Las tontas no van al cielo tartalma

LAS TONTAS NO VAN AL CIELO – Candy

1.
A történet fõszereplõje Candy, a fiatal lány, aki úgy dönt, hogy kezébe veszi az életét. Candy és barátja, Patricio nagyon szeretik egymást, ám különbözõ családból jöttek. Míg Candy egy átlagos család gyermeke, barátja gazdag família sarja. Patriciot azonban ez nem érdekli, és különösen romantikus módon kéri meg a lányt, hogy legyen a felesége. Boldogságuk azonban nem tart sokáig, az esküvõ után Candy élete egy pillanat alatt megváltozik…

2
Miután az esküvõ csúfos véget ér, Candy édesanyja, Gregoria arra kéri a lányát, hogy ne csináljon botrányt, és közli Alicia-val, hogy tettével tönkretette az egész családot. Alicia bevallja Patricio-nak, hogy mindig is szerette õt. Candynek az a terve, hogy, miután megrendezte saját halálát, Guadalajar-ba költözik nagybátyjához, Mano-hoz, és új életet kezd. Mano õrültségnek tartja az ötletet, de mégis segít a lánynak, és közli családjával, hogy Candy szívroham következtében meghalt. Candy felfedezi, hogy terhes, eközben Patricio és Alicia összeházasdnak Las Vegasban…

3.
Santiago sármos plasztikai sebész, akit otthagy a felesége. Santiago és Candy az utcán találkoznak, ám elég viharos körülmények között. Meno felvilágosítja Candy-t., hogy az úr, akivel incidense volt, egy plasztikai sebész…

4.
Candy elpanaszolja Lulunak, hogy mennyire magányos. Santiago furcsának találja, hogy Candynek nincsen barátja, és furcsa ötlettel áll elõ. Candy bosszúból azt mondja a férfi egyik paciensének, hogy Santiago a fiúkat szereti. Gregoria meglátogatja Meno-t, és közli vele, hogy a testvére meghalt.

5.
Candy elmeséli Lulunak, hogy Santiago megcsókolta, majd elmegy a férfi irodájába, és mindenki elõtt jelenetet rendez a csók miatt. MEno elmondja Candy-nek, hogy apja, Clemente meghalt…

6.
Santiago Chava-val együtt segíteni próbál Candy-nek, akit nagyon megvisel apja halála. Meglepetést eszelnek ki a lánynak, hogy kicsit fölvidítsák. Raul arra bíztatja Santiago-t, hogy tisztázza kapcsolatát Marissa-val, és vegye õt feleségül. Santiago azonban inkább több idõt szeretne tölteni Candy-vel…

7.
Santiago az utcán virágcsokrot ad Candynek, aki azzal vádolja meg, hogy a férfi csupán ágyba akarja vinni. Soledad elárulja Patricionak, hogy õ Beto apja…

8.
Candy és Meno azon keseregnek, hogy mindketten mennyire magányosak. Patricio arra kéri Alicia-t, hogy ne zaklassa õt, eközben Candy-n jár az esze, és visszagondol a közösen eltöltött szép idõkre. Santiago rájön, hogy vissazvonhatatlanul szerelmes lett Candy-be…

9.
Santiago az irodájánál összefut Candy-vel. A lány arra kéri, hogy hagyja békén õt, és Chava-t, majd megmutatja neki a rúzsfoltot az ingén…

10.
Marissa kihallgatja Candy és Chava beszélgetését. Candy elmondja fiának, hogy nem akar egy családot alkotni Santiagoval. Candy elmondja Santiagonak, hogy ha Patricio megtalálja õt és megtudja, hogy van egy fia, Chava, akkor õ továbbáll. Meno-val is megosztja félelmeit, a férfi azonban arra kéri, hogy adjon még egy kis idõt…

11.
Raul meggyõzi Candy-t, hogy ne hagyja el a kiadót. Candy megkéri Santiago-t, hogy meséljen neki Paulina-ról. Meno nem hajlando pénzt adni Charlie-nak, inkább arra kéri, keressen munkát…

12.
Marissa arra kéri Rault, hogy rúgja ki Candy-t, mert zavarja, hogy Candy és Santiago között alakul valami. Candy elmondja Gregoria-nak, hogy hol van, de arra kéri, hogy ne árulja el senkinek, hogy életben van…

13.
Marissa elárulja Isabelnek, hogy partit készül rendezni, ahol bejelentik Santiago-val az eljegyzésüket…

14.
Patricio azzal vádolja Alicia-t, hogy a nõ követi õt. Azt is elmondja, hogy a gyerek, akit Soledad-dal látott, az övé…Raul azt tanácsolja Marissa-nak, hogy legyen jóban Candy-vel…

15.
Candy bátor fogadást köt Santiagoval. Candy megnyeri, és arra kéri Santiagot, hogy fizessen…

16.
Manu beszámol Candy-nek a fotóról és Patricióról. Amira megjósolja Alicianak, hogy a múltból egy halott vissza fog térni az életükbe…

17.
Patricio elhiteti Alicia-val, hogy elment a testérét meglátogatni. Candy Santiagonal keres menedéket. A nõ attól tart, hogy Patricio el akarja tõle venni Chava-t…

18.
Chava elmondja anyjának, hogy már tudja, hogy apja a mennyországban van, de szeretne róla egy fényképet kérni. Soledad elárulja Patricionak, hogy Alicia pénzt ajánlott neki azért, hogy hagyja el a várost…

19.
Charly-t meglepi, hogy együtt látja szüleit, akik a legnagyobb meghittségben táncolnak egymással. Charly azt gondolta, hogy utálják egymást…

20.
Patricio megtalálja a fényképét Meno házában, és érdeklõdik Soledad-tól, hogy hogy hívják Chava anyját. Candy elmeséli Marissanak, hogy mi történt annak idején az esküvõjén…

21.
Meno elmondja Candy-nek, hogy Patricio megtalálta a saját képét. Patricio érdeklõdik Gregoria-nál, hogy miért volt az õ képe a házban…

22.
Candy visszaadja Santiagonak a virágokat, veszekedni kezdenek, és Santiago letagadja, hogy õ küldte volna a csokrot. Patricio meglátja Lulu fényképét…

23.
Candy elmondja Manu-nak, hogy dühös volt, mikor látta Alicia-t, de Patricio-nál nem érezte ugyanezt. Patricio látbi véli Candy-t, ám a nõ eltûnik a tömegben, és Patricio szem elõl téveszti…

24.
Candy és Santiago ismét hevesen vitatkoznak. A veszekedés közben a férfi elszólja magát, és bevallja, hogy mindig Candy-re gondol…

25.
Candy beszalad a házba, amikor meglátja Alicia-t. Manuel vérig sértõdik, mikor Gregoria azzal vádolja, hogy a férfiakhoz vonzódik. Patricio titokzatos meghívót kap egy hotelbe. Arra gyankszik, hogy Soledad küldte…

26.
Candy meggyõzi Manu-t Gregoria-val kapcsolatban. Soledad tagadja, hogy õ küldte volna a meghívót Patriciónak. Manu arról próbálja meggyõzni Candy-t, hogy vallja be az igazat mindenkinek. Candy elmondja Santiagonak, hogy nem hisz a szerelmében…

27.
Candy megköszöni Raulnak, hogy nem árulta el Santiagonak az igazságot. Santiago viszont számon kéri Marissától, hogy miért nem mondta el neki, milyen kapcsolat van Candy és Raul között. Marissa tagadja, hogy bármit is tudott volna róluk…

28.
Charley és Chava felfedezik, hogy a házban patkányok tanyáznak. Manu Salsázni tanítja Tinát. Soledad elmondja Candy-nek, hogy Patricio ígéretet tett neki arra, hogy nem fogja megbántani a lányt…

29.
Alicia azt javasolja Patricionak, hogy egy másik párral közösen menjenek el vacsorázni. Soledad észreveszi, hogy Patricio elvitte Beto-t…

30.
Santiago igazán romantikus gondolatokat oszt meg Candyvel kettõjük kapcsolatáról. Marissa elfogadja Santiago bocsánatkérését. Chava azt kéri Gregoriától, mondja meg az apja nevét…

31.
Candy futballmeccsre megy Santiagoval, és számon kéri a férfin a patkányokkal kapcsolatos hazugságot. Beto elmondja Patricionak, hogy Chava apját is így hívják….

32.
Manuel elmeséli Candy-nek, mit mondott Patricionak arról, hogy Chava szerint az õ apját is ugyanígy hívják. Marissa azzal vádolja Candy-t, hogy csókolózott Santiagoval. A lány próbálja elmagyarázni, hogy mi is történt valójában, de hiába…

33.
Sanitago meggyõzi Eduardót Chayo mellmûtétének szükségességérõl. Marissa a házába hívja Santiagot. A férfit megrázza a hír, miszerint Marissa már az eljegyzési partijukat szervezi…

34.
Manuel átadja Candy levelét Soledadnak. MArissa szomoró, és elpanaszolja Isabelnek, hogy Santiago nem akar partit rendezni. Santiago elmondja Candynek, hogy beszélt Patricioval, és rájött, hogy a férfi még mindig szereti a lányt. Arra kéri Candy-t, adjon még egy esélyt Patricionak, hogy hazugságok nélkül élhessenek…

35.
Santiago elmondja Candynek, hogy õ és Patricio barátságot kötöttek. Manuel azt akarja mondani Candy-nek, hogy Alicia tudja, testvére életben van. A tervét Georgiaval is emgbeszéli…

36.
Chayo azt gyanítja, hogy Eduardo hûtlen hozzá. Candy bohócnak öltözik, hogy szórakoztassa a gyerekeket. Patricio is nézi a mûsort, de nem ismeri fel Candy-t…

37.
Marissa megtudja hogy terhes és nagyon boldog. Patricio szeretne találkozni a bohóccal, de Santiago a titkárnõje számát adja meg neki.

38.
Candy és Alicia találkoznak. Alicia fenyegetõzik, de Candy nem akarja, hogy Patricio megtudja, hogy életben van, ezért csitítja testvérét. Marissa szomorú, mert megtudja hogy Santiago szerelmes Candybe.

39.
Chava nem érzi jó magát, ezért a nagymamája orvoshoz viszi. Charly faggatja az apját, hogy mondja el mit titkol.

40. Kaderül, hogy Chava nagyon beteg, leukémiás. Candy teljesen összetör, Santiago felajánlja a segítségét. aArissa féltékeny.

41.
Marissa elolvassa Santiago levelét, amiben bevallja, hogy Candyt szereti, de természetesen feleségül veszi a testvérét. Candy felfedi magát.

42.
Alicia Gregoria kérése ellenére sem hajlandó semmit mondani Patricionak. A doktor közli Candy-vel, hogy sürgõsen donort kell találniuk Chava-nak a csontvelõ átültetéshez. Marissa rábukkan egy emailre, amelyet Santiago küldött Raulnak, és amiben Candy iránt érzett szerelmérõl ír…

43.
Patricio készen áll, hogy donor legyen, és ezzel segítsen Chava-nak. Manuel nagyon elszomorodik, amikor észreveszi, hogy Charly elment otthonról. Candy elmondja Gregorianak, hogy Patricio már tudja az igazságot. Jamie bejelenti, hogy feleségül veszi Isabelt…

44.
Candy elmondja Chavanak, hogy Patricio az édesapja. Donato meghall egy beszélgetést Tina és Lucia között, és szalad a hírrel Santiagohoz, hogy Charly az alagsorban bujkál. Alicia bejelenti, hogy nem fogja elengedni Patriciot. Candy meghallja a beszélgetést…

45.
Santiago rátalál Charly-ra és Luciara. Candy elmegy Patricio irodájába, és arra kéri a férfit, hogy bocsásson meg neki. Laura elárulja Candy-nek, hogy Charly miért bujkál Manuel elõl…

46.
Patricio arra kéri Candy-t, bocsásson meg neki, amiért hûtlen volt hozzá az esküvõjük napján, és meg is csókolja a lányt. Charly hazamegy, és bocsánatot kér Manueltõl a viselkedéséért.

47.
Marissa távol akarja tartani Paulina-t Santiagotól, ám a fiatalok késõbb egy szállodában egymáséi lesznek. Alicia Gregoria segítségét kéri, hogy Patricio és Candy nehogy túl közel kerüljenek egymáshoz. Santiago bánja a szállodában történteket, és azzal áll Marissa elé, hogy nem veheti õt feleségül…

48.
Santiago elmondja Marissa-nak, hogy milyen helyzetbe került Paiulinával. A nõ úgy tesz, mintha nem érdekelné. Alicia összetöri Candy képét, Patricio pedig emiatt nagyon megharagszik rá.

49.
Alicia szövetkezni akar Santiago-val, és arra kéri a férfit, hogy tartsa távol Candyt Patricio-tól…

50.
Marissa elmondja a pszichológusának, hogy mennyire gyûlöli Candy-t. Cecilia és Candy újra összebarátkoznak. Santiago örül a Candytõl kapott ajándéknak, és megcsókolja a lányt. Alicia a közelbõl les rájuk, és lefotózza a csókot…

51.
Paulina megkéri Santiago-t, hogy operálja meg õt. Patricio felbérli Tono-t, hogy szerenádot adjon Candy-nek. Barbara elmondja Candy-nek, hogy Renata meghalt attól az olajos anyagtól, amit az operáció alatt fecskendeztek a testébe…

52.
Patricio a parkba viszi Candy-t, és azt szeretné, hogy újra együtt legyenek, ám a lány ellenáll. Hector megkéri Rault, hogy ne avatkozzon bele Santiago és Marissa kapcsolatába. Chava és Beto arról faggatják Patriciót, hogy miért nem ugyanaz az édesanyjuk…

53.
Manuel munkát ad Gregoriának. Candy elárulja Santiagonak, hogy azért még mindig nem teljesen közömbös neki Patricio. Marissa azzal vádolja Candy-t, hogy megcsókolta Santiago-t. Alicia bevallja Candynek, hogy amikor az esküvõ elõtti napon Patricio vele csalta meg, a férfi részeg volt…

54.
Patricio elmondja Margarita-nak, hogy igazából két unokája van. A liftben Lulu nyíltan flörtöl Manuellel, aki bevallja, hogy a férfiakhoz vonzódik. Chayo hívást kap Eduardo szeretõjétõl, ám közli vele, hogy nem hajlandó elengedni szerelmét. Candy az utcán a földre hajítja az amulettet, Patricio megtalálja, és utána viszi…

55.
Chayo megbizonyosodik róla, hogy Eduardo valóban otthagyta a szeretõjét, megbocsát neki, de idõt kér, hogy újra bízni tudjon a férfiban. Santiago megint szerelmet vall Candynek a parkban, ahol egy fa alatt elalszanak. Hajnalban aztán elbúcsúznak egymástól, hogy mindketten a maga útjukat járhassák…

56.
Gregoria arra kéri Patriciot, hogy hagyja végre békén Candy-e, mert nem akarja megint miatta elveszíteni a lányát. Candy-t gyötri a féltékenység, mert Chava engedi, hogy Marissa megcsókolja õt. Marissa Candy-t teszi felelõsség azért, mert megromlott a kapcsolata Santiagoval…

57.
Santiago elmondja Marissának, hogy mennyire izgatott a terhessége, és a baba miatt. Candy bevallja Manuelnek, hogy belefáradt az egyedüllétbe. Santiago megvallja Candynek, hogy nem tud nélküle élni, és megkérdezi tõle, hogy Patricio boldoggá tudja-e tenni?

58.
Candy és Patricio kirándulásra készülnek, Chava-t is magukkal viszik. Elõtte Patricio bevallja Manuelnek, hogy szereti Candy-t, és ez már örökké így lesz. Alicia megkérdezi Patriciót, hogy miért van vele, ha mást szeret?

59.
Patricio õszinte akar lenni Alicia-val, ezért elmondja neki, hogy nem tudja, miért van vele, mert õ még mindig Candy-t szereti. A kirándulás alakalmával Chava eltûnik, Patricionak sikerül rádió összeköttetésen keresztül beszélni vele. A szülõk végül megtalálják Chava-t. Candy bevallja Marissa-nak, hogy nem tudja elfelejteni Santiago-t.

60.
Candy megkéri Santiagot, hogy amikor kettejükre gondol, inkább Marissa-t hívja föl. Patricio el akar költözni egy szállodába, hogy egyedül tisztázhassa az érzéseit. Marissa arra készül, hogy az esküvõ után elhagyja Santiago-t…

61.
Alicia könyörög Patricionak, hogy ne menjen el. Candy és Patricio együtt vannak, ám a lánynak megint felrémlenek a múlt szörnyûségei, és otthagyja a férfit. Patricio késõbb elmondja a lánynak, hogy egyáltalán nem büszke arra, amit tett…

62.
Candy lehangolt és szomorú, amikor kiderül, hogy neki kell majd bezárnia az intézetet. Marissa azt javasolja Candynek, hogy társuljon Raullal, és így meg tudják menteni az intézetet. Az épület új tulajdonosa, Pedro azonban látni sem akarja a lányt, így Candy kénytelen cselhez folyamodni, hogy bejusson…

63.
Gregoria arra kéri Alicia-t, hogy bocsásson meg neki, amiért megütötte õt. Santiago azt érzi, hogy mindenhol Candy arcát látja, és amikor valójában találkozik vele, kétségei támadnak. Candy-t meglepi, hogy a hálószobájában találja Patricio-t, aki újra arra kéri, bocsásson meg neki, és adjon maguknak még egy esélyt…

64.
Santiago újra szerelmet vall Candynek, és arra kéri, töltse vele az esküvõje elõtti utolsó éjszakát. Patricio megpróbálja elmagyarázni Alicia-nak, hogy a szerelem, amit Candy iránt érez, igaz. Candy rátalál egy levélre, amit Santiago neki írt…

65.
Patricio nem akar Alicia-val menni az esküvõre. Lulu elmondja Candy-nek, hogy Marissa kereste és beszélni akart vele. Candy elmondja Patricionak, hogy mire készül Marissa, és arra kéri, segítsen neki megakadályozni az esküvõt.

66.
Santiago és Candy a klinikán húzzák meg magukat. A férfi köszönetet mond Candy-nek, hogy megakadályozta az esküvõt. Késõbb Candy Patricioval találkozik, és arra kéri õt, hogy ne bántsa többet, mert az õ szíve már Santiago-é…

67.
Patricio biztosítja Candy-t arról, hogy neki a legfontosabb a lány boldogsága, még akkor is, ha nem õt szereti. Raul magyarázatot követel Santiago-tól, hogy a férfi miért hagyta ott az oltár elõtt Marissát. Santiago szembesíti Rault azzal, hogy tudta, mire készülnek Marissával…

68.
Santiago szomorú, amiért Marissa nem adott rá alkalmat, hogy lássa a gyermeküket. Marissa tisztázza Candy-vel, hogy õk ketten csak partnerek az üzletben, sosem lehetnek barátok. Patricio ismét bevallja Candy-nek, hogy boldoggá szeretné õt tenni. Erre Candy kijelenti, hogy nincsenek érzései Santiago iránt…

69.
Chava és Beto elmondják Candy-nek, Patricionak és Soledadnak, hogy kocsi szélvédõket mostak azért, hogy pénzt gyûjtsenek Manuelnek. Santiago elbeszélget Manuellel Zamora pozitív HIV tesztjérõl. Alicia arra kéri Candy-t, hogy bocsásson meg neki a múltban elkövetett dolgokért…

70.
Alicia megtudja, hogy Candy és Patricio együtt vannak, és gyötri a féltékenység. Candy megdöbben azon, hogy Charly-t, és Lucia-t félreérthetetlen helyzetben látja. Gregoria elmondja Manuelnek, hogy Candy-t és Charly-t is sírni látta…

71.
Candy elmondja Santiagonak, hogy Charly AIDS-es, így Lucianak nem ártana egy tesztet csináltatnia. Azt is elmondja, hogy Charly hogyan fertõzõdött meg. Chava és Beto munkába állnak az étteremben…

72.
Tamara megmutatja Candynek a fülkét a rádióban, ahol dolgozni fog. Candy elmondja, hogy az elsõ téma, amirõl beszélgetni szeretne a telefonálókkal, a hûtlenség. Santiago, Raul, Eduardo és Carlo összegyûlnek, hogy meghallgassák Candy mûsorát…

73.
Candy elmondja Santiagonak, hogy még egy esélyt szeretne adni Patricionak, és újra akarja kezdeni vele a kapcsolatukat. Alicia azzal zaklatja Patriciot, hogy örökbe akar fogadni egy babát, azonban a férfi ellenkezik. Alicia bosszúból azt állítja, hogy Candy nem is szereti Patriciot…

74.
Santiago arra kéri Patriciot, hogy hagyja békén Candy-t. Manuel táncolni tanítja a lányokat. Gregoria Manuelrõl áradozik Laurának, és elmondja, mennyire jó embernek, és apának tartja õt. Candy meglepõdik Luciana átváltozásán…

75.
Patricio elmondja Arthuronak, hogy Alicia egy külföldi babát akar örökbe fogadni, és õ nem ellenkezhet, mert úgy érzi, hogy a történtek után ennyivel tartozik a nõnek. Candy ismét kirándulásra készül Patricioval…

76.
Candy elárulja Patricionak, mit kell tennie ahhoz, hogy újra szeretni tudja õt, és azt is elmeséli neki, hogy ment tönkre az élete, miután összeházasodtak. Végül bocsánatot kér tõle, amiért elhitette mindenkivel, hogy meghalt. Isabel és Chava azon mesterkednek, hogy összehozzák Santiagot és Soledadot…

77.
Candy arra kéri Patricio-t, hogy próbálják meg elfelejteni a múltat, és tekintsenek inkább a közös jövõ felé. Patricio ismét szerelmet vall Candy-nek. Isabel a számítógép elõtt találja Luciat, amint éppen az AIDS-rõl olvas. Santiago úgy érzi, hogy mint apa, megbukott…

78.
Candy elárulja Soledadnak, hogy nem akar még összeköltözni Patricioval. Santiago felhívja Candy-t és elújságolja neki, hogy Lucia HIV tesztje negatív lett. Donato egy csókért cserébe pénzt ad kölcsön Tinának.

79.
Miután Tina tesztje is negatív, Santiago arra kér mindenkit, fogják meg egymás kezét, és mondjanak köszönetet Istennek, amiért egészségesek. Santiago magához hívja Luciat és Charly-t, hogy elbeszélgessen velük az Aids veszélyérõl. Alicia megígéri Candy-nek, hogy elhagyja Patriciot, mert tudja, a férfi nem boldog vele…

80.
Santiago elmondja Lucia-nak, hogy miként tud magára a jövõben vigyázni. Patricio meglepetést készít elõ Candy-nek, és abba az étterembe megy, ahol éppen Candy Manuellel vacsorázik. Télapónak öltözve belép, megcsókolja Candy-t, és bevallja, hogy szeretné bepótolni az elmulasztott ünnepeket. Beszédén mindenki meghatódik, és boldogan halmozzák el egymást ajándékokkal…

81.
Candy azt tanácsolja Charlynak, hogy beszélgessen el az Aids-rõl a hozzá hasonló fiatalokkal, tapasztalatával esetleg segítséget is tud nyújtani nekik. Martha Candy segítségét kéri, mert nem érez örömet a házaséletben. Manuel arról faggatja Candy-t, hogy szerelmes-e Patricio-ba?

82.
Beto arról faggatja Soledadot, hogy Patricio miért Candyvel él, és miért nem velük van inkább. Candy folyton Santiagora gondol, de próbálja közben meggyõzni magát arról, hogy helyesen cselekszik, hiszen Chava-nak szüksége van az apjára.

83.
Marissa és Santiago egyetértenek abban, hogy ideje megkezdeni az esküvõi elõkészületeket. Marissa rögtön elújságolja a hírt Raulnak. Candy megkéri Lucia-t, hogy segítsen neki a konferenciákon, és mesélje el a tömegeknek, hogy mi történt vele…

84.
Tono bevallja Zamora-nak, hogy neki még sosem volt barátnõje. Candy, Patricio Chava és Beto a vidámparkba mennek szórakozni. Beto egyszer csak Patricionak szegezi a kérdést: miért nem vele és Soledaddal él? Candy és Patricio hirtelen nem tudnak mit mondani…

85.
Santiago megmutatja Marissanak, hogy mit vett a baba szobájába. Alicia meglátogatja Candy-t és arról beszél, hogy ha sikerül az örökbefogadás, akkor annak a gyereknek Patricio lesz az apja. Patricio ebben a pillanatban lép a szobába, és próbálja menteni a helyzetet…

86.
Santiago arra kéri Candy-t, hogy segítsen neki partit rendezni. Luciat akarja meglepni vele, hiszen a lány annyi mindenen keresztülment az utóbbi idõben, és a terve az, hogy egyben kibékíti Charlyval. Lucia azonban meghallja a beszélgetést. Patricio éppen futballmeccset néz a tévében, mikor Chava arra kéri, hogy segítsen neki a házi feladatában.

87.
Candy elárulja Santiagonak, hogy nem szerelmes Patricioba. Santiago pedig elmondja Candynek, hogy nem fogja feleségül venni Marissa-t , mert a nõ õrült. Gregoria megköszöni Arthuronak, hogy segített neki, amikor nagy szüksége volt rá, Patricionak meg azt tanácsolja, hogy ha vissza akarja szerezni Candy-t, használja segítségként Chava-t…

88.
Candy helyesli, hogy Patricio és Alicia folytatják az örökbefogadással kapcsolatos teendõket. Santiago Isabelnek is elmondja, hogy nem fogja elvenni Marissat…

89.
Patricio szemrehányást tesz Candy-nek, amiért a lány nem beszélt neki Santiagoék családi összejövetelérõl. Candy bevallja Patricionak, hogy nem tudja elképzelni õt a férjének, és megkéri, hogy fejezzék be egymással…

90.
Az étteremben Arthuro bevallja Gregoria-nak, hogy szereti õt. Patricio meggyõzi Chava-t, hogy maradjon Candy mellett. Paulina beavatja Santiago-t Marissa terveibe,

91.
Patricio mérges lesz Aliciara, aki azt próbálja meg kideríteni, hogy a férfi mennyi pénzzel fogja támogatni õt, és a gyermeküket. Patricio dühében azt is elárulja, hogy õ és Candy szakítottak. Paulina megkéri Santiagot, adjon neki egy esélyt, hogy boldoggá tehesse. Santiago azonban közli vele, hogy õ mást szeret…

92.
Candy és Gregoria leszidják Manuelt, mert szerintük túl sokat eszik. Candy azt javasolja, menjen el orvoshoz. Isabel megmutatja Candynek a fákat, amelyeket Santiago ültetett, és azt is elárulja, hogy az egyiket róla nevezte el…

93.
Raul elmondja Santiagonak, hogy figyelmen kívül hagyta Marissa terveit az életével és a babával kapcsolatban. Patricio levelet kap Aliciatól. Candyhez is eljut a hír, hogy Marissa eltûnt…

94.
Charly nem akar visszamenni az iskolába, Chavanak azzal magyarázza, hogy õ semmire sem jó. Chava haragszik Candyre, és el is mondja neki, amiért nem szereti Patriciót. Candy és Patricio megpróbálja elmagyarázni Chavanak, hogy a tanulás fontos, hiszen Patricio is járt iskolába, és ezért lett ilyen sikeres ember…

95.
Egy útlevélben talált pénzen keresztül vezetnek a szálak Marissához, Suintila továbbra sem hajlandó enni, és azt mondja Patriciónak, hogy diétázik. A doktor megmutatja Marissanak az újszülött babát…

96.
Candy, Chaio és Barabra is arról gyõzködik Lulut, hogy komoly evészavarokkal küzdhet. Barbara javasolja Santiagonak, hogy Candy tartson konferenciákat a témában, ahol segíthet a hasonló sorsú nõkön…

97.
Lulu megfogadja Candy tanácsát, és diétába, edzésbe kezd. Arthuro azzal bíztatja Patricio-t, hogy bármelyik bíró megadná neki a Chava fölötti felügyeletet. Mario megérkezik, Eduardo és Santiago pedig örömmel üdvözlik…

98.
Az étteremben Candy fogadást köt Santiagoval, a vesztesnek meg kell tennie, amit a nyertes kér tõle. Santiago elmondja Isabelnek, hogy akar Candy-nek adni egy ékszert…

99.
Candy kénytelen elfogadni a gyûrût Santiago-tól. Lulu megkéri Manuelt, hogy legyen az ügynöke. Gregoria elbeszélget Candy-vel, és elmondja neki, hogy nagyon szeretné, ha a lány boldog legyen…

100.
Isabel és Donato Tináért izgulnak a kórházban, ám a doktor jó híreket közöl, a mûtét sikeres volt. Izabel örömében Donato nyakába ugrik. Manuel próbálja meggyõzni Charly-t, hogy árulja el Danielának, hogy AIDS-es…

101.
Santiago-t örömmel tölti el, hogy Candy-t féltékenynek látja, amiért Paulina ottmarad a házában. Paulina pedig elmondja Marionak, hogy nem megy vissza vele New Yorkba, mert Santiago-val marad. Candy bíztatja Gregoriát, hogy fogadja el Arturo ajánlatát…

102.
Candy beismeri, hogy vonzódik Santiagohoz, és megállapodnak abban, hogy megpróbálnak jobban bízni egymásban, és alaposabban megismerni egymást. Donato elmondja Santiagonak, hogy Paulina miért adott pénzt neki…

103.
Candy rájön, hogy kié a titokzatos szempár, és meglepetésben is része lesz, mert Chava közben azt mondja, hogy õ a legjobb anya a világon. Paulina arra kéri Candy-t, hogy maradjon távol Santiagotól. Candy azonban emlékeztetni Paulina-t, hogy õ volt az, aki elhagyta a férfit, és Rocio-t…

104.
Santiago nem értékeli Candy tréfáját, és leteremti a nõt,a miért az gúnyt ûzött belõle. Isabel szemrehányóan közli Paulina-val, hogy Santiago megcsalja õt, így most kvittek lehetnek…

105.
Gregoria és Candy arról beszélgetnek, hogy õket bizony becsapták azok a férfiak, akiket szeretnek. Gregoria-t Arthuro, Candy-t pedig Santiago. Chayo arra kéri Eduardot, hogy bocsásson meg neki…

106.
Santiago és Candy egy parkba mennek. Santiago elmondja Candy-nek, hogy mennyire csodálja õt, amiért így él, és hogy õk ketten sokban hasonlítanak egymásra, többek között abban, hogy a gyerekeik az elsõk számukra. Szerelmet vallanak egymásnak, és megcsókolják egymást…

107.
Candy és fodrásza elhatározzák, hogy egy kcisit megváltoztatják a lány külsejét. Santiagonak tetszik a változás, el is viszi Candy-t vitorlázni, majd megragadja a kínálkozó alkalmat, és egy dobozt húz elõ a zsebébõl, amiben Candy egy gyûrût talál…

108.
Candy elmondja Chavanak, hogy õ és Santiago össze fognak házasodni, de ettõl még Patricio mindig az apja marad. Rocio teljesen kikészül, amikor Santiago elmondja neki, hogy õ és Paulina már sosem lesznek egy pár, mert õ Candy-t szereti…

109.
Arthuro bevallja Patricionak, hogy beteg, és úgy gondolja, hogy ezzel fizet a hibáiért. Santiago és Candy úgy érzik, adniuk kell egy kis idõt a gyerekeiknek, hogy feldolgozzák a kapcsolatukat és a közelgõ házasságot…

110.
Candy-t elszomorítja, hogy nem mindenki örül felhõtlenül a boldogságuknak, és sajnos ezek között Chava is szerepel. Zamora elmondja Isabelnek, mennyire zavarja, ahogy Jamie érez iránta. Patricio megkéri Candy-t, hogy hadd találkozzon a gyermekével néha…

111.
Candy nem akarja, hogy Chava hosszabb idõre az apjához költözzön. Paulina Marissa nevében ír levelet Santiagonak, a férfi el is olvassa az üzenetet, amelyben Marissa nem közöl túl jó híreket a fiáról…

112.
Leonardo megtalálja Marissa-t. Gregoria elpanaszolja Candy-nek, hogy Arthuro nem akar vele többet találkozni. Isabel arra bíztatja Candy-t, hogy menjen hozzá Santiago-hoz, és költözzön a rezidenciára. Catalinia úgy érzi, hogy Ricardo-nak van valakije.

113.
Santiago azzal fenyegeti Paulina-t, hogy kidobja a házából, ha zaklatni meri Isabelt. Chava és Beto azzal állnak Candy elé, hogy szereztek egy babát. Candy megdöbben, és azonnal visszaviszi az anyjához. Lucia barátjaként mutatja be Santiago-t Fredericonak.

114.
Patricio és Candy ismét összekülönböznek, mivel a férfi közli Candy-vel, hogy nem akarja, hogy Chava és Santiago erõsebben kötõdjenek egymáshoz, így ha kell, elviszi a fiút. Soledad arra kéri Patriciot, hogy ne vegye el Candy-tõl a fiát. Candy azon kapja Gregoriát, hogy éppen Alicia-val beszélget telefonon Chavaról. Paulina szemrehányást tesz Isabelnek, amiért kerüli õt, Isabel azonban arra kéri, hogy hagyja békén. Santiago azt mondja Candy-nek, hogy õ a legboldogabb ember a világon. Patricio kihallgatja Santiago és Gabino beszélgetését…

115.
Gregoria kijelenti Alicianak, Margaritanak és Patricionak, hogy Arthuro egy bûnözõ, majd elhagyja a szobát. Patricio utánamegy. Candy és Santiago romantikus együttlétre készülnek, ám az estével kapcsolatos elképzeléseik igencsak különbözõek…

116.
Alicia elmondja Patricionak, hogy Candy-t és Santiagot szeretné felkérni keresztszülõnek. Santiago elviszi Candy-t egy templomhoz, és azt mondja neki, hogy az Úr színe elõtt szeretné majd feleségül venni…

117.
Rocio meggyõzi Santiago-t, hogy ne dobja ki Paulina-t. Lulu megüti Cuaut, mert az gúnyolódik rajta. Candy hallani sem akar Patricio-ról, így kidobatja õt az irodából és tudomására hozza, hogy nem akarja, hogy az élete része legyen…

118.
Rocio hirtelen megbetegszik, Santiago gyógyszert ad nekik. Santiago azonnal jelzi a problémát Paulinának. Raul vallomást tesz Soledad-nak, és meg is csókolja õt…

119.
Chava nagyon izgatott anyja és Santiago közelgõ házassága miatt, ezt meg is beszéli Patricio-val. Candy el akarja halasztani az esküvõt, fõleg a Chava-val kapcsolatos problémák miatt. Paulina arra készül, hogy megakadályozza az esküvõt…

120.
Gregoria felhívja Sanitagot Chava eltûnése miatt. Santiago-t elfogják Gabino testõrei és egy raktárépületbe viszik. Arturo arra kéri a bírót, engedje el Chava-t, hiszen a fiú csak elmenekült otthonról, mert Candy nem jó anya…

121.
Isabell, miután senki nem veszi föl a telefont, szól Gregoriának, hogy Santiago eltûnt. Candy elmondja, hogy õ Chavat keresi, és Santiago nincs vele…

122.
Angelica szétválasztja a verekedõ Beto-t és Chavat, Rocio pedig elmondja, hogy a fiúk miért verekedtek össze. Patricio elmondja Santiagonak, hogy nem örül a közelgõ eskövõnek, valamint nagyon nyomasztják a Chava-val való problémák. Candy és Santiago harcolnak a szerelmükért…

123.
Paulina minden elkövet, hogy szétválassza Candy-t és Santiago-t, és Rocio miatt is csúnyán összevesznek, ezért Santiago kidobja õt a házból. Chava és Rocio szemrehányást tesznek Candy-nek és Santiagonak, amiért becsapták õket…

124.
Paulina arról gyõzködi Alicia-t, hogy lehetetlen lesz visszaszerezni Patricio-t, mert a férfi Candy-t szereti. Chava szemrehányást tesz Candynek, mert úgy érzi, hogy az anyja jobban szereti Santiago-t, mint õt. Candy, miközben megmenti Chavat-t, egy fa ráesik a hátára, Patricio látja a balesetet, és azonnal Candy segítségére siet…

125.
Alicia megtagadja, hogy szövetségese legyen Paulinanak. A kórházban Patricio elmondja mindenkinek, hogy mi történt Candyvel. Az orvos megengedi Snatiagonak, hogy lása Candy leleteit. Chava magát okolja a történtek miatt…

126.
A bíró megkérdezi Candy-tõl, miért hitette el mindenkivel, hogy meghalt, és miért tûnt el évekre? Santiago a bíróságon várja Candy-t, mialatt Patricio éppen azt bizonygatja, hogy õ milyen jó volt Chavahoz, és Candy miért akarja elvenni tõle. Candy elmondja Chavanak, hogy vele fog élni, és elválik Patriciotól…

127.
Soledad és Raul összeházasodnak, a szertartást Santiago házában tartják. Mario arra kéri Paulina-t, hogy menjen vele, ám Paulina kidobja, és közli vele, hogy mindent elmondott Santiago-nak. Patricio megpróbál közbenjárni Chava-nál Candy és Santiago érdekében…

128.
Santiago és Candy hálásak Patricionak, hogy megpróbál Chava-val zöld ágra vergõdni. Candy megérkezik Santiago házához, és látja a férfit elmenni Rocio-val. Megkéri a taxist, hogy kövesse õket. Késõbb Candy meglátja Santiago-t és Paulina-t ölelkezni

129.
Candy megkéri a taxist, hogy hajtson el. Paulina észreveszi a kocsiban ülõ Candy-t. Paulina megkéri Mario-t, hogy menjen vissza New Yorkba. Candy megkapja a bírósági ítéletet Chava ügyében, és elmondja Santiagonak, hogy Patricio javára döntöttek. Megkéri võlegényét, hogy állítsák le az esküvõi elõkészületeket…

130.
Patricio megmutatja Alicia levelét Margarithanak, akit nagyon meglep a nõ viselkedése. Mario és Alicia a repülõtéren várják az indulást vissza New Yorkba. Rocio elmondja Paulinanak, ohgy Santiago miért nem nõsül. Candy telefonál Patricionak, és Chavaval szeretne beszélni, Patricio azonban azt mondja, a fiú már alszik…

131.
A bíró megkérdezi Candy-tõl, miért hitette el mindenkivel, hogy meghalt, és miért tûnt el évekre? Santiago a bíróságon várja Candy-t, mialatt Patricio éppen azt bizonygatja, hogy õ milyen jó volt Chavahoz, és Candy miért akarja elvenni tõle. Candy elmondja Chavanak, hogy vele fog élni, és elválik Patriciotól…

132.
Eduardo elmondja Santiagonak, hogy annak idején Candy és Patricio mennyire szerették egymást. Közben Chava panaszkodik Candy-nek, hogy lázasnak és betegnek érzi magát. A szociális gondozo elmegy Patricio házához, hogy ellenõrizze, Chava valóban vele él-e? Santiago meglesi az iskolánál Candy-t, amint éppen odaér Patricio-val és Chava-val…

133.
Patricio bejelenti a családjának, hogy eladta a helyet,a hol a praxisa volt. Isabel és Jamie úgy érzi, errõl õk is tehetnek. Arthuro azt mondja Candy-nek, hogy szeretné, ha Patricio boldog lenne vele és Chavaval.

134.
Candy a látogatójáról faggatja Santiagot, aki erre válaszul emlékezteti õt arra, amikor megölelte Patriciot, és közli vele, hogy nincs oka a féltékenységre. Candy megtudja, hogy Patricio balesetet szenvedett, és elrohan hozzá. Az orvos pihenést javasol Patricionak…

135.
Arthuro azt javasolja Patricionak, hogy mivel Candy szakított Santiagoval, most próbálja meggyõzni õt. Közben Santiago és Candy éppen arról beszélgetnek, hogy mennyire rosszul érzik magukat a történtek után. Santiago elmegy Marissa-hoz, aki sokkot kap, mikor meglátja a férfit, és bezárkózik a fürdõszobába. Santiago megkérdezi tõle, hogy hol van a gyermeke, mire a nõ azt válaszolja, hogy meghalt. Marissa kimászik az ablakon…

136.
A doktor közli Santiagoval, hogy Marissa milyen beteg. Candy megköszöni Patricionak, hogy visszaadja neki Chava-t, és reméli, hogy gyakran meglátogatja majd õket. Santiago megpróbálja meggyõzni Marissát, árulja el, hogy hol van a fia. Marissa annyit mond Santiagonak, hogy mindig jó ember volt, de nem szerette õt és a fiát eléggé…

137.
Santiago felhívja Rault, hogy elmondja neki, Marissa meghalt. Paulina értesíti Ambrosini doktort, hogy hol találja Aliciat. Candy döbbenten hallja a híreket Marissaról és azon is megrökönyödik, hogy Santiago szerint Patricio Arthuro az õ fia. Candy bejelenti Santiagonak, hogy elhagyja Patriciot…

138.
Paulina örül, hogy segíthetett megtalálni Alicia-t. Alicia elárulja, hogy a gyereket Santiago fiaként jegyezték be. Candy és Santiago boldogok a hírek hallatán. Patricio és Snatiago egyetértenek abban, hogy meg kell csináltatniuk az apasági tesztet, melynek eredménye néhány nap múlva meg is érkezik…

139.
Gregoria feladja a rendõrségnek Alicia-t. Patricio elmondja Chava-nak, hogy mennyire egyedül van, a fiú pedig megígéri, hogy minden nap meg fogja látogatni õt. Gregoria sírva mondja el Candy-nek, hgy mi történt Alicia-val. Candy és Santiago jól érzik magukat a partin, amikor Paulina megérkezik, és elkezdi ölelgetni Santiagot. Candy otthagyja õket, Paulina pedig nem engedi, Amíg mindenki a partin van, Paulina belopózik Santiago házába, és ellopja a babát…

140.
Miközben Santiago és Jamie a gyerek után nyomoznak, Paulina egy szállodai szobában éppen egy ápolót utasít, hogy mit csináljon Santiaguito-val. Patricio elmondja Irene-nek a tervét a filmrõl, és azt mondja, hogy új életet akar kezdeni. Santiago rájön, hogy Paulinánál van a baba. Patricio úgy dönt, hogy segít Santiagonak megkeresni a gyermeket, és követik Paulinát, amint a nõ elhagyja a házát és a hotel felé tart. Paulina meglátja õket, és be akar szállni a liftbe, azonban az aknába zuhan…

Megosztom másokkal: