La tempestad tartalma

LA TEMPESTAD – A vihar tartalma:

1.
Marina Reverte (Ximena Navarrete) hotelmenedzser kiáll egy meggyalázott alkalmazottja mellett, amiért elveszíti az állását. Marina a tüdõbeteg édesanyjára gondolva elfogadja egy váratlanul feltûnt jóakarója ajánlatát. Új élete helyszínén – egy isten háta mögötti faluban – a helyi kiskirály lánya reménytelenül szerelmes a faragatlan, ám becsületes és vonzó halászhajó-kapitányba. Vonzalma a férfi iránt könnyelmû tettre sarkallja Esthercitát egy bódult éjszakán.

2.
Marina megérkezik a faluba, ahol az új állás várja. Ott azonnal megalázó konfliktusba keveredik leendõ alkalmazottjával. Az illetõ éppen a rossz hírû Fabre kapitány. Esthercita ráébred, hogy mit mûvelt az éjjel kissé becsípett állapotban. Kétségbeesetten töri a fejét valami hazugságon. A jóakaró Mercedes élete csupa szomorúság, elrabolt kislányát keresi hosszú évek óta. Ez motiválja Marina támogatásában.

3.
Fulgencio parancsára átkutatják Damián hajóját, és a kapitány kabinjában megtalálják Esthercita cipõjének párját. Marina Damián szemére veti, hogy áthágja a szerzõdést, s megfenyegeti, hogy a férfi nem teljesítette kötelességeit a konzervgyár felé. A rendõrség letartóztatja Damiánt.

4.
Jazmín és a szégyellõs Lázaro jó barátok lesznek, miután a lány elmondja, hogy valójában nõkereskedõk adták el õt a faluban egy férfinak. Fulgencio elrendeli, hogy Damiánt vigyék a fõvárosba és állítsák elõ a bíróságon. A részeg Esther a Szent Szûz körmenetele alkalmával, az egész falu elõtt bevallja az igazságot, mire Fulgencio kitagadja õt a családból. Mercedes megismeri Beatrizt, akire nagyon jó benyomást tesz Marina egykori iskolatársa, Hernán.

5.
Nereo rajtakapja Lázarót, amint Jazmínt kémleli az ablakban, és közli a fiúval, hogy a lány egyedül hozzá tartozik. Olinto elmondja Fabré kapitánynak, hogy csakis Marina érdeme, hogy Esthercita színt vallott a falu elõtt a körmeneten. Marina azon kapja magát, hogy egyre többet gondol a mogorva kapitányra. Mindeközben a férfi is ugyanezt érzi. Fulgencio meg akar szabadulni a kapitánytól, és ebben Hernán maximálisa támogatja õt. Damián megkéri Delfinától a lánya kezét…

6.
Mialatt Marina a fedélzeten tartózkodik, ismét megtámadják a Viharszelõt, bár a parancsot kiadó Hernan megpróbálja lefújni az akciót. Fulgencio – elborzadva a gondolattól, hogy a lányát Damianhoz adja – durván Estercita lelkébe tapos, amitõl az teljesen összeomlik. Mercedes ismét reménykedhetne abban, hogy megtalálja elrabolt kislányát, mert van valaki, aki a nyomára vezethetné, de félõ, hogy Magdalena talán már nem is él.

7.
Az ál-kalóztámadásban Damian súlyosan megsérül. Nem lévén segítség a közelben, a legénység látja el a kapitány sebét. Ebbõl Marina is jócskán kiveszi a részét, ami némi enyhülést eredményez a kapcsolatukban. Estercita öngyilkosságot kísérel meg, ami Mayuyán kívül mindenkit megvisel. Mercedes mégiscsak reménykedhet, hogy a lánya él. Azt is megtudja, hogy hol tartották fogva szinte rabszolgaként az eltûnt Magdalenát.

8.
Hernán arra kéri Beatrizt, hogy küldje a lányát az egyik vállalkozásához, ahol munkát ajánl neki. Mercedes Soraya segítségét kéri, hogy ketten, prostituáltnak öltözve, a nõ elveszett lánya, Magdalena nyomába eredjenek. Hernán békülésre sarkallja Fulgenciót, ám a férfi nem hajlandó békét kötni Fabré kapitánnyal. Marina elmondja az anyjának, hogy tévedett a kapitánnyal kapcsolatban. Hernán meglátogatja Damiánt a kórházban és követeli, hogy bánjon úgy Marinával, mint a felettesével.

9.
Esthercita biztosítja Damiánt arról, hogy az apja áldását adta a házasságra. Fulgencio rájön, hogy Hernán reménytelenül szerelmes Marinába, s a férfi mindent el akar követni, hogy a temperamentumos nõ az övé legyen. Marina dühösen és féltékenyen szakítja félbe Damián és Esthercita beszélgetését, arra hivatkozva, hogy a munka rovására megy az „enyelgés”. Mercedes és Soraya tántoríthatatlanul keresi Magdalenát. Marina lassanként azzal szembesül, hogy kezd beleszeretni a mogorva kapitányba…

10.
Damián rá akarja bizonyítani Marinára, hogy féltékeny, ám a talpraesett lány kimenti magát a helyzetbõl, amikor Hernán betoppan az irodába. Beatriz ismét rosszul lesz, a kétségbeesett Josénak végül Damian orvoshoz vinni az eszméletét vesztett édesanyát. Jazmín megpróbálja megnyugtatni a reményvesztett Betinát. Norma elmeséli Mercedesnek és Sorayának, hogy Olinto mentette meg az életét. Hernán bevallja Marinának, hogy éveken át, titkon szerette õt, s még most is halálosan szerelmes belé. Eusebia hatalmas titkot tár fel Marina elõtt a múltjáról.

11.
Eusebia a gyerekkori barátságról mesél Marinának, amely a lányt Damianhoz fûzte, amikor apja egy napra éppen ebbe a faluba hozta.A kapitány ellátogat Estercitáékhoz, hogy hivatalossá tegye a lánykérést. Anya és lánya örömmel fogadják, Fulgencio azonban dúl-fúl. Ennek ellenére nyugalmat erõltetve magára békülni próbál, amit Damian visszautasít. A faluban – egy névtelen bejelentés nyomán – szövetségi nyomozók jelennek meg, amitõl a lánykereskedõk pánikba esnek. Lazaro és Jazmin titkon találkozgatnak. Ernesto megjelenik Mercedes mulatójában, de az asszony kidobja. Hernan az utcán verekedést provokál a kapitánnyal – még egy pisztoly is elõkerül. A véletlenül arra járó José lép közbe Damian védelmében.

12.
Estercita kémkedni küldi barátnõjét a halászokhoz. Mayuya titkolt örömmel számol be a hallottakról, miszerint Marina és Damian között kialakult valami a kalóztámadás alatt. A féltékeny lány neki is esik Marinának, amikor legközelebb találkoznak. Hernan Damiant befeketítve meséli el Beatriznak a köztük lezajlott verekedést, hogy az asszonyt és ezzel Marinát elköltözésre biztassa. Jazminnak Nereot kijátszva sikerül elszöknie Lazaroékhoz ebédre, ahol a fiú anyja az életérõl faggatja, amire csak kínos hazudozás lehet a válasz. Hernan újra próbálkozik Marianánál, de a lány udvariasan, de határozottan leszereli. Eusebia jelet látott, amibõl arra következtet, hogy Damian nem veheti el Estercitát. Mercedes élete egyetlen szerelmérõl és saját szomorú múltjáról mesél Aliciának.

13.
Estercita féltékenységi jelenetet rendez Damiannak.Lazaro megkéri a kapitányt, hogy kocsmáros barátnõjétõl kérjen tisztességes munkát Jazmin számára. Damian lebeszéli a fiút errõl a kapcsolatról, de ezzel csak dühöt vált ki belõle, aminek következménye is lesz. Marina és Damian bensõséges beszélgetést folytat egymással, de a lány erõvel ellenáll az õszinte, szerelmes szavaknak. Rebeca, Beatriz nõvére váratlanul látogatóba érkezik húgához és unokahúgához. Mercedes azokra a viszontagságos idõkre emlékezik, amikor utcai énekesként, koldulva kereste a kenyerét. Hernan elõzékenyen kártalanítja Fulgenciót – a férfi gyanút is fog emiatt. A Tomas atyával való megbeszélésre várva Estercita, Delfina és Mayuya meglátja, hogy Damian Marinával jön ki a templomból.

14.
Estercita dühében cafatokra készül vágni a menyasszonyi ruháját, de az anyja lehiggasztja. Hernan nem nyugszik bele az elutasításokba, és szerenáddal lepi meg Marinát, aki csak nagy unszolásra reagál a figyelmességre. Beatriz Rebecával karöltve igyekszik a lányát rábeszélni Hernanra. De aztán látva Damiánt a nagynéni is belátja, hogy a kapitányban van valami, ami még izgalmasabb. Damian megpróbál eljárni Jazmin ügyében Candynél, de az Nereo nélkül semmit nem tehet. A lánykereskedõnél megjelennek a szövetségi rendõrök, akiket egyelõre sikerül kijátszania. Fabre kapitány nem jelenik meg a templomi fõpróbán, ezért Fulgencio dühében lefújja az esküvõt. Marina és Damian is szenved a reménytelen szerelemtõl. Damian végül a felmondás mellett dönt.

15.
Damián felmond az üzemnél, amit Marina nem vesz jó néven és mindent elkövet, hogy a kapitány ne mehessen el a cégtõl. Esthercita hazafelé menet találkozik Damiánnal és elrángatja õt, s szüleit a templomba az esküvõi próbára. A férfi bejelenti, hogy az ceremónia utána egyedül akar kihajózni a nyílt tengerre, hogy gondolkodjon. Mariana meglátogatja Hernánt és arra kéri, hogy ne erõszakoskodjon vele többet. Lazaro összeverekszik Nereóval, Jazmín kapcsán. A Viharszelõ volt kapitányára és legénységére megdöbbentõ tények várnak.

16.
Köpcös azt tanácsolja Damiánnak, hogy ne vegye el Esthercitát, mert biztos abban, hogy Marina is szereti a kapitányt. Marina felkeresi Damiánt a Papagájban, õ azonban azt mondja, hogy éppen legénybúcsút tart, s majd késõbb beszélgessenek! Hernán megtudja, hogy a jegyesek egy vitorlás hajóval készülnek nászútra, és ördögi tervet eszel ki. Marina és a Viharszelõ legénysége remekül szórakoznak. Mercedes az irodájában keresi a talpraesett lányt, azonban Olinto elmondja neki, hogy nincs az üzemben. Damián és Marina újra közel kerülnek egymáshoz a legénybúcsú alkalmával.

17.
Marina alaposan becsíp, Damian támogatja, amit Estercita dühöngve vesz észre. A kapitány a hajóra viszi kijózanítani a lányt, akivel Mercedes mindenáron beszélni akar. A közlés váratlan: jóval meg kell növelni az üzem termelését, és ezért a fogást is, ami Fabre nélkül lehetetlen – ám így a munkásokra elbocsátás vár. Marina épp kihajózna a legénységgel, hátha segít valamit a jelenléte, amikor megjelenik Damian azzal, hogy az esküvõ után azonnal visszatér a munkába. Beatriz még úgy tudja, hogy a lánya tengerre szállt, és ezt közli Hernannal, aki idõközben ismét megszervezte a Viharszelõ felrobbantását.

18.
Marina, ígérete ellenére nem várja meg a kapitányt, hanem parancsot ad az indulásra. Berendezkedik a bárkán, és ott megtalálja Damian neki írt levelét. Damian kényszeredetten igent mondd a pap kérdésére, és már indul is a kikötõbe, ahol csak a Viharszelõ hûlt helyét találja. Loloval motorcsónakon a hajója után indul. Estercita hisztérikus rohamot kap az esküvõ helyszínén, és a kikötõben is, ahová Damian után rohant. Lazaro meglátja, hogy a felügyelõ Jazminnal beszélget, és féltékenységében durván elküldi a lányt. Kiderül, hogy a kapitány nélkül a legénység képtelen a bõ fogásra.

19.
Estercita részegen folytatja a botrányos viselkedést a lakodalmán, és a szüleivel is összetûzésbe kerül. Jazmin, úton a lagzi felé hazakíséri a bokáját fájlaló Rosariót, Lazaro ellenségesen fogadja a lányt, de késõbb kibékülnek. A motorcsónak, amivel Damian a Viharszelõ után indult, felmondja a szolgálatot, végül segítséggel mégis utolérik a hajót. A bárkán a fogás igencsak szegényes, ám a kapitány megjelenésével ez a helyzet megváltozik. Hernan felajánlja Estercitának, hogy a jachtján a férje után viszi.

20.
Damian hiába könyörög Marinának, hogy maradjon vele, a lány elmegy a Viharszelõrõl. A fedélzetre érkezõ Estercita pedig azonnal hisztérikus jelenetet rendez. Mercedes konfliktusba keveredik az utcalányokkal. Miután kettejük elõtt leleplezõdik megkéri õket, hogy segítsenek megkeresni a lányát. Lazaro és Jazmin szerelmet vallanak egymásnak. A fiú közli a nagybátyjával, hogy nõsülni szeretne, amit Tomas atya ellenez. Nereo újra dolgozni küldi a lányokat a kocsmába, Jazminnak pedig szigorúan megtiltja, hogy Robles felügyelõvel találkozgasson.

21.
Mercedes nem tudja mire vélni azt az érzést, amit az ismeretlen lány váltott ki belõle. Rebeca azt tanácsolja Candynek, hogy alapítson táncos csapatot a Papagájban. Esthercita szörnyû tengeri betegségét még jobban fokozza, mikor Damián fiókjában Marina blúzára bukkan. Mercedes könnyek között emlékszik vissza múltja fájó eseményeire. Hernán hazakíséri Marinát, ám a férfi távozása után, a lánynak eszébe jut, hogy fontos papírmunka vár rá az üzemben.

22.
Beatriz felfigyel Mercedes túlzott aggodalmára és feltétlen jóindulatára, amelyet Marina iránt tanúsít, és gyanakodni kezd. Hernán ellátja Valdivia baját, amiért úgy gyújtotta fel az üzemet, hogy Marina még odabent volt. Damián bevallja az alvó lánynak, hogy életében elõször rettegett, méghozzá attól, hogy elveszítheti õt. Köpcös, Lolo, Medve és Csavargó azon vannak, hogy a Viharszelõn tartsák Esthercitát, de a lány makacssága felülkerekedik rajtuk, Damián szörnyen féltékeny lesz, amikor együtt látja Marinát és Hernánt.

23.
Mercedes próbálja visszahívni a különös telefonszám gazdáját, de senki nem szól bele. Az asszony egy látogatás után gyanúsan bensõségesen búcsúzik Marinától, ami Rebecának fel is tûnik. Kiderül, hogy az üzem leégése valószínûleg gyújtogatás eredménye, és hogy Damian mentette ki Marinát a tûzbõl. A kapitány végül belemegy, hogy hajóútra viszi Estercitát, de a lány nem hajlandó felfogni, hogy ez nem nászút lesz. Robles felügyelõ rájön, hogy Jazmin azonos egy elrabolt lánnyal.

24
Rebeca Josénál puhatolózik Mercedes múltja és családi állapota után. A férfi tagad. Marina megnézi a leégett üzemet – elkeseredésében és a szakítás miatti fájdalmában üzlettársául fogadja Hernant. A nagynéni komolyan szemére hányja Marinának, hogy nem küzd a szerelméért, mire a lány kirohan a kikötõbe, de a vitorlás már elindult. Estercita diadalittasan veti bele magát a kapitány meghódításába.

25.
Marina és Damian szerelmet vall egymásnak. Az õket meglátó Estercita dühében egyedül elindul a vitorlással, Damiannak utána kell úsznia, hogy ne essen baja. Mercedes boldogan mereng Marináról. Magdalena lányáról azonban keserû dolgokat tud meg. Utcalány ismerõsei hívják fel azzal, hogy látni vélték õt egy pillanatra. Eusebia megérzi az õt meglátogató Marinán, hogy az élet Damiannak teremtette, és azt is, hogy hasonmása él valahol a világban.

26.
Beatriz a leleteit látva rájön, hogy Marina mennyi mindent feláldozott miatta. Zokogva meséli el Rebecának élete nagy titkát, hogy Marina hogyan került hozzá, de megkéri, hogy soha ne árulja el az igazságot a lányának. A Viharszelõ legénysége ingyenmunkával segít a csomagolóüzem felújításában. A munka befejeztével Marina vagány módon együtt vacsorázik velük. Fulgencio leszereli a kakaskodó Nereót, és parancsba adja Lazaro sérthetetlenségét.

27.
Hernán sikerrel jár, és minden jel arra mutat, hogy a vitorláshajó, melyet Damián kölcsönzött, felrobban. Mindeközben Eusebia látomást lát a templomban, s az egész falu odacsõdül, hogy tanúja legyen az asszony extázisának. Mayuya egyre inkább magához láncolja Delfinát, azzal a céllal, hogy a nõ függjön tõle érzelmileg. Fulgencio Hernántól kér segítséget Esthercita megkeresésében, aki „készségesen” áll rendelkezésére.

28.
Marina és a Viharszelõ legénysége nem nyugszik bele Damián elvesztésébe, s a keresésére indulnak. Hernán nagyon boldog, amiért terve sikerrel járt. Delfina Fulgenciót okolja a lányuk állítólagos haláláért. Mayuya megígéri Fulgenciónak, hogy bármiben számíthat rá… Robles arra kéri Lazarót, hogy segítsen felszámolni az emberkereskedõ szervezetet. Köpcös a tengerbe ugrik, miután látni vélik Damiánt, de elsodorják a hullámok, így az egész csapatnak a viharos tengerre kell szállnia, hogy immáron három embert mentsenek ki a vízbõl.

29.
Damian kapitányt továbbra sem találják. Az õt szeretõ barátok egymást bíztatják, hogy ne veszítsék el a hitüket, és a Szûzanyához imádkoznak segítségért. A Viharszelõ legénysége újabb kutatóexpedícióra indul. A kórházban fekvõ Köpcöst alig tudják visszatartani. Marinát ugyan várják, de édesanyja lebeszéli, és Hernan is eljátssza a segítõ jótevõt, amivel egy távoli faluba sikerül elcsalnia a lányt. Mercedes egy utcai biztonsági kamera felvételét meglátja az éjszakában kóborló lányt, akit Magdalenának gondol.

30.
Hernan hosszas városnézéssel sem tudja Marina figyelmét elvonni Damianról, és lebeszélni se arról, hogy visszavárja a férfit. A kapitány utáni kutatás tovább folyik, még mindig eredménytelenül. Robles felügyelõ tiltására Lazaro nem mondhatja el Jazminnak, hogy csak azért dolgozna Nereóéknak, hogy beépülhessen közéjük. A Mercedes által megbízott búvár szakértõk bizonyítékot találnak arra, hogy Damianék vitorlása szándékosan elõidézett robbantásban semmisült meg.

31.
Fulgencio Hernánt vádolja a lánya eltûnése miatt. A falu két része összecsap: ki védi, ki vádolja Marinát. Tomás atya istentiszteletet tart a tengerparton Damián és Esthercita lelki üdvéért és hazatérésükért. Ekkor váratlan dolog történik: Damián elõkerül a habokból, de összeesik és elveszti az eszméletét.

32.
Valdiviát megzavarják és nem tudja megölni Damiánt a kórházban. A legénység megszakítás nélküli õrszolgálatot állít a kapitány szobája elé. Hernán továbbra is ostromolja Marinát, aki határozottan elutasítja õt és ki akar lépni a vállalkozásukból. Fulgencio vallomást tesz Mercedes képe elõtt: örökké õ jelentette neki az igaz szerelmet. Delfina a lányaként kezeli Mayuyát, aki az örökségre pályázik, és még Delfina férjével, Fulgencióval is kikezd. Damián végre kezd magához térni…

33.
Damian a kóma és az ébrenlét határán küszködik az eltûnése alatt történtek emlékével. Mayuya még ágyban van Fulgencióval, amikor Delfina beszól hozzá, hogy induljanak a kórházba. Fulgencio is odamegy, és felajánlja, hogy õ õrizteti a kapitányt, amit Robles visszautasít, sõt közli, hogy a sok gyanús esetek nyomozását is átveszi. Estercita betegen botladozik megtalálói kunyhójában. Semmire nem emlékszik a múltból – azt sem tudja, hogy kicsoda. Genaro úgy dönt, hogy eladja a lányt még az új szállítmány érkezése elõtt.

34.
Mayuya szûrét kiteszik a kórterembõl, de még látja felébredni a kapitányt. Damian teljesen magához tér, és mindenkit felismer, akit az ágyánál lát. A két fiatal ismét örök szerelmet esküszik egymásnak, és már a házasság is szóba kerül. Lazaro máris a banda fõnökei felõl tudakozódik, de Nereóból ilyen könnyen nem tud kihúzni semmit. Hernan el akarja tenni láb alól Robles felügyelõt. Delfina a kórházban meglátogatja Damiant, aki semmi biztatót nem tud neki mondani Estercitáról. Az emlékezetét elveszítõ lányt eközben Ernesto beállítja az üzlettársait kiszolgáló hoszteszek közé.

35.
Mercedes a szemétben turkáló lányban felismeri Magdalenát. Utána szaladnak a lánynak, de megint szem elõl vesztik. Elcsattan az elsõ csók Rebeca és José közt, de a nõ végül visszakozik és ezzel sikerül megbántania a szerelmes férfit. Robles felügyelõ túléli a balesetet. Lazaro próbálja megnyugtatni a rábízott lányokat és kihasználva az alkalmat Jázmin húga után érdeklõdik. Esterchita búcsúztató miséje botrányba fullad Mayuvának köszönhetõen.

36.
Beatrizt újabb roham éri, mikor Esterchita búcsúztató miséjén, Mayuva a lányára támad. Miután jobban lesz kihasználva az adandó alkalmat megkéri Damiánt, hogy hagyja el a lányát. A férfinak végül sikerül meggyõznie a nõt, hogy szerelme mellet maradhasson. Hernánt hideg zuhanyként éri a hír, hogy Beatriz nem színlelte rosszullétét, ahogy õ akarta, hanem valóban súlyos beteg. Ráadásul az a terve sem sikerült, hogy ezzel Marinát és Damiánt szétválassza. Eusabia álmában látni véli, hogy Esterchita még él.

37.
Marina és Damián felejthetetlen napot töltenek együtt. Beatríz nem örül Damián jelenlétének és inkább Hernánra bízná a lányát. Mayuya egyre közelebb férkõzik Delfinához: Esthercita ruháit hordja és úgyis viselkedik, mint az eltûnt lány. Fulgencio megtiltja Lázarónak, hogy részt vegyen az „üzletben”. Esthercita teljes átalakuláson esik át és Ernesto tulajdona, felesége lesz. Hernán találkozik Ernesto új szerzeményével, Esthercitával, de a lány nem emlékszik rá. Damián megkéri Marina kezét.

38.
Marina igent mond Damiánnak, de Beatriz ellenzi a házasságot. Hernán a maga javára akarja felhasználni Esthercita elõkerülését, miközben bosszút forral Ernesto ellen. Eusebiának látomása van és ezt Damiánnak is elmondja: Esthercita életben van. Mayuya beköltözik Fulgencio házába. A falu asszonyai ismét támadást indítanak Marina ellen, de Damián szembeszáll velük. Hernán megfenyegeti Damiánt: mindenáron megküzd Marina szerelméért.

39.
Ernesto próbálja minél jobban magához láncolni Esthercitát. Damián figyelmezteti Mayuyát, hogy ne merje újra bántani Beatrizt, vagy bármilyen sérelmet okozni a családnak. Ráadásul véletlenül a lány és Fulgencio viszonyára is rájön, így biztosíthatja akaratát. Robles parancsnok rajtakapja Fulgenciót és Hernánt, amint Nereo házában beszélik meg az nõkereskedõ szervezet terveit. Babuka elviszi Mercedest ahhoz a csatornához, ahol Magdalena meghúzta magát, de nem találják ott a lányt.

40.
Babuka súlyos állapotban talál rá Magdalenára. Damián és Hernán összeverekszik és Marina kétségbeesetten próbálja szétválasztani a két férfit. Mercedes ismét Magdalena keresésére indul Babuka telefonhívására. Esthercita lassanként egyre több ismerõs dolgot vél felfedezni múltjából. Álmában Damian nevét kiáltja és ez már Ernesto figyelmét is felkelti… Fulgencio meggyanúsítja Damiánt, lánya megöléséért, ezért a kapitányt letartóztatják. Mercedes végre karjaiba zárhatja haldokló lányát.

41.
Delfina megtudja, hogy Damiant letartóztatták. Meglátogatja a börtönben, és õszinte vallomást kér a kapitánytól. A férfi ezen túl azt is elárulja Delfinának, hogy Eusebia látomása szerint Estercita életben van. Mercedes imája Magdalena életéért meghallgatásra talál – a lány lassan túljut a közvetlen életveszélyen. Hernan felidézi a Fulgencio gonoszsága miatt elhunyt szüleit, és bosszút esküszik.

42.
Delfina meglátogatja Eusebiát, és könyörögve kéri, mondja meg, valóban élhet-e a lánya. Estercita ezalatt végez a bevásárlással, és közli, hogy a drága holmikért cserébe bármire hajlandó. Mercedes Joséra bízza Damian védelmének intézését, õ maga pedig Magdalena mellett marad. A lány magához tér, de hisztérikusan üvöltve küldi el az anyját. Hernan úgy látja, hogy veszélybe kerül Ernesto elleni terve, ezért parancsot ad Genaro és feleségének eltüntetésére.

43.
Beatriz lánya elutasítása miatti fájó dühében bemegy Damianhoz a börtönbe, és becstelen árulónak nevezve a férfit, örökre eltiltja Marinától. Magdalenát alkoholelvonással kezelik a kórházban. Mercedes egy percre se hagyja magára a lányát. Hernán felkéri Lazarót, hogy ölje meg Roblest és ezzel bizonyíthatja a szervezet felé tanúsított hûségét. Lazaro ezt meggyónja Tomas atyának és együtt beszélnek meg mindent Roblesszel. Fulgencio visszatartja Mayuyát, hogy elköltözzön a házból.

44.
Megkezdõdik Damián tárgyalása. Hernán és Ursula megismerkednek és kölcsönös vonzalmat éreznek egymás iránt. A Damiánt támadó ügyész maga Fulgencio. Marinának sikerül beszélnie Damiannal, aki most már nagy nehezen, de a szemébe mondja, hogy nem szereti. A tárgyaláson részletek derülnek ki Esthercita és Damián esküvõjét és nászútját körülvevõ titkokkal kapcsolatban. Lazaro eljátssza, hogy lelövi Roblest. A rendõr parancsnok halálhírérõl értesüt Hernán nyeregben érzi magát.

45.
Mercedes, amint kézhez kapja a kapitány ártatlanságát bizonyító iratokat, helikopteren a faluba indul. Megkezdõdik Damian tárgyalása. A kikötõmester és a felrobbant vitorlás tulajdonosa is ellene vall. Az egyik hallotta, hogy a kapitány egyedül akar visszatérni Marinához a nászútról, a másik látni vélte éjjel a vitorláson. A közönség háborog, José pedig érvekkel igyekszik cáfolni a vallomásokat. Rosario Jazmin után lopakodik, és Nereo házáig követi. Kihallgatja a beszélgetésüket, elszörnyedve döbben rá a lány foglalkozására.

46.
Az esküdtek döntése, amely szerint Damian bûnös, hatalmas felháborodást kelt, de nincs mit tenni, a kapitányra börtön vár. Utolsó esélye az lehet, hogy a fellebbezés sikerrel jár – ebben José és Mercedes is komoly segítséget ígér, a többiek pedig a hitében támogatják Damiant. Ernesto boldog, hogy gyermeke lesz. Mindennel el akarja halmozni Angyalt, de már az az érdeke, hogy a lánynak ne jusson eszébe a múltja. Mercedes szembesíti Hernant a róla hallottakkal, a férfi azonban most is az ártatlant játssza, és különbözõ dokumentumokkal próbálja igazolni üzleti ügyei tisztaságát.

47.
Ursula érdekbõl összeismerkedik Rebecával és Candyval. Az egész falu kivonul Damian búcsúztatására. Gyertyát gyújtanak, és a jótetteit sorolják. Amikor a rabszállító elindul vele, Marina zokogva rohan utána. A saját halálát eljátszó Robles felügyelõ így már szabadabban nyomozhat a lánykereskedõk után, akik tévhitükben egyelõre elégedetten dörzsölik a kezüket. A falubeliek egyre ellenségesebben viselkednek Marinával. Hernan felajánl egy színlelt kapcsolatot, hogy így megvédje a lányt a rossz nyelvektõl.

48.
Hernan hiába szeretné bevallani a bûneit, Marina nem engedi meg neki. Ekkor még hisz abban, hogy a férfi megváltozott. Fulgencio lehetõséget ad Lazarónak, hogy kiszálljon a bûnszervezetbõl, a saját érdeke melletti kiállásra buzdítja, sõt még az is kiszalad a száján, hogy az apja nem halt meg. A fiú semmit sem ért. Macario közli Hernannal, hogy Ernesto nõsülni készül, mivel az asszonya gyermeket vár, akire ráadásul mindenét rá akarja hagyni. Ezt viszont Hernan mindenáron meg akarja akadályozni.

49.
Damián Claudióban jó barátra lelt. José újra megcsókolja Rebecát. Candy elõadást szervez a Vadpapagájban, ahol Delfina megbotránkozására Ursula és Rebeca is fellépnek. Jazmín mindent bevall magáról Tomás atyának. Marina bemegy Damiánhoz a börtönbe és miután ismét szerelmet vall neki, Damián elutasítja és végleg szakít vele. Marina Hernán mellett talál vigaszt. Esthercitát egyre jobban gyötrik az emlékek. Hernánhoz fordul segítségért. Lázarót az apja kiléte foglalkoztatja: számon kéri Fulgenciót. Mercedes meglátja Magdalenát a Báró mellett.

50.
Claudio figyelmezteti Damiánt a rá leselkedõ veszélyekrõl és a börtönbeli ellenségekrõl. Magdalena ad egy esélyt az anyjának. Rosario szemrehányást tesz Fulgenciónak Lázaróval kapcsolatban. Lazaro megszerzi Nereo mobilját, így a rendõrség sok információhoz jut. Marina és Damián már kézen fogva járkálnak, a Viharszelõ legénységének legnagyobb megbotránkozására. Hernán egy ürüggyel elmegy Ernestóhoz és így találkozhat Esthercitával is. Tomás atya kiosztja a falubeli asszonyokat, melynek következtében nem bántják tovább Marinát. Damiánt leszúrják a börtönben.

51.
Mercedes arra kéri Magdalenát, egyezzen bele abba, hogy rehabilitációs központba vigye õt, ám a lány ezt megtagadja. Sárkány leszúrja Damiánt, a férfi súlyos sérülõssel kerül a betegszobára. A bajt keresztanyja, Eusebia rögtön megérzi. Mayuya kihallgatja Fulgencio és Rosario veszekedését és így megtudja ki is Lazaro apja. Marina úgy gondolja, hogy muszáj örökre elfelejtenie Damiánt. Ursula megtudja Delfinától, hogy õ és Damian gyerekkorukban összebarátkoztak egy nyáron. Ernesto vendégül látja Hernánt és örömmel számol be Esthercita terhességérõl.

52.
Rebeca elárulja Josénak a titkot, hogy Damian csak színleg utasította vissza Marina szerelmét. Gyötrõdik, amiért az unokahúgának nem szólhat errõl. Ernesto feleségül veszi Estercitát, bár az esküvõ majdnem kudarcba fullad, mert az „igen” elõtt a lányban egy másik szertartás emléke dereng fel. Ursula is meglátogatja a kapitányt a börtön betegszobájában, és felajánlja neki a barátságát. Jazmin munkát kap a csomagolóüzemben. Mayuya azzal fenyegeti meg Fulgenciót, hogy ha nem kapja meg, amit akar, közzé teszi, hogy Lazaro a férfi gyereke. Fulgencio ezt elkerülendõ végez a lánnyal.

53.
Hernan eljegyzési hírként közli Beatriz-szal Marina ígéretét, pedig õ csak egy esetleges házasságról beszélt. Marina kényszeredetten felelget, az anyja örül a hírnek, Rebeca azonban felveti Damian visszatérésének lehetõségét. Claudio bölcs tanácsokkal látja el Damiant a börtönben. Arra is szeretné rábeszélni, hogy mondja el Marinának az igazat. Rebeca, bár nyíltan nem beszélhet, megpróbálja sejtetni Marinával, hogy Damian csak eljátszotta a vele való szakítást, és lebeszélné arról, hogy Hernan mellett elkötelezze magát. Mercedes egy ügyvédet bíz meg azzal, hogy a vitorlás tulajdonosával visszavonassa a Damiant börtönbe juttató hamis vallomást.

54.
A Mercedes által megbízott ügyvéd egyelõre nem jár sikerrel. Candy, Rebeca és Ursula bemutatja a saját összeállításban készült táncos-zenés mûsort a Vad papagájban, hatalmas sikert aratnak. Mercedesnek sikerült összeállíttatnia a fellebbezéshez szükséges iratanyagot. Meglátogatja Damiant, aki hálás a segítségért, de nem nagyon bízik a sikerben. Magdalenát kiengedik a rehabilitációs klinikáról – anyja új, jobb életet ígér neki. Hernan a kitartó udvarlás után megkéri Marina kezét Beatriztól.

55.
Damian dacból randevút beszél meg Ursulával. Tomas atya szemrehányást tesz Lazarónak, amiért az hónapok óta nem beszél az anyjával. Lazarónak ugyan jó oka van erre, de az atya mindenképp a békülés híve. De aztán be kell látnia, hogy Rosario az, aki hajthatatlan. Ernesto dühös Mercedesre, mert az többször megakadályozta a piszkos ügyleteinek létrejöttét. Bosszúból arra készül, hogy anyagilag teljesen tönkretegye az asszonyt. Damian szemébe vágja Fulgenciónak, hogy mindent tud a múltbeli aljas tetteirõl, és közli vele, hogy ezért egyszer még fizetni fog.

56.
Marina és Damián csókolóznak az eljegyzési partin, de Marina „becsületbõl” Hernánt választja. Damián érzi, hogy a lány még mindig õt szereti. Mercedes és Magdalena kapcsolata enyhülni látszik. Mercedes elmondja Archila nyomozónak, hogy Fulgencio ellen fontos bizonyítékok vannak a birtokában. Damiánnak eszébe jut, hogy az apja Mercedesnek adta át a dokumentumokat. Hernán Ursulával szövetkezik: megkéri, hogy csábítsa el Damiánt és távolítsa el Marina közelébõl.

57.
Egy szakadékban rátalálnak Eusebiára, aki halálos sebesülést szenvedett. Damiánt mélyen érinti a keresztanyja halála, de Marina végig mellette van. Hernán hímsoviniszta viselkedése miatt Marina ellenszenve egyre nõ, míg végleg felbontja a férfival kötött eljegyzését. Mercedes felkéri a tõzsdeügynökét, hogy részvényeket vásároljon, az ügynök azonban Ernesto embere, aki tönkre akarja tenni az asszonyt. Hernán és Damián összetûzésbe kerülnek.

58.
Eusebia temetése után Mercedes Fulgencio tudomására hozza, hogy bizonyítékai vannak Fulgencio korábbi csalásaira. Delfinának feltûnik, hogy Fulgencio és Mercedes valamiért gyûlölik egymást, de mikor férjét számon kéri, az a sok stressz miatt infarktust kap. Marina úgy dönt, közli Hernannal, hogy felbontja a köztük lévõ eljegyzést, de ebbõl, Hernan fellobbanó haragja miatt viharos szakítás kerekedik.

59.
Hernán nehezen viseli a szakítást és végezni akar Damiánnal, amihez Fulgenciót is társnak felkéri. A véletlennek hála Mercedes és Magdalena egy étteremben találkozik Ernestóval és Esthercitával. A terhes lány rosszul lesz, amikor bemutatkozik az ismerõsnek tûnõ Magdalenának. Rebeca a belé fülig szerelmes José segítségével romantikus utat szervez Marinának és Damiánnak.

60.
Damian és Marina egy eldugott helyen lévõ kis házikóba készül, ahol végre kettesben lehetnek. Marina szeretné, ha hamarosan összeházasodnának, amit a kapitány boldogan elfogad. Lazaróék kitûzik az esküvõjük napját. Fulgencio és Hernan azzal bízza meg Larát, hogy tegye tönkre a csomagolóüzem hûtõberendezését. Kezdetét veszi a jótékonysági és egyben párkeresõ bál, amire mindenki lázasan készülõdik.

61.
Magdalena válaszokat követel az anyjától, és durván szemrehányást tesz neki. Hernan rosszul viseli a hírt, hogy Marina elutazott Damiannal. Dühében kirúgja a Tempestad legénységét az üzembõl, Olintóval együtt, akit a hûtõk leolvadásáért tesz felelõssé. Olinto bánatában gyanútlanul kifecseg néhány dolgot a koldus-nyomozónak. Lazaro meglátogatja Fulgenciót és hálából felajánlja a segítségét.

62.
Marina és Damián csodálatosan érzik magukat vidéken. Beatriz rosszul lesz. Kórházba kell szállítani, ahol megpróbálják stabilizálni az állapotát. A nõ válságos állapotba kerül, ezért Mexikóvárosba szállítják. Ernesto mindent megtesz annak érdekében, hogy Mercedest tönkretegye. Macario felkeresi Mercedest a lokálban, hogy elnyerje a kegyeit. A nõ keményen dolgozik, hogy létrehozza a nõvédelmi központot.

63.
Beatríz válságos állapotából kilábalni látszik. Ernesto egyre közelebb férkõzik Mercedeshez és halálos fenyegetéssel akarja lehetetlenné tenni az életét. Ornelas a helyi kocsmában alaposan berúg és elárulja Fulgenciónak, hogy állnak a nyomozással. A görbe este után Fulgencio halálra gázolja a férfit. Ursula azzal a mesével, hogy az apja beteg, rászáll Damiánra abban a reményben, hogy ettõl Marina féltékenységében Damiánhoz férjhez megy és õ szabad utat kap Hernánhoz.

64.
Mercedes bevallja a kórházban fekvõ Beatriznak, hogy õ Marina vér szerinti anyja. Az asszonyt ez végtelenül fájdalmasan érinti. Végül további titoktartást követelve abba beleegyezik, hogy Marina érdekében együtt cselekedjenek. José szoros õrizete ellenére Hernannak sikerül Magdalena közelébe férkõznie, és kiderítenie, hogy õ Mercedes lánya. Marina észreveszi édesanyja zavarodottságát, de nem tudja mire vélni.

65.
Lazaro elviszi Damiant Robles felügyelõhöz, akinek a kapitány felajánlja a segítségét. A felügyelõ nehezen ugyan, de elfogadja azt. Hernan kimagyarázza Estercitával való viszonyát Ernesto elõtt. A lányra néhány nap múlva rájönnek a fájások. Ursula tanácsára Delfina megpróbálja visszaédesgetni magához a férjét, de Fulgencio durván visszautasítja.

66.
Fulgenciót Lucia és Lazaro esküvõjén letartóztatják. Késõbb azonban Delfina alibit szolgáltat neki, így elengedik. Esthercita megszüli a gyermekét. Damian és Hernan összetûzésbe kerülnek az üzem ügyeit illetõen, de végül visszaveszik Olintót és a többieket a céghez. Jose egy ajándékkal lepi meg Rebecát.

67.
Marina és Damian az esküvõjükre készülõdnek. Hernan megegyezik Ursulával, hogy úgy tesznek, mintha együtt járnának, csak hogy Hernan visszanyerhesse Marina bizalmát és a nõ közelében maradhasson. Mercedes megnyitja a bántalmazott nõknek létrehozott rehabilitációs központját.

68.
Mercedes meggyõzi Beatrizt, hogy az esküvõ után mondják el Marinának, ki az igazi édesanyja, mert jobb, ha ezt õk teszik meg, mintha rossz szándékkal más. Damian és halásztársai hatalmas zsákmánnyal térnek haza, melybõl egy rész szétosztanak a szegényeknek, amely „veszteséget” Hernan – a szerzõdésükre hivatkozva – Damian bérébõl vonja le.

69.
Estercita Marináék esküvõjét félbeszakítva érkezik vissza a faluba. Mivel Damian így mégiscsak házas, nem nõsülhet újra. Marina kétségbeesetten elrohan. Beatriz és Rebeca utána sietnek, de a lány vigasztalhatatlan. Magdalena újra megszökik Mercedes házából, az utcalányok és a stricik közt találva társaságra, de leginkább italra. Ursula és Estercita szövetséget köt egymással szívük választottjainak megszerzése érdekében.

70.
Marina képtelen abbahagyni a sírást az Estercita által meghiúsított esküvõ miatt. Végül Édesanyja, Rebeca és Damian elérik, hogy megnyugodjon és bízzon a helyzet megoldódásában, ami csupán egy váláson múlik. Rosario megzsarolja Fulgenciót azzal, hogy szétkürtöli, hogy a férfi annak idején megerõszakolta, ha nem segít szétválasztani Lazarót és Jazmint.

71.
Damián Mexikóvárosba megy, hogy beszéljen Marinával és közben Esthercita fiát is keresi. Hernán is a fõvárosba érkezik, hogy Marina „segítségére” legyen. Közben Ursula és Esthercita is szövetkeznek. Lázaróék bejelentik, hogy kisbabájuk lesz, aminek Rosario nem örül. Az anyós Fulgencióhoz fordul, hogy fizesse Lázaro tanulmányait és ezzel a fiút Veracruzba lehetne küldeni.

72.
Marina elküldi Damiánt, de kétségek gyötrik, mert nem tud nélküle élni. Mercedes éjszakai lokáljába betér egy régi barát: Claudio. Mercedes bemutatja Marinának és azonnal kiderül, hogy Damiánnal együtt raboskodtak. Mercedes újra összehozza Claudiót Damiánnal. Mivel Ernesto nem hajlandó kórházba menni a sebe elfertõzõdik. Fulgencio rábeszéli Lázarót a Tengerészeti Fõiskolára és meghatódik, amikor megtudja, hogy nagypapa lesz.

73.
Macario, Hernan terveit követve, emberrablóként jelentkezik Damiannál, és utasításokat ad neki arra vonatkozóan, hogy miként kaphatja vissza a fiát. A váltságdíj hatalmas, a kapitánynak Mercedeshez kell fordulnia segítségért, amit az asszony szó nélkül megad. Marina alig meri elmondani édesanyjának, hogy állapotos, de Beatriz boldogan fogadja az újságot. Rebecával és Mercedes-szel együtt örülnek a hírnek, amit Marina egyedül Damiannal nem akar megosztani.

74.
Damian a fiáért megy a váltságdíjjal, és kisebb izgalmak után végül a karjába veheti a sajátjának hitt gyermeket. Nagy szeretettel igyekszik gondoskodni róla, amíg a szenvedõ anyát alakító Estercita Mexikóvárosba való érkezését várja. Fulgencio utasítására Nereo megrongálja a féket Tomas atya kocsijában.

75.
Hernan épp azt a szállodát veszi meg, ahonnan Marinát igazságtalanul eltávolították, és állást ajánl Marinának, térjen oda vissza vezérigazgatóként, nem kis riadalmat okozva ezzel az igazgatótanácsban. Damian is állásajánlatot kap: Claudio hajógyárat szándékozik alapítani Veracruzban, és a kapitány szakmai tapasztalataira van szüksége célja megvalósításához. Damian találkozik Marinával, hogy tisztázzák kapcsolatukat, de Marina – féltve Damiant, hogy Esthercita elszakítja a fiától – azt javasolja, véglegesen zárják le kapcsolatukat.

76.
Damian most, hogy visszaszerezte a fiát, semmiképp sem akar elszakadni tõle többet. Azonban a kis Michel belázasodik, így Damian beviszi a kórházba. Felhívja Marinát, aki gyorsan odasiet hozzá, majd késõbb Rebeca, José és Mercedes asszony is csatlakozik hozzájuk. Eközben Tomas atya állapota válságosra fordul és nem fûznek hozzá túl sok reményt, hogy túléli az éjszakát. Hernan összehívja a szervezet tagjait, hogy új vezetõt válasszanak. Igazából saját magát akarja megválasztatni, de ellenfélre talál…

77.
Claudio felveszi Damiant és legénységét a vállalatához, ezért a Viharszelõre új legénység kerestetik. Damian Mercedesre és Marinára bízza a fiát egy kis idõre, de Hernan és Esthercita ezt kihasználva csellel bejutnak Mercedes házába és elrabolják a gyermeket. Esthercita azzal zsarolja Damiant, hogy csak akkor láthatja viszont a fiát, ha vállalja a közös életet annak anyjával, vele is. Fulgencio az új kórház építésére hivatkozva átveri Delfinát, és aláíratja vele a saját végrendeletét, melyben – tudta nélkül – Fulgenció-ra hagyja minden vagyonát.

78.
Marina majdnem elárulja Damiánnak, hogy várandós a férfi gyerekével, de aztán visszatáncol. Esthercita elmeséli, mi történt vele az emberkereskedõk között, és sikertelenül megpróbálja visszacsábítani Damiánt, de végül megegyeznek abban, hogy elválnak. Fulgencio rettentõen megharagszik Esthercitára, amiért Michelt nem róla nevezték el, és hogy ezek után Esthercita a tõle származó örökségre már most igényt tart. Valentín megpróbálja jobb kedvre deríteni, és „megtanítani szeretni” Magdalenát. Hernán Damián távollétében szerelmet vall Marinának, és biztosítja arról, hogy soha nem adja fel a reményt, hogy egyszer együtt lesznek.

79.
Bár Esthercita megígéri Damiannak, hogy beleegyezik a válásba, Hernannal közösen agyafúrt cselt eszel ki: Hernan vacsorázni viszi Marinát, és a vendéglõben egy bulvárlap fotósa lefényképezheti, ahogy Hernan Marina kezét fogja az asztalnál. A kép és a cikk, amely Marinát Hernan menyasszonyaként állítja be, másnap megjelenik, Esthercita pedig gondoskodik arról, hogy egy példány Damianhoz is eljusson, ami újabb viszályhoz vezet a szerelmesek között. Blas Macarionál Esthercita holléte felõl érdeklõdik, amibõl Macario és Hernan rájön, Ernesto valószínûleg még él.

80.
Marina véletlenül talál egy fényképet, amelyen apja és Mercedes együtt szerepel. A gyanakvó lánynak Mercedes csak a baráti viszonyt vallja be, amit még Beatriz is megerõsít. A rendõrség Nereót gyanúsítja Ursula megtámadásával, és a „koldus” felügyelõ arról is tudomást szerez, hogy Estercita a bûnszervezet fejének özvegye. Damian a fõvárosba utazik. Kisfiát csak akkor meri Estercitára hagyni, amikor Delfina megígéri, hogy segít rá vigyázni. Fulgencio anyagi támogatását azonban visszautasítja. Fulgencio a kórházban meglátogatja Tomas atyát, aki közli vele, hogy mindent tud róla, és az isteni igazságszolgáltatással fenyegeti meg az ezen csak nevetõ férfit.

81.
Damian megjelenik a szálloda nyitófogadásán, és mindenrõl megfeledkezve botrányt rendez, amikor táncolni látja Hernant és Marinát. A biztonsági õrök kidobják, és Claudio újabb jó szándékú, józan érveitõl és bölcselkedésétõl is csak nehezen sikerül lehiggadnia. Estercita az elsõ adandó alkalommal lerázza magáról a gyerekgondozás nyûgét, a boldogan ajánlkozó Consuelót fogadva fel mellé dadának. Guerrero kikérdezi Estercitát a volt férje felõl. Az õket meglátó Fulgencio durván számon kéri a lányán, hogy hogy szóba állt a nyomozóval.

82.
Claudio tájékoztatja Damiánt, hogy lesz egy saját irodája a Veracruzban épülõ hajógyárban. Lázaro megorrol Rosarióra, amiért nem szólt, mikor Lucía majdnem elvetélt. Fulgencio megtudja, mit mûvelt Rosario Lucíával, és figyelmezteti, hogy ha valami baja lesz leendõ unokájának, azt Rosario sem ússza meg. Így Lucía meghallja, hogy Fulgencio Lázaro apja. Meg is próbálja rábeszélni férjét, hogy próbáljon meg viszonylag jó kapcsolatot ápolni Fulgencióval, aki felajánlja, hogy ad a párnak egy saját házat.

83.
Beatriz úgy érzi, nemsokára meghal, ezért elmondja Marinának, hogy nem õ a vér szerinti anyja. Marina összeomlik a hír hallatán. A lány Beatrizt továbbra is az édesanyjának tartja, de a szülõanyjáról hallani sem akar. Hernan két embert küld Daniánra, hogy jól megverjék. A bérencek nem járnak sikerrel, nem sikerül megsebesíteniük Damiant, ezért Hernan lelövi õket, aminek a mindenese is tanúja lesz. Damián azt hiszi Estercita küldte rá a verõlegényeket és ezt a szemére is olvassa.

84.
Guerrero a fantomkép segítségével elkapja Blast abban a boltban, ahol vásárolni szokott. Mercedes jelzáloggal terheli be az Éjsötét Dámát. Hernan ki akar szállni a Neptuno vállalatból, de mivel ez jelenleg tönkretenné a céget, Marina inkább átadja neki a saját részvényeit.

85.
Rebeca ájultan találja Beatrizt a szobájában, és a kórházban kiderül, súlyos agyvérzésen esett át. Mercedes megosztja Robles-szel a féltve õrzött bizonyítékait, de Robles kiábrándítja: ennyi év után Fulgencio csalásai elévültek. Fulgencio állást ajánl Lazarónak az új kórház építkezésén, de Lazaro visszautasítja azt. Ernesto megtudja, hogy Blas rendõrkézre jutott, de azt nem tudja, ki helyettesíthetné a megbízható inast.

86.
Hernan már az õrülettel határos állapotban követ el mindent, hogy Marinát és Damiant elválassza egymástól. Estercitával is szövetkezik, de Marinára már nem hat semmiféle színjáték vagy manipuláció. Hatalmas erõt ad neki, hogy gyermeket vár, és ezt a hírt végre a szerelmével is megosztja. Örömüket beárnyékolja Beatriz újabb rosszulléte, amelynek következtében az asszony öntudatlan állapotba kerül.

87.
Fulgencio az eltartásért cserébe a Szervezetrõl szóló információkat kér Estercitától. Magdalenának nagyon tetszik az albérlet, amelyre anyja jó szándékú csele nyomán talál rá, és máris költözne. Hernan újabb megbeszélésre hívja Estercitát, de váratlanul dührohamot kap, és végül saját magában tesz kárt. Hiába derül fény pszichiátriai betegségére, nem hajlandó kezeltetni magát. Macario megérkezik Ernestóhoz és elvállalja, hogy Blas helyett gondoskodik róla.

88.
Marina és José balesetet szenvednek, de szerencsére a baba is és õk is épségben megússzák. Damián és legénysége tûzharcban kiszabadítják az elrabolt lányokat. Magdalena számon kéri Mercedest, hogy miért utazik folyton a faluba. Lázarót kirúgják a kadét iskolából, mert nõt találnak az ágyában. Magdalena elköltözik az anyjától, de még aznap megkörnyékezi õt Macario és hazugságokkal traktálja a múltjával kapcsolatban. Lolo végre bátorságot vesz és megkérdezni Candyt, hogy járna-e vele.

89.
Hernán meglátogatja Beatrízt és halálra rémíti a megnémult asszonyt. Fulgencio ismét Lázaro nyomába ered, de Damián megfenyegeti, hogy hagyja békén a fiút. Magdalena megcsókolja Valentint, de a fiatalember elutasítja, mert úgy érzi, nem lenne etikus, ha pártfogójaként kikezdene a lánnyal. Magdalena szembesíti Mercedest a Macario által mondott hazugságokkal. Rosario kideríti, hogy miért rúgták ki Lázarót az iskolából. Esthercita tovább kínozza és zsarolja Damiánt.

90.
Macario ráront Ernestora azzal a szándékkal, hogy megöli, de végül õt lövi le a férfi. Ernesto felfogadja testõrének Nereót. Telefonon fenyegeti meg Hernant, Fulgenciót és Damiant is. Robles a Fulgencio elleni bizonyítékot keresi Damian hajóján, azonban a csempészáru után szimatoló két korrupt rendõr észreveszi és megveri. Damian siet a segítségére. Hernan házában váratlanul feltûnik Zuly.

91.
Damián megmenti Robles parancsnokot, és Lázaróval kórházba viszik. Robles úgy dönt, egyelõre senkit nem tartóztat le, vár, hogy hathatósabban csaphasson le. Damián és Marina elmegy házat nézni maguknak, és ki is választanak egy szépet, amikor megjelenik Esthercita, hogy ultimátumot adjon Damiánnak. Lázaro megpróbálja visszahódítani Lucíát, egyelõre kevés sikerrel. A viszony romlása miatt Fulgencio ismét megfenyegeti Rosariót.

92.
Esthercita el akarja hagyni az országot a kis Michellel, ám felajánlja Damiannak, hogy ha hajlandó vele élni, akkor a faluban maradnak. Ursula elárulja Hernannak, hogy Fulgencio arra kérte, kémkedjen utána. Damian Jose segítségét kéri, hogy megakadályozzák Esthercita tervét. Delfinát lesújtja a hír, hogy lánya el akar költözni, ezért felkeresi Marinát és arra kéri, hogy hagyja el Damiant. Guerrero nyomozó Hernánt kihallgatja Macario halálával kapcsolatban.

93.
Magdalena küzd az érzéseivel, de hajlik rá, hogy megbocsásson az anyjának. Mercedes végre boldog lehetne, de a lány újra számon kéri rajta a múltat, ráadásul az asszony megtudja, hogy a bárját elveszítheti. Hernan és Fulgencio egymásra gyanakszanak. Zuly végigkutatja Hernan lakását, de nem találja, amit keres. Ernesto hamis iratokkal külföldre készül. Estercita eljátssza, hogy a kisfiával Spanyolországba indul, amivel végre sikerül kikényszerítenie, hogy Damian hozzá költözzön.

94.
Fulgencio mindenáron meg akarja szerezni a polgármesterséget, amiben nagy segítségére lenne az Ernesto hagyatékából a lányára és az unokájára maradó vagyon és a felesége, aki a barátait beszélhetné rá a neki kedvezõ szavazásra. Mindenkit kihasználna, de Estercitánál csak zsarolással ér célt, Delfina pedig elutasítja. Ursula fültanúja lesz a nagybátyja telefonbeszélgetésének, és elhatározza, hogy az értékes információból két helyen is hasznot húz. Estercita ijesztõ hívást kap.

95.
Magdalena ultimátumot intéz Mercedeshez: vagy megmondja Marinának, hogy õ az édesanyja, vagy õt, Magdalenát sem látja többé. Marina és Rebeca szájmozgást észlelnek Beatriznél, bár dr. San Miguel azt állítja, ezek csak akaratlan izommozgások. Ernesto Los Angelesben kézbe veheti új, korszerû lábprotézisét, és megállapodik orvosával, hogy azt mihamarabb fel is tegyék neki. Alicia megsúgja Claudiónak, hogy Mercedes komoly anyagi gondokkal küzd.

96.
Mercedes elmondja Claudiónak és Damiannak, hogy eldöntötte: elárulja Marinának, hogy õ az anyja. A megdöbbent Damiannak elmeséli élete történetét. A férfi a támogatásáról biztosítja. Robles felügyelõ „poloskát” és fényképezõgépet ad Zulynak, hogy azzal szerezzen bizonyítékot Hernan ellen. A lány mindent vállal a húga megmentése érdekében. Jazmin továbbra is hajthatatlan. José féltékeny Medvére, de a férfi megnyugtatja, sõt tanácsot is ad neki Rebeca megnyeréséhez.

97.
Marina éberen figyeli a kis Michelt, hogy nem lesz-e rosszabbul. A kisfiú szülei is elõkerülnek. Damian aggódva Marináékhoz rohan. Estercita is megjelenik náluk, de õ csak a dühét akarja Marinán kitölteni. A nemtörõdöm anyát Hernan felpofozza, Damian pedig megfenyegeti, hogy elpereli tõle a gyereket. Még a saját anyja sem áll a nõ mellé. José a haditervet követve ál-megtörten közli Rebecával, hogy félreáll az útjából, éljenek boldogan Medvével. Majd Medve állít be egy hatalmas csokorral, és szintén a terv szerint szerelmet vall a lánynak.

98.
Damián Mercedes védelmében Marina lelkére beszél, de Marina egyenlõre nem tud megnyugodni és elutasítja az anyját. Késõbb Magdalena szemrehányásokkal ostromolja édesanyját, hogy nem is akarja újra összehozni a családot. Claudio ismét bebizonyítja, milyen jó barát. Delfina felajánlja Damiánnak a segítségét és mostantól õ vigyáz az unokájára.

99.
Damián rábeszéli Marinát, hogy hallgassa meg Mercedest, ezért a lány Mexikóvárosba utazik. Csavargó és Medve kiszállnak Damián hajógyári vállalkozásából, hogy Medve nehéz helyzetbe került rokonainak segíthessenek. Lázaro Fulgenciónak akar dolgozni. Esthercita megjátssza magát és úgy tesz, mintha jó anya lenne. Hernán felfedezi, hogy Zulynál magnó van és rövid dulakodás után a férfi Ursulát kényszeríti, hogy lelõje a lányt.

100.
Magdalena meglátja Mercedesnél Marinát, de nem tudja utolérni, mert Mercedes feltartóztatja, ezért váratlanul megszökik, és elmegy a halászfaluba, hogy személyesen találkozhasson az ikertestvérével. A faluba érve Marina ismerõsei látják õt, s Damiannal is találkozik, aki szintén összetéveszti Marinával. Magdalena azonban elmondja neki az igazságot. Jazmin közli Rosarióval, hogy tudja, hogy Fulgencio Lazaro apja, ezért a születendõ gyermekét Fulgenciónak fogja elnevezni.

101.
Damián megpróbálja késleltetni Magdalena és Marina találkozását, amíg Mercedes is jelen nem lesz, de végül nem jár sikerrel, és a találkozás nagyon felzaklatja Marinát. Elhatározza, hogy most mindent kihúz Mercedesbõl, hogy ne érhesse még több meglepetés. Hernán viszont örül, mert úgy érzi, így könnyebb lesz Marinát megszereznie. Hernan el akarja távolíttatni még Rebecát is. Robles parancsnok és Guerrero gyanút fog Hernán ellenében Zuly eltûnése kapcsán. Guerrero el is beszélget Marcelinóval, aki mindent tud. A kihallgatás egyelõre eredménytelen.

102.
Magdalena betoppan Marina otthonába, ahol a két lány számon kéri Mercedesen, miért titkolta el elõlük oly sokáig egymást. Ernesto visszatér Mexikóba, és miután megbizonyosodik arról, hogy a szervezet tagjai változatlanul lojálisak lennének hozzá, úgy dönt, ideje „feltámadnia” és visszavenni helyét. Lucrecia megvallja Candynek, hogy szerelmes Olintóba, Candy pedig, viccbõl, igyekszik összeboronálni õket. Hernan Ursula és Esthercita tudomására hozza, hogy Marinának van egy ikertestvére. Esthercita altatót kever Damian italába, majd kábultan a szobájába vonszolja, ahol olyan fotókat készít, melyek alapján úgy tûnik, együtt töltötték az éjszakát.

103.
Damian Esthercita mellett ébred és nem érti a helyzetet, mire a nõ azt adja be neki, hogy lefeküdtek egymással. Ernesto össze akarja hívni a szervezet tagjait. Marina és Magdalena megkérik Mercedest, hogy adjon nekik teret és idõt, hogy megismerjék egymást. Robles és Guerrero egyre jobban aggódnak Zuly miatt. Hernan nyomást gyakorol és ráveszi Mercedest, hogy adja át neki a részvényeit, így ezzel õ lesz a vállalat kizárólagos tulajdonosa. Mindenki nagyon izgatott a hajógyár megnyitója miatt.

104.
Esthercita mindent megtesz, hogy Damiánt visszaszerezze, de Magdalena felnyitja a féltékeny ikertestvére, Marina szemét, sõt vállalja, hogy vigyáz a kis Michelre is. A maffia váratlan értekezletet hív össze. A szervezet minden tagja számára kiderül, hogy Ernesto él és tervei vannak az árulókkal kapcsolatban. Mercedes elmondja a lányainak, hogy a gyárat átadta Hernánnak és ezzel elvesztette örökségüket. Kiderül, hogy Esthercita gyógyszerezi a kis Michelt.

105.
Jazmín összebarátkozik Abigaillel, ám végül kiderül, hogy õ az a nõ, aki elcsábította Lázarót. Abigail megbánást mutat, és azt bizonygatja, hogy fogalma sem volt a dologról. Mercedes kétségbe van esve a gyár elvesztése miatt, de Claudio most is mellette áll. Hernán visszaköveteli Damiántól a hajót, de legnagyobb meglepetésére ez nem sikerül. Kiderül, hogy a szerzõdésben az áll, ha a gyár új tulajdonos kezébe kerül, akkor a hajó újra Damiáné lesz.

106.
Ursula segít Hernannak ellopni a kisgyereket Esthercitától, hogy visszaadja Ernestó úrnak. Damian döbbenten tapasztalja, hogy eltûnt a fia. Számon kéri Esthercitát, de a nõ sem tudja, hol lehet a gyerek. Damian hosszas eredménytelen keresés után végül arra a következtetésre jut, hogy nagy valószínûséggel Hernan keze van a dologban. A mit sem sejtõ Tomas atya segít munkát találni Abigailnek.

107.
Damián a rendõrség segítségével megmenti Michelt, Ernesto Contrerast pedig letartóztatják. Damián közli Esthercitával, hogy többé nem engedi Michel közelébe. Abigail sikeresen egyre közelebb férkõzik Rosario szívéhez, hogy együtt lehessen Lázaróval, ez nagyon aggasztja Lucíát, Fulgencio pedig elhatározza, hogy nem hagyja annyiban. Hernán egyre intenzívebben próbálja meg behálózni Marinát, elhiteti vele, hogy egy gyermekotthont támogat nagy összegekkel. Olinto megnyeri a polgármester-választást Fulgencio ellenében.

108.
Miután Esthercita bejelenti Damiannak és Marinának, hogy gyereket vár a férfitól, és bár Damian terhességi tesztet követel, Hernan és Fulgencio közremûködésével azt is eléri, hogy hamis eredménnyel egy orvos igazolja a terhességét. Jose, kis fondorlattal és Medve segítségével, kikényszeríti Rebecából, hogy eljegyezhesse õt. Lolo is kellõ bátorságot gyûjt össze ahhoz, hogy nyilvánosan megkérje Candy kezét. Lucia elfogadja a Fulgencio által felajánlott házat, de beszélgetésüket Abigail kihallgatja, így új pletyka kel szárnyra a faluban: Fulgenciónak szeretõje van.

109.
Fulgencio azzal menti meg Lazaro életét, hogy elárulja, hogy õ az apja – késõbb a feleségével is közli a tényt. A hírre Delfina dühödten reagál. Lazaro is kiborul – különösen, mivel kiderül, hogy Jazmin tudott a dologról, sõt Fulgencio teljes nevére akarja kereszteltetni a születendõ kisfiút. A bíróság Damiant ismeri el a kis Michel hivatalos gondviselõjeként. Magdalena örömmel vigyáz a kicsire, amíg Damian part menti õrjáratra megy a Viharszelõn. A magzati génvizsgálat szerint Damian Estercita második gyermekének az apja.

110.
Marina közli Damiannal, hogy hozzámegy Hernanhoz, aki szerinte mégiscsak jó ember. Damian hiába szolgálna akár bizonyítékokkal az ellenkezõjérõl, a lány elküldi õt. Lazaro szemrehányást tesz anyjának, amiért eltitkolta elõle az apja kilétét, Fulgenciót pedig durván elutasítja. Delfina meglátogatja Lazaro anyját. Összetörten, de békésen beszélik meg a helyzetüket.

111.
Fulgencio és Hernan még abban a tudatban egyezkednek, hogy Ernestót éppen egy szigorúan õrzött börtönbe szállítják. Marina meglátogatja Luciát és újszülött kisfiát, és megpróbálja rábeszélni, hogy bocsásson meg Lazarónak, de hiába. A lány ráadásul késõbb a kórház közjegyzõjének a Fulgencio Salazart adja meg a fia neveként. Hernan a minél korábbi esküvõt erõlteti, de Marina még halogatná a dolgot.

112.
Marina vajúdása közben komplikáció lép fel. A házhoz hívott orvos tehetetlen, a kislány halva születik. A gyászoló Damian karjában azonban csodával határos módon magához tér. Rosario megszállottan terjeszti a hírt, hogy Lucia Fulgencio szeretõje. Delfina hisztérikus rohamot kap, és minden anyagi támogatást megtagad a férjétõl. Tomas atya elhûlve hallgatja a nõvérét, épp úgy, mint Lazaro.

113.
Marinának továbbra is feltett szándéka hozzámenni Hernanhoz. Ernesto elárulja Hernannak, hogy õ az igazi apja. Jose tudomást szerez róla, hogy Hernan a jachtján akarja feleségül venni Marinát és egy tervvel áll elõ Mercedes asszonynak. Ernesto meg akarja ölni Esthercitát, de a lány elõbb lép a tettek mezejére. Lazaro kérdõre vonja Luciát, hogy Fulgencio valóban a szeretõje-e. Erre a lány úgy felháborodik, hogy kidobja a fiút a házból.

114.
Hernan a jachtján ultimátumot intéz Marinához: vagy hozzámegy feleségül, vagy a tengerbe dobja a nõ kislányát. Marina kétségbeesésében aláírja a házassági szerzõdést, amit még a Viharszelõrõl átevezõ-átúszó Damian sem tud már megakadályozni. A kialakult veszekedésben Hernan pisztollyal megsebesíti Damiant, aki így a tengerbe zuhan.

115.
Fulgencio retteg, hogy élete szerelme, Mercedes meghalhat, de a mûtét jól sikerül. Marina azt hiszi, hogy Damián meghalt, nem tudván hogy a barátai megmentették az életét. Abigail rábeszéli Lázarót, hogy barátok legyenek, míg Lucía elutasítja a fiút. A kórházban Rebeca szerelmet vall Josénak és feleségül akar menni hozzá. José elmondja Damiánnak, hogy Marina és Hernán házassága valójában nem is érvényes. Mercedes által talált bizonyítékok végül eljutnak a rendõrségre.

116.
Fulgencio elvéti a lövést és Hernánnak még a rendõrök elõl is sikerül elmenekülnie. Delfina észreveszi, hogy Fulgencio meghamisította a végrendeletét és újra átíratja. A semmit sem sejtõ Fulgencio közben felkéri Nereót hogy ölje meg a feleségét. A rendõrség üldözi Hernánt és a nyomozás kezdetét veszi. Delfina leleplezi Esthercitt: rájön, hogy valójában nem is vár gyermeket. Claudio Mercedes ágyánál szerelmet vall. Hernán egy vidéki házba viszi Marinát és a kislányát, majd meg akarja erõszakolni a nõt.

117.
Fulgencio felbérli Nereót, hogy rablásnak álcázva ölje meg Delfinát, ami nem sikerül, így, hogy magát mentse, végül Fulgencio lövi le Nereot, úgymond önvédelembõl. Fulgencio közli Esthercitával és Ursulával, hogy le kell tenniük Ernesto hagyatékáról, mivel a vagyont a rendõrség lefoglalta, mi több, Hernan és Marina házassága is érvénytelen, ami nem is rossz hír Ursulának, annál inkább Esthercitának. Ursula, hûsége jeléül, átadja Fulgenciónak a Viharszelõn talált bizonyítékokat.

118.
Ursula átadja Fulgenciónak a Damian kabinjában talált bizonyítékokat ezzel is bizonyítva nagybátyja iránti hûségét. Damiannak sikerül megmentenie Marinát és a kislányát, Robles felügyelõ pedig letartóztatja Hernant. Valentin jelentkezik Magdalenánál, hogy találkozni szeretne vele, de ezúttal a lány kér idõt tõle. Lazaro megpróbálja visszaszerezni Luciát, de a felesége hajthatatlan. Abigail azonban Rosario támogatásával egyre inkább megpróbálja meghódítani a férfi szívét. Fulgenciónak ez egyáltalán nincs ínyére, amit közöl Rosarióval. A falubeliek nagy ünnepségre készülnek Damian és Marina tiszteletére.

119.
Damián a falu nyilvánossága elõtt leleplezi Esthercitát. Claudio végül szerelmet vall Mercedesnek, aki reménykeltõválaszt ad a jövõre nézve. Hernán házassággal kecsegteti Ursulát, aki újra bedõl a férfi ígéretének. A bírósági tárgyaláson Hernán életfogytiglani büntetést kap, amit egy elmegyógyintézetben kell megkezdenie. Fulgencio elmondja Lázarónak, hogy az anyjának köszönheti, hogy minden balul sült el az utóbbi idõben az életében. Magdalena és Valentin eljegyzik egymást.

120.
Beatrízt gyászolja szeretõ családja. Mercedes kijön a kórházból és biztosítja, hogy mindenben támogatja majd Marinát. Kiderül, hogy Ursula ölte meg Zulyt, de a nõ még idõben el tud menekülni a faluból. Hernánnak sikerül megszöknie a klinikáról és Ursulával egy hotelben húzzák meg magukat. Esthercita részegen ellopja Michelt és felmegy egy épülõ toronyházba.

121.
Hernan megszökik az elmegyógyintézetbõl, Ursula segítségével Nuestra Senora del Mar felé veszi az útját. Idõközben sor kerül Lucrecia és Olinto, illetve Candy és Lolo páros esküvõjére. Delfina Fulgenciót lepi meg azzal, hogy végleg elhagyja, Damian pedig Mercedest azzal, hogy visszaszerezte a vállalatot. Abigail bevallja Jazminnak, hogy közte és Lazaro között sosem volt semmi, és bár elõbb Jazmin akar elköltözni a faluból, Lazaro rábeszéli, inkább õ kezd új életet máshol. Lazaro meglátja az utcán Hernant.

122.
Fulgencio meggyónja Mercedesnek, hogy õ ölte meg Michel Fabrét, majd örökre búcsút vesz az asszonytól. Hernan Lazaróra támad. A fiú életét ismét csak apja közbelépése menti meg, de Hernan ekkor Fulgencio ellen fordítja a pisztolyát. A férjét gyászoló Delfina a jótékonykodást választja vigaszul és élete értelméül. Jazmin megbocsát Lazarónak, és Rosario is sírva kér bocsánatot a fiataloktól, amiért közéjük állt. Hernan erõszakkal magával viszi Marinát egy elhagyatott házba. Mivel továbbra is hiába könyörög a lány szerelméért, együtt akar meghalni vele.

Megosztom másokkal: