La Patrona tartalma

LA PATRONA – Az örökség tartalma:

1.
A fiát egyedül nevelõ, bányászként dolgozó Gabriela több életveszélyes hibát is észlel a bánya biztonsági rendszerében. A tragédiával fenyegetõ észrevételeire azonban senki sem figyel. Az idõsödõ bányatulajdonos hirtelen halála következtében fiatal felesége, Antonia Guerra kezébe kerül az irányítás. Antonia fia, Alejandro a temetésre San Pedróba érkezik, s elõbb a szertartáson, késõbb a városban is találkozik a temperamentumos és az elsõ pillanatban rokonszenvet ébresztõ Gabrielával.

2.
A sorozatos elõjelek után bekövetkezik a rettenetes tragédia, a bányaomlás. Gabriela és Alejandro is a bányában rekednek. Alejandro édesanyja, Antonia a tragédiát hírül véve szinte eszét veszti, s azonnal utasítást ad a legjobb szakembereknek, hogy egy speciális mentõcsapatot felállítva rögvest kezdjék meg a mentési akciót. Az aknában összezárt Gabriela és Alejandro pedig egyre közelebb kerül egymáshoz.

3.
Minden magyarázat nélkül Alejandróra támad a Gabrielához hirtelen betoppanó Fernando. Alejandro értetlenül áll az események elõtt, és nem is sejti, hogy testvérbátyja, Fernando, miért akarja õt távoltartani Gabrielától. Gabrielának feltolulnak a nyomasztóan keserû emlékképei, amikor egy ismeretlen maszkos férfi megerõszakolta. A féltékeny Irene megsejti Gabriela és Alejandro kibontakozó szerelmét.

4.
Tigre sejti, hogy a Beltran családtól örökölt föld, a Chamuco, hatalmas aranytartalékokat rejt. Észreveszi, hogy Antonia emberei mindenhová követik. Irene minden eszközzel megpróbálja távol tartani Gabrielát Alejandrótól, mert érzi, hogy a lány keresztülhúzhatja a számításait. Antonoa Guerra ellátogat Gabrielához, és elbeszélget a kis Daviddal.

5.
Antonia egyáltalán nem kedveli Gabrielát, és figyelmezteti, hogy tartsa távol magát a fiaitól. Alejandro döbbenten értesül Franciscától arról, hogy anyjának sikerült elintéznie egy házkutatást Tigre házában, mert arra gyanakszik, aranyat lopott a bányából. Julia ideges, mert érzi, amint Fernando megtudja, hogy képtelen gyereket szülni neki, elválik tõle.

6.
Irene minden alkalmat megragad, hogy demonstrálja Gabrielának, hogy Alejandro hozzá tartozik. Gabriela csalódott, látván Irenét és Alejandrót csókolózni az irodában. Tigre elmondja Gastonnak, az újságírónak, hogy elsõ felesége, Lucia örökölte a Chamucót. Gaston azt ígéri, segít a nevére íratni a földet. Alejandro szerint a bánya aranykészletei fogytán vannak, át kellene állniuk egy másik érc kitermelésére.

7.
Alejandro szerelmet vall Gabrielának, de a lány nem hisz neki. Fernando bevallja anyjának, Antoniának, hogy tinédzserként maszkban megerõszakolta Gabrielát. Antonia meggyõzi, hogy titkolja el az erõszak tényét, és mindenkinek mondja azt, hogy Gabriela ajánlkozott fel. Antonia rájön, hogy a kis David nagyon hasonlít Fernandóra, és feltételezi, hogy õ az unokája. Julia nem tud belenyugodni abba, hogy férje rajong Gabrieláért.

8.
Alberto és Ramon azt fontolgatják, hogy eltitkolják Antonia elõl, hogy a Chamuco tele van arannyal, de Macario meglepi õket, miközben épp az aranyrögöket vizsgálgatják. Antonia arra kéri Anibalt, hogy végeztessen el titokban egy DNS vizsgálatot, hogy kiderüljön, Davidnak valóban Fernando az apja. Julia elmondja férjének, hogy Gabriela Alejandro szeretõje.

9.
Guillen és a többi bányász zaklatják Gabrielát, ám Alejandro a védelmére kel, és mindenki elõtt világossá teszi, hogy Gabriela a kedvese, akit tisztelniük kell. Antonia fel van háborodva azon, hogy Gabriela mindkét fiát megbolondította, és megesküszik, hogy eltiporja Gabrielát. Chacon, San Pedro del Oro rendõrfõnöke folyamatosan fenyegeti Gastont, aki megpróbálja leleplezni a hatalmi visszaéléseket.

10.
Chacon terrorizálja Innocenciát, Gaston barátnõjét. A lánynak sikerül bemenekülnie a házba. Gaston hív egy ügyvédet a fõvárosból, hogy segítsen jogilag rendezni Tigre feleségének örökségét. David nem kedveli Alejandrót, mert féltékeny rá, azt hiszi, elveszi tõle az anyukája szeretetét. A férfi meggyõzi, hogy adjon neki egy esélyt. A faluban rendezett ünnepségen Antonia váratlanul bejelenti, hogy Gabriela és Alejandro egybekelnek.

11.
Miközben Antonia az érintettek legnagyobb meglepetésére, a faluban rendezett ünnepségen bejelenti Alejandro és Gabriela közelgõ esküvõjét, Anibal és Julio megzsarolják Diegót, az ügyvédet, akit Gaston azért hívott a fõvárosból, hogy elintézze Tigre földtulajdonlási ügyeit. Alejandro sejti, hogy anyja tervez valamit. Antonia megparancsolja Macarionak, hogy vigye el hozzá a kis Davidot, akit magához akar édesgetni. Chacon meg akarja erõszakolni Inocenciát, dulakodás közben a lány beveri a fejét.

12.
Miután kisfia életveszélybe került, Gabriela az ünnepség pódiumán megfenyegeti az egész falut azzal, hogy megöli azt, aki ártani mer Davidnak. Mire Gaston hazaér, Inocencia már csak annyit tud elmondani, hogy meg akarták erõszakolni, de meghal, mielõtt az elkövetõ neét elmondaná. Chacon letartóztatja Gastont, és menyasszonya meggyilkolásával vádolja. Ricardonak meggyõzõdése, hogy Gaston ártatlan.

13.
Fernando beleköt Alejandroba, és a fejéhez vágja, hogy õ a kis David apja, de Gabriela ûllításával ellentétben, azt állítja, hogy a lány is akarta a forró éjszakát. Alejandro elbizonytalanodik Gabrielát illetõen, mert nem tudja, ki mond igazat. Gaston csalódik Ricardóban, azt gondolta, hogy az ügyész becsületes ember. Antonia elhatározza, hogy elveszi Gabrielától a kis Davidot.

14.
Antonia úgy intézi a dolgokat, hogy Alejandro meggyõzõdjön arról, hogy Gabriela hazudik, mert többen állítják, hogy a lány fiatalkorában együtt járt Fernandoval. Alejandro érzi, hogy anyja manipulálja, de már nem biztos Gabriela õszinteségében. Ricardo szabadon engedi Gastont. Julia elrabolja Davidot, de a kisfiúnak sikerül megszöknie. Gabriela elmondja Tigrének, hogy kiderült, Fernando erõszakolta meg.

15.
Antonia úgy mutatja be Fernandót Davidnak, mint az apját. A kisfiú megrémül és elszalad. Antonia azon mesterkedik, hogy mindenki számára hihetõvé tegye, nem történt erõszak. Tigrét felháborítja, hogy lányát egykor megerõszakolta Fernando, és bosszúra készül. Alejandro hiába kér bocsánatot Gabrielától, amiért kételkedett benne, a lány közli vele, hogy többé nem akarja látni.

16.
Amikor Tigrét le akarják tartóztatni, Gabriela azzal fenyegetõzik, hogy akkor feljelenti Fernandót is nemi erõszak miatt, de Antonia nem aggódik, tudja, hogy az erõszak tényét ennyi év távlatából nem lehet bizonyítani. Alejandro kérdõre vonja öccsét, de õ tagadja, hogy megerõszakolta volna Gabrielát. A férfi összezavarodik, nemigen tudja, kinek higgyen.

17.
Fernando felkeresi Gabrielát, és bocsánatot kér tõle azért, hogy egykor megerõszakolta. Anibal és Antonia úgy vélik, az volna a legjobb, ha szabadon engednék Tigrét, és történne vele egy szerencsétlen baleset. Alejandro végighallgatja Fernando vallomását, és rájön, hogy szerelme nem hazudott neki. Patricia titkos viszonyt folytat Antonia szeretõjével.

18.
Alejandro arra kéri Gabrielát, hogy szökjenek meg együtt, mert ebben a faluban túl sok akadály gördül a szerelmük elé, de a lány nem hajlandó rá, mert már nem bízik meg benne. Julia elmondja Fernandónak, hogy anyja Alberto Espino szeretõje. de a férfi nem hisz neki. Tugrét megverik, hogy elárulja, hol található arany a Chamucón, de nem tudják megtörni. Antonia megöleti Juliát, és öngyilkosságnak tünteti fel.

19.
Antonia azt kéri Albertotól, végezzen Tigrével és lányával. Chacon ismét letartóztatja Gastont, de ezúttal az ügyész tudta nélkül. Irene úgy állítja be, mintha testvére halála is Gabriela lelkén száradna. Végül az egész család arra jut, hogy Julia azért lett öngyilkos, mert Gabriela Suarez el akarta venni tõle a férjét. Fernando keresni kezdi Gabrielát, mert tudja, hogy anyja merényletet tervez ellene.

20.
Ramon és Alberto felrobbantják a bányát, de az utolsó pillanatban Fernando is berohan Gabriela után. A lány túléli a robbanást,m de Fernando nem. Antonia ismét Gabrielát vádolja fia haláláért, és a bányászcsaládok is ellene fordulnak, akik a hozzátartozóikat veszítették el a robbanásban. Antonia azon mesterkedik, hogy megszerezze a kis David felügyeleti jogát, miközben Gabrielát letartóztatják.

21.
Gabriela hiába tiltakozik, Chacon közli vele, hogy minden bizonyíték arra utal, hogy õ robbantotta fel a bányát, sõt, Ramon és Alberto is ezt tanúsítják. A dühöngõ Gabrielát kórházba viszik és benyugtatózzák. Alejandrót és Davidot nem engedik be hozzá. Antonia felbéreli Gertrudist, hogy olyan szereket adjon be Gabrielának, amitõl az õrültség jeleit mutatja.

22.
Az agresszivitást kiváltó drogok hatása alatt lévõ Gabriela megszökik a kórházból, és megpróbálja magával vinni Davidot. Alejandro próbálja lebeszélni róla, ekkor Gabriela megsebesíti egy szikével. Mindenki számára világos, hogy Gabriela eszét vesztette. Patricia azon gondolkodik, hogy megállja-e a helyét egyedülálló anyaként, mert Albertóra nem számíthat.

23.
Alberto és Ramon vallomása alapján Gabrielát bûnösnek találja a bíróság a több ember halálát követelõ bányarobbantásban. Mentális állapota miatt elmegyógyintézetbe záratják. Macario várja a cellájában, és annyira megveri, hogy elveszíti a gyerekét. Gertrudis késõbb azt állítja, hogy Gabriela maga szabadult meg magzatától.

24.
Anibal bosszús, amiért Gertrudis évek óta nem képes elérni, hogy felesége, Constanza, akit egykor az elmegyógyintézetbe záratott, elárulja, hol helyezte letétbe a rá nézve terhelõ vallomását. Gabriela bosszút esküszik Antonia ellen. Patricia bevallja Ricardonak, hogy terhes Albertotól. Az ügyész felajánlja neki, hogy feleségül veszi.

25.
Gabriela próbál megszökni az elmegyógyintézetbõl, de elkapják. Gertrudis épp be akarja nyugtatózni, ám dulakodás közben Gabriela az injekciós tût a doktornõ szemébe szúrja, aki fél szemére megvakul, és bosszút esküszik. Irene furcsállja Patricia gyors esküvõjét, de a szüleik nagyon örülnek, hogy rokonságba kerülnek a Villegas családdal. Gabriela kijut az elmegyógyintézetbõl, és a temetõben találkozik Daviddal. Alejandro is megjelenik, és hamarosan a rendõrség is.

26.
Gabriela és Maximiliano is árulónak hiszik Alejandrót, mert azt hiszik, szándékosan hívta rájuk a rendõrséget. Gabrielát visszaszállítják az elmegyógyintézetbe, ahol Gertrudis nem rejti véka alá, hogy bosszút áll rajta. Patricia és Ricardo esküvõjét politikai eseménynek szeretné beéllítani Julio, de a lány errõl hallani se akar. Antonia arra biztatja Irene-t, csábítsa el Alejandrót.

27.
Alejandro beoson Gabrielához, és bocsánatot kér tõle, azt is bevallja, hogy teherbe ejtette Irenét, és feleségül kell vennie. Amikor szavai eljutnak a lány tudatáig, kiabálni kezd, hogy soha többé nem akarja látni. Gertrudisnak kapóra jön az agresszivitása, közli Alejandróval, hogy szerelme gyógyíthatatlan. Conztanza próbálja tartani a lelket Gabrielában, de a lány feladni látszik.

28.
Irene ellopja Patricia menyasszonyi ruháját, és beviszi megmutatni mint sajátját Gabrielának az elmegyógyintézetbe. Gertrudis egy veszélyes pszichopatával zárja össze ellenségét, ám a lány elintézi a levadult férfit. Gertrudis úgy határoz, a katakombákba záratja a lányt bizonytalan idõre. Conztanza attól fél, hogy Gabriela ott meg is halhat. Miután David Antonia elõtt kijelenti, hogy inkább a Beltran családot választja, Maximiliano megesküszik, hogy többé nem keresi.

29.
Constanza elborzad, amikor meglátja a hónapokig a katakobákban raboskodó Gabrielát. Patricia, aki boldogtalan a házasságában, megpróbálja elcsábítani Alejandrót, aki szintén boldogtalan Irene mellett. Ricardo rájön, hogy apja a tudta nélkül letartóztatta Gastont, aki már négy éve nem látta a napot. Antonia attól tart, hogy Ricardo rájön a piszkos ügyleteikre.

30.
Alejandro megdöbben, amikor Ricardo szavaiból úgy érzi, elképzelhetõ, hogy Gabriela ártatlan. Barátja megígéri, hogy alaposan utánajárt az ügynek. Gaston a börtönben megismerkedik Luchoval, aki átverte a polgármestert. Az elmegyógyintézetben tûz üt ki, de Lucho, Constanza és Gabriela kimenekülnek. Mivel Romina ellopta Gabriela medálját, az összeégett holttestét Gabrielaénak tulajdonítják, és eltemetik.

31.
Miután Lucho õrültnek tetteti magát a börtönben, ugyanabba az elmegyógyintézetbe zárják, ahol Gabrielát tartják fogva. A férfi megkeresi Gabrielát, és megígéri neki, hogy megszökteti abból a pokolból. Patricia egy idõre a fõvárosba költözik. Ricardo, miután rájön, hogy tudtán kívül, apja utasítására évek óta fogva tartják Gaston Goicocheát, szabadom engedi. Constanza félti Gabrielát Luchotól, nem akarja a közelébe engedni. Gertrudisnak is feltûnik, hogy Lucho folyton Gabriela közelében van.

32.
Lucho figyelmezteti Gabrielát, hogy Romina látta, amikor egy levelet adtak át Milagrosnak, és úgy véli, Gertrudis csapdát állított, hogy a levál ne juthasson el a címzetthez. Gertrudis igazságszérumot ad be Constanzának, hogy elárulja, hol helyezte letétbe a férjére tett terhelõ vallomást, de a nõt nem sikerül megtörni. Patricia ajánlatot tesz Alejandrónak, aki hajlik arra, hogy megcsalja a feleségét. Antonia kifaggatja Milagrost, aki elárulja, hogy Constanza és Gabriela bízták meg. Macario meggyilkolja az asszonyt, miután minden információt kiszedtek belõle.

33.
Gabriela félti Constanzát, ezért úgy véli, mielõbb meg kell szökniük. Maximiliano mosodásnak öltözve bejut az elmegyógyintézetbe és találkozik Gabrielával, akibõl emberi roncs lett. Macario elmegy az ügyvédi irodába, ahol Constanza vallomását õrzik, és megszerzi az iratot. Gabriela kénytelen megvédeni az öccsét, így leleplezõdik Gertrudis elõtt, aki számára egyértelmûvé válik, hogy korántsem bolond. Patricia közli apjával, hogy tudja, szeretõje van.

34.
Maria elmondja Albának, hogy tud Demetrióval folytatott viszonyáról. Alba eleinte tagadja, de kénytelen elismerni, hogy Patricia naplója révén Maria sok veszélyes információ birtokába került. Hector nem érti, miért nem tudja kiverni a fejébõl Viviant. Maria szembesít mindenkit mindazzal, amit megtudott, így az egész társaság még inkább ellene fordul.

35.
Gabriela elmegy a saját temetésére, és egy sírkõ mögül nézi végig Gaston társaságában, aki azt tanácsolja neki, hogy miután Antonia és Alejandro elmennek, menjen oda a fiához. Gabriela azonban titokban szeretné tartani, hogy életben maradt, mert bosszút akar állni mindazokon, akik tönkretették. Gertrudis azzal zsarolja Anibalt, hogy amennyiben nem pénzeli továbbra is, nyilvánosságra hozza mindazt, amit tud.

36.
Lucho magára vállalja, hogy az évekkel korábban a Chamucón talált aranyat pénzzé teszi. Senki nem bízik a korábbi tolvajban Gabrielán kívül. Ricardo nyomozni próbál az elmegyógyintézet ügyében, de mindenhol falakba ütközik. Antonia Európába készül Daviddal. Alberto váratlanul megcsókolja Patriciát a klubban, ezért Irene azt hiszi, hogy a mérnök húga titkos szeretõje. David száguldozik az Antoniatól kapott motorral, és balesetet szenved.

37.
Francisca és Gabriela veszekszenek, amiért Gabriela Luchóra bízta az aranyat. Alejandro épp akkor kopog be, és kérdõre vonja Franciscát, mert esküdni mer, hogy egy nõ hangját hallotta, mitöbb, Gabriela hangját. Prudencia elpanaszolja Chaconnak, hogy a férje hûtlen hozzá. A rendõrfõnök azt ajánlja, vágjon vissza neki, és felajánlja szolgálatait. Antonia megbízza Macariót, hogy figyelje a Suarez házat.

38.
Lucho visszatér a pénzzé tett arannyal, hogy elutazhassanak átvenni Conztamza örökségét. A rengeteg pénzzel egyetlen céljuk van: bosszút állni mindazokon, akik tönkretették az életüket. Gaston és Lucho egy mentõautóval juttatják ki a városból a két nõt. Mexikóvárosba érve Constanza felkeresi nagybátyja ügyvédjét, és átveszi az örökséget. Már csak azt kell elintézniük, hogy hivatalosan halottá nyilvánítsák, és Anibal ne akarjon a nyomára.

39.
Lucho szerelmet vall Gabrielának, de a nõ nem veszi komolyan. David Európába utazik Antoniával. Anibal megpróbálja rátenni a kezét a Goldstein örökségre, ám Arthur közli vele, hogy ez immár lehetetlen, mivel szétosztották jótékonysági intézményeknek, ahogyan a végrendelet rendelkezett. Julio egyáltalán nem örül annak, hogy szeretõje gyermeket vár. Prudencia és Chacon folytatják titkos viszonyukat. Gabriela nyelveket tanul, mûvelõdik, és aprólékos tervet szõ a bosszúra.

40.
A korábban hajléktalanként élõ Gaston visszatér San Pedro del Oro-ba elegánsan és testõrök társaságában, hogy elõkészítse úrnõje érkezését. A klubban senki se,m tudja, ki az a Veronica Dantes, de sejtik, hogy roppant gazdag. Valentinának rosszul esik, hogy David csúnyán viselkedik Maximilianóval. Ponciához megérkezik nõvére lánya, Cecilia. Veronica Dantes nagyszabású partit szervez, és minden fontos embernek küld meghívót.

41.
San Pedro del Oroban minden fontos ember kap meghívót Veronica Dantes partijára. Irene felháborítónak tartja, hogy õ és férje külön meghívót kaptak, mintha nem lennének házastársak. Alejandro nem akar elmenni, mivel nem is ismeri a házigazdát. Max és Valentina titokban találkozgatnak az istállóban, Cecilia falaz nekik, de David észreveszi õket, ésa két fiú összeverekszik. Gabriela arra készül, hogy Veronica Dantesként visszatérjen rémálmai helyszínére.

42.
Alejandro késve érkezik a Gabriela által tartott nagyszabású partita, és amikor megpillantja a házigazdát, felelevenedik benne régi szerelme emléke. Mindenki döbbenetesnek tartja a hasonlóságot Veronica Dantes és Gabriela Suarez között, de gondolni sem mernek arra, hogy a bányásznõbõl ilyen elõkelõ hölgy lett, ezért nem nyugtalankodnak. Constanza csadorban jelenik meg, nehogy valaki felismerje. Nagyon nehezen viseli, hogy nem leplezheti le magát fia elõtt.

43.
A parti után Alejandro visszaoson Veronica birtokára, és megjelenik a hálószobájában. Davidot is anyjára emlékezteti Veronica, ezért utánanéz a neten. Gaston gondoskodott róla, hogy hihetõ történetet találjon, ha rákeres a nevére. Mindenki elhiszi, hogy egy dúsgazdag arab sejk özvegye érkezett San Pedro del Oroba. Conztanza megígérteti Gabrielával, hogy nem bántja a fiát, Ricardót.

44.
David felkeresi Veronicát és kemény szavakkal beszél neki az anyjáról, Gabrieláról. A nõ tartja magát, csak akkor tör ki zokogásban, miután fia távozik. Antonia féltékeny Veronicára, érzi, hogy már nem csak õ mozgatja a szálakat. Teljesen megdöbben, amikor tudomására jut, hogy Villegas szenátor meghívta Gabrielát egy partira, és õt nem. Gabriela állást ajánl Alejandrónak, amitõl megfagy a levegõ a vacsoraasztalnál.

45.
Antonia megdöbben, amikor Alberto csomagolni kezd az irodájában, és közli vele, hogy ezentúl Veronica Dantesnek fog dolgozni. Érzi, hogy már nem õ irányítja a dolgokat. Lucho kideríti, hogy Ramon és Alberto aranyat lopnak rendszeresen a Chamuco bányájából. Antonia tajtékozva keresi fel Veronicát, amiért elvitte tõle a bánya igazgatóját, de Gabriela higgadtan kezeli a dühöngõ nõt, aki nem sejti, hogy a bosszúja elkezdõdött.

46.
Patricia kénytelen rájönni, hogy Alejandro számára sose lesz olyan fontos, mint szeretné, és közli vele, hogy nem tudja elviselni, hogy Veronica Dantes jár a fejében, ezért inkább a szakítást választja. Valentina összeomlik, amikor megtudja, hogy az alatt a pár perc alatt, míg kiment a szobából, a nagyanyja meghalt. Gertrudis és Antonia vigasztalják, hogy menthetetlen volt.

47.
Max megjelenik Antonia birtokán, és munkát kér tõle. Antonia megdöbben, hogy egy Suarez épp nála akar dolgozni, de úgy véli, ellenségeit jobb szemmel tartani, ezért felveszi sofõrnek. Gabriela berendez egy rádióstõdiót Gastonnak, hogy újra hódolhasson hivatásának. Alejandro nem érti, miért akar Antonia Valentina gyámja lenni, hiszen a lány két hónapon belül nagykorú lesz, és valami turpisságot sejt a háttérben.

48.
Antonia megdöbben, amikor értesül a klubban az elnökválasztásról, és megfogadja, hogy tönkreteszi Prudenciát, aki ellene mert fordulni. Lucho arra kéri Lucecitát, hogy pletykáljon a városban Prudencia és Chacon házasságtörõ viszonyáról. Luchót, aki szerelmes Gabrielába, kissé bántja, hogy õ szemrebbenés nélkül más nõk karjaiba löki, hogy elérje céljait. Julio névtelen levelet kap, mely szerint neje megcsalja a rendõrfõnökkel.

49.
Gabriela rájön, hogy Alejandro szeretõje Irene testvére, Prudencia Montemar, és veszekszik Luchóval, amiért nem volt hajlandó elárulni. Julio rajtakapja feleségét Chaconnal a férfi irodájában, és elzavarja a háztól. Cecilia beleszeret Davidba, a fiúnak is tetszik, de csak szórakozni szeretne a kis cselédlánnyal. Antonia tajtékzik, amiért Gabriela nem hajlandó fogadni õt és Anibalt. Julio szól a bordélyban Lucecitának, hogy a házába költözhet.

50.
Patricia õszintén elmondja Gabriellának, hogy mi a gond a házasságában, és mivel szóba kerül, Gabriela Suarezrõl is csak jót tud mondani neki. Az egész város Prudencia Montemar házasságtörõ viszonyáról pletykál. Antonia aláírásokat gyûjt, hogy leváltsák tisztségébõl a frissen megválasztott Prudenciát. A nõt teljesen ellehetetlenítik, még szállást sem kap a szállodában, és szeretõje is utcára teszi, miután megveri.

51.
Veronica üzletet ajánl a város elõkelõségeinek, majd magukra hagyja õket, és a szomszéd szobából nézi, amint a keselyûk belesétálnak a csapdájába. Prudencia visszamegy a házukba, hogy magával vigye az ékszereit, de Lucecita nem adja vissza õket, Julio pedig kituszkolja az utcára. Prudencia megfenyegeti férjét, hogy sok mindent tud viselt dolgairól, amivel tönkreteheti. A házasságtörõ Prudenciát a pap sem fogadja be. Antonia úgy véli, Prudencia veszélyt jelent rájuk, és azt javasolja, tegyék el láb alól.

52.
Patricia kétségbe van esve anyja eltûnése miatt. Antonia megbízásából ucas egy teherautó elé löki Prudenciát. Antonia megbízza Irene-t, hogy derítse ki, mit akar Alejandro a fõvárosból érkezett ügyvédtõl, Brauliótól. Lucho gyakran beoson Lucecitához, amikor a polgármester épp nincs otthon. Valentina örül, hogy Max a közelében van, mióta Antonia sofõrként alkalmazta. Cecilia szerelmes Davidba, nem tud nemet mondani a fiú közeledésére. Conztanzának egyre inkább nehezére esik, hogy nem fedheti fel kilétét fia elõtt.

53.
Antonia felkeresi Brauliót a szállodai szobájában, és megpróbálja elbûvölni. Az ügyvéd határozottan visszautasítja, hogy az ügyfelérõl, Valentináról beszéljenek. Antona pénzt kínál neki azért, hogy ne támadja meg a gyámsági kérelmét, de az ügyvéd nem megvesztegethetõ. Gabriela arra kéri Maximilianót, hogy kémkedjen Antonia után, Luchót pedig megbízza, hogy titokban vizsgáltassa meg az orvosszakértõvel Valentina nagymamájának holttestét, mert azt gyanítja, hogy nem természetes halállal halt meg.

54.
Gabriela állást ajánl Gertrudisnak. A kapzsi orvosnõ nem is sejti, hogy a vesztébe rohan. Antonia azt szeretné, ha Valentina és David kettesben elutaznának, mert arra számít, hogy unokája elcsábítja Valentinát, így családban marad a hatalmas vagyon, amit a lány örökölt. Antonia úgy intézi, hogy nagyon közel kerüljön Maxhoz, amikor Valentina felbukkan. A lány azt hiszi, szerelme csókolózott Antoniával, és többé nem akarja látni.

55.
Gabriela sejtése beigazolódott, az orvosszakértõi vizsgálat eredménye szerint Valentina nagyanyját megmérgezték. Max, mivel a lány látni sem akarja, Alejandrót kéri meg, hogy vigyázzon rá, mert szerinte veszélyben az élete. David közli Max-szal, hogy eszében sincs elutazni Valentinával. Gabriela arra kéri Albetót, hogy meséljen neki a Chamuco-i bányáról. Mivel Gertrudis tovább zsarolja Antoniát, õ úgy dönt, hogy megszabadul tõle. Utasítja Macariót, hogy tegyék el láb alól. Antonia rajtakapja Ceciliát Daviddal, és kidobja a lányt a házból. Max hazaviszi az anyjához.

56.
Gabriela meglátogatja Franciscát, és találkozik Ceciliával. Megsajnálja a kedves lányt, és úgy dönt, magával viszi a birtokára, és segít rajta. Alejandro felkeresi Ricardót, és megkéri, nézzen utána a chamucó-i bányának, mert úgy véli, anyja és társai tisztességtelen úton tették rá a kezüket a Suarez örökségre. Macario megbízza Lucast, hogy ölje meg Aguirre doktornõt, mert õ már nem akarja bemocskolni a kezét. Cecilia látni sem akarja Davidot, mivel nem védte meg Antoniától.

57.
Claudio közli Alejandróval, hogy a kis Lucia akut leukémiában szenved. A férfit lesújtja a hír, mert a kislány a szeme fénye. Irene tombol, mióta rájött, hogy testvérének viszonya volt a férjével. Valentina felkeresi Ceciliát, és továbbra is biztosítja barátságáról. Antonia úgy intézi, hogy Alberto és Valentina találkozzanak. Alberto épp meg akarja csókolni a lányt, amikor Antonia behívja Maxot. A fiú alaposan ellátja a nérnök baját mindenki szeme láttára.

58.
Az egész családtól vért vesznek, hátha valamelyikük alkalmasnak bizonyuk csontvelõ donornak a kis Lucia számára. Antonia nem szívesen áll kötélnek, mert fél az esetleges mûtét következményeitõl. Ricardo mindenkit beidéz, akinek köze lehet a Chamuco-i bánya megszerzéséhez. Ramon és Alberto kissé idegesek emiatt. David újra felkeresi Ceciliát, de a lány nem hajlandó találkozni vele. Gabriela együttérzésérõl biztosítja Alejandrót, akit meglep a viselkedése.

59.
Poncia elmondja Alejandrónak a titkot, amit hosszú évek óta õriz, mégpedig azt, hogy Fernando kisgyerekként látta, amikor Antonia halálos mérget fecskendezett be férjének, de Alejandro nem hisz neki. Julio és Chacon hiába keresték fel Veronicát, õ világossá tette, hogy nincs a házában Aguirre doltornõ. Alejandro átveszi az új bánya irányítását, hogy megtudja, milyen törvénytelenségek történtek. Elsõ dolga elbocsátani Ramont. Ramon bánatában megdöbbentõ információkkal látja el Luchót.

60.
Mivel az elõkelõségek félnek attól, hogy Ramon kikotyogja titkaikat, Antonia házába viszik, ahol alaposan kifaggatják, kinek mit mondott. Ramon érzi, hogy sorsa rosszra fordult, és az életéért könyörög. Alejandro észreveszi, hogy a bánya könyvelését meghamisították, Alberto és Ramon lopták az aranyat. Ricardóhoz fordul, hogy tegye meg a szükséges lépéseket. Lucho úgy érzi, Gabriela iránt érzett szerelme sosem talál viszonzásra, ezért jobb, ha elhagyja a házat.

61.
Gabriela kissé összezavarodik, már nem tudja biztosan, hogy Alejandro az ellensége-e, vagy õ is csupán Antonia egyik áldozata. Constanza figyelmezteti, hogy nagy hibát követ el, ha feleségül megy Luchóhoz, miközben még mindig Alejandrót szereti. Antonia már nem bízik meg Alberto Espinóban, mióta Alejandro lopással vádolta. Gaston névtelen levelet kap, melyben közlik vele, hogy menyasszonyát Chacon rendõrparancsnok ölte meg.

62.
Constanza már nem bírja eltitkolni a fia elõl, hogy életben van. Úgy érzi, muszáj bepótolnia az elveszett idõt. Antonia felbéreli Lucast, hogy alaposan verjék meg Albertót, miután a mérnököt Maximiliano nyilvánosan megfenyegette. Maximilianót azonnal letartóztatják. Alberto élet és halál között lebeg a kórházban.

63.
Gabriela megengedi Constanzának, hogy hívja fel a fiát. Amikor Gabriela bemegy a börtönbe Maxhoz, találkozik Alejandróval, aki furcsállja, hogy ki akarja vinni a fiút. Valentina hiába igazol alibit Maxnak, hiszen együtt töltötték az éjszakát, nem veszik figyelembe egy szerelmes lány vallomását. Gabriela bemegy a haldokló Albertóhoz a kórházba, és rábeszéli, hogy tegyen vallomást Maximiliano érdekében.

64.
Antonia, miután megöli Albertót, lefizet egy prostituáltat, hogy azt vallja, látta, amikor Max halálra veri Espino mérnököt. Estrella azt ígéri, pénzért bármire képes. Julio megveri Lucecitát és utcára teszi, mert rájön, hogy az õ segítségével szerzett Lucho olyan iratokat a széfbõl, amelyekkel megzsarolhatja.

65.
A tárgyaláson Estrella tanúként szemrebbenés nélkül hazudik, Valentina vallomását figyelembe se veszik. Gabriela érzi, hogy rosszul áll az öccse ügye. David nem hiszi el, hogy Max képes lenne gyilkolni, és nagyanyja állítása ellenére nem segít a fiúnak. David elbizonytalanodik, immár hajlik arra, hogy elhiggye, anyját ugyanúgy csapdába csalták, mint most Maxot. Cecilia véletlenül felfedezi a pincébe zárt Gertrudist.

66.
Gabriela észreveszi, hogy a Chamuco bányához befektetõt keresnek, és arra kéri Luchót, neve elhallgatása mellett, tegyen olyan ajánlatot, amit nem tudnak visszautasítani. Ceciliának feltûnik, hogy a házban valaki segítségért kiabál. Lucho megkéri Lucecitát, hogy többé ne keresse, mert õ immár võlegény. Maximiliano ügyvédje borúlátó, mert úgy érzi, semmiképp se tudják bizonyítani, hogy a gyilkos fegyvert Chacon rejtette el a ház szeméttárolójába.

67.
Gabriela arra gyanakszik, hogy Valentina rosszulléteinek alapos oka van, mégpedig az, hogy valaki mérget juttat a szervezetébe. Chacon egyre idegesebb, mert bárhogyan is el akarta titkolni, hogy Ramont meggyilkolták, Ricardo rájött és nyomozást indított. A rendõrfõnök azzal fenyegetõzik, hogy amennyiben lebukik, mindenkit magával ránt. Patricia összefut régi barátnõjével, Ines-szel, aki szexológus, és mesél neki problémáiról. Cecilia megtalálja a láncra vert Gertrudist, segíteni akar neki, de a doktornõ kis híján megöli.

68.
Alejandro feljeresi Gabrirelát, aki hûvösen viselkedik vele, ám egyre többször van az az érzése, hogy Veronica ugyanúgy beszél, mint egykori szerelme, Gabriela. Ricardo boldog, hogy ennyi év után láthatja anyját, és megígéri, hogy titokban tartja egyelõre, hogy õ meg Gabriela életben vannak. Julio rájön, hogy Lucecita révén jutott Lucho a terhelõõ iratokhoz, és kidobja a házából, ráadásul a kisfiát nem engedi el vele. Gabriela türelme elfogy, azt kéri Gertrudistól, adja át a San Pedro-i elitet terhelõ dokumentumokat, utána szabadon távozhat.

69.
Alejandro képtelen elhinni Ricardónak, hogy testvérek, de Patricia hallotta, amikor Antonia azt mondta Anibalnak, hogy õ Alejandro apja. Poncia nem tudja megerõsíteni a hallottakat. Gabriela megszerzi Gertrudistól a csekkeket az összegekrõl, melyeket azért fizettek neki, hogy õt és Constanzát tönkretegye. Antonia tagadja, hogy Anibal lenne a fia apja. Anbal dühös, mert Antonia mindenkinek hazudott, évekig elhitette vele, hogy van még egy fia. Antonia megfenyegeti Irenét, hogy ha ellene fordul, elképzelhetõ, hogy segít fiának elválni tõle.

70.
Gabriela vállalja, hogy segít Lucecitának visszaszerezni a fiát Juliótól. Felkeresi a polgármestert, és megzsarolja a Gertrudistól kapott terhelõ bizonyítékokkal. Julio érzi, hogy minden összeomlik körülötte, és már bánja, hogy igent mondott Prudencia meggyilkolására. Chacon elmondja Macariónak, hogy mindenkit magával ránt, amennyiben lebukik. Alejandro és Ricardo kibékülnek, miután kiderül, hogy mégsem testvérek. Francisca haragszik Gastonra, amiért a bordélyházba jár.

71.
Chacon Patricia és Irene szeme láttára végez Julióval. Anibal azt ígéri Chaconnak, rejtõzzön el, majd õ gondoskodik róla. Anibal azt javasolja Antoniának, hogy mivel túl nagy a felbolydulás a polgármester meggyilkolásának kapcsán, Antonia egyelõre függessze fel Valentina megmérgezését, mert könnyedén lebukhatnak. Mivel Chacont körözik, nem tud kijutni a városból, ezért Macario birtokán húzza meg magát. Gabriela érzéketlenül szemléli, ahogy ellenségei felfalják egymást. Gertrudis embercsempészeknek fizet, hogy átjusson a határon, de a bûnözõk mindenkit a sivatagban hagynak.

72.
Ricardo kérésére a városkába megérkezik Rodrigo Balmaceda nyomozó, hogy függetlenként felgöngyölítse az utóbbi idõk bûntényeit. Ricardo azonnal közli vele, hogy bizonyos fokig õ is érintett a történésekben, mert úgy véli, apja, Villegas szenátor, minden mocskos ügyben benne van. Antonia közli Gabrielával, hogy Alejandro felmondott, és el akarja hagyni a várost. Cecilia befekszik a kórházban Valentina ágyába, hogy barátnõje meglátogathassa a fogdában Maxot. Gabriela megkéri Alejandrót, ne menjen el. Chacon felgyújtja Macario birtokát, mert azt hiszi, elárulta.

73.
Lucho nem örül Balmaceda nyomozó érkezésének, mert õ volt az, aki elõször börtönbe juttatta, és úgy véli, máshol kell tartaniuk az esküvõjüket Veronicával, ugyanis nyilvánosan nem mutatkozhat. David gyanakszik arra, hogy Antonia mérget kever Valentina ételébe, ezért mindent megeszik elõle. Rodrigo és Antonia már elsõ perctõl összetûzésbe keverednek egymással, mert Antonia nem tûri a nyomozó rendreutasító stílusát.

74.
Gaston szerint bajba kerültek, mert Balmaceda híresen jó nyomozó, aki könnyen kiderítheti a titkukat. Antonia azt tervezi, elcsábítja a jóképû Ricardót, és felkeresi a szállodai szobájában. Ám a találkozó nem jár sikerrel, Antonia dühös, mert nincs hozzászokva a visszautasításhoz. David megkéri Alejandrót, hogy együtt keressék fel Gabrielát, aki rettentõ dühös lett, amikor Cecilia ágyában találta. Rodrigo átnézi a meggyilkolt polgármester széfjének iratait.

75.
Rodrigo megtalálja Lucho Vampa fényképét Julio iratai között, és örül, hogy újta a látókörébe került a bûnözõ. Ricardo úgy dönt, felkeresi Patricia szexológus barátnõjét, Inest, hátha tud segíteni rajta. Lucho felkeresi Alejandrót az irodájában, és követeli tõle, hogy tartsa távol magát menyasszonyától. Az eszméletlen Gertrudist amerikai határõrök megtalálják a sivatagban és kórházba szállítják.

76.
Gabriela hiába próbálja rávenni Luchót, hogy távozzon, még mielõtt Balmaceda nyomozó elkapja, õ nem hajlandó magára hagyni menyasszonyát, hogy szabad utat adjon Alejandrónak. Rodrigo figyelmezteti Anibalt, hogy õ sem vonhatja ki magát a nyomozás alól, és a polgármester iratai között spekulációra utaló papírokat talált, melyeken az õ neve is felmerült. Ricardo próbálja késleltetni, hogy házkutatási engedélyt adjon Veronica házára. A házkutatás során semmit nem találnak, Lucho idõközben Gaston rádióstúdiójában húzza meg magát.

77.
Anibal megígéri Chaconnak, hogy segít neki eltûnni, amennyiben megtesz neki egy szívességet, és eltüntet valakit, aki az útjába áll. Chacon felhívja Balmaceda nyomozót azzal, hogy bizonyos feltételek mellett megadja magát. Alejandro és Gabriela végre együtt töltik az éjszakát. A szerelmes percek után Alejandrót hideg zuhanyként éri a hír, hogy Irene öngyilkosságot kísérelt meg. Francisva rájön, hogy Gaston nem egy másik nõt, hanem Luchót rejtegette a rádióstúdióban, és megbocsát neki.

78.
Miután Chacon csapdába csalja Balmaceda nyomozót, kis híján végez is vele, ám Antonia sejti, hogy merényletre készülnek Rodrigo ellen, és mivel tetszik neki a férfi, megmenti. Rálõ Chaconra, aki szintén megsebesül, de még el tud menekülni a helyszínrõl. Ám a nagy vérveszteség miatt eszméletét veszti és nekihajt egy fának. Antonia egész éjjel ápolja a súlyosan sérült Rodrigót, aki lázálmában félrebeszél. Lucho felkeresi Irenét álruhában a kórházban, és próbálja rávenni, hogy harcoljon Alejandróért.

79.
Antonia a kórházban felkeresi Rodrigót, és nem is titkolja, hogy szerelmi viszonyra vágyik. Rodrigo nehéz helyzetbe kerül, mert kevéssé hihetõ a pártatlansága, ha kapcsolatba bonyolódik Antoniával. Irene Luciával a szülei házába költözik, és megfenyegeti Alejandrót, hogy nem láthatja kislányukat, amiért hûtlen volt hozzá. Gabriela elbeszélget Estrellával, és azt ígéri, sokat fizet neki, ha elmondja, ki kérte arra, hogy hamisan tanúskodjon Maximiliano tárgyalásán.

80.
Ricardo közli Balmaceda nyomozóval, hogy a súlyosan sérült Chacon kórházba került, és Rodrigo úgy véli, mindenképpen meg kell akadályozniuk, hogy a volt rendõrparancsnokot elhallgattassák. A részeg Alejandrót Gaston segítségével Gabriela a házába viszi, hogy kijózanodjon, ám megjelenik Irene és botrányt rendez. Lucho arra biztatja Irenét, hogy végezzen Alejandróval. A magából kikelt megcsalt és csalódott feleség azonban Gabrielát akarja eltenni láb alól.

81.
Irene megjelenik egy pisztollyal a részvényesek ülésén, és meg akarja ölni Gabrielát. Alejandro akár a testével is képes megvédeni, Irene egyre jobban kiboril, teljesen eszét veszíti a féltékenységtõl. Lucho titkon reméli, hogy Irene által megszabadul fõ riválisától, aki miatt Gabriela nem képes elfogadni a szerelmét, ám csalódnia kell. Chacon parancsnok azt ígéri, amennyiben garantálják a személyi biztonságát, bevallja minden bûnét. Rodrigo belátja, hogy Maxnak semmi köze Alberto Espino meggyilkolásához, és szabadon engedi. Max hazamegy, és anyját Gastonnal találja a hálószobában.

82.
Max rettenetesen felháborodik, hogy anyja nem tiszteli Tigre emlékét, és másik férfival bújik ágyba, és többé nem áll szóba vele, bárki próbálja belátásra bírni. Még Valentina sem tud hatni rá. Rodrigo elfogadja Antonia felajánlását, és a házába költözik, míg teljesen felépül sérüléseibõl. Gabriela bérmennyire szereti is Alejandrót, úgy dönt, lemond róla, hogy visszatérhessen a családjához, ám a férfinak esze ágában nincs újrakezdeni Irenével. Lucho tanácsokat ad Irenének, hogyan viselkedjen, hogy visszahódítsa férjét.

83
Rodrigo kihallgatja Gertrudist, de a nõ össze-vissza beszél keselyûkrõl, akik bosszút állnak majd, és semmi hasznos információt nem tud kiszedni belõle. Alejandro véletlenül észreveszi Antonia gépén, hogy anyja hozzányúlt Valentina örökségéhez, és tõzsdézni kezdett a pénzzel. Antonia kikéri magának, és megköveteli, hogy fia tartsa tiszteletben a magánügyeit. Francisca fura dolgokat tapasztal, és úgy érzi, halott férje neheztel rá, ezért megígéri, hogy Gaston többé nem érhet hozzá. David nem érti, Veronica milyen jogon avatkozik a Suarez család életébe.

84.
Rodrigo és Antonia szenvedélyes szerelmi viszonyt folytatnak. Antonia igyekszik jó színben feltüntetni magát és megcáfolni a gonoszságáról terjesztett pletykákat, Rodrigo pedig tudja, hogy feltehetõen veszélyes nõvel kezdett. Antonia meglátogatja Gertrudist, hogy kiszedje belõle, hol rejtegeti a terhelõ iratokat, ám az eszét vesztett doktornõvel képtelenség normálisan beszélni. Anibal szenátori befolyását latba vetve megpróbálja kiszedni Rodrigoból, hol tart a nyomozás, ám fáradozása hiábavaló.

85.
Rodrigo emlékezteti Antoniát, hogy ne feledje a kapcsolatuk aranyszabályát, mégpedig azt, hogy nem befolyásolják egymás döntéseit. Max megpróbálja megmagyarázni anyjának, hogy Gaston a nyomába se ér Tigrének, és kéri, hogy felejtse el. A megmagyarázhatatlan jelenségek arra engedik következtetni Franciskát, hogy Tigre a tudtára akarja adni, igenis kezdje újra az életét Gastonnal. Irene egyre közelebb kerül Luchóhoz. Cecilia úgy véli, gyermeket vár Davidtól.

86.
Anibal ideges Balmaceda elkötelezett munkája miatt, attól retteg, hogy fényt derít piszkos üzelmeikre, de Antonia megnyugtatja, hogy a nyomozó már a tenyerébõl eszik. Alejandro eleinte képzelgésnek vélte, amikor kislánya a manóról beszélt, de egyre inkább az a gyanúja, hogy Lucia egy férfiról mesél, aki velük lakik a házban. Cecilia gyermeket vár, de David úgy véli, még korai a gyerekvállalás, és nem érti, Veronica milyen jogon szól bele az életébe.

87.
Miután Maximiliano megveri az utcán, Lucas úgy dönt, bosszút áll rajta ott, ahol a legjobban fáj. Francisca kilátogat a temetõbe Tigre sírjához, és Lucas egy hatalmas kõvel fejbe dobja. A temetõõr és néhány látogató tisztán látják az elkövetõt, és feljelentést tesznek ellene. Gabriela úgy érzi, Francisca is kis híján a bosszúhadjáratának áldozatává vált. Alejandro egyre kíváncsibb a manóra, azt mondja Luciának, szívesen találkozna vele. A kórház megnyitóján Gabrielát jótevõként ünneplik, Antonia nem tudja elviselni, hogy bárki átvegye az irányítást.

88.
Rodrigo kihallgatja Gabrielát is azzal kapcsolatban, hogy mit keresett Lucho Vampa a kórház megnyitóján. Gabriela utal arra, hogy az igazi bûnözõk épp a nyomozó közvetlen közelében vannak, ám Rodrigo biztosítja õt arról, hogy õ megvesztegethetetlen. Lucast letartóztatják a Francisca elleni támadás miatt, és hiába hangoztatja, hogy nem õ tette, a szemtanúk vallomása dönt. Ricardo és Ines folytatják szenvedélyes viszonyukat. Noha Ricardo Patriciát szereti, a vágy folyton Ineshez hajtja.

89.
Gabriela attól tart, hogy Antonia forral valamit Cecilia ellen, azért lett ilyen hirtelen kedves hozzá. Biztosra veszi, hogy nem engedi megszületni a babát, akit Davidtól vár. Ines azzal zsarolja Ricardót, hogy amennyiben szakít vele, elmondja Patriciának, hogy viszonyt fojtattak. Rodrigónak nagyon gyanús, hogy Gabrielát is Irene házában találja, ráadásul Irene kevéssé hihetõ magyarázatot ad. A látogatásra akkor kerül sor, amikor a nyomozónak meggyõzõdése, hogy Lucho Vampa ott bujkál Irene házában. Alejandro rájön, hogy Antonia nagy összeget emelt le Valentina számlájáról.

90.
Anibal felháborítónak tartja, hogy Veronica Suarezéket tánogatja egy perben, melynek célja bebizonyítani, kik a Chamuco igazi tulajdonosai. Ricardo közli Inesszel, hogy a kapcsolatuknak vége, de a nõ nem hagyja magát lerázni. Alejandro úgy dönt, elköltözik a házból, mert képtelen elviselni anyja hazugságait és manipulatív viselkedését. Antoniának nagy csapás, hogy Alejandro hátat fordít neki. Poncia felfed néhány titkot Alejandro elõtt, aki nem akar hinni a fülének.

91.
Cecilia annyira naiv, hogy elhiszi, Antonia immár más szemmel néz rá, mióta tudja, hogy David gyerekét várja. Fel sem merül a gondolat benne, hogy esetleg ártani akar neki vagy a babájának. Patriciának elege van Ricardo hazudozásából, meggyõzõdése, hogy továbbra is viszonyt folytat Inesszel. Poncia, aki immár tudja, hogy Antonia ölte meg a férjét, már nem fél tõle annyira, de nincs rá bizonyítéka, ezért még tûri a zsarnokoskodását. Cecilia, alighogy hazaér, rosszul lesz és elveszíti a babát.

92.
Antonia kihallgatja, amikor Valentina elmondja Ceciliának, hogy következõ héten a fõvárosba utaznak Maximilianóval, és összeházasodnak. Ricardo és Patricia összevesznek, mert Ricardo azzal magyarázza a hûtlenségét, hogy Patricia nem ébreszt vágyat benne. Lucho lovásznak öltözve felkeresi Irenét, és bízik benne, hogy a ház elõtt ácsorgó rendõrök nem ismerik fel. Anibal szó szerint rosszul lesz, amikor Constanza felhívja. Infarktus gyanújával kórházba kerül.

93.
Cecilia vérében magzatelhajtó szert találnak, így Gabriela gyanúja beigazolódik: Antonia így akart megszabadulni a nemkívánatos gyermektõl. Lucho dühös, amiért Gabriela visszafogadta Alejandrót. Ricardo szakítani próbál Inesszel, de a nõtõl nem könnyû megszabadulni. Alejandro kihasználja az adódó alkalmat, és alaposan megveri Macariót. David haragszik Gabrielára, amiért Ceciliát a nagyanyja ellen hangolta. A bírósági tárgyaláson Anibal és Antonia gátlástalanul hazudnak a Chamuco ügyében.

94.
Rodrigo elbeszélget Ponciával, és az az érzése támad, hogy a nõ sok titkot õriz, de valami oknál fogva nem akar beszélni ezekrõl. A korrupt bíró Antonia és Anibal javára dönt a tulajdonjogi perben, de Gabriela megígéri, hogy nem adja fel a harcot. Mivel David szakított Ceciliával, Antonia úgy véli, akkor tarthatja leginkább az ellenõrzése alatt, ha alkoholt ad neki, és szerez Cecilia helyett egy lányt, aki lefoglalja. A bordély tulajdonosa, Azucena küld is egy fiatal lányt, akit Antonia barátnõje lányaként akar bemutatni.

95.
Antoniának nincs könnyû dolga, mert a bordélyból érkezõ Nayelly modora nem éppen kifinomult, de úgy éli, arra jó, hogy unokáját elcsábítsa, és elterelje a figyelmét a történtekrõl. Mivel Valentina nagykorúvá válva, szeretné kézbe venni az örökségét, Antonia egy halom papírt tesz elé, hogy mindent írjon alá. Max és Valentina nem értenek a jogi szövegekhez, és Valentina mindent gyanútlanul aláír, még a saját végrendeletét, is. Max és Valentina a fõvárosba készülnek, Francisca hiába könyörög, hogy velük mehessen, a fiatalok kettesben akarnak lenni.

96.
A klubban Veronica javaslatára Patricia úgy dönt, indul az elnöki posztért. Antonia sértegetni kezdi Prudenciát, de Patriciában méltó ellenfélre talál, mert nem hátrál meg. Francisca felriad éjjel, és érzi, hogy Max és Valentina meghaltak. Félelme nem alaptalan, egy teherautó leszorította õket az útról, a szakadékba zuhantak, és az autójuk felrobbant. Alejandro egészen biztos abban, hogy anyja keze van a dologban, de nem tudja bizonyítani.

97.
Franciscát megviseli a fia halála, eleinte Gabrielát hibáztatja, de aztán belenyugszik a megváltoztathatatlanba. A kérdés csak az, honnan tudhatott Antonia arról, mikor indulnak a fõvárosba a fiatalok, hiszen titokként kezelték. Irene csakhamar megtalálja a választ a kérdésre, ugyanis észreveszi, hogy hálószobáját bemikrofonozták. Antonia Luchóval folytatott beszélgetésébõl értesült mindenrõl. A temetésen Alejandro a lánya életére esküszik, hogy Valentina és Max halála nem marad megtorolatlanul. David elmeséli neki, hogy Antonia mindenféle papírokat íratott alá Valentinával.

98.
Alejandro immár sejti, hogy anyja azért ölette meg a fiatalokat, mert miután Valentinábval aláíratta a végrendeletét, meg akarta szerezni a lány hatalmas vagyonát. Gabriela úgy érzi, ennyi fájdalom után jöhet a bosszú órája. Lucia elmondja Irenenek, hogy tulajdonképpen nem bánná, ha szülei elválnának, mert mióta külön élnek, kevesebbet veszekszenek. Rodrigo arra kíváncsi, hogy honnan tud ennyi részletet Gaston, hiszen a bányarobbantás összes szemtanúja meghalt.

99.
Franciscának látomása van, részletesen látja, hogyan szorította le egy teherautó az útról fia autóját, és elmegy Balmaceda nyomozóhoz, hogy feljelentést tegyen. Gabriela aggódik, mert úgy látja, Antonia ugyanazt veti be Davidnál, amit Fernandónál tett: alkoholistává akarja tenni Davidot, hogy kevesebbet kérdezõsködjön. Antonia nyíltan Gabriela tudtára adja, hogy nem tetszik neki, ha David közelébe megy. Lucia betegsége kiújul, és Irene azért imádkozik, hogy gyógyuljon meg.

100.
Gabriela szenved, de nem meri elmondani Davidnak, hogy valójában õ az édesanyja, annyira fél a fiú visszautasításától. Lucho orvosnak öltözve meglátogatja Luciát a kórházban, de épp akkor érkezik Alejandro is, és a kislány kedvéért kénytelenek barátságosan viselkedni egymással. Anibal és barátja, a korrupt bíró próbálnak nyomást gyakorolni Balmacedára, de a nyomozó hajthatatlan. David úgy dönt, Franciscához költözik, Antonia tajtékzik a dühtõl. Constanza elmegy Balmacedához, hogy feljelentést tegyen Anibal ellen.

101.
A felbõszült Antonia megjelenik Francisca házában és követeli, hogy adja vissza az unokáját. Francisca puskával fogadja esküdt ellenségét. David nem hajlandó visszaköltözni Antonia birtokára. Rodrigo, hogy bizonyítást nyerjen, Constanza is az elmegyógyintézetben raboskodott, szembesíti Gertrudisszal. A szembesítés egyértelmûvé teszi, hogy Constanza igazat beszél. Anyonia sejti, hogy az események hátterében Veronica Dantes áll, és közli vele, hogy tetteit hadüzenetnek veszi.

102.
Anibalt oly mértékben megdöbbenti, hogy Constanza megjelent és kitiltotta a házból, hogy szívrohamot kap, és kórházba szállítják. Constanza reméli, hogy felépül, mert még bosszút akar állni rajta mindazért, amit miatta elszenvedett. Antoniát is meglepi Constanza felbukkanása, de õ jobban leplezi érzéseit, mint Anibal. Bosszantja, hogy Constanza azt állítja, ellopta a Chamucót.

103.
Antonia neheztel Balmacedára, amiért a nyomozó nem mondta el neki, hogy Anibal felesége felbukkant a városban. De Rodrigo sokadszorra közli vele, hogy a munkáját nem keveri a magánéletével. Irene rádöbben, hogy Veronica Dantes valójában Gabriela Suarez, akinek olyan sokat ártott. Constanza megesküszik, hogy bebizonyítja, Anibal és Antonia cinkosok voltak a bûntényekben.

104.
Alejandro úgy véli, csakis úgy buktathatják le anyját és cinkosait, ha valaki ellenük vall. Az egyetlen, akit még nem tettek el láb alól, az Chacon. Az õ vallomása börtönbe juttathatna mindenkit. Irene meglátogatja Gabrielát, és térden állva könyörög, hogy bocsásson meg neki mindazért, amit tett ellene, mert immár tudja, hogy õ valójában Gabriela Suarez. Antonia szövetkezik Inesszel, és bosszút áll Patricián, amiért indul a klub elnöki posztjáért.

105.
Patricia lélekjelenlétével elnyeri a klub elnöki posztját, és Antonia ismét csúfos vereséget szenved. A nyilvános megaláztatás után alkoholba fojtja a bánatát. Rodrigo megpróbál segíteni rajta, de Antonia a szemére vetim, hogy azért érkezett San Pedróba, hogy végezzen vele. A nyomozó bevallja, hogy õ is szerelmes Antoniába, noha érzi, hogy ez lesz a veszte. Patricia úgy dönt, elköltözik Ricardo házából, mert megalázónak tartja, hogy viszonyt folytat Inesszel.

106.
Az iratok között, amelyeket Lucho ellopott Antonia széfjébõl, Gabriela megtalálja Poncia vallomását, melyben azt állította, megölte a férjét, Akkor még nem tudta, hogy valójában Antonia végzett a férfival, és ezzel a vallomással a rabszolgájává tette éveken keresztül. Poncia ismét szabad, ám Antonia mellett marad, hogy figyelje minden lépését. Alejandro összeut Macarióval, és félholtra veri. Gabriela csak sejti, hogy azért tette, mert Macario ütései nyomán veszítette el közös gyermeküket. Alejandrót letartóztatják.

107.
Gabriela rettenetesen félti a börtönbe került Alejandrót, és könyörög Ricardónak, hogy hozza ki onnan, de a férfi nemet mond. Gaston és Lucho arra gondolnak, hogy Antonia valami kompromittáló dolgot tárolhat a fõvárosi bank trezorjában, és kitalálják, hogyan férhetnének hozzá. Alberto Espino meggyilkolásának estéjén Rodrigo Antoniát véli felfedezni a kórház biztonsági felvételén. Antonia érzi, hogy bajban van, busásan megfizet egy ügyvédet, hogy tisztéra mossa.

108.
Antonia azt ígéri az ügyvédjének, milliomossá teszi függetlenül attól, hogy nyer vagy veszít Anibal ügyében, mert tudja, hogy a szenátorra már nincs szüksége. Patricia váratlanul a Villegas házba megy, és ott találja Inest Ricardóval. Hallani sem akar többé a férjérõl. Antonia szeretné aláíratni Aniballal, hogy a nevére íratja a Kajmán szigeteki bankszámláját, azzal az indokkal, hogy nehogy Constanzáé legyen a pénz, ha a szenátort elítélik.

109.
Mivel Antonia fõvárosi széfjében kompromittáló képeket és iratokat találtak a múltjáról, Gabrielát meg sem kérdezve, Gaston nyilvánosságra hozza, hogy Antonia Guerra örömlény volt, ráadásul õ a tulajdonosa a San Pedro-i bordélynak. Gabriela rettentõ mérges lesz, amiért szerelme anyját ilyen módszerrel járatták le. Alejandro ebben már nem akar részt venni, szakít Gabrielával. Chopót, aki megölte Maxot és Valentinát, holtan találják a bordélyban.

110.
Alejandro nagyon mérges, hogy ilyen aljasul meghurcolták az anyját, és úgy érzi, már nem tud közösséget vállalni Gabrielával. Anibal veszélyesnek tartja, hogy Antonia múltján gúnyolódik a város, és úgy érzi, barátnõje kezébõl kicsúszott az irányítás. Rodrigo közli Macarioval, hogy unokatestvérét, Chopot, meggyilkolták, és azt sugallja neki, hogy talán õ lesz a következõ áldozat. Franciscának furcsa látomása van, azonnal Gabrielához siet, hogy elõadja neki a nagy hírt.

111.
Alejandrót zavarja, hogy Gaston kiteregette anyja múltját a nyilvánosság elõtt, ezért úgy dönt, nem vállal tovább közösséget Gabrielával az anyja elleni bosszúhadjáratban. Antonia dühöng, és aggasztja, hogy Anibal egyre jobban fél a bukástól. Rodrigo figyelmezteti Macariót, hogy aki megölette az unokatestvérét, az könnyedén végezhet vele is, de a férfi nem hajlandó vallomást tenni. Francisca terhességi tesztet visz Gabrielának, mert a látomása alapján meggyõzõdése, hogy terhes.

112.
Macario elmondja Lucasnak, hogy nem Gabriela Suarez robbantotta fel a bányát, amikor meghalt az apja és a többi bányász. Alejandro próbálja rávenni Chacont, hogy tegyen vallomást az anyja ellen. Lucas és Macario bombát helyeznek el Chacon kórtermében, miközben a volt rendõrparancsnokon dialízist végeznek. Francisca látomásában látja a robbanást. Antonia úgy véli, senki nem gyanúsítaná azzal, hogy bombát helyeztet el a kórházban, ahol az unokája is fekszik. Franciscát rosszullétek kínozzák, Gaston aggódik érte. Ricardónak nagyon tetszik új ügyfele, a frissen megözvegyült Luisa.

113.
Antoniát nagyon bosszantja, hogy David még mindig udvarol Ceciliának, és nem hajlandó rá hallgatni, ezért úgy dönt, félreállítja az útból a lányt. Lucast bízza meg a feladattal. Ricardo kidobja Inest a házból, aki önhatalmúlag összepakolta a ruháit, hogy magához költöztesse. Francisca érzi, hogy Ceciliára veszély leselkedik, de nem tudja, hol és mikor. David nagyon aggódik, és Gabrielát is aggasztja, hogy Cecilia biciklistõl eltûnt. Lucas az erdei úton rátámad Ceciliára, a fák közé vonszolja és megerõszakolja.

114.
Franciscának megjelenik a látomásában, hogy Ceciliát megerõszakolják, de nem árulja el Davidnak. Az erdõben mindenki a lányt keresi. Végül David találja meg az összevert, meggyalázott barátnõjét. Cecilia azt állítja, nem látta a támadóját, mert maszkot viselt, de David sejti, hogy Lucas volt, és elindul bosszút állni.

115.
Gonzalez meglepõdik, amikor Irenét csókolózni látja Luchóval a kórházban, de nem sikerül letartóztatnia, mert Lucho megszökik. Lucecita azzal zsarolja Luchót, hogy a szabadsága a kezében van. Amikor kiderül, hogy Lucast megkéselték, David kétségbeesetten bizonygatja, hogy õ csupán megverte, de bizonyítani nem tudja. Rodrigo megpróbálja kifaggatni Lucast, hogy ki késelte meg, de a fiú kómába esik.

116.
David nagyon fél, hogy újra elszakad megtalált édesanyjától, de Gabriela megnyugtatja, hogy már senki és semmi nem választhatja el õket. Abban reménykedik, hogy Lucas túléli a késelést, mert nem lehet bizonyítani, hogy nem David tette. Macario viszont megnyugszik, amikor megtudja, hogy áldozata már fél lábbal a sírban van. A bíróság által felkért orvosnõ megállapítja, hogy Anibal egészségi állapota nem zárja ki, hogy bíróság elé kerüljön, vagy akár börtönbe is.

117.
Alejandro egyre nehezebben viseli Gabriela bosszúszomját, Gabriela pedig egyelõre nem akarja elárulni neki, hogy gyermeket vár tõle. Antonia megfenyegeti Anibal ügyvédjét, és arra kéri, annak ellenére, hogy Anibal védelmére kérte fel, áldozza fel védencét, csak õt mossa tisztára. Davidnak nehezére esik eljátszania Antonia elõtt, hogy nem tud semmirõl, de nagyon igyekszik, hogy ne buktassa le anyját. Antonia attól tart, hogy a gyáva és megtört Anibal bajba keverheti.

118.
Anibal a bíróságon ártatlannak vallja magát. Ricardo, aki anyja védõügyvédje, mindent elkövet, hogy apját hosszú évekre börtönbe juttassa a gaztettekért, amiket Antoniával elkövettek. Lucas magához tér a kómából, Gabriela az õ vallomásában látja az egyetlen esélyt fia tisztázására, ezért megkéri Rodrigót, hogy engedje meg neki, beszéljen vele. Gabriela felfedi Lucas elõtt valódi kilétét, és a fiú bevallja Balmaceda nyomozónak, hogy Macario késelte meg, nem David, így a fiút szabadon engedik.

119.
Antonia és Gabriela ismét összeszólalkoznak David cellájában. Antonia nem tudja elviselni, ha Gabriela az unokája közelébe megy. David keresztkérdéseket tesz fel nagyanyjának a bányarobbanás körülményeirõl, de Antonia tagadja, hogy bármi köze lenne hozzá. A tárgyaláson Ricardo felfedi a nagy titkot, mégpedig azt, hogy Chacon életben van, és hajlandó tanúskodni. Antonia mindenáron meg szeretné ezt akadályozni.

120.
Alejandro épp akkor ér a birtokra, amikor anyja Ponciára támad. Arra kéri Antoniát, hogy adja fel magát a rendõrségen, ami majd enyhítõ körülménynek számít, de anyja hallani sem akar róla. Ricardo azt ajánlja apjának, hogy vallja be a bûneit, és hogy cinkosa volt Antoniának, de a volt szenátor nem meri megtenni. Antonia felkeresi Gabrielát az otthonában, és békejobbként felajánlja neki Anibal fejét. Gabriela Chacon elõtt is felfedi igazi kilétét. Lucho felkeresi Rodrigót a szállodában, hogy alkut ajánljon neki.

121.
Gabriela kis híján megöli Chacont, ahogy eszébe jut a rengeteg szenvedés, de Gaston megnyugtatja, hogy hamarosan eljön a végsõ igazság órája. Alejandro elképed Lucho pimaszságától, aki a rendõrök elõl az õ szállodai szobájában húzza meg magát, de idõközben megkedvelte, mert látja, mennyire szereti kislányát, Luciát. Antonia arra kéri Rodrigót, felejtsenek el mindent és mindenkit, hagyják el a várost, és csak a szerelmüknek éljenek, ám Rodrigo nem feledkezik meg hivatásáról.

122.
Antonia kétmillió dollárt ajánl Macariónak, hogy ölje meg Gabrielát. A bírósági tárgyalás rendkívül rosszul alakyl Anibal számára, akit minden vádpontban bûnösnek talál az esküdtszék, és halmozottan életfogytiglani szigorított börtönt szab ki ítéletként Perdomo bírónõ. A vádlottak padján Anibal megvûdolja Antoniát, és beszámol bûntetteirõl. A résztvevõk döbbenten hallgatják. Macario toboroz egy kisebb sereget magának, hogy betörjön Gabriela birtokára és megölje.

123.
Macario és bandája elkapják Alejandrót, alaposan megverik, majd megkötözve az istállóba zárják, hogy ne tudja védelmezni Gabrielát. Rodrigo sejti, hogy Estrella, Lucinda, Diego és Nayelli Gabriela kérésére tettek feljelentést Antonia ellen. Ezek alapján már nem mondhatja, hogy nincs bizonyítéka, ezért immár letartóztathatja. Antonia felkeresi Anibal az átszállítása elõtt a cellájában, és a szemébe mondja, mennyire gyûlöli, amiért megrontotta és kihasználta fiatalkorában. Amikor a börtönbe érkezik Anibal, Antonia ajándéka várja a cellában: egy kötél.

124.
Macario arra nem számít, hogy Gabriela jártas a harcmûvészetek terén, ezért meglepi, hogy nem tud egykönnyen elbánni vele. Macario társai látván, hogy Gabriela mindjárt megöli Macariót, elmenekülnek. Chacon megmenti Gabriela és Alejandro letét, amikor leszúrja Macariót. majd elmenekül. Rodrigo még idõben érkezik, halála elõtt Macario felsorolja Antonia minden gaztettét. Rodrigo elindul, hogy letartóztassa szerelmét.

125.
Gabriela meglátogatja a fogdában Antoniát, aki egy tükörszilánkkal felvágja az ereit. Chacon beoson a kórházba, és fegyverrel kényszerít egy ápolónõt arra, hogy dialízist kapjon. Feltett szándéka, hogy még halála elõtt bosszút áll Antonián. Lucho úgy dönt, új életet kezd, ám ehhez elõbb feladja magát Rodrigónak, hogy ne kelljen a továbbiakban szökevényként élnie. Irene megköszöni Gabrielának, hogy gyermeke születésekor segít Luciának azzal, hogy felajánlja a köldökzsinórból kinyerhetõ õssejteket.

126.
Antoniát kórházba szállítják, miután a fogdában egy tükörszilánkkal felvágta az ereit. Rodrigo Gonzalezt és egy másik rendõrt is a kórterem elé állít, mert attól tart, hogy Chacon bosszút akar állni rajta. Lucho arra kéri az ügyével megbízott Perdomo bírónõt, hogy legyen tekintettel arra, hogy felhagyott a szélhámosságokkal, és új életet szeretne kezdeni. Antonia altatót kever a pudingjába, majd rátukmálja Gonzalezre, aki azonnal elalszik. A másik rendõrt leüti, és megszökik a kórházból.

127.
Antonia megjelenik egy fegyverrel Franciscánál. Ceciliát arra kényszeríti, csalja oda Davidot, majd amikor a fiú megérkezik, a bányába hurcolja magával, ahol robbanószert köt rá, és odrendeli Gabrielát. Gabriela senkinek nem szól a megállapodás értelmében, mert félti a fia életét. Rodrigo és Alejandro a rendõrökkel elõbb a Chamucót fésülik át, de ott senkit se találnak. Antonia térdre kényszeríti ellenségét.

128.
Alejandro talál rá elõször anyjára és szerelmére. Antonia megsebesíti a fiát. Még mielõtt Antoniának sikerülne megölnie Gabrielát, a rendõrök elfogják. Amikor Antoniát a rabszállítóhoz kísérik, Chacon hátba lövi, és lebénul. A rendõrök végeznek Chaconnal. Alejandro a felépülése után feleségül veszi Gabrielát. A magára maradt Antonia ágyhoz kötve dühöng, kiszolgáltatva az ápolására szerzõdtetett nõvérek kénye-kedvének.

Megosztom másokkal: