La mujer de Judas tartalma

LA MUJER DE JUDAS – Júdás asszonya

1.
6 hónapi munkája megy tönkre Glóriának. A diploma munkája már majdnem készen volt, amikor a nagybátyja (az anyjának a bátyja) részegen összetörte a számítógépét és kidobta a lányt a házból. Amikor Juaka (Glória anyja) megérkezik, látja hogy mi történt, elviszi magával. A hír a jól ismert „Júdás asszonyáról”, hogy kegyelmet kapott és kiszabadul a börtönbõl, mindenkit felkavar. Altagracia del Toro, akit mindenki csak Júdás asszonyának hív 20 évvel ezelõtt egy gyilkosság miatt került börtönbe. A tette miatt Marcos Roja Paul vádolta évekig és a Júdás asszonya nevet is õ ragasztotta rá. Altagrcaiát az édesanyja, Berenice és egy régi családi barát, Buenaventura várja a börtön elõtt. Carorában a bor ünnepére készül a del Toro borászat elnöke, a meghívottak a család és munkások. Gloria az elsõ pillanattól kezdve, hogy meglátja a hírekben Altagraciát, érdeklõdni kezd az ügy iránt, és úgy dönt, hogy ez lesz a dolgozatának a témája. Felhívja a barátnõit és úta kelnek. Laura, amikor megtudja, hogy Altagrcaia kiszabadult, magaköré csõdítve az embereket, a szõlõben egy védelmi rituálét rögtönöznek, hogy megvédjék magukat Júdás asszonyától. Salamon azonban nem örül ennek és leállítja a menetet, és mindenkit utasít, hogy térjen vissza a munkájához. Petunia és Micaela, Glória barátnõi elmennek Carorába, hogy megismerjék Júdás asszonyának a történetét. Közben a borászatnál megjelenik Julian Morera, aki azelõtt Altagrcaia võlegénye volt. Cordélia aki szigorú erkölcsök közt nevelkedett, ismét Ludo ölében találja az anyját. Az anyja viselkedése felháborítja a lányt, aki egy csodálatos szerelmrõl álmodozik, az ünnepségen találkozik a tökéletes férfival, Panchoval. Emma és Ricarda összefut a 3 barátnõvel, akik filmeseknek adják ki magukat, Glória, hogy nagyobb hatást keltsen, Cristina Dominének adja ki magát és elárulja, hogy azért vannak ott, mert dokumentumfilmet akarnak készíteni Júdás asszonyáról. Ernesztó, aki a del Toro cégnél dolgozik, kap egy telefonhívást a cselédtõl, hogy valami probléma van a házban. Haza siet, és ott találja a titokzatos Marinát. A nõ nem fedi fel, hogy õ Altagracia féltestvére, csak annyit árul el, hogy szabadságra jött. ” Micsoda zsibvásár! “, mondja ki hangosan Glória, amikor látja, a készülõ reklámfilm forgatását, ahol néhány lány lengén öltözve fejükön szõlõlevél koronával a hordóban tapossák a szõlõt. Ezt hallva Salomon, aki maga sem elégedett azzal, amit lát, leállítja a forgatást, és a 3 lányhoz fordul, hogy melyikük tette a kijelentést? Petunia végül oda löki Glóriát Salomon elé, a lány pimaszul annyit mond, hogy „én voltam, és akkor mi van?” A lány kifejti a véleményét a forgatásról, a férfi, pedig azt javasolja, hogy próbálja ki milyen az, amikor mezítláb tapossa a szõlõt. Glória barátnõi eközben felszívódnak. Glóriának tetszik az új tapasztalat, amikor megjelenik Emma, Salomon menyasszonya. Emmától tudja meg Salomon, hogy „Cristina Domine” dokumentumfilmet készít Júdás asszonyáról.Az ünnepségen megjelenik az 1979-es szõlõ királynõ, Chichita, Alirio és Ismael anyja. A nõ alig áll a lábán és egy üveget tart a kezében. Alirio szégyenkezve és dühösen fordul Ismaelhez, hogy segítsen az anyjuknak, hogy az eltûnjön a színrõl, mielõtt teljesen lejáratja õket. Amikor Chichita meglátja Julian Morenat, mintha kitisztult volna a feje. Marina is érdeklõdni kezd a férfi iránt. Mikor Glória egyedül marad, úgy dönt, hogy sétál egyet, végül az autóban üldögélve zenét hallgat, amikor megzavarja Salomon. A férfi felajánlja, hogy menjenek hõlégballonozni… Minden csodálatosan alakul, amikor hõlégballonozás közben Glóriának látomása támad, két lovat lát, akik maguk után vonszolnak egy férfit. Ez a látomás sokkot okoz a lánynak, aki félelmében reszket. Ezekben a pillanatokban az ünnepségen Chichita sietõsen eldug egy zöld csomagocskát. Hamarosan megvadult lovak törnek be az ünneplõk közé, maguk után vonszolva egy férfit. A lovak által okozott porból egy alak tûnik fel, aki a tömeg felé tart. Júdás asszonya visszatért.

2.
A lovakat sikerül megállítani, és mindenki szörnyûlködve áll a szerencsétlenül járt férfi felett, Altagracia lassan közeledik… Marcos Roja Paul, az újságíró biztos abban, hogy ez az egész Júdás asszonyának a mûve. Az áldozat, Julian Morera, a férfi még életben van. Néhány embernek ismerõs a férfi és nem örülnek…Gloria végre megnyugszik, és elnézést kér a furcsa viselkedésért. Amikor földet érnek, Salomon kissé félre vonul, hogy elolvassa Emma sürgetõ sms-ét. Ezért gyorsan visszamennek az ünnepségre, ahonnan már elvitték Julian Morerat a kórházba. Gloria a barátnõitõl tudja meg, hogy mi történt, és nagyon sokkolja, hogy ami történt, az neki látomásként jelent meg. A lányok meg akarják mutatni a videó felvételt, amit készítettek, de a készülék eleme éppen lemerül, és nem tudják megnézni a legérdekesebb momentumot. Gloria elmondja, hogy látomása volt, Juaka pedig próbálja megnyugtatni, hogy a nagyanyjától örökölhette ezt a képességet, ami isteni adomány, de a lány nem osztja az anyja optimista véleményét. Julian Morerát beviszik a kórházba, kómában van. Altagracia elmegy a kórházba, Marcos is oda megy és meggyanusítja a nõt, mint elkövetõjét ennek a szörnyûségnek a nõ, pedig megfenyegeti a férfit. Kiderül, hogy Glória már járt Carorában, gyerekkorában, amikor Santia vigyázott rá… Most mind a négyen oda mennek. Santia örül, hogy újra találkoznak. Petunia és Micaela rájönnek, hogy nem hoztak magukkal elemtöltõt a kamerához és elmennek keresni egy boltot, ahol vehetnének egyet. Glória otthon marad, hogy lezuhanyozzon és pihenjen. Az ápolónõ meglát egy menyasszonyi ruhás nõt Julian fölé hajolni, és sikítozva rohan ki a kórterembõl. Marcos pedig ott terem és alig hiszi el a nõvér zavaros elmondását. A betegágynál viszont ott egy erszény 30 ezüstpénzzel. Salomon az utcán kérdezõsködik a lányok után, végül Isabel ad neki felvilágosítást a lányok holléte felõl. Salomon Santia házába megy. Mivel nem talál senkit a házban, de hallja a csobogó vizet a fürdõszobában, bemegy. Gloria meglepetésésben és ijedtségében, a nem várt látogató miatt, leszakítja a zuhany függönyt, hogy eltakarja magát, miközben ki akarja zavarni a férfit, aki kelletlenül hagyja el a fürdõt.

3.
Salomon mielõtt kimegy a fürdõböl, elmondja, hogy megvárja kint amíg alány felöltözik, aztán szeretne vele beszélni. Emma Alirioval beszél, közli vele, hogy senki nem teheti ki a házból és a cégtõl, mivel olyan sok energiát fektetett bele. Alirio pedig elmondja, hogy tulajdonképpen Altagrcaia mindennek a tulajdonosa. Gloria, gyorsan kinn terem a társalgóban, ahol Santia leszidja, amiért megvárakoztatta Salomont, majd kettesben hagyja a fiatalokat. A lány válasz helyett visszakérdez:” Senor Vaisman, csak nem a függöny tetszett meg? Egyikük sem válaszol Salomon vigyorogva megkérdezi a lányt, hogy megjavította-e a függönyt. Egyikõjük sem válaszol a feltett kérdésekre. Végül Salomon töri mega csendet: „Christina Domene, te olyan szép vagy, új érzéseket ébresztettél bennem…” Ludoviko tudja, hogy Altagracia legjobb barátnõje Ricarda volt, ezért megkéri, hogy beszéljen vele, derítse ki, hogy mik a tervei. Salomon egészen közel megy Glóriához, zavarba hozva ezzel a lányt. „ Salomon te sportolsz valamit?”- „Gyönyörû nõk után futok, mint amilyen Te is vagy.” Átöleli a lány és egyre közelebb hajol hozzá, Glória pedig nem áll ellen… Ekkor érkezik meg Peutnia és Micaela, mentegetõzve, hogy milyen forróság van kint, de amint a párra néznek, majd összekacsintanak, megjegyzik, hogy a szobában még nagyobba forróság. Salamon zavarba jön elengedi a lányt. Salamon távozása után a lányok nevetésben törnek ki. Chichita beszél Altagraciával Julian Moreráról. Azt mondja, hogy számíthat rá mindenben, ahogy Julianra is számíthatott. „Chichita, Julian él”. A nõ zavarba jön és megkérdi, hogy igaz-e amit hallott. De Altagracia csak nagyon szigúan nézrá. Chichita folytatta a beszélgetést és elmondja, hogy mennyire bántja, amiért soha nem látogatta meg Altagraciát a börtönben. Hirtelen megjelenik Alirio, akit bemutat Altagraciának. A férfi elmondja, hogy segít Salomonnak, Emmának, Ludovikónak a cég vezetésében. Gloria bevallja a barátnõinek, hogy Salomon elvette az eszét, olyan helyes férfi, aki az élete férfija lehetne. És ha nem jöttek volna meg akkor a férfi biztosan megcsókolja. Elmeséli a lányoknak, hogy a férfi hogyan rontott be hozzá a fürdõbe. Közben Marina Batista jön le a lépcsõkön és bemutatkozik, mint a del Toro vagyon egyik örököse, miután Altagracia féltestvére. Ludo, aki a feleségét és a nagyobbik fiát keresi, összefut Ismaellel, aki közli vele, hogy az anyja és a testvére már régóta elment otthonról. Ludo bolondnak nevezi a feleségét, aki „egyre bolondabb lesz”. Amikor végül Chichita hazaér, Ismael kérdõre vonja, de Alirio válaszol az anyja helyett, hogy Altagracia házában voltak. Cordélia beszél az anyjával, annak a viselkedésérõl. Ricarda rögötön megkérdi, hogy talán féltékeny rá, amiért a férfiak õt ennyire szeretik? Erneszto végre megkéri Laura kezét Buenaventurától. Aki boldogan igen mond, már azt hitte, hogy ez sosem fog megtörténni. Emma még mindig fél, Altagracia visszatérte miatt. És ki ne félne a kis városban, amikor a pap gyilkosa visszatért. Salomon megerõsíti Alírió szavait, hogy itt minden Altagraciáé. Gloria közli a családjával, hogy Salomon alkalmazza, de Juaka nem örül ennek, és emlékezteti a lányt, a férfi élete be van osztva és nem lesz arra ideje, hogy vele foglalkozzon. Buenaventura érkezik a házba és meglepõdve látja Juakát és Glóriára nézve megkérdi, hogy Õ a te lányod? Juaka igennel válaszol. Ernesto és Salomon az ünnepségen történtekrõl beszélgetnek, Salomon elmeséli hogy meg akarta mutatni Cristinának a szõlõst, aki a légballonban a lovakról beszél és megijedt. Teljesen zavarbahozta ez a férfit, alig tudja elképzelni, hogy ennek a fiatal lánynak köze legyen a gyilkoshoz. Ekkor Juaka elviszi Glóriát a szõlõshöz, megáldja õt. A lány bemegy a kapun, de alig tesz meg pár lépést, kutyák rontanak rá. Glória futni kezd, amikor meglátja Salomont az ölébe ugrik, aki lecsendesíti a kutyákat. Marina meglátogatja Altagraciát, az viszont nincsen otthon. Berenic van csak otthon, aki nagyon is jól ismeri a zöld szemû lányt, a férje lányát. Kiutasítja Marinát a házból. Salomon elmondja Glóriának, hogy éppen róla beszéltek. Salomon elmondja, hogy felkeltette a kiváncsiságát, azzal, amit a lovakról mondott. Cordélia az erogén zónákat tanulmányozza, hogy könnyebben elcsábítsa Panchot, aki valamiért más lányok után kacsintgat inkább. Salo és Glória szõlõben sétál, amikor megjelenik egy menyasszonyi ruhás nõ. Utána erednek. Sagrario a kezét mossa, ami tiszta vörös, vajon festék vagy vér? Salomon és Glória egy elhagyott házban vörös festékkel írt feliratot látnak a falon „visszajöttem”. Salomon éleshangon kérdi a lányt, hogy ki küldte õt és miért? A lány nem érti a férfi viselkedését.

4.
Salomon arra gyanakszik, hogy a lány Júdás asszonyának a segítõje és azért jött, hogy szabotálja a munkáját. Amikor Gloria megérinti az írást, látomása van egy menyasszonyi ruhás nõrõl. Ezt elmondja Salomonnak, aki ettõl még gyanakvóbban nézi a lányt. A lány kimegy a házból és zavarában azt mondja, hogy csak feltételezi, mivel éppen az elõbb követték azt a nõt. Cordélia összeveszik Panchoval, mert a férfi olyan kijelentést tesz, hogy õ nem fog soha megnõsülni. Cordi az anyjának panaszkodik. Gloria megkérdi Salomont, hogy az ellopta-e a Júdás asszonyának földjét. A férfi elmondja, hogy nem lopott, hanem apáik szerzõdést kötöttek, ennek jogán egy ideig õ mûveli a földet és vezeti a céget. És azt is elmondja, hogy valaki, talán Júdás asszonya tönkre akarja tenni a munkáját. A férfi megkérdi, hogy miért viselkedett olyan különösen a légballonban, ki akarja deríteni, hogy mit rejteget elõtte a lány. Marcos továbbra sem hagyja békén Júdás asszonyát és addig nem nyugszik, amíg a nõt vissza nem juttatja a börötönbe. Megmutatja a lányoknak a 20 évvel ezelõtti videó kazettát, amin Altagracia bevallja a gyilkosságot. Altagracia megjelenik a szõlõsben. Ernesto látja és figyelmezteti Salomont. A lány mérges a férfira, amiért meggyanúsította õt. Salomon rákérdez, hogy valóban Cristina Dominének hívják-e, és hogy nem lehet, hogy õ Júdás asszonya, aki el akarja árulni õt és amikor nem is számít rá hátba szúrja egy tõrrel? Glória egy poénnal válaszol, hogy oldja a feszültséget. És megnyugtatja a férfit, hogy bízzon benne. A férfi gyengéden bevallja neki, hogy megbabonázta. Ricarda keresi a meghívottak listáján Cristina Domiét, de nem találja. Emma és Ludo kéri, hogy nézzen utána ki ez a kislány, és hogy van-e valami köze Altagraciához. Ludo szerint a 3 lány megjelenése nem volt véletlen pont azon a napon, amikor Altagracia is megjelent. Gloria beszél a látomásairól Salomonnak, de az nem hisz neki. Laura elmondja Sagrariónak, hogy Ernestóval eljegyezték egymást. Ernesto unokahuga nagyon örül ennek a hírnek. Marina megjelenik a borászatnál és Laura felismeri, hogy ez annak a szinésznõcskének a lánya, Altagracia pedig a féltestvére. Chichita meglepi és megijeszti Glóriát és Salomont a szõlõsben. A nõ azt mondja, hogy Altagraciát keresi, érdekes módon a kezei vörösek a festéktõl. Magyarázatképpen azt mondja, hogy talált egy festékes vödröt és véletlenül összekente magát. Glória Chichitáról érdeklõdik, és megtudja, hogy Ludoviko felesége. Gloria feltételezi, hogy esetleg a nõ lehetett a menyasszonyi ruhás alak, de ha kesztyû volt rajta, akkor nem érti, hogy mitõl festékes a keze? Cordélia megmutatja Panchonak a szõlõst és sétálnak a vízparton, amikor megcsípi egy méh, elveszíti az eszméletét, Pancho megijed és szájon át akarja lélegeztetni. A lány feléled. Laura és Marina találkozik Ernesztóval. Marina flörtölni kezd a férfival, akit Laura bemutat neki, mint a võlegényét. Marina távozása után Laura veszekedni kezd a férfival. Salamon bemutatja Glóriát Alirionak, akivel együtt elvonulnak, hogy megbeszéljék a közös munkát. Ricarda az ajtónál hallgatózik és szól Emmának. Altagracia és Juaka találkoznak a temetõben és beszélgetnek, Juaka volt az egyetlen, aki látogatta õt a börtönben. Juaka büszkén beszél a lányáról. Altagracia tudni akarja, hogy Juaka beszélt-e a lánynak róla és az igazságról. A barátnõje megnyugtatja, hogy semmit sem mondott. Viszont Glória szeretne vele találkozni, egy dokumentum film miatt. Alirio beszél Glóriának a cégrõl és a munkáról, ami ott folyik, belép Emma és Ricarda. Emma nincs elragadtatva a lánytól. Ludo azt tanácsolja Salomonnak, hogy derítsenek ki mindent Cristináról. Salomon érdekesnek tartja, hogy Ludovico miért fél ennyire Altagráciától, annál is inkább, mivel unokatestvérek. Mire a válasz”mert õ is olyan bolond, mint az anyja, Berenice”. Altagracia beszél a bosszúról és, hogy mindent vissza akar szerezni, Salamon ellen háborút indít a jussáért. Az irodába megérkezik Pancho, akinek Emma, mint Salomon menyasszonya mutatkozik be. Gloria el akar menni, de Salomon visszatartja, elkezdõdik a megbeszélés. Alirio megszerezte az információt Cristináról, de egy hamisított változatot ad át a gyûlésen, ahol Salo azt mondja, hogy a lány csupa meglepetés. Emmának nem tetszik, hogy a férfi el van ragadtatva a lánytól. A megbeszélés után Glória az udvaron látja a papot, de Ludo zavarja meg, és mire vissza fordul, már eltünt. Ludo megkérdi, hogy miért jött a lány, a válasz, hogy filmet készítsen Júdás asszonyáról, mert úgy gondolja, hogy a nõ ártatlan.

5.
Ernestó megkéri Sagrariot, hogy ne szóljon semmit a Marinával való csókról, mert szereti Laurát és feleségül akarja venni. Alirio felajánlja Glóriának, hogy hazaviszi, közben Salomonról beszél, annak a csapodárságáról, de a lány nem is figyel rá, mert megint látja a papot. Chchita megjelenik a kórházban, hogy Julian felõl érdeklõdjön, Marcos látja ezt és meg akrja tudni, hogy miért érdeklõdik Julian után. Micaela és Petunia a környékbeliektõl érdeklõdnek Júdás asszonyáról, mindenkitõl csak azt hallják, hogy félelmetes. Berenice elmondja Altagraciának, hogy Marina járt náluk. Berenice utálja Marinát, és fenyegetõen beszél a férjérõl. Berenice úgy beszél a férjérõl, mintha az még élne. Juaka meg akarja gyõzni a lányokat, hogy térítsék el Glóriát a szándékától, hogy dokumentum filmet készítsen Júdás asszonyáról, de ekkor belép Glória és közli, hogy Salomonnak fog dolgozni. Gloria teljesen el van szédülve Salomontól, de az anyja felhívja a figyelmét arra, hogy nagy a társadalmi különbség köztük, és hogy a férfi meg fogja sebezni õt. Valamint arra is kéri a lányát, hogy mondja el az igazat a kilétérõl. Ezt tanácsolja Buenaventura is. Pancho tudni akarja, hogy ha Salomon nem bízik a lányban, akkor miért ajánlott neki munkát? „Az ellenséget jobb a közelünkben tudni” és így hamarabb kiderül, hogy valóban köze van-e a lánynak Altagraciához. Az elhagyott házhoz érve, nem találják a falon az írást. Salomon rögtön Glóriára gyanakszik. Juaka bevallja, hogy találkozott Altagrácival és hogy bemutatja neki Glóriát. Berenicetõl kiderül, hogy Ludovico, egy írást csalt ki az anyjától, hogy õ kezelhesse a vagyont. Mica és Petu a városba megy, ahol a fiúkkal találkoznak, amikor megismerik Marcost, aki felajánlja a segítségét. Gloria és Juaka meglátogatja Altagráciát, aki nincs otthon, de megjelenik Salomon is. Berenice örül Cristinának, és megkérdi Salomont, hogy nem lenne-e neki való feleség. Salomon azt válaszolja, hogy a lány igen csinos. Mire Glória felpattan, hogy ha már az õ életét tervezgetik, akkor van beleszólása neki is, és nem menne hozzá Salomonhoz, mivel a férfi nem tetszik neki.

6.
Glória bemegy a borászathoz, de Salomon elfoglalt és megvárakoztatja, Emma tanácsára a lány éppen indulna haza, amikor megjelenik Salomon. Altagracia megtudja, hogy Glória nála járt. Altagracia nagyon meglepõdik, amikor az anyja úgy említi Glóriát, mint az unokáját. Glória barátnõi megtudják Juakától, hogy Marcos utálja Altagráciát, és a férfi juttatta börtönbe. Gloriát Salomon leviszi a pincébe és bezárja egy kis helyiségbe, ahol azzal ijeszti meg, hogy 25 méter mélyen vannak, és senki nem fogja megtudni, hogy mi tötént a lánnyal, ezért jobb ha bevallja, hogy õ Altagracia segédje-e. A lány félelmében eltör egy üveget, miközben magát is megvágja vele, de Salomont megfenyegeti. Végül a férfi megnyugtatja, hogy csak viccelt, mert úgy vette észre, hogy Gloria szereti a rémmeséket. Marcos beszökik az észhez tért Julian Morerához és meg akarja tudni, hogy Altagracia volt-e a tettes, aki ezt tette vele, de a férfi elhaló hangon közli, hogy nem Altagracia a bûnös. Ekkor jön az orvos és a rendõrség. Ludo és Alirio megpróbálja Altagracia ellen hangolni Salomont, de a férfi helyre rakja õket. Altagracia megkéri Juakát, hogy találjon neki egy jó ügyvédet, aki segít visszaszerezni a vagyonát. Salomon többet akar tudni Altagráciáról és Buenaventurától kérdezõsködik. A férfi elmondja Altagracia terveit, de hogy Cristina bûnrészes lenne, azt nem erõsíti meg.

7.
Julian eltûnt a kórházból, pont akkor amikor Altagricia is a korházba érkezett. Chichita is Juliant akarta meglátogatni. Marcos és Altagracia hangosan vitatkoznak a kórházba. Marcos Julián eltûnésével is Altagraciát vádolja.

8.
Marcos elmegy Chichitához, hogy Altagraciáról faggassa, de a nõ nem sokat mond. Chichita közli Marcossal, hogy szerinte szerelmes Altagraciába, ezért üldözi. Glória aggódik, hogy leleplezik Salomon elõtt. Juaca elmegy a fõvárosba, hogy egy ügyvédet szerezzel a barátnõjének, aki majd segít visszaszerezni Altagracia vagyonát. Altagracia Buenaventurával beszélget, és elmondja, hogy nem bízik Salomonban, és mindent elkövet, hogy mihamarabb visszaszerezze a szõlõst, és a vagyonát. Buenaventura tudatja Altagraciával, hogy az apja aláírt egy szerzõdést, ami szerint még másfél évig Salamon fogja irányítani a céget.

9.
Altagracia és Berenice elmegy Ludovicohoz, és követelik, hogy semmisítse meg a meghatalmazást. Salomon Glóriát faggatja, hogy mi köze van a lánynak Altagraciához.
Salomon körbevezti Glóriát a borüzemben. Sagrario elmegy Altagraciához, és meghívja a családi vacsorára, amit Altagracia tiszteletére adnak.

10.
A lányok a régi videókazettákat nézik, amiket Marcostól szereztek. Petunia szerint Altagracia ártatlan, látszik a felvételen, hogy csak azért mondta, hogy õ ölte meg a papot, mert arra kényszerítették. Salomon haza akarja vinni Glóriát, amikor az utcán megpillantanak egy mennyasszonyi ruhás nõt, követni kezdik egészen a temetõig. Glória a temetõben egy papot lát. Majd valaki belöki Glórát egy sírgödörbe.

11.
Ismael az anyját keresi, és bemegy Altagracia házába. Ott talál egy pár véres kesztyût. Salomon hazaviszi Glóriát, aki otthon elmeséli, hogy mi történt. Santia asszony elmeséli, hogy a mennyasszonyi ruhás nõ Júdás asszonya és szereti ijesztgetni az embereket. Ismael mesél Altagraciának, hogy milyen szörnyû a családi élet náluk, meg hogy Chichitának milyen rohamai vannak, ezért õ szokott vigyázni az anyjára. Ludovico is megjelenik Altagraciánál, és a feleségét keresi.Isbael és Sagrario szöktettem meg Juliant a kórházból. Isabel rátör Glóriára és figyelmezteti, hogy vigyázzon magára, mert Glória Júdás asszonyának a reinkarnációja.

12.
Buenaventura megkérdezi Sagrariót, hogy õ írt-e a fara az elhagyott présházban. Sosa ügyvéd ellátogat Altagraciához. Chichita szervezi a partyt. Chichita és Maria a múltról beszélgetnek. Marian elmondja, hogy azért jött, hogy megkaparintsa a vagyont. Emma elmegy Altagraciához, és meghívja az ünnepségre. Laura elmegy a templomba, hogy megbeszélje az esküvõjét. Isabel a padon talál egy ezüst pénzel teli erszényt.

13.
Glória rájön, hogy a videófelvételen látott pap, Sebastián atya, akit meggyilkoltak, és ugyanezt a papot látta a temetõben is. Emma rájön, hogy Krisztinát igazábóûl Glóriának hívják. Juaca elmeséli Buenaventurának, hogy sikerült ügyvédet szerezniük. Marcos összefut a templomban Altagraciával. Isabel rátámad Altagraciára, és közli, hogy látta a templomban, amikor Sebastiánt megölte. Laura is Altagraciára támad a templomban. Marcos az egész falut Altagracia ellen hangolja.

14.
A templomban, mindenki Altagraciát vádolja. Glória idõben érkezik, és Altagracia védelmére kel. Ismael az anyjával ebédel, amikor egy férfi Chichitára köszön, de más néven szólítja.
Glória és Altagracia elmennek egy csendes helyre beszélgetni. Salomon elmeséli Ernestónak, hogy beleszeretett Glóriába.

15.
Altagracia elmeséli Glóriának, hogy õ kérte meg Juacat, hogy ne beszéljen róla, és arról, hogy börtönben van. Glória is mesél az életérõl, és elmondja, hogy dokumentumfilmet szeretne készíteni Altagracia életérõl. Salom találkozik Glóriával, és kérdõre vonja, hogy miért nem jött be a céghez. Juaca mesél Altagraciának Glória látomásairól. Berenice szerint ez Isten adománya, és Bartolomének is voltak ilyen látomásai.

16.
Isabel a lányoknak elmeséli, hogy mit látott a templomban, amikor Sebastiánt megölték.
Salomon meghívja Glóriát a vacsorára. Juaca figyelmezteti Glóriát, hogy Salomonnak menyasszonya van. Gória Marcosnak szegezi a kérdést, hogy mit tud Altagraciáról.

17.
Glória újra látja Sebastián atyát, és nagyon megrémül. Ismael elmegy Berenichez, és felajánlja, hogy elkíséri Altagraciát a vacsorára. Glória nem mer elmenni a vacsorára.
Glória egyedül marad otthon, a lányok elmennek szórakozni. Glóriát meglátogatja Isabel.

18.
Isabel elmegy Glóriához, és figyelmezteti, hogy veszélyes filmet készíteni Altagraciáról. Glória nem hallgat rá. Altagracia megjeleni a tiszteletére rendezett vacsorán és követeli Salomontól a vagyonát és a céget. Salomon és Buenaventura megpróbálja elmagyarázni, hogy ez lehetetlen, mert apáik 20 évre szóló szerzõdést kötöttek, amibõl még másfél év hátra van. Addig, pedig nem bonthatják azt fel, a cégen lévõ kötelezvény miatt. Altagracia nem akarja megérteni ezt, és ismételten követeli a tulajdonát, különben perre viszi az ügyet. Glória másnap a boros pincében megtalálja Izabel holtestét.

19.
Calixto rendõr azt állítja, hogy Isabel elõzõ este halt meg. Glória elsõszámú gyanusított lesz. Glória nehéz helyzetbe került, mivel azt állítja, hogy látta Isabelt bemenni aznap a pincébe, és utána indult. Ami azért lehetetlen, mert Isabel elõzõ este halt meg. Így Glóriával sem beszélhetett az éjjel. Senki nem hisz a lánynak. Egyedül Juaka kel a védelmére. Ludovico próbál Chichitával egyezségre jutni, de a nõ bezárkózik és eszébe jutnak a múltbéli dolgok. Micaela Marcoshoz érve Altagraciát találja a férfinál, akik épp veszekednek. Marcos gyilkosnak nevezi a nõt. Altagracia elmagyarázza Glóriának, hogy vannak olyan dolgok, amiket jobb nem tudni. Alirio közli Ludovikóval, hogy a cég vezetõsége úgy döntött, hogy ügyvédeket bíznak meg az Altagraciával való pereskedés miatt. Ezen kívül, informálja Isabel haláláról is.

20.
Altagracia és Juaka együtt vacsorázik Sosa ügyvéddel Carakasban. Glória Santiával marad és arról beszél neki, hogy õ beszélt Isabel szellemével. Santia meg van gyõzõdve róla, hogy Glória látomásai, Istent ajándéka. Buenoventura megérkezik és arra bátorítja Glóriát, hogy ha látja a papot, akkor kérdezze meg, hogy ki ölte meg. Salomon végül elfogadja, hogy Marina a cégnél dolgozzon. Emma segít Laurának az esküvõi ruha kiválasztásában.. Laura visszaemlékszik Altagracia esküvõi ruhájára. Beszélgetés közeben, Marcos azt mondja a lányoknak, hogy Glória talán a meggyilkolt pap lánya. A lányok ezt nem akarják elhinni. Sosa ügyvéd elmagyarázza Altagraciának, hogy az iratok törvényesek és hogy meg kell várni, hogy lejárjon a megállapodás, amit az apja kötött Salomonnal.

21.
Chichita gyanús körülmények között eltûnik. Calixto, információkat tud meg Glóriáról. A lányok találkoznak a fiúkkal. Mica és Glória összeszólalkoznak. Altagracia és Juaka egy menyasszonyi ruhás nõt lát Berenice házában. Berenice biztosítja õket, hogy nem láttak semmit. Glória a videón látottak hatása alá kerül. Tudni szeretné kinek az esküvõje látható a felvételen. Buenaventura elmondja Salomonnak, hogy Altagracia õt is árulónak tartja. Salomon tudni akarja, hogy felfedte-e a titkukat. Buenaventura megnyugtatja, hogy a beleegyezése nélkül semmit nem fog mondani. Laura véletlenül meghallja õket és megkérdi, hogy a szõlõskert kápolnájában tartott esküvõrõl van-e szó. Solomon igennel válaszol. Juaka aggódik Glória látomásai miatt. Santia megnyugtatja, hogy a látomások Isten ajándéka. Salomon irodájában megjelenik Altagrácia. Veszekedés tör ki Laura és közte. Berenice megmagyarázza Ivonnak, hogy senkinek nem szabad megtudni, hogy a férje hová ásta el a pénzt. Pancho és Gabriel elmondják Salamonnak, hogy szerintük Altagracia ártatlan. Petúnia és René megpróbálja megszerezni a rendõrségi másolatot Altagracia esetérõl.

22.
Ricarda elmondja Ludovikonak, hogy mit derített ki Glóriáról. Teresa egy caracasi szegénynegyedben tûnik fel, ahol nagy lelkesedéssel lát neki, hogy segítsen az embereken. Altagracia elmegy Marcoshoz és figyelmezteti, hogy hagyja õt békén. Glória Salomon elé áll, hogy felfedje az igazságot, hogy ki is õ valójában. Glória talákozik Salomonnal, hogy megmondja neki, hogy nem készíti el a reklám filmet. Altagracia elmegy Marcos irodájába, és késsel fenyegetõzik. Hirtelen, megjelenik Micaela a rendõrséggel, de Marcos és Altagracia mindketten tagadják, hogy az elõbb késsel fenyegette meg õt a nõ. Chichita mint Teresa, sétálgat, és változtatást tervez caracas szegény negyedében. Salomon és Glória csókolóznak légballonozás közben, a lány fél a barátok reakciójától, amikor elmondja nekik mi történt. Alirio közli Emmával a Ricárdától megtudott információkat. Salomon a beszélgetés közben toppan be.

23.
Marina meglátogatja Altagraciát, hogy beszéljen vele, de nem találja otthon. Berenice elmondja Marinának, hogy Glória az egyetlen örökösnõ. Altagracia beszél Ludovikóval. Juaca beszél Altagraciának Glória látomásairól. Különösen az izgatja fel Altagraciát, hogy a lány Sebastian atyát látta. Glória bemegy Salomonhoz az irodába, hogy bemutassa a reklám anyagot. Emma leleplezi õt és elárulja az igazi nevét. A lány megpróbál elmagyarázni mindent, de Salomon árulónak gondolván õt, kidobja az irodából. Marina megosztja azokat a híreket Salomonnal, amiket Berenicetõl tudott meg. Salomon megkéri Ludovikót, hogy nézzen utána Altagracia és Glóriának van-e köze egymáshoz. Alirio szerelmet vall Glóriának, aki elutasítja az udvarlását. Alirio szerint Salomon kizárólag a pénz miatt van Emmával.

24.
Alirio megpróbálja biztosítani Glóriát, a megbecsülésésrõl. Emma, Laura és Ricarda megtudja Marinától, hogy Glória Berenice unokája és mindent õ fog örökölni. Petunia és Micaela megszerzik Sebastian atya haláláról az anyagot. Ludoviko megpróbál információkat kiszedni Berenicebõl, Glória születését illetõen. Buenaventura próbálja megértetni Salomonnal, hogy Gloria nem verte át. Salomon kétségbe vonja Buenaventura hûségét. Gloria látja a gyóntatóban Sebastian atyát , aki próbál neki mondani valamit. Petunia és Micaela gyanítják, hogy Marcost valami összeköti a meggyilkolt pappal.

25.
Cordelia azt mondja Glória barátainak, hogy Glória Altagracia lánya. Rebeca megpróbálja megtudni, honnan van Teresának pénze. Glóriáék elindulnak az éjszakába, megkeresni Júdás asszonyának titkos ajtaját.

26.
Glória barátai titkos lejárót fedeznek fel és lemennek pincébe, de amikor szeretnének távozni, valaki rájuk zárj az ajtót. Gloria látomásként látja Júdás asszonyát pincében. A Fiúk hívják Pitercitót, azért, hogy kiengedje õket pincébõl. Pitercito látja Júdás asszonyát és elõveszi a pisztolyát. Ludovico beszél a fiaival és közli, hogy Chichitának szeretõje van. Ismael ezt nem hiszi. Buenaventura meglátja a titkos ajtókat és aztgyanítja, hogy, Laura Júdás asszonya. Pitercito követi Júdás asszonyát, de õ lelöki a lépcsõkön. Júdás asszonya pisztollyal fenyegeti meg Buenaventurát. A férfi arra kéri, hogy távozzon és megígéri senkinek nem fog beszélni. Pitercito a kórházban Júdás asszonyát vádolja az esetért.

27.
Pitercito elmondja, hogy Júdás asszonya meg akarta õt ölni, de az arcát nem látta. Santia faggatja Altagraciát, hogy hol töltötte az éjszakát. Marina beszél Altagraciának arról, ami a pincében történt. Gloria megtudja Salomontól, hogy Altagracia az anyja. Salomon rendreutasítja Glóriát a hazugság miatt. Gloria megkérdi Juacát, hogy igaz-e, amit Salomontól megtudott. Rebeca meg akarja tudni, hogy Teresa hol járt az éjjel. Ismael mindenfelé keresi az anyját. Marina felajánlja Laurának a segítségét az esküvõi elõkészületeknél. Morocha pénzt talál a pincében.

28.
Morocha megmutatja Pitercitonak a megtalált pénzt. Mindketten lemennek a pincébe, azért, hogy megkeressék a többit. De csak egy ezüst pénzzel teli erszényt találnak. Juaca elemséli Glóriának, hogy Bartolome az apja, aki Altagracia bátyja volt. Megkérdi, hogyan halt meg az apja. Joaquina elmondja, hogy eltûnt egy repülõgépszerencsétlenség után. Juaka megtiltja Glóriának a további kérdezõsködést. Juaca Istenhez fohászkodik, hogy soha ne derüljön ki a teljes igazság. Buenaventura meg akarja látogatni Pitercitot. Salomon gyanítja, hogy Buenaventura védelmez valakit. Marcos próbál a nyomozóval beszélni, hogy továbbléphessen Altagracia ügyében. Pitercito és Morocha mégegyszer nekiindulnak az éjszakába, hogy megkeressék a pénzt.

29.
Judas asszonya megöli Pitercitot és Morochet, amikor a pénzt keresik a pincében. Glória látja Sebastian atyát, aki valamit mondani akar neki. A munkások találják meg a holttesteket, amikor éppen Cordélia jön le a pincébe Marcossal. Hamarosan Altagracia is megjelenik. Marcos Altagraciát vádolja meg ezekkel a gyilkosságokkal. Az újságíró nem tudja konkrétan mire alapozni a vádat. Calixto úgy dönt, hogy kihallgatja Marcost is. A rendõrség biztosítja a helyszínt. Marina tûnik fel, és hozzányúl a dróthoz (mintha szórakozottságból tenné), amivel az áldozatokat megfojtották, elnézést kér a rendõrtõl a hülyeségért, hogy a bizonyítékhoz nyúlt. Laura botrányt csinál a rendõrrel, amiért fáklyát használtak, és az káros hatással lehet a borra. Calixto meglepõdik, amikor a tett színhelyén Juaka is megjelenik.

30.
Rebeca kérdi Teresát mi történt vele az éjszaka. Teresa semmire sem emlékszik, azt mondja, hogy a parkban töltötte az éjszakát. Salomon Altagraciának adja Emma irodáját. Ricarda Altagracia titkárnõje lesz. Altagracia kijelenti, hogy Glória a rokona, de nem a lánya. Emma jelenti Sagrarionak, hogy Glória a testvére. Minden úgy történt, ahogy Santia gondolta Juan Vincente vagyona miatt. Salomon elmondja Buenaventurának, hogy el fogja ismerni Glóriát, mint örököst.

31.
Salomon Bonaventurával beszél a Juan Vincentével kötött egyezségrõl. Mindent vissza akar adni Glóriának, az egész vagyont és el akarja mondani az igazat, a csalásról, amit Buenaventurával tettek. De Buenaventura megpróbálja visszatartani. Attól fél ugyanis, hogy ha kiderül az igazság, Glória meggyûlöli Salomont. De Salomon nagyon szereti Glóriát. Marina meghallja ezt a beszélgetést. Elhatározza, hogy senkinek nem beszél errõl, kivárja inkább a megfelelõ pillanatot. A bank informálja Altagraciát, hogy az apja még a halála elõtt kivette az összes pénzt a bankból. Az atya újra megjelenik Glóriának..

32.
Berenice megmutatja a dokumentumot Glóriának, amit a nagyapja hagyott. Azt a levelet, amit a halála elõtt írt Berenicének. Hivatkozik Glóriára. A lány boldog, amiért megtalálta a családját. Berenice elmondja, hogy a nagyapja hatalmas vagyont hagyott rá. Mindenki ezt a pénzt keresi. Egytõl-egyig arra számítanak, hogy ezt a pénzt megtalálják. Buenaventura megerõsíti, hogy Juan Vicentének ez volt a végakarata. Mindenki csodálkozik és követelik, hogy olvassa fel nekik a végrendeletet. Altagracia biztos benne, hogy az apja mindezt írásba foglalta. A többiek viszont kételkednek abban, hogy létezik-e egyáltalán ez a dokumentum.

33.
Juaca arra próbálja rávenni Glóriát, hogy utazzanak el, de a lány nem akarja elhagyni a várost. Azt mondja, hogy most, hogy megtalálta a családját, nem akarja elhagyni õket. Segíteni akar a nagymamájának, Berenicnek és a nagynénjének, Altagraciának. Juaca szerint veszélyes a házban maradni, mert lassan mindenki eltûnik. Ahogyan az apja is eltûnt. Szerinte õ is a pénz miatt tûnt el. Mindenkit összehívnak Juan Vincente végrendelete miatt. Buenaventura felolvassa. Ezidõ alatt Petúnia és René egy bõröndöt talál az irodában, amiben egy menyasszonyi ruha van, Júdás asszonyának kesztyûi és fátyla. Altagracia apjának végrendeletében, mindent az unokáira hagy, Sagrariora és Gloriára. A többiekre egy-egy borítékot hagy, kulcsokkal.

34.
Altagracia az apja portréjához beszél. Sír és rendreutasítja, amiért ilyen rosszul bánt vele. Altagracia nagyon megharagszik Buenaventurára, amiért elhallgatta elõle ezeket a dolgokat. Az utolsó oldal hiányzik a végrendeletbõl, ahol a leírás van a helyrõl, ahol Juan Vincente eldugta a pénzt. Ekkor elmegy az áram. Mindenki félelelmmel hagyja el a szalont. Glória ismét meglátja Sebastian atyát, aki a lányt használja fel, hogy közöljön valamit. Amikor a lány nem érti, hogy mit akar neki mondani. Marcos is Megjelenik a házban. Altagracia nem találja az anyját. Buenaventurát holtan találják. A lányok Júdás asszonyának a bábu másást találják meg. Megérkezik a rendõrség és Calixto. Minden szét van dúlva. Arra gyanakszanak, hogy Altagracia ölte meg Buenaventurát.

35.
Berenice arra bíztatja Glóriát, vegye át a céget és tartsa rajta a szemét mindenen. Juaca inkább arra bíztatja, hogy utazzanak el, de a lány felelõsséget érez a családja iránt. Úgy dönt, hogy megmenti Altagraciát és, tisztára mossa a nevét. Calixto mindenkit kikérdez, hogy megtudja, ki merre járt a gyilkosság ideje alatt. Sagrario is igényt tart a cégre és egyáltalán nem akarja átengedni Glóriának. Ludovico és Emma kidobják Altagraciát az irodából. Kidobják, hogy neki már semmi köze a céghez, miután az apja nem õt jelölte meg örökösének. Altagracia beszél Ricardával. Szemrehányást tesz a barátnõjének, hogy 20 évvel ezelõtt szüksége lett volna a segítségére, de Ricarda becsukta elõtte az ajtót. Ernesto véletlenül kihallgatja Marina telefonbeszélgetését. Tudni akarja, hogy kivel beszélt. Az asszony beismeri, hogy szegény volt és egész élete nyomorban telt a családjával, de az eldugott pénz segítségével, megváltoztathatná az életüket.

36.
Marcos elmondja Calixtónak, hogy Sebastian atya a testvére volt. Elmondja, hogy folytatja a nyomozást. Salomon nem helyesli, hogy Ludovicó és Emma rosszul bánt Altagraciával és kidobta a cégtõl. Glória úgy dönt, hogy megmenti a nénjét és Salomon együttmûködését kéri ebben. Altagraciát elviszi a rendõrség.

37.
Berenice elmondja Juacának, hogy a menyasszonyi ruha Ivonne ötlete volt, hogy megijesszék az embereket és távoltartsák Altagraciától õket. Ludovico Chichitát kérdezi a kulcsról, amit Juan Vincente adott neki. Chichita azt mondja, hogy azt Aliriónak adta, azért, hogy jobb jövõt biztosítson a fiainak, de leginkább Ismaelnek. Berenice elmeséli Juacának, hogy Altagracia eredeti ruháját valaki ellopta és, hogy õ varrt egy ugyanolyant. Juaca szerint, az lopta el a ruhát, aki megölte Buenaventurát. Salomonék elindulnak a rendõrségre. Juaca fejét megsebesíti egy kõ. Ivonne elmondja Calixtonak az igazat, hogy õ volt a mennyasszonyi ruhában, aki az embereket ijesztgette. Sagrario beismeri Laurának, hogy õ és Isabel segítettek Julian Morenanak megszökni a kórházból mert õ tudta a pénz rejtekhelyét.

38.
Marcos elrabolja Altagarciát és Simon öccséhez viszi. Az újság halálozási hírei közt, Buenaventura haláláról Júdás asszonya néven jelenik meg írás. Mindenkit sokkol ez a hír, és félnek, de mint mindig, Altagraciát tartják felelõsnek. Emma és Ricarda találnak egy videókazettát, amin Juan Vincente del Toro van, amin pénzt vesz ki a bankból, és egy bõrönddel távozik. A következõ újságban, Julian Morera haláláról jelenik meg cikk. Ismael megpróbálja a neten ellenõrizni, ki írhatta a cikket. Csak annyit tud meg, hogy valaki névtelenül küldte be Caracasban.

39.
Glória a családi megbeszélésen kijelenti, hogy Altagracia ártatlan. Bárki ellophatta a ruhát és megölhette azokat az embereket, hogy Altagraciára terelje a gyanút. Senki nem hisz Glória teóriájában. Marcos elrabolja és megkötözi Altagraciát Simon családi birtokán. Bosszút akar állni Altagracián, mivel úgy gondolja, hogy megölte Sebastian atyát. A rendõrség átkutatja a del Toro rezidenciát, mivel azt gyanítják, hogy Altagraciának ott bújkálhat. Altagracia megpróbál kiszabadulni Marcos fogságából. Nem érti, honnan ez a gyûlölet Marcosban. A del Toro rezidencián, ahol Salomon mindenkit összehívott, Ricarda váratlanul megvádolja Chichitát, hogy õ Júdás asszonya. Veszekedni kezdenek. Salomon szerelmet vall Glóriának, aki visszautasítja, mert tudja, hogy Salomon Emma võlegénye, és Glória nem akar a szeretõje lenni. Ismael beszélgetés közben megtudja Chichitától, hogy Julian Moreraba volt szerelmes de az nem szerette viszont, mert Altagraciát szerette. Glóriának újra látomása van, amibõl kiderül, hogy a nagynénjét elrabolta egy ismeretlen férfi. Az illetõ arcát nem látja, ezért nem ismeri fel. Salomon miután beszélt Glóriával úgy dönt, hogy felbontja az eljegyzését Emmával. Azt mondja Emmának, hogy visszaadja a pénzét csak engedje õt szabadon.

40.
Calixto és Erneszto megtalálja Julian Morerát. A halott kezében egy papírlap van írással. Emma nem akarja addig visszaadni Salomon szabadságát, amíg az meg nem adta vissza a teljes összeget. Salomon azt mondja Glóriának, hogy nem fogja elvenni Emmát. Ezt hallja Alirio is. Ernesto összezavarodik a papírlapon olvasottaktól. Alírio újra megkéri Glória kezét, azt mondja neki, hogy Salomon csak az örökség miatt érdeklõdik iránta. Salomon meghallja a beszélgetést. Emma õrjöng dühében. Chichita azt tanácsolja neki, tegyen úgy, mintha terhes volna. Alirio felajánlja a segítségét ehhez, segít teherbe ejteni õt. Simon szerint, Marcos szerelmes lett az asszonyba, aki megölte a Sebastiant. Glóriának látomása van, látja amint Altagraciát valaki pisztollyal fenyegeti

41.
Marcos pisztollyal fenyegeti Altagraciát a fürdõszobában. Carorába megérkezik az Altagracia számára hívott ügyvéd, akit Salomon kért. Marcosnak volt felesége- Carmen Rosaura Guerrero. Altagracia Titától tudja meg, hogy Marcos az anyja halála után megváltozott meg. Ricarda megkéri Panchot, hogy töltsön a lányával egy estét. Calixto szerint Altagracia bújkál, az igazságszolgáltatás elõl. Altagracia megpróbál elmenekülni Marcos elõl.

42.
Simon segít Altagraciának elmenekülni Marcostól. Pancho meghívja Cordéliát egy étterembe. Marcos észreveszi, hogy Altagracia megszökött. Emma romantikus hangulatot teremt a hálószobában, hogy elcsábítsa Salomont. Salomon nem tud ellenállni és szeretkeznek. Emma boldogan ébred, de Salomon azon gondolkodik, hogyan nézzen ezután Glória szemébe. Marcos rátalál Altagraciára.

43.
Chichita azt mondja Ricarda házában Ludovikónak, hogy választania kell. Ha Ricardával marad, akkor többet nem mehet haza, és mindent elkövet, hogy pénz nélkül maradjon. Pancho elmeséli Renének és Gabrielnek, hogy mi történt vele az elõzõ este, amikor Cordéliával vacsorázni ment. A barátai jót nevetnek, hogy Pancho szerelmes lett Cordiba. Ludó úgy dönt, hogy Chichitával marad. A megszégyenített Ricarda átkozza a férfit, ha azt hiszi, hogy valaha is visszatérhet hozzá. Ricarda bevallja Cordinak, hogy az apja Leoncio Del Toro a pénz miatt hagyta el õket. Sajnos nem tért vissza mostanáig, de Ricarda még most is szerti és vár rá. Gloria és Salomon elmennek Marcos testvérének a farmjára. Gloriának ismét látomása van, úgy érzi Altagracia ott volt és most is Marcos birtokán van. Látja Sebastian atyát Simon háta mögött..Simon bevallja, hogy õ és Marcos, Sebastian atya testvérei.
Berenice elmondja Juacának, hogy tudja, hogy Laura a férje szeretõje volt, és Juana Vincente Del Toro azt ígérte a nõnek, hogy õ lesz majd a borászat elnöke. Chichita Altagraciának képzeli magát, Ludovico pedig megijed, hogy a felesége megõrült.

44.
Marcos és Altagracia visszatérnek a birtokra, ahol észreveszik Glóriát és Salomont. Glória érzi, nagynénje jelenlétét. Simon, Marcos öccse tagadja, hogy a birtokon lennének. Ludovico, biztos benne, hogy a felesége meghibbant. Chichita Sagrariónak mondja, hogy a vagyon csak is Juana Vincente Del Toroé. Calixto megjelenik Marcos birtokán, aki szintén át akarja kutatni a házat. Solomon és Glória miután nem járnak sikerrel és sehol sem találják Altagraciát, úgy döntenek, hogy visszamennek a városba. Doctor Ruiz eljön megvizsgálni Chichitát. Pancho meglátogatja Ricardát és Cordit, mert rosszul érzi magát, amiért gonoszul viselkedett Cordéliával. Ricarda elítéli Panchot, amiért megjátszotta a szerelmest a lányával szemben. Ismael észreveszi az anyja nyakában a szent Júdás medált és elcsodálkozik, hogy hogy megváltozott az anyja ízlése, aki eddig mindig csak drága és értekes ékszereket viselt. Miután Glória és Salomon visszatérnek a házba, Salomon elmeséli Juakának, hogy Marcos és Simon a meggyilkolt pap testvére.

45.
Gloria és Salomon visszatérnek Marcos és az öccse birtokáról. Elmondják Juakának, hogy nem találták meg Altagraciát, de Glória biztos benne, hogy Marcos ott tartja fogva. Marina visszatér a házba. Ernesto egyre inkább gyanakszik rá. Nem hiszi el, hogy Marina a beteg testvérét látogatta meg. Szakít a nõvel, aki iszonyú dühös lesz emiatt. Amikor Carmen kijön Salomon irodájából, összefut Marinával. Kiderül, hogy Marinát valójában Roxánának hívják, és börtönben volt. Carmen ultimátumot ad Marinának, akinek 24 órán belül el kell hagynia a házat. Altagracia megkéri ismét Titát, hogy segítsen neki. Levelet akar küldeni Glóriának. De a levél Marcos kezébe jut.

46.
Chichita bemegy Alihoz, hogy megtudja mit tett a fia kulccsal, amit neki adott. Alirio azt mondja, hogy megbízott egy magándetektívet, hogy keresse mega kulcshoz tartozó zárat. Pancho elviszi Cordit a tengerpartra. Megpróbál vele zöldágra vergõdni, de a lány nagyon szégyenlõs. Sagrario ki akarja dobni Marinát a házból. Sagrario elmondja Laurának, hogy Marina Erneszto szeretõje. Ez felháborítja Laurát és bosszút forral ellene. Átkutatják Marina szobáját és iratokat találnak, amin különbözõ névvel szerepel a nõ. Kiderül, hogy nemzetközi hírû csaló. Altagracia újra elmenekülni. Vitába száll Marcossal, de végül fegyverszünetet kötnek és úgy döntenek, hogy komolyan megbeszélnek mindent.

47.
Marcos biztosítja Altagraciát, hogy nem fogja addíg békén hagyni, amíg meg nem tudja a testvére gyilkosságáról az igazat. Ricarda bevallja Cordinak, hogy szerelmes volt Julian Moreraba. Erneszto beszél Marinával, a nõ közli vele, hogy gyereket vár tõle és hogy vállalnia kella felelõsséget. Ernesztó azt akarja, hogy a nõ szabaduljon meg a gyerektõl. Marina elmondja a szeretõjének, hogy börötnben volt és beszél neki Leonszióról, Ricarda volt férjérõl. Ernesztó szerint el kéne ezt mondania Ricardának is.

48.
Marcos megragadja Altagraciát és a megásott gödörhöz húzza. A fogoly megpróbálja meggyõzni elrablóját, hogy a gyilkosság nem fog megoldani semmit és nem hoz megnyugvást a lelkének. A nõ tesz egy feltételezést, hogy Laura is lehet a gyilkos, mert szerelmes volt a papba. Ludoviko feleségének következõ rohamának a következménye az, hogy Altagraciának képzeli magát, és megjelenik Ricarda házában. Chichita azt tanácsolja Cordinak, hogy kérdezze meg az anyját, arról a titokról, ami az anyja lelkét nyomja. Gloria kéri az anyját, hogy meséljen a pap meggyilkolásának éjszakájáról. Juaka nem felel.

49.
Altagracia megpróbálja lefegyverezni Marcost, véletlenül meglövi. A vérzést nem tudja csillapítani, Altagarcia megígéri Istennek, hogy tovább nem fogja gyûlölni Marcost, ha az túléli. Salomon közli Emmával, hogy ezentúl külön alszanak. Sagrario Marina szemébe vágja, hogy egy csaló. A borpince közelében Gloria és Petunia Gabriellel és Renével találkozik, akiket Júdás asszonya felhívott és közölte velük, hogy tudja, hogy ki ölte meg a papot, és a bûntett megoldása a pincében van.

50.
A pincében a fiatalok megtalálják Sagrariot. Elmondja, hogy Júdás asszonya megtámadta, amíg õ Laurát kereste. Egy erszényben ezüst pénzérmét talált. Sagrario újra lemegy a pincébe, ahol Júdás asszonya elfogja. A nõ, aki fehér ruhát visel, a pince eldugott részében Sagrario kezeit a plafonhoz kötözi. René egy üzenetet kap, miszerint a következõ áldozat Glória lesz. Chichita, aki nem érzékeli, hogy beteg, tagadja, hogy Altagraciának adta volna ki magát. Salomon megígéri Juacának, hogy mindent meg tesz azért, hogy Glóriát megvédje és úgy dönt, hogy elmegy Marcos farmjára, hogy megkeresse Altagraciát.

51.
Laura komolyan akar beszélni a võlegényével, és annak viszonyáról Marinával. Erneszto fél hogy a menyasszonya meg tudhatja Marina terhességét. Marcos szerelmet vall Altagraciának. Salomon és Glória Marcos testvérének birtokán vannak. Az autó hátulján ülve Glória meglátja a síró Sebastian atyát, majd megtalálja Sagrario gyerekkori fényképét. Biztos benne, hogy a lánnyal valami szerencsétlenség történt. René, Petu, Gabriel és Mica megtalálják egy ajtó mögött Sagrariot. Ismael üti le a zárat és ott találják meg a holttestet.

52.
Ludo beszél Alival, arról, ami Sagrárióval történt. Chichita gyanússá válik. Marcos ez idõ alatt próbálja a hibáját megbánni Altagraciának, könyörög a nõnek, hogy ne hagyja ott. De a nõ megingathatatlan, azt mondja hogy éljen ahogy akar, de nélküle. “Ez az utolsó találkozásunk” , közben elindul. Altagracia azt mondja, hogy a férfi gyûlölete tönkre tette az õ életét. A férfi azt kéri, hogy akkor vegye el cserébe az õ életét, de a nõ válaszol, hogy senki élete nem kell csak a sajátja. Az irodában van Chichita és Ismael. Alirio is megjelenik, és kérdõre vonja az anyját. Chichita válaszol, hogy egész nap Ismaellel volt, de az nem akar neki falazni és azt mondja, hogy ez nem igaz és hogy már nem bízik benne. A ház, ahol Altagracia és Marcos van, felgyullad, de túl késõn veszik észre. Glória, Salomon és Simon látják, amint a távolban ég valami, oda rohannak. Amint a házhoz érnek Glória be akar menni, de Salo nem engedi, mert veszélyes lehet. Amint Altagracia hangját meghallja, azonnal beront a házba Glória, hogy biztonságban kijusson a két ember. Gloria megöleli Altagraciát, majd kiabálni kezd Marcossal, hogy a férfi fizetni fog ezért. Salomon támogatja, és közli õ is, hogy Marcos ezt nem fogja megúszni szárazon. A borászat pincéjébe érkezik Calixto és, vizsgálni kezdi Sagrário gyilkosságának a helyszínét. Erneszto csak arra tud gondolni, hogy megtalálja a gyilkost. Megkérdi a rendõrt, hogy hogyan halt meg az unokahuga. Calixto azt mondja, hogy a részleteket a boncolás után tuja megmondani. Erneszto megesküszik, hogy a föld alól is elõ keríti a gyilkost. Marcos mindent bevall Glóriának és Salomonnak. Altagracia kéri Simont, hogy vigye Marcost kórházba, mert a seb elfertõzõdhet. Altagracia elbúcsúzik Marcostól és Glóriával és Salomonnal elindulnak haza. Calixto kihallgatja Marinát. Az irodában az orvos injekciót ad Chichitának, hogy elvigyék a klinikára. Ali nem rendül meg, “jobb 2 év a klinikán, mint egész életében a börtönben”. Chichita kiabál, hogy be akarja bizonyítani nekik, hogy nem õ a gyilkos. Ismael összeverekedik Alival, Ludo alig tudja szétválasztani õket. Laura megvádolja Marinát, de a nõ tagadja, hogy õ lenne a gyilkos. Biztosítja a nyomozót, hogy Ludovico érdekelt az örökösök halálában, hiszen akkor mindent a fiai örökölhetnek. Calixto megtiltja Marinának, hogy elhagyja a várost. A fiatalok a pincében történtekrõl beszélnek. Átnézik az újságokat, hátha errõl a halálesetrõl is ír “Júdás asszonya” És nem is tévednek. Arra a következtetésre jutnak, hogy a gyilkos mindenkit megöl, aki a pincébe megy megkeresni a vagyont. Laura épp Marina szobáját kutatja, amikor az meglepi. Gloria és Salomon hazahozza Altagraciát. Juaca elmeséli hogy Júdás asszonya megölte a pincében Sagrariot. Mindnyájukat sokkolja a hír. Salomon azt mondja, hogy úgy tûnik, mintha valamiért leszámoltak volna az eddigi áldozatokkal. Megkéri Glóriát, hogy legyen nagyon óvatos, majd elmegy az irodába. Gloria mesél Sagrario fényképérõl és a látomásáról, és magát hibáztatja, amiért nem értette meg Sebastian atya üzenetét. Marina azt tanácsolja Laurának, hogy adja el a menyasszonyi ruháját, amíg meg nem eszik azt a molyok. Laura nem hiszi el, hogy Erneszto meggondolja magát, mert tudja, hogy mindig õt szerette a férfi. A kórházban Marcos bevallja az öccsének, hogy a gyûlölettõl vak volt és már tudja, hogy Altagracia nem gyilkos. Marinának hirtelen eszébe jut, hogy a legfontosabbat nem közölte Laurával. Egy borítékot vesz elõ, amiben a terhességét bizonyítja, utána rohan a lépcsõig. Marina közli Laurával, hogy õ és Erneszto egy csodálatos családot fognak alkotni, és elmennek innen. Laura dühében meglöki Marinát, aki beveri a fejét a korlátba és legurul a lépcsõn.

53.
Hirtelen haragjában Laura lelöki Marinát a lépcsõn. Amint ráébred, hogy a nõ meghalt, úgy dönt, hogy elrejti a holttestet és Júdás Asszonyának a nyakába varrja. A padlásra viszi a testet és szõnyegbe csavarja. Aztán megsemmisíti a véres bizonyítékokat a lépcsõn. Gloria rosszul lesz a fertõtlenítõ szagától, de érez valami mást is. Amikor Laura úgy hiszi, hogy mindenki elment otthonról, levetkõzeteti a holttestet, és felöltözteti menyasszonyi ruhába. Simon elmondja Marcosnak, hogy mi történt a szerencsétlen Sagrarioval. Az újságíró határozottan kijelenti, hogy Altagracia nem lehet Júdás asszonya, mert abban az idõben a nõ vele volt. Ismael segít az anyjának megszökni a klinikáról, õ maga, pedig ott marad helyette, mintha õ lenne a páciens. Júdás asszonya megtámadja Glóriát a szobájában. Megpróbálja éterrel elkábítani, de Glória barátnõinek megjelenése arrakényszeríti, hogy eltûnjön. A menekülõ Júdás asszonyát látja Dulci és Erneszto is.

54.
Ernesztó megkérdi Laurát, hogy merre járt. Laura azt mondja, hogy sétálni volt. A férfi kételkedik a szavaiban. Altagracia megjelenik, amint meg tudja, hogy Glóriát megtámadták. Ernesztó megtalálja a halott Marinát menyasszonyi ruhában. Calixto elkezdi a nyomozást. A rendõr Juacát letartóztatja, mert a halott szobájában megtalálják a haját és a csizmája lábnyomát. Ernesztó is megvádolja, de a nõ tagadja a vádakat. Chiki visszamegy önként a klinikára, mert fél, hogy a rendõrség õt is a gyanúsítottak listájára veszi.Calixto megtudja Carmentõl, hogy Marina bûnözõ volt. 3 hónap múlva a borászatban új borfajta “Sagrario del Toro”készítését kezdik el. Carmen felolvassa a bírósági végzést a vagyonról: Glóriáé a fele, a másik fele pedig Ernesztó és Chikié.

55.
A gyûlésen Carmen Rosaura felolvassa a köztársasági bíróság végzését. Miszerint a vagyon egyik fele Glóriáé, a másik Ernesztó, Ismael és Ali között osztódik. Ennek Ali nem titkoltan örül. Egyedül Laura elégedetlen és felmerül benne, hogy Altagracia megvesztegetett mindenkit, hogy Glóriáé legyen minden. Mindnyájan elmennek “Sagrario Del Toro’s” új bemutatójára. Juaka kap az alkalmon, hogy kibéküljön Ernesztóval. Valaki kicseréli a videókazettát, amin a reklám végén a feliratozás helyett a megölt Sagrario és Marina van, és egy fotó Lauráról, ami rávilágít valamire, ami feltünt a prezentáción. Miután az újságírókat csendre intik és Salomon kivallatja Ismaelt, és nem jól sikerült tréfának nevezi az incidenst. De Ismael biztosítja arról, hogy többször is ellenõrizte a videót és akkor minden rendben volt. Gloria elõjön egy feltételezéssel, hogy a videót akkor cserélhették ki, amikor Ismael elment az anyjáért a klinikára. Pancho is leforrázva jön ki a bemutatóról, hogy hosszú hónapokig dolgoztak mindannyian megállás nélkül hiába. A fiatalok megpróbálják megnyugtatni, azzal, hogy a bor kitûnõ. Micaela vállon veregeti, amit Cordi is lát és számonkéri tõle. Mica megkérdi, hogy miért nem érhet Panchohoz, talán Cordéliához tartozik? A srácok alig bírnak a nevetéssel, és Pancho rákiabál Cordira, hogy senki sem tudott az õ közeli kapcsolatukról. Cordi ezt sértésnek veszi, és azt mondja, hogy a fiú szégyelli õt, ezzel távozik. Emma megvádolja Altagrcaiát és Juacát, hogy mindnyájan bûnösök Marcos is jelen van a prezentáción. Altagrcaiának akar kedveskedni, de az nem akar vele még beszélni sem, látni sem akarja. De Marcos úgy dönt hogy fel kelti az érdeklõdését, fennhangon közli, hogy megfosztotta õt a boldogságtól, de most azért jött, hogy fizessen érte. Glória a szobájába érve az ágyon rózsákat talál és mindenhol gyertyát. Hirtelen Salora gondol, és egy pillanatra a lépcsõhõz megy, hogy hívja, ezt kihasználva Ali hagy neki egy levélkét.” Vetkõzz le és várj rám az ágyban pezsgõvel”. Miután ezt elolvassa a lány, szemtelenségnek tartja és elindul Salot megkeresni, hogy tisztázza vele ezt, de Emmával fut össze. Glória úgy dönt, megmutatja Emmának a levelet, hogy milyen jó férje is lesz. Amikor emma bemegy Glória szobájába, ott találja a meztelen Alíriót Glória ágyában. Ali dühös lesz, hogy a nõ mindent elrontott és hogy nem rá várt, hanem Glóriára. De Ali idejében eltûnik a balkonon át. Emma õrjöng Glória miatt, és azonnal tisztázni akar mindent Saloval. Salo ez idõ alatt Ernesztóval beszélget a történtekrõl. Azzal áll elõ, hogy vajon Laura lehet-e Júdás asszonya? Erneszto nem akarja elhinni, szerinte Laura bárki lehet, de nem egy gyilkos. Ekkor ront be Emma. Gloria vádolja Salomont, aki nem ért semmit az egészbõl. Akkor Glória odaadja a levelet. Mire felérnek a szobába, minden normális, eltüntek a virágok és a gyettyák. Emma kárörvendõen megjegyzi, hogy minden házban elõfordul ilyen, hogy a võlegény az esküvõje elõtt ilyesmit tesz. Salo azt mondja, hogy Glória épp olyan cselszövõ, mint Emma, mire Glória elhagyja a szobát azzal, hogy ne hasonlítsa õt Emmához. Pancho elmegy Cordihoz, hogy bocsánatot kérjen. Kézenfogja és el akarja “rabolni”, de a szöktetés elmarad, mivel Ricarda hazaér. Laura megfenyegeti Juakát egy késsel.

56.
Chichita meglátogatja Ricardát, hogy megbeszéljék, hogyan osztozzanak Ludovikón. Úgy döntenek, hogy versenyben dõljön el a kérdés. Marcos Altagracia bocsánatát kéri, aki szerint a férfinak nincs helye az életében. Amikor a nõ elhagyja a templomot, Marcos védi mega gyûlölködõ tömegtõl. Most már belátja, hogy hiba volt Altagraciát okolni a testvére haláláért. Calixto laborba küldi a Juaka által talált ruhadarabot. Carmen pszichológiai portrét ír le a bûnesetekrõl. Glória arra gondol, hogy a leírás illik Aliriora. A srácok, mindenesetre nem zárják ki, hogy mások is gyanúsak. Egyik verzió szerint a Júdás asszonya teljesen hétköznapi ember is lehet. Alirio informálja Emmát, hogy kamerát helyezett el Glória szobájában. Salomon megkérdi Ismaelt, hogy Õ Júdás asszonya?

57.
Salomon közli Emmával, hogy nem szereti õt és nem fogja feleségül venni. Emma megfenyegeti, hogy tönkre teszi a férfit. Laura tudatja Ernesztóval, hogy tud Marinával való viszonyáról. A férfi közli, hogy nem volt komoly a kapcsolatuk. Carmen gyanítja, hogy Marinát nem Júdás asszonya ölte meg, hanem valaki az õ nevét használta fel. Emma megpróbálja megtartani Salomont, öngyilkossággal fenyegetõzik…

58.
Salomon megtudja, hogy a srácok lementek a pincébe megkeresni Júdás asszonyának rejtekhelyét. Calixto és Carmen is velük van. A menyasszony elkapja Petuniát és Carment. Calixto megsebesül. Judas asszonya pisztollyal tartja sakkban a két nõt, ott, ahol Sagrariot megölték. Carmen kéri, hogy engedje el Petuniát, és felajánlja az ügyvédi segítségét, hogy ne kerüljön újra börtönbe. “a menyasszony” visszautasítja az ajánlatot… megköztözi Petuniát és a fejére egy zsákot húz. Ludoviko Chichitával vacsorázik egy drága étteremben, de Ricarda nem hagyja õket egyedül. Végül a két nõ eltûnik és Ludovico, mvel képtelen kifizetni a számlát, kénytelen ott maradni mosogatni. Pancho elviszi Cordit egy olcsó hotelbe, hogy együtt töltsenek egy éjszakát, de nem sikerül a tervük, a szoba, amit lefoglalt, már valaki másé. Salomon figyelmeztetése ellenére, a rendõrség rá lõ Júdás asszonyára, nem veszik észre, hogy annak össze vannak kötözve a kezei. Petunia megmenekül, viszont akire rálõttek, az Carmen Rosaura.

59.
Altagracia, Laura, Chichita, Juaka és Ricarda összegyûlnek éjjel a templomban. A nõk újra szövetséget kötnek, hogy ne derüljön ki a titok arról az éjszakáról, ami Sebastian atya halálakor történt. Altagracia biztosítja õket, hogy Marcos semmi lényegeset nem tudott meg tõle, Juaka pedig megígéri, hogy a kölyköket tévútra vezeti a nyomozásban, hogy ne deríthessék ki az igazságot. Markos Salomontól szerez tudomást Carmen haláláról. Nem tudja, hogyan mondja el a fiuknak, hogy nincs többé az anyja. Laura talál egy cédulát Júdás asszonyától, amiben találkozóra hívja. Azt gyanítja, hogy Juaka és Altagrcaia akarja megõrjíteni. A borászat pincéjében történt gyújtogatással kapcsolatban, Salomon megerõsíti a védelmet. Pancho arra gondol, hogy Emma is okozhatta a tüzet, mivel õ nem érdekelt a vállakozás sikerében. Emma megkéri Glóriát, hogy segítsen neki megtartani Salomont…

60.
Salomon irodájába Calixto beviharzik egy irattal. Salomon udvariatlansággal vádolja a nyomozót, aki bevallja, hogy az iratban Carmen Rosaura pszichológiai elemzése van Júdás asszonyáról. Salomon amikor elolvassa a dokumentumot, azt mondja, hogy ez lehetetlen. Calixto bizonygatja, hogy Júdás asszonya, azért ölte meg Carment, mert félt a leleplezéstõl. Ekkor betoppan Glória. Calixto távozik. A lány azt akarja mondani, hogy Emma miatt jött, de hirtelen rákérdez a dokumentumra, amit Calixto hozott. Cordi beszél Calixtónak a gyászjelentésrõl, ami az újságban tûnt fel. A nyomozó mérgesen újra elmagyarázza, hogy Carmen azért halt meg, mert ismerte Júdás Asszonyát. Salomon megmutatja Carmen leírását Glóriának. Miután elolvassa, azt mondja, hogy egy szót sem hisz az egészbõl. Glória azt mondja, hogy a sorozat gyilkosságokkal az anyját vádolja ez az írás. És ez valami mást is jelent. Salomon beszél neki a szemtanúról is, aki jelen volt Sebastian atya meggyilkolásakor. Marcos találkozik a fiával, aki sérelmezi, hogy már régen nem találkoztak. A fia azt ajánlja, hogy talán menjen Júdás asszonya után. Azt is elmondja, hogy az anyja szerint Marcos félbolond. Marcos ajánlja, hogy talán elkezdhetnének emberhez méltóan viselkedni és élni egymással. De a fia erre azt feleli, hogy inkább a nagyszüleivel él, Marcosnak döntenie kellene az életérõl. Simon megkérdi, hogy belenyugszik-e ebbe és a fiával foglalkozik vagy tovább keresi a választ arra az éjszakára? Markos felel, hogy így is úgy is megtudja, mi történt január 3.-án. Laurát meglátogatja Júdás asszonya és dulakodni kezdenek. Egy üzenetet hagy maga után Júdás asszonya, hogy Carmen Rosaura leírása, Salomonnál van. René szerelmet vall Petúniának, de a lány szeretné ezt átgondolni. Pancho közli Salomonnal, hogy a termés tönkre ment, minden munkájuk hiába való volt. Glória nyugtatgatja. Laura megérkezik. Észrevétlenül elveszi a borítékot, amiben Júdás asszonyáról a leírása van. Salomon ingerült amiatt, hogy nincs elég ideje és hogy Glóriának egy tönkrement céget ad vissza. Megkérdi a lányt, hogy lehetséges-e, hogy meghosszabbítsák a szerzõdést. Glória nem tud erre válaszolni, mert szerinte ezt Altagraciával kellene megbeszélniük, aki ehhez jobban ért. Laura mindenért Altagraciát okolja és beszél neki a szemtanúról. Altagracia megijed és meglepett. Juakához megy a hírrel, aki megnyugtatja, hogy semmi baj nincs. Ha ez a tanú 20 évig hallgatott, akkor most sem fog beszélni. Megígérik, hogy elfelejtik azt az éjszakát. Juaka arra bíztatja, hogy kezdjen bele egy új vállalkozásba. Laurát meglátogatja Salomon és Ernesto. Salomon magyarázatot követel, hogy hogy került a boríték a kezébe? Laura Ricardára keni a dolgot, de Salomon nem hiszi el, mivel Ricarda nem ment be az irodájába. Laura azt mondja, hogy Júdás asszonya tehette. Salomon követeli, hogy ha Laura ismeri Júdás asszonyát, el kell mondania, hogy ki az. Alirio meglesi Glóriát, aki épp fürdeni készül. Felöltözik és Salomon parfümjébõl spricceli be magát. Látja, a képernyõn, amint a lány épp levetkõzik és elindul hozzá. Ismael, aki Alit keresi, amikor felfedezi, hogy a bátyja kamerákat helyezett el Glória szobájában. Rohan a lányhoz, hogy megállítsa az abnormális bátyját. Glória zenét hallgat a kádban, Alirio meglesi a lányt, amint az felöltözik. Amikor Glória kijön a fürdõbõl Ali mögé kerül. A lány elõször azt gondolja, hogy Salomon járt ott, de hamar rájön, hogy nem õ volt és abban a pillanatban Alirio késsel fenyegeti meg õt, hogy nem merjen segítségért kiáltani. Ekkor kopog be Ismael, de Alirio utasítja a lányt, hogy küldje el a testvérét, arra hivatkozva, hogy éppen elfoglalt. Glória kinyitja az ajtót, és azt mondja, hogy épp a kádból jön, és lenn várjon rá, ezzel becsukja az ajtót. A konyhában Ismael elmondja Juakának, amit megtudott a bátyjáról, és hogy aggódik a lányért, mert Alirio Glória szobája felé tartott. Glória felöltözik és megkérdi Aliriot, hogy Júdás asszonyáról akart-e vele beszélni. De az azt válaszolja, hogy nem fontos, és megragadja Glóriát. Megpróbál kiszabadulni és megfenyegeti õt, ha nem engedi el, feljelenti a rendõrségen. Alirio azt mondja, hogy a lány úgysem teszi meg. A lány megkérdi, hogy miért nem? Mire a férfi erõszakkal megcsókolja.

61.
Juaka és Ismael megjelenése menti ki Glóriát Alirio karjaiból. A lány megígéri, hogy börtönbe juttatja, ha még egyszer közeledni mer hozzá. Pancho elmondja Gabrielnek, hogy el akar menni innen. Megkéri Cordit, hogy tartson vele. Juaka azt ajánlja Glóriának, hogy Altagrciával közösen nyissanak új vállalkozást, egy borászatot. Feltéve, ha a lány felhagy Júdás asszonya titkának a kiderítésével. De Glória hallani sem akar errõl. Micela megtalálja a kamerát Glória szobájában. Alirio ideges, de úgy dönt, hogy semmit nem tesz, amíg a többi kamera ott van. Gloria elmondja Salomonnak, ami történt. A lány gyanúja beigazolódik, amikor bemegy Alirio szobájába. Ismael megmutatja a bátyja videó felvételeit. Emma õrült trükkjének eredményeképpen a kórházban köt ki, és elveszíti a gyereket.

62.
Gloria nagy patáliát csap Alirio szobájában, amiért az bekamerázta a szobáját. Alirio eleinte tagadja, de hamar rájön, hogy hiába. Chichita megpróbálja rábeszélni Glóriát, hogy ne jelentse fel a fiát a rendõrségen, de a lány úgy dönt, hogy Alinak meg kell fizetnie ezért. Miután elhagyja a házat, Ludovico ki akarja tagadni Ismaelt, amiért az elárulta a saját bátyját. Alirio pánikszerûen berohan a szobájába, és egy pisztolyt vesz magához, ezekkel a szavakkal, hogy nem sejtette, hogy mindez ki fog derülni. Ludovico próbálja megnyugtatni. A kórházba érkezik Pancho és Cordélia. Salomon elmondja nekik, hogy mi történt és hogy magát hibáztatja ezért. Pancho próbál hatni rá, hogy ez nem így van, ne hibáztassa magát, mert hallotta, hogy Emma akarattal vesztette el a babát. Salomon bemegy Emmához a kórterembe és közli vele, hogy elvesztette a babát. A nõ elkezd hisztizni, és az orvos megkéri Salomont, hogy menjen ki. Az orvos tudni akarja, hogy hogyan szerezte a testén lévõ véraláfutásokat, és hogy azok miatt jelentenie kell az esetet a rendõrségen. Késõbb megérkezik Calixto és segíteni akar Salomonnak, de amikor megtudja, hogy Emma elvesztette a babát, azt mondja, hogy így minden sokkal bonyolultabb. Erneszto Laura szobájába megy. Szeretkeznek, utána Laura megkérdi Ernesztót, hogy Marina elmondta-e neki, hogy gyereket vár tõle. Erneszto bevallja, hogy igen, tudja hogy terhes volt tõle a nõ. De rögtön azt is tudni akarja, hogy miért érdekli ez Laurát? De a nõ kitér a válasz alól, és amikor kinyitja a fiókját, egy cédulát talál benne Júdás asszonyától, amiben az áll, hogy:” tudom,hogy te ölted meg Marina Batistat”. Ernesto tudni akarja mi áll a cetlin. Gloria és a lányok átkutatják a szobát, hogy nincs-e több kamera. A magából kikelt Glória egy életre szólóan megfenyegeti Aliriot. Amikor a lányok a többi szobát kutatják át, Glória fürdeni megy, ahol megpróbálja leszedni a kamerát, ekkor toppan be Alirio, pisztollyal a kezében. Utasítja Glóriát hogy lassan vetkõzzön le. Megfenyegeti és azt mondja, hogy tönkre tette az életét. Kihúzza a fürdõszobából, az ágyra löki. Alirio elkezd beszélni, hogy õ nem gonosz, csak beteg és senkit nem akar bántani. Õ szenved a vétkes érzései miatt, õ egy jobb utat szeretne járni, de Glória ezt meghiúsítja. Néhány tablettát vesz be közben. Magára irányítja a fegyvert, majd Glória kezébe akarja adni, hogy ölje meg õt. A lány nem akarja elvenni, de Alirio a kezébe nyomja, a fegyver véletlenül elsül. Salomon ekkor éppen ott halad el és hallva lövést, beront Glória szobájába. Salomon megüti Aliriot, és kipenderíti a folyosóra. Jól összeverekednek. Amikor Glória és Salomon egyedül maradnak, a férfi azt ajánlja, hogy menjenek el messzire, hogy szabadok lehessenek. A lány beleegyezik, arra hivatkozva, hogy számára is szükséges, hogy a jelenlegi körülmények megváltozzanak. Altagraciához és Juakához megy Chichita, hogy meg tudja, Glória feljelentette-e a fiát. Egy esküre emlékezteti, ami a kegyelem jelképében jött létre, és most Chichita kér kegyelmet a fiának, aki nem annyira rossz ember. Juaka közli vele, hogy a fiának szadista viselkedése van és, hogy a börtönben a helye. Chichita megfenyegeti õket, hogyha nem tesznek eleget a kérésének és könyörgésének, akkor mindenkinek elmeséli a beteges fogadásukat. Altagrcaia nem ijed meg, sõt kéri, hogy tegye csak meg, már úgyis belefáradt hordozni ezt a terhet. Juaka pedig elmondja, hogy ha Chichita bárkinek is beszél errõl, mindnyájan együtt buknak és semmi sem fogja õket megmenteni. Mindamellett Juaka megígéri neki, hogy beszélni fog a lányával. Ricarda az irodában ül, abban a székben, ahol Ludovico fog ülni, majd ha a férfi vezetõségi tag lesz, õ pedig a felesége. Megcsörren a telefon. Ricarda felveszi és a hang megkérdi, hogy igaz-e, hogy Marina meghalt? Ricarda pár másodperc múlva kapcsol, hogy a hang nagyon ismerõsen cseng. Megkérdi, hogy ki van a vonal túlsó oldalán:” Leoncio, te vagy az?” De a telefonvonal megszakad, ekkor ébred rá a nõ, hogy a volt férjével beszélt. Cordi lép be és elmeséli, mi történt Emmával, de látja, hogy az anyja sír. A nõ elmondja a lányának, hogy épp most beszélt az apjával. Marcos meglátogatja Berenicét. A nõ mérges és kiabálni kezd vele, ki akarja dobni. A férfi térden állva a bocsánatát kéri: „ nem volt idõm, hogy bocsánatot kérjek anyámtól, ezt Öntõl kérem most”. Mögöttük Altgracia áll. Laura lemegy a pincébe, ahol Calixto is találja, aki elmondja a gyanúját, miszerint szerinte Marinát nem Júdás asszonya ölte meg, mivel nem kapott 30 ezüstpénz érmét sem, és gyászjelentés sem jelent meg róla. Laura megfeledkezve magáról mondja, hogy lehet, hogy amikor Marina lezuhant a lépcsõn, a pénz kiesett. (Laura könnyen átsiklott a felett, hogy mindenki úgy tudja, hogy Marinát fejbe vágták, nem pedig, hogy lezuhant a lépcsõn). Calixto csak bólint egyet, de nem szól semmit. Laura elárulta magát.

63.
Calixto megkérdi Ernestot, hogy milyen kapcsolatban volt az elhunyttal. Ernesto bevallja, hogy szakítani készült Laurával, mivel Marina gyereket várt tõle. Laura Júdás asszonyától megkapja a végzetes jelzést- 30 ezüstpénzt. Marcos elhívja a farmra Altagraciát, aki végül elfogadja a meghívást. A kórházban Emma azt mondja az orvosnak, hogy azért vesztette el a babát, mert Salomon megverte. Ricardát sokkolják a szavai, mert pár perce még azt mondta, hogy szereti a férfit és azért esett teherbe, hogy megtartsa õt. Salomon megkéri Glória kezét. Chichita újra riadalmat kelt a házban, ezúttal férfinak öltözik.

64.
Laura bevallja Ernestonak Marina gyilkosságát és azt akarja, hogy tûnjenek el Carorából, együtt. Ernestonak döntenie kell. Attól tart, hogy Laura akár Sagrariot is megölhette. Salomon tanácsát kéri. Gloria beszél az anyjával, Petuval és Micával, hogy Salomon lefoglalt egy földet. Glória bevallja a barátnõinek, hogy ehhez a föld tulajdonjoga ügyében el kell utaznia Salomonnal a Carib szigetekre. Amíg Ernesto Salomonnal beszél, Júdás asszonya elkábítja Laurát és megkötözi. Laura bezárva találja magát a pincében, ott, ahol Julian Morera holttestét megtalálták. Gloria, Salomon és Ernesto nem találja Laurát, azt hiszik, hogy elszökött. Következõ nap René és Gabriel a pincében újnak tûnõ falat talál, ahonnan tompa kiáltások hallatszódnak. Petunia beleegyezik, hogy találkozzon Renével. Chichita örömmel újságolja, hogy terhes.

65.
Laura eltûnik és Ernesto azt hiszi, hogy a nõ megtalálta a pénzt és azzal szökött meg. Juaka munkát ajánl Ernestonak, de a férfi azt mondja, hogy hamarosan lejár a szerzõdése a cégnél, Juaka kéri, hogy maradjon és Altagracia csodálkozik, hogy Juaka miért ragaszkodik ehhez. Emma megtudja Ricardától, hogy Salmon utazni készül. Salomon mellékesen hallja Emma bevallását, hogy nem bánja egyáltalán a gyerek elvesztését, és magyarázatot követel. Alirio és Emma együtt tanúskodnak Salomon ellen, hogy a férfi megütötte volna Emmát. Calixto kénytelen letartóztatni a Salomont az ügyész parancsára. De Glória megmutatja az ügyvédnek Alirio valódi arcát, amikor kiprovokálja azt belõle és a férfi agresszív viselkedése elárulja. Így a vádat megsemmisítik Salomon ellen és az ügyvéd visszautasítja, hogy a továbbiakban segítsen Emmának. Gloria elolvassa a barátaival az újságban lévõ gyászjelentést, ami Lauráról szól. Altagracia és Juaka csodálkozva néznek, de egyáltalán nem szomorodnak el a hírtõl. Úgy gondolják, hogy ezt Laura saját maga írhatta, azért, hogy azt higgyék, hogy meghalt és így meglóghasson az igazságszolgáltatás elõl. Ricarda közli Ludoval, hogy terhes.

66.
Chichita és Ricarda követeli Ludovicotól, hogy válasszon köztük, de azonnal. Salomon megkéri Glóriát, hogy hozza magával az útlevelét, hogyösszeházasodhassanak külföldön. A lány anyja megkérdi, hogy a barátnõivel megy-e Carcasba. Glória lelkiismeret furdalást érez a hazugságért és leírja utazásának valódi okát, de végül összegyûri a papírt és kidobja. Amit Alirio megtalál és elolvas, majd közli Emmáva. Alirio és Emma egy pletykát terjeszt el, miszerint Júdás asszonya Salamonnak dolgozik. Emma megpróbálja meggyõzni Glóriát, hogy Salomon pontosan azokat öleti meg, akik az útjában állnak, azért hogy megszerezhesse a céget. De Glória nem hisz neki.

67.
Emma megtalálja azt a dokumentumot, amibõl egyértelmûen kiderül, hogy Salomonnak már 5 évvel ezelõtt át kellett volna adnia az elnöki széket. Emma úgy dönt, hogy vár és nem szól semmit Alirionak. Most már biztos benne, hogy Salomon el fogja õt venni. Marcos Altagraciához megy, hogy felajánlja a segítségét. De Altagracia nem akar vele beszélni, ezért Juaca beszél a férfival. Marcos megpróbálja meggyõzni Juacát, hogy Altagracián akar segíteni. Salomon és Glória a sziget partján sétálnak. Fénykép készül róluk, és Salomon azt mondja, hogy az új életük itt fog elkezdõdni. Emma hívja Aliriot. Amikor az megérkezik, azt kéri tõle, hogy menjen Salomonék után a szigetre, és intézze el, hogy Salomon hazajöjjön, Glória pedig maradjon ott. Alirio látja, hogy ezúttal Emma nagyon eltökélt és valami oknál fogva nagy önbizalommal állítja, hogy Salomon el fogja venni õt feleségül. Meg is kérdi, hogy mibõl gondolja ezt? A nõ viszont szívesebben tartja meg ezt a titkot magának. Salamon elmeséli Glóriának a sziget történetét, a lány azt mondja , hogy inkább arról mesélhetne, hogy mi fog történni velük. Salomon pedig biztosítja, hogy nagyon hamar össze fognak házasodni. Gloria elmondja, hogy a legtöbb esküvõben azt nem szereti, hogy mások elõtt kell csókolózni, mire Salomon azt javasolja, hogy tegyék ezt meg sokszor még az esküvõ elõtt. Gloria megkérdi, hogy tényleg komolyan beszélt-e a férfi az esküvõvel kapcsolatban. Különben is rengeteg iratra van ilyenkor szükség. És egyáltalán, hozott magával gyûrûket? Salomon azt mondja, hogy bármennyire is hihetetlen, mégis igaz minden, amit mondott. “Amikor visszatérünk, Glória Leál de Weismannak fognak hívni, jól hangzik?” – Glória erre viccesen csak annyit mond, hogy “nem is tudom”;. Stefanitól, a titkárnõtõl Cordi megtudja, hogy Pancho pénzért vállalta el, hogy vele foglalkozzon. Cordi nem hiszi el, szerinte egyszerûen csak féltékeny rá. Mindenesetre Cordi, megkérdezi az anyját. Az irodában Ricarda és Chichita is pénzt követel, mivel mindketten Ludovico gyerekét várják. Ekkor megcsörren a telefon, Ricarda veszi fel, Leonció az. Ricarda tudni szeretné, hogy mit tud felhozni mentségére a sok évi hallgatása és eltûnése miatt. Salomon folytatja a beszélgetést, hogy boldogok lesznek Glóriával. A hotelbe visszaérve Salomon egy csomagot ad Glóriának, amiben egy fehér menyasszonyi ruha van, a lány megcsókolja és megkérdi, hogy hová fognak menni, de a férfi ezt meglepetésnek szánja. Cordi eközben az anyjától meg akarja tudni, hogy hogy igaz-e, amit a titkárnõtõl megtudott. Ricarda, Chiki és Ludo azt hiszik, hogy a telefonhívásról szerzett tudomást, ezért mindannyian megerõsítik a hírt. Amikor Cordi és az anyja egyedül maradnak, az anya bevallja, hogy szereti a férfit. Cordi ledöbben, hiszen azt hiszi hogy az anyja Panchóról beszél. De ekkor Ricarda beszélni kezd Cordélia apjáról, és végre leesik a tantusz, amin Cordinak nevetnie kell, és meg is magyarázza a félreértést. Aztán pedig tudni szeretné, hogy valóban pénzt ajánlott-e fel az anyja Panchonak, azért, hogy vele járjon. Ricarda bevallja, ekkor jön Pancho és magyarázkodni kezd, de Cordi felpofozza és elzavarja. Ekkor jön Ismael is, aki meg akarja vigasztalni Cordéliát, amit Pancho nem enged, mivel kettejüknek még sok tisztázni valójuk van. Chiki és Ludovico Leoncio hívásáról beszélnek, Chiki tudni akarja, honnan telefonált, mert meg akarja találni, különösen, mert a férfi tudhatja, hogy hol van a pénz. Glória nem akar visszamenni Carorába. Salomon azt mondja, hogy szólnia kellett volna Juakának és Altagrcaiának errõl az utazásról, hogy ne gondolják azt, hogy elcsalta Glóriát. Glória azt válaszolja, hogy ezt fogják tenni, majd utólag. Leülnek a yachton, ami elindul a tengerre. Salomon arról beszél a lánynak, hogy a szerelme iránta olyan mérhetetlen és mély, mint ez a tenger. Gloria felel, hogy ha aférfi olyan mély, akkor õ elsüllyedhet. Salomon megígéri, hogy mindig ott lesz, hogy megmentse és nem fog elsüllyedni soha. Marcos beszél Altgraciával, hogy folytatja a nyomozást. Megkérdi, hogy tud-e bármit is arról, hogy ki lehet a Júdás asszonya? Azt mondja a nõ, hogy nem emlékszik mi történt aznap éjjel, de amint visszatérnek az emlékei, el fogja mondani Marcosnak.

68.
Az irodában Ismael megpróbálja átölelni Cordit, és ezt a pillanatot zavarja meg Pancho. Cordi egyedül akar maradni. Ismael azonban hazakíséri a lányt. Amig a fiú vacsorát készít, addig a lány visszaemlékszik a “jól sikerült” Panchóval töltött éjszakára és sírva fakad. Ismael próbálja vigasztalni. Nyugtatgatja, hogy senkinek nem fogja megengedni, hogy bántsa õt, és hogy nagyon szereti a lányt. Erneszto beszél Juacával, hogy megvizsgálta a szõlõtermést és minden szem tönkre ment, és csak néhány egészséges van köztük, és kétli hogy ebbõl jó bor készülhetne. Juaka bevallja, hogy tudta és Salomon átverte õket, és hogy õ ezt nem fogja ennyiben hagyni. Erneszto kíváncsi hogy Juakát miért érdekli ez annyira. Azt feleli, hogy sokféle szakmát ûzött már, de most ráébredt, hogy ez mennyire érdekli. De Ernesto arra inti, hogy ne vonjon le téves következtetéseket Salamonról. Juaka azt feleli, hogy õ nem bízik Salamonban. Gloria és Salamon fényképezkednek a yachton, a kapitány is készít róluk közös képeket, végül mindketten a vízbe ugranak. Késõbb elhajóznak egy szigetre, ahol Salomon már mindent elõkészített az esküvõre. Gloria nem igazán hisz neki. Salamon megkéri a kapitányt, hogy igazolja, hogy legálisan adhat össze párokat a hajós kapitány. Gloria szerint Salamonban egy szemfényvesztõ veszett el, de a vicc kedvéért belemegy ebbe a játékba. Az óceánon a kapitány összeadja Glóriát és Salomont. Glória meglepõdik, hogy Salomon tényleg mindent elõkészített és még gyûrûre is gondolt. A ceremónia végén szenvedélyes csókot vált a pár. Az esküvõ után a fiatal pár a vízben üldögél, és szerelmet vall egymásnak. Az irodában Emma a család ügyvédjével konzultál. Megkérdi, hogy mi a következménye annak, ha Salomonról kiderül, hogy meghamisította a szerzõdést. A válasz, börtön büntetés. Emma megkéri a férfit, hogy készítsen elõ mindent Salomon és az õ esküvõjére. Chichita lép be és kérdezi, hogy mi ilyen fontos? Emma elmondja, hogy sürgõsen hozzá akar menni Salomonhoz. Amikor Emma kimegy, bejön Ricarda és Juaka. Ricarda elszólja magát, hogy Salomon sincs a városban, valószínû, hogy Glória vele van most, és hogy együtt távoztak. De Juaka szerint ez kizárt, hogy a lánya Salomonnal lenne. És boldog, hogy Emma végre férjhez megy Salomonhoz, és így legalább békén hagyja Glóriát. Este Ricarda, Chichita és Ludovico összegyûlnek az irodában. Mindent átkutatnak, és a falon találnak egy rejtett széfet. Megpróbálják kinyitni. Ernesto furcsa hangokat hall az irodából, ezért benyit. Ricarda elmond mindent, amiért Chiki és Ludo ingerült lesz. Mivel Erneszto a legmagasabb köztük, megpróbálja elérni, de a kulcsot legnagyobb bánatukra mégsem tudják megkaparintani. Este Salomon és Glória étterembe mennek, ahol a férfi a legjobb pezsgõt rendeli meg, hogy igyanak a leendõ gyerekeik egészségére. Glória azt mondja, hogy az elsõszülött fiút Salamonkának fogják hívni. Alirió kilesi õket. Késõbb Glória és Salomon végre egymáséi lesznek.

69.
Salamon távollétében Alirio elõnyre tesz szert, üzenetet hagy Glóriának, Salomon nevében. A lány az üzenetet megkapva, összeszedi a holmiját és taxiba ülve, egy elhagyatott partszakaszon találja magát, ahol kirabolják, a csomagjai és az iratai eltûnnek. A lány azt hiszi, hogy Salomon Judás asszonya és azért vette feleségül, hogy megszerezze az örökségét. Alirio taxit küld a lányért, ami visszaviszi a hotelba. Glória búcsúlevelet ír Salomonnak. Nina, Napoleon anyja Petúniához jön, hogy megbeszéljék a közelgõ esküvõ részleteit. Pancho bevallja Ricardának, hogy beleszeretett a lányába.

70.
Alirio Glóriát vigasztalja a hotel halljában. Azt hazudja, hogy Caracasba ma már nincs több repülõjárat, ezért kénytelen a szigeten maradni még egy éjszakát. Rebeka megtudja, hogy Ricarda nevelte fel a lányát. Salomon Glóriát keresi a házban, ahol Emma már mindent elõkészített az esküvõre. Megzsarolja Salomont a hamisított szerzõdéssel, aki kénytelen belemenni az esküvõbe. A pincében Calixto, Marcos, Pancho és Erneszto kibontják a falat és megtalálják a befalazott Laurát. Petunia visszautasítja, hogy férjhez menjen Napoleonhoz. Cordélia készül, hogy elmenjen Rebecával Caracasba.

71.
Glória felhívja az anyját és megtudja, hogy Salomon és Emma esküvõre készül. Alirio azt hazudja, hogy Salomon azt tervezte, hogy megöli a lányt és így övé lesz a vagyon, és aztán Emmát elveszi feleségül. Meggyõzi a lányt, hogy a férje Júdás asszonya. Salomon felhívja az ügyvédet, hogy elintézze az esküvõt Emmával. Ricarda nem akarja Cordit elengedni Rebekával. Cordélia hogy féltékennyé tegye Panchot, azt hazudja, hogy Ismaellel töltötte az éjszakát. Marcos meg akarja találni a szemtanút, aki jelen volt, amikor megölték a testvérét. Gloria azt tervezi, hogy megakadályozza Salomonék esküvõjét.

72.
Juaca úgy gondolja, hogy a szemtanú, aki látta Sebastian atya gyilkosát, és akit a rendõrség is szeretne megtalálni- az Alirio. Júdás asszonya a cinkosával együtt megjelenik Marcosnál, aki komolyan megsérül. Altagrcaia meglátogatja a kórházban. Calixto a nõre gyanakszik. Abban reménykedik, hogy az elemzésre beküldött maszk segít a gyilkos megtalálásában. Emma az utolsó simításokat intézi az esküvõjével kapcsolatban. Gloria, Cordélia, Petunia és Micaela megjelenik az esküvõn, menyasszonyi ruhában. Ricarda nem akarja elengedni a lányát Rebekával, de Cordi felajánl valamit cserébe.

73.
Ricarda végül elengedi Cordit Caracasba Rebekával. Caracasban Cordi megkéri Rebekát, hogy segítsen neki megtalálni az apját. Altagracia elmondja Juakának, hogy Calixto õket gyanúsítja a bûntények elkövetésével. A kórházban Marcos biztosítja a nyomozót, hogy Altagraciának semmi köze a bûnügyekhez. Ernesto tudatja Juakát és Altagraciát Ludoviko merényletérõl a széf ellen, amit Chikivel és Ricardával akartak kinyitni a könyvtárban. Erneszto kinyitja a széfet és talál benne egy naplót, ami Juan Vincente del Toróé volt. Abban reménykednek, hogy ez majd segít nekik kideríteni a kulcsok titkát. Berenice és Altagracia elõtt Juaka kiveszi a táskájából Marina kulcsát. Altagracia tudni akarja, hogy hogyan jutott a nõhöz.

74.
Emma tudatja a férjével, hogy megtalálta a megoldást, hogyan tarthatnák meg a szõlészetet, tönkre téve Glóriát és Altagraciát. Marcos beszél Juakával és Altagrcaiával, hogy 2 Júdás asszonya létezik. A két nõ reakcióját látva az újságíró magyarázatot követel tõlük. Simon bevallja a bátyjának, hogy õ ott volt a testvérük meggyilkolásakor a templomban, tehát akit Calixto keres, mint szemtanút, az valószínûleg Õ. Chichita közli a férjével, hogy a terhessége és Ricarda terhessége csak kitaláció. Chichita elmondja Ricardának, hogy talán Alirio volt a szemtanúja a 20 évvel ezelõtti gyilkosságnak.

75.
2 Júdás asszonya hatol be az intenzív osztályra, Marcos szobájába. A közeledõ léptek zaja zavarja meg abban õket, hogy befejezzék a piszkos munkát. Sebastian atya szelleme megkéri Glóriát, hogy kövesse õt. Calixto, amint tudomást szerez Marcost ért támadásáról, rögtön Juakát és Altagraciát gyanúsítja. Leonció ellopja Pancho kabátját és óráját. Cordi tudni akarja, hogy az apja tudja-e hol van az elrejtett pénz. Pancho, amikor meglátogatja Cordit, szembe találja magát Leoncióval, aki meglopta õt. A ház egyik pincéjében Altagracia és Juaca megtalálja az elrejtett pénz egy részét, amit Juan Vincente rejtett el.

76.
Simon megkéri Glóriát, hogy kérdezze meg a szellemtõl, hogy ki ölte meg. Sebastian elvezeti a lányt és a fiatalokat egy alagút bejáratához. A lány megtalálja a helyet, ahová az atyát temették. Calixto kérdezõsködik Január 3.-a felõl Berenicnél és Ivonnál. A szolgáló kávéval kínálja a nyomozót, amibe altatót kevert. Ivonne és Ismael hallgatásra kényszeríti Berenicet, ha nem akarja, hogy a lánya újra börtönbe kerüljön. Júdás asszonya pisztollyal felfegyverkezve lemegy a pincébe és rálõ a fiatalokra, de elvéti a lövést. Ricarda, Chichita és Ludoviko szeánszot rendez, hogy megidézzék Juan Vincente lelkét.

77.
Amikor Calixto magához tér, Altagracia áll elõtte és megkéri, hogy ne háborgassa többé Berenicét, mert nem akarja, hogy az anyja a diliházban kössön ki. Agustin atya közli Calixtoval, hogy Glória és a barátaival találtak valamit az alagútban. Gloria és a barátnõi visszamennek a pap maradványaihoz. Akinek reverendájában pénzt találnak. A fiatalok, még egy holttestet találnak. Salomon kijelenti, hogy mindenkit elbocsát, aki segíteni mer Juakának és Altagrcaiának, akik új céget alapításában. Pancho megpróbál kibékülni Cordéliával.

78.
Altagracia elmondja Calixtonak és Salomonnak, hogy hol van az alagút. Salomon elmeséli Emmának, hogy emlékszik, amikor kisfiú volt, egyszer járt ott az apjával és egy bizonyos asszonnyal. Lehet, hogy õ az a gyermek, aki tanúja volt a pap meggyilkolásának. Juaca ideges, amikor Glória megpróbálja kideríteni, hogy a 2. csontvázat ki helyezte ott el. Calixto be akarja bizonyítani, hogy Alirio a gyermek,- aki szemtanú volt. Gabriel és René otthagyja a borászatot. Chichita megkérdezi a férjét, hogy emlékszik-e, arra az éjszakára, amikor megölték a papot. Ludoviko azt feleli a feleségének, hogy az az éjjel már mögöttük van. Berenice meglátogatja Marcost. Az újságíró tõle tudja meg, hogy Altagracia Istenhez tett fogadalmat, miszerint ha a férfi felépül, akkor õ soha többé nem keresi a férfit.

79.
Júdás asszonya elhagyja az alagutat. Santia azt tanácsolja Glóriának, hogy tartsa titokban a videót, amin rajta van, hogy Júdás asszonya rájuk lõtt, mert fél, hogy a “menyasszony” bosszút áll. Az alagútban Calixto azt tervezi, hogy sokkolja majd az állítólagos szemtanút. Amikor leér az alagútba, a holttesteket más pozícióban találja. Az eset után Glória úgy gondolja, hogy Júdás asszonya továbbra is ölni fog a pénzért. Marcos és Simon kéri Glóriától a filmet, de a lány nem adja nekik az eredetit, de megígéri, hogy le fogja másolni a rendõrségnek.

80.
Pancho elmondja a barátainak, hogy Leoncio azért vesztette el az egyik szemét, mert az megpróbálta meglopni Juan Vincente del Torot. Cordelia kéri az anyját, hogy bocsásson meg Leonciónak. Juaka és Altagracia megtalálja az ellopott maradványokat és eldobált ruhákat. Úgy döntenek, hogy megsemmisítik az összes bizonyítékot, hogy eltemessék végre az egész történetet. Calixto megkísérli, hogy részleteket tudjon meg Alitól és Ismaeltõl a 20 évvel ezelõtti gyilkosság éjjelérõl, ami kapcsán fontos felismerésre jut Chichitával kapcsolatban. Arra a következtetésre jut, hogy Chichita akart megszökni Julian Moreraval, hátrahagyva a gyerekeit. Azt is kideríti, hogy Alirio Julian Morera fia. Alirio Glóriához megy azért, hogy megvigasztalja. Emma ezt ki akarja kihasználni, hogy meggyõzze Salomont, hogy Alirio és Glória szeretõk. Ali megesküszik, hogy megöli Calixtot, amiért az felfedte, hogy ki is az apja valójában. Judás asszonya elcsalja Calixtot a temetõbe, és elkapja.

81.
Santia, Petunia és Micaela megtalálja a nyomozót egy kereszten. Az egyik Júdás asszony le akarja õket lõni, de a másik nem engedi, végül mindkettõ eltûnik. A rendõrt a kórházba szállítják. Gloria követi Sebastian atya szellemét, aki elvezeti egy magán lakrész padlására. Ott talál néhány fotót Altagraciáról és Sebastian atyáról, amin közösen vannak. Késõbb Gloria visszajön ide a barátnõivel. Megpróbálják megérteni, hogy miért mutatta ezt meg az atya Glóriának. Biztosak abban, hogy ezzel akart rámutatni, hogy Altagracia a gyilkos. A lányok találnak egy félig összegyûrt levelet, amit Glória nagyapja írt, amiben Leonciot árulóként nevezi. Salamon bevallja Panchonak, hogy meghamisította a szerzõdés aláírását, és emiatt a papír miatt kellett elvennie Emmát. Elmondja a tervét, hogy bár õ marad a cég elnöke, de nem akarja megsérteni Glória és Juaka jogait. Salomon megkéri a barátját, hogy rejtse el a dokumentumot. Ludovico el akar válni Chichitától.

82.
Ernesto bevallja Juakának, hogy kedveli Altagrcaiát. Juaka fájdalommal fogadja a vallomást, mivel õ is hasonlóképpen érez Ernesto iránt. Gloria megpróbálja megtudni a nagyanyjától, hogy mi történt azon a fatális éjszakán. Berenice elmondja, hogy a lánya kölcsönkérte Ricarda menyasszonyi ruháját, hogy férjhez menjen Julian Morerahoz, aki miatt összeveszett a barátnõivel. A lányok azt is megtudják Berenicétõl, hogy Altagraciának volt még egy võlegénye. Miután Glória megmutatja Altagrcaiáról és Sebastiánról a közös fotót, a nõ rosszul lesz. Alirio orvosnak álcázza magát, hogy bejusson Calixto kórtermébe, hogy megölhesse a nyomozót.

83.
Salamon odaadja Panchonak a szerzõdést és megkéri, hogy vigye el Caracasba és rejtse el, és hogy valamit derítsen ki Alirióról. Pancho egy erõszak miatti ügyet talál Alirio ellen. Chichita elmegy a misszionárius centrumba, mint Tereza, de találkozik ott Leoncióval és gyorsan elrejti a titkát a kettõs életérõl. Leoncio megkérdi, hogy tudja e mi történt Adalbertóval, akivel õ és Ernesto is együtt dolgozott. Leoncio elmondja a lányoknak, hogy Chichita és Adalberto kereste Juan Vincente vagyonát. Cordelia mindenáron próbálja szétválasztani Chichit és Leonciot. Örül, amikor az apja úgy dönt, hogy elmegy Carorába. Vaisman arra kéri az ügyvédet, hogy törölje a házasságát Emmával. Az ügyvéd egy egyszerû megoldást javasol: ha a férfi kényszer hatása alatt házasodott, akkor az a házasság érvénytelen. Salomon elraboltatja Glóriát. Salomon cserébe a lányért azt az írást követeli Juakától, amit Emmával kötött esküvõje napján írt a lánynak.

84.
Salomonnak sikerül a bizonyítékokkal meggyõznie Glóriát, hogy Alirio és Emma választotta õket szét. Alirio megpróbálja ezt letagadni, de Glória nem hisz neki többé. Újra együtt van Salomonnal. Leoncio kitûzi a Ricardával való találkozás napját. Ludo, aki errõl tudomást szerez, megpróbálja ezt a találkozást megakadályozni. Juaca és Altagracia attól félnek, hogy Glória megtudja az igazságot. A lány túl közel került az igazsághoz, amikor megtalálta a fotókat, amin Altagracia és Sebastian atya van. Petunia elmondja Marcosnak és Simonnak a fotókról, amely 1979-ben készült, abban az évben, amikor Glória is született, és amikor a leendõ atya még tanult. Ugyanakkor a srácok odaadják az újságírónak a videó másolatot, ami az alagútban készült, amikor rájuk lõtt Júdás asszonya. Chichita figyelmezteti Juacát és Altagraciát, hogy Leoncio visszajön Carorába. Úgy döntenek, hogy figyelni fogják Ricardát, hogy meg tudják, hogy miért tér vissza a férfi. Berenice kikotyogja Chichitának, hogy Altagraciának románca volt a pappal.

85.
Emma és Alirio bosszút akar állni Salonmonon és Glórián. Juaka azt tanácsolja Ernestonak, hogy mondja el Altagrcaiának, hogy szereti õt. A férfi nem is sejti, hogy Juaka érdeklõdik iránta. Leoncio biztosítja Ricardát, hogy nem akarta elhagyni a nõt, hanem a körülmények alakulása miatt kellett elmennie, mert Juan Vincente meg akarta õt ölni. Ricarda kidobja Ludot a házából. Marcos gyanítja, hogy Altagraciának viszonya volt az atyával. Az újságíró bevallja, hogy nem tudta a lány nevét, de Sebastian a kedvéért le akart mondani a papságról. Juaka Salomon magyarázatát követeli, hogy merte feleségül venni a lányát. Emma véletlenül meghallja Juakát.

86.
Glória az anyja és Altagracia akarata ellenére úgy dönt, hogy hozzámegy Salomonhoz. Marcos beszél Simonnal, hogy a testvérüket azért ölték meg, mert az szerelmes volt. Azt gyanítják, hogy Juan Vincente követte el a gyilkosságot. Marcos és Simon megpróbálja kiszedni Chichitából Sebastian atya gyilkosának a nevét. Berenice attól fél, hogy Isabel jóslata be fog teljesülni, és Glória lesz a következõ Júdás asszonya. A történet megismétlõdhet. De Glória nem másítja meg a döntését. Emma megpróbálja elcsábítani Panchot, hogy adja neki a rábízott dokumentumot. Éppen, amikor a csábító megcsókolja a férfit, akkor lép be Cordélia. Salomon megkéri Panchot, hogy vegyen 2 jegyet Miamiba. Emmának sikerül megszereznie a hamisított dokumentumot, amit Glóriának akar megmutatni az esküvõ elõtt.

87.
A templomban Emma találkozik a Júdás asszonyával, akinek felajánlja a segítségét. Júdás asszonya visszautasítja és bezárja a szobába. A szobában a lány talál 30 ezüst pénzt és fotókat, némelyiken a személyek vörössel vannak bekarikázva – Júdás asszonyának áldozatai. Gloria elõkészíti az esküvõt, és Salomon megpróbálja meggyõzni Augustin atyát, hogy Emmával való házassága nem érvényes. Az ügyvéd által adott dokumentumot nem találja túl meggyõzõnek a pap és beszélni akar Emmával. Emmának sikerül kijutnia. Az egyik menyasszonyi alak, fejbe vágja egy üveggel, elájul. Glória újra látja Sebastian atyát, aki némán rámutat az alagút bejáratára. Marcos is ott van Petuniával a háta mögött. Leoncio azt ajánlja Ludonak, hogyha békén hagyja Ricardát, akkor õ megmutatja az alagút bejáratát. Amikor bemennek vértócsát találnak és üvegszilánkokat. Ennek ellenére Leoncio folytatja az útját és a pénz keresését, Ludovico eltûnik a veszélyes helyrõl. Petu, Mica, René és Gabriel furcsálja Juaka, Altagarcaia, Chichita és Ricarda eltûnését. Pancho bevallja Salomonnak, hogy nem õrizte meg a szerzõdést, így az esküvõ veszélybe kerül. Emmát nem találni sehol, és úgy döntenek, hogy azt mondják Augustin atyának, hogy a nõ hirtelen utazott el a városból. Amíg senki nincs a templomban, Júdás asszonya rögzíti Emmát a gyóntatószékben, hogy minden úgy nézzen ki, mint 20 évvel ezelõtt.

88.
Augustin atya nem vállalja az esketést és azt ajánlja, hogy hagyják el a templomot. Amikor Glória egyedül marad a templomban, újra látja Sebastian atyát, aki a gyóntatószékre mutat. Amikor a lány kinyitja az ajtót, szörnyû látvány tárul elé. Emma nyakán egy dróttal, ömlik a vére, megpróbál elmondani valamit. Glória segítségért kiált és megpróbálja kiszabadítani Emmát. Altagracia és Juaca aggódik, hogy valami váratlan dolog történhet az esküvõ közben, és úgy döntenek, hogy oda mennek. Glória menyasszonyi ruhája csupa vér, ahogy kihúzza Emmát a gyóntatóból, ekkor jön Alirio. Akinek a szituáció teljesen világos, kirohan az utcára, és kiabálni kezd összecsõdítve az embereket. Amíg õ elmondja mindenkinek, hogy Glória megölte Emmát, Marcos elhiszi, hogy a lány ártatlan, és azt kívánja, hogy bárcsak megbûnhõdhetne, amiért õ ugyanezt tette Altagraciával. Segít Glóriának eltûnni az alagútban. Ott a lány újra látja Seabstian atyát, aki egy Júdás medált ad neki. Marcos megdöbben, mert az atyát nem látja, de a semmibõl elõkerülõ medált igen. Altagracia és Juaka megjelenik a templomban, ami már teli van, és Salomon Emma holtteste mellett van. A két nõ rájön, hogy túl késõn érkeztek és a legnagyobb félelmük beigazolódott. A rendõrség letartóztatja Salomont, és vallomást kell tennie Juacának és Altagraciának is. Glória a barátnõi segítségével megszökik.

89.
Calixto elveszti minden reményét, hogy elkapja a gyilkosokat. Biztos abban, hogy Juaka és Altagracia azok. Véleménye szerint az egész kihallgatás felesleges, mivel a két nõ szívesebben varrna mindent Vaisman nyakába. Glóriát a barátnõi elbujtatják egy magányos, elhagyatott helyen. A rendõrség mindent lezár és átvizsgál. Hogy ne találják meg õket, Marcos farmjára mennek. Közben Juaka próbál telefonon beszélni Petuval, de Glória nem akar beszélni vele. Alirio elmondja Ismaelnek és az anyjának, hogy mi történt a templomban. Egyikük sem ütközik meg túlságosan, és Chichita kérdezi csak meg, hogy elkezdték-e a kihallgatásokat. Alirio felhívja Emma szüleit, és közli velük a lányuk halálát, közben azt reméli, hogy mindent Salomon nyakába varrnak majd. Marcos beszél Calixtónak Glória látomásáról és a medál furcsa megjelenésérõl. Közben átadja a medált Simonnak, aki észreveszi az írást a hátulján „para mia hija” (a lányomnak) Ami annyit jelent, hogy Glória Sebastian lánya. A két fivér úgy dönt, hogy nem beszél Calixtónak errõl…de az pár pillanat múlva visszajön, hogy elkérje a medált. Marcos egy másikat ad neki. Ludo kinevezi magát a borászat elnökének és közli az alkalmazottakkal, hogy 100%-al növelni fogja a fizetésüket. Az általános üdvrivalgást nem osztja René és Gabriel, és Chichita és Ricarda sem, akik tudják, hogy milyen eredménye lesz az új managelésnek. Ernesto szerelmet vall Altagraciának. Ingerülten utasítja vissza a nõ és felnyitja a szemét, hogy Juaca szerelmes a férfiba. A férfi megdöbben ezen a híren. Marcos és Simon követeli Juakától, hogy fedje fel végre, hogy Glória Sebastian lánya. De a nõ tartja a titkot és közli, hogy az apa: Bartolome del Toro. A farmon Glória elégeti a menyasszonyi ruháját.

90.
Gloria a barátnõivel eltûnik Marcos farmján. Amikor a rendõrség hirtelen megjelenik, Simon elbújtatja a lányokat. Hamarosan megjelenik Juaca, aki pisztollyal fenyegeti meg Marcost és el akarja vinni a lányokat. Pancho és Cordi szerelmeskedni akarnak a pincében, de Ernesto rájuk talál és azt tanácsolja, hogy találjanak kényelmesebb helyet maguknak. Calixto kéri, hogy Juaka kamionját állítsák meg, mert feltételezhetõen nála vannak a lányok. Miután átkutatják a kamiont, kénytelenek elengedni Juacát, mivel nem találtak senkit. Alirio Salomonhoz kíséri Emma szüleit. Megvádolják a gyilkossággal, amit el sem követett. Altagracia megtudja, hogy már mindenki tudomást szerzett arról, hogy Glória Sebastian atya lánya. Nem tudja elképzelni, hogy honnan tudta meg Marcos és attól retteg, hogy Glória is meg fogja tudni. Berenice beszél Altagraciával, hogy most, hogy Salomont letartóztatták, igazán elfoglalhatná a helyét, mint a borászat elnöke.

91.
Juaka barátai segítenek Glóriának és a barátnõinek eljutni Caracasig, mielõtt a rendõrség újra átkutatná a kamiont. Petunia Napoleont találja a házban. Chichi közbenjárásának köszönhetõen, Leoncio lesz a del Toro borászat biztonsági szolgálatának vezetõje. Marcos és Simon ki akarja szedni Altagraciából az igazat, Juaka és Sebastian közötti kapcsolatról, bemutatva a megtalált levelet. A levél hatására Altagracia keserû emlékeket él meg. Viszont Juaka nem mond el semmit, nem fedi fel az igazságot Glóriáról. Lila Alvarez- specialista Caracasból, azért jön, hogy megoldja Júdás asszonyának rejtélyét. Calixto nem igazán hisz a nõ munkájában. Szemmel láthatóan nem kedveli a kezdeményezéseit, ahogyan a nõt sem.

92.
Markos elkezdi fejtegetni, hogy a testvére szerelme nem Juaka volt, hanem Altagracia és ezt közli is a két nõvel. Juakának kezd elege lenni az újságíró jelenlétébõl, mivel az egyre közelebb került az igazsághoz. Altagracia pedig a szavaival megerõsíti a gyanúját. Juaka kétségbeesésében, hogy megelõzze a katasztrófát, rálõ Altagraciára. Gloria rosszul lesz. Látomása van, látja, amint az anyja rálõ Altagraciára. Az ügyvéd erõfeszítéseinek köszönhetõen, Salomon óvadék fejében szabadlábon védekezhet. Nem hagyhatja el Carorát. Alirio iszonyatosan dühös emiatt. Ricarda és Chichita úgy döntenek, hogy Ludonak meg kell változni, hogy közelebb kerüljön egyszerûbb emberekhez. Leoncioval megszerveznek egy felfrissítõ tanfolyamot, ahol azt tanítják meg, hogy hogyan kell helyesen öltözködni és más szabályokat. Az ötletet az hiúsítja meg, hogy Salomon megjelenik és kidobja Ludot az elnöki székbõl. A helyi kórházban nem tudnak mit kezdeni Altagracia sebével, mivel az túl komoly sérülésnek bizonyul. Marcos intézkedni kezd, hogy átszállítsák a fõvárosba egy klinikára.

93.
Berenice elmondja Ismaelnek, hogy miután Glóriához jut a Salomon által meghamisított irat, sok minden meg fog változni. Berenice elmondja Salomonnak, hogy Júdás Asszonya eljuttatta Glóriához ezt a dokumentumot (ez azonos azzal, amit Emma adott át Júdás Asszonyának mielõtt meghalt a templomban) Az idõs hölgy Salomon és Ismael unszolására elárulja, hogy Júdás Asszonya a házban van, de nem meri elmondani, hogy ki az, mert fél, hogy vele is végezni fog. Juaka megérkezik Napoleon lakására, ahol Glória rejtõzik. Hamarosan Calixto is megjelenik, és letartóztatja Glóriát. Marcos és Simon beszélnek a halott testvérük egykori lelki tanítójával, aki elmondja nekik, hogy Sebastian le akarta vetni a reverendát és elhagyni az egyházat. Pancho beleegyezik, hogy elvegye Cordit. Lila Alvarez elmondja Glóriának, hogy Sebastian és Emma gyilkosának kézírása egy és ugyanaz. Calixto elrendeli a pincészet teljes átkutatását, mivel úgy sejti, hogy Laurát még életben találhatják.

94.
Berenice megpróbálja odaadni a dokumentumot Glóriának, de Calixto megakadályozza. A nyomozót nagyon kíváncsivá teszi, hogy Berenice ismerheti Júdás asszonyát. Lila talál egy cetlit Emma szájában. Egy letépett cetlit a megállapodásból, amin az áll “Salomon-az áruló”. Emellett a nõ nyakán lévõ ujjlenyomatból kiderül, hogy az egyik gyilkos egy férfi. Leoncio lemegy a picébe, ráomlik a fal, a munkásoknak sikerül kihúzni õt végül. Kezében találnak egy videó kazettát, ami nagyon kíváncsivá teszi Ludot, Chichit és Ricardát. Gloria a börtönben, 3 lánnyal kerül szembe. Glória elárulja, hogy õ Júdás asszonya. Egyikük késsel próbálja megtámadni, de hirtelen láthatatlan falba ütközik: Glóriát Sebastián védelmezi. A nõ eldobja a kést, ami Glória kezébe kerül, ekkor érkezik a hír, hogy Glóriát a nõi börtönbe szállítják át. A borászat irodájában, mindenki a videokazettát nézi. Laura van rajta, aki elmondja, hogy csodával határos módon megmenekült, és el fogja mondani, hogy mi történt január 3.-án…Ricarda odarohan a videóhoz és kitépi a kazettát a gépbõl és kihúzza a szalagot, amit meg is tapos. Pancho bevallja a házasságtól való félelmének eredetét. Sok évvel ezelõtt, egy katona kényszerítette, hogy elvegye a lányát, mert rajta kapta õket az ágyban. Elkezdõdött a ceremónia, de közben Pancho elájult. Azóta 8 év telt el, de Pancho nem tudja hová lett a felesége. Lila ujjlenyomatot vesz Salomontól. Összehasonlítja az Emmán találtakkal. De jön Calixto és elrontja a tervét, azzal, hogy elmondja ezt Salomonnak. Marcos megpróbál bejutni Altagraciához a börtönbe, sikerrel jár. Ismael megtartotta a videó kazettát és megjavítja. Ekkor lép be Juaca.

95.
Ricarda, Chichita, Leoncio, Ludoviko és Juaka, újra megnézik a filmet, megértik, hogy Laura mindent el fog mondani arról, ami Sebastiannal történt a meggyilkolása napján. De váratlanul megszakad a hang. A kazetta komolyan megsérült. Gloriát ugyanabba a börtönbe szállítják, ahol Altagracia volt bezárva. A cella társak Júdás Asszonyának a lányának nevezik el. Simon és Salomon megtudja Ismaeltõl, hogy Laura él és ki fog tálalni. Ismael, Alirio, Salomon és Simon megpróbálnak visszaemlékezni arra a végzetes éjszakára. Altagracia bevallja Marcosnak, hogy Glória Sebastian és az õ lánya. Ricarda, Chichita és Juaka bevallják, hogy nem látták, hogy ki ölte meg Sebastiant.

96.
Glória cellatársai azt ajánlják, hogyha kedves az élete, gyõzzön meg mindenkit, hogy õ Júdás Asszonyának a lánya.
Ludovico alkalmazza Micaelát és Petuniát, hogy készítsenek el egy filmet, ami megnyugtathatná a munkásokat. Berenice elmondja, hogy Júdás asszonya attól fél, hogy a végzetes éjszakáról minden kiderül. Az idõs asszony meglepõdik azon, hogy Salomon látta, amikor Juan Vincente kiszúrta Leoncio szemét. Salomon megpróbálja kideríteni, hogy Juan Vincente hogyan és miért került a templomba. Emiatt a kitartása miatt, Berenice rosszul lesz. A srácok, elmondják Ludoviconak, hogy látták Laurát a pincében. Laura azért jelenik ott meg, mert találkozója van Chichivel és Ricardával. Egyikük sem sejti, hogy a kamera még mindig be van kapcsolva. Laura felidézi, hogy Adalberto megerõszakolta. Chichi emlékezteti, hogy a férfit együtt ölték meg, és megesküdtek, hogy ezt soha senkinek nem fogják elmondani. Juaka ugyanezt elmeséli Glóriának.

97.
Altagracia bevallja Marcosnak, hogy azon a végzetes éjjelen, megölték Adalbertót, aki megerõszakolta Laurát. Azt is elmeséli, hogy Sebastian látta a gyilkosságot, és otthagyta õket, hogy segítségért menjen. Altagracia, Laura és Marina elindultak utána, hogy megkeressék és megkérjék, hogy ne szóljon a rendõrségnek, de nem találták meg a papot. Juaka is mesél, hogy Chichita is kiment akkor levegõzni. Ricarda ugyanezt meséli Petunak, Micaelának és Salomonnak, és, hogy Õ pedig Juakával ment wc-re. Altagracia elmondja Marcosnak, hogy õ nem ölhette meg a papot, mert nagyon szerette. Azt is elmeséli, hogy hogyan találta meg Sebastiant a gyóntatószékben. Juaka megtudja Chichitõl és Ricardától, hogy Laura él. Altagracia beleegyezik, hogy megmutassa Marcosnak a helyet, ahol minden történt.

98.
Altagracia részletesen elmeséli az akkor történteket. Elmondja, hogy segíteni akart Sebastiannak, de megjelent Isabel. Sebastian Altagracia karjaiban halt meg. Chichivel és Juakával együtt temették az alagútban, Adalberto mellé. Amint visszafelé jönnek a templomból, zajt hallanak. Lila és Simon jön, akik azt akarják, hogy vizsgálják meg a helyet, ahol a csontokat találták. Altagracia vonakodva, de beleegyezik. Juaca, Chichi és Ricarda megtudja Ernestotól, hogy Laura él, és bosszút akar állni, amiért meg akartak tõle szabadulni. Salomon elmegy Berenicehez, hogy többet tudjon meg Júdás asszonyáról. Két júdás asszonya várakozik a háttérben, az egyikük Salomon mögé kerül és leüti és éterrel elkábítják. Berenice kéri õket, hogy ne öljék meg. Ugyanekkor Marcos kávét iszik, amit Ivonne szolgált fel neki. Néhány pillanat múlva rosszul lesz: tudja, hogy a szolgáló tehetett bele valamit. Erõs álmosság lesz rajta úrrá, miközben Ivonne csak némán néz rá és mosolyog.

99.
Júdás asszonya utasítja a segédjét, hogy ne ölje meg Salomont. Egy régi szobában hagyják, egy pislákoló gyertyával.
Altagracia feltételezi, hogy Sebastian fel akarja fedni az igazságot. Megjelenik Pancho felesége, Lorena. Mindez akkor, amikor Cordi is jelen van. Hogy kimásszon a csávából, Pancho azt mondja, Gabriel felesége a nõ. Glória ügyvédje közli Calixtóval, hogy szabadon kell engednie a lányt, a nyomozó kénytelen aláírni a szabaduló okmányt. Alirio a börtönben azt hazudja Glóriának, hogy õ segített tisztázni a lányt, de ezt az ügyvéd megcáfolja. Juaka megfenyegeti Marcost, hogy megöli, ha Glóriának elmondja az igazat.

100.
Lorena közli Gabriellel, hogy Panchoval el kell válniuk, mivel gyereket vár, de nem a férjétõl. Gloria meglepõdik, amikor megtudja, hogy Júdás Asszonya meg akarta ölni Salomont. Meg akarja tudni a nagyanyjától a részleteket, aki megnyugtatja, hogy Júdás Asszonya nem fogja bántani. Laura megígéri Glóriának és a barátnõinek, hogy elmondja az igazat arról a végzetes éjjelrõl, ha visszaadják neki a kulcsot, amit Juaka lopott el tõle. Laura biztosítja õket, hogy Juaka Júdás Asszonya, és õ ölte meg Sebastian atyát, amikor a wc-re mentek Ricardával. Ismael megmutatja az apjának az új címke tervezetét. Ludót sokkolja amit lát: a képen Júdás Asszonya van, vörös háttérrel. Alirio azt gyanítja, hogy valaki a rokonai közül Júdás Asszonya. Ivonne ruhákat hoz Santiának, Berenicétõl és ravaszul ráveszi, hogy vegye fel a parókát is, mert azzal sokkal fiatalabbnak látszik majd.

101.
Salomon és Pancho úgy dönt, hogy tõrbe csalják Ivonnet és Berenicét. Júdás Asszonya, amint tudomást szerez Santiáról, elengedi Berenicét. Amint Ivonne meghallja Salomon és Pancho hangját, kéri Júdás Asszonyát, hogy tûnjön el, amilyen gyorsan csak lehet. Salomon, amint Judás Asszonyát követi, meghallja a borászat irodájánál, hogy Altagracia és Juaka veszekszik valamin. Egy óvatlan pillanatban a férfi leleplezi magát, és Juaka rászegez egy pisztolyt. Berenice fél, hogy Júdás Asszonya meg fogja õt ölni. Megmutatja Calixtónak a cetlit. A rendõr felfigyel a jelekre, és arra is, hogy Júdás asszonyának eseteinél Juaka és Altagracia mindig máshol volt. Egy spiritiszta szeánsz után Chichi, Ludo, Leonció és Ricarda megtalálják Juan Vincente pénzének egy részét, és Altagraciának szóló levelet. Ami annyira sokkolja õket, hogy az 1 millió dollárról szóló értékpapírnak egyikük sem szentel figyelmet. Cordi megtudja, hogy Pancho és Lorena házasok, kiderül, hogy ezt Salomon is tudta, sõt ismerte a hölgyet is. Ricarda odadja a levelet Altagraciának. Kiderül, hogy Juan Vincente tudta, hogy Sebastian le akarta vetni a reverendát…Ismael szerelmet vall Cordinak. A lány nem tudja õt másként szeretni csak, mint barátot. Laura csak akkor találkozik a lányokkal, ha azok Juaka nélkül mennek.

102.
Ricarda és Juaka úgy gondolják, hogy Laura világosította fel Juan Vincente del Torot a lánya és Sebastian atya viszonyáról, ami a gyilkossághoz is vezethetett. Glória és a barátnõi a pincében találkoznak Laurával, aki a kulcs fejében elmondja, hogy ki ölte meg a papot. Laura elmondja, hogy Altagracia és Sebastian atya szeretõk voltak, és a pap le akart mondani a hivatásáról. Laura szerint Juaka ölte meg Sebastian atyát, mert Juaka távozott éppen azelõtt, amikor Altagracia megtalálta Sebastian atyát a gyóntatóban. Laura és Ernesto kinyitnak egy ajtót, ahol azt remélik, hogy megtalálják Juan Vincente pénzét, de amikor benyitnak, látják, hogy valaki már járt a helyiségben. Marcos úgy dönt, hogy beszél Laurával, lemegy a pincében, követi õt Calixto, és letartóztatja Laurát. Ernesto eltûnik, váratlanul halaszthatatlan ügyére hivatkozva. A rendõrségen Laura Altagraciát vádolja meg, hogy õ Júdás asszonya és Juaka a segédje. Calixto és Lila mindenkit kihallgat egy hazugságvizsgáló segítségével. Elõször Altagraciát. Amikor azt a kérdést teszik fel neki, hogy megölte-e vagy sem Sebastian atyát, nemmel válaszol. Alirio és Ismael megpróbálják megakadályozni, hogy az anyjukat is kihallgassák, de Lila nem hallgat rájuk. Chichita ekkor saját kezébe veszi a dolgot, a mosdóba kéredzkedik, ott pedig, más valakinek a bõrébe bújva, megfenyegeti Calixtót egy késsel.

103.
Chichita megjátsza, hogy újra rohama van. Calixtot megfenyegeti, hogy megöli, majd követeli, hogy semmisítsék meg a gépet. A nyomozó látva a feldühödött “beteget”, elrendeli, hogy bevigyék egy klinikára. A gép nem mutatja az értékeket, mivel Juaka elállította. Ricarda került sorra, de amikor félig elmond egy mondatot, visszavonja a szavait, mondván, félreértette a kérdést. Laura továbbra is Altagraciát vádolja. Santiának sikerül Júdás Asszonyát Berenice szobájába zárni. Amikor Salomon és Ernesto fegyverrel a kezükben berontanak Berenice szobájába, senkit sem találnak. A menyasszony a szekrényben bújik el. Egyszerre csak senki nem tudja honnan, elõkerül Altagracia. Lila és Calixto vezetésével megérkezik a rendõrség és átkutatják a házat. Júdás Asszonya a segédje segítségével, megöli Santiát. Berenice talál rájuk, akit utasítanak, hogy fogja be a száját. Ismael és Alirio fegyverszünetet kötnek. Lila egy mozdulatlan Júdás asszonya alakot lát a padláson, hívja Calixtót, Dulcee azt mondja, hogy hallotta, amint odafentrõl valaki a medencébe dobott valamit. Kiderül, hogy a padláson lévõ mozdulatlan alak, nem Júdás asszonya, hanem az áldozata, Calixto és Salomon otthagyják Lilat, akire Júdás asszonya rálõ. Calixto húzza ki a medencébõl Santiát.

104.
Calixto és Salomon megtalálják a megsérült Lilát, aki el van maszkírozva Júdás asszonyának. Salomonnak nehezen sikerül meggyõznie a rendõrt, hogy ne lõjön rá, emlékezteti arra az esetre, amikor megölték Carment. Calixto végül rájön, hogy a hazugságvizsgálóval kudarcot vallottak, arra a megállapításra jut, hogy mindegyik gyanúsított Júdás asszonya volt egy bizonyos esetnél. Chichi elmondja Altagaciának és Juakának, hogy Ricarda segített neki megszökni a kórházból. Laura megmutatja a nyomozónak azt a cetlit, amin megfenyegetik, hogy megölik, ha az igazságot elmondja. Laura megpróbálja meggyõzni Calixtót, hogy Sebastian atyát Juaka ölte meg. Ernesoó kétségbe vonja, hogy Laura biztonságban lehet ezek után, de a nyomozó meggyõzi, hogy a tanúprogram meg fogja védeni a nõt. Pancho és Cordi a tengerpartra mennek. Beindulnak Lorena szülési fájdalmai. René és Gabriel próbálnak segíteni. Berenice készen áll arra, hogy elmondja az igazságot Sebastian atya gyilkosságáról, annak ellenére, hogy a lánya és Juaka megtiltották, hogy beszéljen róla. Már csak Ismaelre vár, mivel a történet nélküle nem lenne teljes.

105.
Berenice mesélni kezd január 3.-án történtekrõl, de Juaka le akarja állítani. Az idõs hölgy az elbeszélés közben rosszul lesz, orvost kell hívni hozzá, de amikor jobban lesz, be akarja fejezni a történetet. A rendõrség letartóztatja Cordit és Panchot a tengerparton, közszeméremsértésért. Glória újra látja Sebastian atyát. Eközben Ludo bevallja, hogy azon az éjjelen õ is ott volt a templomban, mert Aliriot és Ismaelt kereste. Látta, amint az atya és Juan Vincente del Toro veszekedtek, és Ludovico biztos abban, hogy a nagybátyja ölhette meg a papot. Berenice bevallja, hogy õ ölte meg a papot. Mielõtt elmenne a rendõrségre, odaadja Glóriának azt a dokumentumot, amit Júdás asszonya adott neki.

106.
Annak reményében, hogy megtalálja a pénzt, Ernesto úgy dönt, hogy lemegy a pincének abba a részébe, ahol Laura találkozott Juan Vincentével. Váratlanul megjelenik Júdás Asszonya és alkut ajánl fel, de a férfi nem fogadja el, mire megsebesíti õt Júdás asszonya, ezzel kényszerítve arra, hogy elfogadja a feltételeit. Ernesto egyedül azt kéri, hogy Laurát ne bántsa. Egy óvatlan pillanatban lekapja a maszkot és meglepve látja, hogy ki van mögötte…Júdás asszonya mégis életben hagyja. Gloria elolvassa a nagyanyjától kapott dokumentumot. Salomon hiába akarja megmagyarázni, Glória nem hallgatja meg. Berenice abba a cellába kerül, ahol Laura is van. Lila, megszegve a törvényt, a cellát megfigyelés alá helyezi, hátha ki tud deríteni valamit a két nõ beszélgetésébõl. Ricarda és Chichi késõn érkezik az étterembe, ahol a férjeik már várnak rájuk. Azok gyanakodnak, hogy a két nõ vajon azért késett-e, mert megöltek valakit megint? Ernesto is megjelenik.

107.
Erneszto elmondja a nyomozónak, hogy Júdás asszonya megsebezte, amikor lement a pincébe. Megígéri, hogy elárulja Júdás asszonyának a kilétét, ha Laurát kiengedik a börtönbõl. Bevallja, hogy látta a gyilkost, de megtagadja a választ, amíg nem teljesítik a kérését. Berenice, fehér ruhába öltözve, megtámadja Laurát. Lila és Calixto között, kölcsönös vonzalom alakul ki. Gloria elmeséli az anyjának Salomon “árulását”.

110.
Salomon próbálja meggyõzni Glorát, hogy csak a vagyont akarta megvédeni, ezért hamisította meg az aláírást. Marcos teljesen kiborul, mert Altagracia nem szerti õt. Salomon könyörög a lánynak, hogy engedje, hogy bebizonyítsa a szerelmét iránta és kéri, hogy hívja össze az igazgató tanácsot. Marcos szerelmet vall Altagraciának. Az újságíró biztosítja arról, hogy elfelejti azt, amit Berenice tett. René felajánlja a kezét és szívét Petuniának, de kellemetlen meglepetésben lesz része… Gabriel részérol. Altagracia Sebastiánnal álmodik. Marcos elmondja Berenicenek, hogy szereti a lányát. René árulással vádolja meg Petut és Gabrielt. Gloria úgy dönt, hogy ad egy esélyt Salomonnak a magyarázkodásra. Ivonne tiltakozására, Ernesto megpróbál Berenicével beszélni. A cseléd a kávéjába tett altatóval kábítja el. Altagracia nagyon feldühödik, amikor megtudja, hogy a cseléd megszegte a parancsát és ismét elkábított valakit. El akarja bocsátani. Ludovico mindenáron meg akarja tartani a pozícióját a borászatnál. Juaka megpróbálja megakadályozni, hogy Marcos és Berenice együtt sétáljanak. Altagracia megtudja Ismaeltõl, hogy Ivonne a mostohatestvére.

111.
Ernesto biztosítja Laurát, hogy biztos terve van arra nézve, hogy megmeneküljenek Júdás asszonya elõl. Salomon pénzt ígér Ernestónak, hogy el tudjanak menekülni. Laura allergiás rohamot kap egy ételtol, amit Ernestótól kap. Végül a kórházban köt ki. Ernesto azt a hírt kapja, hogy meghalt a menyasszonya és elmegy a temetõbe. Amint megtudja, hogy Laura életben van, pénzt ígér az ápolónonek a segítségéért fejében. Lila elmondja Calixtonak, hogy a menyasszonyi ruha, amit Berenice viselt, fekete hajszálat találtak, ami Laurát és Altagraciát keveri gyanúba. Ivonne, megijed, hogy munka nélkül marad és azonnal Simonhoz fordul segítségért. Ludovico megpróbálja meggyõzni a borászat vezetõ tanácsát, arról, hogy o a legmegfelelõbb ember az igazgatói posztra.

112.
Ernesto elõször tényleg azt hiszi, hogy Laura meghalt. De aztán sikerül megszökniük a korházból. Erneszto elküldi Laurát busszal Caracasba, azzal, hogy hamarosan utána megy. Salomon elköszön Berenicetõl.
Júdás Asszonya aznap éjjel, megöli Ernestót. Sebastián elvezti a lányokat Ernestohoz. Berenice megtudja, hogy a cseléd Ivonne elmondta Júdás asszonyának, hogy Laura megszökött. Altagracia Salomonnal beszél a cég ügyeirõl.

113.
Juaca számon kéri Altagracián, hogyhogy hisz Salomonnak. Juaca nem bízik a férfiba. Altagracia hisz Salmonban, mert rájött, hogy tényleg szereti Gloriát, és csak Ludovicóéktól védte a céget. A lányok követik Sebastiánt a pincébe. Gloria és a barátnoi megtalálják Júdás asszonyának a rejtekhelyét. Lila talál egy cetlit Eresto szájában, amin az áll: “Lila te leszel a következo”. Ivonnet letartóztatják, mint a gyilkost. A no bevallja, hogy o Juan Vincente del Toro lánya és bosszúból tette, amit tett. Lila nem hisz neki és követeli, hogy nevezze meg Júdás Asszonyát.
Juaca számon kéri Salomontól, hogy hová tette a végrendelet utolsó oldalát. Salomon elbúcsúzik Gloriától.

114.
Juaca Glóriát vigasztalja. Lila nagyon örül, hogy végre jó nyomon járnak. Calixto is örül, mert megvannak Júdás asszonyának az újlenyomatai. Calixto szerelmet vall Lilának, és megcsókolja. Calixtot felfüggesztik. Patini – a rendõr ellopja a bizonyítékokat, és Júdás Asszonya ujjlenyomatait meghamisítja.
Chichita, Ricarda és Leoncio megpróbálják kihasználni Ivonnet, utasítják, hogy öltözzön be Júdás asszonyának, hogy amikor a pincében elkapják, képeket készítsenek és ezzel Ludovico népszerûségét növeljék, mivel a férfi lenne így a hõs. Elõször Ivonne belemegy a játékba, aztán meggondolja magát és eltunik, a pincében hagyva a ruhát. Gloria Marcoshoz megy a farmra, hogy ott találkozzon Salomonnal…amikor felfedezi, hogy Salomon épp zuhanyozik.

115.
Ludovicóék a pincében filmeznek. Megjelenik Júdás asszonya, de õk azt hiszik Ivonne van beöltözve. Megjelenik Ricarda is Júdás asszonyának öltözve, ekkor jönnek rá, hogy Ludot tényleg az igazi Júdás asszonya fojtogatta. Lila elmegy Calixtóhoz, és bocsánatot kér. Ivonne elmondja Altagraciának, hogy tudja, hogy van egy lánya. Salomon megkötözi Gloriát a birtokon, és így Gloria kénytelen végighallgatni Salomon vallomását. Ludoviccóék bemutatják a pincében készített filmet a munkásoknak.
A munkások csalással vádolják Ludovicot, miután az hõsként akart tetszelegni elõttük érdemtelenül. A film lejátszása közben Pancho megjegyzi, hogy Júdás Asszonyának nagyon fehér bõre van.

116.
Gloria megbocsát Salomonnak. Altagracia megígéri Marcosnak, hogy megpróbálja elfelejteni Sebastiánt. Salomon és Gloria a tóban fürdenek. Juaka talál egy noteszt, ami Juan Vincentéé volt, reméli, hogy a segítségével megtalálja a pénzt, és elmehet a városból. Berenice pénzt ad Ivonnak, Júdás Asszonya pedig arra utasítja, hogy azonnal hagyja el a várost. Ivonne tétovázik, ekkor Berenice 30 ezüstpénzzel teli erszényt ad neki… Ivonne elmondja, hogy Gloria Altagracia lánya.
Gloria látja Sebastiant Marcos házában. Megkéri, hogy nevezze meg a gyilkosát, de sikertelen a próbálkozása. Eközben, Júdás Asszonya halálos injekciót ad be Ivonnak és lecipeli a pincébe. Hamarosan megjelenik Patini is ugyanott. Ot is megöli Júdás Asszonya és a két hullát elrendezi a szobrászat egyik híres alkotásához hasonlóan. Így talál rájuk a rendõrség.

117.
Micaela meglát Simonnál egy könyvet, ami éppen a “la pieta” címu képnél van nyitva. Simon elveszi a könyvet minden magyarázat nélkül hagyva a lányt. Lila egy feliratot vesz észre Ivonne hátán: ” La Pieta “. Micaela párhuzamot von Michaelangelo mûve és Júdás Asszonya gyilkossága közt. Salomon azt javasolja neki, hogy kutassa át Simon szobáját.
Micaela nem szívesen tér vissza a farmra, de végül belemegy, és végrehajtja a küldetést. Tita Simon matraca alatt találja Júdás Asszonyának listáját. Simon nincs éppen a házban, Marcos pedig nem érti, hogy mi ütött a testvérébe. Juaka megtalálja a végrendelet utolsó oldalát, amiben valószínuleg az elrejtett vagyon pontos helye meg van határozva. Chichita felfedezi Ismael muhelyében a figurát ” a megfeszített Sebastian” címmel. Pontosan olyan a rajz, mint ahogyan Ernestót is megtalálták. Ismael persze tagadja, hogy bármi köze lenne a két dolognak egymáshoz. Simon elmagyarázza a bátyjának, hogy a lista, amit a matrac alatt találtak, azt Ivonne hozta el hozzá, arra kérte ot a no, hogy rejtse el. Ismael elmegy a rendõrségre, ahol a vallomásában Aliriot vádolja meg, azt mondja, hogy a testvére utasítására kereste meg azokat a képeket. Pancho a gyilkos csapdájába esik.

118.
Lila elmondja, hogy a vizsgálatok során, egy férfi kézlenyomatát találták Ivonne hátám. Salomon és Gloria Ismaelt faggatják. Calixtoék épp a gyanúsítottakat párosítják, mikor belép Altagracia. Chichita megjelenik férfinak öltözve, és nekiesik Altagracianak. Lila és Calixto két személyre gyankszik, akik, szerintük Júdás asszonyai lehetnek. Juaca lemegy a pincébe, hogy megkeresse a pénzt, de ott találja Cordit és Panchot, akik jelenlétükkel megzavarják, hogy tovább keresse a pénzt. Ismael elmegy Lilához és Calixtóhoz, azért, hogy figyelmeztesse õket, hogy a bátyja lehet a gyilkos, aki ot is megfélemlítette. Azt mondja, hogy a bátyja néhány híres alkotásról kért tole másolatot, amit aztán a gyilkosságokhoz felhasznált. Valaki telefonál Panchónak és Gabrielnek, hogy menjenek a pincébe az éjjel, a két fiú nem számít arra, hogy csapdába csalják oket. Panchot elrabolja Júdás asszonya.

119.
Cordi Lilától tudja meg hogy mi történt Panchoval. Gloria kéri Sebastiant, hogy árulja el a gyilkosa nevét. A pap elvezeti a fiatalokat a pincébe, Panchohoz, aki még életben van. Sebastian rámutat valamire, Glória pedig úgy érzi, hogy az ott Júdás Asszonyának a rejtekhelye. Gloria Salamon elé áll, amikor Júdás Asszonya a férfira fog egy pisztolyt. Salomon dulakodni kezd Júdás Asszonyával, sikerül lefegyvereznie. Ekkor érkezik meg Calixto és Lila. Salomon leveszi a maszkot Júdás Asszonyáról…Mindannyian döbbenten nézik, hogy a maszk mögött a barátjuk, Ismael rejtõzött. Chichita megfélemlíti Ludovicot és Leonciót. A két férfi azt gyanítja, hogy a no Júdás Asszonya és valamelyik fia segít neki. Ismael csak gúnyosan grimaszol – nem én vagyok Júdás Asszonya. “Én csak egy porszem vagyok mellette, egy tanuló a nagy mester mellett…Semmit nem tudtatok meg”. Cordelia sikítva rohan hozzá…ekkor elõkerül valami Ismael kezébõl. Méreg, ezzel eléri, hogy hagyják ot futni, Cordit ejtve túszul, eltunnek az alagútban. Altagracia végül beleegyezik, hogy hozzámegy Marcoshoz.

120.
Lila közli Ricardával, Chichivel, Leoncióval és Ludovicoval, hogy Júdás Asszonyának a segédje Ismael. Chichi megpróbálja megnyugtatni Ricardát, biztosítva a szerencsétlen anyát, hogy Ismael szereti Cordit, és nem fogja bántani õt. Ismael Cordinak azt mondja, hogy megölhetné ot, amiért nem viszonozta a szerelmét, közben a templomhoz érnek az alagúton át, ott pedig a gyóntatószék felé tuszkolja a lányt. A rendõrség és Salomon sikeresen megmenti a lányt és letartóztatja a gyilkost.
Panchot a kórházba szállítják, ahol az orvosok nem tudják beazonosítani a mérget, amit beadtak a férfinak. Cordi úgy dönt, hogy bemegy a börtönbe Ismaelhez, hogy megtudja az ellenszer nevét. Alirio bevallja, hogy tulajdonképpen mindig is tudta, hogy ki a testvére. Ismael emlékezteti Calixtot, hogy élvezte, amikor keresztre feszítették Júdás asszonyával a temetõben.
Az orvosok közlik, hogy nem tudják, hogy Panchonak milyen mérget adtak be, ezért csak késleltetni tudják, a méreg hatását.
Berenice Dulce segítségével próbálja kinyitni a széfet. Alirio elmondja, hogy tudta, hogy a testvére segíti Júdás asszonyát, mivel egyszer rajtakapta, amikor átöltözött. Ismael elmondja, hogy Ludoért tett mindent.

121.
Ismael nyíltan bevallja, hogy o Júdás Asszonya, és mindent az apja szeretetéért és figyelméért csinált. Elmondja, hogy Sagrario volt az elso áldozata, akit az apja mindig haszontalannak tartott. Akkor még nem volt tapasztalata és elõször csak vörös festékkel öntötte le, de ez nem volt túl sikeres ötlet, ezért korrigálta…
Lila követeli, hogy nevezze meg az igazi Júdás Asszonyát. Ismael csak kineveti, hogy a mestert soha nem fogják elkapni…Ricarda, Altagracia, Chichi mindnyájan bevallják, hogy ok Júdás asszonyai. Berenice beszél Simonnal, hogy gyûlölet helyett, inkább keresse meg Micaelát és élvezzék a szerelmet. Salomon, Gloria és Cordelia bemegy Ismelhez a börtönbe, hogy megtudják milyen mérget adott be Panchonak. A rab Júdás Asszonya üzenetét adja át Cordinak. Így tudja meg, hogy valójában Rebeka az anyja. A lány akkor döbben meg igazán, amikor Leoncio mindezt igazolja. René közli Gabriellel és Petuval, hogy el akar menni a városból. Gloria megkéri Ismaelt, hogy mentse meg Panchot, de Ismael csak annyit mond neki, hogy inkább mentse meg a lány a férfi életét. Juaka fél, hogy Ismael elmondhatja Glóriának is az igazat a származásáról, de Altagracia biztosítja õt, hogy ez nem fog megtörténni.

122.
Altagracia elhatározza, hogy megváltozik, hozzámegy Marcoshoz, és a külsejét is megváltoztatja. Miközben Gloria és Salomon Ismael szobájában kutatnak az ellenszer után, képeket találnak. Közben Ismael a cellában nekitámad Lilának. Chichita megtalálja a fia naplóját, remélik, hogy benne van az ellenszer neve. Juaca is megérkezik, és utasítja, hogy engedje el Lilát. Juaca figyelmezteti Ismaelt, hogy hagyja békén a lányát. Ismael azt mondja, hogy Gloria a halál angyala. Glora elmegy a börtönbe, és beviszi Ismael naplóját, kéri, hogy árulja el a méreg nevét, hogy megmenthessék Panchot. Calixto egy üzenetet talál az asztalán, hogy Júdás asszonya a lakásában várja. Calixtoval felhívatja Lilát, és követeli, hogy engedjék szabadon Ismaelt. Lila belemegy az alkuba, de mire Calixto lakásába érnek, a nyomozót holtan találják. Altagracia és Marcos bejelentik, hogy kitûzték az esküvõjük napját. Lila teljesen kiborul, mikor kiderül, hogy elvesztették Ismael nyomát. Alirio próbálja meggyõzni Ismaelt, hogy meneküljön az országból.

123.
Ismael felhívja Juacat, és közli, hogy éjszaka átváltozik Gloria Júdás asszonyává. Ismael az amfiteátrumhoz csalja Gloriát. Lila és a rendõrök csapdába csalják Ismaelt. Mindenki megérkezik az amfiteátrumba, és kéri Ismaelt, hogy engedje el Glóriát. Pancho állapota gyorsan javul. Simon beront Michaela szobájába és szerelmet vall. Ludovico is próbálja lebeszélni a fiát, nehogy butaságot kövessen el. Gloria látja Sebastian atyát, és azt hiszi, hogy azért jött, mert õt fogják megölni. Salomonnak sikerül megmenteni Gloriát. A rendõrök tüzet nyitnak Ismaelre. Ludovico belebolondul a fia elvesztésébe. Mindenki Pancho és Cordi esküvõjére készül, kivéve Juaca, mert õ pincében keresi a pénzt. Mait sikeresen meg is talál.

124.
Ludoviconak elborult az elméje, ezért új elnököt kell kinevezni. Pancho el akar menekülni a templomból, de Ricarda fegyverrel kényszeríti, hogy az oltár elé menjenek. Altagracia egy pillanatra Sebastiant látja a templomban. Cordelia megbocsát Rebecának. Alirio a lakására csalja Gloriát, akit megpróbál megerõszakolni. Júdás asszonya közbelép, és elkapja Aliriot. Salomon és Marcos elindulnak az Aguero házba. Chichita teljesen kiborul, hogy a másik fiát is elvesztette. A grafológiai vizsgálatból kiderül, hogy Júdás asszonya vagy Juaca vagy Ricarda. Gloria azt szeretné, ha az elnök Altagracia lenne, de õ azt javasolja, hogy Salomon leszen az elnök. Gloria vizsgálataiból kiderül, hogy gyermeket vár. Mindenki az esküvõre készül, Lilaék is készenlétben állnak. Ludovico fellázad a bolondokházában.

125.
Gloria és Salomon kimondják a boldogító igent. Chichita mindenkit megátkoz, és közben a tûzijátékokkal teli ládába dob egy gyufát. Mikor Altagraciát kérdezik, hogy elfogadja-e Macost férjéül, õ nem-et mond, és abban a pillanatban elkezdenek durrogni a tûzijátékok. Mindenki kirohan a templomból. Berenice rosszul lesz. Mindenki Juacat és Altagraciát keresi. Berenice asszony Simon karjaiban hal meg. A templom ajtaját valaki bezárta, ezért a lányok nem tudnak bejutni. Megjelenik Júdás asszonya.
Eltelik egy év, és Gloriáék által készített dokumentumfilmet láthatjuk. Gloria elmondja, hogy az esküvõn minden kamera be volt kapcsolva, onnan vették az anyagot. Júdás asszonya leleplezi magát. Mindenki megdöbbenésére Altagracia bújt meg a maszk mögött. Altagracia fegyverrel térdre kényszeríti Marcost. Altagracia elmondja, hogy mindenki bûnös, mert régen együtt követtek el egy gyilkosságot, de csak õ ment börtönbe, és senki sem látogatta meg.

126.
Altagracia elmondja, hogy Júdás asszonya mindenki miatt vált gyilkossá. Gloria kéri Altagraciát, hogy ne ölje meg Marcost. Marcos és Altagracia dulakodni kezd, és elsül a pisztoly. Altagracia kéri Juacat, hogy vigyázzon Gloriára. Sebastian megjelenik a templomban. A dokumentumfilm végén a következõ szöveg áll: Marcos Rojas Paul tiszteletére, és így derült fény Júdás asszonyának rejtélyére, az igazságtalanság áldozatára, a kegyetlen gyilkosságokra. Ítélje meg mindenki saját maga. Gloria és a barátnõi kiváló eredménnyel végeznek az egyetemen és megkapják a diplomát. Chichita meglátogatja Ludot a klinikán. Marcos egy év mulva szabadul. Panchonak és Cordinak kislánya születik .
Juaka, Chichi, Ricarda és Laura összejönnek a házban. Mindegyiküknél 1-1 csomag van, mindegyiküknek van egy Júdás asszonya ruha, maszk, paróka. Idõnként mindegyikük segített Júdás asszonyának megölni valakit. Most be akarják fejezni a történetet és megsemmisíteni a ruhákat. Juaka elõveszi a pincében talált pénzt és 4 felé osztja. Laura elveszi a pénzt, Chichita nem tartja szükségesnek. Juaka és Ricarda nem tartja meg a pénzt, hanem Rebekának akarják adni, aki biztosan jó célra fogja felhasználni. Elégetik Júdás asszonyának az öltözékeit.

A tartalmakat Stigi fordította, köszönet érte!

Megosztom másokkal: