Marina tartalma

MARINA tartalma:

1.
Ricardo, a fiatal és meggondolatlan aranyifjú mindenre képes egy jó buliért a barátaival. Dolgozni persze nem nagyon szeret, miközben a feleségével, Adrianaval és az édesanyjával, Albertával együtt a gazdag nagybátyja házában élnek. Ricardo és Adriana pedig szinte gyûlölik egymást. Ricardo egyik barátja eközben szemet vet a szegénysorból származó Marinára, aki a beteg édesanyjával él, és sokat küzd a megélhetésükért. Ricardo nagybátyja, Don Guillermo persze rá akarja bírni a fiút, hogy végre vállaljon felelõsséget és dolgozzon nála, ám eddig nem sok sikerrel. Guillermo asszisztense, Laura fülig szerelmes Ricardóba, de nem mer lépni a fiú irányába. Laurának két testvére van, az egyikük Veronica, a lány céltudatos ikertestvére, aki Laura tökéletes ellentéte, a másik pedig az idõsebb Lucia. Ricardo eközben nem is sejti, hogy a felesége nem tõle, hanem a legjobb barátjától, Juliótól vár gyermeket. Késõbb aztán, miután Marina édesanyja váratlanul meghal, Guillermo magához veszi a lányt, s a bonyodalmak csak ekkor kezdõdnek igazán…

2.
Alberta hisztérikusan reagál arra, hogy Guillermo odavitte Marinát a házba. Marina ugyanis Alberta volt férjének, Guillermo öccsének a lánya, és a férfi szerint joga van a házában élni. Amikor Adriana meglátja, ahogy Ricardo Marianával beszélget, megbotlik és leesik a lépcsõn, majd elveszíti a születendõ gyermekét. Guillermo elmondja az unokaöccseinek, hogy Marina az egykor elhunyt apjuk lánya, majd megbízza Laurát, hogy vásároljon neki mindent, amire szüksége lehet. Adriana és Alberta persze összefognak, hogy manipulálják Guillermót és Ricardót. Julio pedig továbbra is zsarolja Adrianát, aki megbízza a férfit azzal, hogy tûntesse el Marinát…

3.
Az elsõ közös vacsora alkalmával Adriana és Marina összeverekednek, de szinte mindenki Marina pártját fogja. Laura eközben találkozik Daniellel, aki állítólag csak miatta tért vissza a városba, ám Laura Ricardóba szerelmes immár öt éve. Marina véletlenül meghallja, amint Adriana telefonon beszél egy férfival és kiderül, hogy megcsalja Ricardót. Eliasnak, Ricardo bátyjának tetszik egy lány, de sehogy sem tudja meghódítani, ezért eljátszatja, hogy el akarják rabolni…

4.
Matilde ahelyett, hogy beleszeretne Eliasba, most talán örökre megutálja, mert rájön, hogy a férfi átverte. Adriana pedig éppen akkor érkezik haza, amikor Julio megfenyegeti Marinát. Guillermo úgy dönt, hogy hamarosan nyilvánosságra hozza, hogy Marina az unokahúga. Alberta segítséget kér a szobalányoktól is, hogy pokollá tegyék Marina életét. Elias ugyanakkor biztosítja Marinát arról, hogy segíteni fog neki, hogy mûvelt nõvé váljon. Julio késõbb az alkalmas pillanatban elrabolja Marinát, éppen akkor, amikor az Laurához igyekszik vacsorára…

5.
Ricardo meghallja, amikor Adriana Julio mobiltelefonjára üzenetet hagy Marinával kapcsolatban, de a nõnek sikerül kimagyaráznia magát. Julio fogva tartja egy házban Marinát, de nem bántja. Eliast és Matildét ezúttal tényleg megtámadják, de a nõ azt hiszi, hogy ez megint csak Elias buta tréfája. Végül azonban a dolog rosszul végzõdik: Elias lövést kap. Daniel Ricardóra való féltékenységében azonnal megkéri Laura kezét, aki kis habozás után igent mond, bár még nem szereti a férfit. Marinának sikerül kiszabadulnia a szobából, ahova Julio bezárta és felhívja telefonon Laurát, akinek elmondja, hogy ki rabolta el…

6.
Laura azonnal elmegy Guillermo házába és elmondja mindenkinek, hogy Juliónak hívják azt, aki elrabolta. Ezután Ricardo gyorsan rátalál Julióra, aki menekülõre fogja, majd hogy ne kapják el, leugrik egy szikláról a tengerbe. Marina ismét kiszabadul és felhívja Laurát, aki azt javasolja neki, hogy szökjön meg. Daniel hamarosan elveszi feleségül Laurát és látszólag mindketten nagyon boldogok. Veronica azonban nem jelenik meg az ikertestvére esküvõjén. Miután Marina megmenekül, Guillermo megígéri neki, hogy felvesz egy jó magántanárt, hogy a lány mûvelt nõvé válhasson…

7.
Ricardo véletlenül meghallja, amint Marina kimondja, hogy szerelmes belé. A bolond Federico eközben elhiszi Veronica minden szavát, ám a lány csak játszik vele. Alberta újabb gonosz tervet eszel ki, hogy nevetségessé tegye Marinát, miközben úgy tesz, mintha Marina barátnõje lenne, hogy a bizalmába férkõzzön. A Ricardo és Adriana házassági évfordulójára adott partin azonban Marinára olyan ruhát adnak, amivel tökéletesen nevetségessé teszik. Adriana a partin találkozik egy férfival, akivel megcsalta Ricardót, s Marina észreveszi, hogy Adriana csókolózik vele…

8.
Ricardo felelõsségre vonja Marinát a botrányos viselkedéséért. A lány pedig megpróbálja elmondani, hogy miért ment neki Adrianának, de Ricardo nagyon dühös és úgy gondolja, hogy Marina csak hazudozik, mert így akarta visszaadni, hogy nevetségessé tették. Végül azonban rájön, hogy túl szigorú volt a lánnyal, és bocsánatot kér. Ettõl a naptól kezdve már a vendégszobában alszik – Adriana bánatára. Amikor ráadásul Ricardo színházba hívja Marinát Adriana tudta nélkül, a feleség nagyon dühös lesz…

9.
Federico eldönti, hogy végleg elhagyja Rosaldát, hogy elvehesse feleségül Veronicát. Adriana eközben botrányt rendez Guillermo irodájában, de ezzel csak azt éri el, hogy magára haragítja a férfit. Adriana aznap este nagyon csúnyán berúg, majd újabb botrányt csinál, ezúttal azonban a házban. Az álarcos rabló késõbb belopózik Marina szobájába és kis híján belefojtja a fürdõkádba. Elias pedig kap egy lehetõséget Matildétõl…

10.
Veronica alkalmazottja kideríti, hogy Ricardónak van egy barátnõje, aki arra vár, hogy a férfi mielõbb feleségül vegye. Elias és Matilde eközben bejelentik, hogy összeházasodnak. Adrianát elrabolja a titokzatos rabló és megpróbál erõszakoskodni vele, de a nõ kapva kap az alkalmon és lefekszik a férfival önszántából, s még csak nem is sejti, hogy ki az. Federico késõbb közli a barátnõjével, Rosaldával, hogy elhagyja…

11.
Adriana rájön, hogy az álarcos rabló nem más, mint Julio, aki nagyon is életben van. Federicót eközben szétveti a méreg, amikor rájön, hogy Veronica felültette. Ricardo pedig féltékeny Marinára és a barátjára. Adriana és Julio gonosz tervet eszelnek ki, hogy eltávolítsák Marinát a házból, ehhez pedig a nõ két cseléd segítségét is kéri. Guillermo elmondja Marinának az igazat, hogy a lány az unokahúga…

12.
Adriana megtudja, hogy az édesanyja igazából nem más, mint Lazara. Ekkor aztán hatalmas botrány kerekedik, amelynek az lesz a vége, hogy Guillermo végül Adrianát dobja ki a házból. Adriana azonban kis híján megöli Guillermót és Ricardót. Majd, amikor elviharzik a házból, az autójával balesetet szenved. A kórházi ágyán késõbb mindent elmond Ricardónak, még azt is, hogy a közös gyermekük apja Julio volt…
Egyéb epizódok

13.
Adriana a halála elõtt még megátkozza Marinát és Ricardót. A temetés után persze Ricardo megkéri Marina kezét, aki igent mond. Az esküvõt pedig a féléves gyászidõszak letelte után akarják megtartani. Alberta eközben bosszút esküszik, Julio pedig elhagyja a házat az esküvõig. Eltelik hat hónap, és Ricardo és Elias együtt tartják az esküvõjüket. Marina a nászút utáni egyik reggel megszédül és hányingere van, majd kiderül, hogy gyermeket vár. Alberta eközben megbíz egy magánnyomozót, hogy készítsen Marináról kompromittáló fotókat. Federico pedig elköltözik Rosalitától, aki elájul a hír hallatán…

14.
Papalotte erõszakkal megcsókolja Marinát, s a magánnyomozó természetesen lefotózza a jelenetet. Alberta pedig azonnal megmutatja a képeket a fiának, Ricardónak, aki hihetetlenül mérges lesz. Majd amikor hazamegy, nem engedi Marinának, hogy megmagyarázza a történteket. Ricardo és Alberta ekkor Madridba utaznak, ahol Ricardo megismer egy lányt a bárban…

15.
Eltelik kilenc hónap, Marina pedig hamarosan megszüli a gyermekét. A lány azonban nem érti, hogy miért nem kereste ilyen hosszú ideig Ricardo, miközben Alberta természetesen mindent megtett azért, hogy a fiát teljesen elszigetelje a feleségétõl. De Ricardo sem érti, hogy miért nem kereste Marina. Julio visszatér a villa pincéjébe, Gertudis nagy örömére. Marinát autóval követi az álarcos Julio, de a lány segítséget kér, ráadásul a szülés is megindul. A kórházban egymás mellett fekszenek, majd szinte egyszerre adnak életet a gyermeküknek a szintén elhagyott Rosalitával…

16.
Marina a szülés után depresszióba esik, s nem foglalkozik a kisbabájával. Juliónak eközben az a terve, hogy elrabolja Marina gyermekét, ugyanis Julio még mindig szerelmes Marinába. Marina kikerül a kórházból és céltalanul bolyong a kisfiával a karjaiban. Julio pedig a jó alkalomra vár és elrabolja a csecsemõt. Eközben Rosalita árvaházba adja a gyermekét. Julio Marina gyermekét egy elhagyatott helyen hagyja, majd egy szegény asszony találja meg. Ricardo beszél a bátyjával és rájön, hogy az anyja hazudott neki. Julio késõbb kicsalja Gertrudis összes pénzét, amelyet húsz év alatt gyûjtött össze…

17.
Marinát szanatóriumba viszik, de szépen lassan kezdenek visszatérni az emlékei. Gertrudis pedig rájön, hogy Julio átverte. Lupe, az asszony, aki megtalálta Marina gyermekét eközben szeretné megtalálni a kisbaba édesanyját. Ricardo visszatér és azonnal a felesége keresésére indul. Elias elbocsátja Gertrudist, mert kiderül, hogy a cseléd mennyit ártott a lánynak, így Sarah, egy másik cseléd rokona veszi át a helyét. Sarah pedig rögtön szemet vet Ricardóra. Egy hónap elteltével Marina már mindenre emlékszik…

18.
Ricardo elmegy az árvaházba, hogy örökbe fogadjon egy gyermeket, amivel Marinát boldoggá teheti. Alberta Balbinát is megpróbálja rávenni arra, hogy segítsen neki a Marinával kapcsolatos tervében. Alberta aztán nagyon jó szövetségesre talál Sarah személyében. Marina nagyon meglepõdik az örökbefogadott kislányon, és furcsán viselkedik. A hajléktalanná vált Gertrudis véletlenül találkozik Lupával, aki megtalálta Marina gyermekét. Lupe pedig felajánlja Gertrudisnak, hogy ott maradhat nála. Gertrudis ekkor megtudja, hogy Lupe csak találta az utcán a kisfiút…

19.
Gertrudis elmondja Lupénak, hogy ismeri a kisbaba valódi édesanyját. Majd azt is közli, hogy õ nagyon sokat ártott Marinának és jóvá szeretné tenni, amiket tett. Ezért hát elmegy, hogy Marinát elvigye a gyermekéhez. Útközben azonban baleset történik vele, egy autó elgázolja és kórházba kerül. Mielõtt azonban kómába esik, még elmondja Marinának, hogy ismeri a nõt, akinél Marina kisfia van, de ennél többet már nem tud mondani. Hat évvel késõbb láthatjuk a már iskolába járó Chuy-t, Marina kisfiát, aki idõközben felcseperedett. Amikor Paty-nak mennek ajándékot vásárolni, Marina véletlenül találkozik a saját fiával, aki egy bicikli után sóvárog. Marina megveszi neki a biciklit és még sok minden mást is a szegény fiúnak, aki elmondja, hogy az anyukájának nincsen pénze semmire…

20.
Marina és Ricardo sokat vitáznak egymással. A férfi ugyanis nem tudja megérteni, hogy Marina miért hajszolja még mindig az eltûnt kisfiát. Sarah pedig ügyesen megpróbálja behálózni Ricardót, és még az is sikerül neki, hogy titokban együtt ebédeljenek. Marina azonban kezd sejteni valamit. Rosalita bûnbocsánatért esedezik a templomban, mert annak idején elhagyta a kislányát. Julio eközben börtönben van, de elhatározza, hogyha majd kiszabadul, ismét az lesz az élete célja, hogy tönkre tegye Marinát. Laura pedig egyre szomorúbb, mert nem sikerül teherbe esnie és Daniel nem is hajlandó errõl beszélni. Ráadásul a férfit kirúgják a munkahelyérõl…

21.
Ricardo elviszi Saraht vacsorázni, amikor is a lány szerelmet vall a férfinak. Marina megsejti, hogy a férje nem üzleti vacsorára megy, hanem valakivel randevúzik. Alberta Marinát teszi felelõssé azért, mert Ricardo kénytelen más nõk után nézni. Laura eközben nagyon boldogtalan, mert Danieltõl nem lehet gyermeke. A férfi ekkor felajánlja Laurának, hogyha kell, elválik tõle, hogy a lány boldog lehessen. Alberta, bár nem szereti Marinát, de ezúttal mellé áll, mert nem akarja a fiát holmi olcsó nõcskékkel látni…

22.
Balbina elmondja Marinának, hogy Ricardo engedélyezte Sarahnak, hogy szombat este is elhagyja a házat. Danielnek problémája van az alkohollal, de Laura mellette áll. Eközben egy új cselédet vesznek fel a házba, aki Sarah egyik legjobb barátnõje, s mellesleg egy tolvaj, mert az elõzõ helyrõl lopás miatt dobták ki. Marinának elege van, és mivel tudja, hogy Ricardo megcsalja, azt javasolja neki, hogy váljanak el. Alberta pedig ordibálni kezd, amikor meglátja, hogy Sarah megcsókolja a fiát, és azonnal kirúgja a házból a cselédet…

23.
Saraht Alberta ki akarja rúgni, de a lány visszafelesel, sõt, megtagadja, hogy elhagyja a házat. Alberta ekkor olyan rosszul lesz, hogy elájul. Eközben Marina és Sarah összeverekednek, s felpofozzák egymást. Sarah megzsarolja Ricardót, hogy amennyiben kidobja a házból, kitálal Marinának mindenrõl. Amikor azonban Marina meglátja, ahogy Ricardo és Sarah egymás karjaiban csókolóznak, Sarahnak végleg mennie kell…

24.
Chuy nagyon rosszul van, belázasodott és egyre csak gyengül. Lupe pedig nem tudja, hogy mihez kezdjen. Az orvos szerint szerencsére csak egy vírusos megbetegedés áll a háttérben. Alberta meglepõ módon, õszintén elmondja Marinának, hogy ezerszer inkább azt szeretné, hogy a fia Marinával maradjon, minthogy egy cseléddel álljon össze. Chuy elmondja Lupénak, hogy az édesanyjával álmodott, aki nem Lupe volt. Sarah megvárja Ricardót és megfenyegeti, hogy nem szabadul meg tõle soha. Daniel ismét felönt a garatra és kirúgatja magát a cégtõl, mert még Ricardóval is összetûzésbe keveredik. Laura ezt pedig már nem tûrheti tovább…

25.
Eltelik tíz év és Chuy, illetve Paty immár kamaszokká válnak. Chuynak idõközben ott kellett hagynia az iskolát, hogy a szegény beteg Lupénak segítsen. Paty pedig eközben éli a látszólag gondtalan életét. Most például Marinát próbálja meggyõzni arról, hogy vegyenek neki egy autót Ricardóval. Sarah idõközben összekerült Julióval. Chuy barátja is ismeri Juliót, akivel együtt járnak rabolni. Amikor Chuy felhozza a gondolatát annak, hogy esetleg õ is lopna, hogy pénzük legyen, Lupe teljesen kiborul és megtiltja, hogy a fia ilyenekbe keveredjen. Marina pedig még mindig sokat gondol a fiára…

26.
Julio végleg elhagyja Saraht. Lupét eközben elüti egy autó, s nagyon súlyos az állapota. Ricardo fegyvert hoz a házba, mert félti a családját az egyre gyakoribb bûnözés miatt. Sarah késõbb arra készül, hogy ismét megzsarolja Ricardót, a férfi pedig nem tehet mást, fizet. Daniel az elmúlt évek alatt alkoholistává vált. Laura pedig nem boldog, de úgy érzi, hogy nem hagyhatja el a beteg férfit…

27.
Chuynak kevés ideje van, hogy megszerezze az édesanyjának a gyógyszert, amely megmentheti az életét, de az nagyon sok pénzbe kerül. Ezért elfogadja a barátja ajánlatát és betörnek egy gazdag villába. Ám éppen a valódi szülei, Marina és Ricardo házát választják. Chuy lebukik, és Ricardo majdnem lelövi, végül azonban a rendõrségre kerül, ahol elõzetesben tartják. Marina utánajár a gyerek meséjének és rájön, hogy tényleg a beteg anyjának próbált pénzt szerezni. Ekkor elhatározza, hogy segít Chuynak. Bruno, Paty unokatestvére és Ricardo is Marina ellen vannak, mert nem értik, hogy miért próbál segíteni annak a fiúnak, aki rájuk tört…

28.
Daniel részegen jön haza, s miután kidobatta magát Laura munkahelyérõl, majd a feleségével is erõszakoskodik. Felpofozza és fojtogatja, de ekkor Lucia leüti a férfit. Ricardo nem akar segíteni Chuynak, és nem akarja visszavonni a feljelentést. Közben a fiú kellemetlen helyzetbe kerül, mert a cellatársa meg akarja ölni, és ellopja a cipõjét meg a ruháját. Daniel eközben olyan, mintha nem lenne önmaga, és persze nem megy bele, hogy elváljon Laurától…

29.
Marina összeveszik Ricardóval Chuy miatt és elmegy a fiú édesanyjához, Lupéhez, aki már jobban van a kórházban. Sarah elújságolja Juliónak, hogy sok pénze van, de már hallani sem akar róla. Lupe elmondja Marinának, hogy Chuy nem a vérszerinti kisfia, csak kisbaba korában találta a gyermeket az utcán. Marinának persze azonnal eszébe jut, hogy Chuy talán tényleg az õ fia, és mindez a végzet. Amikor pedig Lupe házában meglátja azt a ruhát, amelyben az asszony megtalálta Chuyt, már biztos benne, hogy Chuy az õ gyermeke…

30.
Marina hamarosan kihozza Chuyt a börtönbõl. Daniel pedig összepakolja a holmiját, és ismeretlen helyre távozik. Nem sokkal ez után azonban telefonon közlik Laurával, hogy Daniel autóbalesetben meghalt. Sarah továbbra is zsarolni próbálja Ricardót, de a férfi ezúttal elutasítja. Marina késõbb rengeteg ruhát vesz Chuynak…

31.
Ricardo azon gondolkodik, hogy megéri-e fizetni Sarahnak és Juliónak, mert egyébként ennek Paty látja a kárát. Chuyról pedig már pletykálnak is a környéken, hogy egy gazdag nõ kitartott szeretõje. Ricardo elmondja Marinának, hogy Sarah zsarolja õt…

32.
Mivel Laura elutazik, Ricardo felvesz egy új titkárnõt helyettesíteni. Rosalda egy gyönyörû lány, és jó ajánlásokkal rendelkezik különbözõ cégektõl. Nem is sejti, hogy így akaratlanul is közel kerül a vér szerinti lányához. Egy beszélgetés során azonban Ricardo számára világossá válik, hogy talán éppen Paty Rosalda lánya. Chuynak nem tetszenek a pletykák, amelyeket róla terjesztenek, ezért megkéri Marinát, hogy egy ideig ne keresse…

33.
Marina ismét kibújik az ígérete alól, hogy kölcsönadja Albertának a gyémánt nyakéket. Persze nem is tudná, hiszen már eladta az ékszert. Sarah és Julio megnyitják a kávézót, és a lány egyik nap meglátja Marinát a szemközti házba bemenni. Paty egy nap úgy érkezik haza az iskolából, hogy nagyon rosszul van. Amikor Marina megkérdi, hogy mi a baja, a lány nagyon undokul viselkedik vele, mert azt hiszi, hogy az anyja megcsalja a férjét…

34.
Alberta és Paty követik Marinát és azt hiszik, hogy Chuyval csalja meg Ricardót. Veronica eközben a Lauránál talált fotó alapján elhatározza, hogy bele fog szeretni Ricardóba. Paty meghívja Chuyt egy buliba, és a srác fülig szerelmes lesz Patyba…

35.
Veronica nagyon meglepõdik, amikor Laura bejelenti, hogy apáca akar lenni. Chuy pedig nem marad sokáig a partin, ahová Paty meghívta. Ricardo meghallja, amikor Marina Chuyt próbálja elérni telefonon. Rosa pedig megtudja, hogy Federico a céghez jön dolgozni és ráadásul a lánynak kell segítenie, hogy megfelelõ lakást találjon neki. Paty eközben meggyõzi az apját, hogy vigye el õt és Marinát egy hosszú utazásra. Marina természetesen hallani sem akar arról, hogy távol legyen Acapulcótól. Paty ekkor szajhának nevezi az anyját, aki ezért pofon vágja…

36.
Ricardo felhívja Laurát és elmondja neki, hogy szerinte rossz ötlet, hogy apáca akar lenni. Paty nagyon összeveszik Marinával és közli vele, hogy biztosan tudja, hogy szeretõt tart. Eközben kiderül, hogy Guillermo cége a csõd szélén áll. Paty pedig felhívja Chuyt…

37.
Paty vacsora közben ismét beleköt Marinába és közli, hogy új fiúja van. Rosalita pedig két dolgot szeretne megtudni mindenképpen, azt, hogy Paty az árvaházba adott kislánya e és, hogy vajon mi történhetett Federicóval, aki a jelek szerint társulni fog Guillermo cégébe. Paty eközben azt tervezi, hogy egy bulit rendez és meghívja Chuyt is…

38.
Ricardo észreveszi, hogy pénz tûnt el a széfbõl, s Marina így ismét kénytelen hazudni. Ráadásul megint szóba kerül a nyakék is. Rosalita nagy könyörgések árán végre megtudja, hogy ki is a lánya, de soha nem árulhatja el az igazságot Patynak…

39.
Laura hamar beilleszkedik a zárda életébe, s a gyerekek is nagyon megszeretik, de egy ott dolgozó kertész valamiért nagyon kerüli a társaságát. Guillermo figyelmezteti Albertát, hogy amennyiben tovább gyötri Marinát, tényleg mennie kell a házból. Rosa pedig elmondja Ricardónak, hogy megtudta, hogy Paty az õ lánya. Marina viszont kénytelen elmondani Patynak, hogy Chuy a fia…

40.
atyt szörnyû bûntudat gyötri, hogy csúnyán bánt az édesanyjával, majd elmondja Marinának, hogy egymásba szerettek Chuyval. Marina késõbb összefut Sarahval és Julióval, s nagyon meglepõdik, hogy a férfi még életben van. Paty összeveszik Albertával, mert a nõ elmondja neki, hogy bármit megtesz azért, hogy tönkretegye Marina életét…

41.
Ricardo kap egy névtelen levelet, amelyben valaki azt írja, hogy egy hozzá közel álló személy becsapja õt. Alberta természetesen ismét Marina ellen fordul, hiába is figyelmezteti Guillermo. Laura nem érti, hogy miért nem akar a titokzatos férfi beszélni vele, és nem is sejti, hogy kicsoda lehet…

42.
Julio a saját házában fenyegeti meg, majd meg is zsarolja Marinát. Ricardo eközben visszavonja a feljelentést. Federico pedig meglepõdik, amikor meglátja Rosaldát a cégnél…

43.
Federico szerint a bank nem adna kölcsönt a cégnek, ezért egy magánbefektetõt akar keresni. Guillermo elkíséri Marinát Julióhoz és Sarahhoz, akiket megfenyeget, hogy ne próbálják tovább zaklatni a lányt. Julio névtelenül felhívja Ricardót, hogy ismét bajba keverje Marinát. Federico elutazik Don Joaquinhoz, hogy megtegye neki az üzleti ajánlatot. Ricardo pedig ismét elkezd kételkedni Marinában, mert nem tud elszámolni az eltûnt pénzzel és a sok idõvel, amit nem otthon tölt. Alberta közben elmegy Chuy anyjához és botrányt rendez…

44.
Alberta rosszul lesz, amikor összeveszik Marinával. Ricardo eközben magánnyomozót fogad, hogy kiderüljön Marina titka. Federico megkapja a kölcsönt, de Veronika mindenképpen ellenõrizni akarja a férfit, ezért elutazik vele az Alarcon vállalathoz…

45.
Ricardo és Elias nagyon meglepõdnek Veronica láttán, mert mind a ketten Laurának hiszik. A magánnyomozó azt az információt hozza Ricardónak, hogy Marinának egy fiatal szeretõje van. A férfi persze ezután kérdõre vonja a feleségét, majd összevesznek. Alberta pedig magához tér és mindent elmond a fiának…

46.
Ricardo meghallja, ahogy Marina telefonon beszél valakivel és ettõl nagyon ideges lesz. A férfi kérdõre vonja Guillermót, hogy miért áll mindig Marina mellé. Veronica eközben kikezd Ricardóval. A férfi újabb telefonhívást kap és egy címet is, ahol Marina állítólagos szeretõje lakik. Veronica késõbb szörnyû tettet követ el, amikor Joaquin bácsi rosszul lesz, Ricardo pedig elköltözik otthonról. Patynak elmondja Rosalda testvére, hogy a kislányt örökbe fogadták…

47.
Patynak nyoma vész. A lány aztán véletlenül éppen Julióba botlik, aki elviszi a Sarahval bérelt lakásukba. Lupe eközben arra készül, hogy azonnal elhagyja Marina lakását, mert nem akarja, hogy Chuy az Alarcon-villában éljen. Daniel felfedi magát Laura elõtt. Marina pedig kénytelen Rosával együtt keresni Patyt. Julio és Sarah váltságdíjat akarnak követelni Patyért, de a lánynak sikerül megszöknie, majd hazatérnie…

48.
Paty elmondja otthon, hogy Julio és Sarah próbálták õt elrabolni. Julio, Eleonora és Sarah elmennek az Alarcon-házba, ahol pisztollyal fenyegetik meg Marinát, majd pénzt követelnek. Guillermo, Ricardo és Elias persze közbelépnek, de Juliónak sikerül elmenekülnie. Saraht és Eleonorat pedig elfogják a rendõrök. Ricardo úgy dönt, hogy elköltözik otthonról, majd Marina szembesül azzal, hogy Chuy nincs már a lakásban. Federico találkozik Marinával és felajánlja neki a segítségét. Veronica késõbb fondorlatos tervet ajánl Federicónak…

49.
Marina végre erõt vesz magán és elmondja Ricardónak, hogy Chuy nem más, mint kettejük közös gyermeke, akit még csecsemõ korában raboltak el Marinától. Ricardo persze õrültnek nevezi a feleségét és azt hiszi, hogy Marina így próbálja leplezni a szeretõjét elõtte. Alberta pedig megfenyegeti Rosalitát, hogy meg ne próbáljon Paty közelébe kerülni. Veronica eközben kikezd Ricardóval. Marina megpróbálja bebizonyítani a férjének, hogy Chuy a fia, de Lupe asszony barátnõje pont az ellenkezõjét bizonygatja…

50.
Ricardo még Patynak sem hiszi el, hogy Marina nem csapta be õt. Eközben Veronica, Laura hangján beszélve felhívja Ricardót és találkozót kér tõle. Majd elmondja a férfinak, hogy Marina azt mesélte neki egyszer, hogy más férfit szeret, ráadásul azt is, hogy a fiuk holtan született, akit Marina temetett el a tengerparton. Lupe azt tervezi, hogy elköltöznek Chuyval a fõvárosba, mert így távol lesznek Marinától. Ráadásul Lupe bosszút akar állni Clorindán, amiért az állandóan hazugságokat pletykál…

51.
Paty nem bocsátja meg Brunónak, hogy elmondta a közös barátaiknak, hogy örökbe fogadták õt. Alberta eközben elmegy a zárdába, hogy kérdõre vonja a felelõst azért, amiért kiderült, hogy ki Paty igazi édesanyja. Clorinda pedig továbbra is mindenféle butaságokat mesél Lupérõl Marinának…

52.
Ricardo közli Marinával, hogy beadja a válópert. Marina késõbb Guillermóval együtt elmegy Lupe házába, és a fiát követeli. Lupe azonban azt hazudja neki, hogy azért jöttek el, mert Chuy titokban kezdett beleszeretni Marinába. Laura megpróbálja Veronica lelkére beszélni, hogy ne csináljon butaságot, de a gonosz ikertestvére elhiheti Laurával, hogy Lucia kezd megõrülni és mindenfélét kitalál. Elias pedig elmondja a bácsikájának, hogy az Alarcon vállalat csõdbe ment…

53.
Paty újra megszédül, Guillermo pedig nagyon aggódik miatta. Ricardo részegen, pisztollyal hadonászva jelenik meg Chuy környékén és a fiút keresi. Federico is Chuyt keresi, és meg is találja, majd azt mondja a fiúnak, hogy Marina küldte és nagyon szenved Chuy miatt. Alberta pedig megint hatalmas botrányt csinál, a cseléddel és Marinával is összeveszik. Paty ekkor rosszul lesz, és elájul. Veronica elmondja Luciának, hogy elmegyógyintézetbe fogja küldeni. Marina késõbb szembesül vele, hogy kitépték azt az oldalt, amelyen Chuy születését dokumentálta a kórház…

54.
Marina nagyon aggódik Paty miatt, miközben az orvos csak Ricardónak akarja elmondani, hogy mik lettek a vizsgálat eredményei. Veronica egy csellel megerõsíti a látogatóba érkezõ Laurában, hogy Lucia egyre rosszabbul van. Ricardo elmegy az orvoshoz és megtudja, hogy Paty haldoklik egy súlyos betegség okán. Federico eközben értesül arról, hogy Paty édesanyja Rosalba. A férfinak pedig eszébe jut, hogy talán õ lehet a lány édesapja. Veronica késõbb Laurának öltözve elmegy Marinához és arra bíztatja, hogy váljon el Ricardotól…

55.
Paty orvosa meglepõ módon azt mondja Marinának és Ricardónak, hogy halmozzák el a lányt a szeretetükkel, de ne mondják el neki, hogy beteg. Julio elmondja Lupénak, hogy tudja, hogy a fiú igazi édesanyja Marina. Ricardo jelentkezik irodalomtanárnak Paty gimnáziumába, hogy így még közelebb legyen a lányához. Veronica és Laura örökli Joaquin bácsi millióit, de Lucia kihallgatja, amikor Veronica éppen Federicóval szövetkezik. Alberta elmondja Rosalbának, hogy Paty haldoklik. Julio eközben megzsarolja Marinát, hogyha nem fizet neki, akkor elmondja Chuynak, hogy Marina az igazi édesanyja, aki szívtelenül elhagyta õt annak idején…

56.
Pastora elmondja Marinának, hogy szerinte Federico halálosan szerelmes belé. Ricardo részegen meg akarja erõszakolni Marinát, de Guillermo leüti a férfit. Paty hallja a sikoltozást, de olyan rosszul van, hogy nem tud felkelni az ágyból. Chuy eközben csak Patyról álmodozik. Lucia pedig azt a papírt keresi, amin Chuy születési adatai találhatóak. Federico segíteni akar Chuynak, hogy bejuthasson egy gimnáziumba, miközben meg akarja tudni, hogy Paty az õ lánya-e. Lucia már majdnem odaadja Marinának a kitépett lapot, amikor beállít Veronica is a lakásba. Bruno megtudja, hogy Paty nemcsak vérszegény, hanem súlyos beteg is. Ricardo késõbb megkapja a tanári állást…

57.
Lucia már majdnem megmutatja a kitépett papírt Marinának és Ricardónak, amikor megjelenik Federico, aki hazaviszi Luciát. Ott Veronica benyugtatózza, és elmondja Federicónak, hogy meg fogja ölni. Ricardo eközben megkezdi a tanítást Paty osztályában. Rosalba külföldre szeretné vinni Patyt, mert ott esélye lehetne a gyógyulásra. Federiconak sikerül bejuttatnia Chuyt ugyanabba a gimnáziumba, ahová Paty is jár, de Marina szerint ennek szörnyû következményei lesznek. Ricardo késõbb lefekszik Veronicával. Marina megtalálja Veronica csekkjét Ricardo zakójának zsebében, és kérdõre vonja a nõt, hogy miért adott kölcsön a férjének. Federico pedig Ricardo néven íratja be Chuyt a gimnáziumba…

58.
Bruno õszinte szerelmet vall Patynak, de a lány elmondja, hogy nem tudja viszonozni az érzéseit. Alberta ki akarja dobatni Rosalbát a házból, aki viszont el akarja vinni Patyt külföldre. Ricardo találkozik Chuyval az iskolában, és nagyon meglepõdik. Marinának személyi asszisztensi állást ajánl Federico, amit a lány el is fogad. Ricardo megtudja, hogy Federico a saját fiaként íratta be Chuyt az iskolába, majd megpróbál Chuy tudásában hiányosságokat találni, de a fiú mindenre helyesen felel…

59.
Veronica elárulja Marinának, hogy tud a fiáról és találkozott is vele. Ricardo összeveszik Federicóval és elmondja, hogy csalódott benne amiatt, hogy Chuyt abba az iskolába íratta, ahol tanít. Rosalba ismét elmegy Marináék házába és mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy elmondja Patynak az igazságot a betegségérõl. Lucia eközben retteg Veronicától, s könyörög, hogy ne adjon neki több injekciót…

60.
Ricardónak nagyon fáj, hogy Federico meg akarja szerezni Marinát. Marina késõbb találkozik Julióval, de Matildét is elviszi magával. Ám, amikor Marina rálõ Julióra, az szintén fegyvert ránt és Matilda sérül meg. Marinának ettõl hatalmas lelkiismeret-furdalása van, miközben Matilde súlyos állapotban fekszik a kórházban. Ricardo az este nem tér haza, és az éjszakát Veronicánál tölti..

61.
Ricardo nehezen akarja elhinni, hogy az Alberta által talált szerelmeslevelet Chuy Marinának írta. Veronica ekkor elmondja Ricardónak, hogy szerinte hogyan szabadulhat meg Chuytól mindörökre. Marina eközben megtudja, hogy Lupe hazudott neki, és valójában nem szerelmes belé a saját fia. Amikor azonban kérdõre vonja Lupét, az asszony újra egy még nagyobb hazugsággal tetézi az eddigieket. Ráadásul Paty bizalma megrendül Marinában, amikor elolvassa a szerelmeslevelet. Majd Ricardo és Paty is azt hiszik, hogy Chuy Marinát szereti…

62.
Veronica sikeresen elhiteti Laurával, hogy Lucia megbolondult és hamarosan elmegyógyintézetbe kell zárni. Guillermo elmegy szórakozni Rosalbával, s Marina féltékeny, mert azt hiszi, hogy a bácsikája ezután majd az asszony pártját fogja. Marina nem képes elhinni, hogy Ricardo ennyire gonosz Chuyval. Paty eközben nagyon rosszul lesz, és úgy érzi, hogy bármikor meghalhat…

63.
Mindenki zaklatott állapotban van, mert Paty állítólag haldoklik. Alberta ekkor ismét botrányt rendez, és összeveszik Marinával. Ricardo ki akarja dobni Federicót a házból, de Marina védelmezi a férfit. Alberta találkozik Patynál is, de õ sem mondja el neki, hogy mi a baja. Ez után azonban beszél Marinával és elmondja neki, hogy Patynak mindenképpen meg kell tudnia az igazat…

64.
Alberta fellármázza a házat, amikor Chuy megjelenik, hogy Patyt lássa. Marina fültanúja lesz, amikor Veronica Ricardót arra bíztatja, hogy hagyja el örökre az Alarcon házat. Veronica késõbb titokban elmondja Patynak, hogy szörnyû betegségben szenved. Ricardo elmegy Lupe házához és kérdõre vonja az asszonyt, hogy Chuy és Marina között milyen kapcsolat van. Az asszony persze, mint már annyiszor, ismét hazudik, azért, hogy ne veszítse el Chuyt…

65.
Lucia elmondja Federicónak, hogy tudja, hogy nem õrült meg, csak Veronica állítja be úgy, továbbá azt is, hogy tudja azt, hogy Federico és Veronica tönkre akarják tenni Marina házasságát. Chuy eközben belopózik Patyhoz a házba, és örök szerelmet fogad a lánynak…

66.
Rosalba Guillermonak önti ki a szívét, szerinte az Isten bünteti, mert annak idején elhagyta a lányát. Guillermo ekkor megcsókolja a fiatalasszonyt. Patynak még mindig próbálnak ködösíteni, pedig a lány már tudja, hogy halálos beteg. Azt viszont nem mondja el, hogy kitõl tudta meg az igazságot. Veronica eközben egy ördögi tervvel eléri, hogy Lupe megijedjen és menekülni akarjon Acapulcóból. Lupe és Chuy vitáznak, mert a fiú nem akar elköltözni és ekkor az asszony véletlenül elszólja magát, hogy Chuy nem is az igazi fia…

67.
Chuy összeverekedik Paty unokatestvérével, erre Ricardo kicsapja az iskolából. Ricardo megtudja, hogy Chuy nem Marinába, hanem Patyba szerelmes, de nem tudja, hogy hihet-e ennek a hírnek, ellenben tovább sértegeti Marinát. Lupe eközben elmondja Marinának, hogy az elmúlt idõben sok mindenben hazudott neki. Alberta azonban véletlenül kihallgatja a beszélgetést…

68.
Alberta sírva kér bocsánatot Marinától, amikor rájön, hogy minden, amit eddig hitt, az hazugság volt. Paty ismét rosszul lesz és Chuyt hívja. Alberta ekkor majdnem elmondja Chuynak, hogy õ a nagymamája. Federico szövetséget ajánl Luciának, hogy próbálják meg megállítani Veronicát. Paty pedig megkéri Federicót, hogy ne álljon Marina és Ricardo közé…

69.
Lupe megpróbálja meggyõzni Ricardót arról, hogy Chuy a fia, de a férfi nem hisz neki. Guillermo azt javasolja Marinának, hogy vigyék Patyt Houstonba, ahol talán esélye lenne a gyógyulásra. Kiderül, hogy vérátömlesztést kell kapnia és az odasietõ Chuynak a vére megfelelõ csak. Lucia közben megszökik Veronica elõl, majd Federicónál keres menedéket…

70.
Guillermo újra felhozza a kérdést, hogy esetleg más országban kellene a Paty gyógyulásához vezetõ utat keresni. Ricardo és Marina eközben hivatalosan is elválnak. Laura kétségbeesve hívja fel a testvérét, hogy azonnal menjen el hozzá. Veronica pedig Laurának öltözve felkeresi Ricardót és bemeséli neki, hogy Marina és Federico már két éve együtt vannak…

71.
Ricardo és Laura közelebb kerülnek egymáshoz. A férfit pedig egyre jobban félrevezetik a saját megérzései. Lucia elmegy Laurához és elmondja neki az igazságot Veronicáról. Marina még mindig szereti Ricardót és szomorú, hogy az életük végül így alakult. Rosalba beszél Patyval, mert el szeretné vinni az Egyesült Államokba, hogy ott meggyógyuljon, de a lány nem akar menni…

72.
Rosalba nagyon felzaklatja Patyt, aki megtudja, hogy a szülei elváltak. Guillermo pedig megígéri Rosalbának, hogy segít meggyõzni Marinát és Ricardót. A gonosz Veronica eközben olyanokat mond Patynak, amitõl a lány nagyon szomorú lesz és leginkább a halált kívánja…

73.
Ricardo megpróbálja tisztázni Marinával a félreértést és esetleg újrakezdeni a kapcsolatukat, de a nõ észreveszi Veronica rúzsfoltját a volt férje arcán, ezért úgy dönt, hogy inkább azt válaszolja, hogy hozzámegy Federicóhoz. Clorinda eközben azt állítja, hogy a varázserejével meg tudná menteni Paty életét. Ricardo Chuy legnagyobb meglepetésére pedig elmegy hozzá és megkéri, hogy menjen vissza az iskolába…

74.
Guillermo megpróbál segíteni Rosalbának, de a férfi szerint még nem ez a kellõ pillanat. Clorinda úgy dönt, hogy beveti a boszorkány-tudományát és meg fogja menteni Patyt. Federico megtudja, hogy állítólag egy Laura nevû apáca mondta el, hogy Marina Chuy édesanyja, majd a gyanúja is bebizonyosodik, hogy valójában Veronica volt az. Chuynak nagyon rosszul esik, hogy Lupe elvitte Clorindát a kórházba. Federico és Lucia elmennek Veronica lakásába és a házvezetõnõ segítségével végre megtalálják az anyakönyvi kivonatot. Paty úgy dönt, hogy szeretne hazamenni és a szülei el is viszik, hogyha megtörténne a szörnyû tragédia, akkor legalább ne a kórházban. Federico eközben odaadja Ricardónak a születési anyakönyvi kivonatot…

75.
Veronica roppant ideges lesz, amikor kiderül, hogy Federico és Lucia elvitték a papírt. Ricardo pedig rájön, hogy szörnyû hibát követett el, hogy nem hitt Marinának. Paty eközben anyának szólítja Rosalbát. Ricardo persze Marina bocsánatáért esedezik, de a volt felesége elutasítja a férfi közeledését. Ricardo elmegy, hogy beszéljen Chuyval, mint a fiával…

76.
Alberta összeveszik Federicóval, s közli a férfival, hogy nem akarja többet a házban és Chuy körül látni. Paty állapota picit javul, köszönhetõen a sok jó dolognak, ami körülötte történt. Albertának eközben az a terve, hogy õ maga mondja el az igazságot Chuynak. Rosalba beszél Federicóval és elmondja neki, hogy arra is képes, hogy megzsarolja Marinát, hogy amennyiben nem viheti el külföldre Patyt, úgy elmondja Chuynak, hogy kik a szülei…

77.
Chuy kellemetlen helyzetbe kerül a munkahelyén, mert eltûnik a kis bolt kulcsa és a tulajdonos rajta kéri számon. Veronica Laurának öltözve elmegy Marináék házába és tovább rontja a helyzetet, majd meggyõzi Patyt arról, hogy Marinának Federicóhoz kell feleségül mennie. Lucia eközben megpróbálja megértetni Federicóval, hogy Marina és Ricardo szerelme határtalan. Marina azonban Paty hatására eldönti, hogy azonnal hozzámegy Federicóhoz…

78.
Ricardo, amikor megtudja, hogy Marina feleségül megy Federicóhoz, nagyon mérges és csalódott lesz. Elmegy Laurához, hogy elmondja neki, mennyire csalódott benne, mert szerinte Laura hazugságai miatt váltak el Marinával. Laura persze rájön, hogy csakis az ikertestvére lehetett az, aki a nevében hazudozott Ricardónak. Veronica megbízza Clorindát, hogy üldözze el Chuyt és Lupét Acapulcóból. A nõ ekkor Juliót és a haverját bízza meg a feladat elvégzésével. Laura eközben elmegy Veronicához, hogy tisztázza a dolgokat, de amikor Ricardo is beállít, nem tud beszélni…

79.
Rosalba újra megfenyegeti Marinát, hogy amennyiben nem írja alá a papírt, amivel elvihetné Patyt külföldre, elmondja Chuynak az õ verzióját arról, hogy mi történt vele csecsemõkorában. Paty állapota ekkor válságosra fordul, Chuy is mellette van, de mindenki felkészül a legrosszabbra. Julio és a barátja álarcban feldúlják Lupe lakását és leütik az asszonyt. Ricardo utasítására késõbb Guillermo megjelenik Rosalbával, hogy elvigyék Patyt külföldre…

80.
Chuy elmondja Marinának, hogyha megtudná, hogy ki az igazi édesanyja, akkor rá sem tudna nézni az asszonyra, mert szerinte csúnyán elhagyta õt. Amikor Marina pedig megtudja, hogy Patyt elvitték külföldre, ráadásul, hogy éppen Ricardo adott rá engedélyt, szörnyen dühös lesz. Ricardót mindenki meggyûlöli azért, amit tett. A család azt hiszi ugyanis, hogy ezzel aláírta Paty halálos ítéletét. Marina ekkor eldönti, hogy Paty után megy az Egyesült Államokba…

81.
Rosalbának döntenie kell az Államokban, hogy megmûtsék-e Patyt, azonban a beavatkozás nagyon kockázatos. Veronica azt követeli, hogy Federico adja vissza Luciát. Ricardo pedig közli Marinával, hogy úgy látja jónak, ha elmondja Chuynak az igazat. Veronica késõbb megfenyegeti Luciát, hogy megöli, ha keresztbe tesz neki. Marina pedig eközben nem érti, hogy Guillermo miért nem hívja, hogy hírt adjon neki a lánya állapotáról…

82.
Chuy kölcsönkér Federicotól, hogy elutazhasson egy Egyesült Államokba, de a férfi nem akar neki pénzt adni. Paty mûtéte sikeresnek bizonyul, így a lány életben marad. Julio és a Vagány kirabolják a kisboltot, ahol Chuy is dolgozik. A Gubás persze Chuyt vádolja a lopással. Ricardo és Federico eközben összeverekednek. Guillermo végre felhívja Ricardót és elmondja neki, hogy Paty túl van a nehezén. Eközben Marina az esküvõjére készülõdik…

83.
Chuy végsõ elkeseredésében Juliótól kér kölcsön, hogy elutazhasson. Federico azonban felvilágosítja, hogy születési anyakönyvi kivonat és papírok nélkül nehezen tudná elhagyni az országot. Marina megtudja, hogy Paty Houstonban van. Lupét pedig hazaengedik a kórházból. Rosalba kezd egyre furcsábban viselkedni, míg Laurának egy zárdába kellene vonulnia. Marina késõbb kap egy sürgõs faxot, amelyben az áll, hogy Paty meghalt…

84.
Laura bevallja, hogy még mindig szereti Ricardót. Mindenki szomorú Paty halálhíre miatt, de Rosalba hazudott, Paty ugyanis valójában életben van. Marina ekkor teljesen összetörik és Ricardót hibáztatja mindenért. Így aztán nem akar hozzámenni Federicóhoz, Ricardo viszont már az esküvõjét tervezgeti Veronicával. Rosalba tudatja Federicóval, hogy Paty meghalt és õ volt az apja, ráadásul Ricardo tudott mindenrõl…

85.
Federico szörnyû haragra gerjed és fegyverrel ront be Veronica lakásába, hogy amennyiben ott találja Ricardót, véget vessen az életének. Ricardo el akarja mondani Chuynak az igazságot, de Marina ismét közbelép. Veronica azonban elmondja Ricardónak, hogy Federico meg akarja ölni. Ricardo pedig így tudja meg, hogy Paty Federico lánya volt. Ricardo elmegy Federicóhoz, hogy tisztázza a dolgokat. Lucia megmutatja az ellopott apácaruhát Ricardónak, hogy levonja belõle a megfelelõ következtetést. Veronica persze megint kitalált történetekkel tömi a férfi fejét. Paty eközben furcsállja, hogy senki sem keresi, sem a családja, sem Chuy…

86.
Federico azt ajánlja Marinának, hogy utazzanak el egy idõre Chuyval együtt. Rosalba nem adta fel Paty levelét, s amikor ezt Guillermo megtudja, nagyon dühös lesz. Ricardo 24 órát ad Marinának arra, hogy elmondja Chuynak az igazat. Eközben Veronica hatalmas pénzösszeget ad Lupénak, hogy tûnjenek el Chuyval, mert ellenkezõ esetben vagy Marina, vagy Ricardo elveszi az asszonytól a fiút. Paty hazatelefonál, de az utolsó pillanatban Rosalba megszakítja a hívást. Ám még így is elég idõ volt ahhoz, hogy Pastora, az egyik cseléd meghallja Paty hangját, de azt hiszi, hogy csak képzelõdött…

87.
Alberta elmegy Veronica lakására és közli a nõvel, hogy soha nem megy bele abba, hogy a fia, Ricardo elvegye. Marina kölcsönadja Chuynak Guillermo autóját. Julio és a barátja ki akarják vinni Chuyt az országból, de amikor a srác erre rájön, megpróbálja kitépni a kormányt Julio kezébõl, ami azonban egy balesettel végzõdik. Guillermo és Rosalba között egyre komolyabb viták vannak, Paty pedig érzi, hogy Rosalbában nem bízhat. Marina azt a hírt kapja telefonon, hogy Chuy meghalt egy autóbalesetben…

88.
Amikor Chuy meghallja, hogy Marina az édesanyja, a Marina iránti szeretete átváltozik gyûlöletté. Marina hazudik Ricardóról, mert azt állítja, hogy a férfi nem az igazi apja, de Chuyt ez nem érdekli és elrohan. Pamela, az ápolónõ hazudik Patynak a levélrõl, s ezek után Rosalba is hazudik Pamelának Patyról, hogy maga mellé állítsa a nõt. Lupe véget vet a hazudozásnak és elmondja Chuynak a teljes igazságot Marináról, s arról, hogy hogyan vesztette el a gyermekét és, hogy 16 éven keresztül kereste Chuyt. A fiú ekkor elmegy Marinához és végre tisztázzák a dolgokat, majd Chuy azt is megtudja, hogy Ricardo a vér szerinti apja…

89.
lberta kihallgatja Marinát és Federicót, ahogy éppen arról beszélgetnek, hogy Chuy már elfogadta Marinát, és együtt akarnak elutazni. Az asszony ekkor figyelmezteti Marinát, hogy ne akarja, hogy újra ellenségek legyenek. Guillermo már nem bízik Rosalbában, mert az asszony még mindig hazudozik Patynak. Ricardo eközben megpróbál bocsánatot kérni Chuytól, de a fiú közli, hogy látni sem akarja. Lupe pedig kész arra, hogy lemondjon a fiáról…

90.
Marina nem bízik Ricardóban, pláne miután Federico elmondja, hogy Veronica arra buzdítja a férfit, hogy rabolják el Chuyt. Marina pedig titokban akar elmenni, hogy Ricardo ne találhassa meg õket. Alberta beszél Marinával, és elmondja a lánynak, hogy szerinte õ és Ricardo még szeretik egymást. Kiderül késõbb, hogy Clorinda küldte Juliót, hogy megverjék Lupét. Alberta észreveszi, ahogy Marina és Federico arra készülnek, hogy elszökjenek Chuyval, erre felhívja Ricardót, de a férfi már elkésik. Veronica azonban elmondja, hogy sejti, hová vitték Chuyt…

91.
Szerencsére Chuynak nincs komolyabb baja. Guillermo úgy dönt, hogy elege van Rosalbából és mindent elmond Patynak. Alberta ugyanakkor tovább hazudozik Patynak, és megpróbálja elhitetni vele, hogy mindenki lemondott róla, még Marina és Chuy is. Guillermo faxot küld Ricardónak és leírja benne, hogy indul haza, hogy tisztázzák, mi is történt Patyval. Veronica eközben kirúgja Federicót a cégtõl…

92.
Chuy adoptálása lezárul, és Federico lesz törvényesen is a fiú édesapja. Marina beszél Laurával, aki elmondja neki, hogy Veronica milyen gonosz ember valójában és, hogy õ volt az, aki Laurának adta ki magát és mindenfélét összehazudozott. A zárdában meghallják, amint Laura bevallja Marinának, hogy szerelmes Ricardóba, ezért nem maradhat apáca. Marina eközben szörnyû haragra gerjed Veronica ellen, majd elmegy és felpofozza a nõt…

93.
Lupe megtudja, hogy Clorinda verette meg, mégpedig azért, mert egy nõ felbérelte erre. Chuy pedig majdnem felpofozza Veronicát, hogy bosszút álljon Lupe miatt. Federico teljesen magába roskad, amikor látja Marinát Ricardóval csókolózni. Késõbb pedig Chuy elmondja Marinának, hogy Veronica mit követett el…

94.
Laura elmondja Ricardónak az igazat Veronicáról. A férfi persze ezután már látni sem akarja Veronicát. Marina elmegy, hogy bocsánatot kérjen Federicótól és bizonyítékának jeléül megcsókolja õt. Laurát valaki meggyilkolja, ám kiderül, hogy Veronica parókája van rajta. Veronica késõbb elmondja Ricardónak, hogy Chuy megfenyegette, hogy megöli…

95.
A rendõrség megkezdi a nyomozást Laura halálának ügyében. Ricardo eközben elmegy, hogy megvédje Chuyt, aki kihallgatja a beszélgetést az apja és Lupe között. Veronica kétmillió dollárt ajánl fel Federicónak azért, hogy Marinával és Chuyval eltûnjenek egy távoli országba. Rosalba és Guillermo eközben Olaszországba akarnak menni nászútra miután összeházasodtak, ám Paty inkább Acapulcóba menne…

96.
Ricardo megbocsájt Veronicának mindazért, amit elkövetett ellene. Federico pedig úgy gondolja, hogy Ricardóval össze kellene fogniuk, hogy megvédjék Chuyt. Ugyanis több bizonyíték is van a fiú ellen, aki viszont végre elfogadja apjának Ricardót. Marina eközben Chuyt választásra akarja kényszeríteni, hogy döntsön közte és Ricardo között…

97.
A rendõrség számba veszi a gyanúsítottakat Laura gyilkosságának ügyében, akik persze szép számmal akadnak. Ricardo eközben megkéri Veronicát, hogy adja vissza Federico állását. Veronica pedig megpróbálja megvesztegetni a cselédjét, hogy tegyen meg mindent azért, hogy Chuyt még nagyobb gyanúba keverje…

98.
A negyedben mindenki Chuy ellen van, mint ahogy az iskolában is egyre több diák hiszi azt, hogy a fiú egy gyilkos. Marina megkéri Federicót, hogy menjen vissza dolgozni Veronicához, mert az ügyvéd miatt Marinának rengeteg pénzre lesz szüksége. Leandra eközben elmegy a rendõrségre és eskü alatt vallja, hogy Chuy ölte meg Laurát…

99.
Ricardo megtudja, hogy Leandra mindent elmondott a rendõrségnek. Az egyik rendõr pedig kideríti, hogy Veronicának is nyomós indítéka lehetett a gyilkosságra. Veronica ekkor felhívja a rendõrséget és azt kéri tõlük, hogy minél elõbb zárják be Chuyt, aki szerinte a testvére gyilkosa, ám Federico hallja a beszélgetést. A rendõrség elkezdi felvenni a tanúvallomásokat Laura halálával kapcsolatban. Paty orvosa eközben felhívja Marinát, mert beszélni akar vele. Rosalba pedig bejelenti Guillermónak, hogy amint Paty felépül, elutaznak Európába…

100.
Paty orvosa elmondja Marinának, hogy szerinte a lány természetes, hogy életben van. Chuy eközben lassan kezdi elfelejteni Patyt. Minden bizonyíték Chuyra utal, ezért Marina úgy dönt, hogy felvállalja helyette a gyilkosságot. Amikor azonban Federico meghallja a hírt, roppant dühös lesz…

101.
Marina a rendõrségen végül nem vallja magát bûnösnek. Eközben Ricardo kérdõre vonja Veronicát, hogy vajon õ ölte-e meg Laurát. Chuyt ki akarják tenni az iskolából, mert a többség úgy dönt, hogy ez a helyes megoldás. Ricardo ezért úgy határoz, hogy õ is felmond. Marina Ricardónak és a család többi tagjának továbbra is azt vallja, hogy õ ölte meg Laurát. Ricardo ezért egyre jobban meggyûlöli a volt feleségét…

102.
Lucia vallomást tesz a rendõrségen, de nem árulja el, hogy Veronica a gyilkos. Veronica viszont megtudja Ricardótól, hogy Marina bûnösnek vallotta magát. Rosalba folytatja az õrült viselkedését, miszerint Paty nem térhet vissza soha többé Marinához és Ricardóhoz…

103.
Paty egyre jobban gyûlöli Rosalbát, aki még mindig nem fogja fel, hogy a viselkedésével soha nem nyeri el a lány szeretetét. Lucia felhívja Marinát és elmondja neki, hogy tudja, hogy nem õ ölte meg Laurát. Ricardo és Federico eközben összeverekednek Veronica lakásán. A rendõrség pedig késõbb közli Marinával, hogy a fiát vádolják a gyilkossággal, és börtönbe akarják csukni…

104.
Marina megtudja, hogy a fiát gyanúsítják a gyilkossággal. Lupe pedig eközben arra gyanakszik, hogy Marina a gyilkos. Marinát késõbb a szerettei megpróbálják lebeszélni az esküvõrõl…

105.
Chuyt le akarják tartóztatni, ezért Marina felhívja a felügyelõt, és elmondja, hogy tudja ki a gyilkos. A fiút ráadásul eközben el akarják tanácsolni az iskolából, de Rodrigo mindezt nem engedi…

106.
Marina magára vállalja, hogy megölte Laurát, csak hogy mentse a fiát, akit a gyilkossággal vádolnak. Veronica attól tart, hogyha Marina bûnösnek vallja magát, akkor Federico és Marina nem fognak összeházasodni, ami tönkreteheti a terveiket. Mielõtt azonban az esküvõre sor kerülne, Federicot elüti egy autó…

107.
Veronica aggódik, hogy Federico és Marina esküvõje meghiúsul. Marina levelet küld a fiának, amelyben bocsánatot kér tõle, és leírja az érzéseit. Mivel Marinát a rendõrök nem engedik ki a házból, Federico a házhoz viszi az anyakönyvvezetõt, de elkésik, mivel eközben Marina feladja magát a rendõrségen…

108.
Rodrigo mindenképpen beszélni szeretne Marinával a börtönben. Veronica eközben úgy tesz, mintha ki akarna békülni Lupe asszonnyal, aki persze gyanakodva fogadja a békülési szándékot…

109.
Rodrigo megkéri Chuyt, hogy találkozzon Veronicával. Rosalda pedig továbbra sem akarja hazaengedni Patyt. Federico eközben felfogad egy ügyvédet Marinának, akit elvisznek a bíróságra, és megszületik az ítélet…

110.
Paty teljesen felépül, így most már semmi sem állhat annak az útjába, hogy végre hazatérjen. Marinát eközben átszállítják a nõi börtönbe, ahol nagyon komoly megpróbáltatásokat kell kibírnia…

111.
Veronica mindent megtesz azért, hogy Chuy hozzá költözzön. Marinára eközben kemény megpróbáltatások várnak a börtönben. Paty késõbb egy fényképet küld haza magáról…

112.
Veronica meg akarja öletni Marinát a börtönben. Chuy eközben elgondolkodik azon, hogy Veronicához költözzön. Paty megtudja, hogy Marinát gyilkossággal vádolják, és azonnal haza akar menni. Federico pedig meglátogatja Chuyt…

113.
Lucia elmondja Rodrigonak, hogy szerinte Veronica egy szörnyen gonosz ember. Veronica azonban próbálja elhitetni Rodrigoval, hogy Lucia bolond. Veronica megbízottja közben felkeresi Saraht, Marina cellatársát, és felbéreli, hogy ölje meg Marinát…

114.
Rodrigo megpróbálja rábeszélni Chuyt, hogy látogassa meg az édesanyját a börtönben. Alberta eközben megígéri Marinának, hogy nem engedi Veronicát a háza közelébe. Lucia késõbb megpróbálja felhívni a felügyelõt, hogy elmondjon mindent Veronicáról, ám ekkor Veronica közbelép..

115.
huy nem akarja többet látni az anyját. Lucia magához tér, de Veronica megfenyegeti, hogy meg fogja õt ölni. Veronica késõbb közli Lupével, hogy nem szeretné, ha õ is odaköltözne. Marina és Federico pedig úgy döntenek, hogy a börtönben összeházasodnak…

116.
Marina és Federico összeházasodnak, ezután azonban Marinát magánzárkába csukják, mert Sarah azt állítja, hogy meg akarta ölni. Paty eközben nagyon várja, hogy végre hazatérhessen…

117.
Rodrigo levelet ír Marinának, aki egyre rosszabbul viseli a börtönbeli megpróbáltatásokat. Chuy elmegy az iskolával táborozni, de a kirándulás nem várt következményekkel jár. Patyt eközben hazaengedik a kórházból…

118.
huyt és Silviát hosszas keresés után végre megtalálják. Marina is értesül Chuy eltûnésérõl, és ettõl nagyon kikészül. Silvia késõbb megvádolja Chuyt azzal, hogy megerõszakolta. Mielõtt Paty végleg elhagyja a kórházat, Rosalda elmondja neki a teljes igazságot..

119.
Chuy megmondja Federiconak, hogy egy darabig nem akar vele találkozni. Marinát közben kiengedik a magánzárkából. Silvia továbbra is kitart a hazugsága mellett, és arra akarja kényszeríteni Chuyt, hogy vegye el feleségül…

120.
Rodrigo elmegy Marinához, hogy elmondja neki, mivel is vádolják a fiukat, s közben pedig szerelmet is vall Marinának. Paty ez alatt hazatér, nagy megdöbbenést okozva ezzel mindenkinek…

121.
Lupe asszony elmegy Silviához, hogy beszéljen vele. Paty eközben meglátogatja Chuyt, óriási meglepetést szerezve ezzel a fiúnak. Majd késõbb megtudja, hogy Chuyt mivel is vádolják…

122.
Rodrigo is találkozik végre a hazatért lányával. Veronica eközben persze nagyon nem örül Paty felbukkanásának. Paty késõbb aztán meglátogatja Marinát a börtönben…

123.
Paty meglátogatja Marinát a börtönben. Federico pedig el akarja mondani Patynak, hogy õ az apja, de ez Rosaldának nem tetszik. Veronica eközben végleg el akarja tüntetni Luciát. Paty késõbb elmegy Silviához is…

124.
Paty megtudja, hogy ki is az apja valójában. Silvia eközben beszélni akar Chuyval. Veronica pedig azt hazudja Rodrigonak, hogy Luciát elküldte egy elmegyógyintézetbe…

125.
Leandra újra megjelenik Veronica házánál. Federico közben meggyónja szörnyû bûnét az Atyának. Rodrigo pedig megpróbálja meggyõzni Rosaldát, hogy változtasson végre a hozzáállásán…

126.
aty megkéri Fernandót, hogy játssza el azt, hogy szerelmesek egymásba, hogy ezzel féltékennyé tegyék Chuyt, akinek azonban el kell vennie feleségül Silviát. Rosalda pedig, miután bocsánatot próbál kérni Patytól, a börtönben meg akarja ölni Marinát…

127.
Ricardo elmegy a börtönbe Marinához. Chuy pedig eközben úgy dönt, hogy elveszi feleségül Silviát. Veronicát persze nagyon bosszantja Ricardo látogatása Marinánál…

128.
Federico továbbra sem akarja bevallani tettét a rendõrségen. Paty eközben meglátogatja Marinát. Chuy pedig úgy dönt, hogy mégsem veszi el feleségül Silviát…

129.
Chuy továbbra is Ricardóval és Veronicával akar élni. Paty ezalatt visszatér az iskolába. Guillermo pedig visszaköltözik az Alarcon házba. Veronica késõbb azt erõlteti, hogy Chuy külföldön tanuljon ügyvédnek…

130.
Lupe meglátogatja Marinát a börtönben, aki megpróbálja rávenni, hogy beszélje rá Chuyt, hogy ne gyûlölje. Rosalda és Lupe ekkor csúnyán összevesznek. Amikor késõbb Ricardo és Veronica vacsorázni indulnak, váratlan dolog történik…

131.
A rendõrség továbbra sem találja Luciát. Paty beszélni akar Chuyval, de továbbra sem hisz a fiúnak. Amikor kiderül, hogy Marina a börtönön kívül töltheti le a büntetését, Sarahék megpróbálják ezt megakadályozni. Veronica ekkor külföldre akar költözni Ricardoval…

132.
Veronica segít Silviának, hogy a hazugsága ne derüljön ki. Chuy eközben egyre nehezebben viseli az õt ért támadásokat, ezért el akar költözni az országból. Lucia pedig bosszút akar állni Veronicán…

133.
Veronica azt tanácsolja Silviának, hogy essen végre teherbe valakitõl, különben nem fogják elhinni neki, hogy Chuy megerõszakolta. Marinát eközben szabadlábra akarják helyezni…

134.
Paty elmondja Marinának, hogy visszaköltözik Rosaldához, amennyiben Federico beköltözik az Alarcon házba. Ricardo és Marina eközben nagyon szenvednek egymás hiányától…

135.
Alberta és Paty is megpróbálják rávenni Ricardot, hogy felejtse el Veronicát és menjen végre vissza Marinához. Marina pedig abban a kórházban kap munkát, ahol Sarah-ék a büntetésüket tölthetik…

136.
Chuy meglátogatja Silvia apját a kórházban, aki elmondja neki, hogy hisz az ártatlanságában. Ricardo késõbb beszél Marinával a jövõjükrõl. Silvia pedig ördögi tervet eszel ki…

137.
Veronicát felkeresi a rendõrség azzal, hogy továbbra sem találják Luciát. Ráadásul Veronica viselkedése egyre gyanúsabbá válik a felügyelõnek…

138.
A tiszteletes elmondja a rendõrségen, hogy Federico volt Laura gyilkosa, ám a felügyelõ szerint bizonyosan nem lehetett õ a tettes. Lupe asszony eközben bocsánatot kér Marinától. Lucia pedig felbukkan Veronica házában…

139.
Veronica betegséget színlel Ricardo elõtt. Federico eközben meghívja Chuyt és Lupét vacsorázni az Alarcon-házba. Chuy és Marina végre találkoznak egymással…

140.
Lucia beszél Veronicával, majd megfenyegeti, hogy mindent elmond a rendõröknek. Ricardo ellátogat Marinához, ám ott összeverekednek Federicoval…

141.
Silvia azt állítja, hogy az apja kidobta õt otthonról, így aztán Lupe befogadja magához. Chuy eközben beköltözik az Alarcon-házba, amit Bruno nagyon nehezen fogad. Julio pedig kiszabadul a börtönbõl…

142.
Silvia nehezen viseli az életet Lupénél. Damian elmondja Veronicának, hogy megtalálta Luciát. Marinához eközben váratlan látogató érkezik. Oropeza professzor pedig megtudja, hogy a lánya, Silvia mivel vádolja, és azonnal elmegy érte Lupéhoz…

143.
Damien végre megtalálja Luciát. Ricardo és az iskolaigazgató eközben úgy gondolják, hogy Silviának pszichológusra lenne szüksége. Silvia pedig késõbb felkeresi Chuyt…

144.
Leandra megtalálja Lucia levelét, és nem tudja, hogy mitévõ legyen vele. Ricardót pedig eközben nagyon megviseli, amit Marina mondott neki…

145.
Veronica csúnyán összeveszik Leandrával, majd Ricardót próbálja meg rávenni arra, hogy utazzanak el külföldre. Rosalda eközben úgy dönt, hogy végleg elköltözik. Veronica és Damian pedig felkeresik, és megfenyegetik Federicot…

146.
Közeledik Chuy és Paty születésnapja, ezért ünnepséget szerveznek a számukra. Eközben Chuy mindent megtesz azért, hogy végre kiengesztelje Patyt és kibéküljenek egymással. Marina pedig aggódik szerelme esküvõje miatt…

147.
Guillermo átadja a születésnapi ajándékát Chuynak és Patynak is. Veronica is megjelenik a születésnapi partin, Marina azonban ezt nem nézi jó szemmel. Chuy újra megpróbál kibékülni Patyval. Marinát eközben egyre jobban felzaklatja Ricardo közelgõ házassága…

148.
Elérkezik Ricardo és Veronica esküvõjének napja. Julio kiterveli, hogy hogyan rabolhatnák el Paty pénzét. Sarah pedig aggódik, hogy a bestia akar valamit Juliotól. Ricardo felkeresi az esküvõje elõtt Marinát, hogy még egyszer megpróbálja meggyõzni, kezdjék újra…

149.
Ricardo autóbaleset áldozatává válik, és az állapota válságos, majd késõbb kiderül, hogy lehetséges, hogy le kell vágni a lábát. Chuy bosszús, mert nem látta, hogy ki volt az, aki elgázolta az apját. Julio eközben álnéven randira hívja Patyt…

150.
Chuy és Paty újra csúnyán összevesznek. Chuy pedig ezek után úgy határoz, hogy hazaköltözik Lupéhoz. Paty titokzatos “hódolója” pedig egyre inkább felkelti a család érdeklõdését is…

151.
Veronica magához hívja Leonort, akit arra utasít, hogy lopja el Federicótól a levelet, amelyet Lucia írt. Veronica késõbb a kórházban rátámad Marinára, és Sarah az, aki közbelép…

152.
Pablo felkeresi Veronicát, akinek sikerül átvernie a fiút. Silvia eközben bejelenti, hogy várandós. Paty pedig elmondja Chuynak, hogy hozzá akar menni Marcushoz, azaz Juliohoz…

153.
Ricardónak végül nem amputálják le a lábát, viszont az állapota továbbra is kritikus. Közben mindenki nagyon aggódik Paty miatt, aki részegen állít haza. Julio segít Bestiának megszökni a kórházból. A kórházigazgató azonban azt hiszi, hogy Sarah volt a segítõtárs…

154.
Paty közli Julioval, hogy az elejétõl fogva tudja, hogy ki õ, de ennek ellenére megígéri a férfinak, hogy elszökik otthonról, és hozzá költözik. Silvia továbbra is azt állítja, hogy terhes, de az apja már nem hisz neki…

155.
Bestia felhívja Federicót, hogy elmondja neki, hol találja Patyt, aki ezután Guillermoval együtt felkeresi Juliot. Paty késõbb úgy dönt, hogy minden pénzét Juliora hagyja, és ez persze nagyon aggasztja a családját…

156.
Paty elköltözik otthonról, Federico és Guillermo pedig a keresésére indulnak. Veronica elmondja Ricardónak, hogy mi történt a lányával. Guillermo közben zároltatja Paty bankszámláját, ezáltal Julio nem tudja, hogy mitévõ legyen…

157.
Chuy és a család nagyon aggódik Paty miatt. Sarah közben bosszút akar állni Julión, mert a férfi azt állítja, hogy valóban beleesett a lányba. Sarah még Marinának is bevall mindent csak, hogy árthasson Juliónak. Veronica pedig megfenyegeti Federicot, hogy minden titkát elmondja…

158.
Paty minden körülmény ellenére is úgy gondolja, hogy hozzámegy Julióhoz. Ricardo közben komoly kérdéseket tesz fel Veronicának. Bestia tart tõle, hogy a rendõrség rátalál, ezért tervet eszel ki. Julio pedig megmutatja, hogy milyen ember is valójában…

159.
Ricardo megtudja, hogy újra meg kell mûteni, ha valaha járni akar. Ám ennek ellenére nem akarja az újabb beavatkozást, és el akar utazni külföldre Veronicával…

160.
Megtalálják a rendõrök Juliót és Patyt, amikor is tûzharc alakul ki köztük. Marina és a család persze nagyon aggódik a lány miatt. Ricardo mégis a mûtét mellett dönt, amelynek Veronica nagyon nem örül…

161.
Federico arra kéri Marinát, hogy mondjon fel a munkahelyén. Ricardónak közben még várnia kell a mûtétre. Paty és Sarah megbeszélik, hogy nincs ok az egymással szembeni ellenségeskedésre, és együtt mennek el Julio temetésére…

162.
Marina újra azt mondja Ricardónak, hogy Federicoval akar élni, majd felmond a munkahelyén. Silvia, miután bevallja az apjának az igazságot, megfenyegeti Chuyt, hogy soha nem fogja õt békén hagyni. Federico eközben elmegy Monicához…

163.
Monica megfenyegeti Federicot, hogy bosszút fog rajta állni. Leonor közben megtudja Monica és Federico titkát. Chuy nem bírja tovább Patyval, ezért úgy dönt, hogy visszaköltözik Lupéhoz…

164.
Monica el akar mindent mondani Marinának. Federico eközben elutazik. Ricardo pedig újra meggondolja magát a mûtéttel kapcsolatban. Marina mégis visszamegy dolgozni a kórházba, azért, hogy Ricardo közelében legyen…

165.
Veronica felkeresi Monicát és pénzt ajánl neki, hogy örökre tûnjön el Federico életébõl, ám a nõ nem él a lehetõséggel. Veronica közben megtudja, hogy Marina visszament dolgozni a kórházba, ami persze szintén nagyon felbosszantja…

166.
Veronica megfenyegeti Marinát. Leonor eközben beszélni akar a rendõrséggel, hogy elmondja nekik, amit Veronicáról tud. Ricardo a mûtét mellett dönt, amelynek Veronica egyáltalán nem örül. Monica pedig találkozik Patyval, akinek egybõl gyanús lesz a nõ…

167.
Paty felkeresi Monicat, mert meg akarja tudni, hogy mi köze van Federicohoz. Ricardo mûtétje jól sikerül, így végre visszanyeri a látását. Veronica közben végzetes döntést hoz. Marina pedig számon kéri Federicot..

168.
Paty elhatározza, hogy megpróbálja visszahódítani Chuyt, ám Silvia meghallja a beszélgetést, és a lányt az emeletrõl. Paty ekkor életveszélyesen megsérül. Leonor elmegy a rendõrségre és végre vallomást tesz. Federico így rácsok mögé kerül, majd ott mindent bevall Marinának…

169.
Ricardo úgy dönt, hogy mégsem jelenti fel Federicot, Veronica viszont felhívja a felügyelõt, és elárulja neki a Monicával kapcsolatos titkot. Veronica majd aztán ördögi tervet eszel ki arra, hogy hogyan szökjön meg, ám ez a terv végzetes eredménnyel jár. A történtek után mindenki megpróbál új életet kezdeni, s a záró epizódban azt is láthatjuk, hogy mi történik a családdal a következõ 5 évben…

Megosztom másokkal: