La otra cara del alma tartalma

LA OTRA CARA DEL ALMA – A bosszú angyala tartalma:

1.
Alma, Roberto, Daniela és Armando együtt töltik a gyermekkorukat. Váratlanul a két lány, Daniela és Alma is árván marad. Alma a szülei elvesztése után árvaházba kerül, de bosszút esküszik Don Carlos családja ellen, akik a rokoni szálak ellenére sem fogadták be. Don Carlos vezeti Mexikó egyik leghíresebb ékszermanufaktúráját, amibõl Alma apját kitúrta. Josefina végül magához veszi Almát, aki azonban nem felejtette el a történteket. Alma és Daniela testvérekként nõnek fel. Alma bosszúból Daniela võlegénye, Armando szeretõje lesz, amirõl Daniela semmit nem sejt. Az eljegyzési ünnepségen felbukkan Roberto, aki még mindig romantikus érzelmeket táplál Alma iránt.

2.
Alma úgy gondolja, ha átveszi az ékszerüzletet, bosszút állhatna szülei haláláért. Daniela azonban meggondolja magát, és továbbra is az igazgatói székben akar maradni. Almának hevesen udvarol Roberto, feleségül kéri, és feleleveníti a gyermekkori romantikus emlékeiket. Daniela véletlenül rájuk nyit, mikor Armando épp meg akarja csókolni Almát.

3.
Felicitas nem bocsát meg a lányának, Sofíának azért, mert fiatalon, 15 évvel ezelõtt teherbe esett. Remedios nem tudja, hogy Sofía a nõvére. Felicitas megfenyegeti Sofíát, hogy többé ne merjen Remedios közelébe kerülni, hagyja õt békén. Armando bizonytalan, hogy szereti-e még Danielát, mert Alma iránt érzett rögeszmés vonzalma teljesen összekavarja.

4.
Ernestina Jején kérésére sem tér vissza hozzá, ezért a férfi féktelen dühében halálosan megfenyegeti az asszonyt. Orlando mindenki elõtt részletesen elmeséli az elrablása történetét. Ám az ékszereket és a csekk-könyvet Orlando házában találták meg, így azzal vádolják, hogy megrendezte saját elrablását. Dona Josefina is elbizonytalanodott Don Orlando ártatlanságában.

5.
Abel nem kérdez többet a múltról. Így Nievesnek nem kell elárulnia, hogy az apja Don Carlos de la Vega. Késõ este Alma meglátogatja Armandót a lakásán, és a szenvedély hevében Robertónak nevezi. Armando beleõrül a féltékenységbe, jelenetet rendez, mire Alma otthagyja. Felicitas elmeséli Dona Josefinának, hogy fél elmondani Remediosnak Sofíáról az igazat.

6.
Alma együttérzést színlel Orlando elõtt a börtönben. Egyik bizalmasának kezébe adja Orlando ügyét, hogy segítsen neki kijutni a börtönbõl. Ezt akarja felhasználni a védelmére, ha megvádolnák, hogy õ akarta eltenni láb alól Orlandót. Felicitas átlát a szándékain, és kérdõre vonja Almát. A heves vita közben megjelenik Daniela, és megtudja, hogy a dadus mivel vádolja Almát.

7.
A börtönbõl felhívják Alejandrát, Orlando unokáját. Tovább színleli segítõ szándékát, és sikerül megtudnia a volt ügyintézõtõl, hogy Don Carlos hatalmas összegeket vett lett a vállalat számlájáról, hogy két házasságon kívüli gyermekét támogassa. Alma nem felejti el a megaláztatásokat, amit apjának kellett elszenvednie.

8.
Josefina lelkileg összeomlik Orlando csalása miatt, és Almára bízza az ezzel kapcsolatos pénzügyek intézését. Daniela bevonja Robertót a cég pénzügyi rendezésébe, amit Armando nem néz jó szemmel. Ezért megkéri apját, hogy küldje el Robertót egy távoli telephelyükre. Alma és Armando épp beszélgetnek, amikor Daniela megérkezik.

9.
Gallo szövetkezik Jejénnel Valiente ellen. Valientét elfogják, de Roberto nem hisz a vádaknak, és a fiú védelmére siet. Alma tudván, hogy Felicitas retteg a darazsaktól az allergiája miatt, elrejt a szobájában egy készüléket, amin darázs zümmögés hallatszik. Roberto felkeresi Don Joaquínt és Armandót, akik állást ajánlanak neki Zacatecasban, ám Roberto visszautasítja az ajánlatot. Terveit követve Taxcóban akar élni, hogy meghódítsa végre gyerekkori szerelmét.

10.
Alma számon kéri Gallon, hogy miért akarta megöletni Robertót, ezért Gallo azt gondolja, hogy Alma szerelmes Robertóba. Nieves próbál Valientének segíteni a bíróságon, de Roberto nem érkezik meg idejében, ezért Valientét ideiglenesen bebörtönzik. Alma és Gallo utcabált szerveznek, ahol Mariana megtarthatja a 15. születésnapját. A nyitótáncot Valientével táncolná, akit már két napja nem látott.

11.
Végre elérkezett a taxcói utcabál nagy napja, ahol a szülinaposok versenyén Mariana lesz a gyõztes, õt választják meg az utcabál királynõjének. Mindenki nagyon élvezi a mulatságot, Abel megismerkedik Sofíával, és rögtön szimpatikussá válnak egymásnak. A véletlen folytán Nieves és Dona Josefina is ismeretséget kötnek. Késõbb Roberto úgy mutatja be Josefinát Nievesnek, mint Carlos de la Vega özvegyét. Amikor Marcos megtudja, hogy Remedios sosem vehetett részt az utcabálon, egy meglepetést szervez a lány számára.

12.
Amíg Remedios álom randevún van Marcosszal, Felicitast kórházba szállítják, mert a darázscsípések okozta súlyos allergiától kómába esik. Alma kihasználja a kínálkozó alkalmat és meglátogatja Orlandót a börtönben. Megfenyegeti a férfit, hogy nem segít neki többet, ha nem mondja el neki a teljes igazat. A végletekig kétségbeesett férfi elmondja neki, hogy Don Carlos hátrahagyott egy második végrendeletet is. Daniela talál egy levelet, amit még a nagyapja írt Josefinának, és amiben bevallja hûtlenségét. Armando továbbra is vívódik az Alma iránt érzett csillapíthatatlan vágya miatt. Jejen teljesen felbõszülve Almára támad, amiért nem teljesítette ígéretét.

13.
Daniela teljesen megdöbben, amikor megtudja, hogy a nagyapja hûtlen volt Josefinához. Elhatározza, hogy nem mondja el nagyanyjának az igazat. Remedios majdnem megtudja, hogy Sofía a testvére, amikor a kórházban meghallja Sofía és Josefina beszélgetését. Alma azt hiszi, hogy a közjegyzõnél lehet Carlos második végrendelete, ezért megkéri Gallót, hogy segítsen neki ennek a felkutatásában. Jejen elvágja Nieves és Abel autójának a fékjét, így akar bosszút állni Nievesen.

14.
Alma bosszúból mérget önt Jejen italába. Daniela nagyon nehezen tudja megemészteni, hogy nagyapja megcsalta a nagymamáját. Armandónak egyre nagyobb bûntudata támad az Almával folytatott viszony miatt, és ezt el is mondja szeretõjének. Felicitas még mindig kómában fekszik. Nieves néhány napot a Vega házban tölt, és felidézi Carlosszal folytatott beszélgetésüket, amikor elmondta neki, hogy gyermeket vár tõle. Daniela és Armando találnak egy méhekkel teli csomagot a ház körül, így számukra is nyilvánvalóvá válik, hogy Felicitast nem baleset érte.

15.
Armandónak bûntudata van, ezért az alkoholba menekül. Alma megtudja Orlandótól, hogy nagybátyja végrendelete valószínûleg Ernesto atyánál van. Maldonado számon kéri Jejent. Roberto és Nieves nem találják a menedékhelyen Ernestinát. Joaquin próbálja meggyõzni Armandót, hogy ne vallja be hûtlenségét Danielának. Alma igyekszik Ernesto atya bizalmába férkõzni.

16.
Valiente be akarja vallani Marianának az érzelmeit, ezért libegõzni viszi a lányt, azonban a terv balul sül el. Ernesto atya szembesül azzal a ténnyel, hogy Felicitasnak két lánya van. Roberto rájön, hogy Alma áll Ernestina utazásának hátterében. Azonban a nõnek sikerül meggyõznie õt, hogy valójában csak a jóindulat vezérelte. Armando bevallja kételyeit Danielának. A megtört nõ a szakítás tudatában élve Almánál lel menedékre. Elárulja neki, hogy Don Carlosnak két házasságon kívüli fia is született.

17.
Alma tanácsára Armando felkeresi Danielát, de õ nem hajlandó szóba állni vele. Roberto önt lelket az elkeseredett lányba. Marcos egy vacsorán bemutatja kedvesét a szüleinek, akik valósággal kifaggatják a megilletõdött Remediost. Alma meglátogatja Alejandrát és elmondja neki, hogy Orlando börtönben van. Jejen meg akarja tudni Nievestõl, hová rejtette Ernestinát, de amikor a nõ megtagadja a választ, a feldühödött férfi ráveti magát. Dona Josefina és Ernesto atya azzal szembesül a kórházban, hogy Felicitas állapota egyre romlik.

18.
Felicitas kómában fekszik a kórházban, Daniela errõl Sofiát is értesíti, és kiderül, hogy nem csak Josefina asszony tudta, hogy Felicitas lánya Sofía. Remedios még mindig nem tisztázta Marcoszal, hogy milyen családból való, viszont Almát beavatta abba, hogy hazugságban él. Alma támogatja ebben, Marcos elõtt az unokatestvérének nevezi Remediost. Roberto összeverekedik Jejennel és megsebesül. Joaquim és Elvira megtudja,hogy Armando és Daniela szakítottak. Joaquim bármire képes lenne, hogy mégis megtartsák ezt az esküvõt.

19.
Joaquin megpróbálja rávenni Almát, hogy hasson Danielára Armandóval kapcsolatban. Armando virágot küld Danielának. Mariana megtudja, hogy Felicitas a nagyanyja. Alma azt mondja Orlandónak, hogy az unokája, Alejandra meghalt. Gallo azt állítja, hogy Jejen önként feladta magát a rendõrségen. Orlando öngyilkos lesz. A temetésen megjelenik Alejandra.

20.
Alejandra be akarja bizonyítani Orlando ártatlanságát, mert azt gyanítja, hogy az egész csapda volt. Dona Josefina arra kéri Almát, hogy derítsen ki mindent a lányról, amit csak tud. Sofía nem tudja meggyõzni Marianát, hogy fogadja el Felicitast nagyanyjaként. Abel meghívja a fiatal édesanyát vacsorázni, aki némi vonakodás után beleegyezik. Lucía és Mauricio közlik fiukkal, hogy Remedios nem az, akinek mondja magát. Daniela megtudja, hogy Armando fellépett apja fenyegetése ellen az õ és Dona Josefina érdekében, ezért megkéri Almát, hogy segítsen neki visszaszerezni a férfit.

21.
Marcos hitetlenkedve fogadja szülei igaz történetét Remediosról, és azzal vádolja õket, hogy be akarják mocskolni a barátnõjét. Ugyanakkor a fiú is elkezd kételkedni a lány becsületességében. Sofía teljesen zavarba jön Abel figyelmességétõl és bókjaitól. A furfangos Mariana a közös vacsorán észreveszi, hogy anyja és a férfi között milyen kapcsolat kezd kibontakozni. Alma közbenjárásával Daniela szerenádot ad Armandónak. A két fiatal úgy dönt, hogy adnak még egy esélyt a szerelmüknek, és nem bontják fel ténylegesen az eljegyzésüket.

22.
Orlando halála miatt érzett fájdalmában Alejandra Ernesto atya szemére veti, hogy nem segítettek az öregen, nem álltak ki mellette a bajban. Azt nem is sejti, hogy Alma lehallgatja az egész beszélgetésüket. Alejandra elszántan be akarja bizonyítani Orlando ártatlanságát, ezért még Danielával is bátran szeembeszáll és kereken megmondja neki, hogy szerinte Orlandót csapdába csalták és hogy egy összeesküvés áldozata lett. Alma kihasználja Felicitas eszméletlen állapotát, és a kórházi ágya mellett bevallja neki, hogy õ tehet mindarról, ami az utóbbi idõben a De la Vega családot sújtja. Nagyon megijed, amikor Felicitas megragadja a kezét.

23.
Joaquin megkéri Robertót, hogy vegye rá Danielát a két cég egyesítésére. Alma távol akarja tartani magától Robertót. Lucía megpróbálja meggyõzni Marcost, hogy költözzön velük Cancúnba. Gallo kiszökteti a börtönbõl Jejent, hogy végezzen Felicitassal, de a terv nem sikerül. Alma megvédi Remediost Lucíától. Roberto beszél Dona Josefinának az Alma iránt érzett szerelmérõl. Felicitas felébred a kómából.

24.
Alma és Gallo két okból is aggódhatnak: egyrészt felébredt Felicitas a kómából, másrészt Roberto, Daniela és Armando egy holttestet találnak a kórház parkolójában, amirõl kiderül, hogy egy ottani ápolóé. Az egyik ápolónõ azt állítja, hogy látott egy ismeretlen férfit Felicitas kórtermében. Roberto bevallja Josefina asszonynak, hogy szerelmes Almába.

25.
Mariana nem tud megbékélni nagyanyjával, és amint ezt bevallja Valientének, kiderül, hogy a fiúnak senkije sincs a világon. Nieves szomorú kilátástalan helyzete miatt, ezért Roberto arra kéri Almát, hogy alapítványával segítsen új otthont nyitni. Felicitast végre kiengedik a kórházból, azonban semmire sem emlékszik a balesetével kapcsolatban.

26.
Alma élvezettel nézi, ahogy Lucía és Joaquín botrányos videója elterjed a világhálón. Alejandra megpróbálja meggyõzni Ernesto atyát arról, hogy tényleg De la Vegáék hibásak Orlando haláláért. Daniela szomorúan veszi tudomásul, hogy Remedios szakított Marcosszal, s nem tudja elhinni, hogy a fiú csupán társadalmi pozíciója miatt hagyta ott a lányt. Josefina megtudja, hogy Alejandra Don Carlos unokája.

27.
Roberto megpróbálja meggyõzni Joaquint, hogy adjon hitelt a kézmûveseknek, ám Joaquin elutasítja. Roberto ezután Fermin Gonzágánál próbálkozik, akinek nagyon tetszik az ötlet. Daniela Gallót kérdezi, hogy van-e valami nyom Felicitas ügyében. Alejandra az igazság kiderítését saját kezébe véve a gyónásról faggatja Ernesto atyát. Alma Danielának is elmondja, mit tudott meg Alejandráról.

28.
Alma végre szerelmet vall Robertónak, akit valaki csapdába csal, és egy prostituáltat küldd a lakására azon az estén, amikor Almával randevúzna a férfi. Daniela aggódik nagymamájáért, mert Josefina továbbra is rossz hangulatban van. Alejandrát is felkeresi Josefina, hogy közölje vele, tisztában van azzal, hogy elhunyt férje unokája a lány. Elvira jól szórakozik a Luciáról és szeretõjérõl készült titkos videón, mit sem sejtve arról, hogy a férje a szeretõ.

29.
Alma meggyõzi Nievest, hogy segítsen a családi erõszakot elszenvedett nõk megsegítését célzó otthon létrehozásában. Abel beszédbe elegyedik Remediosszal, és elkíséri a munkába. Marcos meglátja õket, és jelenetet rendez. Remedios elmondja neki, hogy kinevezték. Alejandra nyomozást indíttat Josefina és Daniela ellen. Roberto megvádolja Joaquint, hogy õ bérelte fel a nõt, akit a lakásában talált. Sasha elmondja Almának, hogy pénz nélkül is elcsábította volna Robertót, mert tetszik neki

30.
Roberto hiába próbálja megtalálni a tetovált hátú lányt. Marcos ideiglenesen odaköltözik Armandóhoz. Gallo Don Pepe segítségével elhiteti Felicitasszal, hogy a Martínez rendõrfõnök meg akarta õt ölni. Valiente kideríti, hol lakik a tetovált lány. Abel kérdõre vonja Nievest egy gyerekkori emléke kapcsán. Daniela odaadja Josefinának azt a levelet, amit Don Carlos írt neki. Alejandra nyomozást indíttat Daniela ellen.

31.
Danielát és Josefinát behívják tanúskodni azért, mert Alejandra szerint õk a felelõsek Orlando haláláért. Gallo azt javasolja Almának, hogy szabaduljanak meg Alejandrától, ám Alma nemet mond. Elvira le akarja húzni a vendéglistáról Mauriciót és Luciát. Remedios megtudja, hogy Marcost kirakta az apja az utcára. Felicitas úgy sejti, hogy Alma a felelõs Orlando haláláért. Roberto elhatározza, bebizonyítja, hogy csapdába csalták.

32.
Ernesto atya nem tudja, hogy mitévõ legyen: megszegje-e szent fogadalmát Don Carlos végrendeletével kapcsolatban? Alma próbálja kiverni a fejébõl Robertót, ezért Armandóhoz fordul, aki azonban visszautasítja õt. Josefinát beidézik az ügyészségre, azonban a nõ gyenge lelkiállapota miatt, unokája megy be vallomást tenni. Marcos nagy nehezen talál magának szállást Martháék fogadójában. Az erdõben egy fiatal nõ holttestére bukkannak…

33.
A rendõrkapitányságon Josefinát és Danielát tájékoztatják, hogy nincs bizonyíték ellenük, de Alejandra feljelentése miatt akkor is le kell folytatniuk a nyomozást. Felicitas sejti, hogy ebben is Alma keze van, és ismét nekitámad, amivel megdöbbenti Danielát. Valiente végre összeszedi magát, és megkéri Marianát, hogy járjon vele, amire a lány boldogan igent mond. Maldonado azonosítja Sasha holttestét, és mivel azt hiszi, hogy Roberto ölte meg a nõt, elintézi, hogy letartóztassák.

34.
Abel és Valiente bemennek Robertóhoz a börtönbe, és elmondják neki, hogy mielõbb kihozzák. Roberto bevallja, hogy szerinte nem Gallo küldte rá Sashát. Gallo talál egy szemtanút, aki elmondja, mit látott, és Gallo elkezd gyanakodni Almára. Nyomoz utána, és megtudja, hogy õ ölte meg Sashát. Marcos megismerkedik Martával. Joaquin elmondja Almának, hogy már nem akarja a fúziót, mire Alma megfenyegeti.

35.
Alejandra elmondja Nievesnek, hogy Alma nagyon kedves hozzá és támogatja õt a De la Vegák ellenében. Remedios nagyon dühös Felicitasra azért, mert éveken át nem támogatta Sofiát. Alma kijelenti Josefinának, hogy a spanyolok nem hajlandók együttmûködni velük, hacsak nem fuzionálnak Joaquin cégével. Nieves és Abel megdöbbennek, amikor a börtönben összeverve találják Robertót. Alejandra alapos vizsgálatot követel Orlando halála ügyében.

36.
Alma és Gallo megegyeznek, hogy közös tervük szerint folytatják tovább, és Gallo elengedi Robertót. Marcost felveszik hotel londinernek. Rosy és Karla meglátják az egyenruhájában, és elmondják Remediosnak. Alejandra vizsgálatot rendel el a De la Vega ékszermanufaktúrában. Megkéri Almát, hogy tanúskodjon mellette. Sofia elmondja Abelnek, hogy megtalálta az anyját és a húgát. Marta Alejandra ezüst karkötõjét viselve vacsorázik Marcosszal. Jejen figyeli õket, és összetéveszti Martát Alejandrával.

37.
Abel, a sorozatos elutasítások ellenére, szerelmet vall Sofíának, és elhatározza, hogy meghódítja a nõt. Mariana nagyon örül anyja kibontakozó szerelmének, ugyanakkor aggódik Valiente miatt. Az Alejandra által kezdeményezett külsõ könyvvizsgálat miatt aggódik Josefina és Daniela, és elfogadják Alma javaslatát, hogy Roberto ellenõrizze a vizsgálat minden lépését. Nieves megvallja Ernesto atyának, hogy Carlos de la Vega Abel vér szerinti apja.

38.
Armando arra kéri Joaquint, segítsen a De la Vega családnak, azonban a férfi nem szívesen üzletel olyan céggel, amelyet az utóbbi idõben botrányok vesznek körül. Apa és fia egyre ingerültebb vitáját Alma érkezése zavarja meg, amire Joaquin félig-meddig igaz indokot ad, azonban felkelti fia féltékenységét. Mindkettõ azzal vádolja a másikat, hogy érdeklõdik Alma iránt. Alejandra elmondja Nieves-nek, hogy azt gyanítja, ha Marta nem kéri kölcsön tõle a karláncot, õt gyilkolják meg.

39.
Nieves elmondja Alejandrának, hogy Abel az édesapja fivére, az õ bácsikája. A lány nagyon boldog, így viszont megdõl az elmélete, miszerint a De la Vegák akarják a halálát. Roberto megkéri Gallo titkárnõjét, Linát, hogy segítsen megtalálni neki azt a tanút, aki tisztázza Alma elõtt. Felicitast Alma mesterkedései folytán újabb baleset éri. Armando azt javasolja Danielának, tartsák meg most a polgári esküvõt, hogy a spanyol üzletemberek mégis aláírják a szerzõdést.

40.
Alma meg akarja ajándékozni Alejandrát egy ezüst karkötõvel, hogy pótolja azt, amit elvesztett, de a lány nem fogadja el. Alma beszereltet Felicitas szobájába egy kamerát és egy hangszórót, amin keresztül Orlando hangját sugározzák, s amitõl a nõ hisztérikus állapotba kerül. Armando legénybúcsúján megjelenik Alma is, sztriptíz táncosnak öltözve.

41.
Armando megbánja, hogy a legénybúcsúja után megint Alma karjaiban kötött ki. A régi csalódásai miatt Sofía nem akar többé esélyt adni a szerelemnek, mert fél kockáztatni. Fél, hogy Abel túl fiatal és tapasztalatlan hozzá, illetve nem akar rossz példát mutatni a lányának, Marianának. Mindenki kezdi elhinni, hogy Felicitas megõrült, mivel azt állítja, hogy hallja Orlando hangját.

42.
Marcos megpróbál kibékülni Remediosszal. Valiente átad egy levelet Robertónak, aki megkéri, hogy ne szóljon róla senkinek. Armando rábeszéli Danielát, hogy menjenek együtt a szülei házassági évfordulójára. Alma megígéri Joaquinnak, hogy eltávolítja a gépérõl a képet, amint Joaquin kényes helyzetben van. Felicitas elmondja Josefinának, hogy hallja Orlandót, és azt is hallotta, hogy Alma valakit meg akar ölni. Alejandra megvizsgál néhány számlát az ékszerüzletben, és észreveszi, hogy számsorok vannak a hátulján.

43.
Elvira és Joaquín 30. házassági évfordulójuk alkalmából esküjük megújítására készülõdnek. Eközben Armando és Daniela is közelgõ lagzijukon gondolkoznak, és a lány arra kéri Almát, hogy legalább a ceremónia idejére kössön fegyverszünetet Robertóval. Alma meglátogatja a börtönben Jejent. Joaquín rájön, hogy Alma áll az interneten elterjedt botrányvideó hátterében.

44.
Alejandra elmondja Almának, hogy az Orlando által a számlákra írt kódok alapján kiderítette, hogy annak idején Don Joaquín volt a bûnös a hamis ezüst ügyében, Orlando pedig a cinkosa volt. Roberto és Abel megállapodnak Fermín Gonzagával, hogy a Gallóval kötött megállapodást megpróbálják nyilvánosságra hozni, hogy ne tudjon csapdát állítani nekik. Daniela esküvõjén Remedios és Marcos végre kibékülnek, ám egyikük szüleinek sem tetszik ez a fordulat.

45.
Daniela és Armando esküvõjén sok minden nem úgy alakul, ahogy szeretnék. Alma váratlanul bejelenti a két cég egyesülését, amivel kivívja a vendégek csodálkozását, és Daniela boldogan hálálkodik neki. Lucia ellopott telefonjáról Alma elküldi Elvira mobiljára az inkrimináló videót Joaquin és Lucia együttlétérõl. A csalódott Danielát Roberto vigasztalja. Mariana eközben lázasan keresi az apját az interneten.

46.
Alejandra és Abel érdekes beszélgetésében felmerül, hogy Abelnek van egy visszatérõ álma egy férfiról, amirõl Nieves-nek is beszél, aki azonban csak ideges lesz tõle. Daniela nagyon megdöbben, mert úgy érzi Armando megpróbálja igazolni apja hûtlenségét, és ezzel magát is gyanúba keveri. Gallo belopózik Alejandra lakására és elkábítja, hogy megölje.

47.
Remedios nagyon aggódik Marcos miatt, ezért megszökik otthonról, és a fiúval tölti az egész éjszakát, de nem fekszenek le végül egymással. Reggel Lucía, Marcos anyja meglátja Remediost a szállóból kijövet, és ismét számon kéri fián ezt a kapcsolatot. Danielát aggasztja Armando furcsa viselkedése, ezért megkéri, hogy Acapulcóból térjenek vissza Taxcóba, hogy támogassák Armando szüleit.

48.
Alma megvédi Remediost azzal, hogy azt mondja Felicitasnak, Remedios az õ kérésére ment éjjel a kórházba Alejandrához. Roberto vádat emel Gallo ellen az Emberi Jogok Bizottságánál. Gallo lefizeti a bírót, hogy két évre ítéljék el Jejent. Lucia meglepõdik, amikor kiderül, hogy az õ telefonjáról küldték a videót Elvira mobiljára. Marcos elmondja Remediosnak, hogy nem megy Párizsba, és megkéri a kezét. Gallo meggyõzi Alejandrát, hogy hallgasson a megtámadásáról, és védelmet ígér neki.

49.
Egy remek munkalehetõségért cserébe, Joaquín arra kéri Almát, hogy meggyõzze Josefinát a cégek egyesülésérõl. Alejandra elnézést kér Danielától és Josefinától, mert belátja, hogy félreismerte Orlandót. Remedios alig tudja elhinni, hogy Marcos megkérte a kezét, s ezt ujjongva meséli Sofíának, miközben édesanyjuk, Felicitas ellenzi ezt a kapcsolatot. Alma meggyõzi Alejandrát, hogy inkább hallgasson az elvétett gyilkossági kísérletrõl.

50.
Miután Alejandra rájött, hogy ki akarta megölni, Alma csak nagy nehezen tudja lebeszélni arról, hogy feljelentse Gallót. Daniela óvatosságra inti a gyors esküvõvel kapcsolatban Remediost, de aztán õt is elragadja a lány lelkesedése, és aznap estére titokban eljegyzési vacsorát szervez Dona Josefina házába. Felicitas nagyon dühös lesz, mikor tudomást szerez Marcos lánykérési szándékáról, még Sofiának sem sikerül lecsillapítania.

51.
Marcost elrabolja két férfi. Valiente ennek a szemtanúja lesz, de a rendõrségen nem hisznek neki. Remedios hiába vár Marcosra az eljegyzési rendezvényen. Alma megcsókolja Robertót, aminek Armando szemtanúja lesz. Megkezdõdik a vizsgálat Gallo ellen Roberto feljelentése alapján. Alejandra többször is a vakond szóba botlik Orlando üzeneteinek dekódolása során. Roberto elmondja Almának, hogy Marcost elrabolták.

52.
Roberto megtudja Gallótól, hogy az autó, amivel Marcost elrabolták, Luciáé, aki azt állítja, vele van a fia. Roberto elhatározza, hogy utána jár a dolognak. Nieves elmegy Gallóhoz, és követeli, hogy engedje el Lupita anyját, Estelát. Bemegy hozzá a börtönbe és megígéri, hogy magához veszi a gyerekeit, amíg ki nem szabadul. Gallo elmondja, hogy már a bíró elõtt van Estela ügye.

53.
Nieves hazahozza Juanitót a kórházból, mert már jobban van, és Lupita nagyon örül a kisöccsének. Nieves elújságolja Alejandrának, hogy a gyerekek anyjával a bíró példát akar statuálni, ezért nagyon nehéz lesz õt felmentetni. Roberto és Armando megtalálják Lucía kocsiját egy elhagyatott ipari parkban. Közben Marcosnak sikerül meggyõznie az anyját, hogy Remedios nélkül sosem lesz boldog, ezért Lucía elengedi.

54.
Josefina megkéri Danielát, hogy hívja meg Alejandrát hozzájuk vacsorára, mert õ is családtagnak számít immár, és õt is jogosan megilleti a vállalat tulajdonlásának egy része. Abel azt javasolja Sofíának, hogy ne legyen nagyon szigorú Marianával, mert a kislány csak szeretné megtalálni és megismerni az apját. Alma felfogad egy hackert, hogy egészen az õrületig kínozza Felicitast Orlando hangjával. Alejandrát teljesen meghatja Daniela és Josefina nagylelkûsége, és észre sem veszi, hogy micsoda érzelmeket vált ki Almából.

55.
Remediost nagyon bántja, hogy olyan csúnyán viselkedett az anyjával. Marcos próbálja elérni a lányt, de Alma miatt ez nem sikerül. Armando meglepõdik, amikor Daniela közli vele, hogy Josefina részesedést akar adni Alejandrának a vállalatból. Valiente kétségbeesik, amikor megtudja, hogy Mariana a történtek ellenére sem adja fel a nyomozást igazi apja után.

56.
Josefina elmondja személyes tapasztalatait a lelkileg megtört Elvirának. Mauricio fegyverrel ront Joaquínra, s hosszú vitatkozás után elsül a pisztoly. Felicitas szörnyû dolgokat mesél Almáról Alejandrának, aki kikéri errõl Daniela véleményét is. A lány Alma védelmére kel. Alejandra megtudja, hogy valójában Sofía készítette azt a karkötõt, melyet Almától kapott.

57.
Valiente és Mariana izgatottan készülnek az elsõ muffin-sütésre. Felicitas nagyon szeretne közelebb kerülni Marianához, de a lány nem veszi szívesen nagymamája közeledését. Joaquín elmeséli Elvirának, hogy Mauricio meg akarta ölni, de úgy tûnik ez sem hatja meg a megcsalt feleséget. Alejandra felfedezi Alma titkainak nagy részét, de még mielõtt megoszthatná Nieves-szel és Robertóval, Alma elhallgattatja.

58.
Alejandra halálos injekciót ad Alejandrának. Valiente és Mariana megpróbálják meggyõzni Remediost, hogy béküljön ki Marcosszal. Alma és Roberto csodálatos estét töltenek együtt. Az eszméletlen Alejandrára Marcos talál rá, aki be is viszi a lányt a kórházba. Abel megtudja, hogy Carlos De la Vega az apja. Marcos és Remedios kibékülnek. Nieves Alejandra elleni gyilkosságra gyanakszik.

59.
Alejandra temetésén Ernesto atya megható beszéde után Abel négyszemközt búcsúzik el tõle. Felicitas úgy gondolja, Alma ölte meg Alejandrát és imádkozik azért, hogy másoknak ne árthasson. Alma bevallja Gallónak a gyilkosságot – a férfi elmondja neki, hogy Daniela valamilyen gyanú alapján már kérvényezte a boncolást, õ azonban hamis halottkém-jelentést adott ki neki. Nieves elmegy Robertóhoz és elmondja neki, hogy Alejandra arra gyanakodott, hogy Alma az életére tör.

60.
Daniela elmondja, hogy Nieves tudott arról a támadásról, amikor Alejandra életére törtek. Ez vitte rá arra, hogy a kormányzótól boncolást kérjen, hogy kiderüljön, mi okozta valójában az unokatestvére halálát. Felicitas félelmében ígéretet tesz Almának, hogy soha többé nem fog az útjába állni, csak cserébe hagyja békén a lányait és az unokáját. Alma megkéri Robertót, hogy a menedékotthonban keressék fel együtt Nievest és tisztázzák a felmerült félreértéseket Alejandra halálával kapcsolatban.

61.
Alma megbízza Jejent, hogy végezzen Nievesszel. Nieves elmondja Abelnek, hogy Alejandrának gyanús volt Alma. Remedios kikéri Alma tanácsát, aki azt javasolja, Sofiánál mutassa be Marcost az anyjának, hátha Felicitas akkor nem kap dührohamot. Daniela azzal álmodik, hogy Alejandra szerint Alma gonosz, ezért úgy dönt, utánajár a dolognak. Juan Robles megbeszéli Sofiával, hogy mi történt, amikor elválasztották õket egymástól.

62.
Daniela úgy érzi, Nieves-szel folytatott beszélgetése folyamán egyre gyanúsabb lesz számára Alma viselkedése. Roberto nem érti, Alma miért bízik meg annyira Gallóban; miután Linával beszélt, még inkább meg van gyõzõdve arról, hogy a férfi sáros valamiben, ráadásul zsarolja is Linát. Mariana nagyon boldog, hogy végre megtalálta az apját, de Sofiában vegyes érzelmek dúlnak. Armando megkéri Almát, hogy semmiképpen ne hozzák Daniela tudtára, hogy viszonyuk volt.

63.
Alma egy kihallgatott beszélgetésbõl rájön, hogy Daniela gyanakszik rá, és lázasan törni kezdi a fejét, hogy mivel terelhetné el magáról a gyanút. Felajánlja a lánynak, hogy majd o megszervezi a templomi esküvõt, és sikerül elérnie, hogy Josefina és Daniela is aláírják a fúziós szerzõdés módosítását. Remedios, akinek már elege van az anyja érzelmi zsarolásából, kijelenti, hogy mindenképpen hozzámegy Marcoshoz.

64.
Gallo megbeszéli Almával, hogy segít neki Danielát tönkretenni, de cserébe azt kéri, hogy Nievesnek ne essen bántódása. Mariana rajong az apjáért, és megtudja, hogy van egy féltestvére. Szeretné, ha anyja, Sofia elhagyná Abelt, és újra az apjával lenne együtt. Abel elmondja Robertónak, hogy megtudta, apja Don Carlos volt. Alma cselszövése folytatódik, mikor Césart felbéreli esküvõszervezõnek.

65.
Remedios elmondja Almának, hogy édesanyja nem fogadja el Marcost. Mariana elszántan össze akarja hozni a szüleit, s elutasítóan viselkedik Abellel. Roberto dühös, amiért nincs kézzel fogható bizonyítéka Gallo ellen. Daniela rémisztõ telefonhívást kap, egy ismeretlen ötmillió dollárt kér a nagymamája, Josefina testi épségéért cserébe. Nem is gondolja, hogy az egész hátterében Alma és a hackere áll.

66.
Sofia elmeséli Juannak, hogy az anyja kirakta õt az utcára, amikor megtudta, hogy terhes. Gallo felhívja Danielát, és elárulja, hogy Almát õ és Jejen lõtte meg, s hogy Alma kórházban van. Danielát ismét felhívja a zsaroló és újabb összeget követel. Gallo meglátogatja a körházban fekvõ Almát, és elmondja Alma családjának, hogy Jejen halálos autóbalesetet szenvedett.

67.
Mindenki nagyon aggódik Alma állapota miatt. Ernestina a jegygyûrû alapján beazonosítja Jejen holttestét. Joaquin rá akarja venni Elvirát, hogy segítsen neki elérni, hogy Armando legyen az új vezérigazgató-helyettes, ha Alma meghal. Juventino tovább zsarolja Danielát. Alma magához tér a kórházban. Mariana apja Taxcóban tartja a következõ kiállítását, aminek az elõkészítésében Mariana lelkesen részt vesz.

68.
Remedios elutazik Spanyolországba. Mariana megkéri Abelt, hogy maradjon távol az anyjától, de Abel azt mondja, erre csak Sofia kérheti meg. Elvira bejelenti Armandónak, hogy elutazik egy idõre. Alma megtudja, hogy terhes, s megkéri Robertót, hogy még ne szóljanak senkinek errõl. Valiente szakít Marianával. Két hónappal késõbb Armando meggyónja Ernesto atyának, hogy viszonya van Almával.

69.
Valiente odaadja Marianának a mesét, amit róla írt, és amelyben elpanaszolja, hogy mennyire megváltozott a lány, mióta megtalálta az apját. Mariana ráébred, hogy tényleg minden mást elhanyagolt, és bocsánatot kér a fiútól. A kibékülésük olyan szenvedélyesre sikerül, hogy Sofía halálra rémül, amikor meglátja õket. Elvira hazaköltözik, és azzal fenyegeti Joaquínt, ha nem költözik ki a házból, bírósági végzést kér ellene.

70.
Josefina és Felicitas aggódik Daniela miatt, mert nem ment haza az este. Senor Jimenez elmondja Josefinának, hogy nincs pénz a cég számláján. Robles meghívja Sofiát, hogy ebédeljen vele és a szponzoraival, akik õt is támogatnák. Armando, miközben a templom elõtt vár Danielára, egy borítékban megkapja a képeket, amiken úgy tûnik, hogy Cesar és Daniela szeretkeznek.

71.
A templomban hatalmas botrány kerekedik a fényképek miatt, amint Daniela látható Cesarral. A templomnál Elvira és Joaquin füle hallatára Felicitas elmondja Armandónak, hogy tudja, hogy szeretõje van. Elvira kérdõre vonja a fiát, hogy tényleg szeretõt tart-e. Cesar elmegy Gallóhoz, hogy a pénzét követelje, mire Gallo megfenyegeti, hogy megöli, ha eljár a szája.

72.
Valiente lebeszéli Marianát arról, hogy megszökjenek, és Mariana ragaszkodik hozzá, hogy Valienténél aludjon. Elvira úgy véli, Armando szeretõje rendezte meg a botrányt az esküvõn. Cesar felhívja Robertót, hogy elmondjon neki mindent, de mielõtt kitálalhatna, Gallo megállítja ebben. Alma épp az ügyvédekkel tárgyal a fizetésekrõl, amikor Armando beront hozzá, és közli, hogy elveszi feleségül.

73.
Juan kér egy esélyt Sofíától, hogy teljes családot adhassanak Marianának. Alma felhívja Robertót, és azt ajánlja neki, hogy azon nyomban házasodjanak össze és menjenek el Taxcóból és valahol máshol alapítsanak közös családot. Nem is sejti, hogy Armando hallja a telefonbeszélgetést, és szörnyû haragra gerjed. Alma értesíti Josefinát, hogy a vizsgálat szerint a vállalat pénzügyi helyzetéért Daniela a felelõs.

74.
Daniela bemegy Armandóhoz a fogdába, hogy tudassa vele, hisz az ártatlanságában. Roberto mindent megtesz, hogy megvigasztalja, és többekben is gyanút kelt, hogy nagyon sokat vannak együtt. Josefina, hogy elkerülje a csõdöt, Almát nevezi ki a vállalat új vezetõjének. Joaquín megfenyegeti Gallót, ha nem tünteti el az Armando ellen szóló bizonyítékokat, elmondja Almának, hogy annak idején õ árulta el az apját.

75.
Alma álszent arccal de nagy élvezettel okoz szenvedést Josefinának azzal, hogy elmeséli, úgy tûnik, hogy Daniela és César Miranda szeretõk voltak. Roberto próbálja meggyõzni Armandót az esküvõje meghiúsulásának gyanús körülményeirõl, és elmondja, hogy César felhívta, és közölte vele, hogy felbérelte valaki. Felicitasnál betelt a pohár, fel akarja fedni Alma másik énjét Josefina és Daniela elõtt.

76.
Roberto és Armando felkeresik Gallót, hogy láthassák a bizonyítékokat. Robles éppen akkor csókolja meg Sofíát, amikor Abel belép az ajtón. Lina elmondja Robertónak, hogy mit tud Cesar Miranda meggyilkolásáról. Gallo hamis e-maileket mutat Josefinának, hogy Daniela bûnösségét bebizonyítsa. Alma azt tanácsolja Danielának, hogy szökjön el a városból. Mariana mindenáron szét akarja választani Abelt és Sofíát, Valiente azonban nem segít neki ebben.

77.
Gallo szemtelen megjegyzést tesz Danielára, amivel mind Robertót, mind Armandót felbõszíti. Nieves azt tanácsolja a fiának, hogy legyen türelmes Sofíával, mert van esélyük a boldogságra. Blancának gyanús lesz, hogy két férfi gyakran megfordul a szállodában, és kérdõre vonja Marcost velük kapcsolatban. Almának sikerül meggyõznie Danielát, hogy az a legjobb, ha külföldre menekül a rendõrség elõl.

78.
Rosy flörtöl Abellel, amire Mariana is felfigyel. Valiente elmondja Marianának, hogy szerinte nem helyes beleavatkozni mások életébe, majd közli vele, hogy azt csinál, amit akar, de õt nem fogja dróton rángatni. Roberto megkeresi Danielát, és meggyõzi, hogy adja fel magát. Remedios elmondja Almának, hogy látta Danielát és Robertót visszajönni a városba. Véletlenül kiderül, hogy Alma állítása ellenére, Daniela még sosem látta a fülbevalót.

79.
Roberto kételkedni kezd Almában, az örökös titokzatoskodása és a Gallóval való jó kapcsolata miatt. Elvira beadja a válópert, amire Joaquin dühkitöréssel reagál. Gallo szerint Roberto gyengéd érzelmeket táplál Daniela iránt. Alma erre a kijelentésre elsõ dühében végezni akar unokatestvérével. Armando meglátogatja Josefinát, bocsánatot kér tõle, és megígéri, hogy beszél apjával, hogy a De La Vega család öröksége visszakerüljön a tulajdonukba.

80.
Josefina köszönetet mond Armandónak, amiért megpróbál közbenjárni a De La Vega család érdekében, de álmában sem gondolná, hogy a férfi DNS-tesztet kér Almától, hogy megtudja, övé-e a gyermek. Marcos nem akar beszámolni Abelnek a vele történtekrõl. Roberto kihúzza Danielából, hogy Gallo fenyegette meg. Marcos nem fogadja el Jejen ajánlatát. Daniela nagy meglepetést okoz, amikor a bíró elé állítják.

81.
Alma ráveszi a többieket, hogy menjenek el egy étterembe. Gallo kihallgatja õket, és utasítja Jejent, hová menjen. Marcos el akar menni Taxcóból, Remedios viszont nem, és ezen összekapnak. Felicitas fotókat talál Alma szobájában azokról, akik már meghaltak, és azokról akiket még el akar tenni láb alól. Jejen elrabolja Danielát az étterembõl. Sofia és Mariana Juannal vacsoráznak, aki megkéri Sofia kezét. Sofia nemet mond.

82.
Abel és Roberto idõben érkeznek, és kiszabadítják Jejen fogságából Danielát. Ernesto atya kérdõre vonja Almát az elõkerült fényképek miatt. Robles és Sofía hiába gyõzködik Marianát, hogy menjen el Olaszországba tanulni. Gallo és Nieves együtt vacsoráznak. Daniela és Josefina kibékülnek. Remedios össze akar költözni Marcosszal. Almát felhívják a laboreredmények miatt, de a telefont Roberto veszi fel.

83.
Daniela Robertóval megy a rendõrségre vallomást tenni, s megtudják, hogy Armando bérelte fel az emberrablókat. Abel bocsánatot kér Sofiától azért, mert nem bízott benne. Alma rosszul lesz Gallo irodájában. Lina beviszi a kórházba, ahol Emilio doktor elmondja, hogy Alma teste ki akarja lökni a magzatot. Joaquin megpróbálja rávenni Elvirát, hogy mondjon le a cég rá esõ részérõl, de Elvira elutasítja.

84.
Armando és Roberto megtudja, hogy Alma súlyos állapotban van a kórházban és majdnem elveszítette kisbabáját. Nieves Elvira diszkrécióját kéri, hogy ne derüljön fény Gallo támogatására az otthonnal kapcsolatban. Remedios arra kéri Sofíát és Abelt, hogy a manufaktúra aktuális helyzetére tekintettel, függesszék fel a rendeléseket. Alma attól retteg, hogy Roberto elhagyná, ha elvetélne, így örök hûséget esküszik neki.

85.
Remedios szörnyen érzi magát az elbocsátások miatt, ezért Sofía azt tanácsolja neki, hogy mondjon fel. Daniela követeli, hogy Alma mondja el az igazat Robertónak. Mariana azt mondja az apjának, hogy Abel kikezdett vele. Abel nem akarja, hogy Nieves és Gallo között szorosabb kapcsolat alakuljon ki. Alma Danielát teszi felelõssé az elbocsátások miatt.

86.
Sofia beront Elvira házába és magyarázatot követel Armando viselkedésére Marianával. Miután Marcos és Lalo megszöknek a dílerek elõl, Marcos kiönti a drogot a csatornába, azonban nem számol Jejen bosszújával. Danielát a feldühödött munkások majdnem meglincselik.

87.
Roberto át akarja nézni a fúzióval kapcsolatos dokumentumokat, hátha talál olyan záradékot, amely szerint nem lehet elküldeni az alkalmazottakat. Gallo rendõröket küld a De la Vega házba, hogy lakoltassák ki Josefinát és Danielát. Lina meghallja, és felhívja Robertót. Daniela azt állítja, hogy nincs is adóssága.

88.
Daniela és Joaquin összetûzésbe keverednek, Joaquin sértegeti Dannyt, akinek Abel siet a védelmére. Az összevert Marcost a Menedékházban próbálják elbújtatni, de Nieves mit sem sejtve felhívja Gallót, hogy feljelentést tegyen az ismeretlen tettesek ellen. Remediost elrabolják Jejen emberei.

89.
Jejen megbízza Marcost, hogy végezzen Gallóval Remedios épségéért cserébe. Daniela elmondja Josefinának, hogy csak Abel segítségével szerezhetik meg a családi örökséget. Alma újabb bosszút esküszik. Daniela hazakíséri a részeg Robertót, és megpróbál lelket ötneni belé.

90.
Alma Remediosszal zsarolja Felicitast, aki megígéri, hogy bármit megtesz. Roberto átmegy Danielálhoz, hogy megbeszéljék az ékszer manufaktúra sorsát, de útközben valaki majdnem elüti. Roberto úgy véli, lehet, hogy szándékosan történt. Gallo elkapja Jejent, és Marcos kiszabadítja Remediost.

91.
Alma nem engedi meg Felicitasnak, hogy beadja Josefinának a gyógyszereit. Marcos megmenti Remediost. Armando elmegy Robertóhoz, és elmondja neki, hogy Almával már nagyon régóta szeretõk. Mariana apja ellenzi lánya kapcsolatát Valientével. Alma megtudja, hogy az apasági teszt eredményeit meghamisították.

92.
Alma megmutatja Robertónak, hogy a vizsgálat szerint õ az apa, de Roberto nem hisz neki. Juan megpróbálja rávenni Marianát, hogy gyõzze meg az anyját, hogy mindhárman menjenek Olaszországba. Megígéri neki, hogy ha segít, Valientét is magukkal viszik. Abel megkéri Sofia kezét. Elvira aggódik Armandóért, aki elmondja neki, hogy Almába szerelmes.

93.
Roberto újra semmissé teszi a kilakoltatási parancsot, és Alma továbbra is azt hiszi, hogy van köztük valami. Késõbb Roberto valóban szerelmet vall Danielának, aki azt mondja, nem viszonozhatja az érzéseit, amíg Armando felesége. Joaquin hazudik a fiának arról, hogy találkozott-e Almával, és megkéri Armandót, hogy pihenjen egy pár napot. Nieves bejelenti Abelnek, hogy együtt van Gallóval.

94.
Ernesto atya felolvassa Carlos de la Vega végrendeletét. Alma dühös, mivel õt nem említik az örökösök között. Daniela és Felicitas megtalálják Alma cselszövéseinek bizonyítékait. Mariana csapdát állít Abelnek tiltakozásul, amiért Abel feleségül akarja venni Sofiát. Alma összeugrasztja Armandót és Joaquint. Sofia megkéri Remediost és Marcost, hogy legyenek az esküvõi tanúi.

95.
Daniela arról álmodik, hogy csókolózik Robertóval. Ezt meggyónja Ernesto atyának, aki szerint nem bûnösek az érzései, és el kellene válnia Armandótól. Alma megpróbálja kínzással kiszedni Joaquinból, hogy ki a Vakond, de Elvira épp akkor lép be a kórterembe. Gallo megfenyegeti Linát, hogy ne beszéljen többet Nievesszel. Robles megkeresi Abelt és pisztolyt fog rá. Alma a kórházba hívja Robertót, és megpróbálja elcsábítani.

96.
Roberto megtudja, hogy Josefina életben van, de Daniela nem hajlandó elárulni többet. Roberto úgy véli, azért nem bízik benne, mert féltékeny. Mariana Juan után megy, és elmondja, hogy hazudott Abelról. Armando feladja magát a rendõrségen. Alma bemegy hozzá és ajánlatot tesz neki. Ha senkinek sem árul el semmit, akkor kihozza a börtönbõl. Marcos a könyvelést keresi Gallo irodájában, és talál egy titkos rekeszt az egyik fiókban.

97.
Megérkezik Daniela Robertóhoz, és elmondja neki, hogy megint érvényben van a kilakoltatási parancs. Alma ismét elmondja Remediosnak, hogy Felicitas jobb helyen lenne egy elmegyógyintézetben. Marcos és Juan egy bárban beszélgetnek, és Juan rádöbben, hogy még nem tett meg mindent, hogy visszaszerezze Sofiát. Rosy és Karla azt állítják Valientének, hogy õ ragaszkodott ahhoz, hogy vegyék le a ruháikat, amikor együtt ittak.

98.
Ernesto atyának sikerül elrejtenie egy mikrofont Alma irodájában. Mivel Joaquin meghalt, Armandót már gyilkossággal vádolják. Sofia reggel kitessékeli Juant, anélkül, hogy hagyná felöltözni, de az ajtóban Abel áll. Mariana megtudja, hogy mit csinált Valiente és nagyon dühös lesz rá. Danielának sikerül vallomásra bírnia Almát arról, hogy õ lopta el az ékszer manufaktúra pénzét. Danielához beállít egy ügyvéd a kilakoltatási paranccsal.

99.
Daniela nem tudja elkerülni a kilakoltatást, mert Roberto nem érkezik meg a birtokra idõben. Viszont megjelenik Abel és értesíti Danielát, hogy Roberto a kórházban van, mert elájult az utcán. Roberto és Daniela végre bevallják egymásnak szerelmüket. Alma megünnepli, hogy a De la Vega vagyon kizárólagos tulajdonosává vált. Ekkor tudja meg, hogy Roberto és Daniela a nyílt utcán csókolóznak, nem titkolva bontakozó szerelmüket.

100.
Alma felajánlja Armandónak, ha feleségül veszi, kihozza õt az elõzetesbõl. Felicitas odaköltözik Sofíához. Abel el akarja hagyni Taxcót, de senkinek nem hajlandó elárulni, miért. Gallo Alma parancsára átszállíttatja Armandót a börtönbe, és ezt Roberto számon kéri rajta. Daniela menedéket kér Nievesnél. Mariana és Felicitas állandóan veszekednek.

101.
Remedios megígéri Danielának, hogy megvédi õt Alma gonoszságától. Felicitas és Mariana megtapasztalják az együttélés nehézségeit. Marcos arra kéri Linát, hogy meséljen neki Gallóról mert arra gyanakszik, hogy a férfinak piszkos ügyei vannak. Alma figyelmezteti Gallót, hogy rögzítik a beszélgetésüket. Daniela, Felicitas és Ernesto atya feszülten figyelnek, de nem tudják, hogy Alma tisztában van a csellel.

102.
Alma beviszi Robertót a kórházba, mert otthon ismét eszméletét veszti. Amikor kiderül, hogy ütõér tágulata van, Roberto a halálos ítéletét látja benne. Daniela úgy érzi, hogy Abel és Nieves, akikrõl azt hitte, hogy mindenben támogatják, valójában elárulják õt. Gallo megfenyegeti Linát, hogy tartsa távol magát Marcostól, ha nem akarja, hogy baja essen a családjának. Sofía azt tanácsolja Remediosnak, hogy uralkodjon féltékenységén, mert így fennáll a veszélye annak, hogy emiatt elveszíti Marcost.

103.
Elvira hálás Almának, hogy segített kihozni Armandót a börtönbõl, és kifejti, mennyire örül, hogy együtt van a fiával. Roberto nem tudja eltitkolni az igazságot Abel elõl, és elmondja neki, hogy súlyos betegségben szenved. Sofía és Dona Josefina is azt tanácsolja Danielának, hogy ne ítélkezzen elhamarkodottan Roberto felett. Az egész város összegyûlik Josefina temetésére, de a legnagyobb megdöbbenésükre megjelenik a halottnak vélt Josefina.

104.
Ernesto atya feltartóztatja az Alma ellen fordult dühös tömeget. Daniela kedvességbõl figyelmezteti Robertót, hogy a baba miatt vigyázzon Almára. Armando féltékenységi jelenetet rendez, nem bírja elfogadni, hogy Alma még mindig Robertót szereti. Daniela elfordul Robertótól, mert úgy érzi, hogy a férfi Almával szövetkezett ellene.

105.
Csak Nieves és Abel érkezésének köszönhetõ, hogy Daniela megmenekül támadójától. Marcos véletlenül kihallgatja, amikor Armando emlékezteti Gallót arra, hogy évtizedeken át összejátszott az apjával, de ennek ellenére tisztességes embernek tartja. Taxcóba érkezik Roberto barátja, a helyettes kerületi ügyész, hogy kinyomozza, mi áll Joaquín de Alba halálának hátterében.

106.
Gallo megtudja, hogy az új ügyészt Roberto hozatta Taxcóba. Abel azt hiszi, hogy Marianát az anyja küldte hozzá, és ezt számon is kéri Sofíán. Armando elmondja Elvirának, hogyan halt meg az apja. Jejen megtámadja Josefinát. Daniela nem akar többé semmiféle kapcsolatot Robertóval. Alma megpróbálja elhitetni mindenkivel, hogy Daniela megõrült.

107.
Remedios elmondja Gallónak, hogy Rivera mindent elvitt Alma irodájából. Gallo figyelmezteti Almát, hogy át fogják vizsgálni a számítógépét. Abel külföldre akar utazni, és ezzel vége lenne a társulásának Robertóval. Gallo ráparancsol Marcosra, hogy hozza rendbe a könyvelést, ha kell, csalással is. Rivera elmondja Robertónak, hogy Abel is részt vett a manufaktúra pénzének elsikkasztásában.

108.
Alma megfenyegeti Gallót, hogy kitálal, ha nem viszi ki a börtönbõl. Rivera szabálytalanságokat talál az ékszer manufaktúra számlái között, ezért ultimátumot ad Remediosnak, Rosynak és Karlának: vagy tanúskodnak Alma ellen, vagy õk is börtönbe kerülnek. Roberto megkéri Abelt, hogy ne szóljon a betegségérõl Danielának, mert nem akarja, hogy aggódjon. Daniela szerelmet vall Robertónak.

109.
Daniela kérdõre vonja Robertót, hogy miért esküdött neki szerelmet, ha most elhagyja, összetöri a szívét úgy, ahogy Armando is tette. Nieves nem tudja megakadályozni, hogy Abelt bevigyék kihallgatásra a rendõrségre, mivel csalás és bûnrészesség a vád a fia ellen. Nem is sejtik, hogy az egész mögött megint Alma áll. Rivera figyelmezteti Almát, ha segítséget akar, el kell mondania neki azokat a neveket, akik el akarják õt tenni láb alól.

110.
Gallo megbízza Jejent Alma meggyilkolásával. Azt tervezik, hogy Abelt megzsarolják, és vele végeztetik el a piszkos munkát. Valientének ultimátumot ad Mariana: vagy elzavarja Jejent a lakásából, vagy feljelenti Valientét. Daniela nagyon aggódik nagymamájáért, rossz elõérzete van, nem akarja, hogy részt vegyenek az Almával való szembesítésen.

111.
Alma teljesen összeomlik Josefina néni halála miatt. Valiente megtudja, hogy megölték Josefinát, és rájön, hogy az apjának köze lehetett az ügyhöz. Sofía nem hiszi el, hogy Abel a tettes. Nieves rájön, hogy Gallo csapdába csalta. Alma megfenyegeti Gallót. Jejen rányit Marianára, amint a lány éppen az elrejtett holmija közt kutakodik. Valiente gyónás alatt elmondja Ernesto atyának, hogy az apja él.

112.
Ernesto atya azt tanácsolja Valientének, hogy értesítse a rendõrséget, hogy Jejen él, és õ Dona Josefina gyilkosa. Amikor Rivera megtudja, hogy nem végezték el Abel kezén azt a vizsgálatot, ami kimutatná, hogy elsütötte-e a fegyvert, kötelezi Gallót, hogy intézkedjen ez ügyben. Daniela tudatja Abellel, hogy a nagyanyja jó embernek tartotta, ezért õ hisz az ártatlanságában. Almát szabadon engedik…

113.
Roberto megpróbál megegyezni Almával a gyerek eltartását illetõen, de õ világosan az értésére adja, hogy ha nem lesznek együtt, a gyerekhez sem lesz semmi köze. Armando félõrült a dühtõl, hogy Alma elhagyta, és azt mondja Danielának, hogy szerinte együtt szökött el Robertóval, aki szintén elhagyta a várost. Kilenc hónappal késõbb Alma visszatér Taxcóba, mert ott akarja megkereszteltetni a kis Robertitót. Daniela idõközben szép sikereket ért el az ékszer manufaktúra élén, és sikerült visszaszereznie a De la Vega házat. Armando amint megtudja, hogy Alma visszatért, bosszút akar állni.

114.
Armando kis híján megfojtja Almát, de amikor a baba felsír, a férfi észbe kap, és pillanatnyi gyengeségét kihasználva, Alma kér tõle egy utolsó esélyt. Daniela bevallja Sofíának, hogy még mindig szereti Robertót, habár biztos benne, hogy a férfi most is az unokatestévérével van. Valiente és Mariana a templomba viszik a pénzt, adományként. Armando elüti Remediost, és elmenekül. Alma arra kéri Gallót, hogy segítsen neki félreállítani az ellenségeit.

115.
Armando gyanakodva figyeli Almát a kisbabájával, és elhatározza, hogy kideríti, valóban Alma-e a gyermek édesanyja. Roberto bevallja Danielának, hogy még mindig szereti, és csak azért ment el, mert a betegsége akár halálos kimenetelû is lehet, és nem akarta, hogy a lány szenvedjen. Daniela megígéri Robertónak, hogy jóban-rosszban kitart mellette. Gallo kihasználva, hogy Armando részegen elütötte Remediost és Marcost, megzsarolja Elvirát. Valientét és Marianát rajtakapják, amint a templomban elrejtett pénzt keresik.

116.
Roberto és Daniela együtt töltik az elsõ boldog, szerelmes estéjüket. Armando kideríti, hogy Almának vetélése volt, így nem szülhette a kisbabát. Alma szörnyen dühös lesz ettõl. Lina látva Marcos szenvedését, elmondja neki, hogy Armando gázolta el Remediost. Remedios még mindig nem emlékszik Marcosra, Mariana megígéri a férfinak, hogy segít Remediosnak emlékezni a szerelmére. Marcos elmegy Elvira lakására, és szembesíti Armandót a tettével.

117.
Armando megpróbálja bevenni Almát is az üzletbe. Daniela, Elvira és Roberto sikeresen tárgyalnak a spanyol üzletfelekkel, de Daniela aggódik, hogy nincs kezdõtõkéje. Elvira felajánlja, hogy kölcsön ad. Remedios elmegy Marcoshoz és beszélgetnek. Daniela és Roberto úgy döntenek, hogy vállalják a mûtétet. Daniela ráveszi Robertót, hogy még elõtte titokban házasodjanak össze. Sofia telefonon elárulja Marianának, hogy hol van és kivel, de a rendõrség lehallgatja õket, és rajtuk ütnek a hotelszobában.

118.
Alma ismét hatást tud gyakorolni Remediosra és meggyõzi a lányt, hogy ne bízzon Danielában. Felicitas rossz szemmel nézi Valiente és Mariana sütis üzletét, akik ezzel csak pénzt akarnak gyûjteni, hogy azt odaadják Jejennek. Roberto figyelmezteti Gallót, hogy botrányt csap, hogy igazságtalanul és teljesen alaptalanul letartóztatta Sofíát. Alma ismét meghiúsítja Daniela egyik üzletét.

119.
Daniela hajlandó lenne eladni Almának az ékszerüzletet, aki azonban olyan feltételeket szab, ami Daniela számára elfogadhatatlan. Mariana elmondja Riverának és Robertónak, hogy Jejen Taxcóban van. Abel felkeresi Gallót, és követeli, hogy tegyen vallomás Josefina halálának ügyében. Jejen és az emberei elrabolják Remediost. Ernesto atya Valiente keresésére indul, de nem jár sikerrel. Danielához betörnek éjszaka.

120.
Alma felajánlja Robertónak, ha váltságdíjat kérnek Danieláért, kifizeti, de meghûl benne a vér, amikor megtudja, hogy az unokahúgának sikerült felvennie a mobiltelefonjával az egyik rablót. Az emberrablók letépik Daniela nyakáról a láncot, és egy cinkosuk megpróbálja eladni az ékszerüzletben. Karla azonban felismeri a láncot, és rögtön értesíti Robertót, akinek sikerül rábukkanni a lefilmezett emberrablóra. Sofía és Felicitas félõrülten keresik Remediost, és döbbenten értesülnek arról, hogy több fiatal lány is eltûnt a városból.

121.
Jejen kényszeríti Remediost, hogy hívja fel Sofíát, és mondja azt, hogy ne keressék, mert egy darabig szeretne egyedül maradni. Daniela megdöbben, amikor rájön, hogy Jejen életben van. Az egyik fogságban lévõ lány súlyosan megbetegszik, és Daniela követeli, hogy vigyék kórházba. Gallo látszólag beleegyezik, de valójában azt az utasítást adja, hogy öljék meg a lányt és Valientét is.

122.
Valientét megmenti az apja. Jejen azt tanácsolja neki, hogy meneküljön Taxcóból, de Valiente Marianához indul. Roberto kölcsönkér 3 millió pesót Almától, aki altatót rak a teájába, majd úgy állítja be a helyzetet, mintha lefeküdtek volna egymással. Robertónak másnap bûntudata lesz, és nem fogadja el Alma pénzét. Ernesto atya elmondja Robertónak, hogy mit látott.

123.
Roberto és Jejen betörnek Gallo irodájába a széfért. Jejwn zsebreteszi a pénzt, Roberto pedig elviszi a fotókat és a pisztolyt, hogy segítségükkel leleplezze Gallót, és megtalálja Danielát. Armando megfenyegeti a kórházban fekvõ Sandrát, hogy ha eljár a szája, megöli az anyját, és elrabolja a kishúgát is.

124.
Alma hiába próbálja meg lebeszélni Robertót, hogy átadja a Gallo ellen szóló bizonyítékokat Riverának, ezért figyelmezteti Armandót, hogy meg kell ölniük Danielát. Armando megfenyegeti Almát, hogy elárulja Robertónak, hogy a kis Robertito nem az õ gyereke. Alma rájön, hogy csak akkor van esélye együtt lenni Robertóval, ha Armandót és Gallót egymás ellen hangolja.

125.
Alma, hogy mentse a saját bõrét, a poklot szabadítja el, amikor Gallót és Armandót egymásnak ugrasztja. Gallo Armando életére tör és megöli a férfit. Alma ekkor még nem is sejti, hogy Taxcóban van már a kicsi Robertito igazi anyja, aki visszaköveteli gyermekét. Nieves Ernesto atyánál keres vigaszt és lelki támaszt, mert nagyon nyugtalanítja, hogy semmit nem tud Abelrõl.

126.
Remedios és Daniela is elõkerülnek. Rosy és Sandra vallomást tesznek a rendõrségen. Rivera körözést ad ki Gallo ellen. Roberto összeesik az ünnepi vacsorán, és be kell szállítani a kórházba. Alma nem hajlandó visszaadni Robertitót az anyjának, és le akarja lõni Luzt, de Ernesto atya idõben érkezik. Elvira romokban hever a fia halála miatt.

127.
Alma megkéri Danielát, hogy vigyázzon a fiára, ha bármi történne vele. Nieves rátalál Ernesto atyára, aki ragaszkodik ahhoz, hogy beszéljen Robertóval. Gallo otthon várja Valientét és megfenyegeti õt és Marianát, hogy megöli Valientét, ha nem kapja vissza a pénzét, amit Jejen ellopott tõle. Lina és Marcos mindent bevallanak Riverának Gallóval kapcsolatban. Alma elhatározza, hogy megöli Danielát.

128.
Alma ráébred, hogy örökre elveszítette Robertót azzal a hazugságával, hogy õ a kis Robertito apja, és õrült dühében Danielát vádolja azzal, hogy elvett tõle mindenkit, akit valaha szeretett. Ernesto atya Arra kéri Almát, hogy adja vissza a kisbabát az igazi édesanyjának. Elvira talál egy DVD-t, amin Joaquín elmondja, hogy ki vádolta José Luis Hernándezt. Remedios tünetei láttán Mariana azt javasolja a lánynak, hogy vegyen egy terhességi tesztet.

129.
Alma méreginjekciót ad be Gallónak. Fernando figyelmezteti Robertót, hogy vigyázzon Almával, mert rájöttek, hogy Alma juttatta csõdbe az ékszerészetet, és Roberto ellen vallott. Felícitas örömmel fogadja a hírt, hogy Remedios babát vár, nem akarja megismételni a múltban elkövetett hibáit. Valiente elolvassa a levelet, amiben Jejen bevallja, hogy Valiente anyja életben van. Abel és Sofía elhatározzák, hogy közös esküvõt tartanak Remedios-szal és Marcos-szal.

Megosztom másokkal: