Mi gorda bella tartalma

MI GORDA BELLA – Édes dundi Valentina

1.
Valentina, a szegény kövér kislány, aki intézetben nõtt fel, diplomaosztás elõtt áll. Édesanyja, aki kigyógyult alkoholizmusából, sikeres énekesnõ lett, ám épp a lánya diplomaosztása után balesetben meghal.

2.
Valentina gonosz nagynénje házába kerül, melynek igazából a lány a tulajdonosa. A nagynéni mindent elkövet, hogy kiforgassa unokahúgát a jogos örökségbõl.

3.
Valentina egyetlen lelki és fizikai támasza unokatestvére, Orestes, aki mindent megtesz azért, hogy Valentina nagynénje házában elviselhetõ módon éljen.

4.
Valentina nagynénje zsarnokságának és cselszövéseinek következtében többször rosszul lesz, s pszichésen is kezelésre szorul. A gonosz nagynéni, Olimpia és a lánya, Ariadna mindent megtesznek, hogy megkeserítsék az árván maradt lány mindennapjait.

5.
Orestes tévedésbõl Valentina arcába vágja azt a tortát, amit igazából Ariadnának szánt. Olimpia jó ürügynek véli, hogy megalázza, ezért arra kényszeríti Valentinát, hogy öltözzön át. Persze pontosan tudja, hogy a lánynak nincs másik ruhája, így Ariadnával egy nevetséges farsangi jelmezt adnak rá, s abban kell megjelennie a vacsoránál…

6.
Valentinát elviszik egy klubba, ahol Ariadna és Chiqui benevezik õt a klubszépségversenybe, majd leitatják. Valentina bolondot csinál magából a színpadon. Franklin és Beatrix összetûzésbe kerül Orestes-szel Valentina miatt.

7.
Pandora felébred és rádöbben, hogy Olimpia ágyában fekszik. Muneca öngyilkossági kísérletet követ el, mert Lorenzo nem törõdik vele. Tza Tza elmegy a Villanueva házba és szövetséget köt Segundóval.

8.
Ariadna és Chiqui újabb módszerekkel gyötrik Valentinát. Orestes Valentina mellé áll, ruhát vásárol neki, amitõl Chiqui még féltékenyebb lesz. Olimpia Roque segítségével meghamisítja a Valentina örökségét igazoló iratokat.

9.
Valentinából gúnyt ûznek a reklámfilm forgatáson. Vigasztalásul Orestes elviszi Tza Tzához, ahol megismerkedik a családdal. Chiquit az újságcikk miatt elküldik a modellügynökségtõl. Roque elássa a liliomos csatot és összetûzésbe kerül Orestes-szel miatta.

10.
Valentina Tza Tzánál tölti az éjszakát, miközben a Villanueva házban vendégséget rendeznek a tiszteletére. Juan Angel és Segundo azonnal vissza akarja hozatni a lányt, ám Orestes erre nem hajlandó.

11.
Orestes súlyos állapotban kerül kórházba, miután Franklin elüti õt kocsijával. Tza Tza felkeres egy ügyvédet, hogy segítségére legyen Velentina örökségének visszaszerzésében. Olimpia és Roque tovább dolgozik alattomos tervén, hogy Valentina életét teljesen tönkretegyék.

12.
Orestest édesanyja, Olimpia, hazaszállítja a kórházból. Valentina ellen Roque segítségével gonosz merényletet terveznek és hajtanak végre: egy óriáskígyót csempésznek az ágyába…

13.
Ariadna és Chiqui újabb kegyetlenkedést eszelnek ki Valentina ellen, még Romant, Ariadna barátját is felhasználják. Tza Tza házában egy titokzatos nõ jelenik meg, aki megjósolja Tza Tza halálát.

14.
Valentina bevallja Ninfának, hogy szerelmes Orestesbe, ezt Roman véletlenül kihallgatja és zsarolni kezdi Valentinát. Muneca öngyilkossági kísérletet követ el, Valentina modell lesz egy alkalmi bemutatón.

15.
Valentina és Orestes nehezen dolgozza fel egymás iránti érzéseit. Lorenzo és Olimpia édes kettesben töltik napjaikat. Chiquinek elrabolják a kocsiját, Franklin oldja meg a helyzetet.

16.
Tza Tza igyekezete Olimpiát is cselekvésre készteti. Roque segítségével el akarja tenni õt láb alól. Franklin megismeri Muneca áldott jó szívét. Orestes igen jónak bizonyul szakmájában.

17.
Tza Tza szerint beteljesült a jóslat, hogy meg akarták ölni. Lorenzo és Muneca kibékülnek. Pandora lázas, ezért megkéri Valentinát, hogy menjen el megkeresni Aquilent a klubban, ahol pont Halloween-estét tartanak.

18.
Orestes veszélyes verekedésbe kerül. Az esti megbeszélésre Aquiles részegen érkezik, és bejelenti, hogy nem akar az orvosira járni, hanem zenét akar tanulni. Juan Angel másnap estére megbeszélést hív össze, amikor Valentina megkapja anyja örökségét.

19.
Olimpia meglátja Valentinát és Orestest összeölelkezve. Orestes oda akarja láncolni magát Valentina ajtajához? Valentina rosszul lesz. Muneca rájön, hogy Lorenzo megcsalja, és Olimpiához szalad panaszkodni.

20.
Tza Tza orvosi kezelésre szorul. Senki sem érti, Valentina miért akar részt venni a szépségversenyen. Mindenki ott van a nappaliban, amikor eldördül egy lövés…

21.
Az egész család összeül, hogy Valentina megkapja a mamája által ráhagyott örökséget. Segundo bácsi szívrohamot kap, de Valentina megmenti az életét. Segundo bácsi kérdõre vonja Orestest, hogy mit érez Valentina iránt. Roman és Ariadna eközben elvonulnak a vasalószobába. Olimpia megakadályozza, hogy Valentina megkapja az örökséget.

22.
Olimpia megakadályozza, hogy Valentina megkapja az örökségét. Tûz üt ki a házban, és Orestes élete veszélybe kerül. Olimpia hisztériás rohamot kap, és a múltról kezd beszélni. Pandora gyanút fog. Tza Tza el akarja vinni Valentinát a házból.

23.
Valentina Tza Tzához költözik, amit az egész Villanueva család ellenez. Segundo minden vagyonát ráíratja Valentinára. Olimpia a Roque által hamisított iratokkal megszerzi Valentina pénzét és házát.

24.
Chiqui bosszúból megpróbálja elgázolni Franklint, de a merénylet nem sikerül, a lányt pedig letartóztatják. Olimpia nem engedi Rivasnak, hogy megírja Segundo végrendeletét és a múltbeli ügyeivel zsarolja. Lorenzo és Roman titokzatos ügyletet kötnek. Orestes meg akarja gyõzni Valentinát, hogy költözzön vissza a Villanueva-házba, ám a lány hajthatatlan.

25.
Valentina döntése végleges, nem költözik vissza a Villanueva házba. Chiquit börtönbe zárják, gyilkossági kísérlet vádjával. Fabiola megpróbálja elcsábítani Aquilest, ám az este nem úgy sikerül, ahogy azt tervezte. Valentina összefut régi barátnõjével, Carolinával, aki születésnapi buliba invitálja a közeli diszkóba. A bulin Franklin és Valentina közel kerülnek egymáshoz…

26.
Valentina és Franklin megbeszélik, hogy járnak. Chiquit kiengedik a fogdából, mivel Franklin nem tesz ellene feljelentést. Fabiola beállít a Villanueva házba, Aquliest pedig elzavarják otthonról. Míg mindenki a divatbemutatón van és Chiqui bejelenti, hogy férjhez megy Orestes-hez, addig betörnek a panzióba.

27.
Segundo tábornokot el akarják vinni kényszerzubbonyban, de Pandora és Benigno megakadályozza. Orestes nem tudja elhinni, hogy Valentina Franklinnal jár. Tza Tzának nincs pénze Dolores mama temetésére, ráadásul egy gyanús férfi érkezik a panzióba. Közben az egyetemen lázadás tör ki, Roque pedig megfenyegeti Ninfát. Aquiles próbál az apjával szót érteni. Benigno megtalálja az Ezüst Liliomot. Lorenzo nem hajlandó visszatérni Munyekához.

28.
Franklin egyre féltékenyebb Valentinára. Tza Tza panziójában nagy felfordulást okoz két bûnözõ felbukkanása. Juan Angel ismét megpróbálja rábeszélni Valentinát, hogy térjen vissza vele a Villanueva házba. Olimpia aljas tervet eszel ki családja ellen.

29.
Az altató hatásának köszönhetõen az egész Villanueva család mély álomba merül, így Olimpia észrevétlenül elszökhet, és ismét “Királynõként” lép fel. Pandora azonban utána lopódzik, és megdöbbenve szembesül anyja titkos éjszakai életével.

30.
A rendõrség házkutatást tart a Villanueva házban a gyilkossággal kapcsolatban. Pandora az anyját, Olimpiát vádolja a gyilkossággal, Segundo is Olimpia ellen vall.

31.
Muneka szerelmes Franklinba. Pandora elmondja Aquillesnek, hogy mit tudott meg az anyjukról. Tza Tza ismét színpadra akar lépni. Aquiles végleg elköltözik otthonról. Segundo felfogadja Tza Tza ügyvédjét, hogy visszaszerezze Valentina vagyonát. Olimpia hamistanúzásra veszi rá Nedeirát.

32.
Muneka szerelmes Franklinba. Pandora elmondja Aquillesnek, hogy mit tudott meg az anyjukról. Tza Tza ismét színpadra akar lépni. Aquiles végleg elköltözik otthonról. Segundo felfogadja Tza Tza ügyvédjét, hogy visszaszerezze Valentina vagyonát. Olimpia hamistanúzásra veszi rá Nedeirát.

33.
Franklin kénytelen elengedni Roquét a letartóztatásból, mert nincs ellene terhelõ bizonyíték. Mindenki meglepõdik, hogy Celeste megérkezett. Az öreg hölgy elszánta magát arra, hogy rendbe tegye a Valentina öröksége körüli ügyeket. Tza Tzánál megjelenik Eva menedzsere, Ricardo, és kiderül, hogy Eva halála nem baleset következménye volt, ugyanis Evának a halála napján egy titokzatos idegen egy üveg italt küldött…

34.
Celeste néni tiszteletére összeül a család. Orestes átadja az Ezüst Liliomot Valentinának. Aquiles verekedésbe keveredik és letartóztatják. Franklin bevallja, hogy szerelmes Valentinába.

35.
Valentina elkezd dolgozni a család reklámügységében Orestes mellett. Tza Tza újból színésznõ akar lenni, és véletlenül kandikamera áldozata lesz. Chiqui meglátja Orestest csókolózni egy másik lánnyal. Pandora megpróbálja kihozni Aquilest a fogdából. Franklin megsértõdik Valentinára.

36.
Valentina megígéri Franklinnak, hogy megpróbálja megszeretni. Roman elhatározza, hogy meghódítja Chiquit. Ezt Fabiola elpletykálja Ariadnának, de Roman kimagyarázza magát. Ariadna zsarolásának engedve Valentina benevez a szépségversenyre.

37.
Valentinát csúnyán megverik a szépségverseny résztvevõi. Franklin szeretne bosszút állni, de Valentina lebeszéli róla. Azt állítja, hogy majd bosszút áll saját magáért. Jordi szerelmet vall Pandorának, de Pandora – bár megcsókolja – végül elutasítja õt. Orestes kiáll az árvaház bezárása ellen. Lorenzo rossz néven veszi, hogy Orestes nem Chiquival foglalkozik.

38.
Orestes megtudja, hogy Chiquit örökbefogadták. Olimpia a szeretõjénél tölti az éjszakát. Mivel nem ér haza idõben, családja kétségbeesetten keresni kezdi. Hogy le ne bukjon, autóbalesetet “rendez” magának. Pandora nem hisz neki. Valentina dolgozni kezd a Villnueva reklámügynökségnél. Orestes elõtt összevész Ariadnával és Chiquivel. Orestes kitiltja a lányokat az ügynökségrõl. Tza Tza megpróbál szerephez jutni, de nem ismerik fel… Amikor Franklin megtudja, hogy Valentina az ügynökségen dolgozik, éktelen haragra gerjed.

39.
Franklin megbántódik Valentina ügynökségi munkája miatt. Olimpia és Roque összeesküvést szõ. Olimpia állítólagos balesetén még a cselédek is átlátnak. A rendõrség egy fiatalember holttestére bukkan. Lehet, hogy az eltûnt Aquiles az?

40.
Kiderül, hogy a holttest nem Aquilesé. Muneca elárulja Chuiquinek, hogy nem a saját lánya. Segundo szívrohamot kap és megígérteti Valentinával, hogy ott marad a Villanueva-házban…

41.
Olimpia és Roque megkísérlik megölni Valentinát, mialatt a lány Segundo szobájában alszik. Chiqui megtudja, hogy nem Muneca az igazi anyja. Vigasztalásul Orestes megígéri, hogy feleségül veszi. Franklint lefokozzák a Chikquival történt affér miatt…

42.
Valentinát és Jordit felveszik az egyetemre. Kiderül, hogy Ariadna terhes. Aquiles életben van, de kómában fekszik. Olimpia majdnem leleplezi magát, azaz majdnem elárulja, mit tett Aquilesszel gyerekkorában…

43.
Tza Tza bevallja Juan Angelnek, hogy szerelmes belé. Aquiles magához tér, de nem ismeri meg Valentinát. Chiqui és Orestes szakítanak…

44.
Pandora visszaemlékezik Valentina papájának halálára. Aquilest hazaviszik a kórházból, de semmire sem emlékszik. Roquét kihallgatja a rendõrség. Lorenzo kábítószerügybe keveredik. Olimpia megpróbálja megmérgezni Valentinát.

45.
Lorenzo komoly bajba keveredik a kábítószer-kereskedõkkel. Chiqui és Franklin a véletlen folytán együtt utaznak el. Juan Angel rájött, hogy Tza Tza szerelmes belé. Orestes aggódik Valentina rosszulléte miatt. Pandora és Jordi szerelme beteljesedik. Celeste néni visszamegy Spanyolországba.

46.
Orestes szeretné megtudni, kicsoda José Manuel Sevilla. Olimpia mindent tagad, Segundo bácsi azonban elárulja, hogy Orestes hét hónapra született. Segundo bácsi felhívja Valentina figyelmét, hogy az apját valószínûleg megölték. Valentina Pandorától akarja megtudni, mit látott az apja stúdiójában. Pandora visszaemlékszik a gyilkosságra, de elmondani nem tudja, mert rohama lesz. Az orvos szerint, ha el tudná mondani, mi rázta meg gyerekkorában, elmúlnának a rohamai. Franklin arra gyanakszik, hogy Eva helikoptere sem véletlenül zuhant le. Ariadna Nereida segítségét kéri, hogy megszabadulhasson Roman gyerekétõl, Nereida cserébe fizetésemelést és elõléptetést kér.

47.
Orestes csokoládét küld Valentinának, hogy bocsánatot kérjen a csókért. A dobozt Olimpia utasítására Roque kicseréli egy enyhén mérgezett adagra. Orestes személyesen is bocsánatot kér, majd ismét meg akarja csókolni Valentinát, ám Celeste néni rajtakapja õket. Chiqui botrányt csinál a bemutatón, Franklin elkíséri a szobájába, és ott is tölti az éjszakát. Olimpia felbérli Fabiolát, hogy játssza el Aquiles menyasszonyát. A “fõpróbán” Aquiles nem vall szégyent. Olimpia bezárja Pandorát a szobájába, hogy senkinek se mondhassa el, mit látott. Juan Angel váratlanul beállít Tza Tzához, hogy megossza vele Olimpiával kapcsolatos kételyeit. Roman kijelenti, ha Ariadna vállalja a babát, szakít vele. Orestes elbizonytalanodik Valentina iránti érzéseiben, és felkeresi otthonában Chiquit, aki azonban nincs otthon.

48.
Celeste aláírat egy dokumentumot Olimpiával, hogy adja át a házat Valentinának. Jordi elviszi a házból Pandorát Olimpia ármánykodása miatt, Olimpia ugyanis örökre el akarja a lányát altatni. Olimpia beront Tza Tzához, hogy megkeresse Pandorát és Jordit.

49.
Bosszúból Tza Tza elmegy a Villanueva-házba egy levéllel, amelyben Luis Felipe leleplezi Olimpiát. Orestes rájön, hogy Valentinába szerelmes. Kérdõre vonja a lányt, hogy õ hogyan érez iránta, Valentina viszont nem hajlandó elárulni az érzéseit.

50.
Valentinát megint meg akarják ölni. Jordit letartóztatják emberrablásért, közben pedig Olimpia pénzét ellopják. Olimpia bevallja, hogy Orestes nem Juan Angel fia.

51.
Franklin szabadon engedi Jordit és Pandorát. Orestes megmondja Chiquinek, hogy szerelmes Valentinába. Juan Angel elutasítja Olimpiát. Valentina részt vesz a szépségversenyen.

52.
A szépségversenyen Valentina lesz a gyõztes, annak ellenére, hogy a többi versenyzõ, fõleg Ariadna és Fabiola folyton keresztbe tesznek neki. Franklin leleplezi Roman és Lorenzo csempészügyletét és letartóztatja õket.

53.
Olimpia és Roque rajtaütnek Jordin és Pandorán. Jordit lelövik, Pandorát pedig elmegyógyintézetbe viszik. Ariadna a verseny izgalmaitól elvetél, és így a család megtudja, hogy terhes volt. Juan Angel bosszút esküszik Roman ellen.

54.
Valentina és Orestes bejelenti a Villanueva családnak, hogy szeretik egymást. Kiderül, hogy Ariadnának a vetélése miatt nem lehet többet gyereke. Franklin hazaviszi az összevert Jordit a panzióba. Pantoja viszont megjelenik Tza Tzánál, hogy letartóztassa Jordit.

55.
Muneca kiszabadítja Lorenzót a börtönbõl. Pandora kijátssza az orvost, és kiszökik a kórterembõl. Telefonál Jordinak, de az ápolók tetten érik. Olimpia és Juan Angel azt hazudják, hogy Pandora Svájcban van. Olimpia halálos mérget csempész Valentina ételébe.

56.
Kiderül, hogy Valentina vacsorája mérgezett, és csak a szerencsén múlik, hogy nem hal meg. Tza Tza és Juan Angel nem tudja tovább leplezni érzelmeit. Orestes elhatározza, hogy túljár Olimpia eszén.

57.
Valentina azt hiszi, hogy Orestes csak a pénze miatt akarja elvenni feleségül. A diéta, és az elkeseredés miatt igen rossz állapotban kerül vissza Tza Tza nénikéje házába. Jordi hiába keresi Pandorát azon a klinikán, ahol fogva tartották.

58.
Valentina teljesen ki van borulva, Beatriznek bevallja, hogy azért mert rájött, Orestes becsapta. Orestes beszélni akar Valentinával, de Tza Tza és Franklin nem engedik. Ariadnának elmondja Chiqui, hogy Roman meg akarta erõszakolni.

59.
Valentina és Orestes kibékül. Tza Tza szerint Orestes csak az örökség miatt udvarol Valentinának. Pandora a “börtönében” rájön, hogy Olimpia nem más, mint egy kikötõi kurva.

60.
Valentina az eredeti iratból megtudja Olimpia valódi nevét és kilétét. Roman a börtönben gyilkosságba keveredik. Ariadna rajtakapja Olimpiát és Lorenzót apja hálószobájában.

61.
Franklin bevallja Valentinának, hogy szerelmes belé. Olimpia megveri és fogva tartja Pandorát, és azt hazudja Juan Angelnek, hogy Svájcba szállíttatta. Féltékenységbõl kegyetlen bosszút áll Lorenzón.

62.
Orestes alkoholos mámorban szerenádot ad Tza Tza házánál Valentinának. Valentina Spanyolországba utazik Celeste nénihez, elege van a csalódásokból. Morales túszul ejti Munecát.

63.
Olimpia eljátssza, hogy rosszul van. Lefizeti az orvost, hogy találjon ki valamit. Franklin kimenti Munecát az emberrablók kezébõl.

64.
Orestes esküvõjére készül Chiquivel, de nem tudta elfelejteni Valentinát. Olimpia meglátogatja Celeste nénit. Jorge megkéri Valentina kezét.

65.
Celeste Olimpia látogatása miatt rosszul lesz, és a roham következtében meghal. Orestes el akarja halasztani az esküvõjét Chiquivel, hogy támaszt nyújtson a gyászoló Valentinának, errõl azonban anyja lebeszéli.

66.
Beatriz visszatér Amerikából, és megpróbálja megvigasztalni Jordit. Consuelo elcsábítja Franklint. Pandora végre meg tud szökni. Orestes elveszi feleségül Chiqui-t, Valentina pedig átváltozva jelenik meg az esküvõi partin.

67.
Orestest felkavarja Valentina megjelenése. Ezüst Liliom kirabolja Olimpia házát az esküvõi parti alatt. Jordi és Beatriz kellemes estét töltenek együtt.

68.
Valentina beköltözik a panzióba. Tza Tzán kívül senki sem sejti, hogy kicsoda valójában. Chiquit még mindig kísérti Roman emléke és összevész Orestes-szel.

69.
Franklin megtalálja Chiqui fülbevalóját Roman lakásán. A Villanueva-házból elrabolt pénzt az Ezüst Liliom eljuttatja Muòecához.

70.
Aquilesnek visszatér az emlékezete, kidobja Fabiolát, és rettenetesen szenved, amiért megbántotta Valentinát. Muneca levelet kap, miszerint a titokzatos pénzküldõ nem más, mint az Ezüst Virág. Chiqui megpróbálja lelõni Romant.

71.
Tza Tza számon kéri Bellán, hogy került hozzá Valentina édesanyjának urnája és fényképe. Franklin dührohamot kap, mikor megtudja, hogy Jordi Beatrizzal van, és összeverekednek. Chiqui megkérdezi Orestest, hogyhogy nõi ruhában ért haza, Orestes össze-vissza beszél.

72.
Roman meg akarja erõszakolni Bellát, aki elmenekül. A Tza Tza házát terhelõ jelzálogot Juan Angel kifizeti és nyíltan szembeszegül Olimpiával. Segundo bácsit kórházba szállítják. Beatriz felismeri Valentinát.

73.
Tza Tza megtudja, hogy ha nem fizet, másnap elárverezik a panzióját. Pandora a görbe este után együtt tölti az éjszakát Jordival, aki azt hiszi, az egészet csak álmodta.

74.
Roman meg akarja erõszakolni Bellát, aki elmenekül. A Tza Tza házát terhelõ jelzálogot Juan Angel kifizeti és nyíltan szembeszegül Olimpiával. Segundo bácsit kórházba szállítják. Beatriz felismeri Valentinát.

75.
Bella beismeri barátnõjének, Beatriznak, hogy õ Valentina, és azért jött vissza, hogy bosszút álljon Olimpián és Orestesen, akik meg akarták ölni, hogy megszerezzék a pénzét.

76.
Chiqui el akar válni Orestestõl. Ninfát börtönbe zárják, amiért késsel megszúrta Roquét. Valentina felfedi magát Ninfa elõtt.

77.
Chiqui visszaköltözik Oresteshez. Ninfa kiszabadul a börtönbõl. Franklin Valentinával szeretné leélni az életét.

78.
Juan Angel találkozik Tza Tzával és szerelmet vall neki. Orestes egy munkahelyi vita után felmond Valentinának. Roman ki akarja csikarni Olimpiától az ellopott összeget.

79.
Valentinát mégsem rúgják ki az ügynökségtõl, sõt az “igazi” Valentina megbízásából elnökségi tag lesz. Jordi megsebesül, és kórházba viszik.

80.
Franklin rájön, kicsoda is Hugo.Valentina összefut az Ezüst Liliommal, amint ellop az egy táska pénzt. A rabló átadja Munecának a pénzt, de a rendörség üldözõbe veszi.

81.
Tza Tza a szobájában rejti el a sebesült Orestest, és kihívja hozzá Jose Gregorio doktort. Valentina börtönbe kerül, mert nem tudja igazolni magát, ráadásul Pantoja azzal gyanúsítja: õ az Ezüst Liliom cinkosa. Olimpia Roque segítségével rájön, hogy Valentina az országban van. Juan Angel megtudja, hogy Pandorát a pincében tartották bezárva.

82.
Bella kijut a börtönbõl, Orestes pedig a panzióban tölti az éjszakát. Megtudja Tza Tzától, hogy Valentina azért ment el, mert azt hitte, a legénybúcsún összejött Chiquivel. Olimpia kihozza Moralest a börtönbõl azzal a feltétellel, hogy Morales ráveszi Romant, vegye feleségül Ariadnát.

83.
Chiqui bevallja Franklinnak, hogy Roman megerõszakolta, Franklin megveri Romant. Chiqui pszichológushoz megy, aki szembesíti azzal, hogy Franklinba szerelmes. Hugo leleplezi magát Samuel elõtt. Valentina elküldi a naplóját Orestesnek.

84.
Franklin, Jordi, Beatriz és Bella elmegy a Skylightba. Bella rájön, hogy Olimpia a királynõ. Pandora táncol sellõként, és végre így, álarcban megcsókolhatja Jordit. Orestes rájön, hogy Valentina Caracasban van, és meg akarja tudni Tza Tzától, hogy pontosan hol, de a hír Tza Tza számára is új.

85.
Bella meglátogatja az öltözõben Olimpiát, Olimpia nagyon megharagszik, és megsebesíti õt. Jordi aggódik, mert érthetetlen módon féltékeny lesz Hugóra. Roman megkéri Ariadna kezét. A Villenueva ügynökség pénzügyi válságba kerül, közel áll ahhoz, hogy csõdöt jelentsen.

86.
Az Ezüst Liliom kirabolja a Villenueva és társait és túszul ejti Bellát és Orestest. Franklin sikeresen útjukat állja és kiszabadítja õket. A rendõrség Ezüst Liliomnak tulajdonítja az akciót, de Orestes és Bella biztos benne, hogy az illetõ csak szélhámos lehet. Franklin gyanakodni kezd, hogy Orestes ismeri Ezüst Liliom valódi kilétét.Franklin közeledni próbál Chiquihez, aki visszautasítja, mert hû akar maradni férjéhez.

87.
Az ál Ezüst Liliom Roman Fonseca megbízásából kirabolta az ügynökséget. Roman a zsákmányolt pénzbõl akar részvényeket vásárolni a Villanueváktól. Orestes tudomására jut hogy anyja meg akarta mérgezi Valentinát és megfenyegeti, hogy feladja a rendõrségen. Aquiles Ninfa kedvében akar járni, ezért a konyhán kezd dolgozni. Chiqui anyja tanácsára megszakítja kapcsolatát Franklinnal.

88.
Pandora végre megmondja Jordinak az igazságot. Aquiles romantikus vacsorát ad Ninfának. Orestes megtudja, hogyan mérgezték meg Valentinát. A család reklámügynöksége a csõd szélén áll. Roque elgázolja Valentinát, és kórházba kerül.

89.
Ninfa kihallgatja Olimpia beszélgetését. Román és Ariadna bejelentik esküvõjüket. Az Ezüst Liliom rájön kicsoda valójában Bejje. Tza Tza Olimpiát vádolja Bella balesetéért.

90.
Ezüst Liliom a klub bálján kirabolja a vendégeket. Jorge ajánlatot tesz Bella ügynökségének, így megmenti a csõdtõl. Ninfát kigúnyolják a bálon. Orestes féltékeny Jorgéra. Csiki Párizsba utazik.

91.
Jordi és Hugo fogva tartják Roquét. Pantoja kirúgja Jordit az állásából. Lorenzo udvarol Ariadnának. Aquiles megkéri Ninfa kezét. Muneca pénzt kap az Ezüst Liliomtól.

92.
Orestes és Valentina erotikus jelenetre készül a reklámfilmhez. Valentina szövetkezik Romannal, hogy tönkretegyék, illetve megkopasszák a Willanueva-ügynökséget. A forgatáson Valentina és Orestes abba a menedékházban kötnek ki, amelyhez annyi közös emlékük fûzõdik.

93.
Valentina és Orestes a menedékházban édeskettesben tölti az éjszakát. Nereide megtalálja Roquét megkötözve az alagsorban és kiszabadítja. Pandora belopózik az apjához, hogy tudassa vele jól van. Roque véletlenül meglátja Pandorát, és szól Olimpiának. Franklin megtudja, hogy Chiqui nem Muòeca lánya..

94.
Orestes és Bella nem tudja tovább titkolni egymás iránti érzelmeit. Chiqui, amikor megtudja, hogy férje és Bella kettesben vannak a farmon, hisztérikus állapotban – Franklin segítségével – utánuk rohan. Olimpia rájön, ki írja róla az újságcikkeket.

95.
A Villanueva család ünnepi vacsorával üli meg Roman és Ariadna közelgõ esküvõjét.Chiqui miután rajta kapja Orestest és Bellát, egy bárban vigasztalódik Franklinnel.Roque megpróbálja erõszakkal visszavinni Pandorát a Villenueva házba.

96.
Bella megtudja, hogy Chiquit megerõszakolták, ezért elhatározza, hogy szakít Orestessel. Orestes azonban válni akar Chiquitõl. Muòeca és Olimpia elmennek egy jósnõhöz. Muòeca megtudja, hogy férjének szeretõje van. Josema kiszabadul a börtönbõl.

97.
Bella bejelenti, hogy Lorenzo felelõs az ügynökség csõdjéért. Pandora Hugóként bemegy Roman házába, és elrejt egy mikrofont. Chiqui elhatározza, hogy Canelitát is felhasználja házassága megmentése érdekében.

98.
Jordi és Franklin a rendõrökkel rajtaüt egy drogkereskedõ bandán, de nem Moraleséket kapják rajta. Õket viszont az Ezüst Liliom akadályozza meg tervük végrehajtásában. Bella bevallja Tza Tzának, hogy õ valójában Valentina.

99.
Az Ezüst Liliom Tza Tzáék segítségére siet. Olimpia teljesen kikészül a hírtõl, hogy Josema visszatérhet, majdnem elárulja Orestesnek az igazat. Segudo bogarat ültet Angel fülébe: lehet, hogy az egyik gyereke sem az övé.

100.
Az egész család az esküvõre készülõdik. Eközben Muneca asszonyt megtámadja Morales, és a pénzét követeli. “Hugot” is támadás éri, ami alatt a macskaképû rájön, hogy Hugo valójában lány. Ariadna és Roman esküvõje botrányba fullad.

101.
Az esküvõi botrány után Valentina letartóztatja Olimpiát és átveszi az uralmat a Villanueva-házban. Ariadna bosszút áll Olimpián azzal, hogy elcsábítja Lorenzót. Muneca az ágyában találja õket. Olimpiát a börtönben meglátogatja Josema, aki Tza Tza panziójában bérel szobát.

102.
Roque magára vállalja az okirat-hamisítást, hogy kiszabadítsa Olimpiát a börtönbõl, ám Pantoja õt is letartóztatja. Jordi és Pandora összevész Mayela miatt, illetve Chiqui és Muòeca is Franklin miatt. Ezüst Liliom meglátogatja Moralest, hogy visszaszerezze az ellopott pénzt.

103.
Roman meg akarja erõszakolni Bellát, de az Ezüst Liliom megmenti. Bella kihallgatja Chiquit és Ariadnát. Így rájön, hogy a legénybúcsú napján csapdába csalták. Ariadna elküldi Romannak a videokazettát, amin Lorenzóval szeretkezik. Muòeca kiborul, mikor Lorenzo bejelenti, hogy el akar válni.

104.
Olimpia kiszabadul a börtönbõl. Bella elárulja Segundónak, hogy õ Valentina, és majdnem elszólja magát Orestes elõtt is. Lorenzo meglepõdik, mikor megtudja, hogy Ariadna eljuttatta Romannak a kettõjükrõl készült kazettát. Josema meglátogatja Roquét a börtönben.

105.
Pandora visszatér a Villanueva-házba. Muòeca és Lorenzo válni akar, azonban Chiqui le akarja beszélni õket róla. Orestes Ezüst Liliomként megjelenik Muòecánál, erre Chiqui odahívja Franklint. Olimpia kiszabadul a börtönbõl és megjelenik a Villanueva-házban az ünnepség kellõs közepén.

106.
Bella a vendégszobába költözteti Olimpiát, aki bosszúra esküszik. Román megveri Lorenzót, Ariadna elcsábítása miatt. Josema meg akarja tudni, hogy született-e gyereke Olimpiától. Franklin kíséri el Chiquit vidéki útjára. Orestes vacsorára hívja Bellát. Jordi nõnek öltözve jut be Pandorához.

107.
Olimpia ujjlenyomatot vesz Valentinától, hogy kiderítse, ki is õ valójában. Juan Angel megjelenik Tza Tzánál, hogy kikérdezze Josemát Olimpia múltjáról. Jordi követi Pandora példáját: álruhába bújik, hogy Pandora mellett lehessen.

108.
Josema sejteni kezdi, hogy Orestes tulajdonképpen az õ fia, ám Olimpia tagadja. Pacheco felfedezi, hogy mit csinált Olimpia a pénzzel. Ariadna felajánlja szolgálatait Jordinak, hogy lefülelhessék Roman gyanús ügyleteit.

109.
Roman elraboja Bellát, ám az Ezüst Liliom megmenti. Franklin és Jordi a Liliom nyomba ered, de nem tudják elkapni. Olimpia kiterveli, hogy Chiqui azzal kösse magához Orestest, hogy bejelenti: terhes. Josema szívrohamot kap, és lázálmában félrebeszél, így Tza Tza megtudja, hogy Josemának és Olimpiának van egy közös fia.

110.
Chiqui bejelenti, hogy terhes, de Orestes kételkedik a szavában. Tza Tza mégsem dobja ki Josemát a panzióból. Debora elmondja Alejandrónak, hogy pozitív lett a HIV-tesztje. Pandora és Jordi kibékül.

111.
Orestes részegen érkezik haza, és egy ágyban tölti az éjszakát Bellával. Juan Angel rájön, hogy Aquiles és Ninfa össze akar házasodni. Olimpiát zavarja Josema megjelenése, és bármire képes lenne, hogy a férfit örökre eltüntesse az életébõl.

112.
Az ügynökségnél megtudják, hogy Alejandro beteg, így veszélybe kerül a karierje. olimpia titkos találkozóra hívja Josemát, és ördögi tervet eszel ki ellene. Orestes elviszi Chiquit a nõgyógyászhoz, hogy megtudják, valóban terhes-e. Az eredmény mindenki számára meglepetést okoz.

113.
Roman kiszabadulása miatt Franklin és Jordi a Villanueva házban õrzi Bellát és Ariadnát. Olimpia rájön, hogy Bella tulajdonképpen Valentina, és mindent megtesz, hogy ezt bebizonyítsa. Ariadna ravasz tervet eszel ki Jordi meghódítására.

114.
Chiqui bevallja, hogy a megszületendõ gyerek Frankliné. Orestes ezt nem tudja és mindenáron meg akarja tartani. Franklin elárulja Valentinának, hogy már régen rájött, hogy ki Bella valójában. Olimpia ráveszi Joelt, hogy aljas módon tegye magáévá Ninfát, ezzel akarja távol tartani a lánytól Aquilest.

115.
Az Ezüst Liliom megmutatja Bellának a gyerekkórházat. Ariadna elviszi Chiquit abortuszra, de Chiqui meggondolja magát. Olimpia megjelenik Aquiles és Ninfa esküvõjén a lányról és Joelrõl készült fényképekkel. Aquiles õrjöng, Ninfa pedig bevallja, hogy megcsalta Joellel.

116.
Franklin fogva tartja Valentinát, hogy tõrbe csalja az Ezüst Liliomot, ami sikerül is neki. Azonnal elmegy a Villenueva házba, hogy letartóztassa Orestest. Lorenzo megtudja, hogy Chiqui Franklintól vár gyereket. Az ujjlenyomatok alapján kiderül, hogy Valentina és Bella ugyanaz a személy.

117.
Franklin letartóztatja Orestest, mivel úgy véli, õ Ezüst Liliom. Ariadna megkéri Jordit, hogy mentse meg õt Romantól. Késõbb eljátssza Pandorának, hogy együtt volt Jordival. Aquiles összeverekszik Joellel, de végül elhiszi, hogy Ninfa megcsalta õt. Olimpia megöli Gomez bírót. Muneca elmondja Lorenzónak, hogy Franklin nem tudja, õ Chiqui gyerekének az apja.

118.
Orestes megígéri Chiquinek, hogy sosem hagyja õt magára a gyerekkel. Bellát Gomez bíró meggyilkolásával vádolva letartóztatják. Lorenzo azt javasolja Chiquinek, hogy vetesse el a gyereket.

119.
Chiqui bevallja Olimpiának, hogy születendõ gyermeke nem Orestestõl van. Aquilles megbocsát Ninfának. Golyófejû részegen elárulja Josuának, hogy Orestes az Ezüst Liliom.

120.
Olimpia megbízza Roquét, hogy ölje meg Josemát. Ariadna kibékül Románnal. Aquiles csúnyán becsapja Ninfát. Olimpia elmondja Orestesnek, ki is valójában Bella. Franklin megmondja Chiquinek, hogy soha többet nem akarja látni, miután azt hiszi, hogy õ verette meg.

121.
Bella barátnõje, a kozmetikus segítségével visszaváltozik ismét Valentinává és visszatér Olimpia házába, ahol nem kis meglepetést okoz az ott lakóknak. Még cinkostársai is meglepõdnek az átváltozásán.

122.
Valentina jól sikerült visszatérése után folytatja leleplezõ hadjáratát Olimpia ellen, de Olimpia sem adja fel olyan könnyen. Igyekszik megszabadulni régi ismerõsétõl, Sevilla kapitánytól is.

123.
Josema életben marad Olimpia támadása után, hazamegy a panzióba, így ott mindenki megtudja, mit mûvelt Olimpia. Chiqui ott marad Franklin szobájában. Jordi elhatározza, hogy modell lesz Mayela pártfogása segítségével.

124.
Pandora elviszi Josemát a Claraboys bárba, hogy lássa, mit mûvel éjjelente Oimpia. Josema botrányt kavar, leleplezi Olimpiát a közönség elõtt. Gladiola véletlenül megtudja, hogy Chiqui születendõ gyerekének Franklin az apja.

125.
Miközben Olimpiát ismét csak egy hajszál választja el a lebukástól a család többi tagjára is nehéz pillanatok várnak. Valentina Tza Tzá-val az oldalán nyomozásba kezd, de Chiquinek is tovább bonyolítja az amúgy sem egyszerû életét dundi Valentina megjelenése.

126.
Megkezdõdik Bella de la Rosa bírósági pere. Kérdés: hisznek-e az ártatlanságában vagy börtönbe juttatják: Orestes mindent megtesz, hogy az utóbbi ne történjen meg. De vajon nem többet árt ezzel szerelmének, mint amennyit használ?

127.
Aquiles megtudja, hogy a Ninfáról készült fotó cselszövés eredménye. A Villanuevák és a panzió lakói megjelennek az Amazonas gyémánt aukcióján. Újra akcióba lép az Ezüst Liliom, ám gyanúelterelés céljából nem Orestes viseli a maszkot.

128.
A gyémántrablási akció sikeresen végzõdik. Josemát a szívroham után kórházban ápolják, ahol Olimpia megpróbálja megölni õt. Aquiles arra kéri Ninfát, hogy bocsásson meg neki, a lány azonban nem tudja elfelejteni, amit férje tett vele.

129.
Josemát kiengedik a kórházból. Elmegy Tza Tzával az erdõbe, és kiássák az elrejtett kincset. Majd a bankban közös számlát nyitnak, sõt Josema megkéri Tza Tza kezét. Jordit kirúgják a rendõrségtõl.

130.
Aquiles aláírja a válási papírokat. Daniel hirtelen rosszul lesz, azonnal megmûtik az Ezüst Liliom pénzébõl. Franklin bevallja Chiquinek, örülne, ha születne egy gyereke. Tza Tza igent mond Josemának, Juan Angel összeomlik.

131.
Daniel mûtétje sikerül, mindenki boldog. Tza Tza azért mond igent Josema lánykérésére, mert tudja, hogy Josema hamarosan meghal. Juan Angel rajtakapja Olimpiát és Lorenzót. Franklin hazatoloncolja Beatrizt és Alejandrót.

132.
Chiquit újra elrabolja Roman, ám egy ismeretlen nõ megmenti. A nõrõl kiderül, hogy Chiqui vér szerinti anyja. A dologról tudomást szerez Muñeca és Lorenzo, akik nagyon megijednek a lehetséges következményektõl. Josema Tza Tza és a fia javára végrendelkezik, de azt nem árulja el, ki is a fiú.

133.
Tza Tzát elrabolja Roque és Olimpia, hogy megkaparintsák a pénz rá esõ részét. Macedonio felkeresi Ninfát, hogy jelentkezzen egy színészválogatásra, ám Aquiles nem engedi el a lányt. Kiderül, hogy Pomposa Rita unokatestvére és mindenrõl tud, ami Chiquivel történik.

134.
Az egész család felbolydul Tza Tza eltûnése miatt. Többen Olimpia kezét gyanítják a dologban. Roman felkeresi Pomposát, hogy bosszút álljon rajta, mert megmentette tõle Chiquit. Chiqui mindenáron tudni akarja, mi köze hozzá Pomposának.

135.
Bellát letartóztatják Romannal szembeni szexuális zaklatás vádjával. Olimpia megtudja, hogy Ariadna lánya szintén szeretõje Lorenzónak. Jordi elköltözik az idõsebb Mayelához, hogy megkezdje manöken-pályafutását. Juan Angel kiszabadítja Tza Tzát.

136.
Jordi elköltözik a panzióból Mayelához, hogy manökenként új életet kezdjen. Mateo Ezüst Liliom álruhájában szerelmet vall Muñecának. Juan Angel megtudja Olimpia múltjának egy részletét. Roman a Bellával szembeni perben hamis tanúkat sorakoztat fel. Roque bevallja Olimpiának, hogy mindig is szerelmes volt belé.

137.
A Villanueva család rájön, hogy Olimpia árva gyerekként került a Mercouri családhoz. Olimpia összeomlik és öngyilkosságot követ el, Orestes azonban megmenti az életét. Roque megpróbálja megölni Pandorát. Ariadna rajtakapja Chiquit és Franklint csókolózás közben, és ezt Orestesnek is elmeséli.

138.
Olimpia túlélte a balesetet, de a lábai lebénultak. Orestes kitart anyja mellett és megígéri, hogy felkutatja a legjobb specialistát, aki talán meggyógyítja õt. Jordi Nelának öltözve megtudja Pandorától, hogy Luis Felipe nem öngyilkos lett, hanem Olimpia ölte meg. Valentina kezébe kerül a bizonyíték, amivel tönkreteheti Olimpiát.

139.
Josema bevallja Tza Tzának, hogy Orestes a fia. Ninfa kibékül Aquilesszel. Franklin akarata ellenére hazaviszi Beatrizt. Yeilu megkeresi Chiquit, hogy a mamájáról beszéljen. Franklin rábeszéli Samuelt, hogy készítsen interjút Ezüst Liliommal.

140.
Chiqui meglátja papáját csókolózni Ariadnával. Yeilu kirabolja Pantoja felügyelõt. Orestes beleegyezik, hogy interjút adjon Samuelnek. Kiderül, hogy Olimpia ölte meg Valentina papáját. Roman többségi részesedést kér a cégben Bellától.

141.
Valentina az igazáért, Bella pedig a szerelméért harcol továbbra is. De nagy a csetepaté a modellszakmában is. Kiderül, hogy sikerül Jordi elsõ fellépése Pandora és Ariana asszisztálásával. Ariadna nemcsak a kifutón, hanem Lorenzo és Chiqui kapcsolatában is nagy vihart kavar.

142.
Chiqui megtudja, hogy apja és Ariadna szeretõk. Daniel hazatér a panzióba a sikeres mûtét után, de Pantoja felügyelõ rájön, hogy Ezüst Liliom fizette a mûtétet. Franklin letartóztatja Yeilut. Pandorát kiengedi a börtönbõl, mert Jordi visszavonja a feljelentést. Rita bevallja Munecának, hogy Jeilu az unokatestvére. Valentina ellen újra gyilkosságot kísérelnek meg…

143.
Chiqui bevallja Orestesnek, hogy nem õ a gyerek apja. Orestes összeverekszik Franklinnal. Román azt mondja Ariadnának, hogy viszonya volt Chiquivel. Pantoja kérdõre vonja Franklint Daniel mûtétjével kapcsolatban. Olimpiát kiengedik a kórházból és Valentina megengedi, hogy visszaköltözzön a házba. Franklin megtudja, hogy apa lesz.

144.
Román elrabolja Chiquit, és bezárja egy pincébe. Josema betársul Orestes bárjába. Roque megfenyegeti Pandorát, ha beszél, Jordinak meg kell halnia. Gladiola bezárja Beát, hogy ne tudjon Alejandróval találkozni. Samuel interjúra hívja Ezüst Liliomot, de közben csapdát állít neki. A rendõrség Pantoja vezetésével körbekeríti az épületet és megadásra szólítja fel Ezüst Liliomot…

145.
Josema Ezüst Liliomként próbálja menteni Orestest. Golyófejû és Benigno is felfegyverkezve elindulnak Orestes kiszabadítására. Juan Angel ki akarja deríteni Olimpia múltját. Letartóztatják Ezüst Liliomot, de az úton szembejön velük egy halottas menet…

146.
Aquiles és Ninfa kibékül. Bella megtudja, hogy Jose nem más, mint Jose Menuel Sevilla. Az Ezüst Liliom társaság szövetséget köt Jesemával. Pandora figyelmezteti az apját, hogy Olimpia meg akarja ölni.

147.
Orestes megkéri Bella kezét, aki bevallja, hogy az Ezüst Liliomba szerelmes. Tza Tza tisztázni akarja a helyzetet Luis Filipe halálával kapcsolatban, és megkéri Pandorát, árulja el az igazságot, ám a lány erre nem hajlandó. Chiqui Roman ellen vall a tárgyaláson.

148.
A bíróságon Chiqui bevallja, hogy Roman megerõszakolta. Bellát felmentik, Romant elítélik. Ariadna Róka néven táncolni kezd a Skylightban. Aquiles és Ninfa kibékül. Bella szakít Orestes-szel. Pomposa a panzióba költözik, Chiqui féltékeny. Pandora elmeséli Nelának: kislányként látta, hogy Olimpia ölte meg Luis Felipét.

149.
Az Ezüst Liliom szakít Bellával, s ezért Bella kiborul. Franklin majdnem elkapja az Ezüst Liliomot. Beatriz azt hazudja Gladiolának, hogy már lefeküdt Alejandróval, és ezért érvényes a házasságuk. Boligoma megtudja, hogy Josema Orestes apja. Jordi elviszi a rendõrségre Pandora vallomását Luis Felipe haláláról.

150.
Samuel leleplezi Jordit Pandora elõtt. Olimpia megidézi Eva szellemét. Franklin és Chiqui újra egymásra talál. Josema haldoklik, ezért elhívatja magához Orestest, hogy megmondja neki: õ az apja. Még a halála elõtt feleségül akarja venni Tza Tzát.

151.
Josema és Tza Tza összeházasodnak, mert Josema haldoklik. Szerencsére Orestes visszahozza õt a halálból. Kiderül, hogy Valentina terhes Ezüst Liliomtól. Roque megfenyegeti Pandorát, hogy vonja vissza azt, amit Luis Felipe haláláról mondott. Pantoja Valentina beleegyezését kéri, hogy exhumálhassák Luis Felipe holttestét.

152.
Pandorát mindenki rá akarja venni, hogy tegyen vallomást Olimpia ellen. Végül elkeseredésében azt mondja Jordinak, hogy õ ölte meg Luis Felipet. Tza Tza megmondja Juan Angelnek, hogy összeházasodtak Josével. Valentina feljelentést tesz Olimpia ellen és beleegyezik, hogy felnyissák az apja sírját.

153.
Orestes ellenzi Tza Tza és Josema Villanueva házban tartandó esküvõjét. Olimpia azt mondja Valentinának, hogy Pandora ölte meg Luis Felipét. Ezzel el is éri célját: Valentina kételkedni kezd Olimpia bûnösségében.

154.
Pandora és Samuel eljegyzik egymást. Olimpia megpróbálja tönkretenni Tza Tza esküvõjét. Mateo bevallja Munyekának, hogy szerelmes belé. Román rablást szervez. Beatriz utánozza a Dundikát, de Orestes majdnem leleplezi.

155.
Tza Tza esküvõjét lövöldözés zavarja meg, kitör a pánik. Beatriz hazaköltözik, mert szerinte Alejandro megcsalta. Román rablást tervez. Josema hajót ad ajándékba Tza Tzának.

156.
Pandora és Jordi álruhában próbálják Luis Felipe halálát kideríteni. Tza Tza és Josema már nászútjukat töltik, nem minden bonyodalom nélkül. Chiqui modellszakmába való “nagy” visszatéréséhez Franklinnek is van egy-két szava. Bellát még mindig üldözi a hatóság…

157.
Ariadna nagy sikert arat a bárban, Olimpia kiborul. Exhumálják Lius Felipét, kiderül, hogy csodálatos módon ép maradt a holttest. Josema rosszul lesz a hajón, de nem hajlandó kórházba menni. Juan Angel rajtakapja Lorenzót Ariadnával. Franklin elárulja Chiquinek, hogy Pomposa az édesanyja.

158.
Juan Angel Munecához költözik. Mikor Olimpia megtudja, dühében feláll a tolószékbõl. Romanék megpróbálnak kirabolni egy furgont, de Ezüst Liliom megakadályozza. Tza Tza észreveszi, hogy eltûntek a bizonyítékok. Ninfa az hiszi, hogy Aquiles kettõs életet él. Beatriz szerepet kap az egyik reklámfilmben.

159.
Beatriz és Alejandro kibékülnek, és bejelentik Gladiolának, hogy templomi esküvõt szeretnének tartani. Roman elrabolja Mateót, és megkínozza azért, hogy elmondja, ki valójában Ezüst Liliom. Olimpia tõrbe csalja Chiquit, akit súlyos baleset ér emiatt.

160.
Chiqui elárulja Franklinnek, Olimpia az oka annak, hogy elveszítette a kisbabát. Bella Jorge segítségével meg akar szökni az országból, de a rendõrség elfogja, és letartóztatja. Ninfa és Aquiles Vicente holttestére bukkan…

161.
Ninfát letartóztatják a Vincente ellen elkövetett gyilkosság vádjával. Beatriz segít Valentínának megszökni a börtönbõl. Jorge mindenkivel igyekszik elhitetni, hogy Bella megszökött az országból. Lorenzo kilakoltatja az árvaház lakóit, mert az épület helyére bevásárlóközpontot akar építeni.

162.
Orestes nem tud beletörõdni abba, hogy le kell mondania Belláról. Juan Angel megbízza Hugó-t, hogy beszéljen Elená-val, aki vélhetõen tudja, ki Luis Felipe gyilkosa. Kiderül, hogy a késen, amivel megölték Vincenté-t Ninfa ujjlenyomatai vannak.

163.
Ninfát átviszik a nõi börtönbe. Joel megpróbálja megakadályozni, de érvénytelen ügyvédi végzést hoz. Hugo és Nela faggatja Elenát, mit tud Lius Felipe haláláról. Yei Lou megszökik a börtönbõl, de Roman karjaiba fut, aki csúnyán megveri õt. Valentina bejelenti a részvényeseknek, hogy Olimpia Mercouri valójában María Joaquina Crespo.

164.
Josema elmondja a részvényeseknek, hogy María Joaquina a felesége volt. Franklin és Chiqui rátalál a sebesült Yei Loura, és hazaviszik. Orestes meglátja, hogy Valentina és Jorge ölelkezik, és kiborul. Gladiola megtiltja a panzió lakóinak, hogy elmenjenek Beatriz esküvõjére. Juan Angel rátámad Olimpiára, hogy õ ölte meg Luis Felipét. Olimpia lelöki õt az erkélyrõl: Juan Angel nem mozdul.

165.
Juan Angel állapota válságos, de életben marad. A gyanú Pandorára terelõdik. Elena elmondja Valentinának, hogy mit látott és hallott Luis Felipe halálakor. Valentina ráveszi, hogy tegyen tanúvallomást a rendõrségen. Pandora végsõ búcsút vesz Jorditól. Beatriz és Alejandro összeházasodnak és Beatriz édesanyja áldását adja a házasságukra.

166.
Olimpiát is letartóztatják, de ügyesen kivágja magát, így elengedik. Joel elintézi Ninfa szabadulását, de cserébe egy csókot kér, amit meglát Aquiles. Alejandót baleset éri a nászútján, aminek következtében Beatriz megtudja, hogy férje nem Aids-vírushordozó. Ezüst Liliom meglátogatja Juan Angelt a kórházban és felfedi elõtte kilétét.

167.
Olimpia meg akarja ölni a férjét, de Muneca megakadályozza. Orestes rájön, hogy Valentina és Bella ugyanaz a személy. Sequndo végezni akar Olimpiával, hogy megszabadítsa a családot további szerencsétlenségektõl. Alejandro megtudja, hogy mégsem beteg. Olimpia megbízza Roquét, hogy készítse elõ a szökését az országból.

168.
Jorge és Orestes összeverekszik. Chiqui megkeresi a részeg Franklint, és hatalmas botrányt rendez. Josema megmondja Juan Angelnek, hogy Orestes az õ fia. Ninfa elköltözik a panzióba. Olimpia visszaszerzi az õt leleplezõ iratokat. Chiqui elhagyja Franklint és elköltözik a panzióból. Pantoja felajánlja Yeilunak, hogy dolgozzon a rendõrségen.

169.
Viviana Duran kövér nõkre tervezett kollekció-kampányát bízza az ügynökségre, melynek modellje Valentina lesz. Pandora felakasztja magát a börtönben, Samuelék megmentik. Caregato és Roman nagy akcióra készül, Pomposa kihallgatja õket, és fülest ad a rendõröknek. Lorenzo fel akarja robbantani az árvaházat, de Ezüst Liliom megakadályozza. Valentina rájön, hogy Orestes az Ezüst Liliom.

170.
Olimpia kiborul, mert eltûnnek a múltját bizonyító papírok. Azokat Nereida odaadja Valentinának, és tõle véletlenül Oresteshez kerülnek. Orestes elmegy a Skylightba, és meglátja, hogy Olimpia királynõként táncol. Aquiles gyanakszik, hogy Roque ölte meg Vicentet. Pandora zárt osztályra kerül, Olimpia injekciót ad be neki. Jordi hazatér.

171.
Kiderül, hogy Luis Felipe gyilkosa Olimpia. Valentina leleplezõdik, kiderül, hogy õ Bella. Josema tisztára akarja mosni Orestest, ezért beöltözik Ezüst Liliomnak, és részt vesz a Romanék elleni akcióban, ahol megsebesül, és leveszik a maszkját.

172.
Josema a halálos ágyán magára vállalja Ezüst Liliom bûntetteit és megmondja Orestesnek, hogy õ az apja. Olimpiát szembesítik azzal az emberrel, akit felbérelt, hogy rongálja meg a motort Eva helikopterén. Valentina most már biztosan tudja, hogy Olimpia ölte meg az anyját.

173.
Valentinát szabadon engedik, és sikerül tisztáznia magát. Chiqui és Roman súlyos balesetet szenved menekülés közben. Tza Tza végsõ búcsút vesz Sevilla kapitánytól. Orestes bevallja Pantojának, hogy õ az igazi Ezüst Liliom.

174.
Chiqui a baleset következtében részleges amnéziát szenved, és azt hiszi, még mindig Orestes menyasszonya. Orestes felmond a reklámügynökségnél, és új életet akar kezdeni. Olimpia helyzete teljesen reménytelenné válik.

175.
Orestes a karib térségbe utazik, hogy rendezze gondolatait, Valentina kiborul. Olimpia átkerül a nõi börtönbe, rabtársai kínozzák, de felbukkan Roque, és megígéri, hogy kiszabadítja. A bemutató nagy sikert arat, de Ariadna balhét csinál. Leleplezi Valentinát, hogy nem is kövér. Jorge kirúgja Ariadnát az ügynökségrõl. Franklint és Jordit is elõléptetik…

176.
Pomposa elnyeri a rendõrakadémia ösztöndíját. Chiqui és Franklin összeházasodik. Az alkalomból kibékül Lorenzó Chiquivel, Munecával és Pomposával. Roman le akarja lõni Franklint, de életét veszti. Ariadna is felbukkan a lagziban, Jorge társaságában. Jordi bejelenti, hogy elveszi Pandorát…

177.
Pandora és Jordi összeházasodik, az esküvõn váratlanul megjelenik Orestes is. Pantoja elhatározza, hogy feleségül veszi Pomposát. Valentina elmondja Orestesnek, hogy gyereket vár, erre Orestes megkéri a kezét. Roque megsebesíti Olimpiát, hogy kivihesse a börtönbõl, ám a sebesülés nagyon súlyos és Olimpia élet-halál közt lebeg.

178.
Olimpia és Roque szökése közben meghal Ezüst Liliomon. Kiderül, hogy Tza Tza gyereket vár Josemától. Orestes és Valentina összeházasodik, majd alapítványt hoznak létre az árva gyerekek számára…

Megosztom másokkal: