Laberintos de pasión tartalma

LABERINTOS DE PASIÓN – Julieta

1. Hosszú idõ után Gabriel visszatér szülõfalujába, San Vicentébe. Egykori szerelme, Sofia már két gyermek édesanyja, és boldogtalan házasságban él férjével, a kegyetlen Genaróval. Julieta nagyapjával egy farmon él, amit Genaro mindenáron meg akar szerezni. Sofia unokatestvére, Carmina csak arra vár, hogy Sofia elhagyja a családját, és titkos szeretõbõl a ház úrnõjévé váljon.

2. Gabriel még mindig szereti Sofiát, és nem hagyja közömbösen, hogy a pletykák szerint Sofia boldogtalan. Sofia a vacsoravendégek elõtt jelenti be, hogy el akar válni Genarótól. A férfi csak azzal a feltétellel egyezik bele, ha a fiaik vele maradnak. Genaro embere megöli Julietáék egyik tehenét. Az öreg Miguel feljelenti a rendõrségen. Carmina elárulja Sofiának, hogy a férje szeretõt tart.

3. Genaro felkéri Gabrielt, hogy fesse meg a felesége portréját. A férfi elõbb visszautasítja, majd meggondolja magát. Sofia hallani sem akar a portréról, de a folyóparton sétálva nem tud ellenállni régi szerelmének, és megcsókolja. Pedro, a nagyobbik fia észreveszi õket, és nagyon megbántódik. Carmina azon mesterkedik, hogy elválassza Genarót a feleségétõl. Rosendo leüti Miguelt, és rágyújtja a házat.

4. Az arra lovagló Gabriel már holtan találja Don Miguelt az égõ házban. Úgy dönt, hogy ideiglenesen magához veszi Julietát. Genaro kirúgja Rosendót, aki túl messzire ment. Sofia rajtakapja a férjét, amint Carminával csókolózik. Genaro nem akar elválni. Gabriel felajánlja Sofiának, hogy kezdjenek elölrõl mindent közösen.

5. Sofia véletlenül megtudja, hogy Genaro el akar utazni a fiaival, ezért úgy dönt, hogy mégis elfogadja Gabriel ajánlatát, és új életet kezd vele. Megbeszélik, hogy este a folyóparton találkoznak. Carmina kihallgatja a beszélgetést, és beárulja Genarónak. Sofia a folyóparton várja Gabrielt, de Genaro elõbb ér oda. Dulakodni kezdenek, és Genaro pisztolya elsül.

6. Gabriel már csak a haldokló Sofiát találja a folyóparton. Az asszony holttestét elviszi Genaro házába. Genaro Gabrielt gyanúsítja a felesége meggyilkolásával. Rosendo, aki tanúja volt a gyilkosságnak, megzsarolja Genarót. A temetésen Genaro uszítására az emberek megtámadják Gabrielt.

7. Mendoza nyomozó véget vet a lincshangulatnak. Gabrielt letartóztatják, de Mateo kezeskedik érte, és bizonyíték hiányában hazaengedik. Julieta megtalálja a parton Sofia kitûzõjét, és zsebre teszi. A kislányt árvaházba viszik, de Gabriel végül úgy dönt, hogy magához veszi, és a fõvárosba költöznek.

8. Gabriel támogatásával Julieta elvégzi az orvosi egyetemet. Genaro feleségül veszi Carminát. Cristobal Arturo lányának udvarol. Arturo fiát, Benjamint nem érdekli a jogi pálya, inkább földmûveléssel foglalkozna. Genaro a házukba hívja Nadiát, akinek meghalt az apja, és nagy vagyont örökölt. Julieta vissza akar térni San Vicentébe, de Gabriel nem hajlandó vele menni.

9. Gabriel úgy dönt, hogy mégis elkíséri Julietát San Vicentébe, mert nem akarja elveszíteni. Marissa, az ügynöke dühöng, amiért Gabriel nem a karrierjét tartja szem elõtt. Alejandra féltékeny Nadiára, de megpróbál összebarátkozni vele. Benjamin Genarónál keres munkát.

10. Julieta felkeresi nagyapja birtokát, és bosszantja, hogy a csordákat arra terelik a folyó felé. Genaro azt szeretné, ha Cristobal feleségül venné Nadiát, és ezzel az övé lenne a lány vagyona. Gabriel felfedezi Julieta ékszeres dobozában a melltût, amit Sofiának adott, és jelenetet rendez.

11. Pedro találkozik Julietával, aki megtiltja, hogy a csordája az õ földjén haladjon át. Genaro tudomást szerez Gabriel visszatérésérõl, és ráuszítja a rendõrséget. Nadia azon mesterkedik, hogy mindkét testvért magába bolondítsa.

12. Nadia igyekszik behálózni Pedrót, ezért Cristobal rendkívül féltékeny lesz. Genaro elhatározza, hogy elintézi Gabrielt. Alejandra bulit szervez Nadiának. Benjamin elsõ látásra beleszeret Julietába, de a lány nem kedveli, mert Pedro Valencia barátja.

13. Gabrielt eszméletlenül találják az istállóban. Julieta egy férfit lát kisurranni, és eszébe jut a nagyapja halála. Elmegy Genaro Valenciához, és megfenyegeti. Rocio munkát keres, és Julieta megkéri, hogy segítsen eltakarítani a romokat a birtokán. Ott újra összetûzésbe kerül Pedróval.

14. Rocio rajtakapja Cristobalt és Nadiát, amint éppen csókolóznak. Elmegy Alejandrához, és mindent elmond neki, Cristobal azonban mindent tagad. Rocio az istállóban szomorkodik késõ éjszaka. Genaro Valencia arra jár, és megpróbálja megerõszakolni.

15. Juan meghallja Rocio kiabálását, és megmenti Genarótól. Genaro elûzi õket a birtokról. Benjamin felajánlja a segítségét Julietának. Ofelia nem érti, hogyan tûnhettek el egyetlen szó nélkül a leghûségesebb cselédjei. Kiderül, hogy a Cristobal által vásárolt marhákat megmérgezték. Genaro ezt is Juan nyakába varrja.

16. Benjamin meghívja Julietát a Valencia-birtokon rendezett partira. A lány elfogadja a meghívást. Rosendo elõszõr nem akarja beengedni, de Ofelia személyes meghívottjaként bánik vele. Julieta óriási botrányt csinál a partin. Cristobal féltékeny Pedróra, akit Nadia mindenáron meg akar hódítani.

17. Ofelia megtudja, hogy Genaro molesztálta Rociót, és azzal zsarolja, hogy mindent elmond a fiainak Carmináról. Nadia folyton Pedro körül legyeskedik. Cristobal szakít Alejandrával. Nadia azt sugallja a lánynak, hogy Cristobal Julietába szeretett bele. Marisa megérkezik San Vicentébe.

18. Alejandra felkeresi Julietát, hogy elmondja, nem engedi át neki egykönnyen Cristobalt. A vita pofozkodásba torkollik. Genaro fülébe jut, hogy Juan Gabriel Almadának dolgozik. Azzal áll bosszút, hogy hamis vádak alapján lecsukatja Juant. Julieta megkéri Benjamint, hogy hozza ki a börtönbõl a férfit.

19. Pedro és Cristobal kifizeti az elhullott állatokat, és Juant kiengedik a börtönbõl. Marisa azzal vádolja Gabrielt, hogy szerelmes Julietába. Julieta megtudja, hogy a bross, amit kislánykorában talált a folyóparton, Sofiáé volt. Elviszi az ékszert Ofeliának. Rosendo nem akarja, hogy Magdalena El Castillóban dolgozzon. A nõ nem fogad szót, mire Rosendo csúnyán megveri.

20. Diego meglátja súlyosan megsebesített anyját, és a Valencia-birtokra rohan, hogy felelõsségre vonja Rosendót. Rosendo egy csapással leteríti, és a fiú eszméletét veszti. Ofelia elküldi Poncianót Julietáért. A lány megállapítja, hogy Diego agyrázkódást kapott. Ofelia kérésére Pedro hazaviszi Julietát, Nadia pedig jelenetet rendez. Gabriel bevallja Mateo atyának, hogy szerelmes Julietába.

21. Carmina azt híreszteli, hogy Gabriel és Julieta szeretõk. Bár Pedrónak tetszik a lány, nem akar egy olyan nõnek udvarolni, akinek bármi köze is van anyja feltételezett gyilkosához. Julieta elmondja Gabrielnek, hogy apjaként szereti. A férfi Marissa karjaiban vigasztalódik meg. Magdalena nem hajlandó tovább Rosendóval élni. Rocio felkeresi Diegót, de a fiú hiába ostromolja a szerelmével.

22. Nadia azt sugallja Alejandrának, hogy csak úgy tarthatja meg Cristobalt, ha odaadja magát neki. Marissa boldog, hogy Gabriel közelében lehet. Rosendo elmondja a Valencia családnak, hogy Sofia meg akart szökni Gabriel Almadával. Ofelia elmondja Pedrónak, hogy Sofia õket is magával akarta vinni. A fiú nem tud megbocsátani az anyjának.

23. Arturo kényes helyzetben találja Alejandrát és Cristobalt. Követeli Genarótól, hogy a fia vegye feleségül a lányt, amire Cristobal nem hajlandó. Mivel az apja visszavette Rosendót intézõnek, Pedro elhatározza, hogy elhagyja a farmot. Carmina találkára hívja Gabrielt, és megkéri, hogy tartsa távol Julietát Pedrótól.

24. Marissa felkeresi Carminát, és magyarázatot követel, amiért a nõ találkozóra hívta Gabrielt. Sara megjelenik Gabriel házában, és felpofozza Julietát. Pedro nem érti, miért nem szereti senki Nadiát, és miért ellenzi Mateo atya a barátságukat. Cristobal bevallja Genarónak, hogy Nadia az övé lett.

25. Pedro rájön, hogy Nadia és Carmina terjesztette a pletykát, hogy Julieta és Gabriel szeretõk. Elmegy, és bocsánatot kér a lánytól. Julieta bevallja: szerelmes belé. Pedro ugyanígy érez iránta. Genaro nem hisz Cristobalnak, és Nadia is letagadja, hogy lefeküdt vele.Cristobal úgy dönt, mégis elveszi Alejandrát.

26. Pedro szakít Nadiával. A lányt másnap eszméletlenül találják az istállóban, mellette üres gyógyszeres üveg. Pedro orvosért küldi Poncianót. A férfi Julietát viszi a birtokra. Julieta éppen akkor lép Nadia szobájába, amikor a lány megcsókolja Pedrót. Cristobal elmondja Alejandrának, hogy feleségül veszi ugyan, de szerelmet ne várjon tõle.

27. Julieta hallani sem akar többé Pedróról. A fiú utána siet, de Julieta nem fogadja. Pedro beront Julieta szobájába, és megmagyarázza a történteket. Gabriel nekiesik Pedrónak, és kidobja a házából. Genaro azzal vigasztalja Nadiát, hogy véget vet Pedro és Julieta kapcsolatának. Marissa azt javasolja Pedrónak, hogy szöktesse meg Julietát.

28. Rosendo kidönti a Valderrama-birtok kerítését. Lauro a Valencia-birtokra megy, hogy ezért felelõsségre vonja. Carmina arra bíztatja Nadiát, váltson taktikát és tegyen úgy, mintha támogatná Pedro és Julieta kapcsolatát. Ofeliát nem hagyja nyugodni, hogy esetleg Genaro ölte meg Sofiát. Éppen akkor lép Genaro szobájába, amikor a férfi a gyilkos fegyvert nézegeti. Alejandra már nem akar Cristobal felesége lenni.

29. Nadia azzal zsarolja Rosendót, hogy elmondja Julietának, hogy õ ölte meg a nagyapját, ha nem szabadítja meg a vetélytársától. Rosendo egy zsinórt feszít ki az úton, és Julieta meg Rocio balesetet szenvednek. Pedro figyelmezteti Gabrielt, hogy nem fog lemondani Julietáról. Alejandra lemondja az esküvõt. Arturo internátusba akarja küldeni.

30. Julieta csak könnyebben sérül meg, de Rociót bordatörésekkel kórházba szállítják. Genaro semmibe veszi Cristobalt, akinek nagyon fáj, hogy az apja sose szerette. Elmegy Julietához, elsírni a bánatát. A lány elmondja neki, hogy szereti, és mindenben számíthat rá. Pedro azt hiszi, Julieta megcsalja az öccsével. Csúnyán összevesznek. Cristobal kocsiba ül, és az úton balesetet szenved.

31. Pedro kihúzza a roncsból az eszméletlen Cristobalt, és kórházba szállítja. Ofelia és Genaro azonnal a kórházba sietnek. Hamarosan Julieta is megjelenik, de Pedro õt okolja a balesetért, és elkergeti. Nadiának kapóra jön a veszekedés, és megpróbálja visszahódítani Pedrót. Rocio beoson Cristobalhoz az intenzív osztályra.

32. Cristobal nem tér magához, az orvosok attól tartanak, hogy esetleg kómába esik. Nadia boldog, amiért Pedro látni sem akarja Julietát. Diego bemegy a kórházba, de Rociót már nem találja ott. Genaro és Carmina folyton veszekednek. Gabriel a folyóparton belebotlik Carminába, aki a nyakába borul és megcsókolja.

33. Cristobal magához tér a mûtét után, de nem érzi a lábait. Az orvos azzal bíztatja Ofeliát, hogy idõvel teljesen rendbe jöhet. Cristobal senkit nem akar látni, csak Julietát. Carmina a szerelmével zaklatja Gabrielt. Alejandra elszökik otthonról, és Mateo atya Genoveva gondjaira bízza. Pedro a kocsmában összeverekszik Rosendóval. Nadia meglátja hazatámolyogni a részeg pedrót, és ágyba segíti.

34. Pedro reggel döbbenten látja Nadiát az ágyában. A lány sejtelmes megjegyzéseket tesz a történtekrõl, de a fiú semmire sem emlékszik. Rocio meglátogatja Cristobalt, aki elzavarja õt. Genaro nem akarja beengedni Julietát Cristobalhoz, de Ofelia azzal fenyegetõzik, hogy akkor megosztja a birtokot. Carmina meghallja, hogy Gabriel Julieta iránt érzett szerelmérõl beszél Mateónak.

35. Carmina találkára hívja Julietát a folyópartra, de helyette Gabriel megy el, hogy megkérje, ne zaklassa õket. Rosendo meglátja õket, és zsarolja Carminát. Cristobalt kiengedik a kórházból. Pedro észreveszi, hogy Julieta van nála, és karon ragadva Nadiát bejelenti: elveszi feleségül. Cristobal feleségül kéri Julietát.

36. Julieta nem akar Cristobal felesége lenni, és elrohan a Valencia-házból. Nadia elmondja Genarónak, hogy Cristobal megkérte Julieta kezét. Genaro Rosendóval együtt felkeresi a lányt, és Genaro megparancsolja a testõrének, hogy ölje meg Gabrielt. Ebben a pillanatban érkezik Lauro, aki megakadályozza a tragédiát. Rosendo rájön, hogy Magdalena Lauróval találkozgat, és egy este megveri a férfit.

37. Rosendo rossz szemmel nézi élettársa és Lauro barátságát, figyelmeztetésül alaposan megveri Laurót. Diego talál rá, és Mateo atya házába viszi. Amikor Gabriel értesül a történtekrõl, puskával ront be a Valencia-házba, és megfenyegeti Genarót: megöli, ha még egyszer valamelyik barátjának baja esik. Pedro és Nadia ki szeretnék tûzni az esküvõ napját, de Mateo atya közli, hogy nem hajlandó megesketni õket, mert fenntartásai vannak Nadiával kapcsolatban. Pedro megígéri Nadiának, hogy a polgári esküvõt így is megtartják. Nadia baljóslatú telefonhívást kap.

38. Nadia azt állítja, apja ügyvédje hívta föl, de Carmina nem hisz neki, és a kétkedésével Genaro fülébe is bogarat ültet. Rocio úgy dönt, enged Diego udvarlásának, hogy végre elfeledhesse Cristobalt. Híre megy, hogy Gabriel és Julieta el akarnak költözni San Vicentébõl. Pedro felkeresi Julietát, hogy rábeszélje, menjen hozzá Cristobalhoz. Carmina kétségbeesve rohan Gabrielhez, hogy maradásra bírja, de a férfi hajthatatlan. Julieta is fültanúja a jelenetnek, és a hallottak nyomán Gabriel kénytelen bevallani nevelt lányának: valóban õrülten szerelmes belé.

39. Julieta képtelen feldolgozni, hogy Gabriel, akire apjaként tekintett, szerelmes belé. Úgy dönt, átköltözik nagyapja házába. Gabriel elhagyja San Vicentét. Nadia elmondja Alejandrának, hogy Cristobal megkérte Julieta kezét. Pedro megkéri Benjamint, legyen az eskvõi tanúja. Genaro azt tanácsolja Pedrónak, egyesítse a vagyonát Nadiáéval. A Valencia-házba titokzatos vendég érkezik, akirõl kiderül, hogy Nadia volt férje.

40. Javier azzal zsarolja Nadiát, hogy meghiúsíthatja az esküvõjét. A lány megígéri, hogy amint férjhez megy, pénzt ad neki a hallgatásáért. Cristobal el szeretné mondani Pedrónak, hogy mi történt közte és Nadia között, de Genaro megakadályozza. Cristobal nem akar részt venni a szertartáson. Carmina nagylelkûen felajánlja Javiernek, hogy legyen õ a menyasszony tanúja. Amint az anyakönyvvezetõ házastársaknak nyilvánítja a fiatalokat, pisztoly dördül az emeleten.

41. Pedro felrohan az emeletre, és ott találja öccsét, amint éppen fegyvert tart a halántékához. A két fiú dulakodni kezd, a pisztoly eldördül és megsebesíti Pedrót. Genaro elküldi Poncianót Julietáért, mert biztos abban, hogy a lány nem fogja jelenteni az esetet. Nadia dühében felhívja a rendõrséget, és bejelenti a gyilkossági kísérletet. Sara nem tûri, hogy Diego Alejandra körül legyeskedjen.

42. A névtelen bejelentés nyomán Mendoza parancsnok megjelenik a Valencia-birtokon, de sikerül meggyõzni, hogy semmi sem történt. Cristobal megígéri Julietának, hogy megpróbálja helyrehozni, amit elrontott. Rocio szakít Diegóval. Nadia sürgetni próbálja a templomi esküvõt. Julieta megvételre ajánlja nagyapja földjét Genarónak.

43. Benjamin elmondja Pedrónak, hogy a birtok felét jelzálog terheli, és hogy Genaro meg akarja kaparintani Ofelia részét is. Julieta tudomására jut, hogy Genarónak nincs pénze a föld megvételéhez. Rocio belopózik Cristobalhoz, de Genaro rajtakapja, és ismét erõszakoskodik vele. Cristobal mindent kitálal Pedrónak Nadiáról.

44. Pedro bejelenti Nadiának, hogy el akar válni tõle. Genaro tanácsára a lány minden erejével azon van, hogy meghazudtolja Cristobal vallomását. Javier egyik este hazaviszi Julietát, és ellopja a karkötõjét. Másnap felkeresi azzal az ürüggyel, hogy a kocsiban felejtette. Javier bevallja, hogy érdekli õt a lány. Pedro láttán Julieta elfogadja Javier közeledését. Magdalena bevallja Laurónak, hogy Diego Arturo Sandoval fia.

45. Magdalena elhatározza, hogy elmondja Diegónak, ki az édesapja. Arturo nem ért vele egyet, s úgy dönt, hogy Alejandrát elviszi San Vicentébõl. Genaro megkéri Rosendót,hogy tanítsa móresre Benjamint, aki elárulta Pedrónak, hogy a birtok bajban van. Alejandra Benjamin szállodai szobájába menekül az apja elõl, és Rosendo tévedésbõl õt támadja meg. Medina ügyvéd rózsákat küld Julietának, de a lány visszaviszi a csokrot a szállodába. Ekkor találják meg az eszméletlen Alejandrát. Julieta megállapítja: a lány halott.

46. Magdalena elmondja Diegónak, hogy Arturo Sandoval az édesapja, tehát Alejandra tulajdonképpen a féltestvére. A rendõrség megállapítja, hogy Alejandra nem természetes halállal halt meg, hanem megfojtották. Pedro lázasan fekszik, és egyre csak Julietát szólongatja. Rebeca megvizsgálja, de nem tudja levinni a lázát. Lauro elviszi a Valencia-házba Julietát, ahol Nadia rátámad, és azzal fenyegeti, hogy megöli.

47. Sara óriási botrányt rendez, amikor meglátja Diegót a templomban. Genaro dühös Rosendóra, amiért véletlenül Alejandrát ölte meg. Javier rájön, hogy csakis Rosendo lehetett a gyilkos, és megzsarolja. Benjamin hazaköltözik, hogy segítsen a szüleinek feldolgozni Alejandra halálát. Pedro megtudja Rebecától, hogy Julieta nála járt, miközben õ eszméletlenül feküdt, és elindul felkeresni a lányt.

48. Arturo megkeresi Diegót, de a fiú ellenségesen viselkedik vele. Megígéri, hogy nem rendez botrányt, és nem árulja el Sarának: Arturo az apja. Genaro elküldi Carminát Javierhez, hogy megtudakolja, mik a férfi szándékai San Vicentében. Lauro ellenzi Julieta és Pedro kapcsolatát. Mateo is azon a véleményen van, hogy meg kell várniuk, míg a fiú elválik Nadiától. Mendoza felügyelõ kinyomozza, hogy Javier Nadia exférje, és errõl értesíti Genarót.

49. A felbõszült Genaro felelõsségre vonja Nadiát, de a lány azzal fenyegetõzik, hogy nem ad egy vasat sem a pénzébõl, ha Pedrónak elárulják titkát. Genaro felszólítja Javier Medinát,hogy hagyja el San Vicentét. A férfi kénytelen visszautazni Guadalajarába, de még elõtte felkeresi Julietát Gabriel házában, és rátámad a lányra.

50. A segítségért kiáltozó Julietát az éppen hazaérkezõ Gabriel menti ki Javier karjaiból. Arturo a továbbiakban nem akar Genaro ügyvédje lenni. Benjamin és Rebeca összefutnak egy étteremben, ahol a lány véletlenül Benjaminra borítja a vacsorát. Julieta megígéri Pedrónak, hogy vár rá, amíg csak kell. Nadia bejelenti, hogy terhes. Ofelia szerint Pedrónak kötelessége Nadiával maradni. Julieta úgy érzi, hogy csak Gabriel segítségével juthat túl ezen a mélyponton.

51. Julieta elmondja Gabrielnek, hogy mégiscsak megpróbálja viszonozni az érzéseit. Ekkor betoppan Marissa, és bejelenti, hogy Gabriellel összeházasodnak. Arturo bevallja a családjának, hogy Diego tulajdonképpen az õ fia. Pedro úgy dönt, hogy a gyerek miatt Nadiával marad. Julieta megkéri, hogy soha többé ne keresse õt. Cristobal lehetségesnek tartja, hogy Nadia tõle vár gyereket, és nem Pedrótól.

52. pedro elhatározza, hogy kideríti, mikor eshetett teherbe Nadia. Felajánlja neki, hogy elkíséri egy nõgyógyászhoz. A bank felszólítja Genarót, hogy fizesse vissza a kölcsönt. A férfi Nadiától próbál pénzt kérni, de a lány azt hazudja, hogy minden pénzét lekötötte. Cristobal újból szerelmet vall Julietának, ezúttal éppen Rocio elõtt.

53. Ofelia Benjaminhoz fordul, hogy egy ügyvéd segítségét kérje Magdalenának. Magdalena közli Lauróval: addig nem találkozhatnak, amíg nem sikerül megszabadulnia Rosendótól. Matilde arra kéri Julietát, ne barátkozzon Rocióval, mert Rocio mindenben versenyezni akar vele. Genaro fültanúja lesz, amint Carmina telefonon könyörög Gabrielnek, hogy ne vegye el Marissát, de Carmina nem árulja el, kivel beszélt. Julieta elmondja Rociónak, hogy talán szerelmes Gabrielbe. Carmina találkozik Marissával, és azt mondja neki: Gabriel úgysem veszi feleségül.

54. Nadiához orvost hívnak, de bizonyosat csak alapos vizsgálatok után lehet majd tudni. Gabriel is megemlíti Benjaminnak Magdalena ügyét, amitõl Lauro roppant dühös lesz. Rocio elmegy Gabrielhez, hogy megmondja: Julieta szerelmes belé. Marissa õrjöng, és közli Matildével, hogy a lánya többé nem teheti be a lábát a házukba. Mikor Matilde magyarázatot kér Rociótól, a lánynak Julieta jelenlétében kell beszámolnia a történtekrõl. Julieta becsapva érzi magát. Gabriel felkeresi õt a rendelõben. Pedro a legrosszabbkor toppan be.

55. Pedro meglátja, amint Gabriel megcsókolja Julietát, és nekiront, de Julieta mindkettõjüket elzavarja. Pedro a kocsmába megy, és leissza magát. Arturo meglátogatja Magdalenát, hogy felajánlja neki ügyvédi segítségét. Carmina elcsalja otthonról Marissát, és belopózik Gabrielhez, de a férfi kidobja. Cristobalnak sikerül megmozdítania a lábát. Marissa elmegy a Valencia-házba, hogy megkeresse Carminát. Rosendo beengedi. Carmina a veszekedés hevében súlyosan megsebesíti Marissát.

56. Carmina halálra sebzi Marissát. Rosendo tanúja a jelenetnek, és megígéri Carminának, hogy eltünteti a holttestet. Másnap reggel Gabriel elmegy a kapitányságra, hogy bejelentse Marissa eltûnését. Diego megtalálja Rosendo véres zsebkendõjét. Magdalena attól fél, Rosendo Laurót támadta meg, ezért elrohan hozzá megtudni, jól van-e. Rocio családja döbbenettel fogadja a lány elhatározását, hogy elmegy a fõvárosba. Errõl még Julieta sem tudja lebeszélni. Gabriel beront a Valencia-házba, és számon kéri Carminán Marissa eltûnését. Genaro magyarázatot követel.

57. Genaro gyanakodni kezd, hogy Carminának viszonya van Gabriellel. Dühében kezet emel az asszonyra, de Pedro közbeavatkozik. Genaro azt a parancsot adja Rosendónak, hogy rúgja ki azokat a kapuõröket, akik beengedték Gabrielt. Egyiküknek viszont feltûnt, hogy Marissa nem távozott a birtokról, és ezt szóvá teszi. Rosendónak magyarázkodnia kell. Rocio találkozik Cristoballal, és érzelmesen elbúcsúzik tõle. Cristobalt meglepi a jelenet, de amikor a lány után megy, már csak a szüleit találja otthon. Juanék is elköltöznek Julieta birtokáról. Rosendo éjjeli találkára hívja Carminát, hogy beszéljenek a férfi jutalmáról.

58. Rebeca felajánlja: Julietához költözik, hogy ne legyen egyedül Juanék távozása után. Gabriel hiába kérleli Julietát, hogy inkább nála lakjon. Ponciano elárulja Julietának, hogy Pedro küldte hozzá a betegeket. Benjamin mint Gabriel ügyvédje elviszi Genarónak Gabriel ajánlatát: megveszi a Valencia-birtokot. Genaro éktelen haragra gerjed. Személyesen megy el Gabrielhez, és a képébe vágja az iratot. Puskát fog Gabrielre, de Pedro idejében érkezik, és óvatosságra inti apját. Nadia felkeresi Julietát a rendelõben, és pimaszul azzal kérkedik, hogy Pedro mennyire szereti õt.

59. Benajmin közli apjával, hogy Genarónak köze lehet Alejandra halálához. Arturo bizonyítékot akar. Rosendo kézhez kapja az értesítést a válóper megindításáról. Bosszúból elmegy Sarához, és azt mondja az asszonynak: férje és Magdalena kapcsolata még mindig tart. Pedrónak feltûnik, hogy Nadia valamilyen gyógyszert szed. Miután a nõgyógyászt nem éri utol, fölkeresi Julietát, aki felvilágosítja: a gyógyszertõl Nadia elvetélhet. Pedro felelõsségre vonja Nadiát. Rosendo nem hajlandó eltenni Gabrielt láb alól, ezért Genaro úgy dönt, maga fog cselekedni.

60. Genaro lövése megsebesíti Gabrielt. Még van annyi ereje, hogy eljusson Julieta házáig. Azonnal kórházba szállítják, és megmûtik, de igen sok vért veszített, sürgõs pótlásra lenne szükség. Vércsoportja igen ritka, ezért nem sikerül donort találni. Genaro a merénylet után elmegy Mateóhoz – saját bevallása szerint azért, hogy tanácsot kérjen tõle Carminával kapcsolatban. Pedrónak feltûnik, hogy apja puskája nincs a helyén. Mikor Ofelia értesül a történtekrõl, azt hiszi, Pedro volt a tettes. Gyónni megy Mateo atyához a templomba, mert nem tudja már magában tartani a régi titkot: Pedro apja nem Genaro.

61. Pedro gyanítja, hogy Genaro lõtt Gabrielre. A rendõrfõnök kihallgatja Rosendót, aki igyekszik Pedróra terelni a gyanút. Julieta a templomban találkozik Pedróval, és elmondja neki, hogy Gabrielnek milyen vérre van szüksége. A kórházban jelentkezik egy önkéntes véradó, és Julieta döbbenten látja, hogy éppen Pedro az. A rendõrfõnök a kórházban csípi el Pedrót, és a kérdései nyomán Julieta is kételkedni kezd: talán mégis Pedro volt a tettes, és a bûntudat hajtotta, hogy vért adjon. Julieta végül megígéri Gabrielnek, hogy a felesége lesz.

62. Mateo is meglátogatja Gabrielt a kórházban. Gabriel elmondja neki: Julieta a felesége akar lenni. Javier Nadiát keresi telefonon. Arra kéri Pedrót, adjon át egy furcsa üzenetet a lánynak. Pedro kérdõre vonja Nadiát, aki bevallja, hogy apja nagyobb összeggel tartozott Javiernek, és a pénzt most neki kell visszafizetni. Florencio – aki látta Marissát megérkezni a Valencia-házba, de távozni nem – zsarolni próbálja Carminát. Genaro fültanúja lesz a beszélgetésnek, és magyarázatot követel Carminától, de nem kap egyenes választ. Cristobal, akit feltüzelnek Rebeca megjegyzései, erõszakoskodni kezd Nadiával.

63. Mendoza rendõrfõnök kihallgatja Gabrielt, aki nem hiszi, hogy Pedro lõtt rá. Gabriel szóba hozza Sofia egykori esetét is. Nadia változatlanul gonosz szavakkal hergeli Cristobalt. Juan és Matilde úgy döntenek, visszaköltöznek Julieta birtokára. Cristobal levelet ír Julietának, de Ponciano nem hajlandó kézbesíteni. Cristobal dühében összegyûri és elhajítja a levelet, de az végül Pedro kezébe kerül. Pedro jól sejti, hogy Cristobal Julietához vitette magát, és ott rá is talál. Veszekedni kezdenek. Julieta azt magyarázza Pedrónak, hogy Cristobalt valójában Nadia érdekli, nem õ. Ofelia úgy dönt, elmondja Genarónak az igazságot Pedróról.

64. Pedro megtalálja Cristobalt, és hazaviszi. A fiú mély depresszióba esik, és a gyógytornát sem akarja folytatni. Pedro fülébe jut, hogy egy nõ járt a birtokon, aki azóta sem került elõ. Mateo elújságolja Carminának, hogy Gabriel és Julieta összeházasodnak. Carmina meglátogatja Gabrielt a kórházban, de a férfi ismét elutasítja. Lauro felkeresi Mendoza felügyelõt, és néhány tippet ad neki. Sara meghallja, hogy Arturo és Benjamin Genarót gyanúsítja Alejandra meggyilkolásával, elmegy tehát a Valencia-házba magyarázatot követelni. Mendoza felügyelõ is roppant kíváncsi Genaro válaszára.

65. A rendõrfõnök lassan gyanakodni kezd, hogy Genarónak takargatnivalója van. Gabriel saját felelõsségére hazamegy a kórházból. Julieta emiatt veszekszik vele. Rocio levelet ír Cristobalnak. Gabriel megkéri Julietát, hogy futtassa meg a lovát. Julieta a folyóhoz lovagol, ahol az iszapban egy holttestet lát, akiben Marissát véli fölismerni. Lauro értesíti a rendõrfõnököt. Gabriel ragaszkodik hozzá, hogy õ azonosítsa a holttestet. Természetesen elsõ pillantásra felismeri: valóban Marissa az. Lauro megkéri a rendõrfõnököt, ellenõrizzék, nem Marissa vére van-e azon a zsebkendõn, amit Diego átadott neki. Nadia rosszullétet színlelve a Valencia-házba hívja Julietát.

66. Nadia leveti magát a lépcsõn, mintha Julieta lökte volna le. Gabriel megkéri Juant, utazzon a fõvárosba Marissa rokonaihoz. A kórházban kiderül, hogy Nadia elvetélt. Carmina feljelenti Julietát emberölési kísérlet miatt. Julietát beviszik a rendõrkapitányságra. Lauro nem akarja, hogy Gabriel tudomást szerezzen a történtekrõl, de Carmina felhívja õt, és mindent elmond. Lauro Benjamint keresi, hogy ügyvédet szerezzen Julietának. Ponciano közli Pedróval, hogy látta, amint Julietát letartóztatták. Pedro meglátogatja Julietát a fogdában.

67. Pedro elhatározza, hogy valahogyan kiviszi Julietát a börtönbõl. A rendõrségen összekülönbözik Gabriellel, aki saját maga szeretne segíteni a lányon. Pedro rá akarja bírni Nadiát, hogy vonja vissza a feljelentést Julieta ellen. A lány belemegy azzal a feltétellel, hogy Pedro ne hagyja el, és költözzenek el San Vicentébõl. Rosendo tudomására jut, hogy megtalálták Marissa holttestét. Mivel Carmina nem hajlandó találkozni vele, beoson a hálószobájába. Nadia visszavonja a feljelentést, és Julietát szabadon engedik.

68. Rosendónak sikerül az utolsó pillanatban kimásznia a fürdõszobaablakon, így Genaro nem talál rá Carmina szobájában. Nadia közli Genaróval, hogy elviszi Pedrót a birtokról. Genaro dühöng, és megfenyegeti Nadiát, majd Pedrót is felelõsségre vonja. Pedro a szemébe vágja, hogy már nem érez tiszteletet iránta. Nadia örül, hogy Pedrónak sikerült találnia olyan papot, aki hajlandó mihamarabb összeadni õket. Ofelia szóva teszi Genarónak, hogy látta Rosendót a teraszon settenkedni. Genaro gyanút fog. Navarro doktor bekéreti Pedrót, és elmondja neki, mi az orvosi eredmény Nadia elvetélt terhességével kapcsolatban.

69. Genaro rájön, hogy történt valami a felesége és Rosendo között, ezért elhatározza, hogy kiveri Carminából az igazságot. A nõ végül bevallja, hogy Rosendo megerõszakolta. Genaro végigvonszolja Rosendót a birtokon, s csak Pedro közbelépése akadályozza meg a gyilkosságot. Pedro elhatározza, elhagyja Nadiát. A lány ismét elmegy Mendoza parancsnokhoz, hogy újból feljelentse Julietát. Gabriel megtudja, hogy Pedro adott vért neki, tehát õ mentette meg az életét. Nehezményezi, hogy ezt mindeddig eltitkolták elõtte, de gyanút fog. Ofelia bevallja, hogy Pedro valójában Gabriel fia.

70. Gabriel döbbenten értesül arról, hogy Pedro az õ fia. Mateo atya azt tanácsolja neki: ne mondja el Pedrónak az igazságot. Pedro elmondja Cristobalnak, hogy miért gondolta meg magát Nadiával kapcsolatban, és óvatosságra inti öccsét, mert Nadia ezután várhatóan õt próbálaj meg újra behálózni. Genaro kidobja Carminát a házból. Arturo a bírósági határozat alapján erõszakkal távolíttatja el Rosendót addigi otthonából. Genaro Poncianót nevezi ki új intézõnek. Genaro meglátogatja Rosendót a fogdában, hogy figyelmeztesse, nehogy eljárjon a szája. Rosendo viszont arra inti korábbi fõnökét, hogy ügyeljen Carminával. Carmina Mateo atyához megy, és gyónás közben elmondja neki: Genaro ölte meg Sofiát.

71. Genaro fültanúja a gyónásnak, és kis híján megfojtja Carminát, csak Mateo atya közbelépése menti meg Carmina életét. Gabriel összetalálkozik Pedróval a folyónál, és elmondja neki, mennyire szerette az édesanyját. Biztosítja Pedrót arról, hogy ha Julieta vissza akar menni hozzá, õ nem fog az útjába állni. Genaro megtiltja embereinek, hogy Carminát beengedjék a birtokra. Julieta névtelen levelet kap, miszerint nagyapja halála nem baleset volt. A Valencia-házban éppen vacsoráznak, mikor beállít Javier, és felfedi Pedro elõtt, hogy Nadia az õ felesége volt, így Pedróval kötött házassága érvénytelen. Pedro dühében kérdõre vonja apját, miért nem szólt neki errõl korábban. Genaro elmegy Javierhez, aki elmondja neki, hogy Nadiának valójában semmilyen vagyona nincs. Genaro dühödten támad Nadiára, de Cristobal megvédi a lányt, és megkérdi, hozzámegy-e feleségül.

72. Pedro arra próbálja rávenni Benjamint, hogy mielõbb nyilvánítsák érvénytelenné a Nadiával kötött házasságát, mert nagyon kevés ideje maradt, hogy visszahódítsa Julietát. Carmina Saránál szeretne megszállni néhány napig, de az asszony nem fogadja be. Nadia telefonon találkozót kér Javiertõl. Carmina ugyanabban a motelben száll meg, ahol Rosendo. Nadia bosszúból leszúrja Javiert. Gabriel idõpontot kér Mateo atyától az esküvõre. Ofelia és Pedro korholják Cristobalt, amiért védelmébe vette Nadiát, de Cristobal hajthatatlan. Nadia elmegy Gabrielhez, és figyelmezteti, hogy Pedro újra hevesen udvarol Julietának. A vérzõ Javier Julietánál kopogtat, aki összevarrja sebét, de azután kidobja a házából. Pedro is elõkerül, és közli Julietával, hogy harcolni fog érte. Gabriel látja Pedrót elmenni, és újból kérdõre vonja Julietát. Elmondja a lánynak, hogy Pedro a fia.

73. Nadia elárulja Pedrónak, hogy meghallotta, amint veszekedés közben Rosendo felemlegette Genarónak, hogy az õ parancsára ölte meg Julieta nagyapját. Ofelia azzal fenyegeti Cristobalt, hogy kitagadja az örökségbõl, ha elveszi Nadiát. Carmina szövetkezik Rosendóval. A férfi elcsalja a házból Genarót, közben Carmina bemegy a birtokra. Pedro és apja közt egyre feszültebb a viszony. Pedro kérdõre vonja Genarót, hogy megtudja, valóban õ ölette meg Julieta nagyapját. Nadia közli Cristoballal, hogy hajlandó vele menni. Julieta újabb névtelen levelet kap. Gabriel úgy dönt, akár erõszakkal is elviszi Julietát nagyapja birtokáról. Miközben Julieta csomagol, támadás éri õket.

74. Pedro kimenti az égõ házból Julietát, majd az eszméletlen Gabrielt is. Carmina izgatottan várja Rosendót, aki elmondja, hogy felgyújtotta Julieta házát, és örül, hogy Julieta és Gabriel is bent voltak. Carmina ettõl megijed. Gabriel másnap reggel G.V. monogramos mandzsettát talál a romok között, amit bizonyítékként átad Mendozának. A felügyelõ a Valencia-házba indul embereivel, hogy letartóztassa Genarót. Genaro azzal védekezik: tanúi vannak, hogy egész este otthon volt, és a merénylettel nyilván Carmina akarja ráterelni a gyanút. Cristobal közli Nadiával, hogy azonnal elmennek a Valencia-házból. Rosendót letartóztatják, mert a vizsgálat kiderítette: zsebkendõjén Marissa vére található.

75. Rosendo fegyvert fog Mendozára, és túszként magával viszi, majd elüti és az út mellett hagyja. Nadia felkeresi Julietát, és elmondja neki, hogy Genaro ölette meg a nagyapját. Julieta dühében a Valencia-házhoz megy, és rálõ Genaróra, de nem találja el. Pedroszemébe vágja: az apja bûntársa lett azzal, hogy nem mondta el, amit tudott. Nadia és Cristobal elutaznak a Valencia-házból. Ofelia felszólítja Genarót: három napon belül õ is költözzön el. Genaro elveszíti a pert, és földje a bank tulajdonába kerül. Gabriel elmegy hozzá, és közli Genaróval, hogy megveszi a földet. Veszekedés tör ki, amelynek hevében Gabriel elárulja Pedrónak, hogy õ az apja.

76. Doña Ofelia bevallja Pedrónak, hogy valóban Gabriel az apja. Genaro a hír hallatán magába roskad, majd szörnyû bosszúra készül. Julieta megkeresi Pedrót, de nem sikerül lelket öntenie belé. Ofelia felszólítja Genarót, hogy azonnal hagyja el a házát. Magdalena elmegy Sarához, és biztosítja róla, hogy nem akarja elvenni tõle Arturót. Sara a békítõ tárgyaláson bejelenti: már nem akar elválni. Cristobal elárulja Nadiának, hogy Ofelia kitagadta, és egyetlen csekket adott neki. Nadia nem színlel tovább, és közli Cristoballal, hogy elhagyja. Dulakodás kezdõdik, és Nadia rálõ a fiúra, aki összeesik. Nadia a bankba siet, hogy beváltsa a csekket, de mert az összeg túl nagy, várnia kell.

77. Nadiát letartóztatják csalás és gyilkossági kísérlet miatt. Cristobal hazatér. Carmina rájön, hogy üldözik, és besurran a Valencia-házba, hogy Ofeliától kérjen segítséget. Genaro azonban meglátja, és puskát szegez rá. Carmina elmondja Ofeliának, hogy Genaro ölte meg Sofiát. Genaro elrohan. Ofelia és a fiúk értesítik a rendõrséget, ám mire Mendoza felügyelõ megjelenik, Carmina kiszökik az ablakon. Találkozik Rosendóval, és egy furgonnal menekülnek tovább. Genaro azonban rájuk akad, és üldözni kezdi õket.

78. Genaro megöli Carminát, Rosendónak viszont sikerül elszöknie. Rebeca és Benjamin tisztázzák a félreértést, és nem szakítanak. Lauro megkéri Magdalena kezét, aki azt válaszolja, meg kell beszélnie a dolgot Diegóval. A rendõrök ráakadnak Carmina holttestére. Rosendo fegyvert fog Magdalenára, így kényszeríti Diegót, hogy segítsen neki. Diego elkéri Mateo atya autóját, majd Arturóhoz siet, hogy pénzt szerezzen tõle. Rosendo túszként magával viszi Diegót, de rendõrkordon állja útjukat. Rosendo ellenáll, de végül elfogy a lõszere, és elfogják. Genaro elrabolja Julietát, majd felhívja Gabrielt, hogy találkozzanak a folyóparton, ahol Sofia meghalt. Genaro Gabriel szeme láttára akarja megölni Julietát.

79. Genaro fõbe lövi magát. Diegót Rosendo bûntársának hiszik, de Arturo segítségével sikerül tisztáznia magát. Rocio hazaérkezik San Vicentébe, és a buszról leszállva épp Cristoballal találkozik elõször. Genarót és Carminát együtt temetik el, és Julieta részt vesz a szertartáson. Nadiát a fõvárosba szállítják. Egy óvatlan pillanatban sikerül kinyitnia a kocsiajtót, de az ugrás szerencsétlenül sikerül. Julieta vívódik, végül úgy dönt, mégis hozzámegy Gabrielhez. Mindenki az esküvõre készül. A templomban Gabriel és Julieta kimondják az igent.

80. Gabriel az utolsó pillanatban meggondolja magát, mert úgy érzi, nem veheti el fiától azt a nõt, akit szeret. Julieta pedig hiába keresi, már otthon sem találja meg. Lauro rábeszéli Julietát, hogy keresse meg Pedrót, aki el akar utazni. Julieta az utolsó pillanatban a pályaudvaron éri utol a férfit. A rokonság ismét esküvõre készül, de most más lesz a võlegény. Javier felkeresi a börtönben Nadiát, aki sikertelen menekülési kísérlete miatt tolószékbe kényszerült. Tudja, mekkora fájdalmat okoz a lánynak azzal, hogy megmondja: Pedro hamarosan elveszi Julietát. Ezúttal az esküvõ már nem maradhat el.

Megosztom másokkal: