Mis tres hermanas tartalma

MIS TRES HERMANAS – Családban marad

1. Az Estrada-családban három leánytestvér és felnõtt bátyjuk küzd a család egységéért. Miután szüleik balesetben meghaltak, Augustóra hárul a feladat, hogy a családot összetartsa. Minden tapasztalatára szükség is lesz, hogy húgait: Lisát, Beatrízt és Silviát megvédje a dél-amerikai mindennapok fenyegetéseitõl, a gonoszságtól, ármánytól, féltékenységtõl, vagy éppen a mindent elsöprõ szerelemtõl. Lisa, Augusto húga jó tanulmányi eredményeiért ösztöndíjat kap az orvosi egyetemen. Margarita képtelen beletörõdni abba, hogy férje, Augusto minden idejét és pénzét húgaira pazarolja. Lisát beosztásából három napra felfüggeszti a kórház vezetõje, miután engedély nélkül átrohant a közeli építkezésre, hogy a sorozatos kellemetlenségek miatt lehordja a fõmérnököt, Santiagót. Lisa legnagyobb meglepetésére azonban este az uszodában újra összefut a férfivel.

2. Az ismételt találkozás újra felizzítja a levegõt Lisa és Santiago között. A pénzszûkébe került Silvia úgy dönt, hogy legyõzi büszkeségét, és férjével, Carlosszal valamint két gyermekével visszaköltözik bátyjához, Augustóhoz. Beatriz (Beba), Augusto gimnazista húga enged Roberto csábításának, és járni kezdenek. Eközben Lisa tüntetést szervez a kórház mellett folyó építkezés ellen, ezzel ismét szembekerül Santiagóval. Margarita is minden követ megmozgat azért, hogy közel kerüljön vágyai tárgyához, Santiagóhoz.

3. A tüntetés hírére a televízió is megérkezik. Serpa úr, a kórház igazgatója látszólag támogatja a megmozdulást, igazából azonban Ernesto Solis pártján áll, aki a kórház telkét is szeretné megvásárolni. Solis lánya, Barbara egyre inkább úgy érzi, hogy Santiago elhanyagolja õt. Beba fél bevallani bátyjának, Augustónak, hogy több tárgyból is bukásra áll. Margarita “véletlenül” ismét találkozik Santiagóval, aki ezúttal már nem tud ellenállni a csábításnak.

4. Silvia egyre nehezebben viseli férje, Carlos semmittevését. Miközben Barbara ebédet visz jövendõbelijének, Santiagónak az építkezésre, Santiago Margaritával megcsalja a lányt. Lisa váratlanul ajándékot kap egy kórházi kollegájától, Gustavo doktortól. Santiago pedig hivatalosan is megkéri Barbara kezét. Margarita válaszút elé állítja férjét, Augustót.

5. Santiago megkéri Barbara kezét. Augusto összehívja a családi tanácsot, ahol odaadja spórolt pénzét Silviának, hogy amíg Carlos nem talál munkát, legyen mibõl etetni az ikreket. Barbara megtalálja Santiago pénztárcájában Margarita fényképét, ami nagyon felzaklatja. Margarita bemegy Elsához, hogy elújságolja elõzõ délutáni kalandját Santiagóval. Santiago megsérül az építkezésen, és kórházba kell mennie, hogy összevarrják a sebét. Ott nem túl nagy örömére éppen Lisa az ügyeletes orvos.

6. Santiago sebét Lisa varrja össze, a kezdeti ellenszenv csillapodni kezd. Barbara botrányt csap Santiago irodájában, amikor megtalálja asztalán Margarita ajándékát. Elsa nem árulja el, hogy az ajándék Margaritától van, sõt azt is letagadja, hogy ismeri õt, ám akkor Lisa megmutatja neki a Santiago pénztárcájában talált fényképet. Augusto elmegy egy specialistához, hogy megtudja, kinek a hibájából nem lehet gyerekük. De kiderül, hogy vele minden rendben van, és valószínûleg Margaritával van a baj.

7. Augusto nagyon szeretne gyermeket, ezért arra akarja rávenni Margaritát, hogy vizsgáltassa meg magát, miért nem esik teherbe. Beba szeretne többet megtudni halott apjáról, de Silvia kitér a válasz elõl. Lisa Rubit helyettesíti, és eközben ismét összefut Santiagóval, aki felajánlja neki, hogy visszaviszi a városba. A kocsi azonban lerobban. Lisa és Santiago végül egy pajtában kötnek ki, ahol Santiago feltárja Lisa elõtt gyermekkora fájdalmas történetét.

8. Margarita ráveszi Elsát, hogy értesítse õt, amint Santiago megérkezik, mert egyre jobban beleszeret a férfibe. Még egy értékes ajándékot is vesz neki. Carlos nemigen töri magát, hogy munkát találjon. Beba kimarad az iskolából, és egy boltban talál állást. Delia – testvérei tudta nélkül – megpróbálja rávenni Contrerast, hogy vállalja el a laborvezetõi állást.

9. Silvia gyanítja, hogy Lisa titokban szerelmes, csak nem akar beszélni róla. Lisa bevallja Rubinak, hogy már volt szerelmes, de a fiú elhagyta a legjobb barátnõjéért, és azóta fél érzelmileg elkötelezni magát. Sofia Santiagót okolja azért, hogy fiának, Anibalnak az õserdõbe kellett mennie országutat építeni. Santiago elmegy Barbarához Margarita fényképével és elismeri, hogy volt vele egy rövid kapcsolata.

10. Silvia és Lisa aggódnak, hogy Margarita a végsõkig feszíti a húrt Augustóval. Mimi nem szívesen vállal közösséget Beba hazugságaival. Augusto elmondja Lisának, hogy fél Margarita elveszítésétõl. Javier mesél Santiagónak Lisa régi csalódásairól, és arra kéri, hogy hagyja békén Lisát, hiszen hamarosan újra megnõsül. Santiago azt ajánlja Ernestónak, hogy ingatlancserével próbálják megszerezni a kórház területét.

11. Augusto bemegy húga iskolájába, hogy érdeklõdjön a lány tanulmányi eredményérõl. Az igazgató azzal a megdöbbentõ hírrel fogadja, hogy Bebának évet kell ismételnie, hacsak össze nem szedi magát. Eközben felesége, Margarita terhességi tesztje pozitív eredményt hoz. Santiago egy csokor rózsával lepi meg Lisát. Mindeközben Barbara a közelgõ esküvõjét szervezi Santiagóval.

12. Gustavo elkeseredetten szemléli, hogy Santiago végérvényesen elveszi tõle Lisát. Beba nem mer hazamenni, mert fél, hogy mit fog mondani neki Augusto. Újabb családi veszekedés után Margarita és Augusto látszólag fátylat borít a múltra. Silviát nagyon zavarja, hogy bátyja pénzébõl kell eltartania az ikreket és semmittevõ férjét. Mindeközben Santiago és Lisa egyre inkább közel kerülnek egymáshoz.

13. Lisa elfogadja Santiago vacsorameghívását. Santiago Lisát hazakísérve vallja be, hogy szeretne ismét találkozni vele. Beba Miminél bújik meg, tudva, hogy Augusto beszélt az igazgatónõvel, de barátnõje szülei felfedezik, és hazaviszik az otthonába. Carlos továbbra is halogatja az álláskeresést, és otthon tétlenkedik. Santiago elmegy anyjához tanácsot kérni, mert fel akarja bontani eljegyzését.

14. Elsa elárulja Santiagónak, hogy Barbara zavartan és rémülten járt az irodában, és attól fél, Santiagónak van valakije. Margarita tovább zaklatja Santiagót, aki megelégeli ezt, és többé nem hajlandó találkozni vele. Santiago elmondja Ernestónak, hogyan képzeli a kórház területének békésen történõ megszerzését. Barbara bejelenti otthon, hogy nem lesz esküvõ.

15. Santiago bevallja legjobb barátjának, Javiernek, hogy szerelmes Lisába. Ernesto Solis otthon tudja meg, hogy Santiago nem akarja elvenni feleségül Barbarát. Augustót egyre inkább nyugtalanítják felesége hirtelen rosszullétei. Eközben Eloisa, Santiago anyja elmondja Rubinak, hogy a fia hamarosan megnõsül, és kéri, hogy figyelmeztesse Lisát, hogy ne bízzon meg a férfiban.

16. Lisa boldogan tér haza, és hidegzuhanyként éri a hír, hogy Santiagónak menyasszonya van, és nõsülni készül. A lány dühbe gurul, és elhatározza, hogy magyarázatot kér a férfitól. Eközben Augusto megkéri Margaritát, hogy csináltasson terhességi tesztet, ám a nõ dühösen utasítja el a kérést.

17. Ernesto Solis, Barbara apja közli a meglepett Santiagóval, hogy nem bánná, ha elvenné a lányát annak ellenére, hogy mást szeret. Margarita arra buzdítja Lisát, hogy ne mondjon le ilyen könnyen a férfiról, hanem harcoljon érte. Megérkezik a kórházi labor új vezetõje, Contreras doktor, és felesége, Delia. Az elsõ együtt töltött nap után Santiago boldogan megy Lisáért a kórházba, de legnagyobb megdöbbenésére a lány szakít vele.

18. Santiago nem érti, hogy Lisa miért szakított vele, ezért utánamegy, hogy magyarázatot kérjen tõle. Francisco megmutatja Bebának azt a telepet, ahol Augusto ellopott kocsiját õrzik, cserébe annyit, kér, hogy Beba ne árulja el a hír forrását. A kórházi labor új vezetõje, Jaime Contreras doktor megtudja, hogy Lisa egyetemre jár, és orvosnak készül. Mindeközben Margarita belopódzik Santiago irodájába, és közli vele, hogy gyermeket vár tõle.

19. Margarita megfenyegeti Santiago titkárnõjét, Elsát, amiért elárulta õt. Egy vitát követõen Ernesto Solis közli fiával, hogy visszaküldi õt az õserdei munkához. Carlos nagy lendülettel veti bele magát az ügynöki munkába, ám próbálkozásai csekély eredménnyel zárulnak. Eloisa meglátogatja fiát, és rájön, hogy Santiago õszintén szerelmes Lisába, ezért úgy dönt, hogy elmegy a lányhoz, és elmondja neki az okát. Lisa azonnal elrohan, hogy bocsánatot kérjen Santiagótól.

20. Beba bevallja hazugságát, sõt elárulja a rendõrségnek is, hogy Francisco adta neki a tippet az ellopott kocsikról. Margarita és Carlos összefut az utcán, és egy üveg ital társaságában elmélkednek az élet igazságtalanságairól. Santiago elmondja Lisának, hogy van még egy dolog, ami a szerelmük útjába állhat, és amirõl nem is gondolta volna, hogy vele is megtörténhet.

21. Augusto a Margaritával folytatott vitát követõen kivágja azt a fát, amelyet még apjával ültetett a kertben, és ez idáig menedékül szolgált a családtagoknak. Franciscót bekísérik a rendõrök, és a kihallgatás után éjszakára benn is tartják a kapitányságon. Legnagyobb megdöbbenésére Santiago egy nõt rejteget a szobájában. Jaimét egyre jobban kínozzák múltjának homályos töredékei, de gondolatairól nem mer beszélni feleségének, Deliának. Ehelyett a közeli kocsmában keres vigaszt.

22. Santiago egyszer és mindenkorra rendezni akarja Margaritával leendõ közös gyermekük sorsát. Silvia látva férje sikertelen botladozásait a munkaszerzés terén elhatározza, hogy Carlos helyett õ fog munkát keresni. Anibal apja parancsára visszatér az õserdei építkezésre, ám legnagyobb megdöbbenésére a munkavégzést egy váratlan, gyilkos járvány terjedése akadályozza.

23. Jaime gyanúja igazolást nyer, mihelyt megtudja Lisa családnevét. Santiago közli Margaritával, hogy a nõ elvárásaival ellentétben csak a leendõ gyermekrõl hajlandó gondoskodni. A csalódott Margarita számára azonban váratlan reménysugár csillan fel. Elsától megtudja, hogy Santiago felbontotta eljegyzését Barbarával.

24. Beba ideges lesz, amikor értesül róla, hogy Franciscót kiengedték a vizsgálati fogságból. Eloisa áldását adja fia, Santiago és Lisa kapcsolatára. A helyi varázsló szerint a járvány valódi oka a fehér emberek megjelenése az õslakosok szent földjén. Anibal egyre nehezebben tudja tartani az építési határidõt. Eközben Barbara a Solis vállalat központjában hangos szópárbajba keveredik vélt vetélytársával, Margaritával.

25. Beba szégyenében nem akar Francisco színe elé kerülni, ennek ellenére a fiú érdeklõdése egyre nõ a lány iránt. Silvia egy hirdetésre jelentkezve eljut egy reklámügynökségre, ahol azonban a felvételi beszélgetés nem a lány elvárásai szerint alakul. Lisa arra kéri a bátyját, hogy hagyja a saját medrükben folyni a dolgokat, és a “világ megváltása” helyett inkább saját kapcsolatát rendezze Margaritával.

26. Augusto egyre hûvösebben viselkedik feleségével, Margaritával. Juan, az indián törzsfõnök váratlanul megjelenik az õserdei építkezésen. Barbara apja megígéri lányának, hogy mindenképpen elintézi az esküvõt Santiagóval. Contreras doktor arra gyanakszik, hogy az õserdõben kitörni készülõ járvány nem más, mint a rettegett vérzéses láz. Beba Robertótól kér kölcsön, hogy Franciscónak visszafizethesse az eltört cd árát.

27. Santiago összecsomagolja Barbara összes ruháját, és visszaadja a lánynak. Eközben Lisa bejelenti a meghökkent családnak, hogy pár napig nem lesz otthon, mivel Santiagóval tölti a hétvégét. Delia egyre nehezebben viseli férje, Jaime hosszas túlóráit, és a férfi közeledését az új laborasszisztenshez, Lisához. Carlos azt nehezményezi, hogy Silvia, miután állást kapott a reklámügynökségnél, le szeretné vetkõzni a tipikus otthonülõ, gyermeknevelõ, férjét istenítõ nõ szerepét. Miután a férfi nem talál megértésre, úgy dönt, hogy elhagyja feleségét.

28. Carlost nyilvános rendzavarásért beviszik a rendõrségre. Beba szomorúan veszi tudomásul, hogy Mimi anyja megtiltotta a találkozást lányával az iskola után. Lisa és Santiago között sor kerül az elsõ romantikus éjszakára. Margarita felkeresi a jósnõjét, hogy tanácsot kérjen férje visszaédesgetésére. Beba kezdeti ellenérzései is enyhülni látszanak, amikor megtudja, hogy Francisco Beethovennel, egy kiscicával osztja meg lakását.

29. Augusto újra családi tanácsot hív össze, hogy megbeszéljék az egymás közti nézeteltéréseket. Miután Silvia állást kapott a reklámügynökségtõl, Carlosra hárul az ikrek ellátása. Eközben Santiago Lisával egy templomba siet, hogy áldást kérjen kapcsolatukra. Bebát teljesen megbabonázza a különös fiú, Francisco, aki tengeri kincsekrõl szóló könyveket olvas, és kedvenc zeneszerzõje Beethoven. Miután Margarita ismét rosszul lesz, Augusto immáron ragaszkodik az orvosi vizsgálathoz. Roberto, Beba barátja féltékenységében verekedést provokál Franciscóval.

30. Contreras doktor emlékezete fokozatosan kezd visszatérni, ám eleinte nehezen boldogul a feltoluló régi emlékekkel. Roberto erõszakkal meg akarja csókolni Bebát, aki egy parkolóházba menekül. Miközben Lisa és Santiago “elõ-mézesheteiket” töltik egy festõi szépségû kis faluban, Barbara öngyilkosságot követ el. Az esti kaland után hazatérõ csuromvizes Beba azonban nem megnyugvást talál, hanem Augusto fejmosását kell végighallgatnia.

31. Santiago megdöbbenve értesül Barbara öngyilkossági kísérletérõl. Rögtön a kórházba siet, ahol az egész Solis család õt vádolja a lány tettéért. A jelenlévõk legnagyobb megdöbbenésére a magához térõ Barbara Santiagóval akar elõször beszélni. Augustót felhívják a kórházból, hogy meg kell ismételni Margarita vérvizsgálatát. Kiderül, hogy Gustavo doktor és Rubi is a viszonzatlan szerelemtõl szenved. Míg Gustavo Lisa, addig Rubi Gustavo szerelmét szeretné elnyerni. Ernesto Solis, Barbara apja bosszút esküszik Santiago ellen, ezért megkéri Galindezt, a cég ügyvédjét, hogy tudjon meg mindent Santiago új barátnõjérõl.

32. Galindez ráakad Margarita nevére a Solis cég adatbázisában, ezért felkeresi Vicentét, hogy a lányról érdeklõdjön. Eközben Lisa ismét leveszi a vért Margaritától, ám egy óvatlan pillanatban Margarita újra kicseréli a kémcsöveket. Ezúttal azonban Contreras doktor szemtanúja lesz az esetnek. Lisa megkéri Gustavót, hogy vigye el Barbarához. Margarita jósnõjének tanácsára ismét felkeresi Santiagót, hogy döntésre kényszerítse a férfit.

33. Solis úgy dönt, hogy nem fogadja el Santiago korábbi ötletét a kórházi telekcserével kapcsolatban. Delia féltékenységi rohamban tör ki, látván férje odaadó viselkedését az új laborasszisztenssel, Lisával. Margarita elcserélt vére újabb problémák forrásává válik. Végezetül pedig Margarita válaszút elé állítja Santiagót: vagy feleségül veszi, vagy világgá kürtöli korábbi viszonyukat.

34. Beba rájön, hogy félreismerte Franciscót, ezért elhatározza, hogy felkeresi a fiút, és több idõt tölt vele. Egy este Contreras doktor titokban elmegy az Estrada család házához, ám a hirtelen feltörõ emlékek nagyon felkavarják a férfit. Barbara, miközben egyre jobban érzi magát az öngyilkossági kísérlet után, továbbra sem tud lelkileg elszakadni Santiagótól. Margarita oldalát továbbra is furdalja a kíváncsiság, hogy ki Lisa új udvarlója. Santiago felkeresi barátját, Javiert, hogy tanácsát kérje az utóbbi napok eseményeivel kapcsolatban.

35. Santiago találkozót beszél meg egy ügyvéddel, hogy tanácsot kérjen Margaritával kapcsolatban. Silvia és új fõnöke közt egyre mélyülõ ellentét alakul ki, mivel az asszony bizonyos visszaéléseket fedez fel a számlázás körül. Contreras doktor tovább õrlõdik azon, hogy elmondhatja-e Lisának az igazságot a lány titokzatos körülmények között elhunyt apjáról. Mindeközben Galindez tovább nyomoz Margarita után.

36. Margarita meglátogatja a lábadozó Barbarát, hogy diadalittasan számoljon be neki a Santiagótól születendõ gyermekérõl. Solis úr azt tervezi, hogy újra összeboronálja Barbarát Santiagóval. Margarita pánikba esik a hírre, hogy Solis úr tudomást szerzett a férjérõl és a terhességérõl. Santiago elhatározza, hogy tiszta vizet önt a pohárba, és beszámol Lisának Margaritáról. Eközben Beba és Francisco tovább szövögetik szerelmes álmaikat.

37. Mielõtt Santiago töredelmesen bevallhatná elõzõ kapcsolatát, Lisa elmondja neki, hogy meglátogatta a kórházban fekvõ Barbarát. Roberto, miután Beba inkább Franciscót választotta, azt tervezi, hogy bosszút áll a lányon. Roberto egy elhagyatott helyen megtámadja Bebát, a lány szerencséjére azonban Francisco a helyszínen terem, és felveszi a harcot a támadóval. Roberto váratlanul kést ránt.

38. A súlyosan sérült Francisco Bebának köszönhetõen idõben kórházba kerül. Santiago felfedi Lisa elõtt Margaritával rövid ideig tartó, szerencsétlen kapcsolatát. Az õserdei építkezésen dolgozó Anibal legközelebbi munkatársa is ágynak esik. Eközben Ernesto Barbara és Santiago nyugalmának érdekében nagy összeget ajánl fel Margaritának. Másnap reggel Augusto megdöbbenve értesül felesége váratlan eltûnésérõl.

39. Lisa ismerõs medált talál Contreras doktor asztalán. Beba nem szeretné, ha a rendõrség is tudomást szerezne Roberto és Francisco elfajult párbajáról. Contreras doktor felkeresi a temetõben felesége sírját, ám ott Vicentébe botlik. Miközben Santiago eljegyzési partit szervez Lisának, Solis és Galindez azon mesterkedik, hogy visszacsábítsa a fiút Barbarához.

40. Augusto fenntartással fogadja felesége hirtelen támadt kedvességét. Roberto a kórházban újabb fenyegetéssel próbálja rávenni Franciscót, hogy tartsa magát távol Bebától. Contreras doktor úgy véli, hogy a dzsungelben dúló fertõzés nem a jól ismert sárgaláz, hanem valami egészen új fertõzés. Lisa bejelenti közelgõ házasságát Santiagóval. Margarita ismételten felkeresi jósnõjét.

41. Margarita el akarja vetetni Santiagótól születendõ gyermekét. Contreras doktor ráismer Margaritában arra a nõre, aki a laborban kicserélte a vérrel teli fiolákat. Silvia kénytelen helyettesíteni a fõnökét egy megbeszélésen. A botrány elkerülése érdekében a jelenlévõk legnagyobb meglepetésére Silvia merész stílusú, kreatív tervvel áll elõ. Santiago elhatározza, hogy kilép a Solis vállalattól. Bebának elsõre sikerül az egyik legnehezebb vizsga. A kórházból távozó Margaritának váratlan kísérõje akad.

42. Margarita szóváltásba keveredik a nyílt utcán Barbarával, majd egy váratlan pillanatban egy motor alatt találja magát. Montero úr megválik Silvia fõnökétõl, és a tehetséges asszonyt nevezi ki a kreatív igazgatói posztra. Eközben az ikreket pesztráló férje, Carlos a szomszédasszony társaságában gyarapítja fõzési ismereteit. A lábadozó Francisco igaz barátra lel “Csokiban”, a lelkes kórházi segédápolóban. A balesetet szenvedett Margarita vizsgálatakor fény derül a nõ szokatlan rosszulléteinek okára is.

43. Santiago úgy dönt, hogy kilép a Solis cégtõl, ám elhatározását kénytelen felülvizsgálni. Jaime Contreras doktort egyre inkább zavarják múltjának feltörõ emlékei. Margaritát megviselik a terhességgel járó nehézségek. Santiago felkeresi az Estrada családot, hogy megkérje Lisa kezét, ám a lány helyett csak Silviát és Carlost találja otthon. Anibalnak különös látomásban lesz része.

44. Jaime egyre világosabban emlékszik a régmúlt eseményeire. A legmegdöbbentõbb felismerést a Margaritát meglátogató Augusto váltja ki a férfiból. Eközben a dzsungelben dúló járvány megállíthatatlanul terjed, és számolatlanul szedi áldozatait. Fonseca doktor vérmintát küld egykori egyetemi mentorának, doktor Contrerasnak, kiderítendõ a járvány okát. Beba magához veszi az éhes kis Beethovent, amíg gazdája, Francisco a kórházban lábadozik. Hosszas vívódás után Jaime rádöbben, hogy õ a “néhai” Jacinto Estrada.

45. Franciscót kiengedik a kórházból, hazatérve azonban a szétdúlt lakás fogadja. Margarita továbbra is azon mesterkedik, hogy leendõ gyermekét felhasználva szorítsa sarokba Santiagót. Jaime esténként magányosan rója a várost, hogy múltjának újabb részleteire derítsen fényt. Mialatt Silvia minden idejét a reklámügynökségen tölti, férje, Carlos egyre jobban élvezi az otthonülõ családfõ szerepét. Miközben Santiago édesanyjával leánykérésre érkezik Estradáékhoz, Jaime a vacsorára induló Vicente nyomába ered.

46. Jaime tovább gyötrõdik elhagyott gyermekei miatt. Solis arra kényszeríti Barbarát, hogy anyjával együtt vidékre utazzon. Francisco úgy dönt, hogy móresre tanítja Robertót, ezért a pizzériában botrányt csinál a vendégek elõtt. A megszégyenített Roberto bosszút esküszik a fiú ellen. A leánykérés alkalmából tartott családi összejövetel kellemesen kezdõdik, ám Margarita megjelenése rémálommá változtatja.

47. Margarita dühösen kikel Lisa jövendõbelije ellen, ám bölcsen hallgat félrelépésérõl Santiagóval. Jaime végre megkapja az õserdõbõl küldött mintákat. Santiago dühös, amiért Margarita ilyen csúnyán rászedte, Lisa pedig nem talál magyarázatot szerelme furcsa viselkedésére. Jaimét újra gyötörni kezdik az eltûnése napjához kötõdõ emlékek. Eközben Margarita ismét cselhez folyamodik, hogy találkozhasson Santiagóval.

48. Francisco váratlan kincsre bukkan a bolhapiacon: Antonio de Rivera tengernagy naplójának második kötetére, benne a hiányzó térképpel. Margarita váratlanul megjelenik Santiago lakásán, és egy késsel hadonászva halálosan megfenyegeti a férfit. Roberto és bandája újra elkezdi az autólopásokat. Francisco meghozza élete egyik legnagyobb döntését.

49. Jaime arra kéri Lisát, hogy engedje, hogy apjaként törõdhessen vele, a féltékeny Delia pedig mindent megtesz, hogy nehezebbé tegye a lány életét. Augusto házassági válsága új állomásához érkezik, ám a láthatáron feltûnik egy csinos nõ, Isabel. Solis fia visszatér a dzsungelbõl, hogy Santiago mellett szerezzen gyakorlatot az építésvezetés terén. Mindeközben a járvány feltartóztathatatlanul közeledik a fõváros felé, ezért Jaime azt fontolgatja, hogy a helyszínen tanulmányozza a félelmetes kórt. Santiago továbbra is retteg attól, hogy Lisa megtudja a teljes igazságot elõzõ kapcsolatáról.

50. A reklámügynökség igazgatója, Ignacio Montero szerelmet vall Silviának. Omaira csillapítani próbálja Margarita Santiago és Lisa iránt érzett gyûlöletét. Eközben Javier azt tanácsolja Santiagónak, hogy minél elõbb mondja el Lisának az igazságot Margaritáról. Roberto apja elhatározza, hogy ezentúl jobban a körmére néz a fiának. Lisa szembesülve szerelme múltjával úgy érzi, hogy csúnyán elbántak vele.

51. Lisa Contreras doktornak önti ki a szívét Santiago “árulásáról”. Margarita továbbra sem képes belenyugodni abba, hogy Santiago Lisát választotta jövendõbelijének. Delia asszony egyre biztosabb abban, hogy férjének Lisa a szeretõje. A kétségek közt õrlõdõ Santiago elhatározza, hogy felkeresi Augustót, és tiszta vizet önt a pohárba.

52. Lisa soha többé nem akarja látni Santiagót. Rubi vigasztalja a reményvesztett lányt, aki túlmunkával próbálja orvosolni szerelmi válságát. Váratlanul azonban felbukkan Santiago, és Lisa ahelyett, hogy a nyakába borulna, inkább elmenekül. Anibal nem bír tovább játékszenvedélyével, és egy kaszinóban köt ki, ahol hatalmas kártyaadósságot halmoz fel. Margarita újabb kísérletet tesz arra, hogy tönkretegye Santiago életét.

53. Santiago magához hívatja Margaritát, hogy végérvényesen lezárják egyéjszakás kapcsolatukat, ám a vak véletlen Lisának is megadja a lehetõséget, hogy fültanúja legyen kettejük veszekedésének. Francisco elhagyja a fõvárost, hogy megvalósítsa álmait. A feldühödött Margarita a kórházba megy, hogy találkozzon vetélytársnõjével.

54. Silvia megkapja az elsõ nemzetközi megbízását Montero úrtól. Mielõtt Francisco elhajózik, Bebára bízza legféltettebb könyveit. A lány azonban csalódottságának ad hangot, miután a fiú egy titokzatos nõrõl, a “Kapitányról” áradozik. Eközben Margarita felkeresi Lisát, hogy besározza a lány szerelmét, Santiagót. Serpa hitetlenkedve hallgatja Jaime beszámolóját a közelgõ járványról.

55. Jaime úgy határoz, hogy felfedi felesége elõtt Lisához fûzõdõ viszonyát. A két magányos háztartásbeli, Carlos és szomszédasszonya szorosabbra fûzi kapcsolatát. Santiago rádöbbenti Ernesto Solist, hogy fia, Anibal számlahamisítással akar pénzhez jutni.

56. Jaime minden erejét összeszedve bevallja féltékeny feleségének, hogy Lisa nem más, mint elveszettnek hitt lánya. Francisco, mielõtt örökre elhajózna, búcsúzásul beállít Bebához, ám Augusto elzavarja a fiút. Így a végtelenül romantikus Francisco Beethovennel vág neki az ismeretlen tengeri kalandnak.

57. Santiago nehezen viseli Lisa visszautasítását, ezért úgy dönt, hogy addig jár a lány nyomában, amíg nem kap lehetõséget szerelme bizonyítására. Galindez és Anibal felkeresi Serpát, hogy emlékeztessék õt egy régi megállapodásra. Vicente azt hiszi, hogy kísértetet lát, amikor felismeri az Augustóra várakozó Jaimét.

58. Újra szent a béke Santiago és Lisa között. Jaime felesége titokban felkeresi az Estrada családot, ahol meghatódva szembesül férje múltjával. Margarita stratégiát vált, és felkeresi Ernesto Solist, hogy felhívja a férfi figyelmét Santiago új barátnõjére, Lisára. Vicente titokzatos telefonhívást kap.

59. Vicente gyanúja szerint nem Jacinto lelte halálát a tizenöt évvel ezelõtti balesetben. Beba újra szembekerül a kétszínû, gonosz Robertóval. Margarita tovább üldözi szerelmével Santiagót, aki egyre nehezebben viseli az örökös zaklatást.

60. Beba a cikk hatására szembesül apja tizenöt évvel azelõtti halálával. Contreras doktor beszámol Serpának az Atlantai Vírusközpont jelentésérõl, és kéri az igazgatót, hogy értesítse a hatóságokat a gyógyíthatatlan veszedelem közeledésérõl. Vicente magánnyomozásba kezd, hogy végérvényesen tisztázza, él-e Jacinto Estrada. Miközben Beba szomorúan vágyakozik Francisco után, feltûnik a kis Beethoven.

61. Augusto elviszi feleségét egy elegáns étterembe, Margaritának azonban elmegy az étvágya, amint meglátja Ernesto Solist. Francisco és Beba szerelmet vall egymásnak, majd könnyek között válnak el. Búcsúajándékként Francisco Bebának ajándékozza Beethovent. Santiago bejelenti közelgõ esküvõjét. Silvia csekkfüzettel lepi meg otthon robotoló férjét.

62. Silviát felzaklatja elhunytnak hitt apjának telefonhívása. Beba elszökik otthonról, hogy még egyszer, utoljára találkozhasson Franciscóval. Roberto eközben új gonoszságokon töri a fejét, hogy megkeserítse Beba életét. Ernesto és Anibal elhatározza, hogy Lisán keresztül fogják sarokba szorítani Santiagót.

63. Serpát hidegen hagyják Contreras doktor intelmei a közelgõ járványról. Anibal úgy akarja megszerezni a kórház területét, hogy szándékosan megrongálja az épület tartószerkezetét. Santiago Lisa tudta nélkül, titokban szervezi az esküvõt. Carlos hirtelen ötlettõl vezérelve gyerekestõl állít be felesége munkahelyére. Santiago felképeli az Isabellel erõszakoskodó Anibalt.

64. Margarita ördögi mágiával akarja pokollá tenni Santiago és Lisa szerelmét. Eközben Lisa beleegyezik a meglepetés-esküvõbe. Beba úgy dönt, hogy a nyári tábor helyett Francisco után utazik. Elõtte azonban benéz nõvéréhez a laborba, ahol véletlenül lelöki a gyilkos vírussal töltött fiolát, és a kezét is megvágja vele.

65. Jaime megrémül, amikor nyoma veszik az egyik legveszélyesebb vírust tartalmazó fiolának. Serpa azonban nem osztja az orvos aggodalmát. Margarita minden kedveskedése ellenére Augusto egyre inkább eltávolodik tõle. A férfi gondolatait új ismerõse, Isabel tölti ki. Eközben Beba Franciscóhoz készül, ám a fiú addigra már révbe ér a titokzatos “kapitánynál”.

66. Contreras doktor egy aranymedaliont ajándékoz a házasságra készülõ Lisának. A könnyeivel küszködõ férfi továbbra sem árulja el a lánynak, hogy õ az apja. A klubba érkezõ Santiago Lisa helyett Barbarába és Anibalba ütközik.

67. A vendégeket váratlanul éri Santiago és Lisa bejelentése a másnapi esküvõrõl. Margarita feltûnése egészen más végkifejletet sejtet. Augusto azonban áldását adja a frigyre. Vicente újra meglátja Jacintót. Eközben Solis emberei szándékosan kidöntik a kórház egyik fõ tartószerkezetét, hogy ilyen módon jussanak hozzá az értékes telekhez.

68. Margarita beveti a végsõ fegyvert, amivel a legnagyobb fájdalmat okozhatja Lisának: Santiagót nevezi meg születendõ gyermeke apjának. Miközben Lisa sírva rohan el a helyszínrõl, összetalálkozik Jaimével, aki felajánlja segítségét a lánynak, és hazaviszi õt. Az Estrada-házban azonban Contreras doktorból elemi erõvel törnek fel a rég elfojtott emlékek.

69. Lisa Contreras doktornál talál menedéket. Beba véletlenül szemtanúja lesz Francisto és a “Kapitány” érzelmes búcsújának, ezért magyarázatot követel a fiútól. Lisa hosszas vívódás után új életcélt talál magának: Contreras doktor engedélyével az õserdõ mélyére utazik, hogy segítsen Fonseca doktornak a vírus elleni küzdelemben.

70. Santiago kétségbeesetten keresi a nyomtalanul eltûnt Lisát. Beba féretéve büszkeségét, szerelmet vall Franciscónak. Eközben Roberto és bandája hiába keresi Bebát az iskolai táborban. Santiago végsõ elkeseredettségében felkeresi Augustót, hogy kérdõre vonja Lisa hollétérõl, ám bölcsen hallgat múltbéli kapcsolatáról Margaritával.

71. Augusto kiutasítja házából a Lisát keresõ Santiagót. Margarita szemrebbenés nélkül letagadja Lisa hívását. Carlos Marianával, Silvia pedig Monteróval beszéli meg szíve bánatát. Lisa könnyezve int búcsút szerelme emlékének, és nekiered, hogy áldozatvállalásával segítse a vírus elleni harcot.

72. Silvia sokkot kap, amikor találkozik Contreras doktorral. Lisa kénytelen tudomásul venni, hogy Anibal mindent tud kapcsolatáról Santiagóval. Miután Serpa sorozatosan figyelmen kívül hagyja Jaime intelmeit a vírus terjedésével kapcsolatban, a doktor önálló lépésre szánja el magát.

73. Solis várakozásának megfelelõen a korrupt felmérõ életveszélyesnek nyilvánítja a kórházat. Roberto Beba nyomát követve megérkezik az iskolai táborba, de a lány helyett csak barátnõjét, Mimit találja ott. Noha Lisát és Santiagót ezer mérföld választja el, minden gondolatuk az egymással eltöltött idõ körül forog.

74. Silvia válságban érzi házasságát. Carlos ötletet kap egy tanítványától, hogy írjon színdarabot a fordított családi szereprõl, egy férfiról, aki egy nõ munkáját végzi. Lisa összeszedi minden bátorságát, és beszél Augustóval. Santiago hosszas belsõ vívódás után elhatározza, hogy újra beszél Augustóval.

75. Gustavo doktor felhívja Santiago figyelmét a kórház körül tapasztalt különös események sorozatára, melynek következtében lezárni kényszerültek egy szárnyat. Santiago megígéri, hogy személyesen jár utána a dolgoknak. Egy este Lisa egyedül indul vissza a misszióra. Nem sejti, hogy Anibal a nyomában van.

76. Solis és Galindez látszólag elérik, amit akartak: az általuk megrendelt szakértõi vizsgálat alapján bezárásra ítélik a kórházat. Santiago azonban él a gyanúperrel és magánnyomozásba kezd. Silvia és Montero a Karib-szigetekre akarnak utazni, hogy népszerûsítsék az új termékeket. Eközben a mellõzött Carlos egy színdarab megírására adja a fejét.

77. Augusto elárulja a mit sem sejtõ Solisnak, hogy a lány, aki miatt Santiago elhagyta Barbarát, nem más, mint Lisa. Silvia továbbra is vonakodik, hogy a sármos Monteróval utazzon el a karib-tengeri prezentációra. Mialatt Contreras doktor egy konferencián a rejtélyes fertõzésrõl tart elõadást, Vicente felhívja Deliát, hogy találkozót beszéljen meg vele.

78. Miután Lisa szerencsésen felépül a kígyómarásból, Anibal állandó kísérõt biztosít a lány mellé. Santiago egy heves vitát követõen úgy dönt, hogy szakít Ernesto Solis cégével, ám elõtte esküt tesz, hogy végére jár a kórháznál történt titokzatos robbantásnak. Margarita tovább szövögeti a hálóját Santiago megszerzésére, Lisa pedig a dzsungel mélyén egyre csak vágyakozik a hõn szeretett Santiago után.

79. Serpa iszonyatos haragra gerjed, amint értesül Contreras doktor sikeres elõadásáról, amelyet egy orvosi kongresszuson mondott el a rettegett vírusfertõzéssel kapcsolatban. Vicente és Jacinto annyi év után ismét találkozik, hogy tisztázzák a régmúlt megannyi félreértését. Margarita dúl-fúl mérgében, amint tudomást szerez férje és Ernesto Solis találkozójáról. Mindeközben Augustót is utoléri az igaz szerelem fuvallata.

80. Elcsattan az elsõ csók Augusto és Isabel között, ám az idillt Margarita váratlan telefonhívása szakítja meg. Jacinto összeomlik a hirtelen felszínre tört múlt nyomasztó terhe alatt. A bosszúért lihegõ Anibal mindent elkövet, hogy közel kerülhessen Lisához. Mindeközben Francisco és Beba szenvedélyes csókkal pecsételik meg szerelmüket.

81. Jacinto hosszas lelki gyötrõdés után rászánja magát, hogy elmenjen gyermekei házához. Mielõtt azonban elmondhatná nekik, ki is õ valójában, ismét megfutamodik. Anibalt apja visszarendeli a dzsungelbõl, hogy az építkezésen átvegye Santiago helyét. Francisco és Beba a lágyan ringó tenger ölelésében a vakáció utolsó napjait tölti, ám a kettejük közt dúló szenvedélyes szerelem tüzét semmi nem olthatja ki.

82. Santiago továbbra is kétségbeesetten kutatja szerelme, Lisa nyomát. Miközben Lisa pár napra elutazik a kolóniáról, a kis árva, Hilaria váratlanul megbetegszik. Mielõtt azonban Lisa visszatérne segíteni a kislánynak, a dzsungel sámánja egy különleges jelet fest a lány homlokára. Francisco csodálatos születésnapi ajándékkal lepi meg Bebát, az örömöt azonban beárnyékolják a lány váratlan rosszullétei.

83. Az élet-halál közt lebegõ kis Hilaria arra kéri Lisát, hogy hívja el a dzsungel gonosz szellemével hadakozó varázsló nagybátyját. Az újságok nagy figyelmet szentelnek Contreras doktor felfedezésének, ám Jaiménak a Vicentével való viharos találkozás után rejtélyes módon nyoma vész.

84. Beba továbbra sem érzi jól magát, ennek ellenére Francisco hatalmas születésnapi bulit szervez szerelmének. Santiago anyja felkeresi Margaritát, hogy rákényszerítse õt a fia elleni gonosz praktikák abbahagyására. Silver úr azt tervezi, hogy visszavonja a megrendelését, ha Silvia lemondja részvételét a karib-tengeri divatbemutatón. Eközben Jaime elkeseredetten rója Caracas utcáit, hogy lelki megnyugvást találjon.

85. Santiago rájön, hogy a kórházban okozott kár egy rejtélyes robbantás következménye. Anibal megkéri Bonifaciót, hogy szervezzen egy búcsúvacsorát, és hívja meg Lisát is a nevében. A kis beteg, Hilaria elhatározza, hogy maga keresi fel sámán nagybátyját a gyógyító füvekért. Eközben Santiago elszánja magát, és meglátogatja Ernesto Solist, ám a beszélgetés hangos szóváltásba torkollik.

86. Mielõtt Beba és Francisco számára véget érne a vakáció, a fiú egy olyan ajándékkal lepi meg a betegeskedõ Bebát, amely az ott töltött felejthetetlen napokra emlékezteti a lányt. Lisa tehetetlen szemlélõje Hilaria küzdelmének a dzsungelben tomboló ismeretlen vírussal. Margarita furcsállja, hogy férje egy másik nõtõl kapott ajándékkal tér haza. Lisa vonakodva, de elfogadja a gonosz szándékú Anibal vacsorameghívását.

87. Ernesto Solis utasítja az embereit, hogy folytassák a kórház épületének rongálását. Carlos és Silvia házassága ismét válságba jut, miután Silvia nem akarja lemondani a karib-tengeri termékbemutatót. Anibal a gyertyafényes vacsorán szerelmet vall Lisának. Tovább folyik a keresés a nyomtalanul eltûnt Contreras doktor után. Végül Santiago telefonhívást kap a dzsungelbõl visszatért Ramireztõl.

88. Lisa kétségbeesetten indul az idõközben eltûnt Hilaria keresésére, ám kénytelen Anibal közeledését is elfogadni. Santiago a Ramireztõl kapott információk birtokában azonnal a repülõtérre siet, hogy kiszabadítsa Lisát Anibal karmaiból. Augusto iszonyatos haragra gerjed, amint kiderül, hogy Beba az iskolai kirándulás helyett Franciscóval töltötte a vakációt.

89. Margarita a fejébe veszi, hogy mindenáron kideríti Santiago hirtelen eltûnésének okát. Miközben Lisa Anibal társaságában keresi a beteg Hilariát, Santiago megérkezik a dzsungelkolóniára. Rendõrök egy parkban lelnek rá a zavarodottan viselkedõ Contreras doktorra, akit a helyi õrsre kísérnek.

90. Anibalt és Lisát a dzsungelben éri az este, ezért ott töltik az éjszakát is. Eközben Santiago minden segítséget igénybe vesz, hogy utolérje õket. Miután a korrupt Serpa nem hajlandó kiállni a kórház bezárása ellen, Martinez doktor és a nõvérek akcióba lépnek. Látszólag minden Solis tervei szerint alakul: a rendõrség Santiagót tartja felelõsnek az építkezésen történt balesetért.

91. Roberto bosszút esküszik, amint kiderül, hogy szerelme, Beba az iskolai tábor helyett Francisco társaságában töltötte a nyári szünetet. Lisa a dzsungel sámánjának segítségével találja meg a beteg Hilariát, ám meglepve tapasztalja, hogy a kislány állapota már közel sem olyan kritikus, mint amilyen az eltûnésekor volt. Santiago ismét nekiered a veszedelmekkel teli dzsungelnek, hogy Lisa nyomára bukkanjon, ám a lány helyett Anibalba botlik.

92. Santiago és Anibal találkozik az õserdõ mélyén. Itt kerül sor a végsõ összecsapásra közöttük, hiszen csak egyikük nyerheti el a szeretett lány, Lisa kezét. A váratlanul felbukkanó katonák még idõben érkeznek, és a sérült Santiagót a missziós kórházba szállítják, ahol a férfi végre találkozhat szíve választottjával. Eközben a megkerült Bebán egy ismeretlen vírus okozta tünetek jelentkeznek.

93. Lisa elmondja Santiagónak, hogy eltûnése menekülés volt a férfi és múltja elõl. Augusto kórházba viszi az egyre rosszabbul lévõ Bebát, ahol megdöbbenve értesül a Santiagót ért vádakról. Továbbra sem javul a tévképzetekkel küzdõ Contreras doktor állapota. Miközben Beba élethalálharcát vívja a kórházban, Francisco a rendõrségi cellában várja sorsa jobbrafordulását.

94. Lisa végre felfedi eltûnése minden részletét Santiago elõtt. Margarita újra felkeresi barátnõjét a Solis vállalatnál, hogy kifaggassa õt Santiago eltûnésérõl. Ernesto Solis cége jó hírének megõrzése érdekében mindent hajlandó bevetni. Anibal dührohamban tör ki, amint értesül Lisa és Santiago újabb találkozásáról. A teljesen legyengült, lázas Beba arra kéri bátyját, hogy hívja el hozzá Franciscót. Rubi felkeresi az elbocsátott Contreras doktor feleségét, hogy segítségét kérje a Bebán kitört vírusfertõzés legyõzéséhez.

95. Lisa a dzsungel sámánjától kapott magok felhasználásával próbál gyógyírt találni a végzetes vírusfertõzésre. Anibal és Santiago közt ismét fellángol a féltékenység, ám Lisa határozott közbelépése megakadályozza. A tudathasadásban szenvedõ Jaime továbbra sem képes feldolgozni felesége halálát, ám Lisa váratlan telefonhívása visszarántja õt a valóságba. Eközben Anibal kezébe kerül egy fõvárosi újság, amelybõl kiderül, hogy Santiagót gondatlanságból elkövetett gyilkossággal vádolják.

96. Anibal az újsághír hallatán gonosz tervet eszel ki Santiago eltávolítására. Carlos és Mariangel egy romantikus vacsora keretében ismerkedik tovább. Silvia a karib-tengeri prezentáción próbál helytállni, miközben szíve az otthon maradt családjához húzza. Santiago és Lisa hosszú, érzelmektõl fûtött beszélgetést folytat. Lisa azt kéri, hogy a férfi menjen vissza a városba, mivel a múltban történtek miatt úgysem lehet köztük semmi.

97. A felgyógyult Hilaria arra kéri Santiagót, hogy maradjon éjszakára a misszió kápolnájában, így szabadulva meg az õt üldözõ gonosz szellemektõl. Mariangel és Carlos kapcsolata újabb fejezetéhez érkezik. Eközben Barbara felkeresi Eloisa asszonyt, hogy elmondja neki az igazságot az építkezésen történt balesettel kapcsolatban. Jaime tudatzavara ismét kiújul, és újra meghalt feleségét szólítgatja. Beba állapotának hirtelen rosszabbodása mélységes aggodalommal tölti el Gustavo doktort.

98. Ernesto Solis elégedetten veszi tudomásul terve beteljesülését: a hatóságok körözési parancsot adnak ki Santiago ellen. Hilaria, a kis kerítõ mindent elkövet, hogy Lisa és Santiago ismét egymásra találjon. Augusto haragra gerjed, amikor megtudja, hogy Margarita ismét a javasasszony tanácsaira hallgat. Fonseca doktor arra kéri Lisát, hogy keresse meg a titokzatos sámánt, és kérjen azokból a gyógyító magokból, amelyek Hilaria gyógyulását is elõsegítették.

99. Lisa és Santiago emberpróbáló kalandok közepette halad a Kapokfa ösvény felé, hogy újra találkozhassanak a dzsungel sámánjával. Mindeközben az építkezésen történt balesetet kivizsgáló bíró egy katonai alakulatot küld Santiago kézre kerítésére. Mialatt Silvia a karib-tengeri termékbemutatón dolgozik, férje, Carlos otthon búslakodik, és „kénytelen” Mariangel társaságában vigasztalódni.

100. Az orvosi vizsgálat eredményeképpen Augusto kénytelen elismerni Francisco ártatlanságát. Megérkezik Beba vérvizsgálatának eredménye, amely megerõsíti Gustavo doktor gyanúját. Lisa és Santiago az esõáztatta dzsungelben tovább folytatja kimerítõ útját a Kapokfa ösvény felé. Egy félreértés miatt Carlos féltékenysége a tetõfokára hág, amit csak tetéz, hogy felesége helyett Jorge Ignacio veszi fel a telefont a szállodai szobában.

101. Carlos úgy dönt, hogy elhagyja feleségét, és magával viszi az ikreket is. A lelkismeret-furdalástól gyötört Silvia sem akar tovább a Karib-szigeteken maradni, és hazaindul. Lisa és Santiago rátalál a sámánra, aki megjövendöli, hogy egy városi ember fogja megtalálni a betegség ellenszerét. Santiago legnagyobb megdöbbenésére katonák jelennek meg, hogy letartóztassák.

102. Santiago rájön, hogy a letartóztatás hátterében Anibal és apja, Ernesto Solis áll. Az aggodalomtól szenvedõ Francisco meggyõzi Csokit, hogy segítsen találkozni a karanténba helyezett Bebával. Santiagót a Nemzeti Gárda parancsnokságára szállítják. Férje távollétében Margarita egy ügyvéd tanácsát kéri a házhoz kapcsolódó jogai ügyében, ám közben betoppan Silvia, aki mit sem sejt Margarita üzelmeirõl. A fõvárosba szállított Santiagót óvadék ellenében szabadon bocsátják.

103. Rivas ügyvédnõ figyelmezteti Santiagót, hogy ha veszít, a börtön mellett még mérnöki hivatásától is eltilthatják. A karib-tengeri bemutatóról hazatérõ Silviát csak az üres ház és Margarita „kedves” szavai fogadják. Santiago sajtótájékoztatót tart, ahol bejelenti, hogy leleplezi az igazi bûnösöket. Francisco megígéri Gustavónak, hogy nem tesz semmi olyat, ami árthatna Bebának. Anibal hoppon marad, miután Lisa elutazik Santiago után a fõvárosba.

104. Carlos Silvia szemére veti, hogy a házasságuk zsákutcába került. Francisco elhatározza, hogy mindenáron Beba közelébe kerül. Eközben Margarita egy Omaira által készített bûzös fõzettel járja körbe a házat, hogy elûzze a gonosz szellemeket, ám egy véletlen mozdulat mindent megváltoztat. Lisa hazatértével nem maradhat el az összecsapás a gonosz Margaritával.

105. Santiago izgatottan hívja Lisát, ám a telefonkagylót Margarita kaparintja meg, és elszabadulnak az indulatok. Jaime megvizsgálja Bebát, és reményvesztetten tapasztalja, hogy a vírusfertõzés már elõrehaladott állapotban van. A kétségbeesett Silvia felkeresi Mariangelt, ám Carlost és az ikreket már nem találja ott. Rubi végre beadja a derekát, és segít Franciscónak, hogy Beba közelébe kerülhessen.

106. Santiago elmegy Lisa otthonába, és követeli Margaritától, hogy minél elõbb végezzék el az apasági tesztet. Francisco a vírusfertõzést is vállalva bemászik Bebához. Jaime azt gyanítja, hogy Serpa igazgató áll a vírussal kapcsolatos kutatási eredmények eltûnése mögött. Alvaro és Ernesto Solis felesége között egyre bizalmasabbá válik az addigi hivatalos viszony. Barbara végre barátként közeledik Santiagóhoz, és felajánlja segítségét az igazság kiderítéséhez.

107. Augusto megtudja, hogy Lisa és Santiago közt ismét szent a béke. Carlos az ikrekkel egy színházi öltözõben húzza meg magát, amíg nem talál megfelelõbb helyet. Augusto követeli Lisától, hogy mondja el szökésének valódi okát, ám Margarita hirtelen feltûnése megakadályozza az igazság napvilágra kerülését. Lisa és Contreras doktor kivonatot készít a varázslótól kapott magokból.

108. Silvia úgy érzi, hogy kapcsolata Carlosszal immár a múlté. Santiago és Margarita elmennek a kórházba, és megcsináltatják az apasági vizsgálatot. Beba állapota, hála a sámántól kapott magokból készült fõzetnek, nem romlik tovább. Contreras doktor megdöbbentõ felfedezésre jut a vírussal kapcsolatban. Ennek ellenére Serpa ki akarja tiltani õt a laborból, megfosztva ezzel a lehetõségtõl, hogy befejezze a járvány elleni kutatását.

109. Margarita és Santiago elvégezteti az apasági vizsgálatot, ám az eredményre két hetet kell várniuk. Augusto ismét találkozik a napok óta Beba szobája elõtt várakozó Franciscóval. Lisa elhatározza, hogy kitálal a sajtónak Serpa igazgató gyanús üzelmeirõl, melyek már-már az ellenszer kifejlesztését veszélyeztetik. Augusto dühösen beront Serpa irodájába, és doktor Contreras kutatási eredményeinek dokumentációját követeli tõle.

110. Santiago továbbra is azon aggodalmaskodik, hogy mi történik majd, ha valóban õ Margarita gyermekének az apja. Francisco immáron “hivatalosan” is meglátogathatja az õ szeretett Bebitáját. Augusto azt javasolja Silviának, hogy próbáljon beszélni Carlosszal. Ernesto Solis megosztja gyanúját Galindezzel, mely szerint felesége, Sofia egy idegen férfival találkozgat. Contreras doktor rájön a magok és a vírus közötti összefüggésre. Mindeközben Bebának váratlanul megáll a szíve.

111. Hála Francisco helyzetfelismerésének, Bebát megmentik. Contreras doktor megtalálja az ellenszert a gyilkos vírus legyõzésére, ám az idõ rövidsége nem engedi, hogy kísérletekkel bizonyítsa felfedezését. Mariangel felkeresi Silviát, de a találkozás óhatatlanul veszekedésbe torkollik. Augusto egy hosszú beszélgetés során kénytelen beismerni magának, hogy alaposan félreismerte Franciscót. Contreras doktor rögtön beadná Bebának az ellenszert, án a döntés elõtt beszélnie kell a lány bátyjával, Augustóval.

112. Augusto sokkos állapotba kerül, miután rádöbben, hogy a Contreras doktorként ismert férfi nem más, mint saját, halottnak hitt apja. Silvia Carlos akarata ellenére magához veszi az ikreket. Lisa rábeszélésére a zavart Augusto végre aláírja az engedélyt az új szérum kipróbálására, majd lelkileg teljesen összetörve verekedésbe keveredik egy kocsmában.

113. Az alkolholmámorba menekülõ Augusto otthon folytatja a randalírozást. Margarita Augusto viselkedését látva azt gondolja, hogy férje megtudta félrelépését. Serpa igazgató szorult helyzetbe kerül, amikor a hatóságok arról értesítik, hogy a szakértõi vizsgálatok ellenére mégsem zárják be a kórházat. Delia asszony elárulja Santiagónak, hogy Contreras doktor Lisa apja. Beba állapota a szérum hatására javulni kezd.

114. Két hét múltán elérkezik az apasági vizsgálat kihirdetésének napja. Mindenki hálás Contreras doktornak, csak Augusto rideg és elutasító vele. Lisa furcsállja Augusto elutasító magatartását, ám bátyja nem árulja el viselkedésének valódi okát. A családjától távol élõ Carlos befejezi “élete színdarabját”. Montero újra nyeregben érzi magát, miután értesül Silvia és Carlos különélésérõl. Margarita és Santiago szembesül az apasági vizsgálat eredményével.

115. Az apasági vizsgálat minden kétséget kizáróan bizonyítja, hogy Santiago Margarita születendõ gyermekének az apja. Vicente elmondja Augustónak apja 20 évvel azelõtti eltûnésének valódi okát. Augusto megtiltja apjának, hogy a jövõben részt vegyen az Estrada család életében. Santiago nem tudja tovább titkolni szerelme elõl az apasági vizsgálat eredményét.

116. Miután Lisa megtudja az apasági vizsgálat eredményét, arra kéri Santiagót, hogy együtt mondják el azt a mit sem sejtõ Augustónak. Carlos felháborodva tér vissza Augusto házába, miután értesül róla, hogy felesége egy bébiszitterre bízta lányai nevelését. Margarita úgy dönt, hogy elszökik otthonról, ám Lisa még idõben érkezik.

117. Lisa még idejében érkezik, hogy megakadályozza Margarita távozását. Augusto váratlan hazaérkezése azonban válaszút elé állítja a vonakodó Margaritát. A helyzet tovább bonyolódik, amikor végszóra beállít Santiago is. A felgyógyult Beba arra kéri Franciscót, hogy ne adja fel álmait, és keresse meg azokat a kincseket, amelyekrõl még kapcsolatuk elején beszélt. Silvia úgy érzi, hogy kapcsolata férjével immár a múlté.

118. Lisa bevallja Silviának, hogy Santiago és Margarita szeretõk voltak. Eközben Santiago arra készül, hogy elmondja Augustónak az igazságot. Margarita Omairánál keres menedéket, ám a jósnõ kiadja az útját, így egy szállodában kénytelen meghúzni magát. A hazaérkezõ Augusto magát vádolja, mert úgy érzi, hogy elhanyagolta a feleségét. Bár Anibal biztosítja az apját, hogy Barbara nem fog ellene vallani a bírósági tárgyaláson, Ernestónak mégis kétségei vannak.

119. Augusto összezavarodottan rója az utcákat, és hûtlen feleségét keresi. Carlos úgy dönt, hogy felkeresi vetélytársát, Montero urat, hogy megvitassa a közöttük fennálló nézeteltéréseket, ám kettejük “beszélgetése” óhatatlanul erõszakba torkollik. Lisa összeszedi minden bátorságát, és elmondja bátyjának az igazat feleségérõl, hogy Margarita megcsalta õt Santiagóval, sõt hogy a születendõ gyermek is Santiagóé.

120. Augusto teljesen összeomlik a Lisától hallottak miatt. Eközben Margarita felkeresi rég nem látott nagynénjét, hogy nála találjon menedéket. A bírósági tárgyalás a tanúk meghallgatásával kezdõdik, ahol elsõként Santiago tesz vallomást. Ezt követõen újabb tanúk következnek, ám egyik félnek sem sikerül perdöntõ bizonyítékkal elõállni.

121. Augusto a nagynénjénél bujkáló Margarita után megy. A heves veszekedést követõen Margarita megalázva és összetört bútorok között marad magára. Az Estradákat sújtó megannyi probléma ellenére Lisa és Santiago elsöprõ szerelme nem ismer akadályokat.

122. Ernesto Solis felesége, Sofia és Alvaro egy szállodai szoba magányában folytatják titkos szerelmi kapcsolatukat. Mielõtt azonban szerelmük beteljesülhetne, Ernesto fegyverrel ront be a szobába. Margarita mielõtt elhagyná nagynénje házát, felhívja Santiagót, hogy informálja õt Augusto érkezésérõl.

123. Anibal orvul leüti Santiagót egy fémcsõvel, aki egy pillanatra elveszti az eszméletét, és elengedi a mélység felett függõ Augustót. A kiérkezõ rendõrség letartóztatja Santiagót, miután Anibal emberei tanúsítják, hogy õ lökte le a szerencsétlen Augustót. Silvia és Lisa elmondja Bebának, hogy mi történt Augustóval és Margaritával. Anibal halálosan megfenyegeti a per koronatanúját, a Santiagóhoz hû Ramirezt.

124. Augusto a zuhanás következtében súlyos sérüléseket szenved, és kómába esik. Anibal azt hazudja Lisának, hogy Santiago meg akarta ölni a bátyját. Ernesto kidobott felesége, Sofia a lányánál keres vigaszt. Ernesto elárulja a fiának, hogy az anyja csalárd módon megcsalta õt Galindezzel.

125. Lisa hite újra meginogni látszik, miután értesül arról, hogy szerelmét tömlöcbe vetették. Tomas, a jólelkû börtönõr teljesíti Santiago kérését, és értesíti Lisát. Anibal dühösen keresi fel Galindezt, hogy tettéért kérdõre vonja õt, ám az eltervezett verekedés helyett csak anyját kényszeríti, hogy hagyja ott a férfit.

126. A börtönben sínylõdõ Santiago megdöbbenve értesül Tomastól, hogy Lisa nem akar találkozni vele. Mialatt mindenki Augustóért aggódik, felesége, Margarita sietve felkeresi a bank jogászát, hogy megbizonyosodjon jogairól a házat illetõen. Az idõközben hazatérõ Silvia és az új rendet bevezetni készülõ Margarita között elkerülhetetlenné válik az összecsapás.

127. Barbara elmondja Anibalnak, hogy szemtanúja volt annak, amikor hátba vágta Santiagót egy csõvel. Lisa meglátogatja szerelmét a börtönben, ám a múltban történtek miatt nem akarja folytatni kapcsolatát vele. Végül könnyek között hagyja magára a kétségbeesett Santiagót. Az Augusto iránti aggodalom ismét közel hozza egymáshoz Carlost és Silviát.

128. Margarita ügyvédje társaságában ismét feltûnik Lisáéknál, hogy bírói végzéssel kaparintsa meg a házat. Silvia elhatározza, hogy minden követ megmozgat, hogy Margarita mesterkedése kudarcra ítéltessen. Barbara nehéz döntés elõtt áll: ha Santiago mellett tanúskodik, akkor a bátyját veszti el, ha pedig Santiago ellen vall, akkor volt szerelmét juttatja a siralomházba.

129. Montero a cég jogtanácsosának kíséretében érkezik meg az Estrada-házhoz, hogy Silvia kérésének megfelelõen segítsen megakadályozni Margarita tervét. Barbara elmegy az anyjához, hogy megossza vele a gondját, ám az asszony élesen elutasítja még a gondolatát is annak, hogy szeretett kisfia gyilkos. Margarita talpig feketében végre rászánja magát, hogy meglátogassa haldokló férjét, ám doktor Contreras kihajítja õt a kórházból.

130. Gyõz a túlerõ, és Margarita a hatóságok segítségével kidobatja Lisáékat a házból. Eközben Barbara felkeresi Santiagót a börtönben, és megesküszik, hogy elmondja az igazat a bíróságon. Az utcára került nõvérek elhatározzák, hogy a végsõkig együtt maradnak. Más lehetõség nem lévén, ideiglenesen a kórházban keresnek menedéket. Contreras doktor felajánlja Lisának, hogy befogadja õket a házába.

131. Augusto továbbra is magatehetetlenül fekszik a kórházban. Anibal közli apjával, hogy nem kell többé aggódniuk Barbara vallomása miatt. Margarita egy utolsó, kétségbeesett kísérletet tesz arra, hogy visszahódítsa a börtönben senyvedõ Santiagót. Anibal körül szorul a hurok: nemcsak volt barátnõje, hanem anyja is gyanúsnak találja Barbara hirtelen eltûnését.

132. A menekülõ Barbara nem jut messzire, mivel egyenesen apja karjaiba fut. Lisa könnyes szemmel vallja be Santiago anyjának, hogy szakítani akar a fiával. A szerelmes Isabel meglátogatja a kórházban fekvõ Augustót. Perez Rivas ügyvédnõ mindent tûvé tesz, hogy a bírósági tárgyalás idõpontjáig megtalálja a per koronatanúját, az apja fogságában lévõ Barbarát. A három nõvér kezdi megszokni doktor Contreras és Delia társaságát.

133. Az Estrada családot sújtó megpróbáltatások következtében Silvia súlyos idegösszeomlást kap, amit még testvérei megértõ támogatása sem enyhít. Margarita a tanúk padján tövirõl hegyire beszámol Santiagóval való kapcsolatáról, ám ezzel csak saját magáról rántja le a leplet. Sofia asszony megtudja, hogy férje otthon tartja fogva lányát. Perez Rivas ügyvédnõnek váratlan segítsége akad, hogy tisztára mossa védence, Santiago becsületét.

134. Margarita és Lisa egymás haját tépve vitatja meg a közelmúlt feldolgozatlan eseményeit. A kórház udvarán zajló verekedést csak Serpa igazgató közbeavatkozása tereli békésebb mederbe. Jorge Ignacio felkeresi doktor Contreras házát, hogy találkozhasson Silviával. Roberto lopott alkatrészek átvételére akarja rávenni Francisco munkaadóját. Francisco figyelmezteti a férfi lányát, Esmeraldát, hogy óvakodjon Robertótól és bandájától.

135. Lisát beidézik a bíróságra, hogy tanúskodjon a Santiago elleni büntetõperben. Ernesto ráveszi a begyógyszerezett Barbarát, hogy utazzon külföldre. Sofia asszony Isabel segítségét is igénybe veszi, hogy kimenekítse Barbarát apja fogságából. Margarita becsempészteti a születendõ gyermekérõl készült videofelvételt Santiago cellájába. Ramirez eskü alatt tett vallomása nehéz pillanatokat szerez Ernesto Solisnak és fiának.

136. Barbara döntése végleges: tanúskodni fog a bíróságon. Elõtte még megkéri Isabelt, hogy vigye el az ügyvédnõhöz azt a vascsövet, amellyel Anibal leütötte Santiagót. Contreras doktor arról gyõzködi Lisát, hogy mindenképpen fejezze be az orvosi egyetemet. A napok óta kómában fekvõ Augusto megmozdítja az ujjait, Silvia pedig egyre mélyebbre süllyed a depresszióban. Az ördögi tervének sikerét magában ünneplõ Margarita hirtelen rosszul lesz. Anibal fegyverrel a kezében indul a bizonyítékot az ügyvédnõnek átadni készülõ Isabel nyomába. Silvia rádöbben, ki is valójában a rejtélyes doktor Contreras.

137. A vajúdó Margaritát abba a kórházba szállítják, ahol Lisa is dolgozott. Mialatt Contreras doktor Augusto mellett virraszt, Delia asszony elmeséli Lisának és Silviának Jaime élettörténetét. Anibal fékezhetetlen dühében rátámad Isabelre, és egy végzetes mozdulat megpecsételi a lány sorsát. Margaritánál váratlanul komplikációk lépnek fel, ezért az éppen a kórházban tartózkodó Lisa szakértelmére is szükség lesz, hogy Santiago gyermeke egészségesen születhessen.

138. Ernesto megdöbben, amint értesül Isabel haláláról, és dühösen vonja kérdõre a zavartan viselkedõ Anibalt. A rendõrség megtalálja Isabel kocsiját, és benne azt a vascsövet, amivel Anibal leütötte Santiagót, ám az ügyvédnõ ennek ellenére sem kapja meg a tárgyalás szempontjából létfontosságú bizonyítékot. Lisa egyre inkább elfogadja, még ha nem is vallja be nyíltan, hogy Contreras doktor az édesapja. Anibal és Ernesto erõszakkal akarja elhurcolni a temetésrõl Barbarát, de Perez Rivas ügyvédnõ közbeavatkozik. Contreras doktor végre bevallja a három testvérnek, hogy õ az édesapjuk, Jacinto Estrada.

139. A három összetört szívû, lelkileg felzaklatott lánytestvér hitetlenkedve szembesül a régóta sejtett igazsággal, mely szerint a kedves, önzetlen Contreras doktor nem más, mint tulajdon édesapjuk. Ernesto Solis úgy érzi, hogy kicsúsznak a dolgok a kezei közül, ezért kénytelen Galindez tanácsát kérni. Margarita elutasítóan viselkedik újszülött fiával. Barbara elhatározza, hogy meglátogatja Augustót, hogy elmondja neki az igazat az építkezésen történtekrõl.

140. Továbbra sem csillapodik az ellentét a testvérek között Jacinto Estrada megítélésében. Egyedül Beba fogadja örömmel elveszettnek hitt apjuk felbukkanását. Eloisa asszony bemegy a kórházba, hogy megnézze unokáját, ám nem kerülheti el a találkozást Margaritával. Santiago bírósági tárgyalása új fejezetéhez érkezik: Barbara Solis tanúvallomást tesz, melynek hatására a rendõrség vizsgálatot indít Ernesto Solis és fia ellen. Ezek után Ernesto hosszas lelki tusa után úgy dönt, hogy végez magával.

141. A lelkileg teljesen összetört Anibal elhatározza, hogy külföldre szökik, de elõtte szeretné rendezni “adósságát” Santiagóval. Barbara elmondja Lisának, hogy mi történt azon a bizonyos napon az építkezésen. Carlos darabja az egyedülálló apák életének nehézségeirõl viharos sikert arat. Margaritában továbbra sem támadnak fel az anyai érzések, így a gyermeknek Lisa viseli gondját. Santiago Barbara vallomásának hatására szabadon távozhat a bíróságról. Elsõ útja Lisához és a fiához vezet.

142. A bíróságon napvilágra kerültek fényében a rendõrség letartóztatási paranccsal jelenik meg Anibal és Galindez lakásán is. Eközben Anibal azzal a szándékkal tör be Santiago lakásába, hogy megölje õt. Roberto iszonyatos féltékenységében úgy dönt, hogy miután befejezik a lopott alkatrészek “házhoz szállítását”, végleg eltávolítja Franciscót Beba mellõl. Lisa, miközben újra és újra a Santiagóval eltöltött kellemes órákra emlékezik, továbbra is távol tartja magát szerelmétõl. Contreras doktor közli Margaritával, hogy õ Jacinto Estrada.

143. Margaritát sokkolják a hallottak, miszerint Contreras doktor valójában Augusto és a nõvérek apja. A hazatérõ Santiagót a fegyverrel hadonászó, õrült Anibal fogadja. Serpa igazgató dicstelen távozását mind a polgármester, mind a kórházi dolgozók elégedettsége kíséri. Roberto beváltja ígéretét, és a lépcsõházban megtámadja Bebát, ám nem számol a hazaérkezõ Contreras doktorral. Margarita és Lisa között hajtépésbe torkolló összetûzésre kerül sor. Ezt követõen Margarita férje ágyánál mondja tovább szemrehányásait, mire a kómában fekvõ Augusto magához tér.

144. Anibal, miután Santiago és a biztonsági õr lefegyverzi, elmenekül, és a kórház elé hajt, hogy elrabolja Lisát. Silvia titokban megnézi Carlos darabját, és örömmel tapasztalja, hogy férje végérvényesen révbe ért. Roberto fegyverrel kényszeríti a mûhelytulajdonos Pedrót, hogy átvegye a lopott alkatrészeket, ám Francisco és Esmeralda ráront a fegyverrel hadonászó Robertóra, és a helyszínre érkezõ rendõrök segítségével harcképtelenné teszik õt. A sikeres akció tovább mélyíti Esmeralda Francisco iránti rajongását, amit a lány egy érzelmes csókkal juttat a fiú tudomására.

145. Lisa elhiteti elrablójával, hogy hajlandó külföldre szökni vele. Margarita úgy dönt, hogy otthagyja az Estrada-házat és rákényszeríti Santiagót, hogy gondoskodjon róla és közös gyermekükrõl. Santiago felkeresi Margaritát, hogy átadja neki a gyermeknek vásárolt babaholmit. Don Giovanni kitagadja egyetlen fiát, Robertót. Silvia Lisát keresve megjelenik Santiago lakásán, ám húga helyett Margaritát találja ott. Silvia elmondja Santiagónak, hogy mindenki aggódik Lisa miatt, akinek napok óta nyoma veszett.

146. Santiago Anibal mesterkedéseit sejti Lisa rejtélyes eltûnése mögött, ezért rögvest felkeresi Barbarát és Sofia asszonyt, és könyörögve kéri õket, hogy árulják el, merre szökött Anibal. Augusto ismét magához tér, és apját hívja. Don Pedro hálából “kirúgja” Franciscót, hogy a fiú elutazhasson, és végre megvalósíthassa régóta dédelgetett tervét. Margarita egyre inkább otthon érzi magát Santiago lakásában. Santiago Rivas ügyvédnõ segítségével riadóztatja a rendõrséget, sõt maga is repülõre száll, hogy a kolumbiai határon elkaphassa Anibalt.

147. Santiago a testével állja el a menekülõ gépkocsi útját, majd egy váratlan pillanatban Lisa is akcióba lép, és egy üveggel harcképtelenné teszi Anibalt. A kórház dolgozóinak teljes támogatásával Delia Contrerast nevezik ki Serpa utódjának, aki elsõ vezetõi döntésével visszaveszi Lisát. Lisa megdöbbenve tapasztalja, hogy a gyûlölt Margarita Santiago lakásába fészkelte be magát. Beba könnyes búcsút vesz Franciscótól, aki elbuszozik arra a helyre, ahol álmai beteljesülését várja. Lisa otthon szenved Santiago hiányától, Barbara a lábadozó Augusto ágya mellett virraszt, Carlos és Silvia házassági tanácsadónál múlatják az idõt, Santiago pedig megpróbál “anyja” is lenni gyermekének.

148. A kórházban feltûnik Ricardo Abeledo, Lisa régi szerelme, hogy hatalmas adománnyal támogassa a kórház újjáépítését. Barbara elhatározza, hogy a bevásárlóközpont épületét átalakíttatja kórházzá, és ehhez az emberpróbáló munkához Santiagót kéri fel mérnöknek. Anibal a határ túloldalán lévõ kaszinóban adósságot adósságra halmoz, aminek az lesz a következménye, hogy váltságdíjért elrabolják anyját, Sofia asszonyt. Nagy öröm éri az Estradákat: épen-egészségesen hazatér Augusto. Mielõtt megünnepelhetnék hazatértét, a férfi felkeresi Margaritát.

149. Margarita ezúttal nem tud kibújni a halálba kívánt Augustóval való találkozás alól, és minden tiltakozása ellenére kénytelen végighallgatni férje mondandóját. Augusto azt követeli Margaritától, hogy gyermekét hátrahagyva tûnjön el Santiago életébõl. Francisco meggondolja magát és visszatér az õ szeretett Bebitájához, majd az egész család elõtt ünnepélyesen megkéri a kezét. Egy véletlen folytán Lisa rájön, hogy ki áll Anibal anyjának elrablása mögött. Margarita a lakásban hagyja gyermekét, és végleg elutazik egy egzotikus szigetre.

150. Az évek hosszú során keresztül megcsalt és lelkileg meggyötört Augusto is megtalálja párját, a szépséges Barbara személyében. Eközben volt felesége, Margarita egy távoli luxus-üdülõszigeten múlatja az idõt, ahol gazdag férjjelöltekre vadászik. Santiago Augusto társaságában indul Ricardo nyomába, ám a férfi helyett a vérben fekvõ Anibalt találják meg. Gustavo doktor is megtudja végre, ki az a titokzatos “leányszív”, aki hosszú évek óta érte epedezik. Végezetül pedig soha nem látott családi ünnepség veszi kezdetét Estradáéknál. Margarita is megtalálja a boldogságot, bár nem úgy, ahogy eltervezte.

Megosztom másokkal: