Maria Isabel tartalma

MARIA ISABEL tartalma:

1.
Maria Isabel szépsége és elbûvölõ természete felkelti mások érdeklõdését: gonosz emberek mint Nicolás, valamint befolyásos emberek, mint Don Félix Pereira egyaránt szemet vetnek rá. Mikor Maria Isabel találkozik Don Félix lányával, Gracielával, azonnal összebarátkoznak, és szinte testvérként szeretik egymást.

2.
Mikor Maria Isabel találkozik Don Félix lányával, Gracielával, azonnal összebarátkoznak, és szinte testvérként szeretik egymást. Graciela teherbe esik szerelmétõl, Leobardódól, akit Don Félix haragjában megölet. Apja haragjától való félelmében Graciela könyörög Maria Isabelnek, hogy meneküljenek el közösen. A barátságukra való tekintettel Maria Isabel Gracielával tart.

3.
Maria Isabel megmutatja a babáját, melyet Graciela adott neki a búcsúzáskor. A két kislány nagyon boldog egymás társaságéban, de az udvarházban nem nézik jó szemmel ezt a barátságot.

4.
Graciela és Maria Isabel megismerkednek a templomban Leobardoval, az útépítõ mérnökkel. Graciela kéri barátnõjét, menjenek el az útépítésre. A két fiatal egymásba szeret. Közben Maria Isabelt megtámadja Nicolas, de Andres megmenti.

5.
Manuela, az udvarház házvezetõnõje, leszidja Maria Isabelt a sok csavargásért, de Graciela megvédi. Nicolas beárulja Maria Isabett Chonának, a mostohaanyjának, hogy folyton az építkezésen lebzsel.

7.
Leobardo elmegy Felixhez, hogy megkérje a lánya kezét, de az apa kiutasítja a házból, hallani sem akar a házasságról. Graciela ismét megkéri Maria Isabelt, hogy menjenek az építkezésre tisztázni az ügyet. Graciela és Leobardo egymáséi lesznek. Nicolas, most Pedronak, Maria Isabel apjának hazudik

9.
Maria Isabel elviszi Leobardonak a levelet, de közben kitör a vihar és nem tud hazamenni. Chona felcukkolja Pedrot, ugye, hogy neki volt igaza a lánnyal kapcsolatban. A reggel hazatérõ Maria Isabelnek nem hisz az apja, hanem megveri.

11.
Felix úr is kérdõre vonja a lányt, mit csinált a telepen, de Maria isabel hallgat. Manuela bevallja, kihallgatta a beszélgetésüket. A házvezetõnõ azt javasolja Felix úrnak, hogy szabaduljanak meg a mérnöktõl.

12.
Graciela a hírtõl elájul. Maria Isabel kihallgatja Félix és Nicolas beszélgetését, amelybõl kiderül, hogy számára a gazda áll a gyilkosság hátterében. Maria Isabel mindent bevall az apjának. Graciela orvoshoz megy.

13.
Az orvos megállapítja, hogy Graciela terhes. Félix és Romulo az esküvõrõl tárgyalnak, s amikor a lánykérõbe mennek, Graciela igent mond. Elisának sürgõs mûtétre van szüksége, mert rosszindulatú daganata van.

14.
Dr. Rivas megnyugtatja Ricardot, Elisa mûtétje sikerült, de több gyermeke nem lehet. Chona nem akarja beengedni a kunyhójukba Maria Isabelt,a lány jól helyben hagyja. Andreas hiába kér bocsánatot régi szerelmétõl a lány nemet mond.

15.
Maria Isabel nem mondja meg Gracielának, hogy az apja mit akart tenni vele. A kisasszony elhatározza , azonnal szökniük kell. Az indiánlány még elmegy az apjához elbúcsúzni. Félix bocsánatot kér Maria Isabeltõl, s azt hazudja, hogy az egész gyilkosság Manuel ötlete volt.

17.
A lányok megszöknek, hiába próbálja Manuel feltartani õket, mire Felix dühösen hazatér, már csak a búcsúlevelet találja. Romulónak is fülébe jut a hír, és magyarázatot kér Felixtõl.

18.
Az apák elhatározzák, hallgatnak, hogy ne legyen botrány. Elisát hazaviszi Ricardo a kórházból és kényezteti, ezt a nagynéni, Rosaura nem nézi jó szemmel. Graciela egy kis lakást bérel kettejüknek Guadalajarában. Hirtelen rosszul lesz. Az orvos megállapítja, gyenge a szíve, és ez megnehezíti majd a szülést.

19.
María Isabel megszökik Felix elõl. Ricardo fogadást rendez Elisa születésnapjára, melyre Lucrecia is elmegy. Nicolas újra zsarolja Felixet. Manuela megígéri, õ majd elviszi a pénzt. Másnap reggel hozzák a hírt: Nicolast lelõtték. Gracielára rájönnek a szülési fájdalmak.

20.
Gracielát kórházba viszik, megszületik a kislánya, Rosa Isela. Ricardóék egy követségi fogadásra hivatalosak, Elisa ki akarja venni az ékszereit a bankból, Lucreciát kéri meg, kísérje el. Armando, Lucrecia barátja kihallgatja a két nõ beszélgetését.

21.
Mire Ricardo a kórházba ér, Elisa meghal. Armando elküldi az embereit és eltûnik a táskával. Lucrecia fél a rendõrségi kihallgatástól, mert már van egy s más a rovásán. Manuelát baleset éri és a városba kell mennie. A kórház elõtt találkozik María Isabellel, de a lány nem árulja el címüket. Graciela nagyon gyenge, ezért az orvoshoz indulnak, de rosszul lesz a lakásban.

22.
Manuela beszámol Felixnek a találkozásról. A papa eldönti, megkeresi a lányát és az unokáját. Graciela rábízza María Isabelre a lányát, s meghagyja, menjenek a fõvárosba, kezdjenek új életet, a kislány ne tudja meg, hogy nem õ az igazi anyja. A temetésen elbújva vesznek részt, nehogy az orvos elvehesse a kislányt. Felix a kórházban érdeklõdik a lánya iránt, az orvos felvilágosítja.

23.
Az orvos elmondja, hogy Graciela a szülés után szívrohamot kapott és meghalt. A kislányt pedig María Isabel magával vitte. A lány a kisbabával nem tudja, mitévõ legyen a nagy fõvárosban, így egy templomba tér be, ahol az atya és a környezete befogadják õt.

24.
A faluban megtartják Licha és Andres esküvõjét. Manuela azt javasolja Felixnek, menjen el Pedróhoz, kérdezze meg, hol a lánya. Lucrecia kiveti a hálóját Ricardóra, Armandóról meg azt állítja, hogy az unokabátyja.

25.
Lucrecia és Armando veszekednek, mert a férfi nem hagyja, hogy a nõ egyedül kaparintsa meg Ricardót. Felix és Manuela egymást zsarolják Nicolas meggyilkolásával. Romulo meg-kapja a hírt, nem õ lesz a polgármester.

26.
Az atya elviszi María Isabelt és a kisbabát egy testvérpárhoz, Irishez és Eugeniához, s beajánlja õt cselédnek. A kisasszonyok örömmel fogadják az olcsó munkaerõt. Ricardót baleset éri, Cristobal mentõt hív.

27.
Ricardo balesete szerencsére nem súlyos. Lucrecia Armandóval együtt meglátogatja, akit úgy mutat be, mint az unokatestvérét. María Isabel mindenes a kisasszonyoknál. Manuela pénzt ígér a piacon Chonának, ha megmondja, hol van a mostohalánya.

28.
Ricardo kijön a kórházból, Lucrecia csak erre vár. Teljes erõbedobással veti rá magát a férfira. María Isabel úgy dönt, kimenõt kér a kisasszonyoktól, hogy a templomba mehessen. Amíg õ távol van, Eugenia kutat a holmija között, és megtalálja Graciela medálját. Azt hiszi róla, a lány lopta az ékszert.

29.
A kisasszonyok nem akarják visszaadni a medált, ezért María Isabel verekedésbe keveredik velük. El kell hagynia a házat. Amarguránál, a koldusasszonynál húzzák meg magukat. Lucrecia megtalálja a széfjükben Elisa ékszereit, és felelõsségre vonja Armandót. A férfi pedig szemrehányást tesz, hogy még mindig nem szerzett pénzt Ricardótól.

30.
Rosaura meghívja a kisasszonyokat, õk rögtön elmesélik, hogy jártak a cselédlánnyal. María Isabel piaci árusítással próbálkozik, de hamis pénzzel fizetnek neki, ezért a tulajdonos kirúgja. Gutierrez hadnagy szembesítésre hívja Ricardót, õ Lucreciát viszi magával, hiszen õ a szemtanú.

31.
Amargura el akarja venni María Isabeltõl a medált, s mivel nem adja, mérgesen elzavarja õket a kunyhóból. Ricardo lakást vesz Lucreciának. María Isabel egy pincérlánytól kap segítséget, aki beajánlja egy törzsvendég édesanyjához.

33.
Dora asszony nagyon elégedett María Isabel munkájával. A fia, Ruben orvostanhallgató, aki szemet vet a lányra. Rátör a szobájában, de María Isabel megvédi magát. Dora pénzt ad a lánynak, hogy vásároljon magának és gyermekének ruhát. María Isabel Felicitast kéri, adjon fel az apjának a kapott pénzbõl.

34.
Pedro nagyon boldog, hogy hírt kapott a lányról. Chona elrohan Felixhez, hogy elárulja, a lány pénzt küldött az apjának, így a nyomára bukkanhat. Ruben ismét megtámadja María Isabelt, de a lány megvédi magát. Rosa Isela belázasodik, így Rubent kéri meg az incidens ellenére, hogy vizsgálja meg a kislányt.

35.
Ruben meggyógyítja a kislányt, de arra kéri María Isabelt, hogy hagyják el a házat, mert nem bír a vágyain uralkodni. A lány kétségbeesik, de tudja, menniük kell. Felix megérkezik a fõvárosba és Felicitastól érdeklõdik a lány és az unokája felõl.

36.
Dora asszony vissza akarja tartani a lányt, de a fia nem engedi, azt mondja, a lánynak vissza kell mennie a falujába. Josefina Felixnek megadja Dora asszony címét, de már nem találja ott õket. María Isabel egy utcaseprõtõl kér segítséget, aki elvezeti õket Ricardo házába.

37.
Matilde nem akarja felvenni az indiánlányt, de Ricardo próbaidõt javasol. Az egész cselédség María Isabel ellen áskálódik, de a lány túljár az eszükön. Ricardo pedig a saját kislányát is rendreutasítja. Felix megfenyegeti María Isabelt.

38.
María Isabel harcol a lányáért és az igazságért. Ricardo születésnapi partiján botrány tör ki a cselédség körében, de Ricardo inkább a többi cselédet dobja ki. A vendégek között van Eugenia és Iris is, akik felismerik María Isabelt.

39.
Lucrecia elõadja Ricardónak a szenvedõ hõsnõt, aki véletlenül belekeveredett Armando ügyeibe. María Isabel és Matilde kölcsönösen figyelik egymást. María Isabel elmegy Josefinához, aki beszámol Felix látogatásáról.

40.
Antonio megígéri María Isabelnek, nem árulja el õt Felixnek. Lucrecia és Armando újabb csellel akarják megfogni Ricardót. A nõ befekszik egy ismerõs orvos kórházába és beteget tettet. Ricardo lépre megy és egy drága kórházba akarja átszállíttatni. Gloria azon mesterkedik, hogy kitúrja a házból María Isabelt és a kislányát.

41.
Az orvos figyelmezteti Lucreciát, most már túljátssza a szerepét. Matilde támadásba lendül María Isabel ellen, ellopja Ricardo óráját és a lány fiókjába dugja. Az indián lány résen van, észreveszi s számon kéri Matildén. A féltékeny nevelõnõ kénytelen bevallani tettét.

42.
Ricardo meghallja a két nõ veszekedését és nem a nevelõnõnek ad igazat. Matilde önként elmegy a háztól. Felix megjelenik Antoniónál és kéri María Isabel címét. A fiú nem adja meg, hanem megmondja a véleményét Felix viselkedésérõl, hiszen õ üldözte a lányát.

43.
María Isabel felveszi kertésznek Jacintót. Megkéri Ricardót, segítse hozzá, hogy a kislányát iskolába járathassa.

44.
Ricardo felajánlja, õ fizeti a kislány taníttatását és abba az iskolába jár majd, amelyikbe Gloria. María Isabel örömmel újságolja el a hírt Josefinának és Antoniónak. Gloria megkéri Rosa Iselát, mondja azt az iskolában, hogy unokatestvérek, ne derüljön ki, hogy az anyja cseléd.

45.
Lucrecia a házban akarja megvárni Ricardót, s közben körülnézne, de María Isabel nem engedi. Megfenyegeti, ha õ lesz a ház úrnõje, kirúgatja. Felix úr csak Rosa Iselát csodálja az ebéd alatt, majd õ is hazakíséri a kislányt.

46.
Felicitas is munkába áll, s morfondíroznak a lehetõségekrõl. María Isabel zsúrt rendez a lányának, de a kislány nem meri meghívni a barátait, hiszen ez Ricardo háza. A rendõrség elkapja Elisa gyilkosát, aki Armando Noguerát is megnevezi. Az állatkertben az anyjával sétáló Rosa Isela azt mondja a barátnõjének, hogy María Isabel a dadája.

47.
Raul vallomást tesz a rendõrségen Armandóra és Lucreciára vonatkozóan is. Lucrecia elmegy Rosaurához, de a hölgy kitessékeli. Ezt késõbb felháborodottan meséli egy cukrászdában Armandónak, amelynek fültanúja az éppen ott tartózkodó Gloria is. Rosa Isela véletlenül összetöri Ricardo üvegautóját.

48.
Lucrecia újra leveszi a lábáról Ricardót. Rosa Isela nem akarja, hogy az anyja elmenjen az iskolai ünnepségre. Ricardo rábeszélésére mégis megjelenik, a lánya szégyelli az osztálytársai elõtt. Santana fõhadnagy az irodájában keresi Ricardót, mert megtalálták a felesége gyilkosát.

49.
María Isabel kétségbeesve meséli Ricardónak, mi történt a lánya és közte. A férfi megbeszéli a dolgot a gyermekkel, õ pedig elárulja, miért vágatta le az anyja a haját. Ricardo estélyén Olivia átadja a rendõrség üzenetét. A hír hamar terjed.

50.
Lucrecia megfenyegeti María Isabelt. Rosa Iselát csúfolják az iskolában, de õ megvédi az anyját. Romulo meglátogatja a fiát, mert kíváncsi a lányra, akit Antonio szeret. Lucrecia és María Isabel ismét veszekszenek, a lány szemébe mondja az asszonynak, Armando a szeretõje.

51.
Ricardo akkor érkezik haza, amikor María Isabel épp a fejéhez vágja Lucreciának az igazságot. A férfi kérdõre vonja az indián lányt, de õ nem árul el semmit. María Isabel bemegy a büntetésben lévõ kislányához az iskolába. Gutierrez hadnagy a lakásán keresi fel Ricardót, s megmondja, ki volt az értelmi szerzõje a rablásnak.

52.
María Isabel bevallja Ricardónak, látta a szerelmeseket. A férfit a rendõrségen szembesítik a Patkánnyal, aki minden elmond a szélhámos párról. Ricardo és Armando összeverekszenek, Cristobal és a rendõrség választja szét õket.

53.
Eltelt néhány év, és Gloriának születésnapi partit rendeznek. A beképzelt kislány lecselédezi a barátnõi elõtt María Isabelt és Rosa Iselát. Az anyja, hogy kislányát megvígasztalja, odaadja neki Graciela féltve õrzött medalionját. Rosa Isela nem fogadja el, mert azt hiszi, hogy az anyja lopta.

54.
Gloria a partin bemutatja apjának a barátját, Gilbertót, a papa megdöbben. María Isabel meghallja, amint Gilberto a barátjával közli, neki nem a lány, hanem az örökség kell. Gloria bejelenti az apjának, hogy férjhez akar menni a fiúhoz.

55.
Romulo és Felix megérkeznek a kórházba Josefina szülésére, de csak a rossz hírt hallják. María Isabel és a kislány majdnem belebotlik Felixbe, a gyermek nem érti, miért kell bújkálniuk.

56.
Ricardo Gloria elköltözésének hírére kétségbeesik és leissza magát. Gilberto elveszi Gloria fülbevalóját és repülõjegyet vesz rajta. Rosa Isela a barátnõjénél, Lauritánál játszik, Felix úr ismét ott vendégeskedik. Meglátja a kislány nyakában a medált, és megkérdi, kitõl kapta.

57.
Felix úr mindent tudni akar a kislányról és eldönti, beszél az anyjával. Rosa Isela otthon elmeséli, mi történt Lauritáéknál. María Isabel el akar költözni, de Ricardo nem engedi. Elmeséli igaz történetüket. Ricardo megígéri, megvédi õket. Felix és Carlos úr megjelenik a házban.

58.
Felix úr különbözõ vádakkal illeti María Isabelt, de Ricardo megvédi. Az indián lány az úr fejéhez vágja, hogyan viselkedett a lányával és a gyermeke apjával. Rosa Isela kihallgatja a veszekedést, ennek ellenére a nagyapjával távozik.

59.
Cristobal kinyomozza Gloria címét és haza akarja vinni a lányt,de õ hajthatatlan. Elmondja barátjának a történteket, de amikor Ricardo is felkeresi a lányt, neki is nemet mond. María Isabel bevallja Felicitasnak Ricardo iránti szerelmét, de mivel reménytelen, el akarja hagyni a házat. Ricardo szerelmet vall a lánynak, s maradásra bírja.

60.
Romulo felvilágosítja Rosa Iselát, mi történt az apjával. Manuela szigorú a kislánnyal, õ meg a nagyapjával megfenyegeti, hogy kirúgatja. Pedor és Chona meglátogatják Rosa Iselát, de a kislány visszautasító velük. Ricardo feleségül kéri María Isabelt.

61.
Pedro megmondja a véleményét Felix úrnak a lánya védelmében. Rosaura kikel magából a házasság hírére, összevész María Isabellel, de a lány nem hagyja magát.

62.
Olivia segít María Isabelnek megfelelõ ruhákat vásárolni. Ricardo elámul a lány szépségétõl. Rájuk ront Rosaura és Gloria, mindenképpen meg akarják akadályozni az esküvõt, de Ricardo nem hagyja magát, s mindkettejükkel összevész.

63.
Rosa Isela követeli a nagyapjától, hogy rúgja ki Manuelát. Az asszony a közös titkukkal zsarolja Felixet. A kislány kihallgatja a veszekedésüket, s most már õ fenyegeti Manuelát. María Isabel hazamegy a falujába, mindenki szeretettel fogadja.

64.
Manuela gorombáskodik María Isabellel. Rosa Isela, amint meghallja a hangját, boldogan szaladna hozzá, de a nagyapja nem engedi, a lányt pedig kiutasítja a házból. Ricardo elmegy Gloriához, s bejelenti, hozzájárul a házasságukhoz, de Gilberto errõl hallani sem akar.

65.
A rendõrök el akarják vinni María Isabelt, de az indiánok és Rosa Isela nem hagyják. A kislány bánatosan búcsúzik nevelõanyjától. María Isabel elmegy Ruiz doktorhoz és kifizeti Graciela temetési költségeit, s beszámol az életérõl. Ricardo boldogan fogadja a visszatérõ lányt.

66.
María Isabel beszámol Ricardónak az otthon történtekrõl. Olivia nem hajlandó többé Cristobalnak csak szeretõje lenni. Gloria terhes, Gilberto hallani sem akar a gyerekrõl.

67.
Rosa Isela bejelenti a nagyapjának, hogy részt akar venni María Isabel és Ricardo esküvõjén, amikor Felix nemet mond, fejéhez vágja, amit Manuelától hallott.

68.
Antonio és Josefina megérkeznek a szülõkhöz, de az anyós tudomást sem vesz a menyérõl. Rosaura meghívatja magát ebédre, hogy elnézést kérjen María Isabeltõl. Az ebéd közben beállít Pedro és Chona teljes indián díszben.

69.
Gloria beállít az esküvõ napján, rácsodálkozik Pedróékra. María Isabel hiába próbálja Gloriát megnyerni, a lány elutasító marad. Rosaura nevetségessé teszi õket a templom elõtt, a násznép elmegy, de Dionisio atya összeadja õket. Abundia és Josefina összevesznek. Antonio úgy dönt, hogy hazamennek.

70.
A fiatal pár boldog, Európába készülnek nászútra. Ricardo elmegy Rosaurához és számon kéri a templom elõtt szervezett gonoszkodását. Rosa Isela megmondja a nagyapjának, hogy vissza akar menni María Isabelhez.

71.
Rosa Isela megismerkedik Pedritóval és barátságot kötnek, de a nagypapa közbelép. A kislány kéri Felixet, engedje õt iskolába járni. A fiatalok Madridban vannak nászúton. Mireya Serrano, a zongoramûvésznõ, Ricardo régi szerelme felhívja Rosaurát telefonon.

72.
Felicitas telefonál Madridba és elújságolja a telefonhívást. Rosaura elmegy Mireyához és Deborához, hogy ápolja a kapcsolatokat. Rosa Isela meglátogatja Pedróékat és elpanaszolja, nagyon hiányzik neki María Isabel. A kislány bevallja Pedritónak is, hogy csúnyán viselkedett a nevelõanyjával, most pedig nála szeretne lenni. Chimo és barátja betörni készülnek a rezidenciára.

73.
Felicitas Jacintót megkötözve, Amargurát leütve találja a házban, gyorsan intézkedik. Amargura a kórházban vallomást tesz, elmondja, a férje volt a tettes. Mireya, Debora és Gabriel között furcsa szerelmi háromszög alakult ki az évek során. Gloria az utcán megismerkedik Ramonnal.

74.
A nászút következõ állomása Párizs. Mireya Rosaura segítségét kéri Ricardo megnyeréséhez. Kiderül, hogy Debora és Gabriel Mireya pénzébõl élnek. Pedrito elviszi Pedróhoz Rosa Iselát. A kislány jól érzi magát a kunyhóban, de az öreg Pedro figyelmezteti, a nagyapja nem nézi majd jó szemmel a barátságukat. Gilberto kidobja Gloriát.

75.
Gloriát Rosa Isela örömmel fogadja, a nagyapja viszont nem. A kétségbeesett fiatal lány elmondja a kicsinek, hogy nem volt hova mennie, azért jött hozzájuk, és elárulja, terhes. Rosa Isela Pedróékhoz is elviszi Gloriát, de a kisasszony lenézi a kunyhóban lakókat. Végül a lány visszamegy Gilbertóhoz. María Isabel felhívja Olaszországból Rosa Iselát, aki elújságolja Gloria terhességét.

76.
María Isabel megüzeni Gloriának, menjen haza hozzájuk, Rosa Isela is ezt szeretné tenni, és közli a nagyapjával. Gloria állást vállal Ramon mûhelyében. A nászutas pár megérkezik Németországból. A ház népe boldogan fogadja õket. Még az este az operába is elmennek, ahol mindenki jelen van, aki számít.

77.
Mireya meghívja az ifjú párt egy mulatóba. María Isabel féltékeny a mûvésznõre, aki nem titkolja, hogy kivetette a hálóját Ricardóra. Megjelenik Gabriel, aki a szép indiánnak csapja a szelet. Ricardo meghívja a házába a mûvésznõt és kíséretét.

78.
Az ifjú pár összevész. Ricardo zongorát vesz, hogy Mireya játszani tudjon. María Isabel elhatározza, hogy tanulni fog, mert meg akar felelni Ricardónak. Josefina María Isabeltõl kér tanácsot, mert válni akar, a fiatalasszony errõl lebeszéli.

79.
Mireya bejelenti Deborának, hogy Ricardo miatt nem utazik. Debora eldönti, megmondja María Isabelnek, a férje megcsalja õt Mireyával. Cristobal meglátogatja Gloriát, õ elköldi vele az apjának Ramon tervrajzait. Egy baleset következtében kigyullad Ramon mûhelye.

80.
María Isabel nem hisz Gabrielnek, és kiutasítja a férfit. Debora újabb tervet eszel ki. Ricardo megdicséri Ramon terveit. A fiatalember elutasítja az anyagi segítséget. María Isabel úgy dönt, elmegy Mireyához, ám a lány mindent tagad. Rosaura is betoppan, erre María Isabel elviharzik. Otthon Felicitasszal és Amargurával beszélik meg a történteket.

81.
Mireya és Debora összevesznek. A mûvésznõ Gabriel kirúgását követeli nõvérétõl. Debora figyelmezteti Gabrielt, de a férfi nem hagyja magát. Gloria kéri Ramont, hogy fogadja el az apjától kapott csekket. Ricardo is hazudik María Isabelnek. Debora bevallja Gabrielnek, Mireya nem a húga, de az õ nevén van a vagyon.

82.
Cristobal döntésre akarja kényszeríteni Ricardót. María Isabel eldönti, elutazik Gloriáékhoz. Debora és Rosaura halva találja Gabrielt a lakásán. A rendõrség nyomozni kezd, és közlik a hölgyekkel, hogy nem hagyhatják el az országot. María Isabel rábeszéli Ramont, hogy fogadja el a pénzt kölcsönként. Hazamegy a szüleihez is. Debora igyekszik gyanúba keverni María Isabelt és Ricardót is.

83.
Mireya magához hívja Ricardót. María Isabel beszámol a szüleinek az otthon történtekrõl. Meglátogatja Rosa Iselát is, Felix elmondja a szökési kísérletet. Chona hozza a hírt Gabriel haláláról. Hazatérve María Isabel elmondja Ricardónak, hogy a megcsalást nem viselné el. Készül az egyéves házassági évfordulóra. Ricardo elfeledkezik az ünneprõl, és Mireyával ebédel.

84.
Ricardo marasztalja María Isabelt, bocsánatot kér, de a lány hajthatatlan. A férfi Cristobalnak mondja el bánatát. María Isabel levelet ír Ricardónak, elbúcsúzik a házban dolgozóktól, hiába akarják visszatartani, elmegy. Mire Cristobal hazaviszi Ricardót, az asszony már sehol sincs. Deborát kihallgatja a rendõrség, õ Mireyát, Ricardót és María Isabelt is gyanúba keveri.

85.
Debora elmondja Mireyának, hogy az orvos szerint rákos. Mireya a rendõrségtõl idézést kap. Ricardo összetalálkozik María Isabellel, és megpróbálja feltartóztatni, de az asszony hallani sem akar róla. Rigoberto megérkezik a faluba. Debora visszaemlékezik a Gabrielnél történtekre.

86.
Ricardót kihallgatja Valdivia felügyelõ, bizonyítania kell, hogy hol volt a gyilkosság éjszakáján. Rosa Isela mindent elmond a nagyapjának, mi történt María Isabellel. Ramon az újságban elolvassa a hírt, hogy Ricardót gyanúsítják a gyilkossággal. Gloria telefonál, Amargura mindent elmesél a lánynak. María Isabelnek igazolnia kell férje vallomását. Amargura azt mondja a felügyelõnek, hogy az úr éjszaka elhagyta a házat.

87.
María Isabel közli, csak azért tért vissza, hogy segítsen a férjének. Debora felkeresi María Isabelt, s arra kéri, hogy valljon a férje ellen. María Isabel megerõsíti férje vallomását. Ricardót letartóztatják, de az ügyvéd leteszi érte az óvadékot, s így távozhat.

88.
Rosa Isela eldönti, hogy elmegy María Isabelhez, Pedrito vele tart. A két gyermek elindul az éjszaka kellõs közepén a buszállomásra. A két gyerek eltûnik, amiért Felix María Isabelt okolja. Megkérdezi Ricardót, miért vallott hamisan, aki azt mondja: õ csak María isabel érdekében tette. A gyerekek végre hazaérnek a Mendiola-rezidenciára.

89.
Felix ki akarja utasítani Manuelát, de õ megfenyegeti, így kénytelen visszafogadni. María Isabel elviszi Amargurát a rendõrségre, aki visszavonja vallomását, elejtik a vádat Ricardo ellen. Felix bezáratja Pedróék standját. Ricardo hiába kér bocsánatot feleségétõl, õ visszamegy a faluba a gyerekekkel együtt. Felix kiutasítja María Isabelt, de Rosa Isela kiáll nevelõanyja mellett.

90.
Debora bevallja Mireyának, mit követett el. Valdivia nyomzó újra átvizsgálja Gabriel lakását. Chona odaadja megtakarított pénzét Pedrónak, hogy szamarat vehessen rajta. Felix azon töri a fejét, hogyan tudná lehetetlenné tenni María Isabelt. Pedro az édesanyjáról mesél lányának. Manuela pénzt követel Felixtõl. Pedróék kunyhója kigyullad.

91.
A szomszédok segítenek megfékezni a tüzet. Manuela jelenti Felixnek, hogy elvégezte a megbízatást. A nyomozók megtalálják Gabriel lakásán a bankkivonatot. Ricardo Felicitast és Amargurát küldi el a faluba, hogy segítsen a bajbajutott családon. Rigoberto megvallja szerelmét María Isabelnek. Mireya elmondja a nyomozónak, hogy a nõvére halálos beteg, amit Molina doktor igazolni is tud.

92.
María Isabel visszautasítja Rigoberto szerelmét. Amargura visszavisz mindent Ricardónak. Ramon megkéri Ricardótól Gloria kezét. Valdivia nyomozó felkeresi dr. Molinát. Új ügynök jelentkezik Mireyánál, Fabian személyében. María Isabel rosszul lesz.

93.
Dr. Molina nem vállalja tovább a hazudozást. Fertõzés üti fel fejét a faluban. Rigoberto rájön, Felix permetezõszere okozza, és feljelentést tesz a hatóságnál. Debora bevallja Mireyának élete titkát. Ramon tervei sikeresek, ösztöndíjat kap a továbbtanuláshoz. Margarita felvilágosítja Ricardót Rosaura származásáról. María Isabel tesztje pozitív.

94.
María Isabel boldogan újságolja el szüleinek és Rosa Iselának a jó hírt. A kislány rájön, hogy a nagyapja mindig hazudott neki. Felix a folyóba önteti a permetlevet, hogy eltüntesse a nyomokat. Gloria meghívja María Isabelt az esküvõjére. Rosa Isela iszik a folyó vizébõl.

95.
Az orvos mérgezést állapít meg Rosa Iselánál, és a lányt kórházba szállítják. Romulo viszi a hírt Felixnek, hogy a fél falu beteg, és az unokája haldoklik. Fabian Iristõl érdeklõdik a Serrano lányok után. Az idõs mûvésznõ elárulja Debora titkát. Valdivia felügyelõ közli Deborával, hogy megtalálták az ujjlenyomatait a bankkivonaton. Dionisio atya összeadja Gloriáékat. Felicitas megtelefonálja Ricardónak, mi történt a faluban.

96.
Ricardo Cristobalra hagyja az apaszerepet, és elrepül María Isabelhez. Azonnal bemegy a kórházba, és a felesége elmesél neki mindent, ami történt. Dr. Molina vallomástételre jelentkezik a rendõrségen. Debora hihetetlen áldozatot kér Mireyától. Romulo menekülést javasol Felixnek. Rosa Isela magához tér, és örömmel látja együtt nevelõszüleit. Mireya enged Debora kérésének, és együtt jelennek meg a rendõrségen.

97.
Rigoberto arra kéri Ricardót, hogy mondjon le María Isabelrõl, de a férfi hallani sem akar róla. Rosa Isela elmondja Ricardónak anyja titkát, és azt is, hogy velük akar élni ezután. Romulo és Felix menekülnek, mert az emberek meg akarják lincselni õket, de Rigoberto és Ricardo megállítja a tömeget. Pedro megmenti Felixet, de õ ráemeli a pisztolyát.

98.
Ricardo megmenti Pedro életét, de õ sebesül meg. Pedro hazaviszi a kunyhóba és kiveszi a golyót, majd orvosért megy a kórházba, és mindenrõl beszámol az ott lévõknek. María Isabel Ricardóhoz rohan, hogy ápolja. Felixet Manuela tartja fogva. Mireya megjelenik a kunyhóban.

99.
Mireya bocsánatot kér María Isabeltõl, és azt javasolja, bocsásson meg õ is a férjének. Rigoberto meglátogatja Ricardót, és bejelenti, lemond María Isabelrõl. A gyógyult Pedrito mindent elmesél Rosa Iselának, amit a felnõttektõl hallott. Felix megszökik a házi õrizetbõl, de Manuela visszaparancsolja. Útközben rosszul lesz.

100.
Ricardót az orvos gyógyultnak találja, akár vissza is mehet a fõvárosba. Manuela hazatámogatja beteg gazdáját, de nem hív hozzá orvost. Deborát harminc év börtönre ítélik, Mireya úgy dönt, hogy mellette marad. A szerelmesek kibékülnek, María Isabel végre megbocsát.

Megosztom másokkal: