Mar de amor tartalma

MAR DE AMOR – A szerelem tengere tartalma:

1.
A történet egy furcsa kis halászfaluban, Playa Escondida-ban kezdõdik. Itt él egy fiatal lány, Estrella. Egy közelben lévõ városban Punta de Piedras-ban él Leon a gazdag és akaratos férfi, aki mindenáron el akarja ûzni a halászokokat, hogy egy hotelt építsen a lakhelyükre. Coral egy hajón utazik, mikor rájön, hogy férje el akar válni tõle. Egyszer csak egy durranást hall és a hajó felrobban. Miami partjaira sodródik ki. Victor Manuel Galindez, Playa Escondida földbirtokosa talál rá a parton és elviszi egy szállodájába. Coral nem ad ki információkat magáról, csak a nevét és arra kéri a férfit, hogy védje meg. Estrellát egy halászcsalád fogadta be, mióta anyja eltûnt. Nagyon okos lány és alig várja, hogy egyetemre mehessen. A tanárok mindig adnak neki könyveket, amiket nagyon szeret olvasni. Egyszer kezébe került Victor Manuel könyve, rajta a fényképével és megjegyezte, hogy õ a leghelyesebb férfi akit valaha látott.

2.
Puerto Escondido egy szegény halászfalu. Estrella is halász, de szeretne tanulni. Dolgozni szeretne és pénzt keresni, hogy anyját Casildat eétudja vinni Mexikó városba. Casilat megerõszakolták, így született meg Estrella. A szülés után megõrült, eltûnt a városból egy idõre. Antonio és Aurora Estrella keresztszülei. A lány Leon Parra házában dolgozik, mint titkárnõ. Leon adta neki a munkát, de keresztszülei féltik a gazdag, nõcsábásztól a lányt. Leon le akarja rombolni Puerto Escondidot és egy ipari területet akar a helyére. Oriana, Elena és Jorge az õ gyerekei. Guillermo az õ sógora és egyben partnere is. Felesége, Leon testvére, szörnyû halált halt. Oswaldo az orvos a városban. Szerelmes Estrellába, el is jegyezte a lányt, de visszautasította, mert õ nem szerelmes a férfiba. Violetta a tanár a városban és nagyon kedveli Estrellát és segíti a tanulásban is. Miamiban Victor Manuel megmentette Coralt a megfulladástól. Coral megölte a férjét. Victor Manuel el akarja venni a lányt, de õ visszautasítja.

3.
Casilda Estrella anyukája visszatér a városba, majd Antonio és Aurora lakásához megy, ahol vigyáznak rá. Miamiban Coral találkozik Ramon Pradoval, aki egy szép láncot ad neki, Victor Manuel pedig meglátja õket. Esperanza és Martin minél hamarabb össze akarnak házasodni, de Mistica arra kéri várjanak még két évet, hogy felépüljön a templom és õk lehetnének az elsõ pár, akik ott házasodnak össze. Esperanza a folyónál mos, mikor Leon megjelentik és meg akarja erõszakolni, de a lány meg akarja védeni magát. Ramon elhívja Corlalt helikopterezni, Victort is hívja, de õ visszautasítja. Victor Manuel elhagyja miamit a kisgépét vezetve, de túl sokat iszik és elalszik vezetés közben. Estrella épp halászik mikor a repülõ landol a vízen a csónak mellett.

4.
Estrella épp halászik mikor Victor Manuel Galindez részegen a vízbe landol gépével. Landolás közben majdnem elviszi a lány fejét is, aki rettenetesen megijed. Mikor a szép Estrella megpróbálja elmondani a kapitánynak, hogy majdnem megölte, észreveszi, hogy õ a kedvenc könyvének az írója. Amellett, hogy író, Victor Playa Escondida tulajdonosa is. Apjától örökölte a földet. Leon Parra Ibanez a szívtelen nõcsábász, aki a szomszéd városban lakik azt tervezi, hogy megszerzi a földet. Bár Victort nem érdekli a föld, mégis szereti a várost ahol felnõtt és nagyon szép emlékek fûzik hozzá. Estrella szakít Martinnal, aki nagyon elszomorodik. Anyja, Mitica szeretné ha összeházasodnának, de csak miután felépült a templom. Casilda nem akarja, hogy Estrella Leonnak dolgozzon, mert fél hogy lányával is azt teszi, amit vele tett.

5.
Nem számít mennyire könyörög Martin, hogy mondja el Esperanza miért nem akarja látni és miért nem akar hozzá menni, de a lány nem mondja el mit tett vele Leon. Esperanza késõbb, hogy bosszút álljon, egy kést vesz magához és Leon után megy. Guillermo szemtanúja lesz a történteknek és kérdõre vonja Leont, aki csak annyit mond, hogy ne avatkozzon mások dolgába. Aurora meglátogatja az Ibanez birtokon Estrellát. Oriana szándékosan kiönti, amit Aurora vitt. Estrella megüti Orianat, Guillermo megakadályozza a harcot, és késõbb megvédi a lányt, így Leon nem rúgja ki. Késõbb azon gondolkodik vajon mi vonzza ennyire õt Esperanzában. Victor Manuel még mindig azt hiszi, hogy meghalt Coral az õ hibájából. Victor Manuel és Estrella sokszor egymásba botlanak, és Victor meglepõdik mikor megtudja, hogy a lány olvassa a könyveit.

6.
Estrella egy sziklán ül, mikor ismét összetalálkoznak Victor Manuellel. Elenanak nagyon tetszik Salvador, a halász, akit látott, de õ Carmita barátja. Esperanza végre elmondja Carmitának, hogy miért szakított Martinnal. Leon meglátja a lányt a parton és megjegyzéseket tesz neki. Közben a parton Lorenzo elmondja Luznak, hogy azt hallotta az egyetlen fia Leontól visszatért a városba. Leon pedig azt próbálja megtudni Victortól, hogy mennyiért adná el a várost neki, de Luz benyit mielõtt válaszolna. Mikor Leon meglátja õt a házban, mérgesen távozik. Megtudjuk, hogy Jorge Parra Leon és Luz fia. Leon el akarja csábítani Estrellát, Oriana pedig mindent megtesz, hogy tönkretegye Estrella életét. Leon bemegy OÖriana szobájába, és meglátja Estreallát a lánya ruháit próbálni és a sminkjeit használni, de csak annyit mond mennyire szép a lány. Oriana viszont hisztériázni kezd mikor meglátja a lányt. Az apa megpróbálja kibékíteni õket, de õk összevitatkoznak és a medencébe esnek. Mikor Victor Manuel átmegy Leonhoz, hogy beszéljen vele, meglátja a lányokat a vízben verekedni, mire beugrik és kimenti Estrellát.

7.
Leon megjegyzéseket tesz Guillermonak Estrelláról, hogy mennyire csinosnak tartja és a terv, hogy hamarosan elcsábítsa. Leon meghívja Victor Manuelt egy családi reggelire. Hogy megalázza Estrellát, Oriana megparancsolja neki, hogy szolgálja fel a reggelit, mint egy cseléd, Victor Manuel elõtt, és miközben a lány terít, Oriana meglöki így kiborul az étel. Egy ponton Victor Manuel kétségbeesetten úgy dönt eladja minden tulajdonát és elmegy. Estrella könyörög, hogy Leon és Oriana ne csináljon bolondot az anyjából. Mikor Guillermo arról faggatja a lányt, hogy miért nem tudja ki az apja, és hogy hívják az anyját majdnem elájul. Leon meglátogatja Maurat és bántalmazza, de Maura emlékezteti õt, hogy ha nem hagyja békén elárulja a titkát és ha valami történik vele eljut a levél az információval a rendõrségre. Victor ittas és Coral-ra gondol, mikor beleveti magát a tengerbe. Estrella menti meg, akit ezek után megcsókol.

8.
Victor Manuel bocsánatot kér Estrellától, hogy megcsókolta részegen. Victor elmegy Leonékhoz vacsorázni, Oriana pedig elhatározza, hogy azon az estén megszerzi magának a fiút. Sergeant Santos elmegy Oriana házába és bemászik a az ablakon a hálószobába, míg a lány a vacsorához készülõdik. Jól érzik magukat és lefekszenek egymással. Estrella Orianat várja, hogy revansot vehessen tõle a reggeli megaláztatás miatt. Victor és Guillermo látják Estrellát és utóbbi meginvitálja vacsorára. Elõször elutasítja, de végül meggyõzik. Mikor Oriana meglátja inzultálni kezdi. Leon kéri, hogy hagyja békén, de a helyzet egyre rosszabb lesz. Oriana egy pohár bort önt Estrellára, Estrella viszonzásképpen egy tál spagettit borít rá. Estrella végül távozik, Victor pedig követi. Jorge vitába száll Lorenzoval a parton, de Lorenzo elmondja neki, hogy Luz az õ anyja. Leon meggyõzi Estrellát, hogy tartson vele Mexikó városba, és a lány azt remélve, hogy anyjának talál orvost vele megy. Leon abban reménykedik, hogy elcsábíthatja a lányt az út során.

9.
Leon biztos benne, hogy az övé lesz Estrella az út során. Esperanza próbálja lebeszélni a lányt az útról, de õ minden áron orvost akar találni az anyjának. Carmita arra kéri Salvadort, hogy vigye el moziba, de a fiú azt állítja halásznia kell, pedig Elenával találkozik. Sergeant és Oriana épp együtt vannak az ágyban mikor Elena rájuk nyit. Oriana arra kéri Elenát, hogy ne szóljon egy szót se és elmagyarázza neki, hogy Santos-t csak arra használja, hogy kielégítse a vágyait, de az akihez hozzá akar menni nem más mint Victor. Leon ideges lesz mikor Violeta tanárnõ közli, hogy velük tart a fõvárosba. Estrella viszont úgy érzi megmenekült Leon gonoszságától.

10.
Estrella beleegyezik, hogy elmenjen Leonnal a fõvárosban de csak azzal a feltétellel, hogy Violeta tanárnõ is felük tart. Doktor Ascanio szomorú, amiért Estrella másba szerelmes. A fõvárosban Leon nagyon jól érzi magát, mert azt hiszi, Tiburon az utasítását követve épp Maurát öli meg, azt a személyt, aki tudja a titkát. Bár Maura Reyna-nak adja a levelet, és Tiburon nem öli meg õt. Oriana elmondja Guillermo-nak, hogy Estrella az apjával ment a fõvárosba és várhatóan el is fogja csábítani Leon a lányt. Casilda elmegy a Parra házba és Guillermot gonosznak nevezi. Oswaldo bevallja Victornak hogy beleszeretett Estrellába, és ez szíven üti Victort. Közben Leon egyre közelebb akar kerülni a lányhoz, de a szobájában a lány leüti egy üveggel.

11.
Bár Leon leitatta Estreallát, a lány leállította õt mikor már túl messze akart menni. Punta de Piedrasban Estrella meglátja Orianat és Victort együtt, vitt egy limonádét nekik és az üveg tartalmát Oeianara öntötte, aki erre megpofozta a lány, Estrella pedig visszapofozta. Aurora megpróbálja lenyugtatni Estrellát. Casilda azt mondja sose lesz boldog a lány, mert õ az ördög gyereke. Leon azon tûnõdik miért végi ennyire Guillermo Estrellát, aki közli vele, hogy mert a lánya. Oriana ki van a limonádés incidens miatt és kidobja a lányt a házból, utána megy Victor is és közli vele, hogy õ a legszebb lány a városban. Leon pedig elmagyarázza Oriananak, hogy Estrellának vissza kell jönnie.

12.
Oriana meglepõdik, mikor megtudja, hogy Estrella birtokolja a várost és a földet mióta Guillermo lánya, és mert Victor Manuel szerint õ a legszebb lány a földön. Leon azt akarja, hogy Estrella visszamenjen dolgozni, hogy közel legyen hozzá, de Estrella addig nem megy vissza míg Oriana meg nem ígéri, hogy békén hagyja. Estrella végül visszamegy, de csak azzal a feltétellel, hogy akkor megy és jön, amikor õ akar és végzett a munkával. Oriana beleegyezik. Estrellának van egy másik munkája is, Victor Manuel szobalánya. Victor egy könyvet ír melynek A szerelem tengere címet adja. Esperanza terhes lett Leontól, de az orvost arra kéri, hogy tartsák titokban. Bár az orvos meg van gyõzõdve arról, hogy ez Martin gyereke. Elenita és Salvador találkoznak, Salvador bemászik az ablakon, úgy ahogy Santos tette Oriana szobájában. Victor elmondja Estrellának, hogy Oswaldo oda van érte és össze kéne jönniük, de a lány bevallja, hogy oda van Victorért mióta meglátta a könyv borítóján. Oswaldo késõbb ki akarja deríteni, ki az aki ellopta tõle szerelmét.

13.
Victor elmondja Oswaldonak, hogy õ akarja Estrellát. Carmita meglátogatja Crisanta-t, hogy vegyen pár dolgot, amivel megállíthatja Esperanza terhességét. Leon elvisz pár iratot Victorhoz, hogy a aláírassa és végre övé lehessen a föld. Bár a nagynénje megpróbálja visszatartani, Victor mégis aláírja a papírokat. Egy csapat befektetõ érkezik a városba, Leon és Oriana úgy döntenek szerveznek egy bulit nekik, amit végül Estrella szervez meg. Guillermo ahelyett, hogy Párizsba utazna inkább marad és akarja mondani Estrellának, hogy õ az apja. Casilda összefut Leonnal és kövekkel kezdi dobálni. Estrella is ott van, az egyik kõ eltalálja, majd összeesik. Victor rohan, hogy segítsen rajta.

14.
Miután egy kõ eltalálja Estrellát, összeesik és Victor siet a segítségére, majd kórházba szállítja a lányt. Leon arra kéri Tinuron-t, hogy végezzen Loony-val. Oswaldo tudni akarja, kibe szerelmes Estrella, de Victor nem mondja el. Bár Estrella elmondta Victornak, hogy nem szeretheti Oswaldot, mert Victort szereti. Közben Lucia nem akarja, hogy Victor elhagyja a várost, Casilda pedig azt szeretné ha beleszeretne a fiú Estrellába. Crisanta rávezeti Roselia-t, hogy Carmita terhes. Miután megtudja a hírt az egész városnak elújságolja,hogy Carmita és Salvador megcsinálták! Guillermo megpróbálja rávenni Estrellát, hogy menjen vele a szomszédos városba, hogy vehessen neki sok mindent, de Estrella visszautasítja az ajánlatot. Oriana nem engedi be Santost az ablakon a szobájába.

15.
Guillermo véleményét megfogadva Estrella nagyon elegánsan jelenik meg Leon fogadásán. Oriana mindenki elõtt megpróbálja megalázni Estrellát. Az eset verekedésbe torkollik. Victor nagyon csalódott Oriana viselkedése miatt és elmegy Estrellával a partiról, anélkül, hogy bármi papírt aláírt volna. Elena meghívta Salvadort, de távoznia kell miután Leon ügyfelei arról kezdenek kérdezõsködni ki lehet õ. Másnap reggel mikor Espinoza viszi a papírokat, hogy aláírja Victor, Mojarras és Tilico elmondják Victornak mit tervez Leon a várossal. Ezek után Victor nem írja alá a papírokat. Mikor a város lakói meghallják a hírt nagyon boldogok lesznek. Luz szerint Estrella tökéletes feleségjelölt lenne Victor számára. Mikor Espinoza elmeséli, hogy Victor nem írta alá a papírokat, mert tudja Leon tervét, mindenki megrémül.

17.
Az emberek hálásak Viktornak, amiért nem adta el a földet. Estrella közli vele, hogy harcolni fog a szerelméért. Victor próbál küzdeni az érzései ellen, mert fél, hogy ugyan az fog történni, mint Corallal. Reyna boldog, amiért meglátogatja Santos és arra kéri segítsen elfelejteni a nõt, aki bolondot csinált belõle az érzései miatt. Kiderül, hogy Catalina Tilico anyja. Elena szerelmes egy halászba. Esperanza nagyon rosszul van, Oswaldo megvizsgálja és kiderül, hogy elvesztheti a babáját. Aurora meglepve hallja a hírt és arra kéri lányát, árulja el ki az apja a babának. Lorenzo megsebesíti Jorget egy törött üveggel, és lecsukják.

18.
Esperanza végül elárulja Auroranak, hogy Leon Parra megerõszakolta õt. Aurora elmegy a Parra házhoz, hogy megbeszélje Leonnal, aki pénzt ajánl, hogy elfelejtsék a dolgot. Jorge nem ment haza éjszakára, így Leon és Elena nagyon aggódnak érte. A sebesült Jorge Chom házában van és mikor hazaérkezik Tiburon elviszi haza a Parra házba. Mikor Leon meghallja, hogy Lorenzo sebesítette meg Jorget nagyon ideges lesz és meg akarja ölni õt. Victor megpróbál kiállni Lorenzo mellett és meggyõzni a többieket, hogy nem rossz ember. Carmita rájön, hogy Salvador a fõvárosba akar menni tanulni, mert nme akar élete végéig halász maradni. Annak ellenére, hogy Morajass szerint itt kéne maradnia, megházasodnia és halásznak lennie.

19.
Leon és Oriana meglátogatják Victor Emanuelt, hogy meggyõzzék, adja el a birtokát. Oriana megpróbálja elcsábítani, de Victor nem esik bele a csapdába. Guillermo ígéretet tesz Leonnak, így Lorenzo kiszabadul a börtönbõl. Bár Leon továbbra is úgy gondolja, hogy élete végéig börtönben kéne lennie amiért megpróbálta megölni a fiát. Mikor Oswaldo meglátja Estrellát és Victort enyelegni, jelez a lánynak, hogy ne szeressen bele a fiúba, mert Victor Orianat szereti és látta õket csókolózni. Guillermo és Leon is könyörög Estrellának, hogy menjen vissza a Parra házhoz, végül beleegyezik a lány, hogy visszamenjen, mint Leon titkárnõje.

20.
Leon elveszti az eszét mikor Estrella képen törli õt, amiért meg akarja csókolni. Ezek után Estrella meglátogatja Guillermot, aki rosszul érzi magát. Míg beszélgetnek, Guillermo arra kéri bocsásson meg neki, mert megöli a bûntudat. Estrella el akarja vinni õt orvoshoz, de visszautasítja. Végül Estrella azt mondja megpróbálja úgy szeretni , mint az apját. Salvador rájön Roselia által, hogy Esperanza terhes és meg akarja ölni Martint, de Carmira elárulja, hogy a gyerek nem Martiné, hanem Leoné. Mojarras aggódik, hogy Oriana miatt meggondolja magát Viktor és el fogja adni a földet ezért elküldi Antoniot a Parra házba, hogy megakadályozza ha ilyen történne.

21.
Estrella belelegyezik, hogy elmenjen Victorral két napra a szomszéd városba. Mikor Oriana megtudja Luciatól, hogy csak kettesben mennek, nagyon zaklatott lesz és azonnal hozzá akar menni Victorhoz. Salvador és Leon összefutnak és Salvador nekiesik egy késsel Leonnak, amiért megerõszakolta Esperanzát, és csak Maura, Mojarras és egy halász segítségével tudják leállítani õt. Martin pénzt ad Esperanzának, hogy az esküvõhöz meg tudjon venni mindet, amit kell. Oriana Luciana-nal kérdezõsködik, hogy mit mondott Victor Estrelláról, illetve Estrella mondott-e valamit.

22.
Reyna bárjában Oriana elmondja Sergantnak, hogy hozzá akar menni Victor Manule-hez, fõleg mióta rá kell vennie, hogy eladja a várost apjának. Estrella és Victor elmennek pár napra kirándulni és nagyon jól érzik egymást. Victor egészen beleszeret a lányba. Esperanza felépül annyira ,hogy már nincs veszélyben a babája és felállhat. Leon nem akarja, hogy Estrella rájöjjön, hogy õ a törvényes tulajdonosa Playa Escondidának. Oriana elhiteti Victorral, hogy Estrella Leon szeretõje, Estrellával pedig, hogy Victor csak játszadozik az érzelmeivel.

23.
Estrella, Mojarras és még páran Casilda után kutatnak, és megverve találnak rá. Szerencsére sikerül elérniük Oswaldot és Crisantat, aki utánuk mennek és stabilizálják az állapotát. Leon ideges, amiért Shark nem ölte meg Casilda-t. A sok hazudozás megteszi a hatását és Oriana elhiteti Victorral, hogy Estrella Leon szeretõje, a lány pedig nem érti miért utasítja el hirtelen Victor õt. Oriana meggyõzi Victort, hogy elfeledteti Estrellát, a fiú pedig arra kéri, költözzön hozzá. Martin megtudja, hogy Espreanzát megerõszakolta Leon és meg akarja ölni.

24.
Mikor Estrella elmegy Leonhoz, hogy jól elmondja véleményét részegen találja Guillermot, aki elmondja, hogy õ az aki megerõszakolta Casilda-t és õ Estrella apja. Arra kéri Estrellát, hogy tekintsen rá úgy mint az apja. Estrella ideges lesz és elrohan, de közben Leonba ütközik, akit kioszt Esperanza miatt. Makd látja Victort és Orianat csókolózni, vitatkozik velük, majd elfut. El akar költözni Mexikó városba az anyjával. Antonio és Leon verekednek az Esperanzával történtek miatt és Antonio súlyosan megüti Leont. Guillermo felhívja Counselor Torres-t, a pénzügyi tanácsadóját, hogy megtudja mennyi pénze van.

25.
Estrella, Casilda és Violeta útnak indulnak a fõvárosba. Elõször a családjuktól vesznek búcsút, akik nagyon elszomorodnak ,hogy elköltöznek. Busszal mentek, de elég veszélyes az út, mert a buszsofõr altatóhatása alá kerül és elveszti a kontrollt, de szerencsére felébred és épségben megérkeznek a fõvárosba. Violeta bõröndjét el akarja lopni egy tolvaj, de Estrella utána fut és visszaszerzi. Elena és Salvador találkoznak a parton, ahol egy nagyon romantikus idõt töltenek el. Guillermo felkeresi Esperanzát és közli vele, hogy õ Estrella apja. Antonio kirúgja õt, mert rokona Leonnak és, mert megerõszakolta Casildát. Aurora elmondja neki, hogy Estrella elhagyta a várost. Santos meghallja mikor Oriana behívja Victort a szobájába de õ elutasítja.

26.
Estrella rájön, hogy az élet nem egyszerû. Casilda nem bírja elviselni, hogy be van zárva egy kis helyre, ki akar menni a szabadba, a partra. Violeta nagyon nehezen tudja bent tartani. Victor nem akarja hallani Estrella nevét, pedig írni se tud, mert folyton a lányra gondol. Guillermo könyörög Auroranak és Antonionak, hogy adják meg Estrella címét, mert meg akar neki adni mindent, amit csak tud, az apjaként. Estrella el akarja vinni anyját egy klinikára, de nem tudja. Mindig is arról álmodott, hogy eljön a fõvárosba és minden megoldódik, de csak most látja mennyire nehéz túlélni itt. Lucia megpróbálja meggyõzni Victort, hogy adja el a házát és a várost is. Leon és ORiana megpróbálják hamarabb megtalálni Estrellát, mint Guillermo, de nem sikerül.

27.
Guillermo meglátogatja Estrellát és arra kéri adjon neki egy esélyt, mint az apja, de a lány elutasítja. Victor Manuel végre elmondja Luznak miért nem akarja látni Estrellát. Guillermo felajánlja, hogy kifizet egy drága klinikát és Casilda meggyógyulhat, de Estrella ezt is elutasítja. Késõbb Estrealla és Violeta elmennek egy ingyenes kórházat keresni, de mikor beszállnak a taxiba el akarja rabolni õket két férfi. Szerencsére meg tudják védeni magukat. Oriana továbbra is el akarja érni, hogy Victor Manurel megkérje a kezét.

28.
Casilda nem bír bezárva lenni, megpróbál kimenekülni. Guillermo segíteni akar Casildán, de mikor a nõ meglátja õt, csak azt kiabálja, hogy õ a gonosz. Casildát nagyon beteg. Estrella kénytelen Guillermo segítségét kérni, ahhoz, hogy anyját meg tudja menteni. De azt azért leszögezi, hogy bár a segítséget elfogadja, de megbocsájtani nem fog soha és nem fogja elfogadni õt apjaként. Victor Manuel megkéri Oriana kezét annak ellenére, hogy tudja a lánynak viszonya van Sergeant Santossal. Mióta lefeküdtek Elena egyre inkább szerelmes Salvadorba. Salvador viszont készen áll, hogy megkérje Carmita kezét. Martin és Esperanza még mindig szeretik egymást, de Martin nem akarja elvenni, mert fél a városi pletykáktól.

29.
Oriana kap egy gyûrût Victor Manueltõl, aminek nagyon örül és tósztot akar mondani az eljegyzésre, de Victor közli vele, hogy nem akarja elvenni a lányt és soha nem is tett ígéretet a lánynak, mert nem szerelmes belé. Oriana dühös lesz és kidobja Victor Manuelt a házból, amikor Victor közli vele, tudja, hogy kavart Sergeant Santossal is és, hogy inkább kérjen tõle bocsánatot és szeresse õt. Doktor Hernan odaadja elérhetõségét Estrellának, ha esetleg munkába szeretne állni. Torres ügyvéd felkeresi Guillermot és közli vele, hogy Leon azt szeretné, ha hazamenne. Torres és Leon se akarja, hogy Guillermo a nevére vegye Estrellát és átírja a végakaratát.

30.
Mikor Victor Manuel megkérdezi Luz-t, hogy szerinte el kell-e adnia a földet, Luz határozottan állítja, hogy nem. Leon kihallgatja a beszélgetést. Közben Lucia véleménye és hozzáállása teljesen megváltozik a halászokról és Leon mellé áll, mert teljesen beleszeretett a férfiba. Megígérte Leonnak, hogy ráveszi Victort, hogy eladja a földet. Mikor Victor elutasítja az ajánlatot Leon fegyvert szegez rá és megfenyegeti, hogy úgyis az övé lesz vagy eladja vagy nem. Elenita megijed mikor kiderül, hogy terhes. Casilda és Estrella elmesélik a történetüket doktor Hernannak. Victor Manuel és Estrella is szereti egymást még mindig, de Victor nem akar elmenni Mexikóvárosba. Viszont elmegy a halászokhoz, hogy közölje velük, nem fogja eladni a földet, de meg kell védeniük magukat Leontól.

31.
Lucia elmondja Victor Mauelnek, hogy Luz az anyja. Victor felhívja Luzt, aki hosszasan elmeséli neki, hogyan történtek a dolgok. Mikor az emberek Bracho boltjába mennének vásárolni, azzal a hírrel szembesülnek, hogy végleg bezárt a bolt. Jorge átbeszél Luzzal egy egész éjszakát, de a végére megérti az anyját. Leon embereket küld Victor Manuelre, hogy megöljék. Mexikóvárosban Hernan segít Estrellának, hogy eljusson a múzeumokba és megnézhesse a várost jobban. Estrella és Simona közt akar egy kis félreértés, Simona annyira dühös lesz, hogy meg akarja ütni a lányt, de Hernan megakadályozza. Simona megfenyegeti Estrellát, hogy bármikor kirúgathatja.

32.
Amikor tüntetnek, hogy Bracho boltja újra kinyisson valaki meglövi Tilico-t és megsérül. Oswaldo kioperálja a golyót belõle. Mikor Abril megtudja mi történt útra kel, hogy meglátogassa Tilicot. Victor Manuel elmondja Mojarrasnak, hogy reménytelenül szerelmes Estrellába, de a lány darabokra törte a szívét. Elenita nem érzi jól magát és elájul. Transito kihívja az orvost, aki elvégez egy terhességi tesztet, amibõl kiderül, hogy Elentia terhes. Jorge közli apjával, hogy kirúgták az egyetemrõl és elveszi Chomot, amint igent mond. Leon kitagadja fiát. Jorge kiköltözik a házból.

33.
Estrella végre középiskolába jár és találkozik a tanárokkal és az osztálytársaival. Victor Luznak is elmondja, hogy szerelmes Estrellába. Luz azt tanácsolja neki, menjen utána a fõvárosba és keresse meg. Leon elhatározza, hogy keres egy gazdag férfit Elenanak. Elena közölni akarja Salvadorral, hogy terhes. Salvador reakciója gyors. Közli a lánnyal, hogy elérte amit akart, így Leon megtapasztalhatja a saját bõrén azt, amit Esperanzával tett. Shark elkapja Jorge-t, mikor Chommal beszél és megtiltja neki, hogy a közelébe kerüljön. Oriana megpróbálja megtudni apjától a titkot Casildától, de nem jár sikerrel.

34.
Elenita nagyon boldog, amiért Salvador gyerekét várja. Oriana viszont figyelmezteti, hogy merje elmondani senkinek. Mikor felkeresi Salvadort, hogy elmondja a jó hírt szembesül a ténnyel, hogy csak Espreanza bosszúja miatt lett terhes. Mikor megtudja Leon, hogy Elenita terhes kirúgja. Victor végül elhatározza, hogy megkeresi Estrellát és harcolni fog a szerelméért. Leon pedig börtönben van.

35.
Leon részegen elindul a partra, hogy megölje Salvadort és Antoniot. Maura felajánlja a padlását, amíg nem talál otthont magának a lány. Antonio és Aurora rájönnek mit tett a fiúk, és elmondják neki, hogy nem jó megoldás egy ártatlan embert bántani, csak azért mert õt is bántották. Victor megpróbálja kideríteni Estrella címét, de Antonio nem adja meg neki.

36.
Hernan segíteni akar Estrellának ahogy csak tud. Elviszi új ruhákat venni, szépségszalonba, fodrászhoz, sminkeshez. A “túra” végére Estrella teljesen megváltozik. Estrella aggódik a sok drága dolog miatt, de Hernan megnyugtatja, hogy õ fizet mindent és a lány nem tartozik semmivel. Aurora levelet kap Estrellától, és Victor megpróbál mindent megtenni, hogy megtudja hogy van a lány, de Aurora nem árul el neki semmit. Hernan közli Estrellával, hogy rossz emberbe szeretett bele, és õ majd segít elfelejteni Victort. Salvador közli Elenaval, hogy nem lehet köztük semmi, Carmita pedig Amorite atyával közli, hogy nem lesz esküvõ.

37.
Elena meglátogatja Carmitát és elmeséli mi történt Salvadorral. Salvador nem akar felelõsséget vállalni a gyerek iránt. Kis töprengés után Violeta segít Guillermonak, hogy megcsinálhassa a DNS tesztet, hogy Estrella hivatalosan is az örököse lehessen. Victor Manuel elmegy Luzhoz és elmondja neki, hogy elmegy megkeresni Estrellát és reméli megérti majd, hogy Victor csapdába esett, de még mindig szereti és visszamegy vele. Leon egy látogatás alkalmával bezárja Elenát, és közli vele, hogy ha megszületik a baba, majd elszakítja tõle és elfelejtik a gyereket. Hernana üzen Casildának, hogy Guillermo minden nap virágot küld neki. Vihar közeledik, néhány halász pedig kint marad a tengeren.

38.
Vihar közeledik. Mojarrasnak rossz elõérzete van, ezért visszamegy, hogy figyelmeztesse a halászokat, de már késõ. Lorenzo, Martin és Jorge is a vízen reked a viharban. Martin és Jorge kiesik a hajóból, de szerencsére a közelben lévõ pár halász segít nekik és megmenekülnek. Jorge súlyosan megsérül, Luzhoz viszik ápolni, de Oswaldo nem tud odamenni, mert az utat eltorlaszolták a kidõlt fák. Közben Casilda egyre jobban van, bár a betegségével kapcsolatban semmi fejlemény. Estrella keményen tanul és dolgozik, mert fejlõdni akar, hogy újra Victorral lehessen, hiszen még mindig szereti. Oriana Mexikóba utazott, hogy találjon egy ügyvédet, aki börtönbe juttatja az apját. Minden halász visszaérkezik, egyedül Jorge van rosszul. Úgy érzi meg fog halni, így elbúcsúzik Lorenzótol és az anyjától is. Zamorita atya feladja neki az utolsó kenetet, majd meghal. Mindenkit lesújt a hír, Elena nagyon szomorú. Késõbb úgy érzik, minden Leon Parra miatt történhetett.

39.
Antonio eszméletlenül találja Coralt a parton, és hazaviszi a karjaiban. Úgy néz ki nem sokra emlékszik, csak a nevére, és hogy egy férfit indult megkeresni. Luz kunyhójában még mindig tart a virrasztás. Aurora egyedül hagyja Antoniot Corallal. Mikor elmegy, a lány felébred és Antonio elmeséli mi történt. Coral nagyon hálás a férfinek és megcsókolja, amiért megmentette az életét. Guillermo álmában megjelenik Jorge, aki arra kéri adjon meg mindent a lányának, amit õ nem tudott megadni. Victor Manuel elmegy Antonio és Aurora házához, hogy beszéljen Corallal.

40.
Leon elmegy Luz kunyhójába megnézze Jorget. Luz szembesíti a ténnyel, hogy Jorge meghalt neki köszönhetõen. Elena is neki esik és Sergeant Santos végül kiteszi a házból. Coral továbbra sem emlékszik semmire, csak hogy keresett valakit. Victor Manuel meg van gyõzõdve arról, hogy õ az, akit keres. Közben Hernan sokat segít Mexikóban Estrellának. Átad neki egy kulcsot egy luxus apartmanhoz, ahova beköltözik a lány. Estrella sokat tanul, mert üzletember akar lenni. Carmita közli Salvadorral, hogy sose fog hozzámenni. Salvador úgy dönt, hogy inkább végleg elköltözik Mexikóba. Carmita megpróbálja megállítani, de már késõ. Mojarras úgy gondolja Coral csak bajt jelent a város számára.

41.
Jimenez ügyvéd felkeresi Estrellát, és közli vele, hogy Guillermo törvényes lányává fogadta. A lány továbbra is elutasítja ezt és nem akar semmit a férfitõl. Guillermo közli Orianaval, hogy jobb lesz ha õ és az apja elhagyják a birtokot mielõtt Estrelláé lesz. Oriana és Santos csókolóznak, mikor Leon besétál. Közli a fiúval, hogy távozzon a birtokáról, mire Oriana közli vele, hogy már nem az õ birtoka. Leon megdöbben, hogy elvesztette mindenét és semmije se maradt. Estrella új élményekkel gazdagodik, mikor Hernan egy kiállításra viszi, ahol igazán fontos emberekkel találkozhat. Aurora elküldi Coralt a háztól. Elmegy a partra, és végül megtalálja Victor Manuel szállását.

42.
Mojarras meg van gyõzõdve arról, hogy Coral gonosz és, hogy csak bajt hoz a jelenléte a városra, mint például Jorge halálát. Az emberek többsége is meg van gyõzõdve, hogy Coral gonoszm vagy legalábbis más világról származik, annak ellenére, hogy Oswaldo megvizsgálta és csak egy személyiség zavart állapított meg nála. Victor Manuel el akarja vinni egy jó pszichiáterhez. Aurora kirúgta a házból Coralt, miután meglátta Antonioval csókolózni. Mikor Oriana megpróbálja meggyõzni Leont, hogy hagyják el a várost, mielõtt kitiltják õket, Leon üvölteni kezd a lánnyal, hogy õ nem fogja feladni ilyen könnyen és mindenki meg fogja tudni a városban, hogy ki is õ valójában. Leon felhívja Tiburont, hogy éjszaka gyújtsa fel Antonio házát és hagyja bent égni az egész családot. Tiburon és Pulpo felgyújtják a házat majd eltûnnek. Santos a közelben van, mikor Tiburon lelövi Pulpot. Sanotos holtan találja Pulpot. Mistica észreveszi a tüzet és segítségért telefontál a városlakóknak. Victor Manuel és Mistica megmentik a bentlakókat Mexikóban Estrella úgy érzi valami baj történt a keresztszüleivel. Vissza megy Playa Escondida-ba, de még mielõtt visszatérne Luis közli vele, hogy be kell zárnia a gyárat, mert csõdbement. Estrella megígéri, ha visszajön, kölcsönad Luisnak és megveszi a részvények felét.

43.
Mikor Coral elmeséli Victornak, hogy mi történt Auroránál, a fiú elhatározza, hogy beviszi a városba egy pszichiáterhez. Mojarras megpróbálja elmondani Victornak, hogy Coral az õ lánya. Martin arra kéri Esperanzát, hogy bocsásson meg neki, és menjen hozzá feleségül, Esperanza pedig boldogan igen mond a kérésre. Mistica ellenzi fia tettét. Oriana közli Leonnal, hogy tudja, hogy õ akarta felgyújtani Antonioék házát és figyelmezteti, hogy Sergeant látott mindent. Estrella és Violeta épp Playa Escondida felé tartanak,mikor meglátják az ellenkezõ irányban Victort és Coralt. Mindenki meglepõdik mikor meglátja az elegáns lányokat. Alig akarják elhinni, hogy a két lány Estrella és Violeta. Azonnal megjelenik az ügyvéd, aki közli Estrellával, hogy õ Guillermo lánya és õt illeti a ház is, amit azonnal birtokba vehet.

44.
Estrella elmegy a házába és közli Leonnal, hogy három órája van, hogy elhagyja a házat. Persze Leon egybõl ellenkezik. Estrella közli vele, hogy két héten belül itt az ügyvédje és legalizálják a kilakoltatást. Esperanza hozzámegy Martinhoz Mistica akarata ellenére, aki el se megy az esküvõre. Az emberek segítenek Antonionak, hogy újraépítse a házukat. Mikor Auróra elmondja Estrellának, hogy Victor komolyan szereti õt, elmegy a házához, de nem találja otthon. Mojarras közli a lánnyal, hogy Victor a fõvárosba utazott a reggel. Victor közben sokkal szívesebben lenne Estrellával, mint Corallal. Casilda még mindig a kórházban van, de már egyre jobban van. Doktor Hernan figyelmezteti, hogy Guillermo meg fogja látogatni, szóval ne ijedjen meg.

45.
Amikor Jimenez ügyvéd közli Leonnal, hogy el kell hagynia a házat Orianával, visszautasítja. Santos pár rendõrrel állít be és közlik vele, hogy még aznap éjjel el kell mennie. Leonnak nincs hova mennie, így elmegy a bárba és arra kéri Maura-t, hogy adjon neki egy hálószobát, de Maura nem tudja befogadni, mert Elenitával él ott. Oriana megkéri Santost, vigye magával. Santos csak úgy megy vele a dologba, hogy Oriana takarítani és mosni fog rá. Reyna felkeresi Orianat, és arra kéri távozzon, mert csak õ szeretheti Santost. Oriana megüti a lányt, mire Reyna egy vödör szennyes vizet önt a rá. A harc a rendõrségen végzõdik, ahol Santos cellába küldi Orianat. Victor tisztázza Corral, hogy semmit nem érez iránta és egy másik nõt szeret. Estrella elköszön mindenkitõl, majd visszatér a fõvárosba. Victor elviszi Coralt doktor Hernanhoz, mikor Estrella elmegy meglátogatni az anyját.

46.
Victor Manuel és Estrella kétségbeesetten keresik egymást. Victor ugyan abba a kórházba vitte Coralt, amiben Estrella anyja, Casilda fekszik. Bár egymás mellett sétáltak el, nem ismerték fel egymást. Míg Oriana a börtönben ül, Leon Tribun kunyhójában húzza meg magát. Elena amint megtudja, hogy Oriana börtönben van, elmegy, hogy meglátogassa. Estrella beszél Guillermoval, hogy nagyra értékeli azt, amit Casildáért tesz. Hernan segít Estrellának, hogy kölcsönt vehessen fel és a gyár részvényeit ki tudja fizetni. Victor vissza akar menni a haditengerészethez, de nem akar vitorlázni, hanem egy biztos helyet szeretne a városban, hogy megkereshesse Estrellát. Közben Santos kiszabadítja Orianat és hazaviszi, mert úgy gondolja jó feleség lenne belõle.

47.
Oriana Victor Manuellel beszélget, mikor megérkezik Coral, aki kérdõre vonja a férfit, hogy Oriana-e a lány, akire lecserélte. Oriana azt kéri Victortól, hadd maradjon az apartmanjában, mert nincs hova mennie. Coral ellenkezni próbál, de Victor közli vele, hogy õ az egyetlen, aki döntést hoz és megengedi a lánynak, hogy maradjon. Coral figyelmezteti a lányt, hogy Victor az õ pasija és nem engedi, hogy bárki elszakítsa tõle. Estrella és Hernan megérkeznek egy étteremben, ám Victor, Oriana és Coral is ott van. Estrella arra kéri Hernant, hogy menjenek inkább máshova. Mikor Hernan hazakíséri a lányt, meg akarja csókolni, ám Estrella elutasítja. Másnap átadja az aláírt papírokat Luisnak. Leon és Shark megpróbálják erõvel rábírni Elenát, hogy vetesse el a babáját, de Aurora és Maura megvédik a lányt.

48.
Doctor Irazabalt épp megpróbálja megcsókolni Coral, mikor megjelenik Victor Manuel. Victornak és Estrellanak minden lehetõsége megvan, hogy összefussanak a kórházban, de a sors egyenlõre nem úgy akarja. Coral és Oriana szövetkezik Estrella ellen, fõleg miután Oriana meglát egy képet róla egy újságban, ahol fontos és híres emberekkel pózol. Estrella ajánlja a cégbe Silvia-t, aki végül a személyi asszinsztense lesz. Közben Punta Piedras-ban, Mistica és Roselia meglátja Aurorat kijönni Maura bárjából és egybõl rosszat gondolnak róla. Guillermo és Victor végre találkozik Hernan irodájában. Bár Guillermo nem akarja, hogy Victor megtalálja Estrellát, mégis tudja, hogy este egy divatbemutatón össze fognak futni.

49.
Victor, Oriana és Coral együtt mennek a divatbemutatóra, ahova Hernan és Estrella, Guillermo és Lucia is jelen van. A nagy találkozás, udvarias üdvözléssel kezdõdik. Estrella mikor meglátja Victrot a két nõvel, úgy dönt nem fog nyitni a fiú felé. Santos a fõvárosba akar menni, hogy megnézze mi van szerelmével, Orianaval. Hogy ne bántsa meg Reynat, azt mondja neki, hogy a vezetõje küldi a fõvárosba, ám a lány tudja mi az igazi ok. Leon parancsba adja Shark-nak, hogy ölje meg Santost, mikor megtudja, hogy a fiú Oriana után akar menni. Közben Coralt nagyon felzaklatják a baleset emlékei, így Hernannak kell megvigasztalnia. Victor meglátja Estrellát egy magazinban és megpróbálja megtudni hol lehet, ám a fotós nem ad ki neki semmilyen információt. Oswaldo rátalál a sérült Santosra és a segítségére lesz.

50.
Útban Mexikó várósba Santos balesetet szenved. Oswaldo talált rá az úton fekve, majd elvitte a kórházba. Luz a városba költözik, hogy együtt élhessen Victorral. Victor örül, hogy látja a lányt, ám Oriana és Coral már kevésbé. Coral úgy gondolja könnyen megölhetné Luz-t. Mojarras is fél, hogy Coral kárt tesz a lányban. Luz nem igazán kedveli Coralt, azt hiszi róla, hogy nem õszinte és titkokat rejteget. A kórházban Estrella és Victor egy liftben utazik, ám a fiú nem látja meg a lányt. Hernan közben feleségül szeretné venni Estrellát, ám a lány visszautasítja. Casilda egyre jobban van, ám Guillermonak még nem tud megbocsájtani. Estrella nagyon mérges Victorra, amiért más nõkkel van. Victor pedig kétségbeesetten keresi Estrellát. Coral mindent megtesz, hogy újra megnyerje magának Victort.

51.
Oriana azt tanácsolja Coralnak, hogy pusztítsa el Estrellát, hogy meg tudja tartani magának Victort. Luz meghallja ezt a beszélgetést. Leon ideges és Aurora házában elkezd törni, zúzni. Néhány bútort a tengerbe dob, és azt állítja, hogy Estrella ellopta tõle a kastélyát. Oriana és Luz között komoly konfliktus alakul ki. Luz közli Victorral, ha nem küldi el Orianat, akkor õ megy el. Persze Oriana megy. Felkeresi Guillermot, aki nem fogadja be a lányt. Coral intézkedik, hogy Victorral elmenjenek valahova este és Hernan is csatlakozzon hozzájuk Estrellával. Estrella azonban az utolsó pillanatban lemondja az estét. Coral megpróbálja meggyõzni Luz-t, hogy õ nem olyan rossz ember, mint Oriana, ám Luz nem bízik meg benne.

52.
Coral lelöki Luzt a lépcsõrõl abban reménykedve, hogy megöli õt, ám Luz túléli az esést. Elmondja Coralnak, hogy tudja mit tett, de nem mondhatja el a fiának. Közben Casilda egyre jobban van. Guillermo engedélyt kap rá, hogy elvigye Estrella lakására. Casilda végre rájön, hogy nem Guillermo a rossz, hanem Leon Parra. Espreanza és Martin közben hazaérkeznek a nászútról. Leon felbérli Tiburont, hogy amint megszületik rabolja el a babát tõlük. Leon meglátja a magazinban Estrelláról a képet és úgy határoz elmegy Mexikóba, hogy bosszút álljon rajta. Közben Salvador végre levelet ír, hogylétérõl az otthoniaknak.

53.
Coral nyíltan flörtök Henannal, aki az alkalmat kihasználva megpróbálja rávenni a lányt, hogy engedje meg neki a hipnotizálást, de Coral továbbra is elutasítja. Miközben Lucia Viktorral és Luzzal reggelizik, elújságolja nekik, hogy bár Leon egy rossz ember õ mégis beleszeretett. Viktor meglepve hallja, hogy mikor elment Lucia, hogy elköszönjön Leontól, az kirúgta a kastélyból õt. Hernan titokban hipnotizálja Coralt, aki mikor visszaemlékszik a tûzre nagyon agresszívvá válik. Leon elmegy a fõvárosba, hogy rémálommá tegye Estrella életét. Luis felkeresi Estrellát, hogy közölje vele a híreket, mégpedig, hogy New York-ba kell mennie egy fontos munka miatt. Lorenzo elhívja magához Chomot, hogy ott meghúzhassa magát. Hernan pedig elviszi a lakására Estrellát vacsora után, ahol egy kicsit kettesben szeretne lenni vele.

54.
Henan minden erejét beveti, hogy elcsábítsa Estrellát, de nem jár sikerrel egyelõre. Mikor Hernan megcsókolja Estrellát, a lány úgy képzeli mintha Viktorral lenne. A kórházban Hernan továbbra is Coral problémájára próbál rájönni. Hipnotizálja annak ellenére, hogy a lány beleegyezne. Coral múltja tele van borzalmakkal, de Viktor mellett végig kiáll. Kiabál és megvadul és a fiát emlegeti. Luz meg van gyõzõdve arról, hogy Coralnak titkai vannak, rejteget valamit és manipulálni akar mindenkit. Oriana visszatér Playa Escondidába Santos házába, mert máshova nem tud menni. Tiburon felkeresi Chomot Lorenzonál és el akarja vinni a fõvárosba. Santos közben visszautasítja Pelos ajánlatát és nem rabolja ki az ékszerüzletet. Akkor se akar tolvaj lenni, ha éhen hal.

55.
Coral közli Luciaval, hogy nincs keresnivalója a világon, mert mindenkit csak bánt. Coral a fejébe veszi, hogy gyereket akar Viktortól. Victor ezt nem akarja és elmondja Hernannak, aki viszont bíztatja Viktort, hogy menjen bele. Viktor elgondolkozik vajon miért akarja a doktor ennyire, hogy gyereke legyen. Leon megjelenik Lucia lakásán, és szerencséjére beengedi a nõ, ráadásul királyként szolgálja. Leon csak addig akar maradni, míg megkeresi Estrellát és bosszút áll rajta. Estrella megérkezik New Yorkba, de mindenhol Victor Manuelt látja. Hernan is vett repülõjegyet, hogy vele tartson. Ewyna és Santos esküvõjén megjelenik Oriana néhány fegyveres férfival és elrabolják a võlegényt.

56.
Hernan azt akarja, hogy Estrella vele legyen mindig. Azt tervezi , hogy összehoz egy találkozót, ahol Coral és Viktor is ott lesz, így le tudja tesztelni Estrella érzéseit. Hernan azon van, hogy Viktor elfelejtse Estrellát és Corallal maradjon. Közben Guillermo kételkedni kezd Hernan õszinteségében. Oriana és Santos egy lakatlan szigetre érkezik. ORiana rájön mennyire agresszív és gonosz volt az egész várossal, és most fél visszamenni. Esperanza gyerek hamarosan megszületik, de nyilvánvaló, hogy Martin nem akarja a gyereket. A lány nagyon fél, mert Leon megfenyegette, hogy el fogja rabolni a gyereket. Casilda közben már nem fél Guillermotól, tudja, hogy õ a jó és megbocsájtott neki. Tiburon eladja a lányát, mert pénzre van szüksége. Lorenzo és Viktor megmentik a lányt, Tiburont pedig letartóztatják.

57.
Estrella visszaérkezik New York-ból. Megtudja, hogy Casildát meglátogatta Guillermo és már nem fél tõle. Victor Manuel meglátogatja nagynénjét és mesél neki a kétségbeesettségérõl, hogy nem találja Estrellát, majd észrevesz egy szivart a hamutálban. Catalina kezébe jut egy levél, melyben Mojarras Estrella címe után érdeklõdik. Annyira megharagszik rá, hogy visszautasítja a meghívást Estrella bulijára. Salvador elveszti munkáját. Mikor Victor Manuel megérkezik a bulira, nagyon meglepõdik, hogy ott találja Estrellát Hernannal, és azt hiszi a menyasszonya. Mikor kettesben maradnak Estrella azt hazudja, hogy lefeküdt Hernannal, de Victor nem hisz neki. Catalina közben mégis úgy dönt, hogy elmegy a bulira. Megpróbálják elküldeni, de nem sikerül, így inkább véget vetnek a bulinak.

58.
Victor Manuel elmondja Coralnak, hogy találkozott Estrellával. Coral és Hernan a saját csapdájukba esett. Victor tisztázni akarja a dolgokat Hernannal , de a doktor hazudik neki. Guillermo közli Violetaval, hogy érzései szerint valami rossz fog történni. Guillermo elmondja Estrellanak, hogy szerinte Hernan nem neki való férfi, mire a lány mérges lesz és nem akarja, hogy Guillermo beleszóljon az életébe. A szigeten Santos észrevesz egy csónakot és megkéri, vigye el õket Playa Escondida-ba. Oriana nem akar menni, mert tudja, hogy mindenki utálja, de Santos megígéri, hogy vigyáz rá és megvédi. Leon még mindig meg akarja találni Estrellát és megfenyegeti Guillermot. Lucia is Estrella címe után érdeklõdik.

59.
Leon Lucia segítségével kinyomozza Estrella címét. Chom és Lorenzo végre összeházasodnak és úgy döntenek, hogy Campeche-be költöznek. Lucia megadja Estrella címét Victornak. Ezek után felkeresi a lányt, annak ellenére, hogy Estrella azt állította lefeküdt Hernannal. Úgyis elhitte Oriananak, hogy Leon szeretõje volt. Coral arra kéri Hernant, hogy segítsen neki egy jó nõgyógyászt találni, hogy teherbe tudjon esni Victortól. Leon elmegy Estrella lakására mikor Casilda egyedül van otthon. Nagyon megijeszti Casildat, aki pánikba esik és kiáltozni kezd. Leon egy késsel kezdi üldözni a nõt, amíg az ki nem szalad a folyósóra, ahol Violeta-ba és Hernanba botlik. Leon elmenekül. Casilda állítja, hogy látta és fegyvere is volt, ám Hernan meg van gyõzõdve arról, hogy nincs ott senki.

60.
Hernan szereti Estrellát, de állandóan manipulálja a lányt. Lorenzo elvette Chomot, Victor Manuel pedig rájön, hogy nem kellett volna Coral pszichológusával beszélnie Estrelláról. Kissé ittas állapotban elmegy Hernan házába, ahol megverekednek a lányért. A lány végül elsétál. Victor utánamegy és megcsókolja. Ekkor Estrella rájön, hogy sokkal jobban szereti Victort, mint valaha és elhatározza, hogy beszél Hernannal. Martin azt mondja Esperanzának, hogy adja örökbe a gyereket, így mindent tiszta lappal kezdhetnek és lehet saját gyerekük, de Esperanza elutasítja ezt a lehetõséget. Aurora és Antonio kirúgják a házból Martint. Violeta és Hernan azt hiszik Casilda állapota visszaesett és megint bolondságokat beszél. Õ viszont kitart amellett, hogy látta Leont. Nagyon megijedt, hogy mi lesz a lányával és arra kéri Guillermot, hogy vigyázzon rá.

61.
Oriana elmegy vásárolni Bracho boltjába, ahol Mistica és pár másik nõ rátámad és paradicsommal dobálják, és Bracho sem adja el neki azt, amire szüksége van. Esperanza egyre jobban gyûlöli Leont, és miután megátkozza a képét, el is tépi azt. Tilico és Mojarras a fõvárosba indulnak, hogy megkeressék a lányát. Estrella és Silvia elmennek egy divatbemutatóra, ahol Hernanba botlik, késõbb pedig megérkezik Victor és Coral is. Silvia rosszul érzi magát és inkább hazamegy. Leon rátör, és mivel hátulról azt hiszi, hogy Estrella az, kilöki az ablakon. A rendõrség arra a következtetésre jut, hogy Silvia öngyilkos lett.

62.
Morrajas és Tilico Victor Manuel lakásán vannak. Morrajas elmondja Coralnak, hogy õ az apja és Tilico a fia. Mikor megtudja, Coral megbolondul. Bár emlékszik az öregember arcára, de nem akarja elhinni. Tilicot pedig elküldi a háztól, hogy keresse meg az igazi anyját. Tilico el is megy, ám közben eltéved. Morrajas, Victor Manuel és Luz nagyon aggódnak, mikor nem érkezik haza a fiú. Viktor Manuel ad egy babát Coralnak, minek láttán még inkább megbolondul a lány és elnevezi a babát Robertonak. Estrella nagyon le van törve, mióta Silvia “öngyilkos lett”. Ráadásul Casilda állapota miatt is aggódik. Hernan kihasználva a helyzetet megpróbálja manipulálni a lányt. Közben Hernan hipnotizálta Coralt és kiderítette, hogy Coral megölte Robertot korábban. Viktor Manuel megpróbálja felvilágosítani Estrellát, hogy Hernan csak ki használja a helyzetét és vigyázzon vele, illetve arra kéri, hogy, menjen vele haza a faluba, ám Estrella ezt a visszautasítja.

63.
Mikor Reyna megérkezik a fõvárosba, összefut Tilicoval, aki elmenekült Viktor Manuel lakásáról, hogy megkeresse anyját. Ezek után együtt mennek Isidra kunyhójába, ahol Shark is ott van és nem is akar elmenni. Csak iszik és iszik, ám az alkoholtól igen veszélyessé válik. Estrella megígéri Hernannak, hogy vele marad, ám Hernan tudja, hogy mindig is Viktor Manuel lesz az, akit igazán szeret a lány. Leon megtudja, hogy lesz egy koktélparty és úgy tervezi ez lesz a megfelelõ alkalom, hogy bosszút álljon Estrellán. Coral elveszti a kontrollt és neki esik Estrellának.

64.
Coral megszökik Viktor Manuel lakásáról és elmegy Estrelláthoz. Hernan közli Viktor Manuellel, hogy Coral klinikai eset és minden jel arra mutat, hogy skizofréniás. Hernan abban is biztos, hogy Coral életében, több “Roberto” is volt ám mindegyik kapcsolatának rossz vége lett. Viktor Manuel Coralt, akarata ellenére elviszi a klinikára. Violeta elmeséli Lucianak, hogy Estrella nagyon megrémült a múltkori incidens alkalmával. Estrella egyedül van otthon mikor meglát egy férfit, aki az ablakából bámulja a lányt.

65.
Egy beteg pillanatában Coral úgy dönt felgyújtja a lakást, de Viktor Manuel az utolsó pillanatban megállítja a lányt, majd elviszi a kórházba, ahol kényszerzubbonyba zárják, míg le nem nyugszik. Mikor Leon és Tiburon találkoznak, Tiburon elmeséli neki a terveit Tilicoval. Hernan meggyõzi Viktor Manuelt, hogy Coralt a bolondok házába kéne zárni, mert az lesz neki a legjobb. Viktor Manuel megpróbálja rávenni Estrellát, hogy menjen hozzá, de Estrella elutasítja az ajánlatát, mert tudja, hogy közös gyereke van Corallal. Oriana meg van gyõzõdve arról, hogy apja meg akarja ölni Estrellát és könyörög neki, hogy ne tegye, ám apja csak nevet lányán. Késõbb Leon követi Luist és Estrellát az autójával, ám mikor Luis meglátja õt, úgy dönt inkább eltûnik.

66.
Leon Estrella gyárában van, és egy kés van nála. Estrella nagyon fél, így felhívja Viktor Manuelt, aki azonnal a lány segítségére siet. Leon inkább elmegy, így Estrella élete ismét megmenekül. Viktor ezek után elviszi magához a lányt, de Hernannal ez nem tetszik, így Estrella inkább hazamegy. Hernan az eset után úgy dönt, hogy inkább átköltözik Estrellához pár napra. Oriane elmondja Aurorának, hogy Estrella élete veszélyben van. Morrajas pedig nem hagyja, hogy Coralt bolondokházába vigyék. Közben Salvador el akarja rabolni a cég pénzét, ám elkapják, és már vinnék a rendõrségre, mikor Viktor Manuel felismeri. Hazaviszi és felhívja Estrellát, hogy tudassa vele, hogy Salvador a városban van, ám Violeta közli Viktorral, hogy a lány nem tud a telefonhoz jönni, mert épp összeköltözik Hernannal.

67.
Viktor közli Estrellával, hogy elhelyezte Salvadort, ám õ újra eltûnt. Salvador rájön ki az, akitõl pénzhez juthatna. Hernan pár napot Estrella lakásán tölt. Viktor meg van gyõzõdve arról, hogy õk együtt vannak, és Hernan nem is tisztázza a dolgot. Mikor Guillermo meghallja,hogy Aurora és Abril Mexikóvárosba utazik, felajánlja nekik a lakását, hogy vele és Casildaval lakjon. Estrella viszont elutasítja az ajánlatot és megtiltja Guillermonak, hogy még egyszer találkozzon az anyjával. Oriana úgy dönt, elmegy a fõvárosba és figyelmezteti Estrellát, hogy Leon meg akarja ölni.

68.
Leon úgy dönt, hogy kér ötmillió peso váltságdíjat Tilicoért. Tiburonnal intézteti el a dolgot. Viktor megpróbálja összegyûjteni a pénzt. Luciának feltûnik, hogy Leon túl sokat telefonál, de nem akar gondot azzal az emberrel, akit szeret. Leon tudja, hogy csak a “bolond” tud bármit is, de neki nem fog hinni senki. Leon nem akar mást, csak a pénzt és Estrella halálát. Estrella nagyon arrogánsan viselkedik Guillermoval. Azt állítja, hogy a harag és Viktor elvesztése egy kemény nõvé faragta õt és azért küzd, hogy egy elismert üzletasszony legyen, akit tisztelnek és megbecsülnek. Évégül úgy dönt elmegy Viktor házába és elmondja neki, hogy hazudott, és még mindig szereti, de Coral van otthon, aki elmondja neki, hogy Viktor és õ hamarosan összeházasodnak.

69.
Leon végül bevallja Lucianak, hogy este meg fogja ölni Estrellát. Lucia ezt nem akarja megengedni. Leon megragadja a nõt a nyakánál és fojtogatni kezdi, míg el nem ájul, majd elhagyja a lakást. Casilda megbocsájt Guilermonak, majd elmondja neki, hogy látta Leont, ahogy megölt egy nõt. A leírás alapján arra következtet Guillermo, hogy a húga lehetett az a nõ. Viktor közli Cápával, hogy hagyja a kapitányságon Tilicot, de nem hagyja. Azt ígéri, hogy ha meglesz a pénz, majd szól hol hagyja a fiút. Catalina meggyõzi Viktort, hogy vigye el vacsorázni és úgy viselkedik mint, akit nem is érdekel, hogy elrabolták a fiát. Leon elmegy Estrella házához és hosszasan fenyegeti egy késsel. Bevallja, hogy õ ölte meg Silvia-t, mert összetévesztette õket, de most nem fogja. Lucia végre eljut Guillermohoz, aki azonnal lánya segítségére siet és meglövi Leont, aki pedig egy kést szûr Guillermo gyomrába. Mikor megérkezik Violeta hívja a mentõket és a rendõrséget is. Guillermot elviszik a kórházba, míg Cápa elviszi Leont egy alkoholista orvoshoz, aki némi pénz ellenében nem adja fel Leont.

70.
Leon épp Estrellát akarja megölni mikor megjelenik Guillermo a lakásban. Leon leszúrja Guillermot, aki nagyon súlyosan megsérül. Leon megmenekül, Guillermo pedig kórházba kerül, ahol az életéért küzdenek. Leon Lucia autójával menekül el, ám beleszalad egy szakadékba és felrobban. Mindenki azt hiszi, hogy meghalt. Lucia felhívja Leon lányát, hogy meghalt apja. Oriana és Santos Mexikóba mennek. Viktor összegyûjtötte a pénzt, hogy kiváltsa Tilicot. Tiburon elhozza a gyereket Reyna házából és Leonnal együtt elmennek a pénzért. Tilico megsebzi Leont, és mikor kiszállnak a kocsiból elrohan, ám Tiburon utána fut és elkapja. Viktor beteszi a pénzt egy üres kabinba. Playa Escondida-ban Lucia felhívja Elentia-t, hogy elmesélje neki, meghalt az apja. Catalina minél hamarabb össze akar házasodni Viktorral, ám ehhez születési anyakönyvi kivonatra és útlevélre van szükség, és Viktor megígéri megszerzik.

71.
Mikor Viktor végre megtalálja a kunyhót, lerakja a pénzt és gyorsan elhagyja a helyet. Ezalatt Tilico megpróbál elmenekülni, ám Cápa utoléri. Tilico elesik és elveszti az eszméletét. Leon tájékoztatja Viktort és változtak a tervek. Catalia úgy tesz, mintha aggódna a késlekedés miatt. Guillermo megpróbálja megmagyarázni Elenanak, hogy muszáj volt meglõnie Leont, mert bántalmazni akarta Estrellát. Elena nem hisz nagybátyjának és megesküszik, hogy emberölési szándékkal fogja feljelenteni. Isidra házában Reyna közli Cápával, hogy el fogja vinni Tilicot a rendõrségre és nem fog semmit kérni cserébe, de Cápa közli vele, hogy már beszéltek Viktor Manuellel és 5 millió pesot kértek a fiúért. Közben Esperanza megszüli a lányát, akit Martin is igen megkedvel.

72.
Oriana bocsánatot kér Estrellától és megpróbálja meggyõzni testvérét Elenát, hogy ne okolja Guillermot apja haláláért. De ennek ellenére elmegy egy ügyvédhez, akit arra kér nyomozza ki mi történhetett. Meg van gyõzõdve arról, hogy az apja soha senkit nem ölt meg és szerinte Guillermo és Estrella hazudnak. Tilico eközben megszökik a rablóktól és visszamegy vikrot Manuel házába, ahol Coral megfenyegeti, hogy tartsa titokba, miért szökött el otthonról. Mikor Coral megtudja, hogy érvényes papírok nélkül nem házasodhat meg, valami “csoda” folytán emlékezni kezd a múltjára és odaadja Viktornak az útlevelét. Eközben Reyna követi Tiburont, aki elvezeti Leonhoz. Elmondja neki, hogy tudja mit csinált a múltban és meg fog bûnhõdni mindenért amit tett és Tiburon is amiért a bûntársa volt. Salvador pedig végsõ kétségbeesésében betársul egy bûnözõbandához. Ezalatt Esperanza megszüli lányát és Leon pedig azon van, hogy elküldje Tiburont a gyerekért.

73.
Coral megtiltja Tiliconak, hogy bárkinek is elmondja miért szökött el, de a gyerek úgy dönt mégis elmondja Viktornak. Guillermo eközben nem hajlandó elárul a rendõrkapitányságon, hogy kitõl hallotta, hogy Leon meg akarta ölni Estrellát, mert ki akarja hagyni ebbõl az egészbõl Luciat, ezáltal meg akarja védeni és el akarja bújtatni Leon elõl. Casilfa megemlíti, hogy tud valamit, ami megmentheti Guillermot a börtöntõl. Coral kényszeríti Tilicot, hogy gyõzze meg Viktort, hogy vegye el feleségül õt miután Tilicot örökbe fogadta. Késõbb meglátogatja Estrellát, hogy elmesélje neki a közelgõ házasságát. Késõbb Coral berántja Salvadort egy liftbe, ahol szenvedélyes csókolózásba kezdenek.

74.
A rendõrségen nem hisznek Estrellának, úgy gondolják Guillermo a gyilkos. Reyna elmeséli Oriananak és Elenának, hogy apjuk életben van és minden gonosz dolgról tud, amit tett. Fõként azt, hogy Leon megölte feleségét, a lányok anyját. Elena tagadja, hogy apja megölte volna az anyjukat vagy bárki mást. De végül elhiszi, mikor Casilda közli vele, hogy szemtanúja volt az esetnek. Nagyon sajnálja Elene, hogy nem hitt eddig nekik és, hogy Guillermot hibáztatta. Roselia és Crisanta Aurórával és Brisával tart a városba, ahol egyedül próbálják felfedezni a várost, ám egy gödörbe esnek, és senki nem hallja õket. Coral követi Santost a parkba, ahol ismét csókolózni kezdenek ám most meglátja õket Mojarras. Coralt leszidja apja a tetteiért és azzal fenyegetõzik, hogy elmondja Viktornak, hacsak nem változik meg.

75.
Végül Viktor Manuel elviszi Aurorát Salvadorhoz a bérházba, ahol lakik. Auróra számára igen kellemetlen meglepetés mikor meglátja hol lakik a fia. Késõbb Salvador meglátogatja Abrilt, ahol Guillermo felajánlja neki a lakását, de Salvador nem fogadja el, most hogy van munkája. Mikor Auróra megtudja, hogy Viktor Manuel el akarja venni Coralt elmeséli, hogy Antoniot is elcsábította az a nõ és inkább vigyázzon vele. Viktor megvédi Coralt, mondván, hogy beteg és azért veszi el, hogy jobban legyen. Leon felhívja Orianat, hogy közölje vele addig nem lesz nyugodt míg meg nem öli Estrellát. Oriana úgy dönt elmondja Elenának, hogy az apjuk életben van. Viktor és Coral, Hernan és Estrella ugyanabba az étterembe mennek és egy asztalhoz ülnek. Hernan bejelenti, hogy õk is össze fognak házasodni és ez a hír felbosszantja Estrellát. Viktor és Estrella nagyon közel táncolnak egymáshoz.

76.
Két nappal az esküvõje elõtt Viktor Manuel imádkozik, hogy Isten küldjön neki egy jelet, mellyel megmutatja neki mit kell tennie. Hernan egy eljegyzési gyûrût ad Estrellának és arra kéri házasodjanak össze még aznap éjjel. Azonban a két pár ismét találkozik egy étteremben, ahol minden katasztrófává válik. Otthon Coral üvöltözik Mojarrassal, és azt akarja, hogy apja, Luz és Tilico visszamenjenek a városba az esküvõ után. Estrella pedig visszamegy Playa Escondidába, mert nem akar Mexikóban lenni mikor megnõsül Viktor. Viktor utána megy és könyörög Estrellának, kinek csak egy szavába kerül és Viktor otthagyja érte Coralt, de Estrella úgy érzi nem tudna azzal a tudattal élni, hogy valakinek szomorúságot okozott. Ennek ellenére egy csodálatos szerelmes estét töltenek együtt, egészen addig míg Hernan rájuk nem talál és közli velük, hogy Coralnak rohama volt, így Viktor azonnal visszamegy hozzá. Oriana közben megplasztikáztatta az arcát. Guillermo fél, hogy a történtek után Coral ártani fog Estrellának. Viktor Manuel pedig beszél Luzzal, aki szerint Coral már az elejétõl fogva manipulál mindenkit.

77.
Coral elmegy Estrellához, hogy megtudja Victor Manuellel töltötte-e az éjszakát, ám nemleges választ kap. Crisanta és Roselita meglátogatja Victor Manuelt az irodájában, majd Salvador becsatlakozásával elmennek egy bárba. Közben Coral mindent elõkészít a ceremóniára és türelmetlenül várakozik. A klinikán Guillermo és Santos észreveszik, hogy Oriana eltûnt és a keresésére indulnak. Estrella egyedül van a lakásán és el van keseredve amiért megházasodik az az ember, akibe szerelmes. Victor mikor hazamegy kijelenti, hogy nem akar megházasodni, de Coral könyörög. Oriana kiszabadítja magát és visszamegy a klinikára azzal, hogy nem engedheti Victort megházasodni.

78.
Victor Manuel végül elveszi Coralt. Ám Victor nem akar vele aludni a nászéjszakán, így Coral elmegy egy bárba, ahol Leon felismeri õt és egy italt küld neki abban a reményben, hogy a lány segítségével majd végezhet Estrellával. Estrella úgy dönt hozzámegy Hernanhoz, ha elfogadja a feltételeit. Közli a férfival, hogy nem szerelmes belé, de ad magának egy kis idõt, hátha megszereti. Hernan elfogadja a feltételeket, majd mindketten elújságolják a nagy hírt szüleiknek. Közben Oriana túlesik a mûtéten, mely a mûtõs szerint kiváló eredményekkel zárult. Mikor Oriana meghallja, hogy Eestrella hozzá akar menni Hernanhoz azonnal hívja Victort, mert õ az egyetlen, aki meg tudja állítani a lányt. De sajnos Coral veszi fel a telefont.

79.
Hernan elmegy Guillermohoz, és elmondja az egész családnak, hogy Estrella elfogadta a lánykérését. Késõbb Casilda közli lányával, hogy csak akkor lehet boldog Hernannal, ha tényleg elfelejtette Victort. Estrella nagy erõfeszítést téve közli, hogy elfelejtette már Victort, ám Aurora nem hisz neki. Hernan azt szeretné, ha Estrella vele aludni, de a lány arra kéri õt, legyen tisztelettel iránta az esküvõig. Victor elmegy Estrellához és közli vele, hogy bár elvette Coralt még mindig belé szerelmes és nem akarja, hogy hozzámenjen Hernanhoz. Beszélgetésüket forró csók zárja. Martin összefut Misticaval és arra kéri látogassa meg Espreanzát és a gyereküket., de a lány elutasítja a kérést. Doktor Sanchez szerint el kell indítani a szülést, de Elena nem egyezik bele, mert a fõvárosban akar szülni. Oriana kötését közben leszedik, és bebizonyosodik, hogy a mûtét sikeres volt.

80.
Victor megpróbálja meggyõzni Estrellát, hogy amint jól lesz Coral vagy beleszeret másba, elhagyja, hogy elvehesse Estrellát. A lány viszont úgy gondolja nem tudna megbirkózni a lelkiismeretével ezért hozzámegy Hernanhoz, aki közli vele, hogy négy nap múlva lesz az esküvõjük. Bár túl korainak találja, Estrella mégis beleegyezik. Oriana sikeres mûtétje után Santossal Playa Escondidaba mennek, hogy elvigyék Mexikóvárosba Elenát, hogy megszülje a babáját. Estrella is velük megy. Elena úgy dönt viseli a súlyos vérszegénységének kockázatát. Elena útközben szüli meg gyermekét, és mikor a kórházba érnek már szinte haldoklik, olyan rosszul van. Aurora és Violeta meggyõzik Salvadort, hogy vigyázzon gyermekére. Salvador nagy nehézségek árán beleegyezik, hogy elvegye Elenát annak ellenére, hogy Carmitát szereti. Leon felhívja Coralt,m hogy találkozzanak újra. Leon elmondja ki õ valójában, Coral pedig megígéri hogy segít neki eltûntetni Estrellát.

81.
Elena úgy érzi meg fog halni és magához hívja Zamora atyát, kinek áldását kéri és Guillermot is arra kéri bocsásson meg neki. Késõbb Carmitat is arra kéri bocsásson meg neki és rábízza a fiát, hogy neveljék fel együtt Salvadorral Playa Escondidában. Salvadort felkeresik a bérházban és pisztolyt szegeznek rá. A pisztoly elsül, ám Victor Manuel sérül meg. Mikor Leon megtudja, hogy Espranza megszülte a gyereket, arra vár, hogy ellophassa, majd Corallal és a babával megszökhessen az Egyesült Államokba. Catalina bevallja Luznak és Mojarrasnak, hogy õ törölte Victor Manuel könyvét a számítógéprõl, mert az nem róla, hanem Estrelláról szólt.

82.
Elena nagyon rosszul van a kórházban. Victor Manuelt meglõtték és sok vért vesztett, de nem akar kórházba menni. Nem akarja feladni Salvadort és azt sem akarja, hogy a rendõrök elvigyék. A kórházban nem tálának Elenának 0- típusú vért. Oriana felkeresi Leont, hogy segítsen, de visszautasítja apja. Estrella vérérõl kiderül, hogy jó, így Elena megmenekül. Victor egyre rosszabbul van, de Pelos és Conejo nem engedik sehova és telefonálni sem telefonálhat. Coral Estrella házában keresi Victort, de nem találja. Estrella közli vele, hogy hozzá fog menni Hernanhoz. Elenát pedig Houstonba szállítják, hogy megmentsék az életét.

83.
Victor Manuel annyira rosszul van, hogy hallucinál. Eközben könyörög Estrellának, hogy ne menjen Hernanhoz. Megérkezik Coral és Hernan is. Coral közli Victorral, hogy a felesége és nem kell félnie vigyázni fog rá. Coral meglepõdik, mikor felhívja Roberto, hogy életben van és nem mondhatja az embereknek, hogy özvegy. Coral fél, ha ez kiderül, nem mehet hozzá Victorhoz.

84.
Coral találkozik Santossal egy parkban és szenvedélyes csókolózásba kezdenek. Salvador elárulja, hogy teljesen elvarázsolta a lány, de nem akar vele többet beszélni, sem találkozni mert Orianat szereti. Mikor hazamegy Oriana megérzi a lány parfümét Salvadoron. Nagyon ismerõs neki az illat, de nem tudja honnan. Mikor rájön honnan ismeri Coral házához siet. Mikor megérkezik Coral verekedni kezdenek. A rendõrök beviszik a börtönbe õket. Salvador visszatér Playa Esconindaba és dolgozni kezd. Meglátogatja Carmitát és megígéri vigyázni fog a babára ha kell. Victor kétségbe van esve amiért Estrella másnap férjhez fog menni, ezért felhívja és megpróbálja meggyõzni, hogy ne tegye.

85.
Victor Manuel arra kéri Estreáált hogy ne menjen hozzá Hernanhoz és költözzön egy másik lakásba, ahol meglátogathatja. Azt is elmondja, hogy tiszteli õt és addig nem fekszik le vele, amíg el nem válik és õk össze nem házasodnak. Estrella esküvõjének napja elérkezik. A vendégek sorban érkeznek, míg õ öltözik. Victor imádkozik, hogy valami csoda megállítsa az esküvõt, míg Coral visszaszámolja a perceket és várja, hogy végre ne legyen több akadály közte és Victor között. Már épp aláírnák az anyakönyvet, mikor csöng a telefon és Maura közli Estrella meghalt az éjszaka. Estrella megszakítja az esküvõt. Maura csak hazudott Elena haláláról, mert azt akarja, hogy Houstonban maradjon vele.

86.
Estrella keresztanyja meglátogatja a lányt az új apartmanjában, hogy tudassa vele, semmilyen körülmények között nem maradhat ott egyedül, Victor Manuel szeretõjeként. Aurora ott marad a lánnyal, hogy megmentse õt a pletykás emberektõl. Megpróbálja meggyõzni Guillermot, aki úgy véli talán még jó is lehet, ha kiderül, hogy Estrella és Victor szeretõk. Mikor Coral veszekszik Victorral Estrella miatt, Roberto kopogtat. Coral elájul mikor meglátja õt. Roberto elmeséli Victornak, hogy õ a férj, akirõl mindenki azt hiszi, hogy meghalt. Oriana eközben megpróbálja rábeszélni a fiatal lányokat, hogy nevezzenek be egy szépségversenyre, melynek bevételét az idõsekre fordítanák. Miss Violeta segít Oriananak megszervezni az eseményt.

87.
Miss Playa Escondida szépségverseny szervezõdik, melynek bevételét az idõsekre fordítják. Estrella elfogad egy üzleti ebédmeghívást, ahol a partnere megpróbál közeledni hozzá, ám Estrella pofon veri és ráborítja az ételt a tisztességtelen ajánlat hallatán. A férfiak úgy gondolják Orianára fognak szavazni, de Crisanta mindent megtesz, hogy megváltoztassa a döntésüket, így végül a többség rá szavaz. Coral és Roberto beszélgetnek, de Coral nem tudja elhinni, hogy férje életben van ennyi idõ után. Ennek ellenére beleegyezik, hogy otthagyja Victort és Roberto mellett marad. Hernan továbbra sem adja fel, és harcol Estrelláért. Most, hogy Carmita gondoskodik a fiúkról, Elena pedig állítólag halott, Salvador eljegyzi a lányt, de õ nemet mond.

88.
Abril felhívja Estrellát, hogy elmesélje lakótársai az iskolában meg akarták tréfálni, de õ kiállt magért és ezért Estrella nagyon büszke rá. Leon felhívja Victort, hogy közölje vele, látta Estsrellát Hernannal reggelizni. Victor megijed és elmeséli Estrellának a történteket, aki szintén megijed, mert úgy érzi Leon követi õt. Estrella észrevesz egy rúzsnyomot Victor ingé, mibõl arra következtet, hogy valami nõvel együtt lehetett. Kis idõ után sikerül meggyõznie Estrellát, hogy semmi ilyen nem történt. Elenára most Maura vigyáz, és bevallja neki, hogy az egész család azt hiszi meghalt. Elena vissza akar menni Mexikóba, hogy visszakaphassa gyerekét, de megígéri visszajön és Maurával fognak élni.

89.
Roberto az után érdeklõdik Hernannál, hogy Coral õrült vagy gyilkos vajon. A pszichiáter szerint egyik sem, bár Roberto elárulja megpróbálta megölni õt a nõ. Coral azt állítja nem emlékszik arra, hogy meg akarta volna ölni. Santos eközben kihirdeti az öt döntõsét a szépségversenynek. Carmita és Salvador megbeszélig a dolgokat, a lány elmeséli, hogy már nem gyûlöli többé õt és megbocsájt neki. Kibékülnek és azt tervezik, hogy már másnap összeházasodnak. Hernan egy csokor virággal várja Estrellát a tanterem elõtt, de mikor megérkezik Victor ökölharcba kezdenek.

90.
Estrella haragszik Victorra amiért verekedésbe kezdett. Összevesznek, de a végén kibékülnek és Estrella közli vele, hogy pár napra hazamegy a kisfalujába. Mistica eközben megpróbál csalni a versenyen, hogy ne Oriana legyen a gyõztes. Salvador és Carmita esküvõjének napja elérkezik, mindenkit meghívnak. Eközben Elena megpróbálja felhívni testvérét, hogy életben van és hamarosan visszatér. Martin és Esperanza eközben a lányukat kereszteltetik.

91.
Victor Manuel, hogy elûzze kétségeit felkeresi Ricardot, Roberto ikertestvérét, aki egyben detektív is. Már nyomozott testévre halála után korábban és a nyomok Coralhoz vezették. Hernan elviszi Estrellát és szüleit Playa Escondidában egy kölcsönzött kis géppel. Casilda nem tart velük, mert úgy érzi valami rossz fog történni velük. Elena hisz benne, hogy Salvador el fogja venni feleségül és arról a pillanatról álmodozik mikor visszatér. Leon elbújik a gépen, mellyel Estrella és a családja utazik tervei szerint kilöki majd õket a gépbõl, õ pedig továbbrepül az államokba.

92.
Victor Manuel és a pszichológus útnak indul, de sietniük kell, mert félnek, hogy miután Coral megszökött meg akarja támadni Estrellát. Victor elveszti a kontrollt az autó felett és autója lángokba borul. A pszichológus még ki tud mászni és hívja a mentõt. Victort a kórházba szállítják, míg Ricardo Estrella házába igyekszik. Coral megõrül és elmegy Estrella lakására, ahol kiabálni kezd, íg felébreszti Violetát. Coral ezek után fel akarja gyújtani a lakást, de megérkezik Ricardo és a rendõrség, így kórházba viszik Coralt. Elenita felhívja Estrellát, hogy életben van, és ez a hír mindenkit örömmel ér. Estrella egyre izgatottabb mikor a közös jövõjére gondol Victorral. Közben Victor keze megégett, így azon aggódik vajon fog-e még tudni írni.

93.
Mivel Hernan nem akarja, hogy Estrella berohanjon a kórházba, eltitkolja mi történt Victorral. Casildának rossz elõérzetei vannak, így nem akar felszállni a gépre. Mivel Estrella nem megy a kórházba, Victor azt hiszi nem is szereti már õt a lány és nagyon szomorú lesz. Repülés közben Leon és Cápa elõtûnnek és megparancsolják Hernannak, hogy változtassa az úti célt Guatemalára. Hernan engedélyt kér az irányító toronytól, de nem kap engedélyt. Elena elmegy Salvadorhoz, akit felzaklat a látvány, hiszen úgy tudja Elena halott. Elena pedig szeretné ha összeházasodnának, mert szeretné ha a gyerekük a szüleivel nõhetne fel. Salvador szeretné elmesélni a történteket, de végül Carmita mondja el, hogy már összeházasodtak. Casilda fejbe vágja Cápát egy csészével, mitõl elájul, Guillermo pedig megpróbálja elvenni Leontól a fegyvert. Egy lövés hallatszik, a gép veszít a magasságából, Hernan pedig közli Estrellával, hogy Cápa és Leon halott.

94.
Elena elmegy Salvadorhoz és Carmitához, hogy visszavegye a gyerekét. A pár megtagadja tõle a gyereket, mert úgy gondolják az már az övé és különben is már a nevükre vették. Elena az anyai szeretetre próbál hatni és elmeséli milyen életet adni valakinek, de süket fülekre talál. Eközben Estrella és családja próbálják túlélni a repülõgép balesetet, de a rádió nem mûködik. Csak abban reménykednek, hogy valakinek feltûnik a hiányuk és keresni kezdik õket. Akkor esnek igazán pánikba, mikor nem találják Leon és Tiburon holttestét a gépen, vagyis mégis túlélték a balesetet. Victor nagyon szomorú, amiért Estrella meg se látogatta, viszont Mercedes, az ápolónõ igazán felvidítja õt az ápolásával és a biztatásával. Mikor Oriana megtudja, hogy Estrelláék gépe eltûnt mindenki sokkos állapotba kerül és várják a híreket.

95.
A Hernan vezette repülõgép balestet szenved. Casilda, Guillermo és Hernan jól vannak, de Estrellát megharapta egy kígyó. Hernan és Guillermo megjavítják a rádiót, és segítséget kérnek. A rendõrséget is értesítik, hogy Leon és Tiburon is velük van. Mikor Leonék megtudják, hogy a segítség közeledik, elmenekülnek és magukkal viszik Estrellát, akit egy fához kötöznek. Guillermo követi õket. Miután Estrella kiszabadul elbújik. Míg Guillermo és Tiburon verekednek Leon is elszalad és elbújik. Mikor Playa Escondida-ba érnek Estrellát kórházba viszik, de Hernan senkinek nem engedi meg, hogy meglátogassa. Elena felhívja Orianat, hogy él, de igazából Guillermoval szeretne beszélni, mert szüksége van egy ügyvédre, hogy visszaszerezze a gyerekét.

96.
Leon és Cápa terrorizálják Casildát, hogy megölik õket. Aurora megpróbálja meggyõzni Brachot, hogy vissza kell adni Elenának a gyerekét. Coral csak gratulálni tud magának, hogy mindenkivel elhitette, hogy õrült. Hernan végül értesíti Estrellát Victor állapotáról és, hogy azért siettette az utazást, hogy ne rohanjon a karjaiba egybõl. Estrella közli Hernannal, hogy elvesztette a bizalmát benne. Victor azon gondolkodik vajon miért nem látogatta meg Estrella õt, de Oriana közli vele, hogy mert nem tudott az esetrõl. Hernan és Guillermo megpróbálják megjavítani a rádiót, közben Leonék egy kígyót tesznek Estrella mellé, mely megharapja a lány lábát. Hernan megpróbálja hatástalanítani a mérget, de a lány egyre rosszabbul van.

97.
Oswaldo egy vita után Hernannal végre megnézi Estrellát. Rájön, hogy a lány nem ismeri fel õt, és victor Manuelre sem emlékszik. Ennek ellenére mégis megcsókolja, mikor meglátja a bekötött kezét. Eljön az idõ, mikor Santos közli Orianaval, hogy a testvére életben van. Oriana csak rövid ideig tart, mert amint megtudja Elena problémáját indul is, hogy segítsen neki. Hernan közben ruhákat visz a kórházba és meggyõzi Estrellát, hogy õ a felesége és elviszi az Acapulco-i házukba. A hír hallatán Victor még szomorúbb lesz. Elena megpróbálja még egyszer visszaszerezni a babáját, ezúttal ORiana segítségével, de nem járnak sikerrel.

98.
Coral a pszichiátrián még mindig úgy tesz, mintha mentális zavarai lennének. Victor ügyvédje elmegy, hogy aláírassa a válási papírokat. Coral végül aláírja a papírokat. Santos meglátogatja õt a kórházban. Nem tudja kiverni a fejébõl a lányt, annak ellenére, hogy Orianát szereti. Eközben Oriana próbál segíteni Elenának, hogy visszaszerezzék a babát, de az egyetlen amit tenni tud, hogy vitatkozik Carmitával, Brachoval és Salvatorral. Victor Manuel továbbra is a kórházban van, a keze nagyon rossz állapotú. Az egyik nõvér Mercedes beleszeretett a férfiba, és Victor is kedveli a lányt. Közben mindenki aggódik, mert Estrella senkinek nem szólt, hogy elmegy Acapulcoba. Luciana nem ért egyet Hernan kezelési módszerével, de szerinte nem kell mindent elmondani a lánynak. Guillermo feleségül kéri Casildát, aki igent mond. Fel akarják hívni Estrellát, hogy elújságolják a hírt, de Hernan telefonja ki van kapcsolva.

99.
Mercedes elmondja Oswaldonak, hogy beleszeretett Victorba. Salvador kíváncsi Carmita meg akarja-e tartani a babár, de mivel úgy érzi nem tudna nélküle élni Salvador elhatározza megtartják. Zamora atya megpróbálja meggyõzni, hogy adja vissza Elenának, hiszen õ adott neki életet. Bracho azt tanácsolja lányának, hogy legyen önzõ és ne hagyja, hogy fájdalmat okozzanak neki, mert a család az elsõ. Salvador elviszi a gyereket a nagyszülõkhöz anélkül, hogy szólt volna bárkinek. Mikor Bracho és Carmita rájönnek mit tett, botrányt csapnak. Estrella elhiszi Hernannak, hogy házasok, de nem érti miért csókolt meg egy idegen férfit (Victort).

100.
Acapulcoban a parton Estrella úgy érzi megtalálta a helyét. Arra kéri a halászokat, hogy kölcsönözzenek neki egy kishajót. Kimegy a tengerre és rengeteg halat fog. Ösztönösen jön neki minden mozdulat és eszébe jut, mikor megcsókolja Victort. Nem jön rá, hogy egy idegent vagy egy ismerõst csókolt meg. Hernan házában Simona a szakács. Simonat akkor rúgták ki a cégtõl, mikor Estrellát felvették, így bosszút akar állni rajta. Casilda átadja Victornak Estrella naplóját, mert szerinte az sok minden megmagyaráz. Mikor Oriana rájön, hogy Estrella eltûnt úgy határoz megkeresi, még ha a tenger fenekérõl kell is elhoznia. Santos továbbra is látogatja Coralt. Hernan megpróbálja meggyõzni Estrellát, hogy két éve házasok és feküdjenek el, de a lány kényelmetlenül érzi magát, mikor Hernan közeledni kezd hozzá.

101.
Simona azzal támadja Estrellát, hogy õ egy veszélyes bûnözõ. Mikor Hernannak elmeséli a hallottakat, a férfi tagadja, hogy az lenne Estrella. Luciana keresztlánya, aki eddig börtönben volt hazaérkezik. Elakarja érni, hogy Hernan feleségül vegye õt. Oriana biztatására Guillermo Acapulcóba indul, hogy megkeresse Estrellát. Roselia és Oriana egy õrült kalandba fognak. Hernan meglátja Estrellat halászni és nagyon dühös lesz. Victor Manuel elolvassa Estrella naplóját és úgy gondolja, ha valóban ennyire szerette õt a lány, akkor még most is szeretnie kell. Mercedes közben bevallja, hogy szereti Victort, ám Victor nem tud másra gondolni.

102.
Federica, Hernan unokatestvére nem rég szabadult a börtönbõl. Mindig is szerette Hernant és mindenkinek azt hazudta, hogy az elmúlt idõkben utazgatott. Simona és Frederica összefog, és folyamatosan bántják Estrellát. Hernan elmegy meglátogatni Coralt a kórházba, ahol közli vele, hogy minél távolabb kell tartani Victort és Estrellát. Oriananak feltûnik, hogy Santos nagyon megváltozott. Egyik alkalommal követi õt a pszichiátriára és meglátja Corallal csókolózni. Estrella naplóját olvasván Victor úgy dönt ír egy könyvet a szerelmükrõl és Estrella neve lesz a címe.

103.
Coral engedélyt kap, hogy néhány órára elmenjen a kórházból. Victor Manuel lakására megy, mert úgy gondolja amíg a felesége joga van hozzá, hogy visszatérjen a életében. Estrella azt próbálja megtudni Lucianatól, hogy valóban Hernan felesége-e, amikor a doktor betér a szobába. Kéõbb Luciana ad egy könyvet Estrellának, melyen meglátja Victor Manuel képét. Felismeri, de nem tudja miért nem emlékszik rá. Simona és Federica egy madárpókot tesznek Estrella ágyába, de a lány ahelyett, hogy megijedne beleteszi egy dobozba. Estrellának eszébe jut egy telefonszám, amit felhív és Victor Manuel válaszol. De Hernan pont belép az ajtón és idegesen számon kéri a lányt, hogy kit hívott. A doktor meg akarja csókolni Estrellát, de õ ehelyett felpofozza.

104.
Miközben Estrella Victor könyvét olvassa, úgy érzi mintha átélt volna pár jelenetet már. Szépen lassan eszébe jutnak a dolgok, végül visszatér az emlékezete. Victor eközben még mindig Estrella naplóját olvassa. Egyre inkább úgy érzi igazán ismeri a lányt. Estrella nagyon ideges lesz miután visszatér az emlékezete és tudni akarja miért kellett Acapulcóba mennie, ahelyett, hogy Victorral lehetne. Tudja, hogy Hernan és õ nem házasok és a férfi csak kihasználta a helyzetet. Oriana számon kéri Coralt a csók miatt, aki csak annyit válaszol, hogy az orvos manipulálta. Luciana meghallja Estrellát és Hernant veszekedni, majd késõbb pénzt ad a lánynak, hogy visszamehessen Mexikóba. Mikor visszaér meglepi a szüleit, Guillermo elviszi Victorhoz, de Victor épp Mercedessel ül egy bárban.

105.
Miután meglátja Victort és Mercedest együtt Estrella, egy világ omlik össze benne. Santos úgy dönt elköltözik, de arra kéri Orianat, hogy bocsásson meg neki. Coral azon ügyeskedik, hogy mikor elválik Victortól sok mindent meg tudjon szerezni, még a lakást is. Mikor Carmita nem figyel Elena felkapja fiát és elszalad vele, de Bracho és Salvador utána szaladnak. Idõvel észreveszi Elena, hogy fia lázas, Salvadorék pedig utolérik õket. Elveszik a fiút és a kórházba sietnek vele.

106.
Victor mûtétje jól sikerült, ám még mindig el van kenõdve, mert úgy tudja Estrella nem jött vissza Acapulcóból. Coral kijön a kórházból, de egy nõvérnek napi 24 órában vele kell lennie. Coral lefizette a nõvért, így oda megy és akkor amikor akar. Victor megengedi neki, hogy amíg nem válnak el, ott maradhat a lakásban. Coral és Nieves egy bárban találkoznak. Coral kér egy számot, amire elkezd táncolni és felkéri egy férfi. A részeg Nieves felkapja a vizet és verekedni kezd. Coral találkozik Leonnal, aki azt akarja, hogy mérgezze meg Estrellát Victor könyvbemutatóján. A bemutatóra egy fiatal fiúval érkezik Estrella, hogy féltékennyé tegye Vcitort és azt hazudja neki, hogy unalmas a könyve.

107.
Victor Manuel könyvbemutatóján Estrella, Oriana, Coral és Hernan is egymásba fut. Oriana kérdõre vonja Coralt, hogyan csinálja, hogy mindenkivel lefekszik akivel csak akar. Luz megkéri rá Orianat, hogy ne csináljon jelenetet. Hernan arra kéri Estrellát, hogy bocsásson meg neki. Coral tósztot mond Estrellának, a fegyverszünetükre. Coral a pezsgõbe csempészte a mérget, de Oriana kilöki Estrella kezébõl. Estrella elmondja Victornak, hogy azért nem szereti, mert amint eltûnt, más nõk után kezdett érdeklõdni. Victor úgy gondolja Estrella féltékeny. Kíváncsi arra mit csinált a lány Hernannal Acapulcoban.

108.
Estrella teljesen másképp viselkedik mint szokott. Mindenkivel flörtöl a bemutatón, csakhogy féltékennyé tegye Victort. Coral felbérel pár embert, hogy verjék meg Roselia-t, Orianat és Estrellat. A csapat követi is a lányokat, ám a rendõrség elkapja õket. Santos közben bevallja Salvadornak, hogy Chavita törvényes fia Elenának és vissza kellene adni neki a fiút, de Salvador ellenáll. Mara felhívja Guillermot, hogy jöjjön Playa Escondidaba és vegye kezébe Elena ügyét. Esperanzát felhívja Leon, hogy tudassa vele, hamarosan el fogja szakítani a lányát tõle.

109.
Espreanzát megfenyegeti Leon, hogy elveszi tõle a lányát. Aurora megígéri, hogy mindenki segíteni fog neki, hogy ne történjen baj. Estrella elmondja Oriananak, hogy Hernant fogja használni ahhoz, hogy Victort féltékennyé tegye, de Oriana figyelmezteti, hogy vigyázzon, mert még rosszul is elsülhet a terve. Victor és Mercedes együtt ebédel, Leon pedig képeket készít róluk, amiket elküld Coralnak. Coral pedig elküldi a képeket Estrellának. Mojarras követi Coralt és meglátja Leonnak csókolózni. Victor megpróbálja megmagyarázni Estrellának, miért alakultak így a dolgok a nõvérrel, de Estrella nem hagyja.

110.
Mojarras kórházban van. Infarktust kapott mikor meglátta Coralt és Leont csókolózni. Coral fél, hogy az idõs ember elmondja Victornak mit látott, ezét inkább szeretné ha meghalna. Azon is gondolkodik, hogy megöli, de mégse teszi, mert könnyen lebukhat. Hernan és Coral továbbra is azon van, hogy Victort és Estrellát szétválassza. Estrella együtt ebédel Hernannal egy népszerû étteremben. Hernan szól Coralnak, aki szól Victornak. Victor elmegy az étterembe és elviszi Estrellát onnan. Santos visszamegy Orianahoz és bocsánatot kér tõle, amiért szenvedni hagyta. Elena közben megkapja az ítéletet a bíróságtól. Nagyon ideges, mert tudja ez az utolsó esélye, hogy visszakaphassa gyerekét.

111.
Tilico beüti a kezét mikor leesik a lépcsõrõl és arra kéri vigye el Victor Manuel lakására. A lány beleegyezik és pár napra odaköltözik, hogy vigyázzon rá. Hernan nagyon ideges és úgy dönt beszél Victrorral, de Estrella megállítja. Bracho felajánl egy jelentõs összeget Elenának, csak menjen el és adja a gyerekét Carmitanak, de Elena természetesen visszautasítja az ajánlatot. Coral célja, hogy Victor beleszeressen Mercedesbe, így amikor majd elválnak nem lehet együtt Estrellával. Oriana meglátja Leont és Coralt csókolózni, és szól apjának, hogy hagyja békén azt a nõt, mert rossz ember. Victor megpróbál közeledni Estrellához, de a lány elutasítja, annak ellenére, hogy a karjaiban akar lenni.

112.
A bíróságon épp arról folyik a vita kié legyen Elena gyereke. Elena elmondja a történteket, de mikor Carmitara mesél, mindent másképp mesél és hazudik. Maura bevallja, hogy õ terjesztette Elena halálának a hírét. Közben Coral ki akarja rúgni Estrellát Victor házából, de a férfi megtiltja neki. Estrella elmegy a bíróságra és mikor Salvador meglátja rájön, hogy õ már nem az a szerény lány, aki régen volt.

113.
A bírói meghallgatás során az ügyvéd megállapítja, hogy Salvador ugyan azt csinálja Elenával, amit Leon Esperanzával. Bracho ad 3 repülõjegyet Carmitának, hogy Spanyolországba utazhassanak ha a bíró úgy dönt, hogy Elenáé a felügyeleti jog. Leon megmutatja Simonanak a mocskos kis szobát amibe be akarja zárni Estrellát. Mindenki feszülten várja a bíró döntését. Elena nagyon boldog lesz mikor meghallja az eredményt, Salvadort viszont hamarosan letartóztatják.

114.
Elena visszakapta a gyerekét, Salvadort pedig lecsukják. Guillermo azon van, hogy találjon egy ügyvédet, aki minél hamarabb kihozza õt. Carmita és Aurora aggódnak érte. Estrella úgy dönt, elköltözik Victortól, miután Coral ki akarta rúgni. Tilico és Victor nagyon szomorúak, amiért elhagyja õket. Simona csatlakozik Leonhoz és el akarják rabolni Estrellát. Simona felhívja a lányt, mintha Salvador ügyvédje lenne, találkoznak és elrabolják, majd bezárják egy kis koszos szobába. Közben Mercedes bevallja Victornak, hogy szereti és itt van neki, ha már megunt Estrellára várni.

115.
Mikor Simona enni visz Estrellának a lány félrelöki és megpróbál elmenekülni. A kutyák ugatni kezdenek, Leon rátámad és végül visszakerül a szobába. Guillermo közli Salvadorral, hogy talál egy ügyvédet neki elutasítja. Simona jéghideg vízzel ünti le Estrellát, amitõl a lánynak magas láza lesz, Leon szerint a legjobb megoldás az lenne, ha meghalna a lány. Coral 1 millió pesot követek Victrotól, de nem kapja meg. Victor elviszi Mercedest egy étteremben és Coral ideges lesz mikor megtudja. Hernan elmegy Estrellához, hogy meggyógyítsa, de mikor a lány vizet kér azt mondja a doktor csak akkor ad, ha feleségül megy hozzá. Estrella elutasítja, így a doktor elmegy, de az ajtót elfelejti bezárni és Estrella megszökik.

116.
Estrella megmenekül Simonáéktól amivel méginkább feldühítette Leont. Leon közben átköltözött egy másik helyre, hogy a rendõrség ne találjon rá. Coralnak erõs fejfájása van de nem törõdik vele, boldog mert azt hiszi Estrella még mindig fogságban van. Estrella a szökés után egybõl Hernanhoz megy. Közli vele, hogy szeretné ha meghalna és soha többé nem akarja látni sem. Mikor Guilermo megtudja, hogy Irazabal is közremûködött meg akarja ölni. Santos is úgy gondolja, hogy Hernannak meg kell bûnhõdnie. Victor elmegy Hernan lakására és egy rövid vita után megüti. Kijön a szomszéd és mikor kiér a rendõrség Victort írja le mint tettes.

117.
Miután Luciana és a rendõrfõnök is gyilkosnak nevezi Victort, az ügyvéd megkéri õket, hogy ne tegyék, hiszen nincs rá legális bizonyíték. Catalina megpróbálja elcsábítani Santost, de õ továbbra is ellenáll.Mersedes megismétli Victornak Estrella jelenlétében, hogy szereti, a lány pedig nem hisz a fülének. Catalina fejfájása egyre komolyabb. Ines orvos próbál hívni, de Catalina nem engedi. Casilda úgy gondolja Guillermonak is köze van Hernan halálához.

132.
Miután Coral kirúgja a házból Tilicot és Mojarrast Estrella magához viszi õket. Catalina meggyõzi a bíróságot, hogy Victor Manuel minden tulajdonát megkaphassa. Mikor Coral megismétli Santosnak, hogy meg kell ölni Orianat, a fiú végre észreveszi mennyire megõrült a lány. Oriana megbocsájt Santosnak és elhatározzák, hogy összeházasodnak. Victor közben továbbra is börtönben van.

133.
Estrella visszatér Plaxa Escondidaba, hogy befejezze a tervét, és végre másra tudjon koncentrálni. Oriana és Santos esküvõi tervei egyre jobban alakulnak és Zamora atya lehet az egyetlen aki összeadja õket. Victor Manule rengeteg barátja és rokona megpróbál segíteni neki, hogy kiszabaduljon, de mind sikertelen kísérlet. Coral mindent megtesz, hogy Santos és Oriana esküvõjét megakadályozza.

134.
Estrella elvégezte a munkáját és mindenki nagyon hálás neki. Salvador kiszabadul a börtönbõl és a városban marad, hogy segítsen Esperanzának és Martinnak megtalálni Maria-t. Aurora fél, ohgy Salvador ölhette meg Hernant, de félelme nem megerõsített. Santos közben közli Estrellával, hogy erõsebben kellene harcolnia Victor Manuel szerelméért. Meche elmegy a börtönbe, hogy megkérje Victort házasodjanak össze, de Victor nem válaszol. Az esküvõi ceremónián mindenki Orianat várja. Coral elhatározza, hogy amint összeházasodnak megöli Santost.

135.
Oriana és Santos esküvõjén minden jól alakul. Senki nem gondolja, hogy Leon bármire is készülne. Közben Mercedes erõlteti Victor Manuelt, hogy házasodjanak össze a börtönben. Mikor Oriana megérkezik elkezdõdik a ceremónia, ám Leon megjelenik egy sí maszkban, fegyverrel, hogy megölje Santost és Estrellát. Mikor meglátják õket mindenki a földre fekszik, így nem sérül meg senki, Leon pedig elmenekül.

136.
Estrella elesik Leon támadása következtében, így korházba kerül. Bár az orvos szerint nincs nagy baj, mikor lábra próbál állni a lány nem érzi a lábait. Victor megtudja, hogy Estrella elesett és felhívja Casildát, hogy megtudakolja, hogy van a lány. Victor annak ellenére, hogy szereti Estrellát beleegyezik, hogy összeházasodjon Mercedessel. Esperanza továbbra is keresi a babáját. Biztos benne, hogy Coral tudja Leon címét. Elõször magam egy hozzá, majd rendõrt is visz, hogy kinyomozza a címet. A rendõr tudja, hogy Coral hazudik, de mivel nincs rá bizonyítéka nem tudja letartóztatni.

137.
A doktor, aki megvizsgálta Estrellát megtalálja a röntgenen, hogy mi a hiba és kiderül, hogy Estrella már soha többé nem lesz képes járni. Oriana közben közli Mercedessel, hogy most már boldog lehet, mert Estrella nem képes felállni, így az esküvõt se fogja megakadályozni. Salvador úgy dönt bevallja a rendõrségen, hogy õ ölte meg Hernant.

138.
Estrella tolókocsiban van, és nagyon depressziós emiatt. Megpróbál elbújni mindenki elõl. Victor Manuel ír neki egy szerelmes levelet, amit elküld Mojarrassal, de Estrella úgy gondolja csak a jelenlegi helyzet miatt kapta, így kidobatja a levelet. Ám õ az asztalon hagyja azt. Meche bemegy Estrella szobájába, míg a lány alszik és elviszi a levelet Oswaldo irodájába. Miután elolvassa, kidobja. Roselia meglátja Mechet az irodában, majd a levelet a szemétben.

139.
Mercedes letagadja, hogy õ vette volna el a levelet, amit Victor írt Estrellának. Roselia emlékszik, hogy Mercedes kidobott valami papírt, amit a nõvér visszajuttatott Estrellának. Estrella szülei arról faggatják Oswaldot, vajon fel fog-e tudni állni még a lányuk.Marco Tulio mindent megtesz, hogy Victor minél hamarabb kiszabadulhasson a börtönbõl. Oswaldo megígérteti Mercedessel, hogy elfelejti Victort, mert õ Estrellát szereti.

140.
Tilico nagyon szomorú amiért Estrella beteg. A lány fel akarja vidítani, így sokat játszik vele. A rendõrség értesíti Coralt, hogy megtalálták a nõvér holttestét és elküldték a patológiára, hogy kiderítsék, hogyan halt meg. Coral nagyon aggódik mi lesz, és nagyon kell vigyáznia, mert innentõl kezdve nem hibázhat. Meche megpróbálja kideríteni mi Victor igazi véleménye az esetleges házasságukról. Victor felhívja Estrellát, aki nem szeretné ha meglátogatná õt, mert nem akarja, hogy kerekesszékben lássa. Kimenõt kap, és mégis meglátogatja Estrellát, ahol megpróbálja bebizonyítani, hogy nekik együtt lesz a legjobb történjen bármi.

141.
Estrella nem bírja, hogy a tolókocsiban kell ülni, megpróbál felállni, de elesik. A családja próbálja meggyõzni, hogy legyen türelmesebb. Luz és Coral meglepetésére megjelenik Victor Manuel a lakásán, pont mikor Coral készül kirúgni Luzt. Marco Tulio közli Corallal, hogy õ az egyetlen, akinek a leginkább távoznia kéne. Oriana és Santos Leon keresésére indul. Estrella nagyon megörül Victornak, mikor megtudja, hogy kiszabadult. Mercedes viszont szomorú, amiért Victor Estrella után epekedik még mindig.

142.
Federica és Victor Manuel egymásba botlik egy étteremben. Frederica megpróbálja megcsókolni az írót, de õ elutasítja. A kapitány és Mercedes találkoznak, mert a nõvér beszélni szeretne vele az esetleges esküvõrõl. Victor végre bevallja, hogy egyáltalán nem szereti õt, mert õ Estrellába szerelmes még mindig.

143.
Victor és Estrella egy romantikus estét töltenek együtt és a közös jövõjüket tervezik, mikor Coral megjelenik és megparancsolja Estrellának, hogy távozzon. Victor kiteszi a házból Coralt, közben Estrella felhívja Antoniot, hogy vigye el Mexikóvárosba, mert nem akar egy fedél alatt maradni ezzel a nõvel. Az író nagyon elszomorodik, ám Coral fejfájása egyre súlyosabb, így felhívja Oswaldot, aki közli vele, Coralnak már csak pár hónap van hátra az életébõl. Victor Estrella után megy. Casilda és Guillermo végre összeházasodik.

144.
Coral ideges lesz mikor megtudja, hogy Victor Manuel elment a fõvárosba. Pár nap múlva Frederica meglátogatja és szövetséget kötnek, hogy úgy bántják majd Estrellát, ahogy csak tudják. Coral természetesen boldogan társul hozzá. Esperanza és Martin kész arra, hogy találkozzon Simonával és pénz fejében megkapják Mariat. Leon közben elmenekül, és egy cirkuszban kap munkát. Casilda és Guillermo elutaznak a nászútjukra. Tilico pedig megkéri Estrellát és Victort, hogy vigyék el õt a cirkuszba, mely most érkezett a városba.

145.
Leon a cirkuszban tovább gondolkodik, hogyan tudná megölni Victort és Estrellát. Közben Coral észreveszi, hogy nem érzi a kezét. Oswaldo megnézi és azt tanácsolja menjenek be a kórházba, mert pár napon belül várhatóan lebénul az egyik fele a testének. Coral nagyon meg van ijedve. Victor elviszi Miamiba Estrellát egy specialistához. Az író megígéri Tiliconak és Abrilnak, hogy amint visszatér elviszi õket a cirkuszba.

160.
Guillermo továbbra is Hernan gyilkosa után kutat. Mercedes úgy érzi nem éri meg tovább a városban maradni és Victor Manuelért harcolni. Tilico és Mojarras nagyon szomorú amiért Catalina eltûnt. Frederica azt tervezi, hogy megakadályozza Estrella és Victor Manuel esküvõjét.

161.
Mercedes nem bírja tovább a nyomást és bevallja, hogy õ ölte meg doktor Irazabalt, önvédelembõl. Mindezek ellenére hagyta, hogy Victor Manuel kerüljön börtönbe olyanért, amit nem követett el. Tilico rájön, hogy Coral nem halt meg. Estrella nagyon ideges lesz mikor meghallja a hírt.

162.
Santos Mexikóba viszi Mercedest és Simonat. Tilico végre elfogadja, hogy anyja halott és Estrella képes õt úgy szeretni mintha a saját gyereke lenne. Crisanta közben mindent megtesz, hogy Bracho beleszeressen. Marco Tulio és Elenita összeházasodik, de Salvador nem engedi, hogy õ nevelje fel a gyereküket.

163.
Bracho végre megcsókolja Crisantat, amit meglát Roselia. Bracho kiáll a kapcsolatuk mellett és kijelenti, hogy össze fognak házasodni, mert szeretik egymást. Roselia üvöltözni kezd torkaszakadtából. Elena elmeséli Marconak a történetet mikor Oriana elrabolta Santost és mindketten jót nevetnek. Estrella meglátogatja Violettát és eszébe jut mikor élete elsõ könyvét átadta Victornak.

164.
Az utolsó részben minden fõszereplõ visszaemlékszik, hogyan jutottak el a jelenlegi helyzetükig. Oriana hogyan zaklatta Estrellát, Bracho hogyan pofozta fel Carmitát. A szappanopera Estrella és Victor Manuel esküvõjével végzõdik. Zamorita atya adja õket össze a városi templomban. Tilico megígéri Abrilnak ha felnõnek el fogja venni.

Megosztom másokkal: