Más sabe el diablo tartalma

MÁS SABE EL DIABLO TARTALMA:

1.
Esperanza, a fiatal és szegény lány, cselédként dolgozik egy elõkelõ családnál Mexikóban. A család szoknyavadász fia, Martin, elcsábítja és teherbe ejti. Amikor Esperanza bejelenti neki, hogy terhes, Martin megrémül és keménykezû anyjára, Gracielára bízza a dolog elsimítását, õ pedig New Yorkba költözik, nagybátyjához. Graciela ellentmondást nem tûrve, abortuszra viszi a lányt, aki abban reménykedik, hogy Martin még mindig szereti, és megszökik a klinikáról. Esperanza is eljut az Egyesült Államokba, ahol megszüli fiát, Angelt. Felnõttként Angel, akit barátai csak Diablónak szólítanak, a nincstelenség miatt egy bandába keveredik, de lebukik és börtönbe kerül. Ügyvédje, Manuela, bízik benne, és elintézi, hogy feltételes szabadlábra engedjék. Ám Angel hiába akar jó útra térni, a bandából nem könnyû kilépni, így azonnal egy akciót bíznak rá.

2.
Angel megdöbben, amikor meglátja Manuelát a jótékonysági estélyen, ahonnan Leon parancsára el kell rabolniuk az árverésre bocsátott ékszereket. Leon fia féltékeny Angelre, mert úgy érzi, apja többre tartja a fiút, mint õt, ezért telefonál a rendõrségre, hogy lebuktassa a bandát. A rendõrök megjelennek az estélyen körülnézni. Az egyik nyomozó apja, a nyugdíjazás elõtti estéjén az épület elõtt marad a kocsiban. Feltûnnek neki a gyanús férfiak, lövöldözésbe keveredik velük, és Gregorio lövése életveszélyesen megsebesíti. Manuela örül, hogy Angel máris munkát kapott az estélyen pincérként, és megígéri, hogy segít neki állandó munkát találni.

3.
Ariana, Manuela anyja, aki a jótékonysági estet szervezte, teljesen összetört a történtek súlya alatt, ráadásul a nyomozók is felzaklatják, amikor azzal gyanúsítják, hogy esetleg köze volt a rabláshoz. Manuelában felmerül, hogy esetleg védence sem teljesen ártatlan. A bandatagok nagyon meijednek, amikor Angel bevallja, hogy az ügyvédje látta õt az estélyen. Ha a rendõrség megtudja, hogy egy börtönviselt ember is jelen volt, azonnal rájuk fognak gyanakodni.

4.
Angel találkozik Manuelával, és elmondja neki, tudja, hogy gyanakszik rá. Manuela úgy érzi, igazságtalanul gyanúsítja Angelt csak azért, mert börtönben volt. Miután Anibal megtudja, hogy rákos és alig fél éve van hátra, összehívja a Davila cégcsoport igazgatóit, hogy bejelentse, visszavonul. Virginia dühös, amiért apja nem õt nevezte meg utódjául, hanem versenyt hirdetett a cégek között, melynek gyõztese nyilvánvalóan Martin lesz, aki a legtöbb profitot produkálja. Virginia ki nm állhatja az arrogáns Martint, mint ahogy Manuela jóbarátja, Horacio sem szereti, és nem értik, miért akar feleségül menni hozzá Manuela.

5.
Manuela, hogy bizonyítsa, hisz Angelben és az újrakezdés esélyében, munkát ajánl neki. Így lesz a fiúból biciklis futár az ügyvédi irodában. Martin és öccse, Christian, kétes ügyletekkel növelik a Davila vállalat profitját, és természetsen, az õ zsebükbe is vándorol némi pénz. Esperanza az újságban olvas a rablásról, ahol megemlítik Martin Acero nevét. Elhatározza, hogy felkeresi a férfit, és elmondja neki, hogy van egy fia. Biztosra veszi, hogy Martin örömmel fogadja majd a hírt.

6.
Angel szerencsésnek mondhatja magát, mert nem kellett megölnie a sérült rendõrt a kórházban, ugyanis megállt a szíve épp, mielõtt lelõtte volna. Hiába szeretne jó útra térni, az ördögi körbõl nehéz kikerülni. Manuela megpróbálja rávenni húgát, hogy pusztán dacból ne lépjen ki a vállalattól. Lévén, hogy az õrt leütötték, Jimmy nem hajlandó elhinni, hogy az apja szívinfarktusban halt meg. Esperanza elmondja Suzynak, hogy az újsághírben szerelõ Martin Acero Angel apja.

7.
Suzy és Esperanza megpróbálják kideríteni Martin elérhetõségeit, de minden próbálkozásuk kudarcba fullad. Manuelának semmi kedve napközben órákra elmenni az irodából, de Martin ragaszkodik ahhoz, hogy együtt ebédeljenek. Horacio egy pillanatig se rejti véka alá, hogy nem lelkesedik Manuela võlegényéért. A banda kineveti Angelt, amiért biciklis futárként dolgozik, de õ boldog, hogy Manuela közelében lehet.

8.
Manuela kissé elbizonytalanodik néha Martinnal kötendõ házasságát illetõen, mert a férfi nem sok idõt tölt vele. Horacio észreveszi, hogy Manuelának tetszik Angel, a biciklis futár, de a lány határozottan tagadja. Perla aggódik, hogy Gregorio veszélyes üzletbe keveredett. Jimmy felkeresi Virginiát az irodájában, és utal arra, hogy õt is gyanúsítja. A lány kikéri magának a hangnemet.

9.
Angel megdermed a rémülettõl, amikor meglátja Cardona nyomozót Manuela irodájában. Félelme nem alaptalan, hiszen az aukciós estélyen leöntötte borral a nyomozót, hogy idõt nyerjen bûntársainak, és Jimmy csakhamar felismeri. Martin új üzletfelét ágyba viszi, mint minden nõt, akit csak megkíván.

10.
Manuela csak pár perccel kerüli el Martin szeretõjét, amikor meglepetésként vacsorát visz neki. De a lány hiába kedveskedik neki, Martin fárdtságra panaszkodik. Topo és Gregorio összekapnak, mivel Topo szerint a fiú nem viselkedik elég szépen a terhes Perlával. Hogy Angel le ne bukjon, Martin, az ékszerrablás értelmi szerzõje elintézi, hogy rákerüljön utólag a felszolgálók listájára, így bizonyíték híján kénytelenek elengedni a fiút.

11.
Cardona nyomozó kihallgatja Angelt, és bár nem hisz neki, kénytelen elengedni, ugyanis a neve szerepel az estélyre szerzõdtetett személyzet névsorában. Christian közli Martinnal, hogy az új ügyfél Miamiban szeretne találkozni vele. Manuela nemigen tudja elviselni jövendõbeli anyósát és bántja, hogy Martinnak el kell utaznia. Találkozik Angellel, és elmennek sétálni egy parkba.

12.
Angel ráveszi Manuelát, hogy másszanak fel egy fára. Együtt töltik az egész délutánt, és a lány nagyon jól érzi magát vele. Gregorio elég nagy zûrbe keveredik, miután Perla kidobja a kábítószert, amit eladás céljából vásárolt. Mivel nem tud fizetni, életveszélyesen megfenyegetik. Jimmy elnézést kér Virginiától a korábbi durvasága miatt, és meghívja ebédelni.

13.
Virginia szeretné, ha a cégcsoport összes vállalatát átfogó könyvvizsgálatnak vetnék alá. Azt gyanítja ugyanis, hogy Martin kétes üzletekkel termel kiemelkedõen magas profitot. Anibal feleslegesnek tartja, de hogy lánya kedvére tegyen, rábólint a tervre. Martin egyáltalán nem örül a vizsgálatnak, érzi, hogy Virginia még sok kellemetlenséget okoz neki. Manuela elmeséli Horaciónak, hogy Angellel töltötte a délutánt.

14.
Esperanza és Suzy Martin érkezésére várnak. Martin eleinte nem hajlandó fogadni Esperanzát, de látván, hogy nem tágít, végül beszél vele. Hitetlenkedve hallgatja, és nem hajlandó elhinni, hogy õ Esperanza gyerekének az apja. Esperanza megalázónak érzi a helyzetet, és kiviharzik az irodából. Gregorio egy új üzletrõl beszél Leonnak, akit érdekel a dolog. A fiú arra számít, hogy így egyenesbe jöhet az élete.

15.
Angelnek feltûnik anyja rossz kedve, de a betegségének tudja be. Esperanza nagyon szenved, amiért Martin megalázta, és mivel annak idején miatta jött az Egyesült Államokba, legszívesebben visszaköltözne Mexikóba. Az ügyvédi irodában Nina nem talál egy borítékot, melyben 1.500 dollár készpénz volt. Mindannyian, még Manuela is, arra gyanakszanak, hogy Angel vette el a pénzt.

16.
Miután a szálloda egyik vendége azonosította Gregoriót a biztonsági kamera felvételén, a rendõrök szaglászni kezdenek utána. Gregorio elküldi otthonról Perlát, mert azzal akarja meglepni, hogy kifesti a lakást a gyerek érkezése elõtt. Martinnak megtetszik Marina, és utasítja Leónt, hogy este küldje el a lakására. Manuela megkéri Angelt, hogy valamit vigyen fel a lakására, és javítsa meg a mikróját. Hogy valóban elromoljon, elvágja a vezetékét.

17.
A rendõrök követik Gregoriót, így azt is látják, amikor pénzt ad valakinek, és azt feltételezik, hogy drogdíler. Marina felmegy Martin lakására, de nem adja olcsón magát. Manuela mindent elmesél Horaciónak, de üzlettársa nem helyesli kapcsolatát Angellel.

18.
León utasítja Gregoriót, hogy azonnal vigye el hozzá a rablás kiterveléséhez szükséges infókat.
Mivel a pénz nem kerül elõ, Angelt elbocsátják. Még Manuela sem hajlandó meghallgatni a magyarázkodását. Perlánál megindul a szülés, kórházba viszik. León megbízza a fiát, hogy ölje meg Gregoriót.

19.
Angel a kórházban közli a szörnyû hírt Perlával, hogy Gregorio meghalt. Mindenki azt hiszi, hogy a rendõrök ölték meg. Manuela és Horacio szórakozni mennek egy klubba. Martin dühös,amiért menyasszonya nem veszi fel a telefont. León utasítja a fiúkat, hogy pucolják ki Gregorio lakását. Martin elmegy a klubba, és hazaviszi az enyhén ittas Manuelát.

20.
Martin meggyõzi Manuelát, hogy hozzák elõbbre az esküvõ napját.Perla depresszióba esik, és a kisfiáról sem hajlsndó tudomást venni.Nina véletlenül megtalálja a borítékot a pénzzel,ekkor mindenki számára világossá válik, hogy Angel valóban ártatan. Virginia megtudja, hogy Cardonanyomozó megsérült, és felkeresi a lakásán.Manuela elindul felkeresni Angelt, hogy bocsánatot kérjen tõle.

21.
Manuela elmegy Angel lakására, hogy bocsánatot kérjen, amiért meggyanúsították, de csak Esperanzát találja otthon.Miután az asszony dolgozni indul, úgy dönt, megvárja a ház elõtt Angelt, de nem számol azzal, milyen rossz környéken lakik a fiú. Angel menti meg végül három férfitól, akik zaklatni kezdik. Virginia és Jimmy együtt töltik a délutánt, az éjszakát pedig a lány lakásán

22.
Martin bosszankodik, amiért Manuela nem ért oda este a szüleihez.Horacio nem helyesli, hogy Manuela csókolózott a futárfiúval. Angel boldog, hogy újra Manuela közelében lehet, noha barátai óva intik attól, hogy beleszeressen egy gazdag lányba. Perla nem törõdik a kisfiával, ez eléggé nyugtalanítja a szüleit és a barátait.

23.
Christian aggódik a könyvvizsgáló miatt, aki minden számlát átnéz. Martint felháborítja, hogy Marina csak akkor hajlandó a lakására menni, ha személyesen hívja fel telefonon, de nem tud ellenállni a kísértésnek.A nyomozók Gregorio után kérdezõsködnek, de eredménytelenül, senki nem árul el semmit a fiúról, miután Cachorro megfenyegette a környék boltosait. Virginia arra számít, hogy Jimmy majd felhívja, de hiába várja a hívást.

24.
Jimmyt bosszantja, hogy a nyomozás zsákutcába jutott, és nem kerültek közelebb a bandához, amelynek Gregorio tagja volt. Manuela próbál távolságot tartani Angel és közte, de nagyon nehezére esik, mert tetszik neki a fiú. Perla eldönti, hogy táncosnõként fog dolgozni a bárban, amitõl Sandro nagyon kiborul. Angel és a banda elrabolnak többezer mobiltelefont.

25.
Sandro nem bírja nézni, ahogy Perla kelleti magát a bár férfivendégei elõtt. A Graciela által rendezett partin Horacio és Christian szóváltása tettlegességig fajul. Mindenki nagy meglepetésére Manuela Horacio pártjára áll. Miután tudomást szereznek a rablásról, a nyomozók összefüggést vélnek felfedezni a két ügy között, ezért felkutatják azt a férfit, akit együtt láttak Gregorióval.

26.
Martin elképed, amikor Manuela közli vele, hogy nem biztos abban, hogy hozzá akar menni feleségül. A lányok csodálkoznak, hogy Perla Topóra bízta a gyereket, de a fiú mindenben segíti, mert régóta tetszik neki. Cardona és Sanchez kifaggatják Francót Gregorioról, de nem jutnak elõrébb a nyomozással. Anibal és Ariana elképednek, amikor megtudják, hogy Manuelának kétségei támadtak az esküvõt illetõen.

27.
Sandro nem bírja nézni, ahogy lánya a bárban részegen kelleti magát a férfivendégek elõtt. Jimmy fél egy újabb kapcsolattól, a csalódástól, de Mike unszolására felhívja Virginiát. Manuela születésnapjára Angel egy portrét rajzol róla. Martin szülinapi meglepetéspartit szervez Manuelának Virginia lakásán, és elküldi Christiant Horacióhoz, hogy kérjen bocsánatot tõle.

28.
Angel elviszi Manuelát olyan helyekre, ahol még sosem járt, végül egy táncklubban kötnek ki, ahol Angel felmegy a színpadra és elénekel neki egy dalt, amivel teljesen lenyûgözi. Martin nagyon ideges, amiért Manuelát nem lehet elérni telefonon. Fél, hogy szégyenben marad a rengeteg vendég elõtt, ha menyasszonya nem jelenik meg.

29.
Jimmy épp elnézést kér Virginiától a lakása elõtti folyosón, amikor megjelenik Mauricio és a fiú félreérti a helyzetet. Angel hazakíséri Manuelát, de a ház elõcsarnokában elbúcsúzik tõle. Manuela elképed a szülinapi parti láttán, és egyáltalán nem örül a meglepetésnek. Kínosnak érzi a pillanatot, amikor Martin a vendégek szeme láttára adja át neki a drága ajándékot. Manuela megdöbben, amikor véletlenül rányit a Christiannal enyelgõ Horacióra.

30.
Christian nagyon aggódik attól, hogy kitudódik, a férfiakhoz vonzódik. Nina elmeséli Angelnek a meglepetésbulit, és a fiút nagyon rosszul érinti, amikor azt hallja Ninától, hogy Manuela és Martin kibékültek. Christian megvárja Horaciót az irodája elõtt, és közli vele, hogy õ nem meleg, és tekintse meg nem történtnek az elõzõ estét. Angel közli Manuelával, hogy felmond. Virgina felkeresi Jimmyt, és megbeszélnek egy újabb randit.û

31.
Angel elhatározza, hogy felmond, mivel úgy érzi, az ügyvédnõ nem viszonozza az érzelmeit. Manuela mondvacsinált indokokkal próbálja az irodában tartani, míg Nina elmegy, és bevallja neki, hogy õ is szerelmes belé. Virginia nagyon készül a randevújára Jimmyvel, ám egy kihallgatás hosszan elhúzódik, Jimmy pedig lekési a találkát. A nyomozók biztosak abban, hogy a Kutya névre hallgató bûnözõ közelebb viszi õket a megoldáshoz.

32.
Angel és Manuela boldogan ébrednek Manuela lakásán, és Angel azt kéri, a lány legyen az épület elõtt kettõkor. A Virginia lakásán ébredõ Jimmy reggelit készít barátnõjének. Esperanza aggódik a fia miatt, nem tetszik neki, hogy olyasvalakibe szerelmes, aki nem az õ társadalmi osztályukból származik.

33.
Perla kijelenti, hogy beleegyezik ugyan, hogy Toponál lakhasson a gyerekkel, de eszében sincs elfogadni a fiú közeledését. Angel motorozni viszi Manuelát, és a tengerparton töltenek egy romantikus napot és éjszakát. Miután Sandro felmond Leonnál, empanadát árul az utcán, de nehezen indul be az üzlet, ráadásul a rendõrök elõl is bujkálnia kell.

34.
Martin tombol, mert senki nem tudja, hol lehet Manuela, ezért Marinát hívja magával a Plaza Hotel elnöki lakosztályába. Cachorro drága bundát vesz Marinának, és nagyon dühös, amiért a lány egy telefonhívás miatt faképnél hagyja. Manuela megígéri Angelnek, hogy beszélni fog a võlegényével, és szakít vele.

35.
Manuela felkeresi Martint és közli vele, hogy nem lesz a felesége. Ronco arra kéri Angelt, hogy õt is vegyék be valamelyik akcióba, mert nagyon kell neki a pénz. Topo azon töpreng, hogyan bírja rá Perlát, hogy ne adja örökbe a gyereket. Cachorro már nem tudja elviselni a visszautasítást, ezért egy sötét utcában leüti Marinát és megerõszakolja.

36.
Nina örül, hogy Angel mégsem mondott fel, és lelkesen mesél neki Christianról, akibe menthetetlenül szerelmes. Mivel a cég ügyei rosszul állnak, Martin úgy véli, szükség lesz egy újabb törvénytelen akcióra, de Leon csak nagyobb jutalékért hajlandó dolgozni neki. Hogy a Kutya nevû bûnözõnek el ne járhasson a szája, Martin embere lefizeti a két rendõrt, akik a rabot kihallgatásra szállítják, hogy gyilkolják meg.

37.
Jimmynek mindenki gyanús, és mivel a rendõrségen kívül csak Virginiának beszélt a rab átszállításáról, rá is gyanakodni kezd. Nina rettentõen sajnálja, hogy Manuela szakított a jóképû és gazdag Martinnal, ezért Christian megbízásából zokszó nélkül kémkedik fõnöke után, hogy kiderítse, ki lehet a gaz csábító. Amibalt és Arianát megdöbbenti Manuela döntése, nem hajlandóak belenyugodni abba, hogy lányuk szakított Martinnal.

38.
Suzy felkeresi Leont, és fizetésemelést kér tõle. Leon világossá teszi, hogy semmit nem adnak ingyen, ezért Suzynak kedvesnek kell lennie vele. Leon közli a fiúkkal, hogy a továbbiakban kiharcolja a magasabb jutalékot, így õk is többet keresnek majd egy-egy balhé során. Nina mindenre figyel, hogy kiderítse, ki lehet Manuela titkos szeretõje.

39.
Anibal nem tud napirendre térni afelett, hogy lánya egy rendõrrel csókolózott az irodában. Martin, aki jó pontokat szeretne szerezni Virginiánál, a védelmébe veszi. Horacio figyelmezteti Ninát, hogy csevegései nem mehetnek a munka rovására, és nem kémkedhet Manuela után. Perla felkeres egy örökbefogadással foglalkozó ügynökséget, mert úgy érzi, muszáj örökbe adnia kisfiát. Angel egy drága karkötõt vesz hitelre Manuelának, hogy megvigasztalja, amiért elveszítette azt, amit az apjától kapott.

40.
Topo mindent elkövet, hogy rávegye Perlát, ne adja örökbe a kisfiút. Angel megígéri, hogy segít neki. Mivel Nina szerint Alan, az iroda egyik ügyfele lehet Manuela szeretõje, Martin elküldi Carmelót az étterembe, hogy figyelje õket, majd amikor Carmelo átküld egy képet, melyen Alan átöleli Manuelát búcsúzáskor, parancsba adja neki, hogy ölje meg a férfit.

41.
Christian megdöbben, amikor rájön, hogy fivére megölette azt a férfit, akirol azt hitte, hogy Manuela szeretõje, ráadásul csakhamar kiderül, hogy pusztán az ügyfele volt. Aníbal képtelen elviselni, hogy lányai nem az elvárásai szerint viselkednek. Angel és Topo közlik Leonnal, hogy volna egy jó balhé, de nagyobb részesedést akarnak. Martín megvereti Cachorrót, amiért a fiú megerõszakolta Marinát.

42.
Esperanza bevallja a fiának, hogy az apja valójában nem halt meg, hanem egy jó nevû, gazdag mexikói családból származik, de miután teherbe ejtette, magára hagyta. Hiába kérleli fiát, hogy szakítson az ügyvédnõvel, Angel nem hajlandó rá. Manuela egy kiállításra viszi Angelt, ahol bemutat neki egy mûvészt.

43.
Angel és Manuela kissé összezördülnek a kiállításon, mert Angel érzi a szakadékot a két társadalmi osztály között. Mauricio arra kéri Virginiát, segítse ki egy kis droggal, mert a dílere nincs a városban. Jimmy és Mike minden idot annak szentelnek, hogy a banda nyomára bukkanjanak, de sötétben tapogatóznak. Ráadásul Romero és Uribe mindenrol tájékoztatják Carmelót, a Vasember megbízottját.

44.
Suzy felkeresi Leont, és fizetésemelést kér tõle. Leon világossá teszi, hogy semmit nem adnak ingyen, ezért Suzynak kedvesnek kell lennie vele. Leon közli a fiúkkal, hogy a továbbiakban kiharcolja a magasabb jutalékot, így õk is többet keresnek majd egy-egy balhé során. Nina mindenre figyel, hogy kiderítse, ki lehet Manuela titkos szeretõje.

45.
Jimmy egyetlen percet sem szeretne Angel és Manuela társaságában tölteni, de mivel a vihar egy fát dönt az autójukra, kénytelen belenyugodni a helyzetbe. A hétvége a vártnál jobban alakul. Angel és Jimmy összebarátkoznak. Martín égen-földön keresi és keresteti Manuelát, de senki nem tudja, hol lehet. Egyre biztosabb abban, hogy a lánynak van valakije.

46.
Christian szerint veszélyt jelent rájuk nézve, hogy Marina, Martin szeretõje tudja, hogy õ a Vasember, aki megbízást ad Leon bandájának a rablásokra, de a férfi biztos abban, hogy Marina sosem árulná el. Marina vásárolgatni megy a lányokkal Martin hitelkártyájával. Carmelo odaállítja Ciscót Manuela háza elé, hogy figyelje, kivel érkezik haza a lány. Angel, Manuela, Jimmy és Virginia a kezdeti döbbenet ellenére végül egy csodálatos hétvégét töltenek el együtt.

47.
Martin arra kéri Faustót, Anibal orvosát, hogy a fejleményekrõl neki számoljon be elsõként, ám Fausto úgy véli, ez csak a családra tartozik. Martin megtudja Anibaltól, hogy Manuela és Virginia a nyaralóban vannak. Azonnal odaküldi Carmelót, hogy kiderítse, kivel van a lány. Mire Carmelo Hamptonsba ér, Angel vonattal hazautazik, hogy végrehajtsák az alaposan kitervelt rablást.

48.
Minden a terv szerint halad, Angel és a fiúk megállítják a chipeket szállító furgont, megkötözik a sofõrt és kísérõjét, és kipakolják az árut. Angelt egyre jobban furdalja a lelkiismeret azért, hogy félrevezeti Manuelát, aki azt hiszi, már végleg szakított bûnözõi múltjával. Manuela közli Martinnal, hogy van valakije.

49.
Esperanza hiába gyõzködi Angelt, hogy Manuela nem hozzá való, a fiúnak esze ágában sincs szakítani vele. Jimmy és Mike a chiprablási ügyön dolgoznak. Még a furgon sofõrje sem tudta, hogy a kocsinak van egy beépített kamerája. Martin ráállítja Carmelót Manuelára. Ki szeretné deríteni, ki a riválisa, hogy megölesse.

50.
Anibal közli Virginiával, hogy õt nevezi ki a cégcsoport elnökévé, amennyiben szakít a nyomozóval, de a lány hallani sem akar a dologról, sõt, úgy dönt, elfogadja barátja ajánlatát, és hozzáköltözik. Caucho lázadozni kezd Diablo ellen, mivel a fiú lényegesen nagyobb részesedést kap az akció után, mint õ.

51.
Topo nem tartja jó ötletnek, hogy Angel mindent õszintén bevalljon Manuelának. A bárban Angel észreveszi Marina karján a karkötõt, amit Manuela az apjától kapott születésnapjára. Elhatározza, kideríti, kitõl kapta a lány. Uribe felhívja Carmelót, hogy elmondja, némi pénz fejében tájékoztatják a fõnökét mindarról, ami a rendõrségen történik.

52.
Esperanza a tévében látja Martint nyilatkozni a készülõ jótékonysági akcióról az egyedülálló anyák megsegítése érdekében. Felháborítja ez a mérhetetlen kétszínûség. Nina szomorú, amiért Christian már napok óta nem jelentkezett. Manuela közli Angellel, hogy péntekre meghívta a szüleit magához, hogy bemutassa nekik. Manuela egy küldeményt küld Angellal Lucasnak, mert titokban azt reméli, a fiú mégis kedvet kap ahhoz, hogy Lucas tanítványa legyen.

53.
Minden a terv szerint halad, Angel és a fiúk megállítják a chipeket szállító furgont, megkötözik a sofõrt és kísérõjét, és kipakolják az árut. Angelt egyre jobban furdalja a lelkiismeret azért, hogy félrevezeti Manuelát, aki azt hiszi, már végleg szakított bûnözõi múltjával. Manuela közli Martinnal, hogy van valakije.

54.
A chipszállító furgon biztonsági kamerájának felvételén Jimmy felfedez egy tetoválást az egyik elkövetõ nyakán.Manuela elhatározza, hogy meglepetésként felkeresi Angelt otthon, mert szeretne megismerkedni a környezetével, a barátaival. Martin azt hiszi, Leon állította rá Angelt Manuelára, és bosszút forral ellene. Angel legnagyobb meglepetésére, Manuela megjelenik a bárban.

55.
Esperanza elhatározza, hogy valahogy bejut a jótékonysági rendezvényre, és megzsarolja Martint. Szeretné, ha a Martintól kapott pénzbõl kifizethetné a fia adósságát, hogy Angelnek többé ne kelljen Leónnak dolgoznia. Nina felkeresi Christiant az otthonában. Graciela örömmel hallja, hogy Nina jó családból származik. Ariana arra kéri Manuelát, hogy Virginiát is hívja meg a vacsorára. Anibal elhatározza, hogy a lányok tudomására hozza, hogy halálos beteg.

56.
Perla elhatározza, hogy mindenképpen örökbe adja a kisfiát. Uribe és Romero elárulják Carmelónak, hogy a biztonsági kamera felvételén tisztán látható egy tetoválás az egyik elkövetõ nyakán, és Cardona meg Sánchez elkezdtek nyomozni a tulajdonosa után. Virginia egyre nehezebben viseli, hogy Jimmy alig van otthon. Christian azt tanácsolja Martinnak, hogy ne ölesse meg Diablót, inkább érje el valahogy, hogy Manuela megggyûlölje.

57.
Angel készül a vacsorára Manuela szüleivel. A fiúk már aggódnak Leon miatt, amikor végre elõkerül. Az összevert Leon nem hajlandó kórházba menni. Magához rendeli Caucht, és közli vele, hogy némi pénz fejében fel kell adnia magát. Esperanza és Suzy azon töprengenek, hogy juthaynának be a jótékonysági rendezvényre, hogy Esperanza megzsarolhassa Martint.

58.
Miután Martin elárulja Anibalnak, hogy egy egyszerû futár miatt szakított vele Manuela, Anibal éktelen haragra gerjed, és nem hajlandó meghallgatni a lányát. Martin elárulja Manuelának, hogy az apja rákos. A hír teljesen letaglózza a lányt és Virginiát is.

59.
A lányokat nagyon megviseli, hogy apjuk nem hajlandó beszélni velük, valamint az is, hogy eltitkolta elõlük a betegségét. Perla elmondja Angelnek, hogy közte és Topo között nem lehet semmi, mert pusztán barátjának tekinti a fiút. Leon pont annyi pénzt ajánl Diablónak, amennyi a tartozása, ha elvállal egy egyszemélyes munkát a Vasembernek.

60.
Christian hazakíséri Ninát, de a romantikus együttlét nem mûködik, bármennyire is igyekszik a lány, nem tudja felkelteni az érdeklõdését. Angel elmondja Toponiak, hogy Leon egy páncélszekrény feltörését kérte tõle, ahonnan iratokat ell ellopnia a Vasember számára. Esperanza és Suzy hamis azonosítóval bejutnak a jótékonysági rendezvényre, ahol Esperanza megzsarolja Martínt.

61.
Angel megkérdezi Manuelától, hajlandó-e mindent hátra hagyni, és elmenni vele valahova, ahol nyugodtan élhetnék az életüket. Christian sokat õrlõdik, saját magának is nehezen akarja bevallani, hogy meleg. Suzy legnagyobb meglepetésére Sandro elköltözik otthonról.

62.
Martin azt találja ki Angel lejáratására, hogy Leon vegye rá, törjön be a Davila család nyaralójába, így amikor a rendõrök rajtakapják, Manuela egy életre meggyûlöli õt. Esperanza odaadja Angelnek a 37 ezer dollárt, amit kizsarolt Martínból, hogy törleszthesse az adósságát Leon felé, és ne kelljen több rablásban részt vennie.

63.
Miután Topo közli Angellel, hogy kihallgatta Leon beszélgetését, és úgy tûnik, a Vasember meg akarja öletni, Angel azonnal felmond az irodában. Megkéri Topót, hogy Esperanzát vigye biztonságos helyre. Arra nem számítanak, hogy a Graciela által felbérelt magánnyomozó követi õket Sandro lakásáig. Angel Lucas mûtermébe megy, és arra kéri, engedje meg neki, hogy ott találkozzon Manuelával.

64.
Martin épp azon dühöng, hogy emberei sehol nem találják Angelt, amikor Graciela megjelenik a fotókkal, melyeket a magánnyomozó készített Esperanzáról. Martin ekkor szembesül a ténnyel, hogy Manuela barátja egyben az õ fia is, de ez nem tántorítja el attól a szándékától, hogy megölesse. Jimmy arra készül, hogy megkérje Virginia kezét, ám a lány félreérti, és azt hiszi, szakítani akar vele, ezért a találka elõtt beül valahová iszogatni Mauricióval.

65.
Miután Virginia alkoholos befolyásoltság alatt balesetet okoz, beviszik a rendõrségre, ahol drogtesztet is végeznek rajta. Jimmy õrjöng, amiért Mauricióval volt, és amiért letagadta, hogy kábítószerezik. Közli vele, hogy többé nem akarja látni. Martin elraboltatja Esperanzát, hogy így kényszerítse Angelt a rablásra.

66.
Miután Angel látja a megkötözött Esperanzát a raktárban, úgy dönt, hogy mégis kirabolja Manueláék házát, hogy ne essen bántódása az anyjának. Martin elhiteti vele, hogy fontos iratokat talál majd a széfben, amik a cég átvételéhez kellenek neki, így Angel nem gyanakszik, nem is sejti, hogy Martin célja az õ megöletése. Jimmy nem hajlandó megbocsátani Virginiának, hogy Mauricióval ivott és drogozott.

67.
Miután Romero és Uribe, a két korrupt zsaru, beviszik Cauchót kihallgatásra, a fiú azt vallja hogy a banda fõnöke Diablo, és minden rablást õ tervezett meg, valamint az elkövetõket is õ bérelte fel. Angel arra kéri Manuelát, este hétkor várja õt a pályaudvaron. Azt tervezi, hogy végrehajtja a rablást, majd elutaznak.

68.
Angel gond nélkül behatol a házba, és feltöri a páncélszekrényt, de némi készpénzen és egy-két biztosítási papíron kívül nem talál semmit. Ekkor válik gyanússá a megbízás, és amint kinéz az ablakon észre is veszi a két nyomozót, akik arra várnak, hogy tetten érjék. Sikerül kimenekülnie a házból, és motorra pattan. Uribe és Romero követik, hogy végezhessenek vele. Jimmy és Sanchez sarokba szorítják. Angel megadja magát, de az egyik Vasember által lefizetett zsaru rálõ, és Angel a tengerbe zuhan.

69.
Angel súlyosan megsérül, de sikerül partot érnie. A rendõrség nagy erõkkel keresi a holttestét, de sikertelenül. Horacio és Virginia a pályaudvarra sietnek, hogy értesítsék Manuelát a történtekrõl. A lány nem hajlandó elhinni, hogy szerelme becsapta, és azt sem, hogy meghalt. Angel utolsó erejével elvonszolja magát Lucas mûterméig. A festõ befogadja, és mindent elkövet, hogy életben tartsa.

70.
Jimmy a fejét veri a falba, amiért egy bûnözõnek sikerült õt átvernie, hiszen már-már a barátjának tekintette Angelt. Anibal és Ariana Manuela lakására sietnek, hogy támogatásukról biztosítsák a lányt. Jimmy felkeresi Manuelát, mert szüksége van a vallomására, de Virginiával nem hajlandó szóba állni. Virginia Jimmy füle hallatára mond igent apja ajánlatára.

71.
Jimmy nem biztos abban, hogy Angel meghalt, ezért addig nem nyugszik, míg a holttestét meg nem találják. Manuelát teljesen letaglózza a hír, hogy Angel valójában egy bûnözõ, és mély depresszióba esik. Lucas egy kínai gyógyítót hív, aki rendbehozza Angelt. Anibal bejelenti a cégcsoport igazgatóinak, hogy Virginiát nevezi ki utódjának.

72.
Martin felajánlja Manuelának, hogy kezdjék újra a kapcsolatukat, mert õ a történtek ellenére is szereti. Cachorro folyamatosan udvarol Marinának. Miután Manuela elmondta a rendõröknek, kik Angel barátai, a rendõrség razziázik a bárban, és Topo kivételével a bandatagokat beviszik kihallgatásra, de mivel nincs priuszuk, nem tartóztathatják le õket.

73.
A rendõrségen Cachorro, Mocho és Ronco megmutatják Topo fényképét. Soto százados felfüggeszti Angel holttestének keresését. A fiúkat bizonyíték híján elengedik. A rendõrök felkeresik Topot és kikérdezik. Vega nyomozónak eszébe jut, hogy már találkoztak, amikor Gregorio halálának ügyében nyomoztak. Perla meggondolja magát, és visszaveszi kisfiát az örökbefogadó szülõktõl.

74.
Angelt megõrjíti a bizonytalanság. Arra kéri Lucast, derítse ki, hogy Manuela mit gondol róla. Christian szerint a könyvvizsgáló gyanakszik rájuk, mert a legfontosabb ügyfeleiket heteken át nem tudta elérni. Angel szeretné meggyõzni Esperanzát, hogy nálküle menjen Mexikóba. Manuela minden részletet tudni szeretne, hogy sikerüljön neki meggyûlölnie Angelt.

75.
Esperanza nem hajlandó a fia nélkül Mexikóba menni. Jimmy újra együtt látja Virginiát Mauricióval, és azt vágja a fejéhez, hogy nyilván volt köztük valami, mielõtt szakítottak volna. Manuela elhatározza, hogy éli tovább az Angel megismerése elõtti életét, felkeresi Martint, és arra kéri, vegye feleségül. Lucas beszél Manuelával, és megtudja, hogy feleségül megy Martinhoz.

76.
Perla meglátogatja az apját, és közli vele, hogy már nem táncol a bárban, és szívesen segít neki az empanadák készítésében. Horacio elmeséli Manuelának, hogy Christiannal randizgat,és jól érzik magukat együtt. Angelt letaglózza a hír, miszerint Manuela feleségül megy Martinhoz.

77.
Manuela közli a szüleivel, hogy Martinnal összeházasodnak, Anibal végtelenül boldog a hír hallatán. Jimmy visszaviszi Virginiának a nála maradt ruháit, és elmondja neki, hogy már nem haragszik rá. Topo észreveszi, hogy egy hajléktalannak öltözött nyomozó követi, de egy templom gyóntatófülkéjében sikerül beszélnie Angellel.

78.
Miután Martin tudomást szerez arról, hogy Virginia ittas és drogos állapotban balesetet okozott……kifaggatja Mauriciót, és megígéri neki, hogy hallgat arról, hogy õ is drogozott, amennyiben segít neki lejáratni Virginiát. Mivel Manuelát örökre elveszítette, Angel úgy dönt, Mexikóba megy anyjával új életet kezdeni.

79.
Az egész család az esküvõi szertartásra készül Manuela szüleinek lakásán. Esperanza és Angel egy embercsempész segítségével átjutnak a mexikói határon. Jimmy arra gyanakszik, hogy Mauriciónak köze volt a rablásokhoz, ezért behívja kihallgatásra. Mauricio annyira felbõszíti Jimmyt, hogy a nyomozó megüti. Esperanza elárulja Angelnek az apja igazi nevét.

80.
Amint Angel tudomására jut, hogy az apja Martin Acero, a Vasember, aki épp feleségül veszi a szerelmét, nem képes Mexikóban maradni. Visszaindul, hogy bosszút álljon azon az emberen, aki tönkretette az életét. Jimmy elmondja Virginiának, hogy nem szakítani akart vele, hanem meg akarta kérni a kezét, ezért kérte, hogy menjen fel hozzá.

81.
Martin felkeresi Anibalt, és elmondja neki, hogy Virginia kábítószer hatása alatt balesetet okozott, és börtönbe került. Angel elmeséli Lucasnak, hogy valójában azért jött vissza, hogy bosszút álljon Martin Acerón. Marina betegségre hivatkozva szabaddá teszi az estéjét, hogy Cachorróval tölthesse. Manuela rosszulléteit látva Horacio azt tanácsolja neki, vegyen egy terhességi tesztet.

82.
Jimmy nem adja fel a nyomozást, saját szakállára tovább kutat, mert nem hiszi el, hogy Angel meghalt. Angel úgy véli, az lenne a legjobb, ha sikerülne lelepleznie Martin a rendõrség és Manuela elõtt. Már csak bizonyítékokat kell szereznie, hogy a rendõrség tudtára adja, Martin Acero a Vasember. Manuela kétségbe esik, amikor a terhességi teszt pozitívnak bizonyul.

83.
Angel változtat némileg a külsején, és kontaktlencsét hord, hogy ne ismerjék fel. Anibal arra kéri Arianát, hogy hívja át a lányokat és Martint estére. Ariana nem tartja jó ötletnek, hogy férje kínos helyzetbe akarja hozni Virginiát a drogproblémái miatt. Anibal közli az ügyvédjével, hogy változtat szándékain, és nem Virginiát, hanem Martint teszi meg utódjának.

84.
Virginiát mélységesen felháborítja Anibal döntése. Manuela bejelentkezik egy abortuszklinikára, mert úgy érzi, nem szeretné megtartani Angel gyermekét. Topo és Angel arra készülnek, hogy éjszaka a bárban bizonyítékot keresnek majd arra, hogy Leon és Martin kapcsolatban állnak. Mike megismerkedik egy csinos rendõrnõvel, és ráveszi Jimmyt arra, hogy este négyesben randizzanak Silvana egyik barátnõjével. Martin, miután elérte, hogy Anibal õt nevezze ki elnöknek, megöli a gyengélkedõ apósát.

85.
Miután az ápolónõ észreveszi, hogy Anibal meghalt, az egész családot letaglózza a hír. Virginia bûntudatot érez, amiért csúnyán összeveszett vele, és azt hiszi, ez is hozzájárult a halálához. Angel és Topo éjjel bemennek Leon bárjába, de Suzy rajtakapja õket. Angelt ugyan nem látja, és Topo reménykedik abban, hogy õt nem árulja be Leonnál.

86.
Suzyt nagyon meglepi a hír, hogy Angel életben van, és elképedve hallgatja, hogy esetleg Leon keze is benne van az árulásban. Virginiát továbbra is gyötri a bûntudat, amiért apja halála elõtt csúnyán összeveszett vele. Angel és Topo bizonyítékot akarnak szerezni arra, hogy Martin volt a megbízója a bandának. Jimmy elmegy Anibal temetésére, de Virginia nemigen akar beszélni vele.

87.
Christian és Horacio egyre közelebb kerülnek egymáshoz. Angel elhatározza, hogy graffitikkel üzen majd Manuelának. Manuela azonnal rájön, hogy a graffiti neki szól, bár Horacio nagyon kételkedik ebben. Marina ajándékot vesz Cachorrónak, mert érzi, hogy a fiú õszintén szereti. Martin dühös, amiért Anibal végrendelete szerint mindent elveszít, amennyiben elválik Manuelától.

88.
Suzy elhatározza, hogy Leon közelében marad, és segít a fiúknak információt szerezni. Ariana aggódik Virginia kitörései miatt. Mivel Manuela úgy dönt, mégis megtartja Angel gyermekét, úgy érzi, mielõbb el kell mondania Martinnak. Martin utasítja Christiant, hogy vegyen egy manhattani lakást, ahol nyugodtan találkozgathat Marinával.

89.
Jimmyt felzaklatja a névtelen levél, amit a kapitányságra küldtek neki, és amely szerint a Vasembernek beépített emberei vannak a rendõrségen. Úgy érzi, senkiben nem bízhat, még társát, Mike-ot is próbára teszi, mert nem biztos abban, hogy nem õ az áruló. Martin arra kéri Manuelát, szervezzen egy partit a cégcsoport igazgatóinak.

90.
Martin a lakásán rendezett összejövetelen bejelenti a cégcsoport igazgatóinak, hogy õ lett Anibal örököse. Mauricio Martin megbízásából kábítószert tesz Virginia italába, amitõl a lány pillanatok alatt elveszíti a fejét és nagyon kínos jelenetet rendez a partin. Mauricio ahelyett, hogy hazavinné, elviszi a spanyol Harlembe drogot venni. De mire visszatér a kocsijához, Virginiát már nem találja. Mivel fél a rossz környéken, sorsára hagyja a lányt.

91.
Miután Manuela elmondja Martinnak, hogy terhes Angeltõl, Martin nagyon megdöbben azon, hogy Manuela nem akarja elvetetni a babát. Virginiát két drogdíler fogva tartja egy lepusztult lakásban, és folyamatosan adagolják neki a kábítószert. Kiszedik belõle a bankkártyák pinkódját, és pénzt vesznek le a számláiról. Angel titokban levelet ír Lucas lányának, és meghívja egy kiállítás megnyitójára, mert tudja, hogy barátja mennyire szeretne találkozni a lányával.

92.
Topo felkeresi Cauchót a börtönben,és megpróbálta kifaggatni a történtek hátterérõl.Uribe és Romero azon munkálkodnak,hogy kiderítsék,Jimmynek mit árulhatott el az informátor a Vasemberrõl.Martin közli Manuelával,hogy vele marad,de senkinek se árulhatja el,hogy a születendõ gyermek nem az övé.Christiannak kell kitalálnia,hogyan forgathatja ki Martin a Davila családot a vagyonából.

93.

94.
Martin nem örül annak, hogy Manuea értesítette Jimmyt Virginia eltûnésérõl. Horacio elmegy a kávézóba, amit Angel a graffitin feltüntetett, de nem lát senki ismerõst. Angel örül, hogy sikerült lefotóznia Leont Martinnal. Topora hárul a feladat, hogy a fotót eljuttassa Cardona nyomozónak. Jimmy kikérdezi Virginia szokásos dílerét és rájön, hogy Mauricio nem mondott igazat.

95.
Lucas boldog, hogy láthatta a lányát, és nagyon hálás Angelnek, hogy a tudta nélkül levelet írt neki. Jimmy úgy látja, csak egy módon szedheti ki Mauricioból az igazságot: ha alaposan megveri. A férfit az autójába tuszkolja és a lakására viszi, ahol Mauricio bevallja, hogy a spanyol Harlembe vitte a lányt és sorsára hagyta.

96.
Virginiát folyamatosan kábulatban tartja a két drogdíler, de mivel félnek, hogy egy idõ után a nyomára akad a rendõrség, arra készülnek, hogy egy halálos adaggal végezzenek vele. Uribe közli Carmelóval, hogy immár tudják, hogy a titokzatos Vasember valójában Martin Acero. Így próbálnak minél több pénzt kizsarolni belõle. A rendõrség, miután Jimmy kiverte Mauricióból az igazságot, nagy erõkkel kivonul a spanyol Harlembe, és megtalálják Virginiát.

97.
Mivel Virginia elõkerült, Martin úgy érzi, nem bízhat meg teljesen Mauricióban. Fél, hogy a férfi megijed és mindent bevall a rendõrségen, ezért utasítja Carmelót, hogy ölje meg. A válságos állapotban lévõ Virginiát kórházba szállítják. Uribe és Romero attól tartanak, hogy Jimmy felgöngyölíti a szálakat, ezért vállalják, hogy 250 ezer dollárért elteszik láb alól.

98.
Angel mindenáron be akar jutni a raktárba, hogy bizonyítékot szerezzen Martin és Leon kapcsolatára. Miközben Topo kint õrt áll, sikerül bemásznia egy tetõablakon, és éppen kihallgat egy beszélgetést, melybõl kiderül, hogy Romero és Uribe bombát akarnak szerelni Jimmy kocsijára. Lucas elviszi Angel festményeit egy piacra, mert Angel azt reméli, hogy egy újabb graffitit látva, Manuela elmegy oda és rájön, hogy a képek kettejükrõl szólnak.

99.
Jimmy hazaviszi Virginiát a kórházból. A lány elmeséli, hogy egyáltalán nem fogyasztott kábítószert, amikor botrányt rendezett Martin partiján. Angel reménykedik abban, hogy Manuela kimegy a piacra, és a festémyei láttán rájön, hogy életben van. Martin vesz egy lakást, hogy bármikor nyugodtan hancúrozhasson Marinával. Mindenkit meglep a hír, miszerint a Davila cégcsoport társulást tervez egy panamai céggel, de Martin úgy állítja be, mintha Anibal ötlete lett volna.

100.
Miután Martin aláíratta minden családtaggal a társulási szerzõdést, úgy érzi, már csaknem a kezében van a Davila család teljes vagyona. Horacio és Manuela kimennek a piacra, ahol Manuela azonnal rájön, hogy Angel festményén az a fa látható, melyre egykor felmásztak. Marina bogarat ültet Martin fülébe, amikor már sokadjára állítja, hogy Christian homoszexuális.

101.
Angelnek sikerül bejutnia egy tetõablakon át a raktárba, ahol kihallgatja Carmelo és a korrupt rendõrök beszélgetését, melybõl kiderül, hogy merényletre készülnek Cardona nyomozó ellen. Silvana mesél Mike-nak apja tanítványáról. A rendõrök egy ünnepségre készülnek, ahol maga a rendõrfõkapitány szeretné megköszönni munkájukat. Martin és Graciela letámadják Cristiant a homoszexualitása miatt.

102.
Topo és Angel észreveszik, amint egy férfi bombát szerel Jimmy kocsijára. Angel elküldi Topot egy nyilvános fülkéhez, hogy telefonáljon a bárba és figyelmeztesse Jimmyt. Jimmyre egy másik hívás is vár. Egy ismeretlen közli vele, hogy információi vannak a Vasemberrõl. A terv az, hogy egyszerre végezzenek Jimmyvel és Mike-kal. Amikor Angel látja, hogy Jimmy be akar szállni a kocsijába, mögé oson és leüti. Egy cetlin figyelmezteti, hogy bomba van az autó alvázán.

103.
Virginia nagyon megrémül, amikor megtudja, hogy merényletet akartak elkövetni võlegénye ellen. Uribe és Romero nagyon idegesek, hogy nem sikerült kiiktatni a két nyomozót, annál is inkább, hogy már elõre elkérték Martintól a pénzt. Angel arra készül, hogy megkeresi Manuelát és elmondja neki az igazat, mert nagyon félti, amiért egy gátlástalan bûnözõvel osztja meg az életét.

104.
Christian hazamegy anyja házába összepakolni a holmiját, mert úgy dönt, külön költözik. Jimmy szabadságra megy, hogy minél több idõt tölthessen Virginiával, aki nagyon félti õt a merényletkísérlet óta. Uribe azt sugallja Martinnak, hogy áruló lehet a közvetlen környezetében, ezért nem sikerült meggyilkolni Cardona nyomozót. Manuela úgy érzi, kicsúszik a lába alól a talaj, amikor a piacon megpillantja Angelt.

105.
Manuela csupán Horaciónak árulja el, hogy találkozott Angellel. Horacio pedig bevallja neki, hogy Christian hozzá költözött, és kéri, hogy Martin ne tudjon róla. Jimmy észreveszi, hogy Virginiának elvonási tünetei vannak, de a lány nem hajlandó elvonókúrára menni. Martin megtiltja Marinának, hogy bárkit is fogadjon a lakásban, és a bárba se engedi el táncolni. Romero és Uribe felkeresik a bomba készítõjét és meggyilkolják, hogy elvarrják a szálakat.

106.
Jimmy dühös, amiért a nyomozásuk újra zsákutcába jutott, mert a bûnözõt, aki a bombát készítette, holtan találták, így nem derült fény a megbízó kilétére. Suzy egyre több empanadát rendel Sandrotól, így segíti, hogy beinduljon az üzlet. Mauricio halála ügyében nyomozás indul. Martin az üggyel megbízott nyomozó figyelmét felhívja arra, hogy Mauricio és Virginia közel álltak egymáshoz. Manuela rosszul lesz, Horacio kórházba viszi, ahol kiderül, hogy kis híján elvetélt.

107.
Martin közli a cégcsoport igazgatóival, hogy társulást tervez egy panamai céggel, és úgy állítja be a dolgot, mintha a néhai Anibal ötlete lett volna. Suzy ellopja Leon iratait és egy fénymásolóba szalad velük, de nem meri kivárni, míg sorra kerül, kénytelen visszacsempészni a dossziét, nehogy lebukjon. Virginia úgy dönt, elfogadja a segítséget és beköltözik egy drogelvonó intézménybe.

108.
Christian átadja a fiktív cégre vonatkozó iratokat Martinnak, hogy megmutathassa õket a családnak. Martin feltett szándéka, hogy mielõbb kisemmizi vagyonukból Daviláékat. Angel hiába keresi Manuelát telefonon, mert a kórházba indulása elõtt elveszítette a mobilját. Ráadásul már Lucas lakása sem teljesen biztonságos, mert Silvana bármikor betoppanhat Sanchez nyomozóval, aki azonnal felismerné. Ariana találkozni szeretne a panamai cég vezetõjével.

109.
Mivel egy szemtanú látta, hogy Jimmy betuszkolja Mauriciót a kocsijába, Jimmy ellen nyomozás indul, Soto százados kénytelen felfüggeszteni õt. Cachorri hiába próbálja rábeszélni apját, hogy áruljanak drogot a bárban, Leon nem hajlandó rá, és pénzt sem akar adni, hogy fia belevágjon az üzletbe. Martin kissé ideges, hogy a faragatlan Leon nem tudja majd meggyõzni Arianát arról, hogy milliomos üzletember.

110.
Ariana furcsának találja a Maxként bemutatott Leon modorát, de Martin meggyõzi arról, hogy Anibal tervezte a társulást, õ csak a végakaratát hajtja végre. Manuela nem bír tovább várni, Lucas lakására megy, hogy találkozzon Angellel és magyarázatot követeljen tõle a múltbéli tetteire. Cachorro az apjától lopott pénzen kábítószert vesz a Hercegtõl, a környék egyik leghírhedtebb drogdílerétõl.

111.
Angel találkozik Manuelával, és mindent elmond neki Martinról. A lány képtelen elhinni, hogy az, akihez feleségül ment, és akiért a családja mindig is rajongott, valójában a Vasemberként emlegetett veszélyes bûnözõ. Cachorro és a fiúk titokban drogot árulnak Leon bárjában. Perla jelentkezik kérdezõbiztosnak a népszámlálás toborzóirodájában. Örül, hogy végre tisztességes munkája lesz.

112.
Manuela nem akar hinni Angelnek, de azért bogarat ültetett a fülébe. Elmondta, hogy Martín szeretõt tart, egy prostituáltat, akinek lakást is vett. Elküldi a számát, hogy Manuela fel tudja hívni Martin telefonjáról. Martínt nagyon bosszantja, hogy a testvére meleg, minden alkalmat megragad, hogy megalázza.

113.
Virginia és Jimmy az esküvõjükre készülnek. Manuela gyanakvóvá válik, végül éjjel felhívja az Angel által megadott számot, és egy nõ veszi fel a telefont. Manuela és Horacio elmennek a címre, amit Angel adott, és a portásból Horacio kiszedi, hogy valóban ott lakik Marina. Mivel az Angel által elmondottakból valami igaznak bizonyul, Manuela hajlik arra, hogy higgyen neki.

114.
Martín és Graciela felforgatják Christian egykori szobáját, hogy a Martinra nézve terhelõ dossziét megtalálják, de nem járnak sikerrel. Mivel öccse Horacióhoz költözött, Martin azt gyanítja, hogy ott kell keresni az iratokat, ezért megbízza Carmelót, hogy törjenek be a lakásba, és szerezzék meg a dossziét. Angel azt is bevallja Manuelának, hogy megtudta, Martin az apja.

115.
Manuela nem akarja elhinni az Angel által elmondottakat. Martin gyanakszik Marinára az üres boríték miatt, amit Horacio átadott számára a portásnak, hogy így derüljön ki, valóban a házban lakik-e Martin szeretõje. Horacio azt tanácsolja Manuelának, hogy kérje meg Angelt,
csináltasson DNS-vizsgálatot, hogy kiderüljön, valóban Martin fia-e. Horacio feldúlt lakását látva Christian azonnal sejti, hogy Martin áll a betörés mögött.

116.
Manuela hajszálakat gyûjt Martintól, hogy legyen DNS-minta tõle az apasági teszthez. Martint bosszantja, hogy Jimmy, akit felfüggesztettek ugyan, kifaggatta az épület portását és érdeklõdik a Horacio lakásában történt betörés iránt. Ezért, hogy minden szálat elvarrjon, Carmelóval megöleti az épület portását. Manuela és Angel elmennek egy klinikára elvégeztetni a DNS-vizsgálatot.

117.
Perla boldog, mert átment a vizsgán, és felvették kérdezõbiztosnak a népszámláláshoz. Suzy megismert egy férfit, aki nagy tételben vásárolna Sandro süteményeibõl. Így próbálja segíteni férje üzletét. Martin nem is tagadja Christiannak, hogy õ áll a betörés hátterében, mert meg akarta szerezni a rá nézve kompromittáló dossziét. Jimmy felkeresi Martint és Mauricioról kérdezõsködik, ami egyáltalán nem tetszik a férfinak.

118.
Jenny segítségével Marina és Cachorro egy áruház próbafülkéjében találkoznak. Miközben Jenny leköti Ciscót, a párocska egynásnak esik a próbafülkében. Silvana elviszi Mike-ot apjához. Arra számít, hogy majd apja pártfogoltja is otthon lesz, de Angel nem megy haza, hisz tudja, hogy Mike felismerné. Manuela mindenképp találkozni akar Angellel, ezért váratlanul beállít Lucashoz.

119.
Cisco, aki rájött, hogy Marina a próbafülkében Cachorróval enyelgett, kihasználja a helyzetet, és õ is Marina ágyába szeretne férkõzni. Manuela gyanakvóan figyeli Martin minden lépését, mióta Angel beszámolt neki arról, hogy valójában kicsoda Martin Acero. Virginia esküvõje napján Manuela elmegy a DNS vizsgálat eredményéért.

120.
Horacionak rosszul esik a hirtelen változás Christian viselkedésében. Úgy tûnik, barátja ismét nem szeretné nyíltan vállalni, hogy együtt vannak. Mike és Jimmy érzik, hogy összefüggés van az események és a Davila család között, csak nem sikerül rájönniük, hogy mi lehet az. Az esküvõn mindenki Manuelára vár, aki azt füllentette, hogy egy cipõért kell elugrania. Cisco három idegen férfit visz fel Marina lakására, hogy a lány szórakoztassa õket, és cserébe megígéri, hogy tartja a száját.

121.
Virginia és Jimmy esküvõje után Horacio és Manuela találkoznak Angellel, aki részletesen beszámol nekik a terveirõl. Martin megengedi Marinának, hogy elmenjen a bárba táncolni, de Ciscónak meghagyja, hogy egyetlen férfit sem engedhet a közelébe. Amikor Leon együtt látja ismét Cachorót Marinával, nem bírja tovább türtõztetni magát, és közli a fiával, hogy Marina nemváltó mûtéten esett át.

122.
Mocho kihallgatja Leon és Marináék vitáját, és elhíreszteli a bárban, hogy Marina valójában férfi. A vendégek között verekedés tör ki, a botrány után minden vendég távozik a barlangból. Cachorro nagyon szenved a hír hallatán, mert õrülten szerelmes Marinába. Marina meg azért szomorú, mert úgy érzi, örökre elveszítette a fiút, aki életében elõször igazán szerette.

123.
Cristian fél, hogy Horacionak valami baja esik miatta, ezért közli Martinnal, hogy elköltözött a férfi lakásából. Manuela elhatározza, hogy beavatja Jimmyt és Virginiát is a történtekbe, ezért még a nászútjuk elõtt találkozót beszél meg velük Lucas lakásán. Jimmy elõször csaknem nekiesik az addig halottnak hitt Angelnek, de végül higgadtan meghallgatja a beszámolóját.

124.
Angel részletesen beszámol Jimmynek a banda ténykedésérõl és Martin szerepérõl. Cachorro a verekedés közben elveszítette a Hercegtõl vásárolt drogot, és tudja, hogy nem sokáig marad életben, ha átveri a drogdílert. Carmelo szerez valakit, aki némi pénzért azt vallja majd, hogy õ gyilkolta meg Mauricio Linerost Cardona nyomozó megbízásából.

125.
Angel úgy érzi, megkönnyebbült, miután Jimmynek elmondta a teljes igazságot. Cachorrót nem érdekli, hogy szerelme valaha férfi volt, továbbra is õt tekinti élete asszonyának, ezért mindent elkövet, hogy találkozhassanak. Leon bárja vendégek nélkül marad, mert a környéken elterjedt, hogy az egyik táncosnõje korábban férfi volt.

126.
Silvana felajánlja Mike-nak, hogy próbáljanak ki egy kötöttségektõl mentes kapcsolatot, mert úgy érzi, egyelõre túl fiatal, hogy elkötelezze magát. Mike kissé csalódott, mert szereti Silvanát, de megígéri, hogy fontolóra veszi. Manuela megkéri Mattín titkárnõjét, hogy nyissa ki neki az iratszekrényt, és megszerzi és lemásolja a társulási szerzõdést. Soto százados közli a kollégákkal, hogy Jimmyt gyanúsítják Mauricio meggyilkolásával.

127.
Virginia kétségbe esik Jimmy letartóztatása miatt és azonnal értesíti Manuelát. Mejia nyomozó kihallgatja Jimmyt, de nem hisz neki, mivel Quintero kitart vallomása mellett, miszerint Jimmy bízta meg Mauricio Lineros meggyilkolásával és a fegyvert is õ adta neki. Martin drasztikus átalakításokat tervez a cégnél. Silvana rájön, hogy Angelt körözi a rendõrség. Elmegy apja lakására, hogy letartóztassa.

128.
Silvana követeli, hogy Mike mondjon el neki mindent Angelrõl, és arról, hogy miért rejtegetnek egy bûnözõt. Mike kénytelen beavatni a lányt a történtekbe. Manuela mindent elmond Arianának Martin viselt dolgairól, de anyja egyetlen szavát sem hiszi el, meggyõzõdése, hogy Martin sosem akarna ártani nekik. Christian megpróbálja felderíteni Marina múltját.

129.
Christian kideríti, hogy Marina nemváltó mûtéten esett át. Mivel Martin visszalopta tõle a kompromittáló dossziét, szeretné, ha valamivel õ is a markában tarthatná. Ariana felháborítónak tartja Martin viselkedését, és elkíséri Virginiát a cég székházába, hogy utánajárjanak a dolgoknak, de Martin kitiltja õket az épületbõl.

130.
Lola mindenképpen meg akarja tartani magának Topót, de mellette más férfiakkal is flörtöl. Christian felbérel egy magánnyomozót, hogy teljes képet kapjon Marina elõéletérõl. Virginia kétségbe esik, amiért Jimmyt nem mentették fel a tárgyaláson, de Manuela és Horacio megígérik, hogy mindent elkövetnek azért, hogy kihozzák a börtönbõl. Jimmyt a köztörvényes bûnözõk közé zárják, az élete veszélybe került.

131.
Topo megpróbálja rávenni Cachorrót, hogy Marinával segítsenek lebuktatni Martint, mert akkor végre nem kellene a Vasemberrel osztoznia szerelmén. Angel elváltoztatott kölsõvel részt vesz egy sajtótájékoztatón. Jimmy cellatársa, Rafael, arra figyelmezteti õt, hogy ne húzzon ujjat Pengével, mert nagyon veszélyes ember.

132.
Martin találkozik a minden hájjal megkent Lorenzóval, hogy rávegye, dolgozzon neki. Mivel a cég minden vagyonára szert akar tenni, szüksége van egy PR szakemberre, aki a nyilvánosság elõtt tisztára mossa. Horacio elbeszélget Christiannal, aki bevallja neki, hogy õ csupán eszköz Martin számára. Jimmy tehetetlen a börtönben, és tudja, hogy rendõrként veszélyben az élete. Martin rájön, hogy Marinának viszonya van valakivel.

133.
Martin rettentõ dühös, amiért Marinát rajtakapta, amint meg akar szökni a tûzlépcsõn. Megparancsolja Carmelónak, hogy keressék meg Cachorrót és végezzenek vele. Angel Horacio egyik elszólásából tudja meg, hogy Manuela terhes. Mikor a lány bevallja, hogy övé a gyerek, és elsõ gondolata az volt, hogy elveteti, Angel tehetetlen dühöt érez.

134.
Marina megpróbálja rávenni Ciscót, hogy segítsen neki megszökni Cachorróval, és pénzt ajánl neki cserébe. Virginia elmondja anyjának, hogy Salvador Dominguez, a festõ, valójában Angel. Jimmy felismeri a börtönben Cauchót, és reménykedik abban, hogy megtudhat tõle valamit. Osvaldonak tetszik Manuela, de meggyõzõdése, hogy elfogult a sógora ügyében.

135.
Mocho és Ronco aggódnak, mert Cachorro lelépett a Herceg pénzével, és tudják, hogy a drogbáró nem viccel, ha úgy véli, benne voltak, azonnal végez velük. Martin elmondja Marinának, hogy szereti, de abban a pillanatban, amikor megtudja, hogy megcsalja, meggyilkolja. Leon felkeresi a Herceget, hogy rendezze Cachorro tartozását.

136.
Herceg a szavát adja Leonnak, hogy nem öleti meg a fiát. A család ügyvédje úgy véli, hogy semmit nem tehetnek az ellen, hogy Martin kisemmizze õket, mivel látatlanban aláírták a szerzõdéseket. Martin felfogadja a ravasz és sikeres Lorenzót PR-menedzsernek. Jimmy a börtönben megkörnyékezi Cauchót, abban reménykedik, hogy a fiú esetleg hasznos információkkal szolgálhat. A magánnyomozó közli Christiannal, hogy Marina valójában férfi volt, mielõtt nemváltó mûtéten esett át.

137.
Lucas elmeséli Angelnek, hogy évekkel korábban egy három évig tartó szenvedélyes viszonya volt Arianával, Manuela anyjával, de véget ért, mert Ariana a családját választotta. Lucas szeretné felmelegíteni az egykori kapcsolatot, mert még mindig szereti õt. Miután Martint a jövõ üzletemberének állítja be egy tekintélyes újság, Manuela elhatározza, hogy lerántja a leplet Martin mesterkedéseirõl a nyilvánosság elõtt. Ariana elintéz neki egy tévéinterjút.

138.
Jimmyt a börtönben megverik, Sanchez és Virginia aggódnak amiatt, hogy esetleg az életére törnek. A beszélõn Virginia felismeri Nutriát, így derül ki, hogy Virginia egykori fogvatartói ugyanott raboskodnak, ahol Jimmy. Manuela az interjóban higgadtan beszámol arról, hogyan akarja megszerezni Martin az örökségüket, hogyan próbálja kiforgatni mindenükbõl õket. Martin arra akarja rávenni Christiant, hogy csábítsa el Aldo Rocát, egy befolyásos lap fõszerkesztõjét, aki szintén meleg.

139.
Mivel Nutria fél a lebukástól, úgy dönt, megöli társát, aki a gyengélkedõn fekszik, ráadásul abban reménykedik, hogy a gyilkosság gyanúja Jimmyre fog terelõdni. A Manuelával készült interjút látva Martin tombol a dühtõl, de Lorenzo megnyugtatja, hogy majd visszavágnak és tisztára mossák Martint. Ehhez azonban sok készpénzre van szükség, hogy a fiktív cégnek valós iratokat kreáljanak Panamában. Martin Leonhoz fordul segítségért.

140.
Leon a város egyik legnagyobb drogkereskedõjétõl tud szerezni készpénzt. Martint semmi nem érdekli, szüksége van kétmillió dollárra. Leon a Hercegnek felajánlja, hogy tisztára moshatja a kábítószerbõl származó pénzt Martin cégén keresztül. Virginia azonosítja Nutriát egyik elrablójaként, ezért Jimmy élete egyre inkább veszélyben van a börtönben.

141.
Lorenzo tanácsára Martin azt nyilatkozza, hogy Manuela igazságtalanul vádaskodik, és hamarosan bemutatja a cég hivatalos papírjait. Osvaldo udvarol Manuelának, de a lány értésére adja, hogy kapcsolatuk kizárólak szakmai. Jimmy nehéz helyzetbe kerül, amikor egy tanú azt állítja, többször találkozott egy bárbam Quinteróval.

142.
Angel, hogy rávegye Cachorrót, segítsen nekik Marinával lebuktatni Martint, úgy dönt, felfedi elõtte, hogy életben van. Ariana rájön, hogy Martin alattomos ügyeskedése miatt csak néhány hónapra elegendõ pénztartaléka van, utána nem tudja, mibõl fog megélni. Perla felhívja Marinát, és közli vele, hogy másnap kiszabadítják. A börtönben Penge azt tervezi, hogy meggyilkolja Jimmyt.

143.
Mivel Martinnak sürgõsen kétmillió dollárnyi kenõpénzre van szüksége, hogy Panamából igazinak tûnõ hamis papírokat szerezzen a cégrõl, megkéri Leont, hogy segítsen neki. Leon a Herceghez fordul, akinek felajánlja, hogy Martin cégén keresztül tisztára moshatja a drogkereskedelembõl származó pénzt. Horacio és Manuela belátják, hogy nagyon kicsi az esélye annak, hogy a hamis bizonyítékok fényében Jimmyt ártatlannak nyilvánítsák.

144.
Penge ráveszi Cauchót, hogy csalja el Jimmyt a börtönnek egy olyan részébe, ahol gond nélkül végezhetnek vele. Angel és Topo tüzet gyújtanak a takarítószerek tárolójában, és a füst beindítja a tûzjelzõt az épületben, ahol Marina lakik. Abban reménykednek, hogy a riadalomban gond nélkül kiszabadíthatják Marinát, de Cachorro miatt a terv meghiúsul.

145.
Martin megvereti Horaciót a nyílt utcán, így akarja testvére tudtára adni, hogy nagyon súlyos következményei lesznek annak, ha nem szakít vele. Carmelo haverjai eljátszák, hogy féltékenységbõl verik meg Horaciót, de Christian pontosan tudja, hogy csakis Martin állhat az eset mögött. Angel megfenyegeti Cachorrót, hogy amennyiben nem tartja a szavát, gondoskodik arról, hogy leültessék Gregorio meggyilkolása miatt.

146.
Lorenzót kicsit aggasztja, hogy ügyfele egy drogkereskedõvel üzletel, de belátja, hogy Martinnak sürgõsen készpénzt kell szereznie. Soto százados meglátogatja Jimmyt a börtönben, de õ továbbra sem bízik benne. Miután Cauchót megölik a börtönben, és kis híján Jimmyt is, Angel felveti, hogy Jimmynek meg kellene szöknie.

147.
Jimmy bogarat ültet Soto százados fülébe, ezért a százados felhívja barátját a belsõ ügyosztálynál, és arra kéri, ellenõrizzék a kapitányságon dolgozó rendõrök bankszámláit. Miután Topo nagymamája váratlanul meghal, kiderül, hogy nagyjából négyszázezer dollárt hagyott az unokájára. Osvaldo megígéri Manuelának, hogy elintézi Jimmy átszállítását egy biztonságosabb börtönbe.

148.
Horacio próbálja rábeszélni Christiant, hogy többé ne falazzon a bátyjának, és segítsen leleplezni Martin gaztetteit, de Christian nem szeretne börtönbe kerülni cinkosságért. Marina nem mer tanúskodni Martin ellen. Cachorro azt mondja az apjának, hogy Marináért cserébe hasznos információkkal látná el a Vasembert.

149.
Martin a Hercegtõl kapott pénzen igazinak tûnõ iratokat szerez a Globalról, így veszi elejét a pletykáknak. Leon és Carmelo szövetségre lépnek, hogy adandó alkalommal kifosszák Martint. Christian, aki nagyon dühös Martinra az Horaciót ért támadás miatt, úgy dönt, segít Marinának megszökni.

150.
Cachorro Suzyval azt üzeni Angelnek, hogy Leon és Carmelo összefogtak Martin ellen. Lucas szívrohamot kap az utcán, de Ariana és Virginia azonnal mentõt hívnak. Eközben Silvana bosszankodik, hogy apja ismét megfeledkezett a születésnapjáról. Christian fényképekkel is bizonyítja, hogy Marina korábban férfi volt, de nemváltó mûtéten esett át.

151.
Andres rájön, hogy a fegyver, amit Jimmy állítólagosan felfogadott bérgyilkosa használt, már évek óta nem kapható még a feketepiacon sem. José, Topo apja, megdöbben, amikor megtudja, hogy anyja milyen sok pénzt hagyott a fiára. Lolának is felcsillan a szeme az örökség hallatán. Arra számít, hogy Topo finanszírozza majd tervét, hogy hollywoodi színésznõ legyen. Jimmy sokat rágódik azon, hogy megszökjön vagy sem a börtönbõl.

152.
Jimmy úgy dönt, a szökés az egyetlen esélye arra, hogy bebizonyítsa valahogy az ártatlanságát. Manuela arra kéri Angelt, ne mondjon semmit neki a szökés részleteirõl, mert Jimmy ügyvédjeként jobb, ha nem tud róla. Mivel Marina telefonjába nyomkövetõt rejtettek, Martin könnyûszerrel megtalálja Cachorrót és Marinát egy pályaudvaron. Mike féltékeny Silvanára, amiért a születésnapján Angellel csavargott.

153.
Martin elmondja Christiannak, hogy megölte Marinát. Öccsének lelkiismeretfurdalást okoz, hogy Marina még életben lenne, ha õ nem segít neki megszökni. Horacio elmondja barátjának, hogy Martin minden gaztettérõl tudnak, és kéri, hogy segítsen rács mögé juttatni. Azt is elmondja neki, hogy Angel életben van. Mauricio elkíséri Manuelát ultrahangra, ami Angelt rettentõen zavarja. Jimmy rosszakarói el akarják érni, hogy mégse szállítsák át másik börtönbe, és végezhessenek vel

154.
Horacio és Manuela kétségbe esnek, amiért Christian eltûnt. Attól tartanak, hogy esetleg kikotyogja Martinnak, hogy Angel életben van. A börtönben verekedést kezdeményeznek Jimmyvel, és egy szúrófegyvert csempésznek a zsebébe. Jimmy magánzárkába kerül, és az átszállítása is kérdésessé válik. Manuela megkéri Osvaldót, járjon közben az átszállítás ügyében.

155.
Martin kissé tanácstalan Christian nélkül, mert megszokta, hogy a cég ügyeit valójában az öccse intézi. Lorenzo elégedetlen, amiért Martin nem mindig fogadja meg a tanácsát. Topo és Angel megkötözik az õröket majd elviszik a rabszállító autót, és elmennek a börtönbe Jimmyért. Abban reménykednek, hogy a központban egy ideig nem találnak rá a két megkötözött emberre.

156.
Angelnek és Toponak a lopott rabszállítóval sikerül kijuttatniuk Jimmyt a börtönbõl, de alig haladnak át a kapun, máris üldözõbe veszik õket, a megkötözött õrök ugyanis kiszabadulnak és riasztják a többieket. Mike féltékeny Angelre. José megkörnyékezi fia barátnõjét, Lolát. Soto századosnak kezd gyanús lenni Quintero vallomása.

157.
Jimmy Angel lakásán bujkál, és tudja, hogy nehéz idõk várnak rá. Angel is szeretné visszakapni a régi életét. Osvaldo nehezen tudja elhinni, hogy Manuelának semmi köze nem volt ügyfele szökéséhez. Mivel õ járt közben az átszállítás ügyében, kellemetlen helyzetbe került. Virginiát megfigyelik, mert arra számítanak, hogy Jimmy kapcsolatba fog képni vele.

158.
Christian felkeresi az anyját és elmondja neki, valójában milyen ember Martin, de Graciela nem hajlandó meghallgatni, és nem hiszi el, hogy kedvenc fia egy hidegvérû gyilkos. Christian egy külvárosi szállodában száll meg és videóra veszi a vallomását, melyben testvére minden gaztettérõl beszámol.

159.
Manueláék abban reménykednek, hogy Christian vallomást tesz, amit eljuttat hozzájuk, és aminek alapján Jimmy és Angel tisztázódnak. A Herceg ragaszkodik ahhoz, hogy személyesen találkozzon Martinnal. Jimmy megnyugtatja Angelt, hogy Manuela minden bizonnyal még mindig szerelmes belé. Carmelo megtalálja Christiant, és megszerzi a borítékot, amit Horacionak címzett.

160.
Amikor Christian megpillantja Martint és Carmelót a szálloda parkolójában, érzi, hogy az élete véget ért. Életében elõször halála elõtt még elmondja a véleményét bátyjának. Martin parancsára Carmelo lelövi. Carmelo magával viszi Christian laptopját, amin rajta vannak az új, fiktív cég számláinak adatai.

161.
Angel boldog, mert Manuela bevallotta neki, hogy mindvégig szerette. Perla rávezeti Topot arra, hogy Lola csak a pénzét akarja, ráadásul az apjával is kikezdett, és mikor a fiú errõl meg is bizonyosodik, szakít vele. Gracielát rendõrök keresik fel, és közlik vele, hogy fia, Christian, öngyilkos lett. Graciela bemegy Martin cégéhez, és magyarázatot követel tõle.

162.
Horacio összeroppan a hír hallatán, hogy Christian öngyilkos lett. Mindenki sejti, hogy valójában Martin keze lehet a dologban. Soto századost nem hagyja nyugodni, hogy Jimmy mindvégig az ártatlanságát hangoztatta, ezért a belsõ ügyosztályos barátjával titkos nyomozásba kezd, hogy kiderítse, kik a korrupt rendõrök a kapitányságon.

163.
Lucas véletlenül elszólja magát, így Virginia rájön, hogy anyja és Lucas már több mint 14 éve ismerik egymást. A gyámhatóság munkatársa közli Sandróval, hogy õ a kis Camilo édesapja, és mivel anyja halála után nincs más rokona a kisfiúnak, neki kellene magához vennie. Robledo érzi, hogy Manuela titkol valamit, és elhatározza, hogy kinyomozza.

164.
Soto százados rájön, hogy Romero és Uribe nyomozók lehetnek a Vasember segítõi. Virginiát nagyon megdöbbenti, hogy anyja 14 évvel korábban évekig titkos viszonyt folytatott Lucasszal. Silvana bevallja Angelnek, hogy nagyon kedveli, de valójában Mike-ba szerelmes. Romero és Uribe sejtik, hogy a százados rájött az összefüggésekre, ezért meg kell akadályozniuk, hogy találkozzon Cordoba ügynökkel a belsõ ügyosztályról. A két korrupt zsaru megtámadja a századost egy sikátorban.

165.
Martin találkozik a Herceggel, aki egy ötmillió dolláros üzletet ajánl neki. Soto százados nem hal meg a fojtogatás következtében, de kómába esik, így nem tud beszámolni támadóiról, ám Cordoba ügynök azt gyanítja, hogy az elkövetõk a kapitányság munkatársai lehetnek. Angel és Topo azon töprengenek, hogy Christian nem mentette-e el a vallomását a laptopjára is.

166.
Miután Angel felveti, hogy Jimmynek be kellene épülnie a Herceg bûnbandájába, alaposan elterveznek minden részletet. Jimmynek nem nehéz eljátszania a börtönbõl szökött rabot, aki korábban zsaru volt, így hozzájuthat hasznos információkhoz. Topo apja és Perla között egyre feszültebb a viszony, mióta a lány kisfiával átköltözött hozzá. Manuela elhûlve látja, hogy a partin Martin is ott van. Mindent elkövetnek, hogy Martin ne találkozhasson Angellel, nehogy felismerje.

167.
A partin Diego Robledo, az egyik tévécsatorna riportere elmondja Angelnek, hogy furcsállja, hogy semmilyen adatot nem talál a múltjáról, és azzal gyanúsítja Lucast, hogy valójában õ festi álnév alatt Salvador Dominguez képeit. Felveti, hogy egy nyilvános rendezvényen mutassa be képességeit. Uribe és Romero abban reménykednek, hogy a százados meghal, így õket nem gyanúsíthatják semmivel.

168.
Mocho és Ronco kissé aggódnak amiatt, hogy Jimmy lebukik, mert akkor a Herceg velük is végez, de belátják, hogy jobban teszik, ha együttmûködnek Angellel. Gracielának gyakran eszébe jutnak Christian szavai, egyre biztosabb abban, hogy Martinnak köze van öccse halálához, és vele is végzne, ha az érdeke úgy kívánná.

169.
Robledo mindenhová követi Manuelát, és rájön, hogy õ meg Angel együtt vannak. Mike nehezen viseli a szakítást Silvanával, és féltékenység gyötri, amikor Vega közli vele, hogy randira hívná a lányt. Angel és Topo át akarják kutatni Leon lakását Christian laptopjáért. Martin kénytelen bevallani, hogy az öccse nélkül fogalma sincs, hogyan vezesse a cégcsoportot.

170.
obledo feltett szándéka, hogy kideríti, mit titkol Manuela Davila. Ronco és Mocho elviszik Jimmyt a Herceghez. Topo és Angel megtalálják Leonnál Christian laptopját, és magukkal viszik. Abban reménykednek, hogy Christian vallomásának felvételét megtalálják rajta, és akkor elegendõ bizonyítékuk lesz Martin ellen.

171.
Lorenzónak kezd elege lenni abból, hogy Martin ugráltatja. A Herceg ragaszkodik ahhoz, hogy Jimmy ott tartózkodjon nála, amikor megbizonyosodik arról, hogy valós információkkal szolgált. Carmelo nem hiszi el, hogy eltûnt a laptop, Leon pedig arra gyanakszik, hogy Carmelo lopta el. Topo semmi haznosat nem talál Christian gépén, de Horacio új ötletet ad neki.

172.
Lorenzo azon munkálkodik, hogy minál kedvezõbb képet alakítson ki Martinról az üzleti körökben. Arra kéri, rendezzen vacsorát az otthonában a felkapott fiatal festõ, Salvador Dominguez tiszteletére. Topo megtalálja a céget, amelyik Christian virtuális merevlemezét tárolja. Lucas és Angel megkérik Manuelát, kísérje el õket a vacsorára.

173.
Topo mindent elkövet, hogy megfejtse Christian jelszavát, és hozzáférjen az adatokhoz. A kis csapat minden reménye abban van, hogy megtalálják Christian vallomását. Robledo rájön, hogy Angel Salvador és Salvador Dominguez egy és ugyanazon szenély. A Davila cégcsoport korábbi elnökei támogatásukról biztosítják Virginiát.

174.
Robledo felkeresi Osvaldót, és mindent elmond neki arról, amit Angelrõl kiderített. Figyelmezteti az ügyészt, hogy fõmûsoridõben hozza majd le a sztorit. Miután Manuela rájön, hogy az Angel tiszteletére rendezett vacsora Martin lakásán van, Lucas lemondja az egészet arra hivatkozva, hogy Angel karja megsérült. Martin tombol a dühtõl.

175.
Osvaldo arra kéri a riportert, hogy adjon neki egy kis idõt, hogy tisztázza a dolgot Manuelával. Jimmy arra számít, hogy majd elrejt egy kamerát, és felveszi Martin meg a Herceg találkozóját. Topo rájön a jelszóra, és épp akkor állít be Angel lakására, amikor Osvaldo az egész társaságot le akarja tartóztatni.

176.
Toponak sikerült megfejtenie Christian jelszavát, így az Angel lakására érkezõ Osvaldo a többiekkel együtt nézheti végig Christian vallomását. Manuela döbbenten hallja, hogy apjukat is Martin fojtotta meg egy párnával. A Herceg barátnõjét, aki valójában a kábítószer ügyosztály nyomozója, zavarja Jimmy ténykedése, mert valóban korrupt zsarunak hiszi. Martin tombol a dühtõl, amikor a vállalat igazgatói és alkalmazottai tömegesen felmondanak.

177.
immy úgy dönt, terepszemlére megy a Herceghez, hogy felmérje, hová lehetne észrevétlenül kamerát és lehallgatókészüléket rejteni. Osvaldo azt tervezi, hogy a Herceg és Martin találkozóján mindkét bûnözõre lecsapnak. Cordoba ügynök csapdát állít Soto támadóinak. Elhíreszteli, hogy a százados magához tért. Romero azonnal le akar lépni, mert a százados azonosíthatja.

178.
Mivel a Herceg és Martin találkozója Martin lakásán lesz, Andres azt találja ki, hogy Angel ajándékozzon egy festményt Martinnak, melybe elõzõleg egy minikamerát és mikrofont építenek be. Andres vállalja, hogy elviszi az ajándékot Martinnak. A férfi eleinte hallani se akar a festményrõl, de végül Andres rábeszéli, hogy tartsa meg. A rendõrök egy furgonból figyelik a találkozót.

179.
A Herceg azt akarja, hogy Martin személyesen vegye át a kikötõben a másnap érkezõ szállítmányt. Ötmillió dollárt ajánl készpénzben. Mejía nagy örömére szó esik az üzlet minden apró részletérõl. Osvaldo közli Jimmyvel, hogy minden vádat ejtenek, és viszzahelyezik a kapitányságra. Cordob ügynök addig vallatja Uribét, míg a korrupt zsaru megtörik.

180.
Camilo örül, amikor Sandro elmondja neki, hogy szeretnék, ha továbbra is velük maradna. Leon dühös, amiért nem tudja megfejteni a jelszót. Végül sikerül neki, és Martin összes pénzét átutalja a saját számlájára. Martin arra kéri Gracielét, menjenek el, minél messzebbre. José közli Topoval, hogy elárulta Leonnak, hogy Angel életben van.

181.
Diego Robledo nem hajlandó tovább Osvaldóra várni, adásba megy a tényfeltáró riport Angel Salvador és Salvador Dominguez történetérõl. Martin tudja, hogy menekülnie kell, ezért egy magánrepülõgépet foglal. Graciela úgy érzi, már nincs miért élnie, felakasztja magát. A Herceget és bandáját letartóztatják a kikötõben. A drogbáró ekkor döbben rá, hogy barátnõje zsaru.

182.
A rendõrök nagy erõkkel keresik Martint, mert félõ, hogy megszökik az országból. Martin a repülõtéren várakozik, hogy megjelenjen végre a pilóta, és elhagyhassa az országot. Nagy megdöbbenésére Angel jelenik meg, és közli vele, hogy ámokfutása véget ért.

Megosztom másokkal: