Las vías del amor tartalma

LAS VÍAS DEL AMOR – A szerelem ösvényei

1.
Az egyik helyszín Tlacotalpan falu, Veracruz város része. A falu leggazdagabb embere, Jeronimo szemet vet a fiatal és szép pincérlányra, Perlára. De Perlát szereti a fia is, az örökké részeg, teljesen széthullott személyiségû Enrique is. Perla azonban – ezekrõl mit sem sejtve – Pacóba, a szegény boltos fiúba szerelmes. Boldogságát azonban megzavarja egy látomás, amelyben Pacót halál fenyegeti. Jeronimo és szolgája, Elmer, “El Negro” megbeszélik, hogy el kellene tüntetni Pacót a színrõl… Este Pacót holtan találják: megfulladt. A másik helyszín, Mexikó város. Itt él Leticia, a piaci árus, aki egyedül neveli két gyermekét. Hirtelen felbukkan múltjának egy sötét alakja, egykori mostohaapja, Ceferino, aki kamaszkorában megerõszakolta õt. Mexikó városban él Gabriel is, megkeseredett, nyomorék édesanyjával. Életüket szörnyû tragédia árnyékolja be: Gabriel kisöccse 20 évvel ezelõtt eltûnt, az apa pedig belehalt a sokkba. Gabriel a szerelmével, Sandrával jótékonysági munkát végez: hajléktalan gyermekeken segítenek.

2.
Paco temetésén Fidel odaadja Perlának a Paco zsebében talált eljegyzési gyûrût. Ebbõl kiderül, hogy milyen meglepetést tervezett halála estéjén a fiú: meg akarta kérni Perla kezét. Perla elmeséli Enriquének a látomását, és gyanítani kezdik, hogy Paco halálát El Negro és Jeronimo okozta. Enrique letámadja Perlát, és szerelmet vall neki. Perla iszonyodva elmenekül, és elpanaszolja szüleinek, hogy mi történt. Olga rábeszélné Perlát, hogy a társadalmi felemelkedés érdekében fogadja el Enrique ajánlatát. Ezzel kapcsolatban csúnya veszekedés bontakozik ki Fidel és Olga közt, amit Perla kihallgat. Kiderül számára, hogy nem az édes lánya Fidelnek, mert Olga már terhes volt egy másik férfitõl, amikor összeházasodtak. Mexikó városban közben Gabriel küszködik a kisöccsével kapcsolatos nyomasztó emlékekkel. Az utcán talált hajléktalan kisfiú, Benito sorsáért is aggódik. Sandra munkát szerez neki, egy night klub tulajdonosa bízza meg hangtechnikai munkákkal. Gabrielre furcsa hatással van a fiatalember. Leticia nem tud szabadulni a Ceferinóval való találkozás iszonyatától. Még jobban fölzaklatja, amikor Ceferino a lakásukon is megjelenik, és megismerkedik Estebannal. Lánya, Rosaura sem könnyíti meg a helyzetét, nyomorúságos életükre panaszkodik.

3.
A Veracruzhoz tartozó Tlacotalpan-on Perla – miközben Pacót gyászolja – meghallja szülei szörnyû veszekedését. Ebbõl kiderül a számára, hogy Fidel nem az igazi apja, Olga már terhesen ment hozzá. Hiába kérleli õket, sem Fidel, sem Olga nem árulja el, hogy ki az vér szerinti apja. Közben Enrique – alkoholmámora ellenére is – összerakja a mozaikokat, és rájön, hogy az apja gyilkoltatta meg Pacót, mert szerelmes Perlába. Ezt el is mondja Fidelnek. Fidel felelõsségre vonja Jeronimót, aki a gyilkosságot tagadja, de Perla iránti szerelmét beismeri. Fidel el van képedve. Jeronimo ezek után kénytelen-kelletlen Perlának is színt vall. Mexikó városban eközben Leticia rákényszeríti magát, hogy 20 év után elmenjen az anyjához. Arra kéri, hogy tartsa tõlük távol Ceferinót. Az anyja könnyek között bocsánatot kér tõle. Leticiának ezek után iszonyú éjszakája van, mert Rosaura reggelig nem jön haza. Rosaura ugyanis fölcsípi magának Adolfót, és szent elhatározása, hogy vele mászik ki a nyomorból. Bár Adolfo elfogadja a felkínálkozó lányt, de valójában Sandra iránt érdeklõdik komolyan. Sandra azonban hûen kitart Gabriel mellett. Az anyjának, Rebecának bevallja, hogy Gabriel nem akarja õt feleségül venni. Rebeca összeomlik, mert eddig titkolták Sandra elõtt, hogy teljesen tönkrementek, és egyetlen esélyük egy gazdag házasság lenne. Gabriel egész éjjel Benitót, a hajléktalan fiúcskát õrzi, de nem megy ki a fejébõl az a furcsa benyomás, amit Adolfo kapcsán érzett.

4.
Veracruz faluban Perla nem tudja nyugodtan gyászolni Pacót, mert most Don Jeronimo is megkéri a kezét. Az általa felcsillantott, gazdag élet egy pillanatra el is varázsolja Perlát. Perla öccse, Ramon is úgy látja, hogy csak Perla gazdag házassága húzhatná ki a családot a nyomorból. Elmer, aki valami korábbi ügy miatt örök hûséget esküdött Jeronimónak, megfenyegeti Perlát: ha nem megy férjhez Jeronimóhóz, megöli az apját. Mexikó városban Gabriel és Sandra közt rémes jelenetre kerül sor, Sandra beteges féltékenysége miatt. Nagyon összevesznek, és Sandra bosszúból elmegy Adolfóval este szórakozni. Adolfo – akit valami érthetetlen okból nyomasztott a Rosaurával történt kaland – kínos helyzetbe kerül, amikor Rosaura letámadja Sandra elõtt, mondván, hogy õ Adolfo barátnõje, majd Esteban közli vele, hogy Rosaura még csak kiskorú, 16 éves. Eközben Gabriel magányosan emlékezik a sorsát megváltoztató, szép lányra. Sandra anyja és nõvére, Rebeca és Lucrecia rettegve figyelik, hogy vajon sikerül-e gazdagon férjhez mennie Sandrának, hogy elkerülhessék a teljes csõdöt. Egy köztük kirobbant vitából megtudjuk, hogy Lucrecia valójában nem Sandra nõvére, hanem az édesanyja. Leticia, aki emészti magát Rosaura miatt, véletlenül elszólja magát Ceferinónak, s az megbizonyosodik róla, hogy Esteban az õ fia. S mindez nem elég, feszült helyzet alakul ki Leticia és Sebastian Mendoza, Jeronimo testvére között, aki a helyi piac feje, egyfajta maffiózószerû alak.

5.
Tlacotalpan, Veracruz: El Negro megfenyegeti Perlát, hogy ha nem megy hozzá Don Jeronimóhoz, megöli az apját. Don Jeronimo nem tud Elmer eme kis magánakciójáról, és elhiszi, hogy Perla szívesen megy hozzá. Olga és Ramon is nagyon örül a gazdag házasságnak, de Claudia, Fidel és Enrique nem egészen értik, hogy Perla miért döntött így. Csak Tomas atya tudja – a gyónás révén – a teljes igazságot. Egy odavetett fél mondatból megtudjuk, hogy Olga és Jeronimo között régebben volt valami, de errõl Perla nem tud. Enrique elõször el akarja szöktetni Perlát, és amikor az nem áll kötélnek, fegyverrel fenyegeti. Mexikó város: Sandra a nagy veszekedés után elmegy szórakozni Adolfóval, de felbukkan Rosaura, majd a nyomában Esteban. Amikor Esteban elárulja Adolfónak a lány valódi korát, az egészen megrendül. Sandra mégiscsak megpróbál kibékülni Gabriellel, akirõl megtudjuk, hogy az a régi “lány a tetõrõl”, a nagy szerelme csúful becsapta õt. Ceferino elmondja Estebannak, hogy õ az igazi apja, s bár Leticia elhatározza, hogy tagadni fog, mégsem képes hazudni a fiának. Sebastianra nagy hatást tett Leticia, nem megy ki a fejébõl a nõ.

6.
Tlacotalpan, Veracruz: Enrique elrabolja Perlát, mondván, hogy megmenti, pedig az esküdözik, hogy szereti Don Jeronimót, és hozzá akar menni. A rendõrök rövid úton elkapják õket, Enriquét lábon lövik és kiszabadítják Perlát. Sem Olga, sem Ramon nem törõdik Perlával igazán, mintha mi sem történt volna, folytatják az esküvõi elõkészületeket és vadul vásárolnak. Kiderül, hogy Ramon sem vér szerinti gyermeke Fidelnek, az igazi apa: Jeronimo. Fidel megpróbálja vallomásra bírni Perlát, de az nem árulja el Elmer fenyegetését. Mexikó város: Sandra megpróbál kibékülni Gabriellel, de annak egy kis idõre szüksége van. Sandra sírva rohan el vigaszért Adolfóhoz, aki megcsókolja, emiatt Sandra hazamegy. Otthon azonban Rebeca és Lucrecia végre bevallja neki, hogy teljesen tönkrementek. Adolfo boldogan ízlelgeti az új érzést: hogy szerelmes. Sebastian szívét pedig komolyan megérintette Leticia, ezért hatalmas virágcsokrot küld neki, de Leticia nem fogadja el.

7.
Mexikó város: Rebeca és Lucrecia elárulja Sandrának, hogy teljesen eladósodtak, és tulajdonképpen csak egyetlen megoldást látnak: Sandra gazdag házasságát. Sandra összeomlik, pedig még nem is tudja, hogy valódi édesanyja Lucrecia, apja pedig egy kertész, és Rebeca a nagyanyja. Gabriel tovább istápolja a kis Benitót, és egy meglehetõsen bizalmas beszélgetést folytatnak Adolfóval a családi körülményeikrõl. Furcsa érzéseik egymás társaságában nem változnak. Sebastiant egyre jobban vonzza Leticia. Rosaura flörtölni próbál Sebastiannal. Leticia egyetlen támasza, Esteban elutazik pár napra Veracruz-ba egy iskolai gyakorlat kapcsán, és megpillantja Perlát. Veracruz megye: Enrique elhitte, hogy Perla tényleg hozzámegy feleségül. Ezt az apjának is elmondja. Jeronimo azonnal elrohan Perlához, aki azonban megnyugtatja, hogy csak a fenyegetés hatására mondta ezt. Jeronimo újra boldog. Olga és Ramon boldogan fürdõznek a vásárlásban, és az esküvõi elõkészületekben, Perla azonban szenved. Egy kávéházban megpillantja Estebant. Elmer, aki gyanítja, hogy Tomas atya a gyónás intézménye miatt mindent tud, burkoltan megfenyegeti a papot. Tomas atya azonban nem ijed meg, és megpróbál legalább idõt nyerni Perlának. Elmer – mintegy figyelmeztetésül – fölgyújtja Fidel “Perla” nevû csónakját. Fidel, akinek a szíve továbbra is azt súgja, hogy valami nincs rendben, összeroskad.

8.
Esteban odamegy Perlához, hogy megismerkedjék a gyönyörû lánnyal. Amikor kezet fognak, Perlának látomása támad, Rosaurát látja haldokolni egy kórházi ágyon. Megpróbálja ezt elmondani Estebannak, de Olga elzavarja a fiút. Amikor Esteban és Leticia telefonon beszélnek, és kiderül, hogy Rosaura tényleg veszélyben van, Esteban elõkeríti Perlát. Perla még ezelõtt elmegy Enriquéhez a kórházba, és bevallja, hogy mégis Jeronimóhoz megy feleségül. Enrique esküdözik, hogy rá fog jönni, mivel érte el ezt Jeronimo. Mexikó város: Gabriel a vigalmi negyedben meglátja élete nagy szerelmét, Soniát, aki jelenleg mint prostituált dolgozik. Megígéri, hogy fizeti a lány anyjának gyógykezelését, lakást bérel nekik, apanázst ad, csak Sonia ne legyen többé prostituált, mert õ még mindig szereti. Egy elejtett fél mondat azonban valami múltbéli titokra utal Sonia életében… Constanza névtelen levelet küld Leticiának, és megfenyegeti, hogy ha nem hagyja békén Sebastiant, bántani fogja Rosaurát. Leticiánál már ott van Laura is, aki végre elhagyta Ceferinót. Ceferino ezt nem hagyja annyiban, Laura után megy, és szörnyen ráijeszt a nõkre. Sandra eközben a sorscsapások miatt depressziós lesz, és bevesz egy csomó gyógyszert…

9.
Mexikó város: Sandra a rettenetes hírek hallatára öngyilkosságot kísérel meg. Lucrecia a kórházban egy hisztériaroham közben elszólja magát Gabriel elõtt, hogy Sandra az õ lánya. Adolfo nevelõje, Abel, akit apjaként szeret, meghal, de halála elõtt elmondja, hogy Adolfo örökbefogadott gyerek, nem vér szerinti fia rég halott szüleinek. Ceferino rettenetes jelentet rendez Leticiánál, mert tudja, hogy Laura oda menekült. A nõk elvitetik a rendõrökkel, és arra a gondolatra jutnak, hogy Ceferino is írhatta a névtelen levelet. Leticia elmegy Sebastianhoz, és az orra alá dugja a levelet. Eközben azonban Rosaurát megtámadják. Constanza már-már leleplezi magát, hogy mennyire szereti Sebastiant, de az utolsó pillanatban visszariad. Veracruz megye: Esteban szerelmet vall Perlának, aki erre sietve távozik. Olgának gyanús kezd lenni Perla viselkedése. Jeronimo nem tud nyugodni, Perla után indul Veracruz-ba. Elmer újra figyelmezteti Perlát, hogy vegye komolyan a fenyegetést.

10.
Mexikó város: Leticia megmondja Estebannak, hogy szerinte Ceferino írta a névtelen levelet, és mindent elmesél Ceferino aljasságáról. Sebastian nagyon lehordja Ceferinót, bár az tagadja a levelet. Sebastian testõröket küld Rosaura mellé, majd szerelmet vall Leticiának, aki azonban faképnél hagyja. A két rabló közben nagyon ráijeszt Rosaurára, de nem bántják, csak fenyegetik, ijesztgetik, mert Constanza így parancsolta. Constanza sejteti, hogy még nincs vége a fenyegetéseknek. Rebeca mindent elmond Gabrielnek, aki felajánlja a segítségét. Adolfo is befut a kórházba, és bevallja Gabrielnek, hogy szerelmes Sandrába. Sandra állapota stabilizálódik, túl van az életveszélyen. Veracruz megye: Jeronimo Perlát Mexikó városba röpíti luxuskörülmények közé, és ott eljegyzi. Olga megosztja Ramonnal az aggodalmait, hogy Perla viselkedése nem tetszik neki, és azt is elmondja, hogy Perla nem Fidel gyermeke. Fidel szomszédja Tlacotalpanon elmeséli neki, hogy egyik este látta Perlát El Negróval beszélgetni, és szerinte Perla sírt.

11.
Mexikó város: Leticia lánya, Rosaura mellé megjelennek a Sebastian küldte testõrök, ami Leticiának elég nehéz szituáció. Rosaura gyanítja, hogy nagyanyja, Laura kérdésében mindenki hazudik neki, de egy idõ múlva nem firtatja a dolgot. Esteban nagyon beolvas Laurának. Sebastian – hivatkozva régebbi viszonyukra – megkérdezi Constanzát, hogy még mindig szereti-e õt. Constanza Sebastiannak nem, csak magának vallja be az igazat, hogy igen. Sandra túljut az életveszélyen, és bár nagyon fáj neki, de elküldi Gabrielt. Adolfo azonban hûségesen ott van mellette. Soniának nem könnyû otthagyni a prostitúciót, futtatója, El Dandy arra próbálja kényszeríteni, hogy folytassa az ipart. Artemisa gyanakszik, hogy ez a Sonia az a régi mosónõ. Jeronimo rendkívül exkluzív körülmények között eljegyzi Perlát, de a lányt nagyon megkínozzák Jeronimo közeledési kísérletei. Veracruz megye: Fidel egyre inkább gyanakszik, hogy van valami a háttérben. Tomas atya a püspökhöz indul tanácsért, hogy mit tegyen, ha gyónás közben ilyen titok nyomára bukkan. Enrique ismét kieszel valami tervet, hogy hogyan akadályozza meg Perla és az apja házasságát.

12.
Mexikó város: Jeronimo egyre újabb és újabb meglepetésekkel kedveskedik Perlának, akit azonban ez nem érdekel. Perla vitába keveredik El Negróval, de persze alulmarad. Jeronimo észreveszi, hogy Perla nem viseli a tõle kapott gyûrût. Adolfo szerelmet vall Sandrának, aki alig akarja elhinni ebben a helyzetben. Lucrecia egyre jobban szenved a nyomasztó titok súlya alatt. Kiderül, hogy Artemisa bénulásához Soniának is köze volt. A gyûlölködõ Artemisa megfenyegeti Soniát. Sonia kezében azonban hatalmas adu ász van: gyereke van Gabrieltõl. Sebastian újra szerelmet vall Leticiának. Rosaura tulajdonképpen élvezi kivételezett helyzetét, és villog a testõrökkel a gimiben, fõleg reménytelen hódolója, Saul elõtt. Esteban Perláról álmodozik, de Ceferino halálra üldözi õt újonnan támadt apai érzelmeivel. Veracruz megye: Fidel fülébe is eljut a pletyka Perla pénzhajhászásáról, és nagyon meggyötri õt. Jó cimborája, Eloy azonban nem tud melléállni, mert teljesen leköti õt az udvarlás az új pincérnõnek, Gladysnek. Olga szinte mindent elmond Ramonnak, hogy Perla vér szerinti apját, a titokzatos, ismeretlen férfit még mindig szereti. Enrique homályos terveket szõ a kórházban Perla megmentésérõl. Tomas atya ugyanez ügyben a püspökhöz fordul tanácsért, aki azonban a gyónási titok szentségére inti õt. Tomas atya lelkiismereti konfliktustól szenved.

13.
Mexikó város: Gabriel dermedten hallja, hogy Soniának egy fia született tõle, akit azonban Sonia anyja a megszületése után odaadott idegen embereknek. Fölháborodását azonban nem tudja kiélni, mert El Dandy fegyverrel a kezében elrabolja, és egészen estig üti-veri, hogy megtudja, mit akar Soniától. Közben Soniáékról az is kiderül, hogy az apja elment tõlük, de elvitte magával Sonia öccsét, akit az anyja máig sirat. Leticia átél néhány hétköznapi, felhõtlen pillanatot, sétálgat a piacon, énekel, és csak este tudja meg, hogy Esteban leütötte Ceferinót, de nem hibáztatja ezért a fiát, sõt. Esteban elhatározza, hogy visszamegy Veracruz-ba, és megkeresi Perlát. Perla Jeronimóval eközben Sebastiannál vendégeskedik, és elbûvöli a végtelen gazdagság. Sandra hazamegy a kórházból, de felháborítja, hogy Rebeca és Lucrecia nem átallottak Gabrieltõl pénzt kérni. A két nõ azonban nem érti, hogy mi ezzel a baja. Veracruz megye: Olga és Ramon tovább folytatják a mélyenszántó beszélgetést a múltról. Eloy egyre komolyabban veszi az udvarlást, annak ellenére, hogy találkozik Gladys rettenetes anyjával is. Fidel Tomas atyától kér tanácsot Perlával kapcsolatban, és még mélyebbre taszítja az atyát a lelkiismereti konfliktusba.

14.
Mexikó város: Gabriel hirtelen összeszedi magát, leüti El Dandyt, és kiszabadul a fogságából. Hazatérve Artemisa újra rákezdi szokásos litániáját, de aztán ijedten veszi észre Gabriel állapotát. Az orvos elsõsegélyben részesíti, de Gabriel rögtön utána elrohan a rendõrségre. Sandra közben hazatért a kórházból. Míg alszik, 20 év múltán megjelenik náluk vér szerinti apja, Chuy, az egykori kertész. Újra pénzt követel tõlük a hallgatásáért cserébe, és kiderül, hogy mindent tud Sandráról. Nem nagyon hiszi el, hogy az Iribarren-család tönkrement. Jeronimo minden módon el akarja kápráztatni Perlát. Az útiterv és a nemzetközi zenei tanulmányok lehetõsége egészen elvarázsolja Perlát, aki megriad saját érzéseitõl. Esteban közben tervet szõ, hogy megkeresi Perlát, mert szentül hisz a megérzésében, hogy a lány nem szerelembõl akar férjhez menni. Leticiát fölhívja Sebastian és elmondja, hogy Rosaura nála járt, majd újra szerelmet vall az asszonynak, sõt, meg akarja vesztegetni. Leticia lecsapja a telefont, de éjjel Sebastiannal álmodik. Rosaura elmegy Adolfóhoz, és õszintén beszél vele. Végül barátságban egyeznek ki. Adolfót közben nyomasztják Abel utolsó szavai, de a születési papírjait rendben találja. Ceferino és Rulo lelkiznek egy kocsmában, igen sok tequilával. Rulóban fölébred a gyanú, hogy Ceferino ölte meg Leticia férjét. Tlacotalpan: Eloy lidércnyomásos párbeszédbe kényszerül Gladys szörnyû anyjával, Azaliával.

15.
Mexikó város: Ceferino bevallja Rulónak, hogy õ ölte meg Leticia férjét. De csak most döbben rá, hogy ez mit jelent. Elmegy Leticiához, és a bocsánatáért esedezik, de Leticia elzavarja. Gabriel és Sonia között föllobban a régi láng. Gabriel nemcsak Soniának, hanem Sandráéknak is segít anyagilag, mert Rebeca elmeséli, hogy Sandra alvilági apja, Chuy zsarolja õket. Sandra közben elmegy a pszichiáterhez, Adolfo oda is elkíséri.
Jeronimo továbbra is értékes ajándékokkal akarja elkápráztatni Perlát. Tlacotalpan, Veracruz: Eloy elmeséli Fidelnek szörnyûséges látogatását Gladyséknál. Esteban megérkezik Tlacotalpanba, mert újra látni akarja Perlát…

16.
Sonia és Gabriel egy csodálatos szerelmes éjszakát tölt ugyanabban a hotelben, ahol Perla és Jeronimo is lakik. Jeronimo diszkóba viszi Perlát, éppen Adolfóéba, ahol Rosaura is ott van. Rosaura és a barátnõi nagyon kigúnyolják a Perla-Jeronimo párost. Jeronimót közben felhívja Olga, és még több pénzt kér, mire Jeronimo bevallja Perlának, hogy viszonya volt Olgával. Amikor hazamennek, Perla beleütközik Gabrielbe, és látomása támad: meg is mondja Gabrielnek, hogy találkozni fog a testvérével. Sebastian kérdésére Leticia bevallja, hogy igenis zavarja õt Ceferino zaklatása, de fél, hogy Sebastian õt is megöli. Sebastian egyik áldozatának, Vicente Vazqueznek a fia bosszút esküszik apjáért, és fegyverrel betör a házba, ahol épp Constanza álmodozik Sebastianról. Leticia közben Perláról tûnõdik, miután rájön, hogy Sebastian bátyjának a menyasszonya a titokzatos lány. Sandra nem hódol be Adolfónak. Chuy Lucreciát próbálja megkörnyékezni. Olgánál feltûnik a kórházból kiengedett Enrique, és továbbra sem akarja elfogadni, hogy Perla hozzámegy az apjához. Ramon belehúz az éjszakai életbe, füvet akar venni. Eloy ráveszi Fidelt, hogy kísérje el õket a moziba, és foglalja le Azaliát. Esteban és Claudia rájönnek, hogy ugyanarról a Perláról beszélnek…

17.
Gabrielt nem hagyják nyugodni Perla titokzatos szavai, és a nyomába ered, de Elmer elzavarja. Sebastian lelövi a támadóját, de lelkiismeret-furdalása van, és megtudjuk, hogy az õ apját is megölték, ám õ sohasem tudott bosszút állni. Lucrecia és Chuy találkoznak és fellobban köztük a régi láng. Sandra észreveszi õket és elmondja Rebecának, aki nagyon dühös lesz. Rosaura lefekszik Carlossal pénzért, de borzalmasan érzi magát utána. Leticia hiába próbál neki segíteni. Amikor megtalálja a pénzt, teljesen kikel magából és felelõsségre vonja Rosaurát. Enrique eszelõsen keresi Perlát, ami egészen megrémíti Olgát. Ramont letartóztatják a rendõrök, mert marihuánás cigarettát szív. Claudia mindent elmesél Estebannak, amit Paco haláláról és Perla eljegyzésérõl tud.

18.
Gabriel reggel újra megkeresi Perlát, Elmer azonban most nem tudja feltartóztatni. Gabriel nagyon boldog Soniával, még édesanyja, Artemisa veszekedése sem tudja kihozni a sodrából. Perla végre eljut a Csodatévõ Szent Szûzhöz, és megvallja neki zaklatottságát. Rosaura és Leticia között rettenetes jelentre kerül sor, mert Leticia megtalálja az 5000 pesót, és erõsen gyanítja, hogy Rosaura hogyan szerezhette. Rosaura becsomagol és elköltözik otthonról, Leticia összeomlik. Rosaura Sebastiannál kér menedéket. Sebastian – hogy közelebb kerüljön Leticiához – be is fogadja, bár erõsen aggasztja az éjszakai gyilkosság. Perla és Jeronimo készül vissza Veracruz-ba, de az utolsó pillanatban Enrique rátalál Perlára. Rebeca õrjöng, amiért Lucrecia Chuy-val töltötte az éjszakát, és Sandra nem érti, hogy ez miért olyan nagy baj ez. Adolfo makacsul nyomoz, hogy tisztázza születése körülményeit. Ramon – Jeronimo közbenjárására – kiszabadul a börtönbõl. Eloy továbbra is Galdys iránt érzett szerelmén rágódik, eközben Fidel súlyos vesegörcsöt kap. Esteban fel akarja venni a kapcsolatot Fidellel, és közben véletlenül meghallja, hogy Claudia beleszeretett.

19.
Leticia és Sebastian Rosaura kapcsán újra találkoznak, és Leticia az õt ért nehézségek miatt összeroppanva, akarva-akaratlanul Sebastian vállán sírja ki magát. Rosaurát hiába kérleli, az nem megy haza, így Leticia nagy szívfájdalommal útjára engedi. Rebeca rettenetes jelenetet rendez, amiért Lucrecia Chuy-val töltötte az éjszakát és Sandra továbbra sem érti, miért borult ki így az anyja. Lucrecia viszont boldog, nem érdekli semmi, nem lát a szerelemtõl. Sandra megpróbálja féltékennyé tenni Gabrielt Adolfóval, de Adolfo ezt kikéri magának, és Sandra sértetten távozik. Adolfót most jobban foglalkoztatják születésének körülményei. Sarokba szorítván a bírónõt, bizonyságot nyer, hogy tényleg örökbe fogadták 4 évesen. Egy halványan feltûnõ emlékfoszlány sejtetni engedi, hogy talán õ Gabriel eltûnt öccse. Enrique rátalál Perlára, megtámadja, majd Jeronimo közbelépése miatt sebbel-lobbal távozik, egyenesen egy fegyverkereskedõhöz, és pisztolyt vásárol. Perla kifaggatja Jeronimót az anyjával folytatott viszonyról. Jeronimo rábízza a döntést, hogy adjanak-e Olgának pénzt. Visszatérve Perla – élvezvén újdonsült hatalmát – arra kényszeríti az anyját, és Ramont, hogy a támogatás fejében bánjanak jobban Fidellel. Claudia és Esteban elmennek Fidelhez, aki épp csak túl van a vesegörcsön. Ennek ellenére bizalmas beszélgetésbe merülnek Perláról és a házasságáról. Amikor Perla hazatér, meglepõdik Esteban láttán.

20.
Rebeca nagyon felháborodik Lucrecia változásán, és kétségbe ejti lánya meggondolatlan viselkedése, Chuy-val. Sandra egyre furcsábbnak érzi a titokzatos udvarló körüli zûröket. Felhívja Adolfót, hogy kibékítse és elmennek Adolfo klubjába. Gabriel azonban pont odaviszi táncolni Soniát és Sandra hatalmas botrányt rendez. Adolfo végül kirúgja. Adolfo Carlossal is szakít, miután kiderül, hogy barátja pénzt adott Rosaurának, hogy lefeküdjön vele. Rosaura tovább flörtöl Sebastiannal, aki képtelen teljesen hideg maradni. Ceferino megjelenik Sebastiannál, visszaadja a pénzt és a megbízást. Leticia könnyû flörtbe kezd egy ismeretlen emberrel a piaci étkezdében, amivel nagyon megbántja hûséges hódolóját, Tachót. Hiába kérleli Esteban, Perla nem árul el semmit házassága körülményeirõl, hanem határozottan elküldi a fiút, mert félti az életét. Esteban azonban nem megy el búcsúcsók nélkül, és ezt Enrique kilesi. Eloy hiába próbál közeledni Gladyshoz, Azalia megint elzavarja. Olga és Ramon gyöngédséget és szeretetet színlelnek Fidelnek, Perla akarata szerint.

21.
Gabriel és Adolfo romhalmazként ülnek Sandra rettenetes jelenete után. Sandra valósággal kifordul magából Rebeca elõtt, bosszút esküszik Gabriel új barátnõje ellen. Még Artemisát is képes felhívni, hogy ki Gabriel új partnere. Amikor megtudja, hogy a híres-legendás Sonia az, alig akarja elhinni. Gabriel közben megjelenik náluk, nagy összegû csekket ad Rebecának, majd beszél Sandrával is. Sandra hisztérikus jelenetet rendez, és újabb öngyilkossággal fenyegetõzik, mire Gabriel beadja a derekát, hogy kezdjék újra. Ezt végül elmondja Soniának is. Leticia összemelegszik Bernardóval, aki egész komolyan udvarolni kezd neki. Rosaura ide-oda ingadozik, hogy Sebastiant gazdag nagybácsiként, vagy elcsábítandó gazdag kitartóként kezelje-e, mindenesetre nagyon élvezi a luxuskörülményeket, sõt arra is sikerül rávennie Sebastiant, hogy beírassa egy magániskolába a gyûlölt állami helyett. Constanzának azonban nagyon nem tetszik, hogy újabb vetélytársa akadt. Sebastian és Perla búcsúcsókját Enrique kilesi, és kérdõre vonja õket. A két fiú elég komolyan összevész. Perla elmeséli a történteket Fidelnek, Enrique pedig az apjának, Jeronimónak. Elmer kérdõre vonja Perlát az Estebanról szóló hír kapcsán. Perla is, Claudia is nagyon félti Esteban életét.

22.
Gabriel szakít Soniával, Sandra kedvéért, de Sonia nem akarja annyiban hagyni. Sandra azonban nagyon boldog, minden mindegy neki, még a féltékenységi rohamán is képes uralkodni Gabriel kedvéért, amikor szembetalálkoznak Soniával. Sonia nagy szerelmében végül meghajol Gabriel akarata elõtt. Lucreciának nem nagyon tetszik ez az egész. Rebeca kifizeti Chuynak a zsarolási pénzt, de a férfi mintha kezdene visszatáncolni, Lucrecia érzelmeire hivatkozva. Bernardo hevesen udvarol Leticiának, aki minden gondja ellenére boldogan merül el e friss flörtben. Sebastian hiába vall újra és újra szerelmet neki. Rosaura nagy vígan él Sebastiannál, hasonló eszközökkel zsarolja, mint a saját anyját. Esteban sehogy sem akar elmenni, mindenféle ürügyeket talál a maradásra, de végül összetalálkozik Elmerrel, aki rákényszeríti az elmenetelre. Perla lódít Estebanról Jeronimónak, mindent Enriquére fog. Enrique közben megpróbálja megjátszani a jófiút, de ármányos terveket szövöget. Olga pedig igyekszik megfelelni Perla kérésének, ezért kedves Fidellel.

23.
Bernardo és Leticia csókját Esteban megérkezése zavarja meg. Esteban bevallja az anyjának, hogy szerelmes Perlába, de õ óva inti a fiát a lánytól. Sandra próbálkozik Gabriellel, a férfi azonban visszautasítja, õszintén megmondja a lánynak, hogy nem szerelmes belé, és nem akarja õt megalázni. Perlának ismét víziója van, most Gabriellel kapcsolatban, ezért felhívja a hotelt, próbálja beazonosíttatni a férfit, és megtalálni õt. A szálloda segít is, továbbítja az üzenetet Gabrielnek, de õ amikor felhívja, nem találja otthon Perlát. Fidel kap egy új hajót Jeronimotól, de a méltósága nem engedi, hogy azt megtartsa. Artemisa magánnyomozóval kezdi kerestetni Sandrát. Rosaura kirúgja Carlost, majd Sebastian ágyába próbál bebújni, de a férfi elzavarja õt. Esteban ellátogat Sebastian házába, hogy hazavigye a húgát, de még erõszak árán sem sikerül neki. Viszont a férfi az ajánlja, beszélgessenek el komolyan. Esteban ekkor közli Sebastiannal, hogy szerinte a lányt megfenyegették, hogy menjen hozzá a testvéréhez.

24.
Sebastian felháborodik mindazon, amit Esteban mesél neki, és kirúgja a házából. Felhívja Jeronimot, és beszámol neki a hallottakról. Ekkor beszélik meg, hogy az esküvõre úgyis ellátogat, majd kivesézik személyesen ezt a témát. Perla szomorúan próbálja a mennyasszonyi ruháját. Sandra próbálja meggyõzni az anyját, hogy ne szóljon bele Lucre életébe, majd mesél neki Soniáról is. Sonia is beszél az anyjával, elmeséli neki, hogyan ismerte meg Gabrielt. Gabriel megtudja, hogy El Negrot szabadlábra helyezik, és félti Soniát. Rebeca összecsap Lucreciával Chuy miatt. Sandra megszervezi, hogy este találkozhasson a “nõvére lovagjával” Adolfo klubjában. Adolfo szemrehányást tesz Rosaurának a viselkedése miatt, de a lány azt mondja, hogy egyedül csak õ fontos neki az életben. Gabriel is összeszólalkozik Artemisával, nem érti, miért állt az anyja most Sandra pártjára. Bernardo tovább udvarol igen hevesen Letynek, de kiderül, hogy ez a szerelem nem õszinte…

25.
Kiderül, hogy Bernardot Constanza szerzõdtette, hogy csábítsa el Letyt. Chuy és Sandra találkozója nem sikerül túl jól, a lány gyanút fog, hogy valamit titkolnak elõle. Kérdezõsködik Lucreciától, de a “nõvére” nem árul el semmit. Rebeca kihallgatja ezt a beszélgetést, és megfenyegeti a lányát, hogy ne merjen ártani az unokájának. Jeronimo meglátogatja Perlát, és kérdezõsködik Estebanról. A lánynak sikerül megnyugtatnia a férfit, aki lelkesen készül az esküvõre, majd az azt követõ nászútra. Perlának újra látomása van Gabrielrõl. Eloy és Gladys meglátják Ramont, aki marihuánát szív, és rögtön elmondják ezt Fidelnek. Az öreg nagyon aggódik, számon kéri a fiútól a dolgot, de az csúnyán lehurrogja, és elárulja neki, hogy nem szereti, csak Perla kedvéért kedveskednek az anyjával együtt Fidelnek. Esteban elmeséli az anyjának, hogy mi történt Sebastian házában, és összevesznek, hiszen az anyja nem támogatja ezt a szerelmet, sõt, próbálja tiltani, hogy a fia elmenjen Perla esküvõjére. Mivel a fiú hajthatatlan, ezért úgy dönt, elfogadja Sebastian meghívását, és a partnereként lesz jelen az esküvõn, így tud vigyázni a fiára is.

26.
Sonia fényképeket kap Letyrõl, ahogy Bernardóval enyeleg. Enrique meg akarja ölni az apját, mégpedig úgy, hogy a gyanút Fidelre terelje. Adolfo azt tanácsolja Gabrielnek, hogy járjon egyszerre Sandrával és Soniával is. Gabriel beszámol a barátjának Perla vízióiról. Leticia bejelenti Sebastiannak, hogy vele tart a bátyja, Don Jeronimo esküvõjére – a fia, Esteban érdekében. Elmer biztosítja Don Jeronimót, hogy nem zsarolta meg Perlát, így a lány szabad akaratából megy hozzá.

27.
Gabriel rájön, hogy Sandra nem jár a pszichiáteréhez. Az anyja által felbérelt magánnyomozó kifigyeli, amint Soniával egy hotelbe mennek. Sandra nem érti, hogy Chuy miért érdeklõdik iránta annyira. Ceferino megtudja, hogy Leticiának udvarlója van. A nõ lakása elõtt ráront a párra. Bernardo azon veszi észre magát, hogy beleszeretett Letybe. Rosaura Adolfot próbálja behálózni – sikertelenül. Perla azzal vigasztalja magát a rá boldogtalanságra gondolva, hogy végre a zenének szentelheti életét, és beutazhatja Európát…

28.
Artemisa közli Sandrával, hogy Gabriel Soniával randevúzik. Sandra magán kívül Sonia lakására rohan, és halállal fenyegeti a nõt. Madona elárulja Dandynek Sonia lakcímét. Rebeca megkéri Gabrielt, hogy beszéljen Lucretia fejével, mert szerinte Chuy rosszat forral. Perla elmondja Fidelnek, hogy az anyja megcsalta, mégpedig Don Jeronimoval, és kéri az apját, hogy váljon el Olgától. Olga Fidel szemébe vágja, hogy Ramon Don Jeronimo fia. Gabriel rájön, hogy az anyja figyelteti.

29.
Fidel dühében majdnem megfojtja Olgát. Olga Ramonnak csak annyit vall be, hogy viszonya volt Don Jeronimoval. Fidel beállít a nagy családi ebédre, és közli Don Jeronimoval a hírt. Sebastian apasági vizsgálatot javasol. Gabriel megígéri Sandrának, hogy szakít Soniával, ha a lány igyekszik felépülni a depressziójából. Egyúttal közli anyjával, hogy elköltözteti, mert elege van belõle. Az asszony Sonia meggyilkoltatását tervezi. Adolfo közben Rosaurát próbálja meg értékes emberré formálni. Dandy és Pinocho rendõrnek adva ki magát Madona halálhírével becsönget Soniához. Enrique megkérdezi a bírót, mennyibe kerülne, hogy az apja házassága érvénytelen legyen.

30.
Dandy rákényszeríti Soniát, hogy visszatérjen hozzá dolgozni, és egyúttal Gabriellel is szakítson. Sonia anyját Pinocho túszként viszi magával. Gabrielnek gyanús Sonia döntése, és az, hogy senki sincs otthon. A prostituáltak látták ugyan Soniát, de nem árulják el, hogy hova ment. Egy strici végül kést szegez Gabriel torkának. Fidel közli Ramonnal, hogy Don Jeronimo az apja. A fiú hálátlansága szíven üti az öreg halászt. Don Jeronimo némi távolságtartással rendreutasítja Ramont, majd késõbb Olgát is. Esteban meglátogatja Perlát…

31.
Artemisa és Rebeca együtt reggeliznek, mindketten panaszkodnak családi problémájukról. Gabriel beszél Adolfónak a kazettáról, és úgy dönt, hogy testõröket szerzõdtet, és azok segítségével menti ki El Dandy kezébõl Soniát. Adolfo azonban nem ért ezzel egyet, próbálja õt errõl lebeszélni. Sonia bevallja az anyjának, hogy prostituált lett, elmeséli neki az egész életét, mindent amit az anyja még nem tud róla.

32.
Rosaura hazamegy néhány holmijáért, és jól összeveszik a nagyanyjával, aki hiába próbálja õt visszatartani. Perla esküvõjét anyja rosszulléte zavarja meg. Fidel még az utolsó pillanatban is próbálja lányát lebeszélni az esküvõrõl, de a lány hajthatatlan. A szertartás alatt azonban ismét látomása van, egy véres kést lát…

33.
Adolfo és Artemisa találkoznak. Mind a ketten úgy érzik, valahogy furcsán ismerõsek egymásnak, ám nem tudják, hogy miért. Perla mesél látomásáról Fidelnek. Olga a lakodalomban egyre csak iszik, és nem mondja el Ramónnak, hogy mi döbbentette meg ennyire. Adolfo helyteleníti Rosaura életmódját, szerinte haza kellene költöznie. Rebeca magándetektívvel figyelteti Chuyt. Azalia teszi a szépet Fidelnek, aki ijedtnek tûnik. Eloy eljegyzi Gladist, aki elárulja neki, Azalia csak játszotta a házsártos anyóst. Enrique altatót kever az ünneplõ család italába.

34.
Enrique egy utolsó pohárköszöntõt mond családjának, miután altatót kevert az italukba. Dandy ismét az utcára kényszeríti Soniát, mivel túszul ejti Sonia édesanyját. Ám Gabriel és Adolfo akcióba lépnek: ki akarják szabadítani Soniát. Claudia felkínálja szerelmét Estebannak, ám a fiú csak Perlára tud gondolni. Rosaura meglátja, hogy Carlos extasyt árul Adolfo diszkójában. Rosaura Sebastián házával kérkedik újdonsült barátai elõtt.

35.
Enrique egy konyhakéssel megöli Jeronimót. Adolfo és Gabriel kiszabadítják Soniát, majd az anyját is, aki azonban kómába esett, mivel nem jutott inzulinhoz. Gabriel megállja, hogy lelõje Dandyt, bár ezt csak Perla egyik látomásának köszönheti. Enrique rátereli a gyanút Fidelre, akit Braulio le is tartóztat, ám Fidel megszökik és autóstoppal Mexikóváros felé indul.

36.
Fidelt mindenki gyilkossággal gyanúsítja, ám Perlának kétségei vannak, mivel félálomban hallotta, hogy az apja azt mondta, Enrique hívta oda. Eloynak összeáll a kép: Enrique Jeronimo gyilkosa. Gabriel és Adolfo kórházban vannak, együtt aggódnak Soniával az anyjáért. Sandra gyanakodni kezd, hogy Gabriel titkol valamit. Ramon megtudja, hogy Jeronimo meghalt, gyászolni kezdi, ám Olga sokkal gyakorlatiasabb: lélekben már az örökséget osztja szét…

37.
Eloy, Esteban és Perla arra gyanakodnak, hogy Enrique gyilkolta meg Jeronimót, és szándékosan úgy rendezte, hogy Fidelre terelje a gyanút. Ám nem tudják, hogy hogyan kellene ezt bizonyítani. Leticia ellenzi a tervet, mert félti Estebant Sebastián haragjától. Carlos megbízza fogdmegjeit, hogy ijesszenek rá Rosaurára. Juanjo és segédje alaposan helybenhagyják a cserfes lányt. Fidel nem tudja, hogy mitévõ legyen, rémülten kóborol Mexikóvárosban.

38.
Sebastian szól Leticiának, hogy Rosaurát nagyon megverték, kórházba került, és az állapota kritikus. Leticia és Esteban haladéktalanul Mexikóvárosba indul. Gabriel és Adolfo is ott van a kórházban, ám még ott is Sandráról beszélnek. Adolfót nagyon kínozza, hogy a lány ennyire ki van szolgáltatva Gabrielnek. Gabrielt azonban más dolgok is nyomasztják: El Dandy viszont feljelentéssel élt, Gabriel fölött egy gyilkossági kísérlet vádja lebeg. Fidel kétségbeesetten hívja fel Eloyt. A hírek hallatán Perla és Eloy is Mexikóvárosba indul, segíteni Fidelnek. Fidel az autóbusz-állomáson súlyos veserohamot kap. Miután Perla ilyen váratlanul elhagyta Tlacotalpant, rá is rávetül a gyanú árnyéka, bár Enrique megpróbálja õt megvédeni. Artemisa közben galád szándékkal Sonia bizalmába férkõzik. Lucrecia még mindig hisz Chuynak, és hajlandó vele megbeszélni a dolgokat.

39.
Fidelt eszméletlenül kórházba szállítják, Eloy és Perla hiába keresik a buszpályaudvaron. Perlát emészti az aggodalom, amire meg is van minden oka, mert a kórházban kiderül, hogy Fidel halálos beteg, azonnali veseátültetésre lenne szüksége. Leticia és Esteban Rosaurához rohannak a kórházba, ahol Leticia megismerkedik Adolfóval. Rosaura szerencsésen túljut az életveszélyen, állapota javulni kezd. Gabriel lefekszik Sandrával, bár közben is emészti lelkét a sok gond, és Sonia után sóvárog. Sandra ármányos módon teherbe akar esni Gabrieltõl, hogy örökre magához láncolja. Chuy szimbolikus módon eljegyzi Lucreciát. A hír nagyon megrendíti Rebecát. Ortega rendõrkapitány szerint minden jel Fidel bûnösségére utal, sõt egyre biztosabbak Perla bûnrészességében is. Jeronimo temetésén Sebastian bosszút esküszik. Gladys aggódik, mert Eloy szó nélkül eltûnt. Azaliával a keresésére indulnak.

40.
Jeronimo temetésén Enrique eljátssza a nagy fájdalmat, Sebastian ezért felkarolja a fiút. Lucrecia bejelenti, hogy férjhez megy Chuyhoz, ez azonban vitához vezet mind az anyjával, mind a “húgával”. Gabriel keresi Perlát telefonon, Olga elmondja neki, hogy a lány a fõvárosba ment. Eloy és Perla bolyonganak a nagyvárosban, kénytelenek zálogházba tenni Perla értékeit, mert nincs pénzük semmire. Miközben Fernanda elveszett fia miatt kesereg, Octavio a rendõr akadémián diáktársai körében ünnepli születésnapját. Bernardo megtudja Laurától, hogy Rosaura kórházban van, rögtön rohan is Letyhez. Azonban a nõ elküldi õt, mert Sebastian is a kórházba készül. Rosaura nem árulja el az anyjának, hogy mi történt vele. Olga is készül a fõvárosba, nagyon fáj a foga a fia örökségére. Esteban elmegy Ceferino munkahelyére, ám a dolog tettlegességig fajul. Ceferino alkut ajánl a fiának. Fidel megszökik a kórházból, és a lánya keresésére indul. Eloyt és Perlát utcai rablók támadják meg.

41.
Eloyt és Perlát kirabolják, pénz nélkül maradnak. Eloy ötletére megpróbálják megkeresni Gabrielt, ezért elmennek abba a szállodába, ahol már egyszer segítettek a lánynak megtalálni a férfit, most azonban csak egy feltételes ígéretet kapnak. Jobb híján, kénytelenek egy parkban éjszakázni. Fidelt felismerik a buszpályaudvaron, de sikerül meglépnie. Olga összetûzésbe kerül Ramonnal, aki újra kábítószerezik. Enrique megpróbálja lefizetni Elmert, de az átlát a szitán, nem hiszi el, hogy Fidel ölte meg Jeronimot. Claudia elmondja gyanúját Gladisnek és Azaliának. Rebeca elárulja a féltett családi titkait Artemisának. Sonia Gabriel segítségét kéri öccse felkutatására. Adolfo és Sonia moziba mennek, ahol a fiú próbál finoman a lány közelébe kerülni. Ceferino nagy bûnbánatot mutat a múlt miatt, de Esteban elutasítja az apját, nem bocsát meg neki. Bernardo nem akar tovább együtt dolgozni Constanzával, bevallja a nõnek, hogy beleszeretett Letybe.

42.
Constanza dermedten hallja, hogy Bernardo is beleszeretett Leticiába, és nem akar többé részt venni az aljas ügyletben. Constanza egyre kevésbé képes uralkodni magán, megfenyegeti Bernardót, sõt, alig titkoltan Leticiát is, aki továbbra is a kórházban várja Rosauráról a híreket. Esteban elmondja az anyjának, hogy a logika azt súgja: a velük történt szörnyûségek mögött Constanza áll. Sebastian elkezdi bevezetni Enriquét feketepiaci üzleteinek titkaiba. Fidel egy parkban éjszakázik, és bár nagyon rosszul van, csak Perláért aggódik. Perla és Eloy is az utcán töltik az éjszakát, ahol ijesztõbbnél ijesztõbb kalandok érik õket. A nagyvárosi dzsungel veszélyeit alig tudják elkerülni. Eloy azonban véletlenül összetalálkozik Gabriellel. Soniáékhoz – akik újra költözni kényszerülnek – megérkezik a magánnyomozó, hogy megkeresse Sonia rég elveszett öccsét. Octavio megismerkedik Lolitával. Sandra és Adolfo egyre közelebb kerülnek egymáshoz, de Sandra nem tudja eldönteni, hogy mit akar. Chuy szeretné Sandrának elmondani az igazat, de Lucrecia errõl lebeszéli.

43.
Perlát munkakeresés közben megtámadják. A szörnyû eset nagyon megviseli, és az sem javít a hangulatukon, hogy Gabrielrõl nem kapnak információt. Perla álmai Gabrielrõl tovább folytatódnak. Fidel helyzete is javul valamelyest, miután pártfogóra talál Chelo asszony, a jószívû piaci zöldségárus személyében. Sebastian és Olga kellemetlen telefonbeszélgetést folytatnak, de Olga nem ijed meg. Ceferino is föltûnik Sebastiannál, hogy újra munkát kérjen. Rosaura végre magához tér, de Leticiának újabb gondja akad: döbbenten látja viszont Bernardót a tévében, reklámszínészként.

44.
Adolfo kezdi meghódítani Sandrát, elsõ csókjuk után a lány teljesen összezavarodik saját érzéseit illetõen. Lucreciával és Chuyval próbálja megbeszélni érzelmeit. Chuy egyre jobban élvezi lánya társaságát. És bár Sandrát nagyon zavarja a körülöttük lévõ titokzatosság, fölhagy a faggatózással. Adolfo nagyon boldog, és Gabriel is bizakodni kezd, hogy talán végre boldog lehet Soniával. A háttérben azonban sötét felhõk gyülekeznek: Rebeca és Artemisa szövetkeznek gyermekeik nem kívánt kapcsolatai ellen, és El Dandy is bosszút esküszik. A magánnyomozó elkezdi keresni Fernanda eltûnt fiát, Octaviót. Kiderül azonban, hogy Fernanda eltitkolta Sonia elõtt apja távozásának valódi okát. Tlacotalpanból újabb csapat indul Mexikóvárosba: Gladys, Azalia és Claudia is fölkerekednek, hogy megkeressék eltûnt barátaikat.

45.
Perla és Eloy ismét hiába megy a hotelbe, nem sikerül elérniük Gabrielt. Viszont felcsillan Perlának egy lehetõség, hogy munkát találjon magának. Sebastian számon kéri Elmertõl az Estebantól hallottakat. A férfi elmondja, hogy szerinte nem Fidel volt a gyilkos, de hogy kire gyanakszik, nem árulja el. Bernardo pedig Leticiának mesél, hogy hogyan sikerült meghódítani a feleségét. Enrique és Jazmin teljesen kiütik magukat az extasy-val, Sebastian rajtakapja õket, és szemrehányást tesz az unokaöccsének a drog miatt. Késõbb Constanzától kér tanácsot, hogy mit csináljon. Rosaurát kiengedik a kórházból. A piacon az árusok azt feltételezik, hogy Lety elárulta õket, és szervezkedni kezdenek ellene. Octavio apja meghal tüdõtágulásban. Dandy megbízza Marielát, hogy új, és fiatal lányokat szerezzen neki. Az elsõ kinézett áldozat nem más, mint Lolita.

46.
Mariela behálózza Lolitát és ráveszi, hogy menjen el hozzá. Fidel megpróbál beletanulni az eladás mesterségébe. Sonia és Gabriel elviszik Benitót az anyjához, akit aztán úgy kell elmenekíteni Benito mostohaapja haragja elõl. Perla munkát keres, ám nem sok sikerrel. A piacon valaki Leticia ellen hangolja a kedélyeket, ám Lety maga mellé állítja az árusokat. Enrique hallucinálni kezd, súlyosan veszélyezteti Jazmin testi épségét.

47.
Octavio rátalál holtnak hitt édesanyjára, Fernandára. Perla sehogy sem talál állást. Leticia Bernardóra hivatkozva egyértelmûvé teszi Tacho úr számára, hogy kettejük közt semmi sem lehet. Mariela leitatja Lolitát, majd mikor elalszik, megmutatja Dandynak. Adolfo összejön Sandrával. Leticia megkéri Sebastiánt, hogy ne keresse többé.

48.
Leticia megkísérel megszakítani minden kapcsolatot Sebastiannal. Beszélgetésük közben azonban rájönnek, hogy aki a Leticia és Rosaura ellen irányuló fenyegetések mögött áll, az nem más, mint Constanza. Amikor Sebastian mindezekért meg akarja ölni, kiderül, hogy Constanza részletes feljegyzéseket készített Sebastian minden bûnös tettérõl, és a kezében tartja a fõnökét. Megpróbálja rákényszeríteni Sebastiant, hogy vegye õt feleségül.
Rosaura továbbra is a gyors meggazdagodásra törekszik, találkozni akar apai nagyszüleivel. Perla és Gabriel végre találkoznak, és Gabriel megígéri, hogy segít megkeresni Fidelt. Rebeca nem bírja a lelkiismeret-furdalást, mindent elmond Gabrielnek Artemisa szörnyû terveirõl. Gabriel felelõsségre vonja az anyját, aki nem titkolózik tovább. Sonia megismeri rég elveszett öccsét, de boldogságába üröm vegyül: nem örül, hogy Gabriel segít Perlának. Adolfo és Sandra remekül érzik magukat a nyaraláson.

49.
Octavio ismerkedik hirtelen megtalált családjával, sok mindent elmesél az életérõl. A beszélgetés közben azonban kiderül, hogy Fernandának valami titka van. A két gyereket egyre jobban izgatja, hogy annak idején miért szakadt szét a családjuk. Gabriel mindenkin segít, akin csak tud, Sonia öccse után most Perla apját keresteti a magánnyomozóval. Perlának megpróbál állást keresni, és Lucreciát nyugtatgatja a Chuyt fenyegetõ veszély miatt. Mindeközben odahaza Artemisa rettenetes lelki terrorban tartja Benitót és az anyját. Sebastian meg van rendülve Constanza árulása miatt, és titokban bosszút esküszik. Rosaura a fejébe veszi, hogy megkörnyékezi apai nagyanyját. Sandra és Adolfo kalandos, felhõtlen pillanatokat töltenek Acapulcóban. Lolita egyre inkább megbízik Marielában.

50.
Perlát ismét inzultálják a piacon, majd az ” állásinterjú” sem úgy sikerül, ahogy azt elképzelte. Elpanaszolja Valtierra viselkedését Gabrielnek, aki rögtön intézkedik, majd elmegy a lány után a hotelbe, és meghívja õt és Eloyt vacsorázni. Lolita nénikéje halálosan aggódik a lány miatt, aki természetesen hazudik neki, hogy megnyugtassa õt. Octavio gyanakodva figyeli Sonia és Gabriel kapcsolatát. Elmer találkozik egy hölggyel, a múltból. Rosaura ismét tüzet csinál a családon belül, majd elmegy Catalina nagyanyjához, hiába próbálják lebeszélni errõl az ostobaságról a családtagok. Tacho úr megzavarja a vacsorát, és kitalál mindent, amit kinyomozott Bernardoról, ami természetesen Letyt teljesen megzavarja. Ceferino megjelenése fokozza a rosszkedvet, Esteban meg is kéri az apját, hogy többet ne menjen oda. Sandra és Adolfo csodásan érzik magukat Acapulcóban.

51.
Leticia ki akarja rúgni Bernardot, de a férfi megkéri õt, hogy hallgassa végig. Elmondja a nõnek, hogy mi történt, és hogy Constanza szerzõdtette a “színjátékra”, hogy elcsavarja a fejét. Rosaurát porig alázza Catalina. A lány hazamegy, és elmondja Estebannak és Laurának, hogy látta az apját, akik hitetlenkedve fogadják beszámolóját. Mariela ezúttal egy fiatal lányt küld Enriquének, akit késõbb megkér arra, hogy segítsen neki Lolita bizalmába férkõznie, barátkozzon össze vele. Gabriel Perlával és Eloyjal vacsorázik, aminek Sonia nem igazán örül. Chelo elmeséli Fidelnek élete tragédiáját, hogyan veszítette el egyetlen fiát. Chuy megmenekül a verõlegények elõl, Rebeca nagy megkönnyebbülésére, de továbbra sem akar megenyhülni a férfi irányában. Mind õ, mind Lucrecia megdöbbenéssel fogadják a hírt, hogy Chuy sztriptíz táncosként akar dolgozni. Adolfo és Sandra egyre szerelmesebb egymásba, de kénytelenek visszatérni a fõvárosba, mert a fiú utána akar járni, igaz-e, hogy a klubjában drogot árusítanak. Sebastian Wong urat bízza meg Constanza eltávolításával.

52.
Leticia megtudja, hogy Bernardot azért bérelte fel Constanza, hogy udvaroljon neki. Sonia egyre féltékenyebb Perlára. A rendõrség razziát tart Adolfo diszkójában. Carlos azonban elmenekül. A kutatás során találnak egy zacskó extasy tablettát, ezért letartóztatják Adolfót. Fidel rosszul lesz. Claudia tesz még egy kísérletet, hogy meghódítsa Esteban szívét.

53.
Fernanda pénzt visz Nacho gondviselõjének, Susanának. Egyben elmondja neki, hogy Gabriel a gyermek apja. Susana megígérteti vele, hogy soha nem mondja el senkinek, hogy nála van Nacho. Mariela megbízásából Pamela elviszi Lolitát vásárolni “modell”-ruhákat. Carlos Adolfo ellen vall, Adolfót pedig a vallomás alapján átszállítják a börtönbe. Adolfo ismerkedik a börtönvilággal.

54.
Octavio megkapja az oklevelet, kitüntetéssel végzett, évfolyamelsõként. Lolitát azonban hiába keresi a közönség sorai között. Lolita azt hazudja a nagynénjének, hogy pincérnõként fog dolgozni. Chuy vetkõzõ-mûsort ad elõ, ahová Lucrecia elhívja az igencsak feszengõ Rebecát is.

55.
Sonia elmegy Marielához és megbízza, hogy ijesszen rá Perlára, hogy felejtse el Gabrielt. Octavio meglátogatja Lolitát és megismerkedik a nagynénjével, Cinthiával. Rosaura elmondja az ügyvédnek, hogy azért nem beszélt hamarabb a diszkó narkós ügyeirõl, mert halálosan megfenyegették. Eloy csúnyán berúg Gabrielnél, úgy kell õt hazacipelni. Perla és Gabriel hajnalig beszélgetnek. Artemisa bosszút áll Rebecán: elmondja Sandrának, hogy a valódi anyja nem Rebeca, hanem Lucrecia.

56.
Sandra felelõsségre vonja az anyját és a nagyanyját, amiért azt hazudták egész életében, hogy Rebeca az édesanyja és nem Lucrecia. Octavio végre munkába áll. Olga is el akar menni Claudiával Mexikóvárosba és Ramónt is magával szeretné vinni, ám nincs pénze a jegyre sem. Gabriel megkérdezi Fernandát, hogyan zajlott a fia örökbefogadása. Leticia a piacon meglátja Fidelt.

57.
Leticia és Fidel véletlenül összefutnak a piacon. Lety elhívja a férfit a lakására, ahol Fidel elmeséli, hogy mi történt vele az esküvõ óta. Artemisa meghívja a barátnõit, és robban a bomba: elmeséli Rebecáék féltve õrzött titkát. Adolfót elõbb Sandra látogatja meg a börtönben, majd Rosaura. Elõbbi sírva panaszolja el, hogy az egész élete egy hazugság volt, s a “nagy titok” kiderülése után teljesen magába roskad. Rosaura viszont Adolfo feleségének adja ki magát, hogy beengedjék a börtönbe. Olga és Ramon Claudiának köszönhetõen a fõvárosba indul Perlához. Octavio már az elsõ nap kellemetlen helyzetbe kerül felettesével szemben. Sebastian sürgeti Wongot. Gabriel meghívja Perlát vacsorázni. Új lakó költözik Leticiáék közelébe.

58.
Lucrecia elárulja Sandrának, hogy Chuy az apja. A lány teljesen kikészül, hiába próbálják visszatartani, elmegy. Nincs pénze, ezért Gabriel segítségét kéri, és újabb csalódás éri, amikor megtudja, hogy a férfi is tudott a “titok”-ról. Gabriel megívja vacsorázni Perlát, közben látogatók érkeznek a Savoy Hotelbe, Olgáék. Enrique nem örül az apja és Constanza szerelmének. Sebastian elmeséli Letynek, hogy milyen a kapcsolata valójában Constanzával. Mariela elárulja Pablonak, hogy milyen tervei vannak Lolitával. Rosaura elmeséli Adolfónak, hogy miért verték meg, a férfi pedig elmondja neki, hogy szerelmes Sandrába.

59.
Perla bemutatja mindenkinek Gabrielt, majd Claudia indítványozására átköltöznek Eloyjal oda, ahol a lányék szálltak meg. A két barátnõ ki is használja a lehetõséget, alaposan átbeszélik a közelmúlt történéseit. Leticiáéknál is a múlt van terítéken, Esteban elmondja Fidel úrnak, hogy csakis Enrique lehet a gyilkos. Az anyja azonban mindenkit óvatosságra int, nem akar Sebastiannal ujjat húzni, aki még mindig keresi az öregurat. Mariela elviszi Lolitát a sztriptízbárba, és próbálja kifaggatni az intim dolgairól. A lány bevallja, hogy tetszik neki Octavio. A késõbbiekben el is csattan köztük egy csók.

60.
Enrique tovább drogozik, Elmer pedig új terveket szõ ellene. Rosaura mesél a családnak Adolforól, majd amikor a férfi elmegy hozzájuk, elmeséli neki, hogyan és miért verték meg. Adolfo szenved a börtönben, a Mészáros nevû fõnök és bandája állandóan zaklatja, pénzt akarnak tõle. Sonia számon kéri az anyjától, hogy hová jár el titokban. Bernardo meglátogatja Letyt a piacon. Constanza beleveti magát az esküvõi elõkészületekbe, és igen zokon veszi, hogy Rosaura megjelenik Sebastian házában…

61.
Constanza megüti Rosaurát, ami kemény szóváltásba torkollik a két nõ között. Bernardot Leticia az árusok segítségével elzavarja a piacról. Chuy elmegy megkeresni Sandrát, de a lánya durván elutasítja õt. Egyébként is rossz állapotban van, hiszen a barátai hátat fordítanak neki, mióta kipattant az igazság a szüleit illetõen. Ezt még tetézi az, hogy rájön, állandó rosszulléteinek az oka az, hogy terhes. Adolfo a beszélõn kéri Gabrielt, hogy segítsen neki kijutni a börtönbõl. Beszámol a benti megpróbáltatásairól is, amin Gabriel teljesen felháborodik.

62.
Octavio és Marcos tolvajokat fognak, sõt, az egyiket meg is ölik. A másik megpróbálja megvesztegetni õket, de Octavio tartja magát az elveihez, nem hagyja õt futni. Sonia próbálja rávenni Fernandát, hogy árulja el, hol van a fia. Lolitáékat ki akarja tenni a fõbérlõ, mert nem fizetik a lakbért. Claudia elkíséri Perlát a munkahelyére, és ekkor kerül szóba Esteban, akinek a telefonszámát tudja Claudia, így fel is hívják…

63.
Rosaura hiába próbál az apja nyomára jutni. Megismerkedik Perlával, és a többiekkel, de nem tesznek egymásra túl jó benyomást. Leticia nagyon aggódik Rosaura miatt, de kitart az elhatározása mellett, hogy segít a barátain. Esteban továbbra is a szerelmével ostromolja Perlát. Sebastian – noha láthatólag belenyugodott a helyzetbe – valójában alig várja, hogy bosszút álljon Constanzán. Az álmai is elárulják, hogy még mindig Leticiát szereti. Constanza valamit forral Leticia ellen. Fernanda megszervezi Gabriel és Sonia találkozását a kisfiúkkal. Bár ez Nacho nevelõanyját kétségbeesésbe taszítja, Gabriel nagyon boldog. Adolfo azonban elülteti a szívében a kételyt, hogy õ-e a gyerek apja. Adolfónak a börtönben megrendítõ hír jut a tudomására: egy cellában ül saját elrablójával. Octavio és Lolita egyre jobban összemelegednek, bár a fiút nyomasztják az átélt szörnyûségek. Chuy mindinkább otthon érzi magát újsütetû apaszerepében, és távolról vigyáz Sandrára. Perla rászánja magát, hogy újra Gabrieltõl kérjen segítséget Fidel betegsége miatt, és eközben képtelenek ellenállni a köztük fellobbant vonzalomnak.

64.
Gabriel és Perla egy csodálatos, szerelmes csókban forr össze, de aztán mindketten megriadnak a rájuk törõ érzelmektõl, és megpróbálnak úgy tenni, mintha mi sem történt volna. Sokat beszélgetnek, és eközben Perla kimondja Gabriel olyan érzéseit is, amelyekkel a férfi nem akar szembenézni. Gladis rádöbben, hogy Eloy tovább folytatja vidám legényéletét, és faképnél hagyja. Fidelt egyre jobban nyomasztja Chelo asszony leplezetlen szerelme, ezért Eloyhoz költözik. Olga és Ramon tovább szövögetik gonosz terveiket. Lolita elkezd hostessként dolgozni, és nem hajlandó tudomásul venni a gyanús jeleket. Mariela és Dandy aggódni kezd, amikor kiderül, hogy Lolita barátja rendõr. Octavio eközben folytatja keresztes hadjáratát és a fõkapitánynál, Canasnál följelenti a korrupt Olvera parancsnokot. A fõparancsnok csapdát akar állítani Olverának. Marcos azonban titkon figyeli Octavio minden lépését. Leticia állja a szavát, és elkezd közeledni Sebastianhoz. Már az elsõ pillanatban hihetetlen információ jut a birtokába: Perla hatalmas vagyont örökölt. Sebastiant egyre jobban nyomasztja rohamosan közelgõ esküvõje, és végsõ kétségbeesésében Wongot szorongatja. Artemisa addig kínozza Mariát és Benitót, amíg a fiú fellázad, és úgy ráijeszt Artemisára, hogy az agyvérzést kap. A kórházban Aurelio elárulja az önvádtól gyötört Gabrielnek, hogy az apja halálát nem õ okozta.

65.
Aurelio elárulja Gabrielnek, hogy az apját már régebben mûtötte szívproblémái miatt. A férfi próbál érintkezésbe lépni Nachoval, de Susana nem engedi. Leticia meghívja Perláékat magához, és továbbadja a Sebastiantól kapott híreket, hogy Perla milliomos lett, ugyanis Jeronimo vagyonának a felét õ örökli. Halloween estéje van, Tere rendez egy nagy bulit, ahová meghívja a szomszédait, barátait, és ahová Perláék is elmennek. Pamela egyik kliense is rendez bulit, ahová Rosaura megy el, Emilianoval, és persze ide tart Enrique és Pamela is. Adolfo próbál szövetséget ajánlani Colorinának a Mészárosék ellen. Késõbb meggyanúsítják, hogy õ ölte meg Romulot. Sandra terhességét megerõsíti a nõgyógyásza. Rosaurát sokkoló élmény éri a buliban…

66.
Rosaura elmeséli Emilianonak, hogy látta az apját, és elmondja a “családi titkokat”, de a fiú sem igen hisz neki. Késõbb Lety is teljesen kikészül, amikor Rosaura beszámol a történtekrõl, és hajtogatja, hogy az apja még él. Adolfo próbálja bizonygatni az ártatlanságát, de nem hisznek neki, sõt magánzárkába kerül, miután jól megverik. Gabriel és Sonia elmegy Nachohoz, próbálják magukhoz édesgetni a kisfiút, de amikor Susana észreveszi õket, azzal fenyegetõzik, hogy elviszi a kisfiút, ahol nem fognak rájuk találni.

67.
Sebastian elmeséli Elmernek a problémáit Constanzával és Letyvel kapcsolatban, mire Elmer felajánlja neki a segítségét, hogy kitalál valamit. Enrique és Rosaura összeismerkednek a Halloween buliban, majd másnap a fiú keményen összeugrik Constanzával. Lety kifaggatja Edmundot a jogi dolgokról Perla örökségét illetõen. Sonia megfenyegeti Perlát, hogy szálljon le Gabrielrõl.

68.
Rosaura tovább próbálkozik, hogy bejusson a nagymamájához.Adolfót figyelmeztetik, hogy már Romolo halála miatt is õt vádolják, pedig az igazi tettes a Mészáros. Perla elutasítja Gabriel közeledését, Sonia miatt.

69.
Sebastian és Leti találkoznak, a férfi elmeséli, hogy pár nap múlva elveszi Constanzát. Sebestian gyõzködi az asszonyt, hogy érte mindenrõl lemondana, és jó útra térne, de a nõ nem hisz neki.

70.
Gabriel Aurelióval ebédel, és közben Perláról áradozik, elmeséli, hogy milyen titokzatos képességei vannak a lánynak. Perla még mindig metróvezetõ szeretne lenni, és jelentkezik is a tanfolyamra.

71.
Lolita Marielával egy partira készül, és elmeséli, hogy Octavio meglátta, hogy van mobiltelefonja. Sebastian és Elmer kitalálják, hogy hogyan szabaduljanak meg Constanzától.

72.
Olga aggódik a fiáért, de Perla nem tud segíteni neki, mert õ sem tudja, hol lehet a fiú.Ramon elkezd Dandynak dolgozni. Elmer rájön, hogy Wong Constanza kezére játszik.

73.
A Mészáros megkéseli Adolfot, hogy bosszút álljon rajta. Constanza egyre rosszabbul van. Sebastian úgy tesz, mintha aggódna a nõért. Dandy meglátja Soniát Octavioval az utcán, elkapja és túszul ejti õket. Claudia felhívja Gabrielt és elmondja neki, hogy Sonia megfenyegette Perlát.

74.
Perla újratárcsázza azt a számot, amit Claudia hívott, mert gyanakszik rá, hogy Claudia rosszban sántikál. Ez történetesen Gabriel száma? A mobiltelefon csörgése megzavarja Dandyt és Pinochót, s ezt kihasználva, Octavio és Gabriel elbánnak velük. Constanza egyre rosszabbul van, Sebastián és Elmer már nagyon várják, hogy vége legyen… Adolfo a gyógyulás útjára lép. Perla és Gabriel szerelmet vallanak egymásnak.

75.
Olga elhatározza, hogy felkeresi Sebastiánt. Edmundo megmondja Rosaurának, hogy Adolfo kórházban van, és hogy hamarosan kiengedik. Rosaura erre azonnal berohan a kórházba. Artemisa mindenképp látni akarja elveszett Nicolás fiát. Gabriel beadja a derekát: anya és fia 22 év után találkoznak. Constanza meghal…

76.
Artemisa és Adolfo nagyon boldogok, hogy viszontlátják egymást. Sebastián és Olga egyezséget kötnek: Sebastián megcsináltatja Ramón és Jeronimo DNS-tesztjét, ha cserében Olga elárulja, hol van Perla és Fidel. Perla átmegy az elméleti vizsgán, így a gyakorlatban is megtanulhat metrót vezetni. Chuy követi Sandrát, aki belekeveredik egy fegyveres rablásba. Chuy megpróbálja megmenteni, ám az egyik rabló hasba lövi.

77.
Cinthia, Lolita nénikéje egyre rosszabbul van. Lolita kihívja hozzá az orvost, és kiderül, hogy további költséges kezelésre van szükség. Ez éppen kapóra jön Marielának, aki már kezdte úgy érezni, hogy Lolita kicsúszik a markából. Sebastián felkeresi Letyt és újabb ajánlatot tesz neki. Chuy meghal. Gabriel végleg szakít Soniával. Sonia bevallja az anyjának, hogy nem is szerelmes Gabrielbe, sõt, a gyermek sem tõle van.

78.
Sonia és Fernanda csúnyán összevesznek, a vita során pedig Sonia elárulja az anyjának, hogy Nacho nem Gabriel fia. Az anyja viszont kénytelen elárulni a “sötét foltot” a múltjából, amin Sonia annyira felbosszantja magát, hogy kirakja a nõt a lakásból. Az asszony Octaviohoz megy, ott panaszkodik. Gabriel és Perla csodás élményben részesül, amikor egy kislány, miután a felveszik õt az utcán, és viszik a kórházba, megszül Gabriel kocsijában. A kórházban összefutnak Sandráékkal, akik teljesen összetörve állnak a folyosón, mert Chuy meghalt. Claudia szerelmet vall Estebannak és közli vele, hogy mindig várni fog rá, és ne aggódjon a köztük történtek miatt. Rosaura ismét megpróbál bejutni Catalinához, de Rita megtagadja a segítséget. German megtudja Sebastiantól, hogy a lánya, Pamela prostituált lett. A lány pedig Enriquével beszélget és elárulja, hogy elsõsorban a nagyanyját akarja kiakasztani a “munkájával”, ezért alig várja, hogy a családja rájöjjön az igazságra.

79.
Catalina felajánl mindent Pamelának, csak hogy hazamenjen. Esteban nagyon kínos féltékenységi jelenetet rendez Perla, Gabriel és Claudia társaságában, amikor Perla elmondja neki, hogy szerelmes Gabrielbe. Leticia zenés táviratot kap Bernardotól, ami nem nyeri el a nõ tetszését. Rosaura bepróbálkozik Sebastiannál. Sandra úgy dönt, nem tér vissza Lucreciáékhoz. Tere Letyt faggatja, mi a titka, hogy ennyi udvarlója van. Olga kétszázezer pezót kér a veséjéért. Perla elkezdi a tanfolyamot. Bernardo álruhában elmegy Letyhez a piacra. Sebastian a tévében hatalmas híreket közöl. Adolfo visszavonul a börtönbe.

80.
Adolfo majdnem megfojtja Carlost, amikor megtalálja a börtönben. Bernardónak sikerül megbékítenie Letyt. Lety, bár vannak fenntartásai, visszafogadja õt, Bernardo pedig megkéri a kezét. Pamela otthagyja Marielát és hazatér a családi fészekbe. Sebastián ebédre hivatalos Catalinához. Ebéd közben pedig gyanút fog, hogy Rosaurának igaza lehet Ernestóval kapcsolatban. Fernanda mindent elmond Gabrielnek a lányáról: hogy Nachito nem a fia és hogy vigyázzon Soniával.

81.
Octavio lakásán szörnyû jelenetre kerül sor, amikor Sonia magából kivetkõzve megtámadja Perlát és Fernandát. Amikor rájön, hogy semmi esélye Gabrielnél, szörnyû bosszút esküszik Perla ellen. Gabriel bevallja az anyjának Perla iránt érzett szerelmét. Azalia meglepõ ajánlattal áll elõ: hozzámenne Fidelhez, hogy a feleségeként vesedonor lehessen. Fidel és Perla zavartan utasítják vissza a nagylelkû ajánlatot. Adolfo végre kiszabadul a börtönbõl. Sandra azonban nem tud felhõtlenül örülni, mert nyomasztja, hogy be kell vallania: Gabriel gyerekét várja.

82.
Lucrecia élete romokban hever, zárdába akar vonulni. Rebeca elmegy Sandrához, hogy megkérje õt, beszélje le Lucreciát errõl a tervérõl. Sandra azonban most is kíméletlenül elutasítja összetört nagyanyját. Sebastian vendégségbe megy Catalinához, és ott megtudja, hogy Pamela hangokat hallott egy lezárt szobából. Elárulja Rosaurának, aki megerõsítve látja a gyanúját, és szövetkezni kezd Pamelával. Sebastian közben megtudja, hogy Leticia megbocsátott Bernardónak, és szörnyû haragra gerjed. Jaramillo szerelmet vall Terének, aki erre fölháborodottan elzavarja. Kiderül, hogy Cinthia súlyos beteg: leukémiás.

83.
Mariela kihasználja azt, hogy Lolitának sürgõsen szüksége van a pénzre, és “eladja” a lányt jó pénzért. Octaviot sikerül tõrbe csalni, és nem védi meg a mellény, amikor lövést kap. Alicia elmegy a kórházból, otthagyva a kisbabáját. Perla és Gabriel úgy döntenek, hogy megkeresik a lányt.

84.
Alicia öngyilkosságra készül, de szerencsére megmentik, és egy jobb életet ígérnek neki. Edmundo felszólítja Soniát, hogy hagyja el a lakást. Rosaura ismét összeveszik a családjával, és hiába fenyegeti meg az anyja, hogy ha elmegy, többet nem térhet haza, mégis Sebastianhoz költözik, aminek Enrique nagyon örül…

85.
Pamela és Rosaura közös akciójuk során kiderítik, hogy Ernesto tényleg életben van és Catalina bezárva tartja õt a szuterénben. Rita könyörgésére azonban végül visszavonulnak. Sebastian színt vall Catalina elõtt: szereti Letyt…

86.
Catalina mérgesen távozik Sebastian házából. Perla elmondja Sandrának, hogy látomása volt, melyben egy vértócsát látott. Sandra felhívja a nõgyógyászát és így Adolfo számára is kiderül, hogy Sandra gyermeket vár.

87.
Perla úgy dönt, hogy otthagyja a fõnökét, aki gyakran zaklatja beosztottjait és inkább Azalia és Gladis új éttermében fog dolgozni. Adolfo elmondja Artemisának, hogy Sandra gyermeket vár Gabrieltõl. Anyja tanácsára késõbb Gabrielnek is elmondja a felkavaró hírt. Ernesto megszökik és Catalina emberei nem találják. Sebastián videokamerát tetet Rosaura szobájába, majd kompromittáló felvételt készít róla és magáról.

88.
Gabriel nem meri elmondani Perlának, hogy Sandra gyereket vár tõle, de tudja, hogy elõbb vagy utóbb meg kell mondania. Adolfo nem tud mit kezdeni az újsággal, hogy nem lehet tudni, hogyan alakul a kapcsolata Sandrával. Pamela megtudja a teljes igazságot Ernestóval kapcsolatban. Leticia elfogadja Bernardo meghívását és felmegy a lakására. Amikor Bernardo hazaviszi, Sebastián és Elmer fogadja õket.

89.
Bernardo rátámad Sebastiánra, ezért Elmer lelövi. Bernardo belehal a sérüléseibe. Leticia nekiesik Sebastiánnak, aki azonban megzsarolja: ha nem hallgat, Rosaurát baleset éri. Fidel és Ramón készülõdnek a veseátültetésre. Andrea megtudja, hogy Gabrielnek barátnõje van. Sebastián megmutatja Leticiának és a családjának a videofelvételt, ahol Rosaurával csókolózik, majd megzsarolja Letyt, hogy vagy vele fog járni, vagy lefekszik Rosaurával. Lety elfogadja a feltételeit.

90.
Fidel orvosa derûlátó a vese-átültetéssel kapcsolatban. Fidel magához tér, és azonnal Ramón állapota felõl érdeklõdik. Gabriel nem meri megmondani Perlának, hogy Sandra gyermeket vár tõle. Sandra orvosa szerint a lány veszélyeztetett terhes. Pamela próbálja megnyerni Germant Rosaura ügyének, de az apja gyengének bizonyul. Sebastián kedvesen udvarol Leticiának, de Leticia undorodik tõle.

91.
Sebastián elhatározza magát, hogy elviteti pszichiáterhez Enriquét. Enrique semmire sem emlékszik a történtekbõl. Leticia megtudja, hogy Olga eladta Perlát és Fidelt Sebastiánnak: ha megtudja Ramón DNS-vizsgálatának eredményét, feladja õket. Gabriel és Sandra megmondják Rebecának, hogy Gabriel nem segíti õt tovább anyagilag. Esteban fegyvert akar vásárolni. Rosaura elcsábítja Adolfót, és ennek szemtanúja lesz Sandra.

92.
Adolfo nem tudja meggyõzni Sandrát, hogy amit látott, nem ássa alá Adolfo hûségét. Leticia elmondja Perlának, hogy Olga fel fogja õket adni Sebastiánnak. Azt találja ki, hogy elhívja víkendezni Sebastiánt, így Olga nem fogja megtalálni, amíg Fidel kórházban van és el tudnak menekülni elõle. Esteban vesz egy revolvert, hogy végezzen Sebastiánnal. Sonia savval akarja megvakítani Perlát. Kiderül, hogy Ramón nem Jeronimo gyermeke.

93.
Leticiát elviszi vitorlázni Sebastian. Lety nem akar elmenni, de Sebastian kényszeríti õt. Sebastian megkéri a nõ kezét, mire az azt feleli, hogy csak kényszerbõl hajlandó hozzámenni. Lety elmondja Fidelnek, hogy Ramon nem Jeronimo fia. Adolfo diszkójának megnyitója fényesen sikerül. Sonia eközben merényletre készül Perla ellen…

94.
Sonia megpróbálja valóra váltani a bosszúját, és savval akarja leönteni Perla arcát. Terve azonban visszafelé sül el. Perla véletlenül megtudja, hogy Sandra születendõ gyermekének Gabriel az apja. Nem csak a hír sokkolja, hanem az is, hogy Gabriel ezt eltitkolta elõle. Szûz Mária ünnepén, a Bazilikában, a Csodatévõ Szûz képe elõtt csoda történik: Artemisa 20 év után újra képes lábra állni. Elmer elkezdi kivitelezni sajátos bizonyító eljárását, éjjel Enrique szobájába küld egy Jeronimonak maszkírozott férfit. Az amúgy is ingatag lelkiállapotú fiú halálra rémül. Sebasian csodálatos vakációt biztosít Leticiának, ahol megkéri a nõ kezét. Leticia lakásán megjelenik a halottnak hitt Ernesto.

95.
Ernesto rettenetes lelki és fizikai állapotban betámolyog Leticiához, aki valóságos idegrohamot kap a férfi láttán. Alig akarja elhinni, hogy nem kísértetet lát. Ernesto összeesik és a kórházban kiderül, hogy kábítószert adtak neki. Sonia álarccal takarja el összeroncsolt arcát, de Dandynak felfedi a szörnyû valóságot. Perlát hiába kérleli a környezete, nem hajlandó megbocsátani Gabrielnek, még akkor sem, amikor Sandra elmondja a teljes igazságot.

96.
Andrea kikezd Gabriellel. German rajtakapja Pamelát, amint Artemióval csókolózik, de hiába mond bármit, végleg elvesztette a lánya elõtt a becsületét. Cinthiát még a kezelésnél is jobban kínozza a bizonyosság, hogy Lolita nem egyenes úton szerzi a pénzt. Lolita azonban nem árulja el az igazat, és pillanatnyi megnyugvást nyer az otthon lábadozó Octaviónál.

97.
Catalináék megtalálják Ernestót egy kórházban, de Pamela még idõben értesíteni tudja errõl Rosaurát, és sikerül nekik a férfit “kimenteni”, mielõtt Catalina és German megérkezik a férfiért. Catalina és Lety találkoznak a kórházban, az idõs hölgy életveszélyesen megfenyegeti Letyt és családját. Lety egyébként is igen nehéz feladat elõtt áll, neki kell elmondania Ernestónak, hogy mi történt vele az elmúlt tizenöt évben.

98.
Gabriel magukhoz költözteti Perlát és Fidelt, mert úgy érzi, ott nagyobb biztonságban lesznek. Fidel nagyon szeretné már Ramont látni. Sebastian nagyon aggódik Enrique állapota miatt. Lolita bevallja a nagynénjének, hogy prostituált lett. Octaviót kitüntetik, aminek nem mindenki örül egyformán.

99.
Cinthia teljesen összetörik, amikor megtudja, hogy Lolita prostituált lett. Elmegy Octavióhoz, és könnyek közt elmondja a hírt a fiúnak is. Leticia elmeséli Ernestónak, hogy mi történt vele, a férfi is mesél néhány dolgot az életébõl. Artemisát nem tudják lebeszélni arról, hogy elmenjen Sebastianhoz.

100.
Catalina bosszút esküszik minden ellensége ellen. Sebastian meghozza a fájdalmas döntést, Enriquét elmegyógyintézetbe záratja. Andrea ismét sikertelenül próbálkozik Gabrielnél. Lety a gondolk közepén megfeledkezik Sebastianról, az egész család segít neki kitalálni valami elfogadható indokot az “eltûnésére”.

101.
Leticia Rosaurával szemben is kemény perceket él át, amikor elmondja, hogy “szerelmes” és ezért hozzámegy Sebastiánhoz. Rosaura bocsánatot kér Adolfótól.

102.
Octavio és Mariela kölcsönösen megfenyegetik egymást. Szenteste van, mindenki a maga módján ünnepli a karácsonyt, a legtöbb vendég Artemisa házában gyûlik össze.
Sandra meglátogatja Lucreciát és elmondja, hogy gyereket vár. A legértékesebb ajándékot Laty kapja Sebastiantól, egy illatszerboltot egy nagy bevásárlóközpontban.

103.
Sebastian karácsonyi partija kis híján tragédiába torkollik, Esteban majdnem megöli a férfit. Letynek sikerül elvenni tõle a fegyvert, de a fiú akkor már mindent kitálal. Lolita és a nénikéje kibékülnek. Artemisa partija kiválóan sikerül, a soka ajándék közül, talán Perla örül a legjobban a gitárnak, amit Gabrieltõl kapott. Sandrának ismét pokoli fejfájása van, de nem akar orvoshoz menni. Catalina bérgyilkost küld Lety lakására.

104.
Rita kihallgatja Catalina beszélgetését és rájön, hogy asszonya meg akarja öletini Letyt. Pamela figyelmezteti Rosaurát. Lety mellé pedig testõröket fogadnak. Lolita megpróbálja lebeszélni Octaviót, hogy Mariela után nyomozzon.

105.
Ernesto elhatározza, hogy harcolni fog Leticiáért, és a vagyonért, amit apja ráhagyott, ezért Edmundót bízza meg az üggyel. Leticiának együtt kell szilveszterezni Sebastiannal. Ernestót Rosaura, Esteba és Laura vigasztalja szilveszter éjszakáján.

106.
Ramón elmegy Fidelhez, apa és fia ismét rátalálnak egymásra. Claudia arra ébred Edmundo lakásán, hogy beleszeretett a fiúba.

107.
Mindenki újévi terveket szõ: Perla és Gabriel a jövõjüket tervezik, Pamela megpróbálja rávenni az apját, hogy jelentse fel Catalinát. Catalina bosszút forral, Sebastian pedig készül az esküvõre. Elmer eközben meglátogatja Enriquét.

108.
Enrique halálos bosszút esküszik Sebastian és Elmer ellen. Rosaurának majdnem sikerül elcsábítania Adolfót.
Eloy és Gladis megházasodnak, Fidelt szabályosan sokkolja a hír.

109.
Ernesto megpillantja a bátyát egy kávéházba, és alig tud uralkodni magán, majdnem megöli.
De aztán beszélgetni kezdenek, sok új információ jut a birtokába. Megtudja, hogy Lety kényszerbõl megy Sebastianhoz.

110.
Perla és Fidel lakást keresnek. Gabriel megpróbál Sebastian közelébe férkõzni.
Adolfo és Sandra között veszekedés robban ki, Sandra rettenetes féltékenysége miatt.

111.
Sandra gyötrõ fejfájást érez, majd összeesik. Dandy jó hírt kap: másnap kiszabadul a börtönbõl. Perláék beköltöznek az új lakásba.

112.
Az egész család a kórházban aggódik Sandra és a baba életéért. Dandy elmegy Sebastianhoz, akinek kezd elege lenni a férfi dolgaiból. Lety szomorúan készül az esküvõjére. Közben a kórházban Sandra elveszíti a babát, majd az intenzív osztályon még sikerül elbúcsúznia Adolfótól.

113.
Sandra meghal, Adolfo vigasztalhatatlan. A virrasztáson Lucrecia önti belé a lelket, majd Gabriel próbálja a bûntudatát oldani az öccsének, aki magát okolja a történtek miatt. Rosaurát sem engedi az öccse közelébe, aki ezt nagyon zokon veszi, és elpanaszolja Pamelának és Perlának. Letyt a piacon majdnem meglincselik az árusok, úgy kell elmenekülnie elõlük a testõrei segítségével. Lolitával próbafelvételt csinál az amerikai producer, és Mariela sugallatára úgy dönt, egy kisebb szerepet ad is lánynak. Octavio és Bruno kompromittáló helyzetben látja meg Marcost. Enrique új tervet eszel ki, hogy minél elõbb kiszabadulhasson az intézetbõl.

114.
German lakásában rettenetes jelenetre kerül sor: Catalina megfenyegeti a fiát, hogyha tanúskodni mer ellene, megöli Pamelát. Pamela erre kést ragad, és German alig tudja megakadályozni, hogy el ne vágja a nagyanyja torkát. Perla elsõ napja az iskolában elég rosszul indul, mert rögtön szembetalálja magát az osztálytársait terrorizáló Pedróval.

115.
Rosaura megpróbál közvetlenebb kapcsolatot kialakítani az apjával, és õszintén elmesél neki mindent Adolfóval kapcsolatban. Ernestót nagyon megrendíti imádott kislánya viselkedése. Ugyanakkor abba is képtelen belenyugodni, hogy elveszíti Letyt. Leticia újra megpróbál szembeszállni Sebastiannal, de sem az õszinteség, sem a gúny nem vezet eredményre, Sebastian megerõsíti a fenyegetést.

116.
Andreát sem hagyja nyugodni Sebastian esküvõje, még egyszer megpróbálja visszaszerezni régi szerelmét, Rosaura azonban közbelép, rendkívül kellemetlen perceket szerezve nekik. Sebastiannak egyéb gondja is akad: a szövetségi nyomozók rajtaütnek az illegális lemezmásoló központon. Az árulót – aki földobta õket – Elmer kegyetlenül kivégzi. Gladis és Eloy egyre konkrétabban tervezik az esküvõt, de Eloy fél örökre elkötelezni magát. Claudia és Esteban meghitt pillanatokat töltenek együtt. Olvera parancsnokot letartóztatják.

117.
Ernesto nem bírja tovább, és éjjel belopódzik Leticia szobájába. Nem akar belenyugodni az esküvõbe, ezért azt találja ki, hogy álruhában beszökik az ünnepségre, akármilyen veszélyes is. Rosaura továbbra is kokettál Sebastiannal. Az sem zavarja, hogy tudomást szerez Sebastian gyilkosságairól. Perla DJ-ként debütál Adolfo klubjában és nagy sikert arat, az osztályban azonban tovább szenved Pedro kegyetlenkedéseitõl. Claudia és Esteban megpróbálják megbeszélni a kapcsolatukat, de csak még nagyobb veszekedés lesz belõle. Esteban hirtelen Pamelának kezd el udvarolni.

118.
Eljön Leticia és Sebastian esküvõjének napja. A káprázatos körülmények között megtartott ünnepségen mindenki a saját gondolataival van elfoglalva, és a rá jellemzõ nézõpontból szemléli az eseményeket. Lolita egyre inkább beletörõdik a prostituált-létbe, boldogan költekezik, Octavio pedig tanúvallomást tesz Olvera kapitány ellen.

119.
Lety és Sebastian Acapulco-i nászútján a férfi mindent megpróbál megtenni, hogy Leticia jól érezze magát, de nem sikerül neki. Olga követi Gabrielt, és rájön, hogy hol lakik Fidel. Ramon megígéri Gabrielnek, hogy megjavul és visszafizeti a pénzt, amit az anyja kapott a veséjéért. Adolfo kényszerhelyzetbe kerül a klubban, megbetegszik a lemezlovasa, és Perlát kéri fel arra, hogy helyettesítse õt.

120.
Catalina azt terveli ki, hogy elraboltatja Pamelát. Rosaura az iskolában Perlát faggatja, tudja-e, hogy mivel sikerült Sebastiannak rávennie az anyját, hogy hozzámenjen feleségül, de lány csak Claudinának árulja el az igazat. Azalia rettentõen szenved a diéta miatt. Elmer meglátogatja Dandyt, mert a fõnökét helyettesítve be akarja szedni a bevételt, és nagyon fontos információkat szed ki a férfiból hosszú beszélgetésük folyamán.

121.
Elmer a Dandyvel való megbeszélés alatt remek információkat kap Perláról és Gabriel Quesadáról, így örömmel tájékoztatja errõl a fõnökét is, aki szintén meglepõdik a két fiatal közötti kapcsolaton, és Acapulco-ba rendeli Elmert. Catalinának sikerül megvesztegetnie Edmundot. Lety továbbra is szenved a nászúton, de legalább megpróbálja elérni, hogy Sebastian felhagyjon a kétes üzleteivel. Ernesto szenved, Esteban pedig elárulja neki, hogy õ is hasonló cipõben járt, amikor Perla után epekedett. Perla bemutatkozása, mint DJ nagyon jól sikerül. Octavio megtudja Perláéktól, hogy mi történt a nõvérével. Olvera bevonul a börtönbe. Claudia összeszólalkozik Pamelával Esteban miatt. Enrique megteszi az elsõ lépést a szabadulásához vezetõ úton.

122.
Enrique megpróbálja megvesztegetni az ápolót, hogy segítse õt megszökni a bolondokházából. Sebastian megbízza Elmert, hogy vigye véghez Dandy és Sonia tervét, amellyel Gabrielen és Perlán akarnak bosszút állni. Pamela megismerkedik Olgával. Rosaura Ernesto faggatózására összevissza hazudik, hogy honnan van pénze. Octavio megkeresi Soniát, és nagyon megrendül nõvére láttán. Sonia elárulja neki anyjuk múltjának titkát. Fidel egy pokoli estét tölt el Eloy, Gladis, és az epekedõ Azalia társaságában. Adolfo DJ-állást ajánl Perlának a klubjában. Perla nagyon boldog, mit sem sejt arról, hogy Andrea szerelmet vall Gabrielnek, és a férfi alig tud ellenállni a vonzó nõnek. Boldogságukat azonban egy szörnyû esemény szakítja félbe: az étteremben, ahol ebédelnek, rablótámadás történik, Gabrielt elrabolják, és Perlát leütik.

123.
A rablótámadás mögött nem más húzódik meg a háttérben, hanem Sonia kezd lelki terrorba a kiszolgáltatott Gabriellel. Sebastian tovább kényezteti Leticiát a mézesheteik alatt, Leticia azonban nem igazán élvezi, szenved a kaszinóban és unja a sportversenyeket. Találkozik azonban Lolitával, és kideríti a lányról az igazságot. Lolita élvezi a váratlan nyaralást, és nagyon megtetszik neki filmbéli partnere. Rosaura és Pamela megteszik a vallomásukat Catalina ellen, és Ernesto határozottan visszautasítja a peren kívüli megegyezést. Olga egyre jobban behálózza Germant. Azalia egyre erõszakosabban hódítgatja Fidelt. Esteban végre szerelmet vall Claudiának. Enrique szökése pedig határozottabbá válik.

124.
Gabriel magához tér a házban, ahol Sonia tartja õt fogva. Vitatkoznak, a lány szeretné visszaszerezni a férfit, ezért azt hazudja neki, hogy Perla meghalt. Perla azonban él, egy kórházban tér magához, ahonnan fel is hívják a már nagyon aggódó Fidelt. A lány elmeséli, hogy mi történt vele, és hogy elrabolták Gabrielt. Rosaura próbálja meggyõzni Ernestot, hogy fogadja el Catalina pénzét, mert nincs esély ellene. Lety és Sebastian a nászútjuk utolsó napját töltik, s úgy döntenek, hogy visszatérnek a fõvárosba. Enriquének Javier szerez egy mobilt, így elintézi az átutalást és készen állnak arra, hogy este Antoniával elszökjenek.

125.
Gabriel nehezen viseli Sonia szexuális zaklatásait, de a lánnyal való beszélgetés folyamán több dolgot is megtud. Perlát kiengedik a kórházból, hisz a lelki sérülése sokkal nagyobb, mint a fizikai. A lány retteg attól, hogy Gabrielt megölik. Adolfo és Fidel próbálják vigasztalni õt. Elmer és Sebastian újabb terveket szövöget. Ernesto ráront Letyre, amikor a nõ hazamegy a dolgaiért, s számon kéri tõle, hogy miért engedte meg a lányának, hogy Sebastianhoz költözzön.

126.
Lolita egy nagy féltékenységi jelenet végén rájön, hogy semmit nem jelentett Reynaldonak. Rosaura elmondja Pamelának, hogy együtt vacsorázott Octavioval, és tetszik neki a fiú. Javier és Antonia megszökik az intézetbõl. Catalina újabb terve célba talál, tõrdöfésként érinti Sebastiant a hír, hogy Ernesto Letynél lakik.

127.
Ernesto kidobja otthonából az édesanyját. Leticia gondosan titkolja Sebastian elõl, hogy még mindig Ernestóba szerelmes, ahogy Sebastian sem köti Lety orrára, hogy meg akarja ölni Ernestót.

128.
Elmer megvallja Estefaniának, hogy tart Enriquétõl, aki megszökött az õrültek házából. Lolita ki akar szállni az üzletbõl, de Mariela nem akarja hagyni. Sonia azt találja ki, hogy elhiteti Perlával, hogy Gabriel meghalt.

129.
Enrique látványa teljesen kihozza a sodrából Perlát. Szerencsére, Enrique nem veszi észre Perlát. Mariela teljesen kikel magából, és halálosan megfenyegeti Octaviót. Pamela helyre teszi Olgát, aki elõbb megsértõdik, majd kibékül Germánnal és lányával. Gabriel megpróbálja lefizetni Dandyt, ám az nem áll kötélnek. Gabrielnek sikerül kiszabadulnia, ám megszökni már nem tud. Dandy eltöri mind a két lábát.

130.
Gabrielnek borzasztóan fáj a törött lába. Sebastian elmondja Leticiának, hogy Enrique bosszút akar állni rajta. Lety titokban örülne, ha Enrique bosszúja beteljesedne. Ramón drogelvonókúra megy. Azalia nagyon edz, hogy sikerüljön lefogynia. Dandy és Sonia egyre inkább azt tervezik, hogy elhitetik Perlával Gabriel halálát.

131.
Sebastian Elmerrel karöltve azt tervezi, hogy Ernestót autóbaleset fogja érni. Tadeo, Catalina ügyvédje halálosan megfenyegeti Edmundót, ám Edmundo vállalja a kockázatot. Andrea el akarja csábítani Sebastiant, ám Sebastian nem kér többet Andrea társaságából. Lety felmegy Ernestóval a lakására és szerelmet vall neki.

132.
Lolita bosszút esküszik Mariela ellen. Ugyanakkor Octavio arra akarja rávenni a barátját, hogy szerezzen neki kokaint, amit elrejthetne Mariela lakásán. Andreának sikerül meghódítania Sebastiánt, de csak egy éjszakára. Perla és Ramón rájön, hogy Sonia keze benne van Gabriel elrablásában. Megpróbálják kiszedni Madonából, hogy hol van Sonia, ám nem járnak sikerrel. Perla rájön, hogy German barátnõje nem más, mint az édesanyja, Olga.

133.
Sebastian hatalmába keríti a naiv Ramont, Fidel és Eloy azonban halálra aggódja magát a fia miatt. A gyanútlan kis családot kémek lesik. Olga és Perla nagyon összevesznek, German jelenlétében. Ennek hatására German szakít Olgával. Enrique rálõ Elmerre, de a tûzharcban õ sérül meg. Viselkedésével nagyon megriasztja az érzékeny Antoniát. Leticia és Rosaura bizalmas beszélgetést folytatnak Ernestóról. Rosaura egyre inkább anyja szövetségesévé szegõdik Sebastian ellen, sõt Milagros is melléjük áll. Andreát próbálják meg fegyverként használni. Lolita egyre profibban végzi a munkáját. Octavio egyre csak azon tûnõdik, hogyan kaphatná el Marielát. Elmer elrontja Ernesto autóját, emiatt Ernesto és Esteban súlyos balesetet szenvednek.

134.
Ernesto és Esteban autóbalesetet szenvednek, de Elmer gaztette nem éri el teljesen a célját: Ernesto könnyebb sérülésekkel megússza a balesetet, Esteban viszont életveszélyes állapotban kórházba kerül. Madona elmeséli Dandynak, hogy Perla családja nála járt, és Perla látomása alapján az a gyanújuk támadt, hogy Soniának is része van Gabriel elrablásában. Dandy azonban nem nagyon hisz neki. Madona szerelmes pillanatokat él át Ramonnal. Artemio rábeszéli Ritát, hogy tegyenek vallomást Catalina ellen. Catalina azonban kihallgatja a beszélgetést, és megöli õket. Enrique bevallja Antoniának, hogy Perlába szerelmes. Gabriel rettenetes szenvedéseket él át a fogságban, és nem érti, mit tervez Dandy és Sonia. Perla nagy sikert arat Adolfo diszkójában, de az ezután következõ események elhomályosítják az örömét: két ember elrabolja, és megmutatnak neki egy holttestet, amely a megtévesztésig hasonlít Gabrielre. Sonia és Sebastian mélységes elégtételt éreznek Perla szörnyû bánata láttán.

135.
A színjáték remekül sikerül, Perla teljesen kikészül, amikor meglátja “Gabriel” állítólagos holttestét. Ez a fájdalom viszont nagy örömet okoz Sebasiannak és Soniának. Perla alig tudja elmondani Fidelnek, és a barátainak, hogy mit látott. Mindenkit mélységesen lesújt a hír. Sebastian elküldi “kémkedni” Betinát Perláékhoz. Olga felhívja Sebastiant, és bogarat ültet a fülébe azzal kapcsolatban, hogy ki értesíthette Perláékat, amikor a férfi épp készült rájuk lecsapni a hotelben. German feladja magát a rendõrségen. Letica nagyon aggódik a fia miatt a kórházban, a Gabriellel történtekrõl Claudia tájékoztatja õt telefonon. Ernesto és Sebastian csúnyán összeszólalkozik a kórházi folyosón. Octavio majdnem lelõ egy játék pisztollyal fenyegetõzõ rablót. Gabriel lábaiban leáll a vérkeringés.

136.
Gabriel állapota súlyosbodik, kérleli Soniát, hogy hívjanak hozzá orvost. Pamelát letaglózza a hír, hogy az apja feladta magát, majd elmegy hozzá a beszélõre. De ez a hír meglepi Ernestot és Catalinát is, az asszonynak pedig Tadeo azt javasolja, hallgatassák el a fiát, mert kulcsszerepet játszik a perben. Octavio és Lolita is terveket szõnek Mariela ellen. Enrique Zamudio segítségét kéri bosszúja végrehajtásához. Leticia türelmetlenül várja a híreket Esteban esetleges javulásáról a kórházban, de azért elmegy Perlához, próbálja megvigasztalni a lányt. Rájönnek arra, hogy Sonia bosszújának az eredménye Gabriel halála. Gladis és Eloy elhalasztják az esküvõt. Perla erõsen tartja magát, még dolgozni is elmegy a diszkóba. Andrea nagyon erõszakosan nyomul Sebastianra, a férfi sehogy sem tudja lerázni a lányt.

137.
Lolita nagyon elkeseredik, amikor megtudja, hogy a nõgyógyászati problémái miatt talán soha nem lehet gyereke. Azalia végre bocsánatot kér Fideltõl a bárdolatlan viselkedése miatt. Julián váratlanul betoppan Adolfo lakására…

138.
Julián megérkezik Adolfo lakására, és szállást próbál kérni a férfitól. Mindezt azzal magyarázza, hogy õ elverte minden vagyonát. Ramón azt kéri Sebastiántól, hogy segítsen Madonát megszabadítani Dandytól.

139.
Antonia úgy dönt, visszatér Enriquéhez. Rosaura nagyon féltékeny lesz Perlára, mert azt látja, hogy Adolfónak egyre jobban tetszik a lány. Perla próbát tehet a Maguey banda segítségével.

140.
Lucio azt mondja Perlának, hogy még sokat kell gyakorolnia. Sonia azzal kínozza Gabrielt, hogy azt mondja: gyereket vár tõle. Lety és Rosaura úgy döntenek, bizonyítékot szereznek Sebastián ellen.

141.
Eloy nagy bajba kerül az esküvõ miatt, mert egyáltalán nem biztos benne, hogy meg akar nõsülni, ám senki sem érez részvétet iránta. Megjelenik Lupita, aki számon kéri Eloytól az ígéreteit. Mariela elmondja Lolitának szörnyû titkát: neki sem lehet gyereke egy félresikerült abortusz miatt. Megjelenik Enrique Sebastiánnál és megpróbálja bemártani Elmert.

142.
Andrea elõtt lassan kezd összeállni a mozaik Sebastián, Elmer, Dandy és a többiek viszonyáról. Bizonyítékot azonban nem tud Sebastián ellen szerezni. Eloy majdnem lekési a saját esküvõjét, de végül csak kimondja a boldogító igent. Lety kutat Sebastián papírjai között, ám egyelõre semmit sem talál. Elmer kegyvesztett lesz Sebastián szemében. Adolfo megcsókolja Perlát…

143.
Sebastián nem fog gyanút, amikor a könyvtárban megtalálja a törött levélvágót, hanem Milagrost vonja felelõsségre. Mariela mindent elmesél Lolitának hányattatott sorsáról. Lolitát Houstonba viszik egy mûtétre, amit Mariela fizet. Ramón kipróbálja a kemény drogokat. Julián azt mondja Adolfónak, hogy tegyen próbát Perlával. Elmer be akarja bizonyítani, hogy Enrique ölte meg Jeronimót.

144.
Dandy és Sonia bemutat Gabrielnek egy videofelvételt, ahol Adolfo megcsókolja Perlát. Az amúgy is halálra gyötört Gabriel ettõl végkép összeomlik. Sonia ezek után kedveskedni kezd a férfinak, de hiába, Gabriel teljes letargiába süllyed. Rosaura Octavióval megy szórakozni, és egészen megkedveli a fiút. Amikor azonban õ is tudomást szerez a csókról, egészen megrendül. Perla és Adolfo sokat õrlõdnek a történtek miatt, igyekeznek tisztába jönni saját érzéseikkel. Fidelt a Ramon miatti aggodalom nyomasztja. Betina egyre erõszakosabban kémkedik Perla után, de Pamela rájön, hogy egy színésznõvel állnak szemben. Betinát nagyon megijeszti a leleplezés. Sebastian továbbra is Ernesto megölésével próbálkozik. Andrea elképesztõ hírrel áll elõ…

145.
Rosaurát nagyon megviseli a hír, hogy Adolfo Perlát szereti. Adolfo elhatározza, hogy megküzd Perla szerelméért. Perla megpróbál tisztába jönni a saját érzéseivel. Andrea elképesztõ vallomást tesz: az Interpolnak dolgozik, és Sebastian után nyomoz. Leticia megtudja, hogy a férje a gyermekpornó-üzlet feje. Sebastian gyanakodni kezd, amikor kiderül, hogy Rosaura ismeri Perlát. Catalina lefizeti a bírót, és megkönnyebbülésében elcsábítja régi szerelmét, Sebastiant. Elmer visszatér Veracruz-ba, hogy tisztázza Jeronimo halálának körülményeit. Eloy körül felbukkan egy régi barátnõ. Lolita kezelése nem jár sikerrel, és ki kell venni a méhét. A lány ettõl teljesen összeomlik. Madona egyre jobban megrontja Ramont, kipróbáltatja vele a kokaint is. Gabriel teljes apátiában, mozdulatlanul fekszik, Sonia komolyan aggódik érte, még Dandyvel is összezördül. Enrique a diszkóban meglátja Perlát.

146.
Enrique bejut a diszkóba, ahol meglátja Perlát, de a látogatása verekedéssel végzõdik, Adolfo kidobja õt. Eloy kimarad és ráadásul rúzsfoltos az inge, ami házastársi viszályhoz vezet. Sebastian érdeklõdik Rosaura iskolatársnõirõl. Majd Rosaura Perlával lassan összerakja a képet, hogy Sonia, Sebastian és Dandy között van valamilyen kapocs. Andrea elmeséli Ernestonak, hogy azért lett rendõr, és kezdett el dolgozni az Interpolnál, mert Sebastian megölte az apját, és szeretné rács mögé juttatni. Olga megjelenik az étteremben, majd próbál Perlától bocsánatot kérni. Elmer Ortega rendõrparancsnoknál jár, és próbálja igazolni az elméletét, mely szerint Ramon ölte meg Jeronimo urat. Wong fejében megszületik az ötlet, hogyan lehetne Enriquét eltenni láb alól. Gázrobbanást akar elõidézni a lakásukban, amire rá is bólint Sebastian. És szabad utat ad Dandynek arra is, hogy megölje Gabrielt, de amikor Dandy ezt elmeséli Pinochonak, Sonia is meghalja. Julian sikeresen gyõzködi Adolfot, hogy vallja meg az érzelmeit Perlának.

147.
Adolfo megcsókolja Perlát, habár a lány nagyon bizonytalan az érzéseit illetõen. Rosaura teljesen kiborul, amikor meglátja õket, ám a kényes jelenetnek Adolfo vet véget, aki elküldi a lányt. Sebastian egy kiskutyát ajándékoz Letynek, míg Ernesto is szép ajándékot készül átadni a volt feleségének.

148.
Dandy úgy dönt, hogy megöli Gabrielt és Soniát is. A lány azonban meghallja, hogy mire készül, és miután megöli Pinochót, és megküzd Dandyvel is, megszökik Gabriellel együtt. Menedéket az anyja nõvérénél talál. Wong és Alejo bejut Lety lakására…

149.
Adolfo és Perla felhõtlenül szórakozik Acapulcóban, nem tudják, hogy több oldalról is veszély leselkedik rájuk. Ott van Enrique és Rosaura is, akik szövetkeznek, hogy a szerelmespárt elszakítsák egymástól. Ernestóék eltitkolják Leticia elõl a gázszivárgás tényét, így Leticia csak Rosaura miatt emészti magát. De az õ lépését is árgus szemek lesik: Catalina figyelteti Tadeóval. Eloy nagyon nehezen barátkozik meg a hírre, hogy van egy fia…

150.
Azalia egyre hevesebb támadásokat intéz, hogy megszerezze magának Fidelt, de felbukkan újra Olga is, a bánattól és a lelkiismeret-furdalástól látszólag porig sújtottan. Ramon egyre jobban élvezi a pénzzel és a hatalommal járó elõnyöket. Dandy Sonia után kutat, aki Feliciánál bújtatja Gabrielt. Gabriel lába olyan rossz állapotban van, hogy orvost kell hozzá hívni, aki kórházat és azonnali mûtétet javasol. Lolita borzasztó lelkiállapotban van, a lehetõ legsötétebb jövõképet festi le, kétségbe ejtve ezzel Octaviót.

151.
Lolita Albertóval, egy rendkívül gazdag öregemberrel tölti az éjszakát, és olyan nagy hatást tesz a férfira, hogy az kisajátítja magának a kislányt. Adolfo és Perla kapcsolata egyre mélyül, csodálatos pillanatokat töltenek a tengerparton, és Adolfo komoly tanúbizonyságát adja szerelmének. Perla hatodik érzéke azonban újra és újra valami bajt jelez… Enrique és Rosaura ugyanis sötét tervekkel a szívükben lesik a szerelmeseket. Gabriel testileg-lelkileg megnyomorodva fekszik Feliciánál, és õt is gyûlölet tölti el, amikor megtudja, hogy Sonia terhes. Sebastian és Wong egyre tervezgetik Ernesto halálát, miközben Leticia mit sem sejtve szervezi titkos találkáikat. Tadeo azonban – Catalina megbízásából – megfigyeli és lefilmezi szerelmes csókjukat.

152.
Lety és Ernesto egy romantikus szerelmes estét töltenek együtt, amit Tadeónak sikerül egy-két fényképpel dokumentálni, persze inkognitóban. Catalina nem kevésbé romantikus estét tervez Sebastiannal, minden apró részlettel a helyén, de Tadeo megérkezése kettétöri terveit. Sebastian feldúlva távozik, miután megmutatják neki a képeket. Lolita Albertoval vacsorázik, a férfi szerelmet vall a meglepõdött lánynak.

153.
Perla nagyon aggódik Adolfo miatt, fõleg, amikor Claudia elmeséli neki, hogy Enrique és Rosaura is a városban vannak. Jogos az aggodalma, hiszen Rosauráék tényleg ellenük szövetkeznek. Eloy Fidelnél keres nyugalmat. Kellemetlen szituációba került ugyanis a nõcsábász, akit a barátja ezért keményen le is teremt.

154.
Sebastian rátör Laurára és Estebanra, Letyt keresve. A nõ pedig az Ernestóval eltöltött szerelmes éjszaka után hazamegy, otthon vár a férjére. Sebastian rátámad és kérdõre vonja Letyt, majd közli vele, hogy megöli Ernestot. Hatalmas veszekedés és vita után, mely Sebastian házában kezdõdik, és Lety lakásán ér véget, Sebastian végül megkegyelmez Ernesto életének, de feltételeket szab: Lety áldozza fel magát szerelme életéért, akinek el kell hagynia az országot.

155.
Lolita ugyan megtud egy-két dolgot Albertóról, de a férfi nagyon titokzatos a magánéletét illetõen. Sonia próbálja Gabriel lelkében a haragot szítani Perlát és Adolfot illetõen. Gabrielnek végül sikerül kijátszania Soniát, és felhívja Artemisát…

156.
Gabriel megjelenik az anyjánál, aki aztán rosszul lesz a meglepettségtõl. Claudia elmondja Perlának, hogy Ernestót számûzte Sebastian, mert megtudta, hogy felesége megcsalta vele. Catalina roppant mód örül, hogy fiát nem neki kellett elintéznie, hanem Sebastian megtette helyette. Kiderül, hogy Eloynak van egy fia, de azt sem tudja, hogy hogyan mondja el a feleségének. Taliban üzletet ajánl Marielának, aki elhatározza, kisfiúkat fog keresni a pedofil szervezet részére…

157.
Gabriel megkéri Octaviót és Fernanda asszonyt, hogy tartsák titokban, hogy életben van, akik erre ígéretet is tesznek. Sonia állapota egyre súlyosabbá válik, ezért haladéktalanul pszichiátriai kezelésre szorul. Rosaura úgy érzi, itt az ideje, hogy tegyen valamit a mostohaapja zsarnoksága ellen a saját és édesanyja érdekében. Perla ki van borulva azon, hogy a testvére kómában fekszik a kórházban heroin-túladagolás miatt, ráadásul – Adolfo minden igyekezete ellenére sem – tudja magát túltenni Gabriel halálán.

158.
Adolfo és Gabriel majdnem összefutnak Artemisa lakásában. Az asszony kirúgja kisebbik fiát a lakásból egy heves vita után. Perlát és Rosaurát felfüggesztik az iskolában a verekedés miatt, de Rosaurának szerencséje van: megtudja, hogy a legújabb udvarlója, Pedro, Betanzos úr fia, aki az iskola tulajdonosa is egyben. Alberto és Lolita kellemetlen helyzetbe keveredik Octavioval szemben. A férfi megnyílik, mesél az életérõl Lolitának.

159.
Andrea randevút kér Sebastiántól. Enrique beindítja a tervet, keresi a megfelelõ nõt Adolfo elcsábítására. Elmer rávezeti Brauliot, hogy Fidel ártatlan Jeronimo meggyilkolásában. Eloy meglátogatja a kisfiát Gladissel. Gabriel elmeséli az anyjának szabadulása történetét, felkészítve õt a legrosszabbra is…

160.
Gabriel Edmundo legnagyobb döbbenetére bosszút forral Perla és Adolfo ellen. Artemisa aggódik a fiáért, de egyetért azzal, hogy a férfi érzései megváltoztak a lány iránt. Olga felajánlja a maradék pénzét Ramon gyógyítására. Marielának sikerül behálóznia az elsõ utcagyereket, Pepét. Mireya végül elvállalja a munkát és akcióba is lép, elmegy a Galactic-ba. Rosaura is odacsalja Pedrot, aki meglepõdik, amikor meglátja Perlát munka közben.

161.
Pedro inzultálja Perlát, amikor Adolfo menti meg a helyzetet, mert nem akar a klubban balhét. Perla azonban összeomlik a sok megpróbáltatás miatt… Lolita újabb részleteket tud meg Alberto családjáról. Octaviot igencsak kellemetlen helyzetbe hozza Rosaura. Andrea és Sebastian eltöltenek néhány kellemes órát, mielõtt a férfi Letyvel elindulna Catalina vacsorájára, ahová Alberto is elindul a feleségével, Patriciával.

162.
Perla ablakát valaki kõvel dobálja, a lány azt hiszi Adolfo az. Ám amikor kinéz Gabrielt látja. Perla teljesen összeomlik, azt hiszi, hogy kísértetet látott. Andrea meglátogatja Gabrielt, és dühös lesz rá, amiért a férfi bosszút forral Perla ellen.

163.
Perlának az iskolaudvaron látomása van Gabrielrõl, aki azt mondja neki, hogy még mindig életben van. Albertót lefényképezik Lolitával, az a fotó pedig akár a karrierje végét is jelentheti. Octavio megvárja Rosaurát az iskolában és kiderül, hogy Rosy új barátjának az édesapja az ügyvéd… Betansos felesége otthon õrjöng, de enyhíti a dühét, amikor a modell fiú, Julian felhívja és meghívja egy pásztorórára. Gladis anyja szerelmes, teljesen eszét vesztette, amióta a porszívóügynök csapja neki a szelet.

164.
Sebastian elmeséli Letynek, hogy mitõl vált ilyen kõszívûvé és kegyetlenné: kisfia meghalt az anyja gondatlanságából, akit ezért bosszúból megölt. Lety mélységesen megdöbben a férfi felfogásán… Rosaurát nagyanyja elraboltatja, abban a reményben, hogy így kényszerítheti Leticiát, hogy hagyja el Sebastiant, akibe õ halálosan szerelmes. Rosaura azonban elmagyarázza gyûlölt nagyanyjának, hogy édesanyja semmit sem tenne szívesebben, minthogy elhagyja a könyörtelen férfit, hiszen nem önszántából ment hozzá. Lolita nagynénje teljesen le van nyûgözve Albertótól, és egyáltalán nem ellenzi a lány és az öregúr kapcsolatát.

165.
Rosaura Octáviónál iszogat, majd kissé kapatosan indul haza. Az ajtóban búcsúzkodnak, és váratlanul megcsókolják egymást. Lolita éppen meglátja õket és sírva fakad, Octavio azonban nem foglalkozik vele, inkább a szõkeség után szalad. Betansost kérdõre vonja a fia, akivel amúgy sem jó a kapcsolata. Adolfóra ráhajt egy csinos modell lány, Perla pedig nem nézi jó szemmel, amikor a lány a diszkóban ölelgeti a barátját. Andrea rábeszéli Gabrielt, hogy ne a bosszúval törõdjön, hanem minél elõbb mûttesse meg a lábait, így még lesz esélye, hogy lábra tud majd állni egyszer.

166.
Felesége kérdõre vonja Albertót, aki hûvösen elutasítja és nem hajlandó beszélni a Lolitával való kapcsolatáról. Pepe rosszul lesz, Mariela pedig elkezdi zsarolni õt… Drogokért cserébe a kisfiúnak be kell adnia a derekát és be kell szállnia a pornóiparba. Sebastian durván bánik Rosaurával, és rákérdez, hogy honnan tud Catalina arról, hogy õ kényszerítette Letyt a házasságra. Enrique elmegy egy pszichiáterhez, aki megállapítja, hogy a fiú skizofréniában szenved. Elhatározza, hogy meggyógyul, hogy Perla ne féljen többé tõle és így talán belé is szeret majd. Andrea meglátogatja Octaviót, aki elmeséli, hogy Sebastian gyermek-pornó hálózatának köszönhetõen, volt szerelmének egészsége és élete is tönkrement.

167.
Sebastian az étteremben összetalálkozik a legjobb barátjával, Ricardóval, akit évek óta nem látott. A vidám, nagyhangú fickó társaságát Leticia is nagyon élvezi. Ricardónak is nagyon megtetszik az asszony…

168.
Andrea és Octavio Mariela nyomába erednek, és tetten akarják érni õt. Andrea egy kommandós akciót szervez, de az kudarccal végzõdik, ugyanis Mariela és Taliban megsemmisítenek minden bizonyítékot, és elmenekülnek…

169.
Octavio átmegy Lolitához, mert szeretné tisztázni az elõzõ napi eseményeket. Cyntia nénikéje viszont rendkívül utálatos módon elzavarja az addig imádott rendõrfiút. El Negro Tlacotalpanban nyomoz, felkeresi a kis gyógyszertárat, ahol szerinte Enrique vette az altatót, amikor apja megölésére készült.

170.
Perla halálosan szomorú, mert találkozott ugyan Gabriellel, de a fiú nem akar már semmit tõle. Fidel rettenetesen el van keseredve, bármit megadna, ha fia felébredne a kómából. Rosaura elmeséli az anyjának, hogy Enrique megerõszakolta…

171.
Dandy megjelenik Andreánál, ugyanis most úgy akar bosszút állni Gabrielen, hogy új szerelmét kínozza. A lány azonban elbánik mind a két fegyveres férfival.

172.
Sebastiant meglátogatja rég nem látott barátja, akit Lety valósággal lenyûgöz. Amikor azonban Enrique megérkezik, Lety óriási haragra gerjed, amiért az a 16 éves lányát megerõszakolta.

173.
Gabriel találkozik a testvérével és elmondja, hogy nagyon rosszul esett neki, hogy vélt halála után Adolfo azonnal lecsapott Perlára. A fivérek csúnya vita közepette válnak el.

174.
A fiú feldúlt állapotban rohan Perlához, nem érti Gabriel viselkedését. A lány elmeséli neki, hogy vele is ugyanolyan hûvösen bánt élete szerelme.

175.
Perla békíteni próbálja a szüleit. Leticia szívesen beszélget Sebastian barátjával, akirõl kiderül, hogy Catalina árvaházba adott fia. Gabriel lefekszik Andreával, és úgy döntenek, hogy végleg együtt maradnak.

176.
Octavio egyre jobban beleszeret Rosaurába. Herman felakasztja magát a börtönben, Pamela ettõl pedig teljesen kiborul. Catalina úgy tesz, mintha nem érdekelné fia halálhíre…

177.
Alicia tiszta szívébõl gyûlöli a családját, ám kiállhatatlan természete miatt õk sem rajonganak a lányért. Leticia megtudja, hogy Gabriel él, Perla hívja fel õt. Octavio és a társa gyorshajtás miatt elkapja Betansos ügyvéd úr lányát, akit be is visznek a kapitányságra. Olga elmegy könyörögni a lánya és férje életéért. Fidel eközben azt hiszi, azért ment oda, hogy elárulja õket ismételten, ettõl dührohamot kap és amint hazajön a felesége, azonnal rátámad.

178.
Catalina be akar fektetni 200 millió dollárt egy üzletbe, amiben Betansos ügyvéd úr is érdekelt. Alicia követeli, hogy apja hozza ki õt a börtönbõl, de õ egy tárgyalás miatt nem ér rá. Gabriel úgy dönt, tönkreteszi Sebastiant, s a médiához akar fordulni, hogy teljesen besározza a maffiát.

179.
Rosaura elmondja Adolfónak, hogyan esett teherbe, és miért feküdt le Enriquével. A fiú teljesen ledöbben, milyen nagyon szereti õt Rosaura, hogy még erre is képes volt miatta. Fidel nekiesik a feleségének és azzal vádolja, hogy semmit sem változott. Octavio kiengedi Aliciát. Azalia asszonyt eljegyzi az udvarlója, az asszony pedig mérhetetlenül boldog.

180.
Lety fiát megcsókolja az egyik osztálytársnõje, amit a barátnõje véletlenül meglát. Mariela kidobja Pepét, de Andrea mindent lát és azonnal kórházba viszi a kisfiút. Perla boldog, hogy végre érezheti, milyen az, ha valakit szeret az édesanyja. Olga tanácsára pedig tovább fog küzdeni Gabriel szerelméért és bízik abban, hogy van még kettejük számára közös jövõ.

181.
Catarina úgy tesz, mintha nem érdekelné, hogy Herman meghalt és szeme sem rebben, amikor unokája az urnával a kezében megy el hozzá hadat üzenni. Gladis ellenzi az anyja és az ügynök esküvõjét. Sebastian megígéri Rodrigónak, hogy segít kideríteni, ki az édesanyja. Perla elmeséli az anyjának, hogy már nem szerelmes Adolfóba. Ramon felébred a kómából, Fidel és a családja nagyon boldog.

182.
Alicia sértõdötten kiabál a szüleivel, mert az apja elvette az autóját. Gabrielnek a múlt jár a fejében, hogy mennyire hiányzott a testvére.

183.
Catarinához váratlan látogató érkezik: kidobott fia, Rodrigo megy el hozzá és kérdõre vonja az anyját, hogy miért adta oda másoknak. Gabriel bemegy a börtönbe Dandyhoz, hogy elmesélje neki, milyen nagysikerû cikket írt róla és a maffiáról.

184.
Lolitát az udvarlója felesége keresi fel és pisztollyal megfenyegeti. Perla dalt ír Gabrielrõl, miközben sírva emlékezik a szerelmére. Adolfo végre kibékül a testvérével és az édesanyjával, persze Andrea hatására.

185.
Enrique megjelenik Perla lakásában és megígéri neki, hogy gyógyíttatni fogja magát. A lány retteg tõle és sírva zavarja ki õt a lakásból. Ricardo megmondja Letynek, hogy észrevette, milyen furcsa az õ és Sebastian kapcsolata.

186.
Rosaura és Octavio egy büfében randiznak. Annak ellenére, hogy a lány lenézi az ilyen helyeket mégis a fiú kedvére tesz és hajlandó kompromisszumot kötni. Alicia folyamatosan hízeleg az anyjának, hogy kölcsönadja neki a saját kocsiját.

187.
Enrique eljátssza, hogy idõzavarban szenved, majd úgy tesz, mintha nem is tudná, hogy elkapták-e már az apja gyilkosát. Ramont kiengedik a kórházból, bár nem tudják kifizetni az ápolás költségeit. Adolfo még mindig csak Perlára tud gondolni, Julian pedig nem érti, hogy miért nem lép már tovább.

188.
Pepe egyre jobban van, Andrea pedig meglátogatja õt a kórházban. Lety és Rosaura együtt mennek el kivizsgálásra a nõgyógyászhoz, de kiderül, hogy a kislány terhes, méghozzá Enriquetõl…

189.
Rosaura sírva rohan a hírrel Octávióhoz, meg akarja mondani neki, hogy terhes. Pablo, az Interpolnál dolgozó rendõr nagyon hasonlít Pacora, Perla egész családja legnagyobb megdöbbenésére.

190.
Andrea és Gabriel nagyon szerelmesek, bár Gabrielnek nagyon fáj, hogy kedvese kénytelen lefeküdni Sebastiannal. Catalina megpróbálja lebeszélni Sebastiant, hogy továbbra is erõltesse kapcsolatát Letyvel.

191.
Sebastiant nagyon feldühíti, hogy Gabriel újságcikket jelentetett meg róla és a piszkos játékairól. Lolitát megerõszakolja az udvarlójának fia… Fidel nagyon megbízik Pablóban, nyugodtan engedi el Perlát így bárhova.

192.
Perla dühös, mert Pablo folyton a sarkában van. Mireila pénzt akar kicsalni Gabrieltõl, zsarolni próbálja a róluk készült erotikus fotókkal. Perla randit kér Gabrieltõl, és megtudja, hogy õ már Andreával van együtt.

193.
Ricardo meglátogatja Sebastiant, ám tulajdonképpen Letyvel akar találkozni. Bettinát lelöveti Sebastian, hiába könyörög a lány az életéért és, hogy semmit sem mond Perlának, csak ki akar szállni az üzletbõl…

194.
Sebastian dühöng, hogy mindenki cserbenhagyja és egyre inkább rájön, hogy a pénzével mégsem tud mindenkit megvenni. Javier le akar feküdni Aliciával, pedig az a lánya barátnõje. Ám így minden tökéletesen alakulhatna, hiszen Alicia meg bosszút akar állni az apján.

195.
Sebastian elmondja elmebajos unokaöccsének, hogy õ Rosaura gyermekének az apja. Lety sok idõt tölt Rosival, hogy támogassa és felvidítsa. A lánynak eközben szörnyû rémálmai vannak Enrique gyerekérõl. Ricardo bemutatkozik Perla családjának a nyomozó javaslatára, de õk nem bíznak meg benne.

196.
Pablo kettesben beszélget Perlával és úgy érzi, hogy a lány egyre nagyobb hatással van rá, még ha Perla az õ vállán sírja is ki magát Gabriel miatt. Gabriel éppen Andreánál alszik, amikor éjjel kopogtatnak az ajtaján. Sebastian az, aki nem tûri, hogy lerázzák. Lolita könyörög Betansosnak, hogy nem akar lefeküdni vele, zokogva inkább az öreghez bújik, aki nem érti, hogy mi lelte a lányt…

197.
Enrique lelkendezve ébreszti fel Rosaurát, akit ezzel halálosan megrémiszt. A fiú azt hiszi, hogy a lánnyal együtt nevelheti majd fel születendõ gyermekét. Rosie Leticiától kér segítséget, ám éppen akkor, amikor Sebastian is hallja. A maffiafõnök hûvösen közli velük, hogy a gyermek mindenképpen világra fog jönni, s hogy erejét nyomatékosítsa, megöleti Ernestót.

198.
Azalia hozzámegy feleségül a porszívóügynökhöz, aki viszont csak a pénze miatt veszi el. Azalia lánya ezt cseppet sem nézi jó szemmel. Andrea és Gabriel orvoshoz mennek, aki boldogan közli velük, hogy Gabriel újra járhat.

199.
Leticia elmondja a lányának, hogy az apját megölték. Rosaura és Lety teljesen összeomlanak… Adolfo meg akarja látogatni Perlát, de hiába kopogtat, õk már elköltöztek. Pepét meglátogatja Andrea és Gabriel…

200.
Ricardót fegyveresek fenyegetik meg, amivel azt akarják elérni, hogy hagyja abba a magánnyomozást. Alicia erotikus tartalmú levelet ír Javiernek, majd ennek eredményeképpen randit beszélnek meg…

201.
Sebastian újrakezdi az illegális cd-másolást és parancsba adja, hogy azonnal öljék meg Gabrielt. Rosaura szakítani akar Octavióval, mert azt akarja, hogy a fiú legyen boldog mással. Ricardo közli Leticiával: segíteni fog neki, hogy kiszabaduljon Sebastian markából és együtt börtönbe fogják juttatni.

202.
Azalia nagyon várja már a nászéjszakát. Rosio barátja felhívja a szerelmét és újból hazudik a lánynak. Perla bemutatkozik Ricardónak, ám kézfogás közben víziója lesz: az anyját látja az ágyban a férfival…

203.
Rosio még csak nem is sejti, amit mindenki tud a városban: szeretõje biszexuális. Leticia mindent Sebastian fejéhez vág és azt is elmondja neki, hogy Enrique a testvére gyilkosa. Alicia megérkezik a hotelbe, ahol le akar feküdni Javierrel. Perla elmegy egy álláshirdetésre…

204.
Perla felhívja Gabrielt, hogy megadja az új címét és ismételten szerelmet valljon neki. Ricardo roppant furcsának találja, hogy Perlának víziói támadnak, majd elmeséli a lánynak és Pablonak, hogy Ernesto meghalt. Leticia azt álmodja, hogy újra a piacon dolgozik és Ernesto virágcsokorral érkezik hozzá…

205.
Adolfo borzasztóan kínos helyzetben van, nem tudja ugyanis, hogy elmondja-e Rosionak, hogy a barátja biszexiális. Alicia Javierrel találkozik a hotelben, hogy eltöltsenek együtt egy rövidke pásztorórát…

206.
Andrea együtt kávézik a barátnõjével, de nagyon aggódik a kapcsolata miatt, és egyáltalán nem helyesli. Pedro apja kihallgatja Lolitát, aki a nagynénjének elmondja, hogy a fiú megerõszakolta õt…

207.
Gabriel Perláról álmodozik, miközben a lány régi szerelmének alteregójával ebédel. A tanácsos megveri a fiát, amikor dühödten hazatér. Felesége óriási cirkuszt csinál és mindent arra fog, hogy a tanácsos teljesen megõrült, amióta félrelép. Ricardo elmondja Lupénak, hogy szerelmes Letybe…

208.
Perla elmondja az édesanyjának, hogy mit látott a legutóbbi víziójában, amikor Ricardóval fogott kezet. Amikor Olga meghallja a Ricardo Domingez nevet, teljesen elsápad. Sebastian illegális cd-másoló üzeme újból virágzik, amivel a fõnök nagyon elégedett. Leticia terveket szövöget férje ellen, Ricardo segítségével.

209.
Adolfo teljesen kiborul barátja viselkedése miatt. Lety felhívja a fiát, hogy elmondja neki: Ernesto meghalt. Milagros közvetít Lety, Andrea és Ricardo között. Aliciát és Javiert felismerik a hotelben, Javier pedig sejti, hogy karrierjének és családjának ezennel befellegzett. Rosaura teljesen depressziós az apja halála miatt és mert egy õrült gyermekével terhes…

210.
Patricia felpofozza a lányát, amiért az Loyola fiával lefeküdt, de a lány ennek ellenére még büszke is rá. Andrea megtudja, hogy Ernesto meghalt. Sebastian találkozni akar Ricardóval, de Gabriel és a barátnõje vannak nála, így kénytelen õt lerázni. Alberto nem tud megbocsátani a fiának, hiába is kérleli õt Lolita.

211.
Marielát megfigyelik, Ricardo pedig megígéri Gabrielnek, hogy Sebastiant rács mögé juttassák. Perla takarítónõként kezd el dolgozni, emiatt pedig teljesen elkeseredik. Loyola urat majd megüti a guta, amikor megtudja, hogy mit mûvelt a fia. Betansos tanácsos reggel érkezik haza, felesége ekkor meséli el neki Alicia kalandját.

212.
Andrea elmondja Rosionak, hogy mit hallott a barátjáról, de õ nem hisz neki. Alberto felelõsségre vonja a lányát, és szabályosan kiráncigálja az ágyból. Alicia erre a szemébe nevet és elmondja neki, hogy az egészet bosszúból tette, s nem hiszi el, hogy csak magának ártott és nem az apjának.

213.
Javier felesége is megtudja, hogy mit mûvelt a férje. Lolita eközben újból szerelmet vall Octaviónak. Rosio állandóan vitatkozik Cristoballal, pedig a fiúnak nagyon tetszik a házsártos lány. Adolfo meglátogatja Andrea barátnõjét…

214.
Amikor Adolfo elmegy Andrea barátnõjéhez, õ durván elzavarja a munkahelyérõl. Leticia azon töri a fejét, hogy hogyan szabaduljon meg Árnyéktól. Sebastian pedig nem érti, hogy miért lett depressziós Rosaura.

215.
Rocio és Alan romantikus estéje a lány számára tragikusan végzõdik, megjelenik Alan szeretõje, Gerardo, aki még meg is fenyegeti õt. Lolita könyörög Albertonak, hogy engedje el, hadd kezdjen új életet. A férfi beleegyezik, de még egy utolsó éjszakát kér tõle, ami Patriciának kapóra jön, hogy felvételt készítsen róla.

216.
Monica anyja megtiltja a lányának, hogy tovább barátkozzon Aliciával. Pablo szerelmet vall Perlának, de õt csak az érdekli, hogy reagált Gabriel a Valentinával elküldött levélre és kazettára. Ricardonak forr a vére a Letyéknél zajló vacsora alatt, de végül türtõzteti magát, nem megy neki a barátjának, csak Letynek vall szerelmet.

217.
Alicia együtt vacsorázik Octavióval, így sokmindent megtudnak egymásról. Alicia elmeséli, hogy nem történt semmi közte és Javier úr között. Alberto elengedi Lolitát, aminek Cinthia egyáltalán nem örül. Patricia titkos kamerái pedig mûködésbe lépnek…

218.
Loyola munkával akarja megbízni Gabrielt, ezért behívatja az irodába õt is, és Aliciát is, de a találkozója a lánnyal igencsak kínosra sikeredik. Catalina figyelmezteti Sebastiant, hogy pénzügyi problémáik vannak. Gabriel születésnapi bulit szervez Adolfonak. Gerardo rossz hírrel állít be Alanhoz…

219.
Gerardo elárulja Alannak, hogy AIDS-es. Rocio végül beadja a derekát, és csatlakozik Adolfohoz, Gabrielhez és Andreához, hogy egy ebéd keretében megünnepeljék Adolfo születésnapját. Az ebéd elõtt azonban beugranak Loyola úrhoz. Ekkor találkoznak a recepciónál Perlával, aki ott takarít. A találkozás verekedésbe torkollik Andrea és Perla között… Közben Adolfo és Rocio beszélgetnek, a lány pedig a nap folyamán megismeri a testvérek megdöbbentõ életét.

220.
Alberto megkapja a válási papírokat. Sebastian és El Taliban újra gõzerõvel dolgozik az aljas gyerekpornóval, miközben Mariela ellenõrzi a gyerekeket. Alicia inzultálja Margaritát az irodában, késõbb pedig meghívja Octaviót a házukba. Alberto nagyon megdöbben a fiú megjelenésén. Alan nagy nehezen, Andrea mobilján keresztül próbál Rocioval beszélni…

221.
Andreát bosszantja, hogy a barátja és annak testvére állandóan Perláról beszélgetnek. Egyszer csak megcsörren Andrea mobilja, a vonal végén pedig Rocio ex-barátja van, aki közli a lánnyal, hogy figyelmeztesse a barátnõjét, aki esetleg AIDS-es. Perla teljesen kiborul Andrea miatt, s már egyáltalán nem érzi magát szépnek, Claudia bátorítása ellenére sem. Octavio és Alicia egyre több idõt töltenek együtt, miközben a fiú teljesen kiadja magát a lánynak. Elmeséli, hogyan halt meg az apja és, hogy nõvérével micsoda tragédia történt. Lolita eközben úgy dönt, nem hagyja, hogy elvegyék tõle a szerelmét…

222.
Leticia engedélyt kér Sebastiantól, hogy kivételesen az árnyéka nélkül mehessen el otthonról, amire a férje meglepõ módon azonnal igent mond. Alberto és a felesége egyre többet veszekszik, a gyerekeik pedig nem bírják már tovább, Alicia szinte elmenekül otthonról. Enrique megkéri Sebastiant, hogy esetleg vegye be õt az üzleteibe, mert szívesen dolgozna vele. Adolfo nagyon aggódik Rocio eredménye miatt, hiszen lehet, hogy a lány HIV fertõzött. Perla véletlenül meglátja Pablót anyaszült meztelenül a zuhany alatt…

223.
Lolita meglátja Aliciát, amint Octavióval csókolózik, s a két lány összeverekszik. Alicia azonban hazatérve megtudja az apjától, hogy a szülei elég csúnya válóperre készülnek. Octavio újabb veszélyes helyzetbe keveredik járõrözés közben. Leticia hazalátogat, és Ricardo – kijátszva Maribel éberségét – utána megy. Szerelmet vall Leticiának, és arra kéri, hogy meneküljenek el Sebastiantól. Esteban is támogatja a tervet, Leticiában azonban forr a bosszúvágy.

224.
Perla megkapja Gabriel köszönõlevelét, és feltámad benne a remény, annak ellenére, hogy a férfi elég hûvösen fogalmazott. Andrea is nagyon fél, szíve mélyén biztosan érzi, hogy Gabrielnek nem közömbös Perla. Rocio halálos rettegésben várja a vértesztek eredményét, s nem is sejti, hogy Catalina már kutat utána. Azalia nagyon boldog Efrennel, ajándékokkal halmozza el újdonsült férjét. Gladis azonban gyanakszik a férfira.

225.
Rocio megtudja, hogy HIV tesztje negatív lett, és nagyon boldog. Gabriel is leteheti a mankókat, így Adolfóval és Andreával együtt örülnek. Perláék továbbra is anyagi gondokkal küszködnek, ezért Azaliától akarnak kölcsönkérni. Perla nem tudja kiverni a fejébõl Gabrielt, Olga pedig azt a tanácsot adja neki, hogy tegye féltékennyé Pablóval. Pablo ugyanis nem tudja leplezni, hogy mennyire tetszik neki Perla. Gladis, aki soha nem bízott Efrenben, követi a férfit, és rajtakapja, amint egy másik nõvel csókolózik. Efren hiába bizonygatja, hogy valóban beleszeretett Azaliába, Gladis nem hisz neki, és elmondja az anyjának. Azalia teljesen összeomlik…

226.
Enrique Dr. Jimenez legnagyobb megdöbbenésére, súlyos bûnöket és gyilkosságokat vall be. Elmer azonban nem pihen, lassan, de biztosan gyûjti a bizonyítékokat Enrique ellen. Ricardo – Maribel éberségét kijátszva – szerelmes levelet ír Leticiának. Sebastian egyre csak a bosszú tervén munkálkodik: most Gabriel testvérét, Adolfót akarja megöletni. Alberto megveszi Lolita szabadságát Marielától, de nagyon el van keseredve, mert Patricia videofelvételt készített róla és Lolitáról, bizonytalanná téve így a per kimenetelét. De Edmundo sem nyugodt, amikor megtudja, hogy ki Alberto ügyvédje.

227.
Andrea és Rocio megrökönyödik azon, hogy Sebastian milyen hamar képes volt egy pornó-oldalt készíttetni gyerekekrõl, hiszen pár napja még nem találták a férfi nyomát. Enrique fogságba ejti Elmert és gonosz tervet forgat a fejében, hiszen szeretne végleg megszabadulni az idegesítõ El Negrotól. Taliban folyamatosan mérgelõdik és kiabál Marielával, hogy szerezzen minél több kiskorút. Az idõsebb Loyola Catalinával találkozik, és elmeséli neki, hogy házasságon kívül született fiúk úgy tûnik, letett arról, hogy keresztbe tegyen nekik. Perla nem hisz a szemének, amikor meglátja Gabrielt, aki újra tud járni. A férfit pedig zavarba hozza a lány önzetlen és naiv lelkesedése…

228.
Ricardo újabb randevút könyörög ki Leticiától, a találkára pedig újra a nõ anyjánál kerül sor, ahova a férfi álruhába készül elmenni. Pedrot nagyon szórakoztatja, hogy már nem csak õ a fekete bárány a családban, hiszen apja elmeséli, hogy Alicia lefeküdt a fiatalabb Javier Loyolával. Perla elmondja Pablónak, hogy látta a szerelmét, ám a lány lelkesedése nem esik túl jól a fiúnak. Adolfo újból randevúra hívja Rociot, aki meglepõ módon igent mond neki. Claudia és Esteban arról faggatja Leticiát, hogy milyennek találja Ricardót, így a fiatalok azt remélik, hogy Lety és Loyola törvénytelen fia egymásra találnak.

229.
Enrique megöli El Negrót, Sebastian pedig rájuk akarja törni az ajtót. Javier meglátja Aliciát az utcán, majd betuszkolja az autójába és erõszakoskodni kezd vele. Szerencsére Octavio a segítségére siet és megmenti a lányt a visszataszító milliomostól. Azalia teljesen kiborul, hiszen Efren megmondja neki, hogy csak azért vette el õt, mert sok a pénze és arra fájt a foga. Pablo Azulról mesél Perlának. Gerardo nagyon el van keseredve a betegsége miatt, ráadásul szerelme, Alan nem sokat törõdik a lelkiállapotával.

230.
Fedallin úgy dönt, hogy inkább Gabriel pénze kell neki és nem Sebastiané, ezért futni hagyja a férfit. Rocio aggódik, mert nem tudja mire vélni, hogy Cristobal megfenyegette. Javier tajtékozva fenyegetõzik a rendõrõrsön, de Octavio nem foglalkozik vele, se azzal, hogy a férfi meg akarja vesztegetni. Mivel Alicia eltûnt, nincs aki feljelentést tegyen, de amikor a lány meghallja, hogy Octavio nem fogad el semmit az alávaló férfitól, megjön a bátorsága és hajlandó feljelenteni õt. Ricardo teljesen leveszi a lábáról Leticiát…
231.
Alberto beront Javierhez és veréssel fenyegeti meg a ferde hajlamú férfit, aki továbbra sem akarja beismerni, hogy meg akarta erõszakolni a 16 éves Aliciát. Lolita meglátogatja Octaviot, és ahogy a fiú ajtót nyit, máris a nyakába veti magát. Adolfo megmenekül, Gabriel siet a segítségére, a bûnözõket pedig szabadon engedi egy üzenettel Sebastiannak. Andrea zokogva hívja fel a barátját, akinek elmondja, hogy újra le kellett feküdnie az idõs gengszterrel.

232.
Gabriel éktelen dühében ultimátumot ad a lánynak: vagy õt választja, vagy azt, hogy elkapja Sebastiant. A szerelmes lány nem tehet mást, párja javára dönt és felhívják Sebastiant. Alicia nagyon boldog, hogy az édesapja ennyire törõdik vele és megmondja az anyjának, hogy nem mellette fog tanúskodni a bíróságon. Bátyja ezzel szemben a pénz és az anyja mellett dönt.

233.
Rosio elmondja a fõnökének a gyanúját, miszerint Cristobal Catalina Valenciának dolgozik. Perla megpróbálja féltékennyé tenni Gabrielt, ezért a testõrével csókolózik Loyola irodájában. Alicia mesél az apjának Octavioról, aki nagyon igyekszik, hogy megváltozzon és többet törõdjön a kisebbik gyermekével. Perla nem tud mit kezdeni védelmezõje szerelmi vallomásával, s a fiúnak majd’ megszakad a szíve, amikor Perla elutasítja Gabriel miatt.

234.
Pepe visszamegy az utcára, ahol találkozik a régi barátaival, akik szintén szívesen dolgoznának Marielának, a jobb jövõ reményében. Gabriel rákérdez Loyolánál, hogy milyen üzleti kapcsolata van Sebastiannal. Úgy tûnik Perla terve nem jön össze, szerelme szerint a lány érzelmei nagyon ingatagok és nem valódiak. Loyola felhívja Sebastiant, aki minden kapcsolatot megszûntet vele…

235.
Sebastian meglátogatja Loyolát az irodájában, ahol Perlába botlik, ám szerencsére nem veszi észre, hogy a lány az. Rocio megmenekül – hála Adolfónak -, aki ezért nagyon hálás és egyre biztosabb benne, hogy érdemes komolyabb kapcsolatot vállalnia a fiúval…

236.
Leticia altatót ad be Árnyéknak, Milagros segítségével. Olga megtalálja Ricardo címét, amikor eszébe jut, hogy volt már kapcsolata a férfival… Tulajdonképpen azt sem tudja, hogy Perla Ricardo vagy Sebastian gyermeke. Octavio nem tudja eldönteni, hogy melyik lányt válassza…

237.
Octavio úgy érzi, hogy három lányba is szerelmes, hiszen kedveli Lolitát, Rosaurát és Aliciát is. Javier Loyola szemet vet Perlára, aki az apja irodájában takarít. Leticiának pedig végre sikerül kinyitni Sebastian titkos fiókját…

238.
Pepe tovább folytatja a magánakcióját, annak reményében, hogy Marielát börtönbe juttathatja. Javier pisztollyal ront be Albertóhoz, és azzal vádolja, hogy miatta lett kizárva az örökségébõl. Javier apja nem sokkal késõbb összeesik az irodájában és kórházba kell szállítani…

239.
Perla dühös az anyjára, aki azt tanácsolta neki, hogy tegye féltékennyé Gabrielt. Olga szerint most már azonban jobb lenne, ha lánya elfelejtené a fiút. Alicia nagyon szerelmes Octavioba, akit a Betansos család többi tagja kínos helyzetbe hoz. Cristobalt pedig letartóztatják…

240.
Rosio ad még egy esélyt az õrizetbe vett Cristobalnak: vagy spiclit játszik és segít Catalina letartóztatásában, vagy azonnal eljárást indítanak ellene. Javier apjáról kiderül, hogy rákos beteg, ráadásul már menthetetlen stádiumban van…

241.
Octaviót folyamatosan inzultálja Alicia bátyja, amit nem bír tovább elviselni és nekiront. Az idõsebb Loyola felhívja Catalinát, hogy elmondja neki, hamarosan meg fog halni. Cristobal belopódzik Catalina irodájába, hogy minden információt elküldjön a rendõrõrsre és végre börtönbe jutassa õt. Árnyék lassan magához tér, Letynek pedig nem sok ideje marad, hogy kilopja Sebastian fiókjából a titkos aktákat. Pepe Marielát akarja lebuktatni, ezért kémet játszik a lakásban, ahova a prostitúcióra kényszerített gyerekeket tartják fogva. Rosio elégedett, Cristobal teljesítette az ígéretét, és mindent megszerzett Catalinától.

242.
Rodrigo meglátogatja az apját a kórházban, aki békülni szeretne a fiával. Javier féltékeny a féltestvérére, ezért megfenyegeti, hogy nehogy az örökségrõl merjen fantáziálni. Alicia és Octavio között nagyon forr a levegõ, mindketten arra vágynak, hogy egymással lehessenek. Perla a testõrével veszekszik, mert nem tudja elviselni, hogy folyton a nyomában jár, ráadásul a szerelmével üldözi. A veszekedés után Perla végre találkozik Gabriellel, majd váratlanul hevesen megcsókolja a férfit.

243.
Gabriel kénytelen saját magának is bevallani, hogy még érez valamit Perla iránt. A lány elmondja neki, hogy a csók Pacoval nem volt komoly, hiszen csak azért történt, hogy féltékennyé tegye õt. Enrique nem tudja, hogy mit kezdjen a szobájában fekvõ holttesttel, ráadásul hallucinációk gyötrik Perláról. Ricardo újból felhívja Leticiát, de szerencsére Árnyék semmit sem vesz észre belõle. Andrea éppen akkor hívja Gabrielt, amikor Perla nála van…

244.
Adolfo egyre jobban beleszeret Rosioba. Loyola meg akarja változtatni a végrendeletét, hogy Ricardo kapjon inkább mindent, mihaszna fia, Javier helyett. Betansost fotósok, riporterek hada várja a háza elõtt, miután kiderül, hogy egy kiskorúval volt szexuális kapcsolata.

245.
Catalina roppant bosszús, amiért börtönbe került, de abban reménykedik, hogy szeretõje, Loyola kihozza õt a börtönbõl. Igazán azonban csak akkor éri meglepetés, amikor a férfi közli vele, hogy nem sok ideje van már hátra. Fidel meg akarja akadályozni, hogy Azalia visszatérjen a porszívóügynökhöz, aki idõközben rájött, hogy mégis jó lenne az asszonnyal tölteni az életét. Rosio és Adolfo úgy döntenek, hogy igazán komolyra fordítják végre a kapcsolatukat…

246.
Leticia fia nagy elhatározásra jut: megkéri szerelme kezét, aki boldogan igent mond neki. A fiú azonnal rohan az örömhírrel az édesanyjához, s kezében ráadásként még ott lapul a frissen szerzett diplomája is. Rosaura végre felkel az ágyból és erõt vesz magán, hiszen bátyja hírei jó hatással vannak rá. Az, hogy segíthet az esküvõ megszervezésében, kibillenti õt a depressziójából. Rosiot felhívják, hogy kinevezést fog kapni, s így teljes a boldogsága.

247.
Rosio biszexuális ex-barátja figyeli a lányt, s az a terve, hogy újra a közelébe férkõzik. Nem is gondol arra, hogy éppen az õ AIDS-es párja az, aki a lány ellen merényletet tervez. A kikosarazott szeretõ ugyanis át akarja adni a vírust a nyomozónõnek. Sebastian egy titokzatos és félelmetes embert bíz meg, hogy legyen a tanácsadója, miután a Catalinával kötött üzletekbõl származó pénze elúszott. Claudia roppant boldog, hisz Leticia a lányának tekinti õt.

248.
Perla nagyon csinosan érkezik a munkahelyére, mert Gabriellel szeretne találkozni. Betansos õrjöngve ront a feleségére, aki gúnyosan reagál az újságokban megjelentekre. Mindketten akkor enyhülnek meg, amikor észreveszik, hogy a fiúknak speciális segítségre van szüksége, ezért fegyverszünetet tartva össze kell fogniuk. Enrique házat akar venni, amelyben Perlával akarja leélni az életét. Alicia, Lolita és Rosaura összevesznek Octavión, Rosaura pedig kétségbeesésében azt hazudja, hogy a rendõrtõl terhes. A másik két lány persze tajtékozva elrohan…

249.
Rosaura úgy dönt, hogy nem adja meg magát egykönnyen, küzdeni fog Octavióért, mert igazán szereti a fiút. Sebastian új barátja azonnal észreveszi, hogy milyen szemeket mereszt Ricardo Leticiára. Gladis nagyon aggódik a férjéért, aki úgy tûnik, hogy egyre komolyabb étkezési zavarokkal küzd. Az orvos sem tud segíteni a férfin, inkább a feleségét vizsgálja meg. A magyarázat pedig egyszerû: Gladis vár babát, de a kellemetlen kísérõ tünetek apró férjén jelentkeznek…

250.
Gabriel és Adolfo az anyjukhoz hivatalosak, ahol a kisebbik fiú mindenkinek bemutatja Rosiot. Azonban az édesanyjuknak is van egy bejelentenivalója, amivel nehezen rukkol elõ. Alicia zokogva tér haza, s az apját éktelen düh keríti hatalmába, amiért Octavio a lánya érzelmeivel játszott. Mariela újabb kisfiúra vetette ki hálóját, akinek még az édesanyja sem sejti, hogy mibe egyezik bele azáltal, hogy fotózni engedi gyermekét.

251.
Javier és a felesége úgy döntenek, hogy megakadályozzák, hogy az idõsebb Loyola törvénytelen fia kapja meg a vagyont. A lányuk azonban mindezt kihallgatja, majd a kórházba rohan. Andrea kérdõre vonja Gabrielt, mert úgy érzi, hogy a férfi még érez valamit Perla iránt. Gabriel pedig nem tagadja, hogy a lánynak igaza van. Betansos ráront Octavióra a lakásán és fojtogatni kezdi…

252.
Javiert a feleségével együtt letartóztatják a villában, miközben a lányuk folyton csak a nagyapja ágyánál virraszt. Catalina nehezen viseli a bezártságot és a rabok állandó zaklatását. Ricardo és az apja kibékülnek, boldogan ölelkeznek össze a férfi halálos ágyánál. Pablo eközben minden áron szeretne Perla kegyeibe férkõzni…

253.
Pamela meglátogatja a nagyanyját a börtönben és közli vele, hogy ne is várjon Loyola segítségére, hiszen a férfi órái meg vannak számlálva. Enrique ezalatt a házára rácsokat tetet, hogy onnan se kijönni, se bemenni ne lehessen, miközben két bérence Perlát keresi. Julian úgy dönt, hogy pénzért vallani fog a szeretõje ellen. Fidel és a többiek kirobbanó örömmel fogadják, hogy a Gladisnek gyermeke fog születni. Alicia látja, amint a bátyja belövi magát, és zokogva kéri, hogy hagyja abba és térjen vissza az életbe. A fiú azonban annyira kiüti magát, hogy Aliciára támad…

254.
Perla és Pablo ismét összevesznek, mire a lány az utcán azt kezdi kiabálni, hogy Pablo egy álrendõr és ki akarja rabolni õt. Andrea megnyugszik, hogy nincs félnivalója és Gabriel õt mindenkinél jobban szereti. Gerardo megjelenik Rosio ajtaja elõtt, hogy egy véres fecskendõvel megfertõzze a lányt, akirõl még mindig azt hiszi, hogy a riválisa. Leopoldo rájön, hogy Ricardo és Leticia titkos viszonyt folytatnak…

255.
Pedro bedrogozva indul útnak az autójával, a legjobb barátja társaságában. Szerencsétlenségükre balesetet szenvednek, melyben a barátja életét veszti. Rosaura Pamelával meglátogatja Octavióékat, akik szívesen elmennek velük diszkóba. Alicia boldogtalan, hogy gyereket kell szülnie, de most már nem vetetheti el. Perla találkozik Leticiával Esteban diplomaosztóján. Enrique tovább nyomoztat a kopóival, hogy megtalálja Perlát, és többnapos kutatás után sikerrel is járnak. Gabriel tanácsot kér Adolfótól, mert valamit még érez volt szerelme iránt, még ha Andreával látszólag minden tökéletes is.

256.
Perlát az utcán elrabolja Enrique az embereivel. Testõre már késõn érkezik. Gabriel és Andrea nagyon aggódnak, ahogy a nyomozó értesíti õket a lány elrablásáról. Sebastian roppant mérges Ricardóra, és halálosan megfenyegeti, hiszen sejti, hogy valami alakul közte és Leticia között. Leticia ezalatt Catalinánál van a börtönben, és kiderül, hogy a pénzmosásért letartóztatott asszony nem is tudja, hogy a fia, Ernesto halott, úgy mint az idõsebb Loyola is.

257.
Madonna kibékül Ramonnal, és elmondja neki, hogy gyermekük lesz. Fidel elõször dühös, hiszen a lány miatt esett kómába a fiú, de aztán boldogság járja át, hiszen unokája fog születni. Enrique egy papot is túszul ejt, akinek az a feladata, hogy õt és Perlát összeadja. Sebastian megtudja Rosaurától, hogy Perlát valaki elrabolta, ezért elindul Enrique lakására. Ott senki sem nyit ajtót, de a szomszéd közli a maffiavezérrel, hogy egy többnapos oszladozó tetemet találtak ott, Enrique pedig feltehetõleg elköltözött. Gabriel nagyon aggódik Perláért, ami Andreát egészen meglepi.

258.
Enrique megerõszakolja Perlát az “esküvõjük” után, és parancsot ad, hogy öljék meg az õket összeadó papot. Fidel nem tudja, hogy mitévõ legyen, el sem tudja képzelni, hogy ki vihette el a lányát, amíg Rosaura nem közli vele a hírt. Pedro teljesen kiborul a barátja halála miatt. Alicia nagyon boldog, hogy a szülei talán mégsem válnak el. Pepe megszökik egy floppy lemezzel, amin Mariela és Taliban minden fontos információja rajta van, s ha nyilvánosságra kerül, számukra az a véget jelenti. Ricardo titokban telefonál, de Árnyék ezúttal lehallgatja a beszélgetésüket Leticiával…

259.
Leopoldo elmondja Sebastiannak, hogy Andrea egy különleges ügynök, ami a maffiavezért csúnyán szíven találja. Perlának víziója támad, ahogy a tükörbe néz: saját magát látja, amint holtan lebeg a vízen. Rosio és Adolfo feledhetetlen szerelmes órákat töltenek együtt. Alicia nagyon boldog, mert elég erõt érez magában ahhoz, hogy rákérdezzen Octaviónál, hogy vajon melyiküket választja. Ám ugyanígy gondolja Lolita és Rosaura is. Pablo megtalálja a félholtra vert tiszteletest az egyik kórházban, aki tudja, hogy hol tartják fogva Perlát. Sebastian kideríti Enrique címét, és úgy dönt, odamegy hozzá. Perla ezalatt zokogva tûri, hogy Enrique kínozza és õrült dolgokat tegyen vele.

260.
Sebastian ügynöke kideríti Enrique címét és néhány fegyveres emberrel felkeresik õt. Pablo eközben a paptól kap leírást a házról és azonnal Perla után ered. Enrique bocsánatot kér a feleségétõl, de a következõ percben már a hajánál fogva rángatja ki a lányt, hogy megmutassa Sebastiannak. Octavio megígéri a három lánynak, hogy most már választ közülük. Gabriel nagyon aggódik Perláért, Pepével szinte sírva imádkoznak érte. Marielát és Talibánt halálos autóbaleset éri, miközben Andrea üldözi õket. Leticia megkötözi Árnyékot, aki könyörög neki, hogy engedje el. A Perlával való dulakodás közben Enrique leesik a lépcsõrõl és azonnal meghal. Az öreg gengszter magával viszi a lányt, Pablo pedig semmit sem tud tenni, hogy megmentse. Andreát nagyon elkeseríti, amikor látja, hogy párja mennyire aggódik az ex-barátnõjéért.

261.
Rocio nem tudja, hogy mit tegyen, hiszen négy évig tanulhatna Londonban a Scotland Yardnál, viszont szerelmét sem szívesen hagyja el. Andrea elmondja Sebastiannak telefonon keresztül, hogy egykor õ ölte meg az apját. Sebastian Fidelt akarja, cserébe a lány életéért. Olga elmondja a családnak, hogy nincs kizárva, hogy Sebastian Perla édesapja. A másik lehetséges apa Ricardo, ezért elmennek, hogy megcsináltassák az apasági tesztet. A Tlacotalpan-i orvos rájön, hogy Enrique váltotta ki azt a szert, ami Sebastian testvérének a halálát okozta, és értesíti a AFI-t. Fidel boldog, hogy magához ölelheti a lányát, Andrea pedig közben kinyomozza, hogy honnan indította Sebastian a hívást, így Perla nyomára bukkannak.

262.
Sebastian a medencéhez viteti Perlát és Fidelt, aki vízbe fojtja a lányt. Andrea késõn érkezik, s mindenki az élettelen Perlára mered… A nyomozónõ közli Sebastiannal, hogy Perla az õ lánya és, hogy hivatalos bizonyíték van arra, hogy Enrique ölte meg a testvérét. Leticia nagyon boldog, hogy megmenekült a szörnyû férfitól. Lolita nagynénje arra kéri Octaviót, hogy az unokahúgát válassza, de a fiú még mindig tanácstalan. Adolfo kikíséri a repülõtérre a szerelmét, majd búcsút vesznek egymástól. Perla magához tér és nagyon boldog, hogy újra látja a családját. Pablo könnyezve veszi tudomásul, hogy sosem lehet az övé Perla szerelme. Ricardo pedig megkéri Leticia kezét, aki azonban még tétovázik. Andrea kihallgatja Gabriel és Adolfo telefonbeszélgetését. Perla elmegy Gabrielhez, hogy utoljára szerelmet valljon a fiúnak…

263.
Andrea végighallgatja Gabrielt és Perlát, majd dönt: elhagyja Gabrielt, hogy boldog lehessen, hiszen a férfi sosem szakítana vele. Leticia úgy dönt, hogy hozzámegy Ricardóhoz, de a bejelentés estéjén megjelenik Ernesto, akit mindenki halottnak hitt. Az asszony úgy dönt, hogy imádott férjével marad. Lolita teljesen összetörik, amikor Octavio elutasítja õt, Rosaura pedig azt mondja, sejtette, hogy Aliciáé lesz a szíve. Loyola tanácsos és felesége újra egymásra talál, szerelmük pedig lángolóbb lesz, mint valaha.

264.
Andrea nehezen búcsúzik el Gabrieltõl, aki halálosan szerelmes Perlába. Sebastian ezalatt a börtönben dühöng és bosszút esküszik. Leticia és Ernesto úgy dönt, hogy egy díszes vacsora keretében újra örök hûséget fogadnak egymásnak barátaik társaságában, amikor egyszer csak beront Sebastian… Némi bonyodalom után aztán végre minden jóra fordul, mindenki rátalál szíve választottjára. A jók elnyerik méltó jutalmukat, a rosszak pedig méltó büntetésüket!

Megosztom másokkal: