Manana es para siempre tartalma

MANANA ES PARA SIEMPRE – Mindörökké szerelem tartalma:

1.
Rebeca azt az utasítást kapja a titokzatos Artemio Bravotól, hogy férkõzzön a gazdag Gonzalo Elizalde bizalmába, és érje el, hogy vegye õt feleségül. Rebeca Barbara Greco álnéven Gonzalo asszisztense lesz a Grupo Lactosnál, és mint személyi asszisztens a család dolgaival is foglalkozik. Elsõként megszervezi Fernanda, a legkisebb lány elsõáldozását. Monserrat, Gonzalo beteges és megszállottan vallásos felesége örül, hogy Barbara leveszi vállairól a terheket.

2.
A ceremónia után a kis Fernanda találkozik a régi magtárban Eduardóval, a szakácsnõ fiával. Eduardo egy szerencsepatkóból kovácsolt szívet ad a kislánynak, õ pedig cserébe neki adja az arany Szent Szûz medálját. Barbara épp akkor tör rájuk, amikor Fernanda megpuszilja Eduardót, és úgy állítja be a családnak, mintha Eduardo meg akarta volna erõszakolni a kislányt. Csak így tudta meggyengíteni a szakácsnõ befolyását, Gonzalo ugyanis nagyon ragaszkodik Soledadhoz.

3.
Miközben Soledad egy távoli bentlakásos iskolába viszi Eduardót, Barbara eléri Monserratnál, hogy új szakácsnõt vehessen fel, és azzal zsarolja Soledadot, hogy amennyiben szólni mer Gonzalónak, elintézi, hogy Eduardo taníttatása is véget érjen. Liliana kihallgatja Barbara és Artemio beszélgetését, amikor Artemio megparancsolja, hogy ölje meg Monseratot. Barbara drogot csempész Liliana szobájába, megfojtja egy párnával Monseratot, majd úgy állítja be, mintha a drogfüggõ Liliana tette volna.

5.
Soledad nagyon beteg, de nem akarja, hogy hazahívják Eduardót. A Barbarát leleplezõ bizonyítékokat Liliana szobájában hagyja, a Miraflores pszichiátriai intézetben, ahová még kamaszkorában bezárták. Eduardo hazalátogat. Jacinto várja a repülõtéren, de nem ismeri fel. A véletlen úgy hozza, hogy Fernanda viszi el egy darabon kocsival, de nem ismerik fel egymást.

6.
Eduardo dühös Fernandára, amiért megszegte az ígéretét, és épp az esküvõjére készül. Egyedül csak régi barátja, Jacinto elõtt fedi fel kilétét. Jacinto közli vele, hogy Soledad beteg, de Eduardo nem számít arra, hogy épp ennyire rossz állapotban találja. Megkéri Jacintót, hogy még a feleségének se árulja el, hogy visszatárt a faluba. Fernanda, Erika barátnõje, bízik abban, hogy Camilo még mindig szereti.

7.
Eduardo az ablakból figyeli Fernandát és Damiant, amikor meglátogatják Soledadot. Artemio óvatosságra inti Barbarát, attól tart, hogy Soledad halála óráján kifecsegi a sötét titkot. Eduardo magával szeretné vinni anyját az Egyesült Államokba, de az asszony érzi, hogy nemsokára meghal. Soledadot álmában éri a halál. Eduardo bosszút esküszik azok ellen, akik tönkretették az életét.

8.
Miután Rebeca megfenyegeti Jacintót, hogy utcára teszi, ha elmondja bárkinek is, hogy Soledad meghalt, Eduardo azt tanácsolja neki, hogy tegyen mindenben a kedvére, mert egyszer úgyis megfizet minden bûnért, amit ellenük elkövetett. Gardenia fél Rebecától, ezért lebeszéli Fernandát arról, hogy meglátogassa Soledadot, így a lánynak fogalma sincs arról, hogy szeretett dadája meghalt.

9.
Fernanda rábeszéli apját, hogy hozzák ki nõvérét, Lilianát a Miraflores pszichiátriai klinikáról, legalább az esküvõjére. Rebeca utasítja Jacintót, hogy még aznap délután, a legnagyobb titokban temessék el Soledadot. Damiant pedig utasítja, hogy ugyanabban az idõben szerenádot adjon Fernandának.

10.
Csupán Jacinto és Margarita kísérik el utolsó útjára Soledadot. Eduardo tisztes távolságból figyeli a temetést, miközben a fájdalomtól zokog. Rebeca utasítására az orvos oyan gyógyszer ad be Lilianának, amitõl kezelhetetlennek tûnik, így akarja elérni, hogy a család semmiképp se vigye haza. Priscila ragaszkodik ahhoz, hogy Anibal végeztessen el egy termékenységi vizsgálatot, mert õ gyereket akar.

11.
A Lilianának beadott drogok hatására a lány úgy viselkedik, mint egy õrült, így az orvos meg tudja gyõzni Fernandát és Gonzalót, hogy hiba lenne kivinni az intézetbõl. Eduardo úgy dönt, nem utazik vissza az Egyesült Államokba, hanem minden erejével azon lesz, hogy bosszút álljon az Elizalde családon. Megkéri Jacintót, szóljon egy birtok ügyintézõjének, hogy bérbe szeretné venni.

12.
Fernandát valami mondvacsinált indokkal folyton lebeszélik arról, hogy meglátogassa a dadáját. Rebeca attól tart, hogy mostohalánya lefújja az esküvõt, ha megtudja, hogy Soledad meghalt. Silvestre, az öreg kovács, nem képes tétlenül üldögélni, de lánya, Martina, nem engedi dolgozni, mióta csúnyán megégette a kezét. Silvestre azt hiszi, lánya nõvérként dolgozik, ám Martina a helyi kocsmában iszapbirkózással keresi a kenyerét.

13.
Priscila azzal zsarolja férjét, hogy beszámol a családjának a Grupo Lactos sötét ügyeirõl, amennyiben Anibal nem teljesíti házastársi kötelességeit. Steve elintézi, hogy Eduardo egy neves cég képviselõjeként jelenhessen meg az Elizalde család cégénél. Rebeca ideges lesz, amikor Fernandától megtudja, hogy egy kis idõre kettesben maradt a nõvérével, és azonnal kérdõre vonja az orvost.

14.
Rebeca megfenyegeti Gardeniát, Jacintót és Margaritát, és megtiltja, hogy elmondják Fernandának az igazságot. Margarita többször úgy érzi, hogy Jacinto nem õszinte hozzá, arra gondol, hogy van valakije. A Grupo Lactosnál mindenki lelkes Eduardo ajánlatát hallgatva, csak Rebeca ellenzi, hogy az amerikai cég tõkét fektessen a cégükbe. Attól tart, hogy ezzel keresztül húzzák a számításait.

15.
Eduardo örül, hogy Anibal ilyen gyorsan a csapdájába esett, ez nagyban megkönnyíti a további terveit, ráadásul meg is hívta Fernanda esküvõjére. Eduardónak feltett szándéka, hogy tönkreteszi a lány esküvõjét. Santiago hazafelé tart húga esküvõjére, és útközben felvesz egy riadt, síró lányt, akit azonnal megkedvel és megkéri, hogy kísérje el. Gardenia elmondja Luciónak, hogy Barbara és Damian szeretkeztek Damian kocsijában.

16.
Aurora elmeséli Santiagónak, hogy egy Dominga nevû öregasszonyra bízták gyerekkorában, aki el akarta adni egy férfinak, ezért megszökött tõle, és feltett szándéka, hogy felkutatja az édesanyját. Santiago meggyõzi, hogy kísérje el Fernanda esküvõjére. Santiago úgy érzi, Fernandának nem kellene hozzámennie Damianhoz.

17.
Rebeca attól tart, hogy Fernanda meggondolja magát, és ha nem lesz esküvõ, az nagyban keresztülhúzza a számításait. Jacinto észreveszi Barbara rúzsfoltját a võlegény ingének gallérján, és már bizonyítottnak érzi Gardenia állításait. Barbara és Damian kis híján lebuknak, amikor Fernanda szobájában egymásnak esnek. Erika teljesen kiborul, amikor meglátja Camilót egy másik nõvel.

18.
Fernanda bármennyire ragaszkodik is ahhoz, hogy még a szertartás elõtt dadusa áldását adja rá, a püspök egyéb elfoglaltságai miatt Soledad nélkül kell elkezdeniük a szertartást. Anibal meghívására Eduardo is megjelenik az esküvõn és fájó szívvel nézi végig, ahogy a püspök összeadja szerelmét Damiannal.

19.
Erika túl sokat iszik és féltékenységi jelenetet rendez, valamint a társaság elõtt gonosz megjegyzéseket tesz Camilóra. A szertartás után az elsõ dalra, amit a zenekar játszik, Fernanda felkapja a fejét, ugyanis erre a zenére táncolt gyerekként Eduardóval a kertben. Egy futár virágcsokrot visz Fernandának, a kísérõkártyát olvasva értesül Soledad haláláról, és zokogva követel magyarázatot.

20.
Fernanda, miután megbizonyosodott róla, hogy Soledad három napja halott, magyarázatot követel. Rebeca Jacintóra és Gardeniára gyanakszik a csokor miatt. Azt mondja Fernandának, hogy Soledad utolsó kívánsága az volt, hogy ne szóljanak a lánynak a haláláról, ne rontsák el az esküvõi hangulatot. Margarita is szenved Jacinto hiányától, de nem tudja megbocsátani neki az állandó titkolózást.

21.
Fernanda felvetése, miszerint Soledadot a családi kriptába kellene újratemetni, megosztja a családot. Damiant nem teszi boldoggá, hogy Fernanda nem hajlandó nászútra menni, míg Soledad földi maradványait át nem viszik a családi kriptába. Rebeca minden erejével próbálja Margaritát és Gardeniát felelõssé tenni a kialakult helyzet miatt. Fernanda elárulja apjának, hogy azt sejti, Eduardo küldhette a csokrot, de megkéri, hogy ne árulja el senkinek. Eduardo felfedi Margarita elõtt valódi kilétét.

22.
A családi szavazáson Priscilla szavazata hozzásegíti Fernandát ahhoz, hogy Soledadot újratemessék a családi kriptába. Lucio felkeresi Jacintót és Margaritát, és követeli tõlük Soledad házának kulcsait. Margarita nemigen érti Eduardo viselkedését, de tiszteletben tartja a döntését. Damian bosszús, amiért nászút helyett Eduardo javaslatára az Egyesült Államokba kell utaznia tárgyalni a Power Milkkel.

23.
Miközben Fernanda a kápolnában siratja Soledadot, Rebeca és Damian a nappaliban enyelegnek. Aurora, aki képtelen elaludni, a kertben sétálva megpillantja Rebecát és Damiant. Camilo azzal vádolja Jacintót, hogy barátnõje, Natasha, miatta esett le a lóról. Gardenia sejti, hogy Margarita és Jacinto titkolnak valamit, és bosszantja, hogy semmit sem tud kihúzni belõlük.

24.
Rebeca kérdõre vonja Artemiót, mert azt gyanítja, valójában õ tette tönkre az esküvõt, és nagyon aggódik, amikor kiderül, hogy a férfinak semmi köze a dologhoz. Artemio utasítja, hogy nyomozza ki, ki állhat a háttérben. Santiago nem szeretné, ha Aurora eutazna, mindent elkövet, hogy maradásra bírja. Adolfina és Ciro segítségével Liliana hazatelefonál, és zavarában azt üzeni Fernandának, hogy Eduardo Cruz kereste.

25.
Eduardo azon töpreng, ki telefonálhatott a nevében az Elizalde birtokra. Priscila egyetlen vágya, hogy Anibaltól gyermeket foganjon, de semmilyen fondorlattal nem sikerül az ágyba csalogatnia férjét. Liliana retteg, mert Rebeca parancsára Plutarco gyógyszerekkel alarja kiszedni belõle, hogy mirõl beszélt négyszemközt a húgával. Mivel Erika és Eduardo megegyeztek abban, hogy Camilo bosszantására úgy tesznek, mintha együtt járnának, Erika megkéri a fiút, hogy kísérje el az Elizalde birtokra egy vacsorára.

26.
Obregon doktor azzal fenyegeti Lilianát, hogy elektrosokkal bírja jobb belátásra, ha nem hajlandó elárulni, mirõl beszélt Fernandával.

27.
Gardenia a kezdeti tiltakozása után mégis úgy dönt, elfogadja az ajánlatot. Fernanda elküldi Tomasát Jacintoért, de mivel Jacinto nincs otthon, Margarita megy el a birtokra, hogy veszéljen a lánnyal. Eduardo kiköti, hogy Gardenia bármit lát, hall, vagy tapasztal a házban, nem tehet fel kérdéseket. Fernanda vacsorát szervez Erikának, hogy a család bocsánatot kérhessen Camilo nevében.

28.
Ciro úgy próbálja megakadályozni, hogy Lilianát elektrosokkra vigyék, hogy robbanást idéz elõ a szobájában. A nagy felfordulásban Lilianának sikerül megszöknie. Ciro, akit a légnyomás kirepít az ablakon, súlyosan megsebesül. Anibal mindenáron jó pontokat szeretne szerezni Eduardónál, ezért közli Camiloval, hogy vele kell tartania a Las Animasra.

29.
Eduardo meglátogatja a súlyosan sérült Cirót a kórházban. Priscilla hallani sem akar Vladimirról, de a fiú a szerelmével ostromolja. Priscilla boldog, mert a terhességi tesztje pozitív. Már csak rá kell vennie férjét, hogy ágyba bújjon vele, és el tudja hitetni, hogy a gyerek az övé. Liliana eljut a faluig, ahol felfigyel rá a kocsma tulajdonosa, és abban reménykedik, hogy sok pénzt keres majd az együgyû lánnyal.

30.
Erika Eduardóval érkezik a tiszteletére rendezett vacsorára, amin az egész Elizalde család megdöbben. Martina felismeri Lilianát, és elhatározza, hogy kiszabadítja don Jairo karmai közül. Fernanda megkéri Eduardót, de említse Damiannak, hogy már korábban is találkoztak. Martina megszökteti Lilianát, és Jacintoékhoz viszi.

31.
Obregon doktor elmegy a kórházba, ahová Cirót szállították, és a súlyos beteget visszaszállítja a Miraflores pszichiátriai klinikára, mert nem tudja megmagyarázni a beteg feleségének, hová tûnt a páciense. Jairo rettentõ dühös, amiért Martina tönkretette az üzletét, és bosszút esküszik. Felkeresi Silvestrét, és azt mondja neki, hogy a lánya meglopta õt. Priscila egy luxusbordélyba viszi férjét.

32.
Liliana azt mondja Eduardónak, hogy vele szeretne maradni. Priscila elhiteti férjével, hogy elõzõ éjjel elegett tett házastársi kötelességeinek. Anibal semmire nem emlékszik. Miután Eduardo megbizonyosodik arról, hogy Obregon nem értesítette az Elizalde családot Liliana szökésérõl, úgy dönt, felkeresi a klinikát. Anibal ráveszi Camilót, hogy látogassák meg Eduardót. Liliana at hiszi, testvérei érte jöttek, és elmenekül.

33.
Fernanda folyton arról faggatja Jacintót, hogy találkozott-e Eduardóval. A kétségbeesett Liliana azt hiszi, Eduardo elárulta õt. Bánatában az Elizalde birtok felé indul. Margarita átadja Fernandának a medált, amit a régi magtárban talált, és amit a lány még gyerekkorukban ajándékozott Eduardónak.

34.
Gonzalo elveszíti a türelmét, amikor Fernanda arra utal, hogy a családjuk tette tönkre Eduardo életét. Anibal azon mesterkedik, hogy minél késõbbre halassza Fernanda és Damian nászútját, ugyanis a cégnek szüksége van arra, hogy Fernanda rábírja Santorót a társulásra. Liliana már csaknem eljut az Elizalde birtokra, amikor Jacinto észreveszi és hazaviszi.

35.
Eduardo visszaviszi Lilianát a klinikára, Martina gondjaira bízza, és megfenyegeti Obregont, hogy semmiféle gyógyszert nem adhat be neki. Liliana hiába mondja Fernandának, hogy Eduardo meglátogatta, húga azt hiszi, csak hallucinált. Eduardo megígéri Margaritának és Jacintónak, hogy Fernanda nem fog többet kérdezõsködni róla.

36.
Graciela és Simon megpróbálnak aláíratni egy végrendeletet Ciróval, végül a magatehetetlen férfi ujjlenyomatával hitelesítik a dokumentumot. Camilo rájön, hogy Erikától került a csodaszép ló Santoro birtokába. Fernanda sürgönyt kap Eduardótól, melyben pusztán egy telefonszám szerepel. Eduardo számít Bosco atya segítségére, mivel el akarja hitetni az Elizalde családdal, hogy meghalt.

37.
Fernanda felkeresi Bosco atyát, és reméli, hogy minent megtud Eduardóról, de megdöbbenve értesül arról, hogy Eduardo meghalt, mi több, öngyilkos lett. Fernanda a fájdalomtól valósággal összeroppan. Vladimir bevallja Damiannak, hogy õrülten szerelmes Priscilába.

38.
Fernanda nagyon szenved Eduardo halálhíre miatt, és önmagát vádolja, noha gyerekként semmit sem tehetett, hogy megakadályozza a fiú eltávolítását a birtokról. Priscila bejelenti, hogy Aniballal gyereket várnak. Vladimir úgy véli, hogy Priscila tõle terhes. Rebeca örül Eduardo halálhírének, így nem neki kell félreállítania az útból.

39.
A Grupo Lactos mérnökei tanácstalanok, amikor a hûtõrendszer leáll, miután Damian Rebeca parancsára tönkreteszi. Rebeca mindent elkövet annak érdekében, hogy a cég csõdbe menjen. Ezt a tervét veszélyezteti, ha Eduardo eléri, hogy szerzõdést kössenek a Power Milkkel. Anibal arra kéri Fernandát, hogy ne említse meg Francónak az üzem problémáit.

40.
Mivel Artemio Bravo attól tart, hogy Eduardo vagy Soledad elmesélhette Bosco atyának a titkot, utasítja Rebecát, hogy gyilkolja meg a papot. Santiago segíteni akar Aurorának kideríteni, hogy ki az édesanyja. Vladimir a szerelmével üldözi Priscilát, aki egyre ingerültebb lesz ettõl a rajongástól.

41.
Eduardo egy papírfecnire írt üzenetet talál a Ciro Palafoxtól kapott sakkfigura belsejében. Az üzenet egy igazi fejtörõ, egyelõre képtelen rájönni, mit jelenthet. Fernanda közli Damiannal, hogy ismét el kell halsztaniuk a nászútjukat. Damian dühös, mert úgy érzi, felesége gyerekkori szerelme többet jelent a boldogságuknál.

42.
Rebeca észreveszi, hogy Damian el akarja hagyni a házat. Sikerül meggyõznie, hogy ne menjen el, mert attól tart, hogy Damian esetleg kényes titkokat fecsegne ki. Fernanda meglátogatja Lilianát az intézetben. Margarita szerint túlzás, hogy Eduardo a saját halálhírét költi, és nem akar többé részt venni a hazudozásban.

43.
Fernandának sikerül elérnie, hogy Liliana hazalátogasson. Gonzalo nagy örömmel fogadja. Liliana szemmel láthatóan retteg Barbarától. Anibal bosszankodik, amikor megtudja, hogy Barbara együtt készül ebédelni Franco Santoróval. Amikor kettesben maradnak, Rebeca megfenyegeti Lilit.

44.
Camilo megjelenik a Las Animas birtokon, és Eduardo távollétében körül akar szaglászni a házban, de Gardenia nyakon önti egy vödör vízzel. Santiago rájön, hogy itallal tudja megpuhítani Domingát. Rebeca felkeresi Obregont és utasítja, hogy mielõbb hozza vissza Kikianát a klinikára. Vladimir elvégeztet egy termékenységi tesztet, és bizonyítottnak látja, hogy õ Priscila gyerekének apja.

45.
Liliana az asztalnál rátámad Rebecára, mivel arra gondol, hogy az ennivaló mérgezett, és Rebeca meg akarja ölni az apját. Fernanda belátja, hogy hiba volt hazahozni Lilit. Santiago feltett szándéka, hogy feleségül veszi Aurorát. Fernanda azt szeretné, ha Damiannal elköltöznének a birtokról. Silvestre magához tér Jacintoéknál.

46.
Barbara aláírat egy papírt Damiannal, és 3 millió dollárt ígér neki. Közli vele, hogy immár milliomos, azt teheti, amit csak akar. Míg a pénze megérkezik a számlájára, Vladimirnál húzza meg magát. Aurora képtelen csak azért férjhez menni Santiagohoz, hogy kideríthesse, ki az anyja, ezért a szertartás közepén faképnél hagyja a fiút, noha szerelmes belé.

47.
Silvestre nagyon hálás a megmentõjének, amikor Jacinto bemutatja neki. Damian nem érti Vladimir rajongását Priscila iránt, de megígéri, hogy segíteni fog neki levenni a lábáról. Elárulja, hogy Anibal elherdálta felesége befektetéseit. Rebeca együtt ebédel Francoval, és megpróbálja elhitetni vele, mennyire fontos a társulás neki.

48.
Barbara sírva könyörög Francónak, hogy segítsen a családján, de közben elárulja neki, hogy a Grupo Lactos a csõd szélén áll, mert reméli, hogy Franco visszalép az üzlettõl. Rene, Artemio Bravo megbízottja, kivesz egy szobát Jairo panziójában. Zsarunak adja ki magát, aki Franco Santoro ügyében nyomoz. Jairo felajánlja, hogy õ és Lucio mindenben a segítségére lesznek.

49.
Obregon elárulja Martinának, hogy az Elizalde család egy stockholmi klinikára akarja átszállítani Lilianát. Fernanda a nászút elõtt még be akar ugrani a céghez, elbúcsúzni az apjától. Damian azt kéri, külön autóval menjenek a reptérre. Ekkor már tudja, hogy a nászútból nem lesz semmi, Fernanda hiába vár majd rá a reptéren, mert inkább a Barbara által felajánlott 3 milliót választja.

50.
Liliana elhatározza, hogy megöli magát, mert azt hiszi, így megakadályozhatja, hogy Barbara ártson a családjának. Eduardo beszél Fernandának az Igazság Lovagjáról, azt állítja, õ mentette meg az életét, de sose tudta meg, hogy hívják valójában. Gardenia haragszik Jacintóra, amiért megengedte, hogy Camilo kutasson a házban.

51.
Martinának sikerül elmenekülnie a két ápoló elõl, akiket Obregon utasított, hogy kapják el és zárják gumiszobába, hogy tovább nyugtatózhassa Lilianát. Franco arra kéri Fernandát, hogy ne utazzon el, mert Liliana gyógyulásához szükség van a jelenlétére. Fernanda azonban nem akarja kockáztatni a házasságát azzal, hogy ismét lemondja a nászutat.

52.
Camilo felkeresi Erikát, hogy elmondja neki, mit talált Franco dolgai között kutatva, de Erikát nem zavarja a tény, hogy Franco feleséget keresni jött Mexikóba. Az egész család döbbenten fogadja a hírt, miszerint Fernandát elhagyta a férje. Damian barátjánál, Vladimirnál húzza meg magát, míg a 3 millió dollár átutalására vár

53.
Damian megígéri Vladimirnak, hogy segít neki elnyerni Priscila szerelmét. Graciela meglátogatja Lilianát a klinikán, és megpróbálja kiszedni belõle, mit tud Ciro szabadalmi iratairól. Anibal észreveszi, hogy eltûnt három millió dollár a cég számlájáról, és mivel Damiannak nyoma veszett, azonnal rá gyanakszanak. Damian megsúgja barátjának, hogy Anibal feltehetõen elherdálta Priscila pénzét, és Vladimir azonnal figyelmezteti szerelmét.

54.
Damian tombol tehetetlen dühében, amikor rájön, hogy Rebeca átverte õt. A nyakába varrta a sikkasztást, azonban a három millió helyett pusztán háromszáz dollárt utalt át neki. Fernanda felkeresi Eduardót és zokogva beszámol neki a történtekrõl. A család feljelenti Damiant, ám arra kérik a rendõrkapitányt, ne hozza nyilvánosságra, hogy elkerüljék a botrányt. Barbara titokban fényképet is ad, hogy tegyék közzé a sajtóban is, és így minél jobban ellehetetlenítse Damiant.

55.
Eduardót aggasztja, hogy az Elizalde családnak immár beígérte a három milliós átutalást, de fogalma sincs, honnan szerezzen ennyi pénzt. Anibal azzal gyanúsítja Fernandát, hogy bizonyára tudott Damian sikkasztásáról. Priscila hiába kéri Anibaltól a banki kivonatait, férje mindig más eloglaltságokra hivatkozik. Steve és Eduardo próbálják megfejteni a rejtvényt, amit Ciro egy sakkfigurába rejtett.

56.
Damian tanácsokkal látja el Vladimirt, és ígéri neki, hogy Priscila elõbb-utóbb a karjaiba fog omlani. A szerelmes Vladimir követi barátja minden utasítását. Steve és Eduardo rájönnek, hogy a fejtörõben szereplõ Isaac Newton egy létezõ személy, méghozzá egy ügyvéd. Fernandát nagyon megviseli Damian árulása, és azon kesereg, miért nem volt soha bátorsága elmondani, hogy a szíve Eduardoé. Aurora talál egy zsebkendõt RS monogrammal, és úgy véli, feltehetõen az anyjáé lehetett.

57.
Fernanda Erikától tudja meg, hogy Damian fényképét is közzétették a tévében. Steve és Eduardo felkeresik Rebecát az irodában, és felajánlanak neki másfélmillió dollár közvetítõi díjat, amennyiben létrejön az üzlet a két cég között. Eduardo távollétében Manzanares átkutatja a házát, miközbem Jairo és Lucio odakint õrködnek. Gonzalo mindenáron ki akarja deríteni, ki adott engedélyt Damian csalásának nyilvánosságra hozatalára.

58.
Anibal a családi béke érdekében azt mondja apjának, õ engedélyezte Damian sikkasztásának nyilvánosságra hozatalát. Damian utasítására Priscila állást próbál szerezni Vladimirnak a Grupo Lactosnál. Eduardo és Steve azon töprengenek, hogyan tudnák kideríteni, ki az a Rebeca Sanchez, akinek a számlaszámát Barbara megadta nekik, majd felkeresik Isaac Newton ügyvédet, aki meglepõ hírekkel szolgál.

59.
Miután kiderül, hogy Eduardo, Ciro Palafoxnak köszönhetõen százmilliós nagyságrendû összeggel rendelkezhet, kétségei támadnak. Nem tartja helyénvalónak, hogy õ örökölje a pénzt, ami Lilianát illetné meg. Steve rávilágít arra, hogy ezzel a pénzzel sikerül kiszabadítania és meggyógyíttatnia Lilianát, hogy újra teljes életet élhessen. Fernanda felkeresi Eduardót. hogy arra kérje, nézze meg vele a felépítendõ közösségi ház helyét.

60.
Eduardo türelmetlenül várja a reggelt, hogy találkozhasson Fernandával. Ursula, Damian anyja, teljesen kétségbe van esve amiatt, hogy a fiára bizonytalan jövõ vár. Gardenia halálra rémül, miután Lucio lelövi Manzanarest, mert érzi, hogy vele is végezni fog. Jacinto épp akkor érkezik Dona Soledad egykori házához, amikor Lucio meg akarja ölni Gardeniát. Leüti a sofõrt, a lányt meg kiszabadítja.

61.
Lucio megzsarolja Barbarát, aki egy értékes ékszert ad neki, aminek eladásával egy jó ideig nem lesz anyagi gondja. Gardenia elviszi Eduardónak az útlevelét, amit a halott Manzanares zsebében talált, így elõtte is világos immár, hogy Framco Santoro nem más, mint gyerekkori szerelme, Eduardo. Eduardo különösnek találja, hogy anyja nem juttatta el hozzá a leveleket, amiket Fernanda állítólag neki írt.

62.
Lucio megkeresi az üzletet, amit Barbara javasolt, de amint bemutatja a nyakéket, az ékszerész azonnal értesíti a rendõrséget, mivel Barbara telefonált neki, mondván, hogy a nyakéket ellopták. Lucio börtönbe kerül, de abban reménykedik, hogy egykori munkaadója kiviszi onnan. Margarita és Jacinto elmesélik Bosco atyának, mi történt Manzanares-szel. Az atya megdöbbenve látja, hogy a halott ugyanaz az ember, aki nála falubéli tanárnak adta ki magát.

63.
Rebeca felkeresi Luciót a börtönben, és megígéri, hogy segít neki kijutni, amennyiben elmondja, hogy mibe keveredett. Lucio bevallja neki, hogy lelõtte Manzanarest, így már világos, hogy Artemio Bravo miért nem tud semmit az emberérõl. Santiago új tervet eszel ki, hogy kiderítsék, ki küldhetett havonta pénzt Domingának. Bosco atya és Eduardo arra a következtetésre jutnak, hogy Manzanares valakinek a megbízásából mindkettejük után nyomozott.

64.
Damian a háttérbõl irányítja Vladimir ténykedését a Grupo Lactosnál, és azt tartja a legfontosabbnak, hogy elnyerje a recepciós Flor bizalmát. Lucio döbbenten hallja, hogy Barbara ahelyett, hogy segített volna neki kijutni a börtönbõl, feljelentést tett ellene lopásért. Artemio Bravo megbízásából Carpio és Nestor felkeresik Jairót, hogy megtudják, Manzanares mit tudott meg Franco Santororól.

65.
ebeca ráveszi Camilót, hogy törjön be a Las Animas birtokra, és derítsen ki minél többet Franco Santororól. Megígéri, hogy bármi történik, õ vállal minden felelõsséget. Priscila haragszik Vladimirra, mert biztos benne, hogy beszélt Damiannak a viszonyukról, ezért Damian most zsarolni tudja õt. Mivel Gardenia immár tudja, ki õ valójában, Eduardo megkéri, vigye át neki anyja holmiját, ami Margarita és Jacinto házába került. Artemio megparancsolja Domingának, hogy vigye haza Aurorát.

66.
Barbara kedves Aurorához, mert szeretne a bizalmába férkõzni és kideríteni, hogy ki õ valójában. Érzi, hogy a lány titkol valamit. Eduardo abban reménykedik, hogy anyja dolgai között megtalálja Fernanda hozzá írott leveleit, mert gyanítja, hogy Soledad visszatartotta õket. Gardenia azonban, aki szerelmes Eduardóba, nem akarja, hogy megtalálja a leveleket, és szíve újra lángra lobbanjon Fernanda iránt, ezért elrejti õket a szobájában.

67.
Dominga, aki don Jairo kétes hírû panziójában száll meg, elmegy az Elizalde birtokra, hogy megkeresse Aurorát. A lány épp bemegy a falu templomába imádkozni, Dominga ott talál rá, és magával hurcolja a panzióba. Tomasa leírásából Santiago rájön, hogy felbukkant Dominga, és nagyon aggódik Auroráért. Franco vacsorázni hívja Fernandát.

68.
Dominga némi italért cserébe megengedi Jairónak, hogy Aurorával szórakoztassa a vendégeit. Eduardo közli Fernandával, hogy Manzanares feltehetõen a bátyja, Camilo megbízásából nyomozott utána. Miközben Barbara követi Eduardót, és rájön, hogy Fernandával vacsorázik, Camilo betör a Las Animasra.

69.
Santiago szenved, amiért Aurora azt mondta neki, hogy mást szeret, képtelen felfogni ezt a hirtelen változást. Camilo elmondja Barbarának, hogy apja kocsijával ment a Las Animasra, de az autó érthetetlen módon eltûnt, míg a házban kutatott. Steve boldogan meséli Eduardónak, hogy eltüntette Camilo kocsiját. Barbara azt hazudja Gonzalónak, hogy tõle lopták el az autót a városban.

70.
Artemio Bravo elküldi két emberét, hogy kapják el Gardeniát és faggassák ki Franco Santororól, majd látogassák meg Bosco atyát és végezzenek vele. Eduardo beszámol Fernandának arról, hogy Camilo betört hozzá, és hogy don Gonzalo autója most a Las Animason van. Vladimir udvarolni kezd Flornak, hogy a bizalmába férkõzzön. Carpio és Nestor felrobbantják Jairo kocsmáját. A riadalomban Venusnak és Aurorának sikerül kimenekülniük.

71.
Barbara közli Francóval, hogy a Grupo Lactos visszalép az üzlettõl, mert a PowerMilk nem teljesítette az ígéreteit, és mindeddig nem érkezett pénz a számlájukra. Santiago kétségbeesetten keresi Aurorát a hullaházban, mert azt hiszi, õ is bent égett Jairo panziójában. Barbara döbbenten látja, hogy a megadott számlaszámán megjelent másfél millió dollár közvetítõi díj, a cég számláján pedig 3 millió helyett 10 millió dollár. Így már nem tudja megtorpedózni az üzletet.

72.
Carpio és Nestor egy kígyóval riogatják Gardeniát, hogy kiszedjék belõle az igazságot Franco Santoróról. Gardenia bevallja, hogy Franco Santoro nem a gazdája igazi neve, de azt hazudja, Jesus Lopez Lopeznek hívják. Fernanda rájön, hogy Barbara valóban fedezi Camilót, de nem érti az összefüggéseket. Steve közli Aniballal és Camilóval, hogy a pénzért cserébe Francót be kell venniük az igazgatósági tanácsba.

73.
Eduardo megbízásából Jacinto feltételeket szab Camilónak az apja kocsijának visszaszolgáltatását illetõen. Camilo, aki világéletében lenézte a cselédeket, dühöng, amiért a lovász sakkban tartja. Artemio Bravo azt mondja Barbarának, hogy Aurora a bolhapiacon vette a zsebkendõt Rebeca Sanchez monogramjával. Nestor és Carpio elindulnak, hogy végezzenek Bosco atyával, ám mindketten vonakodnak megölni egy papot.

74.
Eduardo, aki követte Fernandát, dühös, mert azt látja, hogy szerelme titokban találkozik férjével, Damiannal. Steve Bosco atyához viszi Gardeniát, hogy Artemio Bravo emberei ne találjanak rá. Barbara mindenáron meg akarja akadályozni, hogy Franco szavazati jogot kapjon a Grupo Lactos igazgatótanácsában, de az Elizalde család természetesnek tartja, hogy ekkora tõkebefektetésnél jogokkal kell felruházniuk.

75.
Amikor Bosco atya rájön, hogy meg akarják ölni, a szobájából egy rejtett gombbal megkongatja a harangot, a falu népe pedig a segítségére siet. Nestor és Carpio attól tartanak, ha megölik az atyát, a tömeg meglincseli õket, ezért életben hagyják. Fernandát kissé összezavarja, hogy Danian mindenért Barbarát okolja. Santiago kétségbeesve keresi szerelmét, Aurorát.

76.
Fernanda arra gyanakszik, hogy Vladimir tudja, hol bujkál Damian, de amikor neki szegezi a kérdést, férje barátja mindent tagad. Santiago boldog, hogy megtalálta Aurorát. Barbara folyton Franco ellen uszítja Gonzalót, de ezúttal ármánykodása nem vezet célra, mert a cégnek nagy szüksége van a PowerMilk pénzére, és ezzel férje is tisztában van.

77.
Mivel Bosco atya megtudta, ki a két bûnözõ megbízója, Eduardo felkeresi Artemio Bravo irodáját, hogy végre fény derüljön titokzatos ellenségének kilétére, ám a helyszínen közlik vele, hogy az adott cég ismeretlen helyre költözött. Priscila épp Vladimir lakásán lesz rosszul. Damian nem tartja jó ötletnek, hogy ott maradjon, és Priscila csakhamar rájön, hogy Damian ott bujkál. Fernanda elviszi Francót a nyaralójukba, hogy nyugodtan beszélhessenek.

78.
Fernanda elmondja Eduardónak, hogy Damian szerint Barbara sikkasztotta el a három millió dollárt a cég számlájáról, csak Damianra terelte a gyanút, és arra kéri, segítsen kideríteni, van-e Barbarának titkos bankszámlája. Barbara meglátogatja Lilianát, és azzal fenyegeti, hogy hamarosan apa nélkül marad, ha keresztülhúzza a számításait. Damian azzal zsarolja Priscilát, hogy elmondja a családnak, nem Anibaltól terhes.

79.
Eduardo elnézést kér Fernandától, amiért a pillanat hevében megcsókolta. Fernanda is jobbnak látja elfelejteni a csókot, mert attól, hogy eltávolodott Damiantól, még férjes asszonynak számít. Gardenia nem nézi jó szemmel Martina és Venus jelenlétét a Las Animason, és ennek hangot is ad. Venus abban reménykedik, hogy esetleg munkát kaphat a birtokon. Dolly szomorú, mert azt hitte, hogy gyermeket vár, és sírva közli Agustinnal, hogy errõl szó sincs.

80.
Barbara azt sugallja Gonzalonak, hogy attól fél, férje halála esetén nincs biztosítva a jövõje. Erika boldogan elújságolja Fernandának, hogy Franco Santoro arra kérte, a barátnõjeként mutathassa be az estélyen. Santiago visszatér Aurorával a birtokra, és boldogabb, mint valaha. Vladimir cselszövése miatt Flort kirúgják a Lactostól.

81.
Fernanda megígéri Flornak, hogy utánajár a dolgoknak, és nem fogja magára hagyni. Barbara egyáltalán nem örül annak, hogy Aurora viszzatért, valamiért kényelmetlenül érzi magát a közelében. Aurora véres keresztet lát a fürdõszobája tükrére rajzolva, de mire Santiagónak megmutatná, a rajz eltûnik. Még nem sejti, hogy ez csupán megpróbáltatásainak kezdete. Vladimir megijed attól, hogy Fernanda nyomozni akar Flor ügyében.

82.
Steve-nek õrült ötlete támad. Mivel tudja, hogy Camilo bolondul a szép nõkért, elhatározza, hogy Venusból elõkelõ hölgyet farag, akinek az lesz a feladata, hogy magába bolondítsa a szoknyavadász Camilot. Damian azt akarja, hogy Priscila juttasson el a Lactosba terhelõ bizonyítékokat Flor ipari kémkedésének bizonyítására.

83.
Priscila titkos iratokat helyez el egy alkalmazott íróasztalán, hogy bizonyítsa, Flor kapcsolatban állt a konkurens cég egyik alkalmazottjával. Eduardo engedélyt kér Fernandától, hogy a család tudta nélkül kivihesse Lilianát a klinikáról. Barbara e-mailt küld Damiannak, melyben közli, hogy hajlandó tárgyalni vele a szabadsága visszaszerzésérõl.

84.
Obregon doktor meggyõzi Eduardót, hogy segítsen neki megtalálni a raktárban egy perdöntõ bizonyítékot Barbara maniplációira. Barbara egyáltalán nem örül annak, hogy Santiago megtalálta Aurorát és visszavitte a birtokra. Fernanda arról próbálja meggyõzni apját, hogy Flor sosem árulná el õket. Priscilát az õrületbe kergeti Vladimir rajongása.

85.
Flor reménykedik abban, hogy Fernanda segít neki visszaszerezni az állását. Eduardo lejátssza Fernandanak a felvételt, amit Obregon doktor akkor készített Lilianával, amikor bevitték klinikára, és még nem állt gyógyszerek hatása alatt. Liliana Barbarát váldolja Monserat meggyilkolásával, és arról is beszél, hogy Barbara utasítására élete végéig kábító gyógyszereken tartják majd.

86.
Eduardo elviszi Lilianát a bérelt lakásba, ahol Martina felügyelete alatt biztonságban lesz, és soha többé nem kell tudatmódosító szereket kapnia. Steve eközben Venust oktatja az elõkelõ modorra, viselkedésre, hogy segítsen véghezvinni terveiket.

87.
Gardeniát bosszantja, hogy az általa könnyûvérû nõnek tartott Venust megkülönböztetõ figyelemmel kezeli Steve, és fel akar mondani. Fernanda felajánlja Flornak, hogy míg rendezõdnek a dolgok, legyen az õ asszisztense. A lány határtalanul boldog. Rebeca közli Lozoya parancsnokkal, hogy visszavonják a feljelentést Damian ellen, ugyanis kiderült, hogy ártatlan.

88.
Barbara közli a családdal, hogy bizonyítéka van arra, hogy nem Damian sikkasztotta el a 3 millió dollárt. Eduardo felkeresi Bosco atyát, mert reméli, hogy magyarázatot tud adni arra, miért hagyta Soledad Liliana szobájában Artemio Bravo születési bizonyítványát. A család visszavonja a feljelentést Damian ellen.

89.
Flor követi egy taxival Vladimirt, így döbben rá, hogy feltehetõen viszonya van Priscilával. Danian ismét megzsarolja Priscilát, aki kénytelen segíteni neki, mivel nem akarja, hogy Anibal megtudja, nem õ az apja a gyereknek. Barbara megpróbál Aurora bizalmába férkõzni, és megígéri neki, hogy elviszi egy médiumhoz, aki kideríti, mitõl vannak látomásai. Barbara csellel veszi rá Fernandát, hogy találkozzon Damiannal.

90.
Flor elmeséli Margaritának és Jacintónak, hogy együtt látta Priscilát Vladimirral, ráadásul arra is rájött, hogy Fernanda férje is Damian lakásán bujkál. Fernanda belemegy abba, hogy egy szállodai szobában töltse az éjszakát Damiannal, de férje közeledését elutasítja, pusztán a magyarázatára kíváncsi.

91.
Barbara utasítására Rosenda megpróbál minél többet megtudni Aurora életérõl. Mindenki a Franco Santoro által adott estélyre készül. Damian visszatérésével Fernanda kénytelen az õ oldalán megjelenni. Venus is készül arra, hogy a terveknek megfelelõen elcsábítsa Camilót.

92.
Barbara próbálja rábeszélni Fernandát arra, hogy mielõbb induljanak nászútra Damiannal. Gardenia örül, hogy Fernanda ismét Damiannal van, úgy érzi, elhárult a legfõbb akadály az útjából, és reménykedik, hogy elnyeri Eduardo szerelmét. Teljesen kétségbe esik, amikor azt hallja, hogy szerelme Erikát jegyzi el.

93.
Gardenia nagyon boldogtalan, mert azt hitte, Fernanda férjének visszatérése után Eduardo többé nem udvarol gyerekkori szerelmének, így elõtte szabaddá válik az út. Elhatározza, hogy mindent elkövet Erika félreállításáért. Steve terve beválni látszik, ugyanis Venus azonnal elbûvöli a szoknyavadász Camilót.

94.
Gardenia azt reméli, hogy rossz éjszakát okoz Eduardónak azzal, hogy Fernanda hozzá írott leveleit szétszórja az ágyán. Eduardo, akinek sejtelme sem volt arról, hogy anyja nem juttatta el hozzá szerelme leveleit, gyötrõdve olvassa õket. Fernanda egyáltalán nem örül férje visszatérésének. Vladimirnak sikerül meggyõznie Jaimét, hogy Flort vádolja meg az információk kiszivárogtatásával.

95.
Anibal tiltakozik az ellen, hogy Damiant visszavegyék a céghez. Eduardót nagyon megviselik Fernanda levelei, és azon töpreng, hogyan kerülhettek a szobájába. Fernanda közli Damiannal, hogy nem akar nászútra menni vele. Eduardo don Silvestrénél érdeklõdik Ana Gregoria után.

97.
Rosenda elmondja Barbarának, hogy Aurora tud titkos viszonyáról Damiannal. Barbara elhatározza, hogy bármibe kerül is, eltávolítja a lányt a birtokról. Eduardo felkeres egy jónevû pszichiátert, hogy felmérje Liliana állapotát. Steve és Venus jól szórakoznak Camilón, mert minden jel arra mutat, hogy a szoknyavadász Elizalde fiú beleszeretett az elõkelõ Lovely Nortonba.

98.
Barbara Camilóval szövetkezik, hogy ürügyet találjon Aurora elküldésére. A szoknyavadász Camilo örömmel segít neki, mert szívesen elcsábítaná Aurorát. Fernanda 24 órát kér apjától, hogy bebizonyítsa Flor ártatlanságát az ipari kémkedés ügyében.

99.
Gardenia elhatározza, hogy mindenképpen megakadályozza, hogy Eduardo feleségül vegye Erikát. Fernanda elmegy a Prolasába, és kifaggatja Jaimét, honnan ismeri Floricientát, majd magával viszi a Lactosba, hogy bebizonyítsa, a fiú hazudik. Rebeca közli a családdal, hogy Obregon doktor váltságdíjat követel Lilianáért.

100.
Martinát kissé aggasztja, hogy Venus esetleg beleszeret Camilóba. Eduardo azt javasolja, hogy fizessék ki a váltságdíjat, amennyiben Obregon fel tud mutatni egy fényképet Lilianáról az aznapi napilappal. Barbara arra kéri Damiant, csalja el otthonról Santiagót, majd váratlanul meglövi a mit sem sejtõ férfit.

101.
Miután Camilo elkábítja Aurorát, ágyba bújik vele. Barbara csak erre vár, a szobába ront és elkergeti Aurorát a birtokról. Santiago megtalálja a sérült Damiant és kórházba viszi. Venus tovább randizik Camilóval, és mindent elkövet, hogy a nõcsábász férfi beleszeressen.

102.
Camilo felajánlja Venusnak a lakását, és közli vele, mennyire szeretné, ha együtt töltenék az éjszakát, de Venus hallani sem akar errõl. Damian azzal vádolja Fernandát, hogy túl hûvösen viselkedik vele. Santiagónak sejtelme sincs hová tûnhetett Aurora. Artemio Bravo egyre ingerültebben követeli emberétõl, hogy találja meg Lilianát.

103.
Martinát gyötri a bûntudat, amiért nem vigyázott eléggé Lilianára. Santiago kétségbeesik, mert sehol nem találja Aurorát. Fernanda nehezen kezeli Damian közeledését. Venus tovább bolondítja Camilót, aki azt hiszi, elõbb-utóbb révbe érhet a lánynál. Fernanda mindent elmond Santiagónak Liliana kényszerkezelésérõl és Barbara áskálódásairól.

104.
Doktor Obregon, akit Adolfina segítségévbel visszacsalogatnak, abban a hitben van, hogy Barbara meghalt. Ereiben meghûl a vér, amikor találkozik vele. Barbarának épp kapóra jön a doktor megjelenése, ugyanis eddig azt hazudta, õ rabolta el Lilianát. Az mindenkit aggaszt, hogy valójában senki sem tudja, hová tûnt a lány.

105.
Damian azzal vádolja Fernandát, hogy viszonya van Franco Santoróval. Anibal elmeséli Francónak, hogy Camilo udvarol Lovelynak, és megkéri, járjon közben nála, nehogy Camilo ballépése veszélybe sodorja a Power Milk és a Lactos szerzõdését. Eduardo biztosítja Don Gonzalót arról, hogy segít elõteremteni a 3 millió dolláros váltságdíjat, cserébe arra kéri, mindenrõl tájékoztassa.

106.
Eduardo közli Camilóval, hogy Steve hajlandó találkozni vele a Las Animason. Damian jelenetet rendez, valahányszor Fernanda magára hagyja. Artemio Bravo elújságolja Barbarának, hogy sikerült Liliana nyomára bukkannia. Rosenda elárulja neki, hogy az RS monogramos zsebkendõrõl Aurora azt állította, hogy az anyjáé volt. Barbara ekkor döbben rá, hogy a saját lányát üldözte el a birtokról.

107.
Steve határtalanul dühösnek mutatja magát Camilo elõtt, amiért Lovely nem aludt otthon, és úgy véli, az egyetlen úriemberhez méltó megoldás az lenne, ha Camilo feleségül venné. Barbara, akinek annak idején Artemio Bravo azt hazudta, hogy a gyermeke meghalt, bosszút esküszik. Barbara új verziót ad elõ Santiagónak Aurora eltûnésérõl, és arra biztatja, hogy induljon a keresésére.

108.
Erika felveti, hogy rendezzenek egy vacsorát, amelyre meghívják Fernandát, Damiant, és Steve-et. Margarita és Jacinto aggódnak Gardenia miatt, aki gyerekkoruktól kezdve szerelmes Eduardóba, és attól tartanak, valami ostobaságra készül. Damian rá akarja venni Priscilát, hogy kémkedjen Fernanda után.

109.
Eduardo megígéri Don Gonzalónak, hogy másnap reggelre elõteremti a pénzt Liliana váltságdíjára. Venus bevallja Martinának, hogy tetszik neki Steve, és örülne, ha az amerikai beleszeretne. Damian egyre nehezebben tolerálja felesége elutasító viselkedését.

110.
Fernanda képtelen elhinni Santiagónak, hogy Barbara valóban segíteni akar neki Aurora felkutatásában. Szerinte egyre gyanúsabb a történet, Barbara minden alkalommal máshogyan adja elõ. Eduardo azt kéri, hogy részt vehessen a váltságdíj átadásában, de Barbara azonnal tiltakozik.

111.
Camilo kétségbeesetten küzd a nõsülés gondolata ellen, de Steve azt tartja az egyetlen tisztességes megoldásnak, ha elveszi Lovelyt feleségül. Ursula figyelmezteti Damiant, hogy annak nõnek a fia, akitõl korábban sikkasztott, s újra elõ akarja vetetni az ügyet, amelynek következtében Damian könnyen rács mögé kerülhet. Eduardo elkíséri Barbarát, és útközben utal arra, hogy tud az asszony viselt dolgairól.

112.
Vladimir azzal nyaggatja Damiant, hogy próbáljon hatni Priscilára, mert ha továbbra is semmibe veszi, felfedi, hogy õ az apja a gyereknek. Aurora arra kéri a zárda fõnökasszonyát, hogy maradhasson náluk. Barbara úgy érzi, Franco veszélyt jelent rá nézve, mert túl sokat tud.

113.
Eduardo világossá teszi Barbara elõtt, hogy tud egyet s mást a viselt dolgairól. Barbarát megdöbbenti, hogy átláttak a szándékain, és a Jacinto által egy fához kötözött Obregon is megerõsíti Eduardo állításait. Fernandát és az Elizalde családot lesújtja a hír, hogy Lilianát mégsem sikerült kiszabadítani.

114.
Gonzalót felháborítja, hogy Camilo épp akkor jelenti be nõsülési szándékát, amikor a család azon aggódik, hogy Liliana még nem került elõ. Fernanda elhatározza, hogy bármennyire kedveli is Francót, igyekszik elfelejteni, hiszen a férfi úgyis hamarosan feleségül veszi barátnõjét, Erikát.

115.
Vladimir felhívja Damiant, hogy elmondja, Anibal kirúgta a Grupo Lactostól, és azzal fenyegetõzik, hogy óriási botrányt rendez, amennyiben megpróbálják eltávolítani a gyerekétõl. Erika esküvõi lázban ég, sürgeti võlegényét, hogy mielõbb szerezze be a házasságkötéshez szükséges személyes iratokat.

116.
Rebeca azzal zsarolja Eduardót, hogy a család soha többé nem látja élve Lilianát, ha bárkinek elmondja mindazt, amit megtudott róla. Santiago elmegy a zárdába, hátha rátalál Aurorára. Barbara szövetséget ajánl Eduardónak, de cserébe feltétlen bizalmat vár el.

117.
Damian felveti, hogy utazzanak el négyesben, és Erika azonnal kapva kap az ötleten, de Fernanda nem tûnik túl boldognak. Aurora elmondja a fõnökasszonynak, hogy Santiago sosem bocsátaná meg neki, hogy együtt volt a bátyjával. Gardeniár határtalanul bosszantja, hogy gyerekkori szerelme Erikát készül feleségül venni.

118.
Fernanda figyelmezteti Santiagót, hogy ne bízzon Barbarában, de a fiú úgy érzi, hogy mostohaanyja õszintén segíteni szeretne neki. Liliana Ana Gregoria naplóját olvasgatja, melybõl kiderül, hogy Artemio Bravo miért gyûlöli ennyire a családjukat. Artemio Bravo anyját, Ana Gregoriát, aki cselédként dolgozott az Elizalde családnál, elcsábította Gonzalo apja, Jeronimo Elizalde.

119.
Fernanda sírva hallgatja azt a felvételt, melyen Lili azt hajtogatja, hogy nem akar visszamenni a birtokra. Meggyõzõdése, hogy nõvére kényszer hatására mondta ezt. Damian elégedetlen, mert Priscila semmilyen bizonyítékot nem szerzett felesége hûtlenségérõl. Eduardo bevallja Fernandának, hogy szerelmes belé.

120.
Venus tovább bolondítja Camilót, Steve nagyon féltékeny, mert közben beleszeretett a lányba. Venus is szerelmes Steve-be, de gondolni sem mer arra, hogy esélye lehetne egy ilyen mûvelt és gazdag amerikainál. Barbara elmegy a zárdába, és kideríti, hogy Aurora ott van. Gardenia újra szerelemrõl beszél Eduardónak, és megcsókolja épp, amikor Fernanda megérkezik.

121.
Fernanda szomorú és dühös, mert azt hiszi, Franco Santoro minden nõre szemet vet. Barbara elárulja Eduardónak az Elizalde család esküdt ellenségének a nevét. Santiago elmegy a zárdába, és megkéri a fõnökasszonyt, hogy adjon át egy üzenetet Aurorának.

122.
Artemio Bravo részletesen elmeséli Lilianának anyja keserves történetét. Anibal kér egy másolatot az egykor elvégzett termékenységi teszt eredményérõl, ekkor derül ki számára, hogy Priscila nem tõle terhes. Rebeca bosszút esküszik Artemio Bravo ellen, mert elvette tõle az egyetlen jót az életébõl: a lányát.

123.
Camilo bemutatja Lovelyt Gonzalónak, de arra nem számít, hogy apja azt kéri, halasszák el az esküvõt. Barbara elhatározza, hogy többé nem engedi, hogy elszakítsák tõle a lányát. Aurora nem érti Barbara hirtelen támadt érdeklõdését iránta. A felkért szakértõ azt állítja, Liliana nem kényszer hatására beszélt a hangfelvételen.

124.
Fernanda megnyitja a sajtfesztivált, ahol a vidék gazdái bemutatják termékeiket. Dollynak feltûnik, hogy Franco milyen rajongással néz az emelvényen szónokló Fernandára. Santiago meglátogatja Aurorát a zárdában, és arról faggatja, ki volt az a férfi, akivel Barbara együtt találta. Aurora nem meri bevallani, hogy Camilo elkábította és megerõszakolta.

125.
Barbara nem örül annak, hogy Fernanda felvette Gardeniát a céghez. Fernanda döbbenten hallja, hogy apja meg akarja változtatni a végrendeletét. Margarita azt tanácsolja Eduardónak, mondja el a teljes igazságot Fernandának. Eusebio is megütközik azon, hogy Gonzalo a teljes vagyonát a feleségére akarja hagyni.

126.
Barbara arra számít, hogy amint megszerzi az Elizalde család vagyonát, bosszút áll Artemio Bravón, és magával viszi Aurorát egy távoli helyre, ahol csak neki és az unokájának szenteli az életét. Aurora nagyon szenved, mert úgy érzi, Santiago sosem fog megbocsátani neki, és õ sem mondhatja el neki, mi történt akkor a birtokon.

127.
Barbara elviszi Francót Artemio Bravóhoz, és találkozhat Lilianával. Fernanda azt sugallja Santiadónak, hogy feltehetõen Barbara üldözte el Aurorát a birtokról, és arra kéri, semmiképp se bízzon meg benne. Gardenia bevallja Flornak, hogy megcsókolta Eduardót.

128.
Aurora azt mondja Santiagónak, hogy nem méltó hozzá, ezért kéri, hogy menjen el és felejtse el õt örökre. Eduardo beszél Steve-nek Ana Gregoria naplójáról. Feltett szándéka, hogy kideríti, miért van ekkora hasonlóság Don Gonzalo és Artemio Bravo között.

129.
Gonzalo nagyon örül Priscila és Anibal bejelentésének, miszerint gyermeket várnak. Steve azt tanácsolja Eduardónak, mondja el Fernandának, hogy kénytelen volt megegyezni Barbara Grecóval. Jacinto felhívja Eduardo figyelmét arra, hogy Flor megtudta Gardeniától, ki õ valójában.

130.
Rebeca Damiant bízza meg azzal, hogy kihozza valahogy Aurorát a zárdából, de nem árulja el neki, miért kezdett el érdeklõdni a lány iránt. Fernanda immár nyíltan hangoztatja, hogy elválik Damiantól, de Eduardo idõközben megígérte Erikának, hogy feleségül veszi.

131.
Barbara Flort hibáztatja, amiért Fernanda megtudta, hogy Rubiel Villasana bent járt a cégnél és megrágalmazta Damiant. A lány esküszik, hogy semmit sem tud a dologról. Eduardo meglátogatja Lilianát, és tovább olvassa Ana Gregoria naplóját, de Artemio Bravo rajtakapja.

132.
Damian tombol, amiért a zárdafõnöknõ nem engedi, hogy beszéljen Aurorával, ezért kénytelen cselhez folyamodni. Jacobót bízza meg azzal, hogy kicsalogassa a lányt a zárda falai közül. Barbara magára vállalja Camilo és Lovely eljegyzési partijának szervezését. Venus azt tervezi, felhívja Natashát, és mindent elmond neki Camilóról.

133.
Erika nagyban szervezi az esküvõjét, de Franco mindig halogatja az iratai beszerzését, hiszen Eduardo Cruznak minden irata megvan, de Franco Santoro valójában nem is létezik. Eduardo elmondja Fernandának, hogy találkozott Lilianával, és tovább olvasta Ana Gregoria naplóját. Anibal méltatlannak tartja, hogy apja a végrendeletében vagyonának 60 százalékát Barbarara, 40 százalékát meg Priscila születendõ gyermekére hagyja.

134.
Fernanda közli Gonzalóval, hogy felmond, nem hajlandó tovább a cégnél dolgozni. Eduardo valósággal szenved Fernanda közelében, de nem vallhatja be neki, mennyire szereti. A lány is arról ábrándozik, hogy Franco lemondja az esküvõt Erikával, mert õt szereti. Anibal titokban találkozik Damiannal, és ráveszi, hogy a megfelelõ pillanatban hallgattassa el Vladimirt.

135.
Eduardo beszámol Fernandának Barbara kérésérõl, de Fernanda úgy érzi, képtelen arra, hogy az elvei ellen cselekedjen. Erika barátnõi meglátják Francót, amint bensõségesen beszélget Fernandával egy étteremben, és titokban lefotózzák õket. Venus beszámol Martinának arról, hogy bosszút akar állni Camilo Elizaldén, de nem részletezi a terveit. Damian megkéri Jacobót, csellel hozza ki Aurorát a zárdából.

136.
Fernanda közli Barbarával, hogy hozzásegíti ahhoz, amit el akar érni, de cserébe soha többé nem akarja a családja közelében látni. Jacobónak sikerül kicsalogatnia az autójáig Aurorát, akit Fidelia is elkísér. Váratlanul a kocsiba tuszkolják és elrabolják õket. Damian elengedi Aurorát azzal a feltétellel, hogy kideríti, miért érdeklõdik iránta Barbara.

137.
Damian azt hazudja Bárbarának, hogy nem tudták elhozni Aurorát. Bárbara dühöng, mert szeretett volna örökre lelépni a lányával. Vladimir aggódik, hogy Anibal mégsem tartja be, amit ígért, és megfosztja õt gyermekétõl, miután az megszületik. Erika arra kéri Steve-et, kísérje el a parókiára és tanúsítsa, hogy Francót megkeresztelték, mert így könnyen megszerezhetõ az esküvõhöz szükséges keresztlevél.

138.
Aurora, bár furcsállja Bárbara érdeklõdését, nagyon boldog, hogy kedvesen viselkedik vele. A zárdafõnöknõnek nem tetszik Barbara, rossz érzése van vele kapcsolatban. Camilo hallani sem akar arról, hogy önként átadják a család vagyonát a mostohaanyjának. Artemio Bravo felveti Lilianának, hogy együtt körbeutazhatnák a földet. Lilit felvillanyozza a gondolat, hogy láthatja az egyiptomi piramisokat.

139.
Chelsie találkozik Erikával és megmutatja neki a võlegényérõl és Fernandáról titokban készített képet. Erika nagyon elkeseredik, hogy a legjobb barátnõjétõl kell féltenie leendõ férjét, és eldönti, hogy mielõbb magához láncolja a férfit. Vladimirt továbbra is kételyek gyötrik, attól fél, hogy Anibal elszakítja õt a fiától.

140.
Fernanda arra kéri Aurorát, hogy semmiképp ne bízzon meg Damianban, de õ is kíváncsi arra, miért áll érdekében Bárbarának, hogy Aurorát magával vigye. Venus nem meri bevallani Steve-nek, hogy szerelmes belé, mert el se tudja képzelni, hogy a gazdag amerikai tudna szeretni egy hozzá hasonló nõt. Steve azt hiszi, hogy Venus Camilóba szerelmes, ezért gyötri a féltékenység.

141.
Erika gyõzködi Eduardót, hogy maradjon nála reggelig, mert a szülei úgyis elutaztak, de ekkor telefonál Margarota, hogy Jacinto balesetet szenvedett és kórházba került, így Eduardo megússza a magyarázkodást. Damian megbízza Jacobót, hogy tegyék el láb alól Vladimirt.

142.
ebeca azt hazudja Aurorának, hogy Santiagóhoz akarja vinni, de a lány nagyon bizalmatlan, mindenféle kifogásokat talál ki, hogy ne kelljen Barbarával mennie. Camilo ideges lesz, amikor meglátja korábbi barátnõjét, Natashát az eljegyzési partin, mert attól tart, féltékenységi jelenetet rendez majd.

143.
Priscila sejti, hogy Vladimirnak csapdát állítottak, és bár mindeddig idegesítette a férfi rajongása, azt nem szeretné, ha a gyermeke apját férje parancsára megölnék, ezért lefizeti a bérgyilkost, hogy futni hagyja. Venus az eljegyzési partin az egész vendégsereg elõtt porig alázza Camilót.

144.
Fernanda közli Camilóval, hogy amennyiben nem fogja vissza magát, feljelenti Aurora megerõszakolása miatt. Barbara arra kéri, higgadjon le, õ majd elsimítja a dolgokat. Artemio Bravo észreveszi, hogy nincs meg anyja naplója, és éktelen haragra gerjed, amiért Liliana Franco Santorónak adta.

145.
Steve végre szerelmet vall Venusnak, mindketten határtalanul boldogok, mert hosszú idõ óta szeretik egymást, de egyikük sem merte bevallani a másiknak. Erika vacsorára hívja Fernandát, és meglepetésként meghívja egy régi barátját, Miguelt. Eduardo féltékeny lesz, amint Miguel udvarolni kezd a lánynak. Camilo kicsalja Steve-et az országútra és nagyon megvereti.

146.
Az összevert Steve-et kórházba szállítják, állapota válságos. Bosco atya és Eduardo eleinte arra gondolnak, hogy Artemio Bravo így állt bosszút. Bosco atya megígéri Artemio Bravónak, hogy megmutatja Soledad fiának sírját, hogy a maradványok DNS-vizsgálatával megbizonyosodjon arról, hogy Eduardo valóban halott. Venus biztos abban, hogy Camilo verette meg szerelmét.

147.
Artemio Bravo közli Rebecával, hogy Lilianának csak a holttestét kaphatják meg tõle. Fernanda elmegy a rendõrségre, és feljelentést tesz bátyja ellen, Aurora megerõszakolásáért. Barbara robbanószert rendel Damiantól, ám a megbeszélt találkozóra a rendõrség érkezik helyette, és a robbanószereket megtalálva, Damiant terrorizmussal vádolják.

148.
Gonzalo el se tudja képzelni, mi vihette rá Fernandát, hogy saját bátyját feljelentse a rendõrségen. Mindenki boldog, amikor az orvos közli, hogy Steve magához tért a kómából. Erika mindent elkövet, hogy összehozza Miguelt Fernandával, ám a férfi munkaügyben ismét külföldre utazik.

149.
Fernanda elmondja Santiagónak, hogy Aurora gyereket vár tõle. A fiút határtalanul boldoggá teszi a hír, hogy apa lesz. Bosco atya megegyezik Artemio Bravóval, hogy átadja neki Eduardo földi maradványait DNS-vizsgálat céljából, és cserébe megkapja Lilianát. Erika elõre hozza az esküvõ napját, annyira fél, hogy võlegénye végül mégis Fernandát választja.

150.
Miután bevallotta neki, hogy õ az édesanyja, Barbara kétségbeesetten próbálja rávenni Aurorát, hogy utazzon el vele, de a lány elõbb az apjával is akar találkozni. Eduardo a hétfõ éjszakára készül, amikor végérvényesen le fog leplezõdni a kiléte Artemio Bravo elõtt. Fernandának nagyon fáj, hogy Erikát veszi el szerelme, de igyekszik jó képet vágni a dologhoz.

151.
Mielõtt Bosco atya összeadná õket, Erika félrehívja Francót, és megkérdezi tõle, szerelmes-e Fernandába. Amikor võlegénye igennel válaszol, Erika rájön, hogy semmi értelme magához láncolnia valakit, aki nem tudja szeretni, és lefújja az esküvõt. Aurora elmondja Fernandának, hogy valójában Barbara és Artemio Bravo lánya.

152.
Miközben Eduardo arra készül, hogy a templom sírkertjében bevallja Artemio Bravónak, hogy õ valójában Eduardo, a többiek elmennek kiszabadítani Lilianát Artemio Bravo lakásából. Aurora épp akkor keresi Fernandát, amikor a kocsijában felejti a telefonját, és Barbara rájön, hogy lánya kapcsolatban áll Fernandával.

153.
Damian a börtönben azzal bízza meg a hamarosan szabaduló Luciót, hogy keresse fel Jacobót és rabolják el Aurorát. Eduardo és Bosco atya készülnek a találkozásra Artemio Bravóval, eközben Santiago, Steve, Jacinto és a lányok bejutnak Artemio Bravo házába, ám Lilianát nem találják ott.

154.
Eduardo a szavát adja Artemio Bravónak, hogy amint elengedi Lilianát, cserébe megkapja Eduardo Juarez Cruzt, ám a rezidenciára érve Hilda elmeséli gazdájának, hogy Barbara leitatta õket és magával vitte Lilianát. Gardenia elárulja Fernandának, hogy Franco Santoro valójában Eduardo.

155.
Eduardo nem érti, hogy Fernanda miért viselkedik vele hûvösen, miután egy csodálatos éjszakát töltöttek együtt. A kétségbeesett Camilót átszállítják a fegyházba. Fernanda meglátogatja Aurorát és meggyõzõdése ellenére arra kéri, menjen Barbarával, de azt nem árulja el neki, hogy ez csak egy terv része. Fernanda és Eduardo rátalálnak a megkötözött Lilianára.

156.
Lucio azt mondja Rebecának, hogy Damiannal kell egyezkednie ahhoz, hogy visszakapja Aurorát. Eduardo felfedi kilétét Artemio Bravo elõtt. Amikor Liliana Venusnak szólítja Lovelyt, Fernanda rájön, hogy Steve és Venus Eduardo cinkosai. Artemio Bravo megparancsolja Borjának, hogy folyamatosan figyelje Eduardót, és amikor parancsot ad, lõje le.

157.
Gonzalo megtudja, hogy Aurora valójában Rebeca lánya, és a sok izgalomtól szívrohamot kap. Barbara felkeresi Damiant a börtönben, hogy egyezkedjen vele a lánya visszaszerzésérõl. Damian elsõ kérése, hogy Fernanda látogassa meg a börtönben. Fernanda arra kéri Gardeniát, egyetlen percre se hagyja magára apját a kórteremben, de Gardenia nem mer vitába szállni az orvosnak öltözött Hildával.

158.
Artemio Bravónak sikerül bejutnia Gonzalo kórtermébe, és a szívbeteg féltestvérének beszámol bosszúhadjáratáról, valamint imádott felesége aljas mesterkedéseirõl. Gonzalo ismét szívrohamot kap. Fernanda azt kéri Eduardótól, vigye õt el Artemio Bravóhoz. Barbara megvereti Damiant a börtönben, aki válságos állapotba kerül.

159.
Fernanda elmondja Eduardónak, hogy már tudja, ki õ valójában, és közli vele, hogy Franco Santorónak rendkívül hálás, de Eduardo Juarezt gyûlöli. Barbara kétségbeesik, amikor azt látja, hogy Santiago elveszi majd tõle Aurorát, és mindent megígér, csak hogy ne szakítsák el az unokájától.

160.
Eduardo elutazik, Fernanda sokat gondol rá. A bíróság minden korábbi bûnéért elítéli Barbarát, aki 235 évnyi börtönbüntetést kap. A börtönben felgyújtja magát és összeég, ráadásul Aurora sem hajlandó találkozni vele. Amikor Eduardo visszatér, félreérti Miguel jelenlétét, nem tudja, hogy valójában Liliana férje. Amint tisztázódnak a dolgok, a szerelmeseket többé semmi sem választhatja el egymástól.

Megosztom másokkal: