Marimar tartalma

MARIMAR

1. Marimar nagyszüleivel és kutyájával egy kis tengerparti faluban él nagy nyomorban. Anyja meghalt, nagyszülei nevelik õt. Halászni és lopni jár, hogy legyen mit enniük. Lelki üdvérõl Porres atya igyekszik gondoskodni, ám az éhség nagy úr.

2. Gustavo úr, a gazdag üzletember elpanaszolja nõvérének, hogy miért hagyta el annak idején szerelmét, Lupitát, hiszen lánya született, és most nincs kire hagynia a vagyonát. Marimar sárgarépát lop a falu nagybirtokosának földjérõl. Az intézõ elkapja, de a fiatalúr, Sergio megmenti a szegény lányt.

3. Renato arra kéri Angelicát, hogy beszélje rá a fiát a nõsülésre. A mostohaanyja közel egykorú a fiúval, és szerelmes belé. Gustavo nénje, Esperanza rá akarja beszélni fivérét, hogy hagyja az õ unokájára, Brendára a vagyonát.

4. Sergio megbeszéli a családdal és az intézõvel, hogy Marimar ezentúl a birtokról kapjon élelmet, hogy ne kelljen lopnia és elláthassa idõs nagyszüleit. A lányt pedig arra tanítja, hogy mindennap tisztálkodjon és adjon magára.

5. Sergio továbbra is megpróbál nyomást gyakorolni az apjára, szeretné eladatni vele a birtokot. Most éppen azt sütötte ki, hogy újsághirdetés útján talál rá megfelelõ vevõt. Renato megfogadja, hogy mindent megtesz azért, hogy soha ne kerüljön sor a birtok eladására. Ez alaposan felbosszantja Sergiót. Marimar bevallja Porres atyának, hogy szerelmes. A lány kicsinosítja magát és a birtok bejáratánál vár Sergióra, a fiú azonban átnéz rajta.

6. Sergio elmegy Marimarék kunyhójába, hogy lássa, hogyan él a lány. A nagyszülõk megköszönik a fiú nagylelkûségét. Gustavo Aldama, a lány édesapja eldönti, hogy felkutatja a lányát. Az újsághirdetésre sorra érkeznek az érdeklõdõk, de Angelica elutasítja õket. Sergio remény és kétség közepette kérdezi Marimartól, hozzámenne-e feleségül. A lány természetesen igent mond az ajánlatra. A fiú repes az örömtõl. A birtokon Angelicának is elújságolja közelgõ házasságának hírét. Azt azonban egyelõre titokban tartja, hogy ki a szerencsés választott.

7. Marimar a birtokon keresi Sergiót, de Angelica kiutasítja. Olyan érzése támad, mintha Sergio és Marimar között lenne valami. Szerelmi kapcsolatra gyanakszik. A gyanú kizökkenti megszokott életébõl. Eközben Pancho és Cruz amiatt aggódik, nehogy ugyanaz a tragédia ismétlõdjön meg az unokájukkal, ami a lány anyjával esett meg. Renatoa fia távollétében bevallja a családnak, hogy a birtokon jelzálogteher van. A bejelentést Corazón is hallja.

8. Sergio megtudja Corazóntól, miért nem jelentkezett senki a birtok megvételére. Kiderül, hogy amint valaki telefonált, Angelica vagy Renato azt mondta a jelentkezõnek, hogy a birtokot már eladták. Corazón azt is elmondja Sergiónak, hogy a birtokot nagy összegû jelzálog terheli. A hír hallatán Sergio bejelenti az apjának, hogy ott marad a birtokon és megnõsül, de azt veszi el, akit akar. Marimar gyötri a nagyapját, hogy kutassák fel az édesapját.

9. Sergio megkéri Marimar kezét. A családnak bejelenti nõsülési szándékát, de azt nem árulja el, hogy ki a választottja. Gustavo megváltoztatja a végrendeletét és a lányát teszi meg örökösének. Marimar a tengerparti bár tulajdonosnõjétõl, Selvától érdeklõdik az apja után.

10. Marimar elmegy Selvához, hogy megtudjon valamit az édesapja hollétérõl. Selva válasz nélkül küldi el. Pancho meglátogatja Sergiót, szeretne megbizonyosodni arról, hogy a fiú nem akarja megbántani az unokáját. Gustavo közli az ügyvédjével, hogy elveszett lánya javára megváltoztatja a végrendeletét.

11. Renato elküldi Marimart a Santibañez-birtokról. Azt mondja neki, hogy Sergio nõsülni készül, és hozzá való gazdag lányt vesz feleségül. Marimar elkeseredik a hír hallatára, a nagyszülei vigasztalják. Az Aldama-házban a beteg Gustavo a lánya keresésére indul. Angelicáról kiderül, hogy gyermeket vár.

12. Marimar úszik a boldogságban, de Sergio kérésére nem árulja el a nagyszüleinek, hogy össze akarnak házasodni. Nicandro azt mondja Pancho papának, hogy azért kapták a tehenet és az ennivalót, mert Marimar megfizet érte Santibañez úr fiának. Angelica gyermeket vár. Sergio megkéri Marimar kezét.

13. Sergio megmondja otthon, hogy Marimart veszi feleségül, és hogy szombatra tûzték ki az esküvõ idõpontját. Renato és Angelica nem akar hinni a fülének. Nicandro utánanéz az anyakönyvvezetõnél, és kiderül, hogy a hír igaz. Pancho papáék Marimar iratait nézegetik, és eközben elõkerül a lány édesapjának néhány levele. Marimarnak megadják az édesapja címét, hogy legyen kitõl segítséget kérnie, ha esetleg magára marad. Sergio megkéri Porres atyát, hogy a szertartáson legyen az esküvõi tanúja.

14. Pancho papa nem fogadja el Renato ajánlatát. Porres atya szívesen lesz Sergio tanúja, azzal a feltétellel, hogy késõbb templomi esküvõt is tartanak. A nagyszülõknek nincs pénzük esküvõi ruhára, és a nagymama nem kap hitelbe ruhát Segismunda boltjában. Sergio az apjától kér pénzt a menyasszony ruhájára. Renato megfenyegeti Marimart, hogy ha hozzámegy a fiához, pokol lesz az élete. Angelica meggyõzi a férjét, hogy változtassanak eddigi politikájukon, mert így hamarabb ki tudják tenni a szûrét a két betolakodónak.

15. A fiatalok az áskálódások ellenére megtartják a polgári esküvõt. Renato és Angelica ünnepséget szervez az ifjú pár tiszteletére, hogy nevetségessé tegyék Marimart. Angelica el akarja érni mesterkedéseivel, hogy mire megszületik a gyermeke, se Sergio, se Marimar ne legyen a családi házban.

16. Marimar a nászéjszaka után nem találja a helyét a házban, és mindent rosszul csinál. Sergio bíztatja a tanulásra és megkéri Angelicát, hogy segítsen a feleségének elsajátítani az illemszabályokat. A féltékeny asszony kapva kap az alkalmon.

17. Marimar hazalátogat a nagyszüleihez, és beszámol, hogyan él a nagy házban. A lány minden vágya, hogy részt vehessen a birtokon rendezendõ fiestán. Angelica úgy tesz, mint aki segít a lánynak felkészülni az elsõ összejövetelére, de valójában gúny tárgyává akarja tenni mostohafia ifjú feleségét. Sergio megdöbben a hihetetlen gonoszság eredményétõl.

18. Angelica partit rendez, amire meghívja a barátnõit. Erre az alkalomra báli ruhát ad Marimarnak, hogy nevetségessé tegye a lányt. A fogadásra Sergio régi ismerõse, Evelyn is eljön, aki flörtölni kezd a fiúval. Angelica féltékenységre buzdítja a szerencsétlen Marimart, aki elkeseredésében botrányt okoz: megveri Evelynt.

19. Marimar botrányosan viselkedik a partin. Sergio megdöbben felesége tettén, Angelica pedig boldog, mert sikerült a cselvetése. Renato válást javasol a fiának. Corazón, a szakácsnõ vigasztalni igyekszik a kétségbeesett Marimart. Sergio és az apja együtt akar gazdálkodni. Angelica tovább ármánykodik, hogy kifúrja Sergiót és Marimart a birtokról.

20. Marimar bánatában hazamegy a nagyszüleihez, de Sergio érte megy és hazaviszi. Angelica újabb bosszún töri a fejét. Sergio és az apja összeveszik a pénzügyeken, mert már senki nem hitelez a családnak, és Sergiónak nincs egy fillérje sem. Sergio és Renato megpróbál kibékülni. Angelica taktikát változtat. Sergio kezdi megszeretni Marimart. A lány gyereket szeretne Sergiótól.

21. Marimar fájlalja a lábát. Legnagyobb örömére Pancho papa Bolhással együtt meglátogatja. Angelica álszenteskedve elülteti benne a gyanút, hogy Sergio el akar menni a birtokról. Marimar tisztázza a hallottakat Sergióval. Sergio hitelbe szeretne takarmányt venni, de a kereskedõk elutasítják.

22. Angelica testvére, Antonieta vendégségbe érkezik a birtokra azzal a céllal, hogy segítsen elüldözni Marimart a házból. Antonieta kihívóan viselkedik Sergióval, hogy bosszantsa a kis vadócot. Marimar dühében leönti az elegáns hölgyet. Angelica és Antonieta közös erõvel lendül támadásba Marimar ellen.

23. Antonieta lovagolni hívja Sergiót, Marimar pedig féltékenységében visszamenekül a nagyszüleihez. Bánatában meg akar halni. Cruz mama elmegy a birtokra, hogy Sergio segítségét kérje unokája megmentéséhez.

24. Sergio visszaviszi Marimart az otthonukba, és meggyõzi, hogy nincs oka a féltékenységre. Angelica õrjöng dühében. Renato megkéri Antonietát, hogy ne kacérkodjon a fiával. A testvérek újabb gonoszságon törik a fejüket. Angelica felbérli Nicandrót, hogy tegye féltékennyé Sergiót. Felvesznek egy fiatal munkást, Chuyt, akinek az a dolga, hogy csavarja el Marimar fejét.

25. Nicandro Marimart és Chuyt is arra biztatja, hogy legyenek többet együtt, hiszen egymáshoz valók, Antonieta pedig Sergióban ülteti el a féltékenységet.

26. Mivel Marimar igen hûséges, és Chuy a zsarolás ellenére is húzódozik a gazda feleségének elcsábításától, Antonieta állandóan új bosszú-terven töpreng. Névtelen levelet ír Sergiónak, amellyel erõsíteni akarja féltékenységét. Nicandrónak pénzt ad, hogy beszélje rá Chuyt, hogy vigye Marimart a hegyekbe. A két fiatal éppen beszélget, amikor valaki rálõ Chuyra. Marimar kétségbeesve kéri Angelica segítségét, majd amikor látja, hogy az asszony nem segít, nekiugrik.

27. Marimar megveri Angelicát, mert az azt állítja, hogy Sergio lõtt rá Chuyra. Renato kórházba viteti Chuyt, és Marimart és Sergiót gyanúsítják a gyilkossági kísérlettel. Marimar félelmében visszamegy a nagyszülõkhöz, ahol Sergio meglátogatja, és megtiltja, hogy visszamenjen a birtokra. Meglátogatja Chuyt a kórházban, és megmondja, hogy átengedi neki Marimart.

28. Marimar nem tud Sergio nélkül élni. Jósoltatni akar, hogy megtudja, az ura visszamegy-e hozzá. Porres atya egyengetni próbálja Sergio és Marimar útját. Marimar titokban elmegy a birtokra, ahol ennivalót kér Corazóntól. Nicandro beárulja Angelicának. Sergio a sarkára áll, nem hagyja, hogy Angelica kidobja Corazónt.

29. Porres atya azt tanácsolja Marimarnak, hogy viselkedjen udvariasabban, ha nem akarja elveszíteni a férjét. Nicandro arról gyõzködi Chuyt, hogy szerezze meg a lányt. Sergio nyugtatgatja Marimart, hogy nemsokára épít egy házat, s abban nyugodtan élhetnek majd együtt, de a birtokra többé nem mehet. Angelica követeli Renatótól, hogy örökre küldje el a házból Sergiót és Marimart.

30. Selva kártyát vet Marimarnak, és kisfiú születését jósolja neki. Sergio megkéri Chuyt, hogy ha vele bármilyen baj történne, vegye feleségül Marimart. Eközben Marimar a birtokon bocsánatot kér Angelicától, de az asszony kiutasítja.

31. Sergio aggódik Marimar miatt. Marimar a zuhogó esõ ellenére újra elmegy a birtokra, hogy szerelmével találkozhasson. Angelica megfenyegeti Renatót, hogy ha nem dobja ki a házból a lányt, elutazik és vissza sem jön. Renato tudomást szerezve arról, hogy Marimar a birtokon van, beront fia szobájába, és a lány szeme láttára nekitámad.

32. Marimar füle hallatára Renato kijelenti, hogy Sergio nem szereti a lányt, és hogy el fog utazni. Marimar bánatában kimegy a tengerparti sziklához, hogy végezzen magával. Chuy és Porres atya utánaszalad, de Bolhás megelõzi õket, és megakadályozza, hogy kis gazdája levesse magát a szikláról.

33. Sergio vissza akarja vinni a birtokra a betegeskedõ Marimart, de a lány elküldi, beszélni sem akar vele, meg akar halni bánatában. Porres atya lelket próbál önteni a szegény kislányba. Sergiót Mexikóvárosba, egy újonnan alakuló futballcsapathoz hívják játszani. El akarja hagyni a birtokot, de Marimartól nemigen szeretne elválni.

34. Sergiót meglátogatja régi barátja, hogy megbeszéljék a futballszerzõdést. A fiatalember kíváncsi barátjának feleségére, de õ nem akarja bemutatni. Marimar megtudja, hogy a fiatalok lovagolni készülnek. Éjszaka besurran az istállóba, és Bolhás segítségével ellopja kedvenc lovát.

35. Sergio lovaglás közben bemutatja Arturónak Marimart. A lány visszaadja az ellopott lovat. Renato feljelentést akar tenni, de Sergio nem engedi, hiszen megkerült az állat. Sergio eldönti, hogy elfogadja Arturo ajánlatát, Marimarnak pedig megmondja, hogy elmegy.

36. Porres atya vigasztalja Marimart, aki Sergio közelgõ távozása miatt búskomorságba esett. Antonieta megbízza Nicandrót, hogy találjon ki valami új cselt, hogy Marimar soha többé ne tegye be a lábát a birtokra.

37. Nicandro kísértetjelmezben megijeszti az odalopakodó Marimart. Arturo táviratot küld, hogy Sergiót várják Mexikóvárosban. A szomorú Marimar elkeseredésében rálõ a fiúra, hogy ne tudjon elutazni.

38. Marimar elküldi Chuyt a Santibañez-birtokra azzal a feladattal, hogy tudja meg, hogy van a férje. Sergio rájön, hogy Marimar sebesítette meg, ezért mindenki elõtt elhallgatja, hogy mi történt vele valójában. Marimar többször rosszul lesz, de eszébe sem jut, hogy terhes lehet.

39. Sergio elbúcsúzik a feleségétõl, és odaadja neki az összes pénzét. Marimar a pénzzel azonnal Selvához, a jósnõhöz megy. A kártya sok szomorúságot és egy gyermeket mutat. Angelica azt követeli, hogy a férje végképp tegye tönkre Marimart, és még a nagyszüleit is távolítsa el a faluból. A beteg lábú Sergio felszáll a repülõre.

40. Sergiót mentõautó várja a repülõtéren, azonnali mûtétre van szüksége. Angelica és Antonieta egyszer s mindenkorra végezni akar Marimarral. Még azt is megtiltják, hogy ételt vigyenek neki. Renato a két nõ elõtt összetépi az okiratot, amely a föld átírását bizonyítja Marimar nevére.

41. Angelica újabb gonoszságon töri a fejét. Régi ruhákat és nyakláncokat ajándékoz Marimarnak. Nagylelkûsége sem Corazónnak, sem Porres atyának nem tetszik, csapdára gyanakodnak.

42. Marimar terhességének hírére a nagyszülõk elmesélik a kislánynak anyja igaz történetét. Nicandro elmondja Corazónnak, hogy Angelica újabb csapdát állít Marimarnak. A szakácsnõ elmegy a kunyhóba figyelmeztetni a lányt, hogy ne tegye többé a lábát a birtokra, mert el akarják veszejteni a gyermekével együtt.

43. Angelica közli Renatóval, hogy ellopták a karkötõjét. Mindenki Marimarra gyanakszik, Renato fel is jelenti a lányt a rendõrségen. Az õrmester és Renato a kunyhóba megy házkutatást tartani, ahol megtalálják a karkötõt. Marimar hiába állítja, hogy ajándékba kapta, nem hisznek neki.

44. Az õrmester megbilincselve viszi Marimart a Santibañez-házba. A lány hiába könyörög Angelicának és a testvérének, hogy mondják el az ajándékozás és a karkötõ igaz történetét, mindnyájan ellene vallanak. Közben Chuy és Bolhás Porres atyához rohan segítségért.

45. Corazón felmond, és figyelmezteti Angelicát, hogy Isten meg fogja büntetni gonoszsága miatt. Angelica Nicandróval éjjel felgyújtatja a nagyszülõk kunyhóját, és a két öreg bennég. A gonosz asszony másnap bemegy a börtönbe Marimarhoz, és önelégülten közli vele a nagyszülõk halálhírét.

46. Porres atya közbenjárására Marimart kiengedik a börtönbõl a temetésre. Antonieta számon kéri testvérén a gyújtogatást, mert ezt már õ is sokallja. Angelica õt is megfenyegeti, mire a lány elutazik. Renatóval visszavonatja a feljelentést, õ pedig Sergio nevében szakító levelet ír Marimarnak, amelyet Chuyval küld el a börtönbe.

47. Marimar megmutatja a szakító levelet az atyának. Elhatározza, hogy a fõvárosba utazik, hogy a gyermekének jobb sorsa legyen, mint neki volt. Porres atya megígéri, hogy segít neki. Selva kártyából azt jósolja neki, hogy egy ismeretlen férfi megváltoztatja a sorsát.

48. Porres atya felkutat egy ismerõst a fõvárosban, akihez Marimar költözhet. Ruhákat és cipõt vesz neki, hogy a fõvárosban ne kelljen szégyenkeznie, és elkíséri az útra. Selva megadja az apja címét, és szerencsét kíván. Közben Robles, a magánnyomozó megtalálja Selvát, és a buszpályaudvarra indul vele, hogy még elérjék Marimarékat. A busz azonban már elindult.

49. Marimar a buszon megbeszéli Porres atyával, hogy nevet változtat, hogy ne találhasson rá se az apja, se Sergio. Ezentúl Bella Pereznek hívják majd. Sergio telefonál Angelicának, és Marimar felõl érdeklõdik. Az asszony hazudik neki.

50. Míg Marimar és az atya felkeresik a munkaközvetítõt, a szolgálólány levágja Marimar tyúkocskáját, Machát, és levest fõz belõle. Marimar ettõl végképp elkeseredik. Az állásközvetítõ ajánlatára az Aldama-házba mennek, ahol felveszik a lányt mosó-vasaló kisegítõnek. A ház ura, Don Gustavo már elsõ nap magához szólítja.

51. Gustavo úr nagyon ismerõsnek találja Marimart, és megkéri, hogy meséljen magáról, de a lány nem hajlandó erre.

52. Porres atyát otthon várja a magánnyomozó, és arra kéri, hogy mondja el, hová került Marimar, de az atya nem árul el semmit. Marimar az utcán egy autóban meglátja Sergiót, a két fiatal döbbenten nézi egymást.

53. Sergio és Arturo csodálkozik, hogy mennyire hasonlít az utcán látott lány Marimarra. Gustavo elmondja Esperanza néninek, hogy a lányka atyai érzéseket ébreszt benne, és ezért hölgyet akar nevelni belõle.

54. Gustavo úr a lépcsõn járás szabályaira tanítja Marimart. A lány megbotlik és legurul a lépcsõn. Azonnal orvost hívnak hozzá, aki megállapítja, hogy állapotos. Marimar meg akar halni szégyenében.

55. Marimar mindent elmesél Gustavo úrnak Sergióról, aki megígéri, hogy nem hagyja cserben a kisbabával. Éjjel Esperanza megnézi Marimar dobozkáját, és rájön a titokra. Elhatározza, hogy Gustavo úrnak nem szól semmit, mert félti a megrázkódtatástól.

56. Sergio felhívja Angelicát telefonon, hogy megkérdezze, nem jött-e Marimar a fõvárosba, mert látott egy hozzá hasonló lányt. Angelica természetesen ismét hazudik. Don Gustavo védõszárnya alatt Marimar lassanként elsajátítja, hogyan kell illõ módon viselkednie társaságban. A lány rendkívül tanulékonynak bizonyul. Szépen halad a tanulásban. Itt az ideje, hogy a gyakorlatban is kipróbálja, amit elméletben megtanult. A színházi elõadás remek alkalomnak látszik. Marimar szépen felöltözik, és elmegy a színházba, ahol találkozik Sergióval. A férfi nem ismer rá szerelmére, annyira megváltozott.

57. Sergio elbúcsúzik Josefinától, és elutazik az elsõ meccsére. Esperanza megmondja Marimarnak, hogy mivel már tud olvasni, vegye elõ a dobozát, és olvassa el az apja címét.

58. Marimar boldog, hogy végre nincs egyedül, és Gustavo úr az édesapja. Porres atya Josefinánál érdeklõdik Marimar után. Az asszony beszámol neki a változásokról. Gustavo a kaszinóból érkezõ rossz jelentések miatt ismét rosszul lesz. Marimar úgy dönt, hogy megmenti a klubot.

59. Marimar eldönti, hogy Valle Encantadóba utazik, hogy lássa, mi történik a klubban. Gustavo félti a lányt, hiszen nem ért az üzlethez, de végül mégis beleegyezik az utazásba.

60. Sergio és Marimar találkozik a klubban, de a lány most sem leplezi le magát. A fiú elmondja, hogy Marimar hasonlít egy lányra, akit õ szeret, mire Marimar kiutasítja a kaszinóból.

61. Arturo randevút kér Gemától, ám a nõnek nincs túl sok kedve találkozni vele. Arturo erõltetné a dolgot, de Sergio figyelmezteti, hogy jobb lenne vigyáznia a nõvel. Szerinte nem valami jól választott. Marimar mind Sergióval, mind Rodolfóval elutasítóan viselkedik. Ez mindkét férfinak rosszulesik. Nem értik, hogy ha egyikük sem tetszik neki, akkor kit akar partnerül választani. Marimar elmondja Bernardónak, hogy azért van ott, hogy ellenõrizze a számítógépes könyvelést, és máris rájött, hogy az adatok hamisak. Bernardo megijed, és sietve Mexikóba utazik, hogy személyesen beszéljen Gustavóval.

62. Bernardo felajánlja Gustavónak, hogy megveszi a részét, de a férfi hallani sem akar az eladásról, teljesen megbízik Marimarban. A milliomos San Genis randevút kér Marimartól, de õ csak Esteban kíséretében hajlandó a meghívásnak eleget tenni. Bernardo elégedetten tér vissza Gustavótól, ám a klubban újabb hír fogadja. Sergio nyomon követi a lány minden lépését.

63. Marimar védelmébe veszi Gemát. A milliomes megbízza Bernardót, hogy derítse ki, kicsoda Marimar, azaz Bella, hiszen itt mindenki ezen a néven ismeri. Marimar megzsarolja Bernardót.

64. Marimar házat bérel. Brenda rábeszéli Bernardót, hogy ijesztessen rá Marimarra, raboltassa ki a házát, hátha akkor elmegy. Angelica egészséges fiút szül. Sergio eldönti, hogy megnézi a gyereket, és egyúttal Marimart is.

65. Esteban közli, hogy nem vállalja a Marimar elleni “munkát”. Sergio a birtokon érdeklõdik a lány felõl. Angelica hazudik neki. Corazóna azonban felkeresi Sergiót, és elmondja neki az igazságot. Sergio apját vonja felelõsségre a történtek miatt.

66. Sergio kétségbeesik, amikor megtudja, hogy Marimar elhagyta a birtokot. Magát hibáztatja a lányt ért szörnyûség miatt. Elhatározza, hogy történjék bármi, megkeresi a lányt. Tûvé teszi érte a vidéket. Marimar eközben felfedezi, hogy Bernardo becsapja Gustavót a bevétellel. Megmondja Bernardónak, hogy pontosan tudja, mit csinál. Megfenyegeti a férfit, hogy mindent elmond Gustavónak, ha nem hagyja abba a becstelenséget. Marimarhoz betörnek, Esteban leüti a behatolót. Bernardo közli Marimarral, hogy csak közjegyzõi engedéllyel nézheti át a könyvelést. A lány megküldi Gustavónak a hamis könyvelésrõl szóló beszámolót, és felelõsségre vonja Bernardót. Sergio megtudja, hogy minden szörnyûség Angelica mûve.

67. Corazón elmondja Sergiónak, hogy Marimart ártatlanul vádolták lopással, és hogy Angelica csalta tõrbe. Corazón tanácsára Sergio felkeresi Porres atyát, hogy Marimar felõl érdeklõdjön nála, de az atya éppen Mexikóba utazott, hogy meglátogassa a lányt.

68. Marimar felhívja Esperanzát, és beszámol a klubban történtekrõl. Porres atya meglátogatja Esperanzát, hogy a lány felõl érdeklõdjön. Esteban elmegy Marimarhoz, és megígéri neki, hogy mindenben segíteni fogja, mire a lány elárulja, hogy õ Gustavo Aldama lánya.

69. A milliomos kérésére Bernardo visszahívja a klubba Marimart, aki Esteban visszavételét követeli. Sergio eldönti, hogy mindenképpen elnyeri “Bella” szerelmét. Legközelebbi találkozásukkor elmeséli a lánynak Marimarral való szerelmét.

70. Marimar visszautasítja Sergiót. Porres atya ellátogat Valle Encantadóba. Marimar mindent elmesél neki, ami az elmúlt idõkben történt vele. Úgy dönt, hogy néhány napra visszamegy Mexikóba, de ennek valódi okáról, hogy rövidesen szülni fog, csak Estebannak beszél.

71. Marimar meghatalmazást kér Gustavótól, hogy mindent õ intézhessen a klubban, ám mivel még nem árulhatja el Gustavónak, hogy valójában a lánya, nem kaphatja meg a felhatalmazást sem. Brenda meglátogatja Gustavót, és a házban legnagyobb meglepetésére összefut Marimarral. A váratlan találkozás mindkettejüket meglepi, de Gustavo nem tudja meg a titkot. Angelica elárulja Renatónak, hogy mindent egymaga tervelt ki. A hír teljesen megbénítja a férfit. Gustavo úgy dönt, hogy Valle Encantadóba utazik, hogy eladja a részét Bernardónak.

72. Porres atya beszámol Corazónnak Marimarról, és megkéri, hogy legyen a születendõ gyerek dajkája. Marimar kitiltja Gustavo házából Brendát, közli vele, hogy Gustavo nem adja el az üzletrészét, és bevallja neki, hogy õ Gustavo lánya. Arturo elmeséli Sergiónak, hogy hiába beszélt Bellával. Gustavo akarata ellenére Marimar visszamegy Valle Encantadóba.

73. Marimar szülési fájdalmakat érez. Porres atya kórházba szállítja, ahol egészséges kislánynak ad életet.

74. Marimar megkéri Arturót, hogy ne árulja el Sergiónak, hogy kislánya született. Porres atya hazaviszi õket a kórházból, Corazón pedig gyermekgondozásra tanítja Marimart. Amikor visszamegy a klubba, Duarte közli a lánnyal, hogy nem engedi dolgozni.

75. Gema otthagyja Estebant és Arturo közelébe költözik. Gustavo az orvosi tiltás ellenére Valle Encantadóba utazik. Bernardo elszólja magát, hogy Bella a lánya, mire Gustavo magához rendeli a hotelbe Marimart, és számon kéri tõle, hogy a lányának adta ki magát. A nõ nemrég született gyermeke is temérdek kérdést vet föl, de most nem ez a legfontosabb. Marimart meglepi a találkozás. Angelica visszaviteti a birtokra Nicandrót.

76. Marimar meghívja a házába Gustavót, és megmutatja neki a kislányát. Az apa óva inti lányát a munkától, mert úgy véli, hogy a kicsi megsínylené, ha nincs a közelében. Marimar megpróbálja lebeszélni a férfit arról, hogy eladja a klubot és a birtokot. Szerinte ez öngyilkossággal ér fel, Gustavo azonban hajthatatlannak bizonyul, önfejûen rohan a vesztébe, és elhagyja a nõt. Rodolfo eközben tovább udvarol Marimarnak. Elhalmozza mindenféle ajándékkal, így akarja elnyerni a szívét, de nem sokra megy az igyekezetével. Marimarnak nincs rá szüksége.

77. Bernardo elintézi, hogy egy vevõ se jelentkezzen Gustavo hirdetésére. Abban reménykedik, hogy így majd olcsón hozzájuthat a klubhoz és a hozzá tartozó birtokhoz. Marimar visszaviszi az ajándékot Rodolfónak, de nem találja otthon a férfit, mert az üzleti ügyben Argentínába utazott. Esteban elmondja Marimarnak Bernardó tervét a vásárlás meghiúsításáról. A lány rögtön közli a hírt apjával, de Gustavo nem hisz neki. Bernardo Duarte már alá akarja íratni Gustavóval a szerzõdést, amikor betoppan Marimar, és közli mindenkivel, hogy õ Gustavo igazi gyermeke.

78. Angelica ismét gyereket vár. Renato nem örül neki. Marimar elmondja Gustavo Aldamának, hogy õ a lánya. Gustavo megkéri Marimart, hogy hívja Esperanzát, mert még sok mindent el kell intézniük. Esperanzának szemrehányást tesz, mivel nem szóltak neki elõbb, hogy Bella a lánya.

79. Esperanza közjegyzõt hívat a kórházba. Gustavo a halála elõtt a közjegyzõ jelenlétében elismeri Marimart vér szerinti lányának és egyben teljes örökösnek. Bernardo meglátogatja Gustavót a betegágyánál, és újabb, ezúttal nagyobb összegû ajánlatot tesz. Nicandro szemet vet Angelicára.

80. Corazón megtelefonálja Porres atyának Gustavo halálhírét, aki azonnal marimarhoz repül, hogy segíthessen neki. A lány közli Bernardóval, hogy szó sem lehet a résztulajdon eladásáról. Marimar a mexikói temetésen összefut Sergióval.

81. Angelica azt hiszi, hogy a férjének szeretõje van. Gyötri a féltékenység. Rettenetes kínzó gyanújában a Nicandro által írott, de névtelenül feladott levél is megerõsíti. Angelica elolvassa, és sírógörcsöt kap. Elmegy kártyát vettetni, ám a jósnõ felidézi a nagyszülõk halálát, és Angelica gonosz viselkedését. Sergio és Marimar összetalálkozik a ravatalozóban. A férfi rákérdez a gyermekre, mire a lány kitérõ választ ad, majd elküldi Sergiót az apja temetésérõl, nehogy leleplezõdjön a kiléte. Sergio nem érti, miért történt mindez. A szertartás után Marimar visszarepül Valle Encantadóba, hogy átvegye apja üzleti vállalkozását és elfoglalja a helyét.

82. Marimar átveszi az irányítást a klubban. Bernardo szemébe vágja, hogy ezentúl ellenségek, és még keményebben fog harcolni ellene. A milliomos levelet ír a lánynak, hogy látni szeretné. Amikor Marimar bemegy a klubba, ott találja Sergiót Nataliával. Angelica ismét a férje hûtlenségérõl szóló névtelen levelet kap.

83. Marimar a végsõkig feszíti a húrt Sergiónál és Rodolfónál is. A kaszinóban elhívja Sergiót Natalia mellõl. A fiatalember bevallja, hogy nem érdekli a kormányzó lánya, csak Bellához vonzódik. A lány elmondja, hogy õ az örökös, és az üzlet miatt a milliomossal kell foglalkoznia. Angelica elpanaszolja a barátnõjének, hogy tönkrement a házassága.

84. Esteban mindent elkövet, hogy Marimar szívét meghódítsa, ezért Mexikóba megy megoperáltatni az arcát. San Genis, a milliomos meglátogatja Marimart, és meghallja a gyereksírást. Kérdésére Marimar Corazón unokájának mondja a gyereket. Selva elmegy Porres atyához és elmondja, hogy tudja, hogy a nagyszülõket valójában meggyilkolták, a tûz nem a véletlen mûve volt. Az atya döbbenten hallgatja a hírt. Nicandro meg akarja erõszakolni Angelicát, de betoppan Renato, és rálõ.

85. Renato megöli Nicandrót, mert az meg akarta gyalázni Angelicát. A férfinak most menekülnie kell. Angelica javaslatára Mexikóvárosba megy Sergióhoz. Az apa mindent elmond a fiának, a gyilkosságot és Angelica bûneit is, amelyeket Marimar ellen követett el.

86. Marimart a klubban egyszerre várja vacsorameghívással a kormányzó és a milliomos. Montenegro kormányzó hevesen udvarol Marimarnak, de a lánynak semmi kedve viszonozni az érzést. Nem tetszik neki a férfi és fél tõle. Udvariasan hárítja el a közeledést, így a kormányzónak nincs oka megsértõdni. Esteban megérkezik Mexikóvárosba, és elmegy a legjobb plasztikai sebészhez, aki megállapítja, hogy operálható. Mielõtt befeküdne a klinikára, meglátogatja Gemát, aki most ott él. Gema azért költözött oda, hogy Arturo közelében lehessen. Esteban elbeszélget Gemával. Marimar saját irodát kér Bernardótól, és közli, hogy átveszi a személyi és a bérügyek intézését. Sergio, hogy segítsen apján, Valle Encantadóba viszi.

87. Renato megdöbben, amikor meglátja Marimart, hiszen a finom hölgyben fia egyszerû feleségét véli felfedezni. Angelica átveszi a birtokon a parancsnokságot, és Chuyra bízza Nicandro feladatait. Sergio elviszi apját a klubba, aki leissza magát, és csak Arturo menti meg a botránytól. A kormányzó vacsora közben a lánya és Sergio közelgõ esküvõje miatt a fiú felõl érdeklõdik Marimartól.

88. Sergio elmondja Arturónak, hogy Marimar gyermeket vár tõle. A milliomos estélyre hívja Marimart, és egy karkötõt ad neki. Az estélyre a kormányzó és a lánya is hivatalos.

89. Renato dolgozni jelentkezik a klubba, és Bernardo fel is veszi. Marimar ruhát rendel az estélyre, ám a szalon tulajdonosnõje közli vele, hogy Natalia töröltetni akarja a meghívottak listájáról. Natalia személyesen jár el ez ügyben a milliomosnál, és az apjának is elmondja, mit intézett.

90. Angelica elvetél, és kétségbeesésében újra a jósnõt hívatja. Esteban mûtétje olyan tökéletesen sikerül, hogy senki sem ismeri fel. A kormányzó személyesen keresi fel Rodolfót. Marimarnak rossz elõérzete van az estéllyel kapcsolatban.

91. Natalia bármennyire is igyekszik, nem sikerül botrányt okoznia. Marimar a kormányzó és a milliomos karján lép be a terembe. Az esemény fényét csak emeli, hogy Rodolfo ünnepélyes keretek között mutatja be Marimart az úri közönségnek. A lány Rodolfo legnagyobb megdöbbenésére visszaadja az ajándékba szánt karkötõt. A milliomos erre megsértõdik. Kerek perec kijelenti, hogy ha kell, erõszakkal is megszerzi a nõt. Marimar nem hisz neki.

92. A milliomos éppen egy repülõre akarja vonszoltatni Marimart, amikor Sergio közbelép: leüti az õrt, és segítségért küldi a lányt a kormányzóhoz. Az idõs úr hazakíséri Marimart, aki bevallja neki, hogy kislánya van, és a titoktartását kéri. Esteban elmegy a klubba Duartéhoz, aki nem ismeri fel, és ismerteti vele befektetési szándékát.

93. Sergio felkeresi Marimart a házában, és elmondja neki, hogy mire készül Natalia. Beszélgetésük közben felsír a gyermek. Marimar megmondja, hogy a kicsi a kislánya. A jósnõ kártyát vet Angelicának: ismét elmondja, hogy bûnei miatt sokat fog szenvedni, és örökre el kell tûnnie a faluból.

94. Marimar felbérli Brendát, hogy itassa le Renatót és hagyja játszani a kaszinóban: veszítse csak el a pénzét, õ majd aláírja a váltókat. Sergio az irodában szerelmet vall Bellának, és elmondja, hogy amit Marimar iránt érzett, az nem szerelem volt, csak játék.

95. Marimar, hogy tervét tökéletesítse, kinevezi Renatót megfigyelõnek a kaszinóba. A férfi örömmel fogadja az új állást, Sergio viszont nem tudja mire vélni a hirtelen elõléptetést. A milliomos meg akarja venni az egész klubot, mire Marimar ismét a kormányzóhoz fordul segítségért. Natalia kifakad Sergiónak, hogy Marimar el akarja vetetni magát az apjával. Szerinte ezt mindenképp meg kell akadályozniuk.

96. A kormányzó felkeresi Marimart, és elmondja, hogy intézkedett, hogy senki ne vehessen és adhasson el semmit Valle Encantadóban. Szeretné, ha a lánya férjhez menne Sergióhoz, mert így õ is könnyebben boldogulna, és elvehetné Marimart. A Santibañez-birtokon Angelica testvére, Antonieta szemet vet Chuyra.

97. Sergio kérdõre vonja Marimart, hogy miért nem akar a felesége lenni, és a lány válasza hallatán elrohan. Az újságban megjelenik a kormányzó rendelete, amelynek olvastán a milliomos és Duarte is dühbe gurul. Natalia felkeresi Marimart az otthonában, és megfenyegeti. A vita hevében Marimar felpofozza a lányt.

98. Marimar kiutasítja a házából Nataliát, a feldühödött lány bosszút esküszik. Porres atya épp jókor érkezik Marimar adományáért, és megvigasztalja a lányt. A milliomos bejelenti a kormányzónál vételi szándékát Duarte résztulajdonára. A kormányzó magához rendeli Sergiót, hogy kitûzzék az esküvõ idõpontját.

99. Sergio igyekszik valamilyen elfogadható kifogást találni, hogy ne kelljen megnõsülnie, ám a kormányzó hajthatatlan. Natalia megjelenteti az eljegyzésük hírét a helyi újságban. Marimar elolvassa, majd randevúra hívja Sergiót a klubba. A férfi szeme elõtt flörtölni kezd a kormányzóval.

100. Antonieta megzsarolja a testvérét, hogy ha nem hagyja békén õt és Chuyt, akkor Renato és Angelica is börtönben végzi, mert elmondja az igazságot. Porres atya elkezdi szétosztani Marimar adományait a faluban.

101. Corazón és Sergio összetalálkozik a patikában. A férfi szívesen beszélgetne vele, de a dajkának semmi kedve felelgetni Sergio kérdésözönére. A milliomos felkeresi a kormányzót. Az adásvétellel kapcsolatban szeretne néhány kérdést tisztázni. A tárgyalás végén sikerül közös nevezõre jutniuk, megegyeznek a feltételeket illetõen. Renato elmondja Brendának, hogy hamarosan meglátogatja a felesége. Brenda továbbadja a hírt Marimarnak.

102. Duarte ünnepélyes keretek között átadja Rodolfo San Genisnek a klub résztulajdonát, a milliomos közli az egybegyûltekkel, hogy Marimar lesz a szórakozóhely vezetõje. A lány szívesen vállalja a feladatot, és édesapja egykori célkitûzésének megfelelõen felügyeli majd a teljes üzletmenetet.

103. Renato felesége érkezése miatt újabb kölcsönt kér Marimartól. A lány csak akkor teljesíti kérését, ha a férfi a birtokát ajánlja fel biztosítékként. Marimar felhívja Sergiót, ám csak Arturóval tud beszélni, akivel tudatja, hogy Sergio nem nõsülhet meg addig, amíg fel nem bontja a Mexikóban kötött házasságot.

104. Sergio most már biztosra veszi, hogy Bella azonos Marimarral, de nem tudja bizonyítani. Natalia elküldi Isabellát a klubba vetélytársnõjéhez, akinek Marimar elismétli, hogy Sergio nõs. A kormányzó lánya közli Sergióval, hogy nem érdekli semmilyen kifogás, mindenáron feleségül akar menni a férfihoz. Sergio bemegy a klub irodájába. Találkozik Bellával, és a lány szemébe mondja, hogy tudja, hogy õ Marimar.

105. Sergio mindent elkövet, hogy vallomásra bírja Bellát. A nõ makacsul tagadja, hogy õ Marimar. Natalia megkéri az apját, hogy járjon közben, hogy Sergio elválhasson és nagyon jó állást kapjon. Szeretne ugyanis feleségül menni hozzá. Renato és a felesége a kávéházban találkozik Marimarral.

106. Marimar gúnyosan végigméri Angelicát. Szerinte a Santibañez családban mindenki összetéveszti õt valakivel. A milliomos rátör Marimarra. A nõ a papírvágó-késsel megsebesíti. Rodolfo megfenyegeti, hogy feljelenti a rendõrségen. Adóssága fedezetéül Renato megválik a birtok papírjaitól. Marimar felbéreli Brendát, hogy itassa le Renatót, hogy Angelicával együtt megszégyeníthesse.

107. Miközben Sergio Angelicával veszekszik, az egyedül hagyott Rafaelito kiesik az ágyból, és súlyos sérülést szenved. Sergio felkeresi Marimart az irodájában, hogy a balesetre való tekintettel apja számára szabadságot és pénzt kérjen.

108. Sergio felelõsségre vonja az apját, amiért elzálogosította a birtokot Bellánál. Búcsúzni megy Marimarhoz, és bejelenti, hogy elutazik San Martin de la Costára. Marimar minden bûnét a fejére olvassa, amit volt felesége ellen elkövetett.

109. A Marimartól kapott értesülés alapján Sergio megkérdezi Angelicát, hogy volt-e köze a tûzvészhez. Az asszony a kisfia életére esküszik, hogy nem. A gyerek röviddel ezután epilepsziás rohamot kap. Marimar ügyvédet fogad, hogy megakadályozza a válást.

110. Marimar az ügyvédje által keresetet nyújt be Sergio ellen. A férfi Porres atyánál érdeklõdik a lány után, ám az atya hallgat. Az orvos közli Renatóval, hogy a gyereknek agymûtétre van szüksége. A milliomos megkéri Marimar kezét.

111. Marimar megmagyarázza Rodolfónak, miért utasítja vissza az ajánlatát. Chui elveszi Antonietát, Sergio és Perfecta a két tanú. Az ügyvéd közli Sergióval, hogy kártérítés címén lefoglalják a birtok ráesõ részét. A fiatalember mindenrõl beszámol Angelicának. A nõ elhatározza, hogy elmegy Bellához pénzt kérni. Felkeresi az irodájában, de Marimar megtagadja a kérést, és megmutatja a birtok elzálogosításáról szóló hivatalos iratot.

112. Sergio felkeresi a kormányzót, és bejelenti, hogy a válási problémák miatt nem veheti feleségül Nataliát. Marimar megkéri Brendát, hogy ne az õ, hanem a saját nevében adja át a pénzt a gyerek mûtétjére. Az ügyvéd közli Marimarral, hogy Sergio ragaszkodik hozzá, hogy láthassa a gyermekét.

113. Marimar beleegyezik a gyermekláthatásba, de csak az ügyvéd irodájában, Mexikóban. A milliomos felveszi titkárának Estebant. A család Corazónnal és Bolhással együtt Mexikóba megy Esperanzához.

114. Az ügyvéd rongyosan és koszosan mutatja meg a gyereket Sergiónak, de a férfi így is vállalja a kislányát. Esperanza és Corazón jobb belátásra akarja bírni Marimart Sergióval kapcsolatban, ám a lány hajthatatlan.

115. Marimar meghívja a kormányzót a házába, majd bemutatja Esperanzának, és kéri, hogy tekintse õt jegyesének. Sergio elmondja Renatónak és Angelicának, hogy Bella és Marimar ugyanaz a személy.

116. Úgy alakult, hogy óriási hatalom összpontosul Marimar kezében. Vissza is él vele. Marimar közli Renatóval, hogy egy év haladékot ad az adóssága megfizetésére, ha Angelica eljön hozzá, és azt csinálja, amit kér tõle. Angelica helyett Sergio megy el tárgyalni, ám Marimar ragaszkodik Angelica személyes megjelenéséhez. Gema és Arturo megkezdi az esküvõi szertartás elõkészítését. Gema megkéri Marimart, hogy legyen a tanúja, Arturo pedig Sergiónak szól ugyanebben az ügyben.

117. Angelica nagy nehezen elmegy Marimarhoz. A nagyra törõ nõ kijelenti, hogy ha nem fizet, akkor két lehetõség közül választhat: vagy börtönbe juttatja Renatót, vagy átadja a birtok ráesõ részét. Marimar egy év türelmi idõt ígér, ha Angelica teljesíti a feltételét. Az asszony kénytelen igent mondani.

118. Marimar gödröt ásat a klub kertjében, amelyet megtöltenek sárral, majd népes nézõközönség elõtt beledobja az összes váltót. Angelicának úgy kell kiszednie, ahogy hajdanán neki kellett kiszedni a karkötõt a gödörbõl. Miközben Angelica a tíz körmével kaparja a földet, Marimar felsorolja, milyen gonoszságokat követett el.

119. A klub kertjében a megalázó jelenet hatására Sergio mindenki elõtt elismeri, hogy Marimar a felesége. Natalia beszámol az apjának a látottakról, és arra kéri, hogy tegye lehetetlenné Marimart a városban. Brenda elmondja Renatónak és Angelicának, hogy gyermekük mûtétjére Marimar adta a pénzt.

120. Gema és Arturo esküvõi fogadásán Natalia és Marimar összeverekszik. A kormányzónak nagy nehezen sikerül szétválasztania a marakodókat. A botrány után Sergio hazakíséri Marimart. Kijelenti, hogy igényt tart a lányára. Nem hajlandó lemondani róla akkor sem, ha ezzel bajt hoz a fejére.

121. Antonieta még csupán öt hónapos terhes, amikor váratlanul megindul a szülés. Rettegve hozza világra a gyermeket. Félelme nem alaptalan: a kisfiú alig néhány percig él. Az elkeseredett nõnek szinte eszét veszi a fájdalom. Porres atya próbálja megvígasztalni, nem sok sikerrel. Marimar telefonál Porres atyának, és beszámol arról, hogy hol tart bosszúja megvalósításában. Sergiót külön repülõgép viszi Valle Encantadóba.

122. Sergio különgépe lezuhan. Szerencsére sikerül ép bõrrel megúsznia a balesetet. Kimászik a gépbõl, még a pilótát is kimenti a roncsból. A földi figyelõszolgálat eközben az eltûnt gépet keresi, de nem akad a nyomára. Marimar kétségbeesetten kéri a milliomos San Genis segítségét.

123. Porres atya elutazik Marimarhoz. A nõ már várja, hiszen az atya is szeretne részt venni a milliomos által szervezett keresési akcióban. Bolhással együtt megkezdõdik a nagyszabású akció, csak a kimenetele kérdéses. Marimar bevallja San Genisnek, hogy valójában Sergio a kislánya apja.

124. A milliomos komoly feltételhez szabja az expedíció megszervezését: ha megtalálják Sergiót, Marimarnak nyomban feleségül kell mennie hozzá. A lány kényszerûségbõl elfogadja a méltánytalan ajánlatot. Elindul a keresés, Marimar és Bolhás megtalálja a lábán súlyosan sérült fiatalembert.

125. Sergiót repülõvel kórházba szállítják. Marimar teljes titoktartást kér, senki sem árulhatja el Sergiónak, hogy õ szervezte a mentõexpedíciót. Inocencia elutazik Mexikóba, hogy Angelica segítségére legyen. Meglátogatja Sergiót. A kórházban találkozik Nataliával és barátnõjével.

126. Porres atya elkíséri Marimart és a kislányát Mexikóba, pontosabban a kórházba. Éppen ott van Natalia is. A találkozás nem túl örömteli, már régóta vibrál körülöttük a levegõ. Marimar elõre megrendezett találkozásnak véli, és emiatt ismét összeveszik Nataliával. A gyengélkedõ Sergio elküldi Nataliát, a nõ dúl-fúl az indulattól. Bosszút esküszik Marimar és talán Sergio ellen is. Késõbb Natalia fegyvert szegez Marimar fejének.

127. Brenda menti meg Marimar életét. A pisztolyt a két nõ visszaviszi a kormányzónak, és elmesélik, ami történt. Marimar hirdetést ad fel földvásárlásra. Ezzel nem akar mást, mint hogy Santibañez jelentkezzen, és végre beszélhessen vele. Renato lépre megy, jelentkezik eladóként.

128. Marimar beszámol Sergiónak a gyilkossági kísérletrõl. A kormányzó megkéri Marimart, hogy gyorsítsa meg a válást, és mondjon le a követelésérõl Sergióval szemben. Angelica rábeszéli Inocenciát, hogy változtassa meg a külsejét, ha tetszeni akar Sergiónak. Az ügyvéd közli Marimar döntését Sergióval.

129. Sergio felkeresi Marimart az irodájában. Ajánlatot tesz neki, de Marimar hallani sem akar róla. A fiú belemegy a gyors válásba, de a lányáról nem mond le. Sergio bevallja Inocenciának, hogy Marimart szereti. A nõ erre közli, hogy gyermekkora óta szerelmes Sergióba, és a felesége lenne.

130. Sergio elviszi Inocenciát a klubba, és bemutatja Marimarnak. A szállodában Natalia rátör Sergióra. A férfi közli, hogy felbontja az eljegyzésüket. A lány elpanaszolja az apjának a történteket, aki bosszúból kiutasíttatja Sergiót Valle Encantadóból. Sergio az irodában búcsúzik el Marimartól.

131. Natalia most már Marimar kiutasítását kéri az apjától. Renato aláírja az adásvételi szerzõdést, és kifizeti Marimarnak az adósságát. A nõ tudatja Renatóval, hogy megvásárolta a birtokot. Marimar elmegy a kormányzóhoz, és kéri, hogy vonja vissza Sergio kiutasítását, de kérése süket fülekre talál.

132. Marimar és a kormányzó a kiutasítás miatt lezárja a kapcsolatát. Marimar a reptérre viszi a kislányát, hogy az apa elköszönhessen gyermekétõl. Bevallja Sergiónak, hogy szereti, de a fiú elutasítja, mert Inocenciával utazik San Martin de la Costára. Marimarra is kiutasítás vár.

133. Marimar felajánlja a klubban lévõ részét a milliomosnak megvásárlásra, de amikor közli az eladás okát, San Genis eláll a megvásárlástól. Marimar ekkor Brendára bízza a klub vezetését. Hirdetés útján keres vevõt a tulajdonrészére. Esperanzát és Corazont visszaküldi San Martin de la Costára.

134. Marimar értesíti Porres atyát, hogy megvette a Santibañez-birtokot. Arra kéri az atyát, hogy béreljen neki valahol egy házat a költözésig. Esteban rábeszéli a milliomost, hogy vegye meg Marimar üzletrészét, hiszen a lány sohasem lesz az övé, mert csakis Sergiót szereti. Marimar a birtokra megy.

135. Marimar meglátogatja Chuyt, és közli, hogy az új tulajdonost tisztelheti személyében. Egyben felkéri, hogy Chuy legyen a birtok intézõje. Chuy vállalja a feladatot és elmeséli, hogy miért kellett Renatónak megszöknie és Valle Encantadóba költöznie. Marimar a Santibañez-birtokra megy.

136. Marimar az elsõ adandó alkalommal Angelica szemébe vágja, hogy tudja, hogy õ gyújtotta fel a kunyhót. Az állítását azonban nem tudja bizonyítani. Erre csak egyetlen ember lenne képes, de azt Renato, Angelica férje megölte. Amint Inocencia megtudja, hogy ki a birtok új tulajdonosa, elképesztõen heves féltékenységi rohamot kap. Dühében kilovagol a mezõre Sergio és Marimar után. Utoléri õket, és közli velük a hírt.

137. Inocencia látogatóba megy Antonietához. Arra kéri a házigazdát, hogy fogjanak össze Marimar ellen, hiszen mindketten féltékenyek az új tulajdonosnõre. Crucita megbetegszik, és Marimar segítséget két a gyerek apjától. A férfi nem megy el a kislányhoz, de elküldi Inocencia orvosát.

138. Angelica elutazik a gyermekével Valle Encantadóba. Marimar öregek otthonát és iskolát építtet a faluban. Meghallja, hogy Sergio és Inocencia összeházasodik. Levelet ír a volt férjének, és tudatja vele, hogy a kislányával elmegy a szertartásra. Angelica autóbalesetet szenved.

139. Angelica ugyanúgy hal meg, mint Marimar nagyszülei, de nem bánja meg a tettét. Renato gyermekével együtt visszatér San Martin de la Costára. Chuy viszi a hírt Marimarnak és az atyának. A volt házastársak a mezõn találkoznak. Az asszony meg akarja akadályozni a készülõ esküvõt.

140. Marimar hatalmas botrányt rendez a volt férje esküvõjén, de hiába minden, nem ér el vele semmit, a szertartást megtartják. Chuy megdorgálja engesztelhetetlen gyûlölete és a botrányokozás miatt. Ugyanezt teszi Porres atya is. Sergio ügyvédhez fordul az apja, Renato felmentése érdekében.

141. Marimar megbeszéli Sergióval, hogy birtokának jelentõs részét szétosztja a szegények között. Nem mindenki ért ezzel egyet. Renato felkeresi Marimart, és megfenyegeti, hogy könnyen baja eshet, ha továbbra is megpróbálja tönkretenni a fia házasságát. A fenyegetésre az esküvõn történtek miatt kerül sor. Inocencia és Renato összefog, hogy lehetetlenné tegye az új tulajdonosnõ boldogulását a birtokon. Renatót felmentik a gyilkosság vádja alól.

142. Marimarnak ijesztõen fogy a pénze. Sergiónak panaszkodik. Sergio segít neki. Mindenekelõtt elárulja, hogy Chuy meglopja. Az asszony felelõsségre vonja az intézõjét, aki elõször tagad, majd bevallja, hogy megérezte a jólét ízét. Inocencia féltékenységében Marimar birtokára megy, de útközben rosszul lesz.

143. Sergio figyelmezteti Antonietát, hogy térítse észhez Chuyt. Ha ugyanis továbbra is meglopja Marimart, vele gyûlik meg a baja. Marimart felkeresi egy ügyvéd és Adrian Rosales mérnök. Közlik, hogy a földjén olajat találtak, az pedig az államé. Ugyan kap kártérítést, de el kell hagynia a birtokot.

144. Pezsgõzés helyett Sergio elmegy Marimarhoz, hogy megvigasztalja. A mérnök is visszatér a nõhöz, és felajánlja a segítségét. Renato elmondja a fiának, hogy a mérnök ismét megjelent Marimar birtokán. A férfi a volt feleségéhez rohan. Felajánlja, hogy elválik, és újra elveszi Marimart.

145. Sergio felajánlja Marimarnak, hogy költözzenek el. A férfi majd munkát keres, hogy eltarthassa a családját. Inocencia újra kórházba kerül. Az orvosa agydaganatot állapít meg nála. Marimar meglátogatja. Sergio arra kéri Marimart, hogy várjon rá, de a nõ nem engedi, hogy a férfi elhagyja a feleségét.

146. Porres atya és a család nem örül a készülõ házasságnak. Mindenki tudja, hogy Marimar csak érdekbõl áll oltár elé a mérnökkel. Rosales rohan Marimarhoz, és örömmel újságolja a hírt, miszerint elhalasztották a birtok kisajátításának határidejét. Éppen akkor toppan be Sergio, aki szintén le akarja beszélni volt feleségét az érdekházasságról. Renato kilovagol a mezõre Sergio oldalán. Együtt akarja látni Marimart és a mérnököt.

147. Inocencia bizarr egyezséget köt Marimarral: ha életben marad, Marimar kilép az életükbõl, ha pedig meghal, a nõ feleségül mehet Sergióhoz. Porres atya elmondja Sergiónak, hogy Marimar szakító levelet kapott tõle a börtönben, és ettõl kétségbeesett. A férfi elkéri Marimartól a levelet. Kiderül, hogy azt Angelica írta. Sergio megígéri, hogy ha a felesége életben marad, visszajön Marimarért. Inocencia mûtétje sikerül.

Megosztom másokkal: