La Pola tartalma

LA POLA tartalma:

1.
Polat és társait letartóztatják és fogva tartják a helyi börtönben, miközben azt várják, hogy Sámano tábornok kivégezze õket. Polat kémkedéssel gyanúsítják, s miközben az egyik hadnagytól engedélyt kér, hogy láthassa a barátját, Alejo Sabaraínt, ügyesen megszökik. Pola azonban csak úgy tudja megmenteni Alejo életét, ha az egész világnak bevallja, hogy egy áruló…

2.
Pola édesapján újabb és újabb adókat szeretnének behajtani, de õ nem tud fizetni, ezért haladékot kér, ám félvér származása miatt mindez nehezen megy. Alejo apja, Francisco nemesi származású, s a királynak dolgozik, õ szedi be az adókat az emberektõl. Amikor Pola és Alejo összetalálkoznak, elsõ látásra megszeretik egymást, de a származásuk miatt Pola és Alejo apja is azt mondja, hogy nem találkozhatnak többé…

3.
Joaquín az egyik barátjától kér kölcsön, hogy ki tudja fizetni a pénzt Don Francisconak. Pola közben várja már, hogy újra találkozzon Alejoval. Alejo testvére megpróbálja visszaszerezni az arany medált, amit az elsõ találkozáskor adott Alejo, Polanak. Joaquín egy titkos összejövetelre megy, amit Antonio Narino tart, egy nemesi származású spanyol. Amikor ez kiderül, a félvér emberek megdöbbenek, hogy miért akar nekik segíteni. Joaquín ekkor egy történetet mesél el, amelyben elmondja, hogy õ is egy közösség tagja. Antonio Narino harcra szólítja fel az embereket a királlyal szemben. Egyedül Joaquín csatlakozik hozzá, mert a többiek félnek és nem merik felvenni a harcot a szabadságukért cserébe…

4.
Joaquín elmondja a családjának, hogy Santa Fe-be kellene költözniük egy új állás miatt, Pola azonban tiltakozik a költözés ellen. Antonio Narino egy seregben lévõ barátja segítségével próbál közelebb kerülni a királyhoz és beépülni a seregbe. Antonio elsõ útja Magdalenahoz, a feleségéhez vezet, de egy másik férfival találja együtt. Sámano úgy dönt, hogy megváltoztatja a fiai házasságát és nem Alejo testvéréhez adják María Ignacia-t, hanem Alejo-hoz. Pola közben megérkezik a városba, ahol Alejo és a családja él…

5.
Alejo nagyon csalódott, hogy el kell vennie María Ignaciat. Polanak pedig sikerül megtalálnia Alejot, majd összetûzésbe kerül Maríaval. Jorge Tadeo Lozano mindent megtesz azért, hogy Magdalenat elvegye Antoniotól, de Jorge testvére ellenzi ezt a kapcsolatot és azt szeretné, ha a lányát venné el feleségül. Alejo apja megtudja, hogy a fia Polanak adta a nagyapjától kapott arany medált. Pola és Alejo késõbb összevesznek, ezért Pola dühében eldobja a medált, amit három idegennel próbál megtalálni, de amikor megtudják, hogy arany medált keresnek, Polat leütik…

6.
Polanak sikerül visszaszereznie a medált és épségben tér útra. Alejo elmeséli Maríanak, hogy ki is valójában Pola és honnan ismeri. Antonionak az excellenciás úr kegyelmet adna, ha elmondaná, hogy az elmúlt években mit csinált és kivel beszélt. Antonio késõbb elmondja Jorgenak, hogy azért tért vissza, hogy végezzen a királlyal…

7.
Pola és családja megérkezik Santa Fe városába, ahol épp a király születésnapját ünneplik, s Pola nagyon boldog, hogy részt vehet egy ilyen eseményen. Magdalena Ortega de Narino a templomba megy, hogy meggyónja azt, hogy gondolatban megcsalta a férjét Jorge Tadeo Lozanoval. Francisco Javier Sabarain a fiait Spanyolországban szeretné taníttatni, ám a felesége ellenzi ezt az utat, de nem tud mit tenni. Francisco ugyanis így próbálja meg a fiát, Alejot távol tartani Polatól. Pola édesapja közben felkeresi Antonio Narino feleségét és elmondja neki, hogy õ segít Antonionak a forradalmi harcokban…

8.
Antonio Narino a bíróságon vall arról, hogy milyen tetteket követett el a király ellen, miután számûzték õt a városból. Antonio Narino barátja, Don Pedro munkát ad Pola édesapjának, míg Don Pedro felesége azt is felajánlja, hogy Polaból városias nõt nevel és neki is tud adni valami könnyû munkát. Antonio Narinot a kihallgatás után börtönbe zárják, míg újabb ítélet nem születik. Mariana Ríos, Pola édesanyja megtudja egy paptól, hogy õk is lehetnek tiszta vérûek és, hogy valójában mi az oka annak, hogy Santa Fe-be költöztek…

9.
Elérkezett az idõ, hogy a Sabarain testvérek Spanyolországba utazzanak egy katonai iskolába. Alejo levelet ír Polanak, de mivel õ nem tud olvasni, Don Pedro feleségét kéri meg erre. Amikor Pola megtudja, hogy mi áll a levélben, nagyon boldog lesz és egybõl az apjához fut, hogy elmondja neki. Alejo megkéri az édesanyját, hogyha levelet kap Polatól, akkor továbbítsa neki Spanyolországba. Pola pedig arra kéri Don Pedro feleségét, hogy tanítsa meg õt írni. Pola saját kezûleg írt levele azonban késõbb Francisco Javier Sabarain kezébe kerül, aki a legjobban ellenzi az Alejoval való kapcsolatát…

10.
Antonio Narino több év elteltével még mindig börtönben van. Amikor Joaquín Salavarrieta meglátogatja õt, nagyon meglepõdik, hogy van, aki még mindig mellette áll. Az excellenciás úr azt parancsolja, hogy Antonionak addig börtönben kell maradnia, míg Európában nincs rend. Alejo több hónappal késõbb levelet kap, amelyben az áll, hogy Pola nem fogadja el Alejo házassági szándékát. Joaquín késõbb nem túl jó hírt visz Magdalenanak Antonioval kapcsolatban…

11.
Pola és a családja továbbra is a helyi tiszta vérûek ellenséges viselkedésébe ütköznek. Az egyik hadnagy a felettesét kéri meg, hogy engedjék szabadon Antonio Narinot, aki a börtönben haldoklik. Magdalena közben a szeretõjétõl újabb gyermeket vár, s ezt már az egész város tudja, többek között Jorge Tadeo felesége is. Az egyik hadnagy és Joaquín azon dolgoznak, hogy hogyan tudnák kiszabadítani Antoniot a börtönbõl. Santa Fe városában közben himlõjárvány tör ki, s mindenkinek azt tanácsolják, hogy míg nem jön meg az oltás, maradjanak az otthonukban…

12.
Ma van a napja annak, hogy Antoniot kiszabadítsák a börtönbõl, azonban ez nehézségekkel jár, és majdnem letartóztatják Joaquínt. Antonio tudja, hogy Magdalena mást szeret, ezért nem akar megszökni, inkább a halálát várja a börtönben. Pola testvére, Clara elkapja a himlõt, miközben az apja is nagyon rosszul van. Így Pola egyedül indul útnak, hogy a város legjobb orvosától kérjen segítséget. Magdalena nagyon csalódott, mert Jorge Tadeo a családját és nem õt választotta, majd hírt kap a hadnagytól, hogy pár nap múlva meglátogathatják Antoniot…

13.
Az orvos azt tanácsolja Joaquínnak, a feleségének és a két gyermeküknek, hogy azonnal vonuljanak kórházba. Antoniot a fiai a börtönben látogatják meg, ahol Antonio azt mondja Ineznek, hogy nem akarja, hogy Magdalena többé bemenjen hozzá. Pola egy másik testvére is megbetegszik, ezért útnak indul, hogy kórházba vigye õt. Pola látni szeretné a beteg testvéreit és a szüleit is, akik nagyon rossz állapotban vannak. A Salavarrieta testvérek késõbb rájönnek, hogy nem az édesapjuk fertõzte meg õket, hanem Clara egyik barátnõje…

14.
Pola levelet ír a testvéreinek és elhagyja õket, mert lázas és úgy érzi, hogy elkapta a himlõt. Antonio Narino közben a börtönben próbálja feltalálni a himlõ elleni védõoltást. Francisco és Maria, Alejo szülei azt a hírt hallják, hogy Pola és a családja meghaltak himlõben. A kormányzó azon gondolkozik, hogy szabadon engedi Narinot, amiért az feltalálta a himlõ elleni oltást. Alejo édesanyja megírja a fiának, hogy Pola meghalt és azt is megtudja, hogy nem Polatól érkezett az a levél, amelyben elutasították…

15.
Pola megtudja, hogy Alejo édesapja pár hónapja felõle érdeklõdött. A kormányzó közben arra kéri a város orvosát, hogy vizsgálja meg Narinot. Pola annak a módját keresi, hogy hogyan tudná felvenni Alejoval a kapcsolatot, aki azt hiszi, hogy halott. Magdalena pedig úgy dönt, hogy Jorge Tadeoval nem folytatja tovább a kapcsolatát…

16.
Pola tovább keresi a módját annak, hogy hogyan vegye fel a kapcsolatot Alejoval, és hozza a tudomására, hogy életben van. Eközben Polát és az öccsét ki akarja dobni a házból Gertrudis. Domingo pedig feleségül akarja venni Catarinát…

17.
Catarina nem akar hozzámenni Domingohoz, ám Domingo már javában az esküvõt tervezi, ahová meghívja Catarina rég nem látott testvéreit is. Pola eközben Catarina megszöktetésén gondolkozik…

18.
Eljön Catarina és Domingo esküvõjének napja. Catarina pedig az utolsó pillanatban mégis úgy dönt, hogy hozzámegy Domingohoz. A szertartás közben azonban megérkezik Pola, és megpróbálja jobb belátásra téríteni Catarinát…

19.
Pola találkozik egy régi ismerõsével. A polgármester eközben továbbra is feleségül akarja venni Polát. Catarina pedig fél az elsõ közös éjszakától, amit Domingoval kell együtt töltenie…

20.
Catarina végre túl van az elsõ közös éjszakáján Domingoval. A polgármester eközben szerencsére eláll attól a szándékától, hogy feleségül vegye Polát…

21.
Polát hosszas keresgélés után megtalálják. Catarina azonban meglátja, hogy Pola a katonával volt. Pola pedig ekkor azt hazudja a polgármesternek, hogy elveszítette a szüzességét, így aztán az egész család Pola ellen fordul…

22.
Polát kitiltják a házból, és az istállóba kell költöznie a rabszolgák közé. Alejo közben kijelenti, hogy felbontja a jegyességét Mariával…

23.
Alejo bejelentésének komoly következményei lesznek. Catarina eközben új szabályokat vezet be a rabszolgák között. Juliano pedig nehéz helyzetben segít Polán…

24.
rabszolga lány esküvõje meghiúsul, mert meggondolja magát és mégsem szeretne férjhez menni, ugyanis van már egy gyermeke egy másik férfitól. Antonio Narino továbbra sem hajlandó békülni gyermekei anyjával. Alejo pedig bejelenti, hogy nem fogja feleségül venni María Ignaciat…

25.
Magdalena nem szeretne újra Sante Fe-be menni, de Antonio nem tud a feleségének megbocsájtani. Alejo levelet ír Polanak, és közli benne, hogy ne várjon rá, mert nem tér vissza soha többé. Pola közben a fejébe veszi, hogy megtanítja a rabszolgákat írni és olvasni. A kormányzó rendkívüli ülést hív össze, ahol elmondja, hogy a Quito-i kormányzatot megbuktatták. Amikor persze Pola megkapja Alejo levelét, nagyon csalódott lesz…

26.
Julianonak, az egyik rabszolgának levágják az egyik ujját, amiért írni tanult. Antonio eközben nem hajlandó csatlakozni a csapathoz és harcolni, inkább a családját választja…

27.
Polat az egyik kormányzó zaklatni kezdi, ami ellen persze a lány erõteljesen lép fel. A háború elkezdõdött, a csapatok egymás ellen fordultak. Polat közben börtönbe zárják, mert a kormányzó azt állította, hogy kirabolta õt. A bíró nagyon rokonszenvez Polaval, még a kezét is meg akarja kérni. Amikor a leendõ felesége és a szülei meglátják a sérült Alejot, nagyon kétségbeesnek, hogy mi lesz vele. Pola ezalatt a bíró irodájában megtalálja az új törvényt a rabszolgák védelmérõl…

28.
Antonio a lelke mélyén szeretné folytatni a harcot a parasztokért, de nem teszi, mert fontosabb a családja védelme. Pola a bíróságra megy, hogy megvédje egy rabszolga barátját, akinek levágták az egyik ujját. Az alkirály úgy gondolja, hogy Antonio pénzeli Jorge Tadeot és csapatát, akik felkelést szerveznek a király ellen. Antonionak azonban nincs köze ehhez, de Jorge Tadeo minden gyanút rá terel. Antonio Narinot végül letartóztatják, mert úgy gondolják, hogy benne van az összeesküvésben, amit az alkirály ellen szerveznek…

29.
Magdalena elmegy Jorge Tadeohoz, és elmondja neki, hogy õ juttatta újra börtönbe. Nicolasa, az egyik rabszolgalány közben rájön, hogy a barátja Catarinanak tetszik. Magdalena teljes mértékben megérti a férjét, ezért úgy dönt, ha kell, csatlakozik a spanyolok elleni összeesküvéshez. Nicolasa nagyon rosszul érzi magát, s kiderül, hogy terhes. Alejo álmában Polat szólongatja, María Ignacia ezért úgy gondolja, hogy még mindig a félvér lányt szereti…

30.
Jorge Tadeo felkeresi Magdalenat, mert segíteni szeretne neki, de õ elutasítja. A katonák és foglyaik, köztük Antonio is Polaéknál szállnak meg éjszakára. Pola felismeri Antoniot és elmondja neki, hogy neki köszönheti, hogy szétdúlták a családját. Antonio elmondja Polanak, ha megszabadulnak a királytól, akkor lehetséges, hogy egy tisztavérû elvegyen egy félvér lányt is. Pola ekkor úgy dönt, hogy támogatja Antoniot…

31.
Antonio azt tanácsolja Polanak, hogy menjen el Santa Fe-be. Az alkirályhoz közben eljut egy levél, amelyben az áll, hogy Alejo egy félvér lánynak kérte meg a kezét. María Ignacia megtudja, hogy Alejo még mindig Polaba szerelmes. Alejo testvére Polahoz megy, hogy elmondja neki, baleset érte a testvérét és össze fog házasodni María Ignaciaval. Antonionak és a többieknek ezalatt a fia segítségével sikerül megszökniük…

32.
Alejo úgy érzi, hogy Polahoz kell mennie, mert mellette van a helye. Amikor Jorge Tadeo megtudja, hogy Antonio megszökött a fogságból, nagyon feszült lesz. María Ignacia pedig azt állítja, hogy amikor Alejo haldoklott, elvette a szûzességét…

33.
Antonio és a fia arra készülnek, hogy visszamennek Santa Fe-be. Pola is arra készül, hogy Santa Fe-be utazik, de a kisöccse ezt nem szeretné. Catarina már régóta szeretne teherbe esni Domingotól, de nem sikerül neki. Nicolasa közben nem szeretné megszülni a gyermekét, mert õ sem lehetne szabad. Domingo elmondja Nicolasa férjének, Julianonak, hogy elsõ gyermeküket felszabadítja, azonban Juliano nem tudja, hogy a felesége terhes…

34.
Amikor Pola megérkezik Santa Fe városába, az elsõ dolga, hogy meglátogassa a testvérét, José-t, akibõl pap lett, és nem tudhatják meg róla, hogy nem “tisztavérû”. Nicolasa elmondja Domingonak és a családjának, hogy milyen nehéz a rabszolgasors, Domingo pedig megsajnálja õket és még az orvost is kifizeti. Alejo rájön, hogy az apja és María Ignacia csak összejátszottak, és a nõ valójában nem is terhes…

35.
Nicolasa elmondja Catarinanak, hogy észrevette, hogy Juliano tetszik neki. Polanak sikerül munkát találnia, két kereskedõhöz csatlakozik, akik szállást és élelmet is biztosítanak neki. Alejo pedig elmondja María Ignacia apjának, hogy nem becstelenítette meg a lányát és nem is terhes, csak kitalálta az egészet…

36.
María Ignacia és Alejo esküvõjét maga María Ignacia édesapja teszi tönkre, aki nem engedi, hogy elvegyék a lányát. Egy befolyásos ember kérésére közben Antonio fiát szabadon engedik. Késõbb pedig az ezredes fülébe jut, hogy árulás készül az alkirály ellen…

37.
Alejo kijelenti, hogy María Ignacia apjának mindent vissza fog fizetni, akkor is, ha nem házasodnak össze. María Ignacia édesanyja azt tanácsolja a lányának, hogy felejtse el Alejot. Pola közben egy régi jó barátjánál kap szállást Sante Fe városában…

38.
Alejo szeretne alhadnagyi rangban csatlakozni a csapathoz, akik épp Santa Fe városába masíroznak. Catarina a fekete bõrû Julianoval álmodik, amikor is felriad és ezt a férje, Domingo észreveszi, ezért azt mondja, hogy rémálma volt. Catarina egy ostorral csapdossa magát, mert úgy gondolja, hogy nagyon rossz feleség…

39.
Nicolasa szeretné, ha Juliano megbocsájtana neki, amiért egyedül döntött a gyermekük felett. A helyi excellenciás azt állítja, hogy Antonio hamarosan szabad lesz. María Ignacia szülei közben zárdába küldik a lányukat, míg õk elutaznak. Catarina továbbra sem jön ki Domingoval, s csak Julianora tud gondolni, aki azonban visszautasítja õt…

40.
Magdalena levele nem hozza meg a várt eredményt, ezért Antonio még mindig a börtönben van. Santa Fe városában Pola megvéd egy kereskedõt, egy magas rangú városlakótól, s ekkor jelenik meg Alejo, aki egybõl felismeri Polat és meg is védi õt. Jorge Tadeo támogatja, hogy létrehozzák a tanácsot, az alkirály leváltását azonban nem támogatja…

41.
Pola arra kéri Alejot, hogy legyenek barátok, de Alejo nem ad választ, ezért Pola még az aranyérmet is visszaadja neki, amit Alejo még gyermekkorában adott. María Ignacia a zárdában nagyon egyedül érzi magát. Jorge Tadeo ismét felajánlja a segítségét Magdalenanak. Domingo változtat a külsején, így akar közelebb kerülni a feleségéhez. Alejo testvére eközben levelet visz Alejonak, amit még Pola írt neki…

43.
Az alkirály megtudja, hogy a felesége hûtlen volt hozzá. Domingo teljesen új külsõvel jelenik meg Catarina elõtt, aki kineveti õt, ezért Domingonak elege lesz és ki akarja dobni õket a házából. Pola és az amerikaiak közben fellázadnak a kormányzó ellen…

47.
Alejo és Pola újra találkoznak, de Alejo megbántja Polat, ezért Pola szeretné végleg kiverni a fejébõl. Pola késõbb megkapja azt a levelet, amit a guaduas-i polgármester írt neki, hogy a testvére, Bibiano eltûnt, így a lány azonnal Guaduas-ba indul. A nép eközben megtudja, hogy az alkirályt és az alkirálynét Spanyolországba vitték…

48.
Az alkirály és az alkirályné Guaduas városába érkezik, ahol nem a börtönben, hanem Don Domingo házában töltenék az éjszakát, s ezen a nép teljesen felháborodik, mert azt akarják, hogy börtönbe vonuljanak. Magdalena állapota közben egyre rosszabb. A tanács pedig Antonio Narino ügyérõl még nem döntött, ezért õ továbbra is fogságban van…

49.
Alejo miközben az ezredest kísérik, találkozik Pola elveszett testvérével. Pola pedig rájön, hogy Catarina szemet vetett Julianora, de Catarina mindent tagad. Sámano ezredes ismét kikezd egy nem tiszta vérû lánnyal, de Pola kést ragad, és mindezt végül megakadályozza…

50.
Alejo és Pola az esküvõjüket tervezgetik, Bibiano pedig azon aggódik, hogy Pola újra egyedül hagyja õt. Antonionak közben egy igen magas pozíciót ajánl fel a tanács…

51.
Antonio úgy dönt, hogy nem fogadja el a tanács ajánlatát. Magdelena állapota közben egyre rosszabb. Catarina pedig elmondja Polanak, hogy kapcsolata volt Julianoval…

52.
Alejo szeretné Polat feleségül venni, még a medált is visszaadja neki. Miután Nicolasa megtudja, hogy elvesztette gyermekét, öngyilkos lesz. Magdalena közben pénzt próbál kérni, hogy el tudjanak utazni Antoniohoz. Domingo pedig megengedi, hogy Juliano úgy búcsúztassa el a feleségét, ahogy azt õk szeretnék…

53.
Catarina amikor megtudja, hogy Juliano elszökött a háztól, azonnal lóra pattan és utána megy. Alejo és Pola költözni szeretnének, de nem értenek egyet, Pola Santa Fe városában szeretne letelepedni, Alejo viszont Hondaban…

54.
Domingo a polgármester segítségét kéri, hogy megtalálja a szökött rabszolgáját, Julianot. Magdalena aggódik a férje miatt, aki már közben szabad. Jorge Tadeo késõbb meglátogatja Magdalena asszonyt, aki nagyon beteg…

55.
Alejo szülei meglátogatják María Ignaciat, aki szeretne kijönni a zárdából, de ez nem lehetséges. Jorge Tadeo testvére megtudja, hogy Antonio feleségével volt viszonya, ezért úgy határoz, hogy ezentúl semmilyen téren nem számíthat rá Jorge Tadeo…

56.
Miközben Antonio hazafelé tart, Domingo fogadójában száll meg, ahol találkozik Polaval, és elmondja a polgármester politikai terveit. Domingo bejelenti, hogy elhagyja a várost, de mikor megtudja, hogy Catarina terhes, úgy dönt, mégis a felesége mellett marad…

57.
A kormányzótanács nem akarja visszaadni Antonionak azt a pénzt, amit még akkor koboztak el tõle, amikor börtönbe került. Majd a tanács úgy dönt, hogy munkát sem biztosít neki. Alejo apja továbbra sem támogatja az esküvõt. Pola pedig elmondja Alejonak, hogy nagyon szereti, de mégsem szeretne összeházasodni vele.

58.
Pola elmondja Alejonak, hogy elõször szeretne segíteni Antonionak, hogy rend legyen, de aztán készen áll arra, hogy mégis csak összeházasodjanak. Pola eközben levelet ír Alejonak és arra készül, hogy elhagyja a várost. A tanács pedig megszavazza, hogy Antonio nekik dolgozzon.

59.
Catarina kihallgatja Domingo és egy rabszolga beszélgetését, amikor azok arról beszélnek, hogy Julianot elfogták, de sikerült kiszabadulnia a fogságból. Pola a testvérével, Bibianoval visszatér Santa Fe városába, ahol egy régi ismerõsénél száll meg.

60.
Jorge Tadeoék azt szeretnék, hogy a nemzetgyûlést végre feloszlassák. A tanács közben újra börtönbe akarja záratni José María Carbonellt. Bibiano pedig szeretne Guaduas városába visszatérni, de Pola még idõben megtalálja õt.

61.
Amikor Alejo is visszatér Santa Fe városába, azonnal letartóztatják õt a sereg dezertálása miatt. María Ignaciat közben kiengedik a zárdából, majd megtudja, hogy Alejot elveszítette és nem fogja feleségül venni.

62.
Antonio a képviselõk elõtt megtámadja az alkotmányt, de nem ér el semmit, ugyanis kizavarják a terembõl. Jorge Tadeo lesz az új elnök, Antonio pedig egyelõre tanácstalan. José María Carbonellt a tanács tagjai szabadon engedik. A kormányzó közben a saját vagyonát Franciscora bízza, mert attól tart, hogy a közelgõ háborúban mindene elveszhet. Antonio késõbb ájultan talál rá feleségére Magdalenara…

63.
Pola nem örül annak, hogy Alejo a csatába tart. Pár hónappal késõbb azonban az a csapat, ahol Alejo is szolgál, sikerrel gyõzi le az ellenséget, ezért három napos ünnepet hirdetnek a városban. Jorge Tadeo, az új elnök közben ismét adókat emel, mellyel megnehezíti a nép életét. Antonio sok idõt tölt a beteg feleségével, ezért nem tudja érvényesíteni a nép akaratát. Julianot nagyon rossz állapotban, de visszahozza egy rabszolgavadász a gazdájának, Domingonak…

64.
Pola megkapja a levelet Alejotól, hogy minden rendben van vele. Juliano nagyon rossz állapotban van, és csak azt hajtogatja, hogy Nicolasaval akar lenni. Catarinanak közben sikerül lebeszélnie Domingot, hogy Julianot megbüntesse. Pola késõbb egy fontos beszélgetést hallgat ki Jorge Tadeo házában, amit azonnal elmond Antonionak és Carbonellnek…

65.
Magdalena állapota egyre súlyosabb, de nem akarja, hogy ezt Antonio is lássa rajta. Catarinanál beindul a szülés, ám attól tart õ és Juliano anyja is, hogy fekete gyermek fog megszületni. Antonio és Carbonell közben egy hetilap kiadására készülnek, melyet mindenkihez szeretnének eljuttatni…

66.
Catarina gyermeke, mint ahogy azt sejtették feketének születik. A rabszolgák és a bába segítségével azonban sikerül Domingoval elhitetni, hogy a gyermek a születése után meghalt. Magdalena temetése a mai napon van, s a szertartáson Jorge Tadeo és a felesége is jelen vannak. Catarina késõbb elviszi megmutatni a fiát Julianonak, aki nagyon megörül neki…

67.
Az újság hatalmas botrányt kavar a városban, a tanács azonban nem tudja megakadályozni a megjelenését. Don Gaspar kételkedik Franciscoban, mert úgy gondolja, köze lehet az eltûnt bútoraihoz. Caldas és a tanács néhány tagja úgy véli, hogy Jorge Tadeo helyett Antonio Narinonak kéne betöltenie az elnöki posztot. Antonio öt új megbízást is kap, ezzel próbálja a tanács leterhelni, azonban õ folytatja az újság kiadását is…

68.
Pola levelet ír Catarinanak, amelyben megírja, hogy sajnálja, hogy nem lehetett jelen a szülésnél és arról kérdezi, hogy borús vagy világos idõ volt-e. A fõtéren a nép közben lázadásba kezdett, de a hadsereg megtagadja, hogy a nép közé lõjenek. Az egyik rabszolga pont akkor kezd el szülni, amikor Domingo rájuk tör, így sikerül elhitetni vele, hogy mint a két gyermeket õ hozta világra…

69.
A népnek sikerül betörnie a tanácsnokok házába, s ezzel elérik, hogy Jorge Tadeo lemondjon az elnöki posztjáról. A nép nagyon boldog és ünneplésbe kezd, ugyanis Antonio Narino lesz a város elnöke. Catarina közben arra próbálja meg rábeszélni Domingot, hogy szabadítsa fel az újonnan született gyermekeket…

70.
Samano ezredes Quito városába tér vissza. Alejo ismét csatába indul, hogy az áruló hadsereget visszaszerezzék Tunja városából. Az árulók közben megpróbálják meggyõzni Baraya ezredest, hogy tartson velük és szálljon szembe a barátjával, Antonio Narinoval. Domingo azt gondolja, hogy Catarina és a polgármester szeretõk, és a gyermek is a polgármestertõl volt. Catarina közben a fiát el szeretné vinni a városból, mert Domingo nem szabadította fel, de ennek Juliano nem örül. Amikor Antonio megtudja, hogy a hadsereg átállt a másik oldalra úgy dönt, hogy lemond Cundinamarca állam elnöki posztjáról…

71.
Domingo nagyon dühös, amikor megtudja, hogy a polgármester szerelmes a feleségébe, ezért meglövi, és arra kéri, hagyja el Guaduas városát. A nép közben azt akarja, hogy Antonio újra elnök legyen, de õ inkább kilép a nemzetgyûlésbõl. Alejo levelet ír Polanak, és arra szólítja fel, hogy hagyja el Santa Fe városát, mert Antonio egy áruló…

72.
Antonio és csapata elveszti a csatát, így sok sérült katona tér vissza Santa Fe városába. Baraya kapitány tárgyalásra hívja Antoniot, ahol akár meg is ölhetik õt. Domingo szeretné megjelölni a legfiatalabb rabszolgáját, Juliano és Catarina közös gyermekét. Ám, amikor megtudja az igazat, elrabolja a gyermeket és az egyik rabszolgával elviteti, hogy ölje meg…

73.
Catarina azonnal Joaquín keresésére indul, amikor megtudja, hogy az egyik rabszolga azért vitte el, hogy megölje. Alejo és több társa megszökik Baraya ezredes seregébõl és újra Antonio mellett állnak, ahol is Alejo tiszti rangot kap. Sante Fe városát közben megtámadják, s a sereg nem képes védekezni, ezért úgy döntenek, meglepik Baraya tábornok csapatát…

74.
Visszatér a rabszolga, akit Domingo bízott meg, hogy ölje meg Juliano és Catarina fiát. Baraya ezredes eközben támadásra készül, amit Antonio Narino megtud, és nagy erõkkel próbál védekezni és egyszerre támadni is. Catarina pedig teljesen összeomlik, amikor megtudja, hogy a fia meghalt…

75.
Pola trükkjével sikerül az ellenséget tõrbe csalni, így Antonio és a nép nyerésre állnak. Catarina szeretné elhagyni Domingot, aki ellenzi ezt az egészet, még annak ellenére is, hogy tudja, hogy a nõ Julianot szereti…

76.
Domingo úgy dönt, hogy Julianoval és még egy rabszolgával Santa Fe városába megy harcolni. Antonio hajlandó egyezséget kötni Jorge Tadeoval és a tanáccsal. Pola közben megtudja, hogy Domingo és a két rabszolga Santa Fe városában vannak, és azt is, hogy Domingo megölette Catarina fiát…

77.
Jorge Tadeo aláírja az együttmûködést, amely a tanács és Cundinamarca között jön létre. Antonio arra kéri a tanácsot, hogy támogassa õt a Sámano elleni harcban, amelyben Alejo is részt vesz, Pola pedig nagyon aggódik érte. Alejo édesapja, Francisco nem ért egyet Alejoval, amiért a király ellen akar harcolni. Alejo késõbb meglátogatja María Ignaciat, aki apácának állt és már nem haragszik rá…

78.
Sámano ezredes Don Gaspar házába látogat néhány katonával, mert úgy sejti, hogy árulók lehetnek ott, de Alejonak sikerül elrejtõznie. Camilo Torres azt javasolja a tanácsnak, hogy jobb lenne, ha elveszítenék a csatát, így Antoniot tönkre tudnák tenni. Jorge Tadeo azonban nem ért egyet ezzel, majd támogatja Antoniot és a népet…

79.
A csapatok már lázasan készülõdnek a táborokban a nagy ütközetre. Alejo persze nem örül, hogy Pola és a nõk is csatlakoztak a sereghez. Antonio leleményességének köszönhetõen sikerül Sámano seregének egy részét tönkreverni. Domingo életét Juliano menti meg a szuronyos harc során, amelynek azonban Domingo nem örül…

80.
Alejo testvére nem szeretné, ha ártatlan emberek halnának meg, s ezt Sámano tudtára is adja. Alejo késõbb bemutatja Polát az édesanyjának, aki örül, hogy olyan lányt talált, aki szereti a fiát. Eközben Antonio seregének már nem sok élelme van, ezért minél hamarabb támadniuk kell, és végleg leszámolni a sereggel…

81.
Antonio és a serege ismét sikert arat, de az egyik tiszt túl messzire megy, amikor meggyalázza az ellenség egyik holttestét. Domingo megsérül a csatában és az utolsó kérése, hogy szeretné látni Catarinat. Pola ekkor segít Domingonak és elkíséri õt Guaduas városába. Alejo közben a testvérét gyászolja, akit elvesztett a csatában. Domingo pedig elmondja Catarinanak, hogy a fia él, nem ölette meg, hanem csak eladta rabszolgának…

82.
Domingo a harc közben szerzett sérülésébe belehal, és Catarinara hagyja a házat, a birtokot és a rabszolgákat is. Gaspar akkor tudja meg, hogy Francisco eladta a legkedvesebb rabszolgáját…

83.
Alejo levelet ír Polanak, amelyben azt közli, hogy rosszul állnak a dolgok és ne menjen utána. Pola közben félti a testvérét, Catarinat, aki meg akarja keresni elveszett fiát. Ezalatt Antonio és a csapat nagy erõkkel nyomulnak elõre, hogy elfoglalják Pasto városát…

84.
Miközben Antonio és a sereg egyik része próbálja bevenni Pasto városát, addig az áruló Rodríguez ezredes azt állítja, hogy Antonio és a sereg vesztett, ezért el kell hagyni a térséget. Antonio Narinot a pastoi polgárok elkapják, de akkor még nem is sejtik, hogy kivel van dolguk. Antonio Pasto városában a nép elé áll és beszédet tart nekik, majd elmondja, hogy õ maga Antonio Narino…

85.
A tanács úgy dönt, hogy be kell venni Santa Fe városát. Antonio Narino életét megkímélik, de Spanyolországba számûzik. Polanak sikerül megszöknie Ambrosio segítségével, még mielõtt a katonák elfognák. Juliano és Pola Santa Fe városába készülnek kémkedni és megvédeni a várost. A király közben visszaszerzi a hatalmat egész Új-Granada felett. A kormányzótanács elmenekül, de Pola nagyon elszánt és nem adja fel. Alejot és társait ezalatt elfogják Popayán városában…

86.
María Ignacia kérésére Sámano kegyelmet ad a kivégzésre váró tiszteknek. Pablo Morillo érkezése a városba közben újabb ellentéteket szül. Bibiano, Pola öccse elmondja Polanak, hogy Alejot kivégezték. José María Carbonellt Popayán fõtéren kivégzik, s senki sem mer tiltakozni ellene. Caldast és Camilo Torrest menekülés közben elfogják és az új excellenciás úr, Pablo Morillo elé viszik õket…

87.
Alejo és barátai úgy döntenek, hogy elfogadják Sámano ajánlatát és újra mellé állnak, de részükrõl ez csak egy csel, hogy beépüljenek közéjük. Az árulókat ezalatt kivégzik Popayán városában. Polanak pedig sikerül két katonát beszerveznie, így már 12-en vannak, akik harcolnának….

88.
Amikor Pola és néhány társa megtámadja Sámano ezredes csapatát, észreveszik köztük Alejot. Pola nagyon boldog, de furcsállja, hogy az ellenséggel látja õt. Alejo úgy érzi, Pola megcsalta õt és már mást szeret. Amikor Alejot kiengedik a börtönbõl, elsõ útja az Almeyda testvérekhez vezet, ugyanis õk azok, akik támogatják a felkelést a spanyolok ellen. Pola közben beleszeret Ambrosio Almeydaba, s amikor ezt Alejo megtudja, kiábrándul belõle és újra szeretné elvenni María Ignacia Valenciat…

89.
Sámano az alkirályné házába látogat, ahol a kertésszel kiásatja azt a ládát, amit még évekkel ezelõtt rejtett oda az alkirályné. Közben Ambrosio Almeydat és a testvérét, valamint a szimpatizánsaik egy részét Sámano elfogatja, majd börtönbe záratja õket…

90.
Pola támogatókat keres és pénzt gyûjt, hogy fegyvereket tudjanak vásárolni. Majd a Valencia családhoz megy, hogy segítséget kérjen, de õk nem teszik, amikor megtudják, hogy õ az a mesztic lány, aki Alejoval volt kapcsolatban. Alejo közben titkolja María Ignacia elõtt, hogy Polaval tartja a kapcsolatot. Catarinanak pedig végre sikerül megtalálnia az eladott fiát, aki azonban nem emlékszik az édesanyjára…

91.
Juliano az egyik összecsapás közben megsérül, de Pola nem hagyja magára. Az út során Catarina nemcsak saját gyermekét, hanem Nicolasa elvett gyermekét is megtalálja, akit szintén magával visz. María Ignacia felkeresi Polat és elmondja neki, hogy nem hagyja, hogy újra Alejoé legyen. María Ignacia késõbb aztán Sámano ezredes elé megy, és elmondja neki, hogy az ellenség a fennsíkra készül menni…

92.
Pola nem csatlakozik Alejohoz és a többiekhez, akik a fennsíkra mennek. Polanak és a társainak közben sikerül kiszabadítaniuk az Almeyda testvéreket. A Valencia család pedig mégis úgy dönt, hogy segít Polanak és a társainak. Sámano parancsot ad a katonáinak, hogy tartóztassák le az atyát, mert úgy tudja, hogy õ is segített a lázadóknak. Alejonak és társainak azonban nem sikerül az ellenség elõl elmenekülni, így elfogják õket…

93.
Alejot és társait korbácsütéssel próbálják meg szóra bírni, de õk nem beszélnek. Polat és a testvérét is elfogják közben, és Sámano ezredes elé viszik. Az ezredes ekkor úgy dönt, hogy Pola már túl sok mindent követett el, ezért halálbüntetésre ítélik…

94.
Sámano egy zsarnok, de a királyi fõtábla emberei megpróbálják megakadályozni, hogy kivégezzék Polát. Amikor Polát fürdeni viszik, õ sikeresen megszökik és megpróbálja kiszabadítani Alejot és a barátait, de végül nem sikerül neki, így elfogják õt. Amikor az Almeyda testvérek megtudják, hogy Pola bajban van, azonnal a segítségére sietnek. Pola még az utolsó óráiban is csak Alejora tud gondolni…

95.
Sámano ezredesnek mindenki azt tanácsolja, hogy ne végezze ki Polát, mert a nép fellázadna ellene. Juliano visszatér Catarinához és a fiához, akiknek elmondja, hogy Polát hamarosan ki fogják végezni. María Ignacia késõbb a börtönbe megy, és arra kéri Polát, hogy engedelmeskedjen Sámano hadnagynak és így életben hagyják Alejo életét. Az egyik katona segítségével közben Alejonak sikerül a kivégzés elõtti utolsó estén közelebb kerülnie Polához…

96.
Lopez, Alejo barátjának segítségével sikerül Alejonak Pola cellájába menni, ahol megbeszélik végre a nézeteltéréseiket. Pola testvérét eközben kidobják a papi szemináriumból, mert megtudták róla, hogy az “áruló” Pola testvére…

97.
Pola kivégzésének napja van. Catarina és Pola többi testvére is meglátogatják a lányt, hogy búcsút vegyenek tõle. Alejo apja is meglátogatja õt a börtönben, hogy megköszönje neki, hogy megmentette Alejo életét. Ekkor Pola egy levelet ad át neki, ám ezt a katonák elveszik tõle…

98.
Pola nem tartotta be a szavát Sámano ezredesnek, ezért Alejot is kihozatják a börtönbõl és Pola mellé állítják. Elõször Alejot, majd Polát végzik ki. A nép pedig elkeseredve nézi végig az utolsó perceiket. A nép késõbb fellázad és újabb csaták kezdõdnek a szabadság eléréséért. A városba késõbb a csaták után visszatér Antonio Narino, aki alelnök lesz és az egész népe tiszta szívbõl szereti õt…

Megosztom másokkal: