La traición tartalma

A TRAICIÓN tartalma:

1.
Az amerikai-kolumbiai koprodukcióban készült sorozat alapötlete és története egy nagysikerû kolumbiai kalandregényen alapszik. A romantikus kalandfilm-sorozat fõhõse Hugo de Medina, a rendkívül jóképû, ám annál is taktikásabb kardforgató. A nõcsábász hírében álló férfi élete azonban egy csapásra megváltozik, amikor is gyógyíthatatlan betegséget állapítanak meg nála, ugyanazt a kórt, amelyben egykor az édesapja is életét vesztette. Ekkor lép be az életébe egy szenvedélyes és mindent elsöprõ szerelem, amely talán örökre megédesítheti a mindennapjait. De a szerelmeseket persze, ahogy ez már lenni szokott, ezúttal sem kerülheti el az ármány és az összeesküvés minden létezõ formája…

2.
Hugónak van egy ikertestvére, Alcides, és kiderül, hogy mindketten ugyanazért a nõért, Soledadért versengenek. Soledad édesanyja azonban ellenzi lánya és Hugo kapcsolatát, mivel úgy gondolja, hogy fájdalmat okoz majd neki, és szégyent hoz mindazokra, akik körülveszik õt. Hugo rohamot kap abban a pillanatban, amikor Soledad keresi, hogy elmondja, leleplezõdtek. Boris is megjelenik, aki egy abszurd ötlettel áll elõ, ami megmagyarázhatná Hugo gyengélkedésének okát…

3.
Soledad elszökik otthonról, hogy számon kérje Hugót, és magyarázza el a levelét, melyet neki írt. Találkozót beszélnek meg az erdõben, ahol Hugo szerelmet vall Soledadnak. Ám leleplezõdnek Alcides elõtt, aki bosszút esküszik Hugonak. Eközben Beatriz közli Fabioval, hogy Hugo meggyilkolása helyett inkább Soledaddal végezzenek…

4.
Soledad éjszakai szökése kitudódik, és büntetésként arra kényszerítik, hogy a nagynénjéhez utazzon. Elkeseredésében elmegy Hugohoz, hogy elmondja, mi történt. Eközben Hugo édesanyja kis híján elüti a fiát, amikor a hintó lovai megbokrosodnak, ám Hugo csodával határos módos túléli az esetet. Soledad lovon próbál menekülni, de leesik róla és elveszti az eszméletét…

5.
Don Lucas konfliktusba keveredik Hugoval, mert amikor belép a szobája ajtaján, meglátja, hogy Beatriz épp meg akarja csókolni õt. Lucas mindezt elmondja Soledadnak, ám ennek ellenére megtartják Soledad ünnepségét. Hugo pedig elhatározza, hogy felveszi a küzdelmet a súlyos betegségével szemben – Soledadért…

6.
Hugo az ünnepségen elmondja Soledadnak, hogy amit az apja látott, az csak egy félreértés volt. A lány hisz neki, majd mindenki elõtt bejelenti az eljegyzésüket. Soledad bátyja erre megüti Hugot, amelybõl felfordulás alakul ki, ám ezt a helyzetet kihasználva Soledad és Hugo megszöknek. Beatriz megtört szívvel elindul õket megkeresni, amikor Alcides rátalál és elhiteti vele, hogy õ Hugo. Guillermo és Helena beköltöznek Hugo házába, de Ursula elzavarja õket…

7.
Hugo és Soledad menekülés közben értesülnek arról, hogy mindenki Beatrizt keresi. Beatriz elõkerül ugyan, de borzasztóan rossz állapotban. Elviszik Dr. Maxhoz, aki megállapítja, amire mindenki számított, hogy Beatrizt megerõszakolták. Beatriz persze Hugot vádolja, s amikor Hugo megérkezik, az egész város felelõsségre akarja vonni. Soledad tanúsítani akarja, hogy ez nem igaz, hiszen egész éjjel vele volt, de még mielõtt ezt megtehetné, néhány bandita elrabolja…

8.
Hugot börtönbe viszik, ahol fogva tartják a tárgyalásig. Soledad pedig az Arturo által felbérelt banditák kezében van. Megpróbál elmenekülni, de meglepõdik, amikor meglátja Helenat, akit szintén elraboltak. Alcides megvesztegeti a bírót és elmondja neki, hogy tud a titkos fogadásairól és szerencsejátékáról, és arról az összegrõl, amivel tartozik. A bíró így elfogadja a kenõpénzt, amiért Hugot el kell ítélnie. Hugo párbajra hívja Alcidest, és hatalmas verekedés tör ki. Hugo kap a lehetõségen, hogy kicserélje ruháját Alcidessel, majd Alcidesként hagyja el a börtönt…

9.
Alcides Hugo cellájában ébred, és segítségért kiáltozik. Obregon-ék igazolják, hogy õ valóban nem Hugo, ám a börtönõr nem hisz nekik, mindaddig, amíg megjelenik a lefizetett Roldan bíró, és megerõsíti, hogy Alcides valóban igazat mond. Hugo eközben Alcides bõrébe bújva meglátogatja Arturót, aki elvezeti õt Soledad fogva tartóihoz. Ám, amikor már éppen sikerül a lányt megszöktetnie, újra elfogják õt a hatóság emberei, Soledad pedig visszakerül a fogságba. Másnap reggel azonban Boris indul Soledad megmentésére…

10.
Borisnak sikerül kiszabadítania Soledadot, és még éppen idõben érkeznek meg az ítélethozatalra. Soledad alibit biztosít Hugonak, miközben néhány földmûves is mellettük vall. Roldan bírónak pedig nincs mit tennie, el kell engednie az ártatlan Hugot. Késõbb azonban Arturo elfogja, Alcides pedig bosszúból megöli õt. Egy hónap elteltével már minden készen áll Hugo és Soledad esküvõjéhez, amikor Alcides merényletet tervez a bátyja ellen…

11.
Hugo túléli ugyan a balesetet, és a saját lábán érkezik a házukhoz, ám ekkor súlyos és végzetes rohamot kap. Mindenki Hugo haláláról beszél, kivéve Soledadot, aki teljes szívébõl hiszi, hogy a kedvese nem halt meg. Nem sokkal késõbb Dr. Max el is rendeli a boncolást, ám Alcides õt is elkapja, hogy ne derüljön ki az igazság, azaz, hogy õ gyógyszerezte be a fivérét, és valóban életben van. Eközben Guillermo és Helena egy csúnya veszekedés után úgy döntenek, hogy egy idõre különválnak egymástól…

12.
Soledad ellátogat Dr. Max-hoz, hogy megtudja Hugo halálának okát, aki elmondja, hogy Hugo szívrohamban hunyt el. Soledad azonban továbbra sem hiszi el, hogy a szeretett férfi nincs többé. Manrique eközben megpróbál pénz szerezni Hugo temetésére. Soledad késõbb fájdalmas búcsút vesz a férjétõl, akit annyira szeretett…

13.
Soledad elhatározza, hogy elmenekül szörnyû fájdalma elõl, amikor váratlanul leleplezi Alcides és Esther összeesküvését. Helena és Guillermo exhumálják Hugo koporsóját, és ezzel megmentik Hugo életét, akirõl kiderül, hogy élve temették el. A Dr. Max-hoz vezetõ úton összetalálkoznak Soledaddal és Ursulával, akiket azonban nem avatnak be a tettükbe. Eközben Beatriz a szanatóriumban visszaemlékszik a történtekre, és rájön, hogy Alcides volt az, aki megerõszakolta, s ezért bosszút esküszik. Borist megtámadják és súlyosan megsebesítik Linares emberei…

14.
Hugo magához tér, és azonnal menekülni akar, de visszaviszik õt Dr. Max-hez. Boris visszakerül a börtönbe, mert Alcides azzal vádolja meg, hogy pénzt lopott és bántalmazta Hugót. Alcides közben arról gyõzködi Manriquet, hogy menjen el az Obregon házba, mert Soledad és Lucas is ott lesznek. Manrique meg is fogadja a tanácsát, de csak Donna Estert találja ott. Soledad ekkor éppen a temetõben van Lucassal, akinek elmondja, hogy úgy érzi, Hugo még életben van. Ursula megjelenik és figyelmezteti õket, hogy valami történik a házukban. Lucas erre szívrohamot kap, Soledad pedig úgy dönt, hogy hozzámegy Alcideshez…

15.
Guillermo és Helena elfogadja Hugo ajánlatát, így Hugót egy faházban hagyják az erdõben. Ám amikor újra arra járnak Guillermot és Helenát elfogja a rendõrség, majd Hugóra is rátalálnak, aki viszont Alcidesnek adja ki magát. Soledad arra törekszik, hogy eljusson a faházhoz, hiszen az álmában látott kislány is erre bíztatja. Ursula elkíséri Soledadot, aki így láthatja Hugót, amint az ágyon fekszik. Ahogy azonban mindezt meg akarja mutatni Ursulának, Hugónak nyoma vész…

16.
Soledad úgy dönt, hogy férjhez megy Alcideshez, ám kizárólag fekete ruhában. Alcides eközben rengeteg feltételt szab a házasságuknak. Hugo betegsége egyre erõsödik, ám hatalmas akaratának köszönhetõen, elmegy a templomba, de már késõn érkezik?Beatriz meghallja a nõvérek beszélgetését Alcides és Soledad esküvõjérõl és úgy dönt, hogy bosszút áll Alcidesen. Útnak is indul, amikor összetalálkozik Hugóval, akit elõször Alcidesnek vél, ám szerencsére idõben kiderül, hogy nem az. Így aztán közösen forralnak bosszút Hugo ikertestvére ellen. Dr. Max elfogadja Hugo ajánlatát, cserében pedig tanulmányozhatja Hugo igen ritka betegségét…

17.
Soledad az esküvõ éjszakáján elmegy a kis kunyhóhoz, hátha ott találja Hugo lelkét és bocsánatot tud kérni tõle a tettéért, ám ezt megtudja Alcides, ezért utána megy. A kunyhóban azonban nemcsak Alcides van ott, hanem Beatriz, Hugo és Boris is. Soledad éppen Alcides után érkezik, így Hugo azt hiszi, hogy Soledad valójában õt sosem szerette. Arturo a szanatóriumba megy, hogy megkeresse Beatrizt, de megtudja, hogy elszökött, így elhatározza, hogy meg keresi õt…

18.
A Burque párt letartóztatják, mert Helena ellopott egy nyakláncot. Éppen hevesen vitatkoznak, amikor Alcides megérkezik Hugo házához. Az õ célja az, hogy a házat Arturo-nak adja, Soledad szüleinek tartozása részeként. Hugo vagyonának semmi nyoma, majd bebizonyosodik, hogy a Burque házaspár a tettes. Hugo, Boris és Dr. Max eldöntik, hogy kiszabadítják õket, nehogy kitudódjon, hogy Hugo életben van. Elmennek hát a börtönhöz és ott bombát helyeznek el. Soledad eközben felismerni véli Hugót…

19.
Soledad úgy dönt, hogy elmegy a bányába, ahol Hugo is ott van, annak ellenére, hogy ez kifejezetten rossz hatással van a betegségére. Hugo megpillantja Soledadot a bányán kívül, ám hirtelen rosszul lesz, akin Soledad próbál segíteni. A lány fel akarja fedni a kilétét, ám Boris ezt megakadályozza. Dr. Max és Borques-pár késõbb szerencsére megmentik Hugot. Alcides meg akarja ölni Beatrizt az erdõben, de Arturo ekkor megjelenik és megmenti õt. Ám Alcides úgy dönt, nem adja fel.

20.
Soledad, Ursula és Paquito megtalálják Enricot, és Montenegro Haciendához viszik, ahol injekciót adnak neki, amitõl hallucinálni kezd. Közben elõjönnek az emlékei az anyjáról és az apjáról, majd bûnbánat fogja el õt. Miután magához tér egy étteremben, Eloisához rohan vigasztalásért, aki közben összeesküvést forral.

21.
Beatriz találkozik Alcidesszel a két város között, azzal a szándékkal, hogy megölje, de Alcides és Raimundo leleplezik. Hugo és Boris megmenekítik õt és Arturót, amikor azonban Alcides szembesíteni szeretné Arturót, Beatriz újra megpróbálja megölni. Rebeca a klubban találja Lucast, és meghívja egy italra, de Lucas az alkoholproblémái miatt visszautasítja. Soledad követi Borist a kunyhóba, ahol kettesben maradnak.

22
Soledad elájul Hugo elõtt, aki el szeretné vinni Dr. Max-hez, azonban összetalálkozik Alcidesszel, így otthagyják Soledadot Obregon házánál. Eközben Hercules megpróbálja ellopni Jeremias értékeit, de leleplezõdik, ezért meg akarja ölni, ekkor azonban Rebeca leüti. Amikor elhagyják a házat, észreveszik a földön fekvõ Soledadot, akit szanatóriumba visznek, mivel mindenki azt hiszi, hogy megõrült.

23
Soledadot szanatóriumba viszik, ahol Paquito és Eloisa meglátogatják. Elmondja nekik, hogy Hugo él, Paquito pedig megígéri, hogy segít neki megszökni a szanatóriumból. Beatriz és Fabio megpróbálnak elfutni, de Raimundo megtalálja és csapdába ejti õket. Marina Hugo fegyvereit keresi, amelyeket a Montenegro Haciendában rejtett el, de Alcides leleplezi és megüti õt, Ursula azonban a védelmére kel. Rebeca eközben az Obregonok házában megcsókolja Lucast, akinek nincs ellenére a dolog.

24
Eloisanak és Paquitonak sikerül idõben elhagyniuk Soledaddal együtt a zûrzavar helyszínét, amit az édesanyja okozott. A faházikóhoz tartanak, ahol robbanás történt, amelynek során Hugo megmentette Borist, Guillermot és Helenát. A tárgyalóteremben pedig késõbb mindnyájuk számára fény derül Hugo örökségére.

25
Hugo felölti Alcides ruháját, és elmegy Borissal a bankba, ahova Alcides és Arturo is éppen tart. Amikor kiderül, hogy a pénzt már kivették Arturo meg akarja ölni Alcidest, de sikerül elmenekülnie az erdõben, ahol összetalálkozik Hugoval. Ám mielõtt még megsebesítené, a rendõrök elkapják. Eközben Soledadnak nézeteltérése támad a Burque házaspárral, ám mégsem mondják el neki, hogy Hugo életben van.

26
Enrico megmenti Soledadot, amikor Dr. Max megpróbálja hipnotizálni, hogy elfelejtse, hogy látta Hugot. Alcides elárulja Eloisának, hogy tudott Hugo betegségérõl és semmit sem tett az ellen hogy élve eltemessék. Soledad találkozik Enricoval a házában, de Hugo és Dr. Max is meg akarják találni õket. Dr. Max végül rátalál Soledadra, akinek sikerül elmenekülnie, de eltéved az erdõben.

27
Soledad a városban van, amikor Alcides meglepi õt Hugónak öltözve, és elhiteti vele hogy õ nem más, mint az imádott Hugoja. Marina segít Borisnak megmenekíteni Raimundót, de sokk hatása alá kerül, amikor megölik mellette Raimundót.

28
Soledad Alcides hatalma alatt áll, aki elviszi õt a bányába és üzenetet hagy Hugonak, hogy a Burque-ék odahívják õt. Kiderül, hogy a bánya tömve van dinamittal és fel fog robbanni. Alcides megpróbál kimenekülni Soledaddal, de Hugo elkábítja õt, miközben Soledadnak sikerül kiszabadulnia és elhagynia a bányát. Boris és Fabio megmentik Beatrizt Arturo karmai közül, de Fabio elárulja Marinát.

29.
Hugo és Alcides a bányában ragadtak, de hiába próbálja õket kiszabadítani Dr. Max és a Burque házaspár, nem sikerül nekik, mivel a bánya tele van dinamittal. Ekkor hirtelen robbanás történik, és mindannyian a bánya fogságában rekednek. Soledad azt hiszi, hogy Hugo meghalt, ezért Dr. Max hipnotizálja, hogy valóban azt higgye, hogy Hugoval utoljára a kis erdei kunyhóban találkozott.

30.
Hugo megmenti Alcides életét, de nem tudja õt kihozni a bányából, ezért Boris és Marina segítenek rajta, majd a Montenegro Haciendához viszik, persze Dr. Max tudta nélkül. Soledad követi Borisékat és így megtudja, hogy Hugo mégis életben van, majd nem sokkal késõbb összetalálkozik Arturoval is.

31.
Arturot elfogják, amiért meg akarta ölni Soledadot. Soledad azt találja ki, hogy látszatból eltemeti Hugot, hogy mindenki azt higgye, hogy Hugo már nem él, ám Paquito nem hagyja, és kinyitja Hugo sírját. Késõbb a Burque-pár és Soledad pénzgyûjtésbe kezdenek.

32.
Soledad a városban van, de meglepetésére találkozik Alcidesszel, aki Hugonak álcázza magát, mivel Hercules elárulta neki, hogy Hugo még mindig él. Marina segít Borisnak Raimundo megmentésében, ám Boris megsebesül, ezért Marina megígéri neki, hogy mellette marad és mindent megtesz, amire csak szüksége van.

33.
Arturo megparancsolja az embereinek, hogy rabolják el Estert, de úgy, hogy Soledadnak ne legyen ellenük bizonyítéka. Gladys apja úgy dönt, hogy beszél a fia fejével. Útközben azonban találkozik egy férfival, aki meggyõzi, hogy vigye vissza õt a városba, de valójában arra a helyre viszi vissza, ahonnan megszökött. Hercules ezalatt bosszút forral.

34.
Fabio felismeri Hugot és Beatrizt a szállodánál, ezért Hugo pénzt ajánl fel neki cserébe a hallgatásáért. Késõbb azonban Fabio megpróbálja lelõni Beatrizt, de szerencsére rosszul céloz, így csak megsebesíti a nõt. Ám a szálloda tulajdonosai úgy vélik, hogy Hugo lõtt, ezért értesítik a hatóságokat. Eközben a Burque-pár Don Jeremias kincse után kutat.

35.
Szinte az egész város megrohamozza az Obregon házat, hogy behajtsák Soledadon, amivel Alcides tartozik nekik. Már éppen vinnének el minden mozdítható tárgyat, amikor szerencsére Boris megérkezik, és kifizeti a felháborodott embereket. Eközben Rebecca és Hercules csapdába ejtik Enricot, ám a Burque házaspár a férfi segítségére sietnek.

36.
Beatriz arra kéri Hugot, hogy vegye õt feleségül, mielõtt meghalna. Hugo persze megsajnálja õt, és a hajlik a dologra, ám nem is sejti, hogy Beatriz átveri õt, hiszen már kigyógyult a betegségébõl. Fabio késõbb elrabolja Beatrizt és találkára hívja Hugot. Amikor azonban Hugo megérkezik, Fabio a folyóba taszítja õt. Eközben a velejéig gonosz Antonia nagynéni érkezik az Obregon házba, hogy megkeserítse Soledad életét. Az ügyész pedig megparancsolja Duarte felügyelõnek, hogy engedje szabadon Arturot.

37.
Hugo ugyan rohamot kap, amikor a folyóba zuhan, de szerencsére túléli a merényletet. Eközben Fabio az erdõbe vonszolja Beatrizt, de a rendõrök Hugo közbenjárásával kiszabadítják a rémült nõt. Dr. Max fültanúja lesz egy beszélgetésnek, amely Marina és Boris között zajlik, ezért a szállodához megy. Hugo késõbb értesül arról, hogy Beatriz immár egészséges, és csak be akarta õt csapni a házassággal.

38.
Hugo elhatározza, hogy óvatos lesz Beatrizzal szemben, hiszen a nõ becsapta õt. Késõbb pedig azt veszi a fejébe, hogy keres egy olyan orvost, aki talán megtalálja a gyógymódot a betegségére. Hercules eközben az Obregon-házba tart azzal a szándékkal, hogy megölje Lucast, de Ursula mindezt megakadályozza. Dr. Max-nak majdnem sikerül Hugot elkapnia.

39.
Úgy tûnik, hogy Hugo betegségére egy virág lehet a gyógyír, ám hiába kutatnak utána Enricoval, az egész városban csak egyet találnak. Ezt késõbb el is viszik Soledadnak, hogy õrizze meg a férfi számára. Guillermo és Helena továbbra is azon mesterkednek, hogy megtartsák maguknak Montenegro Haciendát. Marina eközben szóváltásba keveredik Boris-szal.

40.
Amikor Soledad ruhája véletlenül lángra kap, a lány súlyos égési sérüléseket szenved, ezért Ursula és Ester orvosért szaladnak. Eközben a fogadóban mindenki a rejtélyes hegedûmûvész bemutatójára készül. Ám hamarosan hatalmas botrány kerekedik, ugyanis Ester megpillantja Lucast, amint az egy nõvel csókolózik.

41.
Paquito lebukik Rebecca elõtt, amint éppen távozni készül Eloisától, ezért a nõ zsarolni kezdi. Hugo kezelõorvosa, Dr. Shirak mesterséges kómát idéz elõ a férfinál, hogy végre rájöjjenek a betegsége gyógymódjára. Hugo ekkor azt álmodja, hogy Soledad és a gyermekük nagy bajban van.

42.
Hugo a fõvárosba igyekszik, hogy megmentse Soledadot és az állítólagos unokaöccsét, aki valójában nem más, mint a fia. Hónapok telnek el, és Arturo éppen összeházasodni készül Eloisával. Ester és Lucas pedig egyre többet veszekszenek Rebecca miatt. Soledad váratlanul összetalálkozik Hugoval.

43.
Soledad mindenütt Hugot keresi, miután biztos abban, hogy õt és Borist látta a vonatállomásnál. Dr. Max elszántan küzd azért, hogy a szülést õ vezesse le Soledadnál, mert meg akarja kaparintani a gyermeket. Hugo azonban szerencsére épp jókor van jó helyen, és megakadályozza mindezt…

44.
Soledadnak egészséges kislánya születik, akit Auroranak neveznek el. A boldog pillanatokban pedig az édesanya mellett van Hugo is. Ám, amikor egy nap a szállodából sétál vissza az erdõbe Borisszal és Marinaval, követi õket Paquito. Hugo ekkor úgy tesz, mintha emlékezetkiesésben szenvedne a bányában történtek óta. Paquito persze világgá kürtöli, hogy Alcides életben van, miközben a valódi Alcidest Beatriz fogva tartja…

45.
Soledad az anyja tanácsára hallgatván azt hazudja Hugonak, hogy õ már hosszú ideje csakis Alcidest szereti. A megsebzett férfi ezért úgy dönt, bosszút áll mindenkin, de elsõként Soledadon. Hercules és Arturo rátámadnak az erdõben Hugora és Borisra, de Guillermo idõben érkezik, és megmenti õket. Helena pedig eközben egyre több idõt tölt Dr. Max-szal…

46.
Elrabolják Soledad újszülött gyermekét, s persze mindenki Enricora és Ursulára gyanakszik. A rendõrség emberei nyomozásba kezdenek, miközben a csecsemõ Dr. Max házában van, és az orvos parancsára Helena gondoskodik róla. Hamarosan Hugo is értesül a gyermek eltûnésérõl, és úgy dönt, hogy bármi áron is, de felkutatja õt…

47.
Soledad kétségbeesetten keresi fel Hugót és követeli tõle, hogy adja vissza a lányát. A férfi azonban elmagyarázza neki, hogy semmi köze nincs a csecsemõ eltûnéséhez, majd biztosítja arról Soledadot, hogy segít megtalálni az elrabolt gyermeket. Arturo késõbb elmondja nekik, hogy Aurora minden bizonnyal Dr. Max házában van.

48.
Hugo arra kéri Soledadot, hogy õ és a gyermeke érdekében költözzenek hozzá, mert így majd megóvja õket az ellenségeiktõl. Ám a nõ nem akar belemenni a dologba, mert még mindig azt hiszi Hugóról, hogy az Alcides. Arturo eközben meg van róla gyõzõdve, hogy Hugo az életére akar törni.

49.
Hugót letartóztatják emberölési kísérlet miatt. Soledad eközben összecsomagol, majd Enrico és Ursula segítségével menekülni próbál. Hamarosan azonban kiderül, hogy Hugo börtönbe kerülése hátterében Arturo áll, ezért elhatározzák, hogy kiszabadítják a férfit. Szerencsére éppen idõben érkeznek, és megmentik Hugo életét.

50.
Beatriz továbbra is fogva tartja Alcidest. Hugót eközben sikerül kiszabadítani, aki ekkor váratlanul rosszul lesz, így Soledad végre rájön, hogy a férfi valóban Hugo. Esternek elege van a részeges Lucasból, ezért úgy dönt, hogy kidobja õt. Hugo pedig elhatározza, hogy egyszer, s mindenkorra szembenéz Arturóval.

51.
Hugo megérkezik a kocsmába, és párbajra hívja Arturo de Linarest, ám ebben a pillanatban Hercules túszul ejti Soledadot. Hatalmas botrány tör ki, de szerencsére Hugónak és Soledadnak sikerül kereket oldania. Ester az utcára teszi a részeges Lucast, aki késõbb Rebeccánál talál menedékre.

52.
Hugo és Soledad, Boris segítségével elrejtõznek Arturo emberei elõl. Eközben Eloisa – kizárólag Alcides érdekében – elfogadja Arturo házassági ajánlatát. Hugo, akit Soledad még mindig Alcidesnek hisz, azt javasolja, hogy a kis Aurorat minél hamarabb kereszteljék meg. Beatriz eközben lebukik Pablo elõtt.

53.
Paquito gonosz tervet eszel ki arra, hogy hogyan szabaduljon meg végleg Alcidestõl, aki persze valójában nem más, mint Hugo. Soledad eközben kihallgat egy beszélgetést Hugo és Boris közt, majd kérdõre vonja szerelmét. A keresztelõ késõbb tragédiába torkollik, amikor Hugo mérgezett italát véletlenül Soledad veszi magához.

54.
Soledad élet-halál között van, és mindenki nagyon aggódik érte. Eloisa persze azt szeretné, ha Soledad nem maradna életben, és ezt közli is Dr. Max-szal. Eközben Hugoék azt a pincért keresik, aki a mérgezett italt felszolgálta, ám Paquito gyorsabb náluk, és megöli a férfit. Hercules pedig Enrico életére tör.

55.
Soledad a halálán van, ezért Hugo elhatározza, hogy bevallja neki az igazságot arról, hogy õ nem Alcides. Szerencsére azonban ekkor érkezik meg Helena, Guillermo és Enrico az ellenszerrel. Eloisa késõbb elmondja Hugonak és Borisnak, hogy minden bizonnyal Paquito tervelte ki a merényletet. Alcidesnek eközben sikerül megszöknie Beatriz fogságából.

56.
Ursula ápolja Soledadot, és elmondja neki, hogy a Burque pár mentette meg az életét. Hugo és Arturo a bányánál találkoznak egymással, miközben Alcides újra Beatriz fogságába kerül. A bányában súlyos baleset történik, és Arturo azt hazudja Borisnak, hogy Hugo az életét vesztette.

57.
Soledad bocsánatot kér Alciedstõl, amiért pofonvágta. Dr. Max hipnotizálja Elenát, aki ezek után teljesen megváltozik, és azt hiszi õ Éva, Max felesége. Hugo leleplezi a Titokzatos asszonyt. Aurora beteg lesz, és azt hiszik, hogy meghalt. Hugo bezárja Soledádot, és a hõkamrába viszi a gyermeket.

58.
Eloisa lekapcsolja a hõkamrát és ezzel veszélybe sodorja Aurorát. Soledad majdnem lezuhan, de végül Hugo megmenti. Aurora helyrejön, és Soledad lehiggad. Alcides elmeséli, hogy Hugi is ebben a betegségben szenvedett. Soledádot megrázza a hír.

59.
Soledádot nem hagyja nyugodni a gondolat, hogy esetleg Hugo sem halt meg, és élve temették el. Éjszaka Ursulával elmennek a temetõbe, és Jeremias segítségével kihantolják Hugó sírját. Soledád rádöbben, hogy Hugot élve temették el, és teljesen összeomlik.

60.
Alcides Soledád szemére hányja, hogy mit tettek Hugoval. Beatriz azt kéri Alcidestõl, hogy tegyen úgy, mintha õ lenne Hugo. Dr. Max arra kéri Soledádot, hogy kezelhesse a kislányt. Soledádnak csak Hugon jár az esze. Alcides próbálja nyugtatni, hogy nem az õ hibája a szörnyû tény, hogy Hugot élve temették el. Dr. Max megfenyegeti Hugot, hogy õ tudja, hogy igazából nem Alchides.

61.
Hugo kimenti Soledádot a tûzbõl. A városban járvány pusztít, Soledád és Hugo is segít a kórházban. Eloisa sejti, hogy Alcides nem más mint Hugo. Fransisco megzsarolja Estert. Pablo felfedezi, hogy Beatriz fogva tartja Alcidest.

62.
Pablo felelõsségre vonja Beatrizt, amiért Alcidest a kunyhóban tartja, ezért Beatriz végez vele. Alcides azonban csellel kiszabadul és pisztolyt szegez Beatriz fejéhez. A bányászok újra felveszik a munkát. Arturo siettetné az esküvõt Eloisával, ám ez nem áll az ara érdekében, ezért megrendez egy balesetet a jövendõbelijének.

63.
Elérkezik a nagy nap: Boris és Marina végre megesküsznek. Az esküvõi vacsorán illusztris és kevésbé odaillõ vendégek is vannak, ez utóbbiak között ott van Dr. Max is, akinek Hugo végül megvallja, hogy õ valójában nem Alcides. Alcides eközben kiszabadul, és le akarja lõni Beatrizt, ám nem sikerül neki, ezért Beatriz megbünteti, és kést döf a mellkasába.

64.
Bár Beatriz mellbe döfte, Alcides mégis feltápászkodik és végez a nõvel. Utolsó erejével pedig lóra kapaszkodik, így talál rá Vladimir, az állítólagos gyilkos, aki régen építész volt és az Obregon-házat építette. Michelle Paco újságcikkébõl értesül Aurora betegségérõl. San Marinóba akar menni, hogy segítsen neki, õ ugyanis Von Sirac segítségével kigyógyult a katalepsziából.

65.
Vladimir felajánlja Alcidesnek, hogy osztozik vele Jeremiás kincsén. Megszületik az egyezség és Alcides felkészül a kincsvadászatra. Alcides hamarosan a városba érkezik, s ismét a régi, ugyanis bosszút forral és Soledadot akarja. Vladimirt azonban megtámadják az útonállók és megölik, így Alcidesnek már osztoznia sem kell a kincsen.

66.
Hugo attól fél, hogy a hipnózis elveszíti az erejét, és Soledad visszaemlékszik rá, hogy tulajdonképpen nem halt meg. Paco magánnyomozása azonban eredménnyel jár: rájön ugyanis, hogy nem Hugo, hanem Miguel, a sírásó fekszik Hugo sírjában. Késõbb beomlik a bánya, és Hugo meg Soledad benn ragadnak.

67.
Lucasnak és Josénak sikerül kimentenie a bányaomlásból Soledadot és Hugót. Soledadnak a bányában komoly kétségei támadnak, mert úgy érzi, mintha Hugóval és nem Alcidesszel lenne együtt, de egy biztos: szerelmes belé. Hugo késõbb kizárja az üzletbõl Arturót, aki ezért bosszút forral…

68.
Soledad úgy dönt, hogy elhagyja Hugót, mert még mindig Alcidesnek hiszi, de túlságosan emlékezteti a halott szerelmére. Paco és Eloisa eközben szeretnék megzsarolni Hugót, hiszen õk már tudják az igazságot. Soledad bevallja a férjének, hogy õ mindig is Hugót szerette, és Aurora is az õ gyermeke…

69.
Soledad hosszas gondolkodás után úgy dönt, hogy enged újonnan fakadt érzelmeinek, és ad egy esélyt Hugónak, akit õ Alcidesnek gondol. Közben az egész város meghívást kap a Szent Iván-napi ünnepségre, amelyet Alcides rendez Soledad tiszteletére…

70.
Alcides megjelenik az ünnepségen, mindenki legnagyobb döbbenetére. Soledad nagyon dühös lesz Hugóra és Alcidesre, amiért ezt tették vele, majd nyoma vész a nõnek. Senki nem tudja, hol lehet, így mindenki arra gyanakszik, hogy Alcides raboltatta el…

71.
Soledad hosszasan elbeszélget Hugóval, hogy megpróbálják tisztázni egymással, mi történt, miért fajultak idáig a dolgok, ám a beszélgetés szenvedélyes együttlétbe torkollik. Soledad másnap azonban meggondolja magát és távozik. Alcides szerelmi párbajra hívja ki Hugót: az gyõz, aki elhódítja Soledad szívét.

72.
Marina el akarja lopni a befektetõk pénzét, de Boris ezt nem hagyja. Amikor pedig számon kérik Marinától, hogy hol van a pénz, leesik a lépcsõn, és elveszíti a gyermekét. Alcides úgy dönt, hogy tiszta helyzetet teremt, ezért elválik Soledadtól és lemond a gyermek gyámságáról is.

73.
Eloisa tönkreteszi az életmentõ orchidea virágágyását Soledad kertjében. Daniel kifejti, hogy csak akkor hat a virág, ha a páciens vére megfelelõ. A befektetõk Hugo házához mennek és követelik, hogy Hugo adja meg a pénzüket. Duarte pedig letartóztatja Hugót csalásért.

74.
Soledad, Michelle, Daniel és Andrés megszöktetik Hugót, akinek súlyos katalepsziás rohama lesz a börtönben. Soledad ekkor kétségbeesésében beadja neki a gyógyító orchidea oldatát. Hugo magához tér, ami egyben azt jelenti, hogy kigyógyult a betegségébõl. Arturo eközben megtudja, hogy Alcides ölte meg Beatrizt.

75.
Hugo tévedésbõl megcsókolja Michellet, aki még jobban belehabarodik a férfiba. Csak attól tart, hogy Soledad még mindig szerelmes Hugóba. Arturo és Alcides párharcában Arturo húzza a rövidebbet, ugyanis csak a keze feláldozásával menekülhet meg. Alcides késõbb kimenti Hugót a befektetõk karmaiból.

76.
Alcides visszaviszi Hugót a házába, hogy ezzel is bizonyítsa, õ tisztességes játékot játszik. Arturo viszont megnehezíti a dolgát, ugyanis doktor Max megmenti õt. Majd kiderül, hogy Aurora vérében nincs meg az a különleges összetevõ, ami megvédi a kék orchidea méreganyagától.

77.
Arturo nehéz választás elé állítja Alcidest doktor Maxnál, amikor úgy dönt, hogy megöli magát, és így nem moshatja le Alcidesrõl, hogy gyilkolt. Alcides szerencséjére azonban Arturo pisztolya bemondja az unalmast. Marina besúgja Hugót, és így újra elfogják. Majd megkezdõdik a tárgyalás.

78.
Kezdetét veszi Hugo tárgyalása. Lucas, akit Rebeca leitatott és felhergelt, vádaskodni kezd a bíróságon. Azonban Soledad apja rosszul lesz és kórházba kell vinni. Hugo elismeri a tettét, és kész kifizetni a befektetõket ért károkat. Ám ekkor jelentkezik Alcides, aki mindent kifizet helyette. Majd Marina kap szót, aki gyilkossággal vádolja Hugót. Hércules eközben Alcides felbujtására elrabolja Borist, hogy az ne tudjon tanúskodni.

79.
Marina vallomása alapján a bíró kötél általi halálra ítéli Hugót. Alcides pedig úgy tesz, mintha segítene Hugónak, ám eközben csak ront a helyzeten, így elõrehozzák a kivégzés idõpontját. Lucas eközben elmondja Soledadnak, hogy Jeremiás az igazi apja. Hugo pedig mindenképpen el akar búcsúzni Soledadtól.

80.
Hugo végre szeretne elbúcsúzni Soledadtól és Aurorától. Soledad eleinte nem akar bemenni hozzá, ám késõbb meglátogatja Hugót és kegyelmet kér a bírótól. A bíró szívét azonban nem sikerül meglágyítani. Michelle pedig beviszi Hugónak Aurorát a siralomházba.

81.
Daniel rájön, hogy Max ölte meg az apját, ezért elmés bosszút forral: Max titkos szekrényét kilógatja a zuhatag fölé. Azt azonban nem sejtheti, hogy Max a szekrény után veti magát a mélységbe. Boris eközben az utolsó pillanatban megmenti Hugót az akasztástól.

82.
Eloisa házában megjelenik Marina, aki menedéket és segítséget kér a cinkostársától. Ám éppen ekkor érkezik Fernández bíró is a házba, Eloisa így elrejtõzik Francisco szekrényében, és megtalálja a befektetõk ellopott pénzét. Rebeca felfedezi a kincs rejtekhelyét, de azt nem sejti, hogy a kincstárban halálos csapda várja.

83.
Hugo megtalálja Soledadot a parkban, ahol az éppen rá emlékezett. Hugo azonban nem tudja megbékíteni volt kedvesét. Soledad ugyanis már lezárta magában ezt a kapcsolatot. Rebeca megtalálja Jeremiás kincsét, ám mohóságáért az életével fizet. Eloisa véletlenül felfedezi Rebeca holttestét, és attól retteg, hogy Alcides végez vele.

84.
Alcides megpróbálja doktor Max-ra terelni a gyanút Rebeca meggyilkolásáért, azonban azt õ sem tudhatja, hogy Max szakadékba ugrott imádott felesége holtteste után. Egyedül Antónia gyanakszik csak Danielre. Soledad pedig kijelenti, hogy az lenne a legjobb, ha Michelle maradna Hugóval.

85.
Hugo átadja a háza kulcsait Alcidesnek. Alcides nem akarja elfogadni, ám végül beleegyezik, hogy odaköltözzön. Esther és Lucas mindent elmondanak Soledadnak, majd végre kibékülnek egymással. Marina Alcidesnél talál menedékre. Michelle csak gyötrõdik, hiszen szereti Hugót, de ezt magának sem meri bevallani.

86.
Guillermo és Helena elbúcsúznak a várostól, majd Londonba utaznak, hogy átvegyék az örökségüket. Hugo Alcides kérésére visszavonja a vádakat Marina ellen. Paco eközben megvásárolja Omar kocsmáját. Daniel pedig megkéri Soledad kezét. Soledad azonban gondolkozási idõt kér.

87.
Soledad és Daniel között gyengéd érzelmek bimbóznak, ám ekkor egyszerre Aurora vigasztalhatatlanul sírni kezd, s mindenki attól fél, hogy katalepsziás rohama lesz. A roham egyre közelít, ám ekkor betoppan Hugo és megnyugtatja a kicsit. Aurora pedig elcsendesül és kilábal a rohamból.

88.
Michelle el akarja hagyni San Marinót, mivel úgy érzi, nincs esélye Hugónál. Hugo azonban megkéri, hogy mégis maradjon a városban. Soledad megengedi Hugónak, hogy meglátogassa Aurorát, amikor csak akarja. Alcides eközben bosszút forral Daniel ellen, amiért az megkérte Soledad kezét.

89.
Ursula egy pénzzel teli táskát talál Soledad szobájában. Antonia és Ester mindezért Hugót gyanúsítják. Alcides kidobja a házából Eloisát, és nem tart többé igényt a szolgálataira. Michelle véletlenül kihallgatja õket és elkezd nyomozni Alcides meg Eloisa után. Hugo eközben segítséget kínál Soledadnak a gyermek felneveléséhez.

90.
Lucas pontosan látja Soledadon, hogy még mindig Hugót szereti, de ezt a lánya nem meri bevallani. Michelle felelõsségre vonja Eloisát, amiért Alcidesszel szövetkezett Soledad és õ ellene. Hugo pedig figyelmezteti Danielt, hogy vigyázzon Alcidesszel, mert az életére tör.

91.
Alcides dulakodás közben végez Michelle-lel és most azon van, hogy ne derüljön ki a gyilkosság. Cinkostársa, Eloisa persze segít eltüntetni a nyomokat. Daniel égen-földön keresi Michelle-t, és nem érti, hogy hová tûnhetett. Hugo szerint elment a városból, de azt mindenki furcsállja, hogy el sem köszönt.

92.
Eloisa mindenkinek elmondja, hogy Michelle Hugo miatt hagyta el San Marinót. Daniel azonban gyanakszik, hogy a nõ hazudik. Arturo eközben elrabolja Aurorát. Soledad és a családja Alcidest vádolja, Eloisa pedig azt terjeszti, hogy Michelle rabolta el a gyermeket.

93.
Mindenki Aurorát keresi. Maga Arturo is azt reméli, hogy minél hamarabb megtalálják, nehogy valami baja essen. Alcides és Eloisa Michelle naplója segítségével akarják hitelessé tenni történetüket, hogy hová tûnt el Michelle. Boris végül megérkezik az erdei lakhoz, ahol Aurora van.

94.
Hugo és Boris megtalálják Aurorát az erdei lakban. Kisvártatva azt is észreveszik, hogy a gyerekrabló nyomokat hagyott maga után, de azt még nem tudják, hogy ki a tettes. Daniel eléri, hogy Hugót és Alcidest ne engedjék be többé az Obregón-házba. Antónia pedig úgy dönt, hogy elfogadja Paco ajánlatát.

95.
Antónia elmegy Paquito mulatójába zongorázni, ám ezzel sok kalamajkát és félreértést okoz. Hugo is rájön, hogy Aurorát csak Arturo rabolhatta el. Alcides eközben megfenyegeti Danielt, hogy bajba kerül, ha nem felejti el Soledadot egyszer és mindenkorra.

96.
Hugo megkapja Michelle állítólagos levelét. Éppen hangosan olvassa fel Borisnak, amikor megérkezik Soledad, aki önmagát okolja, amiért Michelle távozott a városból. Soledad azt javasolja Hugónak, hogy menjen Michelle után, õ maga pedig igent mond Daniel kérdésére és a menyasszonya lesz.

97.
Hugo értesül róla, hogy Daniel Von Sirac eljegyezte Soledadot. Csapot-papot otthagyva elrohan Soledadhoz, hogy kérdõre vonja. Amikor pedig látja, hogy a hír igaz, elrabolja Soledadot és a bányába viszi. Megcsókolja szerelmét, aki csak illendõségbõl áll ellent neki.

98.
Hugo elengedi Soledadot, aki váltig bizonygatja, hogy nem szereti a férfit és soha nem is fogja szeretni. Daniel rátalál Soledadra, ám ekkor Hugóra omlik a bánya. Arturót börtönbe zárják Aurora elrablásának vádjával, ám a volt katona ártatlannak vallja magát.

99.
Soledad elveszíti az eljegyzési gyûrût, és Antónia rögtön közli vele, hogy ez nagyon rossz ómen. Alcides kideríti, hogy Daniel valójában még házas ember, tehát nem lett volna szabad eljegyeznie Soledadot. Danielt így felelõsségre vonja az Obregón család.

100.
Hugo azt mondja Soledadnak, hogy többé nem keresi, ám ha Soledad békülni akar, õ örökké várni fogja. Arturo kifundálja, hogy ártatlanságát azzal bizonyítja, hogy – Margot segítségével – lop egy ugyanolyan bakancsot, mint a sajátja. Hugo pedig úgy dönt, hogy felkeresi Michelle-t.

101.
Soledad hosszas tépelõdés után úgy dönt, hogy meglátogatja Hugót, mert szeretne egy újabb esélyt adni neki. Hugo helyett azonban Alcides fogadja, akit Soledad összekever Hugóval. Alcides azon töpreng, hogy elárulja-e neki az igazságot, de végül felfedi magát…

102.
Soledad egyre kevésbé tudja, hogy mihez is kezdjen, mert úgy érzi, hogy mindenki elárulta õt. Hugo eljut Michellehez, ám Andrés maga sem tudja, hogy hová ment a híres bajvívó dáma. Arturo eközben Margot hathatós segítségével kiszabadul. Alcides és Arturo így újra örök bosszút esküdnek egymás ellen…

103.
Hugo véletlenül egy vonaton ül Hérculessel és Manuelával. Kihallgatja õket, és meggyõzõdése, hogy Arturo küldetett Von Sirac feleségéért. Eközben Von Sirac új gyógymóddal kísérletezne a katalepszia gyógyításában. Eloisa pedig újabb ékszereket lopna Alcides kincstárából.

104.
Hugo rájön, hogy valójában Alcides adott megbízást Hérculesnek, hogy hozza a városba Manuelát. Manuelának sikerül Alcidesszel megegyeznie, és eljátssza a szerepét Soledad elõtt. Arturo és Margot között komolyodik a románc. Hugo és Soledad pedig találkoznak a kórházban…

105.
Hugo felelõsségre vonja Manuelát a színjátékért, amit Daniel elõtt rendezett. Soledadot persze megzavarja Hugo nemes tette. Majd elmondja neki, hogy tévedésbõl megcsókolta Alcidest, de azt is elmondja Hugónak, hogy a kapcsolatuknak nincs jövõje. Hércules pedig felelõsségre vonja Arturót, amiért az Margotot szereti…

106.
Soledad egyre inkább hajlik rá, hogy kibéküljön Hugóval, és végleg megbocsásson neki. Hugo azonban döbbenten hallja, hogy a kedvese összetévesztette õt Alcidesszel. Alcides eközben vérre menõ ökölharcot kezdeményez Daniellel, ám a végén futni hagyja, mert csak õ tudja meggyógyítani Aurorát…

107.
Gladis felfedezi, hogy Arturo félkezû lett, és végleg megbolondult, ezért úgy dönt, végez magával. Arturo pedig nem bírja tovább a terhet, és bosszút esküszik Alcides ellen. Alcides megsejti, hogy Hugo és Soledad kibékültek egymással és úgy dönt, hogy elrabolja Soledadot. Eloisa próbálja lebeszélni, de hasztalan. Ám a végén minden jóra fordul a szerelmesek életében!

Megosztom másokkal: