La mentira tartalma

LA MENTIRA – A Vipera tartalma:
1.
Ricardo Mexikóban él a birtokán. Miután sikerült szponzort találni a vállalkozásához elhatározza, hogy végre elveszi menyasszonyát, Virginiát. A Fernandez Negrete házban nevelkedõ Virginiának azonban más tervei vannak: Juanhoz, a ház fiához szándékozik feleségül menni. A ház lakója még Veronica is, a család fekete báránya, aki színésznõnek készül.

2.
A Németországból hazatérõ Juan találkozik Veronicával és azonnal megtetszik neki az életvidám, energikus lány. Yadira, akit megrémít Ricardo viselkedése, elszalad Williams atyáért és Moguel doktorért, ám sajnos késõn érnek a birtokra: Ricardo öngyilkosságot követett el. Demetrio megérkezik Pueblo Alegrébe.

3.
Demetrio Ricardo birtokára érkezik, hogy meglássa milyen körülmények között élt szerencsétlenül járt öccse. Irma, Moguel doktor felesége, elárulja Demetrionak, hogy férje felelõsnek érzi magát. Ricardo haláláért, valamint azt is, hogy Ricardo öngyilkossága elõtt levelet kapott a menyasszonyától. Demetrio faggatja a háziakat a lányról. Sikerül is kiderítenie, hogy a vezetékneve Fernandez Negrete épp úgy, mint a barátjáé Juané.

4.
Veronica és Juan egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Ennek Teodoron kívül senki sem örül a házban. Virginia mindent elkövet, hogy felhívja magára Juan figyelmét, sõt azt is bevallja neki, hogy gyerekkoruk óta szerelmes belé. Demetrio úgy dönt, nem adja el a testvérétõl örökölt birtokot.

5.
Demetrio vissza akar térni az örökölt birtokra, miután bosszút állt fivére haláláért. A fõvárosba utazik és kinyomozza, hogy régi barátjának, Juan-nak édesapja vezeti azt a bankot, ahol Ricardo nagyobb összeget helyezett el. Ám a pénzt valaki már felvette. Demetrio ezen a nyomon elindulva akarja megtalálni testvjegyesét.

6.
Demetrio pont akkor toppan be, hogy meglátogassa Juan-t, amikor a család estélyt ad. Így megismerkedik Veronicával és Virginiával is. Veronicával nagyon közel kerülnek egymáshoz, de amikor megpróbálja megcsókolni õt, a lány pofon üti. Virginia mindent megtesz azért, hogy Juan és Demetrios elõtt is rossz színben tüntesse fel az unokatestvérét. Azt mondja, hogy a “V” betût ábrázoló bross, amit visel, az övé, a másikról pedig, amit Veronica kapott a nagymamájuktól, nem tud semmit. Lety, Sara testvére megígéri, hogy néhány napra elviszi magához Veronicát, hogy Juan és Virginia kettesben maradhasson. Sara biztos benne, hogy így fia majd elfelejti Veronicát és inkább Virginia felé fordul.

7.
Sara mesterkedése ellenére, az estély után Veronica és Berty Cuernavaca-ba utaznak Letty nénihez. Demetrio Juanék házában tölti az éjszakát. Véletlenül meglátja amint Virginia kijön Juan szobájából, akihez hiába ment be, mert a fiú már mélyen aludt.

8.
Demetrio tovább faggatja Veronicát,a kinek egyre jobban megtetszik a fiú. Sara néni színlelt betegséggel haza csalja Virginiát és Juant. Santiago hivatlanul betoppan Letty néni ebédjére.

9.
Virginia figyelmezteti Veronicát, hogy ne próbáljon közelíteni Juanhoz. Demetrio elmondja Juannak, hogy testvére Ricardo öngyilkos lett. Virginia elhatározza, hogy megszabadul a levelektõl, amelyeket Ricardo küldött neki.

10.
Veronica és Demetrio között egyre nõ a vonzalom, Demetrio kétszer is megcsókolja a lányt, õ azonban gyanúsnak találja a fiú viselkedését, bár szerelmes belé. Virginia megpróbálja elhitetni Juannal, hogy Veronica Ricardo Platas szeretõje volt és elvetette a gyermeket, akit várt tõle. Bizonyítékkal is szolgál: megadja neki Gilbert doktor telefonszámát. Juan meglátja, amint Demetrio megcsókolja Veronicát.

11.
Demetrio minden erejével azon van, hogy meghódítsa Veronicát. Még mindig nem biztos a dolgában, de úgy sejti, hogy õ okozta az öccse halálát. Juan mindent elmond az apjának, de Teo nem akarja elhinni a történetet és õszintén hisz Veronica ártatlanságában. Virginia találkozik Gilbert doktorral, ám Veronica és Demetrio véletlenül ugyanabban az étteremben ebédel…

12.
Teodoro éppen szembesíteni akarja Virginiát Verónicával, amikor Virginia ájulást színlel. Virginia azt hazudja Juannak, hogy szívbeteg. A lány rosszullétekor Juan ki akar hívni egy orvost, és Verónicának Gilbert doktor jut elõször az eszébe. Juan elsiet hozzá, ám az orvost nem sokkal azelõtt lelõtték…

13.
Ruiz detektív megszerzi Virginia kórlapját, amelyen Verónica neve szerepel. Teo közben szerez egy elismervényt annak az illetõnek az aláírásával, aki rendszeresen felvette Ricardo pénzét. Minden jel Verónica ellen szól, és már- már Teodoro is hisz a látszatnak…

14.
Veronica és Virginia összeverekednek, mert Virginia szörnyû dolgokat mond Veronica szüleirõl. A család egyértelmûen Virginia mellé áll, még Teodoro is. Az esti összejövetelt legszívesebben lemondaná a család, de nem akarják, hogy meginduljon a pletyka, ezért nem teszik. Don José elmondja Juan-nak, hogy szerinte Virginia volt Ricardo Platas barátnõje. Demetrio elmegy, hogy megvigasztalja Veronicá-t. Azonban meglátja õket Teodoro bácsi. Ki akarja dobni a fiút, de õ ehelyett inkább megkéri Veronica kezét.

15.
Veronica nénikéi támogatják, hogy a lány Demetrio-hoz menjen feleségül. Végül Teodoro is beleegyezik, hogy fogadja a fiút. Veronica szerepajánlatot kap, de nem tudja eldönteni, hogy a karrierjét vagy a házasságot válassza-e. Juan szerenádot ad Veronicának, ezzel kiváltja az egész család felháborodását. Sarát meglepi, hogy Teodoro ilyen hirtelen Veronica ellen fordult és most már õ is ellenzi a lány és Juan házasságát. Megpróbál beszélni a fiával, de Juan kitart amellett, hogy feleségül akarja venni Veronicát.

16.
Veronica azt mondja Demetrionak, érte hajlandó lemondani a filmsorozat fõszerepérõl, amit felkínáltak neki. Demetrio megkéri Teótol Veronica kezét. Veronica múltjáról nem esik szó, ám Demetrio elmondja, hogy a távoli birtokra szándékoznak költözni…

17.
Demetrio ünnepélyesen eljegyzi Veronicát. Sara és Teo legjobb barátai is vesznek az eseményen. Juan azonban kétségbeesésében egyre többet iszik és önmagából kikelve elõbb négyszemközt , majd a társaság elõtt is megszégyeníti Veronicát.

18.
Demetrio azzal gyanúsítja Veronicát, hogy Juan biztos nem véletlenül viselkedett olyan tûrhetetlenül az eljegyzési vacsorán. Veronica sértett önérzetétõl hajtva visszaadja Demetrionak a gyûrût. Juan egyre többet iszik és elmegy a szálloda bárjába, hogy megkeresse Demetriot…

19.
Veronica és Demetrio kibékülnek. Teodori kiakarja deríteni, hogy mi az igazság az abortusszal és a bankszámlával kapcsolatban. Egyre inkább az az érzése, hogy Veronica semmiben sem bûnös. Virginia Santiago kérésére kibérel egy autót, amit a fiú ellopat.

20.
A biztosítótársaság nyomozást akar indítani az ellopott autó ügyében. Demetrio ad még egy lehetõséget Veronicának, hogy meggondolja magát és ne menjen feleségül hozzá. Veronica megtudja, hogy nagy vagyon örökölt az édesapjától, de arra kéri a bácsikáját, hogy továbbra is õ kezelje a pénzét. Sara nem akarja , hogy Tona is Veronicával menjen.

21.
Demetrio megemlíti Veronica-nak, hogy ha valóban hozzájön feleségül sokkal kevesebb pénze lesz és rengeteg olyan dolgot nélkülöznie kell majd, amiket ma természetesnek tart. A lány azonban nem gondolja meg magát, hanem megígéri Demetrionak, hogy soha sem fogja elhagyni. Amikor azonban a férfi azt kérdezi tõle, hogy vajon nagyon szerelmes volt-e Ricardo Platas-ba, a lány zavarba jön…

22.
Amikor Demetrio Veronica szobájában találja Juan-t kettesben a lánnyal, valami olyan dolog történik, amire a Veronica egyáltalán nem számított. Eközben Virginia Sara tudtára hozza, hogy Juan Veronica szobájában van. Az ifjú pár elutazik és Virginia azonnal tervezgetésbe kezd aminek az a célja, hogy Juan belészeressen…

23.
Veronica nem érti, hogy mi is történik valójában a házasságában, mert bár az csak most kezdõdött, Demetrio máris úgy viselkedik, mintha egy idegen volna. Mindennek az az oka, hogy még elutazásuk elõtt Virginia elhitette Demetrioval, hogy Veronica a férfi testvérének a szeretõje volt…

24.
Pierre Belot, az öreg francia származású férfi Vernociát mint saját lányát szereti, mert a lány apjának nagyon közeli barátja volt. Emiatt gyakran látogat farmra, ami egyáltalán nem tetszik Demetrionak. A férfi ugyanis meglehetõsen rosszul tûri azt, ahogy Pierre Veronicával viselkedik. Yadira megosztja gyanúját Gildardaval, miszerint Veronica volt az, aki miatt Ricardo öngyilkos lett…

25.
Demetrio úgy bánik Veronica-val, mintha a lány a foglya lenne. Ezt a helyzetet az ifjú hölgy egyáltalán nem kívánja elfogadni, ám Demetrio kijelenti, hogy a boldogságot nem nekik találták ki. Ez a kijelentés készteti Veronica-t arra, hogy súlyos döntést hozzon az üggyel kapcsolatban.

26.
Demetrio megosztja félelmei Williams atyával, elmondva neki azt, hogy rendkívüli módon fél attól, hogy Irma elmondja Veronica-nak, hogy mi történt Ricardo-val. A férfi aggodalma valósággá válik, hiszen Irma valóban elmondja Veronica-nak Ricardo öngyilkosságának körülményeit, azt is megosztva a lánnyal, hogy a férfi mi okból tette ezt…

27.
Teodoro Sara jelenlétében kijelenti, hogy soha sem lett volna szabad megengednie, hogy Veronica hozzámenjen Demetriohoz, hiszen a lányt valójában Juannak kellett volna elvennie. Demetrio attól tart, hogy Veronica szökni próbál tõle, miközben fogalma sincs milyen mély lelki traumán megy keresztül a szerencsétlen lány…

28.
Williams atya elmondja véleményét azokról a dolgokról, amiket Demetrio tett. Pierre Belot megtudja, hogy Veronica balesetet szenvedett és azonnal a kórházba siet, hogy meglátogassa. Miközben Demetrio felesége egészsége miatt aggódik, Virginia elmondja Santiagonak, hogy Juan már teljesen beleszeretett és feleségül fogja
venni õt…

29.
Virginia megpróbálja kihasználni azt, hogy Veronica eszméletét vesztve fekszik betegágyán és megpróbál ártani neki. Azt is elintézte, hogy Juan szobája közvetlenül az övé mellett legyen a szállodában ahol laknak, ám a férfi nem kis meglepetést okoz neki…

30.
Demetrio azt a büntetést eszelte ki Veronica számára, hogy örökké vele kell maradjon. Veronica akkor ébred rá arra, hogy fogságban van Demetrio birtokán, amikor észreveszi, hogy nincs módja arra, hogy kapcsolatot teremtsen a külvilággal: Demetrio ugyanis minden telefont elzárt elõle…

31.
Veronica elmondja Williams atyának, hogy nem akar többé Demetrio-val élni és azonnal el költözne tõle, ha tudna. Azzal azonban tisztában van a lány, hogy férje soha nem engedné õt el. Ezért Williams atya segítségével kidolgozza szökésének tervét…

32.
Virginia elhiteti a családdal, hogy Veronica körül minden a legnagyobb rendben van. Eközben Veronica-nak sikerül megszöknie Demetrio-tól. Elsõként a templomban próbál menedéket találni, ám Williams atya nem található ott. A rettegõ Veronica ezután el sem tudja képzelni, hogy hová meneküljön…

33.
Demetrio megtudja, hogy Veronica Pierre házában bujkál. Pierre azt tanácsolja Veronica-nak, hogy kérje Teodoro segítségét és meneküljön el. Ám még mielõtt felhívhatná Teodorot, a fiatal lány megkapja Sara faxát, aminek tartalma megdöbbenti õt…

34.
A valójában Virginia-tól származó fax eléri célját: mind Demetrio mind pedig Veronica gyanakodni kezdenek a másikra. Virginia, hogy még tökéletesebb legyen a terve egy kitalált történet keretében azt hazudja Sara-nak, hogy Juan és õ nemrég már egymáséi voltak…

35.
Williams atya elmondja Pierrenek, hogy Demetrio csak abból az okból vette feleségül Veronica-t, hogy bosszút álljon rajta. Veronica megvallja Juan-nak, hogy egyáltalán nem boldog Demetrio-val. Juan azt javasolja a lánynak, hogy szökjön el vele…

36.
Lety mindent elkövet annak érdekében, hogy Sara ne mondhassa el Teodoronak hogy Juan és Virginia együtt töltöttek egy éjszakát. A lányban ugyanis felmerül a gyanú, hogy a dolog esetleg nem is úgy történt, ahogy azt Virginia állítja. Ezért úgy dönt, hogy beszél Juan-nal…

37.
Bety Juan és Teodoro tudomására hozza, hogy Carla egyre osszabb állapotban van. Amikor Demetrio a birtokra látogat, olyan megnyilvánulásai vannak, amikbõl Veronica azt a következtetést vonja le, hogy Demetrio Ricardo halála miatt õt bünteti…

38.
Veronica a titokzatos éjszakai látogató kilétét akarja kideríteni. Ezért Demetrionál puhatolózik, ám a férfi fölháborodva közli vele, hogy õ biztosan soha sem akart volna együtt éjszakázni a lánnyal. Juan és Virginia esküvõje egyre közeledik, és mivel az a ruha, amit a lány eredetileg viselt volna tönkremegy, Sara és Lety úgy döntenek, hogy Virginia kénytelen lesz nagymamája ruhájában esküdni. Ezen a ruhán azonban van egy V-betût ábrázoló kitûzõ…

39.
Demetrio nem hajlandó elfogadni azt a szerelmet amit Veronica kínál neki, mert nem tud szabadulni testvére halálának emlékétõl. Az elutasítás miatt Veronica olyannyira kiborul, hogy megfogadja, soha többé semmi sem lehet közte és Demetrio között…

40.
Williams atya figyelmezteti Demetrio-t, hogy nem fogja hagyni azt, hogy a férfi gátlástalanul kínozza Veronica- t. Mostanra már azzal is tisztában van az atya, hogy a férfi hazudott a lánynak annak érdekében, hogy feleségül vegye õt…

41.
Demetrio megpróbálja megakadályozni Veronica szökését. Emiatt rettenetes veszekedés tör ki közöttük. A férfi mintegy végszóként kijelenti, hogy bizonyítéka van arra, hogy õ okozta Ricardo halálát. Williams atya a veszekedés kellõs közepén keresi fel Demetrio-t és Veronica-t. Amikor a házba belép hirtelen egy lövés dördül el…

42.
Veronica Pierre hajóján szökik meg Demetrio-tól, megfogadva, hogy újra tisztázni fogja a nevét, amit akarattal mocskoltak be az ellenségei. Az események következtében Demetrio ágynak esik és még az is kérdéses, hogy egyáltalán lábra tud-e állni. Amikor megtudja, hogy Veronica elszökött tõle lépéseket tesz, a lány azonnali kézre kerítése érdekében…

43.
Veronica az újságokból értesül Virginia és Juan közelgõ házasságáról. Rövid elmélkedés után tökéletes tervet eszel ki arra, hogy hogyan akadályozza meg ezt. Teodoro azt gondolja, hogy Veronica Demetrio társaságában érkezett. Eközben azonban Demetrio arra gyanakszik, hogy éppen Teodoro az, aki Veronica-t rejtegeti…

44.
Veronica bevallja Pierre-nek, hogy egyetlen érzelme maradt Demetrio felé: a gyûlölet. A szállodában, ahol Veronica megszáll szintén vendég egy gyönyörû hölgy: Miranda Montesinos. Amikor a két nõ találkozik, még nem tudják, hogy fontos szálak kötik össze õket…

45.
A döntés amit Teodoro Vereonica-val kapcsolatban hoz megdöbbenti Demetrio-t. A férfi már csak abban reménykedik, hogy Virginia esküvõjén tud vele találkozni, hiszen tökéletesen tisztában van azzal, hogy Veronica mire képes…

46.
A szertartás után Veronica elmegy a Fernandez Negrete házba, és elbújik Virginia szobájában. Demetrio utánamegy a fogadásra, de nem találja. Veronica barátnõjétõl próbál megtudni valamit, sikertelenül, mert a barátnõ, Bety, csak Teodoroval beszél, deneki elmondja Veronica jöttének igazi okát. Közben Veronica összekap Virginiával és úgy tûnik, végül bizonyítékokkal sarokba szorítja…

47.
Immár az egész család elõtt folyik a tetemrehívás: Veronica kikényszeríti a vallomást Virginiából, hogy õ volt Ricardo szeretõje. Demetrio segítségére siet a bizonyítékok felsorakoztatásában, majd részletezi saját történetüket is. Sara és Teodor megtörnek a tények nyomasztó súlya alatt. Mindeközben Santiago anyaggal kínálja meg Carlat. Pepe nagyon rosszul lesz? Veronica tisztázza magát a családi ítélõszék elõtt, Virginia kivívja a család megvetését és a haragját…

48.
Miután minden kiderült, a Fernandez Negrete család látni sem akarja Virginiá-t. Juan érvényteleníttetni akarja a házasságukat. Mindenki önmagát hibáztatja a történtekért. Demetrio megpróbál beszélni Veronicá-val, de a lány nem akar továbbra is együtt élni vele, mert már nem bízik benne, és nem hiszi el, hogy szereti õt. Belot felajánlja, hogy bérel egy lakást Veronicá-nak, amíg õ nem talál munkát. Virginia elmondja Juan-nak, hogy csak a pénzéért ment hozzá. Pepe rosszul lesz és kórházba kerül…

49.
Veronica és Teodoro együtt ebédelnek, és igyekeznek tisztázni a félreértéseket. Teodoro rosszul lesz, miután Virginia õt is megfenyegette. Demetrio elmegy Juan-hoz, aki megmondja neki, hogy harcolni fog Veronica szerelméért. Miranda meglátogatja Sará-ékat, akik nagyon meglepõdnek, és nem igazán értik, hogy miért kezd el érdeklõdni régen látott lánya iránt…

50.
Miranda felkeresi Sarát, és arra kéri, hadd maradjon a lánya közelében. Sarát féltékenység gyötri: megtudja, hogy Verónica anyja Teót is felkereste az irodában. Virginia és Santiago üzlettársat keresnek, hogy menthessék a felhalmozott tokét. José És Teo aggódik a bankban történt zavaros ügyletek miatt. Demetrio felkeresi Verónicát, de a lány kiadja az útját, és a bankszámlával sem óhajt élni, amelyet férje az o nevére nyitott…

51.
Demetrio visszamegy a birtokra. Yadira nagyon örül ennek, mert reméli, hogy elfoglalhatja Veronica helyét a férfi oldalán. Veronica elmondja Bety-nek, hogy mi mindenen ment keresztül Demetrio mellett…

52.
Könyvvizsgálók kutatnak Teodoro bankjánál, akik közül az egyiket Virginia és Santiago bérelte fel, hogy valamilyen hibát találjanak. Sara depresszióba zuhan, nem tudja elviselni, hogy hirtelen minden összeomlott körülötte…

53.
Bety nem érti Veronica Pierre-el kapcsolatos kinyilatkoztatásait. Jose és Teodoro elég egyszerûen tudják igazolni, hogy az általuk elnökölt bankban semmiféle pénzmosás sem történik. Azt azonban nem tudják, hogy Virginia sötét terveket szõ ellenük…

54.
Lety, Sara és Teodoro rendkívül feszültek, mivel képtelenek megtalálni a módját, hogy hogyan szabadulhatnának meg Virginia-tól. Santiago tovább folytatja rendkívül gyümölcsözõ üzleti vállalkozását, melynek lényege az, hogy lopott autókat vásárol és külföldre elad. Demetrio végre sikerrel jár abban, hogy megtudja Veronica Mexikóvárosbeli címét…

55.
Demetrio meghallgatja Miranda Veronica-ról szóló információtját és ez alapján a legrosszabbra gondol. Virginia sikeresen olyan bizonyítékot szerez, amivel tönkre tudja tenni Teodoro-t. Juan egyre kiélezettebb figyelemmel követi Virginia minden lépését, elhatározta ugyanis, hogy meg fogja találni a módját a lány börtönbe juttatásának…

56.
A törvény keze utoléri Santiago-t, a hatóságok ugyanis rájönnek, hogy a férfi autószállítmánya lopott gépkocsikból áll. Veronica éppen az utolsó pillanatban érkezik Carla-hoz, aki túladagolás miatt ájultan fekszik…

57.
Demetrio elmegy Veronicá-hoz, de õ csak üzleti ügyekrõl hajlandó beszélni vele. Virginia szeretné, ha mindenki megbocsátana neki. Juan-nal normális házaspárként akar élni. Belot visszahívja Mirandá-t, de nem hajlandó bármilyen információt adni neki Veronicá-ról. Teodoro felfogad egy magánnyomozót, hogy derítse ki, hogyan halt meg Gilbert doktor…

58.
Carla édesanyja, Helen felkeresi Pepe szüleit, hogy velük együtt vitassa meg azt a szörnyû helyzetet, amibe gyermekeik kerültek. Pepe megpróbálja megkeresni Carla-t, mert el akarja neki mondani, hogy milyen rettenetes gyilkosságot követtek el…

59.
Demetrio váratlan meghívást kap Teodorékhoz, de Veronicával ismét összevitatkoznak. Pepe kötélnek áll és drog elvonókúrára megy, azonban Santiago irányítása alatt Bucles telefonon fenyegeti a fiatal drogfüggõket. Gilbert doktor fia jelentkezik Ruiz nyomozónál, hogy kiderítse apja gyilkosának kilétét. Williams atya segít Irmának, hogy az asszony férje brutalitása elõl Mexikó városba meneküljön. Virginia vállalja, hogy Juannal a hegyekbe költözik, de közben Santiagoval és az embereivel bosszút forral. Veronica elutasítja Juan újabb közeledését. Demetrio megsebesül, amikor megakadályozza, hogy Bucles elrabolja Juan kocsiját…

60.
Veronica is felmegy a színpadra átvenni a díjat Demetrio-val. A férfi ott, mindenki elõtt megcsókolja, ettõl a lány dühös lesz, és hazaindul. Az autót megtámadják don Nato emberei, leütik Irmá-t, Juan-t és Veronicá-t. Mikor Irma magához tér, már csak Juan-t találja ott, mert Veronicá-t közben magával vitte egy fiatalember. Mindenki azt hiszi, hogy Veronica a támadók fogságába került…

61.
Veronica összeesik és elájul az utcán. Antonio talál rá és elviszi magához a lányt. Amikor Veronica magához tér, semmit sem tud Antonionak mondani arról, hogy honnan, hová és miért ment. Luis, Antonio egyik orvos barátja közli a férfival, hogy Veronica-nak súlyos agyalapi sérülése van…

62.
Virginia megpróbálja a szörnyû tragédia felelõsségét Demetrio-ra hárítani. Veronica azt feltételezi, hogy egy Demetrio által kitervelt merénylet áldozata lett. Virginia végre megtudja, hogy hol van Veronica…

63.
Amikor Miranda meghallja, hogy mi történt Veronica-val, azonnal arra gondol, hogy mindez Demetrio aljas terve volt a lány ellen. Luis azt tanácsolja Antonio-nak, hogy kerülje el a bajt és ne avatkozzon Veronica ügyeibe. Ahelyett, hogy segítene rajta, inkább adja át a lányt a rendõrségnek…

64.
Virginia egy Veronica-val kapcsolatos faxot küld Teodoro-nak, majd Santiago társaságában Nato-hoz indul. Ide követi a Teodoro által felbérelt magándetektív is. Virginia közli Nato-val, hogy nagyon nagy bajba fog kerülni, ha bármit is megpróbál elárulni a rendõrségnek…

65.
Antonio és Luis a televízióból tudják meg, hogy Veronica rablás áldozata lett. Virginia azt feltételezi, hogy Veronica-t Nato emberei tartják fogva. Eközben Veronica magához tér Antonio házában, és igen bizalmatlan a két férfival, akik megmentették az életét…

66.
Veronica kihallgatja egy részét annak a telefonbeszélgetésnek, ami Santiago és Antonio között zajlik le. Santiago, magát Demetrionak kiadva próbálja meg félrevezetni Antonio-t. Ezután a férfi fotókat készít Veronica tartózkodási helyérõl, nem tudva, hogy Mr. Tellez, a Teodoro által felbérelt magándetektív követi és minden lépésérõl tájékoztatja Teodoro-t…

67.
Virginia figyelmezteti Nato-t, hogy rettenetes veszélyben van. A férfi azonban ezt nem hiszi el és fenyegetõzni kezd, azt feltételezve, hogy a nõ feladta õt a rendõrségen. Bety megpróbálja rávenni Lety-t, hogy mondja el Juan-nak, hogy mi történt Veronica-val…

68.
Demetrio elmondja Teodoronak, hogy Veronica terhes, közös gyermeküket várja. Juan azonban szintén azt állítja, hogy a gyermek, akit nVeronica vár az övé. Az ebbõl kialakuló veszekedésnek az eredménye az lesz, hogy Demetrio és Juan összeverekszenek.

69.
Veronica bevallja nagybátyjának, hogy csak arra használja Juan-t, hogy bosszút álljon Demetrio-n a rengeteg szenvedés miatt, amit õ okozott neki. Virginia úgy dönt, hogy végez Veronica-val, de legalábbis a kisbabával. Santiago-t kéri, hogy segítsen neki…

70.
Virginia, aki még mindig nem tudja, hogy Teodoro egy detektívvel minden lépését figyelteti, azt állítja a férfinak, hogy csak azért van kapcsolata egy kábítószer-kereskedõvel, mert az ígéretet tett neki arra, hogy együtt megtalálják a függõségben levõ kisgyermekek szenvedéseinek enyhítésére szolgáló módot…

71.
Veronica nagyon aggódik Demetrio állapota miatt, kijelentve, hogy közös gyermekük nem nõhet fel az igazi apja nélkül. Veronica azzal is szembesül, hogy valódi és igaz szerelemmel szereti Demetrio-t. Eközben Miranda útnak indul Pueblo Alegre-be, hogy Veronica mellett legyen…

72.
Demetrio és Francisco végre menedéket találnak. Francisco-nak – úgy tûnik – eltört a lába. Amit egyik férfi sem tud az az, hogy pont abba a kis házba jutottak el, amit annak idején Veronica használt, amikor megszökött Demetrio-tól…

73.
Virginia beleegyezik a válásba, azzal a feltétellel, hogy egy bérelt házban azt a látszatot keltik, mintha oda költözött volna Juannal. Ezek után újságíró kapcsolatait felhasználva, olyan cikket írat Teodoro-ról, ami õt sikkasztónak állítja be. Bár Virginia tagadja, hogy köze lenne a cikkhez, Teodoro bizonyos abban, hogy a lány keze van a dologban…

74.
Veronica megtalálja Demetrio-t, és a találkozás alkalmaból szinte azonnal szenvedélyesen csókolózni kezdenek. Demetrio könyörögve kéri a lányt, hogy bocsásson meg neki mindazért, amit ellene elkövetett. Sara azt feltételezi, hogy Virginia okozta az újságokon keresztül a botrányt…

75.
Veronica és Demetrio Guadalajara-ban vannak, ahol a lány rendkívül féltékeny lesz Miranda-ra. Azt gondolja ugyanis, hogy van valami a nõ és Demetrio között. Egy ezzel kapcsolatos vita során, Veronica arra kéri Demetrio- t, hogy mondja meg neki az igazat. Cserébe õ is megmondja, hogy mikor születik meg a gyerek…

76.
Francisco bevallja Irma-nak, hogy õmiatta nincsen gyermekük, és rendkívül gonoszan cselekedett, amikor ennek tudatában az asszonyt hibáztatta a gyermektelenség miatt. Ruiz nyomozó elmondja Teodoro-nak, hogy Virginia és Santiago kapcsolatban állnak Nato-val…

77.
Ruiz nyomozó tájékoztatja Teodoro-t, hogy a Terrazákat letartóztatták. Juan elmondja Veronica-nak, hogy micsoda komplikációk és botrányok voltak a távollétében az újságcikk miatt. A feszültségtõl elmenekülendõ, Juan meghívja a lányt nagybátyjához…

78.
Miranda elmondja Williams atyának, hogy valahogy el kell érnie, hogy mindig Veronica közelében lehessen, hiszen õ a lánya. Teodoro megtudja, hogy a bank részvényeinek legnagyobb vásárlója Virginia volt. Veronica összetalálkozik Mirandával és azzal vádolja, hogy a nõ Demetrio szeretõje…

79.
Virginia engedélyezi Nato-nak, hogy az õ nevét használva vásároljon részvényeket magának. Így a lány nagy segítséget nyújt a férfinak abban, hogy tisztára mossa a pénzét. Demetrio, Miranda és Veronica újabb veszekedésbe kezdenek a lány féltékenységi rohama miatt. A vita hevében Demetrio megmondja Veronica-nak, hogy Miranda az anyja…

80.
Amikor Santiago megpróbál kapcsolatba kerülni Virginiával, Tona felismeri a férfi hangját és elmondja Lety-nek, hogy ki telefonált és miért. Lety így a telefontársaságon keresztül kinyomozza, hogy honnan érkezett a hívás, megtudva, hogy az egy klinika száma. Mégpedig annak a klinikának a száma, ahová Virginia Santiago-t elrejtette…

81.
Virginia megérkezik a klinikára. Hamarosan azonban feltûnik neki, hogy a környéken túl sok a rendõr, így gyanút fog és sietve távozik. Santiago azt vallja a rendõrségen, hogy megtámadták az utcán és így került kórházba. Juan úgy dönt, szabadságra küldi Marcos-t, nehogy Virginia ártani tudjon neki…

82.
Virginia Santiago tudtára adja, hogy az ország legjobb ügyvédjét béreli fel, hogy az kihozza õt a börtönbõl. Juan elviszi Virginia-nak, a nyereséget, amit a lány a részvényüzleten nyert. Virginia azonban azt állítja, hogy az összeg csak a fele a valóságosnak…

83.
Carla azzal vádolja Santiago-t, hogy kábítószerkereskedelemmel is foglalkozik, valamint autólopásokkal és gyilkossággal is gyanúsítja a férfit. Az ügyvéd biztosítja Santiago-t, hogy mindent megtesz annak bebizonyítása érdekében, hogy Carla vádjai alaptalanok…

84.
Andre végre megérti, hogy Veronica irányában érzett érzelmei az apai szeretethez hasonlíthatóak. Santiago változatlanul állítja, hogy rablótámadás érte, ám késõbb kénytelen beismerni, hogy valóban járt Pueblo Alegre-ben…

85.
Santiago beismerõ vallomást tesz a Pueblo Alegre-ben történtekrõl. Elmondja, hogy valójában Veronica sebesítette meg, amikor Virginia utasításaira meg akarta õt gyilkolni. A vallomás alapján a rendõrség letartóztatja Virginia-t…

86.
Virginia arra kéri az õt letartóztató nyomozót, hogy engedje átöltözni õt. A rendõr erre engedélyt is ad, ám az õrizetlenül hagyott Virginia megszökik. Emiatt Juan-t is letartóztatja a rendõrség, azt feltételezve, hogy a férfi segítséget nyújtott a nõnek a szökés megvalósításában…

87.
Virginia beszél ügyvédjével és arra kéri, hogy kísérje el õt Lety Cuernacava-beli házába. Eközben Lety és Sara a birtokra érkeznek és közlik Veronica-val a fejleményeket. Nicole szerelmes levelet kap “Demetrio” aláírással…

88.
Teodoro meglátogatja Santiago-t a börtönben, aki neki is megerõsíti, hogy Virginia bérelte fel Veronica megölésére. A férfi azt is beismeri Teodoro-nak, hogy mind neki mind pedig Virginia-nak volt köze Dr. Gilbert halálához…

89.
Nicole egy üzenetet csúsztat Demetrio zsebébe, amelyben randevúra hívja õt. Irma és Veronica kinyomozzák a randevú helyszínét és lesben állnak, várva, hogy vajon Demetrio felbukkan-e. Ám amikor Demetrio valóban megjelenik és átöleli Nicole-t, Veronica-ban egy világ omlik össze…

90.
Demetrio meg akarja leckéztetni Nicole-t, ezért rá akarja venni, hogy igyon tequilát. A megleckéztetés kimenetelét azonban már sem Veronica sem Irma nem várja meg, hanem azonnal Williams atyához sietnek, hogy elmondják neki a történteket…

91.
Marcos elmondja Tonanak és Irasemanak, hogy rengeteg vér van Veronica autójának hátsó ülésén. Közösen úgy határoznak, hogy elmondják Juan-nak. Eközben Veronica azon mereng, hogy vajon el fogja-e tudni valaha is felejteni, hogy mit tett vele Miranda…

92.
Demetrio megpróbálja móresre tanítani Nicole-t. Ennek érdekében le akarja itatni a lányt, ám amikor az nem hajlandó vele tequilázni, akkor végiglocsolja rajta a pálinkát. Ennek a jelenetnek válik tanújává az éppen ekkor a helyszínre érkezõ Veronica és Irma.

93.
Virginia ügyvédje némi jogi csavarokat alkalmazva sikeresen szabadlábra helyezteti a lányt. Santiago azzal egészíti ki a vallomását, hogy Virginia és õ szeretõk voltak, Virginia teherbe esett tõle és emiatt kellett az abortuszt végrehajtó dr. Gilbert-nek meghalnia. Santiago azt is beismeri, hogy Virginia volt az, aki Veronica meggyilkolására felbujtotta…

94.
Virginia kideríti ki a felelõs a laboreredményekért. Miután összeismerkedik a férfival, arra kéri, hogy változtassa meg Veronica hivatalos laboreredményeit a lány számára jóval kedvezõtlenebbekre. Ellentételezésként ellenállhatatlan ajánlatot tesz.

95.
Veronica laboreredményei azt mutatják, hogy súlyos rákja van, méghozzá meglehetõsen elõrehaladott állapotban. Dr. Moguel azonban nem bízik az eredményben és elküldi a lányt egy másik orvoshoz.

96.
Virginia-t az õt ért támadás miatt sürgõsen meg kell operálni. Bár az operáció megmenti a nõ életét, mégsem lesz képes többé járni. Veronica-ról eközben elterjed a kórházban, hogy súlyos rákbeteg…

97.
Veronica abban a hitben él, hogy születendõ gyermeke és õ csak pár hónapot érnek már meg. Virginia megtudja orvosaitól, hogy soha többé nem lesz képes járni…

98.
Virginia közli Juan-nal, hogy gyûlöli õt, mert mindig is gyengén viselkedett. Azt is elmondja a férfinak, hogy nála csak azt a Veronica-t gyûlöli jobban, akinek még mindig sokat kell majd szenvednie azok miatt a dolgok miatt, amiket õ kitervelt ellene. Az orvosi vizsgálatok végeredménye egyértelmûen bizonyítja, hogy mind Veronica mind pedig a kisgyermek tökéletesen jól vannak. Juan Veronica keresésére indul…

98.
Veronica felhívja családját Mexikóban és így megtudja, hogy Juan szörnyû balesetet szenvedett. Emiatt Demetrio- val közösen úgy döntenek, hogy azonnal visszatérnek hazájukba. Eközben Virginia is értesül a balesetrõl…

99.
Juan egyre jobban van, ám depressziója változatlanul meglehetõsen súlyos. A férfi úgy érzi, képtelen Veronica nélkül élni. Egyre komolyabban fontolgatja az
öngyilkosságot. Curls azt állítja, hogy csak azért settenkedett be Juan szobájába, hogy kirabolja õt. Ezt azonban senki sem hiszi el, legfõképpen a rendõrség nem. A nyomozással megbízott felügyelõ pedig beható vizsgálat indítását kezdeményezi…

100.
Amikor Veronica szülni kezd, Dr. Moguel arra kéri Demetrio-t, hogy döntse el mit szeretne inkább. Ha elsõsorban a gyermeket vagy az anyát próbálnák inkább megmenteni, ha komplikáció merülne fel…

Megosztom másokkal: