsalve vagy Sandoval kézre kerítésében. Perez viszont sikerrel jár Monsalve lehallgatásával, így Altagraciának mégis sikerül rávennie Aliciát az együttmûködésre. Monsalve minden befolyása ellenére ugyanakkor képtelen Alicia közelébe férni, és tudatni vele, hogy a lánya él, így megbízza Suescunt, hogy végezzenek Aliciával.

51.
A D4 ügynökei Aliciától kérnek segítséget Sandoval elfogása érdekében. Ki akarják ugrasztani a biztonságot adó gerillatáborból, ezért elküldenek neki egy felvételt, amelyen Monsalve és Suescun a megölését tervezik. Ám komplikációk adódnak, és Sandoval ismét egérutat nyer. Az üldözés közben az ügynökök élete is veszélybe kerül. Alicia megpróbálja elhitetni Monsalvéval, hogy esze ágában sincs lebuktatni a férfit, kizárólag csak a kislánya holléte érdekli.

52.
Altagracia és Laurens megmutatja Mantilla szenátor úrnak azt a hangfelvételt, amelyet Alicia készített Monsalvérõl. A férfi ennek hatására engedélyt ad a szenátor kihallgatására. Ez a hír azonban hamar kiszivárog, és Monsalve is tudomást szerez róla. Ramiro segítségével elraboltatja saját magát, ezzel pedig úgy véli, két legyet üt egy csapásra. Egyfelõl, megmenekül a rendõrség elõl, másfelõl pedig, ez elõsegítheti a törvénytervezet mielõbbi megszavazását.

53.
Monsalve csapdába akarja csalni Aliciát, azt üzeni neki, hogy Lucia egy raktárépületben van. Oda is megy Martínezzel, és Altagracia is egy csapattal, ám bomba robban, két rendõr súlyosan megsebesül. Viszont Martínez látja a bomba felrobbantóját és a nyomába ered. Suescún elindul a kongresszusi meghallgatására, de Sandoval csapdát állít neki, és elrabolják. Közben Martínez a merénylõt üldözve ráakad az épületre, ahol Monsalve rejtõzik Luciával, és Laurens telefonos segítségével be is jutnak Aliciával.

54.
Monsalve elengedi Luciát Martínezzel, de Aliciát magával viszi az egyik birtokára. Altagracia bemegy a kislánnyal az irodába, majd biztonságos helyre viszi õt az unokaöccse, Simón mellé. Smith, bár letartóztatja Martínezt, mégis késõbb elengedi Altagraciával, hogy elkapják Monsalvét és Sandovalt. Suescúnt megöli az egyik volt embere, és Sandoval átveszi a parancsnokságot is.

55.
Sandoval fogva tartja Aliciát és Monsalvét. Martínez bemegy hozzájuk, hogy ezzel is idõt nyerjenek, de így õt is elkapják. Sandoval egy õrült tervet eszel ki és arra kéri Aliciát, hogy ölje meg Monsalvét, amíg õk felveszik ezt videóra. A nõ nem teszi meg, helyette Sandoval végzi el a feladatot. Eközben Rendón õrnagy csapatot szervez és a helyszínre érkeznek, ahol Altagracia már várja õket. Alicia megpróbál elmenekülni, de nem sikerül, Sandoval pedig meglövi a férfit, majd egy furgont követel és elviszi magával Aliciát. Eközben a rendõrség behatol az épületbe és Monsalve, valamint Martínez keresésére indulnak…

56.
Martínez súlyosan megsebesült, kórházba szállítják. Martínez túléli a mûtétet. Alicia elgázolja Sandovalt, és feladja Altagraciának. A nagykövet felajánlja Smithnek, hogy megkapja Price rangját, mihelyt Martínezt és Sandovalt az Egyesült Államokba szállítja. Smith megszervezi Martínez szállítását. Alicia megalkuszik Marcossal, hogy segítsen Martínezt elvinni a kórházból. Mantilla szenátor meg akarja buktatni Monsalve törvényét. Altagracia beszél Sandovallal, hogy tanúskodjon Monsalve ellen. Sandoval súlyos árat kér.

57.
Smith diadalmaskodik. Minden kész, hogy elszállítsák Sandovalt és Martínezt. A nagykövet jutalmul Price posztját ígéri neki. Sandoval tárgyal, akkor adja át a bizonyítékot Monsalve törvénye ellen, ha nem adják ki. A köztársasági elnök kénytelen megtagadni a kiadatást. Alicia megszökteti Martínezt a kórházból. Smith õrjöng. Éjjel elmegy Aliciához, és megfenyegeti. Altagraciát is próbálja zsarolni, hogy visszaküldi Laurenst Miamiba. A nagykövet büntetést helyez kilátásba a kudarcért. Alicia elmondja Martíneznek, hogy nincs más kiút, Spanyolországba kell menniük. Altagracia találkára hívja Laurenst…

58.
Altagracia megkéri Laurens kezét, de õ nemet mond. Alicia ajánlatot tesz Smith-nek: segít Sandoval ellen bizonyítékot gyûjteni és ezzel a kiadatásában, ha szabadon engedi Manuelt. Altagracia támogatja Aliciát és ajánlatot tesz Pantallának: biztosítja a családja védelmét, ha Monsalve ellen tanúskodik és bebizonyosodik, hogy a politikus a maffia kedvéért akarta bevezetni a béke törvényt és ezzel megakadályozni a bûnözõk kiadatását. Pantalla belemegy az alkuba és hangfelvételt mutat arról, ahogy Monsalve és Sandoval pénzügyletekrõl tárgyalnak. Manuel feladja magát a D4-nél és az Államokba szállítják, annak ellenére, hogy Alicia aláírta az egyezséget. Manuel a nyomozó ügynöknek foglalja össze a történteket és bevallja, hogy beleszeretett a nõbe. Az ügynök hazaárulással akarja megvádolni.

59.
Miután Sandoval ellen megszületett a bizonyíték Smith kelletlenül, de teljesíti az Aliciával kötött egyezséget. Laurest is kihallgatják Manuel ügyében, a nõ ügyesen kiáll mellette így neki köszönhetõen felmentik, de soha többé nem dolgozhat a D4-nek. Smith õrjöng, amiért szerinte Manuel csak megúszta az ügyet. Manuel visszatér Aliciához és a barcelonai útjukat tervezik, amikor Aliciáért jön a rendõrség. Sandoval bizonyítékokat gyûjtött össze és juttatott el a D4-nek a nõ ellen. Sandoval megöleti Pantallát.

60.
Alicia és Martínez összeházasodnak a börtönben. Smith felkeresi Travist, hogy valljon Alicia és Manuel ellen, de a férfi nem hajlandó rá. Martínez elintézi, hogy megkapja Lucia felügyeleti jogát. Aliciát 12 évi börtönre ítélik. Smith felajánlja Laurensnek, hogy vezesse a D4 Los Angeles-i részlegét. Eközben Altagraciát is elõléptetik õrnaggyá és kinevezik a CEPOL vezetõjének. Aliciát megtámadják a börtönben…

Megosztom másokkal: