Maria Mercedes tartalma

MARIA MERCEDES

1. María Mercedes ezer szállal kötõdik a családjához, s családtagjai is hozzá. A hatalmas akaraterõvel és kitartással megáldott lány nemcsak részeges apjának és naplopó bátyjának, hanem kisöccsének és húgának is támasza. Jorge Luis del Olmo Diana San Romannal készül házasságot kötni. Malvina és családja sokat szenved a halálos beteg Santiago rosszindulatától. Az esküvõ rendben zajlik, ám a ceremónia után nem sokkal pisztolylövés dördül.

2. Rosario javítóintézetbe kerül, de mindenáron ki akar jutni onnan. Jorge Luis megpróbál visszatérni az életbe. Barátja, Ricardo sokat segít neki. María Mercedes megszökteti Rosariót az intézetbõl.

3. Jorge Luis menyasszonya az esküvõ napján meghal a karjaiban. Bátyja és közte súlyos konfliktus dúl. María Mercedest az ifjú megmenti a rátámadó rivális utcai árustól. Esther barátnõivel fogadást köt a fiatalember elcsábítására.

4. Dona Filo rosszakat jósol María Mercedesnek. Anyja New Yorkban apácák közt él, ahova elsõ férje zsarnoksága ûzte. Esther trükkje barátnõje árulása folytán kiderül. Rosario javítóintézeti büntetését elengedik. María Mercedes Jorge Luisról álmodozik. Közben utcai árus társa segítségével a fiatalember családjának házához kerül, és a haragos báty szóba elegyedik vele.

5. Santiagóban megérlelõdik a bosszú gondolata, hogyan tehetné tönkre a rokonait: házasságot ajánl María Mercedesnek. Malvinával közli a háziorvosuk, hogy Santiago hamarosan meghal. A szomszéd boltos is házassági ajánlatot tesz María Mercedesnek. Mistica a fejébe veszi, hogy visszaszerzi régi szerelmét, Jorge Luist.

6. María Mercedes visszautasítja Santiago ajánlatát, pénzért soha, csak szerelembõl házasodna. Mistica házassági tervét támogatja mindkét család, csak Jorge Luis tiltakozik ellene. Manuelt állandó részegsége miatt kirúgják állásából. Kisebbik fiát, Andrest elgázolja egy autó, a kisfiú kórházba kerül.

7. Andres kórházba fekszik. Filo és Chona pénzt gyûjtenek a gyógyítására. Mistica közli Pazzal, hogy vissza akarja szerezni Jorge Luist. Santiago szerelmet vall María Mercedesnek.

8. Digna látja az ablakból, hogy milyen sokat beszélget unokafivére a sorsjegy-árussal. Mistica meghívja Jorge Luist látogatóba magukhoz, megcsókolja a férfit, aki ismét Dianát látja Mistica helyett. Digna beszél Enrique atyának anyja furcsa, ellenséges viselkedésérõl. María Mercedes többször ellátogat Santiagóhoz. Santiago megkéri a kezét, óriási vagyonát felajánlva a lánynak, de María Mercedes visszautasítja, mert bevallja, hogy másba szerelmes.

9. Santiago del Olmo elhatározza, hogy elveszi feleségül María Mercedest, így õ lesz halála után az örököse. María Mercedesnek – apján kívül – az egész környék segít Rosario születésnapi ünnepségét szervezni. A lány meghívja Jorge Luist is. A helyi boltos, Latas fülig szerelmes Mechébe. Rendelkezésére bocsátja a szükséges élelmiszereket, hogy viszonzásul engedjen neki a lány. Jorge Luis elhatározza, hogy megpróbál visszatérni az életbe. Közli María Mercedessel, hogy nem tud elmenni az ünnepségre.

10. Santiago megteszi a hivatalos lépéseket a terve megvalósítása érdekében. María Mercedes fáradt és sebezhetõ. Az ünnepség nagyszerûen zajlik, ám amikor Jorge Luis és Ricardo megjelenik, verekedésbe fajul. Latas megsértõdik, mert hiába tette az erõfeszítést, María Mercedes nem kapható.

11. Santiago elmondja nõsülési tervét Malvinának, aki természetesen nem fogadja kitörõ lelkesedéssel a hírt, és nyomban tervezgetni kezdi, hogyan is hiúsíthatná meg az ötletet. Manuel elmeséli Rogacianonak, hogy voltaképpen egykori felesége miatt kezdett inni, aki elhagyta õt és a családját. Santiago továbbra is próbálja rávenni María Mercedest, hogy menjen hozzá feleségül és a leendõ örökséggel kecsegteti, Sebastian Ordonez megkéri Mistica kezét Paztól. Filo asszony jósol María Mercedesnek.

12. Santiago állapota válságos. María Mercedes szembesül a ténnyel, hogy nemcsak a lakbért nem tudja fizetni, de élelemre és Rosario tandíjára sincs pénzük. Filo újból jósol. María Mercedes beleegyezik Santiago ajánlatába, és újból felkeresi az ügyvédet. María Magnolia elhatározza, hogy visszautazik Mexikóba. Malvina egyre jobban retteg, hogy elveszíti az örökséget. Tomas felkeresi Manuelt, hogy engedélyt kérjen tõle María Mercedes házasságához.

13. Az ügyvéd aláíratja Santiago végrendeletét María Mercedes apjával. Malvina elveszi a beteg oxigénmaszkját. Santiago meghal. Mechének és testvéreinek nincs mit ennie. Safiro rá akarja venni a kislányt, hogy menjen bárba dolgozni, de õ nem áll rá. Magnolia haza vágyik New Yorkból, Rodolfót azonban a munkája odaköti. Anyja kényszeríti Jorge Luist, hogy tettesse a gyászt a család elõtt. Az asszony retteg, hogy a végrendelet kedvezõtlen, és földönfutókká lesznek.

14. Santiago végrendelete szerint María Mercedest abban a ruhában kell a temetésre kivinni, ami éppen rajtavan. Az ügyvéd elviszi a rongyos kislányt, és ragaszkodik hozzá, hogy a családdal menjen az elsõ autóban. A szegénynegyedben mindenki azt hiszi, hogy a rendõrségre viszik a lányt, mert elkövetett valamit.

15. A ház lakói fel vannak bolydulva María Mercedes elhurcolása miatt, késõbb érdeklõdésük ellenségessé fajul. María Mercedes maga is alig fogja fel, hogy mibe keveredett, apjára pedig nem számíthat. Végül Rosarióval látogatja meg az ügyvédet, aki pénzt ad neki elõlegbe – ebbõl minden adósságát kifizeti. Malvina szinte belebetegszik a hírbe. Jorge Luis azzal fenyegetõzik, hogy azonnal elköltözik a házból. Nem hajlandó szóba állni María Mercedesszel. Mistica tovább küzd Jorge Luisért.

16. Ricardo meglátogatja María Mercedest, hogy tisztázza a dolgokat Jorge Luis számára. Kiderül, hogy a lány kiskorú, a házasság érvénytelen. Jorge Luis továbbra is ellenséges. A házban is mindenki ellenségesen viselkedik Mechével. María Mercedes visszaadná a vagyont a családnak, még örül is a megváltozott helyzetnek.

17. Jarocho eltiltja lányát, Candelariát a rossz útra tévedt barátnõjétõl, Mechétõl. Malvina találkozik María Mercedesszel és megtudja, hogy a lány szerint nem örökölt semmit, mert az apja nem írta alá a hozzájárulási nyilatkozatot a házassága elõtt. Mechét és családját kikezdik a rossz nyelvek, a szomszédok el akarják üldözni a házból. Cordelio udvaroni kezd Dignának.

18. A Del Olmo család és María Mercedes megismeri a végrendelet tartalmát. Ha Malvina örökölni akar, együtt kell élnie a sorsjegyárus lánnyal a Del Olmo házban. Az is kiderül, hogy érvényes és jogszerû volt a házassága Santiagóval. Chicho erõszakoskodik Mechével, aki erénye védve majdnem megöli a fiút.

19. María Mercedes elmegy az ügyvédhez, aki ismét közli vele, hogy az öröksége által milliomos lett. Malvina nem tud beletörõdni Santiago végrendeletébe. María Magnolia családjával visszatér Mexikóba. Jorge Luis nagyon megbántja María Mercedest, mert érdekbõl házasságot kötött.

20. Malvina esztelen költekezésbe kezd. María Mercedes a kapott pénzbõl a családján próbál segíteni. Sebastian megkéri Mistica kezét. María Mercedes bevallja, hogy szerelmes Jorge Luisba.

21. María Mercedes át akarja venni jogos örökségét. Digna szimpatizál María Mercedesszel, s rájön, hogy a kislány összeházasodhatna Jorge Luisszal. Malvina gyûlöli a sorsjegyáruslányt, ám anyagi érdekbõl õ is pártolja a házassági ötletet. María Mercedes összevész az öccsével, Guillermóval, mert az pénzt kér, és gyalázza õt. A szegénynegyedben azzal vádolják a kislányt, hogy nem tisztességes úton keresi a pénzt. Teo Magnoliával, az édesanyjával hasonlítja össze. Magnolia hazakészülõdik New Yorkból kisfiával.

22. Mindenki elmegy a kakasviadalra, ahol jól mulatnak. Malvina Jorge Luis és María Mercedes összeboronálásán fáradozik. Ellenõrzi az ügyvédnél, hogy a kislány apja aláírta-e a hivatalos papírt, hiszen lánya fiatalkorú. María Mercedes segíti a szegényeket anyagilag, s ez gyanút kelt a környéken. Mistica nagynénje, Paz beajánlja a lányt Malvinánál, mint lehetséges menyjelöltet, ám Malvina kitérõ választ ad. Digna a paptól kér tanácsot, hogyan éljen és öltözködjön, ha mihamarabb férjet szeretne találni magának.

23. Jorge Luis anyja rábeszélése ellenére sem akarja elvenni María Mercedest. María Mercedes apja részegen elájul, és agyvérzést kap, majd fél oldala lebénul. A kislány egyedül ápolja, nem akarja kórházba fektetni. Genaro, egy jó szándékú környékbeli felajánlja, hogy segít a betegápolásban. A szegénynegyedben tovább gyûrûzik a rosszindulatú pletyka María Mercedes tisztességtelen pénzkeresetérõl. Mistica feltett szándéka, hogy feleségül veteti magát Jorge Luisszal.

24. Malvina úgy akarja megszerezni María Mercedes vagyonát, hogy Jorge Luist ráveszi, vegye feleségül a lányt. Jorge Luis és Mistica kapcsolata megszakad, mert a férfi ismét Dianát látja maga elõtt, és képtelen Misticával szerelmeskedni. Magnolia nem mer kimenni az utcára. Rodolfo munkába áll Sebastian Ordoñeznél. Rosario iskola után nem haza megy, hanem egy fiúval moziba. María Mercedes nagyon aggódik érte, ám a lány késõ este megérkezik.

25. Mistica elhatározza, hogy hozzámegy Sebastian Ordoñezhez. Filo újabb esküvõt jósol María Mercedesnek. Jorge Luis nem árulja el otthon, miért itta le magát, de bejelenti a döntését, hogy feleségül veszi María Mercedest.

26. Jorge Luis beleegyezik, hogy feleségül vegye María Mercedest. Malvina azonnal kész tervvel áll elõ az örökség visszaszerzésére. Míg Jorge Luis hidegen, addig Malvina túlontúl nyájasan bánik a lánnyal.

27. Chicho gyanít valamit María Rosa hirtelen pénzhez jutásáról. Mistica az esküvõjére készül Sebastian Ordoñezzel. Candy faggatja María Mercedest, aki nem hajlandó elárulni a titkát, és ezért megharagszik. Rosario és Mercedes csúnyán összeveszik.

28. Jorge Luis szerelmet vall María Mercedesnek, és megkéri a kezét. María Magnoliát lelkiismeret-furdalás gyötri elhagyott gyermekei miatt. A szomszédok megvádolják María Mercedest, hogy rossz útra tért.

29. María Mercedes családjával új lakásba költözik. Malvina mindent elkövet, hogy ördögi tervét megvalósíthassa. María Magnolia az úri társaság kedvence lesz.

30. Malvina szervezkedik a terve megvalósítása érdekében, Jorge Luis pedig teszi, amit anyja mond neki, bár megszólal a lelkiismerete. María Mercedes látogatást tesz nála, és már az esküvõt tervezik. Memo bajba kerül, ennek kapcsán kiderül, hogy Magnolia az anyja. María Mercedes leteszi érte az óvadékot.

31. Portales figyelmezteti María Mercedest Malvina cselszövésére. A lány kérdõre vonja Jorge Luist, aki igyekszik meggyõzni õt. Memo beállít a családjához, és pénzt kér, hogy eltûnhessen. Manuelnek fejére olvassák a vétkeit. Magnolia összetalálkozik a bankban María Mercedesszel.

32. Magnolia meggyõzõdik róla, hogy Meche a lánya, és Rosario is, akit a férje elhív magához túlórázni. Jorge Luis tanára kihirdeti az építészeti pályázatot. Barátja, Ricardo rábeszéli a fiút, hogy induljon a pályázaton.

33. Alquimiro udvarol Filónak, és virágot visz neki. Magnolia megtudja Rosario nevét, megdobban a szíve, ám a lány letagadja a nõvérét és azt, hogy az anyja elhagyta õket, így nem áll össze a kép. María Mercedes bejelenti, hogy férjhez megy, de nem hiszik el neki. Malvina ügyvéd és vendégek nélküli csendes esküvõt akar, de María Mercedes vendégeket hív. Cordelio megkéri Digna kezét, a lány azonban anyja beleegyezését várja. Jorge Luis terve megnyeri Roberto tetszését. Guillermo ellopja María Mercedes megtakarított pénzét.

34. María Mercedes meghívja régi szomszédait az esküvõjére. Cordelio megkéri Digna kezét. Jorge Luis, mint sikeres építész, munkát kap. María Mercedes anyja megpróbálja felkutatni elhagyott családját.

35. Mistica házassága boldogtalan. Manuelt lelkiismeret-furdalás gyötri a családja miatt. Elérkezik a várva várt menyegzõ napja.

36. Lezajlott az esküvõ. María Mercedes ismerõsei meglepõdnek, hogy özvegynek mondták a lányt. Malvina erõlteti Jorge Luist, hogy színlelje, hogy szereti a feleségét. Magnolia a férjével Mistica partijára készül. Az ifjú pár Malvina biztatására vacsorázni megy. Sokat isznak, és hazaérve bezárkóznak a hálószobába. Malvina õrjöng. A házasok között fellángol a szerelem.

37. María Mercedes és Jorge Luis az esti borozás után a hálószobában köt ki. Malvina retteg, hogy elhálják a nászukat, és örökös születik a frigybõl. Mindenáron meg akarja akadályozni. A fiatalok nem is egészen emlékeznek a mámoros éjszakára. Malvina ráveszi Dignát, hogy hazudja azt María Mercedesnek, hogy a fia idegbeteg, ezért csak egyedül alhat, mivel teljes nyugalomra van szüksége, ám az inas leleplezi a hazugságot.

38. Jorge Luis, hogy elkerülje María Mercedes közeledéseit, betegnek adja ki magát. Malvinának újabb gonosz terv jut eszébe. Sebastian és Mistica estélyt készül adni. Megjelenik Blanca asszony, aki felajánlja segítségét és társaságát Manuelnek, valamint elvállalja, hogy elõkelõ hölgyet farag María Mercedesbõl. Magnolia elhagyott családja nyomára bukkan. Fabiola Mexikóba készül. Guillermo újra szabadlábon van, és tudomást szerez nõvére anyagi helyzetérõl.

39. Magnolia álruhában öltözve felkeresi a Muñoz család lakhelyét, és ruhakereskedõnek adja ki magát. Jorge Luis és María Mercedes meghívást kap Misticától az estélyre, mire Malvina újabb gonoszságon kezdi törni a fejét. Blanca asszony illemórákat ad. Teodoro, Candy apja összeesik. Az estély egyre közeledik, és a feszültség fokozódik.

40. Manuelt csábítja az ivócimborája, de õ ellenáll. María Mercedes új ruhában megy az estélyre. Ott Magnolia felismeri benne elhagyott lányát. Sebastian, Mistica férje el akarja csábítani a gyönyörû María Mercedest, ám a lány kikosarazza. Jorge Luis elõször el akarja tussolni a dolgot, majd kiáll felesége mellett. Sebastian zsarolni akarja Jorge Luist, hogy karrierje érdekében adja át neki a feleségét egy kis kalandra.

41. Alquimiro tovább udvarol Filónak, de a nõ feltételeket szab. Jorge Luis együtt tölti az éjszakát Mechével, Malvina pedig retteg, nehogy gyermekük legyen, mert akkor nem válhatnak el. Manuel gyanút fog, hogy a jótékony ruhaajándékozó hölgy Magnolia lehet parókában. Teo állapota válságosra fordul a kórházban. Sebastian be akarja cserkészni María Mercedest, a titkárnõjével nyomoztat utána, ám Rosario megtudja a tervet. Jorge Luist rá akarja beszélni a barátja, hogy önállósodjon, és szakítson az anyai terrorral.

42. Jarocho meghal. A szomszédok pártfogásukba veszik a lányát. Jorge Luis elutazik. Az ügyvéd figyelmezteti María Mercedest.

43. Jorge Luis megismerkedik Fabiolával, akit késõbb a házukba visz. María magnolia férje féltékeny a feleségére. Filogonia rendes embert akar faragni Chupesbõl. María Mercedes gyanakodni kezd.

44. Malvina Fabiolával akarja féltékennyé tenni María Mercedest. A lánynak azt tanácsolja idõs jóakarója, hogy csábítsa el férjét éjszaka azzal a trükkel, hogy fél egyedül a szobájában. Magnolia kiszedi Rosarióból az igazat, és megtudja, hogy valóban õk az elhagyott gyermekei, ahogyan gyanította is. Férje azonban nem engedi, hogy meghívja magához a kislányt.

45. Mialatt Jorge Luis Fabiolával kirándul, María Mercedes Latasszal kocsikázik, aki nyert egy csomó pénzt, és autót vett belõle. Filo majdnem elmondja Alquimirónak, hogy kitól van Chicho, de a fiú megzavarja. María Mercedes arról értesül Candytól, hogy Rosario késõn jár haza a munkából, ezért odamegy a munkahelyére, és megtudja, hogy Rosario hazudott, amikor azt állította, hogy a fõnöke dolgoztatja olyan sokáig. María Mercedes rosszul lesz, Fabiola terhességre gyanakszik.

46. Rosario nagyon mérges. Nem hajlandó megérteni, hogy a nõvére miért avatkozik bele állandóan az életébe. Úgy tûnik, hogy María Mercedes gyermeket vár, amibe az anyósa egyszerûen nem hajlandó beletörõdni. Rosariót a nõvére miatt elbocsátják az állásából.

47. María Mercedes vezetni tanul. Sebastian szemet vet a szép nõre, és ezért visszaveszi Rosariót az irodába. Filogonia hódolója nem tud megváltozni. Bebizonyosodik, hogy María Mercedesnek gyermeke lesz.

48. Fabiola jelenléte egyre jobban zavarja Mechét. Malvina tudja, hogy Meche babát vár, de ezt gondosan eltitkolja elõle. Magnolia aktívan segít volt családjának. Sebastian Rosarión keresztül próbál María mercedes közelébe férkõzni. Memo tûzharcba keveredik a rendõrséggel, és kórházba kerül, ahol haldoklik.

49. Memót kórházba viszik lõtt sebbel. María Mercedes meglátogatja apjával, akit Chicho segít bevinni, mivel Jorge Luis nem akar vele együtt mutatkozni. Anyja miatt nem vállalja új családját. Jorge Luis barátja azt javasolja neki, hogy költözzön el a feleségével anyja közelébõl. María Mercedes rosszul lesz a kórházban, és az orvos megvizsgálja. Kiderül, hogy terhes. Férje nem várt örömmel fogadja a hírt.

50. María Mercedes minden idejét a bátyjánál tölti, aki, ha életben marad, sokéves börtönre számíthat. Rosario nyíltan ellenséges és önzõ.

51. María Mercedes elmondja Jorge Luisnak, hogy terhes, ám a férfi nem örül neki, nem hiszi el, hogy tõle van a gyerek. Veszekszenek, majd Jorge Luis kirohan a szobából, és lezuhan a lépcsõn. Kórházba kerül. Malvina nem engedi be a kórházba és lekurvázza a lányt, mire az pofonnal válaszol. Magnolia hatalmas pénzt költ ügyvédre, hogy kiszabadítsa fiát a börtönbõl. María Mercedest az ügyvédje viszi be a kórházba a férjéhez, akit Malvina is meg akar látogatni Fabiolával.

52. María Mercedesnek ügyvédje segítségével sikerül bejutnia Jorge Luishoz. Magnolia álruhában meglátogatja Guillermót a kórházban. Malvina hirtelen megváltozik, és kibékül María Mercedesszel. Mistica és Sebastian estére elhívja Magnoliát és Rodolfót egy zenés helyre, ahol Mistica Rodolfóval flörtöl. Másnap Magnolia féltékenységi jelenetet rendez.

53. Jorge Luis nem akar elválni María Mercedes terhessége miatt, de külön akar költözni. Sebastian Ordoñez hevesen udvarol María Mercedesnek, és a lány kegyeinek elnyerése érdekében a tervezési pályázet elsõ díját Jorge Luisnak ítéli. Mistica flörtölni kezd Rodolfóval. Malvina õrültnek akarja nyilváníttatni María Mercedest.

54. Jorge Luis hazatér a kórházból, és megígéri, hogy utánajár annak, hogy ki lehet a titokzatos rongáló. María Mercedes nagyon készül a díjkiosztó ünnepségre, ám Jorge Luis nem õt akarja vinni, hanem Fabiolát. Magnolia közbenjárásával mégis María Mercedes kísérheti el Jorge Luist.

55. A díjkiosztó ünnepségen Jorge Luis féltékeny lesz Sebastian Ordoñezre, Mistica intrikájának köszönhetõen összetépi a díjat, és tüntetõleg elhagyja María Mercedesszel a partit. Jorge Luis rájön, hogy szerelmes María Mercedesbe, és közli anyjával, hogy elköltöznek. Berenice is azt tanácsolja María Mercedesnek, hogy mielõbb költözzön el férjével a házból. Manuel haldoklik, és felismerve feleségét megkéri, hogy viselje gondját gyermekeiknek.

56. María Mercedes édesapjához siet, akinek váratlanul nagyon rosszra fordul az egészségi állapota. Manuel megmondja María Magnoliának, hogy felismerte, és megkéri, hogy gondoskodjon a gyerekekrõl, ha õ meghal. María Magnolia férje aggódik, mert nem érti felesége nyugtalanságát. Malvina tovább szövögeti gonosz terveit María Mercedes ellen. Manuel végül kómába esik.

57. María Mercedes apja meghal. Elõtte mindenkinek sikerül elbúcsúznia tõle. Malvina rádöbben, hogy Jorge Luis eltávolodott tõle. Rodolfo és Magnolia között nézeteltérés támad a nõ jótékonykodása miatt.

58. Manuel temetésén Jorge Luis családját csak õ és Berenice képviseli. Rodolfo találkozik Misticával. Sebastian nem tesz le María Mercedes meghódításáról. Malvina megpróbálja elhitetni a fiával is, hogy María Mercedes bolond.

59. Malvina és Fabiola meggyõzi Jorge Luist María Mercedes elmezavaráról, így Jorge Luis beleegyezik, hogy orvoshoz vigyék Mechét. Rosario Sebastian unszolására megkéri Mechét, hogy kísérje el õt a tengerparti üzleti útra. Meche engedélyt kap Jorge Luistól az elutazásra, de végül õ maga is velük tart. Úgy tûnik, hogy Magnoliának nemsokára sikerül pénzt kérnie a férjétõl Guillermo ügyvédjének megfizetésére.

60. Malvina azt tervezi, hogy bolondokházába csukatja María Mercedest. A lány elkíséri húgát a tengerparti üdülésre, és vele tart Jorge Luis is. Az utazás egy szörnyû jóslat beteljesülését jelzi. A luxusüdülés alatt Mistica el akarja csábítani Jorge Luist, aki ellenáll neki, ám Rosarióval feltûnõen jól érzi magát. Meche nagyon féltékeny, ezért napirenden vannak a veszekedések.

61. María Mercedes húgával és férjével a luxusüdülõhelyen van. Mistica el akarja csábítani Jorge Luist, ám a férfi ellenáll, de végül beleegyezik egy közös hajnali sétába. María Mercedes hiába várja férjét a hotelban. Rosario, akivel Jorge Luis feltûnõen jól érzi magát, ráveszi nõvérét, hogy sétáljon, szórakozzon õ is. Malvina fegyverrel ront az ügyvédre.

62. Jorge Luis továbbra is szörnyen féltékeny María Mercedesre, még verekedésbe is bonyolódik miatta. Úgy dönt, hogy hazamennek Mexikóba. Malvina megöli Portalest. Magnolia reményt lát arra, hogy kiszabadítsa fiát a börtönbõl.

63. Jorge Luis és María Mercedes megegyezik abban, hogy ha hazaérnek a tengerpartról, különköltöznek. María Mercedes mindent vissza akar adni, amit örökölt, a házat és a pénzt is. Jorge Luis csak a házhoz ragaszkodik anyja miatt, de azt akarja, hogy María Mercedes tartsa meg a pénzt. Malvina, mivel nem éri be a házzal, nem engedi, hogy María Mercedes máshol lakjon.

64. Magnolia mindent megtesz, hogy kiszabadítsa fiát a börtönbõl. Cordelio szerelmet vall Malvinának. Malvina elhatározza, hogy végleg megszabadul María Mercedestõl, és szövetkezik Cordelióval.

65. Malvina aljas praktikái által mindenkivel elhiteti, hogy menye elmebeteg. María Mercedes megpróbál kiszabadulni a Del Olmo-házból, sikertelenül. Malvina elmegyógyintézetbe záratja õt.

66. María Mercedest bezárják az elmegyógyintézetbe. Az ismerõsök semmit nem tudnak róla, ezért Magnolia elmegy a Del Olmo-házba. Malvina elárulja neki María Mercedes hollétét, miközben furcsa gyanúja támad Magnolia személyét illetõen. Meche ugyan nyugtatók hatása alatt van, de már a szökését fontolgatja.

67. Magnolia magával viszi Rosariót az irodából a klinikára, ami miatt vitába kerül Rodolfóval. Jorge Luis is belátogat Mechéhez, de nem engedik be õt se. Malvina újra kész tervvel áll fia elé az örökség megszerzésére. Az ismerõsök tudomást szereznek María Mercedes hollétérõl, és a Del Olmo-házhoz vonulnak. María Mercedes megszökik az intézetbõl.

68. María Mercedes megszökik az ideggyógyintézetbõl, ahová Malvina záratta. Titkos búvóhelyén sem érzi magát szabadnak, nem bírja ezt a helyzetet. Jorge Luis barátja tanácsára szembeszáll anyjával, és elmegy Doña Filóhoz és Candyhoz, hogy pénzt adjon nekik, és a rendõrségnek megtiltja, hogy tovább keressék a lányt. Meche közben úgy dönt, hogy az ügyvéddel aláíratja a papírt, hogy minden pénzét visszaadja a Del Olmo-családnak.

69. María Mercedes ügyvéd elõtt lemond az örökségrõl. Malvina felkeresi az ügyvédet, aki dupla honoráriumot kér tõle. María Mercedes visszaköltözik a szegény környékre, ahol korábban élt. Tovább álmodozik Jorge Luisról, aki azonban elfogadja Mistica meghívását, nem tud ellenállni a csábításnak. María Mercedes folytatja régi munkáját, hogy eltartsa testvéreit és leendõ gyermekét. Jorge Luis észreveszi õt az utcán.

70. Rosario felmond, mert nem akarja tovább Cary munkáját is elvégezni. Don Sebastian María Mercedes kérésére visszavenné, de Rosario inkább máshol keres munkát. Jorge Luis nem fogadja el María Mercedes pénzét. Malvina újabb tervet eszel ki María Mercedes ellen, Cordelióval akarja megöletni a lányt. Rodolfo rájön, hogy a felesége minden ékszerét elzálogosította, és kérdõre vonja Memót, hogy milyen viszonyban áll a feleségével.

71. Chicho megkapja apjától élete elsõ ajándékát. Rodolfo el akar válni Magnoliától. Cordelio Malvina kérésére rálõ María Mercedesre.

72. Jorge Luis nem hisz María Mercedesnek. Malvina ismét ördögi tervet agyal ki. Misticát megleckéztetik.

73. María Mercedesbõl sztárt akarnak csinálni. María Magnolia elhagyja a családját, és munkát keres. Filogonia megváltoztatja Chupest. Malvina elmegy María Mercedeshez, hogy magával vigye.

74. Rosario tetszik új fõnökének, az ügyvédnek, aki házassági ajánlattal zaklatja. Ám neki Ricardo tetszik és elfogadja az udvarlását, bár ezért Mechétõl szorul.

75. Malvina vissza akarja csábítani María Mercedest a házukba, de a fiatalok önálló otthonra vágynak. Jorge Luis végre ellentmond anyjának. Magnolia megvédi María Mercedest Malvina ellen, és Malvina gyanút fog, hogy nem anyai érzelmek fûtik-e az asszonyt. Gyanúját elárulja Magnolia elvált férjének is, aki egy fotó alapján bizonyosságot is szerez a tényrõl. Chupes azzal hitegeti Filót, hogy többé nem iszik.

76. Malvina elmegy María Mercedesért, és visszaviszi a Del Olmo házba. María Mercedesnek azt mondja, hogy Jorge Luis halálos beteg, Jorge Luisszal pedig elhiteti, hogy María Mercedes még mindig bolond. Magnolia meglátogatja María Mercedest a Del Olmo házban, Malvina pedig megmondja María Mercedesnek, hogy Magnolia az anyja.

77. Filogonia és Chupes végre összeházasodnak, nászajándékként Jorge Luistól és Mechétõl egy tengerparti nyaralást kapnak. Mistica gyermeket vár. Magnolia végleg búcsút vesz Rodolfótól, és elárulja Memónak, hogy õ az édesanyja.

78. Memo nagy örömmel fogadja a hírt, hogy Magnolia az édesanyja. Rodolfo elzárja a fiát Magnolia elõl. Jorge Luis megkapja a diplomáját. A féltékeny Mistica csapdába csalja. María Mercedesre túl korán törnek rá a szülési fájdalmak. Malvina késik a segítséggel.

79. María Mercedes korai szülési fájdalmakkal bekerül a kórházba, ahol hamarosan ikreknek ad életet. A csecsemõk kritikus állapota miatt azonban Meche egyelõre nem szerez tudomást a kettõs gyermekáldásról. Chonita felhívja Filo figyelmét arra, hogy Chupes nem hagyott fel az ivással. Magnolia fia kiszabadításán fáradozik, valamint új üzletbe vág a divat területén.

80. María Mercedes megtudja, hogy ikrei születtek, és hogy az egyik kislánya nagyon beteg. María Magnoliát hazahívja a férje. Mistica bejelenti, hogy gyereket vár Jorge Luistól.

81. María Mercedes beteg kislánya meghal. Sebastian autóbaleset áldozata lesz. Malvina mesterkedni kezd, hogy a fia feleségül vegye a gazdag özvegyet. María Mercedes rádöbben, hogy María Magnolia az anyja.

82. María Mercedes és Rosario döbbenetes információkhoz jut a múltjukból. A testvérek különbözõképpen reagálnak a helyzetre. Ricardo elszánja magát a jövõjét illetõen. Mistica is tartogat Meche számára egy kis meglepetést. Paz Jorge Luis segítségére siet. Malvina nem tartja be ígéretét Cordeliónak, sõt gondoskodik róla, hogy a férfi ne zaklassa többé, de a szálak lassan elkezdenek kicsúszni a kezei közül.

Megosztom másokkal: