Lo que la vida me robó tartalma

LO QUE LA VIDA ME ROBÓ – Szerelem zálogba tartalma:

1.
Don Benjamín, a gazdag és félelmetes hatalmú birtokos a halálos ágyán bevallja a birtok fiatal intézõjének, Alejandrónak, hogy õ a törvénytelen fia és minden vagyonát ráhagyja. A halálos ágy mellett megjelenik egy csinos asszony, Graciela, a szeretõ is, aki igényt tart az örökségre. Eközben Agua Azulban, a mesés mexikói tengerparti faluban Monserratt, az elszegényedõ admirális és földbirtokos lányának võlegénye, Sebastián, váratlanul hazatér Londonból, hogy feleségül vegye a lányt. A lány idõközben titokban szerelmes lett José Luisba, a tengerész tisztbe, így kiadja Sebastián útját. Kitör a családi botrány, fõleg hogy Graciela, Monserrat anyja ebben a házasságban látta a család felemelkedésének reményét.

2.
Monserrat éjszakai légyottra megy a tengerpartra, ahol megismerkedik Alejandróval. Graciela kiadja fiának Dimitriónak, hogy derítse ki, vajon ki udvarolhat a lányának. Dimitriót csúnyán helyben hagyják, mert nem adja meg idõben Gamboának a tartozását. Alejandro, az atya rábeszélésére, elfogadja az örökséget. Victor, Alejandro legjobb barátja visszatér a faluba. Gamboa vezeti az Agua Azuli bõrgyárat, de a saját zsebére dolgozik. Nem örül, amikor a fiatal örökös bejelenti, hogy sok változtatást akar bevezetni a gyárban. María reménytelenül szerelmes Alejandróba, aki csak gyerekkori barátjaként kezeli.

3.
Alejandro annak érdekében, hogy bõvíthesse cégét, megkéri Montserratot, hogy adja el neki a szomszédos földet, de a lány nemet mond. Dimitrio még mindig nem tudja kifizetni tartozását Brunónak, ezért az uzsorás arra kéri, írasson alá apjával egy kötelezvényt. Graciela gyanakodni kezd, hogy talán Alejandro nem is Benjamin fia, ezért ellátogat hozzá és kifaggatja. Bruno nyaka körül egyre szorul a hurok, mivel az új fõnök sokkal keményebben kezeli az ügyeket, mint az apja.

4.
Montserrat és Jose Luis elhatározzák, hogy megszöknek és összeházasodnak. Dimitrio meglesi õket, és beszámol Gracielának Montserrat titkos kapcsolatáról. Montserrat úgy dönt, hogy eladja a birtokát Alejandrónak, aki már elsõ látásra beleszeretett a lányba. Alejandrót felkeresi Montserrat anyja, Graciela is, hogy visszakérje tõle a házuk iratait, amelyeket Bruno vett el a fiától, Dimitriótól. Dimitrio dulakodás közben lelövi Brunót.

5.
A Bruno gyilkosa után nyomozó rendõrök megjelennek a Mendoza háznál is. Dimitrio szinte összeesik a rémülettõl, de a mit sem sejtõ édesanyja segítségével biztosítani tudja az alibijét. Így Lauro számára is kiderül a fia adóssága, de arról hazudnak neki, hogy hogyan sikerült azt törleszteniük. A rendõrök Alejandrónál is járnak, így õ is tudomást szerez a gyilkosságról. Gaspar és Juventino viszonya tovább romlik. Graciela kérdõre vonja lányát José Luisszal való kapcsolata miatt. Pedro nem akar gyereket és ezzel felesége, Nadia elkeseredettsége tovább nõ. Mikor Maria Alejandro után akar menni Aguazulba, leesik a lóról és eltöri a lábát.

6.
Graciela továbbra is csak egy kiutat lát a birtok megmentésére, ha a lánya iránt érdeklõdõ Alejandro a beházasodásért cserébe kisegíti a családot – különösen az után, hogy férje újabb szívrohamon esik át. Alejandro azonban végül visszataszítónak találja a felajánlott egyezséget, és csupán egy titkos kölcsönszerzõdésbe hajlandó belemenni. Montserrat anyja megtiltja, hogy a lány a szerelmével, José Luisszal találkozzon, és Lauro betegségét kihasználva azt is lehetetlenné teszi, hogy megértõ apjának panaszkodjon. Montserratnak Nadia segít, amit a polgármesternek készülõ Pedro félreért, és durván a feleségére támad. José Luis a titkos találkán varázslatos helyre viszi el Montserratot. A gyönyörû tájban örök szerelmet fogadva egymáséi lesznek.

7.
Juventino megszerzi Dominga szobájának kulcsát, és éjszaka rátör. Nadia megpróbál közeledni a férjéhez, de az durván elutasítja, érzékeltetve vele az asszony alárendelt szerepét. Victor átadja a kölcsön összegét Gracielának a ház tulajdoni lapjáért és az átvételi elismervényért cserébe. Montserrat bármennyire boldog is José Luisszal, azt nem engedheti, hogy a fiú beteg apjától megkérje a kezét. Pedro megpróbálja Alejandrót rávenni arra, hogy álljon jót apja neki tett ígéreteiért. Dimitrio bevallja anyjának, hogy õ ölte meg Brunót. Graciela elszörnyed, de aztán fiával tervet eszelnek ki José Luis ellen.

8.
osé Luist letartóztatják és bebörtönzikák. Graciela mindent megtesz, hogy Alejandrót összehozza a lányával. Esmeralda, a sztriptíztáncosnõ felkeresi a lányt és azt hazudja neki, hogy viszonya volt José Luisszal és a férfi pénzt csalt ki tõle. Graciela megbeszéli Robledo kapitánnyal, hogy segítsen távol tartani a kadétot. Ezért amikor Montserrat a támaszpontra megy, hiába keresi õt, azt mondják neki, hogy õ maga kérte az áthelyezését és már nincs Agua Azulban.

9.
Montserrat egyre kedvesebben viszonyul Alejandróhoz, mert érzi, hogy jó ember. Graciela ezt látva még nagyobb lelkesedéssel igyekszik összehozni a fiatalokat. A családi vacsora után a lánynak még rokonszenvesebb lesz a férjjelölt. José Luist titokban át akarják szállíttatni egy fõvárosi börtönbe. A kapitány a feladatot Pedrora kívánja bízni. Refugio kideríti, hogy a barátját hol tartják fogva, és az õrt leütve ki is szabadítja. A bázisról azonban nem tudnak kijutni, így színjátékra kényszerülnek.

10.
Graciela sûrû meghívásokkal igyekszik magukhoz kötni Alejandrót. Õt négyszemközt egyre jobban elbolondítja, Montserratot pedig erõszakosan Alejandro elfogadására ösztökéli. A Dimitrio kártyaadósságát behajtani szándékozó férfi Alejandron követeli a pénzt, de az kidobja. Végül Graciela érzelmi zsarolásának engedve mégis kiegyenlíti a tartozást. Montserrat látja, hogy Alejandro jó ember, ezért feltételesen elfogadja, hogy együtt járjanak. Lauro örül a hírnek, bár kínosan érzi magát.

11.
Refugio és José Luis egy erdei kunyhóban találnak menedéket néhány hétre. Laurót nyomasztja, hogy a lánya esetleg csak a családjuk anyagi helyzete miatt jár Alejandróval. Montserrat megnyugtatja az apját, bár Alejandro miatt is gyötri a lelkifurdalás. Az erõszakos és a gyengéd rábeszélések hatására végül mégis úgy dönt, hogy a fiú házassági ajánlatát is elfogadja. A felgyógyult Refugio és José Luis, aki nem hajlandó lemondani a szerelmérõl, megjelenik Agua Azulban.

12.
Bár Graciela és Alejandro megállapodik, hogy az egyezségükrõl sem Montserrat, sem Lauro nem tudhat, Graciela az esküvõ elõtti napon, egy vita hevében mégis elmondja Montserratnak, hogy valójában csak egy alku tárgya. Adolfo Josefinát is, Dimitriót is becsapja: elõbbitõl százezer pesót kér kölcsön, utóbbinak viszont csak ötvenezerrõl számol be. Esmeraldát egy banda támadja meg az utcán, de az épp arra járó Refugio és Jose Luis megvédi õt. A lány hálából szállást ad a két férfinak, akik mindennap csalódottan veszik tudomásul, hogy a Mendoza család házában csak Dimitrio tartózkodik. Egy reggel Dimitrio váratlanul bekopogtat Esmeraldához…

13.
Montserrat végleg elhatározza, hogy hozzámegy Alejandróhoz, de szívbõl gyûlöli leendõ férjét. Dimitrio és Adolfo jelentõs összeget csalnak ki Josefinától, visszaélve Josefina Dimitrio iránt táplált gyengéd érzelmeivel. Esmeralda és Refugio tanúságot tesznek kölcsönös szimpátiájukról. Montserrat megszökik az esküvõ utáni fogadásról, melyrõl csak Nadia tud, és Victor, aki kihallgatta a két nõ beszélgetését. Montserrat a mólón találkozik Jose Luisszal, ahol mindent tisztáznak, és kiderül számukra, hogy a lány családja mindent megtett azért, hogy elválassza õket egymástól. A sorsfordító találkozóra azonban túl késõn kerül sor, mert Montserrat már Alejandro felesége.

14.
Montserrat és Jose Luis azt tervezik, hogy megszöknek együtt Agua Azulból, azonban Victor kihallgatja õket és elmondja Alejandrónak. A férfi rögtön kérdõre is vonja újdonsült feleségét és úgy határoz, hogy elviszi a birtokára. Gaspar és Juventino csúnyán összevesznek és Gaspar ki akarja rúgatni testvérét. Épp Agua Azulba tart Alejandróhoz, amikor út közben megtámadja õt Juventino az embereivel. Gaspart lelövi testvére és rablótámadásnak álcázza a gyilkosságot.

15.
Alejandro hazaviszi a birtokra Montserratot, akinek a megérkezése senkit se hagy hidegen a házban. María egyenesen gyûlöli, és bebeszéli magának, hogy biztos egy öntelt arisztokrata tõle Alejandrót. Dominga eleinte osztja a véleményét, de aztán arra jut, hogy nem is olyan rossz lány. Juventino pedig Alejandro kisemmizésével együtt Montserratot is szívesen elvenné tõle. María Alejandróval is közli érzéseit, azt is, hogy szerelmes belé, de Alejandro leszereli, mondván, itt maximum testvéri szeretetrõl lehet szó. Montserrat nem tud és nem is nagyon akar beilleszkedni, bár Anselmo atya úgy tûnik, elnyeri a rokonszenvét.

16.
Montserrat akarata ellenére Alejandróval tölti az éjszakát és gyûlölete egyre nõ. Juventino segítségével sikertelen kísérletet tesz a szökésre. José Luis és Refugiót üldözik, de megmenekülnek: egy szakadékba vezetik az autót, de õk idõben kiugranak a kocsiból. Így az elsõ hír alapján mindenki azt hiszi, hogy José Luis meghalt. Alejandro hallgat a hírrõl, mert reménykedik, hogy ha José Luis nem jön el a feleségéért, akkor az kiábrándul a férfiból. Montserrat és Alejandro a veszekedések ellenére egy – egy pillanatra közel kerülnek egymáshoz.

17.
María boldogan konstatálja, hogy Alejandro és Montserrat rosszul élnek. Azonnal elmeséli Montserratnak Alejandro valódi származását, abban a reményben, hogy ezzel Montserrat még jobban eltávolodik a férjétõl, de nem éri el a célját, bár a nõ továbbra is el akar szökni a birtokról. Montserrat mély együttérzést mutat a környékbeli szegények sorsával kapcsolatban és iskolát, rendelõt szeretne építtetni. Alejandro örül, hogy felesége ilyen érzékeny és szívesen támogatja a tervét.

18.
Montserrat Maria segítségével megszökik az Almonte birtokról. Maria és Juventino tõrbe csalják, mert meg akarják ölni, csakhogy Alejandro keresztülhúzza a számításaikat, amikor észreveszi, hogy a felesége eltûnt. Azonnal Montserrat keresésére indul, és meg is találja az erdei kunyhóban, ahová Maria küldte. Alejandro hazaviszi Montserratot, aki nyíltan a szemébe mondja, hogy ki nem állhatja, de a férfi ennek ellenére is magához akarja láncolni õt.

19.
Refugio és José Luis kiderítik, hogy az út mellett talált halott Alejandro új intézõje. José Luis a helyébe lép, és azzal a mesével, hogy út közben mindenüket elrabolták, munkára jelentkezik a birtokon. Dimitrio megkéri Josefina kezét, majd úgy intézi, hogy anyja durván megsértse, megalázza a lányt. Ezzel indokot talál a titkos, ráadásul álesküvõre. A terv megvalósításában Adolfo van a segítségére.

20.
José Luisnak nem sikerül tanúk nélkül beszélnie a szerelmével, így amikor megjelenik a nagy házban, Montserrat elájul, amikor meglátja az új intézõként bejelentkezett férfit. Dimitrio „nagy nehezen” elfogadja Josefina javaslatát, hogy titokban házasodjanak össze, kijátszva ezzel a család ellenállását. Maria nem hagyja békén Alejandrót. Árnyékként követi, és mindenáron rá akarja venni, hogy hagyja el a feleségét – azt bizonygatva, hogy õk két külön világ. Rosario közben megkedveli a szótlan, szomorú asszonyt.

21.
Montserrat közli a férjével, hogy már nem szándékozik elhagyni. Alejandro erre úgy dönt, hogy tisztáz minden félreértést, vádat és feltevést. José Luis halála ügyében bemegy a faluba Victorhoz. Az ügyvéd megszerzi neki a férfi rendõrségi dossziéját. Anyósát is meglátogatja, akit zsarolással akar rávenni a Bruno Gamboa halálával kapcsolatos igazság elmondására, hogy ezzel magát is tisztázhassa a felesége elõtt. José Luis kihasználná az alkalmat a szökésre, de Montserrat hajthatatlan.

22.
Alejandro rákényszeríti Gracielát, hogy mondja el lányának az igazságot Bruno Gamboa halálával kapcsolatban. Montserrat a vallomás és Alejandro kedvessége hatására megenyhül a férje iránt. Maria felajánlkozik a csalódott Alejandrónak, aki ezt szigorúan visszautasítja. José Luis könyörög Montserratnak, hogy szökjenek meg együtt, de a lány csak másnapra ígér választ. A gyanútlan Alejandro örömmel fedezi fel, hogy José Luisban a remek munkaerõn kívül rokonlélekre, leendõ barátra is talált.

23.
Alejandro meghívja Jose Luist, hogy ebédeljen velük, aminek természetesen Montserrat nem örül. Eközben tovább folyik a harc Maria és Montserrat között. Végül Alejandro átengedi kedvesének a ház irányítását és megkéri Mariát, hogy segítsen a feleségének… Jose Luis továbbra is azt tervezi, hogy megszökik szíve szerelmével, azonban a nõ elutasító választ küld neki.

24.
Juventino és Loreto készülõdnek az Alejandro elleni merényletre. Rosario nagyon aggódik amiatt, hogy folyton tartja a hátát Montserratnak, ráadásul azért, hogy Montserrat José Luisszal lehessen, Alejandró, Rosario fia helyett. De azért egyre közelebb kerülnek egymáshoz a lánnyal. Esmeralda újra féltékenységre ad okot Refugiónak, ezúttal a polgármesterrel, akiket Adolfo kifigyel, és akikrõl Nadiát is értesíti.

25.
Juventino megsebesíti Alejandrót, de José Luis végül megmenti az életét. Montserrat kétségbeesetten ápolja férjét és már-már gyöngédséget érez iránta. Monserrat felfedi a titkot Carlota elõtt: az új intézõ José Luis, aki az õ megszöktetésére érkezett, de valójában õ már nem akar elmenni a birtokról és nem tudja, hogy szabaduljon meg José Luistól. Könyörög a férfinak neki, hogy menjen el és rettenetesen érzi magát, amiért Alejandrót becsapja.

26.
Carlota rájön, hogy José Luis a birtokon van. Montserrat a Carlotától megtudott félreérthetõ információk miatt újra egyre jobban gyûlöli a férjét, mert azt hiszi, hogy az események hátterében Alejandro áll: õ juttatta börtönbe José Luist és zsarolással arra kényszerítette az anyját, hogy õt eladja neki. Mindezt a férje szemére veti. José Luis és Refugio egyre biztosabbak abban, hogy Juventino lõtt rá Alejandróra.

27.
Jose Luis senki unszolására nem hajlandó elhagyni a birtokot. Alejandro gyanakodni kezd és arra kéri Rosariót, hogy jelentse neki, ha Montserrat még egyszer találkozik az intézõvel. Adolfo azt tanácsolja Josefinának, hogy adja el az ingatlanait és költözzenek el Dimitrióval külföldre. A nõ elõször nem hajlik a dologra, de aztán mégis belemegy.

28.
Adolfo arra biztatja Dimitriót, hogy lopjon egy kis pénzt Josefina széfjébõl, és bár ezt Dimitrio megtagadja, kénytelen szembesülni azzal, hogy az idõközben hazatérõ Tomasnak Josefina bevallotta, hogy összeházasodtak. A báty ragaszkodik ahhoz, hogy Dimitrio a saját családjának is bejelentse a frigyet, illetve leállíttatta Josefina ingatlanainak eladását. Maria egyre nyíltabban és nem minden hátsó szándék nélkül flörtöl Jose Luis-zal.

29.
José Luis és Refugio elrejtõznek egy elhagyott viskóban Angélica segítségével, és szintén az õ közremûködésével Esmeralda is rájuk talál. Közben Alejandro folyamatosan õket keresi, és fogalma sincs, hol lehetnek, sõt aggódik értük. Robledo kapitány elmondja Montserratnak, miért is tartóztatták le valójában José Luist. Aréchigóék elmennek vacsorára Alejandróékhoz, és elég kínos beszélgetés kerekedik az asztal körül.

30.
Josefina alig hiszi el a testvérének, hogy csak egy álesküvõn kötött házasságot. Tomas bosszúszomjasan indul Dimitrio keresésére, de az Adolfóval együtt megszökik, és elrejtõzik. A feldühödött bátynak a fia miatt szégyenkezõ admirális elégtételt ígér, ezt viszont Graciela igyekszik meghiúsítani. Refugio féltékenységében el akarja tiltani a táncolástól Esmeraldát. José Luis sem örül, hogy a lány Montserrat elõtt tisztázta a férjét.

31.
Angelica néhány romantikus, de ártatlan órát szeretne eltölteni José Luis-szal. Eljutnak egy csókig, aminek Montserrat éppen szemtanúja lesz, és ismét elbizonytalanodik. Alejandro dühödten támad rá mindenkire, amiért megint hagyták, hogy a felesége megszökjön tõle. Megdöbben, amikor Montserrat hazaérkezik, de számon kéri rajta a történteket. Késõbb egy beszélgetést félreértve azt hiszi, hogy Angelica José Luis szerelme. Bocsánatot kér a feleségétõl a gyanúsítgatásokért – pedig az éppen bevallotta volna neki az igazat.

32.
Maria megtalálja a levelet, amit José Luis Montserratnak írt, és odaadja Alejandrónak, aki nem rendez botrányt, de ismét nem tud megbízni a feleségében. Maria megpróbálja leitatni az elkeseredett férfit, hogy így közel kerülhessen hozzá. Juventino beszámol Loretónak Nadia gyanús dolgairól. Carlota közben durván kioktatja a fiatalasszonyt, aki sírva kéri Victort, hogy menjen el, de végül õ hagyja el a birtokot. Amikor Victor értesül errõl, azonnal utána utazik.

33.
Adolfónak megtetszik Maria, akit rábeszél egy titkos találkára. Éjjel véletlenül éppen meglátják a szökni készülõ Montserratot, aki így kénytelen visszamenni a szobájába. A fiú nem árulja õt be, mert ez újabb zsarolási lehetõség Dimitrio számára. A lány ugyan hajszál híján megteszi, de Montserrat megérteti vele, hogy ez neki sem érdeke. A hazatért Nadia örömmel próbál közeledni a férjéhez, aki azonban durván elutasítja õt. A fiatalasszony elõször dühösen tapasztalja, hogy Victor mindenhová követi, de miután Pedro a nõiségében megalázza, megadja magát az örömnek.

34.
Míg Maria csak céloz rá, Dimitrio egyenesen Alejandro szemébe mondja, hogy Montserrat az éjjel ismét szökni próbált, és csak Adolfo akadályozta meg ebben. Montserrat ezt nem is tagadja, sõt, azt sem, hogy valaki közvetítésével kapcsolatot tart Jose Luis-szal. Alejandro azzal vádolja Rosarót, hogy nem figyelte elég éberen Montserrat-ot, és mérgében azonnal elbocsátja a háztól. Victor és Nadia szerelme beteljesedik, de az asszony alig hagyja el a férfi lakását, amikor beállít Loreto, és megfenyegeti Victort, hogy ennek a viszonynak akár végzetes befejezése is lehet. Adolfo Mariához, Angelica Jose Luis-hoz közeledne, kevés sikerrel.

35.
Juventino tõrbe csalja Angelicát és José Luist, de a terv nem sikerül, mert José Luis azonnal átlát a hazugságon. Dimitri nem akarja elhagyni Alejandro birtokát, amíg Montserrattól meg nem kapja a kizsarolt pénzt. Angelicát az anyja Dimitrioval akarja összehozni, Graciela nagy örömére: mivel a lány beteg, úgy gondolja, Dimitrinek érdemes lenne feleségül venni, hogy aztán hamar megörökölje a vagyonát. Montserrat attól tart, hogy José Luis kiléte kiderülhet, ugyanakkor María is zsarolja.

36.
Pedro felkéri Loretót, hogy szabadítsa meg Alejandrótól: barátkozzon vele, férkõzzön hozzá. María folyamatosan azon mesterkedik, hogy választhatná szét Alejandrót és Montserratot, de a férfi átlát rajta és ezt meg is mondja neki. Graciela is ellátogat a birtokra, összeütközésbe kerül Dimitrioval, majd Alejandro segítségét kéri, hogy szabadítsa õt meg egy zsarolótól. Montserrat gyanakszik az anyjára. Alejandro intézkedik: pénzt ajánl Juventinónak, hogy tûnjön el a birtokról. Alejandro Dimitriótól megtudja, hogy José Luis a környéken ólálkodik. Dimitrio felajánlja, hogy segít a kézre kerítésében, ezért maradhat a birtokon.

37.
Montserrat szerelmet vall Alejandronak, amit a férfi kétkedve bár, de örömmel fogad. Jose Luis megérzi, hogy Montserrat eltávolodott tõle. Felbukkan a birtok egyik régi munkása, Macario, aki gyerekkora óta ismeri Alejandrót. A Loreto és Juventino által szervezett merénylet nem sikerül, mert Jose Luis ismét megmenti Alejandro életét. Alejandro megtudja, hogy Antonio a tengerészetnél szolgált kadétként, ezért felmerül benne a gyanú, hogy az intézõje ismerhette Jose Luis Alvarezt.

38.
Loreto megpróbálja meggyõzni José Luist, hogy vegye rá Alejandrót, hogy Loreto szervezhesse meg a birtok védelmét, õ pedig megpróbál Loreto bizalmába férkõzni, hogy figyelmeztethessék Alejandrót, ha újra támadás készülne ellene. Dimitrio kezd belehabarodni Angélicába. Loreto elmondja a polgármesternek, hogy Nadia Víctorral találkozgat, ezért megveretik Víctort, és kényszerítik, hogy szakítson Nadiával, amit meg is tesz.

39.
Anselmo atya azt tanácsolja Rosariónak, hogy mondja el végre a fiának, hogy õ az édesanyja és akkor mellette lehet, de a nõ erre nem hajlandó. Macario elmondja Alejandrónak, hogy az apja juttatta börtönbe Rosariót hamis vádakkal. Alejandro mindenáron meg akarja tudni feleségétõl, hogy ki segített neki kapcsolatba lépni Jose Luissal, de Montserrat nem mondja el. Ezután a férfi kérdõre vonja intézõjét – vagyis magát Jose Luist – is.

40.
Adolfo felbújtja Mariát, hogy egy újabb botrány kirobbantása érdekében Montserrat kulcsával lopják meg Alejandrót. Cserébe a pénz felét kéri, és azt, hogy Maria töltsön vele egy éjszakát, amibe a lány bele is megy. Alejandro megbízza Loretót Jose Luis felkutatásával, aki Adolfo szerencsétlen nyelvbotlása miatt Juventino közremûködésével hamar rájön, a birtok intézõje nem más, mint Jose Luis. Loreto szeretné megtudni, mi a kapcsolat a két férfi között, de mivel ezt egyikük sem árulja el, ahelyett, hogy átadná Alejandrónak Jose Luist, szabadon hagyja, viszont túszként magával viszi Refugiót, nehogy Jose Luis megszökjön.

41.
Macario addig kérdezgeti Rosariót, míg rá nem jön, Alejandro anyja maga Rosario. Adolfo – egyezségük részeként – lefekteti Mariát, de a lopott pénznek csak a töredékét osztja meg vele, sõt, megfenyegeti, ha eljár a szája, elmondja Alejandrónak, valójában Maria lopta el a pénzzel teli fiók kulcsát. Dimitrio kedvességével kieszközli Ameliánál, hogy ha a szükség úgy hozza, náluk töltsön néhány napot. Jose Luis elfogadja, hogy megtegyen bármit Refugio szabadságáért, de amikor megtudja, hogy Alejandro megölése az alku tárgya, visszautasítja Loreto ajánlatát.

42.
Miután Juventinót golyóval a testében holtan találják, Alejandro a másik rajtakapott férfit beviszi Agua Azulba. Robledo kapitánnyal is beszélni akar a korrupt rendõrség elleni nyomozásról. José Luist is magával vinné, õ azonban kibújik a feladat alól, sõt Loretót is értesíti, aki a közös érdek miatt elintézi, hogy a megbeszélés ne jöhessen létre. A férfi emlékezteti rá, hogy el kell intéznie Alejandrót. José Luis cserébe barátja szabadon engedését kéri tõle.

43.
José Luis „tisztázza” Alejandróval, hogy hogyan került sor a Loretóval való találkára és annak kimenetelére. Montserrat Mariát gyanúsítja meg Alejandro meglopásával. A lány játssza a sértõdöttet, Alejandronak is sírva panaszkodik. Dimitrio az összes elvitt pénzzel a lány anyjának meghívására titokban Angelicáékhoz költözik.

44.
José Luis és Refugio kiszöktetése a birtokról nem jár teljes sikerrel – egymástól szétválva kell menekülniük az éjszakában. José Luis Angelica szobájába bemászva lel búvóhelyre rendõrök elõl, de a ház állandó megfigyelése miatt ott egyben csapdába is esik. Maradni és menni is képtelenség. Nyomasztó színlelés veszi kezdetét, ami mindenkivel szemben eredményes, egyedül Dimitrio fog gyanút.

45.
Pedro durván rátámad Esmeraldára, amiért az kibeszélte õt a feleségének. Amikor megérkezik Refugio, a lány nem hajlandó neki elárulni, hogy ki verte meg. José Luis elmeséli élete történetét Angelicának, aki ezek után még inkább segíteni szeretne neki. Kiszökteti õt a házból, a kertben azonban a férfi rögtön Dimitrióba botlik.

46.
Angelica megvesztegeti Ezequielt, aki Pedro beleegyezésével szabadon engedi Jose Luist. Angelica és Jose Luis megszöknek, s egy bérelt halászcsónakon indulnak felkeresni Angelica keresztanyját. Josefina Nadia kíséretében ellátogat az Almonte-birtokra, és az Arechiga család elõtt is beszámol a bûnökrõl, amelyeket Dimitrio elkövetett ellene.

47.
Amelia szinte sokkos állapotba kerül Angélica távozása miatt, Joaquín pedig a rendõrség segítségét kéri a lány megtalálásához. Közben az új rendõrkapitány és csapata sikertelenül keresi az igazi Antonio Olivares holttestét. Pedro Nadia után megy Alejandro birtokára, de Víctor nem ijed meg, és közli, hogy jogot akar formálni arra, hogy Nadiával lehessen.

48.
Angelica rosszul lesz és Jose Luis kórházba viszi. Ezeqiel azt hazudja Alejandrónak, hogy az intézõje szökés közben meghalt. Montserrat teljesen kiborul a hír hallatán. Pedro majdnem elmondja Alejandrónak, hogy Antonio Olivares valójában Jose Luis Alvarez, de Nadia megakadályozza.

49.
Prudencia felajánlja Jose Luisnak, hogy segít tisztázni a nevét, amennyiben elveszi feleségül Angelicát. Montserrat és Alejandro kapcsolata egyre bensõségesebb, amit Maria nem néz jó szemmel. Pedro megígéri Nadiának, hogy tartja magát a megállapodásukhoz, de azt is közli vele, hogy Jose Luis él és csak idõ kérdése, hogy kiderüljön az igazság. Robledo kapitány és Joaquin rájönnek, hogy Antonio Olivares és Jose Luis Alvarez egy és ugyanaz a személy.

50.
Maria belopózik Alejandróhoz a zuhany alá, a férfi pedig azt hiszi, hogy a felesége az. Montserrat rájuk nyit, és megfenyegeti Alejandrót, hogy elhagyja, ha nem zavarja el Mariát. Alejandro ezért elkergeti Mariát, aki Adolfóhoz költözik. Maria elárulja Montserratnak, hogy az anyja Benjamin szeretõje volt. Idõ közben Graciela is megtudja Robled kapitánytól, hogy Jose Luis álnéven hosszú ideig az Almonte birtokon rejtõzött.

51.
Alejandro megegyezik Tomasszal, kifizeti Dimitrio tartozását, cserébe Dimitrio elveszi Josefinát és az Agua Azulban levõ cégében vállal munkát. Pedro megbízásából Eziquel felkeresi Alejandrót és elmondja neki, hogy a birtok közelében megtalálták Antonio Olivares, az eredeti intézõ, holttestét, vagyis az idegen, aki a birtokra érkezett, valójában Olivares bõrébe bújt imposztor volt.

52.
Alejandro rájön, hogy José Luis dolgozott a birtokon és féktelen haragra gerjed. Hajthatatlanul azonnal elzavarja Montserratot a háztól, akit vérig sért a szidalmazásaival. Alejandro még barátjára Victorra se hallgat, akinek legalább annyit sikerül elérnie, hogy a pisztolyt elvegye tõle, amivel feleségével és magával is végezni akart.

53.
Prudencia közbenjárására Robledo meghallgatja Jose Luist, késõbb pedig az Esmeraldával hozzájuk érkezõ Refugiot, de egyelõre nem dönt arról, mi legyen a két szökevény sorsa. Graciela nehezményezi, hogy Lauro kiutasította az otthonukból Dimitriót, ám beszélgetésüket az Alejandro birtokáról kitett Montserrat, Carlota és Rosario érkezése zavarja meg. Graciela hamar rájön, hogy a látogatásnak nagy baj lehet az oka. A kidobott Dimitrio Adolfo lakásában köt ki, de ott összefut Mariával, aki választás elé állítja Adolfót: vagy Dimitrio marad, vagy õ. Alejandro Maria keresésére indul, és az éppen séta közben csúnyán veszekedõ Adolfoba és Mariába botlik. A férfi Adolfot elzavarva felajánlja Mariának, hogy térjen vissza birtokra, mint új asszonya és a ház úrnõje.

54.
Alejandro hazaviszi Maríát, mint a ház új úrnõjét. Macario értesíti Anselmo atyát Montserrat és Alejandro kapcsolatának megromlásáról. Az atya nyomban Alejandróhoz viharzik és megpróbálja meggyõzni, hogy bocsásson meg Montserratnak, de a férfi hajthatatlan. Ezért az atya Montserratnál is próbálkozik, és véletlenül elszólja magát a nõ elõtt a María-ügyrõl is. Nadia Víctorra kezd gyanakodni, mint aki felfedte José Luist Alejandro elõtt, pedig nem is õ volt. Robledo kapitány beleegyezik, hogy segít José Luisnak és Refugiónak, Prudencia pedig meghívja magához Ameliát, hogy megbeszéljék, hogy tudnák Angélica utolsó hónapjait boldoggá tenni.

55.
Maria egy bevásárló körút során összetalálkozik Montserrattal, akit addig provokál, amíg a vita verekedéssé nem fajul. Robledo kapitány közli Gracielával, hogy José Luis ártatlan, és Dimitriot szándékozik letartóztatni. A beszélgetést Lauro is meghallja, megrázza a hír, de úgy véli, hogy a fiának bûnhõdnie kell. Josefina kétségbeesik az esküvõ miatt, de ügyvédre már nem ad pénzt. Montserrat pedig egyáltalán nem érez együtt az öccsével. Csak Graciela áll ki az õ kicsi fia mellett. Pedrot kéri meg, hogy segítsen kihozni a börtönbõl, aki ezt meg is ígéri, egy majdani szívességért cserébe. Virginia és Amelia Angelica után utazik, aki vidáman tölti együtt a napokat a szerelmével. José Luis eltökéli, hogy boldoggá teszi õt a még hátra lévõ idõben.

56.
Graciela mindenáron ki akarja békíteni a lányát Alejandróval, természetesen anyagi érdektõl vezérelve. Amikor Carlotától kérdezõsködik, Lauro gyanús mondatfoszlányokat hall meg. A két nõ mellébeszél, titkolózik. Montserratra is ráparancsolnak, aki ezzel nem törõdik, de végül mégsem képes az apjának elmondani a teljes igazságot, mert a férfin a rosszullét jelei mutatkoznak. Lauro meglátogatja a fiát a börtönben, a hûvös beszélgetés gyûlölködéssé fajul. Joaquin a családja után utazik. Azonnal haza akarja vinni õket, José Luisnak pedig pénzt ajánl, hogy ne vegye el Angelicát. Végül a lány keresztanyja téríti jobb belátásra a férfit. Lauro, aki érzi, hogy súlyos titkok vannak a háttérben, elmegy Alejandróhoz, hogy megkérdezze az igazságról. A beszélgetésnél Maria is jelen van, és olyan súlyos dolgok hangzanak el, hogy a beteg férfi végzetes szívrohamot kap.

57.
Alejandro azonnal Agua Azulba siet, hogy személyesen közölje a tragikus hírt az admirális családjával. Montserratnál épp Josefina van látogatóban, amikor Graciela hazahozza a fiát a fogdából. Az asszony elzavarja a lelkendezõ menyasszonyt, aki távoztában sikeresen rábeszéli Dimitriot, hogy legyen segítõkész a húgával. Joaquin azzal bízná meg Pedrót, hogy tegye el láb alól José Luist, nehogy elvehesse a lányát. Alejandro megérkezik Montserratékhoz. Lauro halálának hírére a lány összeomlik. Még Dimitriót is megérinti a dolog – Graciela alig tudja õt felrázni. Amikor kiderül, hogy milyen körülmények közt halt meg Lauro, Montserrat azzal vádolja meg Alejandrót, hogy megölte az apját. A békülés kilátástalannak tûnik, pedig mindenki erre beszélné rá mindkettejüket. José Luis és Refugio tiszta lappal léphet be újra a haditengerészethez, amirõl Montserrat is tudomást szerez.

58.
A hadnaggyá elõléptetett José Luis, ünneplõ egyenruhában elmegy a Mendoza házhoz, de Rosario dühösen elzavarja, Montserratnak pedig nem szól errõl. Joaquin Alejandróval akarna beszélni a birtokon, hogy José Luisra uszítsa, de õt meg a gyanakvó Dominga küldi el. Victor Nadia miatt külön fejezi ki a részvétét Montserratnak, és egyúttal arra is megpróbálja rábeszélni a lányt, hogy béküljön ki Alejandróval.

59.
Dimitrio és Graciela megpróbálja kieszközölni rábeszéléssel, hogy Montserrat menjen el Alejandróhoz és próbáljanak meg kibékülni. Eleinte úgy tûnik, mindkettejüket sikerül meggyõzni, de végül María mesterkedésének köszönhetõen még jobban haragszanak egymásra, mint elõtte. Alejandro, hogy kiheverje sérelmeit, utazásra készül Maríával. Rosario elhatározza, megfogadja Carlota tanácsát, és felfedi kilétét Alejandro elõtt.

60.
Alejandro közli Anselmo atyával, hogy elindította a házassága érvénytelenítését és hogy elutazik Maríával. Rosario Monserrat levelét küldi el Victorral a fiának, de mire Victor a birtokra ér, Alejandro már elutazik. Angelica esküvõjén apja arra készül, hogy lelõje Jose Luist, de végül Refugio megállítja õt. Adolfo felajánlja Dimitriónak, hogy szökjenek meg Brazíliába, de a barátja úgy dönt, hogy Auga Azulban marad és feleségül veszi Josefinát.

61.
Alejandro és María visszatérnek a birtokra. María elégeti Montserrat könyörgõ levelét, így az nem jut el Alejandróhoz. Anselmo atya mindent megtesz, hogy Alejandrot rávegye a békülésre, de õ hajthatatlan. Dimitrio elhagyja Josefinát és amikor Graciela, a vagyon reményében, visszakergeti õt a feleségéhez, akkor Dimitrio határozottan ellenáll és Montserrat nevében is kikéri magának az anyja folytonos pénzéhes manipulálását.

62.
Miután María magához vette a nagybátyja szekrényében talált Montserrat képét és fehérnemûjét az intézõ házába csempészi, hogy Alejandro azokat ott találja meg, majd felszólítja, hogy vegye õt feleségül. Alejandro kezdeményezné a válást, amikor a történet váratlan fordulatot vesz: Solís, Montserrat ügyvédje megjelenik Alejandro birtokán a válást kezdeményezõ papírokkal: semmire nem tart igényt, de cserébe Alejandro mondjon le a születendõ gyerekrõl. A férfit megdöbbenti az ajánlat és nem írja alá a papírokat.

63.
Graciela megfenyegeti Alejandrót, hogy ha elválik Montserrattól, az drága mulatság lesz. Esmeralda, miután megtudja, Refugio intézte el, hogy kirúgják a Rejtektanyából, kiadja szerelme útját. Angelica Agua Azulban összefut Montserrattal, így Jose Luis is tudomást szerez arról, hogy Alejandro nem kísérte el mindenórás várandós feleségét.

64.
Megszületik Montserrat és Alejandro gyermeke. Rosario a szülés alatt elmondja Monserratnak, hogy õ Alejandro Édesanyja. Alejandro nem megy el meglátogatni a fiát, mert nem tud megbocsájtani Montserratnak, pedig igazából mélyen belül még mindig szereti a feleségét. Joaquin elmondja Alejandrónak, hogy Jose Luis ismét Agua Azulban van, és hogy elvette nagyobbik lányát Angelicát.

65.
A Joaquínnal való beszélgetés hatására Alejandro úgy dönt, megöli José Luis-t, és el is megy hozzá, de nem találja otthon. José Luis ugyanis bevetésre megy Refugióval, drogkereskedõket fülelnek le. Adolfo köti az ebet karóhoz Josefinánál, hogy féltékennyé kéne tennie Dimitriót, nyomatékosításul meg is csókolja õt. Angélica felajánlja Montserratnak, hogy segít a családnak anyagilag, ha José Luisszal Montserrat fiának keresztszülei lehetnek.

66.
Montserrat nem tudja lebeszélni Alejandrót, hogy bosszút álljon Jose Luison. Mivel Gracielának az a véleménye, hogy „az ágy mindent megold”, Montserrat tiltakozása ellenére, de a nevében telefonos üzenetet küld Alejandrónak, melyben vacsorára hívja. Pedro és Nadia botrányos körülmények között várja a kormányzói jelölés szempontjából fontos vendégeiket, de a vacsorát, ahogy a jelölést is, végül visszamondják.

67.
Miután Josefina összeveszik Dimitrióval, Graciela beszélni akar a nõvel, de a fia arra utasítja, hogy ezentúl ne avatkozzon az életébe. Montserrat nagyon izgul, hogy vajon Alejandro elmegy-e hozzá. A férfi végül elmegy, azonban Jose Luis is akkor ér oda Montserraték házához és megbeszélik, hogy egyszer s mindenkorra elrendezik a kettõjük ügyét. Maria dühös Alejandróra, amiért elment a feleségéhez. Pedro felajánlja Nadiának, hogy viszonyt folytathat Victorral amíg terhes lesz tõle, azonban utána minden kapcsolatot meg kell szakítania vele.

68.
Jose Luis életveszélyes állapotban fekszik a kórházban, de amikor magához tér, kijelenti, hogy nem tesz feljelentést Alejandro ellen. Pedro megbízza Ezequielt, hogy ölje meg Jose Luist. Mivel õ nem jár sikerrel, Joaquin is felajánlja a segítségét Pedrónak a kívánt földek megszerzésében

69.
Joaquín kapcsolatrendszere segítségével kijuttatja Alejandrót a börtönbõl. De persze ezt is csak azért, hogy cserébe bérbe adja a földjeit Pedróéknak. Alejandro ezután meglátogatja José Luis-t, hogy megköszönje, hogy nem emelt vádat ellene, és megkérdezze, tényleg nem volt-e közte és Montserrat között semmi az esküvõ óta?

70.
Alejandro felkeresi Montserratot, hogy mindent megbánva bocsánatot kérjen tõle, a felesége azonban fájdalmas megbántottságában hajthatatlan marad. Graciela dühöng, hogy oda a jó pénzforrás – de még utoljára kizsarol egy nagyobb összeget a férfitól. A szomorú búcsú után Alejandro saját otthonába költözteti az édesanyját.

71.
Alejandro Dimitriónak ígéri az öröksége fele részét, ha bebizonyosodik, hogy valóban féltestvérek. Graciela ezt a fiának tagadja, Alejandrónak pedig valószínûsíti. Adolfo tovább folytatja Josefina ámítását a szerelmével, amit a lány nem hisz el. Naiv szeretettel tart ki Dimitrio mellett, akin látszik is némi változás, amikor kitárulkozik a húgának, és jó szándékú tanácsot is ad neki. Montserrat ezt meg is fogadja, de lehet hogy már késõn?

72.
Dimitrio, bár Josefina feloldja az ígérete alól, kis híján mégis a felesége mellett marad, az anyjának azonban ismét sikerül a rossz irányba befolyásolnia. Nadia kérdõre vonja Ezequielt, mert úgy gondolja, hogy a férfi a férje szeretõje. Hiába minden tiltakozás, Nadia bizonyítékot akar szerezni, hogy zsarolással szabadulhasson meg Pedrótól. Esmeralda felmond a bárban. Boldogan várja vacsorára a kedvesét, amikor Ezequiel toppan be hozzá. Szó szót követ, a vita egy kierõszakolt csókkal végzõdik, amelynek Refugio szemtanúja lesz, és elrohan.

73.
Pedro Ezequiel révén megtudja, hogy Esmeraldának ismét eljárt a szája. Meglátogatja a lányt, durván megveri, és még durvább bántalmazást helyez kilátásba, ha nem takarodik el estig a faluból. A sértett Refugio már csak a lány hûlt helyét találja. A hazaköltözött Dimitriónak Graciela végre elárulja nagy titkát: még lánykorában született egy fia Benjamin Almontétól, de korán meghalt.

74.
Alejandro megmenti Mariát az öngyilkosságtól, ami új dilemmához vezet: magára sem hagyhatja, de Montserrattal közösen sem élhetnek tovább. Refugio továbbra sem találja Esmeraldát, és kétségbeesésében bejelenti eltûnését Ezequielnek. Alejandro DNS-vizsgálattal akarja kideríteni, hogy Dimitrio valóban a féltestvére-e, de Dimitrio mintául szolgáló hajtincsét végül Graciela nyújtja át neki.

75.
Adolfo el akarja csábítani Josefinát, de amikor Dimitrio meglátja õket, nekiesik a barátjának. Josefina ettõl úgy érzi, hogy Dimitrio szereti õt. Rosario végre elmeséli Alejandrónak és Montserratnak élete történetét. Lánykorában Don Benjamín birtokán szolgált és össze akartak házasodni Jacintóval, aki szintén a birtokon dolgozott. Benjamín abbéli csalódottságában, hogy szeretõje, Graciela férjhez megy, megerõszakolta a lányt, majd amikor Jacinto a védelmére kelt, lelöõtte a fiút. A rendõrségen azt vallotta, hogy Rosario tette, és még õt is meg akarta ölni.

76.
Dimitriónak elege van anyja folytonos képmutatásából, harácsolásából. Majdani örökségét jótékonyságra akarja fordítani. Gracielát aggasztja, hogy Macario felismerte… Esmeralda Alejandro birtokán húzza meg magát, így Refugio hiába keresi. Montserrat addig nem hajlandó hazamenni, amíg María a birtokon van. Josefina Adolfóval szövetkezik, hogy segítsen féltékennyé tenni Dimitriót, ennek érdekében le is fizeti õt.

77.
Montserrat és Alejandro felkérik Jose Luist és Angelicát, hogy legyenek a fiuk keresztszülei. Angelica örömmel vállalja a megtisztelõ feladatot, Jose Luis azonban dühösen reagál. Angelica ismét rosszul lesz, állapota egyre súlyosabb. Maria felveszi Esmeralda telefonját, és elárulja a kétségbeesett Refugiónak, hogy az Almonte birtokon vannak. Refugio és Jose Luis azonnal a birtokra mennek. Esmeralda és Refugio kibékülnek, Maria pedig arról próbálja meggyõzni Jose Luist, hogy fogjanak össze.

78.
José Luis belemegy, hogy Angélicával õk legyenek Laurito keresztszülei, de José Luis csak azért, hogy Montserrat közelében lehessen. Amúgy szörnyû kínos neki a helyzet. Bár azt gondolja, Montserrat még mindig szereti õt is. Persze Montserrat ezt tagadja. Mivel Anselmo atya tudja, honnan fúj a szél, megpróbál beszélni José Luis fejével.

79.
Refugio kis híján lelövi Pedrót, mert úgy látja, épp megverné Nadiát, de az idõben betoppanó Jose Luis megakadályozza Refugiót a lövésben. Jose Luis Alejandro földjeirõl faggatja Pedrot, de csak kitérõ válaszokat kap. Ezeqiel emberei elkapják a leskelõdõ Mariát, de mivel õ azt állítja, csak eltévedt, egyikük hajlandó lenne elengedni, amit az Adolfóval éppen odaérkezõ Ezequiel megtilt, sõt, engedékeny emberét ki is végz

80.
Montserrat és Alejandro nagy ceremónia közepette megújítják házassági fogadalmukat. Mindeközben Jose Luis azt a parancsot kapja, hogy vegye õrizetbe Alejandrót a földjén talált illegális növények miatt. Adolfo nem tudja kiverni a fejébõl a férfit, aki a szeme láttára halt meg, ezért elmegy Mariához a börtönbe. A lány arra kéri, hogy segítsen neki kijutni onnan, de Adolfo nem segít neki.

81.
Joaquin terhelõ vallomása ellenére José Luis hisz Alejandro ártatlanságában, ezért – bár joggal lehetne vele ellenséges – segítséget ajánl neki. A bátyja által mindenébõl kiforgatott Josefina sírva állít be a Mendoza házba. Dimitrio, Graciela sértegetéseit visszautasítva, beköltözteti magához a lányt.

82.
Az anyja mesterkedéseit megelégelõ Dimitrio azonnal elköltözne otthonról, Josefinával együtt, de a lány józanul lebeszéli errõl. Fabiola meghatóan adja elõ a „jóságos” Benjamin bácsihoz fûzõdõ érzéseit. A végrendelet miatti dühös csalódottságát csak késõbb, a fiúja elõtt fejezi ki, aki egy csel bevetésére biztatja. Macario felkeresi régi úrnõjét, Ameliát, és rákérdez annak a csecsemõnek a sorsára, akit neki kellett volna eltemetnie. Az asszony elmeséli, hogy a kislány miért külföldön nõtt fel, miért kellett és kell továbbra is titkolni, hogy életben van.

83.
Sandro Narvaez Miamiban élõ sikeres ügyvéd azzal a céllal érkezik Aguazulba, hogy Alejandro unokatestvérének, Fabiola Guillénnek intézze az örökségét és ezért azonnal nyomozásba is kezd. María kimagyarázza magát Alejandronak: azzal a szándékkal lopta el Lauritót, hogy aztán õ „találhassa meg” és ezért neki legyenek hálásak. Szemére veti, hogy Alejandro becsapta, mert nála talált vigaszt, amíg Montserrat elhagyta a férfit. Alejandrót borzasztó lelkiismeret-furdalás gyötri. María látva ezt, hozzájuk akar költözni.

84.
Graciela színt vall Montserratnak a kisbabájával kapcsolatban, aki újszülött korában halt meg. Közben pénzért kuncsorogna lányától, aki azt javasolja, hogy gyorsan nézzen egy gazdag szeretõ után, amíg még fiatal. Nadia számon kéri Pedrót, aki bevallja, hogy húszévesen egy motorbalesetben elvesztette a férfiasságát. Graciela üzleti ajánlatot tesz Tomásnak: egy kis pénzért cserébe elválasztja Dimitriótól Josefinát. Montserrat meglátogatja Mariát a kórházban, ahol a nõ megbánást mutat, de Montserrat átlát a szitán.

85.
Montserrat nyíltan közli a kórházban fekvõ Mariával, hogy semmiképp sem járul hozzá, hogy egy fedél alatt lakjanak, és mivel ezt Alejandro is megerõsíti, megszökik a kórházból. Sandrónak sikerül rábeszélnie Alejandrot, hogy fogadja be Fabiolát, ami a páros vagyonszerzési tervének fontos eleme. Mivel a Rejtektanyát bezárják, Esmeralda nem tudja beváltani ígéretét, hogy odaviszi táncolni Angelicát, mire Angelicának az az ötlete támad, vegyék meg õk ketten a mulatót. Luisra egyre nehezedik a nyomás, hogy bûnösként állítsa be Alejandrót. Maria váratlanul megjelenik Pedro és Nadia házában.

86.
María tanácsára Pedro úgy intézi, hogy Nadia hallja Alejandro elleni tervének azt a részét, miszerint José Luis fog fabrikálni nekik bizonyítékokat Alejandro ellen. Így Nadia értesíti is Montserratot. Joaquín bevonul a börtönbe, Pedro pedig megfenyegeti, hogy a kapcsolata segítségével folytassa Alejandro besározását, különben a lányai is szenvedni fognak. Tomás nem hajlandó újbóli kérésre sem visszaadni Josefina pénzét. A lány így elhatározza, hogy munkát keres, Dimitrióval együtt, akivel úgy tûnik, végre van esély a normális kapcsolatra.

87.
Montserrat szembesíti José Luist a hazugságával, miszerint segít Alejandrónak bizonyítani az ártatlanságát. A vélt átverés tényét férjével is tudatja. Alejandróhoz megérkezik Joaquín üzlettársa, Samuel Barajas drogkereskedõ, akit már évek óta próbál elkapni a rendõrség és a Haditengerészet. Ezequiel szervez is egy akciót az õ és Alejandro elfogására, de végül csak a bûnözõt sikerül horogra akasztaniuk. Ám a magával hozott pénzt Fabiola elrejti, hogy elnyerje Alejandro bizalmát. Úgyhogy a pénztõl végül meg kell szabadulniuk.

88.
Alejandro segítõivel együtt elégeti a drogkereskedelembõl származó pénzt, azonban épp ekkor érkezik oda Jose Luis is, aki támogatásáról biztosítja. Sõt Monserrattal kapcsolatban is megdöbbentõ kérése van. Fabiola összebarátkozik Mariával és kifaggatja õt Alejandróval és a vagyonnal kapcsolatban. Eközben az ügyvédje, Sandro is próbál ismeretségeket kötni. Pedro egy bíró barátja segítségével elintézi, hogy Alejandrót beszállítsák a börtönbe. Dimitrio beáll a tengerészethez, de Refugio bizalmatlan vele és úgy hiszi, készül valamire.

89.
Virginia depressziója egyre súlyosabbá válik, olyannyira elhanyagoltnak érzi magát. Angelica és Esmeralda a már tulajdonukban lévõ Rejtektanyában nagy meglepetést készítenek elõ. Montserrat Pedróhoz indul, hogy közbenjárjon nála a férje érdekében. Angelica is vele tart. José Luis éppen velük egy idõben akarja számon kérni a történteket a polgármesteren. A szerencsétlenül alakuló találkozás csak tovább erõsíti Montserratban a gyanút, hogy José Luis rosszat akar neki. A férfi Angelicát sem tudja meggyõzni a jóakaratáról.

90.
Dimitrio beáll a haditengerészethez – készakarva matrózként. Josefina boldogan veszi tudomásul a hírt, Dimitrio pedig vele megy el ünnepelni, gúnyolódó anyját faképnél hagyva. Graciela így csak Sandróval vacsorázik. Angelica és Esmeralda meglepetésül rúdtáncot adnak elõ a fiúknak. Mindkét párnál nagy a szerelem és az öröm. Angelica azonban reggel nem tér magához – José Luis kétségbeesve rohan vele a kórházba. Pedro kihallgatja Alejandrót, de a férfi a zsarolás és a fenyegetés ellenére sem vall a szája íze szerint.

91.
Amelia összevész Virginiával, aki elfut otthonról, Fabiola viszont megtudja tõle, õ csak örökbefogadott gyerek volt. Adolfo megtalálja az utcán kóborló Virginiát, akit a lakásán leitat, így az õt gúzsba kötve ábrázoló fénykép is elkészül Pedro számára. Carlota Ezequielt keresi fel Alejandro érdekében, de Ezequiel azt hazudja, minden bizonnyal Jose Luis ármánykodása áll a hamis vád hátterében. Amelia tudatja Joaquinnal, hogy Angelica ismét kórházban van, és úgy tûnik, haldoklik.

92.
Alejandro kérleli Joaquínt, hogy tegyen vallomást. A férfi ellenáll, majd másnap reggelre felakasztja magát. Alejandro magához veszi a cellájában talált könyvét és egy búcsúlevelet talál benne, amiben Joaquín végül vallomást tesz miszerint Pedro Medina volt az üzlettársa és tettestársa. Leírja azt is, hogy Alejandro pedig ártatlan mindenben. Eközben Pedro arra kényszeríti Ezequielt, hogy a saját halántékához téve, süsse el a fegyvert, ezzel bizonyítva, mennyire hû hozzá. Úgy tûnik ez már több a soknál a rendõrfõnök számára…

93.
Fabiola elmondja Sandrónak, hogy Rosario harminc évig volt börtönben. Pedro és Sandro azt szeretnék bizonyítani, hogy Alejandro egy csaló és valójában nem Almonte fia. Dimitrio beszökik a jogosan bizalmatlan Alejandróhoz a börtönbe, hogy figyelmeztesse, ne higgyen Pedrónak, Barajas valójában nem vallott ellene. Dimitrio ezután felkeresi José Luist, hogy segítsen Alejandrónak, mert a birtokában van Joaquín Arechiga vallomása. Az újdonsült „barátok”, Sandro és Pedro összeesküvést szerveznek Alejandro ellen.

94.
Bár a börtönben Alejandro minden látogatóját átkutatják, sem Montserratnál, sem Rosariónál, sem pedig Anselmo atyánál nem találják Joaquin búcsülevelét. Joaquin búcsúztatóját – melyen Fabiola megismerkedik Jose Luisszal – több közjáték is megzavarja: elõbb Angelica utasítja ki fennhangon a részvétnyilvánításra érkezõ Pedrót, majd Jose Luis kéri meg csendben, de elutasítást nem tûrve, Montserratot, hogy távozzon. Adolfo önmagát és Mariát tartja felelõsnek Joaquin haláláért. Maria nem mutat bûntudatot, sõt Pedro megbízásból elvállalja, hogy õ is meglátogatja Alejandrót, és megpróbálja kideríteni, hová lett Joaquin búcsúlevele.

95.
Dimitrio igazi mintaférjjé kezd válni. Anselmo atya a börtönben meglátogatja Alejandrót, aki átadja neki Joaquin búcsúlevelét, hogy juttassa el José Luishoz. A hírre Montserrat megrémül, és Macarióval az atya keresésére indul. Maria is bemegy Alejandróhoz – áskálódni próbál Montserrat ellen, de hiába. Azt viszont sikerül megtudnia, hogy a polgármestert leleplezõ levél a paphoz került. Elébe megy, és ügyeskedéssel megszerzi a bizonyítékot. Pedrónak viszont azt hazudja, hogy az írás megsemmisült. Nadia és Victor csellel bejutnak a börtönbe, ahol sikerül Barajassal beszélniük. A férfi velük is közli, hogy nem vallott Alejandróra, és nem is fog. A levél elvesztének hallatán mindenkin elhatalmasodik a kétségbeesés, Montserratot csak a Barajasról kapott hír vigasztalja valamennyire. Nadia megbizonyosodik róla, hogy állapotos. Mivel azonban a gyermek nem maradhat az övé és Victoré, nem tudja, mit tegyen.

96.
José Luis csak elkésve tud beszélni Alejandróval a börtönben, aki közli vele, hogy a bizonyító erejû levelet Anselmo atyával küldte el neki, tõle kérje el. José Luis ezt meg is tenné, de Montserrat be se akarja engedni. Az atyától végül megtudja, hogy az írás Mariánál van. Pedro is tudomást szerez róla, hogy Maria hazudott neki a papír megsemmisülésérõl, ezért felkeresi, és félholtra veri, a bizonyítékot pedig elégeti. Maria a nála megjelenõ Montserratnak úgy állítja be az esetet, mintha a valamivel elõbb odaérõ José Luis verte volna meg. Erre Montserrat gyûlölete még inkább fellángol. Ezequielrõl kiderül, hogy talán valóban jóérzésû emberré vált. Polgármester akar lenni, hogy Pedro aljasságainak véget vessen. Az elhivatott munkához segítõ társra vágyik – megkéri Carlota kezét. Amikor Momntserrat rádöbben az igazságra, bocsánatot akar kérni régi szerelmétõl. José Luis elõször látni se akarja, majd azért könyörög, hogy ismerje el, hogy még érez iránta valamit.

97.
María elmondja Alejandrónak, hogy elvették tõle Joaquín vallomását, de azt nem árulja el, hogy Pedro verte meg. Ellenben azt állítja, Montserrat és José Luis kitörõ örömmel fogadta a történést. Ezequiel megkéri Carlota kezét. Angélicá hozzáfog, hogy megszervezze Refugio és Esmeralda esküvõjét. José Luis megcsókolja Montserratot és ezt el is mondja Alejandrónak, hogy bocsánatot kérhessen érte, és elhatározza, hogy innentõl fogva távol tartja magát a nõtõl. Ugyanakkor biztosítja Alejandrót arról, hogy megtesz mindent, hogy kijuttassa a börtönbõl. Emellett elkezd gyanakodni Fabiolára. Alejandro José Luis vallomása miatt ismét rossz szemmel néz Montserratra, de végül gyanúja elszáll. Pedro megöleti Maríát Adolfóval…

98.
Bár Adolfo rálõ Mariára, mégsem végzi ki, ugyanis Ezeqiel vaktöltényt tett a gyilkos fegyverbe, azért, hogy késõbb Pedro ellen fordíthassa mindkettejüket. Fabiola elárulja Pedronak, hogy látta, amint Alejandro és Jose Luis pénzt égetnek el a tengerparton, ezért Robledo kapitány azonnali hatállyal elbocsátja Jose Luist a haditengerészettõl. Mariát Esmeralda bújtatja el a Rejtektanyán, és hogy senki ne lássa, a reggeli takarítást bízza rá. Pedro, abban a hitben, hogy Maria már halott, busásan megjutalmazza Adolfot, egyúttal felkéri, legyen az utódja a polgármesteri székben, ha õ kormányzó lesz.

99.
Pedro kilátásba helyezi, hogy következõ polgármesterként Adolfót szeretné látni, amit Ezequiel nem néz jó szemmel. José Luis elfogadja, hogy valószínûleg börtönbe kell vonulnia, és ezt is felhasználja ahhoz, hogy segítsen Alejandrón. Montserrat Robledo kapitány segítségét kéri, aki elhatározza, az új információk birtokában végére jár az ügynek. Fabiola és Sandro Pedróval új tervet próbálnak kieszelni, hogy Fabioláé legyen az örökség.

100.
Robledo kapitány közbenjárásával kiengedik Alejandrót a börtönbõl. Ezequiel meglátogatja Gracielát és pénzt ajánl fel neki, hogy elfogadtassa magát vele. Közben Carlota mindent megtesz, hogy a társaságban bemocskolja Pedro Medinát, ezzel segítve võlegényén. Medina hamis végrendeletet csináltat és azt adja Fabiolának, hogy tegye vissza Alejandro széfjébe, amit a nõ meg is tesz. Angélica és Amelia megszervezi Esmeralda meglepetés esküvõjét.

101.
Refugio és Esmeralda összeházasodnak. Dimitrio Josefinát vinné az esküvõre, de Graciela közbelép és elhiteti a lánnyal, hogy szégyent hozna a férjére, ha elmegy, ezért a lány betegséget színlel. Pedro nyomoztat Rosario után és aggódik, nem érti, hogy Robledo kapitány miért változott meg vele. Azt latolgatja, hogy Joaquín levele senkihez sem juthatott el Alejandrón kívûl, így nem kerülhet veszélybe, de megfeledkezik Anselmo atyáról. Fabiola kihallgatja Alejandro beszélgetését, amiben a férfi elmondja, hogy az ügyvédje Sandro után nyomoztat. Nadia meg akarja szakíttatni a terhességét, mert tudja, hogy Pedroval kéne felnevelnie a gyereket és szerelmét is elveszítené. Víctor nem tud a terhességrõl, de meg akarja szöktetni Nadiát.

102.
Esmeralda és Refugio esküvõjén Virginia kisebb gonoszságot követ el, miután meglátja a váratlanul betoppanó Josefinát, Dimitrio nyakába omlik, és csókot lop tõle. A botrány nem marad el, Josefina még otthon sem hajlandó szóba állni Dimitrióval. Graciela viszont kap az alkalmon, hogy megpróbálja véglegesen eltávolítani a fiát a feleségétõl. Cervera e-mailt kap Floridából, megismeri Sandro bûnlajstromát, de cselekedni már nem tud, a besurranó Sandro leüti, majd az egész irodát lángba borítja. Angelica, Jose Luis minden ellenkezése ellenére meghívja hozzájuk Montserratot, mert meggyõzõdése, hogy halála után Montserrat lesz az, aki gondoskodik majd a férjérõl.

103.
Montserrat elmegy Angelicához, de José Luis nem engedi be hozzá. Késõbb Amelia és a barátok kérésére sem hajlandó teljesíteni a felesége utolsó kívánságát. Angelica, aki hálás az egykori lelki támogatásért, szinte könyörög az õt meglátogató Fabiolának, hogy a halála után legyen José Luis társa. Adolfo a szerelmét bizonygatja a megzavarodott Josefinának. Dimitrionak pedig versenyt ajánl: melyikük szerzi meg a lányt – a pénzével együtt? Az orvos közli José Luis-szal, hogy a feleségének legfeljebb néhány napja van hátra. Robledo magához kéreti Anselmo atyát, hogy kiderítse, mit tud a pap Joaquin végrendeletérõl, mert nyomozni akar a polgármester ellen.

104.
Carlota és Ezequiel bejelenti a nagy hírt, összeházasodnak, de ennek sem Alejandro, sem Montserrat nem örül igazán. Nadia hajthatatlan abban, hogy elvetesse születendõ gyermekét, de csak a mûtét napján közli Montserrattal, hogy arra Mexikóvárosban kerül sor, ahová egy órán belül repülnek is. Pedro új megbízást ad Adolfonak, Maria után ölje meg Anselmo atyát is, mert õ az, aki számára kedvezõtlenül vallana egy Alejandro ellen indított örökösödési perben. Dimitrio Gracielától értesül Josefina távozásáról, de beszélni nem tud vele, Tomas házában maga Tomas állja útját…

105.
Adolfo ki akarja végezni Anselmo atyát, de nem viszi rá a lélek, ezért segítségül hívja Ezequiel-t, aki elzavarja Adolfót. Majd azt állítja, õ végrehajtotta mivel nem volt már más választása és errõl egy bizonyítékot is átad a fiúnak. Monserratnak köszönhetõen Nadia az utolsó pillanatban mégsem szakíttatja meg terhességét. Víctor Alejandro segítségét kéri, hogy elmenekülhessenek Nadiával. A terv az, hogy Guatemalába repülnek egy kisrepülõvel, majd Brazíliában kezdenek új életet szerelmével.

106.
Nadia végre elárulja Victornak, hogy gyereket vár, és bevallja, hogy eddig miért titkolta a nagy újságot. A rövid érzelmi vihart követõen úgy döntenek, hogy megszöknek, és hármasban új életet kezdenek. Dimitrio a szabadban, egy helyben állva tölti az éjszakát. Josefina végül megsajnálja, és szóba áll vele. A beszélgetés a lány döbbenetére nyilvános, szenvedélyes szerelmi vallomásba torkollik. Adolfo bemutatja Pedrónak az Ezequieltõl kapott bizonyítékot az atya haláláról. A hír Sandrót is megnyugtatja, folyhat tovább a harc Fabiola örökségéért. Pedro ismét arra igyekszik rávenni bíró barátját, hogy marasztaltassa el Alejandrot – ezúttal szélhámosságért. A kérését elferdített tényekkel indokolja, mivel Gonzalo nem áll rögtön kötélnek.

107.
Hiába vall szerelmet nyílt színen Dimitrio, Josefina rájön, hogy nem fogadhatja azt el, csak ha már saját magával sikerült kibékülnie. Ezért elhatározza, hogy egy idõre elutazik Aguazulból. A bátyjával szemben is a sarkára áll, és visszakéri tõle a pénzét. Dimitrio magára maradva, lelkifurdalások közepette emlékszik vissza a sok megalázásra, amit Josefina tõle szenvedett el. José Luis az utolsó órákban mégis megengedi, hogy régi szerelme beszéljen a feleségével. Angelica megkéri Montserratot, hogy ne hagyja magára a férjét, ha õ már nem lesz. Rosariot váratlanul kihallgatásra viszik Gonzalo bíróhoz. Az utána rohanó Alejandrót Pedro nem engedi be a tárgyalóterembe.

108.
Angelica betegsége végérvényesen legyõzi õt, Jose Luis karjaiban eltávozik az élõk sorából. Pedro Gonzalo bíró jelenlétében igyekszik rábizonyítani Rosariora, hogy Alejandro valódi apja Jacinto Sanchez, Gonzalo pedig Alejandrotól bekéri a régi és az új végrendeletet is. Adolfo elmondja Ezequielnek, hogy ellopta a Pedro által megszerzett eredeti végrendeletet, de azt, hogy hol rejtegeti sajátos „életbiztosítását”, nem árulja el. Tomas egy nagy összegû csekkel honorálja Graciela hathatós ármánykodását Josefina és Dimitrio szétválasztásában, de beszélgetésüket Dimitrio is hallja, ezért úgy dönt, végleg magára hagyja édesanyját és elköltözik a szülõi házból.

109.
Majdnem mindenki Angélicát gyászolja, José Luis beleszórja hamvait a tengerbe, és barátai gyõzködése ellenére türelmesen megvárja, hogy elvigyék a börtönbe. Elõtte még Graciela is megpróbálja neki „eladni” a segítségét Montserrat elnyeréséhez, de José Luis nem kér belõle. Dimitrio Montserrat segítségével megpróbál beszélni Josefinával, de õ már elment otthonról, meg akar szakítani végleg minden kapcsolatot az agua azuliakkal. Nadia és Víctor a szökés elõtt még egyszer, utoljára a kis házban is találkozni akarnak. Ezequiel elindul, hogy Pedrót meglepje otthonában egy fejlövéssel, de Adolfo figyelmezteti a polgármestert.

110.
Ezequiel le akarja lõni Pedrót, ezért elrejtõzik a házában. Miközben várja, észreveszi, hogy a monitoron élõben követheti Nadia és Víctor titkos légyottját. A beszélgetésbõl fény derül számára is arra, hogy Pedro egy motoros baleset következtében elvesztette a heréit és hogy Nadia Víctortól gyermeket vár. Ezequiel nyeregben érzi magát, de nem sokáig: Pedro megérkezik és fegyvert fog rá. Ezequiel érzi, hogy szorult helyzetbe került, nem talál más kiutat, ezért ismét megalázkodik Pedro elõtt, a bocsánatáért könyörög és elmondja, hogy Nadia terhes. María nem mondott le Alejandroról. Azt akarja késõbb neki hazudni, hogy õ találta meg az eredeti végrendeletet. Domingát is a bíróságra citálják: elmondja, hogy Graciela hosszú éveken át Benjamín Almonte szeretõje volt. Sandro Narváez mindent megtesz, hogy megszerezze magának Gracielát.

111.
Pedro bezárja Nadiát és Ezequielre bízza a feladatot, hogy Víctort örökre tûntesse el a színrõl. Ezequiel elmondja Pedronak, hogy Benjamín végrendelete Adolfonál van. Víctor boldogan elújságolja Alejandronak, hogy már mindent elintézett, hogy Nadiaval Guatemalába szökhessenek, de a õk még nem tudják, hogy Nadiát bezárva tartja a férje. María továbbra is Esmeraldánál rejtõzik, sõt kihasználva az vadandó alkalmat a lokál megnyitóján rúdtáncosnõnek öltözve el akarja csábítani Alejandrót, de a férfit nem lehet ilyen könnyen becsapni.

112.
Alejandro a bártáncosnõben felismeri Mariát, aki megint megpróbálja megnyerni magának a férfit. Adolfo bajban van, és a nõvérétõl elbúcsúzva menekülõre fogja. A hazaérkezõ Pedro ütlegeléseitõl Montserrat menti meg Nadiát. A Montserrat után rohanó Alejandro és Victor is megérkezik. Alejandro a helyszínen marad, és a magához térõ Pedronak azt mondja, hogy õ ütötte le. Pedro megfenyegeti õt is és Nadiát is. Fabiola ismét kihozza a sodrából Montserratot, aki megpróbálja kidobni õt a házból. A polgármester megjelenik Gracielánál és figyelmezteti, hogy tartozik egy szívességgel. Alejandrot kell meghazudtolnia. Refugio és Dimitrio összeverekszik az Esmeraldáról megalázóan beszélõ többi tisztessel.

113.
Graciela túlteljesíti Pedro várakozását Alejandro befeketítését illetõen. Az újabb bírósági vallomásért azonban az annak segítségével megkaparintandó örökség felét követeli Sandróéktól. Nadia és Victor búcsúzik. A birtokra indulnak – kocsival. Pedro emberei közben már a halálos balesetet tervén dolgoznak. Fabiola súlyos dolgokkal gyanúsítja meg Alejandrót, aki végre kidobja õt a házból. A nõ kifelé menet még szemébe vágja Montserratnak, hogy meg fogja szerezni magának José Luist.

114.
Alejandrót már nemcsak azzal vádolják, hogy meghamisította don Benjamin végrendeletét, hanem azzal is, hogy apránként megmérgezte õt, ezért úgy dönt, Victorhoz és Nadiához csatlakozva, a családjával együtt szökik velük. Pedro, miután kiderítette, hogy Victor és Nadia a birtokon bujkál, rendõröket küld rájuk, így Victor az azonnali indulás mellett dönt. Mariának sikerül rálõnie Montserratra, aki életveszélyes sebesüléssel kórházba kerül. Az errõl mit sem sejtõ Alejandro a birtokon a családjára várva összekülönbözik Victorral: elõbbi maradna még, utóbbi viszont indulna, mert a rendõrség már a birtok határánál jár.

115.
Alejandro, Víctor és Nadia elmenekül a kisrepülõn, de Ezequiel és rendõrei az üldözés közepette eltalálják, így a gép a tengerbe zuhan. Montserrat életéért küzdenek a kórházban, sikerül is megmenteni õt. Miután felébred, úgy emlékszik, José Luis akarta lelõni. José Luist visszaviszik a börtönbe, ahol Refugio rájön, hogy talán nem is Pedro volt a ludas Montserrat ügyében, hanem María, így Robledo kapitány rá is ki akarja vetni a haditengerészet hálóját.

116.
Alejandro, Nadia és Victor repülõgép szerencsétlenségben meghalnak. A haditengerészet hetekig keresik õket, de nyomuk veszett a tengerben. Montserrat nem akarja elfogadni, hogy örökre elvesztette a szerelmét. Adolfo kérdõre vonja Pedrót, hogy õ idézte elõ a balesetet. María meg van gyõzõdve arról, hogy Alejandro él és visszajön hozzá. Akkor majd felhasználhatja a nála lévõ Benjamín Almonte eredeti végrendeletét.

117.
Pedro feleségének halálhíre hallatán azonnal megkörnyékezi Ameliát. Miután Gracielánál van Alejandro mobilja, amelyben megtalálja a férfi Montserratnak szóló videóüzenetét amiben arra kéri, hogy bízzon meg José Luisban. Eltelik hét év. Montserrat Domingáékkal kávézót nyitott és abból tartja fenn a családot. Esmeralda gyermeket vár. Eljön José Luis szabadulásának a napja és Refugio figyelmezteti õt, hogy gondoskodniuk kell Montserratról. Graciela magányos és szegény. Carlota felajánlja neki, hogy megveszi tõle a házát, de engedi, hogy tovább lakjon benne. Hála a maffiózó, immár polgármester férjének, Carlota dúsgazdag.

118.
Míg Fabiola a Miamiban tartózkodó Sandróval változatlanul a múltját kutattatja, Graciela felkeresi, és megfenyegeti õt: vagy átadja az örökség felét, vagy a kis Lauritótól és Benjamin Almontétõl vett DNS-mintával bebizonyítja, hogy Fabiola nem áll vér szerinti rokonságban az Almonte családdal. Montserrat Macariótól megtudja, hogy aznap, mikor meglõtték, Jose Luis Alejandro kérésére érkezett a helyszínre. A nõ erre számon kéri Rosarion, miért nem szólt errõl az elmúlt hét évben. Jose Luis ezen a napon szabadul, és elárulja a börtönkapuban rá váró Esmeraldának, hogy mindenképpen visszaszerzi az özveggyé lett Montserratot. Esmeralda némi ellenkezés után kellõen kicsinosítja barátját, Jose Luist a nagy találkozáshoz, amire este sor is kerül Montserrat cukrászdájában.

119.
A frissen szabadult José Luis meglátogatja Montserratot, miután elhatározta, hogy visszaszerzi. Ehhez lefizeti Gracielát is, de épp azért, hogy ne csináljon az ügyben semmit, se pro, se kontra. Montserratot kétségek gyötrik, hogy ebben a helyzetben mégis hogy reagáljon. Fabiola Ameliát faggatja igazi szülei kilétérõl, de nem jár sikerrel. Adolfo María régi holmija közt keresi Alejandro végrendeletét, de nem találja.

120.
Esmeralda megvallja Montserratnak, hogy Refugio nem foglalkozik vele azóta, hogy a második trimeszterbe lépett. Mónica kezd belehabarodni Dimitrióba, de Refugio félreérti, és azt hiszi, õ a kiszemelt. Montserrat a videóüzenettel kap egy utolsó lökést, amitõl összeáll a kép, hogy José Luis végig segített Alejandrónak. Fabiola megpróbálja elcsábítani José Luist, de nem jár sikerrel. Pedro rájön, hogy Fabiola valójában Graciela lánya.

121.
Montserrat és Jose Luis tisztázzák egymás között a dolgokat és megbeszélik, hogy barátok lesznek. Refugio szerelmet vall Monicának, mire a kapitány közli vele, hogy az õ szíve valójában Mendoza hadnagyért epedezik. Adolfo meglátogatja Esmeraldát és Maria után érdeklõdik. Carlota boldogan csinosítgatja a Mendoza házat, amit végül Graciela eladott neki. Victor és Nadia meglátogatják Alejandrót a kórházban, ám az orvos rossz hírt közöl velük: vagy kifizetnek három hónapot elõre vagy lekapcsolják Alejandrót a géprõl. Nadia mindent el akar követni, hogy megmentsék õt, ezért ráveszi férjét, hogy vegyenek fel kölcsönt.

122.
Martin szeretné, ha Nadia zongorázna az argentin nagyköveteknek adott fogadáson. Nadia rááll, és Victort is meggyõzi, mert a fellépti díj kell Alejandro ápolására. A lelkesen érdeklõdõ vendégek elõtt azonban már nem akar mutatkozni. A közönség soraiban ül Josefina, aki felismeri Nadiát, és felkeresi az öltözõben. Így értesül az évekkel azelõtt történtekrõl. Monica és Dimitrio kellemes estét töltenek együtt – valami kezd kialakulni közöttük… Montserrat, José Luis, Esmeralda és Refugio négyesben vacsoráznak, és a múltra emlékeznek – rossz napokra, félelmekre, vidám pillanatokra. Csak Angelicát és Alejandrot hiányolják fájdalmasan. Adolfo Ezequielen kéri számon, hogy mi lett Mariával és az érvényes végrendeletet is rajta keresi. Montserrat megmutatja Rosariónak az üzenetet, amit Alejandro José Luisról a mobiltelefonján hagyott.

123.
Josefina megismerkedik Nadiáék kislányával, és megtudja, hogy mennyire aggódnak Alejandro sorsa miatt. Bemegy a kórházba, majd úgy dönt, hogy fedezi Alejandro további ápolásának minden költségét. Azt is elhatározza, hogy visszatér Aguazulba, hogy Nadiáéknak beszámolhasson az otthoni helyzetrõl, és megígéri, hogy megpróbálja Buenos Airesbe hozni Alejandro édesanyját és a fiát – akit árvának hisznek. Montserrat visszaemlékezik José Luis-szal közös múltjuk legdrámaibb részleteire. José Luis a valóságban is megjelenik a tengerparton. Együtt folytatják az emlékezést, békés barátságban, de aztán José Luis ismét megvallja Montserrat iránti szerelmét. Dimitrio remekül kijön a rábízott Lauritoval. A jó hangulatot Graciela töri meg, aki ismét áskálódni kezd José Luis ellen. Kiderül, hogy a nagyköveti estélyen még valaki felismerni vélte Nadiát. Carlos el is küld róla egy mobiltelefonnal készített fotót Pedronak.

124.
Montserrat bemutatja José Luist Lauritonak. Az ismerkedés nagyon jól sikerül. Az együttlétek hármasban is folytatódnak, és végre Montserrat is jókedvûnek látszik. Rosario boldogságot kíván neki, ezért végül elfogadja, hogy az életnek tovább kell mennie. Alejandroban zaklatott emlékek élednek. A múltról álmodik, és álmában Lauroval is találkozik. Montserrat apja a túlvilágról megbocsát neki, és kitartásra bíztatja. José Luis megkéri Montserrat kezét, aki igent mond, de tele van kétségekkel. Alejandro pár pillanatra kinyitja a szemét – Victor berohan a kórházba, hogy ott legyen, ha a barátja felébred. Josefina elindul Mexikóba. Pedro megtudja, hogy tényleg Nadia az, akit Buenos Airesben láttak, és azonnal Argentínába indul. Montserrat a tengerparton emlékszik vissza Alejandrora, és fájdalmas búcsút véve tõle, a tengerbe dobja a jegygyûrûjét.

125.
Victor a kórházban töltött éjszaka után kávéért indul. Az üresen maradt kórteremben Alejandro magához tér. Nem ért semmit, kábán felkel, felöltözik, és kibotorkál a kórházból. Kétségbeesetten kóborol a teljesen idegen városban, amikor Victor végre rátalál. Amikor megtudja, hogy nem egy napot aludt át, hanem hét évet, és hogy Montserrat is meghalt, teljesen összeomlik. Nadia és Victoria sem tudja megvigasztalni. Siratja a feleségét, de a kisfiával kihagyott idõt és édesanyját is, aki valószínûleg nehéz körülmények közt él. Montserrat és José Luis külön-külön, aggódva próbálják elmondani Lauritonak, hogy összeházasodnak, de a kisfiú kitörõ örömmel fogadja, hogy lesz még egy apukája. Monica hûvösen szakít Dimitrioval, mert félreérti a férfi távolságtartását. Dimitrio egy darabig tépelõdik, de aztán úgy dönt, hogy nem hagyja annyiban a dolgot. Még be is mutatja a lányt a családjának. Graciela ez alkalommal megható nagyjelenetet rögtönöz.

126.
Graciela a családi vacsorán igyekszik újra Montserrat és Dimitrio bizalmába férkõzni. A vacsora alatt váratlan vendég érkezik Josefina személyében, de Dimitrio elküldi. Pedro elrabolja Nadia lányát, Victoriát és Mexikóba viszi. Nadia teljesen összeomlik. Dimitrio és Mónica kapcsolatuk folytatásáról döntenek. Mónica attól tart, hogy Josefina felbukkanása összezavarja a dolgokat. Alejandro teljesen felépül és Buenos Airesbe megy Viktorral. Montserrat attól fél, hogy Laurito idõvel el fogja felejteni igazi apját, és José Luis Alejandro helyébe lép. Ezequel és José Luis közös célon mesterkedik: tönkre akarják tenni Pedro Medinát. Ezért Ezequiel kinevezteti José Luist Aguazul rendõrfõnökének.

127.
Nadia lelkibeteg Victoria elrablása miatt. Victorral és Alejandróval szeretne visszatérni Mexikóba, de nincs pénzük a hamis iratokra. Végül Victornak eszébe jut, hogy Nadia fellépéséért még nem kapták meg a honoráriumot, ami pont elég lesz a dokumentumok fedezésére. Josefina Rosariót keresi Agua Azulban. Mikor Nadia megpróbálja felhívni Josefinát telefonon, Graciela veszi fel, aki így tudomást szerez arról, hogy a lány életben van. A nõ zsebre vágja Josefina mobilját. Graciela kifaggatja Josefinát, így kiderül számára az is, hogy Alejandro sem halt meg. Josefina viszont arra döbben rá, hogy Montserrat is él. Jose Luis meggyõzi Montserratot, hogy tartsák meg az esküvõt egy hónapon belül, aminek Laurito nagyon örül, Rosario kevésbé, mert õ még mindig reménykedik abban, hogy él a fia.

128.
Josefina elárulja Gracielának, hogy Alejandro életben van és feltett szándéka ezt Montserrattal is közölni, ám Graciela ezt minden áron meg akarja akadályozni. Adolfo rátalál Mariára drogfüggõként és prostituáltként az utcán és elviszi magához a házába. Pedro felhívja Nadiát telefonon és elmondja, hogy mit kell tennie, hogy ha újra látni akarja a lányát. Victor Alejandro segítségével hamis papírokat akar intézni maguknak, hogy elhagyhassák Argentínát, azonban váratlan meglepetés éri õt, amit persze Pedronak „köszönhetnek”. Amelia találkozik Jose Luisszal, hogy elmondja neki, miben mesterkedik Pedro Victoriával kapcsolatban.

129.
Amelia hírt hoz José Luisnak Victoria érkezésérõl, és hogy ez azt jelenti, talán Alejandro is él. Ezért José Luis szeretné a megbeszélt egy hónap helyett egy héten belül nyélbe ütni az esküvõt Montserrattal. Graciela megtudja, hogy José Luis is tud Alejandróról. Macario, miután megtudta az igazságot José Luisról, békejobbot ajánl neki. Víctor életben marad, ám Alejandróval rájönnek, hogy Nadia elment. Sandro szövetkezik Gracielával Fabiola ellen. María az elvonási tünetek hatása alatt elrohan. Esmeralda egy rövid ideig azt hiszi, a nagy beszélgetés után megoldódtak a családi problémák, de mikor azt látja, Refugio hogy dicséri Mónicát, rájön, hogy egyáltalán semmi nincs rendben, és ezt rá is zúdítja férjére.

130.
José Luis és Graciela megállapodnak abban, hogy Montserrat lelki nyugalma érdekében semmiképp sem tudhatja meg, hogy Nadia életben van és nem halt meg a balesetben. Attól tartanak, hogy újra éledne benne a remény, hogy Alejandro mégis él. Martín segítségével Alejandro és Victor vissza tudnak jutni Mexikóvárosba, pontosan akkor, amikorra José Luis és Montserrat elõrehozták esküvõjüket. Nadiát lelki terror alatt tartja Pedro, azzal fenyegeti, hogy csak akkor kaphatja vissza a lányát, ha újra a felesége lesz és Victoriával elfeledteti Victort. Adolfo beviszi Mariát egy elvonókúrára, ahol Dianitának szólítják.

131.
A Montserrat és Jose Luis esküvõje elõtti napokban különös véletlenek formálják az eseményeket. Josefina elõbb Adolfoval fut össze, majd mindketten Dimitrioba és Monicába botlanak. Alejandro és Victor az esküvõ napján érkezik Mexikóba, Laurito pedig megismerkedik Victoriával, aki édesapja fényképén felismeri Alejandrot, mint bácsikáját. Eközben Nadia Josefinától értesül arról, hogy Montserrat is él, valamint Fabiola Ameliától arról, hogy Montserrat Jose Luis-hoz készül feleségül. A nagy napon a már menyegzõi ruhába öltözött Montserrathoz váratlanul és részegen betoppan Fabiola, azzal fenyegetõzik, hogy a házasságból nem lesz semmi, és nyomatékul egy pohár vörösbort önt az elképedt Montserrat nyakába.

132.
Fabiola kétségbeesésében leönti borral Monsterrat ruháját, akinek így azt a ruhát kell felvennie, amelyben elõször ment feleségül Alejandrohoz. Fabiola az esküvõ elõtt még Graciela házához megy, hogy öröksége érdekében megtegye azt, amit szerinte meg kell tennie. Esmeralda, Refugio és a többiek az esküvõre készülnek, miközben Carlota és Rosario segít Monsterratnak megoldani a kialakult helyzetet. Rosarionak azonban rossz elõérzetei vannak az esküvõvel kapcsolatban. Laurito elmondja Jose Luisnak, hogy mit tudott meg Victoriatól Alejandro papájával kapcsolatban. Pedro megfenyegeti Nadiat, hogyha nem változnak a dolgok, akkor nem látja többé a lányát. Monserrat és Jose Luis összeházasodnak Agua Azul templomában, majd mindenki elindul az esküvõi fogadásra. Ekkor Alejandro és Victor megérkeznek Agua Azulba.

133.
Zajlik a lakodalom. José Luis szóvá teszi a mennyasszonyi ruha hasonlóságát az elõzõhöz. Montserrat tanácstalan, de aztán kénytelen bevallani, hogy mi történt. A vita azonban hamar elsimul közöttük. Ezequiel és Pedro összetûznek José Luis rendõrfõnökké való kinevezésén. Az egész család aggódva várja Graciela érkezését – nem értik, hol lehet. Alejandro és Victor a közelben rejtõzködik. Alejandro, minden józan érv ellenére levelet ír Montserratnak, amit Victor Josefinára bíz rá. Josefina gyanakodva elolvassa, és nem adja át. Õ maga megy el a találkára. Montserrat egy másik levelet kap kézhez. Szó nélkül rohan el a lakodalomból, hogy anyját megvédhesse. Fabiola azonban pisztoly helyett más fegyverrel teríti le Gracielát, és egyben Montserratot is. Nadia összebeszél a kislányával, hogy egyelõre játsszák el Pedronak, hogy elfogadják Pedrot férjnek és apukának, hogy késõbb módjuk legyen megszökni.

134.
osefina érvekkel igyekszik jobb belátásra bírni Alejandrot, majd felajánlja, hogy lakjon nála, és azt is, hogy Montserratot elcsalja a lakodalomból, hogy beszélhessenek. Graciela szívszaggató magyarázkodásba fog Montserrat elõtt, de a lányt ez nem hatja meg. Pedro röviden és ridegen kiadja Amelia útját, mivel kell a hely a hazatérõ Nadiának és kislányának. Victor megjelenik a házuknál, és a rémült cselédtõl értesül a helyzetrõl. José Luis a legrosszabra gondol Montserrat érthetetlen eltûnése miatt. Elkeseredettségében elzavarja a násznépet. Victoria elmeséli anyjának, hogy megismerkedett Lauritoval. Késõbb megjelenik Pedro, és elviszi magához a kislányt, aki engedelmesen apunak szólítja. Montserrat visszaérkezik a lakodalomba. José Luis kezdetben gúnyolódik, de meghallva, hogy mi történt, elszégyelli magát, és hazaindulnak, hogy még elérjék a repülõgépet. Mivel Josefina sem találta Montserratot, az ígéretét se tudja teljesíteni. Alejandro kierõszakolja tõle a lány lakcímét.

135.
José Luis és Montserrat hazaérkezik. Indulnának gyorsan a repülõtérre, de Graciela nem hagyja békén õket. Végül a férfi készülõdni küldi Montserratot, és leül beszélni Gracielával. Már elmondaná a feleségének, hogy tudja, hogy Alejandro él, de az anyósa egyelõre lebeszéli róla. Végre sikerül elkészülniük, a friss házasok és Laurito kocsiba ülnek, Rosario, Dimitrio és Monica is velük megy. Graciela a házban marad, mert Fabiola miatt fél hazamenni. Pedro hazaérkezik Victoriával. A kislány nagyon szófogadó, de az anyukáját követeli. Pedro megígéri, hogy másnap õt is elhozza. Adolfo is megérkezik, és egy csapásra összebarátkoznak Victoriával. Alejandro megjelenik Montserrat házánál. Csak a döbbent Gracielát találja otthon, aki azt hazudja neki, hogy Montserrat terhes, és még a feljelentést is kilátásba helyezi.

136.
Dimitrio Monicánál töltené az éjszakát, mert nem akar az anyjával egy fedél alatt lenni. A szerelmes beszélgetés azonban vitába torkollik, így a fiú Carlotáék nappalijában alszik. A nagynéni meglepetten talál rá a kanapén, majd komoly prédikációt tart neki, amit a fiú elviccel. Nadia szomorúan emlékszik vissza a kislánya születésére. Alejandro, aki végül nem tudott Montserrattal beszélni, minden fájdalmát és gyötrõdését Josefinának és Victornak beszéli el. Végsõ döntésként arra jut, hogy akár Montserrat akarata ellenére is harcolni fog volt feleségéért és a kisfiáért.

137.
Nadia elmeséli testvérének, hogy milyen kálvárián mentek keresztül, valamint azt is, hogy Pedro megölette Victort. Josefina egy ügyes csellel a házába csalja Rosariót, hogy találkozzon Alejandróval. Monica közli Dimitrióval, hogy szerinte nem áll készen egy komoly kapcsolatra és inkább csak legyenek barátok. Victor egy virágokkal teli szekeret küld Nadiának, hogy így tudassa vele, életben van, de sajnos ez által Pedro is gyanút fog és arra utasítja Adolfót, hogy ölje meg a férfit. Graciela meggyanúsítja Ezequielt, hogy törvénytelen módon szerezte a vagyonát, mire a férfi közli vele, hogy ha nem tetszik neki, akkor el is költözhet a házból.

138.
Alejandro megígéri Gracielának, hogy eltûnik Aguazulból, de cserébe azt követeli a nõtõl, hogy Graciela ne mondja el Pedro Medinának, hogy életben van. Montserrat Alejandroval véletlen találkozik az utcán, de végûl mégsem?. Laurito elmeséli Rosarionak, hogy egy kislány- Victoria- azt mondta neki, hogy az apukája életben van. Adolfo bemegy Maríához az elvonóra, ekkor meséli el a lány mind azt a szörnyûséget, amibe Ezequiel kényszerítette és ami miatt eddig süllyedt. Alejandro végrendelete Ezequielnél van. Graciela tönkre akarja tenni Fabiolát, azért Ameliánál próbál informálódni, de a nõ természetesen nem hajlandó segíteni. Ezután Graciela ismét Pedróhoz fordul.

139.
Pedro figyelmezteti Gracielát, hogy a nõ, akit tönkre akar tenni, nem más, mint a Benjamín Almontétõl született saját lánya. Laurito elmondja Montserratnak, hogy megismerte Victoriát és a kislány azt mondta neki, hogy Alejandro életben van. María felkeresi Ezequielt és megzsarolja. Alejandro és Víctor találkozik Macarioval és Domingával. Montserrat és José Luis meglátogatják Nadiát és megismerik a kislányát, de Nadia, engedve Pedro zsarolásának, azt hazudja, hogy Alejandro meghalt. Graciela Macariora támad, aki bevallja neki, hogy Benjamín utasítására hazudták neki azt, hogy a gyermeke meghalt.

140.
Ezequiel Maríának átadja a végrendeletet, és a mitsem sejtõ férfi figyelmezteti, hogy úgyse megy vele semmire, mivel Alejandro halott. Alejandro úgy dönt, hogy beszél Montserrattal, de az utolsó pillanatban meghátrál. Graciela Ameliával felidézi a gyermekkorukat: Graciela édesanyja Amelia anyjának volt a varrónõje, barátságuk arra az idõre nyúlik vissza. Amelia vezette be a „társaságba” a lányt és az õ révén ismerte meg Benjamín Almontét, akinek hamar a szeretõje lett, abban bízva, hogy ha majd teherbe esik, az feleségül veszi, de tévedett. Itt ismerte meg Laurot a férjét is.

141.
Rosario fondorlattal ráveszi a gyanútlan Montserratot, hogy vele menjen a templomba, ahol Alejandro várja. Adolfo Josefinát ostromolja a szerelmével, aki viszont Adolfo segítségét kéri, vállalja el a postás szerepét Victor és Nadia között. Maria, abban a reményben, hogy összefuthat Alejandroval, Zulemánál visszakönyörgi magát táncosnõnek. A templom elõtt várakozó Rosarioba Jose Luis botlik bele, akivel az asszony kénytelen együtt tartani Montserrat kávézójába, de a gyakorlatlanul hazudozó Rosario és a személyzet szavaiból Jose Luis csakhamar rájön, valami nincs rendben az események körül. Idõközben a templomban Alejandro tisztázza az elmúlt hét év minden félreértését, és bár Montserrat kezdetben szemrehányó és elutasító, végül bevallja: Alejandro az egyetlen igazi férfi és igaz szerelem az életében.

142.
Graciela egyezséget ajánl Fabiolának, elsõsorban Sandro mesterkedései ellen. Alejandro titkos légyottot szervez Montserrattal, hogy a nõ ezzel bizonyítsa örök szerelmét, de José Luis meglátja a készülõdést, így nem tud elindulni a megbeszélt helyszínre. Adolfo és Víctor szövetkeznek, hogy Nadiát és Victoriát kiszabadítsák Pedro karmai közül. Dimitrio elkezdi átvinni a holmiját a Mónicával közös lakásba Refugio és José Luis segítségével, de egy szekrény ráesik José Luis lábára.

143.
Törött lábujja ágyba kényszeríti Jose Luist, a fájdalomcsillapító okozta kábulat azonban esélyt teremt Montserratnak, hogy elmenjen az Alejandroval megbeszél találkára, melyen szerelmük újra beteljesülést nyer. Esmeralda újabb hangot ad Refugio iránt érzett elégedetlenségének, elmondja, beszélt Monicával, aki azonnal útilaput adna egy olyan férfinak, aki gátat vetne a nõi önérvényesítésnek. Montserrat úgy érzi, becstelenséget követne el, ha a történtekrõl nem számolna be Jose Luisnak, de ezt Rosario még idõben megakadályozza.

144.
Jose Luis abban reménykedik, hogy újdonsült felesége terhes, Montserrat azonban épp az ellenkezõjében. Adolfo és Josefina egy kellemes reggelit költenek el Domingáéknál a kávézóban, amikor váratlanul megjelenik Dimitrio. Graciela meglátogatja a lányát, de Montse még mindig haragszik rá, valamint késõbb Rosarióval is sikerül hajba kapnia. Josefinának Adolfo segítségével sikerül bejutnia a Medina házba és felolvassa Victor levelét Nadiának és segít neki, hogy válaszlevelet is írhasson. Aljenadro unszolására Montserrat meglátogatja õt Josefina házában.

145.
Rosario kihallgatja José Luis és Amelia beszélgetését és kiderül számára, hogy José Luis tényleg úgy vette el Montserratot, hogy tudta, hogy Alejandro életben van. Esmeralda Amelia segítségét kéri, mert el akar válni Refugiotól. Graciela megfenyegeti a lányát, hogy ha nem hagyja el Alejandrót, akkor õ feljelenti a férfit. Alejandro felajánlja neki az egész örökségét, csak hagyja õket békén. Graciela elfogadja az ajánlatot. Montserrat végre alaposan beolvas az anyjának, aki a megdöbbenéstõl szóhoz se jut.

146.
Rosario szemrehányást tesz José Luisnak, amiért az nem mondta el, hogy Alejandro kómában van. Montserrat ezt megtudja és azonnal el akar válni José Luistól és úgy dönt, hogy a válás érdekében õ is minden hazugságot bevall José Luisnak, de ebben már megakadájozzák. Legnagyobb meglepetésére megjelenik Víctor, aki azt állítja, Alejandro meghalt. José Luis ezt kétkedve hallgatja. Montserrat kihallgatja José Luis és Refugio beszélgetését, amibõl kiderül, hogy a férfi semmi áron nem akar elválni tõle és Alejandrót lecsukatja, mert ez az egyetlen módja, hogy a feleségét megtartsa, nem beszélve arról, hogy hét évig Alejandro helyett volt börtönben. Sandro tovább ostromolja Gracielát. Fabiola is megtudja, hogy Alejandro életben van, ezzel megcsillan a remény, hogy megszerezze José Luist.

147.
Montserrat és Alejandro nehéz döntést hoznak: Jose Luis esetleges bosszújától tartva úgy határoznak, eladják Montserrat házát Agua Azulban, és végleg megszöknek a kisvárosból. Miután Montserrat késõn ér haza, Jose Luis botrányt csap, amivel az egykori szerelmesek kapcsolata immár bevallottan kátyúba kerül. Pedro beíratja Victoriát az iskolába, ahol Lauritoval kerül egy osztályba. Sandro, Adolfo közvetítésével, találkozik Mariával, aki másnap felkeresi Fabiolát, azt a látszatot keltve, mintha Sandro árulta volna el neki, hogy Benjamin hiteles végrendeletét Fabiola cserélte ki egy hamisítványra.

148.
Graciela meglátogatja Monicát, hogy hatást gyakoroljon kapcsoltára Dimitrioval. Graciela azonban nem tétlenkedik, Maria Zamudioval is beszélgetéseket folytat, mert úgy gondolja, hogy Maria veszélyezteti a terveit. Victoria és Laurito elsõ napjukat töltik az iskolában, beszélgetésük alkalmával pedig újra elõkerül Alejandro, mint téma. Adolfo megpróbál helyesen cselekedni, így amikor Pedro Medina megkéri õt, hogy hozza el Victoriát az iskolából, magával viszi Victort is, aki így hosszú idõ után végre találkozhat a lányával. Montserrat meglátogatja Nadiat a házában, és megbeszélik az elmúlt idõk történéseit. Montserrat ezután Rosario mamával közösen megpróbálja elmagyarázni a kíváncsi Lauritonak, hogy mi is történt valójában az édesapjával, aki a beszélgetést követõen hosszú évek után újra találkozhat az édesapjával. Jose Luis Josefinával történt beszélgetése után gyanút fog Alejandroval kapcsolatban, így elfogatási parancsot ad ki ellene Agua Azulban.

149.
Alejandro végre újra találkozik a fiával, és az egész napot együtt töltik sõt ott is alhat nála. Sandro gyanút kelt Pedróban Adolfo iránt, Pedro pedig figyelmezteti Adolfót, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy esetleg elárulta õt. Ezequiel számonkéri José Luiskon, mert eltitkolta, hogy Alejandro utánnyomoztat. Josefina elkezd féltékenykedni, mikor megtudja, hogy María Adolfonál lakik, de férfi végûl meggyõzi szerelme tisztaságáról. Alejandro felkeresi Mariát a Rejtektanyán az apja eredeti végrendelete dolgában…

150.
María egy Alejandroval töltött éjszakáért visszaadná a végrendeletet. Monica izgatottan fogadja Gracielát vacsorára, de Dimitrio végül elmegy otthonról. Montserrat nem bírja tovább José Luis közeledését, ezért úgy dönt, hogy eladja a házat és az így szerzett pénzbõl Alejandroval elszökik. A házeladási tervet José Luis meghallja, és azonnal felajánlja, hogy a családi nyugalom érdekében õ kifizeti a ház árát. Montserrat elfogadja az ajánlatot. Sandro megzsarolja Maríát, ha nem adja oda a végrendeletet, megmondja Medinának, hogy életben van a lány. Esmeralda közli Refugioval, hogy elválik tõle.

151.
Esmeralda Refugio irodájában bejelenti, hogy el akar válni, sõt, estére összecsomagolja férje holmiját, hogy az szabadon eltávozzék, csakhogy Refugio szerenáddal és egy gyûrûvel állít haza, aminek még Esmeralda sem képes ellenállni. Graciela ráveszi Sandrot, szerezze meg az igazi végrendeletet, és nyomatékul enged a férfi csábításának, amit viszont Dimitrio megzavar a végén. Montserrat elmondja Alejandronak, hogy a házát Jose Luis veszi meg, Alejandro pedig Montserratnak, hogy a végrendelet dolgában felkereste Mariát… Esmeralda és Refugio „békülõ összebújása” Esmeralda fájdalmai miatt a kórházban végzõdik, de kiderül, hogy a szülésnek még nincs itt az ideje. Létrejön az adásvétel Montserrat és Jose Luis között, de Jose Luis a fizetéskor kiböki gyanúját: Montserrat épp így jelent meg egy bõrönd pénzzel, mikor vele akart megszökni, annak idején.

152.
Montserrat eladja a házát Jose Luisnak, hogy a pénzbõl megszökhessen Alejandróval. A férfi mindenképpen szeretné tisztázni magát és visszaszerezni vagyonát, de apja végrendelete Mariánál van. Így Montserrat azt tanácsolja neki, hogy fogadja el a lány ajánlatát és töltsön vele egy éjszakát. Adolfo vesz egy lakást Mariának és biztosítja róla, hogy mindig mellette fog állni. Jose Luis arra utasítja Gracielát, hogy segítsen neki kibékülni Montserrattal. Amelia elmeséli Nadiának, hogy miért ment feleségül Pedróhoz és mik a további tervei. Adolfo üzleti ügyben megpróbálja elküldeni Pedrót a városból, de a férfi nem akar menni. Sandro véletlenül meglátja, hogy Maria hová rejtette el a végrendeletet.

153.
Sandro leleplezi a végrendelet rejtekhelyét és így sikerül azt megszereznie. Graciela megjelenik Fabiolánál és ekkor Sandro is gyanút fog a két nõ szövetségérõl. Montserrat, Rosario és Laurito elszöknek Alejandrohoz. José Luis rájön, hogy Alejandro életben van, és mindenkit mozgósít, hogy megtalálja a férfit. Montserratról kiderül, hogy gyermeket vár, de Alejandro arra kényszerítené, hogy vetesse el a babát, mert biztosak benne, hogy José Luis az apja. Montserrat még miatta sem hajlandó erre. Ezek után Alejandro mindenki elõtt bejelenti, hogy nem mennek sehová…

154.
Montserrat végül mégsem szökik meg szerelmével. Macario és Victor gyõzködik Alejandrót, hogy rosszul dönt, ha Montserratot elengedi, és nem várhatja tõle, hogy elvetesse gyermekét. Rosario kiáll a menye mellett, és biztosítja támogatásáról. Jose Luis kihallgatja beszélgetésüket, és megtudja, hogy Montserrat terhes tõle. Feleségét és Rosariót megfenyegeti, hogy ha megtalálja Alejandrót, megöli. Dimitrio meglátogatja Josefinát, hogy kiderítse, mi az igazság. Volt felesége házában találkozik Alejandróval, akinek megígéri, hogy megtartja titkát. Monica mindenáron börtönbe csukná Alejandrót, ha kiderül, hogy él, ezért Dimitrio próbálja elaltatni barátnõje gyanúját. Refugio rábeszéli Esmeraldát, hogy szedje ki Montserratból, él-e még szerelme. Alejandro elmegy Mariához, hogy a végrendeletért cserébe teljesítse a lány kérését. Azonban elõbb bizonyítékot akar. Maria rádöbben, hogy Sanchez átverte, a férfi pedig felajánlja Montserratnak a végrendeletet.

155.
Jose Luis Dimitriót faggatja, mit tud Alejandróról. Refugio megnyugtatja, hogy Esmeralda kiszedi majd Montserratból a titkát. Mikor Montserrat már majdnem bevallja neki az igazat, Dimitrio közbelép. Victoriának nagyon hiányzik az apja, ezért Laurito azt javasolja, szökjenek meg az iskolából, és õ elviszi hozzá. Mindkét apa nagyon örül a gyerekének. Jose Luis megrémül, mikor a rendõrségen bejelentik a két gyerek eltûnését. Josefinához készül, hogy megtudakolja Victor címét. Josefina azt hazudja, hogy Montserrat vitte el a gyerekeket az iskolából a sttrandra. Montserrat aki hallgatózik, telefonon ugyanezt erõsíti meg Jose Luisnak. Sandro csomagol, hogy elköltözzön Fabiolától, miután átadja a végrendeletet Montserratnak. A megbeszélt idõben azonban Mariát találja ott, aki leövi õt. Fabiola bepánikol, Gracielát hívja segítségül, aki pedig Pedro Medinának telefonál. Pedro elküldi embereit, hogy tûntessék el a nyomokat. Fabiola meg van róla gyõzõdve, hogy Montserrat a gyilkos. Maria várja, hogy Alejandro meglátogassa, és a végrendeletért cserébe vele töltsön egy éjszakát, de Alejandro visszalép az alkutól. Montserrat kibékül Alejandróval, és megbeszélik, hogy éjszaka találkoznak egy hotelben. Maria kilesi õket, és bosszúból elmondja Jose Luisnak, hol találja a szerelmes párt.

156.
José Luis elindul, hogy megölje Alejandrót, de végül nem teszi, csak magával viszi Montserratot. Rosario értesül a tervrõl, és kétségbeesetten keresi a megoldást, miként menthetné meg a helyzetet Víctor és Macarióék segítségével. Víctor és Nadia új módot találnak Adolfo segitségével, hogy tartsák a kapcsolatot. Dominga közli Macarióval, elege van a férfi titkolózásából, a férfi meg is igéri, hogy ezentúl máskép lesz. Graciela elárulja Carlotának, hogy Fabiola a lánya, de egyúttal megtiltja hogy bárkinek elmmondja.

157.
Maria elmondja Adolfónak, hogy õ árulta el Alejandrót és Montserratot Jose Luisnál, és miután Adolfo számára kiderül, Sandrot is a lány tette el láb alól, Maria fogadalmat tesz: sorban megöl mindenkit, aki valaha is ártott Alejandrónak. Jose Luis otthon egyre hevesebben támadja Montserratot, majd fékevesztett dühében férji jogainak kíván érvényt szerezni, de ezt a Josefina hívására épp idõben érkezõ Dimitrio meghiúsítja, bár a két férfi csúnyán összeverekszik. A sebesült Dimitrio és az õt ápoló Josefina a nõ házában újra összemelegszik, de úgy döntenek, annyi változás után nincs értelme újrakezdeni kettejük kapcsolatát. Alejandro a többiek tanácsára távol marad az eseményektõl, mígnem a házban Jose Luis jelenik meg egy osztag haditengerésszel, hogy letartóztassa õt.

158.
José Luis letartóztatja Alejandrót. Monica szembesül azzal, hogy Dimitrio Josefinánál töltötte az éjszakát és mint felettese, azonnal felfüggeszti. Dimitrio szemrehányást tesz Refugionak, amiért nem áll ki Alejandro mellett, pedig tudja, hogy ártatlan. Fabiola abban a hitben van, hogy Montserrat ölte meg Sandrót. Graciela elmegy a bíróhoz vallomást tenni: megzsarolták, azért vallott hét évvel ezelõtt Alejandro ellen, miközben tudta, hogy ártatlan és az igazi bûnös Juventino és Maria voltak, akik megmérgezték Benjamín Almontét. Ezequiel azzal veszi rá José Luist, hogy engedje szabadon Alejandrót, hogy elmondja neki Medina titkát. Szerinte Medina úgyis bosszút áll Alejandrón, José Luis ne fáradjon ezzel. Közben Montserrat, mit sem sejtve errõl, felajánlja magát José Luisnak, azzal a feltétellel, ha az szabadon engedi Alejandrót.

159.
Montserrat közli José Luis-szal, hogy vele marad, és örökre lemond Alejandroról, ha kiengedi a férjét a börtönbõl. José Luis garanciát követel az önfeláldozásra. Graciela közben az Alejandrot elítélõ bírónak bevallja, hogy annak idején hamisan tanúskodott, perújrafelvételért, és a veje szabadon bocsátásáért könyörög. Esperon bíró megígéri, hogy megteszi, amit csak lehet, és megírja a szabadlábra helyezési parancsot. Josefina bevallja hûtlenségét Adolfonak, de a férfi mindennek ellenére újra szerelmet vall neki. Esmeralda örül a Refugioval való kibékülésnek, ésmég Monicát is meg szándékozik hívni a babaváró bulira. Monica végtelen szomorúságában felajánlkozik a költözésben segítõ Refugionak, aki végül mégsem enged a kísértésnek. De hiába. Megérkezik a meghívót hozó Esmeralda, és a félreérthetõ helyzetet félre is érti. A veszekedés közben megindul a szülés.

160.
Graciela felvilágosítja a lányát, hogy fölöslegesen áldozta fel magát, mert nem José Luis intézte el, hogy Alejandrot kiengedjék, hanem õ. Montserrat hiszi is meg nem is. Közben megérkezik José Luis. Gracielával durván egymás szemébe vágják, hogy mit mûvelt a másik. Mivel így minden kiderül, Montserrat mindkettejüket végleg meggyûlöli. José Luisnak már nincs alapja a követelõzéshez, ezért halálos fenyegetéssel akarja távol tartani a feleségét Alejandrotól. A két férfi személyesen is összetûzésbe kerül. Esmeralda a kórházban, néhányórás vajúdás után megszüli a kisfiát. Zulema és Amelia érkezik hozzá látogatóba. Refugio is megjelenik, de Esmeralda kérésére elzavarják. A férfi azonban nem adja meg magát, hatalmas virágcsokorral tér vissza. Dimitrio rátör Monicára az irodájában, és megkéri a döbbent lány kezét. Rosario dühösen kéri számon Gracielán a fia elveszett éveit.

161.
Alejandro személyesen közli Pedróval, hogy visszatért Agua Azulba, mire a feldühödött kormányzó kérdõre vonja Esperón bírót, hogy miért engedte szabadon. Dimitrio szerelmet vall Monicának és megkéri a kezét… Esmeralda látni sem akarja többé Refugiót, még az után sem, hogy Monica elmagyarázza neki a történteket. Pedro felkeresi Jose Luist, hogy intézzék el Alejandrót, de a rendõrfõnök nemet mond rá. Maria új szövetségest talál magának Graciela személyében…

162.
Graciela megtalálja María lakásán az eredeti végrendeletet. Dimitrio tisztázza a helyzetet Josefinával és feleségül kéri Monicát, aki igent mond. José Luis testõrt állít Montserrat mellé és megfenyegeti, hogy mindenkivel végez, ha a nõ ismét találkozik Alejandroval. Pedro és Adolfo összetûzésbe kerül. Ezequiel tájékoztatja Rentería kapitányt, hogy nagy drogszállítmány érkezik és a Skorpiót is kézre keríthetik. Az információért cserébe teljes védelmet kér, mert ki akar szállni a drogbizniszbõl. Alejandro segítségül hívja Esperón bírót, aki újra tárgyalja az esetet és letartóztatja Mariát.

163.
Bevetésre készülnek a haditengerészek: Monica „fülest” kap, hogy egy drogszállítmány kapcsán elfoghatják a Skorpiót. A rajtaütés azonban balul üt ki, a menekülõ Adolfo – mivel Monica felismeri – kénytelen fejbe lõni a kapitányt, aki azonnal szörnyethal. A tragédia híre gyorsan elterjed Monica ismeretségében, és azt mindenki megrendüléssel fogadja. Pedrot egyre inkább nyomasztja, hogy a letartóztatott Maria terhelõ vallomást tehet rá. Maria ezt meg is teszi, közli a bíróval, hogy don Benjamint a nagybátyja mérgezte meg, a don Joaquint és Alejandrot érintõ drogtermesztési ügyben pedig egyenesen Pedrot nevezi meg felelõsnek.

164.
Dimitrio meghalt szerelmét gyászolja. A virrasztáson a legtöbb rokon és ismerõs megjelenik, ami több, kisebb – nagyobb konfliktust, de megható gesztusokat is eredményez. Amelia kikönyörgi Pedronál, hogy engedje el vele Nadiát Josefinához, ahol aztán titokban és végre együtt tölthetnek néhány boldog órát Victoriával és Victorral. Dimitrio az anyja válla helyett Rosario-én sírja ki magát. Graciela Fabiolának próbál panaszkodni, de a lány csak egyezkedni hajlandó vele. Késõbb az asszony zokogva idézi fel magában azokat az emlékeket, amikor anyaként csõdöt mondott. Macario sejteti Alejandroval, hogy a végrendelettel kapcsolatban Graciela tisztességtelen, kettõs játékot játszhat, és óvatosságra inti õt.

165.
Maria alig várja, hogy feltáró vallomásáért cserébe szabaduljon, de Pedro megjelenik nála, és megfenyegeti arra az esetre, ha ellene tanúskodna. Esmeraldát boldogsággal tölti el az anyaság érzése, Refugionak azonban eszében sincs megbocsátani. Carlota segítõkész jószándékkal fordul Graciela felé, de csak durva elutasításban van része. Pedro, aki még Monica virrasztásán gyanút fogott, megjelenik Josefinánál, de erõszakkal sem megy semmire, mert a verekedésbõl Victor kerül ki gyõztesen. Amelia visszahízelgi magát Pedrohoz, aki így mégis õt választja élettársául. Alejandro Fabiolán kéri számon az érvényes végrendelet hollétét, Adolfo pedig Gracielától próbálja fegyverrel visszaszerezni Maria holmijával együtt.

166.
Graciela Fabiola jelenlétében követeli Ameliától, hogy meséljen arról a kisbabáról, akit Anastasia Almonténak adott át. Fabiola megtudja, hogy Graciela az anyja. Graciela a szeretetéért és bocsánatáért könyörög: anya és lánya végûl egymásra talál. Adolfo abban a hitben van, hogy megölte Medinát. Amikor rendõrség le akarja tartóztatni a kormányzót, vérnyomokon kívül semmit nem talál a házban. Macario elárulja Montserratnak, hogy az eredeti végrendelet az anyjánál van.

167.
Graciela bevallja Montserratnak, hogy Fabiola Guillén a féltestvére. Montserrat arra kéri az anyját, hogy álljon el az Alejandróval kötött megállapodásuktól. Robledo kapitány figyelmezteti Ezequielt, hogy ha nem mondja meg az igazat Carlotának, akkor õ maga fog beszélni az asszonnyal. Fabiola kétségbeesik, hogy a végrendelet visszakerült Alejandrohoz és ezzel bizonyítható lesz, hogy õ volt a csaló, börtönbe kerülhet és az örökségrõl is lemondhat. A lány felajánlja Gracielának, hogy együtt meneküljenek el a faluból, de elõtte, hogy ne veszítse el a pénzét, Graciela számlájára utalja az egész vagyonát.

168.
Fabiola minden vagyonát átutalja Graciela bankszámlájára, anyja pedig azt javasolja neki, hogy utazzanak el Olaszországba, a szülõhazájába. Robledo admirális lemondásra kényszeríti Ezequielt, valamint azt kéri tõle, hogy Carlotának is vallja be az igazat. Alejandro átadja apja hiteles végrendeletét Esperon bírónak, aki letartóztatási parancsot ad ki Fabiola és Sandro ellen. Montserrat elmondja Alejandrónak és Dimitriónak, hogy Fabiola mindhármuk féltestvére. Esmeralda – bár majd beleszakad a szíve – még mindig távolságtartó Refugióval. Amelia látogatást tesz Fabiolánál és meglepõ dolgokat közöl vele Gracieláról.

169.
Amelia felfedi Fabiolának fogantatása és születése titkait. Fabiola megdöbben, de bízik anyjában, hogy az nem hagyja cserben. Mikor kiderül, hogy Graciela nélküle utazott el, teljesen összetörik. Már a letartóztatását is közömbösen fogadja. Jose Luis elmondja Lauritónak, hogy testvére fog születni. Rosario ezt hallva kérdõre vonja Jose Luist. Szóváltást követõen a férfi elzavarja az asszonyt a házából. Laurito sírva könyörög a nagyanyjának, hogy ne menjen el, de keresztapja hajthatatlan. Alejandro dühös, hogy Montserrat magára maradt a fiával Jose Luis házában. Nadia azt javasolja neki, hogy szöktesse el feleségét. Maria Gracielát keresi Carlota házában, aki Ezequiellel zavartatja el a drogos nõt. Mikor Carlota meglátja, hogy férje és Maria a kertben beszélgetnek, gyanút fog. Montserrat és Alejandro jelenlétében kérdõre vonja Ezequielt, aki beismeri, hogy Pedro Medina jobbkeze volt, de csak azért, hogy sokakat megmenthessen. Neki köszönhetõ az is, hogy Anselmo atya életben maradt.

170.
María hiába kelleti magát José Luisnak, be kell érnie azzal, hogy elhiteti vele, hogy Alejandro szeretõje. Adolfo Dimitrio segítségét kéri szerettei védelmében. Refugio Esmeralda bocsánatáért könyörög. Josefina meglátogatja Dimitriót és a barátságáról biztosítja. Ezequiel visszaviszi a faluba Anselmo atyát, de elõtte megesketi, hogy örökre hallgatni fog róla és Adolforól. Fabiola elmondja Graciela igaz történetét Montserratnak és Alejandronak.

171.
A tengerparton találnak egy tetemet, amirõl feltételezik, hogy Pedro Medináé. Nadia segít azonosítani; mindenki megkönnyebbül, hogy végre meghalt a fõgonosz. Adolfo azonban nyugtalan, úgy gondolja, hogy Ezequiel segíthetett Pedrónak, aki talán még most is él. Azóta nem bízik végképp Basurtóban, amióta kiderült, hogy Anselmo atya életben van. Az atya még érkezése napján elmegy a bíróságra, hogy tisztázza Alejandro nevét, ami végre sikerül is. José Luis úgy próbálja megbékíteni Lauritót, hogy kijelenti: szabadon engedi õket, mehetnek Alejandróhoz. Montserrat nagyon hálás a gesztusért, így békében és nyugodt körülmények között válnak el végül José Luissal egymástól…

172.
Jose Luis látszólag belemegy, hogy Montserrat és Laurito Alejandroval éljen, de csak addig, amíg kiderûl, hogy Mariával közösen felállított csapdája kudarcot vall: Hiába kap üzenetet Montserrat, hogy menjen Maria lakására, ha „in flagranti” akarja találni Alejandrot,és hiába csalja fel oda Maria Alejandrot azzal, hogy Montserratot fogva tartja, és hiába dugja a fejbe vert és ájult férfit pucéran az ágyába, az odaérkezõ Montserrat tudja, mindez csak a makrancos lány ármánykodása.Jose Luis így mégsem engedi el Montserratot, és bár Alejandro neve és jogállása mindenben tisztázódott, a költözésre érkezõ, immár törvényes férjet fegyverrel zavarja el a házából. Ezequiel és Adolfo titokzatos jelzést kap: mindketten egy-egy skorpiót találnak.

173.
Alejandro kiszabadítja Montserratot José Luis fogságából, aki azzal fenyegeti meg a nõt, hogy ezentúl csak annak fog élni, hogy a világ legboldogtalanabb asszonyává tegye. Laurito végre önfeledten élvezheti az eggyütlétet a családjával. Dimitrio átyszállítja Fabiolát a rendõrségi fogdából a börtönbe. Adolfo meggyónja Anselmo atyának, hogy õ a Skorpió. José Luis az alkoholba menekül. Víctor feleségül kéri Nadiát a birtokon.

174.
Victor és Nadia leendõ esküvõjüket tervezik. Esmeralda továbbra is ellenáll Refugio minden próbálkozásának és nem hajlandó kibékülni vele. Adolfo közli Ezequiellel, hogy kiszáll az üzletbõl, mert normális életet akar élni és elutazik Josefinával. Graciela vígan költi a pénzt, amit aljas módon szerzett meg, miközben Fabiolát rabtársai zaklatják a börtönben. Hónapok múltán végre eljön Victor és Nadia nagy napja, hogy összeházasodjanak. Az esküvõn Montserratnál megindulnak a szülési fájdalmak és világra hozza a kislányát. Alejandro furcsa ötlettel áll elõ a gyerek nevét illetõen, amikor Jose Luis épp betoppan…

175.
Montserrat világra hozza a kis Rominát a birtokon. Alejandro és José Luis között egyre jobban nõ a feszültség. Pedro megjelenik Gracielánál, hogy törlesztesse „adóságát”, de a nõ elutasítja, ezért megfenyegeti… Fabiolát kiengedik a börtönbõl és a Pedrotól kapott fegyverrel az anyja szeme láttára fõbe lövi magát. Egy év telik el, Graciela nyomorult állapotban, bezárkózva él a szobájában, Carlota házában. Ezequiel politikai karrierje egyre feljebb ível, a kormányzójelöltségre páyázik.

176.
Jose Luis a bírói engedélyt kihasználva naponta zaklatja Alejandro családját, azzal a nem titkolt szándékkal, hogy Romina közös felügyeletetét kényszerítse ki Montserratból. Carlota meggyõzi Montserratot és Dimitriot, hogy az õ dolguk törõdni a hónapok óta bezárkózott Gracielával, akit – miután rátörik az ajtót – a kimerültségtõl ájultan találnak, és kórházba visznek. Ezequiel sikerrel jelölteti magát a kormányzói választáson. Adolfo megkéri Josefina kezét, aki igent mond. Késõbb a lányt –Pedro fenyegetõ telefonhívása közben – a nyílt utcán majdnem halálra gázol egy autó. Victor és Nadia egy halom skorpiót talál az ágyukban, meggyõzõdésük, hogy Pedro áll az egész mögött.

177.
Skorpiók lepik el Nadiaék ágyát, de szerencsére senkinek nem esik baja. Nadiának meggyõzõdése, hogy a tettes Pedro, és miután ezt a kijelentését a helyszínre érkezõ Jose Luis sem fogadja túl nagy meglepetéssel, Victor irányában is gyanút fog. Graciela kórházba kerül, ahol kiderül, hogy agydaganata van és jó, ha egy éve van még hátra. Montserrat, egy fájdalmas beszélgetés után úgy dönt, hogy ápolni fogja az anyját. Esmeralda megismerkedik Erickkel, az utcazenésszel. Dimitrio, Refugio ahogy Víctor is arra gyanakodnak, hogy José Luis fedezi Medinát. Dimitrio számon kéri a férfit: mit keresett jóval elõttük Medina házában és hova tûntette a holttestét? José Luis sarokba szorítva Refugionak azt mondja, hogy nem beszélhet.

178.
Erick és Esmeralda közös vonásokat fedeznek fel magukban – lassan alakul köztük a vonzalom. Nadiáékban egyre erõsödik a gyanú, hogy Pedro életben van, és õ próbál az életükre törni. Az is többekben felmerül, hogy tettestársként José Luis segít neki. José Luis valóban mindenhol felbukkan, ahol valamiféle kisebb-nagyobb merénylet történik, bár Montserrattal szemben igen cinikus hangnemet használ, kitartóan tagadja, hogy köze lenne ezekhez. Rominát azonban mindenáron el akarja perelni az anyjától. Dimitrio is nyomoztat Pedro állítólagos halála ügyében, és védelmet rendel ki a szerettei mellé. Az õrzést csak Adolfo nem fogadja el, így Pedro könnyedén elraboltatja az utcáról. De a férfi nem az õ életét akarja elvenni…

179.
José Luis továbbra is Montserrat nyomában jár, cinikus módon zaklatja, és folyamatosan azzal fenyegeti, hogy elpereli tõle a kislányát. A provokációnak megvan az eredménye, Alejandro magánzárkában végzi, amit újabb zaklatás követ. Pedro Josefina életével zsarolva gyilkossággal bízza meg Adolfót, aki inkább az õrzõi ellen fordítja a fegyvert. Hazatérte után szerelmet vall az elvesztésétõl rettegõ Josefinának, és a félelmét is feltárja elõtte. Gracielát a lánya hazaviszi a kórházból. Az asszony még ebben a helyzetben sem tagadja meg önmagát. Refugio és Esmeralda ismét összetûznek a lány munkája miatt – és Erick miatt is. Maria Montserratnak öltözve megjelenik Alejandro cellájánál.

180.
Maria delíriumos beszédébõl Alejandro megtudja, hogy õ tette tönkre Montserrat kocsiját. Pedro felkeresi a lányt, és a végletekig megalázza – de a közös bosszúvágy továbbra is összeköti õket. A parókiájába visszahelyezett Anselmo atya igyekszik meggyõzni Macariot, hogy fogadja el fiának Kevint. Adolfo elõre meggyónja az atyának, hogy gyilkosságra készül. Anselmo rémülten rohan Ezequielhez, de az nem veszi komolyan a burkolt figyelmeztetést. Erick egyre inkább kimutatja a rajongását Esmeralda iránt, aki viszont ettõl zavarban van. Rosario megbocsátásra bíztatja Montserratot haldokló édesanyjával szemben. Alejandro új kocsival ajándékozza meg a feleségét.

181.
Alejandro új autóval lepi meg Montserratot. José Luis észrevétlenül beül a kocsi hátsó ülésre. Mikor Montserrat útban hazafelé észreveszi õt a visszapillantó tükörben, annyira megijed, hogy egy parkoló autónak ütközik, és elveszti az eszméletét. A kórházban José Luis tagadja, hogy ott lett volna, szerinte Montse a fejét ért ütéstõl beszél félre. Megfenyegeti, hogy elmondja a bírónak, milyen felelõtlenül vezetett. Alejandro felháborodik a történtek hallatán, és barátaival José Luis lakására megy, hogy végleg lerendezze ellenségét. Adolfo lelövi Ezequielt a kampánynyitó beszédén, de a férfi golyóálló mellényt visel, és megússza. A politikus sürgõsen el akarja hagyni az országot feleségével együtt, de aznap este Pedro bejut a házába, és pisztolyt tart Carlota fejéhez.

182.
Az Ezequiel ás Carlota otthonába betörõ Pedro válaszút elé állítja Ezequielt: vagy lelövi, vagy futni hagyja, cserébe Carlota életéért. A gyáva férfi megfutamodik, bár Pedro végül mégsem bántja a szerinte sültbolond Carlotát. Alejandro és Jose Luis – Dimitrio, Refugio és Victor felügyelete mellett – ökölpárbajt vív egymással, amit az ijedtségtõl félholt Carlota telefonhívása szakít idõ elõtt félbe. Ezequiel a Rejtektanyán remél menedéket, arra kéri Esmeraldát, hívja oda a férjét, hogy – élve a még Monicával és Robledoval kötött egyezségével – a haditengerészet védje meg, és juttassa ki az országból õt. Adolfo attól tart, hogy Ezequiel elárulja, de Maria a segítségére siet. Miközben Dimitrio és Refugio a Rejtektanyán a volt rendõr sorsáról tanakodik, üzenetet juttat el Ezequielnek: ne adja fel Adolfot, cserébe megkapja Pedro rejtekhelyének címét. Rosariot Anselmo atya temploma elõl, az atya és Alejandro szeme láttára álarcosok hirtelen elrabolják.

183.
Miközben Adolfo még 24 órát kér Pedrotól, hogy végezzen Ezequiellel, Ezequiel, immár védõõrizetben, azzal zsarolja a Rosariot kiszabadítani kívánó, Dimitrio által vezetett csapatot, hogy csak akkor árulja el, hol van Pedro, és csak akkor segít kiszedni belõle, hol van Rosario, ha ezután a hatóság kijuttatja õt az országból. Graciela, hogy közelebb csalogassa magához, közli Lauritoval, hogy Rosario már nem is él, amit Laurito megszeppenve, Montserrat és Alejandro felháborodva fogad. A Pedro búvóhelyére lehallgató-mikrofonnal felszerelt Ezequiel becsapja megbízóit, a mikrofont kikapcsolja, Pedrot pedig öngyilkosságra bíztatja, hogy az elkerülje a fogyatékossága miatt számára megalázó és kilátástalan börtönéveket.

184.
Az Ezequiel csapdájába esett Pedro mégiscsak elmenekül, így az sem derül ki, hogy hol rejtegeti Rosariot. Alejandro és José Luis egy gyanú alapján indul az asszony keresésére. Biztosítéknak Ezequielt is magukkal viszik. Alejandro talál rá az édesanyjára. Mielõtt magával vinné, még körülnéz, és ezzel megmenti José Luis életét. Ezalatt Maria – önös érdekbõl – Rosario életét menti meg, akit otthon mindenki boldogan fogad. Dimitrio õrjöng, amikor megtudja, hogy Ezequiel meghalt. Macario továbbra sem képes bízni Kevinben, pedig mindenki más szeretetre méltónak találja a fiút. Maria láthatóan gyanús szándékkal próbál Lauritóval barátkozni, de Victor idõben érkezik a gyerekekért. Pedro a rémült Ameliánál keres búvóhelyet.

185.
Amelia titokban segítségért telefonál, Pedro azonban észreveszi, félholtra veri az asszonyt, és ismét eltûnik a végül mégis odaérkezõ José Luisék elõl. Carlotát megrázza Ezequiel halálhíre, Montserrat meghívja magukhoz néhány napra. Maria a vetélytársának öltözve állja Montserrat útját, és pisztolyt fog rá. A merénylet nem sikerül, mert Adolfo közbelép, de amikor magukra maradnak, elengedi a lányt. Ehhez lábon kell lövetnie magát, amitõl még inkább hõsnek tartja mindenki. Dimitrioval szemben azonban súlyos bûntudata van, és úgy tûnik, mintha a volt barát gyanakodna is. Macario titokban apasági tesztet akar végeztetni. Maria egy üvegcse formájában megkapja a fizetségét Pedrotól, aki végleg búcsút vesz tõle. Ezequiel titkárnõje egy, a férfi által hátrahagyott bizalmas levelet bíz Refugiora.

186.
Montserrat és Alejandro azt tervezik, hogy hétvégére elutaznak kettesben a birtokra és így Jose Luis vigyázhat Rominára. Erick szerelmet vall Esmeraldának, de a nõ idõt kér, hogy rendezze a helyzetét a férjével. Refugio tudomást szerez róla, hogy kicsoda Erick valójában és elüldözi a fiút Agua Azulból. Alejandro elõbb érkezik meg a birtokra, ahol legnagyobb meglepetésére Mariába botlik. A lány azt tervezi, hogy megmérgezi magukat, hogy örökké együtt lehessenek, azonban Pedro közbelép és a Montserrattal kötött egyezsége fejében megmenti Alejandro életét.

187.
Kiderül, hogy Refugio nem olvasta a levelet, amelybõl fény derülhetne a Skorpió kilétére. Adolfo tehát mindent elkövet azért, hogy az nehogy Dimitrio kezébe kerüljön. Victor elmegy Pedrohoz, hogy véget vessen a családja zaklatásának. A saját életét is felajánlja. Döbbenetére Adolfo jelenik meg fogva tartása helyszínén, mint Skorpió. Késõbb, a kommandósok élén Dimitrio is oda érkezik. José Luis azzal hívja fel Montserratot, hogy Rominát örökre magával viszi. A kétségbeesett Montserratot Anselmo atya a saját édesanyjával való együttérzésre igyekszik rábeszélni – sikerrel. Erick örökre búcsúzik Esmeraldától, de a fájdalmas indokot nem képes megosztani a vele. A lány Refugiot hibáztatja, de a vita csókkal zárul.

188.
Montserrat és Graciela között egyre szeretettelibb a viszony. Dimitrio végre elolvassa az Adolfo semmitmondó szövegét tartalmazó, Ezequiel hagyatékának hitt levelet. Esmeraldának eszébe jut, hogy az öltözõjében is van letétben egy levél, ami a Skorpió kilétére utalhat. Pedro elárulná Alejandronak, hogy hol rejtõzik José Luis Rominával – Victor megöléséért cserébe. A manipulálás azonban Victor döbbenetes vallomása ellenére sem jár sikerrel. Erick végre feltárja a tragikus titkot, ami menekülésre készteti. Késõbb a meghatott Esmeralda és Refugio beszélgetése azzal zárul, hogy a fiú újra gyönyörködni akar szerelme táncában. A nézõtérre azonban már nem jut ki, mert megjelenik Adolfo a másik Ezequiel – levélért. A szembesülés tragikus véget ér.

189.
Pedro válaszút elé állítja Dimitriot: elárulja, kicsoda a Skorpió, de cserébe védelmet és cinkosságot kér ahhoz, hogy beteljesítse Alejandro elleni bosszúját. Lövés dördül a Rejtektanyán, minden jel arra vall, a Skorpió újra lecsapott, ezúttal Refugiora, aki bele is hal az elszenvedett sérülésbe. Gracielában, Victorban és immár Nadában is egyre erõsebb a gyanú, hogy Adolfo lenne a Skorpió. Pedro Mexikóvárosban is követteti Jose Luist és Rominát, aki az üldöztetés közben agyhártyagyulladást kap, és életét csak a sürgõs orvosi beavatkozás menti meg. Jose Luis, mintegy megbánásképpen, közli a kétségbeesetten odautazó Montserrattal, hogy elege van a hadakozásból, és visszavonja a kislány gyámságára irányuló keresetét.

190.
Jose Luis közli Montserrattal, hogy visszavonja a keresetet és nem veszi el tõlük Rominát. Graciela megrémülve tapasztalja, hogy nem tudja mozgatni a lábait és érzi, hogy lassan elérkezik számára a vég. Victor arra kéri Adolfót, hogy maradjon távol a lányától, valamint elárulja Nadiának, hogy õ segített megszökni Pedrónak és hogy a testvére a Skorpió. Esmeralda élete szerelmét gyászolva úgy dönt, hogy eladja a Rejtektanyát. Graciela utolsó kívánságként azt kéri a gyerekeitõl, hogy bocsássanak meg neki.

191.
Graciela ismét sírva vallja meg gyermekeinek irántuk érzett szeretetét. Montserrat és Dimitrio szintén szeretettel igyekeznek a kedvében járni. Erick még Aguazulban marad, hátha támaszt nyújthat a gyászoló Esmeraldának, de a lány nem engedi közel magához. Erick azonban megkéri, hogy kísérje el õt a szüleihez, akiktõl eddig bocsánatot se mert kérni. José Luis önváddal telten látogatja meg Ameliát és Esmeraldát, majd lelki enyhülést keresve keresi fel Anselmo atyát. Miután visszaidézi magában a múltat, megbékélve megy el a kislányához. Furcsa vallomása után mindenkit eláraszt a megnyugvás. Az Alejandróval zajló beszélgetése alatt Pedro gonoszságának okára is fény derül. Adolfo közli Josefinával, hogy nagyszerû „állásajánlatot” kapott Kanadában. A lány habozás nélkül hajlandó vele tartani az esküvõ után.

192.
Erick találkozása az apjával rosszul kezdõdik. A megtört szívû apa nem hajlandó megbocsátani. Esmeralda azonban nem hagyja annyiban a dolgot – saját gyásza jogán közbeavatkozik. Alejandro és Montserrat újra és újra kifejezik egymás iránti végtelen szerelmüket. Graciela arra próbálja meg rávenni Josefinát, hogy ne menjen hozzá Adolfohoz, mert Dimitrio még mindig szereti õt. Anselmo atya az utolsó pillanatban megtagadja Adolfotól a templomi esketést. Montserrat és Nadia az esküvõre készülõdnek. A felhõtlen örömbe Pedro telefonál bele: közli, hogy Adolfo a Skorpió. A hír hallatán mindenki kétségek közt õrlõdik, amíg Adolfo végül be nem vallja a teljes igazságot. Macario ismét lopással gyanúsítja meg Kevint, és elkergeti a háztól, de õ kerül bajba, mert kiderül az igazság.

193.
Adolfo sírva könyörög a menyasszonyának, hogy ne mondja le az esküvõt, szökjön vele külföldre, kezdjenek tiszta, új életet, hiszen a lelke annak idején azért veszett el, mert Josefina magára hagyta. A lány azonban csak a felelõsségvállalást hajlandó elfogadni – Adolfo számára azonban a börtön nem választás. A kapun kilépõ férfit Pedro várja, és magával viszi azzal, hogy megszökteti. Dimitrio értesül a Skorpió kilétérõl, és bosszúvágytól hajtva a keresésére indul. José Luis a nyomába ered, hogy a tragédiát megelõzze. Pedro csapdájától tartva a rémült Montserrat és Josefina is utánuk megy. Adolfo és Dimitrio végül szembekerülnek egymással, és Adolfo olyat tesz, amivel maga dönti el a sorsát. Macario a távolsági buszról rángatja le Kevint, és miután nagy nehezen bocsánatot kért tõle, hazaviszi. Josefina zokogva gyászolja szerelmét. Nadia vigasztalhatatlan. Dimitriot lelkifurdalás gyötri.

194.
Pedro módszeresen akar bosszút állni Alejandrón. Montserratot tõrbe csalja és egy víztartályba láncolja, hogy megfulladjon. Graciela úgy érzi, nem maradt más választása, meg kell gyónnia Anselmonak, hogy valójában nem halálos beteg, hanem az orvost lefizette, hogy hamis papírokat adjon a betegségérõl. Arra kéri a papot, hogy ha mindez kiderül, õ védje meg a gyerekeivel szemben.

195.
Alejandróék kiszabadítják Montserratot. Pedro emberei szétverik a pékséget és Kevin súlyos sérülésekkel kórházba kerül. Pedro, míg a férfiak Montserrat felkutatásával vannak elfoglalva, behatol Alejandro házába és elviszi a gyerekeket. Víctor szemtanúja az eseményeknek, így Gracielának nincs más választása, lelövi a férfit. Montserratot kiszabadítják. Pedro Ameliát is magával viszi a titkos birtokára, hogy õ vigyázzon a gyerekekre.

196.
Victor beszámolója alapján Montserrat, Dimitrio és Alejandro kérdõre vonja Gracielát, miért adta át a gyerekeket Pedronak, de mivel az asszony makacsul tagad, Dimitrio úgy dönt, hivatalos kihallgatásra viszi õt. Útközben Graciela egy kilátóhoz vezeti Dimitriot, ahonnan szerinte jól látni Pedro rejtekhelyét, majd váratlanul a mélységbe veti magát. Jose Luis gyanúja beigazolódik, egyik beosztottja, Suarez, Pedro lefizetett embere, aki Pedro utasítására el is vezeti Jose Luist és Alejandrot hozzá. Pedro rálõ Jose Luisra, de Alejandro testével fogja fel a lövést, amibe, úgy tûnik, bele is hal. Eközben Dimitrio kiszabadítja Ameliát és Victoriát, Pedro választás elé állítja Jose Luist: két, robbanószerkezettel ellátott fülke közül, melyekbe belátni nem lehet, és melyekben Laurito és Romina ül, el kell döntenie, melyiket nyitja ki, hogy a bent lévõt megmentse.

197.
Dimitirio vezetésével a haditengerészet elfogja Pedrót és börtönbe csukják. Nadia és Montserrat épségben visszakapják a gyerekeiket. Don Regino meglátogatja Esmeraldát és arra kéri, hogy ha nem is viszonozza a fia szerelmét, de legalább tartsa vele a kapcsolatot. Macario megtudja, hogy Kevin nem a vér szerinti gyereke, azonban õ mégis a fiának tekinti. Josefina és Dimitrio elbúcsúznak halott szerelmeiktõl és újra egymásra találnak. Jose Luis és Alejandro súlyosan megsérülnek Pedro bosszúhadjáratában, és ezt csak az egyikük éli túl.

Megosztom másokkal: